Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter. Miljøprojekt nr. 1809, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter. Miljøprojekt nr. 1809, 2015"

Transkript

1 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter Miljøprojekt nr. 1809, 2015

2 Titel: Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter Forfattere: Rie Schmidt Knudsen, EPINION Helena Linde Pedersen, EPINION Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2015 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

3 Indhold Indhold... 3 Forord... 4 Sammenfatning og konklusion... 6 Summary and conclusion Forekomst af sundhedsanprisninger Samlet forekomst af anprisninger på websites for forhandlere Anprisningstyperne Bodylotion/-creme Læbepomade Produktmærker Format og placering af anprisninger Placering fordelt på produkttyper Metode Den kvantitative indholdsanalyse Afgrænsning af websites og data Afgrænsning af produkttyper og mærker Afgrænsning af anprisningstyper Afgrænsning af indsamlingsperioden Bilag 1 Eksempel på kodning Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 3

4 Forord Denne rapport har til formål at undersøge forekomsten af sundhedsanprisninger på dansksprogede websites for forhandlere af kosmetiske produkter. Baggrunden for undersøgelsen er, at Europa- Kommissionen den 4. august 2014 har rettet henvendelse til medlemslandene med anmodning om en redegørelse for forekomsten og kontrollen af anvendelsen af sundhedsanprisninger på de nationale markeder. Miljøstyrelsen har på baggrund af Europa-Kommissionens henvendelse initieret, at Epinion har undersøgt forekomsten af sundhedsanprisninger af kosmetiske produkter. Undersøgelsens første runde, gennemført april-juni 2015, centrerede sig om forekomsten af sundhedsanprisninger på kosmetiske produkter i danske medier, mens denne, undersøgelsens anden runde, omhandler sundhedsanprisninger henholdsvis på emballage og beholdere for kosmetiske produkter samt på websites for forhandlere (nærværende rapport). Epinion har i perioden 25. august september 2015 indsamlet og analyseret produktbeskrivelser for kosmetiske produkter på ti udvalgte webshops. De kosmetiske produkter fordeler sig på to produkttyper: bodylotion/creme og læbepomade. Disse produkttyper er udvalgt på grundlag af en forventning om, at produkterne dagligt/hyppigt bruges af forbrugerne, og at følsomme kropsdele, herunder slimhinder, eksponeres ved brug af produkterne. De to produkttyper er endvidere udvalgt ud fra resultaterne af undersøgelsens første runde (forekomsten af sundhedsanprisninger på kosmetiske produkter i danske medier), idet der fokuseres på de to produkttyper, hvor sundhedsanprisninger viste sig hyppigst forekommende (med undtagelse af solcreme, som er fravalgt, fordi det er et sæsonbegrænset produkt). Sundhedsanprisninger skal forstås bredt og defineres overordnet som en fremhævelse af de sundhedsrelaterede egenskaber, et produkt besidder. Det betyder, at der kan opstå særlige risici for brugere af produktet, hvis anprisningerne ikke er korrekte, og produktet bliver valgt på grund af disse anprisninger, som f.eks. at produktet er skånsomt. Det understreges i den forbindelse, at denne undersøgelse udelukkende afdækker brugen af sundhedsanprisninger og ikke, hvorvidt det enkelte produkt lever op til de krav, der følger af brugen af en sundhedsanprisning. Denne rapport undersøger tilstedeværelsen af otte udvalgte sundhedsanprisninger, nemlig anprisninger om, at pågældende produkt er fri for allergifremkaldende, hormonforstyrrende kræftfremkaldende/mutagene/reproduktionstoksiske stoffer samt beskrivelse af produkterne som hypoallergene, parfumefrie, milde/skånsomme, naturlige eller økologiske. I afsnittet om metode og i kodebogen, der findes som tillæg til denne rapport, er undersøgelsens forudsætninger og metodiske valg beskrevet yderligere. Der er i alt foretaget 589 registreringer på tværs af de to produkttyper og ti websites. Ud over præsentationen af resultaterne i denne rapport og rapporten Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter på emballage, er der udarbejdet en tabelrapport, som viser fordelingerne på samtlige undersøgte elementer, samt disse fordelinger opdelt på produkttyper, og anprisningstyper. Tabelrapporten findes også som tillæg til denne rapport. Indledende præsenteres herefter en sammenfatning af rapportens mest centrale konklusioner, hvorefter første afsnit beskriver forekomsten af produktbeskrivelser og anprisninger generelt. Andet afsnit omhandler forekomsten af anprisningstyper for de forskellige produkttyper, mens tredje afsnit gennemgår produktmærker, hvor webforhandlerne i særlig grad bruger 4 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

5 sundhedsanprisninger i deres beskrivelser. I fjerde afsnit afdækkes anprisningernes format og placering. Slutteligt gennemgås undersøgelsens metodiske design. Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 5

6 Sammenfatning og konklusion Denne undersøgelse, som er gennemført mellem 25. august og 1. oktober, afdækker brugen af udvalgte sundhedsanprisninger i produktbeskrivelser fra 10 websites for forhandlere af to udvalgte typer af kosmetiske produkter. Der er registreret i alt 589 produktbeskrivelser, heraf 356 for produkttypen bodylotion/-creme og 233 for produkttypen læbepomade. Rapporten beskæftiger sig med otte udvalgte sundhedsanprisninger, nemlig anprisninger om, at pågældende produkt er fri for parfume, allergifremkaldende, hormonforstyrrende kræftfremkaldende/mutagene/reproduktionstoksiske stoffer (CMR-stoffer) samt beskrivelse af produkterne som hypoallergene, milde/skånsomme, naturlige eller økologiske. 35 % af de produktbeskrivelser, som har indgået i denne undersøgelse, indeholder én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger. 31 % af de fundne udvalgte sundhedsanprisninger er registreret på websitet for forhandleren Natur og Helse. Den næststørste andel af de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger (18 %) er fundet hos forhandleren Helsam. Ud af alle registrerede produktbeskrivelser fra Natur og Helse indeholder 86 % de udvalgte sundhedsanprisninger. Også en høj andel af produktbeskrivelserne hos forhandleren Pure Shop indeholder de udvalgte sundhedsanprisninger. Det gælder 79 % af de registrerede produktbeskrivelser. Der er ikke konstateret forekomst af sundhedsanprisninger i de undersøgte produktbeskrivelser for de to udvalgte produkttyper hos hverken H&M eller M A C. Af de otte udvalgte sundhedsanprisninger er de oftest forekommende sundhedsanprisninger om naturligt eller økologisk indhold i produkterne (forekommende i henholdsvis 20 % og 19 % af de 589 registrerede produktbeskrivelser). Anprisningerne Hypoallergen og Fri for CMR-stoffer er ikke registreret i nogen af de 589 produktbeskrivelser. Inden for de enkelte produkttyper viser undersøgelsen følgende: Bodylotion/-creme: Inden for produkttypen bodylotion/-creme er de udvalgte sundhedsanprisninger fundet i 22 % af de 356 registrerede produktbeskrivelser. De oftest forekommende typer af sundhedsanprisninger er Naturlig (19 % af disse produktbeskrivelser) og Økologisk (18 % af produktbeskrivelserne). Sundhedsanprisninger i beskrivelser for bodylotions/cremer forekommer oftest i selve produktbeskrivelsen (ses i 91 % af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger) og har oftest form af tekst (ses i 92 % af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger). Læbepomade: For produktbeskrivelser for læbepomade forekommer de udvalgte sundhedsanprisninger i 14 % af de 233 registrerede produktbeskrivelser. Naturlig (21 % af produktbeskrivelserne) og Økologisk (19 % af produktbeskrivelserne) er også her de oftest forekommende typer af sundhedsanprisninger. De udvalgte sundhedsanprisninger for læbepomade er oftest placeret i produktbeskrivelsen (ses i 57 % af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger) og forekommer oftest i tekst (ses i 90 % af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger). 6 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

7 Endelig viser denne undersøgelse også, at der for nogle produktmærker er en større tendens til, at forhandlerne anvender sundhedsanprisninger i deres beskrivelser. Det drejer sig eksempelvis om mærkerne Levera, Karmameju og Derma. Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 7

8 Summary and conclusion This study, conducted between August 25 and October 1, concerns the use of selected health claims in product descriptions from 10 websites for retailers of two selected types of cosmetic products. A total of 589 product descriptions were included in this study, of which 356 describe products of the type body lotion and 233 describe products of the type lip balm. The report examines the occurrence of eight selected health claims: claims that the product contains no perfume, no allergenic substance, no endocrine disruptive substance and no CMR substances (carcinogenic, mutagenic, or reprotoxic substances) as well as claims that the product is hypoallergenic, mild/gentle, natural, or organic. 35 % of the product descriptions included in this study contain one or more of the selected health claims. 31 % of these health claims are found on the website for the retailer Natur og Helse. The second largest share of the registered health claims (18 % of health claims) is found on the website of retailer Helsam. Of the examined product descriptions from Natur og Helse 86 % contain health claims. Likewise, a high percentage of the product descriptions on the website belonging to the retailer Pure Shop include the selected health claims (79 % of the registered product descriptions). No health claims were found in the product descriptions from retailers H&M and M A C. Of the eight selected health claims the most frequently occurring are claims of natural or organic product contents (occurring in 20 % and 19 % of the registered product descriptions, respectively). The health claims "Hypoallergenic" and "No CMR substances" are not registered in any of the 589 product descriptions. In regard to the use of health claims in product descriptions for the individual product types the study shows the following: Body Lotion: For the product type body lotion health claims are registered in 22 % of the 356 product descriptions. The most common types of health claims are "Natural" (19 % of these product descriptions) and "Organic" (18 % of the product descriptions). Health claims for body lotions most often occur in the product description itself (occur in 91 % of the product descriptions with selected health claims) and most frequently take the form of text (in 92 % of the product descriptions with selected health claims). Lip balm: For product descriptions for lip balm the selected health claims appear in 14 % of the 233 product descriptions. "Natural" (21 % of the product descriptions) and "Organic" (19 % of the product descriptions) are the most common types of health claims. Health claims for lip balm is located in the product description itself (occur in 57 % of the product descriptions with selected health claims) and most frequently takes the form of text (in 90 % of the product descriptions with selected health claims). Finally, this study also shows that for some brands the tendency for retailers to use health claims in their product descriptions appears to be greater than for others. This includes the brands Levera, Karmameju and Derma. 8 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

9 1. Forekomst af sundhedsanprisninger Undersøgelsen dækker over en kvantitativ indholdsanalyse af i alt 589 produktbeskrivelser (teksten på de produktspecifikke undersider) for to produkttyper: læbepomade og bodylotion/-creme, fra ti forskellige websites for forhandlere af kosmetiske produkter. Markedsføring af kosmetiske produkter er ofte målrettet specifikke segmenter, og den enkelte forbruger er derfor ofte særligt eksponeret for netop de produkttyper, der er relevante for forbrugeren. Resultaterne af denne undersøgelse vedrører kun markedsføring gennem produktbeskrivelser for kosmetiske produkter inden for særligt udvalgte produkttyper samt på særlige udvalgte websites og kan derfor ikke i sig selv anses for repræsentative for den samlede eksponering af kosmetiske sundhedsanprisninger for den enkelte forbruger. De ti udvalgte websites for forhandlere af kosmetiske produkter fremgår af Figur 1 herunder. For hvert website er der i undersøgelsen registreret op til 50 produktbeskrivelser for hver af de to produkttyper. For de websites, der har indeholdt mere end 50 produktbeskrivelser, er produkterne udvalgt ud fra et tilfældighedsprincip. Det præcise antal undersøgte produktbeskrivelser fremgår ligeledes af Figur 1. Af de i alt 589 registrerede produktbeskrivelser omhandler 356 beskrivelser bodylotion/-creme, mens 233 beskrivelser omhandler læbepomade. FIGUR 1. ANTAL AF UNDERSØGTE PRODUKTBESKRIVELSER FORDELT PÅ UDVALGTE WEBSITES FOR FORHANDLERE Taxfree Pure Shop Plejeprodukter.dk Natur og Helse Matas MAC Luxplus H&M Helsam The Body Shop Total Læbepomade Bodylotion Note: n= Samlet forekomst af sundhedsanprisninger på websites for forhandlere Det fremgår af Figur 2 nedenfor, at 60 % af de undersøgte produktbeskrivelser på de ti udvalgte websites for forhandlere indeholder sundhedsanprisninger. Det er dog kun 35 % af produktbeskrivelserne, som indeholder én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger. Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 9

10 FIGUR 2. ANDEL AF PRODUKTBESKRIVELSER, DER INDEHOLDER ÉN ELLER FLERE AF DE UDVALGTE SUNDHEDSANPRISNINGER Indeholder sundhedsanprisninger 4 Indeholder ingen sundhedsanprisninger 6 Indeholder udvalgte sundhedsanprisninger 35% Indeholder ikke udvalgte sundhedsanprisninger 65% Note: n=589 Eksempler på andre typer af sundhedsanprisninger, som er konstateret i produktbeskrivelser, men som falder uden for de otte udvalgte typer af anprisninger, kunne være Fri for farvestoffer eller Indeholder ikke PVC. Af de registrerede forekomster af de udvalgte anprisninger forekommer 13,5 % i forbindelse med produkter i kategorien læbepomade, mens 21,5 % forekommer inden for bodylotion/-creme. Se Figur 3 herunder. FIGUR 3. ANDEL AF PRODUKTBESKRIVELSER FOR UDVALGTE KOSMETISKE PRODUKTTYPER, DER INDEHOLDER ÉN ELLER FLERE AF DE UDVALGTE SUNDHEDSANPRISNINGER Læbepomade 13,5% Bodylotion/-creme 21,5% 0, 5, 10, 15, 20, 25, Note: n=589 Den resterende del af rapporten vil udelukkende beskæftige sig med sundhedsanprisninger, der falder inden for de otte udvalgte typer. Anprisninger i anden -kategorien fremgår således ikke i restende figurer og statistik i denne rapport. Den største andel af de registrerede sundhedsanprisninger af de udvalgte typer for de to udvalgte produkttyper samlet forekommer hos websitet for Natur og Helse (31 % af de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger er fundet her). Dernæst følger Helsam og Matas (henholdsvis 18 % og 16 % af de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger). Produktbeskrivelser fra webforhandleren Pure Shop indeholder 13 % af de registrerede sundhedsanprisninger, mens The Body Shop og hjemmesiden for Københavns Lufthavnes taxfree-shop indeholder henholdsvis 8 % og 7 % af de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger. Produktbeskrivelserne fra Plejeprodukter.dk og Luxplus indeholder henholdsvis 4 % og 2 % af de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger. Endeligt er der ikke konstateret forekomst af sundhedsanprisninger i de undersøgte produktbeskrivelser for de to udvalgte produkttyper hos H&M eller M A C, hvorfor produktbeskrivelser herfra udgør 0 % af de registrerede sundhedsanprisninger. 10 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

11 FIGUR 4. FORDELING AF REGISTREREDE SUNDHEDSANPRISNINGER MELLEM DE UDVALGTE WEBSITES Natur og Helse Helsam Matas Pure Shop The Body Shop Taxfree Plejeprodukter.dk Luxplus MAC H&M 2% 4% 8% 7% 13% 16% 18% 31% 5% 1 15% 2 25% 3 35% Note: n=207 Undersøges forekomsten af sundhedsanprisninger inden for det enkelte website, er der stor forskel på hyppigheden af dem mellem de forskellige websites dette ses af Figur 5 herunder. Hos Natur og Helse indeholder 86 % af de registrerede produktbeskrivelser én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger, mens det for Pure Shop er 79 %. 41 % af de registrerede produktbeskrivelser fra Helsam indeholder sundhedsanprisningerne, mens dette gælder for 34 % af produktbeskrivelserne fra Matas. Plejeprodukter.dk, The Body Shop og Taxfree anvender sundhedsanprisningerne i produktbeskrivelserne for bodylotion/-creme og læbepomade i henholdsvis 31 %, 21 % og 20 % af tilfældene. Hos Luxplus er der registreret sundhedsanprisninger ved 5 % af de udvalgte produktbeskrivelser. Hverken H&M eller M A C har gjort brug af de udvalgte sundhedsanprisninger i forbindelse med beskrivelser af de to produktkategorier. FIGUR 5. ANDEL AF PRODUKTBESKRIVELSER INDEN FOR DET ENKELTE WEBSITE, SOM INDEHOLDER UDVALGTE SUNDHEDSANPRISNINGER Natur og Helse Pure Shop 79% 86% Helsam Matas Plejeprodukter.dk 31% 34% 41% The Body Shop Taxfree 21% 2 Luxplus MAC H&M 5% Note: n(natur og Helse)=76, n(pure Shop)=34, n(helsam)=91, n(matas)=100, n(plejeprodukter.dk)=26, n(the Body Shop)=75, n(taxfree)=74, n(luxplus)=100, n(mac)=2, n(h&m)=11 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 11

12 2. Anprisningstyperne I dette afsnit præsenteres, hvilke typer af anprisninger der hyppigst forekommer på i produktbeskrivelser for de udvalgte kosmetiske produkttyper (bodylotion/-creme og læbepomade) på websites for forhandlere. Derudover gennemgås de to forskellige produkttyper enkeltvis med henblik på at afdække, om nogle sundhedsanprisninger særligt forekommer i relation til bestemte produktkategorier. Anprisningerne Naturlig og Øk0logisk er de oftest forekommende, når man ser på de to produkttyper samlet, se Figur 6 nedenfor. Begge typer af sundhedsanprisninger forekommer i en femtedel af produktbeskrivelserne (henholdsvis 20 % og 19 %). 10 % af produktbeskrivelserne på tværs af de to produkttyper indeholder anprisningen Mild/skånsom. Anprisningen Parfumefri forekommer i 7 % af de registrerede produktbeskrivelser, mens anprisningen Fri for allergifremkaldende stoffer er registret i 3 % af produktbeskrivelserne fra de udvalgte websites. Anprisningerne Hypoallergen (0 %), Fri for hormonforstyrrende stoffer (1 %) og Fri for CMRstoffer (0 %) forekommer sjældent eller aldrig. FIGUR 6. SAMLET FOREKOMST AF SUNDHEDSANPRISNINGER BLANDT DE UDVALGTE PRODUKTTYPER Naturlig Økologisk 19% 2 Mild/skånsom 1 Parfumefri 7% Fri for allergifremkaldende stoffer 3% Fri for hormonforstyrrende stoffer Fri for CMR-stoffer Hypoallergen 1% 5% 1 15% 2 25% Note: n= Bodylotion/-creme I produktbeskrivelserne for bodylotion er det ligeledes anprisningerne Naturlig (19 %) og Økologisk (18 %), som er hyppigst forekommende, hvilket ses i Figur 7 herunder. Anprisningen Mild/skånsom forekommer i 11 % af produktbeskrivelserne af bodylotions, mens anprisningen Parfumefri er registreret i 8 % af disse produktbeskrivelser. Anprisningerne Fri for allergifremkaldende stoffer (3 %) og Fri for hormonforstyrrende stoffer (1 %) forekommer begge sjældent. Som nævnt optræder hverken anprisningen Fri for CMR-stoffer (0 %) eller Hypoallergen (0 %) i de undersøgte produktbeskrivelser. 12 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

13 FIGUR 7. FOREKOMST AF SUNDHEDSANPRISNINGSTYPER FOR BODYLOTION/-CREME Naturlig Økologisk 18% 19% Mild/skånsom 11% Parfumefri 8% Fri for allergifremkaldende stoffer 3% Fri for hormonforstyrrende stoffer Fri for CMR-stoffer Hypoallergen 1% 5% 1 15% 2 25% Note: n= Læbepomade For produkttypen læbepomade er det ligeledes anprisningerne Naturlig (21 %) og Økologisk (19 %), som forekommer oftest i produktbeskrivelserne. De resterende sundhedsanprisninger følger det mønster, som også var tilfældet for beskrivelserne af produkter af typen bodylotion/-creme: Mild/skånsom forekommer i 8 % af produktbeskrivelserne, mens Parfumefri er registreret i 5 % af beskrivelserne. Fri for allergifremkaldende stoffer (1 %) og Fri for hormonforstyrrende stoffer (under 1 %) er begge typer af sundhedsanprisninger, som meget sjældent optræder i de undersøgte produktbeskrivelser for læbepomade. Hverken anprisningen Hypoallergen eller anprisningen Fri for CMR-stoffer er registreret. FIGUR 8. FOREKOMST AF SUNDHEDSANPRISNINGSTYPER FOR LÆBEPOMADE Naturlig Økologisk 19% 21% Mild/skånsom 8% Parfumefri 5% Fri for allergifremkaldende stoffer Fri for hormonforstyrrende stoffer Fri for CMR-stoffer Hypoallergen 1% 5% 1 15% 2 25% Note: n=233 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 13

14 3. Produktmærker I dette afsnit gennemgås forekomsten af sundhedsanprisninger i forbindelse med bestemte produktmærker. Tabel 1 nedenfor opsummerer de produktmærker, hvor fem eller flere produktbeskrivelser er undersøgt, og hvor tre eller flere af disse produktbeskrivelser indeholder sundhedsanprisninger (svarende til, at minimum 50 % af produktbeskrivelserne for det enkelte produktmærke indeholder én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger). Det understreges, at denne undersøgelse udelukkende afdækker brugen af sundhedsanprisninger og ikke, hvorvidt det enkelte produkt lever op til de krav, der følger af brugen af en sundhedsanprisning. Endvidere indikerer undersøgelsen udelukkende, hvordan sundhedsanprisninger bruges af forhandlere og dermed ikke, hvordan anprisningerne eventuelt bruges for producenten selv. Det skal samtidigt fremhæves, at undersøgelsen er en stikprøve og kun afdækker ti websites og 589 produktbeskrivelser. I de analyserede produktbeskrivelser forekommer der en række produktmærker, som de udvalgte websites for forhandlere i særlig grad synes at anvende de udvalgte sundhedsanprisninger for i deres produktbeskrivelser. Eksempelvis er der registreret sundhedsanprisninger i alle produktbeskrivelser for mærkerne Lavera, Karmameju og Derma. For mærkerne Lavera og Karmameju stammer alle de registrerede produktbeskrivelser fra samme website (henholdsvis Pure Shop og Helsam), mens sundhedsanprisninger for Derma er registreret hos både Natur og Helse, Matas og Helsam. Derma er altså et eksempel på et produktmærke, som flere forhandlere i høj grad anvender sundhedsanprisninger i deres beskrivelser af. TABEL 1. ANTAL SUNDHEDSANPRISNINGER FORDELT PÅ PRODUKTMÆRKER Antal sundhedsanprisninger registreret Antal beskrivelser registreret Andel af beskrivelser, som indeholder udvalgte sundhedsanprisninger Primær produkttype, hvor anprisningen er anvendt Lavera % Bodylotion/-creme Karmameju % Bodylotion/-creme Derma % Bodylotion/-creme Tata Harper % Læbepomade Weleda % Bodylotion/-creme sukí skin care % Bodylotion/-creme og læbepomade Annemarie Börlind % Bodylotion/-creme Matas % Bodylotion/-creme Burt's Bees % Læbepomade Origins % Læbepomade 14 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

15 Rudolph Care % Bodylotion/-creme Urtegaarden % Læbepomade Bioselect % Bodylotion/-creme NUXE % Bodylotion/-creme Dr. Hauschka % Læbepomade eos % Læbepomade Logona % Bodylotion/-creme Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 15

16 Læbepomade Bodylotion/-creme 4. Format og placering af anprisninger I dette afsnit præsenteres, i hvilket format de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger hyppigst forekommer, og hvor de oftest er placeret for de udvalgte kosmetiske produkttyper (bodylotion/- creme og læbepomade) på websites for forhandlere. 4.1 Format fordelt på produkttyper Som det fremgår af Figur 9 herunder, optræder størstedelen af de registrerede sundhedsanprisninger for bodylotion og læbepomade som tekst. I henholdsvis 92 % (bodylotion/- creme) og 90 % (læbepomade) af de registrerede produktbeskrivelser med udvalgte sundhedsanprisninger har sundhedsanprisningerne form af tekst. Mange af de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger har dog også været præsenteret som symbol eller mærkning (eksempelvis Astma-Allergi Danmarks mærke) i produktbeskrivelserne. I henholdsvis 61 % (bodylotion/-creme) og 39 % (læbepomade) af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger har produktbeskrivelsen indeholdt en sundhedsanprisning i form af symbol eller mærkning. Af de registrerede produktbeskrivelser med udvalgte anprisninger er der ingen tilfælde af sundhedsanprisninger i form af tegn registreret. Andelene summerer til mere end 100 procent, da sundhedsanprisningerne kan være præsenteret i flere formater for samme produktbeskrivelse. FIGUR 9. FORMAT AF SUNDHEDSANPRISNINGER Anprisning som tekst 92% Anprisning som symbol/mærkning 61% Anprisning som tegn Anprisning som tekst 9 Anprisning som symbol/mærkning 39% Anprisning som tegn Note: n= (bodylotion)=127, (læbepomade)= Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

17 Læbepomade Bodylotion/-creme 4.2 Placering fordelt på produkttyper Af nedenstående figur 10 fremgår det, at de registrerede udvalgte sundhedsanprisninger i høj grad er placeret i produktbeskrivelsen. For produktkategorien bodylotion gælder det, at der i 91 % af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger har været registreret en sundhedsanprisning i selve produktbeskrivelse. Produktbeskrivelsen skal forstås som den tekst, der omgiver det pågældende produkt på websitet. Det hænger derfor naturligt sammen med figuren ovenfor, der viser, at mange af sundhedsanprisningerne forekommer i tekst. For produktkategorien læbepomade gælder det 57 % af de registrerede produktbeskrivelser med udvalgte sundhedsanprisninger. Derefter er den mest hyppigt forekommende placering ingredienslisten. I henholdsvis 28 % (bodylotion/-creme) og 22 % (læbepomade) af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger er der placeret en sundhedsanprisning i ingredienslisten. I flere tilfælde forekommer sundhedsanprisningerne også i navnet eller overskriften. Det gælder for henholdsvis 21 % (bodylotion/-creme) og 13 % (læbepomade) af produktbeskrivelserne med udvalgte sundhedsanprisninger, at en sundhedsanprisning forekommer i navn/overskrift. Andelene for placering af sundhedsanprisninger summerer til mere end 100 procent, da sundhedsanprisningerne kan være præsenteret i flere steder i relation til samme produktbeskrivelse. FIGUR 10. PLACERING AF SUNDHEDSANPRISNINGER Anprisning i produktbeskrivelse 91% Anprisning på ingrediensliste 28% Anprisning i navn/overskrift 21% Anprisning i produktbeskrivelse 57% Anprisning på ingrediensliste 22% Anprisning i navn/overskrift 13% Note: n= (bodylotion)=127, (læbepomade)= Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 17

18 5. Metode I de følgende afsnit redegøres der for metodiske valg og overvejelser, der ligger til grund for undersøgelsens metodiske design. 5.1 Den kvantitative indholdsanalyse I undersøgelsen af anprisninger for kosmetiske produkter er der anvendt en metode, der kombinerer kvantitet og dybde. Via kvantificering af kvalitativt data (produktbeskrivelser på websites) sikrer undersøgelsen et bredt og systematisk fundament for generelle vurderinger. Denne type analyse muliggør et mere omfattende genstandsfelt end almindelige kvalitative analyser og har derfor været hensigtsmæssigt i undersøgelsen af, hvordan sundhedsanprisninger af kosmetiske produkter bliver benyttet og fremgår på websites for forhandlere. Den kvantitative indholdsanalyse er en forskningsbaseret undersøgelsesmetode, der systematiserer og meningskondenserer omfattende kvalitative data. Metoden har gjort det muligt at afdække tendenser og sammenhænge i brugen af sundhedsanprisninger i webforhandleres produktbeskrivelser. Konkret består den kvantitative indholdsanalyse af en systematisk kodning af produktbeskrivelser af kosmetiske produkter i udvalgte datakilder. Kernen i den kvantitative indholdsanalyse er en kodebog. Kodebogen er omdrejningspunktet for at kunne arbejde systematiseret med det omfattende indsamlede datamateriale og er altafgørende for kvaliteten og validiteten i undersøgelsen. Kodebogen afgør således, hvordan det indsamlede datamateriale omsættes til håndterbare og analyserbare resultater. 5.2 Afgrænsning af websites og data De websites for forhandlere af kosmetiske produkter, som indgår i undersøgelsen, er på forhånd udvalgt af Miljøstyrelsens kemikalieinspektion. Der er tale om følgende ti danske eller dansksprogede websites: The Body Shop (thebodyshop.dk) Helsam (helsam.dk) H&M (hm.com/dk) Københavns Lufthavnes taxfree shop (taxfree.dk) Luxplus (luxplus.dk) M A C (maccosmetics.dk) Matas (matas.dk) Natur og Helse (naturoghelse.dk) Plejeprodukter.dk (plejeprodukter.dk) Pure Shop (pureshop.dk) Indholdsanalysen afgrænses til at undersøge forhandlernes egne websites, og det indhold, hver web-forhandler har knyttet til den enkelte salgsannonce for et kosmetisk produkt altså indholdet (tekst, tegn, symbol/mærkning) på den specifikke underside af websitet, der er dedikeret til det enkelte produkt. 18 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

19 Den kvantitative indholdsanalyse og kodning vedrører beskrivelserne af de enkelte produkter (og f.eks. ikke anprisninger på produktemballage), som forbrugeren møder, når han/hun klikker ind på et produkt på hjemmesiden for en bestemt forhandler. 5.3 Afgrænsning af produkttyper og mærker De produkttyper, der indgår i den samlede undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter, er på forhånd udvalgt af Miljøstyrelsen på grundlag af en forventning om, at produkterne dagligt/hyppigt bruges af forbrugerne, og at følsomme kropsdele, herunder slimhinder, eksponeres ved brug af produkterne. Der er tale om produkttyperne læbepomade og bodylotion/-creme. Produkttyperne læbepomade og bodylotion/-creme er samtidig udvalgt, fordi de i undersøgelsens første runde havde en høj forekomst af sundhedsanprisninger. Når solcreme fraregnes (fordi det er et sæsonbegrænset produkt), udgør løbepomade og bodylotion/-creme de to største kategorier i forhold til forekomst af sundhedsanprisninger henholdsvis 43 % og 42 %. Der er ikke på forhånd lavet en afgrænsning af, hvilke produktmærker der er en del af undersøgelsen. De analyserede produktmærker er bestemt af, hvilke konkrete mærker der er forekommet på de udvalgte websites for forhandlere af kosmetiske produkter. For hvert website er der i undersøgelsen registreret op til 50 produktbeskrivelser for hver af de to produkttyper. For de websites, der har indeholdt mere end 50 produktbeskrivelser, er produkterne udvalgt ud fra et tilfældighedsprincip. 5.4 Afgrænsning af anprisningstyper Undersøgelsens anden runde er ligesom den første centreret omkring anprisninger af kosmetiske produkter med fokus på sundhed. Det er forekomsten af disse otte typer af sundhedsanprisninger, som udgør det primære genstandsfelt for Epinions undersøgelse: Indeholder ikke allergifremkaldende stoffer og lignende Hypoallergen og lignende Indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer og lignende Fravær af kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og lignende Parfumefri, uparfumeret, ikke tilsat parfume og lignende Mild, skånsom og lignende Naturligt, naturligt forekommende, naturlig oprindelse og lignende Økologisk De nævnte typer af anprisninger i produktbeskrivelser for kosmetiske produkter forekommer naturligvis i en lang række af uensartede udgaver, altså både i forskellige formater og med forskellig ordlyd. I undersøgelsen er alle forekomster, som falder inden for hver af de otte anprisningstyper dog for overbliks skyld registreret under én samlet betegnelse. Ligeledes benævnes hver type af anprisning i nærværende rapport konsekvent med én betegnelse, uanset den egentlig ordlyd eller form. Der er tale om følgende betegnelser: Fri for allergifremkaldende stoffer Hypoallergen Fri for hormonforstyrrende stoffer Fri for CMR-stoffer Parfumefri Mild/skånsom Naturlig Økologisk Foruden de udvalgte sundhedsanprisninger er der også defineret en anden kategori, hvor andre relevante sundhedsanprisninger er blevet registreret. Sundhedsanprisninger som ofte forekommer i Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 19

20 denne kategori omhandler eksempelvis fravær af parabener, phtalater og farvestoffer. Anprisninger i anden -kategorien fremgår ikke i figurer og statistik i denne rapport, idet der udelukkende fokuseres på de otte udvalgte sundhedsanprisninger. 5.5 Afgrænsning af indsamlingsperioden Dataindsamlingen for undersøgelsen af anprisninger af kosmetiske produkter på websites for forhandlere er gennemført i perioden 25. august september Da der ikke er tale om sæsonbestemte produkter, vurderes det, at tidspunktet for dataindsamlingen er repræsentativt for, hvorledes forbrugeren vil opleve udvalg og beskrivelse af kosmetiske produkter i forbindelse med køb via websites. 20 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

21 Bilag 1 Eksempel på kodning Nedenstående er et eksempel på kodning af et kosmetisk produkt. I dette tilfælde er der tale om et produkt af typen bodylotion/-creme fra websitet Matas. Produktet er Matas Natur Bodylotion. I Tabel 2 ses det, hvordan den pågældende produktbeskrivelse er kodet. TABEL 2. EKSEMPEL PÅ KODNING - PRODUKTBESKRIVELSE FRA MATAS FOR PRODUKTTYPE BODYLOTION/-CREME Variabel Værdi/type af variabel ID Åben MA_B_32 Website 6 Matas Link til website Åben Produktkategori 1 Bodylotion Tildelt på variablen Link til kategori Åben emer-lotions-olier Bodylotion - Produkttype Læbepomade - Produkttype 3 Lotion Produktmærke Åben Matas Produktnavn Åben Matas Natur Bodylotion Link til produktbeskrivelse Indhold af en eller flere af Åben ml 1 Indeholder sundhedsanprisninger Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter 21

22 sundhedsanprisninger ne Anprisningstype 1 1 Fri for allergifremkaldende stoffer Anprisningstype 2 0 Indeholder ikke denne sundhedsanprisning Anprisningstype 3 0 Indeholder ikke denne sundhedsanprisning Anprisningstype 4 0 Indeholder ikke denne sundhedsanprisning Anprisningstype 5 1 Parfumefri Anprisningstype 6 0 Indeholder ikke denne sundhedsanprisning Anprisningstype 7 0 Indeholder ikke denne sundhedsanprisning Anprisningstype 8 1 Økologisk Anprisningstype anden 1 Anden type anprisning Åbne besvarelser Andre anprisningstyper Åben "Uden parfume, farvestoffer og parabener" Format af anprisning/er Format af anprisning/er Format af anprisning/er Placering af anprisning/er Placering af anprisning/er Placering af anprisning/er Placering af anprisning/er Placering af anprisning/er Placering af anprisning/er Placering af anprisning/er 1 Anprisning som tekst 0 Indeholder ikke dette format 0 Indeholder ikke dette format 1 Anprisning i produktbeskrivelse 0 Indeholder ikke denne placering 0 Indeholder ikke denne placering 0 Indeholder ikke denne placering 0 Indeholder ikke denne placering 0 Indeholder ikke denne placering 0 Indeholder ikke denne placering Dato for anprisning Åben Ugedag 2 Tirsdag Klokkeslæt for anprisning Åben Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter

23 Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter Rapporten undersøger forekomsten af sundhedsanprisninger i produktbeskrivelser på websites for forhandlere af kosmetiske produkter. Den blev gennemført mellem 25. august og 1. oktober 2015 og afdækker brugen af udvalgte sundhedsanprisninger i produktbeskrivelser fra 10 websites for forhandlere af to udvalgte typer af kosmetiske produkter. Der blev registreret i alt 589 produktbeskrivelser, heraf 356 for produkttypen bodylotion/-creme og 233 for produkttypen læbepomade. Rapporten beskæftiger sig med otte udvalgte sundhedsanprisninger, nemlig anprisninger om, at pågældende produkt er fri for parfume, allergifremkaldende, hormonforstyrrende kræftfremkaldende/mutagene/ reproduktionstoksiske stoffer (CMR-stoffer) samt beskrivelse af produkterne som hypoallergene, milde/skånsomme, naturlige eller økologiske. 35 % af de produktbeskrivelser, som har indgået i denne undersøgelse, indeholder én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger. Af de otte udvalgte sundhedsanprisninger er de oftest forekommende sundhedsanprisninger om naturligt eller økologisk indhold i produkterne (forekommende i henholdsvis 20 % og 19 % af de 589 registrerede produktbeskrivelser). Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf.: (+45)

Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter i danske medier. Miljøprojekt nr. 1807, 2015

Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter i danske medier. Miljøprojekt nr. 1807, 2015 Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter i danske medier Miljøprojekt nr. 1807, 2015 Titel: Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter i medier Forfattere: Rie Schmidt Knudsen, EPINION

Læs mere

Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter på emballage og beholdere. Miljøprojekt nr. 1808, 2015

Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter på emballage og beholdere. Miljøprojekt nr. 1808, 2015 Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter på emballage og beholdere Miljøprojekt nr. 1808, 2015 Titel: Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter på emballage og beholdere Forfattere:

Læs mere

Kortlægning af børn og gravides forbrug af elektronik og kosmetik. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr.

Kortlægning af børn og gravides forbrug af elektronik og kosmetik. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. Kortlægning af børn og gravides forbrug af elektronik og kosmetik Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 129, 2014 Titel: Kortlægning af børn og gravides forbrug af elektronik og kosmetik

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Webside score futurehunter.net

Webside score futurehunter.net Webside score futurehunter.net Genereret Juni 02 2015 21:33 PM Scoren er 59/100 SEO Indhold Titel Always take higher ground Leadership comes through experience Længde : 63 Perfekt, din titel indeholder

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0 Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline Manual 2010 - version 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE FORKLARING...3 2. SÅDAN STARTER DU!...3 3. ADGANG

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 62-76

Rettelse nr. / Correction no. 62-76 28. februar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 62-76 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

kan give vækst i fødevarevirksomheder

kan give vækst i fødevarevirksomheder November 2012 Sundhedsanprisninger kan give vækst i fødevarevirksomheder Af chefkonsulent Mette Peetz-Schou, MEPS@DI.DK og konsulent Mie Ole Lauritzen, MOLA@DI.DK Danske fødevarevirksomheder får nye vækstmuligheder,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 46-77

Rettelse nr. / Correction no. 46-77 12. februar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 46-77 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 207-215. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no. 207-215. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 13. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 18 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 207-215 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke MATAS. made by

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke MATAS. made by Nemme at smøre ind og fedter ikke made by MATAS Nyd solen med 100% OMTANKE Matas SolStriber er både skånsomme og nemme at smøre ind. De indeholder hverken parabener, MI, phthalater eller farvestoffer,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere

Virksomheder, foreninger og fonde Ejere. Naturorganisationer og 3.person N=1391. Myndigheder. Virksomheder, foreninger og fonde Ejere Ansøger/sagsrejser i 3 afgørelser for 2006 Det er undersøgt, hvem der er oplyst som ansøger eller sagsrejser i hver enkel 3 afgørelse for 2006. Ansøgerne og sagsrejserne til samtlige 1391 3 afgørelser

Læs mere

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning Kosmetik lovgivning Kosmetiske produkter Definition i henhold til EU s kosmetikforordning Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 241-252. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk

Rettelse nr. / Correction no. 241-252. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk 10. juni 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 22 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 241-252 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 2. september 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 34 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 384-396 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 18. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 37 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 492-507 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 49-56

Rettelse nr. / Correction no. 49-56 15. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 49-56 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 95

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Webside score novacollection.com

Webside score novacollection.com Webside score novacollection.com Genereret September 24 2016 01:17 AM Scoren er 56/100 SEO Indhold Titel Nova Collection Jewelry Chiang Mai, Thailand Længde : 46 Perfekt, din titel indeholder mellem 10

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 78-86. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk

Rettelse nr. / Correction no. 78-86. Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via www.gst.dk 19. februar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 78-86 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 31-46

Rettelse nr. / Correction no. 31-46 30. januar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 4 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 31-46 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere