4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Vejledning til klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune

2 Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, der er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Sundheds- og Omsorgs forvaltning i Udgivet af: Sundhedsplejen og Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune marts 2015 Indhold: Lone Smidt, National projektleder, Sex & Samfund i samarbejde med Hans Jørn Riis, Skolekonsulent, Silkeborg Kommune og Lone Dam Pedersen, Sundhedsplejerske, Sundhedsplejen Silkeborg Kommune Redaktion: Hans Jørn-Riis Lone Dam Pedersen Lone Smidt Grafik og layout: Silkeborg Kommune Illustrationer: Sidsel Brix

3 Indhold Kompetenceområde - Sundhed og Trivsel Færdigheds- og vidensområde - Sundhedsfremme Færdigheds- og vidensområde - Livsstil Færdigheds- og vidensområde - Levevilkår Færdigheds- og vidensområde - Rettigheder Færdigheds- og vidensområde - Personlige grænser Færdigheds- og vidensområde - Venskaber Kompetenceområde Køn, krop og seksualitet Færdigheds- og vidensområde - Normer og idealer Færdigheds- og vidensområde - Pubertet Færdigheds- og vidensområde - Seksualitet

4 Kompetenceområde - Sundhed og Trivsel Færdigheds- og vidensområde - Sundhedsfremme Færdighedsmål: Eleven kan vurdere hvad der fremmer sundhed og trivsel på skolen Vidensmål: Eleven har viden om hvad der fremmer sundhed og trivsel Tværfaglige muligheder: dansk, idræt, natur/teknologi, understøttende undervisning Ideer til indhold Hvad er sundhed? Hvad vil det sige at være sund? Hvad vil det sige at trives? Hvad påvirker og fremmer unges trivsel? Hvordan kan elever på skolen tage ansvar for hinandens sundhed og trivsel? Hvordan kan børn og unge fremme sundhed og trivsel på skolen? Hvordan kan børn og unge fremme sundhed og trivsel i de fællesskaber de er en del af. Læs artikler med fakta om unges sundhed og trivsel samt eksempler på faktorer, der har betydning for unges sundhed og trivsel. Opstil ideer og iværksæt konkrete handlinger, der kan påvirke disse faktorer med henblik på at fremme unges sundhed og trivsel. Analyser sundhedsbudskaber i reklamer og kampagner til børn. Tal om, hvem der er afsender på disse budskaber og hvilken betydning afsenderen har for det konkrete budskab. Dialog om hvem der har ansvar for børn og unges sundhed og hvad der påvirker de valg unge træffer i forhold til sundhed. Cases og dilemmaøvelser om sundhed og trivsel. Dialog om hvordan elever kan tage ansvar for hinandens trivsel i skolen. Undersøg hvad elever på skolen mener, der påvirker og fremmer elevernes trivsel i skolen. Opstil visioner for en skole, hvor alle har de bedste rammer for at trives. Iværksæt konkrete handlinger, der kan bidrage til at opfylde visionerne. Ideer til aktiviteter Vurderingsøvelser og dialog om begrebet sundhed og hvordan sundhed handler om mange ting. (Jf. det brede positive sundhedsbegreb) 4

5 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Sammen om sundhed og trivsel. Uge Sex Temamateriale 2015 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om sundhed og trivsel. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Undervisningsmateriale til klasse, Sex & Samfund. Lærervejledning til websitet kan downloades fra siden. Alt om kost, Undervisningsmateriale og pædagogiske aktiviteter om kostrådene, Fødevarestyrelsen. Findes på Er du med mod mobning 42 veje til bedre trivsel, udgivet af Dansk center for Undervisningsmiljø. (www.dcum.dk). Findes på Sammen mod mobning, dilemmaspil, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Seks små film stiller skarpt på situationer og dilemmaer, som de fleste skoleelever kender. Formålet med spillet er først og fremmest at give læreren og klassen en ramme til at tale om, hvordan man undgår mobning og i stedet fremmer klassens trivsel. Se dilemmaspillet online og hent lærervejledning gratis som pdf-fil på Film og tv Ultra Galla D Nice at være Nice, tema til indskoling og mellemtrin på DR Skole om at være en god kamme rat og hvordan man skaber et godt fællesskab. Temaet indeholder film, spil og elevopgaver med tilhørende lærervejledning. Klassenstime/nice/forside. Inspiration til underviseren Tag fat og hold fast, Sundhed i skolen af Käte Akselsen og Karin Mejding (red), Kræftens ekæmpelse, Bogen rummer erfaringer og konkrete forslag fra børn og lærere til, hvordan man kan tage fat på sundheden Læs om det brede positive sundhedsbegreb i forenklede Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på Andre links Sammenmodmobning.dk, Antimobbeportal med viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler med elever i 4.klasse om sundhed og trivsel. Med afsæt i disse samtaler kan lærer/pædagog planlægge et forløb med fokus på livsstil, levevilkår og sundhedsfremme. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Sundskolenettet.dk, Rockwool Fonden. Find undervisningsmaterialer om fysisk sundhed, trivsel og mental sundhed på Sagprosa Børnepanelrapporter, Find fakta om børns sundhed og trivsel fra Undersøgelser i Børnerådets Børnepanel. boerne-og-ungepanelet 5

6 Færdigheds- og vidensområde -Livsstil Færdighedsmål: Eleven kan analysere normer og idealer for sundhed Vidensmål: Eleven har viden om normer og idealer for sundhed Tværfaglige muligheder: dansk, natur/teknik, understøttende undervisning, matematik Ideer til indhold Hvilke budskaber om sundhed findes i reklamer og kampagner til børn? Hvilken betydning har budskaber om sundhed for unges valg i forhold til sundhed? Hvilke sundhedsbudskaber findes omkring kost, motion, søvn, hygiejne, rygning og alkohol? Hvordan bliver man påvirket af de normer for sundhed man møder i medier, blandt venner, familie og i skolen? Hvordan bliver man påvirket af sine egne forestillinger om hvad andre på ens egen alder gør i forhold til eksempelvis rygning, alkohol, kost og motion? Hvem har ansvar for, at man er sund? Ideer til aktiviteter Analyser normer og idealer om sundhed i reklamer og kampagner til børn. Tal om hvordan børn og unge bliver påvirket af normer og idealer for sundhed samt hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med uopnåelige sundhedsidealer. Tal om elevernes visioner og idealer for sundhed og trivsel, og iværksæt initiativer der kan bidrage til at visionerne kan blive til virkelighed. Analyser sundhedsbudskaber i reklamer og kampagner til børn. Tal om, hvem der er afsender på disse budskaber, hvilken hensigt afsenderen har og hvilke virkemidler der bruges. Dialog om hvordan man som barn og ung bliver påvirket af budskaberne. Dialog om hvem der har ansvar for børn og unges sundhed, og hvad der påvirker de valg unge træffer i forhold til sundhed. Undersøg hvilke normer for en sund krop, der vises i reklamer og medier til unge. Tilrettelæg en spørgeskemaundersøgelse blandt elever på skolen om, hvordan de bliver påvirket af kropsidealer og normer for en sund krop. Udarbejd forslag til handlinger, der kan gøre unge bevidste om normer og idealer for en sund krop. Cases og dilemmaøvelser om at træffe valg i forhold til sundhed. Gå på jagt efter sundhedsbudskaber om kost, motion, søvn, hygiejne, rygning og alkohol og udarbejd egne sundhedskampagner med afsæt i de budskaber eleverne finder. Arbejd med virkemidler i forhold til, hvordan man påvirker unge. Arbejd med flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser i forhold til rygning og alkohol. 6

7 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Alt om kost, Undervisningsmateriale og pædagogiske aktiviteter om kostrådene, Fødevarestyrelsen. Findes på Alle de andre gør det, materiale om unges sociale overdrivelser, Det Kriminalpræventive Råd, materialet indeholder et forslag til en temadag, hvor de unge arbejder med deres forestillinger om andre unges adfærd. Derudover er der en lærervejledning, beskrivelse af undervisningsforløbet og kopiark til undervisningen. Kan downloades på Kost og krop, Nørdakademiet, Undervisningsmateriale om kost og krop på Tema Undervisning om solen, Find ideer til undervisning om sol og solbeskyttelse på forebyg/skru-ned-for-solen/boern-og-unge/skoler/ Sundskolenettet.dk, Rockwool Fonden. Find undervisningsmaterialer om fysisk sundhed, trivsel og mental sundhed på Andre links quiz om flertalsmisforståelser og social pejling blandt andet i forhold til kost og alkohol. Find lærervejledning til materialet her: dk/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/cyberhus_dk_quiz.pdf Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler med elever i 4.klasse om sundhed og trivsel. Med afsæt i disse samtaler kan lærer/pædagog planlægge et forløb med fokus på livsstil, levevilkår og sundhedsfremme. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år 7

8 Færdigheds- og vidensområde - Levevilkår Færdighedsmål: Eleven kan analysere hvordan sundhed påvirkes af levevilkår Vidensmål: Eleven har viden om samspil mellem sundhed, trivsel og levevilkår Tværfaglige muligheder: dansk, historie, understøttende undervisning, natur/teknologi Ideer til indhold: Hvilke normer og idealer for unges sundhed og trivsel ses i medier og reklamer, og hvordan bliver unge påvirket af disse normer og idealer? Hvordan bliver ens sundhed og trivsel påvirket af de fællesskaber man er en del af, og hvordan kan man selv påvirke fællesskaberne i en sundheds- og trivselsfremmende retning? Hvordan kan der skabes forandringer på skolen, som kan bidrage til, at elevernes sundhed og trivsel fremmes? Hvordan har levevilkårene for børn i Danmark ændret sig de seneste år, og hvad har det betydet for børns sundhed og trivsel? Hvilke miljømæssige faktorer kan påvirke børns sundhed, og hvordan kan man reducere sundhedsskadelige miljømæssige påvirkninger i sin hverdag eksempelvis på skolen og i familien? Ideer til aktiviteter Tal om hvilke normer for unges sundhed og trivsel der ses på sociale medier og hvordan unge selv er med til at skabe normer og idealer for sundhed eksempelvis i forhold til kropsidealer. Opstil og iværksæt ideer til, hvordan man kan skabe et bredt normalitetsbegreb i forhold til kropsidealer. Arbejd med dilemmaer og cases, der sætter fokus på fællesskabets betydning for sundhed og trivsel, og hvordan man positivt kan påvirke de fællesskaber man er en del af i en trivselsfremmende retning. Undersøg hvad elever på skolen mener kan fremme deres sundhed og trivsel. Analyser resultaterne og brug dem som afsæt for at udvikle og igangsætte sundheds- og trivselsfremmende indsatser på skolen. Læs fiktive historier om børn, der kommer fra forskellige sociale sammenhænge og undersøg hvad historierne fortæller om sammenhænge mellem livsvilkår, sundhed og trivsel. Tal om, hvilke handlemuligheder personerne i historierne har i forhold til at påvirke egen og andres sundhed og trivsel. Undersøg hvordan sundhed påvirkes af miljømæssige faktorer eksempelvis kemi og hormonforstyrrende stoffer og opstil ideer til hvordan man kan påvirke sin egen og andres udsættelse for sundhedsskadelige miljøpåvirkninger i en sundhedsfremmende retning. Læs historiske kilder om børns levevilkår og sundhed for 50 og 100 år siden. Tal om, hvilke ændringer der er sket i børns levevilkår, og hvilken betydning det har haft for børns sundhed og trivsel. Opstil egne visioner for børns sundhed og trivsel om 50 år. Tal om hvilke forandringer i forhold til levevilkår der er behov for, hvis forandringerne kan finde sted. (Anlæg eventuelt et perspektiv, der handler om sundhed i familien eller sundhed i skolen) 8

9 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Sammen om sundhed og trivsel. Uge Sex Temamateriale 2015 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om sundhed og trivsel. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Undervisningsmateriale til klasse, Sex & Samfund. Lærervejledning til websitet kan downloades fra siden. Er du med mod mobning 42 veje til bedre trivsel, udgivet af Dansk center for Undervisningsmiljø. (www.dcum.dk). Findes på Sammen mod mobning, dilemmaspil, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Seks små film stiller skarpt på situationer og dilemmaer, som de fleste skoleelever kender. Formålet med spillet er først og fremmest at give læreren og klassen en ramme til at tale om, hvordan man undgår mobning og i stedet fremmer klassens trivsel. Se dilemmaspillet online og hent lærervejledning gratis som pdf-fil på Sundskolenettet.dk, Rockwool Fonden. Find undervisnings materialer om fysisk sundhed, trivsel og mental sundhed på Sagprosa Børnepanelrapporter, Find fakta om børns sundhed og trivsel fra Undersøgelser i Børnerådets Børnepanel. Film og tv Ultra Galla D Nice at være Nice, tema til indskoling og mellemtrin på DR Skole om at være en god kammerat og hvordan man skaber et godt fællesskab. Temaet indeholder film, spil og elevopgaver med tilhørende lærervejledning. skole/klassenstime/nice/forside. Andre links Sammenmodmobning.dk, Antimobbeportal med viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler med elever i 4.klasse om sundhed og trivsel. Med afsæt i disse samtaler kan lærer/pædagog planlægge et forløb med fokus på livsstil, levevilkår og sundhedsfremme. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Den åbne skole Besøg Silkeborg Kulturhistoriske museum Hverdagsliv før og nu. Fortalt gennem børns arbejder museum. Skoletjenesten Arbejdermuseet,

10 Færdigheds- og vidensområde - Rettigheder Færdighedsmål: Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes. Vidensmål: Eleven har viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk, psykisk og digitalt overgreb. Tværfaglige muligheder: dansk, understøttende undervisning. Ideer til indhold Hvad fortæller børnekonventionen om barnets ret til beskyttelse? Hvad kan børn og unge gøre for at egne og andres ret til beskyttelse bliver opfyldt? Hvad kan man gøre, hvis man selv, eller nogen man kender, bliver udsat for fysiske, psykiske eller digitale overgreb? Hvad betyder grooming? Hvilke muligheder, dilemmaer og problemstillinger knytter sig til brug af sociale medier? Hvordan får en man en sikker adfærd på internettet? Ideer til aktiviteter Tal om hvad vold og forskellige former for vold og hvad loven og børns rettigheder siger i forhold til børns beskyttelse mod vold og overgreb. Tal om retten til kroppen og hvad det vil sige at have ret til at bestemme over egen krop. Cases og dilemmaer i forhold til adfærd på nettet. Undersøg hvad begrebet grooming betyder og tal om, hvordan man kan forhindre at børn bliver udsat for grooming og hvad man kan gøre, hvis man har mistanke om at man selv eller nogen man kender er udsat for grooming. Arbejd med materialet om sikker adfærd på nettet på Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Grænser, Uge Sex temamateriale 2014 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til under visningen om grænser, Børns rettigheder og adfærd på sociale medier. Fås gratis ved henvend else til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Megafonen, Red Barnets undervisningsportal om barnets rettigheder med tekster, film og opgaver om vold og handlemuligheder redbarnet.dk/hvis-forældre-slår.aspx?id=3433. Om vold, Danner Stiftelsen, et undervisningsmateriale Om vold til børn i klasse, der sætter fokus på alle former for vold. dk/danish-hjaelp-og-radgivning/viden-om-vold/ danish-materialer/undervisningsmateriale/. Børns rettigheder beskytter dig mod mere end du tror, Red Barnet, 2014, Kan downloades og bestilles på Kend din kropspolitik, undervisningsmateriale om kropsnormer og idealer, af Morten A. Skydsgaard og Line Line Stald (red) Steno Museet Læs mere om materialet, der kan bestilles og læses som e-bog her: oplevelser-paa-museet/udstillinger/kaere-kropsvaere-krop/kend-din-kropspolitik/. undervisningsmateriale om adfærd på nettet og sociale medier, Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet. Cases og dilemmaøvelser om handlemuligheder, hvis man udsættes for fysiske, psykiske eller digitale overgreb. 10

11 Fiktion Så er jeg manden, novelle af Dorthe de Neergaard. Fra To ting man aldrig kan vide, Høst og søn Novelle fortalt i et nøgternt og komprimeret sprog om svære og forbudte følelser. Gennem far, mor og børn-legen eksperimenterer novellens to piger med grænserne for de familiære relationer. Novellen kan med sin underliggende alvor og antydninger til følelser opstået i forbindelse med et seksuelt misbrug skabe en ramme for arbejdet med de lidt større og sværere følelser, uden at eleverne behøver at trække på egne erfaringer. Dette kan for eksempel gøres i analysen med fokus på personerne og deres følelser. Sagprosa Læs om vold og overgreb og barnets rettigheder på Børneportalen. Film og tv Film om grænser på Film om grænser, rettigheder og overgreb på Farlige film, temapakke fra Filmcentralen med film om angst, vold og mobning med tilhørende undervisnings materiale. FN s Børnekonvention, tema om børnerettighederne på Inspiration til underviseren Find fakta om vold og overgreb samt håndtering af dette hos Socialstyrelsen, Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 6. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år s

12 Færdigheds- og vidensområde - Personlige grænser Færdighedsmål: Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser Vidensmål: Eleven har viden om mobning og trivsel Tværfaglige muligheder: dansk, understøttende undervisning Ideer til indhold Hvordan kan man mærke egne grænser? Hvordan kan man aflæse andres grænser? Hvordan er grænser forskellige fra person til person? Hvilken betydning har mobning for børn og unges trivsel? Hvad kan man gøre for at forebygge mobning i skolen og på nettet? Hvordan håndteres mobning? Hvem kan man tale med om grænser og mobning? Ideer til aktiviteter Øvelser om at mærke grænser Dialogøvelser om grænser og hvordan grænser er forskellige Brug af Red Barnets og Det Kriminalpræventive Råds oplysningssite: Diskuter fordele og ulemper ved kommunikation på internet og sms. Tal om brug af billeder på nettet. Lav en mindre undersøgelse om unges oplevelser med digital mobning på skolen. Diskuter handlemuligheder i fht. at forebygge digital mobning. Formuler klassens egne spilleregler for brug af chat, sms etc. Skriv fiktive fortællinger, hvor børn og unges oplevelser med brug af internet, sociale medier og mobil telefoner indgår. Kan eksempelvis gøres via blogs, klassens hjemmeside eller movellas (noveller på mobilen). Undersøg hvilke forskellige steder børn og unge kan henvende sig, hvis de oplever, at deres grænser bliver overtrådt på forskellig vis i forbindelse med brug af sociale medier. Arbejd med cases og film omkring forebyggelse og håndtering af mobning. Undersøg hvilke ord børn og unge skriver til hinanden på mobiltelefonen og internettet (f.eks. på Væggen på 12

13 Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Grænser, Uge Sex temamateriale 2014 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om grænser, Børns rettigheder og adfærd på sociale medier. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Uge Sex Grundmateriale til klasse. Øvelser om Det trygge rum i undervisningen og de fællesskaber man indgår i. Børns rettigheder beskytter dig mod mere end du tror, Red Barnet, 2014, Kan downloades og bestilles på Megafonen, Red Barnets undervisningsportal om barnets rettigheder med tekster, film og opgaver om børns rettigheder. Sammen mod mobning, dilemmaspil, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Seks små film stiller skarpt på situationer og dilemmaer, som de fleste skoleelever kender. Formålet med spillet er først og fremmest at give læreren og klassen en ramme til at tale om, hvordan man undgår mobning og i stedet fremmer klassens trivsel. Se dilemmaspillet online og hent lærervejledning gratis som pdf-fil på Er du med mod mobning 42 veje til bedre trivsel, udgivet af Dansk center for Undervisningsmiljø. (www.dcum.dk). Findes på At være sig selv, af Line Anne Roien, Sex & Samfund, 2010 (afsnit 6: At være på og Afsnit 8 At være sig selv. Film og tv Ultra Galla D Nice at være Nice, tema til ind skoling og mellemtrin på DR Skole om at være en god kammerat og hvordan man skaber et godt fællesskab. Temaet indeholder film, spil og elevopgaver med tilhørende lærervejledning. Klassenstime/nice/forside. Pigen som holdt op med at lyve, kortfilm af Andrea Friberg 2004, Læs om filmen og find undervisningsmateriale på, Dem derovre og de andre, kortfilm af Ziska Szemes, 2004 (VHS). Findes på Filmstriben Find undervisningsmateriale til filmen Dem derovre og de andre hos DFI på Findes på CFU. Min krop er min, dokumentarfilm til brug i undervisningen om at mærke egne grænser og sige fra Se mere om filmen og find undervisningsmateriale på Farlige film, temapakke fra Filmcentralen med film om angst, vold og mobning med tilhørende undervisningsmateriale. Andre links Sammenmodmobning.dk, Antimobbeportal med viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen. Inspiration til underviseren Når teenagere sexmobber! er det bare for sjov eller?, Undersøgelse af Dorthe Rasmussen og Sidsel Steenbak, Amok og Mobbeland 2012, Findes på Læs om børns og unges brug af internet og mobil på Medierådet for børn og unges hjemmeside Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 5. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om at respektere egne og andres personlige grænser. 13

14 Færdigheds- og vidensområde - Venskaber Færdighedsmål: Eleven kan vurdere betydningen af gode venskaber Vidensmål: Eleven har viden om relationers betydning for sundhed og trivsel Tværfaglige muligheder: Dansk, understøttende undervisning Ideer til indhold Hvordan er man en god klassekammerat? Hvad betyder venskaber for, hvordan man har det? Hvad er en god ven? Hvilke forskellige former for venskaber er der? Hvad er forskellen på at være forelsket og at være venner? Bliver man mere sund af at have venner? Ideer til aktiviteter Klassesamtale om hvordan et positivt og anerkendende sprog i klassen kan understøtte gode kammeratskaber. Klassesamtale om anerkendelse af mangfoldighed i klassen. (Find inspiration i Uge Sex Grundmateriale) Diskuter handlemuligheder i dilemmaer omkring venskaber og relationer med udgangspunkt i cases. (Find inspiration i Uge Sex Grundmateriale) Se film og læs litteratur om børns venskaber. Dialog om de temaer og problematikker, der præsenteres. Diskuter relationers betydning for sundhed og trivsel og opstil ideer til, hvordan man selv kan påvirke sin egen andres trivsel i de fællesskaber, man er en del af. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisnings materiale med konkrete øvelser til undervisningen. Flere øvelser handler om at skabe et trygt rum i undervisningen og i klassefælles skabet. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sammen om sundhed og trivsel, Uge Sex Temamateriale 2015 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen. Flere øvelser handler om relationer, sundhed og trivsel. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på DR Skole. Kroppe er forskellige, små filmklip om kroppe og forskellighed med tilhørende opgaver på Er du med mod mobning 42 veje til bedre trivsel, udgivet af Dansk center for Undervisningsmiljø. (www.dcum.dk). Findes på Sammen mod mobning, dilemmaspil, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Seks små film stiller skarpt på situationer og dilemmaer, som de fleste skoleelever kender. Formålet med spillet er først og fremmest at give læreren og klassen en ramme til at tale om, hvordan man undgår mobning og i stedet fremmer klassens trivsel. Se dilemmaspillet online og hent lærervejledning gratis som pdf-fil på Se klippene Kroppen kan blive syg af ord og Vis respekt på DR Skoles temaside Min krop mellemtrinsdelen kroppe er forskellige og arbejd med de tilhørende opgaver på siden. 14

15 Fiktion Trælår af Jesper Wung-Sung, Samleren Noveller om forelskelse, ønsker, drømme, kærestesorger, venskaber og ensomhed blandt teenagere. Et centralt element i novellesamlingen er drengejargon og pigejargon. Ved at arbejde med fortælleforholdene i tekstanalysen og fokusere på teksternes drenge- og pigesyn, kan der lægges op til en mere tematisk udforskning af køn og kønsidentitet. Jeg er modig: indtil en dag bladene forsvinder, roman af Mads Heinesen, Høst og Søn, Frej er venner med Patrick, som han har kendt siden børnehaven. Sammen begynder de opdagelsen af egen seksualitet, og skønt Frej er forelsket i Cat fra klassen, bliver han i tvivl om, han nu alligevel skulle være bøsse. Om at være i puberteten og den spirende seksualitet. Den hule pige, novellesamling og kollektivroman om forskellige følelser relateret til puberteten fortalt i et mangetydigt sprog af Søren Jessen, Gyldendal 200. Film og tv Dem derovre og de andre, animationsfilm af Ziska Szemes, Dem derovre og de andre er en historie om, hvor svært det er at være år. Mie bliver endelig inviteret til den store fest, men vil ikke have sin kejtede veninde Sanne med. Hun ofrer sit venskab med Sanne for at være sammen med de populære piger, men spørgsmålet er, om det var det værd... Findes på dk. Find undervisningsmateriale til filmen Dem derovre og de andre hos DFI i temapakken Teenageliv. på Barnerøv, kortfilm af Camilla Ramonn, Filmen handler om Felix, der fylder 11 år i morgen. Han er med i en drengebande, og når man fylder 11 år, siger de store drenge, at man skal ned til Sisse på legepladsen. For Sisse, som er 14 år, giver sex for en burger. Det kræver bare at man har pengene til det, og at man ved, hvad sex går ud på. Findes på Forelskelse, korte film med forskellige vinkler på forelskelse på Ultra Galla D Nice at være Nice, tema til indskoling og mellemtrin på DR Skole om at være en god kamme rat og hvordan man skaber et godt fællesskab. Temaet indeholder film, spil og elevopgaver med tilhørende lærervejledning. Klassenstime/nice/forside. Shanne og veninderne, dokumentar af Ulla Søe og Sussie Weinold, En dokumentarfilm om Shanne og hendes forhold til veninderne Emma og Daniela -et venskab med både opture og nedture. Findes på Kroppe er forskellige. DR Skoles temaside om kroppen Baggrund om sammenhænge mellem relationer, sundhed og trivsel: Børn og unges mentale helbred, 2014, Pernille Due, Finn Diderichsen, Charlotte Meilstrup, Merete Nordentoft, Carsten Obel, Annelli Sandbæk, Vidensråd for forebyggelse. Når det er svært at være ung i DK Unges trivsel og mistrivsel i tal af Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec (2010), CEFU. Andre links Sammenmodmobning.dk, Antimobbeportal med viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen. Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i 5. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år 15

16 Kompetenceområde Køn, krop og seksualitet Færdigheds- og vidensområde - Normer og idealer Færdighedsmål: Eleven kan analysere, hvordan normer for køn og krop kan påvirke unge Vidensmål: Eleven har viden om normer for køn og krop Tværfaglige muligheder: dansk, billedkunst, historie, engelsk, uddannelse og job, matematik, idræt Ideer til indhold Hvilke normer for, hvordan man skal være dreng og pige findes i børne- og ungdomslitteratur? Hvilke normer for krop og køn præsenteres i medier til unge? Hvem eller hvad bestemmer, hvordan man skal udtrykke sit køn? Hvilken betydning har normer for krop og køn, for den måde unge selv udtrykker deres køn på og for unges egne forestillinger om en flot krop? Hvilken betydning har ens køn for den måde, man bliver mødt af andre på? Hvordan har forventningerne til, hvordan man skal se ud, og hvad man kan gøre som dreng og pige ændret sig de sidste år? Hvordan har kropsidealer ændret sig de seneste år? Hvordan normer for krop og køn kommer til udtryk i forskellige sportsgrene og hvilken betydning kan det have for børn og unges valg af idrætsaktiviteter? Hvilke visioner har vi for, hvordan normer for køn ser ud om år? Hvilken betydning har ens køn for de forestillinger om, hvad man skal arbejde med, når man bliver voksen? Ideer til aktiviteter Undersøg, hvilke normer for køn der optræder eksempel vis i børne- og ungdomslitteratur, popsange til børn og unge på dansk og engelsk og børne- og ungdomsfilm. Diskuter hvad det ville betyde for ens opfattelse af personerne, hvis man byttede rundt på kønnene. Dialog om køn og mangfoldighed, eksempelvis, at man selv bestemmer, hvordan man vil udtrykke sit køn, og hvordan der findes mange former for køn og kønsudtryk. Undersøg hvilke normer for krop og køn, der optræder eksempelvis i børne- og ungdomsprogrammer i TV, reklamer og musikvideoer. Diskuter hvad det disse normer betyder for unges forståelser af hvad der er en flot krop og hvordan man skal være eksempelvis dreng og pige. Find eksempler på brud med normer for kropsidealer og køn i medier og litteratur. Dialog om, hvad det betyder for børn og unges opfattelse af køn, at man møder og ser mange måder at være dreng og pige på og mange måder at se ud på. Diskuter dilemmaer og handlemuligheder i forhold til cases og problemstillinger om krop og køn. Undersøg normer for krop og køn i forskellige sportsgrene. Byt om på kønnene i eventyr, sange og noveller, og læs dem højt eller spil dem for hinanden. Diskuter hvilken betydning det får for opfattelsen af personerne, og hvad det fortæller om normer for køn. Se film om køn på og tal om børns egne opfattelser af køn. Sammenlign historiske billeder af drenge og piger, mænd og kvinder med tilsvarende nutidige billeder. (Eksempelvis forældres og bedsteforældres skolebilleder). Tal om forskelle og ligheder mellem den måde drenge og piger ser ud og udtrykker sig på (i tøj, ansigtsudtryk, kropsholdning). (Se eksempelvis Uge Sex Temamateriale 2012 om Køn til klasse, øvelse 6: Gæt et køn) Interview forældre og bedsteforældre om typiske kønsroller, da de var børn og sammenlign med i dag. Sæt fokus på forskellene og den udvikling der er sket og tal om, hvilke årsager der kan være til at der er sket denne udvikling. Opstil egne visioner for, hvordan normer for køn har udviklet sig om år. Find normer for krop og køn i plakater og billeder på skolen og tal om, hvordan man kan gøre skolen til et 16

17 sted, der viser mangfoldighed i forhold til krop, køn og kønsudtryk. Iværksæt konkrete handlinger, der gør skolen mangfoldig i forhold til krop og køn. Lav en anonym spørgeskemaundersøgelse om, hvad elever på mellemtrinnet gerne vil arbejde med, når de bliver voksne. Analyser hvilke forskelle og ligheder, der er mellem drenge og pigers ønsker til fremtidige jobvalg. Tal om hvad undersøgelsen fortæller om normer for køn og hvilke årsager, der kan være til eventuelle normer, der kommer til udtryk i undersøgelsen. Opstil ideer til handlinger, der kan bryde med bestemte opfattelser af, at nogle erhverv primært er for drenge eller piger. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Køn, Uge Sex Temamateriale 2012 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen om køn, normer for køn og kønsroller. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Act Pigeliv/drengeliv, undervisningsmateriale fra Dansk Røde Kors, PIGELIV/DRENGELIV lægger op til refleksion over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker elevernes eget liv og livet for børn rundt om i verden. Og hvordan forandring eller fastholdelse af kønsroller kan påvirke samfundet. Fås gratis ved henvendelse til Sammen om sundhed og trivsel, Uge Sex Temamateriale 2015 til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen. Flere øvelser handler om normer for krop. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisningsmateriale med konkrete øvelser til undervisningen. Flere øvelser handler om køn og mangfoldighed. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Skolens bog om køn og ligestilling, af Cecilie Nørgaard og Bonnie Vittrup, Informationsforlag Et under visningsmateriale til danskundervisningen i klasse. Bogen behandler kønstematikker gennem danskfaglige discipliner. Findes på CFU undervisningsmateriale til klasse, Sex & Samfund Find øvelser og fotos af mangfoldige kroppe på At være sig selv, af Line Anne Roien, Elevgrundbog til sundheds- og seksualundervisning, Sex & Samfund, (Afsnit 4: At være dreng/pige) Kend din kropspolitik, red. Morten A. Skydsgaard & Line Stald, Steno Museet Undervisningsbog, der indeholder artikler og perspektiver på normer for krop og kropsidealer. Kan læses som e-bog på Fiktion Mandfolkebryst og Blød af Søren Jessen, Fra Den skæve dreng, Gyldendal I disse to noveller optræder henholdsvis den sent udviklede Emil og pigen Sarah, der kæmper med følelsen af at være tyk. Igennem novelleanalysen og det tematiske arbejde kan der oplagt stilles skarpt på begreber som kropsidentitet, pubertet og kropsidealer. Flere noveller i samlingen Den skæve dreng kan med sin fantastiske, realistiske fremstilling og de absurde pubertetsfortællinger indgå i et danskfagligt arbejdet med kroppen som tema. Fedtlavinen af Dorthe de Neergaard, Fra Tabernabo og andre forvandlingsnoveller, Høst og søn En forvandlingsnovelle om silikone og andre mere ekstreme kropsforandringer fortalt gennem pigen Emilie. Novellen kan med sin komplekse fremstilling bruges i et danskfagligt temaarbejde med fokus på kropsidentitet, kropsbevidsthed og selvværdsfølelser. De øvrige noveller i antologien sætter ligeledes fokus på for eksempel fedtsugninger, genmanipulation og mentale forandringer og kan supplere det faglige arbejde, hvor kroppen er i fokus. Trælår af Jesper Wung-Sung, Samleren Noveller om forelskelse, ønsker, drømme, kærestesorger, venskaber og ensomhed blandt teenagere. Et centralt element i novellesamlingen er drengejargon og pigejargon. Ved at arbejde med fortælleforholdene i tekstanalysen og fokusere på teksternes drenge- og pigesyn, kan der lægges op til en mere tematisk udforskning af køn og kønsidentitet. 17

18 Tilløb af Kim Fupz Aakeson, Forum Seks noveller om seks drenge, der er stemplet som stille drenge typer, indtil de en dag skaber forandring i deres liv. Novellerne skildrer komplekse menneskelige relationer i et simplet sprog og kan bruges til at skabe refleksion over de forventninger, der eksisterer til drengekønnet. I analysearbejdet kan der åbnes op for overordnede spørgsmål som for eksempel: Hvilke samfundsmæssige forventninger er der til drenge? Er der kun én rigtig måde at være dreng på? Er der egentlig forskel på kønnene, eller er der blot forskel på mennesker? Emmely M af Dorte Karrebæk og Otto Dickmeiss, Dansklærerforeningen Billedroman om pigen Emmely, der gør alt for ikke at leve om til idealet om, at en rigtig pige skal være stille og artig. Billedromanen kan med sine mange litterære virkemidler bruges i undervisningen i et tematisk arbejde fokuseret på samfundsmæssige forestillinger om pigers adfærd. Er der bestemte måder, piger forventes at opføre sig på? Hvem bestemmer, hvordan man er en rigtig pige? Hvile fordele og ulemper kan der være ved at efterleve disse idealer og normer? Sagprosa Mange unge er utilfredse med deres krop, Børneindblik 2, Børnerådets Børnepanelrapporter. Film og tv Fucking tøs, kortfilm af Kira Richards Hansen, Om Alex, en 12-årig drengepige, som har svært ved at forholde sig til det at være pige. Hun har opbygget sit eget drengeunivers, hvor hun maler grafitti og strejfer rundt med sine venner. Agressivt kæmper hun for at holde sine følelser og den spirende seksualitet fra livet. Filmen med tilhørende undervisningsmateriale findes på Køn og identitet, køn og krop, køn og pubertet, køn og forelskelse, børn taler om deres forestillinger om køn, Andre links Find cases om krop og køn der kan bruges i undervisningen på Børns Vilkårs hjemmeside Inspiration til underviseren Åbne og lukkede døre: en antologi om køn i pædagogik, Ane Kirk, Katrine Scott, Karoline Siemens og Anne Wind (red.), Frydenlund, Køn og skole, Temanummer af Unge Pædagoger, nr. 1, 2008 Indeholder artikler om køn og skole skrevet af danske og udenlandske kønsforskere, lærebogsforfattere og en artikel af daværende ligestillingsminister og undervisningsminister. Kønnet i pædagogikken Temanummer af Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, 2008 Kønsforskelle, hjerne og kognition Christian Gerlach, Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 2, 2008 Christian Gerlach, der er tidligere seniorforsker ved Rigshospitalets Neurobiologisk Forskningsenhed, og nuværende forskningsleder ved Learning Lab Denmark, DPU, gennemgår i artiklen den eksisterende viden om kønsforskelle i neuroanatomi og kognition. Hvorfor æder Askepot min datter? Af Camilla Mehlsen, Asterisk nr. 61, marts 2012, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet. Den åbne skole Inviter forældre eller bedsteforældre på besøg til at fortælle om normer for køn og kønsroller, da de var børn. DR Skole. Kroppe er forskellige, små filmklip om kroppe og forskellighed med tilhørende opgaver på 18

19 Færdigheds- og vidensområde - Pubertet Færdighedsmål: Eleven kan diskutere pubertetens betydning for identitet og relationer Vidensmål: Eleven har viden om fysiske og psykiske forandringer i puberteten Tværfaglige muligheder: Dansk, Natur/teknologi, idræt Ideer til indhold: Hvad er pubertet og hvornår kommer man i puberteten? Hvilke fysiske og psykiske forandringer sker der i puberteten? Hvordan udvikler kroppen sig fra barn til ung til voksen til gammel? Hvilke udfordringer og muligheder kan man opleve i forhold til venner og familie i forbindelse med puberteten? Ideer til aktiviteter Undersøg hvilke forandringer der sker med kroppen og psyken i forbindelse med puberteten og tal om hvilken betydning de forskellige forandringer kan have i forhold til de fællesskaber unge indgår i. (eksempelvis i nære venskaber, i klassefællesskabet, i familien, i fritidsklubben, i sportsklubben...) Quiz, film om pubertet og brug af elementet Krop på Dialog om handlemuligheder i forhold til dilemmaer, problemstillinger og nye muligheder man kan opleve i forbindelse med puberteten. Dialog om cases med børn, der oplever puberteten på forskellig måde. Se film og læs litteratur om børn og pubertet. Dialog om de temaer og problematikker, der præsenteres. Forslag til materialer og henvisninger Undervisningsmateriale Uge Sex Grundmateriale til klasse. Undervisnings materiale med konkrete øvelser til undervisningen. Fås gratis ved henvendelse til eller ved tilmelding til Uge Sex-kampagnen på Sex & Samfund. Lærervejledning kan downloades fra siden. Vi undersøger kroppen, af Lars Groth og Erik Rønn. Elevgrundbog til natur/teknologi til klasse. Geografforlaget Findes på CFU At være sig selv af Line Anne Roien, Elevgrundbog til seksualundervisningen, Sex & Samfund, 2010 (afsnit 7: at være i puberteten) Find øvelser på Fiktion Mandfolkebryst og Blød af Søren Jessen, Fra Den skæve dreng, Gyldendal I disse to noveller optræder henholdsvis den sent udviklede Emil og pigen Sarah, der kæmper med følelsen af at være tyk. Igennem novelleanalysen og det tematiske arbejde kan der oplagt stilles skarpt på begreber som kropsidentitet, pubertet og kropsidealer. Flere noveller i samlingen Den skæve dreng kan med sin fantastiske, realistiske fremstilling og de absurde pubertetsfortællinger indgå i et danskfagligt arbejdet med kroppen som tema. Nice eller Nederen, Emma 11 år, snart 12 år af Kirsten Ahlburg, Forlaget Turbine I bøgerne beskrives de første teenageårs nysgerrighed og spænding gennem karakteren Emma. Bøgerne er skrevet i dagbogsform. Jeg er modig: indtil en dag bladene forsvinder, roman af Mads Heinesen, Høst og Søn, Frej er venner med Patrick, som han har kendt siden børnehaven. Sammen begynder de opdagelsen af egen seksualitet, og skønt Frej er forelsket i Cat fra klassen, bliver han i tvivl om, han nu alligevel skulle være bøsse. Om at være i puberteten og den spirende seksualitet. Den hule pige, novellesamling og kollektivroman om forskellige følelser relateret til puberteten fortalt i et mangetydigt sprog af Søren Jessen, Gyldendal 200. Sagprosa Puberteten, læs om puberteten med tilhørende opgaver på 19

20 Teenageguide. Sundhedsstyrelsen, Unge/Teenageguide.pdf. Krop og følelser, sådan er jeg, af Dagmar Geisler, Klematis Billed- og tekstbog til 4.klasse. Findes på CFU. Det er MIG det handler om, af Louise Spilsbury, Flachs, Illsutreret bog om de forandringer der sker i puberteten. Film og tv Find små film om puberteten på Drengene efter pigerne, dokumentar af Menna Laura Meijer 2003, Findes på dk. Findes på CFU. Dem derovre og de andre, animationsfilm af Ziska Szemes, Dem derovre og de andre er en historie om, hvor svært det er at være år. Mie bliver endelig inviteret til den store fest, men vil ikke have sin kejtede veninde Sanne med. Hun ofrer sit venskab med Sanne for at være sammen med de populære piger, men spørgsmålet er, om det var det værd... Findes på dk. Find undervisningsmateriale til filmen Dem derovre og de andre hos DFI i temapakken Teenageliv. på 11 år, siger de store drenge, at man skal ned til Sisse på legepladsen. For Sisse, som er 14 år, giver sex for en burger. Det kræver bare at man har pengene til det, og at man ved, hvad sex går ud på. Findes på Pin up, svensk kortfilm med danske undertekster af Mats-Olof Olsson, Om at være en dreng, der er fyldt 13 år og aldrig har set en nøgen kvinde, og hvad gør man når muligheden pludselig opstår. Kortfilm på mellemtrinnet. Se mere om filmen og find undervisningsmateriale på dk. Findes på CFU. Inspiration til underviseren Andre links Find cases om at være i puberteten på Børns Vilkårs hjemmeside Forslag til samarbejde med sundhedsplejersken Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogiske aktiviteter i 5. klasse. Se Skolesundhedsplejen 6 18 år Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken om kroppens og psykens udvikling i puberteten og de udfordringer og muligheder, der knytter sig til spørgsmål om pubertet og seksualitet. Barnerøv, kortfilm af Camilla Ramonn, Filmen handler om Felix, der fylder 11 år i morgen. Han er med i en drengebande, og når man fylder 20

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan håndtere dagligdagen med en grundlæggende tro på at kunne klare de udfordringer, der måtte komme. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles

Læs mere

Seksualundervisning 4. - 6. klasse. Seksualundervisning. 4. - 6. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning 4. - 6. klasse. Seksualundervisning. 4. - 6. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning 4. - 6. klasse Seksualundervisning 4. - 6. klasse Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

7. - 9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

7. - 9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune Vejledning til 7. - 9. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til sundheds-

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Læringsmål Beskrivelse Fag og emner Færdigheds og vi- densområde Tid Materialer

Læringsmål Beskrivelse Fag og emner Færdigheds og vi- densområde Tid Materialer 1. HVAD ER SUNDHED? Beskrivelse Underviseren indleder en kort snak om temaet sundhed og hvorfor vi arbejder med det i folkeskolen. Dette kan foregår som en brainstorm, hvor der bl.a. kan tages udgangspunkt

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

0.-3. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

0.-3. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune Vejledning til 0.-3. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vej ledning til sundheds-

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, "!En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang!

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, !En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang! Repræsenta*onafminoriteteriundervisning "EnintrodukonlSex&Samfundslgang AnneWindSex&Samfund Konference:Tabu hvordanarbejdervimeddet? 23/102015 Målmedoplægget IntrodukonlSex&Samfundslganglrepræsentaonaf

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

- HVAD, HVORFOR OG HVORDAN?

- HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? PROJEKT STYR PÅ SUNDHEDEN SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? Efteråret 2014 jytte@friisinnovation.com friisinnovation.com Præsentation 2 Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent lærer,

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Seksualundervisning klasse. Seksualundervisning klasse

Seksualundervisning klasse. Seksualundervisning klasse Seksualundervisning 7. - 9. klasse Seksualundervisning 7. - 9. klasse Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 2015 Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail:

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail: SSP læseplan Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: 21 46 92 42 Mail: runsch@gladsaxe.dk 1 Baggrund for revideringen Den eksisterende læseplan har eksisteret siden 2007 uden at være blevet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

VENSKAB OG FORELSKELSE FORLØB KLASSE

VENSKAB OG FORELSKELSE FORLØB KLASSE VENSKAB OG FORELSKELSE FORLØB 4.-6. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................4

Læs mere

børns RETTIGHEDER UNDERVISNINGSVEJLEDNING Klasse

børns RETTIGHEDER UNDERVISNINGSVEJLEDNING Klasse børns RETTIGHEDER UNDERVISNINGSVEJLEDNING 4.-6. Klasse indhold TIL LÆREREN HELE TRE PÅ ÉN GANG SIDE 3 MÅLGRUPPE, TIDSFORBRUG OG ANVENDELSE AF MATERIALET KORT OM BOGEN SIDE 4 FAKTA BAGGRUND SIDE 5 MÅLENE

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER 2 MODUL 54 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 55 BØRNS RETTIGHEDER MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet Undervisningsvejledning til mellemtrinnet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4

Læs mere

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Ved Rikke Christine Stobbe og Jeppe Hald Projektledere, Sex & Samfund Program for workshoppen

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Fagformål for faget s- og seksualundervisning og familiekundskab Eleverne skal i emnet s- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme og. Eleverne skal opnå forståelse for

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT PLAN HVAD: Om forskningsprojektet fokus og baggrund HVORDAN: Om Osted Børnehaves rolle og plan for projektet HVORFOR: Om sundhed,

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Dialog i det multietniske klasserum

Dialog i det multietniske klasserum Anne Wind, Sex & Samfund National konference om seksuel sundhed i Danmark: Seksuel sundhed og trivsel for alle 3-4/11 2015 Program for workshop Præsentation af Dialog i det multietniske klasserum Dilemma

Læs mere

Seksualundervisning 7. - 9. klasse. Seksualundervisning. 7. - 9. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning 7. - 9. klasse. Seksualundervisning. 7. - 9. klasse. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning 7. - 9. klasse Seksualundervisning 7. - 9. klasse Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren Vejledning til 0.-9. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Introduktion til underviseren Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Modul 3 - FØLELSER 69 FØLELSER MODUL

Modul 3 - FØLELSER 69 FØLELSER MODUL Modul 3 - FØLELSER 69 FØLELSER 3 MODUL 70 Modul 3 - FØLELSER Modul 3 - FØLELSER 71 FØLELSER MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

SEKSUALUNDERVISNING 4. - 6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNING 4. - 6. KLASSE

SEKSUALUNDERVISNING 4. - 6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNING 4. - 6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNING 4. - 6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNING 4. - 6. KLASSE VEJLEDNING TIL SEKSUALUNDERVISNING I AARHUS KOMMUNE 2015 KOLOFON Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OVERORDNET

LÆRERVEJLEDNING OVERORDNET og familiekundskab TRIN: Indskoling og mellemtrin Introduktion til tema Ultra Galla D Nice at være Nice sætter fokus på centrale emner i arbejdet med at sikre et godt fællesskab med plads til alle. Emnerne

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord..................................... 4 2. Baggrund for læseplanen...................... 5 3. Seksualundervisning i

Læs mere

UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING

UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING UNDERVISNING OG FOTOKONKURRENCE LÆRERVEJLEDNING Cool Uden Røg undervisning og fotokonkurrence Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning og identitet. Formålet med forløbet er, at eleverne

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2013 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Mad og drikke Motion Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Tobak og rygning

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 325 Offentligt. Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 325 Offentligt. Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 325 Offentligt Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord..................................... 4

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere