Forslag til Økonomiudvalget i Københavns Kommune. att.: Overborgmester Ritt Bjerregaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Økonomiudvalget i Københavns Kommune. att.: Overborgmester Ritt Bjerregaard"

Transkript

1 København Forslag til Økonomiudvalget i Københavns Kommune. att.: Overborgmester Ritt Bjerregaard Center For Integration og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske fremsender projektet Min Sexede Kultur i håb om, at det nævnte udvalg vil have interesse for at søge forslaget fremmet, f.eks. ved at ansøge om midler til projektets gennemførelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets pulje til ekstraordinære integrationsrettede indsatser. Formidlingsprojektet Min Sexede Kultur blev formuleret i sommeren 2006 i samarbejde mellem Center For Integration og landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Formidlingsprojektet ligger i forlængelse af en snarligt færdiggjort debatbog med fortællinger om unge i krydsfeltet mellem seksualitet, etnicitet og kultur. I august måned 2006 blev Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jakob Hougaard orienteret om formidlingsprojektet ved et møde med en af bogens forfattere, Marianne Nøhr Larsen, og daværende projektleder i Salon Oriental, Caroline Osander. Jakob Hougaard viste stor interesse for Min Sexede Kultur og bad om at få fremsendt en beskrivelse og et budget vedr. formidlingsprojektet til behandling i kommunens daværende budgetforhandlinger. LBL opfattede denne aflevering som en ansøgning om økonomisk støtte til projektet, og har først nu forstået, at den ikke blev modtaget som en sådan. Af samme grund sender LBL nu projektbeskrivelsen til Økonomiudvalget i håb om, at udvalget vil stille forslag om projektets gennemførelse gennem tildeling af kr. fra f.eks. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets pulje for Ekstraordinære Integrationsrettede Indsatser. Som det fremgår af budgettet på side 11 skal det bemærkes, at Ligestillingsafdelingen under Socialministeriet allerede har givet et tilsagn på kr. til formidlingsprojektets gennemførelse i 2007 dog betinget af at projektet også støttes af Københavns kommune. Det vedlagte forslag indeholder en lang række begrundelser for, hvorfor formidlingsprojektet Min sexede Kultur er vigtigt og nødvendigt. I forlængelse heraf bør det pointeres, at Sundhedsstyrelsens rapport Ung2006, som blev offentliggjort i januar 2007, konkluderer at 53 % af de adspurgte unge mænd i alderen 15 til 24 år tager afstand fra mandlig homoseksualitet. Den efterfølgende mediemæssige og politiske debat har særligt fokuseret på behovet for en mere nuanceret seksualundervisning i folkeskolerne og på bedre oplysningskampagner. Min Sexede Kultur er netop et sådant formidlingsprojekt, der har som mål at fremme den nødvendige dialog og debat mht. seksuel, religiøs og etnisk mangfoldighed. Ligeledes vil Salon Oriental (under LBL) parallelt med formidlingsprojektet Min Sexede Kultur iværksætte en lang række debatskabende kampagner i København. Herunder laves en stafetkampagne, hvor kendte personligheder på skift er ambassadører og fortalere for tolerance over for etniske og seksuelle mindretal. På Roskilde festivalen iværksættes ligeledes til sommer en kampagne med fokus på køn, etnicitet og seksualitet i forlængelse af Min Sexede Kultur. Endeligt 1

2 oprustes Salon Orientals rådgivningstilbud til unge homoseksuelle med en anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med, at formidlingsprojektet skaber større opmærksomhed omkring disse problematikker blandt unge. Bogen (og tilhørende arbejdshæfte samt hjemmeside) indeholder et unikt materiale af samtaler med unge (og enkelte forældre) samt fakta, refleksioner og dialogoplæg til undervisningsbrug. Den lægger ikke kun op til dialog om homoseksualitet og etnicitet, men er også et redskab til en bredere debat om (køns)normer og (familie)værdier i det danske samfund. Nærværende formidlingsprojekt skal sikre, at bogen kommer godt i spil rundt om på skoler og andre steder, hvor unge ruster sig til livet som voksen. Vi fremsender gerne råmanuskript, hvis det ønskes. Vi håber, I har lyst til at bakke op om formidlingsprojektet Min Sexede Kultur. Med venlig hilsen Henrik Liltorp Projektkoordinator i Salon Oriental Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Teglgaardsstræde 13, postboks København K 2

3 Min sexede kultur Et debat- og formidlingsprojekt om ungdomsidentitet, seksualitet og etnicitet med fokus på mindretal Februar 2007 Landsforeningen for bøsser og lesbiske i samarbejde med Center for Integration 3

4 Forslagsstiller: Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL), Københavnsafdelingen, Teglgårdsstræde 13, 1452 København K ved projektkoordinator Henrik Liltorp I samarbejde med: Center for Integration v/ antropolog og centerleder Marianne Nøhr Larsen Mørdrupvej 39 A Espergærde / og projektmedarbejder Journalist Malene Grøndahl Lundbyesgade 5, 4. tv Århus C tlf Projektansvarlig og økonomisk ansvarlig: Kim Foss Lund Landsforeningen for bøsser og lesbiske Postboks København K Indhold: 1. Grundlæggende om projektet: mål og muligheder 2. Målgruppe(r) 3. Hvorfor er projektet nødvendigt? 4. Projektindhold og metode 5. Formidling, evaluering og forankring 6. Ansøgere, samarbejdspartnere og organisatoriske rammer 7. Tidsplan 8. Budget 4

5 1. Grundlæggende om projektet Projektet handler om formidling og dialogskabende initiativer for og om unge. Projektet baserer sig på materiale udviklet i et aktuelt projekt, ligesom det koordineres med andre formidlingsaktiviteter. Mål At beskrive og lægge op til dialog og debat om seksualitet, identitet og etnicitet. At diskutere normer for seksualitet, kulturel identitet, kønsroller og familieliv samt brud med disse normer. At sætte fokus på mangfoldigheden af identiteter blandt unge hetero-, bi- og homoseksuelle med forskellig etnisk og kulturel baggrund. Aktiviteterne vil være et redskab, som kan hjælpe eleverne med at afklare deres egne positioner og holdninger til seksualitets- og identitetsspørgsmål. Relation til andre projekter Center for Integration ved Marianne Nøhr Larsen er i færd med at afslutte udarbejdelsen af en debatbog, hvis omdrejningspunkt vil være 14 fortællinger om og af unge, som kæmper med eller har opnået succes med - at finde deres identitet i krydsfeltet mellem seksualitet, etnicitet og kultur. Bogen vil desuden indeholde fakta om homoseksualitet, kønsroller og parforhold. Bogen vil være målrettet folkeskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelser og egne sig til brug i dansk- eller seksualundervisningen, i forbindelse med temauger m.m. Udviklingen af bogen er finansieret af Egmontfonden, og den udgives på CDR-Forlag. Landsforeningen for bøsser og lesbiske ønsker med det aktuelle projekt at skabe et formidlingstilbud til skolerne i form af debatarrangementer i forlængelse af bogen. Til dette formål udarbejdes et kondenseret skriftligt materiale, som kan ridse debattemaer op og dels være arbejdsmateriale for opgaveløsning, dels være forberedelsesmateriale til debatarrangement. Der søges således midler til udvikling af arbejdsmateriale og til debatarrangementer på skoler. Landsforeningen ønsker at koordinere disse aktiviteter med andre tiltag. Således er Landsforeningen ved at etablere et samarbejde med ungdomsmagasinet Tjeck om produktion af et skriftligt materiale om homo- og biseksuelle til folkeskolens ældste klasser. Landsforeningen har tidligere produceret tilsvarende materiale Spring-Ud-Avisen / Homobravo som f.eks. udsendes på forhånd til skoler, der skal have besøg af Gå-Ud-Gruppen. I den nye version trykkes uddrag af materialet som en sektion af Tjeck, ligesom det trykkes i et særskilt oplag som isoleret magasin. Landsforeningen ønsker via samarbejdet med Tjeck at opnå en optimal distribution. Det ønskes tilladt at lade uddrag af bog/arbejdsmateriale fra det aktuelle projekt indarbejde som en selvstændig del af dette materiale for at sikre en bred distribution. Det aktuelle projekt kan gennemføres også selvom de ovennævnte initiativer ikke skulle finde finansiering. Landsforeningen ønsker blot at have muligheden åben for at skabe videre udbredelse af materialet gennem disse andre tiltag. Projektets resultater Med bogen har der været mulighed for 5

6 At samle erfaringer og viden på et område, som er stort set ubelyst især i en dansk sammenhæng. At give et sobert og fundamentalt afsæt til at sætte dialoger og debatter i gang, som hidtil har været præget af tabuisering og berøringsangst. At lægge op til debat om livsværdier generelt, både som majoritet og minoritet: Hvad er et godt liv? Et godt parforhold? Et godt familieliv? Hvilke værdier eller forestillinger knytter der sig til det at være rigtig kvinde eller rigtig mand til køn og kønsroller? Og så videre. Bogen stiller spørgsmål ved normer, normsættende holdninger og traditioner både i majoritets- og minoritets Danmark. At betragte det givne for normalt og unormalt bliver altid mere aktuelt, når det ses med minoritetens øjne. Bogens personlige artikler sætter i fokus, hvor svært det kan være at bryde med det normative og hvor endnu sværere det måske kan være, hvis man har dobbelt minoritetsstatus. Bogen er således ikke en mindretalsberetning eller vejledning i, hvordan homoseksuelle kan finde identitet og berettigelse, men et oplæg til debat om samfundets normer og rammer i forhold til køn og ligestilling. Center for Integration ved Marianne Nøhr Larsen er i færd med at afslutte udarbejdelsen af en bogen. Det projekt, der søges midler til, vil resultere i, at bogens problematikker levendegøres i en dialog med unge. Dette vil Medvirke til, at unge får en bedre forståelse af seksualitet og etnicitet Medvirke til integration af unge homo- og biseksuelle, dels i danske homoseksuelle miljøer, dels i samfundet som sådan. Fokus vil både være på de unges egen identitetsdannelse og holdningsbearbejdende oplysning i det omgivende samfund. 2. Målgruppe(r) Det samlede projekt Min sexede kultur har som målgruppe Alle elever på folkeskolens ældste trin, evt. også elever på gymnasier og andre uddannelsesoverbygninger til folkeskolen. Alle elever skal have mulighed for at indhente viden til bearbejdelse af holdninger, fordomme m.v. Desuden skal eleverne enkeltvis have redskaber til at definere deres egen identitet, seksualitet og kultur både i et dialogisk forum og som mulighed for eftertanke. Lærere og undervisere, der savner viden og redskaber til at håndtere dels seksualundervisning, og dels spørgsmål af eksistentiel, identitetsmæssig karakter, der kan dukke op i andre fag som fx dansk og samfundsfag. Desuden lærere, der savner redskaber til at håndtere viden og fordomme om etniske minoriteter. Homoseksuelle unge - både unge med etnisk minoritetsbaggrund og unge med dansk majoritetsbaggrund. Initiativerne vil for disse unge kunne give identifikationsobjekter og hjælpe dem til at se sig selv i et mangfoldigt samfund. 6

7 Homoseksuelle unge med etnisk dansk baggrund. Bogen vil kunne modarbejde de fordomme, der findes om homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund, fx at disse unge altid lider under deres seksualitet og er udsat for repressalier fra deres familie, fx i form af æresvold. Der kan ikke siges noget specifikt om antallet af homoseksuelle, men det antages almindeligvis at i størrelsesordenen 8-10 % af befolkningen er homo- eller biseksuel. Antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark var pr. 1. januar 2003 ca , og hvis der benyttes samme procentfordeling kan der skønnes at være i størrelsesordenen homo- og bi-seksuelle indvandrere og efterkommere i Danmark. Der hersker derfor ingen tvivl om tilstedeværelsen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund (og dansk majoritetsbaggrund) i det danske samfund og behovet for en bred oplysende indsats. 3. Hvorfor er projektet nødvendigt? Vedrørende kønsmæssig og seksuel identitet I forbindelse med en kortlægning af seksualundervisningen i folkeskolen foretog foreningen Sex og Samfund sammen med Landsforeningen for bøsser og lesbiske i december 2004 en rundspørge på 20 seminarier. Den afslørede, at der kun på fem af disse bliver udbudt seksualundervisning til de lærerstuderende. Det må på den baggrund formodes, at lærere mangler konkrete redskaber og værktøjer til at gennemføre seksualundervisning og belyse og og diskutere problemstillinger omkring seksualitet og homoseksualitet med eleverne, herunder særligt tosprogede elever. Seksualitet og særligt homoseksualitet - er et tabubelagt emne i mange etniske minoritetsmiljøer. I forvejen er arbejdet med at skabe sig en identitet mellem to kulturer en svær udfordring for mange etniske minoritetsunge. For de homoseksuelle er udfordringen ofte langt større. LBL har stor erfaring med at arbejde med homo- og biseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. LBL er bekendt med unge, der lider under følelsen af at have modstridende identiteter, d.v.s. en kulturel, religiøs eller social baggrund som fordømmer en homoseksuel identitet eller livsform. Mange kæmper derfor med følelser af isolation, ensomhed, at være splittet mellem to kulturer, skam, skyldfølelse, savn af familie og selvmordstanker. Nogle lever et dobbeltliv, andre har oplevet helt eller delvist at blive udstødt af familien på grund af åbenhed omkring deres homoseksualitet. Det betyder, at der i gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund befinder sig unge mennesker i særlige sårbare positioner. En del af dem har ikke ressourcer til at løse egne problemer i forhold til seksuel identitet og etnisk baggrund. Og kun få af dem har mod til at åbne op for deres frustrationer. For disse unge og dermed også for lærere og seksualvejledere kan spørgsmål om homoseksualitet udgøre en dobbelt udfordring, og det er derfor vigtigt, at der findes undervisningsmateriale, som formidler viden om dette felt på en sober og fordomsfri måde. Derfor ser vi LBL og Center for Integration - et behov for at udarbejde et undervisningsmateriale til at skabe et mere åbent 'rum', hvor det danske samfunds grundlæggende værdier og normer er til debat og hvor stigmatiseringer og tabuer kan vendes til dialog og udvikling - både på generelt niveau og blandt de unge selv. Vi er desuden af den overbevisning, at undervisningen i folkeskolen bør lægge mindre vægt på reproduktion af drenge- og pigeroller og bestemte bolig- og familieformer og i stedet sætte fokus på de udfordringer omkring kønsidentitet og seksualitet, som børn møder under deres opvækst. 7

8 4. Projektindhold og metode I det samlede projekt Min sexede kultur indgår følgende elementer: Bog til undervisningsbrug Der udarbejdes en bog med interviews, fakta m.v. Bogen skal være et anvendeligt værktøj til at belyse og og diskutere problemstillinger omkring seksualitet, kultur og identitet. Den skal skabe et åbent 'rum', hvor det danske samfunds grundlæggende værdier og normer er til debat og hvor stigmatiseringer og tabuer kan vendes til dialog og udvikling - både på generelt niveau og blandt de unge selv. Synopsis med tanker om indhold, perspektiver og metode er vedlagt som Bilag 1a Arbejdshæfte Der udarbejdes et arbejdshæfte / undervisningsmateriale i forbindelse med bogen. Arbejdshæftet skal indeholde opgaver og oplæg til dialog og debat, med udgangspunkt i bogens tekster. Materialet skal kunne bruges på skoler, af elever på de ældste klassetrin. Dels skal det kunne bruges i forbindelse med oplæg af bogens forfatterne og LBL s konsulenter/frivillige og danne basis for et eventuelt videre arbejde i klassen. Dels skal det kunne bruges uafhængigt af oplægsholdere af den enkelte lærer, der ønsker selv at køre et undervisnings- eller debatforløb. Foredrags- og debatarrangementer Den skitserede undervisningsbog danner udgangspunkt for (foreløbig) 40 foredrags- og debatarrangementer i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser samt evt. på lærer- og pædagogseminarier. Sektion i ungdomsmagasin Uddrag af materialet inddrages i en særlig sektion i ungdomsmagasinet Tjeck. Der er p.t. drøftelser mellem Landsforeningen for bøsser og lesbiske og Tjeck om dette projekt, som tænkes udarbejdet af Tjecks journalister med cases osv. stillet til rådighed af Landsforeningen. Følgende ide til hjemmeside er kommet til under processen med bogskrivning: Mens bogprojektet har været undervejs, er fokus på bogens temaer øget i medierne, politik og i det danske samfund generelt. Det gælder både specifikt om homoseksuelle og homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk, men det gælder også den bredere debat om køn, ligestilling, familie- og livsformer i det hele taget. Det har vi klart kunnet mærke på den interesse, der er blevet vist vores projekt. Vi fornemmer, at man ude på skolerne er klar til at tage debatterne - og venter på materiale, der kan kvalificere den. Med disse forventninger har vi al mulig grund til at gøre os vældig umage med det arbejdsmateriale, der skal følge bogen. Vi har derfor gjort os fortsatte tanker om, hvordan vi bedst skaber et materiale, der når ud til flest mulige. En rundspørge på feltet viser, at nogle lærere har det bedst med at bruge arbejdshæfter i papirformater, og fortsat bruger denne løsning, når de arbejder med et tema. CDR-forlag oplever dog, at arbejdshæfter er i dalende omsætning, fordi en del lærere enten savner økonomi til at anskaffe hæfterne, eller skaffer arbejdsmateriale via internettet. Derfor kigger vi på de muligheder, der er for at lave netbaseret arbejdsmateriale til download. 8

9 Udover interviews og dertilhørende arbejdsspørgsmål har vi efterhånden fået samlet et vældigt materiale af fakta, temaartikler m.v., som det bliver svært at få plads til i selve bogen, hvis den stadig skal tale umiddelbart og tilgængeligt til et ungt, bredt publikum. Dette materiale ville vi gerne præsentere som ekstra stof på en hjemmeside, som vi vil kunne henvise til fra de forskellige steder i bogen, som det stoffet knytter sig til. Desuden vil vi gerne kunne opdatere og udvide materialet efterfølgende. Og selvfølgelig kan vi ikke undgå at operere med ideen om at gøre siden interaktiv og involvere de unge i debat og fortællinger. Ved at interviewe informanterne til bogen har vi fået indblik i en verden af mennesker, der brænder inde med deres fortællinger, og brænder efter at høre andres. Ideen er at hjemmesiden, med bogens fortællinger som inspirationsramme, skaber et sådant forum. Derfor vil vi gerne oprette en hjemmeside hørende til bogen, med følgende indhold som grundstof: Et udpluk fra de forskellige fortællinger, der giver indblik i temaerne, danner baggrund for debat og desuden ansporer til at man læser bogen. Fakta, reflektions- og temaartikler som udvider bogens materiale. Arbejdsspørgsmål til de enkelte artikler. Debatforum med plads til at give kommentarer til temaer, fortællinger - eller fortælle sin egen historie. Temaopslag med tilhørende arbejdsspørgsmål, der knytter an til flere fortællinger. De planlagte temaer er: a) Religion; Familiebegreber (ægteskab, parforhold, børn, regnbuefamilier m.m). b) (Køns)roller, identitet, kategorier; Dobbeltliv, hemmeligheder og det at springe-ud c) Danskhed, anderledeshed, homofobi og racisme) d) Kultur, tradition, land/by, ære & skam e) Sex,seksualisering, drifter (anonym sex, grænsesætning, porno, prostitution m.m.) 5. Formidling, evaluering og forankring Bog og undervisningsmateriale udgives af: CDR-Forlag, Montanagade 9, 8000 Århus C v. Ulla og Flemming Rose Andersen. Forhåndstilsagn fra forlaget er vedlagt som Bilag 2. (Projektets arbejdstitel men ikke indhold - er ændret siden tilsagnet blev givet). Bog, foredrag og undervisningsmateriale markedsføres via: 1) CDR-forlags sædvanlige kanaler, som primært er folkeskolen og overbyggende uddannelser som HF og gymnasiet. 2) LBL s kontaktnetværk, hjemmeside, GÅ-UD-gruppe, SalonOriental.dk m.v. 3) Center for Integrations kontaktnetværk og hjemmeside. 4) Ligestillingsafdelingens kampagne Lige muligheder for alle 2007 og desuden afdelingens og ministeriets øvrige informationskanaler. 5) Hjemmesiden denforbandedekærlighed.dk 9

10 Der er yderligere synlig- og nyttiggørelse i 6) Tjeck s særsektion og unge homo- og biseksuelle. 7 HUSK.STAFET KAMPAGNE Foredrag hvor og hvor mange? Følgende er, hvad vi har skrevet i vores oprindelige arbejdspapirer. Det nye samarbejde med Ligestillingsafdelingen og kampagnen i 2007 lægger dog op til en fælles tilrettelæggelse af, hvor oplæggene skal holdes. Evt samarbejde med Københavns Kommune lægger op til en yderligere vurdering af fordelingen på landsplan. Hovedsagen er, at der er tale om 40 oplæg i alt. Folkeskoler, gymnasiale uddannelser, ungdomsuddannelser m.v.: Det foreløbige mål er at nå ud på 25 af landets skoler; 10 i københavnsområdet og 15 fordelt på større kommuner i resten af landet. Fokus vil være på områder med høj procentdel af etniske minoritetsbørn- og unge. Seminarier: Det foreløbige mål er at undervise / foredrage / debattere på en række af landets største lærerseminarier og lignende instituioner, i alt 15 stk. Formidlere Foredrags- og debatarrangementer vil blive afholdt af en af bogens forfattere i samarbejde med Caroline Osander (eller anden repræsentant fra LBL evt en af bogens informanter). Samarbejdet vil sikre, at der både er en ekspert i kulturmøde-formidling og en ekspert indenfor det homoseksuelle område og således tilstræbe at skabe åbning for dialog om et følsomt emne. Evaluering og forankring Hele formidlingsforløbet evalueres i en rapport. Der lægges vægt på en evaluering, som kan bruges i et videre formidlingsforløb dvs. undervisningsmæssige og pædagogiske erfaringer, men også evt. ny viden og fortællinger, der kan krydre og udvikle et fortsat formidlingsprojekt. I rapporten anføres også anbefalinger til videre tiltag og formidlingsarbejde. 6. Samarbejdspartnere og organisatoriske rammer LBL LBL er en seksual- og kønspolitisk organisation. LBL bidrager til projektet med med projektstyring, administration og med koordinering med relaterede projekter for optimal synergieffekt. I samarbejdet med forfatterne til bogen har LBL bidraget med: 1) Indsigt i det homoseksuelle miljø, terminologi, kulturetik m.v. 2) Historisk, politisk overblik m.v. 3) Kontakt til følgegruppe samt mulige informanter 4) Sikring af bredde og dybde i indhold / tematikker 5) Sikring af kultursensitivitet * i skrivning af både debatbog, undervisningsmateriale og hjemmesidemateriale 6) Repræsentation af LBL ved foredrag og debatarrangementer 10

11 *Med kultursensitivitet menes, at det homoseksuelle område er fyldt med de samme farer som det etniske minoritetsområde: Når udenforstående (her to etnisk danske, heteroseksuelle kvinder) forsøger at gøre sig kloge på et felt indefra, sniger der sig ofte forforståelser, generaliseringer m.v. ind i sproget og antagelserne. Kultursensitivitet er bl.a. at læse tekster med både udenforståede og indforståede briller på. LBL har indenfor egne rammer herunder projektet Salon Oriental et velfungerende netværk af engagerede unge homoseksuelle, både med dansk og anden etnisk baggrund. Center for Integration Center for Integration er en netværksorganisation med tætte kontakter til foreninger, organisationer, faglige netværk, ungdomsprojekter m.v. Forfatternes faglige baggrunde Marianne Nøhr Larsen (f. 1963): Antropolog (fra Københavns Universitet), forfatter og formidlingskonsulent. Leder af netværksfirmaet Center for Integration, der indbyder til tværfagligt, tværkulturelt samarbejde og vidensformidling via en række kompetente fagpersoner Forfatter, formidler, underviser, foredragsholder og debattør. Speciale i integrationsprocesser, etniske minoritetsunge (med fokus på piger) og med fokus på erfaringsdeling og bestpractise-vidensopsamling. Har gennem en årrække arbejdet i Mellemfolkeligt Samvirkes Projekt Pigeliv (pigefestivaler, tværfaglige netværk m.v.). Har skrevet adskilligt om unge og integration debatbøgerne To ristede med Pita om danskhed (CDR-Forlag, 1999) og Elsker elsker ikke om arrangerede ægteskaber (CDR Forlag, 2000). Senest De små oprør tanker og metoder i arbejdet med etniske minoritetspiger (Aarhus Universitetsforlag 2004). Har gennem de senere år fået mere fokus på at føre teorierne ud i praksis ved at bidrage til igangsætning af konkrete integrationsprocesser. Bl.a. opstart af pigeklubber (via samarbejde med Integrationsministeriets kampagne Brug for alle unge og konsulentansættelser i kommuner som fx Karlebo), supervisionsopgaver, planlægning af skriveværksteder og livshistorieværksteder, forumteaterprojekter m.v. Malene Grøndahl (f. 1976): Journalist (fra Danmarks Journalisthøjskole, Århus) og forfatter. Arbejder som freelancejournalist, foredragsholder og forfatter med speciale i etniske minoriteter, integration og islam med faste leverancer til blandt andet og Danmarks Radios P1. Erfaring med undervisningsmateriale især til folkeskolens ældste klasser samt gymnasium og hf, bl.a.: Sår på sjælen sprækker i sindet. Om unge og psykisk sygdom (CDR-forlag, 2004) og Take us! Integration af indvandrere og flygtninge, SiD, 2003, Dansk ulandsbistand fra mission til terrorbekæmpelse, Informations Forlag/DUF, Har skrevet og bidraget til flere fag- og debatbøger om flygtninge, integration og islam, bl.a. Get a life ghetto life! (Alfabeta, 2004), Muslim (Hans Reitzels Forlag, 2002) og Flygtningenes danmarkshistorie (Aarhus Universitetsforlag, 2004). For fuldstændige CV er, publikationslister m.v. se venligst 11

12 Udgivelse og rettigheder vedrørende bog og arbejdshæfte Der er indgået samarbejdsaftale mellem Center for Integration og LBL, hvor der bl.a. noteres om udgivelse og rettigheder vedrørende bogmateriale: CDR Forlag udgiver bogen og påtager sig udgifterne i forbindelse med trykning. Der indgås ordinær forfatteraftale mellem CDR og forfatterne. LBL og forfatterne/cfi gives samme rettigheder til at gøre brug af undervisningsmateriale og bogens materiale i uddrag. Bogen må ikke gengives i sin helhed Brug af billeder skal kobles med citater eller anden omtale af bogen, og der skal altid angives kilde. Forfatterne tillader ligeledes brug af bogen som anført ovenfor, uden krav om betaling. Det samme gælder arbejdsmaterialet. Forfatternes sigte med bogen er at sætte dialoger i gang samt at nuancere og afstereotypisere holdninger til homoseksuelle (og) etniske minoriteter. Derfor bifalder de, at bogen markedsføres via citater, uddrag m.v. men målsætningen skal overordnet være, at målgrupperne får lys til at læse selve og hele bogen. Den er bygget op af forskelligartede historier, der kun ved et samlet billede giver det mangfoldighedsbillede og dermed den nuancerende effekt, som det er hensigten. Ved brug af materiale fra bog eller arbejdshæfte og hvor der kan være tvivl om ovenstående vil forfatterne enten gerne inddrages eller kontaktes for en vurdering. 12

13 8. Budget Delprojekt: Bog (Varetages af Center for Integration) Bog til undervisningsbrug (research og skrivning, to forfattere i anslået 3,5 måneder á ) Planlægning og koordinering Transportudgifter ifm bog (interviews + møder) Overhead I alt Finansiering (tilsagn er givet) Egmontfonden Ligestillingsafdelingen Delprojekt: Formidling (varetages af LBL, Salon Oriental) Hjemmesiden (for oprettelse, opdatering og vedligeholdelse) Udarbejdelse af undervisningsmateriale Indkøb af arbejdshæfte til uddeling ved foredrag Udarbejdelse af foredragsmanual Annoncering i Folkeskolen (2 annoncer) Foredrags- og debatarrangementer (40 arrangementer, to oplægsholdere á pr. gang) Transportudgifter ifm foredrag (40 arrangementer, to oplægsholdere, gennemsnitsbeløb pr. oplægsholder pr. arrangement anslået 400.-) Praktisk organisering, planlægning, opsøgende markedsføring Administration og overhead Evaluering / Erfaringsopsamling I alt Ligestillingsafdelingen til annoncering i folkeskolen Ligestillingsafdelingen til 30 foredrag LBL Københavns Kommune Der mangler dermed i alt kr til formidlingsprojektet Min Sexede Kultur. Tilskuddet fra Egmontfonden og Ligestillingsafdelingen under Socialministeriet afhænger af at restfinansieringen findes. 13

14 Bilag 1a Synopsis / tanker om indhold og perspektiver i undervisningsmateriale Bogens tema er (homo)seksualitet og identitet. Omdrejningspunktet er historier fortalt af unge mennesker, som kæmper med eller for hvem det er lykkedes - at finde deres identitet omkring seksualitet, etnicitet og kultur. Der vil blandt interviewpersonerne både være homoseksuelle og heteroseksuelle med etnisk dansk og etnisk minoritetsbaggrund. Ved at inddrage interviewpersoner, som er homoseksuelle og samtidig tilhører en etnisk minoritet sættes fokus på det at være minoritet i minoriteten. Desuden illustrerer de forskellige fortællinger både forskelle og ligheder mellem etniske minoritetshomoseksuelle og etnisk danske homoseksuelle samt mellem homoseksuelle og heteroseksuelle generelt. De fortællinger skal altså dække et bredt spektrum af identitetsmuligheder. Som eksempler følger her en kort beskrivelse af mulige fortællinger (følgende eksempler har fungeret som arbejdsguide til at finde frem til de 11 virkelige historier, vi har færdige i dag): Maria er 18 år og har en fornemmelse af, at hun er homoseksuel. Men hun tør ikke prøve sin seksualitet af og tør ikke tale med sine veninder om det, for de er næsten alle sammen kristne og vil måske mene, at hun er en dårlig kristen. Malik er 16 år og har et forhold til en lidt ældre dansk dreng. Han er bange for, at hans forældre skal finde ud af det, for de er muslimer og bryder sig ikke om homoseksualitet. Samtidig er Malik ked af, at hans kæreste tilsyneladende går mere op i, at han er mørk og eksotisk, end hvem han er som person. Tina er 15 år og går på efterskole. En dag kysser hendes veninde hende og prøver at tage blusen af hende, og det sætter venskabet og Tinas forestillinger om seksualitet, kærlighed og kvinderoller på en hård prøve. Aminah på 19 år har fortalt sine forældre, at hun er homoseksuel. Hendes far vil ikke tale med hende om det, og hendes mor er bange for, at familien vil vende dem ryggen, hvis de hører, at Aminah er til piger. Aminahs eneste støtte er storesøsteren Aysha, som forældrene også er skuffede over, fordi hun har haft mange forskelige kærester og ikke vil giftes med sin fætter. Safet er bøsse, men tør ikke springe ud. Han har besluttet at finde en lesbisk pige, som vil indgå et proformaægteskab med ham. På den måde håber han at kunne bevare sin identitet som heteroseksuel udadtil og leve et hemmeligt liv ved siden af. Majids bedste ven har fortalt ham, at han er forelsket i ham, og Majid ved ikke, om han skal bryde venskabet. For hvem ved - måske kan man blive bøsse af at være bedste ven med en? Juan turde ikke fortælle sine venner, at han er bøsse. Men så mødte han danske Jesper, som krævede, at Juan skulle være åben om sin seksualitet, hvis de skulle være kærester. Da Juan først fik taget sig sammen til at springe ud, viste det sig, at hans forældre havde gættet det for længe siden og var glade for, at han betroede sig til dem. Mikkel på 16 år er bange for at gå i seng med sin kæreste, og han er også bange for at lade være. For en rigtig mand kan jo bare det der med sex, ikke? 14

15 Metode Interviews plan- og tilrettelægges i samarbejde med LBL og tilhørende følgegruppe, organiseret af LBL. Interviews er kvalitative det vil sige at det er de interviewede selv, der bestemmer fokus og indhold ud fra et livshistorieperspektiv. En semistruktureret interviewguide sikrer, at interviewene er sammenlignelige og hver især støtter og underbygger det overordnede mål om at få indblik i mangfoldigheden af levemåder og værdinormer. Bogen bygges op omkring interviewene og krydres med fakta; historie, talmateriale, international forskning m.v. Form og sprog tilpasses folkeskolens ældste klasser og lægger sig op ad formen i en række andre udgivelser fra CDR-forlag. Formen i disse udgivelser er udviklet gennem en årrække i tæt samarbejde med lærere og elever fra folkeskolen. Perspektiver Bogens fortællinger og fakta åbner for debat om en række temaer, bl.a.: - Myter og realiteter omkring homoseksualitet og det at være etnisk minoritet og homoseksuel - Er seksualiteten vigtig for ens identitet som majoritet og minoritet? - Hvordan defineres homoseksualitet af homoer, heteroer og i forskellige kulturer? - Hvordan signalerer man sit etniske og seksuelle tilhørsforhold? - Hvad er en rigtig mand, en rigtig kvinde og en rigtig familie? - Ære, skam og tabuer - Religion og seksualitet - Generationskonflikter - Dobbeltliv og dobbeltidentiteter - Minoritet og majoritet kan identiteten som minoritet give styrke? Udover personfortællingerne vil bogen indeholde fakta om homoseksualitet, biseksualitet, kønsroller og parforhold. Både bog og arbejdshæfte vil indeholde spørgsmål, der rusker op i vanetænkning og stereotyper og åbner for nye reflektioner. Bagerst i bogen skal der desuden være en liste over relevante film og bøger, foreninger, hjemmesider og telefonrådgivninger. Omfang: sider 15

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet 15.75.27.25

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Virkelighedens Frodo. Torkils historie

Virkelighedens Frodo. Torkils historie 1 Virkelighedens Frodo. Torkils historie Material Time Age C5 2x45+5+45 16-17 min Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Øvelsen handler om identitet og normer. Den tager udgangspunkt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL Plan for grunduddannelsen liste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen MATERIALELISTE Et af vores principper for grunduddannelsen er,

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde.

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. af ekstern konsulent, journalist og cand. mag. i kultur og

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere