SHC - Team Myndighed Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr kl Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101"

Transkript

1 Referat SHC - Team Myndighed Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr kl Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Deltagere: Erik Petersen Erna Christensen Jørgen Jørgensen Kenneth Bjerregaard Thomas Andersen Hans Juul Svend Winther Nielsen Afbud: Tove Sanderbo Britt Lyndgaard Kristina Lyck Andreasen Hugo Hammel John Bilenberg Susanne Strandkjær Annette Petersen Torben Munch Frandsen for Tove Sanderbo Inge Severin for Britt Lyndgaard Lars Koch for Kristina Lyck Andreasen Lisbeth Jensen ved pkt. 2 Laila Lund ved pkt. 3 Sekretær: Rikke Christensen Dagsorden: Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt uden yderligere bemærkninger. Punkt 2. Orientering fra høje Taastrup Kommunes it-afdeling v. webredaktør Lisbeth Jensen Oplæg om den nye hjemmeside Projektansvarlig webredaktør Lisbeth Jensen fra Økonomi- og Digitaliceringscentret fortalte om moderniseringen af Høje Taastrup Kommunes hjemmeside. Fremover skal hjemmesidens forside være målrettet borgerne. Der er overordnet fokus på, at den nye hjemmeside skal have mere digital selvbetjening. Den nuværende hjemmeside er 4-5 år gammel, så den er allerede forældet. Der er et gennemgående fokus på, at det nye hjemmesidedesign skal være så brugervenligt som overhovedet muligt. Det er et af de bærende principper i det nye design. Dette gøres bl.a. ved at lave hjemmesiden i et simpelt design. Det skal være hurtigt og nemt at komme frem til de ønskede selvbetjeningsløsninger, og der skal være med hjælp fra en masse hjælpefunktioner. Et andet bærende princip er at ændre indgangene til alt den underliggende information på hjemmesiden. Fremadrettet skal der være 4 indgange, i stedet for 6 indgange der er på hjemmesiden nu. På den måde gøres fokus på de enkelte målgrupper skarpere i forhold til hvem Høje Taastrup Kommune henvender sig til. De 4 indgange bliver: Borgere Erhverv Fritid og kultur Politik Man vælger nu at lancere hjemmesiden i et responsivt design dvs. hjemmesiden skal kunne åbne både på pc, smartphone og tablet og så tilpasser hjemmesiden sig den skærmstørrelse borgeren logger på hjemmesiden med. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. RikkeCh /13 13/430

2 Der er fokus på, at designet skal troværdig og æstetisk, samt at struktur og indhold skal være let tilgængeligt for brugerne. Vi er næsten 100 % tilgængelige. Det er en udfordring at arbejde med PDF-filer. Det er et format der låser tekst fast, men kan læses af alle pc er. Streaming af byrådsmøder er heller ikke 100 % tilgængelige, da det kræver speciel teknik. Kommende videoer bliver ikke 100 % tilgængelige. Høje Taastrup Kommune har ansat et bureau, der programmerer hjemmesidens funktioner for kommunen. Der er lagt særlig fokus på brugervenlighed, design og opsætning og fremsøgning af indhold hos programmørerne. Det skrevne materiale på hjemmesiden har Høje Taastrup Kommune selv ansvar for. Hjemmesidens nye design og indhold skal være færdigt, så den kan testes i august og blive lanceret i september i år. Der skal være et fremtidigt højere kvalitetsniveau i tekster færre webredaktører men mere dygtige. Hele hjemmesiden skal fortsat være tilgængelig for borgere med handicap. Kommunen har stillet krav til leverandøren om, at handicappede kan få fuld tilgængelighed for handicappede. Dette opnås ved, at handicappede brugeres behov er tænkt ind over design, funktionalitet og tilgængelighed. Der bibeholdes en oplæsningsfunktion for svagtseende. Der er også mulighed for at forstørre bogstaver. Alle farver er kontrolleret i forhold til farveblinde. Man skal kunne komme rundt på hjemmesiden uden brug af mus, hvilket i særlig grad er rettet mod bevægelseshæmmede brugere. Der vil blive inviteret handicappede brugere ind til at teste hjemmesiden inden den lanceres. Lisbeth opfordrer Handicaprådets medlemmer til at kontakte deres bagland og finde brugere, som kan teste hjemmesiden i august. Interesserede handicappede kan kontakte Lisbeth Jensen på mail eller Brian Andersen på Det samme gælder, hvis rådet finder fejl på hjemmesiden, når det nye design er blevet udgivet. Feedback fra Handicaprådet til hjemmesiden: Thomas Andersen stiller sig til rådighed som blindetester af hjemmesiden. Handicaprådet bemærker, at der på den nuværende hjemmeside mangler bilag til dagsordener og referater fra Byrådets møder, hvilket gør det vanskeligt at sætte sig ind i indholdet af punkterne. Lisbeth siger at det er der fokus på, og at fremtidige bilag bør blive lagt ud sammen med dagsordener og referater på den nye hjemmeside. Handicaprådet spørger ind til, hvordan Kommunen ønsker at kvalitetssikre de data, der ligger på hjemmesiden. Lisbeth fortæller, at alle tekster på hjemmesiden skal gennemlæses, men det nås ikke til september. Alt det tekst, der ikke har værdi for borgerne, sorteres fra. Handicaprådet spørger ind til, hvad Kommunen gør for at hjælpe de borgere, der ikke er digitale brugere. Susanne Strandkjær orienterer om, at Borgerservicecenteret gør meget for at hjælpe borgere, der ikke er digitale. Men at der stadigt er mange usikkerhedspunkter på området, eksempelvis for borgere med udviklingshæmning og forvaltningen af deres tilgang til digitale medier vha. pinkode og NEM-id. Borgerservicecentret er opmærksom på problemet, og der er også fokus på problemet nationalt. Der er dilemmaer i forbindelse med digitaliseringen, der skal håndteres. John Bilenberg bemærker, at digitaliseringen også ligger Byrådet meget på sinde. Lisbeth supplerer med, at det er tænkt ind i hjemmesiden, at borgeren skal nå frem til den ønskede service/de ønskede oplysninger så enkelt som muligt. Handicaprådet spørger ind til, hvordan kommunen planlægger det nye hjemmesidedesign - om det bliver planlagt fra bunden, eller om man erfaringsudveksler med andre kommuner? 2

3 Lisbeth fortæller, at der er blevet lavet meget erfaringsudveksling på tværs af kommuner, inden projektet er kommet ud til programmørerne. Der vil blive mulighed for at se film på hjemmesiden. Det sidste byrådsmøde kan nu ses på hvis man trykker på Høje Taastrup. Det er en test på, hvordan man kan streame Byrådets møder. Lisbeth viser til sidst skærmdumps fra den nye hjemmeside, der er holdt i et roligt og luftigt design og holdt i sorte, grå og grønne farver. Punkt 3. Redegørelse fra kommunens borgerrådgivning ved borgerrådgiver Laila Lund. Redegørelsen omhandler perioden d. 1. september 2011 til 31. august Borgerrådgiverens hovedkonklusioner: Der er kommet 732 klager i den ovennævnte periode. Der er nu ensartet klagevejledning for sagsbehandlingen i hele Høje Taastrup Kommune. Den ligger som en del af selve afgørelsen. I sager om remonstration (genvurdering af sager) er sagsbehandlingstiden 4 uger heri er det op kommunen at vurdere om man vil fastholde eller ændre afgørelsen. Kommunen overholder nu stort set denne frist eller sender kvitteringsbrev med oplysning om forventet afgørelsestidspunkt. Se nedenfor. Der er tidligere sket en ophobning på sager vedr Denne ophobning er væk nu. Der har været en ophobning af sager på området indenfor førtidspension dette skyldes en organisationsændring. Men der er fokus på problemet og der er stort set ingen ophobning længere. Aktindsigt kommunen har 10 dages frist til at svare borgeren. Der er forskellige krav i forbindelse med aktindsigt; der skal skrives, hvis der tilbageholdes dokumenter Der ligger en vejledning til kommunens medarbejdere om, hvordan man overholder kravene om aktindsigt, samt hvilke dokumenter skal der gives aktindsigt i. Svarfrister - Der er opstillet servicemål fra Byrådets side som medarbejderne skal overholde. Borgerrådgiveren anbefaler, at der justeres på svarfristen for henvendelser og at Byrådets vedtagne svarfrister revurderes. Der er nu svarfrister på 2 dage på tilbagesvar på opkald hvilket har vist sig ikke overholdes og ikke er realistisk. Medarbejdere skal have mulighed for at drøfte problemer med ledelsen om at fristerne ikke kan overholdes og inden der gives svar til borgeren. Svarfristen er nu øget til 10 hverdage til at svare på skriftlige henvendelser. Datering og afsendelse af breve er en udfordring, især i forbindelse med B-post, afgørelser og parthøringsfrister der gives typisk forlænget svarfrist, hvis borgeren henvender sig. Helhedsindsats og organisation forældre hvis børn får en diagnose. Der er meget at skulle forholde sig til. Der er eksempler på godt samarbejde mellem centre. Der er desværre også henvendelser fra borger vedr. sager, der involverer samarbejde mellem flere centre, og det ikke sker automatisk. Laila nævner borgernes frustration vedr. sager om førtidspension behandlingstiden på en sag er 3 mdr. fra sagen rejses. Der er ikke sat en tidsfrist for, hvor lang tid det tager at belyse sagen ordentligt, så der kan træffes en saglig afgørelse det er op til god forvaltningsskik. Det er blevet vedtaget sagsbehandlingsfrister på, hvad man kan forvente sig som borger det står i kvalitetsstandarder. Borgerne kan se hvad de kan forvente. Personlig betjening - borgerne klager over mangel på personlig betjening og på man- 3

4 gel på opfølgning af sager. Sager ligger stille ved sygdom og ved nyansatte sagsbehandlere. Det er vigtigt at sagsbehandlerne overholder notatpligten, så nye medarbejdere lettere kan overtage sagsstammer. Høje Taastrup kommune lægger vægt på fokus på borgerkontakt og man vil arbejde hen mod den hollandske model, hvor borgere føler sig inddragede. Man vil arbejde på at indføre modellen her i Høje Taastrup Kommune. Vejledning af borgere og sagsbehandlingsfejl - borgere klager over at de føler, at de ikke bliver vejledt godt nok. Lovændringer, økonomiske udfordringer, omstruktureringer og nedskæringer nævnes som grunde til problemet. Borgerrådgiveren bemærker, at der er langt fra Byråd til dem der skal udmønte beslutninger og dem der skal modtage resultatet. Der skal laves en forventningsafstemning, hvis serviceniveauet forringes pga. omstrukturering, nedskæring mv. Det skal ikke være en undskyldning - bare ses som en forklaring. Lang sagsbehandlingstid - Sagsbehandlingstiden er blevet længere. Dette skyldes blandt andet, at tilgangen af sager er blevet større, og der er reduceret i personalet. Postfordeling og journalisering der er stadig eksempler på at ting bliver væk. Telefonbetjening der er run på telefonerne i åbningstiden Hvis man som borger ringer til et direkte nummer, kan man ikke høre, at telefonen melder optaget. Man får en almindelig ventetone, selvom pågældende medarbejder taler i telefonen. Dette giver et forkert billede til borgeren af arbejdsindsatsen i de forskellige centre. Det handler ikke kun om sagsbehandlerne skal tage telefonen. Med en ventetone, der eks. angiver, hvor mange der står i kø før borgeren, fremkommer et mere realistisk billede af virkeligheden. Borgerrådgiveren foreslår derfor, at der kommer en ventetone ved direkte opkald. Gennemgang af Excel ark 42 klager på Socialområdet 6 udløste henstilling dvs. hvad kan vi lære af sagen og hvad kan vi gøre bedre. 3 udløste kritik det er der styr på 7 klager endte i forlig 23 klager er sendt tilbage til det pågældende center Det er vigtigt at bemærke, at ret mange henvendelser er taget i opløbet, inden der klages Gennemgang af PDF dokument over klageårsager De tre største klageårsager er: Vejledning Sagsbehandlingsfejl For lang sagsbehandlingstid/svar/kvittering Spørgsmål fra Handicaprådet til borgerrådgiveren Handicaprådet spørger ind til hvor mange klager, der tages til efterretning, og om borgernes retssikkerhed er i fare. Laila svarer, at det borgerrådgiveren kan måle på er, om en sag har ligget stille, men der er ingen tilgængelig statistik, idet der ikke laves statistikker over indholdsdelen i klagerne. Retssikkerheden ligger borgerrådgiverne på sinde. Borgerrådgiveren anbefaler at borgerne udnytter deres klageadgang. Borgerrådgiveren spørger ind til sagsbehandler vedr. inddragelse af borger. Borgerrådgivningen kan godt se, om en sag er ordentligt begrundet eller ej. Laila understreger, at en klageinstans eksempelvis Det Sociale Nævn er meget tilbageholdende med at tilsidesætte et kommunalt skøn. Men sager sendes tilbage med anbefalinger om, at sagen bør gå om, så kommunen lærer af sine fejl. Handicaprådet opfordrer til en dialog mellem politikere og borgere og ikke kun mellem politikere og forvaltninger, så man ikke kun får de positive historier frem. 4

5 Hugo Hammels svarer, at man typisk kun hører de dårlige ting fra borgerne, og ikke alle de gode oplevelser. De forskellige kommunale råd får meget information på mail om, hvilke sager der er oppe, og der kan være vedhæftet mange bilag der er eksempler på over 100 siders bilag. Byrådet er i kontakt med de forskellige andre råd og får svar og referater fra rådsformænd om aktuelle sager. Det kan være svært for det enkelte medlem at gennemskue komplekse sager. Laila Lund afslutter med at sige, at det kun er nogen og tyve kommuner, der har en borgerrådgivning for at holde fokus på borgernes klager, og dette er meget positivt for Høje Taastrup Kommune. Punkt 4. Godkendelse af referat fra Handicaprådets møde d. 21. februar Referatet bliver godkendt uden yderligere kommentarer. Punkt 5. Orientering fra rådets medlemmer Opdatering af handicappolitikken i Høje Taastrup Kommune Susanne Strandkjær påpeger, at der er byrådsvalg og valg til medlemmer af Handicaprådet ultimo Handicappolitikken skal revideres i 2013, men det vil være en god idé at vente, til efter det nye Byråd og Handicapråd er tiltrådt. Social- og Handicapcentret er i gang med en masterplan for området på længere sig, hvor der skal sættes en tydelig faglig retning for området. På baggrund af disse to ting henstiller hun til, at handicappolitikken først bør redigeres i Et enigt Handicapråd vedtager, at det er en god idé at vente med at udfærdige handicappolitikken, og opgaven udskydes til Parkering til Rejsegilde Der spørges ind til parkeringsmuligheder i forbindelse med rejsegildet på Taastrup Torv d. 29. mak kl. 13:30. Bag ved forretningerne på Taastrup Hovedgade langs Vesterparken er der mange parkerings muligheder - også uden tidsbegrænsning. Alternativt kan man parkere på den store Parkeringsplads på Ahornvej, langs fortovet på Ahornvej, eller bag Taastrup Medborgerhus, hvilket er i rimelig gåafstand til Taastrup Torv. Punkt 6. Orientering fra administrationen Orientering om dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget. Susanne Strandkjær orienterer: Det var overordnet en god dag med konstruktive diskussioner og reaktioner. Det er en ny måde at gøre tingene på ved at inkludere gruppearbejde i processen. Respons fra Handicaprådet: Handicaprådet påpeger, at de historier der kom frem ved dialogmødet var ensidigt positive i forlængelse af mødet kunne man følge op på, hvordan det går på bostederne for at se, om det er den samme opfattelse hos beboerne. Der blev taget referat på mødet, men hvad er den videre proces? Hvis der ikke følges op, strander forløbet der. Susanne svarer, at der foreligger en kvalitativ evaluering, hvor alle borgere på bomiljøerne er blevet hørt. Der vil blive udsendt den fulde analyse fra bomiljøerne sammen med referatet fra Handicaprådsmødet. Åben invitation til at deltage i Farmers Marked Nu ligger datoerne for Farmers Market arrangementerne i 2013 fast. Det bliver lørdagene d. 25. maj, d. 22. juni, d. 10. august, d. 7. september og d. 28. september. Alle dage fra kl. 10:00 til 14:00 og afholdes alle dage på Domhuspladsen, Taastrup Hovedgade 88. Socialpsykiatrien deltager med en kaffesalon som en del af os kampagne, hvor man kan komme og snakke og købe en kop kaffe mm. det skal ses som en afstigmatisering af psykisk sygdom, ved at møde borgere med psykiske lidelser i en positiv og hyggelig atmosfære. 5

6 Orientering om Parkskolen Der bygges om på livet løs, så hjemtagningen af 75 borgere med udviklingshæmning kan ske til d. 1. november Der er d. 25. april 2013 blevet ansættes en ny leder som tiltræder d. 1. juni. Myndighed er i færd med at udrede samtlige 75 borgere for at klarlægge hvilke behov borgerne har, samt hvilke ønsker borgerne har til aktiviteter. Der vil komme et nyt åbent hus arrangement i august for at vise hvor langt man er i processen med det nye dagtilbud samt for at skabe tryghed for borgere og pårørende. Byrådet har besluttet at flytte flere af socialpsykiatriens tilbud med til Parkskolen, herunder Gasværket, Værestedet og Vestervænget. Social- og Handicapcentret er opmærksom på, at det bliver en stor omvæltning for socialpsykiatriens borgere at flytte. Der er ikke fastsat et forløb med datoer og deadlines og rammerne for flytningen ligger endnu ikke fast. Byrådet ønsker en løbende opdatering i forbindelse med hvordan der tages hånd om problemstillingen. Udsatterådet har givet sin opbakning til projektet. Handicaprådet bemærker at det er fornuftigt at lytte til bekymringer hos borgere og pårørende, og giver ros til Social- og Handicapcentret for at planlægge efter det. Der spørges ind til om der vil blive oprettet en fysioterapi/ergoterapi på stedet? Susanne svarer, at det afhænger af borgernes behov, som først fremstår efter alle udredningerne der er desuden en gymnastiksal til borgere hvor de vil kunne lave fysiske aktiviteter. Handicaprådet foreslår, at hvis mange borgere har behovet, kunne det være en god idé at det oprettes. Punkt 7. Eventuelt Der er debat om det offentliges brug af frivillige. Fokus på om kommunen vil gøre brug af frivillige på handicapområdet. Ønske om drøftelse hvis det bliver aktuelt. Det bliver et tema i masterplan. Vi kan drøfte det i Handicaprådet. Der er ved at blive lavet en politisk sag om frivillige på social og Handicapcentrets område den rejses i maj. Tina Præst Nielsen vender tilbage som Handicaprådets sekretær pr. 02. maj 2013 og Rikke Christensen stopper d. 30. april Derfor bør fremtidige henvendelser ske til Tina Præst Nielsen. Handicaprådets medlemmer anbefales at læse de oplysninger, der fremkommer på Handicaprådets Hjemmeside i forbindelse med redigeringen af kommunens hjemmeside. Er der noget af indholdet som skal ændres, slettes eller tilføjes? I forbindelse med udfærdigelse af Handicaprådets Årsrapport 2012 Tina Præst Nielsen går i gang med opgaven i maj, og den vil blive fremlagt på næste Handicaprådsmøde i juni. Næste Handicaprådsmøde er torsdag d. 27. juni kl. 16:00-18:00, og der er formøde kl. 15:30-16:00. John Bilenberg er på sommerferie, så Hugo Hammel bistår Thomas Andersen ved formødet og ved at være dirigent ved næste Handicaprådsmøde. 6

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen Indholdsfortegnelse S. 1 Indholdsfortegnelse S. 2 Indledning Referat af hovedtalere S. 3 Søren Skaarup S. 4 Marianne Sørensen S. 6 Tabita Nyberg Petersen Referat af workshops S. 7 Workshop A S. 8 Workshop

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere