ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISBN 978-87-92689-45-0"

Transkript

1 0

2 ISBN Københavns Kommune Oktober 2011 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks København V Rapporten er udarbejdet af Voxmeter Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater og kopiering af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer 1

3 ! "#$ % & ' (! 2

4 )$ ' '*!! +' ' $,-'! $ &&&!! +' $!!!. $ #$!' "%! /!0 ' & #!1"%12*! '1*!*!',-'! #'!'1$! *$ 3$!*1 #!*$'!' "%!0$45 "$1 $! 1*!62"%!7-7!'$1'!3! *!$1 *!*! 4 $'*!3!! 2*'-%2 #!*1*! *! &&!1*89 :1 &&12 '! *! 7-71 $!! 2 1!;2 "2!7-71' '$1 $ &&1 *' ' '$1 $ *!1 <1&&$ 3

5 1!!*! *'-1!!*!!1&& #!*$9$ $ "%!:'45 &1 &*=$ 9!: 1! $ &1 ; *1 ' %2*1* ' $ (6 <>,.?1 '! '!! 4

6 ! $% #! " #&' 1 -'*!1*'.1 *1 3;21&$1 ";21&$ / 1$*! 5

7 (% )*+ 2/ + 1 $0 -./, #&' '$ 3$*!11 77#1 ;2$11$ ;21*!1!! '$1$1 &2 *1 21* 1!1*! 2"%'!1#!*!*1 / 1!!!1!*!'*!$*! #AA2!1!1! 6

8 % 3 (% 8 % 7%*.5 6 5*, 4 ' #&, #!!8$1* $1;;$) 1 1% $1!!!1 $#$ 5-1!!!$ "#$%" #'! $'$1!!!1 1*!$!'*.!!!$ $1*!5 1 =$!!!*1$1*! 7

9 / %%+ / (% *. 7%%% * 7%%+ +*.3(% 3 / : )*3 -%% ;3 %% )* +%% (% %*!%*3: 9 %%%3+ # %%%3+ 7/ #&'.!**!*!' 1 * -#1-1! **'-!9 : '$!'!'C!! '!';"2 *'-!A21$'$!1 2!!! *12*'-! (*1;29 && A:*'-!1 1'!'1!!1$$*!- *'-!*,$ '1$!!D!'$'$!'!' 8

10 **'-$1$!!*3!* *!9;&$4: <+ (% %% 6 1 % 9 6 =%% #&'.$'$1!$. EE$1!!'E'E*!* C!$ &29%$:1&29;&$4:7* 71*!!$11$$1 9

11 <+. *3 (% %%%+ 9!3+ : %%%+ )* 3 )* + 7%%% * 7 3 %*!+* -%% ;3 %% + +*.3(% 3: #&' #1*!-'*!'*! $!*!!*!' 3*!!'1*!$ $ /!1!$'$1!'*1$9%$:!9;&$4:#;2 1!771"2!!$!$'$'$ *1!!11 771*1*'77! *# -$!1**!2AA2' *!- #*1! $* *! $%21 1!771 %21 10

12 211- #*$ 9F:=!$*! <1&& 1!!*!*'-1!!*!!1&& *: </ / %3 %*+ 3 (% % 2 3 / %%+ * (% 23 + / *. 8 / )++ %% 8 )++ %% 8 (% )++ %% (% + / 3 / %!+(% %* / 2 3 / %%+ *.!!''!4!!!'!44!!!!!!!!!! #&' =!1'1!!* 1! *!1$ '*1$1 3' *1$'.**!!77$1! 1*''$!'*'!& 11

13 ?!1**' /BG73'*-1!! +*- A2 )% % )?? $% > (%*.% #/ )/ + #&' /*2! 11*! *!1 %2!!"21* /BG7# *#!! 1$!'1 12

14 A! 7% $B+3%!+ (% 6 1 % 9 6 =%% #&' 11 *! 81 HH1$1 "1&& 13

15 ! 7% $BC $%3 % % %*+%(%!+ (% + / 6 1 % 9 6 =%% #&'0D!4 >$!111$*! 14

16 $% E + %E (%3! E +*.E (%3! E %E (%3! E*%%%E (%3!' E-)E (%3!,,!!!!!!!!! #&' '$1!$1*!*!$$ 9F7*7:#! $#1 $!1 '$*$1! *7*!5 73$1 '51$**$1*! #!!$1'-.!! 15

17 @> A! 7% $B+ %% 6 1 % 9 6 =%% #&'0D! $1811!1*! *!>! $1 *!'1 *!*' 16

18 #/ )/ A! 7% $B #/ )/ 6 1 % 9 6 =%% #&' >$$!*!$11 81"& 17

19 (%/ % : > A! )*+) %% 3(% /! <+ %% %!, - +/ %3 %*+%(% + / <+3 3(% / */ %!! - +/ %3 %* +!,!!!!!!!!! #&' $11 8$! G$ '$A21 812,*!! 1%2 7*7 77EI* E129! *!5!:> 1 ' #!1** G$'$1'*!**1 2 21$ *12 <!1"21* *!*' 1-$ 1*!*$11 18

20 *$'*3"2 * (%/ % 7+% : %/ %%3%/ (%! %+/ *%3% / (%! %% 3/ %3% / (%! % + %3% / (%!, %% 3 %% 3%/ (%!4!!!!!!!!! #&' 11!*!2 *1$!*!1" A2!'!!*11*$! 1$11*'-#$ 1 ;;2$ 7*'-7 7*'-7!$! ' (%" $!0!1* *!'*!!'*,"%** 311-.!=1$ *1'! 19

21 ! )$$ [Q1] Hvad er dit oftest benyttede transportmiddel (andre svar) at gå ben - gående/bil blandet bil & cykel Fodgænger gåben gåben Gåben Gåben Jeg går knallert MC Motorcykel til fods [Q4] Hvad indebærer det for dig at køre hensynsfuldt som cyklist? - at forsøge ikke at genere andre cyklister (og for den sags skyld også fodgængere og bilister) - at bestræbe sig på at overholde de mest almindelige færdselsregler - at holde ind til siden på cykelstien - at give tegn ved svingning og stop - at holde for rødt lys - at passe på lastbiler, som kan have blinde vinkler - at give plads for andre cyklister, fodgængere og biler - at stoppe ved busstoppesteder, så passagererne kan komme af og på - at tænke mig og og forudse trafikken - at køre med cykelhjelm, så andre ikke skal samle mig op ved uheld - at køre med reflekser, så jeg bliver set - at køre uden musik i ørerne, så jeg kan høre trafikken - at lade være med at tale i mobiltelefon mens jeg kører - At jeg giver sinal, når jeg drejer og stopper. - At jeg kigger mig over skulderen, når jeg skifter placering på cykelstien. - At jeg orienterer mig om mine medcyklister på cykelstien. - at stoppe for rødt. - Hvis jeg er langsom ikke at køre ind foran de andre der venter for rødt. - ikke at fylde for meget på cykelstien - ikke kører på fortorvet - at give tegn når jeg stopper eller drejer - at stoppe for rødt. - At være opmærksom på andre i trafikken. - Ikke at skynde sig for meget, så man ikke for orienteret sig ordentlig - At tage hensyn til andre 1. Overholde færdselsreglerne 2. Give plads til andre cyklister 3. Give tegn, række hånden op/ud. 4. Smile til mine medtrafikanter afpasse farten efter antal af cyklister på cykelstien, tegngivning, undlade afstigning eller stop midt på cykelsti, give plads for andre trafikanter osv ALT - der er alt for mange der ikke følger almindelig færdselregler - til stor fare for både dem selv og andre. Altid kigge over skulderen før man overhaler. Køre til højre side og ikke ligge kørendes ude i midten af cykelstien. Tydeligt vise biler hvor og når man skal dreje. Altid stoppe for rødt Ikke cykle på fortove Ikke cykle imod cykelretningen Cykle så langt til højre på cykelstien som muligt Give tegn ved stop og sving Være tilstede i trafikken (dvs ingen musik og mobiltlf) Aner det ikke. Jeg har ikke lyst til at være agressiv. Og der er vel ikke noget specielt (overfor mig selv) ved at være hensynsfuld cyklist - jeg er også hensynsfuld fodgænger og bilist. ansvaret for mig selv og andre At andre kan være trygge ved mig i trafikken At jeg selv føler mig godt tilpas i trafikken 20

22 At andre måske også passer på mig At benytte mig af basale signaler, fx at række hånd ud/op, overholde færdselsreglerne, holde tilbage for fodgængere og den slags. Noget om at man tænker på at man ikke er den eneste trafikant i byen. At bidrage til, at alle kan færdes sikkert i byen. At cykelstierne er let tilgængelige og at busserne også respekterer cyklister at der er gode cykelstier At der er gode cykelstier, at politiet var mere på banen til at rette op på den mange cyklendes dårlige vaner i alle aldre med at køre på fortove, i fodgængerovergange, mod trafikken, over for rødt, med øreplugs og sms i gang under kørslen - helt uacceptabelt - men med et politikorps, der er fuldstændigt borte!!!!! Hvis der blev lavet nogle test med politiet, afgivelse af bøder, så kunne det måske hjælpe - men skal nok gentages pga. af folks stigende egoisme! at der tages hensyn til de mennesker der skal stige på og af bussen. at man giver hinanden plads. at man kører i den rigtige side - jo det ses skam hyppigt at folk kører imod kørselsretningen på cykelstierne. At folk der bruger christianiacykel trækker så langt ind til siden som muligt. At alle bruger sund fornuft og viser hinanden respekt og tolerance At det er sikkert at køre i dagligdagen At folk tager noget mere hensyn til hinanden. Pt. har vi cykelanerki! Cyklister skal også kunne acceptere andre transportformer At færdes på en måde så andre trafikanter ikke bliver generet. Det være sig andre cyklister, bilister og fodgængere. at færdselsreglerne bliver overholdt At følge færdselsloven og tage hensyn til andre At følge færdselsloven! at følge færdselsreglerne at tage hensyn til andre cyklister At følge færdselsreglerne (nogenlunde) eller kun overtræde reglerne, når det ikke er til gene for en selv eller andre. At følge færdselsreglerne og se sig for. At følge færdselsreglerne og tage hensyn til medtrafikanter. At følge færdselsreglerne og være opmærksom på de andre cyklister og øvrige trafikanter. At følge færdselsreglerne. At holde tilbage for gående også selvom man har travlt. At følge regler og tage hensyn til andre At følge trafikregler, holde til højre og overhale til venstre At følge trafikreglerne. At følger færdselsreglerne og at tage hensyn til andre. At få trafikken til at glide At gave hensyn til billister, Andre cykellister og fodgængere. Have lys på. At give plads for andre, ikke være rethaverisk, godt humør får trafikken til at glide lettere. At give plads til biler og lastbiler At give plads til de andre cyklister At holde tilbage for gående At give tegn, når der drejes og stoppes. Det er kanonsmart at give tegn. At køre rimelig civiliseret, så cykeltrafikken kører glidende. At lade være med at køre overfor rødt lys. At lade være med at opfinde sine egne egoistiske cykleregler, såsom at køre på cykel i fodgængerovergangene. At lade fortovene være fodgængernes. At give tegn. At tilpasse mit tempo i forhold til de andre på cykelstien. At tage ekstra hensyn til mindre børn, som cykler selv. At have lys på, give tegn At have respekt for mine medmennesker i trafikkken at have øjnene åbne og tage hensyn til andre trafikanter - ikke slaviskt at følge reglerne 100% at holde passende afstand til andre at markere når man stopper eller drejer at undgå overhalinger som kan gå galt at sikre at andre kan overhale en så nemt som muligt At holde til højre på cykelstien. Ikke køre parvis. Se sig over skulderen ved baneskift. Evt. holde tilbage for andre - gående, cyklende og bilister - hvis trafikken er tæt og tung. Give tegn. At holde til højre, se sig for, vise af osv. så vi der ikke kører "pensionisttempo" også kan være med! 21

23 at holde ved rødt, køre i den rigtige side af vejen og ikke køre på fortorvet At holde øje med andre trafikanter og tage hensyn til dem, specielt de andre cyklister At holde øje med trafikken. At ikke genere andre cyklister eller den kørende trafik at jeg er forudseende omkring andre cyklister og lægger mig på cykelstien, så der kan overhales. Jeg ringe med klokken, nå jeg overhaler andre og holder øje med buspassageer, som skal af og på bussen. Jeg søger øjenkontakt med trafikanter, som skal dreje til højre i kryds, hvor jeg skal ligeud at jeg er opmærksom på andre, give plads til cyklende børn, viser hvad jeg selv skal, have lys på (ubehageligt som billist når cykler ikke har lys på) samt overholder færdselsreglerne At jeg er opmærksom på mine omgivelser og ikke forsøger at genere andre hverken andre cyklister, gående eller bilister At jeg f.eks. kører med lav hastighed langs søerne, hvor der også er gående. Holder især øje med gående. Rækker hånden ud og giver tegn når jeg drejer og stopper at jeg føler færdselsreglerne og tager særlig hensyn til små børn på cykel At jeg føler mig tryg i trafikken. At jeg er en gladere trafikant. At jeg ikke bliver stresset i trafikken. At vi må lære at opføre os ordentligt over for vores medtrafikanter. At vi må lære, at andres behov også skal respekteres. at jeg hverken skader mig selv eller andre At jeg ikke er til gene for andre At jeg ikke generer andre At jeg ikke kommer ud for udheld eller skader andre At jeg ikke kører agressivt i forhold til andre trafikkanter og at jeg overholder færdselsreglerne. At jeg ikke kører lige ind foran en anden cyklist, når jeg overhaler. At jeg ikke er til scene for andre cyklister. At jeg ikke selv kommer til skade - prøver også at lære dette til mine børn At jeg kommer sikkert frem! At jeg kører pænt, overholder færdselsregler ser mig for. At jeg passer på mig selv og andre. At jeg og andre kan færdes sikkert i byen dvs. at jeg overholder færdselsreglerne. at jeg overholder færdselsreglerne at jeg overholder færdselsreglerne. Tager hensyn til de andre jeg møder i trafikken: fodgængere, buspassagerer, cyklister At jeg respekterer færdselsreglerne, og ikke altid holder på min ret. At jeg ser bagud inden jeg overhaler. At jeg stopper når bussen stopper. At jeg i det hele taget ser mig for. At jeg ser mig for, vender mig inden jeg foretager en drejning f.ex At jeg tager hensyn til de andre cyklister og fodgængere At jeg tager hensyn til fodgængere og cyklister. At overholde færdselsregler. Og bestem ikke at cykle på fortovene. At jeg tager hensyn til mine medcyklister og prøver at "læse" trafikken. At jeg ikke møver frem eller presser andre. At kigge sig for at kigge sig ordentligt for at tage hensyn til andre cyklister, primært børn og ældre at kunne give et smil selvom man kan være lige ved at køre ind i hinanden At kigge sig tilbage når man overhaler. At følge færdselsloven og tage sig den tid det tager at komme igennem byen. At komme frem uden at påføre andre unødige påvirkninger. At komme hurtigt og bekvemt frem, at motionere, uafhængighed af p-plads, oplevelser m.v. At overholde regler for cykling Men også, at der er for mange dårlige cykelforhold, glasskår, irriterende punkteringer, for smalle cykelstier - og belægninger - som ingen billist ville acceptere at køre efter forholdene At køre fornuftigt og så sikkert som muligt - dvs. at holde mest muligt øje med trafikken - dvs. at jeg fx ikke sms'er eller hører musik når jeg cykler At køre med lys. At tage hensyn til at man ikke er alene i trafikken og sikre sig at biler og fodgængere 22

24 ikke bliver generet af en tilstedeværelse. Det betyder ikke nødvendigvis ikke at færdselsreglerne altid bliver overholdt. At køre nogenlunde efter færdselsreglerne At køre sikkert for andres og egen skyld At man bliver overkørt af alle de vilde cyklister At man er opmærksom i trafikken. Husker at give signal om man har tænkt sig at stoppe eller dreje. Generelt overholde færdselsreglerne. Give plads til medtrafikanter, cykler, biler og fodgængere. Det er tilladt at køre hurtigt hvis man ikke presser den øvrige trafik og i øvrigt er opmærksom. At man er opmærksom på de andre trafikanter, især bilisterne. De fleste cyklister uden kørekort har jo slet ingen fornemmelse for hvordan man bør forholde sig ift. bilerne. At man er opmærksom på de andre trafikanter, og ikke at genere dem mere end højst nødvendigt. at man følger de gense regler der er for trafiken At man holder sig til reglerne i en grad så trafikken glider. At man husker de grundlæggende regler som især at vise tegn ved stop og kigge sig for inden man svinger ud foran andre cyklister. Derudover holder jeg øje med trafikken især kan jeg godt føle mig utryg overfor taxa'er som kører tæt og hurtigt. At man ikke cykler på fortove og i gågader (eller gør det i meget langsomt tempo). At man respekterer lyssignaler (og ikke lister over for rødt til gene for andre trafikanter). At man ikke cykler hurtigere end at man kan bremse i tide når det er nødvendigt, også på cykelstierne. At man ikke holder på fodgængerovergangen. At man ikke holder stille og snakker på cykelstien. At man kigger sig tilbage inden man overhaler.. At man ikke kører med så høj musik i ørerne at man kan ikke kan høre andre, at man ikke cykler ud foran andre og bringer dem i fare, at man er opmærksom og ikke cykler og taler i telefon eller smser samtidig At man orienterer sig ordentligt og har respekt for andre trafikanter altså fodgængere såvel som biler. Man holder tilbage hvis der er mulighed for det og kører ikke for agressivt. at man overholder de gældende love og regler, og ellers bruger sin sunde fornuft og tænker på at man er en blød trafikant. At man tager hensyn til andre og hellere sikrer sig selv end at holde på sin ret. At man overholder færdselsreglerne og tager hensyn til de andre cyklister. Vi er alle en del af et kollektiv og det skal vi huske, når vi færdes i trafikken. AT man overholder færdselsreglerne så andre ved hvad de kan forvente, fx signalere ved stop, sving osv. Det indebærer også at man ikke er til fare for andre eller presser andre ud i farlige situationer. Og så er der også lidt pli, fx at dem med Nihola'er osv ikke spærrer hele cykelstien (sker ofte) eller at dem der kører langsomt på deres mormorcykler ikke kører op foran hele køen ved rødt, så alle skal overhale den samme cykel igen og igen. Sidstnævnte er en af de mest irriterende ting man oplever som cyklist i København - folk tåger helt vildt og tager ikke hensyn. Det skal lige tilføjes, at når jeg siger at jeg selv kører ind foran andre i køen når folk holder for rødt, så er det fordi jeg som oftest er den der kører hurtigst, så jeg kan jo ligesågodt overhale når folk holder stille i stedet for at skulle ud i potentielt farlige situationer der kan opstå når man skal overhale en hel kø på cykler på en smal cykelsti. For mig handler det om at erkende hvordan man selv er om cyklist. Hvis jeg har en dag hvor jeg ikke har behov for at skynde mig eller ikke har lyst til at svede kører jeg jo heller ikke forrest i køen, men tager det stille og roligt nede bagi. at man overholder færdselsreglerne, ikke cykler på fortovet og i parker og fodgængerfelter, ikke svingr for rødt At man overholder færdselsreglerne, inde i byen kører cyklisterne ikke særligt hensynsfuldt selvom der er cykelstier. At man overholder færdselsreglerne, og at man tager hensyn til sine medtrafikanter. At man overholder færselsreglerne men det er der ikke ret mange som gør i København og politiet gør ikke noget ved problemet. Det er jeg meget ked af. F.eks.: Tror manger mennesker, at det er lovligt at svinge til højre uanset om der er rødt for dem (i en lyskryds) Meget sjællent rækker en cykelist hånden ud, når de dreje. Der holder altid 3 eller op til 8 cykelister i et lyskryds og venter på at kommer over, selv om der kun må holde 2 cykellister. Jeg er i år alene - hele 3 gang ved at komme slemt til skade, fordi mine medcykelister kører ind og ud imellem vi andre, som ikke partout skal ligge forrest på cykelstien:( At man overholder færselsreglerne og tager hensyn til andre. at man overholder reglerne som cyklist og tager hensyn til hinanden. Både til gående, billister og 23

25 cyklister. At man overholder reglerne. At man kører i højre side på cykelstien og hvis man kører og snakker med en anden cyklist samtidig, at man holder øje med bagfrakommende cyklister og trækker ind til siden. At man kører forsigtigt forbi børn når man overhaler. At man viser af når man skal dreje og når man skal stoppe. At man ser sig for inden man kører ud på cykelstien. at man overholder trafikregler og passer på gående At man respekterer de andre trafikanter At man respekterer færdselsregler, at man husker at vise fra, dvs. når man skal dreje eller stoppe, ringer når man overhaler, og at man accepterer og respekterer at folk kører i forskellige tempi. at man respekterer gældende færdselsregler at man viser hensyn til andre og ikke kun "møver" sig frem at man tilpasser hastigheden efter forholdene At man rækker hånden ud når man drejer. Rækker den rigtige hånd (venstre)ved stop. Hvis man kører langsom, så kører man helt inde ved kantstenen. Hvis man skal drejer tv holder man ikke midt på cykelstien. At man ser sig for, giver tegn og viser al mnulig hensyn. At man tager hensyn til andre medcyklister, fodgængere og andre trafikkanter i det hele tage. Man skal se sig over skulderen når man vil overhale på cykelstien. Når man skal svinge til højre, skal man blive i højre side af cykelstien og ikke dreje ind foran ligeudkørende. Man skal ikke cykle på fortov. At man tager hensyn til andre trafikanter, men det føler jeg tit jeg er den eneste der gør. Ofte bliver man overhalet indenom, kørt ned når man går ud af sin gadedør, fordi der bliver kørt på fortorvet etc.(surt opstød!!!) At man tager hensyn til de svage cykelister. At man tager hensyn til sine med-cykelister og er vågen i trafikken. at man viser hensyn til andre trafikanter og kører efter forholdene At markere med hånden, når jeg skal dreje, således at andre trafikanter ved vil jeg agter at gøre i trafikken. Og iøvrigt overholde færselsreglerne i al almindelighed At opnå størst mulig trafiksikkerhed for mig og den øvrige trafik At optræde således, at ingen bringes i farefulde situationer. Særligt med fokus på børnene i trafikken, i forbindelse med hvilke, det også handler om at optræde som en god rollemodel. At orientere mig bagud før jeg overhaler andre cyklister At holde for rødt At holde mig inde til højre på cykelstien i stedet for at fylde det hele Ikke at høre musik/radio med høretelefoner, så jeg ikke kan høre, hvis andre trafikanter vil i kontakt med/signalere til mig Ikke at svinge ind på cykelstien lige for næsen af andre cyklister at orientere mig inden baneskift. undlade at køte på fortove og fodgængerovergange. køre tæt på højre side af kørebanen At orientere mig, og ikke have for travlt At orientere sig godt og at passe på fodgængere, biler og andre cyklister At orientere sig i traffiken. Tage hensyn til andre. at overholde færdselsloven at overholde færdselsloven At overholde færdselsloven - og desuden vise hensyn til alle andre gående og trafikanter. Endvidere at tage øjenkontakt til bilister og andre, som holder tilbage for en. at overholde færdselsloven tage specielt hensyn til børn og gamle ikke høre høj musik mens man kører i trafikken ikke tale i mobil telefon under kørsel tilpasse egen fart til omkring kørende trafik At overholde færdselsloven som nr. 1. At have overblik over, hvor andre cyklister, bilister mv befinder sig. At holde afstand og holde tilbage, at give tegn. At overholde færdselsloven, hvad mange cyklister ikke gør! At overholde færdselsloven, og udvise hensyn. At overholde færdselsloven, så jeg og mine medtrafikanter kan færdes så sikkert som muligt. At overholde færdselsloven. Ikke at holde på sin ret. At vise hensyn til de svageste trafikanter. At overholde færdselsregler at overholde færdselsregler At overholde færdselsregler og "læse" den øvrige trafik.vi skal alle være her uanset transportform. 24

26 At overholde færdselsregler og at ha overblik både synsmæssigt som høremæssigt dvs. ingen musik i ørerne at overholde færdselsregler og tage hensyn itl andre trafikanter At overholde færdselsregler, cykle i et tempo som gør det muligt at tage de nødvendige hensyn til hvad der sker i trafikken, give plads for andre, tage STORT hensyn til cyklende børn, ikke råbe og skrige skældsord efter andre for alle mulige småting - vi kvajer os alle lidt i trafikken. At overholde færdselsreglerne At overholde færdselsreglerne at overholde færdselsreglerne og almindelig høflighed At overholde færdselsreglerne og at indrette kørslen efter forholdene (at køre langsomt forbi børn, der færdes på gaden for eksempel). At overholde færdselsreglerne og tage hensyn til alle andre i trafikken, både gående, andre cyklister og billister. At overholde færdselsreglerne, at være opmærksom på andre trafikanter, herunder fodgængere, at afpasse farten til omstændighederne at overholde færdselsreglerne, især i forbindelse med lyskryds og fodgængerovergange,se sig for... og tilbage, give tegn og vise hensyn over for andre trafikanter. At overholde færdselsreglerne, og behandle sine medbilister med respekt. at overholde færdselsreglerne, og pænt vente ved lyskurverne. At overholde færdselsreglerne, række hånden ud når jeg drejer. række hånden i op når jeg skal stoppe at overholde færdselsreglerne, samt i øvrigt vise hensyn til andre cyklister og fodgængere At overholde færdselsreglerne. at overholde færdselsreglerne. At overholde færdsesregler, køre efter forholdene og vise hensyn til andre. At overholde færselsloven kort og godt. Give tegn ved svingning/standsning også i rundkørsel. Holde til højre i ligudbane - ikke i ren højersvings bane- Kende venstersvingsreglen i kryds. Cykle på fortov/fodgængergang og mase sig frem ved busstoppested er bandlyst. Kort og godt vise hensyn- At overholde gældende færdselsregler At overholde gældende færdselsregler. At overskue trafikken og lægge sig fornuftigt mellem de andre cyklister. At afpasse tempoet til hvor man er. At få trafikken til at glide, også når man skal vise hensyn overfor bilister, der kommer på tværs af trafikken. At overholde regler og love. At være opmærksom i trafikken. At overholde regler sådan helt gængs, og tage hensyn til mine med cuklister + lære min søn hvordan man cykler at overholde reglerne og udvise alm. hensyn At passe på de andre cyklister og fodgængere. At køre efter forholdene. At passe på de andre trafikanter At respektere andre trafikanter = fodgængere, bilister, andre cyklister. At tænke sig om ift at være en blød trafikant (ift biler, lastbiler, busser osv) At respekterer færdsel regler At se mig for i trafikken At se mig for, når jeg overhaler, krydser veje At Se mig for. og passe på mig og mine med trafikanter at se sig for - orientere sig før der skiftes ud og ind række hånden ud når der skal drejes - ringe el.signalere når man overhaler -det gøres sjældent, men er vigtigt for sikkerheden. Tage hensyn til medcyklister og andre i trafikken. At sikre et godt flow på cykelstien At skabe plads på cykelstien til alle cykelister At have lys på At vise af når man skal dreje mv At tage høhjde for forgængere der står af ved busser (selvom det er irriterende) at skulle sætte farten ned At stoppe for rødt, og at give plads til ændre cyklister at stoppe for rødt. At række hånden ud. Ikke at overhale hasarderet. At tage hensyn til børn. At tage hensyn til alle andre. At orientere sig. At overholde reglerne. Ikke at insistere og holde på sin ret. 25

27 At give plads. At tage hensyn til andre cykelister og biler (for din egen skyld) plus fodgaengere... Foelge de regler omkring at raekke haanden op naar man stoppe og til siden naar man drejer. Det vi laerte i folkeskolen... at tage hensyn til andre cykelister og især fodgængere. At tage hensyn til andre cykellister og fodgængere. At give signaler til gave for alle traffikanter. at tage hensyn til andre cyklister og billister. at tage hensyn til andre mennesker i trafikken at tage hensyn til andre og følge færdselsreglerne At tage hensyn til andre samt vejforholdene og respektere færdselsregler, så andre cyklister har mulighed for at forudsige min adfærd i trafikken. At tage hensyn til andre trafikanter at tage hensyn til andre trafikanter At tage hensyn til andre trafikanter - alle typer - og selv at blive taget hensyn til!! At tage hensyn til andre trafikanter og at være opmærksom i trafikken. At tage hensyn til andre trafikanter. Give tegn når jeg skal dreje og stopper (ikke for rødt lys). Have lys på cyklen når det er mørkt. Holde tilbage hvis det er muligt, hvis f.eks. en bil skal krydse cykelsti. At tage hensyn til de andre trafikanter (cykelister, fodgængere og bilister). At overholde færselsloven. at tage hensyn til fodgængere at tage hensyn til medtrafikanter, men også at se sig for og følge færdselsreglerne At tage hensyn til mine omgivelser, Signalere klart og overholde de almindelige trafikregler At tage hensyn til svagere cykelister. Ikke tage chancer i forhold til biler og især lastbiler. Prøver altid at få øjen kontakt både med belister og andre cykelister ved sving eller i kryds så der ikke opstår en farlig situation. Kigger mig over skulderen når jeg overhælder. Prøver ikke at ligge i vejen for hurtige cykelister. Ellers nyde det at cykle. At to cyklister ALDRIG ligge ved siden af hinanden hverken på cykelsti eller kørebane. Overhalinger er altid ok, men tager aldrig mwre end 1-3 sekunder pr. cykel man passerer. ellers kører man ikke hurtigt nok til at overhale. Der ud over placerer man sig altid bag ved den fuldt optrukne linie ved lyskryds. At udvise almindelig opmærksomhed, hensyn og respekt og almindelig sund fornuft over for de øvrige cyklister, trafikanter, og fodgængere.. Selvfølgelig under overholdelse af færdselsloven. At vi cyklister i fællesskab følger trafikregler og -normer At der er plads til alle former for cyklister At være ansvarsbevidst både overfor andre og mig selv At være nærværende i trafikken. Dvs. at alle andre trafikanter bemærkes og min kørsel indrettes derefter. At være opmærksom At være opmærksom både på fodgængere og bilister At være opmærksom i trafikken. Vise af når man skal dreje eller stoppe. At være opmærksom over for andre og selv være forudsigelig (incl. at overholde færdselsreglerne) At være opmærksom på andre trafikanter bilister/cyklister/fodgængere. At holde tilbage for ind- og udstigende af busser. At være opmærksom på andre trafikanter og oftest overholde færdelsreglerne At være opmærksom på den øvrige trafik At være opmærksom på mine medtrafikanter og følge flowet. At være opmærksom på sine omgivelser. Fx ikke at sende sms, chekce fjæsbog eller læse bykort mens man cykler. Give plads så trafikken glider, række armen ud når man svinger. Som bilist skal man huske at dele asfalten med cyklister. Respektere lys signal, og hvis kk ville udbedre asfalt skader på cykelstierne; og rydde dem om vinteren så os der kun har cykel kan komme sikkert frem. At være opmærksom på trafikken. At være opmærksom, nærværende og følge gældende regler At være opmærksom, ædru og hellere se sig for end gå op i trafikreglerne. Bruger cykelhjelm og viser hensyn i håb om, at andre viser mig hensyn. cykelhjelm, stoppe for rødt lys, gøre tegn etc. Cykler på cykelstierne - ikke på fortovet!! Holder for rødt - lader andre passere! 26

28 Da jeg også er fodgænger og bilist, er jeg opmærksom på, at jeg skal tage hensyn til andre gående og kørende. Jeg overholder som regel færdselsloven. Der sker færre ulykker Det at være hensynsfuld for andre. Det betyder meget at man tager hensyn til hinanden når man cykler, det er der alt for mange der ikke gør og som ikke kender reglerne som at give stop tegn eller række hånden ud når man skal dreje. En masse ulykker kunne undgås hvis folk kendte/brugte håndtegnene. Det er helt afgørende cyklister køre helt vildt mod ensretning, på fortove, overfor rød, taler i mobiltelefon Det er meget vigtigt for mig. Men jeg cykler sjældent, synes det er for usikkert.en del cyklister kører jo, som var de alene på vejen/cykelstien. Det er sådanne man skal køre, ikke så svært. Det er vigtigt. God opførsel og omtanke er altid vigtigt Og i og med stigende antal cyklister i trafikken er indsats for hensynsfuld kørsel meget vigtigt. Det formindsker risikoen for at køre galt eller blive kørt ned af bil/lastbil/bus. det indebære at jeg og andre er sikker i trafikken. det indebære at jeg gerne vente på at andre er kommet forbi inden jeg selv "tager chancen" så er jeg på den sikre side. hensynsfuldt er for mig også at give sinal og ikke mindst at gøre det i god tid så alle ved hvad jeg har i sinde. Det indebærer at jeg giver tegn, holder tilbage når jeg skal f.eks. ved busstoppesteder og fodgængerfelter, og at jeg selvfølgelig ikke cykler på fortovet. Det handler også om at give plads til de cyklister der er hurtigere end jeg. Det indebærer at jeg passer bedre på mig selv og andre. Det indebærer at tage hensyn til biler og andre cyklister. Dvs. lade være med at dreje til højre når der er rødt eller krydsevejen uden et lyskryds for det forvirre bilister og andre cyklister, lade være med at cykle på fortorvet. Lade være med at cykle på en Christiania cykel i myldretiden for det spærre cykelstien og hindre andre cykelister i at komme frem. Og ellers bare generelt overholde færdselsloven Det indebærer, at man viser hensyn på cykelstien ved at give plads,vise af, give tegn osv. og generelt følge trafikreglerne. Det ligger jo i ordet - at man tager hensyn til de andre cyklister og andre trafikanter i øvrigt det vil sige fx at stå af cyklen, når der er cykling forbudt. at tage hensyn til andre cyklister. at lade være med pr automatisk at mene, at jeg har ret til at køre fx, hvis en bil skal dreje, og det vil afhjælpe en kæmpe bilkø. at køre ordentligt. at En hel masse! Stor opmærksomhed på andre fx - der er mange "regler" jeg synes der skal følges. Er ikke cyklist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ex at jeg ved overhaling er opmærksom på bagkørende cyklister. at jeg overholder færdselsreglerne. Fart - Forhold - Hensyn - Vejret - Give tegn - Lys. For mig handler det mest om, at cyklisterne ikke skal udsætte sig selv for unødige farer, og at de skal erkende, at bilerne ogå skal være der. fornuftigt Føler mig mere sikker i trafikken... Forventning om at andre også viser hensyn... I scratch your back, you scratch mine :-) Følge de gældende regler for cyklister og se mig for, så jeg ikke kører ind i eller skubber andre ud på vejen fra cykelstien. Følge færdselsloven og i øvrigt opføre sig pænt Følge færdselsregler Følge færdselsreglerne og tage hensyn følge færdselsreglerne,give tegn, give plads Følge loven som Gælder ALLE. Ikke køre på fortov, fodgænger felt, gågader, parker, stier og modsat rettet øvrig trafik. Tage hensyn - der findes andre en en selv.(også selvom at kommunen velsigern dig). først og fremmest at overholde trafikreglerne selv, men også være opmærksom på trafikken omkring mig og indordne mig efter den... Først og fremmest at trække ind til højre, så andre kan komme forbi. Kører ret stærkt selv, og irriteres over andre folk, der kører langsom og midt på cykelstien. Vise hvad ens handling måtte være - stoptegn, dreje. Får en masse motion. 27

29 give plads til andre, følge med i trafikken spec ved kryds med højresvingende biler Give signal ved stop og drej samt ikke køre for hasarderet omkring andre cyklister. Give signal, holde til højre Give tegn ved stop og når man drejer. Se sig tilbage inden man overhaler. Glæde på cykelstierne Hele tiden at holde sig orienteret om de øvrige trafikanter, og tage de fornødne hensyn hensyn hensyn til andre hensyn til fordgængere... man kan ikke længere gå tur rundt om søerne fordi cyklister tage så meget plads Hensyntagen til medtrafikanter. holde for rødt vise af holde mig inde til højre af vejen kigge mig tilbage især ved venstresving holde færdselsreglerne Holde loven. Vise hensyn holde til højre og derved gøre plads til andre på cykel stien. altid gøre tegn så andre trafikanter kan se hvad jeg mit næste træk er! Holde til højre på cykelstien Ikke køre på fortorvet Ikke fylde, eller kører i fodgængerfelt ved lyskrys Holde til højre på cykelstien, køre opmærksomt så jeg ikke er til fare for mig selv og andre, passe på børn på cykel og undlade at råbe ukvemsord af andre cyklister holde tilbage for andre (også biler der skal over cykelstien) se sig for køre mindst muligt på fortove og mod ensretning hvis man har trailer på eller kører christianiacykel, kan man holde sig lidt tilbage i lyskryds o.l., så man ikke spærre vejen, og alle andre skal køre udenom fordi man starter langsommere med den store vægt Holde tilbage for busser. Ikke køre hasaderet. holde øje med de andre trafikanter. signalere stop og drej o.s.v. og køre i ordentlig tid, så jeg ikke behøver at køre hurtigt og uovervejet. smile og øjenkontakt til andre trafikanter... husk at kikke sig tilbage ved overhalin,række hånden ud Huske hjelm og se mig for. Hvis der er gode cykelforhold er det nemt at overholde færselsreglerne. Det er vigtigt at tage hensyn til mine medtrafikanter hvis jeg turde cykle. ville jeg respektere både regler og andre mennesker, ikke mindst fodgængerne, som ikke har en chance Håber så at alle andre cyklister også tager hensyn I det omfang, jeg ikke overholder færdselsreglerne - og det sker ved f.eks. højresving - sørger jeg for, at jeg ikke er i vejen for den øvrige trafik. Jeg giver som regel tegn ved stop og sving. I videst mulig omfang at overholde færdselsreglerne og at holde tilbage når det er nødvendigt - også selv om man har "retten" på sin side Ikke at bringe andre i fare. Ikke at cykle for hurtigt i nærheden af gamle mennesker og små børn. ikke at fylde Ikke at skabe utryghed for medtrafikanterne Ikke at genere andre i trafikken Ikke cykle i fodgængerfelter, ikke "køre uden om" svingbaner (holde sig bag biler i svingbaner), Ikke cykle på fortov, ikke cykle mod ensretning. ikke komme til skade eller skade andre Ikke køre på fortovet eller fodgængerfelt Ikke køre på fortovet. Ikke køre i fodgængerovergangen.ikke genere andre på cykelstien. Ikke køre risikobetonet, vige tilbage for specielt fodgængere - overholde færdselsreglerne, udvise venlighed (ved fx smil og nok). ikke køre ud foran andre uden at give tegn række hånden ud for drejning og stop ikke ringe med klokken (sig hellere "her kommer jeg" ved overhaling) IKKE køre over for rødt ikke fylde for meget på cykelstien ikke kører over for rødt, vise hensyn,holde tilbage for fodgængere Ikke lave uforudsete sving. ikke køre i fodgængerfæltet Ikke tale i mobiltelefon holde for rødt Give plads 28

30 ikke ræse, og giv plads for andre ikke udsætter andre + mig selv for fare Ikke være til fare for andre trafikanter ikke være til fare for andre. Tage hensyn til andre Især at være opmærksom på og afpasse min kørsel i forhold til svagere trafikanter; fodgængere, børn og andre mindre cyklister. Dernæst at give tegn ved sving og stop, hvor det kan være til fordel for andre cyklister og bilister. Jeg er holdt op med at cykle, fordi jeg netop har mistet den. I 2010 og før cyklede jeg ofte, og lagde vægt på at tage hensyn til fodgængere, hvilket langt fra alle cyklister altid gør. Det må være et princip, at de stærke trafikanter med lastbiler og busser øverst i hierarkiet tager ekstra hensyn til "de forsvarsløse", også selv om der findes især helt unge og ældre, der optræder med nærmest foragt for egen liv og lemmer. Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, men jeg kører altid hensynsfuldt og forventer, at andre gør det samme, hvilket meget tit ikke er tilfældet. Jeg forsøger altid at køre hensynsfuldt, så det er ikke noget jeg tænker på Jeg forsøger så vidt muligt at give tegn om jeg skal dreje eller stoppe. Jeg kigger mig over skulderen inden jeg overhaler og i det hele taget at køre efter forholdene. Jeg køre altid hensynsfuldt Jeg kører ikke på cykel efter at jeg i oktober sidste år blev væltet af en ung mandlig cyklist, der ville overhale,hvorved hans styr ramte mit styr. Jeg brækkede den ene arm og fik stort sår på det ene lår, blødende øre samt diverse blå mærker på arme og ben. Jeg har tidligere cyklet meget op til 20 km. dagligt. Men den oplevelse har gjort mig utryg ved at færdes på cykel. Jeg mener selv at jeg kører hensynsfuld og forventer at andre også kører hensynsfuld Kende sin by og sine ruter, vise hensyn dvs. ikke mase sig frem men følge trafikken. IKKE tro at man skal køre tour de france i en storby med børn og gamle på cykel. Tale pænt til hinanden på cykelruterne. Give plads både til medcyklister, fodgængere og bilister. køre efter forholdene. altså på søstierne skal man ikke ræse. overholde færdselsreglerne. ikke fylde som christianiacyklerne Køre stille og roligt og overholde trafik regler. Kører efter reglerne, opfører mig ordentlig overfor andre trafikanter. Kører ikke cykel - men cyklister skal vise mere hensyn til bilisterne. De kører med hovedet under armen! kører ordentligt og ikke genere andre i trafikken. Man bør tage et naturligt, menneskeligt hensyn. Passe på hinanden. Kun overhale, når der er plads. Overhal kun udenom. Hvis man kan dreje til højre ved et kryds, og det er markeret, så skal dem, der skal lige ud holde til venstre, når de stopper. Det er så irriterende, når folk ikke gør det. Generelt holde et øje på alle omgivelser. Tage hensyn til folk på gå-ben. Jeg kører desuden altid med cykelhjelm og lygter. Man kommer langsommere frem man overholder færdselsreglerne at man holder tilbage for passager der stiger af bussen. lader være med at spærre fodgængerovergangene når man holder for rødt. at man ved at trafiklyset også gælder for cyklister Mange ting: fx 1) at se sig tilbage før en overhaling 2) at køre moderat hurtigt, da (al) for hurtigtkørende er farligt og ikke tilpasset bykørsel 3) at give nødvendige tegn 4) at overholde en vigepligt 5) at være opmærksom og rolig 6) ikke at køre to og to i myldretiden Markere i forhold til de andre cyklister hvor jeg har tænkt mig at køre hen. Trække ind til siden for at andre kan komme forbi. Følge almene færdselsregler Markere tydeligt ved stop og sving. Holde til højre på cykelstien. Ikke køre længere frem en til stopstreget i et lyskryds. meget. men de danske love for cykling er for stramme. vi kan lære meget af amsterdam. mindre dårlig samvittihed :) Må jeg citere politimester Bastian fra Torbjørn Egeners Folk & Røvere i Kardemommeby: 'Man må ikke skade andre eller sætte livet til - men i øvrigt kan man gøre hvad man vil' Når at jeg som fodgænger ser hvordan cykelster kører syntes at mange køre hensynlyst for at komme frem, det er ikke det rette mål. 29

31 Når det endelig er, overholde færdselsreglerne når jeg skal til fest fx. opmærksomhed opmærktsomt Overblik, overskud og hensynsfuldhed Overhold færdselsloven!! Overholde alle færdselsreglerne Overholde de få meget forståelige regler overholde de mest elementære færdelsregler. (Holde for rødt, række hånden ud når jeg skal dreje, markere for stop). Overholde de samme regler som bilister. Vise af ved sving, række hånd op ved stop, ingen indenoms overhalinger, trække cyklen over fodgængerovergangen, ingen kørsel på fortov m.m. overholde den vigtigste færdselsregel: at tage hensyn! mest til de blødere trafikanter men også medcyklister og medvirke til at bil- og tungere trafik glider godt overholde færdelsreglerne og vise hensyn til andre overholde færdselsloven Overholde færdselsloven Overholde færdselsloven, placere sig fornuftigt i forhold til bilister og vise hensyn til øvrige cyklister ved at give plads og være klar, når det skifter til grønt lys. Overholde færdselsregler overholde færdselsregler Overholde færdselsregler og kører i et tempo afstemt med pladsforhold og trafik overholde færdselsregler og vise hensyn Overholde færdselsregler. Tage hensyn til andre trafikanter Overholde færdselsreglerne overholde færdselsreglerne Overholde færdselsreglerne og lade trafikken glide Overholde færdselsreglerne og tage hensyn til medtrafikanter (både bilister, cyklister og fodgængere) Overholde færdselsreglerne tage hensyn til gående og medtrafikanter Overholde færdselsreglerne tage hensyn til såvel bilister som gående Overholde færdselsreglerne, brge cykelhjelm og vise hensyn Overholde færdselsreglerne, ikke være til fare for andre eller mig selv. Overholde færdselsreglerne, med særligt hensyn til fodgængere. Særligt vigtigt, at lade de andre trafikanter vide, hvad du har tænkt at gøre (v. standsning, højre- og venstresving) Overholde færdselsreglerne, men de gælder tilsyneladende ikke for mange cyklister Overholde færdselsreglerne, samt være opmærksom på trafikken og trafikanterne omkring mig. Alt for mange cyklister har ingen begreb om færdselsregler, og kører som om de var den eneste cyklist på cykelstien. Overholde færdselsreglerne, være opmærksom og tage hensyn til andre i trafikken Overholde færdselsreglerne, være opmærksom på andre trafikanter, undgå det med "jeg skal bare frem" og istedet slappe mere af under kørslen. overholde færdselsreglerne. Ikke overhale uden at se om der er andre i overhalingsbanen. Holde særligt øje med gående og "svagere" cyklister som børn og ældre. Overholde færdselsreglerne. Passe på svage trafikanter - også når de ikke overholder reglerne. Overholde færdselsreglerne. Køre efter forholdene. Overholde færdselsreglerne. Vise hensyn til andre. Tænke sig om. Overholde færdselsreglerne. Være opmærksom på andre i trafikken. At kommunikerer respektfuldt med andre cyklister og bilister Overholde færdselsreglerne. Være opmærksom. Vise hensyn. overholde færdselsreglerne-ikke køre for stærkt, Ingen knallerter på cykelstien overholde færselsreglerne overholde gældende trafikregler - tage hensyn til andre cyklister 30

32 overholde regler overholde reglerne og passe på andre Overholde reglerne. Bruge cykelsti Overholde trafikregler over for billister og gående. Der kunne dog laves ændringer, således at cykelister på flere strækninger kunne undgå at stoppe i lyskryds, f.eks. flere strækninger der er hastighedsreguleret mht. lysregulering Overholder færdselsreglerne. Passe på mig selv. Passe på ved overhaling Ikke køre for stærkt Holde tilbage ved fodgængerovergange (selvom at bilerne altid bare kører videre!!!) Sætte farten ned ved busstoppesteder (dog burde de gående undervises i, at det kun er der, hvor der ikke er helle, at cyklisterne skal holde tilbage!!!) positiv holdning til medtrafikanter og smil, ingen aggression, ingen behov for at skælde ud og irettesætte andre, overbærenhed respekt for de andre trafikanter. sikkerhed for mig selv Rigtig meget. Det ville være rart at der blev taget op, at man aldrig må overhale indenom, ikke fordi jeg kører i venstre side, men vil ikke cykle inde på alle de riste og skidt. Se sig for. Vise hensyn til andre i trafikken. Kende og overholde færdselsloven. Se sig tilbage, når man overhaler andre cylister Overholde færdselsreglerne selv at køre efter reglerne. Tage hensyn til andre cyklister,selv om medcyklister ikke altid er nemme at være sparringspartnere med, da cyklister de senere år er begyndt at bruge fodgængerovergange, fortove, modsatte fortove m.v. som noget de åbenbart syntes er helt i orden. Det er ikke kun unge mennesker der ikke kender reglerne - og der vil jeg venligst indskyde en fodnote- jeg savner Duerloo fra rådet for større sikkerhed tilbage fra hvor både forældre og skoler lærte deres børn at overholde færdelsreglerne. Som jeg ser det har vi nu 1-2 generationer af cyklende der aldrig har lært at overholde de mest elementere regler, fordi deres forældre aldrig har lært dem reglerene, eller er ligeglade.og derfor bruger deres egne og ofte forkerte og farlige muligheder, både for dem selv og for os andre. Det giver også faremomenter for gående. Har ofte mødt cyklister der cykler på fortovene, både i modsatte cykelretning og andre spændende retninger så pleace, kan vi få gang i undervisningen i folkeskolen, ungdomskolen, og måske også når de unge skal have kørekort. Kan man ikke færdselsreglerne som cyklist, bliver man en egoistisk bilist, da man så ikke tager hensyn til hinanden. Ser sig tilbage før man overhaler. Viser tegn ved stop. Flytter sig fra cykelstien når man er steget af. Set fra en bilists side savner jeg at cyklister overholder færdselsreglerne og viser lidt mere hensyn til at jeg som bilist også skal frem. sikkerhed sikkerhed sikkerhed sikkerhed! cykelkulturen er ellers i bundens hos flertallet af cyklister. Sikkerhed for andre og mig selv. sikkerhed for mig og mine medtrafikanter Sikkerhed på vejene sikkerhed, hensyn, plads til alle Sikkerhef for mig selv og andre trafikanter Slet og ret at overholde færdselsreglerne. Som bilist ved jeg, hvor besværligt det kan være med cyklister. Derfor cykler jeg, så at jeg ikke generer biltrafiken altfor meget. Stoppe for rødt, se mig tilbage inden jeg overhaler andre cyklister, markere når jeg vil dreje henholdsvis hvis jeg stopper hvor det kan være til gene, bruge ringklokke inden overhaling på cykelsti hvis det skønnes nyttigt for den/de forankørende. Større sikkerhed for andre og jeg selv - derved større glæde (livskvalitet) Større sikkerhed for mig selv og andre. Større sikkerhed i trafikken Svært formuleret spørgsmål!! Jeg synes jeg kører hensynsfuldt - både af hensyn til mig selv og andre cyklister og fodgængere. 31

33 Så håber jeg også de andre gør det såvidt mulig at tage hensyn til andre og overholde færdselsreglerne Tage hensyn til anden trakfik. tage hensyn til andre cyklister og fodgængere ikke bruge fogængerovergangen som cykelsti ej heller fortorvet Tage hensyn til andre cyklister, og andre trafikanter generelt Tage hensyn til andre på cykelstigen, trække på fortorvet, tage hensyn til bilernes kørsel Tage hensyn til andre svage trafikanter Tage hensyn til andre trafikkanter. Have lygte på når det er mørkt Tage hensyn til andre... Tage hensyn til de gående og andre cyklister Tage hensyn til medcykelister, fodgængere og bilister. Vise af i tide og give plads. Få trafikken til at glide. Ikke at snakke i mobil, sms'se eller have musik i ørerne, men være tilstede. Stoppe før fodgængerfeltet og ikke midt i det eller efter, hvor der gerne skal være plads til de cyklister som skal dreje. Tage hensyn til medtrafikanter. Tage hensyn til mine medtrafikanter Tage hensyn til og holde øje med andre cyklister, fodgængere,hunde,bilister. Vise af, når jeg drejer, række hånden op, når jeg stopper. Parkere cyklen i stativ eller hvor den ikke generer andre. Tage hensyn, også over for biler, så de ikke bremses unødigt tager hensyn til andre cykelister og og fodgenger. Tempo og hensyn til fodgængere særlig børn Trække ind til højre, når der er plads. Orientere sig bagud inden man trækker ud. Tørre sikkerhed- Uha - foreksempel at trække ind til siden på cykelstien så andre(hurtigere cykelister) kan passer. Overholde trafikreglerne ikke cykle i fodgængerfeltet! Under de givne forhold at tage hensyn til andre trafikanter ville sætte pris på at alle cykellister og billister overholder alle regler Vise hensyn for andre cyklister, fodgængere samt bilerne. Holde tilbage for rødt lys samt holde til højre på cykelstien, selv om mange cyklister ikke overholder det. Har oplevet flere gange at mange cyklister kører siksak mellem fodgængere i fodgængerfeltet og kører på fortovet. Det er ikke hensynsfuldt. Vise hensyn og køre sikkert vise hensyn og overholde færdselsreglerne vise hensyn overfor andre vise hensyn overfor mine medtrafikanter overholde lyssignaler ikke køre i fodgængerfelter ikke køre på fortorv ikke køre mod færdselsretningen vise hensyn til andre, vi er mange der færdes i trafikken, og lidt gensidet hensyn skber en en positiv stemning, et smil af taknemlighed. vise hensyn til mine medtrafikanter, være sig gående, cyklende eller bilende. Overholde elementære færdselsregler Vise hensyn til sine medtrafikanter. Være opmærksom i trafikken. Vise tegn til bilister, medtrafikanter i øvrigt samt til fodgængere. Undlad at køre andre steder end hvor det er tilladt. Giv plads til af og påstigning i bus. Vise tegn. Følge trafiklove og ikke cykle på fødgængerfelter eller i den gale side af vejen. Have lys og reflekser når det er mørkt. Vise tegn. Give plads. være opmærksom Være opmærksom på andre trafikanter. Være opmærksom på de andre cyklister. På fodgængere og biler. Gøre tegn når jeg skal dreje og stoppe. Være opmærksom på mine medtrafikanter. Være opmærksom på mine omgivelser. Følge trafik loven. 32

34 Være opmærksom på resten af trafikken Være opmærksom på trafikken og fodgængere. Respektere og overholde færdselsregulering. [Q22] Er der et cykelråd, som du vil tilføje I bike CPH s cykeldogmer? - lær dit barn at køre på cykel på de små veje - og udenfor myldretiden. Desuden mener jeg, at brochuren skulle husstandsomdeles. Jeg cykler hver dag - og ville have været meget opmærksom på folderen, hvis jeg på nogen måde havde set den. Det har jeg ikke, så kommunikativt har formidlingen IKKE NÅET UD TIL MÅLGRUPPEN. DET ER DÅRLIG KOMMUNIKATION! "Hey - tag det roligt. Du må vente til der er plads" eller: "INDHENTENDE CYKLIST HAR VIGEPLIGTEN" Cykler selv ganske langt og ganske HURTIGT i trafikken. MEN man skal ikke presse andre cyklister bag fra, når der ikke er plads. Gælder især RACER CYKLISTER og ego cyklister, de må vente. Typisk dårlig cykel kultur, ses ofte: "Hey, flyt dig, her kommer jeg...." - det er et stigende problem med egoister i trafikken Alle færdselsregler gælder også for cyklister At folk ikke kun tænkte på sig selv, men så sig omkring/tilbage og tog bestik af, om det var nu man skulle overhale. Ellers at holde færdselsreglerne, som vores generation har fået ind med "moder- eller fadermælken", fordi det er den eneste måde man kan få rettet op på de egoistiske opfattelser af, hvad man bør gøre ude i trafikken. At man har pligt til at stoppe for at bussen kan blive "tømt" for passagerer, også børnehavegrupper og skoleelever,så de ikke bliver kørt ned. At man skal vise overskud og med det mener jeg at man skal vise, at man ikke er så egoistisk at man kun tænker på hvordan og hvor hurtigt man selv kommer frem på cykel men at man også har overskud til at tænke på hvordan ANDRE kommer frem Biler ud af byen - tag cyklen ind! Bliv bag stoplinien - der er en mening med den. Bliv bag stregen og bag andre cykelister, når der er rødt lys. Brug hovedet når du cykler... brug ikke telefonen mens du cykler Brug klokken i tide. Hav tålmodighed med de yngre cyklister, der skal lære at færdes i trafikken. Brug lys og reflekser og cykelhjelm Cykel ikke på fortovet cykel opmærksom. ta musikken ud af ørene! Cykler skal også vise hensyn til bilister - det er ofte deres egen skyld, når de er udsat for fare. Cyklister og fodgængere skal ikke blandes. Da jeg har været på ferie i kampagneperioden, har jeg ikke oplevet den. Jeg ved ikke, om kampagner virker. Jeg tror den måske rammer sporadisk - og ikke de den burde. Jeg synes, man skulle tage fat i de professionelle cyklister (grønne bude og andre), der tit kører meget hensynsløst - og simpelthen inddrage firmaerne ret til at drive forretning, hvis de ikke kan "styre" deres ansatte. Der er andre på cykelstien end dig! Der skulle indføres klippe ordninger lige som over for bilister der ikke overholder færdselsloven Desværre må man nok have mere (cyklende) politi på gaden, så folk kan køre pænere. Det er vigtigere at fokusere på, hvordan cyklister skal tage hensyn til fodgængere. Det er denne kampagne tilsyneladende blottet for og derfor eklatant fejlskud. drop de cykler som er mere end 50cm i myldretiden dvs imellem 7-9 og drop egoismen og bliv altruist drop mobilen mens du cykler Drop mobilen Se når du kigger Drop mobiltelefonen; kør ikke parvis; vær søde ved hinanden Du er ikke alene - se dig for i trafikken Du er IKKE med i tour de france Tal pænt i trafikken Brug en boksebold til at afreagere i stedet for cykelstien Du har tid nok et råd om ikke at tale i mobiltelefon 33

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Kør sikkert I KCK Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Færdselsetiske retningslinier Lovlydig 1. Jeg er en lovlydig cykelrytter, som kender og efterlever Færselsloven 2. Jeg er særlig hjemme i Færselslovens

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Sådan cykler vi ikke i ACK

Sådan cykler vi ikke i ACK Sådan cykler vi ikke i ACK Teoriprøve for håbløse cyklister Eksemplerne i prøven bygger desværre delvist på virkelige begivenheder, som tidligere er oplevet i klubben. Formålet med prøven er derfor, på

Læs mere

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion - Tag altid dit affald med hjem, eneste undtagelse er bananskrald - Tis hvor det ikke generer omgivelserne - Overhold færdselsreglerne, også selv om det går stærkt

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold:

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold: Værd at vide om skolepatruljen Indhold: Introduktion, 2 Belønning, 2 Bevis, 2 Blinde vinkler, 2 Diplom, 3 Farlig opførsel, 3 Forsikring, 3 Forældremøder, 3 Forældres accept, 3 Hastighed, 4 Hensigt, 4 Hvor

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu. Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.dk Baggrund Elcykler bliver mere og mere udbredt og dermed også ulykker

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Erfarne bilisters gode vaner

Erfarne bilisters gode vaner Erfarne bilisters gode vaner 25 3 Erfarne bilisters gode vaner De fleste ældre bilister er meget erfarne bilister. De mange års erfaring med at køre i trafik ken har givet dem indblik i, hvordan man skal

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Udfordringen: Vores udfordring gik ud på at vi skulle lave en kampagne, der var rettet mod forældrene på Vinding Skole, som skulle gøre 15-årige til mere sikre

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012

Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012 Cykelkampagne Evaluering af karmakampagnen Oktober 2012 ISBN 978-87-92689-72-6 Oktober 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Rapporten

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Indledning Vi vil i følgende opgave foretage en analyse af materiale fra kampagnen Minikøbenhavner. Vores primære fokus er kampagnens forretningsstrategi med henblik

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

#0:00:41-1# Christian: nej det er fint.

#0:00:41-1# Christian: nej det er fint. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 #0:00:00-0# Christian: Det er måske ikke det mest intime emne, men alligevel er det selvfølgelig, er det

Læs mere

Der er sket en ulykke Lærervejledning

Der er sket en ulykke Lærervejledning Der er sket en ulykke Lærervejledning www.faerdselssikkerhed.dk Indhold Tanker bag materialet s. 3 Trafikken ind i klassen Læsning af stor bog lille bog Om formbogen Om forældrebrev Aktiviteter s. 5 Min

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn Vejledning til Indhold At færdes i trafikken er noget, man skal øve sig på. Der er mange ting at holde øje med og være opmærksom på og mange regler, man skal kende. For små begyndere i trafikken er det

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik for Humlebien

Trafikpolitik for Humlebien Trafikpolitik for Humlebien Med denne politik sætter Humlebien trafiksikkerhed på dagsordenen og lægger op til en mere målrettet indsats både i dagligdagen og for en forbedret trafiksikkerhed ved institutionens

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

Kommentarer fra indrebylokaludvalg.kk.dk om cykelprojekt på Gothersgade

Kommentarer fra indrebylokaludvalg.kk.dk om cykelprojekt på Gothersgade Kommentarer fra indrebylokaludvalg.kk.dk om cykelprojekt på Gothersgade 1. Protest mod nedlæggelse af parkeringspladser i Gothersgade Det er helt urimeligt, at et par timers spidsbelastning på cykelstien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Trafikhæftet er støttet af Tips og Lotto midler. Du kan få flere gode tips til sikkerhed i trafikken på www.borneulykkesfonden.dk

Trafikhæftet er støttet af Tips og Lotto midler. Du kan få flere gode tips til sikkerhed i trafikken på www.borneulykkesfonden.dk Dette trafikhæfte er udarbejdet af Børneulykkesfonden og henvender sig til både børn og forældre. Trafikhæftet indeholder en lang række sjove trafiklege og gode sikkerhedsråd, som skal være med til at

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1 Foden på egen pedal Side 1 Side 2 På to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de gør i de fleste andre lande. Det er sundt, det giver

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig?

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Sikker på skolevejen Alt det og meget mere kan du læse om i

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Flow. Bilag 1: Konteksten omkring Nørrebrogade skal konkretiseres yderligere, og hvad omlægningen af gaden til mere cykelvenlig har betydet.

Flow. Bilag 1: Konteksten omkring Nørrebrogade skal konkretiseres yderligere, og hvad omlægningen af gaden til mere cykelvenlig har betydet. Bilag 1: Spørgeguide, fokusgruppeinterview. Indledning: De kommer ind i stuen, og vi sætter os omkring bordet. Kaffe og kage skal deles rundt så de føler sig trygge ved situationen og os. Det er vigtigt

Læs mere

Trafiklege sjove lege på din vej Udarbejdet af Børneulykkesfonden med støtte fra Tips og Lotto midler

Trafiklege sjove lege på din vej Udarbejdet af Børneulykkesfonden med støtte fra Tips og Lotto midler KOLOFON Trafiklege sjove lege på din vej Udarbejdet af Børneulykkesfonden med støtte fra Tips og Lotto midler 1. udgave 1. oplag 2011 Tegninger/illustration marengdeluxe og anetterahbek@sol.dk Layout:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere