Lærervejledning til It takes all kinds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til It takes all kinds"

Transkript

1 1 Lærervejledning til It takes all kinds It takes all kinds fighting homophobia in schools Denne publikation er et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder, LGBT Danmark, GLEN (Irland), KPH (Polen), RFSL (Sverige), ILGA Portugal, FELGTB (Spanien), Bilitis (Bulgarien), ACCEPT (Rumænien), Mozaika (Letland). Publikationen er blevet til med økonomisk støtte fra EU's Program for Grundlæggende Rettigheder og Medborgerskab. Institut for Menneskerettigheder og dets partner er ansvarlige for indholdet af publikationen. Forfattere af den generiske materiale: Cecilia Decara, Marianne Nøhr Larsen og Karen Ewers Redaktion: Danmark Julie Breinegaard, Randi Marie Raakjær Irland Sandra Irwin-Gowran, Karen O Shea Polen Tomasz Szypula Sverige Lars Jonsson, Carolina Orre Portugal - Paulo Côrte-Real Spanien - Jeniffer Rebollo Norberto Bulgarien Monika Pisankaneva Rumænien Irina Nita Letland Linda Freimane Oversættelse: Danmark Julie Breinegaard, Liv Rolf Mertz Irland Sandra Irwin-Gowran, Karen O Shea Polen Tomasz Szypula Sverige Lars Jonsson, Jenny Arnberg Portugal - Paulo Côrte-Real Spanien - Jeniffer Rebollo Norberto Bulgarien Elvira Dimitrova, Lora Novachkova Rumænien Catalina Vieru Letland Alise Strause Særlig tak for bidraget til Camilla R. Silva og Mandana Zarrehparvar Oversættelse Materialet er udarbejdet på engelsk og herefter oversat og bearbejdet til dansk. Fortællingerne om Jonathan, Jasmin, Line og Torkil er dog gengivet i forkortede udgaver fra bogen Den forbandede kærlighed. Fjorten fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed af Marianne Nøhr Larsen og Malene Fenger-Grøndahl, med foto af Hanne Bielefeldt, CDR-Forlag 2007, Danmark. Derudover er hentet inspiration fra følgende materialer: Et trygt rum for alle! Karen Ewers og Lovise Brade Haj, Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival, 2009; Sæt spot på homofobi!, Karen Ewers, Amnesty International Denmark, 2011; BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, Forum för levenda historia, RSFL Ungdom, 3. oplag, 2011; Compass: A manual on human rights education with young people, The European Council, 2002; Demokrati Fordi, Cecilia Decara og Lone Smith, Institut for Menneskerettigheder og Ungdomsbyen, 2010; Drop Diskrimination Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder 2011; Någonstans går gränsen - Ett metodmaterial för lärare om hur man kan arbeta med normer i klassrummet, Gunilla Edemo og Joakim Rindå, RFSL Stockholm, 2004; Stand up! Short film produced by BeLonG To; Den forbandede kærlighed. Fjorten fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed, Marianne Nøhr Larsen og Malene Fenger-Grøndahl, CDR-Forlag 2007, foto: Hanne Bielefeldt; At være sig selv, Sex & Samfund, 2011; Good practice on Citizenship Education and Citizenship Didactics Cecilia Decara (redaktør), Institut for Menneskerettigheder, 2011; Unseen on Screen Gay people on youth TV, April Guasp, Stonewall Grafisk tilrettelæggelse: LGM Interactive, Berlin. Forlagsredaktion: Evguenia Jane Klementieva (ansv.) og Mikkel Schmidt-Hansen ISBN:

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion, formål og begrebsafklaring 2. Materialeoversigt 3. Metode

3 3 1. Introduktion, formål og begrebsafklaring Dette undervisningsmateriale er udviklet som en del af Institut for Menneskerettigheders (IMR) projekt It takes all kinds, der har til formål at modvirke diskrimination og fremme ligebehandling gennem oplysning med fokus på seksuel orientering og kønsidentitet (se begrebsafklaring nedenfor). Materialet er udviklet i samarbejde med nationale partnere og baseret på behovsanalyser i skoler i ni lande: Bulgarien, Danmark, Irland, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien og Sverige. Projektet gennemføres i samarbejde med organisationer, der arbejder for homoseksuelles, biseksuelles og transpersoners (LGBT-personers) rettigheder i de ni lande og er finansieret af Europa-Kommissionen og IMR. Som lærer behøver du ikke have nogen forkundskaber om menneskerettigheder og ligebehandling for at arbejde med materialet. Den nødvendige baggrundsinformation finder du i de enkelte materialer og på lærerportalen, hvor der er en særlig introduktion til menneskerettighedsbaseret undervisning. Her kan du også trække på en ordliste med centrale begreber. Hvad imidlertid er vigtigt at nævne fra starten, er, at selvom materialet ikke umiddelbart fordrer forkundskaber, så er det afgørende, at materialet bliver brugt til at udfordre stereotyper; ikke til at bekræfte dem. Læs derfor afsnittet om normkritisk metode nedenfor Formål At eleverne: får øget viden om ligebehandling og diskrimination generelt, men med særligt fokus på diskrimination og mobning af homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner, bliver mere bevidste om forskellige LGBT-identiteter og konsekvenserne af fordomme, reflekterer over deres egne køns- og familienormer, såvel som de normer, der er indlejret i samfundet i forhold til seksuel orientering, kønsidentitet, etnicitet og/eller religion/tro, får skærpet evnen til at reflektere over deres værdier og holdninger i forhold til stereotyper, ligebehandling, medansvar og respekt for mangfoldighed i klassen og i forhold til rettigheder og pligter i ethvert samfund, bliver i stand til at bidrage til og tage ansvar for at skabe et trygt og inkluderende skolemiljø i overensstemmelse med principperne for menneskerettigheder og ligebehandling, får styrket deres evne til at analysere, reflektere over og handle i forhold til forudfattede holdninger og diskrimination, herunder at respektere andre menneskers valg og erkende de positive aspekter ved at bryde med negative normer og stigma.

4 Begrebsafklaring ang. seksuel orientering og kønsidentitet (NB! En langt mere udførlig ordliste findes på lærerportalen) Seksuel orientering Beskriver, hvem et menneske forelsker sig i og/eller tiltrækkes af og er dermed et andet og bedre ord for det, der ofte kaldes seksualitet. Biseksualitet, homoseksualitet og heteroseksualitet er seksuelle orienteringer. LGBT Et samlende begreb for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, der kommer af det engelske Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender, men bruges mere og mere på dansk. Mens L, G og B i LGBT står for seksuelle orienteringer, har det at være transperson ikke noget at gøre med seksuel orientering. Kønsidentitet Betegner en persons indre og individuelt oplevede køn, som måske, måske ikke, er det samme som det køn, personen blev tildelt ved fødslen. Det inkluderer også den personlige oplevelse af kroppen og andre udtryk, der traditionelt forbindes med et køn. Køn kan kort beskrives som sammensat af forskellige dele, hvor biologisk køn, socialt køn og mentalt køn indgår. Summen af disse dele udgør en persons kønsidentitet, som beskriver, hvordan netop dette menneske opfatter sig selv. Kønsbegrebet har længe været genstand for megen forskning og debat, og der er i dag mange forskellige måder at forstå køn på. Heteronorm Normen om, at alle er heteroseksuelle, og at dette er det naturlige, som alle forventes handle ud fra. Normen dikterer også, at der er to køn, og at det køn, man ser ud til at tilhøre, også er det køn, man føler sig som dvs. at en person altid er enten mand eller kvinde. Normen giver økonomiske, politiske og sociale fordele for dem, der tilslutter sig eller passer ind i den, og ulemper for dem, der afviger fra den. De, der er en del af normen, har også uden videre det privilegium at diskutere og endda definere de afvigendes rettigheder og levevilkår. Ægteskab for to mennesker af samme køn er for eksempel til stadig debat, mens heteroseksuelle pars ret til at indgå ægteskab aldrig diskuteres. Den enkeltes ret til at vælge alle mulige former for plastikkirurgi stilles der heller ikke spørgsmålstegn ved, mens retten til kønskorrigerende kirurgi er meget omdiskuteret og i nogle lande forbudt.

5 5 2. Materialeoversigt Undervisningsmaterialet består af en række webbaserede undervisningsmaterialer og aktiviteter, som er tilgængelige på henholdsvis en lærer- og en elevportal Indhold på lærerportalen Lærerportalen består af: denne lærervejledning en ordliste over områdets centrale begreber en række materialer inddelt i niveauer og emner for elever mellem 10 og 17 år evalueringsøvelser information om metode i menneskerettighedsuddannelse video fra undervisningssituationer beskrivelser af andre læreres erfaringer med materialerne information til skoleledelser om, hvordan de kan blive opmærksomme på og bekæmpe homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet Baggrunden for, at projektet også henvender sig direkte til skolens ledelse, er, at arbejdet med ligebehandling og lige muligheder bør være så bredt som muligt. Dette arbejde, der er en del af Folkeskolens formål om at være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati 1, skal ikke kun hvile på den enkelte lærers skuldre, men være forankret i ledelsen med støtte fra de ansatte Indhold på elevportalen Elevportalen består af: tre forskellige internetspil og to quizzer om menneskerettigheder og ligebehandling en ordliste over områdets centrale begreber fakta, forskningsresultater og anden baggrundsinformation I dele af lærermaterialet henvises der til elevportalen; for eksempel som en del af elevernes hjemmearbejde Materialets opbygning Alle undervisningsmaterialer på portalen er forsynet med nøgleord, alderstrin og fag, som kan bruges som søgefiltre. Materialet er inddelt i tre øvelsessæt: o A: Mellemtrin, år o B: Udskoling, år o C: Ungdomsuddannelser, år Hvert sæt består af en række materialer/øvelser, som f.eks.: 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133039#k1

6 6 o en øvelse om Klassens grundlov o refleksionsøvelser o film-, medie- eller billedanalyse o quizzer o rollespil o interaktive internetspil o historiefortælling o lærerstyret brainstorming o evalueringsøvelser Alle materialer i A, B og C følger den samme opbygning med en række punkter, som kort skitseres her: Nøgleord o En liste over de nøgleord som f.eks. diskrimination, seksuel orientering, kønsidentitet, skolemiljø osv., som er dækkende for øvelsen. Nøgleordene kan bruges til at søge efter relevante øvelser på portalen. Indhold o Giver en kort beskrivelse af det pågældende materiale, herunder hvilke(n) type(r) øvelse(r) det indeholder. Formål o Angiver det overordnede formål med øvelsen. Fag o Angiver i hvilke fag, øvelsen kan anvendes. Trinmål o Ud over at være tilpasset klassetrin og fag forholder øvelserne i A og B sig også til Folkeskolens Fælles Måls trinmål for de relevante fag. Trinmålene er hentet fra og kan ses i deres helhed på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: Når du planlægger en undervisningsgang eller et forløb ud af flere, kan du med fordel se på materialet også fra de andre niveauer. Med lidt tilpasninger kan mange af materialerne anvendes på andre klassetrin end de angivne. Tidsforbrug o Angiver, hvor lang tid øvelsen tager. Materialer o Oplister de materialer, der skal bruges i øvelsen. Både sakse, kopiark, osv. og antal af elever. Bemærk, at materialer som skriveredskaber og papir ikke bliver oplistet eksplicit. Vejledning o En konkret trin-for-trin instruktion i, hvordan undervisningen kan udføres. Det er naturligvis op til den enkelte lærer at tilpasse øvelsen til klassen og sammenhængen, særlige interesser eller hensyn. Opsamling o Indeholder spørgsmål, der kan inspirere til kritisk refleksion. Opsamlingen er det tidspunkt, hvor du som lærer samler feedback, opsummerer og sætter diskussionen i perspektiv, for eksempel ved at gennemgå de principper og begreber, som øvelsen er baseret på. Det er samtidig elevernes mulighed for

7 7 at melde tilbage om, hvad de har fået ud af øvelsen. De opsamlende spørgsmål giver dig som lærer mulighed for at sikre, at eleverne er bevidste om, hvad de har lært, og hjælpe dem med fuldt at forstå de diskussioner, overvejelser, reaktioner og handlinger, øvelsen har sat i gang. Tip til læreren o Nogle korte pointer i forhold til emnet og øvelsen, som hurtigt giver dig overblik over ideerne bag materialet. Tipsene omhandler både den praktiske udførelse af øvelsen og formidlingen af selve indholdet. Vær opmærksom på o Her fremgår det, hvis en øvelse kan medføre vanskelige og potentielt utrygge situationer, som underviseren skal være opmærksom på. Anbefalinger o Mange af øvelserne kan med fordel supplere hinanden, og under dette punkt listes derfor forslag til andre øvelser, der for eksempel kan fungere som introduktion til, uddybning af eller opfølgning på emnerne. Kilder o Henvisninger til andre publikationer, hvorfra der er hentet indhold eller inspiration. Hvis du arbejder på en flersproget skole eller er sproglærer, kan du også vælge at bruge nogle af materialerne på andre/flere sprog. Det gør du ved at vælge Materialer på lærerportalen og derfra klikke videre til de andre landes lærerportaler, hvor du eksempelvis under Irland finder alle materialerne på engelsk. 3. Metode 3.1. Menneskerettighedsuddannelse Menneskerettighedsuddannelse (MR-uddannelse) er en forudsætning for, at principperne for menneskerettigheder og ligebehandling kan omsættes til virkelighed. Rettighedshaverne må først kende deres rettigheder og kunne reflektere over deres egne holdninger og værdier i forhold til menneskerettighederne. Det kræver også konkrete kompetencer at kræve sine rettigheder. På samme måde påligger det stater (inklusive statslige institutioner som skoler og ungdomsuddannelser) at kende deres ansvar og pligter for at kunne beskytte, respektere og opfylde individers menneskerettigheder. De ansvarlige institutioner skal også kende til og formå at bruge relevante redskaber til effektiv beskyttelse af menneskerettighederne. I FN s erklæring om menneskerettighedsuddannelse og træning (A/HRC/RES/16/1, 2011) defineres menneskerettighedsuddannelse som uddannelse, (a) der handler om menneskerettigheder, hvilket indebærer at formidle viden og forståelse af normerne og principperne for menneskerettighederne, de værdier der ligger til grund, og hvordan de udbredes og sikres; (b) der sker gennem menneskerettigheder, hvilket indebærer læring og undervisning på måder som respekterer rettigheder for både lærere og elever/studerende. Underviseren arbejder bevidst i overensstemmelse med menneskerettighederne, bl.a. ved at fremme ligebehandling og medbestemmelse hos eleverne;

8 8 (c) der arbejder for at fremme menneskerettigheder, hvilket indebærer at styrke menneskers evne til dels at kræve og nyde deres egne rettigheder, dels respektere og værne om andres. Læs mere om den menneskerettighedsbaserede tilgang til uddannelse på lærerportalen. 3.2 Tolerance versus normkritik Hvis man som lærer ikke er bevidst om heteronormen, er der en risiko for, at stigmatiseringen af LGBT-personer faktisk forstærkes gennem selve undervisningen om emnet. For eksempel er det ikke nok at fokusere på at skabe et miljø, hvor homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede elever kan være åbne om deres identitet. Det kan i sig selv være med til at skjule de bagvedliggende årsager til, at LGBT-personer overhovedet er nødt til at springe ud, mens heteroseksuelle personer ikke behøver at gøre det. På samme måde kan LGBT-personer også blive dem, der skal forklare sig for at imødekomme omgivelsernes positive interesse : Hvornår fandt du ud af, at du er lesbisk?, Hvad sagde dine forældre? osv. spørgsmål, som ikke stilles til heteroseksuelle eller mennesker, hvis kønsidentitet falder inden for normerne. De fleste øvelser indeholder derimod refleksionsspørgsmål, som har fokus på normer; ikke på tolerance i forhold til de mennesker, der bryder normerne. Det kan f.eks. være: Hvad vil det sige at være normal? Betyder normal og almindelig altid det samme? og Ved du, hvor gamle de fleste heteroseksuelle er, når de springer ud?. De to forskellige tilgange kan opsummeres på følgende måde: Tolerance har fokus på at skabe tolerance og sympati for ofrene for mobning, diskrimination og fordomsfulde stereotyper har tendens til at fokusere på specifikke minoritetskategorier, frem for at se kritisk på majoriteten i samfundet betyder, at man ofte taler om minoriteter som nogen, der skal tolereres, respekteres og beskyttes frem for at tale om de kategorier, der skaber et ulige magtforhold, som for eksempel køn og seksuel orientering, i et overordnet socialt og retsligt perspektiv er ikke hensigtsmæssig, hvis målet er at gøre eleverne i stand til selv at bidrage til at ændre på normerne og fordommene, da tolerance ikke fremmer ligebehandling, men skaber et ulige magtforhold, hvor majoriteten tolererer (dvs. tåler) minoriteten og skaber risiko for, at normerne bare slås fast og ikke bliver udfordret eller forandret skaber en risiko for, at man kommer til at antage, at ingen af de tilstedeværende elever faktisk tilhører en af de minoriteter, som i undervisningen beskrives som stigmatiserede og diskriminerede. Hvis spørgsmålet om homoseksuelle pars ret til adoption eksempelvis tages op, foregår diskussionen ofte som om, at alle elever dels er heteroseksuelle, og dels har to forældre af forskelligt køn 2. 2 Det til trods for, at en irsk undersøgelse ( Supporting LGBT Lives, GLEN m.fl., 2009) har vist, at 12 år er den mest almindelige alder for en LGBT-person at blive bevidst om sin seksuelle orientering og/eller kønsidentitet.

9 Normkritik er at tage kritisk stilling til normerne, inklusive den såkaldte heteronorm, som er beskrevet i ordlisten ovenfor er at arbejde med at identificere og udfordre de normer, som ligger til grund for fordomme, chikane og mobning, i stedet for at prøve at øge bevidstheden om de mennesker, der rammes af disse fænomener er hensigtsmæssig, når man inden for den menneskerettighedsbaserede tilgang arbejder med temaer, der omhandler relationer mellem minoriteter og majoriteter fokuserer på årsagerne til diskrimination frem for at fokusere på dem, der afviger fra normerne bringer magtrelationerne frem i lyset og stiller spørgsmålstegn ved dem: Hvem har magten til at definere normerne? 3.3. Øvelsen Grundregler Det er en god idé at indlede arbejdet med materialet med refleksionsøvelsen Grundregler, der indgår i alle øvelsessæt. I denne øvelse udarbejder gruppen i fællesskab et sæt regler for samværet i undervisningen, som både elever og lærere kan trække på. Også skoleledere kan benytte denne øvelse. Formålet er at skabe et godt læringsmiljø og et trygt rum, hvor alle elever kan føle sig inkluderet, anerkendt, hørt og respekteret. Desuden er målet med øvelsen at få alle deltagere til at føle ansvar for resultatet og sikre en høj grad af deltagelse netop på baggrund af det trygge rum. Regler handler om de rettigheder og pligter, som kan findes i ethvert fællesskab. På den måde er Grundregler en måde at arbejde i praksis med principperne i menneskerettigheder i en klasse eller på en skole, ligesom klassens regler faktisk også er forenelige med standarder og principper for menneskerettighederne.

10 Evalueringsøvelse Evalueringsøvelsen består af et spørgeskema, som eleverne skal udfylde inden og efter en undervisningsgang eller et forløb. Evalueringsøvelsen kan dels bruges til at få et umiddelbart billede af, hvordan eleverne oplever at arbejde med materialet, og dels giver den læreren mulighed for at se, om eleverne har opnået større viden eller forståelse som resultat af arbejdet. Øvelsen kan også bruges til at måle mere langsigtede effekter, så som holdningsændringer og forbedring af færdigheder hos eleverne. I så fald skal der være gået mindst to uger mellem undervisning og evaluering.

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl Illustration: Jakob Tolstrup 1 Institut for menneskerettigheder fylder 25 år: Børns rettigheder undervisningsmateriale til grundskolen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012

anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012 anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012 Anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012 Redigeret af Lene Timm og Charlotte

Læs mere

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale TYVE S E TI N C AMNTERA I LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER et undervisningsmateriale til filmen Misfits Især for 7.-10. klasser Udarbejdet og redigeret af: Amnesty International og Karen Ewers Haahr Udgivet:

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

UNGES STEMMER. et undervisningsmateriale fra. Udviklet til projektet Unges stemmer under Københavns Kommune Institut for Menneskerettigheder

UNGES STEMMER. et undervisningsmateriale fra. Udviklet til projektet Unges stemmer under Københavns Kommune Institut for Menneskerettigheder UNGES STEMMER et undervisningsmateriale fra Udviklet til projektet Unges stemmer under Københavns Kommune Institut for Menneskerettigheder 1 Indhold 3 Kære Underviser 4 Til læreren 6 Hvad er diskrimination

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Virkelighedens Frodo. Torkils historie

Virkelighedens Frodo. Torkils historie 1 Virkelighedens Frodo. Torkils historie Material Time Age C5 2x45+5+45 16-17 min Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Øvelsen handler om identitet og normer. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL UDSKOLINGEN 7.kl -9.kl

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL UDSKOLINGEN 7.kl -9.kl BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL UDSKOLINGEN 7.kl -9.kl Illustration: Jakob Tolstrup 1 Institut for menneskerettigheder fylder 25 år: Børns rettigheder undervisningsmateriale til grundskolen

Læs mere

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om seksualitet, køn, krop og rettigheder 1. Kend dine rettigheder.

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid.

LÆRERVEJLEDNING. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på: undervisning@amnesty.dk. Vi svarer dig inden for en uges tid. LÆRERVEJLEDNING I denne vejledning kan du læse om Skriv for Livs faglige relevans i forhold til de forenklede Fælles Mål og hvilke fag, kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, der er særlig relevante.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen LGBT Ligestilling på arbejdspladsen Informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen Indhold Forord

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination

BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination Danske best practice eksempler på undervisningsforløb/aktiviteter Undervisningsmaterialer Ungdomsbyens site om medborgerskab. Her findes det

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om sociale kompetencer, relationer og fællesskaber

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Integrations- og medborgerskabspolitik

Integrations- og medborgerskabspolitik Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL Plan for grunduddannelsen liste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen MATERIALELISTE Et af vores principper for grunduddannelsen er,

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU s medlemsstater

Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU s medlemsstater Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU s medlemsstater Del II: Den sociale situation ANSVARSFRASKRIVELSE:De data og informationer, som er indeholdt i denne

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Elevformidling. Inklusion viden til praksis

Elevformidling. Inklusion viden til praksis Elevformidling Inklusion viden til praksis Elevformidling Inklusion viden til praksis Elevformidling 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE INDHOLD HOVEDRESULTATER HVORFOR FOKUS PÅ FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN? FORMÅL FØLGEGRUPPE ANBEFALINGER IDEKATALOG METODE SAMMENFATNING AF RESULTATER

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

TRO, HAD OG KÆRLIGHED Et projekt om kampen for en bedre fremtid uden had og diskrimination for unge homoseksuelle og transkønnede i.

TRO, HAD OG KÆRLIGHED Et projekt om kampen for en bedre fremtid uden had og diskrimination for unge homoseksuelle og transkønnede i. TRO, HAD OG KÆRLIGHED Et projekt om kampen for en bedre fremtid uden had og diskrimination for unge homoseksuelle og transkønnede i Kenya RESUMÉ had og kærlighed er et projekt, der giver unge lesbiske,

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren Vejledning til 0.-9. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Introduktion til underviseren Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere