Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Historie A Gertrud Pagh Jensen (GP) 1b hi, 2b hi, 3b hi Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Folkedrab (1.g) Danmark stat og samfund (1.g og 3.g) (incl. da/hi-oversigtsforløb) Det tredje Rige (1.g) Opdagelser Imperialisme - Afkolonisering (2.g) Oplysningstid og revolutioner (2.g) Antikkens samfund med særligt fokus på Rom (2.g) Den kolde krig og vietnamkrigen (3.g) Vikingetiden (3.g) Danmark i verden (1.g og 3.g) (incl. kronologiforløb) Historie har deltaget med 1-3 lektioner i hvert af følgende AT-forløb: AT1: OL (id, bi, fy, ma, hi) AT3: Første verdenskrig (bi, ke, en, hi) AT5: Vietnamkrigen (bi, ke, id, en, hi) knytter an til historieforløb 7 Side 1 af 12

2 Titel 1 Indhold Folkedrab (fælles grundforløb for alle 1.g ere) Forløb om folkedrab med udgangspunkt i det diakrone 1) Introduktion til forløbet og arbejde med Holocaustkronologi. Politiken, mandag 27. januar 2003: Folkedrab og international ansvarlighed ( Folkedrabsavisen ): forsidebilledet, foto af tysk officer og tre jøder. Faktalink: Holocaustkronologi 2) Bearbejde begreberne Endlösung og Holocaust Hofer: Nationalsocialismen: Wannsee-protokollen. Fra Gerstein-rapporten. 3) Definition på folkedrab med henblik på at sammenligne folkedrabene i Armenien, Rwanda og Cambodia FN s konvention om folkedrab og kritik af definitionen. Cases: Armenien Cambodja Rwanda 1994: Før folkemordet. Folkemordet. Efter folkemordet. 4) Konsekvens af Holocaust: Verdenserklæringen af 1948; analyse af folkedrab og international ansvarlighed efter 1948; Bosniens eksempel Gade: Menneskerettighederne. Munksgaard: FN s Verdenserklæring om menneskerettigheder. Faktalink: Etnisk udrensning, Dayton-aftalen og krigsforbryderdomstolen. Folkedrabet i Bosnien Folkedrabsavisen. Massakren i Srebenica, s 14. Kluge: Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien ) Hvorfor har vi ikke haft folkedrab i Danmark? Orla Borg, Jyllandsposten : Multi-Danmark Klassen som historiebærere Uddrag af A Enevig, Sigøjnere i Danmark, 1968 og Tatere og Rejsende, 1964 F Pedersen, Skyd sigøjnerne 1990, s (Øjenvidneberetning, Bjerres rapport og Heimdal) 6) Mindekultur: Hvordan mindes man folkedrab og hvilken konsekvens har det på vores mindekultur. Visuel, traditionel mindekultur: Frihedsstøtten; Den tapre landsoldat; Den lille hornblæser Visuel folkedrabsmindekultur: Denkmahl für de ermorderten Juden i Berlin; Anmeldelse af Ismar Cirkinagic Smoking Gun, Århus Kunstbygning 2007 Stine Thuge Efter folkedrab til gymnasiale uddannelser: Historie. Afdeling for Holocaust- og folkedrabsstudier, DIIS Undervisningsbog (http://www.folkedrab.dk/undervisning/undervisningsideer/ historieafsnittet s.4-10 Sune Bechmann Pedersen, Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Kbh Universitet 2005, s ) Evaluering af forløbet. 13 x 95 min Side 2 af 12

3 I dette forløb arbejdes med folkedrab. Der tages afsæt i det velkendte folkedrab, Holocaust, og der indføres i det seneste på europæisk jord, Bosnien. FN s folkedrabskonvension er et omdrejningspunkt. Der arbejdes i matrixgrupper med folkedrab i Armenien, Cambodja og Rwanda for at vise den geografiske og tidsmæssige bredde. Der vises forskellige materialetyper og bruges forskellige hermed er forløbet en introduktion til såvel gymnasiet som historiefaget. - Oplysningstiden, revolutioner, menneskerettigheder - national identitet - ideologiernes kamp, afkolonisering - nye grænser og konflikter redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien Introduktion til forskellige : Klasseundervisning, par arbejde, gruppearbejde af kortere varighed, herunder matrixgrupper. Side 3 af 12

4 Titel 2 Indhold Danmark stat og samfund Da/hi-oversigtsforløb (1g) Fokus på store udviklingslinjer og årsagssammenhænge, særligt (stats)magtens udvikling; Historie og kronologi; Adelsvælde, enevælde (personlig, bureaukratisk, oplyst), demokrati; Forfatningskamp, demokratisering, industrialisering, globalisering; Hvad er/vil/kan/gør historiefaget..? Frederiksen m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Danmarkshistorien i korte træk side Hyldtoft m.fl..: Det industrielle Danmark , Lockouten og den politiske kamp s Bek: Magtens billeder - Tekster: Chr II s håndfæstning 1513, Kongeloven 1665, Grundloven Billeder (power point): Chr. II, Fr. IV, Fr. VI, J.B.S. Estrup, Den grundlovgivende forsamling, Stauning, Poul Schlüter, Poul Nyrup Billeder fra nettet: Attentatet mod Estrup; De blå gendarmer; Kvindernes takkeoptog 1915; Krøyer Fra Burmeister og Waynes jernstøberi (1885); børnearbejde på tændstikfabrik; Larsen Billede af livet i en sjællandsk bondegård ved midagstid (1852); Brendekilde Udslidt (1889) Tekster fra nettet: EU s magt i Danmarks bør undersøges pressemeddelelse og åbent brev til Folketingets partier fra Folkebevægelsen mod EU, 2. juni 2011; Har medierne fået for stor magt? Analyse ved Erik Albæk, Arjen van Dalen og Claes de Vreese 19. oktober 2008 Tidslinjer og oversigter fra Carstensen m.fl. Historiehåndbogen (1984) side 50-51, Gade m.fl. Europas verdenshsitorie (1985) : Film om Enevælden; Den franske revolution og Danmark; Grundloven Tegnefilm: Tegnedrengene fortæller verdens historie Velfærdsstaten og ungdomsoprøret (3g) Velfærdsstaten og ungdomsoprøret læses som to emner, der står i nær forbindelse med hinanden. Emnet "Velfærdsstaten" ses endvidere i tilknytning til forløbet da/hi-oversigtsforløb, og emnet "Ungdomsoprøret" knyttes an til emnet "Vietnamkrigen". Velfærdsstatens udvikling søges forklaret ud fra forskellige forklaringsmodeller: Den funktionelle; Den konfliktteoretiske; Den ideologiske Der laves et projekt, hvor eleverne vælger sig på emnerne Hippierne, Studenteroprøret, Den seksuelle revolution, Nye bolig- og familieformer, Kvindebevægelsen. Der arbejdes med emnet i grupper, derefter fremlæggelser for klassen. Andersen m.fl.: "Fokus 3 - historiens kernestof - Fra verdenskrig til Velfærd" s kilde 1-5 og 9. Ritzaus Bureau: Vi hard et godt i Skandinavien ( ) Ritzaus Bureau: The Economist: Skandinavien giver verden baghjul ( ) Ebbe Kühle: "Danmark - historie - samfund" s , Guldberg Mikkelsen: "Fantasien til magten" s Olsen: "Når lyset bryder frem". Kilderne 28, 31, 35, 53, 54, 62, 66 fordelt til projektarbejdet Artikel: "Arven efter 1968: I dag er vi alle hippier, Politiken Side 4 af 12

5 6 x 95 min + 8 x 95 min Forløbet Danmarks stat og samfund er sammensat af to dele: Da/hioversigtsforløbet samt Velfærdsstaten og ungdomsoprøret. - Dansk demokrati - industrialisering - velfærdsstaten - national identitet - (Brud og tradition Kampen om det gode samfund Det globale samfund) - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden - reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, diskussioner Side 5 af 12

6 Titel 3 Indhold Det tredje rige med udblik (It) og indblik (DK) Peter Frederiksen: "Det tredje Rige. Fællesskab og forbrydelse". Systime Side 15-79, samt tekst 7, 16, 28, 53. Uddrag af Charles Chaplin: "Diktatoren", kapitel 10. (Dans med en globus) Uddrag af Leni Riefenstahl: "Viljens Triumf" (de første ca. 20 min) Walt Disney/ Donald Duck: "Der fuehrers face" Søgning på nettet: Jyllandspostens antisemitisme i mellemkrigstiden Artikel fra Ålborg Stiftstidende 1934 om de lange knives nat. Frederiksen, Olsen og Søndberg: "Grundbog til historie - verdenshistorien " s , (Fascismen i Italien) Bryld: "Verden efter i dansk perspektiv", Systime 2006, s (Den danske model) 9 x 95 min I dette forløb behandler vi mellemkrigstiden i Tyskland, Hitlers vej til magten, nazismen og jødeforfølgelserne før og under 2. verdenskrig. Vi anvender fremstillingsstof, skriftlige kilder af forskellig art samt filmklip fra samtiden Vi laver "udblik" til Mussolinis Italien og "indblik" til Danmarks krise i 1930erne mhp. at forklare, hvorfor ekstremismen nogle steder vandt over demokratiet og andre steder ikke gjorde : Ideologiernes kamp Menneskerettigheder (Nationalisme; Demokrati) : Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og verdenshistorien Dokumentere viden om forskellige samfundsformer Formulere historiske problemstillinger Forklare samfundsmæssige forandringer Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk Klasseundervisning, gruppearbejde Side 6 af 12

7 Titel 4 Opdagelser, imperialisme og afkolonisering Indhold Schou og Rostgaard: Kulturmøder i dansk kolonihistorie, Gyldendal 2010, s om kulturmøder og fremmedbilleder Kort over verdensbilleder (antikken, middelalderen, 1500-tallet) Thomas Ohrt: De store opdagelser s. 6-19, 53-64, Kiilsgaard Madsen og Skovgaard Nielsen: "Opdagelserne. Kulturmøder eller kultursammenstød?" s , 46-52, Fokus 2 kernestof I historie. Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal 2006 s , Henrik Skovgaard Nielsen: "Imperialismen ", Gjellerups verdenshistorie 1972/79, spalte 81-86, 88-93, Tegneserie: Tintin i Congo (lille uddrag med fire billeder, hvor congoleserne ved et væltet tog fremstilles som dovne) Salmonsens konversationsleksikon om Afrikas befolkning Statistik over industrialisering, imperialisme og transportrevolution "Fokus 3. Kernestof i historie. Fra verdenskrig til velfærd"gyldendal 2007, side 78-82, lektioner af 95 min I dette forløb behandles koloniseringen fra 1400-tallet, herunder hhv. det middelalderlige samfund og verdensbillede samt renæssancens. Dernæst behandles imperialismen i perioden samt til sidst afkoloniseringen efter 2. verdenskrig. : - europæisk middelalder - verden udenfor Europa - kolonisering - industrialisering - imperialisme - afkolonisering : - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhæng ellem den europæiske og globale udvikling - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - formulere historiske problemstillinger og relatere disse til vor tid - analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund Kompetencer - ansvarlighed i forhold til egen indsats, udbytte og vidensdeling - grundlæggende klasserumsfærdigheder - faglig læsning og forståelse - beherske taksonomiske niveauer - Klasseundervisning, gruppearbejde Side 7 af 12

8 Titel 5 Indhold Oplysningstid og store revolutioner Adriansen m.fl.: Fokus 2 Kernestof i historie Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal 2007/2012, s og Gymnasiebekendtgørelsen 2005, kapitel 1 1 Frederiksen m.fl.: Grundbog til historien s om den amerikanske revolution + Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 Frederiksen m.fl.: Grundbog til historien s om den franske revolution + Den franske menneskerettighedserklæring 1789 Voltaire om tolerance 1764 (fra Fokus 2 s. 48) Montesquieu om magtens tredeling 1748 (fra Allan Christensen: Demokratiets kulturer, Columbus 1993, s ) Frihedsstøtten (informationssøgning på nettet) Heiberg: Ordener hænger man på idioter (fra Den danske grundlov 1849 i uddrag (fra Jesper Bek Magtens billeder tekst 10) Miniforedrag fra - Den danske enevælde - Landboreformerne - Den franske revolution og Danmark - Demokrati og demokratisering 6 x 9 lektioner I dette forløb arbejdes med oplysningstidens samfund og ideer. Den amerikanske og den franske revolution ses som oplysningstidens ideer udtrykt i praksis. Der ses på oplysningstiden i Danmark og den danske revolution (=reformer) i form af landbrugsreformer og demokratiets indførelse. Til sidst kigges på menneskerettighedernes udvikling fra middelalderen over oplysningstiden til moderne tid. Alt i alt bliver oplysningstid og revolutioner til et forløb om da verden blev moderne. - oplysningstiden - revolutioner og menneskerettigheder - dansk demokrati - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden - klasseundervisning - gruppearbejde Side 8 af 12

9 Titel 6 Indhold Antikkens samfund med særligt fokus på Rom I dette forløb behandles Antikkens samfund med fokus på Romerriget - herunder fokus på udviklingslinjerne fra bystat til verdensrige og fra republik til kejserdømme, samt på kejser Augustus, livet i romerriget og slaveri. Der læses fremstillingsmateriale og synspunktmateriale og der behandles skriftlige og materielle kilder. Der arbejdes projektorienteret med filmen Gladiator Fokus 1 side Augustus-statuen fra Primaporta Jesper Carlsen: Romerriget s samt tekst 4, 5, 6, 36 Arkitektur: USA inspireret af Rom Det hvide hus, Capitol og senatet, Højesteret (den lovgivende, den udøvende, den dømmend magts arkitektur) Peter Ørsted: "Arven fra Rom" s Ebbe Kühle: "Hvorfra, hvorhen, hvorfor" s Johnny Thiedecke: "Europa i støbeskeen" s Film: Gladiator Artikel: Filmens vingesus, Ekko39, nov-dec 2007, af Peter Schepelern Projektarbejde om Gladiator. Grupper fordelt på følgende emner (ressourceum på Fronter): Commudus; Marcus Aurelius; Gladiatorer udstyr, kamp og arena; Gladoatorer og publikum; Germanerne; Den romerske hær 9 lektioner af 95 min - antikkens samfund - dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden Kompetencer - faglig læsning og forståelse - selvstændighed og kreativitet - samarbejde og ansvarlighed - vidensdeling - Klasseundervisning - Gruppearbejde - Projektarbejde med fremlæggelse Side 9 af 12

10 Titel 7 Den kolde krig og vietnamkrigen Indhold Fokus 3 Kernstof i historie Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, s Musik: Sting, I hope the russians love their children too, 1985 (nettet) Trumandoktrinen, fra Bender og Gade Stormagtspolitikken belyst ved kilder, Munksgaard 1983/1990 s Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie fra kold krig til globalisering om vietnamkrigen s Frederiksen: Vietnam fra drage til tiger tekst 9, 20, 35 samt tabeller fra spredte sider. Film: Klip fra Born on the fourth of July (kapitel 1-2, ) Turen: kold krig og fredelig sameksistens, Munksgaard 1984, s Hemmersam m.fl.: Verden i konflikt, Munksgaard 1988, s Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie fra kold krig til globalisering om ny verdensorden s Fukuyama og Huntington Elevfremlæggelser om Marxisme/kommunisme; Sovjetunionen under Stalin; Rustningskapløbet og månekapløbet; Machartyisme; Berlinmuren; Cubakrisen; Helsinkiaftalen; Reagan; Glastnost og Perestrojka 9 x 95 min I dette forløb skabes et overblik over den kolde krig med fokus på de to systemer, som hhv. USA og USSR repræsenterede. Vietnamkrigen ses som erstatningskrig og som eksempel på den komplicerede afkoloniseringsproces, og modstanden i USA perspektiveres endvidere til ungdomsoprøret i DK. Spillefilmen ses som eksempler på underholdningsindustriens brug af historiske emner med henblik på økonomisk fortjeneste OG historieformidling OG amerikanernes bearbejdelse af en national krise /erindrings- og identitetsarbejde. Til slut ses på den nye verdensorden efter den kolde krig (unipolært system, demokratiets sejr?) med inddragelse af Putins ageren på Krim og det deraf afledte spørgsmål: Ny kold krig på vej? (historiebrug) - ideologiernes kamp - afkolonisering - murens fald - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden - forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde Side 10 af 12

11 Titel 8 Vikingetiden Indhold Larsen og Smitt: Danmarkshistorisk oversigt, Systime, s Power point om vikingetidens kildeforhold om religionsskiftet og Jellingestenen Hvad forstod man ved Danmark på Haralds tid? (fra Arendse og Johnny Thiedecke De danske vikinger, Pantheon 2003, s ) Widukind om Haralds overgang til kristendommen + Adam af Bremen om Haralds overgang til kristendommen (fra Frederiksenm.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006, s. 44) Niels Lund kontra Erik Arup (fra Arendse og Johnny Thiedecke De danske vikinger, Pantheon 2003, s ) Rigs vandring (fra Arendse og Johnny Thiedecke De danske vikinger, Pantheon 2003, s ) Ibn Fadlan om vikingerne ved Volga (fra Harding Sørensen Vikinger og togter, Gyldendal 1990/1999, kilde 22 Lindisfarne og Ulsterårbøgerne (fra Harding Sørensen Vikinger og togter, kilde 27 og 29. Matsen og Petersen: Vikinger - indsigt og udsyn, Systime 2006, s Miniforedrag om Danmarks oprindelse (fra 5 x 95 min I dette forløb kigges på vikingetiden som helhed, og der slås ned på temaerne kristning, rigssamling, sociale og politiske forhold, vikingetogter, eftertidens brug af perioden. - Danmarks tilblivelse - Europæisk middelalder (kristendommen) - Verden udenfor Europa (muslimerne, som vikingerne møder) - National identitet (senere brug af vikingetiden) - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien - demonstrere viden om fagets identitet og metoder. Klasseundervisning, gruppearbejde Side 11 af 12

12 Titel 9 Indhold Danmark i verden Danmark i krig Fokus 3 Kernestof i historie Fra verdenskrig til velfærd s Søndberg: Danmark i krig fra nationale konflikter til international aktivisme, Systime 2012 s , Orla Lehmann: Ånden fra 1848 (fra Søndberg Danmark i krig s ) Viggo Hørup Hvad skal det nytte, 1883 (fra Søndberg Danmark i krig s ) Lauesen: Som vi såede (fra Søndberg Danmark i krig s ) Statsminister Buhl september 1942 (fra Christmas Møllers radiotale september 1942 (fra Anders Fogh Ramussen Hvad kan det nytte?, 2003 (fra Fokus 3 s. 158) Mogens Lykketoft: Fogh dyrker falsk aktivisme, 2003 (fra Fokus 3 s. 160) Fodnotepolitikken: Danskere i krig 1848, 1943, 2010: (fra Søndberg: Danmark i krig s. 58f, 110f, 163f) Billedkunst: Simone Åberg Kern, billede af Statsminister Anders Fogh Rasmussen; billeder af såret Lene Espersen og såret Gitte Lillelund Bech (Ramt) Billedkunst: Thomas Kluge, billede af danske soldater i Bosnien (Et kort ophold) Danmark i fællesskaber Fokus 3 Kernestof i historie Fra verdenskrig til velfærd s ovenfor Danmark og globaliseringen Fokus 3 Kernestof i historie Fra verdenskrig til velfærd s x 95 min Et diakront forløb fra vikingetid til nutid med nedslag i besættelsestiden, Danmark under den kolde krig og aktiv internationalisme. Der ses på Danmark i krig (1g), Danmark i fællesskaber (Nato, FN, EU) og Danmark og globaliseringen (3g). Forløbet inkluderer kronologiforløbet på den måde, at der er fokus på brud og kontinuitet samt samspil med andre forløb. - Danmarks tilblivelse - National identitet - Ideologiernes kamp - Danmarks internationale placering - Europæisk integration - Nye grænser og konflikter - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien - klasseundervisning, gruppearbejde Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Gertrud Pagh Jensen (GP) 1e hi, 2e hi, 3e hi Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3h hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3h hi Undervisningsbeskrivelse for: 3h hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3h Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Claus Estrup 3i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Fag: Historie Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole Hold: 2.m Termin: Jun 2013 Uddannelse: Stx Lærer(e): Anders Lytzen Lassen og Jonas Niklas Grunnet Brethvad Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin August 2012-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Historie A Karen Marie Nielsen (KN) 1f-3f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel I Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010-2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Claus Estrup 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3sB hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3sB hi Undervisningsbeskrivelse for: 3sB hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1sB Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (5):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3b hi Undervisningsbeskrivelse for: 3b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3.b hi Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mette Berg Clausen (MC) og Anders Lytzen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj Juni 2014 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina Bisgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2i hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2i hi Undervisningsbeskrivelse for: 2i hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1i Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Lena

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-december 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Historie A niveau Karen Marie Nielsen (KN) 1a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Historie B - nethold Lærer(e) Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011.

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Samtidshistorie, niveau B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3s hi Undervisningsbeskrivelse for: 3s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy/Mors hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Historie B Lars Krogh

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2012-2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium STX Historie A niveau Jens Mann Christiansen (JM) 1.a/2.a/3.a Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Samtidshistorie B Lærer(e) Ellen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Thy/Mors hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe HistorieB Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Nanna Binow Poulsen

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Nanna Binow Poulsen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Maj-juni Silkeborg Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Samtidshistorie, niveau B Lærer Nanna

Læs mere

Historie- /danskforløb om periodisering (Magt og individ) F11 og National identitet F11

Historie- /danskforløb om periodisering (Magt og individ) F11 og National identitet F11 Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold E10, F11, E11, F12, E12, F13 Favrskov Gymnasium Stx Historie A Kristian Torp Olesen, fra E11 Hanne Kragelund Hjort 3e hia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.b hi Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mette Berg Clausen (MC) og Anders Lytzen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Søren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Tina

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution VUC Vestsjælland Nord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Historie B Andreas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes:

Termin hvori undervisningen afsluttes: Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vestegnen 2-årigt Hf Kulturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID Gymnasier Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August Juni 2009/2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Campus

Læs mere

Historie efter reformen. Lene Jeppesen fagkonsulent

Historie efter reformen. Lene Jeppesen fagkonsulent Historie efter reformen Lene Jeppesen fagkonsulent Omkring 1930 skrev P. Sørensen Fugholm en sang, som han kaldt De moderne skoletanker. Uvidenheden sprænger alle Grænser; Man aner knapt hvem Øgenslæger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016. Institution VUC Vest, Esbjerg afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Historie B Else

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommereksamen 2013 VUF - Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2t hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2t hi Undervisningsbeskrivelse for: 2t hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1t Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Historie B - nethold Lærer(e) Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Frida

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December/januar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : Kildekritik 33-34 Hvordan man forholde sig kildekritisk til tekster mm Fra

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August, 2015. VUC

Læs mere