Pædagogisk materiale om regnbuebørn til daginstitutioner og 0. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk materiale om regnbuebørn til daginstitutioner og 0. klasse"

Transkript

1 Pædagogisk materiale om regnbuebørn til daginstitutioner og 0. klasse Sådan kan Niller Pilfinger-bøgerne, om en dreng med to mødre, bruges som pædagogisk redskab for børn fra to til seks år. Af Stine Josefine Dige 1

2 I Danmark lever kun 55 procent af alle 0-17-årige i en traditionel kernefamilie med far, mor og fælles børn (Danmarks Statistik 2012). Skilsmisser, nye ægteskaber, homoseksuelles ret til adoption samt lige adgang for heteroseksuelle, enlige kvinder og lesbiske til fertilitetsbehandling har de senere år ændret på familieformerne. Hvert år fødes et stigende antal børn ind i familier, hvor en eller flere forældre er bi-, trans- eller homoseksuelle. De er såkaldte regnbuebørn. HVAD ER EN REGNBUEFAMILIE? Begrebet regnbuefamilie dækker meget bredt over mange forskellige familietyper. Det kan være to lesbiske kvinder, der bliver gravid med en kendt/ukendt donor på en fertilitetsklinik eller ved hjemmeinsemination med en vens sæd. Rent juridisk stedbarnsadopterer medmoren typisk barnet, hvis barnet ikke har en kendt far. En regnbuefamilie kan også bestå af tre eller fire forældre. Det kan være et lesbisk par og et bøssepar, der enten kender hinanden gennem mange år eller finder hinanden på nettet, der får et barn sammen. Barnet har således i praksis fire forældre, selvom man i Danmark rent juridisk kun kan have to forældre. Det kan også være en single heteroseksuel fyr/kvinde, der får barn med et homoseksuelt par. Verden er mangfoldig, og børn vokser i dag op i mange variationer af den kendte kernefamilie. INKLUSION AF REGNBUEBØRN I DAGINSTITUTIONER OG SKOLE Fælles for alle børn er, at de skal starte i daginstitution og senere i skole og her føle sig set og rummet. Pædagogernes dialog med forældrene er vigtig for at identificere børnenes og familiens behov. Det kan være, at Emma med de to mødre har gavn af, at der er en mandlig pædagog på stuen. At Asbjørn med de fire forældre har behov for at blive rustet til at møde spørgsmål fra omverdenen, der ikke altid viser sig fra den mest tolerante side. Eller at Frida med sin enlige mor savner billeder omkring sig, der viser andre konstellationer end far, mor og børn. I Danmark er vi kommet langt i forhold til accept af og tolerance over for homoseksualitet. Som det første land i verden tillod vi registreret partnerskab tilbage i Og i 2012 gik Danmark igen foran ved at ændre ægteskabsloven, så to af samme køn nu kan vies i kirken (vel at mærke hvis præsten er positivt indstillet over for opgaven). Debatten om homovielser viste, at homoseksualitet stadig er tabuiseret. Uvidenhed og uforståenhed eksisterer. Børn påvirkes uden tvivl af debatten i medierne. Regnbuebørn kan endvidere ligesom børn af selvvalgt enlige og skilsmissebørn opleve at føle sig anderledes eller forkerte i deres opvækst, hvis de kun ser og hører fortællinger med far, mor og børn. Det er derfor vigtigt at anerkende børns behov for at kunne genkende sig selv i fortællinger og lege, der afspejler deres eget familiebillede. FORMÅLET MED NILLER PILFINGER-BØGERNE Niller Pilfinger-serien handler ikke specifikt om at have to mødre, eller om hvordan to kvinder kan få et barn. Det er med andre ord ikke en pædagogisk forklarende bog eller en moderne tilblivelseshistorie, som fx børnebøgerne: Slottet med de mange værelser, Karla leger mor og Børn eller Malenes Mor gifter sig med Lisa. Niller Pilfinger-bøgerne handler om familieudflugter. Det gør de for at præsentere forskellige regnbuefamilier for børnene på en naturlig måde. Børnene bliver optaget af handlingen og ligesom med Alfons Åberg, der vokser op med en enlig far, stifter børnene sideløbende med historien kendskab med en familieform, der adskiller sig fra den traditionelle kernefamilie. Børnebøger kan som pædagogisk redskab på en simpel facon præsentere børn for, at man kan leve på forskellige og ligeværdige måder. Niller Pilfinger-serien illustrerer, at det hverken er mere rigtigt eller forkert, om man har to mødre/to fædre/en enlig far/mor/mormor/papfar end den klassiske 2

3 samboende far og mor. Bøgerne problematiserer eller tematiserer ikke forældrenes seksualitet. Det er Niller og hans oplevelser, der er i fokus. Når bogen fænger børn generelt og ikke kun regnbuebørnene, hænger det sammen med, at Niller er som børn er flest i den alder en rigtig eventyrlysten pilfinger! Formålet med serien er at ligestille regnbuefamilien med kernefamilien som ramme i en i øvrigt almindelig, underholdende fortælling. Bøgerne kan desuden bruges som pædagogisk redskab til: Dialog med regnbuefamilier og andre forældre og børn om emnet På en inkluderende og ikke-stigmatiserende måde at vise regnbuebørn og børn omkring dem, at der er andre som dem Illustrere mangfoldighed. Børn vokser i dag op i mange typer familier, og det er vigtigt at vise og italesætte, at den ene type kan være ligeså god som den anden. BEHOV FOR AT FØLE SIG GENKENDT Vuggestue- og dagplejebørn Omkring to-årsalderen har barnet et stort behov for at forstå sig selv inden for sin egen familiære ramme. Kernefamiliebarnet kan pege i bøger i et væk og sige min mor, min far samt sit eget navn. Regnbuebørnene har samme behov for at kunne spejle sig i billeder omkring sig. For børn af lesbiske, bøsser, enlige og fraskilte tilbyder Niller-bøgerne et univers, børnene kan føle sig genkendt i, uden at deres familie bliver forklaret som noget specielt eller anderledes. De kan lade sig underholde og fokusere på tegningerne af fx værktøj eller pomfritter. Niller Pilfinger får en flyvetur henvender sig til de mindre børn. Ligesom Totte-bøgerne heller ikke starter med, hvordan Tottes mor og far bollede og fik lille Totte, der nu skal lære at tage overtøj på, handler bogen om flyvemaskiner og ikke om, hvordan eller hvem af de to mødre, der har født Niller. BEHOV FOR AT FORSTÅ, HVEM DER HØRER SAMMEN Børnehavebørn I børnehaven begynder børn at reflektere lidt dybere over deres familiestruktur og plads i livet. Det er vigtigt, at vi voksne støtter barnet i dets refleksioner uden at fremhæve vores egen begrebsverden. Det kan virke stigmatiserende på regnbuebørnene og de børn, der senere udvikler kærlighed til samme køn hvis voksne udstiller homoseksualitet som noget aparte eller velmenende forklarer det med voksnes begreber som noget positivt anderledes. Homoseksualitet kan i stedet introduceres på linje med andre begreber knyttet til identitetsforståelse, såsom køn, hudfarve, handicap, boform, oprindelsesland og så videre. Besvar kun børnenes konkrete spørgsmål og undgå lange og belærende foredrag over for de 2-5-årige. Som altid er det vigtigt at tale med børnene svarende til deres udviklingstrin. Hvis børnene spørger: Hvor er Nillers far?, kan man fx fortælle, at Niller så vidt man kan se ikke har en far, men bor sammen med sine to mødre. Men det er faktisk vores erfaring, at bogens målgruppe sjældent undervejs i højtlæsningen spekulerer over, hvor Nillers far er henne. Simpelthen fordi bogen ikke handler om forældrene, men om en udflugt og en vane med at pille. Snakken om familietyper kan man så tage løbende, hvor det falder mere naturligt, fx i forbindelse med børnenes leg. Her kan man i 3

4 stedet for at spørge børnene, om de leger far, mor og børn, spørge om de leger familie. Ligesom man kan være obs på at fortælle, at der godt kan være både papfædre, bonusbrødre og mammier med i rollelegene, hvis kernefamiliebørnene trumfer de andre og holder på, der kun kan være en far, mor og en baby med i legen. Som voksen skal man være lidt af et geni for at kunne svare fyldestgørende på alt, hvad børn spørger om! Ofte må man ærligt svare børnene, at man simpelthen ikke ved det. Man kan så give sit bedste bud eller undersøge sagen nærmere og vende tilbage med et uddybende svar. BEHOV FOR AT FØLE SIG RESPEKTERET OG LIGEVÆRDIG Indskolingsbørn, 0.klasse Niller Pilfinger åbner Bakken henvender sig til de lidt større børn. Børn i 5-6 års-alderen spørger meget direkte til køn, seksualitet og kammeraternes familiemønster. Særligt hvis der er noget, de finder anderledes. Som forælder hjælper man barnet godt på vej ved at udstyre det med ord, som det kan gøre til sine egne. Børn har behov for at kunne præsentere sig selv og sit ophav, når fx andre børn spørger: Hvor er din far? eller Hvorfor er dine øjne skæve? Som lærer kan det være nødvendigt at forklare ting som emner i generelle termer, så det enkelte barn i klassen ikke får udstillet sin egen måde at være på/fremmede udseende ud eller sine forældres seksualitet eller infertilitet. Som nævnt tidligere findes der mange glimrende børnebøger, der viser, hvordan donorbørn bliver til, eller hvordan adoptivbørn kommer til landet, som man kan støtte sig til. I indskolingsalderen begynder det at være tydeligt, hvis nogle børn har fordomme over for fx homoseksualitet, adoptivbørn eller donorbørn med enlige forældre. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at børn bruger skældsord som bøsse, skævøje med videre. Før 1968 var horeunge et udbredt skældsord herhjemme for børn født uden for ægteskabet. Horeunge bruges ikke mere, hvilket illustrerer, at forestillingen og normen om en rigtig familie er en foranderlig størrelse. I skolen skal alle børn selvfølgelig føle sig velkomne, trygge og respekterede. Ifølge foreningen Sex&Samfund er homofobi desværre udbredt i skolegården. Mobning eller nedgørende sprogbrug bør altid føre til en snak om, at man skal respektere sine kammerater, og at skolen sætter en ære i, at der er plads til forskellighed. Illustrationerne i Niller Pilfinger åbner Bakken viser en mangfoldighed af familietyper fra enlige forældre til storfamilier og homoseksuelle. Det er mit spæde håb, at vi med denne bog kan være med til at bekæmpe homofobi netop ved ikke at tematisere eller problematisere det, der er uden for normen, men vise det på lige fod. Niller svarer også godt for sig selv: Jeg er ikke nogen stakkels dreng. Som lærer har du også mange andre muligheder for at vise, at den ene familietype kan være lige så god og omsorgsfuld som den anden ved fx at bruge mange typer familier i de konkrete undervisningseksempler (Peter skal til købmanden for at købe to æbler, og hans papfar har givet ham fem kroner med ). Det er vigtigt, at børnene ikke får en opfattelse af, at far-mor-og-fælles-børn er en 4

5 mere rigtig/sand/ægte familieform, som der undervises i, end fx den enlige far med børn eller de to mænd med adoptivbarnet. Mine erfaringer med at læse Niller-bøgerne op for de lidt større børn er, at børn ofte former indtryk efter deres egen livsverden og erfaringshorisont. Kernefamiliebørn opfatter fx Nillers mammi, som mosteren eller mormoren, selvom der specifikt står i bogen, at mammi også er Nillers mor. Børn er skønne i den sammenhæng. Jeg vil vove den påstand, at jeg kunne have skrevet, at Niller havde ti mødre, uden at børnene ville have protesteret. Det er jo en børnebog, og her kan alt ske ligesom i eventyrene og fantasiens verden! GENERELLE SPØRGSMÅL OG USIKKERHEDER Som pædagog/lærer kan man måske føle sig lidt usikker første gang, når man får et barn på stuen/i klassen, der har en anderledes familieform. Det kan være, man har holdninger til, hvad den gode barndom er for en størrelse, eller det kan være, man er bange for, at nogen skal tro, man har fordomme. Mange voksne finder det forkert, hvis to mænd bliver gift og får børn, selvom de fleste paradoksalt nok er enige om, at mænd er uundværlige og glimrende fædre, når de får barn med en heteroseksuel kvinde. Som pædagog/lærer har man måske tanker som: Hvad gør jeg for at få familien til at føle sig velkommen og rummet uden at forskels- eller særbehandle? Er det mon i orden at spørge til barnets familieform? Eller er det bedst at lade som ingenting? Kan jeg tale med min leder eller kollegaer om mine egne holdninger og usikkerheder? Er der nogle vaner vores institution/skole nu skal ændre? Hvordan forklarer jeg de andre børn, at Emma har to mødre og ingen far? Eller at Asbjørn både har to mødre og to fædre? HVORDAN ER VI INKLUDERENDE? Åbenhed er vejen frem. Fortæl fx regnbuefamilierne, at I indkøber børnebøger, der afspejler børnegruppens sammensætning, fordi I aktivt ønsker at vise tolerance og udvide børnenes verdensbillede. Niller Pilfinger-bøgerne kan i denne sammenhæng fungere som et konkret redskab til at snakke med børnene om det at have forældre af samme køn. I kan også i hverdagen være opmærksomme på at opfange stereotype forestillinger i børnenes leg og fortælle, at to piger sagtens kan være kærester, ligesom det ikke er ulækkert, hvis to drenge kysser eller holder i hånden. Drenge bliver heller ikke bøsser af at prøve en kjole eller få neglelak på. Bøsser går nemlig ikke i kjole. Åbenhed understøtter det naturlige i, at børnene fx også leger sammensat bonus- eller regnbuefamilie. Husk, at konstellationen far, mor og børn kun udgør 55 procent af børnenes egen boform. STIGMATISERER DU IKKE BØRN AF HOMOSEKSUELLE VED NETOP AT SKRIVE OM DEM? I forbindelse med udgivelsen af 1 eren fik jeg mange breve fra både forældre og pædagoger. De indeholdt alt fra ros fra små fans, der gik i søvn med bogen på puden, til forældres erfaringer med 5

6 institutionsstart. Jeg fik også en kritisk kommentar fra en pædagog, som ikke brød sig om, at jeg omtalte nogle børn som regnbuebørn. Hun skrev: Er de ikke bare børn? I mine øjne stigmatiserer du dem ved at give dem prædikatet regnbuebørn. Som sociolog forstå jeg udmærket godt pointen. Jeg kunne fx aldrig finde på at skrive et handicappet barn. Jeg ville altid skrive et barn med et handicap. Faren ved prædikater er, at alle barnets handlinger ses i forhold til prædikatet: Hvis det fx er utrygt, har ondt i maven, sidder for sig selv og så videre forklares det hver gang automatisk med adoptionen/handicappet/skilsmissen. Grunden til, at jeg bruger samlebetegnelsen regnbuebørn om børn af bi-, trans-, eller homoseksuelle forældre er flere: 1. Jeg finder, at det er yderst vigtigt at udstyre børn med ord, som de kan bruge til at beskrive deres egen livsverden og ophav. Det er traumatiserende for børn at mærke, at noget er tys-tys og helst ikke bør snakkes om særligt når det drejer sig om noget så essentielt og identitetsskabende som deres forældres måde at være blevet forældre på 2. For det andet er betegnelsen regnbuefamilier/regnbuebørn LGBT-bevægelsens egen opfindelse. Regnbuen symboliserer mangfoldigheden og farverigdommen blandt de mange forskellige kombinationer af kærligheds- og familiekonstellationer. På denne måde minder begrebet om en anden bevægelse, der i 60 ernes USA proklamerede: I am black and I am Proud! 3. For det tredje bryder jeg mig ikke at følge mit handicap-eksempel i denne sammenhæng og kalde børnene for børn af homoseksuelle forældre. I mine øjne vil det være at lægge fokus på forældrenes seksualitet, og det trælse ved netop ordet homoseksuel er, at folk gør sig alle mulige tanker om, hvor hyppigt og hvordan homoseksuelle har sex 4. Den kritiske pædagog ville så sige: Så lad dog vær med at kalde dem noget. Lad dem bare være børn. Men det, mener jeg faktisk, er at gøre børnene en bjørnetjeneste. Fællesbetegnelser kan nemlig ligesom begreberne adoptiv-, donor- og skilsmissebørn bruges til dels at skabe viden og faglig indsigt om en gruppes særlige vilkår dels på en meget simpel facon hjælpe børn med at forstå kammeratens ophav. Fællesbetegnelser er således med til både at øge omverdenens forståelse og styrke identiteten blandt dem, der deler livsbetingelser 5. For det femte er faren ved ikke at udstyre børnene med ord og begreber, at de enten selv opfinder nogen, der kan være nedladende, eller at de som sagt hurtigt fornemmer, at andre familietyper end kernefamilien er mindre rigtige/unaturlige/tabu, som man ikke bør tale om. VÆR TYDELIG OG KONKRET Som pædagog/lærer mener jeg ikke, du skal være bange for at spørge homoseksuelle forældre, hvad barnet kalder sine forældre og bedsteforældre, og hvad de andre børn skal kalde dem. Det er ikke alle børn, der fx forstår, at man kan have to mormødre. Nogle lesbiske mødre kalder sig mor og mammi, andre mor og mamma, andre igen mor-nanna og mor-signe. Mange lesbiske opfatter sig begge lige meget som mødre. Andre definerer sig selv som mor og medmor. Der er inden for regnbuefamilier anslået 37 forskellige måder at leve på og et utal af måder at omtale sig selv på. Det er derfor helt i orden, hvis du griber tyren ved hornene og siger: Jeg 6

7 kan se, Emma har to mødre. Hvad foretrækker I, børnene på stuen kalder jer? Og har Emma en far? Det kan jo være, at Emma faktisk har en far, som hun ser hver anden weekend, og som derfor ikke henter eller bringer. 5 HURTIGE TIPS TIL INKLUSION AF REGNBUEFAMILIER I DAGINSTITUTIONER/SKOLER: 1. Brug ikke detaljerede forklaringer over for børnene, men svar konkret på konkrete spørgsmål. Vær ærlig 2. Køb børnebøger, der repræsenterer mange forskellige familietyper: enlige forældre, to-kulturelle familier, adoptivfamilier, skilsmisse- og sammenbragte familier og regnbuefamilier. Snak med børnene om, at der findes mange forskellige typer familier 3. Benyt ordet forældre/partner i stedet for det køns- og seksualitetsbestemte far og mor på institutionens breve, blanketter, telefonlister med mere 4. Tag ansvar for dialogen omkring barnet og spørg i stedet for at antage. Ved en indledende samtale kan der fx spørges til, hvem barnets forældre er, hvad barnet kalder sine bedsteforældre, og hvilke ord, det ønskes, at andre benytter. Overvej relevansen og karakteren af dine spørgsmål. Flere regnbuefamilier har oplevet at blive spurgt om meget intime ting, som man som pædagog aldrig ville spørge andre forældre om. Fx kan spørgsmål som: Spændende! Hvor har I så mødt hinanden? eller Nåh, hvem er så manden i forholdet? opfattes som anmassende og krænkende 5. Undgå stereotyp og normativ tænkning, også internt i den pædagogiske fagsnak: En dreng er ikke piget, hvis han elsker at lege med dukkekomfur, eller en tøsedreng, hvis han græder, når han savner sin mor. En pige er ikke en-rigtig-drengepige, men blot en rigtig pige, hvis hun er fysisk aktiv og udadvendt. Danske kvinder vinder medaljer ved OL, mænd dyster i kokkekunst og de er lige kvindelige og mandlige af den grund. I er altid velkomne til at skrive om jeres erfaringer og spørge om børnebogsprojektet på enten eller Dette materiale er netop udarbejdet i samarbejde med 17 forældre, seks pædagoger og to jordemødre. Rigtig god fornøjelse med højtlæsningen! Stine Josefine Dige Sociolog og Niller Pilfingers forfattermor Institutionsbestilling på 7

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 Selv om kernefamilien er den mest udbredte familieform, er der mange af børnene i 5. klasse, der bor på andre

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315 Gallup om Singler Metode Feltperiode: Den 2426 maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:1.191 personer

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

familieforlaget glade bøger til glade børn

familieforlaget glade bøger til glade børn Vi har været på lageret og har hentet en stor stak bøger hjem. Så nu kan du købe 1 bogpakke med 10 bøger i for kun 239 kroner. Du sparer 359,50 kr. De 10 bøger i pakken er: Strit og Snøfte Dracula Strit

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så Interview med barn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Hej I: Hej igen, du kan sagtens høre mig ikke også? A: jeg kan sagtens høre dig, kan du også høre mig? I: Jeg kan godt høre dig, og det fungerede fint, øhm,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Før-skoleskak Drejebog

Før-skoleskak Drejebog Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING 2012 INDHOLD 1. RESUMÉ 3 2. INDLEDNING 5 3. BØRNELOVENS REGLER 9 3.1. Baggrund 9 3.2. Faderskab 10 3.2.1. FADERSKAB TIL BØRN FØDT

Læs mere

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG SPROGFOLDER 0-6 ÅR DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG handler om glæden ved at tale, skrive, læse og fællesskabet, der udspringer af det Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Sprog & LÆSNING I DAGINSTITUTIONEN

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Den moderne dilemmafamilie. - familien er ikke, hvad den har været

Den moderne dilemmafamilie. - familien er ikke, hvad den har været Den moderne dilemmafamilie - familien er ikke, hvad den har været Foredragsaften, Ejby Præstegård d.19.01.2012 Hvorfor en familie i dilemmaer? Mellem det gamle og det nye Mellem ønsket om tid nok og mangel

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme.

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. 2. Kondomsnak Forfatter: Erik Centerwall Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. Så har vi opfordret især de unge mænd. Men unge kvinder forventes

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013. spurningar til tekstasavnið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013. spurningar til tekstasavnið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina Navn: Flokkur: M E N T A M Á L A R Á Ð I Ð FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013 lesifatan spurningar til tekstasavnið Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina Samlað tíð til máluppgávuna,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere