lærervejledning for HHX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærervejledning for HHX"

Transkript

1 lærervejledning for HHX

2 Indledning Unge på hhx mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på hhx efterspørger seksualundervisning om alternative præventionsformer, hetero-, bi- og homoseksualitet, følelser, at sætte grænser for sit sexliv og sin lyst samt seksualitet og etnicitet. Unge på hhx efterspørger film, billeder og spil i undervisningen. Mange unge på gymnasierne taler ikke med voksne om seksualitet, sex, prævention med mere.1 Undervisning i seksualitet, krop og køn er mindst lige så vigtig på ungdomsuddannelserne som i grundskolen. Det er i ungdomsårene, at de fleste har deres seksuelle debut. Og det er i ungdomsårene, at de unge har travlt med at opfinde sig selv, herunder deres seksualitet og køn. De reflekterer over, hvem de vil være, hvordan de vil være, og hvordan de vil se ud. Og det er i ungdomsårene, at flest bliver smittet med en sexsygdom. I 2012 har vi derfor udviklet dette materiale med artikler og arbejdsopgaver, der er særligt målrettet de fag og faglige muligheder, der er på hhx. Herunder Personlig sundhed på første år, samfundsfag, markedskommunikation, organisation og kulturforståelse. Særligt relevant er SO-forløbet: Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder. Køn betyder noget! Sex & Samfund har valgt at sætte fokus på køn og kønsroller i årets hovedtema. Det har vi gjort, fordi køn betyder rigtig meget for unges muligheder og begrænsninger i forhold til seksualitet og krop. Hovedbudskabet er, at Køn betyder noget på godt og ondt!. Køn giver muligheder for at afprøve grænseflader, lege og eksperimentere med udtryk, stil og forhold. Men køn kan også være anledning til bekymring, frustration og diskrimination, hvis man ikke gør som de fleste. Materialet giver mange muligheder for at arbejde med køn i forskellige fag på hhx og med forskellige faglige vinkler. Unge på handelsgymnasierne mangler viden om væsentlige temaer i seksualundervisningen. De unge nævner i særlig grad sexsygdomme, som et tema, de mangler viden om, men også temaer som seksualitet, grænsesætning og præventionsformer vægtes højt. Sex & Samfunds kortlægning viser imidlertid, at unge, der går på hhx, er de unge, der har haft mindst seksualundervisning på deres uddannelse. På hhx er der ikke biologi eller et decideret seksualundervisningsfag, men der er flere andre muligheder for at arbejde med temaer som køn, seksualitet, følelser, parforhold, seksuel sundhed etc. Og disse temaer er ligeså vigtige for unge på hhx som for andre unge. 1 Sex & Samfund (2011). Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge. En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark. København: Sex & Samfund. Uge Sex 2012 Sex & Samfund, 2012 ISBN nr Kopiering tilladt til undervisningsbrug mod kildeangivelse. Indhold: Mette Gundersen og Morten Emmerik Wøldike Artikler: Michael Madsen, Mikkel Dalum, Mette Gundersen og Morten Emmerik Wøldike Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Illustrationer og fotos: Marianne & Robin, Lars Nybøll, Michael Madsen, Mikkel Dalum og Mik Eskestad Layout: Marianne & Robin Tak til Ane Havskov Kirk og Anne Wind for inspiration og input. Tak til alle, der har bidraget ved at fortælle deres historier og deltage i interviews eller stille materiale til rådighed. Alle citater i materialets artikler er udtryk for de interviewedes personlige holdninger. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx

3 Indhold Lærervejledningen Lærervejledningen består af otte arbejdsopgaver, der relaterer sig til artiklerne og relevante fag på hhx, fem øvelser, der relaterer sig til de unges eget liv, samt ni artikler til kopiering. Der er yderligere artikler i tilsendte pdf samt på Se også artikeloversigten. 1. Et trygt rum i undervisningen: s.6 Øvelse 1.1: God stil i undervisningen 3. Prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet/abort s.24 s.26 s.35 s.37 Øvelse 3.1: Quiz om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Øvelse 3.2: Prævention på spil (brætspil) Øvelse 3.3: Smitte, ansvar og parforhold Arbejdsopgave 3.4: Oplysning om prævention 2. køn betyder noget på godt og ondt s.8 s.10 Øvelse 2.1: Film om køn og kønsroller Arbejdsopgave 2.2: Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder s.41 s.43 s.47 s.52 s.54 Arbejdsopgave 3.5: At have sikker sex mellem mænd og At have sikker sex mellem kvinder Arbejdsopgave 3.6: At være to om det også når det gælder abort 4. Artikler Artikel: Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder Artikel: Køn, seksualitet og porno Artikel: Køn, krop og sport s.12 s.14 Arbejdsopgave 2.3: Personlig historie om køn, seksualitet og porno Arbejdsopgave 2.4: Personlig historie om køn, krop og sport s.55 s.57 s.59 Artikel: Køn, seksualitet og sundhed Artikel: At have sikker sex mellem mænd Artikel: At have sikker sex mellem kvinder s.16 Arbejdsopgave 2.5: Billeder af køn s.62 Artikel: At være to om det også når det gælder abort s.20 Arbejdsopgave 2.6: Køn, seksualitet og sundhed På hjemmesiden kan du finde mange flere øvelser til ungdomsuddannelserne. Vælg for eksempel planlægningsværktøjet /ungdomsuddannelser samt et tema, og du vil finde et bredt udvalg af relevante øvelser. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx

4 Muligheder på nettet På er der yderligere en række artikler med fokus på køn, seksualitet og at være sig selv: At være født i et andet køns krop (personlig historie om at være transkønnet). Køn i pornodebatten (argumenter i den danske pornodebat). God porno tror man på (om køn i porno og porno målrettet kvinder). Køn betyder noget - på godt og ondt (teoretiske perspektiver i forhold til køn og seksualitet). At skabe sig selv (om køn og seksualitet i det senmoderne samfund). At være køn, mellemkøn og transkøn (historisk vinkel på køn). Personlige historier om at være sig selv (blandt andet i forhold til køn og seksualitet). At have ret til at være sig selv (interview med Institut for Menneskerettigheder). At kæmpe imod hadforbrydelser (forbrydelser som følge af blandt andet seksualitet og køn). På er der yderligere en række artikler med fokus på prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet/abort: Tema om den fri abort (med et historisk og globalt perspektiv). At vælge prævention (om forskellige former for hormonel prævention). At blive testet for en sexsygdom (om at blive testet på en sexsygdomsklinik). At få klamydia (personlig historie om at få klamydia). At være ung forælder (interview med Mødrehjælpen om at blive ung forælder). At blive afklaret om abort (interview om støttesamtaler i forbindelse med graviditet og abort). At få en abort (personlig historie om at få en abort). Kortlægning af ungdomsuddannelser I 2011 deltog mange ungdomsuddannelser i Sex & Samfunds store kortlægning af, hvad unge i Danmark har af ønsker og behov til seksualundervisningen. I 2011 havde ungdomsuddannelserne også for første gang mulighed for at være med i Uge Sex. Over unge deltog i kortlægningen, og over unge deltog i Uge Sex. Det er på baggrund af viden fra kortlægningen og erfaringer fra Uge Sex 2011, at vi nu kan tilbyde et helt nyt og målrettet seksualundervisningsmateriale til hhx. Film og spil på nettet Unge efterspørger film, quiz og billeder i seksualundervisningen, og i Uge Sex er der er mange muligheder for at inddrage netop dette. På er der filmklip med unge om prævention og sexsygdomme samt med unge og kendte om køn og kønsroller. Der er filmklip med unge fra Danmark og unge fra Uganda, og det er derfor en mulighed at bruge filmene i forhold til globale dimensioner af undervisningen. På er der filmklip med unge om retten til sin seksualitet, retten til privatliv og retten til sin krop. Om seksualundervisning Vil du læse mere om seksualundervisningens didaktik, finde baggrundstekster eller flere øvelser til undervisningen? Så tjek Sex & Samfunds hjemmeside til undervisere, Der er en indgang på hjemmesiden til de gymnasiale uddannelser. Om Sex & Samfund Sex & Samfund støtter og igangsætter projekter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at tage informerede og frie valg om deres seksualliv. Sex & Samfund driver blandt andet en præventionsklinik i København, en landsdækkende telefon- og internetrådgivning, Sexlinien for Unge, en række hjemmesider om prævention, sexsygdomme og abort samt et projekt, der via undervisning, kurser og hjemmesiden skal bidrage til at forbedre seksualundervisningen i Danmark. Derudover har Sex & Samfund et stort internationalt program med projekter i Afrika og Asien. Læs mere om Sex & Samfund på Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 4

5 Del 1: Et trygt rum i undervisningen Seksualundervisning kan være med til at åbne for diskussioner og refleksioner, der kan være følsomme og måske føles ubehagelige for nogle unge. For eksempel fordi de har negative erfaringer eller oplevelser med i bagagen, fordi de er usikre, fordi de bryder med normerne for seksualitet eller kønsidentitet, eller fordi de er bange for kammeraternes reaktioner. Du kan gøre meget for at skabe et trygt rum sammen med deltagerne. Et trygt rum definerer vi som et rum, hvor: Nedgørende kommentarer ikke accepteres. Der udtrykkes respekt for forskelligheder, for eksempel i forhold til seksualitet, kønsidentitet, stil, udtryk, holdninger etc. Deltagere og underviser ikke taler privat om sig selv eller andre. Alle ved, hvad der skal ske. Deltagerne ikke er nervøs for at udtrykke tvivl og usikkerhed. Sex & Samfund anbefaler følgende aftaler: Man taler ikke privat om sig selv eller andre tilstedeværende (et anonymt rum). Man taler respektfuldt til og om hinanden. Diskriminerende ord og udsagn tolereres ikke (for eksempel med udgangspunkt i køn: Piger, der er sammen med mange, er klamme/billige/ludere, bøsse, bøsser er klamme etc.) Man griner ikke ad andre eller af andres spørgsmål og kommentarer. Man deltager og er aktiv i undervisningen, men må gerne melde pas (hvis der er noget, man finder anstødeligt eller ubehageligt). Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 5

6 1.1 God stil i undervisningen øvelse Tidsforbrug 30 min. Forberedelse Ingen. Beskrivelse Deltagerne inddeles i grupper, og grupperne diskuterer spørgsmålet: Hvilke aftaler kan vi lave, som sikrer tryghed for alle? Grupperne skal komme med minimum to forslag til aftaler, som de skriver med store bogstaver på hver sit ark papir. De får cirka 10 minutter til dette. Tips Det er vigtigt, at aftalerne tages alvorligt i resten af forløbet. Ofte vil de unge selv gøre opmærksom på det, hvis en aftale brydes, men det er vigtigt, at du ellers gør det. Herefter præsenterer hver gruppe sine forslag og forklarer, hvorfor de er vigtige. Du supplerer med de øvrige aftaler, som, du mener, er vigtige. Alle aftalerne lægges på gulvet, og alle stiller sig på den aftale, der er mest vigtig for dem. De, der har lyst, fortæller, hvorfor de har valgt at stille sig der. Aftalerne skrives ned eller hænges op, så de er synlige i resten af forløbet. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 6

7 Del 2: Køn betyder noget på godt og ondt! Køn betyder noget! Det er overskriften for Uge Sex-hovedtemaet i Køn betyder noget på godt og ondt. Køn og seksualitet er noget, der forhandles, opfindes og genopfindes, og mange unge eksperimenterer med deres seksualitet og kønsidentitet. Ikke mindst på nettet, hvor der er mange spændende muligheder for at eksperimentere anonymt og uforpligtende. Men køn og seksualitet kan også begrænse og fastholde unge i roller, som de ikke føler sig tilpas i, og har svært ved at bryde ud af. Sex & Samfunds erfaring er, at der kan være snævre rammer for, hvad man kan og må som pige og dreng, hvis man ikke vil stemples som forkert eller unormal. Og det vil de færreste unge. Unge, der bryder normerne for det tilladte, risikerer eksklusion af sociale fællesskaber, diskrimination, mobning og i værste fald vold. Normbrud kan for eksempel være at agere feminint eller se feminin ud som dreng. Eller at være seksuelt aktiv og udadvendt som pige. Undersøgelser peger på, at respekt for og holdninger omkring køn og kønsroller kan være en vigtig faktor i at styrke sociale fællesskaber og den enkeltes selvværd. Det er derfor af største vigtighed, at unge diskuterer og reflekterer over køn og seksualitet og aktivt forholder sig til respekt, normer og rettigheder i relation til køn og seksualitet. Og det er hensigten, at øvelserne i dette tema kan være med til at skabe en tryg og respektfuld ramme for sådanne diskussioner og refleksioner. Køn og seksualitet Danmark har underskrevet FN s Yogyakarta principper om seksuel orientering og kønsidentitet, men en del af principperne, blandt andet om anerkendelse af transkønnethed, er endnu ikke implementeret i den danske lovgivning (kilde 6 og 7). Nogle unge har negative holdninger over for anden seksualitet end heteroseksualitet. Derfor anbefaler flere undersøgelser, at det er en god idé at lade emnet indgå med større vægt i seksualundervisningen (kilde 2). Unge, der er sammen med mennesker af deres eget køn, oplever ofte fordomme, diskrimination og i værste fald vold (såkaldte hadforbrydelser) (kilde 8). 92 % af alle unge har set porno én eller flere gange, heraf 99 % af drengene og 86 % af pigerne (kilde 1). Flere drenge end piger synes, det er okay at se porno på nettet, i blade eller på film (kilde 1). Køn og krop Kønsorganer ser lige så forskellige ud fra menneske til menneske som resten af kroppen og ansigtet. Nogle mennesker oplever, at deres køn ikke stemmer overens med deres biologiske krop. Man kan skifte køn i Danmark, men det er svært at blive godkendt til operation. Der bliver givet fire-fem godkendelser om året. Derfor tager mange transkønnede til andre lande og betaler selv, for eksempel Tyskland, Sverige eller Thailand (kilde 6). Mange transkønnede ønsker ikke en operation, men definerer sig som det køn, de ønsker. Uden en operation kan man imidlertid ikke blive officielt anerkendt som et andet køn i Danmark. Transkønnethed opfattes stadig som en psykiatrisk lidelse i Danmark. Undersøgelser på peger på, at mange unge generelt er tilfredse med deres krop, men at der også er en stor gruppe, der ikke er særligt tilfredse eller ligefrem hader den (kilde 5). Unge siger blandt andet, at de er kede af deres vægt, af deres mave, deres kropsform og deres behåring, men også af udseendet af deres kønsorganer (kilde 5). Det er almindeligt, at drenge i puberteten får hævede bryster, og at mange piger får synlig behåring på ryg, baller, mave, arme mv. Relativt flere unge fyre end piger har prøvet at tage betaling for sex (kilde 3). Kilder: 1. Nordisk Institutt for Kvinne- og Kjønnsforsking (2006): Unge, køn og pornografi i Norden 2. Sundhedsstyrelsen (2007): Ung åriges seksualitet viden, holdninger og adfærd 3. Christian Graugaard (2010): Vokseværker et signalement af unge danskeres seksuelle liv 4. Sex & Samfund (2011): Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge en kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelser i Danmark Europarådets rekommandation om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (2010):.http://www.transdanmark.dk/articles.php?article_id= The Yogyakarta principles (2007): 8. CASA, Leyla Gransell & Henning Hansen (2009):. Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 7

8 1.2 Film om køn og kønsroller Øvelse På er der en række film om køn, kønsroller og seksualitet. I nogle af filmene deltager kendte, og i andre deltager unge fra ungdomsuddannelser, blandt andet hhx. De kendte er blandt andet Sara fra X Factor, Johanne Schmidt-Nielsen, AndyOp og mange flere. Filmene er korte, men rummer masser af stof, der kan bruges som udgangspunkt for dialog på holdet. Denne øvelse tager udgangspunkt i filmene med unge. Der er både små film med unge fra Danmark og unge fra Uganda. Filmene med unge fra Uganda kan bruges til at inddrage et globalt perspektiv i forhold til køn og kønsroller i for eksempel biologi, samfundsfag, engelsk eller dansk. Tidsforbrug 30 min. Forberedelse Fælles computer eller smartboard med internetadgang. Det er en god idé, hvis du har set filmene igennem inden undervisningen. Beskrivelse Hele holdet ser film med unge fra Uganda og Danmark på projektor eller smartboard. Filmene er gratis og frit tilgængelige på I filmene taler de engelsk, og de unge kan være vanskelige at forstå. Det er derfor en fordel, hvis I i fælleskab snakker om indholdet. Grupperne kan eventuelt gense filmene. I arbejdsopgaverne sættes der blandt andet fokus på, at både de unge fra Uganda og fra Danmark har fortællinger om, at der er stramme normer for køn og seksualitet, og at der kan være store konsekvenser ved at være normbryder. I arbejdsopgaverne skal grupperne lave en ordliste med ord, de forbinder med at være pige og dreng. Ordene skrives op på tavlen hver for sig. I kan for eksempel snakke om, hvilke ord der forbindes med noget negativt/positivt, og hvor der er flest af de positive/negative ord? Om alle ordene passer på alle? Om nogle af ordene kan stå begge steder? Om hvad der sker, hvis man gør noget, der passer på det andet køn? Der samles op på arbejdsspørgsmålene med en fælles diskussion. Tips Øvelsen med ordene er inspireret af øvelsen Rammarne i det svenske undervisningsmateriale Bryt!. Materialet kan downloades gratis som pdf på RFSL s hjemmeside: default/files/bryt_upplaga3.pdf. I kan med fordel supplere øvelsen med artiklen Billeder af køn til at diskutere rammer og grænser for køn. I kan også inddrage udtryk, tøj, hår, makeup etc. på samme måde som ord. Til temaet om seksualitet kan filmene med fordel suppleres med filmklip på hjemmesiden om retten til sin seksualitet. Her fortæller unge, hvad det betyder for dem at have ret til deres seksualitet, samt hvornår de har følt sig diskrimineret på baggrund af deres seksualitet. Filmene er ofte en øjenåbner for de unge. Til temaet om seksualitet kan I med fordel læse artiklen om hadforbrydelser, der ligger på Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 8

9 1.2 Arbejdsark Film om køn og kønsroller I skal nu arbejde med temaet om Køn og seksualitet i Uganda og i Danmark. I arbejdsopgaverne skal I tage udgangspunkt i filmene på Se eller gense eventuelt filmene sammen. Både de unge fra Uganda og de unge fra Danmark taler om, at det er svært for unge at være åbent homoseksuelle, og de siger blandt andet, at man risikerer vold. Hvorfor er det sådan? Hvordan kunne det være anderledes? Kommer det bag på jer, at det er det samme for unge i Uganda og unge i Danmark? Hvad tænker I om det? I filmene er der nogen, der mener, at det vil være bedst, hvis unge, der er homoseksuelle, holder det skjult eller flytter et andet sted hen. Er det rimeligt, at nogen i vores samfund (heteroseksuelle) har magten til at definere normer, som ekskluderer nogle andre (for eksempel homoseksuelle)? Hvordan kommer dette magtforhold ellers til udtryk i vores samfund? De danske unge såvel som de unge fra Uganda taler om, at der er begrænsninger for køn og forskellige forventninger til køn. For eksempel at heteroseksuelle drenge forventes at være maskuline på en særlig måde, og heteroseksuelle piger forventes at være mere stille end drenge. Hvilke begrænsninger og muligheder er der på jeres uddannelse? Hvilke begrænsninger og muligheder er der i parforhold? Hvad sker der med dem, der ikke lever op til forventningerne? Hvad kan man gøre som pige/ dreng, hvis man ikke lever op til forventningerne? De unge bliver spurgt, hvad det bedste og værste ved deres køn er, samt hvad det bedste og værste ville være ved at være et andet køn? De nævner ord som: frihed, omsorg, familie, pigefnidder, at have det sjovt. Lav en liste over de ord, som I forbinder med at være pige og dreng. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 9

10 2.2 Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder SO-Forløb Sex & Samfund har udviklet et flerfagligt undervisningsforløb - Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder. Undervisningsforløbet tager fat i mangfoldighed som en del af CSR, og altså et område som virksomheder i dag er nødsaget til at forholde sig til. Forløbet er særligt målrettet fagrækken på hhx. Med undervisningsforløbet er det muligt at arbejde med væsentlige temaer i fagene dansk, engelsk, samfundsfag, virksomhedsøkonomi, afsætning, innovation, markedskommunikation, organisation og kulturforståelse. Artiklen består af tre cases: DSB, DI og Det Danske Forsvar, der på forskellig vis har udarbejdet strategier for mangfoldighed. Det fremgår af den enkelte case, hvordan og på hvilke af mangfoldighedsområderne køn, alder, seksualitet, etnicitet, religion og handikap de har udarbejdet strategier, samt hvad det har betydet for virksomheden. De tre cases suppleres med en introducerende tekst, der præsenterer begrebet mangfoldighed samt de forskellige bevæggrunde, der kan være for en virksomhed i at udarbejde mangfoldighedsstrategier. Målet er, at de unge i arbejdet med mangfoldighed udvikler et bredt og nuanceret billede af virksomheder, der arbejder med mangfoldighed, selve mangfoldighedsbegrebet samt de forskellige bevæggrunde og gevinster, der kan være for danske virksomheder i udarbejdelsen af mangfoldighedsstrategier. I forløbet bliver de unge præsenteret for forskellige strategier og får mulighed for at udarbejde deres egen strategi. Tidsforbrug Cirka 2-15 lektioner fordelt på 1-5 dage. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder samt arbejdsark. Beskrivelse Holdet deles i grupper på fire-seks personer, og artiklen plus arbejdsarket deles ud. Alle grupper ved, at målet er at udarbejde en mangfoldighedsstrategi for en fiktiv virksomhed. Forløbet består af fire dele: Del 1: Virksomhedsprofil Del 2: Research Del 3: Mangfoldighedsstrategi Del 4: Fremlæggelse Det er en fordel, hvis forskellige typer af virksomheder er repræsenteret i klassen: For eksempel af varierende størrelse, nationalt og internationalt orienteret, privat/offentlig etc. Det gør de afsluttende fremlæggelser mere interessante for alle. Forløbet afsluttes med, at grupperne fremlægger deres mangfoldighedsstrategier for hele klassen. Hvis de har fravalgt mangfoldighedsområder, er det vigtigt at spørge kritisk ind til fravalget. I den afsluttende diskussion kan I for eksempel snakke om, hvorvidt og hvordan man kan måle den effekt, mangfoldighedsstrategier, og CSR i bredere forstand, har på virksomheder, samt hvad konsekvenserne kan være ved ikke at forholde til CSR? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 10

11 2.2 Arbejdsark Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder Del 1: Virksomhedsprofil I skal vælge, hvilken type virksomhed I ønsker at arbejde med, og formulere en virksomhedsprofil. Lad jer gerne inspirere af artiklen Mangfoldighed i danske virksomheder. I virksomhedsprofilen skal indgå: Er det en stor, mellemstor eller mindre virksomhed? Opererer den kun i Danmark eller også internationalt? Hvilke typer af varer eller ydelser producerer/tilbyder virksomheden? Hvilket kundesegment retter virksomheden sig mod? Hvordan er virksomhedens medarbejderprofiler, for eksempel faglærte, ufaglærte, akademikere etc.? Er det en privat eller offentlig virksomhed? Del 3: mangfoldighedsstrategi I skal nu udarbejde jeres egen strategi. Strategien skal indeholde: Mål og visioner for alle seks områder. Konkrete tiltag på alle seks områder. Udfordringer for virksomheden på de seks områder. Hvis I fravælger et eller flere områder, skal valget begrundes. Fremlæggelse Fremlæggelse ud fra fælles retningslinjer. Del 2: research Find virksomheder, der ligner jeres, og undersøg, hvordan de har arbejdet med mangfoldighed. I kan også henvende jer og prøve at få et interview med for eksempel én i virksomheden, der arbejder med mangfoldighed. Eller det kan være interviews med en eller flere af virksomhedens kunder om, hvad mangfoldighed betyder for dem? Forslag til spørgsmål til virksomheden: Hvordan har virksomheden arbejdet med mangfoldighed? På hvilke af de seks mangfoldighedsområder har virksomheden udviklet strategier (køn, alder, etnicitet, religion, handikap, seksualitet)? Hvorfor har virksomheden valgt at arbejde med mangfoldighed på disse områder? Hvorfor har virksomheden valgt ikke at arbejde med mangfoldighed på andre områder? Hvem udarbejder strategierne i virksomheden? Hvordan bliver medarbejderne hørt? Hvordan bliver kunderne hørt? Hvordan bliver aktionærerne eventuelt hørt? Hvad har det betydet for virksomheden? Hvad er fremtidsplanerne på området? Forslag til spørgsmål til målgruppen/kunderne: Betyder det noget for dig, om virksomheden har en mangfoldighedspolitik på de seks områder? Ved du, om virksomheden har en politik på de seks områder? Hvilke områder betyder mest? Hvorfor? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 11

12 2.3 Personlig historie om køn, seksualitet og porno Arbejdsopgaver Artiklen er et interview med Max, der har været en del af den danske pornobranche i 18 år, både foran og bagved kameraet og både i den såkaldte mainstream-porno og i mere smalle genrer som SM og fetich-porno. Max fortæller blandt andet om pornoens mangfoldighed, hvordan der er forskellige vilkår for kvinder og mænd i branchen, hvordan kvinder og mænd forventes at agere, om målgruppen for mainstreamporno samt om forskellen på den danske og den amerikanske branche. Artiklen er god til at nuancere de unges billede af porno og pornobranchen samt til at opstille et realistisk billede af, hvordan det er at være mand og kvinde i branchen. Artiklen er relevant i for eksempel personlig sundhed, dansk og samfundsfag. Tidsforbrug Ca. 30 min. Tips Artiklen kan med fordel suppleres med artiklen: Køn i pornodebatten og/eller Porno, man tror på, der begge findes på De to artikler udgør et godt udgangspunkt for faglige diskussioner om for eksempel køn, kønsroller, mediernes rolle i samfundsdebatter, argumentationsanalyse med mere. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Køn, seksualitet og porno eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde artiklen på Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får uddelt et eller flere eksemplarer af artiklen Køn, seksualitet og porno samt arbejdsarket til artiklen. Der samles op på spørgsmålene med en fælles diskussion. Øvelsen afsluttes med, at underviseren tegner en streg på tavlen med fordele på den ene side og ulemper på den anden. Deltagerne byder ind med fordele og ulemper ved at se porno. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 12

13 2.3 Arbejdsark Køn, seksualitet og porno I skal tage udgangspunkt i interviewet med Max i artiklen Køn, seksualitet og porno og besvare følgende spørgsmål: Hvilke forskellige slags porno kender I? Og hvordan vil I definere porno? Hvordan beskriver Max henholdsvis den danske og den amerikanske pornobranche? Passer den beskrivelse med det, I forventede? Hvordan er det at være kvinde i pornobranchen? Hvordan er det at være mand? Hvorfor er der forskel? Max fortæller, at mange ser negativt på folk, der laver porno. For eksempel blev en af hans veninder fyret fra sit pædagogjob, fordi hun lavede porno, og det blev betragtet som uforeneligt med at være pædagog. Hvad tænker I om det? Er I enige med Max i, at folk ser mere skævt til kvinder, der laver porno, end til mænd? Hvordan kan det være? Max fortæller, at den primære målgruppe for mainstreampornofilm er heteroseksuelle mænd over 30. Hvordan tror I, at mainstream-pornofilm ville være, hvis den primære målgruppe var: Unge under 20? Kvinder over 30? Homoseksuelle kvinder over 30? Homoseksuelle mænd over 30? Hvorfor er der mange unge, der ser porno? Hvordan tror I, at mainstream-porno påvirker unges billede af, hvordan kroppe, mænd og kvinder skal se ud? Synes I, at Max forslag om at se amatørporno og derved opleve en større mangfoldighed omkring, hvordan mennesker ser ud, er et godt forslag? Hvorfor/hvorfor ikke? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 13

14 2.4 Personlig historie om køn, krop og sport Arbejdsopgaver Artiklen er et interview med Daniel, der går meget op i at dyrke sin krop. Daniel forholder sig til, hvad en trænet krop betyder for hans seksualitet og identitet som mand. Historien suppleres med materialet Kroppens mangfoldighed, der kan findes på hjemmesiden Materialet består af billeder fra et fotoprojekt hos Sex & Samfund, hvor et stort antal frivillige stillede op til fotografering for at vise kroppens mangfoldighed. Artiklen Kroppens mangfoldighed er et godt udgangspunkt til at snakke krop, sundhed, identitet samt samfundets normer og idealer for kvindekroppe og mandekroppe. Artiklen er relevant i for eksempel personlig sundhed, dansk og samfundsfag. Tidsforbrug Ca. 30 min. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Køn, krop og sport eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde artiklen på Tips Billederne kan også kombineres med billederne på Kvinde kend din krops projekt Kussomaten, hvor et stort antal kvinder fik fotograferet deres kønsorganer for at vise mangfoldigheden i kønsorganer. Det er et vigtigt budskab til unge, at kønsorganer ser forskellige ud. får mange henvendelser fra unge, der er kede af udseendet på deres kønsorganer og stiller spørgsmål om intimkirurgi. Kopiering af materialet Kroppens mangfoldighed på eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde materialet. Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får uddelt et eller flere eksemplarer af artiklen Køn, krop og sport samt arbejdsarket til artiklen og materialet Kroppens mangfoldighed. Grupperne arbejder med arbejdsspørgsmålene, og der samles op i fællesskab. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 14

15 2.4 Arbejdsark køn, krop og sport I skal tage udgangspunkt i interviewet Daniel i artiklen Køn, krop og sport samt billederne fra materialet Kroppens mangfoldighed. Materialet finder I her: Hvad betyder en trænet krop for Daniels identitet som mand? Hvad betyder en trænet krop for Daniels seksualitet? Er der forskel på de forventninger, der er til mande- og kvindekroppe? Hvilke? Daniel betegner træningsfællesskabet som et inkluderende fællesskab? Hvorfor det? Hvordan synes I, at kroppene i Kroppens mangfoldighed ser ud i forhold til de kroppe, man ser i porno, reklamer, film, musikvideoer etc. Hvad tror I, det betyder for unges selvværd og selvbillede, at kroppene i medierne ikke afspejler samfundets mangfoldighed? De folk, der er på billederne i Kroppens mangfoldighed, har ladet sig fotografere uden at få penge for det. Hvorfor tror I, de har gjort det? Ville I gøre det samme? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 15

16 2.5 Billeder af køn arbejdsopgaver Arbejdsarket Billeder af køn består af ni billeder og en kort tekst om køn og kønsudtryk. Billederne og teksten handler om, hvordan køn kan betragtes som noget, man kan tage på sig og spille en rolle med. Mange unge reflekterer ikke over køns betydning, og samtidig ved vi, at køn har en stor betydning for unges sundhed, selvværd og trivsel. Ved at diskutere køn og sætte kritisk spørgsmålstegn ved kønsroller, kan I være med til at skabe et mere inkluderende rum, hvor der er større plads til at være køn på forskellige måder. Ved at reflektere over køn og kønsudtryk, klædes de unge samtidig bedre på til at vurdere de mange kønsudtryk, de dagligt møder i deres eget liv og i ungdomsmedier, reklamer, musikvideoer og meget mere. Arbejdsarket er relevant i for eksempel samfundsfag, engelsk, personlig sundhed, dansk og marketing. Tidsforbrug Cirka 45 minutter. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af arbejdsarket Billeder af køn eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde billederne på Hvis du vælger at kopiere arbejdsarket, er det en fordel med farvekopi, da billederne mister en del ved sort/hvid kopiering. Tips Øvelsen med ordene er inspireret af øvelsen Rammarna i det svenske undervisningsmateriale Bryt!. Materialet kan downloades gratis som pdf på RFSL s hjemmeside: default/files/bryt_upplaga3.pdf. Til temaet om seksualitet kan filmene med fordel suppleres med filmklip på hjemmesiden om retten til sin seksualitet. Her fortæller unge, hvad det betyder for dem at have ret til deres seksualitet, samt hvornår de har følt sig diskrimineret på baggrund af deres seksualitet. Filmene er ofte en øjenåbner for de unge. Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får tildelt et eller flere eksemplarer af arbejdsarket Billeder af køn og arbejdsspørgsmål til arket. Nogle af de unge kan i først omgang have svært ved at se relevansen ved overhovedet at sætte kritisk spørgsmålstegn ved køn. Afhængig af den faglig kontekst kan gode argumenter være: Samfundets syn på kvinder og mænd har ændret sig meget over tid, for eksempel i forhold til det, de er gode til, hvilket arbejde, de har, hvor meget, de tjener med mere. At arbejde med køn kan derfor være en indgangsvinkel til at se på historisk udvikling. Der har altid været eksempler på mennesker, der har følt sig som et andet køn. Se også artiklen At være køn, mellemkøn og transkøn på og interviewet med den 15-årige Caspian, der i efteråret 2011 blev kendt for at have fået bortopereret sine bryster på et privathospital: At være født i et andet køns krop. Mange unge eksperimenterer med at mikse køn. Internettet giver helt nye muligheder for at afprøve kønsudtryk og kønsroller. At sætte kritisk spørgsmålstegn ved det selvfølgelige åbner for nye muligheder og erkendelser. Køn kan bruges negativt til at mobbe eller diskriminere unge, der falder uden for kønsnormerne. I en af arbejdsopgaverne skal grupperne finde ord, som de forbinder med at være pige og dreng. Ordene skrives op på tavlen hver for sig. I kan for eksempel snakke om, hvilke ord der forbindes med noget negativt/positivt, og hvor der er flest af de positive/negative ord? Om alle ordene passer på alle? Om nogle af ordene kan stå begge steder? Om hvad der sker, hvis man gør noget, der passer på det andet køn? Der samles op på alle arbejdsspørgsmålene med en fælles diskussion. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 16

17 2.5 Arbejdsark Billeder af køn I skal tage udgangspunkt i billeder og teksten på arbejdsarkene Billeder af køn og besvare følgende spørgsmål: Hvordan kan man se på folks krop, hvilket køn de er? Hvordan kan man se på folks tøj, hvilket køn de er? Hvad er det bedste ved at være det køn, du er? Hvad ville det bedste være ved at være et andet køn? Hvilken type ville du være, hvis du skulle være et andet køn? Hvad kan man gøre på jeres uddannelse, som ligger inden for og uden for kønsnornerne? Hvad sker der, hvis man falder udenfor? Er det rimeligt, at nogen skal definere, hvad der er rigtigt og forkert for andre? Hvad kan man gøre for, at det bliver anderledes? Hvad betyder det, hvis man ser køn som biologisk, gudsgivent eller socialt konstrueret? Hvilke muligheder og begrænsninger er der i ved de tre måder at se på køn? Hvorfor betyder det noget, om man ser køn på den ene eller den anden måde? Find argumenter for at se køn på de tre måder. Lav en liste over de ord, som I forbinder med at være pige og dreng. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 17

18 2.5 Arbejdsark Billeder af køn Fortsættes på næste side... Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 18

19 2.5 Arbejdsark billeder af køn... Fortsat fra forrige side Køn er også noget, man kan spille Crossdressing, maskulin, feminin, kønsroller, køn, transkøn, transvestit, kønsidentitet, dragking, dragqueen, gender bending, queer. Det er de færreste i dag, der betragter køn udelukkende som en biologisk størrelse, altså at man bliver født i en drengekrop, så ergo er man en dreng. Det er også de færreste, der betragter køn som en gudsgiven størrelse, der begynder med Adam og Eva. Med mediernes stigende fokus på transkøn, senest med den 15-årige dreng, Caspian, der fik bortopereret sine bryster på et privathospital, og med popstjerner som Lady Gaga og Tokyo Hotel, der bevidst bruger køn og kønsudtryk til at skabe et image med, er der en stigende bevidsthed om, at køn ikke er noget, vi er, men snarere noget, vi gør eller spiller. Man definerer selv sit køn Queer-bevægelsen er en bredt sammensat bevægelse af politisk aktivisme og forskning, der i korte træk betragter køn og seksualitet som åbne kategorier, og mener, at det er én selv, der bestemmer, hvad man vil putte ned i dem. Det er altså én selv, der definerer sit køn og sin seksualitet, uanset hvordan man i øvrigt ser ud, og hvilken krop man er født med. Derved åbnes der mulighed for at skifte køn, mikse køn og at lege med kønsudtryk på forskellige måder. Crossdressing Crossdressing eller gender bending er at iføre sig tøj, makeup, skæg, bruge kropsholdning, måder at gå på og meget andet, som man ofte forbinder med femininitet eller maskulinitet. Ved bevidst at spille et køn giver det mulighed for at undersøge køn, kønsroller, femininitet, maskulinitet og seksualitet på en interessant og sjov måde. For mange, der ikke tidligere har sat spørgsmålstegn ved deres køn, bliver det tydeligt, hvor meget af det, vi bare gør i hverdagen uden at tænke over det, der faktisk er et skuespil. Vi opdager det bare ikke, fordi vi opfatter det som naturligt eller selvfølgeligt. Billederne Billederne er taget fra en event, som Sex & Samfund afholdt på en festival. Eventen hed Transformatorboksen, og her kunne folk få lov til bevidst at spille en anden rolle, end de var vant til. Af billederne fremgår det, at personerne faktisk spiller det køn, de bliver transformeret til. Ikke bare med tøj, hår, skæg, makeup, men også med kropssprog og mimik. Hvis man for eksempel lægger makeup hver morgen, kan man sige, at man ifører sig eller spiller en feminin rolle. Eller hvis man træner sine muskler og øver sig i at gå på en særlig sej måde, spiller man en maskulin rolle. Det er der mange mennesker, der har stor glæde af. Der er også nogle, der har det skidt med den rolle, de forventes at spille som mand eller kvinde, og som egentlig har mest lyst til at spille en anden. Det kunne for eksempel være én, der godt nok er født i en drengekrop, men som har mere lyst til at bruge makeup end at træne sine muskler. Det er bare ikke en rolle, der er nem at spille. Man risikerer diskrimination, udstødelse eller i værste fald vold, hvis man insisterer på at spille en rolle, som ikke er accepteret, der hvor man er. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 19

20 2.6 Køn, seksualitet og sundhed Arbejdsopgaver Artiklen Køn, seksualitet og sundhed introducerer CASA s (Center for Alternativ Samfundsanalyse) store levekårsundersøgelse om HBT-personers (homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners) trivsel og sundhed sammenlignet med heteroseksuelle. Undersøgelsen kan hentes gratis som pdf, og det er en spændende indgangsvinkel til at arbejde med for eksempel statistik, repræsentativitet, segmentanalyser, forebyggelse, kommunikation, oplysning og kampagner, målgrupper og målretning med mere, Det er blandt andet væsentlige elementer i fagene samfundsfag, personlig sundhed, statistik, kulturforståelse, marketing, innovation, matematik og dansk. I forløbet skal de unge arbejde med kommunikation og målretning af oplysning, for eksempel en kampagne, til en specifik målgruppe. Tidsforbrug To-tre timer. Tips I forløbet kan I med fordel inddrage andre artikler inden for temaet seksualitet, for eksempel artiklen om At kæmpe mod hadforbrydelser på I kan med fordel lade jer inspirere af artiklen Oplysning om prævention i dette materiale med billeder af oplysningsplakater. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Køn, seksualitet og sundhed eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde artiklen på Grupperne skal have adgang til CASA s levekårsundersøgelse, der kan hentes gratis som pdf: Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får uddelt et eller flere eksemplarer af artiklen Køn, seksualitet og sundhed samt arbejdsarket til artiklen. Forløbet afsluttes med, at grupperne fremlægger deres kampagne. Fremlæggelserne bliver mest interessante, hvis grupperne har valgt at arbejde med forskellige målgrupper. I den afsluttende fælles diskussion kan I snakke om, hvad en kategori er, og hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge kategorier. Alternative arbejdsforslag: Hvis I ønsker at arbejde med statistik, for eksempel i personlig sundhed eller samfundsfag, kan I arbejde med følgende: Med udgangspunkt i indledningen til CASA s undersøgelse: Hvorfor har man valgt at lave undersøgelsen? Hvilke metoder er blevet anvendt? Er undersøgelsen repræsentativ? Hvad betyder det, at et tal er signifikant? Eller I kan arbejde med at foretage jeres egne spørgeskemaundersøgelser med udgangspunkt i et af temaerne i undersøgelsen. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 20

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME, UØNSKET GRAVIDITET OG SUNDHED

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME, UØNSKET GRAVIDITET OG SUNDHED PRÆVENTION, SEXSYGDOMME, UØNSKET GRAVIDITET OG SUNDHED UNDERVISNINGSPAKKE TIL HHX MÅLRETTET TIL SEKSUALUNDERVISNING OG PERSONLIG SUNDHED OVERSIGT s. 3 s. 4 Indledning Unge har behov for seksualundervisning

Læs mere

SEKSUALUNDERVISNING PÅ ERHVERVSSKOLER, PRODUKTIONSSKOLER OG EGU

SEKSUALUNDERVISNING PÅ ERHVERVSSKOLER, PRODUKTIONSSKOLER OG EGU SEKSUALUNDERVISNING PÅ ERHVERVSSKOLER, PRODUKTIONSSKOLER OG EGU OVERSIGT S.3 S.4 S. 5 Indledning. Unge har behov for seksualundervisning. Indhold. DEL 1: GODE RAMMER OM SEKSUALUNDERVISNINGEN PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu oversigt Indledning

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Alle unge har ret til god seksualundervisning på ungdomsuddannelserne!

Alle unge har ret til god seksualundervisning på ungdomsuddannelserne! Alle unge har ret til god seksualundervisning på ungdomsuddannelserne! Idékatalog til happenings, events og aktiviteter til Uge Sex 2013 på ungdomsuddannelserne Indhold Indledning s. 3 1. Lynquiz Test

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE UGE SEX 2016 Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE Introduktion Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

SEKSUEL. SUNDHED Forløb 10. KLASSE

SEKSUEL. SUNDHED Forløb 10. KLASSE SEKSUEL 2016 SUNDHED Forløb 10. KLASSE indhold introduktion 3 Øvelser smittet med en sexsygdom 4 hvorfor prævention. 7 fakta om sexsygdomme 9 sexsygdomme, prævention og abort på spil 15 Uge Sex 2016 Sex

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Undervisningsmateriale til lærere og elever

Undervisningsmateriale til lærere og elever INGEN SEXSYGDOMME ØNSKEBØRN SEKSUEL TRIVSEL Undervisningsmateriale til lærere og elever Kære lærer. Velkommen til Uge Sex! Uge Sex er en tilbagevendende begivenhed som fra og med 2008 hvert år i uge 6

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune

150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune PRESSEMEDDELELSE 04. FEBRUAR 2011 150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune Danmarks suverænt største seksualundervisningskampagne løber af stabelen for 4. år i træk. Denne gang

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Test dig selv for klamydia

Test dig selv for klamydia Test dig selv for klamydia Biologifagligt projekt Tidsforbrug 1-4 timer baggrund: Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark med omkring 26.000 nye sygdomstilfælde hvert år. Klamydia er en

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG GRAVIDITET/ABORT

PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG GRAVIDITET/ABORT PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG GRAVIDITET/ABORT SEKSUALUNDERVISNING TIL ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV Temahæfte: Prævention, sexsygdomme og graviditet/abort 1 INDHOLD s. 3 s. 3 SEKSUALUNDERVISNING PÅ SPECIALOMRÅDET

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Velkommen til Uge Sex 2009

Velkommen til Uge Sex 2009 INGEN SEXSYGDOMME ØNSKEBØRN SEKSUEL TRIVSEL UNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE OG ELEVER Velkommen til Uge Sex 2009 Målet med Uge Sex er at give eleverne i landets 6.-10. klasser god og vedkommende seksualundervisning

Læs mere

Læreren kan også blive flov

Læreren kan også blive flov Læreren kan også blive flov Når Sex & Samfund underviser lærere i seksualundervisning handler det bl.a. om at lære dem at sætte grænser i undervisningen. Kræver lærer fyret for at vise porno. Sådan lød

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år

Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år Morten Emmerik Wøldike Projektleder Jeppe Hald Projektleder Sexlinien - baggrund og ønsker Målrettet flere målgrupper af unge (Alder, uddannelse,

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL KLASSE

FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL KLASSE FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK KLASSE TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL 2.-3. KLASSE INDHOLD FORORD... 3 1. INTRODUKTION TIL KROPPELOP.DK... 4 2. KROPPELOP.DK I UNDERVISNINGEN...

Læs mere

FAKTA & MYTER OM MØDOM

FAKTA & MYTER OM MØDOM FAKTA & MYTER OM MØDOM HVAD ER EN MØDOM? Mødom, jomfruhinde, hymen, ærbarhed, uskyld, kønskrans, skedekrans er forskellige ord, der bruges om den slimhindefold, der sidder inde i skeden. Ligesom alle andre

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

VEJLEDNING TIL MIGOGMINKROP.DK SEKSUALUNDERVISNING TIL 4.-6. KLASSE

VEJLEDNING TIL MIGOGMINKROP.DK SEKSUALUNDERVISNING TIL 4.-6. KLASSE VEJLEDNING TIL MIGOGMINKROP.DK SEKSUALUNDERVISNING TIL 4.-6. KLASSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INTRODUKTION TIL MIGOGMINKROP.DK... 4 2. MIGOGMINKROP.DK I UNDERVISNINGEN... 6 2.1. FÆLLES AFTALER...

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Køn betyder noget klasse

Køn betyder noget klasse Køn betyder noget 4.-6. klasse Temamateriale til lærere Uge Sex 2012 Temamateriale 4.-6. klasse INDHOLD Forord................................................................ 3 Hvad indeholder temamaterialet?...........................................

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 4.-6. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................6

Læs mere

INFOARK. Kan kopieres til eleverne. Fortsættes på næste side...

INFOARK. Kan kopieres til eleverne. Fortsættes på næste side... Kan kopieres til eleverne INFOARK Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber Unge giver ofte udtryk for, at de er i tvivl om, hvordan de skal tolke andres handlinger, kropssprog og signaler, når det

Læs mere

Køn, Identitet og seksualitet

Køn, Identitet og seksualitet Køn, Identitet og seksualitet 2016 FORLØB 10. KLASSE indhold INTRODUKTION 3 ØVELSER Identitet, køn og seksualitet 4 normer til debat 6 at være født i et andet køns krop 9 absolute exotic. 14 Uge Sex 2016

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4 SEX OG SUNDHED 4 Brug lægen Når du er fyldt 16 år, kan du tale med lægen, uden at dine forældre behøver at få det at vide, og når du er fyldt 18 år, har lægen tavshedspligt. Hvis der er noget, du gerne

Læs mere

Kondom er en effektiv præventionsmetode

Kondom er en effektiv præventionsmetode Kondom K L A R B E S K E D Kondom Kondom er en nem præventionsmetode, der kan bruges af alle. Kondomet er lavet af meget tyndt naturgummi og formet som et langt hylster, der rulles på mandens rejste penis

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE

GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE INDHOLD FORORD 3 HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 FAG OG TVÆRFAG 6 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV 8 EMNE 1: ET TRYGT RUM I SEKSUALUNDERVISNINGEN

Læs mere

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet Undervisningsvejledning til mellemtrinnet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4

Læs mere

Dialog i det multietniske klasserum

Dialog i det multietniske klasserum Anne Wind, Sex & Samfund National konference om seksuel sundhed i Danmark: Seksuel sundhed og trivsel for alle 3-4/11 2015 Program for workshop Præsentation af Dialog i det multietniske klasserum Dilemma

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Slikkelappen sørger for sikker oralsex Det er ikke alle, der er klar over, at kønssygdomme også kan overføres ved oralsex. Men det er sandheden, og

Slikkelappen sørger for sikker oralsex Det er ikke alle, der er klar over, at kønssygdomme også kan overføres ved oralsex. Men det er sandheden, og Slikkelappen sørger for sikker oralsex Det er ikke alle, der er klar over, at kønssygdomme også kan overføres ved oralsex. Men det er sandheden, og smittefaren kan både gå ud over den, der udfører akten,

Læs mere

Gratis prævention norske erfaringer s. 6

Gratis prævention norske erfaringer s. 6 Juni 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til nyhedsbrevet. I dette nummer vurderer

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

DILEMMAER OG RETTIGHEDER PÅ NETTET REFLEKSIONS- OG CASEØVELSE

DILEMMAER OG RETTIGHEDER PÅ NETTET REFLEKSIONS- OG CASEØVELSE REFLEKSIONS- OG CASEØVELSE MÅLGRUPPE Stx og hf MÅL At eleverne reflekterer over betydningen af rettigheder og anvender deres viden om rettigheder til at rådgive andre unge i spørgsmål og dilemmaer om seksualitet

Læs mere

UGE SEX SÅDAN KOMMER DU I GANG MED UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL STX, HF, HTX OG HHX

UGE SEX SÅDAN KOMMER DU I GANG MED UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL STX, HF, HTX OG HHX UGE SEX SÅDAN KOMMER DU I GANG MED UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL STX, HF, HTX OG HHX OVERSIGT Indledning Gymnasieelever har brug for seksualundervisning Et godt udgangspunkt for undervisningen

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere