lærervejledning for HHX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærervejledning for HHX"

Transkript

1 lærervejledning for HHX

2 Indledning Unge på hhx mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på hhx efterspørger seksualundervisning om alternative præventionsformer, hetero-, bi- og homoseksualitet, følelser, at sætte grænser for sit sexliv og sin lyst samt seksualitet og etnicitet. Unge på hhx efterspørger film, billeder og spil i undervisningen. Mange unge på gymnasierne taler ikke med voksne om seksualitet, sex, prævention med mere.1 Undervisning i seksualitet, krop og køn er mindst lige så vigtig på ungdomsuddannelserne som i grundskolen. Det er i ungdomsårene, at de fleste har deres seksuelle debut. Og det er i ungdomsårene, at de unge har travlt med at opfinde sig selv, herunder deres seksualitet og køn. De reflekterer over, hvem de vil være, hvordan de vil være, og hvordan de vil se ud. Og det er i ungdomsårene, at flest bliver smittet med en sexsygdom. I 2012 har vi derfor udviklet dette materiale med artikler og arbejdsopgaver, der er særligt målrettet de fag og faglige muligheder, der er på hhx. Herunder Personlig sundhed på første år, samfundsfag, markedskommunikation, organisation og kulturforståelse. Særligt relevant er SO-forløbet: Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder. Køn betyder noget! Sex & Samfund har valgt at sætte fokus på køn og kønsroller i årets hovedtema. Det har vi gjort, fordi køn betyder rigtig meget for unges muligheder og begrænsninger i forhold til seksualitet og krop. Hovedbudskabet er, at Køn betyder noget på godt og ondt!. Køn giver muligheder for at afprøve grænseflader, lege og eksperimentere med udtryk, stil og forhold. Men køn kan også være anledning til bekymring, frustration og diskrimination, hvis man ikke gør som de fleste. Materialet giver mange muligheder for at arbejde med køn i forskellige fag på hhx og med forskellige faglige vinkler. Unge på handelsgymnasierne mangler viden om væsentlige temaer i seksualundervisningen. De unge nævner i særlig grad sexsygdomme, som et tema, de mangler viden om, men også temaer som seksualitet, grænsesætning og præventionsformer vægtes højt. Sex & Samfunds kortlægning viser imidlertid, at unge, der går på hhx, er de unge, der har haft mindst seksualundervisning på deres uddannelse. På hhx er der ikke biologi eller et decideret seksualundervisningsfag, men der er flere andre muligheder for at arbejde med temaer som køn, seksualitet, følelser, parforhold, seksuel sundhed etc. Og disse temaer er ligeså vigtige for unge på hhx som for andre unge. 1 Sex & Samfund (2011). Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge. En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark. København: Sex & Samfund. Uge Sex 2012 Sex & Samfund, 2012 ISBN nr Kopiering tilladt til undervisningsbrug mod kildeangivelse. Indhold: Mette Gundersen og Morten Emmerik Wøldike Artikler: Michael Madsen, Mikkel Dalum, Mette Gundersen og Morten Emmerik Wøldike Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Illustrationer og fotos: Marianne & Robin, Lars Nybøll, Michael Madsen, Mikkel Dalum og Mik Eskestad Layout: Marianne & Robin Tak til Ane Havskov Kirk og Anne Wind for inspiration og input. Tak til alle, der har bidraget ved at fortælle deres historier og deltage i interviews eller stille materiale til rådighed. Alle citater i materialets artikler er udtryk for de interviewedes personlige holdninger. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx

3 Indhold Lærervejledningen Lærervejledningen består af otte arbejdsopgaver, der relaterer sig til artiklerne og relevante fag på hhx, fem øvelser, der relaterer sig til de unges eget liv, samt ni artikler til kopiering. Der er yderligere artikler i tilsendte pdf samt på Se også artikeloversigten. 1. Et trygt rum i undervisningen: s.6 Øvelse 1.1: God stil i undervisningen 3. Prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet/abort s.24 s.26 s.35 s.37 Øvelse 3.1: Quiz om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Øvelse 3.2: Prævention på spil (brætspil) Øvelse 3.3: Smitte, ansvar og parforhold Arbejdsopgave 3.4: Oplysning om prævention 2. køn betyder noget på godt og ondt s.8 s.10 Øvelse 2.1: Film om køn og kønsroller Arbejdsopgave 2.2: Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder s.41 s.43 s.47 s.52 s.54 Arbejdsopgave 3.5: At have sikker sex mellem mænd og At have sikker sex mellem kvinder Arbejdsopgave 3.6: At være to om det også når det gælder abort 4. Artikler Artikel: Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder Artikel: Køn, seksualitet og porno Artikel: Køn, krop og sport s.12 s.14 Arbejdsopgave 2.3: Personlig historie om køn, seksualitet og porno Arbejdsopgave 2.4: Personlig historie om køn, krop og sport s.55 s.57 s.59 Artikel: Køn, seksualitet og sundhed Artikel: At have sikker sex mellem mænd Artikel: At have sikker sex mellem kvinder s.16 Arbejdsopgave 2.5: Billeder af køn s.62 Artikel: At være to om det også når det gælder abort s.20 Arbejdsopgave 2.6: Køn, seksualitet og sundhed På hjemmesiden kan du finde mange flere øvelser til ungdomsuddannelserne. Vælg for eksempel planlægningsværktøjet /ungdomsuddannelser samt et tema, og du vil finde et bredt udvalg af relevante øvelser. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx

4 Muligheder på nettet På er der yderligere en række artikler med fokus på køn, seksualitet og at være sig selv: At være født i et andet køns krop (personlig historie om at være transkønnet). Køn i pornodebatten (argumenter i den danske pornodebat). God porno tror man på (om køn i porno og porno målrettet kvinder). Køn betyder noget - på godt og ondt (teoretiske perspektiver i forhold til køn og seksualitet). At skabe sig selv (om køn og seksualitet i det senmoderne samfund). At være køn, mellemkøn og transkøn (historisk vinkel på køn). Personlige historier om at være sig selv (blandt andet i forhold til køn og seksualitet). At have ret til at være sig selv (interview med Institut for Menneskerettigheder). At kæmpe imod hadforbrydelser (forbrydelser som følge af blandt andet seksualitet og køn). På er der yderligere en række artikler med fokus på prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet/abort: Tema om den fri abort (med et historisk og globalt perspektiv). At vælge prævention (om forskellige former for hormonel prævention). At blive testet for en sexsygdom (om at blive testet på en sexsygdomsklinik). At få klamydia (personlig historie om at få klamydia). At være ung forælder (interview med Mødrehjælpen om at blive ung forælder). At blive afklaret om abort (interview om støttesamtaler i forbindelse med graviditet og abort). At få en abort (personlig historie om at få en abort). Kortlægning af ungdomsuddannelser I 2011 deltog mange ungdomsuddannelser i Sex & Samfunds store kortlægning af, hvad unge i Danmark har af ønsker og behov til seksualundervisningen. I 2011 havde ungdomsuddannelserne også for første gang mulighed for at være med i Uge Sex. Over unge deltog i kortlægningen, og over unge deltog i Uge Sex. Det er på baggrund af viden fra kortlægningen og erfaringer fra Uge Sex 2011, at vi nu kan tilbyde et helt nyt og målrettet seksualundervisningsmateriale til hhx. Film og spil på nettet Unge efterspørger film, quiz og billeder i seksualundervisningen, og i Uge Sex er der er mange muligheder for at inddrage netop dette. På er der filmklip med unge om prævention og sexsygdomme samt med unge og kendte om køn og kønsroller. Der er filmklip med unge fra Danmark og unge fra Uganda, og det er derfor en mulighed at bruge filmene i forhold til globale dimensioner af undervisningen. På er der filmklip med unge om retten til sin seksualitet, retten til privatliv og retten til sin krop. Om seksualundervisning Vil du læse mere om seksualundervisningens didaktik, finde baggrundstekster eller flere øvelser til undervisningen? Så tjek Sex & Samfunds hjemmeside til undervisere, Der er en indgang på hjemmesiden til de gymnasiale uddannelser. Om Sex & Samfund Sex & Samfund støtter og igangsætter projekter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at tage informerede og frie valg om deres seksualliv. Sex & Samfund driver blandt andet en præventionsklinik i København, en landsdækkende telefon- og internetrådgivning, Sexlinien for Unge, en række hjemmesider om prævention, sexsygdomme og abort samt et projekt, der via undervisning, kurser og hjemmesiden skal bidrage til at forbedre seksualundervisningen i Danmark. Derudover har Sex & Samfund et stort internationalt program med projekter i Afrika og Asien. Læs mere om Sex & Samfund på Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 4

5 Del 1: Et trygt rum i undervisningen Seksualundervisning kan være med til at åbne for diskussioner og refleksioner, der kan være følsomme og måske føles ubehagelige for nogle unge. For eksempel fordi de har negative erfaringer eller oplevelser med i bagagen, fordi de er usikre, fordi de bryder med normerne for seksualitet eller kønsidentitet, eller fordi de er bange for kammeraternes reaktioner. Du kan gøre meget for at skabe et trygt rum sammen med deltagerne. Et trygt rum definerer vi som et rum, hvor: Nedgørende kommentarer ikke accepteres. Der udtrykkes respekt for forskelligheder, for eksempel i forhold til seksualitet, kønsidentitet, stil, udtryk, holdninger etc. Deltagere og underviser ikke taler privat om sig selv eller andre. Alle ved, hvad der skal ske. Deltagerne ikke er nervøs for at udtrykke tvivl og usikkerhed. Sex & Samfund anbefaler følgende aftaler: Man taler ikke privat om sig selv eller andre tilstedeværende (et anonymt rum). Man taler respektfuldt til og om hinanden. Diskriminerende ord og udsagn tolereres ikke (for eksempel med udgangspunkt i køn: Piger, der er sammen med mange, er klamme/billige/ludere, bøsse, bøsser er klamme etc.) Man griner ikke ad andre eller af andres spørgsmål og kommentarer. Man deltager og er aktiv i undervisningen, men må gerne melde pas (hvis der er noget, man finder anstødeligt eller ubehageligt). Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 5

6 1.1 God stil i undervisningen øvelse Tidsforbrug 30 min. Forberedelse Ingen. Beskrivelse Deltagerne inddeles i grupper, og grupperne diskuterer spørgsmålet: Hvilke aftaler kan vi lave, som sikrer tryghed for alle? Grupperne skal komme med minimum to forslag til aftaler, som de skriver med store bogstaver på hver sit ark papir. De får cirka 10 minutter til dette. Tips Det er vigtigt, at aftalerne tages alvorligt i resten af forløbet. Ofte vil de unge selv gøre opmærksom på det, hvis en aftale brydes, men det er vigtigt, at du ellers gør det. Herefter præsenterer hver gruppe sine forslag og forklarer, hvorfor de er vigtige. Du supplerer med de øvrige aftaler, som, du mener, er vigtige. Alle aftalerne lægges på gulvet, og alle stiller sig på den aftale, der er mest vigtig for dem. De, der har lyst, fortæller, hvorfor de har valgt at stille sig der. Aftalerne skrives ned eller hænges op, så de er synlige i resten af forløbet. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 6

7 Del 2: Køn betyder noget på godt og ondt! Køn betyder noget! Det er overskriften for Uge Sex-hovedtemaet i Køn betyder noget på godt og ondt. Køn og seksualitet er noget, der forhandles, opfindes og genopfindes, og mange unge eksperimenterer med deres seksualitet og kønsidentitet. Ikke mindst på nettet, hvor der er mange spændende muligheder for at eksperimentere anonymt og uforpligtende. Men køn og seksualitet kan også begrænse og fastholde unge i roller, som de ikke føler sig tilpas i, og har svært ved at bryde ud af. Sex & Samfunds erfaring er, at der kan være snævre rammer for, hvad man kan og må som pige og dreng, hvis man ikke vil stemples som forkert eller unormal. Og det vil de færreste unge. Unge, der bryder normerne for det tilladte, risikerer eksklusion af sociale fællesskaber, diskrimination, mobning og i værste fald vold. Normbrud kan for eksempel være at agere feminint eller se feminin ud som dreng. Eller at være seksuelt aktiv og udadvendt som pige. Undersøgelser peger på, at respekt for og holdninger omkring køn og kønsroller kan være en vigtig faktor i at styrke sociale fællesskaber og den enkeltes selvværd. Det er derfor af største vigtighed, at unge diskuterer og reflekterer over køn og seksualitet og aktivt forholder sig til respekt, normer og rettigheder i relation til køn og seksualitet. Og det er hensigten, at øvelserne i dette tema kan være med til at skabe en tryg og respektfuld ramme for sådanne diskussioner og refleksioner. Køn og seksualitet Danmark har underskrevet FN s Yogyakarta principper om seksuel orientering og kønsidentitet, men en del af principperne, blandt andet om anerkendelse af transkønnethed, er endnu ikke implementeret i den danske lovgivning (kilde 6 og 7). Nogle unge har negative holdninger over for anden seksualitet end heteroseksualitet. Derfor anbefaler flere undersøgelser, at det er en god idé at lade emnet indgå med større vægt i seksualundervisningen (kilde 2). Unge, der er sammen med mennesker af deres eget køn, oplever ofte fordomme, diskrimination og i værste fald vold (såkaldte hadforbrydelser) (kilde 8). 92 % af alle unge har set porno én eller flere gange, heraf 99 % af drengene og 86 % af pigerne (kilde 1). Flere drenge end piger synes, det er okay at se porno på nettet, i blade eller på film (kilde 1). Køn og krop Kønsorganer ser lige så forskellige ud fra menneske til menneske som resten af kroppen og ansigtet. Nogle mennesker oplever, at deres køn ikke stemmer overens med deres biologiske krop. Man kan skifte køn i Danmark, men det er svært at blive godkendt til operation. Der bliver givet fire-fem godkendelser om året. Derfor tager mange transkønnede til andre lande og betaler selv, for eksempel Tyskland, Sverige eller Thailand (kilde 6). Mange transkønnede ønsker ikke en operation, men definerer sig som det køn, de ønsker. Uden en operation kan man imidlertid ikke blive officielt anerkendt som et andet køn i Danmark. Transkønnethed opfattes stadig som en psykiatrisk lidelse i Danmark. Undersøgelser på peger på, at mange unge generelt er tilfredse med deres krop, men at der også er en stor gruppe, der ikke er særligt tilfredse eller ligefrem hader den (kilde 5). Unge siger blandt andet, at de er kede af deres vægt, af deres mave, deres kropsform og deres behåring, men også af udseendet af deres kønsorganer (kilde 5). Det er almindeligt, at drenge i puberteten får hævede bryster, og at mange piger får synlig behåring på ryg, baller, mave, arme mv. Relativt flere unge fyre end piger har prøvet at tage betaling for sex (kilde 3). Kilder: 1. Nordisk Institutt for Kvinne- og Kjønnsforsking (2006): Unge, køn og pornografi i Norden 2. Sundhedsstyrelsen (2007): Ung åriges seksualitet viden, holdninger og adfærd 3. Christian Graugaard (2010): Vokseværker et signalement af unge danskeres seksuelle liv 4. Sex & Samfund (2011): Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge en kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelser i Danmark Europarådets rekommandation om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (2010):.http://www.transdanmark.dk/articles.php?article_id= The Yogyakarta principles (2007): 8. CASA, Leyla Gransell & Henning Hansen (2009):. Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 7

8 1.2 Film om køn og kønsroller Øvelse På er der en række film om køn, kønsroller og seksualitet. I nogle af filmene deltager kendte, og i andre deltager unge fra ungdomsuddannelser, blandt andet hhx. De kendte er blandt andet Sara fra X Factor, Johanne Schmidt-Nielsen, AndyOp og mange flere. Filmene er korte, men rummer masser af stof, der kan bruges som udgangspunkt for dialog på holdet. Denne øvelse tager udgangspunkt i filmene med unge. Der er både små film med unge fra Danmark og unge fra Uganda. Filmene med unge fra Uganda kan bruges til at inddrage et globalt perspektiv i forhold til køn og kønsroller i for eksempel biologi, samfundsfag, engelsk eller dansk. Tidsforbrug 30 min. Forberedelse Fælles computer eller smartboard med internetadgang. Det er en god idé, hvis du har set filmene igennem inden undervisningen. Beskrivelse Hele holdet ser film med unge fra Uganda og Danmark på projektor eller smartboard. Filmene er gratis og frit tilgængelige på I filmene taler de engelsk, og de unge kan være vanskelige at forstå. Det er derfor en fordel, hvis I i fælleskab snakker om indholdet. Grupperne kan eventuelt gense filmene. I arbejdsopgaverne sættes der blandt andet fokus på, at både de unge fra Uganda og fra Danmark har fortællinger om, at der er stramme normer for køn og seksualitet, og at der kan være store konsekvenser ved at være normbryder. I arbejdsopgaverne skal grupperne lave en ordliste med ord, de forbinder med at være pige og dreng. Ordene skrives op på tavlen hver for sig. I kan for eksempel snakke om, hvilke ord der forbindes med noget negativt/positivt, og hvor der er flest af de positive/negative ord? Om alle ordene passer på alle? Om nogle af ordene kan stå begge steder? Om hvad der sker, hvis man gør noget, der passer på det andet køn? Der samles op på arbejdsspørgsmålene med en fælles diskussion. Tips Øvelsen med ordene er inspireret af øvelsen Rammarne i det svenske undervisningsmateriale Bryt!. Materialet kan downloades gratis som pdf på RFSL s hjemmeside: default/files/bryt_upplaga3.pdf. I kan med fordel supplere øvelsen med artiklen Billeder af køn til at diskutere rammer og grænser for køn. I kan også inddrage udtryk, tøj, hår, makeup etc. på samme måde som ord. Til temaet om seksualitet kan filmene med fordel suppleres med filmklip på hjemmesiden om retten til sin seksualitet. Her fortæller unge, hvad det betyder for dem at have ret til deres seksualitet, samt hvornår de har følt sig diskrimineret på baggrund af deres seksualitet. Filmene er ofte en øjenåbner for de unge. Til temaet om seksualitet kan I med fordel læse artiklen om hadforbrydelser, der ligger på Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 8

9 1.2 Arbejdsark Film om køn og kønsroller I skal nu arbejde med temaet om Køn og seksualitet i Uganda og i Danmark. I arbejdsopgaverne skal I tage udgangspunkt i filmene på Se eller gense eventuelt filmene sammen. Både de unge fra Uganda og de unge fra Danmark taler om, at det er svært for unge at være åbent homoseksuelle, og de siger blandt andet, at man risikerer vold. Hvorfor er det sådan? Hvordan kunne det være anderledes? Kommer det bag på jer, at det er det samme for unge i Uganda og unge i Danmark? Hvad tænker I om det? I filmene er der nogen, der mener, at det vil være bedst, hvis unge, der er homoseksuelle, holder det skjult eller flytter et andet sted hen. Er det rimeligt, at nogen i vores samfund (heteroseksuelle) har magten til at definere normer, som ekskluderer nogle andre (for eksempel homoseksuelle)? Hvordan kommer dette magtforhold ellers til udtryk i vores samfund? De danske unge såvel som de unge fra Uganda taler om, at der er begrænsninger for køn og forskellige forventninger til køn. For eksempel at heteroseksuelle drenge forventes at være maskuline på en særlig måde, og heteroseksuelle piger forventes at være mere stille end drenge. Hvilke begrænsninger og muligheder er der på jeres uddannelse? Hvilke begrænsninger og muligheder er der i parforhold? Hvad sker der med dem, der ikke lever op til forventningerne? Hvad kan man gøre som pige/ dreng, hvis man ikke lever op til forventningerne? De unge bliver spurgt, hvad det bedste og værste ved deres køn er, samt hvad det bedste og værste ville være ved at være et andet køn? De nævner ord som: frihed, omsorg, familie, pigefnidder, at have det sjovt. Lav en liste over de ord, som I forbinder med at være pige og dreng. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 9

10 2.2 Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder SO-Forløb Sex & Samfund har udviklet et flerfagligt undervisningsforløb - Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder. Undervisningsforløbet tager fat i mangfoldighed som en del af CSR, og altså et område som virksomheder i dag er nødsaget til at forholde sig til. Forløbet er særligt målrettet fagrækken på hhx. Med undervisningsforløbet er det muligt at arbejde med væsentlige temaer i fagene dansk, engelsk, samfundsfag, virksomhedsøkonomi, afsætning, innovation, markedskommunikation, organisation og kulturforståelse. Artiklen består af tre cases: DSB, DI og Det Danske Forsvar, der på forskellig vis har udarbejdet strategier for mangfoldighed. Det fremgår af den enkelte case, hvordan og på hvilke af mangfoldighedsområderne køn, alder, seksualitet, etnicitet, religion og handikap de har udarbejdet strategier, samt hvad det har betydet for virksomheden. De tre cases suppleres med en introducerende tekst, der præsenterer begrebet mangfoldighed samt de forskellige bevæggrunde, der kan være for en virksomhed i at udarbejde mangfoldighedsstrategier. Målet er, at de unge i arbejdet med mangfoldighed udvikler et bredt og nuanceret billede af virksomheder, der arbejder med mangfoldighed, selve mangfoldighedsbegrebet samt de forskellige bevæggrunde og gevinster, der kan være for danske virksomheder i udarbejdelsen af mangfoldighedsstrategier. I forløbet bliver de unge præsenteret for forskellige strategier og får mulighed for at udarbejde deres egen strategi. Tidsforbrug Cirka 2-15 lektioner fordelt på 1-5 dage. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder samt arbejdsark. Beskrivelse Holdet deles i grupper på fire-seks personer, og artiklen plus arbejdsarket deles ud. Alle grupper ved, at målet er at udarbejde en mangfoldighedsstrategi for en fiktiv virksomhed. Forløbet består af fire dele: Del 1: Virksomhedsprofil Del 2: Research Del 3: Mangfoldighedsstrategi Del 4: Fremlæggelse Det er en fordel, hvis forskellige typer af virksomheder er repræsenteret i klassen: For eksempel af varierende størrelse, nationalt og internationalt orienteret, privat/offentlig etc. Det gør de afsluttende fremlæggelser mere interessante for alle. Forløbet afsluttes med, at grupperne fremlægger deres mangfoldighedsstrategier for hele klassen. Hvis de har fravalgt mangfoldighedsområder, er det vigtigt at spørge kritisk ind til fravalget. I den afsluttende diskussion kan I for eksempel snakke om, hvorvidt og hvordan man kan måle den effekt, mangfoldighedsstrategier, og CSR i bredere forstand, har på virksomheder, samt hvad konsekvenserne kan være ved ikke at forholde til CSR? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 10

11 2.2 Arbejdsark Mangfoldighedsstrategier i danske virksomheder Del 1: Virksomhedsprofil I skal vælge, hvilken type virksomhed I ønsker at arbejde med, og formulere en virksomhedsprofil. Lad jer gerne inspirere af artiklen Mangfoldighed i danske virksomheder. I virksomhedsprofilen skal indgå: Er det en stor, mellemstor eller mindre virksomhed? Opererer den kun i Danmark eller også internationalt? Hvilke typer af varer eller ydelser producerer/tilbyder virksomheden? Hvilket kundesegment retter virksomheden sig mod? Hvordan er virksomhedens medarbejderprofiler, for eksempel faglærte, ufaglærte, akademikere etc.? Er det en privat eller offentlig virksomhed? Del 3: mangfoldighedsstrategi I skal nu udarbejde jeres egen strategi. Strategien skal indeholde: Mål og visioner for alle seks områder. Konkrete tiltag på alle seks områder. Udfordringer for virksomheden på de seks områder. Hvis I fravælger et eller flere områder, skal valget begrundes. Fremlæggelse Fremlæggelse ud fra fælles retningslinjer. Del 2: research Find virksomheder, der ligner jeres, og undersøg, hvordan de har arbejdet med mangfoldighed. I kan også henvende jer og prøve at få et interview med for eksempel én i virksomheden, der arbejder med mangfoldighed. Eller det kan være interviews med en eller flere af virksomhedens kunder om, hvad mangfoldighed betyder for dem? Forslag til spørgsmål til virksomheden: Hvordan har virksomheden arbejdet med mangfoldighed? På hvilke af de seks mangfoldighedsområder har virksomheden udviklet strategier (køn, alder, etnicitet, religion, handikap, seksualitet)? Hvorfor har virksomheden valgt at arbejde med mangfoldighed på disse områder? Hvorfor har virksomheden valgt ikke at arbejde med mangfoldighed på andre områder? Hvem udarbejder strategierne i virksomheden? Hvordan bliver medarbejderne hørt? Hvordan bliver kunderne hørt? Hvordan bliver aktionærerne eventuelt hørt? Hvad har det betydet for virksomheden? Hvad er fremtidsplanerne på området? Forslag til spørgsmål til målgruppen/kunderne: Betyder det noget for dig, om virksomheden har en mangfoldighedspolitik på de seks områder? Ved du, om virksomheden har en politik på de seks områder? Hvilke områder betyder mest? Hvorfor? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 11

12 2.3 Personlig historie om køn, seksualitet og porno Arbejdsopgaver Artiklen er et interview med Max, der har været en del af den danske pornobranche i 18 år, både foran og bagved kameraet og både i den såkaldte mainstream-porno og i mere smalle genrer som SM og fetich-porno. Max fortæller blandt andet om pornoens mangfoldighed, hvordan der er forskellige vilkår for kvinder og mænd i branchen, hvordan kvinder og mænd forventes at agere, om målgruppen for mainstreamporno samt om forskellen på den danske og den amerikanske branche. Artiklen er god til at nuancere de unges billede af porno og pornobranchen samt til at opstille et realistisk billede af, hvordan det er at være mand og kvinde i branchen. Artiklen er relevant i for eksempel personlig sundhed, dansk og samfundsfag. Tidsforbrug Ca. 30 min. Tips Artiklen kan med fordel suppleres med artiklen: Køn i pornodebatten og/eller Porno, man tror på, der begge findes på De to artikler udgør et godt udgangspunkt for faglige diskussioner om for eksempel køn, kønsroller, mediernes rolle i samfundsdebatter, argumentationsanalyse med mere. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Køn, seksualitet og porno eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde artiklen på Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får uddelt et eller flere eksemplarer af artiklen Køn, seksualitet og porno samt arbejdsarket til artiklen. Der samles op på spørgsmålene med en fælles diskussion. Øvelsen afsluttes med, at underviseren tegner en streg på tavlen med fordele på den ene side og ulemper på den anden. Deltagerne byder ind med fordele og ulemper ved at se porno. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 12

13 2.3 Arbejdsark Køn, seksualitet og porno I skal tage udgangspunkt i interviewet med Max i artiklen Køn, seksualitet og porno og besvare følgende spørgsmål: Hvilke forskellige slags porno kender I? Og hvordan vil I definere porno? Hvordan beskriver Max henholdsvis den danske og den amerikanske pornobranche? Passer den beskrivelse med det, I forventede? Hvordan er det at være kvinde i pornobranchen? Hvordan er det at være mand? Hvorfor er der forskel? Max fortæller, at mange ser negativt på folk, der laver porno. For eksempel blev en af hans veninder fyret fra sit pædagogjob, fordi hun lavede porno, og det blev betragtet som uforeneligt med at være pædagog. Hvad tænker I om det? Er I enige med Max i, at folk ser mere skævt til kvinder, der laver porno, end til mænd? Hvordan kan det være? Max fortæller, at den primære målgruppe for mainstreampornofilm er heteroseksuelle mænd over 30. Hvordan tror I, at mainstream-pornofilm ville være, hvis den primære målgruppe var: Unge under 20? Kvinder over 30? Homoseksuelle kvinder over 30? Homoseksuelle mænd over 30? Hvorfor er der mange unge, der ser porno? Hvordan tror I, at mainstream-porno påvirker unges billede af, hvordan kroppe, mænd og kvinder skal se ud? Synes I, at Max forslag om at se amatørporno og derved opleve en større mangfoldighed omkring, hvordan mennesker ser ud, er et godt forslag? Hvorfor/hvorfor ikke? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 13

14 2.4 Personlig historie om køn, krop og sport Arbejdsopgaver Artiklen er et interview med Daniel, der går meget op i at dyrke sin krop. Daniel forholder sig til, hvad en trænet krop betyder for hans seksualitet og identitet som mand. Historien suppleres med materialet Kroppens mangfoldighed, der kan findes på hjemmesiden Materialet består af billeder fra et fotoprojekt hos Sex & Samfund, hvor et stort antal frivillige stillede op til fotografering for at vise kroppens mangfoldighed. Artiklen Kroppens mangfoldighed er et godt udgangspunkt til at snakke krop, sundhed, identitet samt samfundets normer og idealer for kvindekroppe og mandekroppe. Artiklen er relevant i for eksempel personlig sundhed, dansk og samfundsfag. Tidsforbrug Ca. 30 min. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Køn, krop og sport eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde artiklen på Tips Billederne kan også kombineres med billederne på Kvinde kend din krops projekt Kussomaten, hvor et stort antal kvinder fik fotograferet deres kønsorganer for at vise mangfoldigheden i kønsorganer. Det er et vigtigt budskab til unge, at kønsorganer ser forskellige ud. får mange henvendelser fra unge, der er kede af udseendet på deres kønsorganer og stiller spørgsmål om intimkirurgi. Kopiering af materialet Kroppens mangfoldighed på eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde materialet. Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får uddelt et eller flere eksemplarer af artiklen Køn, krop og sport samt arbejdsarket til artiklen og materialet Kroppens mangfoldighed. Grupperne arbejder med arbejdsspørgsmålene, og der samles op i fællesskab. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 14

15 2.4 Arbejdsark køn, krop og sport I skal tage udgangspunkt i interviewet Daniel i artiklen Køn, krop og sport samt billederne fra materialet Kroppens mangfoldighed. Materialet finder I her: Hvad betyder en trænet krop for Daniels identitet som mand? Hvad betyder en trænet krop for Daniels seksualitet? Er der forskel på de forventninger, der er til mande- og kvindekroppe? Hvilke? Daniel betegner træningsfællesskabet som et inkluderende fællesskab? Hvorfor det? Hvordan synes I, at kroppene i Kroppens mangfoldighed ser ud i forhold til de kroppe, man ser i porno, reklamer, film, musikvideoer etc. Hvad tror I, det betyder for unges selvværd og selvbillede, at kroppene i medierne ikke afspejler samfundets mangfoldighed? De folk, der er på billederne i Kroppens mangfoldighed, har ladet sig fotografere uden at få penge for det. Hvorfor tror I, de har gjort det? Ville I gøre det samme? Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 15

16 2.5 Billeder af køn arbejdsopgaver Arbejdsarket Billeder af køn består af ni billeder og en kort tekst om køn og kønsudtryk. Billederne og teksten handler om, hvordan køn kan betragtes som noget, man kan tage på sig og spille en rolle med. Mange unge reflekterer ikke over køns betydning, og samtidig ved vi, at køn har en stor betydning for unges sundhed, selvværd og trivsel. Ved at diskutere køn og sætte kritisk spørgsmålstegn ved kønsroller, kan I være med til at skabe et mere inkluderende rum, hvor der er større plads til at være køn på forskellige måder. Ved at reflektere over køn og kønsudtryk, klædes de unge samtidig bedre på til at vurdere de mange kønsudtryk, de dagligt møder i deres eget liv og i ungdomsmedier, reklamer, musikvideoer og meget mere. Arbejdsarket er relevant i for eksempel samfundsfag, engelsk, personlig sundhed, dansk og marketing. Tidsforbrug Cirka 45 minutter. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af arbejdsarket Billeder af køn eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde billederne på Hvis du vælger at kopiere arbejdsarket, er det en fordel med farvekopi, da billederne mister en del ved sort/hvid kopiering. Tips Øvelsen med ordene er inspireret af øvelsen Rammarna i det svenske undervisningsmateriale Bryt!. Materialet kan downloades gratis som pdf på RFSL s hjemmeside: default/files/bryt_upplaga3.pdf. Til temaet om seksualitet kan filmene med fordel suppleres med filmklip på hjemmesiden om retten til sin seksualitet. Her fortæller unge, hvad det betyder for dem at have ret til deres seksualitet, samt hvornår de har følt sig diskrimineret på baggrund af deres seksualitet. Filmene er ofte en øjenåbner for de unge. Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får tildelt et eller flere eksemplarer af arbejdsarket Billeder af køn og arbejdsspørgsmål til arket. Nogle af de unge kan i først omgang have svært ved at se relevansen ved overhovedet at sætte kritisk spørgsmålstegn ved køn. Afhængig af den faglig kontekst kan gode argumenter være: Samfundets syn på kvinder og mænd har ændret sig meget over tid, for eksempel i forhold til det, de er gode til, hvilket arbejde, de har, hvor meget, de tjener med mere. At arbejde med køn kan derfor være en indgangsvinkel til at se på historisk udvikling. Der har altid været eksempler på mennesker, der har følt sig som et andet køn. Se også artiklen At være køn, mellemkøn og transkøn på og interviewet med den 15-årige Caspian, der i efteråret 2011 blev kendt for at have fået bortopereret sine bryster på et privathospital: At være født i et andet køns krop. Mange unge eksperimenterer med at mikse køn. Internettet giver helt nye muligheder for at afprøve kønsudtryk og kønsroller. At sætte kritisk spørgsmålstegn ved det selvfølgelige åbner for nye muligheder og erkendelser. Køn kan bruges negativt til at mobbe eller diskriminere unge, der falder uden for kønsnormerne. I en af arbejdsopgaverne skal grupperne finde ord, som de forbinder med at være pige og dreng. Ordene skrives op på tavlen hver for sig. I kan for eksempel snakke om, hvilke ord der forbindes med noget negativt/positivt, og hvor der er flest af de positive/negative ord? Om alle ordene passer på alle? Om nogle af ordene kan stå begge steder? Om hvad der sker, hvis man gør noget, der passer på det andet køn? Der samles op på alle arbejdsspørgsmålene med en fælles diskussion. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 16

17 2.5 Arbejdsark Billeder af køn I skal tage udgangspunkt i billeder og teksten på arbejdsarkene Billeder af køn og besvare følgende spørgsmål: Hvordan kan man se på folks krop, hvilket køn de er? Hvordan kan man se på folks tøj, hvilket køn de er? Hvad er det bedste ved at være det køn, du er? Hvad ville det bedste være ved at være et andet køn? Hvilken type ville du være, hvis du skulle være et andet køn? Hvad kan man gøre på jeres uddannelse, som ligger inden for og uden for kønsnornerne? Hvad sker der, hvis man falder udenfor? Er det rimeligt, at nogen skal definere, hvad der er rigtigt og forkert for andre? Hvad kan man gøre for, at det bliver anderledes? Hvad betyder det, hvis man ser køn som biologisk, gudsgivent eller socialt konstrueret? Hvilke muligheder og begrænsninger er der i ved de tre måder at se på køn? Hvorfor betyder det noget, om man ser køn på den ene eller den anden måde? Find argumenter for at se køn på de tre måder. Lav en liste over de ord, som I forbinder med at være pige og dreng. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 17

18 2.5 Arbejdsark Billeder af køn Fortsættes på næste side... Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 18

19 2.5 Arbejdsark billeder af køn... Fortsat fra forrige side Køn er også noget, man kan spille Crossdressing, maskulin, feminin, kønsroller, køn, transkøn, transvestit, kønsidentitet, dragking, dragqueen, gender bending, queer. Det er de færreste i dag, der betragter køn udelukkende som en biologisk størrelse, altså at man bliver født i en drengekrop, så ergo er man en dreng. Det er også de færreste, der betragter køn som en gudsgiven størrelse, der begynder med Adam og Eva. Med mediernes stigende fokus på transkøn, senest med den 15-årige dreng, Caspian, der fik bortopereret sine bryster på et privathospital, og med popstjerner som Lady Gaga og Tokyo Hotel, der bevidst bruger køn og kønsudtryk til at skabe et image med, er der en stigende bevidsthed om, at køn ikke er noget, vi er, men snarere noget, vi gør eller spiller. Man definerer selv sit køn Queer-bevægelsen er en bredt sammensat bevægelse af politisk aktivisme og forskning, der i korte træk betragter køn og seksualitet som åbne kategorier, og mener, at det er én selv, der bestemmer, hvad man vil putte ned i dem. Det er altså én selv, der definerer sit køn og sin seksualitet, uanset hvordan man i øvrigt ser ud, og hvilken krop man er født med. Derved åbnes der mulighed for at skifte køn, mikse køn og at lege med kønsudtryk på forskellige måder. Crossdressing Crossdressing eller gender bending er at iføre sig tøj, makeup, skæg, bruge kropsholdning, måder at gå på og meget andet, som man ofte forbinder med femininitet eller maskulinitet. Ved bevidst at spille et køn giver det mulighed for at undersøge køn, kønsroller, femininitet, maskulinitet og seksualitet på en interessant og sjov måde. For mange, der ikke tidligere har sat spørgsmålstegn ved deres køn, bliver det tydeligt, hvor meget af det, vi bare gør i hverdagen uden at tænke over det, der faktisk er et skuespil. Vi opdager det bare ikke, fordi vi opfatter det som naturligt eller selvfølgeligt. Billederne Billederne er taget fra en event, som Sex & Samfund afholdt på en festival. Eventen hed Transformatorboksen, og her kunne folk få lov til bevidst at spille en anden rolle, end de var vant til. Af billederne fremgår det, at personerne faktisk spiller det køn, de bliver transformeret til. Ikke bare med tøj, hår, skæg, makeup, men også med kropssprog og mimik. Hvis man for eksempel lægger makeup hver morgen, kan man sige, at man ifører sig eller spiller en feminin rolle. Eller hvis man træner sine muskler og øver sig i at gå på en særlig sej måde, spiller man en maskulin rolle. Det er der mange mennesker, der har stor glæde af. Der er også nogle, der har det skidt med den rolle, de forventes at spille som mand eller kvinde, og som egentlig har mest lyst til at spille en anden. Det kunne for eksempel være én, der godt nok er født i en drengekrop, men som har mere lyst til at bruge makeup end at træne sine muskler. Det er bare ikke en rolle, der er nem at spille. Man risikerer diskrimination, udstødelse eller i værste fald vold, hvis man insisterer på at spille en rolle, som ikke er accepteret, der hvor man er. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 19

20 2.6 Køn, seksualitet og sundhed Arbejdsopgaver Artiklen Køn, seksualitet og sundhed introducerer CASA s (Center for Alternativ Samfundsanalyse) store levekårsundersøgelse om HBT-personers (homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners) trivsel og sundhed sammenlignet med heteroseksuelle. Undersøgelsen kan hentes gratis som pdf, og det er en spændende indgangsvinkel til at arbejde med for eksempel statistik, repræsentativitet, segmentanalyser, forebyggelse, kommunikation, oplysning og kampagner, målgrupper og målretning med mere, Det er blandt andet væsentlige elementer i fagene samfundsfag, personlig sundhed, statistik, kulturforståelse, marketing, innovation, matematik og dansk. I forløbet skal de unge arbejde med kommunikation og målretning af oplysning, for eksempel en kampagne, til en specifik målgruppe. Tidsforbrug To-tre timer. Tips I forløbet kan I med fordel inddrage andre artikler inden for temaet seksualitet, for eksempel artiklen om At kæmpe mod hadforbrydelser på I kan med fordel lade jer inspirere af artiklen Oplysning om prævention i dette materiale med billeder af oplysningsplakater. Forberedelse Deling af grupper. Kopiering af artiklen Køn, seksualitet og sundhed eller adgang til computer med internetadgang, så grupperne selv kan finde artiklen på Grupperne skal have adgang til CASA s levekårsundersøgelse, der kan hentes gratis som pdf: Beskrivelse Deltagerne deles i grupper på fire-seks personer, og hver gruppe får uddelt et eller flere eksemplarer af artiklen Køn, seksualitet og sundhed samt arbejdsarket til artiklen. Forløbet afsluttes med, at grupperne fremlægger deres kampagne. Fremlæggelserne bliver mest interessante, hvis grupperne har valgt at arbejde med forskellige målgrupper. I den afsluttende fælles diskussion kan I snakke om, hvad en kategori er, og hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge kategorier. Alternative arbejdsforslag: Hvis I ønsker at arbejde med statistik, for eksempel i personlig sundhed eller samfundsfag, kan I arbejde med følgende: Med udgangspunkt i indledningen til CASA s undersøgelse: Hvorfor har man valgt at lave undersøgelsen? Hvilke metoder er blevet anvendt? Er undersøgelsen repræsentativ? Hvad betyder det, at et tal er signifikant? Eller I kan arbejde med at foretage jeres egne spørgeskemaundersøgelser med udgangspunkt i et af temaerne i undersøgelsen. Uge Sex 2012 Lærervejledning hhx 20

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu oversigt Indledning

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om seksualitet, køn, krop og rettigheder 1. Kend dine rettigheder.

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvordan

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om sociale kompetencer, relationer og fællesskaber

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4 SEX OG SUNDHED 4 Brug lægen Når du er fyldt 16 år, kan du tale med lægen, uden at dine forældre behøver at få det at vide, og når du er fyldt 18 år, har lægen tavshedspligt. Hvis der er noget, du gerne

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Din. præventionsguide

Din. præventionsguide Din præventionsguide Hvis du skal vælge prævention side 1 Få hjælp til valget. Hvis du er dreng side 3 Sandsynligvis har du ikke lyst til at blive far allerede nu. Du kan sikre dig imod dette ved at bruge

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

At være ung og hivsmittet

At være ung og hivsmittet At være ung og hivsmittet Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Kopiering af artiklen At være ung og hiv-smittet og 2 Fakta om hiv eller deling af denne pdf med deltagerne. I kan også arbejde

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

STOMI INFO. Sex og samliv

STOMI INFO. Sex og samliv 05 STOMI INFO Sex og samliv 1 Sex er et grundlæggende behov for alle og seksuel adfærd og seksuel praksis påvirkes af en lang række faktorer, herunder: Efter operationen 2 Sygdom Psykologi Kultur, religion

Læs mere

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger.

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger. Pessar K L A R B E S K E D Pessar Sådan virker pessaret Pessaret er lavet af blødt gummi og anvendes altid sammen med sæddræbende creme. Pessaret skal sættes op i skeden, så det dækker livmodermunden og

Læs mere

Prævention hvad skal du vælge?

Prævention hvad skal du vælge? Prævention hvad skal du vælge? Skal du have samleje for første gang? Har du brug for prævention ofte eller sjældent? Har du en kæreste eller skiftende partnere? Kan du huske at bruge prævention (fx tage

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Projekt Ønskebarn. En bog om ufrivillig barnløshed. Læge Helle Pilgaard

Projekt Ønskebarn. En bog om ufrivillig barnløshed. Læge Helle Pilgaard Projekt Ønskebarn En bog om ufrivillig barnløshed Læge Helle Pilgaard [ ] P R O J E K T Ø N S K E B A R N - e n b o g o m b a r n l ø s h e d Læge Helle Pilgaard 3 [ ] Projekt Ønskebarn - en bog om barnløshed.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale TYVE S E TI N C AMNTERA I LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER et undervisningsmateriale til filmen Misfits Især for 7.-10. klasser Udarbejdet og redigeret af: Amnesty International og Karen Ewers Haahr Udgivet:

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme.

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. 2. Kondomsnak Forfatter: Erik Centerwall Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. Så har vi opfordret især de unge mænd. Men unge kvinder forventes

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord..................................... 4 2. Baggrund for læseplanen...................... 5 3. Seksualundervisning i

Læs mere

Sund og sikker sex. Den unge mands bog

Sund og sikker sex. Den unge mands bog Sund og sikker sex Den unge mands bog Tina Gaarden Geertsen Tina Gaarden Geertsen Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske tina.gaarden.geertsen@hjoerring.dk tina.gaarden.geertsen@hjoerring.dk Birgitte Koch

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Mange veje til sikker beskyttelse 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund.

Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund. Sex på spil er udgivet af: Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund. Idé og oplæg: Cand. psych. Casper Aaen Faglig bistand: Overlæge Charlotte

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel.

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel. Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange Kønsskifteoperation Lavet af René og Mikkel. Indholdsfortegnelse. Side 1: Emnebegrundelse. Side 2: Problemformulering. Side 3: Hvorfor vælger nogle at få skiftet

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på i Danmark samt strategi og anbefalinger til styrkelse af seksualundervisningen på Sex &

Læs mere