SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson"

Transkript

1 Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke Praktisk og teoretisk afklaring med fast kontaktperson som vejviser til uddannelse eller job Ressourcepakke Opkvalificerende og afklarende forløb for borgere i Match 3 og førtidspensionister Dokumentation Tæt måling af ressourcer og resultater samt punktlig afrapportering Mentorpakken og arbejdsprøvningspakken tilbydes i samarbejde med

2 2

3 3 Målet er øget livskvalitet og selvforsørgelse. Målgruppen er udsatte unge og voksne med sociale problematikker og/eller psykiske lidelser som ADHD, Aspergers, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser samt misbrug. Vi tilbyder arbejdsprøvning, mentorordninger, ressource- og kompetenceafdækning, præcis dokumentation og punktlig afrapportering samt meningsfyldte og spændende praktikforløb. Vi træner og afklarer omkring job/uddannelsessituation med fokus på fremtidig selvforsørgelse. Medarbejderne har specialviden om psykosociale problematikker, årelang erfaring med målgruppen og leverer en målrettet, kvalificeret, fleksibel og veldokumenteret indsats. Vores tilgang er anerkendende og kognitiv, og borgeren får en fast kontaktperson tilknyttet under et arbejdsprøvningsforløb såvel som i mentorordning. er godkendt af Københavns Kommune som samarbejdspartner under Incita.

4 4 Arbejdsprøvning og praktikforløb en teoretisk og praktisk vejviser til uddannelse og job 13 ugers forløb, hvor vi benytter en lang række arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede værktøjer. I individuelt tilpassede og trygge rammer fører vi borgeren igennem et kompetence- og ressourceafdækkende forløb med arbejdspraktik, hvor der er mulighed for snusepraktik i ekstern virksomhed. Vi træner borgerens personlige og faglige kompetencer med fokus på fremtidig jobsøgning og/eller konkret uddannelsesforløb med jobrettet sigte. Samtidig lærer borgeren om samfund, arbejdsmarked og uddannelsesområdet og om de rettigheder og pligter, som følger en borger i Danmark. Vi sætter fokus på de personlige ressourcer og barrierer, borgeren har i forhold til at indgå i relationer. Første skridt er at skabe tæt kontakt mellem borgeren og socialkonsulenten. Vi etablerer relationer til arbejdsplads, uddannelsesinstitution og offentlige myndigheder og tilbyder meningsfuld arbejdsprøvning og praktik, der både udfordrer og giver erfaring og indblik i den faglige, sociale og kulturelle virkelighed på en arbejdsplads. Henvisning og opstart Jobcentre kan henvise til 1-25 timer om ugen i op til 13 uger ad gangen. For Jobcenter København: Arbejdsprøvningspakken har projektnummer 2680, Opera

5 5 Indhold i arbejdsprøvning og praktikforløb Modul 1: En del af fællesskabet Handleplan med fokus på personlige ressourcer. Hverdag og egenomsorg, kost, sundhed, personlig hygiejne og økonomi. Sociale færdigheder, kompetencer og relationer. Barrierer og løsningsstrategier. Samfundsstrukturer kontakt og kommunikation med myndigheder. Den digitale borger og NemID. Modul 2: Arbejdsmarkedets ABC Fokus på rettigheder, pligter og muligheder. Hvad kan jeg blive intro til job og uddannelse. Samfundsstrukturer økonomi og socialvæsen. CV og jobsøgning. Job og uddannelse arbejdsmarkedets indretning. Kultur og sociale strukturer på arbejdspladsen. Arbejdsprøvning og praktik tilbydes i samarbejde med Incita. Interne praktikområder Transport og logistik Svejse- og loddeopgaver Fremstillings- og montagearbejde Lettere værktøjsbetjening Video- og lydproduktion Hjemmesidedesign og markedsføring Nethandel, salg og kundekontakt Ide- og produktudvikling Design og redesign, herunder genbrug af produkter Produktion af Københavnerlampen og CanSound

6 6 Mentorpakken fordi den personlige relation udvikler og flytter grænser Mentorpakken er særligt velegnet til støtte til personer med psykiske lidelser og/ eller komplekse sociale og kognitive udfordringer, hvor målet er at introducere eller fastholde borgeren på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Vores udgangspunkt for samarbejdet med borgeren, er en anerkendende og vedholdende tilgang. Relationen er drivkraften og altafgørende for et succesfuldt mentorforløb. Med udgangspunkt i den enkeltes situation samt afklarende samtaler, skaber vi fra begyndelsen et trygt og tillidsfuldt forhold mellem borger og mentor for at sikre et målrettet og frugtbart samarbejde. I mentorarbejdet inddrager vi borgernes sociale ressourcer og fokuserer på eventuelle barrierer. Her er det overordentligt vigtigt at inddrage det sociale aspekt for at skabe en succesfuld integration på uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet. Vi udarbejder i fællesskab en handleplan for det foreliggende forløb. Her nedfældes mål og delmål, som vi via en løsningsfokuseret tilgang arbejder frem imod. Handleplanen gennemgås månedligt sammen med mentor, hvor det i fællesskab afgøres, om der er brug for revision og der sker tilbagemelding til myndighed. Progressionsmålinger foretages løbende i samarbejde med borgeren for at sikre bevidstgørelse af de aktuelle muligheder og ressourcer, ligesom vi lægger vægt på en præcis afrapportering. Ved akut behov er det muligt at kontakte mentor uden for aftalt tid. Henvisning og opstart For Jobcenter København har henholdsvis Mentorpakke og Helhedsorienteret Mentorpakke projektnummer 2400, Opera og projektnummer 2690, Opera

7 7 Mentorens rolle Fastholder borgerens kontakt til job eller uddannelsesinstitution i forhold til aftaler. Støtter op om hverdagslivet (fx rengøring, tøjvask, personlig hygiejne og brug af offentlig transport). Hjælper med at huske møder med offentlige myndigheder, lægeaftaler og behandling. Støtter med morgenvækning, fremmøde og evt. fraværsmelding. Træner impulskontrol og strategier mod psykiske vanskeligheder. Styrker samarbejdsevne og selvtillid. Arbejder med sociale og kulturelle relationer, samt faglige udfordringer på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Er med i opstartssamtaler og formulerer klare aftaler om mødetider, skånebehov og opgaver. Nedskriver parternes aftaler og følger op med kontakt, besøg og samtaler for at sikre de optimale rammer for udvikling. Træner i brug af It i dagligdagen (fx NemID). Vurderer løbende, om der er behov for justeringer og melder tilbage til jobcenteret. Mentorpakker tilbydes i samarbejde med Incita.

8 8 Ressourcepakken et opkvalificerende og afklarende forløb Pakken er for borgere i Matchgruppe 3, som har svært ved at imødekomme kravene i ordinære jobtrænings- og arbejdsmarkedsafklaringsforløb. Tilbuddet er også egnet til borgere med diagnoser og psykosociale udfordringer samt til førtidspensionister jf. servicelovens 81. Vi sætter fokus på den enkeltes aktive ressourcer og afdækker de psykiske og sociale vanskeligheder, der skal tages i betragtning for at skabe udvikling. Ressourcepakken er et 6 måneders forløb, der består af tre undervisningsmoduler: Modul 1: En del af fællesskabet I første modul sætter vi fokus på de personlige ressourcer og de barrierer, som borgeren har i forhold til at indgå i meningsfulde relationer med andre. Vi arbejder både med at skabe relationer mellem borgeren og s specialkonsulent og med at etablere kontakt til arbejdsplads og uddannelsesinstitutioner. Modul 2: Hverdagsliv I andet modul støttes borgeren i at få et velfungerende hverdagsliv. Vi har fokus på daglige rutiner som søvn, indkøb, rengøring, økonomi, kost og motion. Derudover arbejder vi med borgerens psykiske situation for at skabe indsigt i og bevidsthed om de recoverystrategier, som kan støtte borgeren til bedre at få hverdagen til at hænge sammen. Modul 3: Samfund og arbejdsmarked I tredje modul har vi fokus på de rettigheder og pligter, som borgeren har i forhold til arbejde eller uddannelse. Borgeren får indsigt i, hvordan arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet fungerer. I det sidste modul introduceres borgeren i en række konkrete værktøjer som NemID og It i hverdagen. Der udarbejdes en personlig handleplan for, hvordan borgeren kan blive videre afklaret i forhold til egenforsørgelse og personlig udvikling. Under hele forløbet udarbejder progressionsmåling på borgerens udvikling.

9 9 Målgruppe for ressourcepakken Borgere med diagnoser og psykosociale udfordringer Førtidspensionister Matchgruppe 3 borgere

10 10 Sådan arbejder vi med dokumentation har udviklet et webbaseret, specialtilpasset, dokumentations- og progressionsværktøj (RessourceIndekset). Indekset dokumenterer udvikling og forandring for hver enkelt borger, som er indskrevet i. Dokumentation i hverdagen: Inddragelse og ejerskab Vores erfaring viser, at det giver gode resultater løbende at inddrage borgeren aktivt i evalueringen af forløbet. RessourceIndekset er et effektivt samtaleværktøj og dialogredskab, der giver os mulighed for altid at tage afsæt i den enkelte borgers udvikling. Måleredskab og værdiredskab RessourceIndekset måler den enkelte borgers udvikling på de tre overordnede temaer, vi har fokus på i alle forløb: 1) hverdagsliv, 2) en del af fællesskabet samt 3) samfund og arbejdsmarked. Kvalitetsudvikling I vil vi gerne blive klogere på vores egen indsats. Vi mener, at når vi kontinuerligt evaluerer og forholder os aktivt til vores egen praksis og metode, udvikler vi vores virksomhed og tilbud til gavn for målgruppen. Resultatorienteret Progressionsværktøjet synliggør den enkelte borgers udvikling og forandring - og konkretiserer, hvilke områder der skal fokuseres på, for at borgeren kan opnå de (del) mål, vi har formuleret i fællesskab. RessourceIndekset skaber fokus i det sociale arbejde. Sammenhængen mellem de læringsmål vi arbejder med i det daglige, og områder vi måler på i indekset, skaber en rød tråd i samarbejdet med borgeren. Tilsammen giver dokumentationsværktøjet en øget legitimitet over for vores samarbejdspartnere, ligesom værktøjet synliggører, at vi i samarbejde med borgeren har et fælles ansvar for at skabe resultater.

11 11 s progressionsværktøj jeres garanti for en fokuseret indsats. Værktøjet giver os mulighed for flere gange i forløbet at afdække, hvilke ressourcer og mestringsevner borgeren udvikler i samarbejde med. Således kan vi omsætte kvalitative vurderinger til målbare resultater samt dokumentere, om borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet.

12 Andre steder har stillet krav, som ikke tager hensyn til mine problematikker. Det er anderledes hos, hvor de spørger ind til og interesserer sig for, hvor meget jeg kan overskue. Simon Jeg føler mig meget velkommen her, og socialkonsulenterne er utroligt åbne. Jeg bliver udfordret, og de er gode til at finde mine styrker og kompetencer, fordi de ved, hvad de laver. Ludvig føles mere som et firma. Det er mere ligeværdigt og ikke så meget et elev/lærerforhold. Lola Det er en god atmosfære. Det er rigtig hyggeligt, venligt og åbent. Der er ikke nogen fordomme af nogen slags. Martin er en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond (SUF), der har eksisteret som nonprofit fond siden SUF har 20 afdelinger rundt om i Danmark. Se mere på - målrettede og individuelt tilrettelagte forløb for borgere, som har brug for en vejviser ind på arbejdsmarkedet. Bredgade 19B & 21B 1260 København K Tlf Modelfotos: Emil Ryge Christoffersen

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere

Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Målgrupper i projektet 3. Status og statistik 4. Metodeafsnit 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere