Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer"

Transkript

1 Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje

2 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent udstilling i oktober 2012 var den tidligere byret blevet en del af museet. Det betød at museet nu var i stand til at formidle den tætte sammenhæng mellem arrest og retssal. Gæsterne kunne nu gå ad trappen fra arresten op i retssalen, samme vej som de varetægtsfængslede. Under arbejdet med den nye udstilling i Arresten blev det besluttet at den også skulle rumme samtidshistorien om de danske arresthuse. I sammenhæng med nutidsperspektivet i Arresten, formidler dilemmaspillet Døm selv den nutidige retspraksis, som netop var lukket ned med Retten i Faaborg d pga. Domstolsreformen. Rets- og afstraffelseshistorie er et af museets satsningsområder. Her er det en stor styrke at museet nu råder over både den tidligere Faaborg Arrest og byret. Selve museets tema har stor relevans. Det beskæftiger sig med en af grundpillerne i vores demokratiske samfund i form af den dømmende magt. Ud over retssystemet så får temaet fat i helt basale menneskelige følelser som f.eks. had, uretfærdighed, hævn, skyld og medfølelse. Med Døm selv vil vi gerne opnå to ting. For det første vil vi gerne give vores gæster en forståelse af hvordan det danske retssystem fungerer. For det andet vil vi gerne invitere dem til at deltage aktivt med deres holdninger. Lægdommere er ganske almindelige danskere der er blevet udvalgt til at være med-dommere i de danske retssale på lige fod med de juridiske dommere, for at repræsentere den almindelige befolkning. I Døm selv inviterer vi vores gæster til at prøve rollen som lægdommer i tre nutidige straffesager. Juraprofessor Flemming Balvig fra KU udgav i 2010 en rapport om danskernes retsfølelse og retsfornuft. På baggrund af omfattende spørgeskemaundersøgelser og telefoninterviews forklarer Balvig hvordan der er en klar uoverensstemmelse mellem hvordan danskerne TROR de danske 2

3 domstole dømmer og hvordan der reelt bliver dømt. De adspurgte mener der bliver givet for milde domme, hvilket viser at basere sig på en uvidenhed om hvad der reelt bliver dømt. Målet med spillet er derfor også at give et billede af retspraksis i nutidens Danmark. Samarbejdspartnere og kompetencer I forbindelse med opbygningen af den nye permanente udstilling i Arresten var vi på inspirationstur til Het Gevangenis Museum i Holland. Her havde de opbygget en illusion af en retssal i udstillingen. På en stor skærm så man en gengivelse af en forbrydelse, hvorefter anklager, forsvarer og lægdommer giver deres domme. Herefter kan publikum trykke på knapper ved deres plads og vælge mellem de tre domme, hvorefter dommeren afsiger den endelige dom. Retten i Faaborg efter at den er blevet en del af museet Med muligheden for at bruge retssalen, som en del af museet i Faaborg, startede overvejelserne om hvordan vi formidlede den bedst muligt. Museet deler det tidligere domhus med Faaborg Turistbureau. Det har den positive vinkel at Turistbureauets kunder har mulighed for at besøge retssalen og dermed finde en af Faaborgs turistattraktioner med det samme. Da retssalen står åben uden særligt opsyn, har vi besluttet ikke at udstille genstande i retssalen. En anden nok så vigtig baggrund for den beslutning, er at vi med retssalen fik et rigtig fint sted at samle større grupper. Et arresthus er på ingen måde lavet til at forsamles i, hvilket kan give nogle udfordringer som museum. I situationer 3

4 med omvisninger af større grupper og undervisning af skoleklasser er retssalen derfor meget velegnet. Retssalen har altså et minimum af formidling, bestående af det autentiske rum og nogle bannere på endevæggen som friholder salen til at kunne rumme op til 50 mennesker. Med tanke på det vi havde oplevet i Holland, og de erfaringer vi allerede havde med udviklingen af andre app s til udstillingen, besluttede vi os for at aktivere de besøgende ved hjælp af et dilemmaspil til vores ipads. Vi valgte firmaet Fuglen på Taget som samarbejdspartner til udviklingen af spillet. Retspræsident i Svendborg Bjarne Petersen havde i forvejen stillet sin ekspertise til rådighed ved arbejdet med udstillingen. Ved udviklingen af spillet fungerede han som juridisk konsulent. Ikke alene på domme og sager men også for at vi kunne komme så tæt som muligt på de udtryk der bliver brugt i de danske byretter og hele sceneriet omkring en retssag. Proces Døm selv var den fjerde, og foreløbig sidste, app vi lavede til Arresten. Den blev udviklet kort tid efter åbningen, da det viste sig økonomisk muligt. Vi havde altså ikke så meget erfaring med brugen af de andre app s, men mest med udviklingen af dem. Af økonomiske og praktiske grunde fravalgte vi at bruge film. Fuglen på Taget har mulighed for at trække på forskellige løst tilknyttede medarbejdere og vi valgte at gøre brug af tegner Mikkel Malthesen. Som noget af det første fulgte vi en retssag i Retten i Svendborg med Bjarne Petersen som dommer. Der blev lyttet, tegnet skitser og taget noter. Efterfølgende havde vi møde med Bjarne Petersen. Vi bad Bjarne om at hjælpe os med at definere, hvad han ville betegne som almindeligt forekomne straffesager i Retten i Svendborg. Et mere alternativt besøg i retten bestod i at se dokumentarfilmen Med døden til følge af filminstruktør Eva Muldvad. Med denne film fik Muldvad lov til, som den første nogen sinde, at filme under en dansk retssag. Når man hører anklageskriftet blive læst op er der ingen tvivl i ens sind - manden kan kun være skyldig. I løbet af filmen, med indblik i sagens mange aspekter, viser det sig med al tydelighed hvor svært det er at dømme i en retssag. Det som filmen kan blev også et mål for os i vores videre arbejde. Med dilemmaspillet skulle vi netop give brugerne en oplevelse af at intet er sort eller hvidt i en retssag - alligevel skal der falde en dom. 4

5 Med skitser og et udvalg af mulige sager inviterede vi vores fokusgruppe fra Faaborg gymnasium til et besøg i retssalen sammen med lærer Morten Østerlund Krog. Vi arbejdede med forskellige straffesager på to måder. Nogle af eleverne meldte sig til at spille rollespil. De blev sat ind i hver deres rolle og placerede sig i retssalen som anklager, forsvarer, anklagede og forskellige vidner, der blev kaldt ind. Efter at alle parter var blevet hørt dømte deres kammerater ved hjælp af farvede papstykker, der blev rakt i vejret. Den mere simple facon var at vi læste sagens aspekter højt og derefter bad dem om at tage stilling. Klassen kom med meget konstruktive tilbagemeldinger om at det var vigtigt med mulighed for at kende de paragraffer der blev dømt efter og med mange aspekter på sagerne. Det var i det hele taget vigtigt for dem at spillet gav mulighederne for at være så korrekt som muligt. Læreren bemærkede hvordan sagerne i meget høj grad havde givet gode diskussioner og formået at aktivere en ellers stille klasse. Elevernes ønske om at det hele skulle være så virkelighedsnært som muligt, harmonerede godt med vores ønske om at give brugerne et reelt indblik i den danske retspraksis. Deres ønske om at kende til paragrafferne bag forskellige domme, førte til at spillet kom til at indeholde en -knap. Her bliver det forklaret hvordan retssystemet definerer henholdsvis voldtægt, hustruvold og vold mod børn. Sagerne blev, som allerede nævnt, valgt på baggrund af Bjarne Petersens store viden om hvad der var almindelige sager i en dansk byret. Derudover vurderede vi hvad der aktiverede eleverne mest, og hvad de kom med af kommentarer efterfølgende. De gav generelt udtryk for at det skulle være sager med en vis tyngde. I retten i Svendborg havde vi overværet en sag om et værtshusslagsmål som kun var blevet meldt, fordi loven siger at i det øjeblik en restaurationsejer ringer til politiet pga. et slagsmål, så ender det i retten. Den type sager giver ikke de mest interessante diskussioner. Sagen om voldtægt var derimod noget der fik eleverne op af stolene og der tegnede sig også en tydelig kønsopdeling i diskussionen. Her fik eleverne virkelig at mærke hvor svært det kan være at tage stilling i en voldtægtssag med meget få beviser. Efter oplevelserne med gymnasieklassen og besøget i Retten i Svendborg besluttede vi at den centrale person i dilemmaspillet er lægdommeren. Spilleren skal opleve den store rolle en lægdommer har og det blev derfor besluttet at det altid er den dom som spilleren vælger, der bliver afgivet i retten - deraf også navnet Døm selv. Til gengæld var det også vigtigt for fokusgruppen at kende til den virkelige dom. Når spilleren har afgivet dom i sagen er det derfor både muligt at se hvad andre spillere har dømt og hvordan dommeren har dømt i den pågældende sag. 5

6 Sideløbende med udviklingen af Døm selv, var Arresten også med i museumssamarbejdet På kanten med Forsorgsmuseet i Svendborg og Psykiatrisk samling i Middelfart. Her var hovedformålet udvikling af undervisningsmateriale til gymnasieskolen. Forløbet, der knytter sig til Arresten, har titlen Kriminalitet og straf fra middelalderen til det 20. århundrede. Efter at eleverne har set på autentiske sager fra starten af 1900-tallet, med kriminelle dømt i Retten i Faaborg, giver det rigtig god mening at lave et opfølgende besøg på museet hvor eleverne spiller Døm selv. Det kan give nogle spændende samtaler om forskelle på straf før og nu. En anden oplagt mulighed for persktivering er Storm i Faaborg. Med den autentiske forbryder Harald Storm Nielsen kan man gå på en alternativ byvandring i Faaborg med sin egen smartphone. I 1906 begik Storm en række indbrud i Faaborg by og man bliver ført rundt til hans gerningssteder og ender til sidst ved domhuset hvor man bliver præsenteret for hans straf. Evaluering Døm selv lå klar i app-store d Spillet blev i høj grad testet i en undervisningssituation og det har også vist sig at det er her spillet har sin store styrke. Som allerede nævnt kan Døm selv helt oplagt knyttes til undervisningsmaterialet til På kanten. Her er det en yderligere styrke, at lige som På kanten er netbaseret, så er Døm selv en gratis app der fungerer uafhængigt af et museumsbesøg. De mange skoler der efterhånden gør brug af ipads i undervisningen vil altså uden videre kunne bruge Døm selv. På kanten henvender sig til gymnasieskolen og vi har derfor også udarbejdet et undervisningsforløb til udskolingen om den danske retsstat. Dette forløb foregår på museet, hvor vi kan udnytte vores 6

7 store styrke i de autentiske rammer. Vi starter i den permanente udstilling i Arresten hvor eleverne for en introduktion til tidligere tiders tanker om straf og en forståelse af hvad et arresthus er og har været. Derefter går vi op i retssalen hvor de gruppevis skal afgive domme med Døm selv. En elev fra en 8. klasse sagde Det var sjovt og svært at prøve selv at dømme en sag! Døm selv er lige så meget for de ældre aldersgrupper. teknologien er let tilgængelig og deres holdninger er præget af en del mere erfaring. På billedet her ses elever fra Seniorhøjskolen i Odense. De havde en temadag i Arresten om Ret og straf, hvor vi sluttede af med Døm selv. Som en af deltagerne bemærkede så burde alle lægdommere jo næsten besøge et arresthus... Der er en tendens til at noget der foregår på ipad automatisk bliver opfattet som sjov for børn Døm selv er absolut ikke tænkt som noget for børnefamilier med mindre børn. Vores tre sager om henholdsvis voldtægt, hustruvold og vold mod et barn er barske sager og vores kustoder oplyser altid interesserede gæster om dette. Heldigvis har vi så andre tilbud til denne gruppe, f.eks. i form af spillet Roger og Åge i arresten. 7

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Danskernes retsfølelse og retsfornuft et forspil

Danskernes retsfølelse og retsfornuft et forspil Danskernes retsfølelse og retsfornuft et forspil Af Flemming Balvig 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAX/MIN DOMMERPANEL VURDERING AF PRAKSIS $ EGEN HOLDNING + VURDERING AF

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere