Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen Sagsnr Dato: Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen 09-02-2012. Sagsnr. 2010-58524. Dato: 17-11-11. Dokumentnr. 2012-121698."

Transkript

1 Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen Dato: Tid: 09:00-12:00 Sted: Sojakagen, Islands Brygge København S Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Peter Jantzen Mødedeltagere: CSS, Maj-Britt Køppen Andersen CSS, Lise Borgstrøm CSS, Henriette Kia Syrak Lund CSS, Peter Jantzen Københavns Kommune, Emil Tin Københavns Kommune, Sarah Lise Jeppesen Region Hovedstaden, Helen Lundgaard Gentofte Kommune, Thomas Gjerulff Albertslund Kommune, Jens Frost Furesø Kommune, Lene Wagner Hartmann Frederiksberg Kommune, Lone Andersen Hvidovre Kommune, Per Jensen Ishøj Kommune, Frank Pedersen Vestegns samarbejdet, Tine Klitgaard Gladsaxe Kommune, Susanne Bislev Sonnenberg Afbud fra: Rødovre Kommune, Sune Larsen & Abigail Sarah Martin Herlev Kommune, Linda Madsen Ballerup Kommune, Trine Stig Mikkelsen Rudersdal Kommune, Birgitte Jørgensen Opsamling på præsentationen af CSS hjemmeside og lanceringskoncept Kommunikationskonsulent Lise Borgstrøm bød velkommen til projektgruppemødet. Lise fortalte kort om baggrunden for mødet. Projektsekretariatet er i gang med at planlægge og udvikle den kommende hjemmeside for Cykelsuperstierne, og vil gerne præsentere prototypen og webdesignet for kommunerne, som de ønsker inputs fra. Lise vil endvidere løfte sløret for den sproglige og visuelle retning på lanceringskampagnen.

2 Der blev holdt 5 oplæg Lise Borgstrøm, CSS fortalte om processen forud for hjemmesiden. Der er blevet afholdt 2 workshops med kommunikationsbureauet Creuna, som har haft til formål at afklare mål og succeskriterier for hjemmesiden. På baggrund af dette blev der udarbejdet en opgavebeskrivelse og derefter lavet et funktionsudbud, som Headnet vandt sammen med Liebling. Thomas Hagbard Johansen, Headnet fortalte om de overordnede målsætning og tanker bag prototypen af hjemmeside. Kortet er omdrejningspunktet for hjemmesiden. Kim Paulsen, Liebling fortalte om webdesignet for hjemmesiden. De har taget udgangspunkt i designmanualens krav og har valgt at samle funktionerne fra prototypen i en menu i højre side, samt flyttet indholdsmenuen ud til venstre side, så den kan foldes ud og ind. Lise Borgstrøm, CSS introducerede konceptet for lanceringskampagnen. Maj-Britt, CSS lavede en status på arbejdet med projektet. Endvidere informerede hun om at COWI er i gang med at kortlægge Cykelsuperstinettets nuværende tilstand, og at der efter ønske fra Region Hovedstaden er en kortlæggelse i gang omkring Cykelsuperstiernes rekreative potentiale. Præsentationerne fra de 5 oplæg vedlægges som bilag til denne opsamling. URL til prototype af hjemmeside: Løbende kom deltagerne med input og spørgsmål til følgende 3 temaer: Hjemmesidedesign Kampagne-elementet: Kan vi gøre sådan at det kun vises til folk førstegang de er på siden? (via Cookie), så man sikrer, at det ikke er et irriterende element. Alternativt at kampagneelementet er foldet sammen fra start så det skal vælges til i stedet for fra. Forslag til ikoner på kortet: Mere info muligt hvis man klikker på ikonet? Hvis man f.eks klikker på S-togsstation, kunne der komme et billede op af stationen, informationer om hvor cykelparkeringen ligger på S-togs stationen, adressen, tidsplaner og andet. Mulighed for at vise tankstationer på kortet (kun de der ligger tæt på og som har toilet, luftpumpe, man kan købe drikkevarer) måske brugerne kan melde disse info ind da det ellers kan være et stort Side 2 af 6

3 arbejde at få alle disse data ind på kortet. Desuden skal vi også sikre os at kortet ikke bliver for uoverskueligt med alt for mange informationer på én gang. Startopsætning af kort? Sørge for at der ikke kun er zoomet ind på KBH kortet skulle gerne illustrere hele fællesskabet. Evt. kunne brugeren starte med at taste sit postnummer, så kortet zoomer ind på det relevante område? Der kom en række idéer til hvordan brugerne kan interagere med hjemmesiden og hinanden. En idé som måske kunne være noget når flere ruter er anlagt, er et forum hvor folk kan dele deres bedste pendlerrute de kan evt. tegne selv på et kort hvor man kan se hvad andre har gjort. Brugerne kan have et billede lagt ind på en profil der er tilknyttet siden. En anden mulighed er at lægge kommentarer ind på selve ruten, eller bruge twitter og geotagge ude på ruten. En tredje mulighed er en app, hvor man kan logge på for at se andre der kører på ruten lige nu. Det kan være med til at skabe fællesskab og tryghed. Regionen foreslog mulighed for kampagner, hvor brugerne kan stemme på en rute som de gerne vil have anlagt. Statistikken kan bruges til at påvirke og presse politikere til at bruge flere midler til projektet. Ruteplanlæggeren skal på sigt integreres på siden. Vigtigt at den bliver forankret på vores side, så hjemmesiden ikke bliver glemt, eller ubrugelig på sigt. Koncept for lanceringskampagnen Det blev foreslået at man så småt skulle tænke over ideer til merchandise og evt. sæsonbetonet tøj med C logoet på. Der var stor tilfredshed med konceptet den ramte balancen mellem fart og almindelige mennesker og komfort. Der blev dog udtrykt bekymring for om at hastigheden ved Cykelsuperstierne fyldte for meget i kampagnen. Der var dog enighed om, at det hurtige ikke måtte skubbes for meget væk, da det er det væsentligste, når man skal cykle langt. Der blev givet en række ideer til hvordan det kunne løses rent visuelt. Visning af grøn bølge, der giver fordel til cyklister på billedet (biler holder for rødt mens cyklister kører videre), signalerer færre stop. Blomster på cykelkurven kunne nedtone fart elementet. Side 3 af 6

4 Region hovedstaden indskød, at det var vigtigt at huske på, at konceptet skal testes på Albertslundruten. Ved fremtidige kampagner, vil der være mulighed for tilpasninger, selvfølgelig ud fra samme grundkoncept. Som en del af den videre proces vil Lise Borgstrøm maile 4 spørgsmål ud til kommunerne: A) Forslag til konkrete idéer, som passer ind i konceptet Super hurtigt fremme? B) Hvordan får vi Jeres kommunikationsafdeling med på kampagnen? C) Hvordan kan vi få virksomhederne involveret? D) Hvilke medier har I i kommunen vi kan bruge? abribus, hjemmeside, opslag, husstandsomdelte andet? Er det deadline for bookning af noget af den slags? Andet praktisk vi skal vide Status for Cykelsuperstier Region Hovestaden spurgte ind til status for Vestvoldsruten: Vestvoldsruten er indviet, men ikke som Cykelsupersti. Sektretariatet har vurderet, at den ikke lever op til de krav, der skal til for at kunne kalde sig en Cykelsupersti, men at den har potentialet til på sigt at blive en Cykelsupersti. De involverede kommuner i Albertslundruten gav en kort status for projektet. Albertslund kommune er næsten i mål, og har kun få mangler, der skulle på plads på Albertslundruten. De er desuden i gang med at lave deres del af Ring 4 ruten. Københavns kommune er i fuld gang, og bliver, hvis vejrforholdene tillader det, færdige inden årets udløb. Der blev spurgt ind til indvielsesdatoen: Det blev foreslået at lægge det omkring påske. Det ville falde godt sammen med Vi cykler til arbejde, som åbner for tilmelding d. 6/2 og starter op med cykling i maj. Det blev aftalt at finde en dato snarrest, så kommunerne kan reservere dato og adviserer de rigtige folk. Som et led i supercykelstiprojektet er Furesø Kommune i samarbejde med firmaet Geveko-ITS i gang med et forsøg med retroreflekterende afmærkning og solcelledrevet LED(e)-lys på cykelstien langs Frederiksborgvej på den skovdækkede del af strækningen. Begge forsøgsmetoder vil blive afprøvet på strækninger af 500 m og i både nord- og sydgående retning langs Frederiksborgvej. Side 4 af 6

5 Projektet kan potentielt munde ud i at hele deres del af Farumruten kan stå klar i Flere kommuner efterspurgte at sekretariatet så hurtigt som muligt, kunne være den drivende kræft i koordinering mellem kommunerne af, hvilke ruter der skulle være de næste. Der ønskes dannet et overblik over hvilke kommuner der er interesseret i at opstarte samarbejder om nye Cykelsuperstiruter, så de kan være klar til en evt. åbning af cykelpuljen til januar-februar Gentofte efterspurgte et møde hvor sekretariatet + Regionen H kom ud til ham og holdt et møde med ham og hans chef, så planerne for 2013 kunne blive diskuteret. Sekretariatet informerede: Vejdirektoratet har godkendt at vi kan benytte C-logoet på vores skilte på alle ruterne. I vores arbejde med at invitere de resterende kommuner i Regionen, har 6 nye kommuner meldt at de gerne vil deltage i samarbejdet: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Helsingør, Høje-Taastrup og Hørsholm. Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Egedal kan ind til videre ikke afse midler til at deltage, men har udtrykt interesse for projektet, og muligheden for i fremtiden at blive en del af samarbejdet. Koncept for nye ruter: Det blev vedtaget på sidste styregruppemøde, at der skal laves en undersøgelse af hele Cykelsupersti-nettet, for at finde de strækninger, hvor lidt skal gøres for at få en cykelsupersti. Dette arbejde er sat i gang. Sekretariatet har lavet en tillægsaftale med Cowi. De er inde i projektet i forvejen og kender ruterne. Undersøgelsen forventes færdig i slutningen af januar. Pral til alverden: Sekretariatet bruger en del krudt på at lave præsentationer. Det giver en masse goodwill hos politikere og det er en god branding af Cykelsuperstierne. Vi har her på det seneste brugt rigtig meget energi på et abstract til Velo-City Global i Vancouver til sommer. Det er endnu uklart, om det er repræsentanter fra sekretariatet eller politikere, der skal afsted - hvis vi bliver inviteret. Fase 2 Realisering: Oprindeligt hed den strategiske del af Cykelsupersti-projektet Plan og Koncept. Vi er pt. ved at runde den del ordenligt af, så vi kan arbejde fremadrettet med næste fase: Realiseringsfasen. Side 5 af 6

6 Ruteplanlæggeren: Vi havde en rigtig god workshop med mange deltagere om ruteplanlæggeren. Der var mange gode input, som Emil Tin arbejder på at finde hoved og hale på. Vi er ved at finde ud af, hvor og hvordan projektet skal forankres fremover. Muligheden er enten et Københavner- projekt med cykelsuperstierne som bidragyder og væsentlig interessent, eller omvendt. Evt. et helt tredje scenarie. Det rekreative potentiale: Regionen har ønsket at få undersøgt cykelruternes rekreative potentiale. Vi er ved at lave et udbud til en lille håndfuld rådgivere. Vi har endnu ikke lagt os helt fast på indholdet, men vil definere det i samråd med rådgiver. Ruterne Albertslundruten: Fællesdelen: Der arbejdes på højtryk med skilteplanen. Farum Ruten: Der indkaldes snart til status/opstarts møde. Vi skal have fyret op under kedlerne igen. Vandledningsruten: Gladsaxe er allerede nået rigtig langt med denne. Der er et stort missing link i Københavns Kommune. De arbejder på at finde en projektleder og at få defineret, hvad der skal ske på stedet. Ballerup-ruten: København laver noget i 2013, har de oplyst (jf cykelpakke) Side 6 af 6

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere