Forslag til Økonomiudvalget i Københavns Kommune. att.: Overborgmester Ritt Bjerregaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Økonomiudvalget i Københavns Kommune. att.: Overborgmester Ritt Bjerregaard"

Transkript

1 København Forslag til Økonomiudvalget i Københavns Kommune. att.: Overborgmester Ritt Bjerregaard Center For Integration og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske fremsender projektet Min Sexede Kultur i håb om, at det nævnte udvalg vil have interesse for at søge forslaget fremmet, f.eks. ved at ansøge om midler til projektets gennemførelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets pulje til ekstraordinære integrationsrettede indsatser. Formidlingsprojektet Min Sexede Kultur blev formuleret i sommeren 2006 i samarbejde mellem Center For Integration og landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Formidlingsprojektet ligger i forlængelse af en snarligt færdiggjort debatbog med fortællinger om unge i krydsfeltet mellem seksualitet, etnicitet og kultur. I august måned 2006 blev Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jakob Hougaard orienteret om formidlingsprojektet ved et møde med en af bogens forfattere, Marianne Nøhr Larsen, og daværende projektleder i Salon Oriental, Caroline Osander. Jakob Hougaard viste stor interesse for Min Sexede Kultur og bad om at få fremsendt en beskrivelse og et budget vedr. formidlingsprojektet til behandling i kommunens daværende budgetforhandlinger. LBL opfattede denne aflevering som en ansøgning om økonomisk støtte til projektet, og har først nu forstået, at den ikke blev modtaget som en sådan. Af samme grund sender LBL nu projektbeskrivelsen til Økonomiudvalget i håb om, at udvalget vil stille forslag om projektets gennemførelse gennem tildeling af kr. fra f.eks. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets pulje for Ekstraordinære Integrationsrettede Indsatser. Som det fremgår af budgettet på side 11 skal det bemærkes, at Ligestillingsafdelingen under Socialministeriet allerede har givet et tilsagn på kr. til formidlingsprojektets gennemførelse i 2007 dog betinget af at projektet også støttes af Københavns kommune. Det vedlagte forslag indeholder en lang række begrundelser for, hvorfor formidlingsprojektet Min sexede Kultur er vigtigt og nødvendigt. I forlængelse heraf bør det pointeres, at Sundhedsstyrelsens rapport Ung2006, som blev offentliggjort i januar 2007, konkluderer at 53 % af de adspurgte unge mænd i alderen 15 til 24 år tager afstand fra mandlig homoseksualitet. Den efterfølgende mediemæssige og politiske debat har særligt fokuseret på behovet for en mere nuanceret seksualundervisning i folkeskolerne og på bedre oplysningskampagner. Min Sexede Kultur er netop et sådant formidlingsprojekt, der har som mål at fremme den nødvendige dialog og debat mht. seksuel, religiøs og etnisk mangfoldighed. Ligeledes vil Salon Oriental (under LBL) parallelt med formidlingsprojektet Min Sexede Kultur iværksætte en lang række debatskabende kampagner i København. Herunder laves en stafetkampagne, hvor kendte personligheder på skift er ambassadører og fortalere for tolerance over for etniske og seksuelle mindretal. På Roskilde festivalen iværksættes ligeledes til sommer en kampagne med fokus på køn, etnicitet og seksualitet i forlængelse af Min Sexede Kultur. Endeligt 1

2 oprustes Salon Orientals rådgivningstilbud til unge homoseksuelle med en anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med, at formidlingsprojektet skaber større opmærksomhed omkring disse problematikker blandt unge. Bogen (og tilhørende arbejdshæfte samt hjemmeside) indeholder et unikt materiale af samtaler med unge (og enkelte forældre) samt fakta, refleksioner og dialogoplæg til undervisningsbrug. Den lægger ikke kun op til dialog om homoseksualitet og etnicitet, men er også et redskab til en bredere debat om (køns)normer og (familie)værdier i det danske samfund. Nærværende formidlingsprojekt skal sikre, at bogen kommer godt i spil rundt om på skoler og andre steder, hvor unge ruster sig til livet som voksen. Vi fremsender gerne råmanuskript, hvis det ønskes. Vi håber, I har lyst til at bakke op om formidlingsprojektet Min Sexede Kultur. Med venlig hilsen Henrik Liltorp Projektkoordinator i Salon Oriental Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Teglgaardsstræde 13, postboks København K 2

3 Min sexede kultur Et debat- og formidlingsprojekt om ungdomsidentitet, seksualitet og etnicitet med fokus på mindretal Februar 2007 Landsforeningen for bøsser og lesbiske i samarbejde med Center for Integration 3

4 Forslagsstiller: Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL), Københavnsafdelingen, Teglgårdsstræde 13, 1452 København K ved projektkoordinator Henrik Liltorp I samarbejde med: Center for Integration v/ antropolog og centerleder Marianne Nøhr Larsen Mørdrupvej 39 A Espergærde / og projektmedarbejder Journalist Malene Grøndahl Lundbyesgade 5, 4. tv Århus C tlf Projektansvarlig og økonomisk ansvarlig: Kim Foss Lund Landsforeningen for bøsser og lesbiske Postboks København K Indhold: 1. Grundlæggende om projektet: mål og muligheder 2. Målgruppe(r) 3. Hvorfor er projektet nødvendigt? 4. Projektindhold og metode 5. Formidling, evaluering og forankring 6. Ansøgere, samarbejdspartnere og organisatoriske rammer 7. Tidsplan 8. Budget 4

5 1. Grundlæggende om projektet Projektet handler om formidling og dialogskabende initiativer for og om unge. Projektet baserer sig på materiale udviklet i et aktuelt projekt, ligesom det koordineres med andre formidlingsaktiviteter. Mål At beskrive og lægge op til dialog og debat om seksualitet, identitet og etnicitet. At diskutere normer for seksualitet, kulturel identitet, kønsroller og familieliv samt brud med disse normer. At sætte fokus på mangfoldigheden af identiteter blandt unge hetero-, bi- og homoseksuelle med forskellig etnisk og kulturel baggrund. Aktiviteterne vil være et redskab, som kan hjælpe eleverne med at afklare deres egne positioner og holdninger til seksualitets- og identitetsspørgsmål. Relation til andre projekter Center for Integration ved Marianne Nøhr Larsen er i færd med at afslutte udarbejdelsen af en debatbog, hvis omdrejningspunkt vil være 14 fortællinger om og af unge, som kæmper med eller har opnået succes med - at finde deres identitet i krydsfeltet mellem seksualitet, etnicitet og kultur. Bogen vil desuden indeholde fakta om homoseksualitet, kønsroller og parforhold. Bogen vil være målrettet folkeskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelser og egne sig til brug i dansk- eller seksualundervisningen, i forbindelse med temauger m.m. Udviklingen af bogen er finansieret af Egmontfonden, og den udgives på CDR-Forlag. Landsforeningen for bøsser og lesbiske ønsker med det aktuelle projekt at skabe et formidlingstilbud til skolerne i form af debatarrangementer i forlængelse af bogen. Til dette formål udarbejdes et kondenseret skriftligt materiale, som kan ridse debattemaer op og dels være arbejdsmateriale for opgaveløsning, dels være forberedelsesmateriale til debatarrangement. Der søges således midler til udvikling af arbejdsmateriale og til debatarrangementer på skoler. Landsforeningen ønsker at koordinere disse aktiviteter med andre tiltag. Således er Landsforeningen ved at etablere et samarbejde med ungdomsmagasinet Tjeck om produktion af et skriftligt materiale om homo- og biseksuelle til folkeskolens ældste klasser. Landsforeningen har tidligere produceret tilsvarende materiale Spring-Ud-Avisen / Homobravo som f.eks. udsendes på forhånd til skoler, der skal have besøg af Gå-Ud-Gruppen. I den nye version trykkes uddrag af materialet som en sektion af Tjeck, ligesom det trykkes i et særskilt oplag som isoleret magasin. Landsforeningen ønsker via samarbejdet med Tjeck at opnå en optimal distribution. Det ønskes tilladt at lade uddrag af bog/arbejdsmateriale fra det aktuelle projekt indarbejde som en selvstændig del af dette materiale for at sikre en bred distribution. Det aktuelle projekt kan gennemføres også selvom de ovennævnte initiativer ikke skulle finde finansiering. Landsforeningen ønsker blot at have muligheden åben for at skabe videre udbredelse af materialet gennem disse andre tiltag. Projektets resultater Med bogen har der været mulighed for 5

6 At samle erfaringer og viden på et område, som er stort set ubelyst især i en dansk sammenhæng. At give et sobert og fundamentalt afsæt til at sætte dialoger og debatter i gang, som hidtil har været præget af tabuisering og berøringsangst. At lægge op til debat om livsværdier generelt, både som majoritet og minoritet: Hvad er et godt liv? Et godt parforhold? Et godt familieliv? Hvilke værdier eller forestillinger knytter der sig til det at være rigtig kvinde eller rigtig mand til køn og kønsroller? Og så videre. Bogen stiller spørgsmål ved normer, normsættende holdninger og traditioner både i majoritets- og minoritets Danmark. At betragte det givne for normalt og unormalt bliver altid mere aktuelt, når det ses med minoritetens øjne. Bogens personlige artikler sætter i fokus, hvor svært det kan være at bryde med det normative og hvor endnu sværere det måske kan være, hvis man har dobbelt minoritetsstatus. Bogen er således ikke en mindretalsberetning eller vejledning i, hvordan homoseksuelle kan finde identitet og berettigelse, men et oplæg til debat om samfundets normer og rammer i forhold til køn og ligestilling. Center for Integration ved Marianne Nøhr Larsen er i færd med at afslutte udarbejdelsen af en bogen. Det projekt, der søges midler til, vil resultere i, at bogens problematikker levendegøres i en dialog med unge. Dette vil Medvirke til, at unge får en bedre forståelse af seksualitet og etnicitet Medvirke til integration af unge homo- og biseksuelle, dels i danske homoseksuelle miljøer, dels i samfundet som sådan. Fokus vil både være på de unges egen identitetsdannelse og holdningsbearbejdende oplysning i det omgivende samfund. 2. Målgruppe(r) Det samlede projekt Min sexede kultur har som målgruppe Alle elever på folkeskolens ældste trin, evt. også elever på gymnasier og andre uddannelsesoverbygninger til folkeskolen. Alle elever skal have mulighed for at indhente viden til bearbejdelse af holdninger, fordomme m.v. Desuden skal eleverne enkeltvis have redskaber til at definere deres egen identitet, seksualitet og kultur både i et dialogisk forum og som mulighed for eftertanke. Lærere og undervisere, der savner viden og redskaber til at håndtere dels seksualundervisning, og dels spørgsmål af eksistentiel, identitetsmæssig karakter, der kan dukke op i andre fag som fx dansk og samfundsfag. Desuden lærere, der savner redskaber til at håndtere viden og fordomme om etniske minoriteter. Homoseksuelle unge - både unge med etnisk minoritetsbaggrund og unge med dansk majoritetsbaggrund. Initiativerne vil for disse unge kunne give identifikationsobjekter og hjælpe dem til at se sig selv i et mangfoldigt samfund. 6

7 Homoseksuelle unge med etnisk dansk baggrund. Bogen vil kunne modarbejde de fordomme, der findes om homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund, fx at disse unge altid lider under deres seksualitet og er udsat for repressalier fra deres familie, fx i form af æresvold. Der kan ikke siges noget specifikt om antallet af homoseksuelle, men det antages almindeligvis at i størrelsesordenen 8-10 % af befolkningen er homo- eller biseksuel. Antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark var pr. 1. januar 2003 ca , og hvis der benyttes samme procentfordeling kan der skønnes at være i størrelsesordenen homo- og bi-seksuelle indvandrere og efterkommere i Danmark. Der hersker derfor ingen tvivl om tilstedeværelsen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund (og dansk majoritetsbaggrund) i det danske samfund og behovet for en bred oplysende indsats. 3. Hvorfor er projektet nødvendigt? Vedrørende kønsmæssig og seksuel identitet I forbindelse med en kortlægning af seksualundervisningen i folkeskolen foretog foreningen Sex og Samfund sammen med Landsforeningen for bøsser og lesbiske i december 2004 en rundspørge på 20 seminarier. Den afslørede, at der kun på fem af disse bliver udbudt seksualundervisning til de lærerstuderende. Det må på den baggrund formodes, at lærere mangler konkrete redskaber og værktøjer til at gennemføre seksualundervisning og belyse og og diskutere problemstillinger omkring seksualitet og homoseksualitet med eleverne, herunder særligt tosprogede elever. Seksualitet og særligt homoseksualitet - er et tabubelagt emne i mange etniske minoritetsmiljøer. I forvejen er arbejdet med at skabe sig en identitet mellem to kulturer en svær udfordring for mange etniske minoritetsunge. For de homoseksuelle er udfordringen ofte langt større. LBL har stor erfaring med at arbejde med homo- og biseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. LBL er bekendt med unge, der lider under følelsen af at have modstridende identiteter, d.v.s. en kulturel, religiøs eller social baggrund som fordømmer en homoseksuel identitet eller livsform. Mange kæmper derfor med følelser af isolation, ensomhed, at være splittet mellem to kulturer, skam, skyldfølelse, savn af familie og selvmordstanker. Nogle lever et dobbeltliv, andre har oplevet helt eller delvist at blive udstødt af familien på grund af åbenhed omkring deres homoseksualitet. Det betyder, at der i gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund befinder sig unge mennesker i særlige sårbare positioner. En del af dem har ikke ressourcer til at løse egne problemer i forhold til seksuel identitet og etnisk baggrund. Og kun få af dem har mod til at åbne op for deres frustrationer. For disse unge og dermed også for lærere og seksualvejledere kan spørgsmål om homoseksualitet udgøre en dobbelt udfordring, og det er derfor vigtigt, at der findes undervisningsmateriale, som formidler viden om dette felt på en sober og fordomsfri måde. Derfor ser vi LBL og Center for Integration - et behov for at udarbejde et undervisningsmateriale til at skabe et mere åbent 'rum', hvor det danske samfunds grundlæggende værdier og normer er til debat og hvor stigmatiseringer og tabuer kan vendes til dialog og udvikling - både på generelt niveau og blandt de unge selv. Vi er desuden af den overbevisning, at undervisningen i folkeskolen bør lægge mindre vægt på reproduktion af drenge- og pigeroller og bestemte bolig- og familieformer og i stedet sætte fokus på de udfordringer omkring kønsidentitet og seksualitet, som børn møder under deres opvækst. 7

8 4. Projektindhold og metode I det samlede projekt Min sexede kultur indgår følgende elementer: Bog til undervisningsbrug Der udarbejdes en bog med interviews, fakta m.v. Bogen skal være et anvendeligt værktøj til at belyse og og diskutere problemstillinger omkring seksualitet, kultur og identitet. Den skal skabe et åbent 'rum', hvor det danske samfunds grundlæggende værdier og normer er til debat og hvor stigmatiseringer og tabuer kan vendes til dialog og udvikling - både på generelt niveau og blandt de unge selv. Synopsis med tanker om indhold, perspektiver og metode er vedlagt som Bilag 1a Arbejdshæfte Der udarbejdes et arbejdshæfte / undervisningsmateriale i forbindelse med bogen. Arbejdshæftet skal indeholde opgaver og oplæg til dialog og debat, med udgangspunkt i bogens tekster. Materialet skal kunne bruges på skoler, af elever på de ældste klassetrin. Dels skal det kunne bruges i forbindelse med oplæg af bogens forfatterne og LBL s konsulenter/frivillige og danne basis for et eventuelt videre arbejde i klassen. Dels skal det kunne bruges uafhængigt af oplægsholdere af den enkelte lærer, der ønsker selv at køre et undervisnings- eller debatforløb. Foredrags- og debatarrangementer Den skitserede undervisningsbog danner udgangspunkt for (foreløbig) 40 foredrags- og debatarrangementer i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser samt evt. på lærer- og pædagogseminarier. Sektion i ungdomsmagasin Uddrag af materialet inddrages i en særlig sektion i ungdomsmagasinet Tjeck. Der er p.t. drøftelser mellem Landsforeningen for bøsser og lesbiske og Tjeck om dette projekt, som tænkes udarbejdet af Tjecks journalister med cases osv. stillet til rådighed af Landsforeningen. Følgende ide til hjemmeside er kommet til under processen med bogskrivning: Mens bogprojektet har været undervejs, er fokus på bogens temaer øget i medierne, politik og i det danske samfund generelt. Det gælder både specifikt om homoseksuelle og homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk, men det gælder også den bredere debat om køn, ligestilling, familie- og livsformer i det hele taget. Det har vi klart kunnet mærke på den interesse, der er blevet vist vores projekt. Vi fornemmer, at man ude på skolerne er klar til at tage debatterne - og venter på materiale, der kan kvalificere den. Med disse forventninger har vi al mulig grund til at gøre os vældig umage med det arbejdsmateriale, der skal følge bogen. Vi har derfor gjort os fortsatte tanker om, hvordan vi bedst skaber et materiale, der når ud til flest mulige. En rundspørge på feltet viser, at nogle lærere har det bedst med at bruge arbejdshæfter i papirformater, og fortsat bruger denne løsning, når de arbejder med et tema. CDR-forlag oplever dog, at arbejdshæfter er i dalende omsætning, fordi en del lærere enten savner økonomi til at anskaffe hæfterne, eller skaffer arbejdsmateriale via internettet. Derfor kigger vi på de muligheder, der er for at lave netbaseret arbejdsmateriale til download. 8

9 Udover interviews og dertilhørende arbejdsspørgsmål har vi efterhånden fået samlet et vældigt materiale af fakta, temaartikler m.v., som det bliver svært at få plads til i selve bogen, hvis den stadig skal tale umiddelbart og tilgængeligt til et ungt, bredt publikum. Dette materiale ville vi gerne præsentere som ekstra stof på en hjemmeside, som vi vil kunne henvise til fra de forskellige steder i bogen, som det stoffet knytter sig til. Desuden vil vi gerne kunne opdatere og udvide materialet efterfølgende. Og selvfølgelig kan vi ikke undgå at operere med ideen om at gøre siden interaktiv og involvere de unge i debat og fortællinger. Ved at interviewe informanterne til bogen har vi fået indblik i en verden af mennesker, der brænder inde med deres fortællinger, og brænder efter at høre andres. Ideen er at hjemmesiden, med bogens fortællinger som inspirationsramme, skaber et sådant forum. Derfor vil vi gerne oprette en hjemmeside hørende til bogen, med følgende indhold som grundstof: Et udpluk fra de forskellige fortællinger, der giver indblik i temaerne, danner baggrund for debat og desuden ansporer til at man læser bogen. Fakta, reflektions- og temaartikler som udvider bogens materiale. Arbejdsspørgsmål til de enkelte artikler. Debatforum med plads til at give kommentarer til temaer, fortællinger - eller fortælle sin egen historie. Temaopslag med tilhørende arbejdsspørgsmål, der knytter an til flere fortællinger. De planlagte temaer er: a) Religion; Familiebegreber (ægteskab, parforhold, børn, regnbuefamilier m.m). b) (Køns)roller, identitet, kategorier; Dobbeltliv, hemmeligheder og det at springe-ud c) Danskhed, anderledeshed, homofobi og racisme) d) Kultur, tradition, land/by, ære & skam e) Sex,seksualisering, drifter (anonym sex, grænsesætning, porno, prostitution m.m.) 5. Formidling, evaluering og forankring Bog og undervisningsmateriale udgives af: CDR-Forlag, Montanagade 9, 8000 Århus C v. Ulla og Flemming Rose Andersen. Forhåndstilsagn fra forlaget er vedlagt som Bilag 2. (Projektets arbejdstitel men ikke indhold - er ændret siden tilsagnet blev givet). Bog, foredrag og undervisningsmateriale markedsføres via: 1) CDR-forlags sædvanlige kanaler, som primært er folkeskolen og overbyggende uddannelser som HF og gymnasiet. 2) LBL s kontaktnetværk, hjemmeside, GÅ-UD-gruppe, SalonOriental.dk m.v. 3) Center for Integrations kontaktnetværk og hjemmeside. 4) Ligestillingsafdelingens kampagne Lige muligheder for alle 2007 og desuden afdelingens og ministeriets øvrige informationskanaler. 5) Hjemmesiden denforbandedekærlighed.dk 9

10 Der er yderligere synlig- og nyttiggørelse i 6) Tjeck s særsektion og unge homo- og biseksuelle. 7 HUSK.STAFET KAMPAGNE Foredrag hvor og hvor mange? Følgende er, hvad vi har skrevet i vores oprindelige arbejdspapirer. Det nye samarbejde med Ligestillingsafdelingen og kampagnen i 2007 lægger dog op til en fælles tilrettelæggelse af, hvor oplæggene skal holdes. Evt samarbejde med Københavns Kommune lægger op til en yderligere vurdering af fordelingen på landsplan. Hovedsagen er, at der er tale om 40 oplæg i alt. Folkeskoler, gymnasiale uddannelser, ungdomsuddannelser m.v.: Det foreløbige mål er at nå ud på 25 af landets skoler; 10 i københavnsområdet og 15 fordelt på større kommuner i resten af landet. Fokus vil være på områder med høj procentdel af etniske minoritetsbørn- og unge. Seminarier: Det foreløbige mål er at undervise / foredrage / debattere på en række af landets største lærerseminarier og lignende instituioner, i alt 15 stk. Formidlere Foredrags- og debatarrangementer vil blive afholdt af en af bogens forfattere i samarbejde med Caroline Osander (eller anden repræsentant fra LBL evt en af bogens informanter). Samarbejdet vil sikre, at der både er en ekspert i kulturmøde-formidling og en ekspert indenfor det homoseksuelle område og således tilstræbe at skabe åbning for dialog om et følsomt emne. Evaluering og forankring Hele formidlingsforløbet evalueres i en rapport. Der lægges vægt på en evaluering, som kan bruges i et videre formidlingsforløb dvs. undervisningsmæssige og pædagogiske erfaringer, men også evt. ny viden og fortællinger, der kan krydre og udvikle et fortsat formidlingsprojekt. I rapporten anføres også anbefalinger til videre tiltag og formidlingsarbejde. 6. Samarbejdspartnere og organisatoriske rammer LBL LBL er en seksual- og kønspolitisk organisation. LBL bidrager til projektet med med projektstyring, administration og med koordinering med relaterede projekter for optimal synergieffekt. I samarbejdet med forfatterne til bogen har LBL bidraget med: 1) Indsigt i det homoseksuelle miljø, terminologi, kulturetik m.v. 2) Historisk, politisk overblik m.v. 3) Kontakt til følgegruppe samt mulige informanter 4) Sikring af bredde og dybde i indhold / tematikker 5) Sikring af kultursensitivitet * i skrivning af både debatbog, undervisningsmateriale og hjemmesidemateriale 6) Repræsentation af LBL ved foredrag og debatarrangementer 10

11 *Med kultursensitivitet menes, at det homoseksuelle område er fyldt med de samme farer som det etniske minoritetsområde: Når udenforstående (her to etnisk danske, heteroseksuelle kvinder) forsøger at gøre sig kloge på et felt indefra, sniger der sig ofte forforståelser, generaliseringer m.v. ind i sproget og antagelserne. Kultursensitivitet er bl.a. at læse tekster med både udenforståede og indforståede briller på. LBL har indenfor egne rammer herunder projektet Salon Oriental et velfungerende netværk af engagerede unge homoseksuelle, både med dansk og anden etnisk baggrund. Center for Integration Center for Integration er en netværksorganisation med tætte kontakter til foreninger, organisationer, faglige netværk, ungdomsprojekter m.v. Forfatternes faglige baggrunde Marianne Nøhr Larsen (f. 1963): Antropolog (fra Københavns Universitet), forfatter og formidlingskonsulent. Leder af netværksfirmaet Center for Integration, der indbyder til tværfagligt, tværkulturelt samarbejde og vidensformidling via en række kompetente fagpersoner Forfatter, formidler, underviser, foredragsholder og debattør. Speciale i integrationsprocesser, etniske minoritetsunge (med fokus på piger) og med fokus på erfaringsdeling og bestpractise-vidensopsamling. Har gennem en årrække arbejdet i Mellemfolkeligt Samvirkes Projekt Pigeliv (pigefestivaler, tværfaglige netværk m.v.). Har skrevet adskilligt om unge og integration debatbøgerne To ristede med Pita om danskhed (CDR-Forlag, 1999) og Elsker elsker ikke om arrangerede ægteskaber (CDR Forlag, 2000). Senest De små oprør tanker og metoder i arbejdet med etniske minoritetspiger (Aarhus Universitetsforlag 2004). Har gennem de senere år fået mere fokus på at føre teorierne ud i praksis ved at bidrage til igangsætning af konkrete integrationsprocesser. Bl.a. opstart af pigeklubber (via samarbejde med Integrationsministeriets kampagne Brug for alle unge og konsulentansættelser i kommuner som fx Karlebo), supervisionsopgaver, planlægning af skriveværksteder og livshistorieværksteder, forumteaterprojekter m.v. Malene Grøndahl (f. 1976): Journalist (fra Danmarks Journalisthøjskole, Århus) og forfatter. Arbejder som freelancejournalist, foredragsholder og forfatter med speciale i etniske minoriteter, integration og islam med faste leverancer til blandt andet og Danmarks Radios P1. Erfaring med undervisningsmateriale især til folkeskolens ældste klasser samt gymnasium og hf, bl.a.: Sår på sjælen sprækker i sindet. Om unge og psykisk sygdom (CDR-forlag, 2004) og Take us! Integration af indvandrere og flygtninge, SiD, 2003, Dansk ulandsbistand fra mission til terrorbekæmpelse, Informations Forlag/DUF, Har skrevet og bidraget til flere fag- og debatbøger om flygtninge, integration og islam, bl.a. Get a life ghetto life! (Alfabeta, 2004), Muslim (Hans Reitzels Forlag, 2002) og Flygtningenes danmarkshistorie (Aarhus Universitetsforlag, 2004). For fuldstændige CV er, publikationslister m.v. se venligst 11

12 Udgivelse og rettigheder vedrørende bog og arbejdshæfte Der er indgået samarbejdsaftale mellem Center for Integration og LBL, hvor der bl.a. noteres om udgivelse og rettigheder vedrørende bogmateriale: CDR Forlag udgiver bogen og påtager sig udgifterne i forbindelse med trykning. Der indgås ordinær forfatteraftale mellem CDR og forfatterne. LBL og forfatterne/cfi gives samme rettigheder til at gøre brug af undervisningsmateriale og bogens materiale i uddrag. Bogen må ikke gengives i sin helhed Brug af billeder skal kobles med citater eller anden omtale af bogen, og der skal altid angives kilde. Forfatterne tillader ligeledes brug af bogen som anført ovenfor, uden krav om betaling. Det samme gælder arbejdsmaterialet. Forfatternes sigte med bogen er at sætte dialoger i gang samt at nuancere og afstereotypisere holdninger til homoseksuelle (og) etniske minoriteter. Derfor bifalder de, at bogen markedsføres via citater, uddrag m.v. men målsætningen skal overordnet være, at målgrupperne får lys til at læse selve og hele bogen. Den er bygget op af forskelligartede historier, der kun ved et samlet billede giver det mangfoldighedsbillede og dermed den nuancerende effekt, som det er hensigten. Ved brug af materiale fra bog eller arbejdshæfte og hvor der kan være tvivl om ovenstående vil forfatterne enten gerne inddrages eller kontaktes for en vurdering. 12

13 8. Budget Delprojekt: Bog (Varetages af Center for Integration) Bog til undervisningsbrug (research og skrivning, to forfattere i anslået 3,5 måneder á ) Planlægning og koordinering Transportudgifter ifm bog (interviews + møder) Overhead I alt Finansiering (tilsagn er givet) Egmontfonden Ligestillingsafdelingen Delprojekt: Formidling (varetages af LBL, Salon Oriental) Hjemmesiden (for oprettelse, opdatering og vedligeholdelse) Udarbejdelse af undervisningsmateriale Indkøb af arbejdshæfte til uddeling ved foredrag Udarbejdelse af foredragsmanual Annoncering i Folkeskolen (2 annoncer) Foredrags- og debatarrangementer (40 arrangementer, to oplægsholdere á pr. gang) Transportudgifter ifm foredrag (40 arrangementer, to oplægsholdere, gennemsnitsbeløb pr. oplægsholder pr. arrangement anslået 400.-) Praktisk organisering, planlægning, opsøgende markedsføring Administration og overhead Evaluering / Erfaringsopsamling I alt Ligestillingsafdelingen til annoncering i folkeskolen Ligestillingsafdelingen til 30 foredrag LBL Københavns Kommune Der mangler dermed i alt kr til formidlingsprojektet Min Sexede Kultur. Tilskuddet fra Egmontfonden og Ligestillingsafdelingen under Socialministeriet afhænger af at restfinansieringen findes. 13

14 Bilag 1a Synopsis / tanker om indhold og perspektiver i undervisningsmateriale Bogens tema er (homo)seksualitet og identitet. Omdrejningspunktet er historier fortalt af unge mennesker, som kæmper med eller for hvem det er lykkedes - at finde deres identitet omkring seksualitet, etnicitet og kultur. Der vil blandt interviewpersonerne både være homoseksuelle og heteroseksuelle med etnisk dansk og etnisk minoritetsbaggrund. Ved at inddrage interviewpersoner, som er homoseksuelle og samtidig tilhører en etnisk minoritet sættes fokus på det at være minoritet i minoriteten. Desuden illustrerer de forskellige fortællinger både forskelle og ligheder mellem etniske minoritetshomoseksuelle og etnisk danske homoseksuelle samt mellem homoseksuelle og heteroseksuelle generelt. De fortællinger skal altså dække et bredt spektrum af identitetsmuligheder. Som eksempler følger her en kort beskrivelse af mulige fortællinger (følgende eksempler har fungeret som arbejdsguide til at finde frem til de 11 virkelige historier, vi har færdige i dag): Maria er 18 år og har en fornemmelse af, at hun er homoseksuel. Men hun tør ikke prøve sin seksualitet af og tør ikke tale med sine veninder om det, for de er næsten alle sammen kristne og vil måske mene, at hun er en dårlig kristen. Malik er 16 år og har et forhold til en lidt ældre dansk dreng. Han er bange for, at hans forældre skal finde ud af det, for de er muslimer og bryder sig ikke om homoseksualitet. Samtidig er Malik ked af, at hans kæreste tilsyneladende går mere op i, at han er mørk og eksotisk, end hvem han er som person. Tina er 15 år og går på efterskole. En dag kysser hendes veninde hende og prøver at tage blusen af hende, og det sætter venskabet og Tinas forestillinger om seksualitet, kærlighed og kvinderoller på en hård prøve. Aminah på 19 år har fortalt sine forældre, at hun er homoseksuel. Hendes far vil ikke tale med hende om det, og hendes mor er bange for, at familien vil vende dem ryggen, hvis de hører, at Aminah er til piger. Aminahs eneste støtte er storesøsteren Aysha, som forældrene også er skuffede over, fordi hun har haft mange forskelige kærester og ikke vil giftes med sin fætter. Safet er bøsse, men tør ikke springe ud. Han har besluttet at finde en lesbisk pige, som vil indgå et proformaægteskab med ham. På den måde håber han at kunne bevare sin identitet som heteroseksuel udadtil og leve et hemmeligt liv ved siden af. Majids bedste ven har fortalt ham, at han er forelsket i ham, og Majid ved ikke, om han skal bryde venskabet. For hvem ved - måske kan man blive bøsse af at være bedste ven med en? Juan turde ikke fortælle sine venner, at han er bøsse. Men så mødte han danske Jesper, som krævede, at Juan skulle være åben om sin seksualitet, hvis de skulle være kærester. Da Juan først fik taget sig sammen til at springe ud, viste det sig, at hans forældre havde gættet det for længe siden og var glade for, at han betroede sig til dem. Mikkel på 16 år er bange for at gå i seng med sin kæreste, og han er også bange for at lade være. For en rigtig mand kan jo bare det der med sex, ikke? 14

15 Metode Interviews plan- og tilrettelægges i samarbejde med LBL og tilhørende følgegruppe, organiseret af LBL. Interviews er kvalitative det vil sige at det er de interviewede selv, der bestemmer fokus og indhold ud fra et livshistorieperspektiv. En semistruktureret interviewguide sikrer, at interviewene er sammenlignelige og hver især støtter og underbygger det overordnede mål om at få indblik i mangfoldigheden af levemåder og værdinormer. Bogen bygges op omkring interviewene og krydres med fakta; historie, talmateriale, international forskning m.v. Form og sprog tilpasses folkeskolens ældste klasser og lægger sig op ad formen i en række andre udgivelser fra CDR-forlag. Formen i disse udgivelser er udviklet gennem en årrække i tæt samarbejde med lærere og elever fra folkeskolen. Perspektiver Bogens fortællinger og fakta åbner for debat om en række temaer, bl.a.: - Myter og realiteter omkring homoseksualitet og det at være etnisk minoritet og homoseksuel - Er seksualiteten vigtig for ens identitet som majoritet og minoritet? - Hvordan defineres homoseksualitet af homoer, heteroer og i forskellige kulturer? - Hvordan signalerer man sit etniske og seksuelle tilhørsforhold? - Hvad er en rigtig mand, en rigtig kvinde og en rigtig familie? - Ære, skam og tabuer - Religion og seksualitet - Generationskonflikter - Dobbeltliv og dobbeltidentiteter - Minoritet og majoritet kan identiteten som minoritet give styrke? Udover personfortællingerne vil bogen indeholde fakta om homoseksualitet, biseksualitet, kønsroller og parforhold. Både bog og arbejdshæfte vil indeholde spørgsmål, der rusker op i vanetænkning og stereotyper og åbner for nye reflektioner. Bagerst i bogen skal der desuden være en liste over relevante film og bøger, foreninger, hjemmesider og telefonrådgivninger. Omfang: sider 15

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Københavns Kommune Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret. Att.: Finn Dybro Andersen. 5. februar 2008

Københavns Kommune Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret. Att.: Finn Dybro Andersen. 5. februar 2008 Københavns Kommune Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret Att.: Finn Dybro Andersen 5. februar 2008 Landsforeningen for bøsser og lesbiske, LBL, har i de seneste år sat fokus på gruppen af homo- og

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Alle har brug for en hjemmebane. Lines historie

Alle har brug for en hjemmebane. Lines historie 1 Alle har brug for en hjemmebane. Lines historie Materielle Time Alder B7 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Øvelsen handler om identitet og normer. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Dialog i det multietniske klasserum

Dialog i det multietniske klasserum Anne Wind, Sex & Samfund National konference om seksuel sundhed i Danmark: Seksuel sundhed og trivsel for alle 3-4/11 2015 Program for workshop Præsentation af Dialog i det multietniske klasserum Dilemma

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Rikke Andreassen. Stik mig det hudfarvede plaster. Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14.

Rikke Andreassen. Stik mig det hudfarvede plaster. Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14. Rikke Andreassen Malmö Universitet & Q & A Stik mig det hudfarvede plaster Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14.50 Sprog og kulturmøder: Dagens oplæg Hvordan

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Mødafrika.dk Filmproduktion

Mødafrika.dk Filmproduktion Lærervejledning - Identitet og fælleskaber Udarbejdet af Martin Cholewa Jørgensen Materialet er målrettet eleverne 8. og 9. Klasse i Samfundsfag og arbejder med kompetenceområdet; sociale og kulturelle

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 4: Kampagner - metoder for interventioner, erfaring og effekt Oplæg: Om effekten av att våga prata om psykisk ohälsa Hjärnkoll, oplægsholder er Madelene

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus En skoleunderstøttende metode fra England The Letterbox Club Socialstyrelsen Marie Luise Nørrelykke, fuldmægtig Kontoret for sårbare unge og integration mln@socialstyrelsen.dk

Læs mere

LBL - L A N D S L E D E L S E N

LBL - L A N D S L E D E L S E N LBL - L A N D S L E D E L S E N Forslag til ændring af LBL's vedtægter vedrørende Landsforeningens navn Inklusionen af biseksuelle og transpersoner, har affødt en længerevarende debat internt i foreningen

Læs mere

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 I arbejdslivet antager vi ofte en enshed vi antager implicit, at alle har de samme behov, arbejder ens og skal behandles på samme måde.

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Inklusionsradet o R D O MK A E T I

Inklusionsradet o R D O MK A E T I Inklusionsradet o T D A O M K E R I Indhold Der arbejdes med at skabe rummelige og fede fællesskaber ved hjælp af film- og vurderingsøvelser samt rollespil. Eleverne skal rollespille sig gennem et Inklusionsrådsmøde,

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN METTE LARSEN: Antropolog, leder af VABU siden 2007 Forfatter til: Inspirationsmaterialer

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1

Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 1 Integrationsnet Bosteder, Aarhus, d. 20. juni 2017 Køn og seksualitet 20.06.2017 Side 1 Side 2 Program > Integrationsnets kulturforståelse > Flygtninge, køn og ligestilling forestillinger og fakta > Køn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10-08-04 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3110 Jour. nr.: Ref.: Anne Marie Frederiksen Undersøgelse af LO medlemmers

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer

Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Opkvalificering af etniske minorietsunge, der mangler almene faglige kvalifikationer Denne pixibog er et af produkterne

Læs mere

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling Bernstorffsgade 17 1577 København V Telefon 4042 8306 E-mail BM62@bif.kk.dk EAN nummer 5798009710581 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere