Lærervejledning til It takes all kinds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til It takes all kinds"

Transkript

1 1 Lærervejledning til It takes all kinds It takes all kinds fighting homophobia in schools Denne publikation er et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder, LGBT Danmark, GLEN (Irland), KPH (Polen), RFSL (Sverige), ILGA Portugal, FELGTB (Spanien), Bilitis (Bulgarien), ACCEPT (Rumænien), Mozaika (Letland). Publikationen er blevet til med økonomisk støtte fra EU's Program for Grundlæggende Rettigheder og Medborgerskab. Institut for Menneskerettigheder og dets partner er ansvarlige for indholdet af publikationen. Forfattere af den generiske materiale: Cecilia Decara, Marianne Nøhr Larsen og Karen Ewers Redaktion: Danmark Julie Breinegaard, Randi Marie Raakjær Irland Sandra Irwin-Gowran, Karen O Shea Polen Tomasz Szypula Sverige Lars Jonsson, Carolina Orre Portugal - Paulo Côrte-Real Spanien - Jeniffer Rebollo Norberto Bulgarien Monika Pisankaneva Rumænien Irina Nita Letland Linda Freimane Oversættelse: Danmark Julie Breinegaard, Liv Rolf Mertz Irland Sandra Irwin-Gowran, Karen O Shea Polen Tomasz Szypula Sverige Lars Jonsson, Jenny Arnberg Portugal - Paulo Côrte-Real Spanien - Jeniffer Rebollo Norberto Bulgarien Elvira Dimitrova, Lora Novachkova Rumænien Catalina Vieru Letland Alise Strause Særlig tak for bidraget til Camilla R. Silva og Mandana Zarrehparvar Oversættelse Materialet er udarbejdet på engelsk og herefter oversat og bearbejdet til dansk. Fortællingerne om Jonathan, Jasmin, Line og Torkil er dog gengivet i forkortede udgaver fra bogen Den forbandede kærlighed. Fjorten fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed af Marianne Nøhr Larsen og Malene Fenger-Grøndahl, med foto af Hanne Bielefeldt, CDR-Forlag 2007, Danmark. Derudover er hentet inspiration fra følgende materialer: Et trygt rum for alle! Karen Ewers og Lovise Brade Haj, Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival, 2009; Sæt spot på homofobi!, Karen Ewers, Amnesty International Denmark, 2011; BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, Forum för levenda historia, RSFL Ungdom, 3. oplag, 2011; Compass: A manual on human rights education with young people, The European Council, 2002; Demokrati Fordi, Cecilia Decara og Lone Smith, Institut for Menneskerettigheder og Ungdomsbyen, 2010; Drop Diskrimination Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder 2011; Någonstans går gränsen - Ett metodmaterial för lärare om hur man kan arbeta med normer i klassrummet, Gunilla Edemo og Joakim Rindå, RFSL Stockholm, 2004; Stand up! Short film produced by BeLonG To; Den forbandede kærlighed. Fjorten fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed, Marianne Nøhr Larsen og Malene Fenger-Grøndahl, CDR-Forlag 2007, foto: Hanne Bielefeldt; At være sig selv, Sex & Samfund, 2011; Good practice on Citizenship Education and Citizenship Didactics Cecilia Decara (redaktør), Institut for Menneskerettigheder, 2011; Unseen on Screen Gay people on youth TV, April Guasp, Stonewall Grafisk tilrettelæggelse: LGM Interactive, Berlin. Forlagsredaktion: Evguenia Jane Klementieva (ansv.) og Mikkel Schmidt-Hansen ISBN:

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion, formål og begrebsafklaring 2. Materialeoversigt 3. Metode

3 3 1. Introduktion, formål og begrebsafklaring Dette undervisningsmateriale er udviklet som en del af Institut for Menneskerettigheders (IMR) projekt It takes all kinds, der har til formål at modvirke diskrimination og fremme ligebehandling gennem oplysning med fokus på seksuel orientering og kønsidentitet (se begrebsafklaring nedenfor). Materialet er udviklet i samarbejde med nationale partnere og baseret på behovsanalyser i skoler i ni lande: Bulgarien, Danmark, Irland, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien og Sverige. Projektet gennemføres i samarbejde med organisationer, der arbejder for homoseksuelles, biseksuelles og transpersoners (LGBT-personers) rettigheder i de ni lande og er finansieret af Europa-Kommissionen og IMR. Som lærer behøver du ikke have nogen forkundskaber om menneskerettigheder og ligebehandling for at arbejde med materialet. Den nødvendige baggrundsinformation finder du i de enkelte materialer og på lærerportalen, hvor der er en særlig introduktion til menneskerettighedsbaseret undervisning. Her kan du også trække på en ordliste med centrale begreber. Hvad imidlertid er vigtigt at nævne fra starten, er, at selvom materialet ikke umiddelbart fordrer forkundskaber, så er det afgørende, at materialet bliver brugt til at udfordre stereotyper; ikke til at bekræfte dem. Læs derfor afsnittet om normkritisk metode nedenfor Formål At eleverne: får øget viden om ligebehandling og diskrimination generelt, men med særligt fokus på diskrimination og mobning af homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner, bliver mere bevidste om forskellige LGBT-identiteter og konsekvenserne af fordomme, reflekterer over deres egne køns- og familienormer, såvel som de normer, der er indlejret i samfundet i forhold til seksuel orientering, kønsidentitet, etnicitet og/eller religion/tro, får skærpet evnen til at reflektere over deres værdier og holdninger i forhold til stereotyper, ligebehandling, medansvar og respekt for mangfoldighed i klassen og i forhold til rettigheder og pligter i ethvert samfund, bliver i stand til at bidrage til og tage ansvar for at skabe et trygt og inkluderende skolemiljø i overensstemmelse med principperne for menneskerettigheder og ligebehandling, får styrket deres evne til at analysere, reflektere over og handle i forhold til forudfattede holdninger og diskrimination, herunder at respektere andre menneskers valg og erkende de positive aspekter ved at bryde med negative normer og stigma.

4 Begrebsafklaring ang. seksuel orientering og kønsidentitet (NB! En langt mere udførlig ordliste findes på lærerportalen) Seksuel orientering Beskriver, hvem et menneske forelsker sig i og/eller tiltrækkes af og er dermed et andet og bedre ord for det, der ofte kaldes seksualitet. Biseksualitet, homoseksualitet og heteroseksualitet er seksuelle orienteringer. LGBT Et samlende begreb for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, der kommer af det engelske Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender, men bruges mere og mere på dansk. Mens L, G og B i LGBT står for seksuelle orienteringer, har det at være transperson ikke noget at gøre med seksuel orientering. Kønsidentitet Betegner en persons indre og individuelt oplevede køn, som måske, måske ikke, er det samme som det køn, personen blev tildelt ved fødslen. Det inkluderer også den personlige oplevelse af kroppen og andre udtryk, der traditionelt forbindes med et køn. Køn kan kort beskrives som sammensat af forskellige dele, hvor biologisk køn, socialt køn og mentalt køn indgår. Summen af disse dele udgør en persons kønsidentitet, som beskriver, hvordan netop dette menneske opfatter sig selv. Kønsbegrebet har længe været genstand for megen forskning og debat, og der er i dag mange forskellige måder at forstå køn på. Heteronorm Normen om, at alle er heteroseksuelle, og at dette er det naturlige, som alle forventes handle ud fra. Normen dikterer også, at der er to køn, og at det køn, man ser ud til at tilhøre, også er det køn, man føler sig som dvs. at en person altid er enten mand eller kvinde. Normen giver økonomiske, politiske og sociale fordele for dem, der tilslutter sig eller passer ind i den, og ulemper for dem, der afviger fra den. De, der er en del af normen, har også uden videre det privilegium at diskutere og endda definere de afvigendes rettigheder og levevilkår. Ægteskab for to mennesker af samme køn er for eksempel til stadig debat, mens heteroseksuelle pars ret til at indgå ægteskab aldrig diskuteres. Den enkeltes ret til at vælge alle mulige former for plastikkirurgi stilles der heller ikke spørgsmålstegn ved, mens retten til kønskorrigerende kirurgi er meget omdiskuteret og i nogle lande forbudt.

5 5 2. Materialeoversigt Undervisningsmaterialet består af en række webbaserede undervisningsmaterialer og aktiviteter, som er tilgængelige på henholdsvis en lærer- og en elevportal Indhold på lærerportalen Lærerportalen består af: denne lærervejledning en ordliste over områdets centrale begreber en række materialer inddelt i niveauer og emner for elever mellem 10 og 17 år evalueringsøvelser information om metode i menneskerettighedsuddannelse video fra undervisningssituationer beskrivelser af andre læreres erfaringer med materialerne information til skoleledelser om, hvordan de kan blive opmærksomme på og bekæmpe homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet Baggrunden for, at projektet også henvender sig direkte til skolens ledelse, er, at arbejdet med ligebehandling og lige muligheder bør være så bredt som muligt. Dette arbejde, der er en del af Folkeskolens formål om at være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati 1, skal ikke kun hvile på den enkelte lærers skuldre, men være forankret i ledelsen med støtte fra de ansatte Indhold på elevportalen Elevportalen består af: tre forskellige internetspil og to quizzer om menneskerettigheder og ligebehandling en ordliste over områdets centrale begreber fakta, forskningsresultater og anden baggrundsinformation I dele af lærermaterialet henvises der til elevportalen; for eksempel som en del af elevernes hjemmearbejde Materialets opbygning Alle undervisningsmaterialer på portalen er forsynet med nøgleord, alderstrin og fag, som kan bruges som søgefiltre. Materialet er inddelt i tre øvelsessæt: o A: Mellemtrin, år o B: Udskoling, år o C: Ungdomsuddannelser, år Hvert sæt består af en række materialer/øvelser, som f.eks.: 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133039#k1

6 6 o en øvelse om Klassens grundlov o refleksionsøvelser o film-, medie- eller billedanalyse o quizzer o rollespil o interaktive internetspil o historiefortælling o lærerstyret brainstorming o evalueringsøvelser Alle materialer i A, B og C følger den samme opbygning med en række punkter, som kort skitseres her: Nøgleord o En liste over de nøgleord som f.eks. diskrimination, seksuel orientering, kønsidentitet, skolemiljø osv., som er dækkende for øvelsen. Nøgleordene kan bruges til at søge efter relevante øvelser på portalen. Indhold o Giver en kort beskrivelse af det pågældende materiale, herunder hvilke(n) type(r) øvelse(r) det indeholder. Formål o Angiver det overordnede formål med øvelsen. Fag o Angiver i hvilke fag, øvelsen kan anvendes. Trinmål o Ud over at være tilpasset klassetrin og fag forholder øvelserne i A og B sig også til Folkeskolens Fælles Måls trinmål for de relevante fag. Trinmålene er hentet fra og kan ses i deres helhed på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: Når du planlægger en undervisningsgang eller et forløb ud af flere, kan du med fordel se på materialet også fra de andre niveauer. Med lidt tilpasninger kan mange af materialerne anvendes på andre klassetrin end de angivne. Tidsforbrug o Angiver, hvor lang tid øvelsen tager. Materialer o Oplister de materialer, der skal bruges i øvelsen. Både sakse, kopiark, osv. og antal af elever. Bemærk, at materialer som skriveredskaber og papir ikke bliver oplistet eksplicit. Vejledning o En konkret trin-for-trin instruktion i, hvordan undervisningen kan udføres. Det er naturligvis op til den enkelte lærer at tilpasse øvelsen til klassen og sammenhængen, særlige interesser eller hensyn. Opsamling o Indeholder spørgsmål, der kan inspirere til kritisk refleksion. Opsamlingen er det tidspunkt, hvor du som lærer samler feedback, opsummerer og sætter diskussionen i perspektiv, for eksempel ved at gennemgå de principper og begreber, som øvelsen er baseret på. Det er samtidig elevernes mulighed for

7 7 at melde tilbage om, hvad de har fået ud af øvelsen. De opsamlende spørgsmål giver dig som lærer mulighed for at sikre, at eleverne er bevidste om, hvad de har lært, og hjælpe dem med fuldt at forstå de diskussioner, overvejelser, reaktioner og handlinger, øvelsen har sat i gang. Tip til læreren o Nogle korte pointer i forhold til emnet og øvelsen, som hurtigt giver dig overblik over ideerne bag materialet. Tipsene omhandler både den praktiske udførelse af øvelsen og formidlingen af selve indholdet. Vær opmærksom på o Her fremgår det, hvis en øvelse kan medføre vanskelige og potentielt utrygge situationer, som underviseren skal være opmærksom på. Anbefalinger o Mange af øvelserne kan med fordel supplere hinanden, og under dette punkt listes derfor forslag til andre øvelser, der for eksempel kan fungere som introduktion til, uddybning af eller opfølgning på emnerne. Kilder o Henvisninger til andre publikationer, hvorfra der er hentet indhold eller inspiration. Hvis du arbejder på en flersproget skole eller er sproglærer, kan du også vælge at bruge nogle af materialerne på andre/flere sprog. Det gør du ved at vælge Materialer på lærerportalen og derfra klikke videre til de andre landes lærerportaler, hvor du eksempelvis under Irland finder alle materialerne på engelsk. 3. Metode 3.1. Menneskerettighedsuddannelse Menneskerettighedsuddannelse (MR-uddannelse) er en forudsætning for, at principperne for menneskerettigheder og ligebehandling kan omsættes til virkelighed. Rettighedshaverne må først kende deres rettigheder og kunne reflektere over deres egne holdninger og værdier i forhold til menneskerettighederne. Det kræver også konkrete kompetencer at kræve sine rettigheder. På samme måde påligger det stater (inklusive statslige institutioner som skoler og ungdomsuddannelser) at kende deres ansvar og pligter for at kunne beskytte, respektere og opfylde individers menneskerettigheder. De ansvarlige institutioner skal også kende til og formå at bruge relevante redskaber til effektiv beskyttelse af menneskerettighederne. I FN s erklæring om menneskerettighedsuddannelse og træning (A/HRC/RES/16/1, 2011) defineres menneskerettighedsuddannelse som uddannelse, (a) der handler om menneskerettigheder, hvilket indebærer at formidle viden og forståelse af normerne og principperne for menneskerettighederne, de værdier der ligger til grund, og hvordan de udbredes og sikres; (b) der sker gennem menneskerettigheder, hvilket indebærer læring og undervisning på måder som respekterer rettigheder for både lærere og elever/studerende. Underviseren arbejder bevidst i overensstemmelse med menneskerettighederne, bl.a. ved at fremme ligebehandling og medbestemmelse hos eleverne;

8 8 (c) der arbejder for at fremme menneskerettigheder, hvilket indebærer at styrke menneskers evne til dels at kræve og nyde deres egne rettigheder, dels respektere og værne om andres. Læs mere om den menneskerettighedsbaserede tilgang til uddannelse på lærerportalen. 3.2 Tolerance versus normkritik Hvis man som lærer ikke er bevidst om heteronormen, er der en risiko for, at stigmatiseringen af LGBT-personer faktisk forstærkes gennem selve undervisningen om emnet. For eksempel er det ikke nok at fokusere på at skabe et miljø, hvor homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede elever kan være åbne om deres identitet. Det kan i sig selv være med til at skjule de bagvedliggende årsager til, at LGBT-personer overhovedet er nødt til at springe ud, mens heteroseksuelle personer ikke behøver at gøre det. På samme måde kan LGBT-personer også blive dem, der skal forklare sig for at imødekomme omgivelsernes positive interesse : Hvornår fandt du ud af, at du er lesbisk?, Hvad sagde dine forældre? osv. spørgsmål, som ikke stilles til heteroseksuelle eller mennesker, hvis kønsidentitet falder inden for normerne. De fleste øvelser indeholder derimod refleksionsspørgsmål, som har fokus på normer; ikke på tolerance i forhold til de mennesker, der bryder normerne. Det kan f.eks. være: Hvad vil det sige at være normal? Betyder normal og almindelig altid det samme? og Ved du, hvor gamle de fleste heteroseksuelle er, når de springer ud?. De to forskellige tilgange kan opsummeres på følgende måde: Tolerance har fokus på at skabe tolerance og sympati for ofrene for mobning, diskrimination og fordomsfulde stereotyper har tendens til at fokusere på specifikke minoritetskategorier, frem for at se kritisk på majoriteten i samfundet betyder, at man ofte taler om minoriteter som nogen, der skal tolereres, respekteres og beskyttes frem for at tale om de kategorier, der skaber et ulige magtforhold, som for eksempel køn og seksuel orientering, i et overordnet socialt og retsligt perspektiv er ikke hensigtsmæssig, hvis målet er at gøre eleverne i stand til selv at bidrage til at ændre på normerne og fordommene, da tolerance ikke fremmer ligebehandling, men skaber et ulige magtforhold, hvor majoriteten tolererer (dvs. tåler) minoriteten og skaber risiko for, at normerne bare slås fast og ikke bliver udfordret eller forandret skaber en risiko for, at man kommer til at antage, at ingen af de tilstedeværende elever faktisk tilhører en af de minoriteter, som i undervisningen beskrives som stigmatiserede og diskriminerede. Hvis spørgsmålet om homoseksuelle pars ret til adoption eksempelvis tages op, foregår diskussionen ofte som om, at alle elever dels er heteroseksuelle, og dels har to forældre af forskelligt køn 2. 2 Det til trods for, at en irsk undersøgelse ( Supporting LGBT Lives, GLEN m.fl., 2009) har vist, at 12 år er den mest almindelige alder for en LGBT-person at blive bevidst om sin seksuelle orientering og/eller kønsidentitet.

9 Normkritik er at tage kritisk stilling til normerne, inklusive den såkaldte heteronorm, som er beskrevet i ordlisten ovenfor er at arbejde med at identificere og udfordre de normer, som ligger til grund for fordomme, chikane og mobning, i stedet for at prøve at øge bevidstheden om de mennesker, der rammes af disse fænomener er hensigtsmæssig, når man inden for den menneskerettighedsbaserede tilgang arbejder med temaer, der omhandler relationer mellem minoriteter og majoriteter fokuserer på årsagerne til diskrimination frem for at fokusere på dem, der afviger fra normerne bringer magtrelationerne frem i lyset og stiller spørgsmålstegn ved dem: Hvem har magten til at definere normerne? 3.3. Øvelsen Grundregler Det er en god idé at indlede arbejdet med materialet med refleksionsøvelsen Grundregler, der indgår i alle øvelsessæt. I denne øvelse udarbejder gruppen i fællesskab et sæt regler for samværet i undervisningen, som både elever og lærere kan trække på. Også skoleledere kan benytte denne øvelse. Formålet er at skabe et godt læringsmiljø og et trygt rum, hvor alle elever kan føle sig inkluderet, anerkendt, hørt og respekteret. Desuden er målet med øvelsen at få alle deltagere til at føle ansvar for resultatet og sikre en høj grad af deltagelse netop på baggrund af det trygge rum. Regler handler om de rettigheder og pligter, som kan findes i ethvert fællesskab. På den måde er Grundregler en måde at arbejde i praksis med principperne i menneskerettigheder i en klasse eller på en skole, ligesom klassens regler faktisk også er forenelige med standarder og principper for menneskerettighederne.

10 Evalueringsøvelse Evalueringsøvelsen består af et spørgeskema, som eleverne skal udfylde inden og efter en undervisningsgang eller et forløb. Evalueringsøvelsen kan dels bruges til at få et umiddelbart billede af, hvordan eleverne oplever at arbejde med materialet, og dels giver den læreren mulighed for at se, om eleverne har opnået større viden eller forståelse som resultat af arbejdet. Øvelsen kan også bruges til at måle mere langsigtede effekter, så som holdningsændringer og forbedring af færdigheder hos eleverne. I så fald skal der være gået mindst to uger mellem undervisning og evaluering.

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN 0.kl -3.kl

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN 0.kl -3.kl BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN 0.kl -3.kl Illustration: Jakob Tolstrup 1 Institut for menneskerettigheder fylder 25 år: Børns rettigheder undervisningsmateriale til grundskolen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl Illustration: Jakob Tolstrup 1 Institut for menneskerettigheder fylder 25 år: Børns rettigheder undervisningsmateriale til grundskolen

Læs mere

Til læreren. historie

Til læreren. historie historie Til læreren Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at styrke elevernes viden om hvordan normer omkring køn og seksualitet har forandret sig gennem tid. Materialet

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Trans kønnet vestit person mand kvinde

Trans kønnet vestit person mand kvinde Trans kønnet vestit person mand kvinde A side 1 Amnesty_Trans_Ordbog_2016_VS2.indd 1 09/02/16 09.47 A Ordbog En introduktion til korrekt brug af betegnelser og tiltaler i forbindelse med transkønnethed.

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE UGE SEX 2016 Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE Introduktion Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Vejledning til skoleledelser: Inklusion af LGBT-elever i skolens regelsæt. Kolofon Institut for Menneskerettigheder, 2012

Vejledning til skoleledelser: Inklusion af LGBT-elever i skolens regelsæt. Kolofon Institut for Menneskerettigheder, 2012 1 Vejledning til skoleledelser: Inklusion af LGBT-elever i skolens regelsæt Kolofon Institut for Menneskerettigheder, 2012 Redaktør Cecilia Decara (Institut for Menneskerettigheder) Bidrag Cecilia Decara

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 I arbejdslivet antager vi ofte en enshed vi antager implicit, at alle har de samme behov, arbejder ens og skal behandles på samme måde.

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet Tysk Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at skabe rammer for oplevelser, der giver eleverne lyst til at bruge tysk. Materialet sigter også på at udvikle elevernes sproglige

Læs mere

Fællesskab. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 0 - Synopsis - Fællesskab - Vide - s1. 1 Fællesskabsdiagrammer

Fællesskab. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 0 - Synopsis - Fællesskab - Vide - s1. 1 Fællesskabsdiagrammer 0 - Synopsis - - Vide - s1 Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? I denne kategori har vi fokus på fællesskaber. Øvelsesforløbene er delt op i to emner: 1) Hvad ved en aktiv medborger om fællesskaber?

Læs mere

anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012

anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012 anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012 Anti-diskrimination og ligebehandling Lærervejledning og øvelser Til udskolingen 2012 Redigeret af Lene Timm og Charlotte

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Et trygt rum for alle!

Et trygt rum for alle! Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival Et trygt rum for alle! 7. - 10. klasse Kolofon Dette undervisningsmateriale er udarbejdet som en del af skolevisningerne på Gay & Lesbian Film Festival og er blevet

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Alle har brug for en hjemmebane. Lines historie

Alle har brug for en hjemmebane. Lines historie 1 Alle har brug for en hjemmebane. Lines historie Materielle Time Alder B7 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Øvelsen handler om identitet og normer. Den tager udgangspunkt

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 begrebskatalog 3 indhold Introduktion 6 Diskrimination (direkte og indirekte) Instruktion til diskrimination Chikane, Multipel diskrimination Racediskrimination Institutionel

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Til læreren. Samfundsfag

Til læreren. Samfundsfag Samfundsfag Til læreren Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at eleverne opnår viden om samfundsnormer om køn og seksualitet, at eleverne kan forholde sig kritisk til disse

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2

Læs mere

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale

LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER. et undervisningsmateriale TYVE S E TI N C AMNTERA I LGBT OG MENNESKERETTIGHEDER et undervisningsmateriale til filmen Misfits Især for 7.-10. klasser Udarbejdet og redigeret af: Amnesty International og Karen Ewers Haahr Udgivet:

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 kolofon begrebskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design:

Læs mere

Inklusionsradet o R D O MK A E T I

Inklusionsradet o R D O MK A E T I Inklusionsradet o T D A O M K E R I Indhold Der arbejdes med at skabe rummelige og fede fællesskaber ved hjælp af film- og vurderingsøvelser samt rollespil. Eleverne skal rollespille sig gennem et Inklusionsrådsmøde,

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl

Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 C D E @ H U

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

LBL - L A N D S L E D E L S E N

LBL - L A N D S L E D E L S E N LBL - L A N D S L E D E L S E N Forslag til ændring af LBL's vedtægter vedrørende Landsforeningens navn Inklusionen af biseksuelle og transpersoner, har affødt en længerevarende debat internt i foreningen

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Det ved vi om Inklusion Af Peder Haug Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen 1 Peder Haug Det ved vi om Inklusion 1. udgave, 1. oplag, 2014 2014 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP Gruppeopgave MÅL At eleverne bliver opmærksomme på og reflekterer over handlemuligheder i relation til digital mob - ning og chikane med sexistisk indhold. At eleverne arbejder

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn. Redaktion:

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

UNGES STEMMER. et undervisningsmateriale fra. Udviklet til projektet Unges stemmer under Københavns Kommune Institut for Menneskerettigheder

UNGES STEMMER. et undervisningsmateriale fra. Udviklet til projektet Unges stemmer under Københavns Kommune Institut for Menneskerettigheder UNGES STEMMER et undervisningsmateriale fra Udviklet til projektet Unges stemmer under Københavns Kommune Institut for Menneskerettigheder 1 Indhold 3 Kære Underviser 4 Til læreren 6 Hvad er diskrimination

Læs mere