Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract"

Transkript

1

2 Abstract En beskrivende, analyserende og refleksiv projektrapport om tilblivelsen af det webbaserede kalenderkoncept Regnbuekalenderen. Gennem indsamling af både kvantitativ og kvalitativ empiri via ekspertinterviews og observationer, klarlægges et behov for et digitalt samlingssted for alle aktiviteter inden for LGBT-miljøet (Lesbian, Gay, Bi-sexual & Transgender) 1 i København. Kalenderkonceptet giver et samlet overblik over LGBTrelaterede arrangementer i Københavnsområdet. For at kunne levere et koncept der er relevant for alle inden for den brede LGBT-målgruppe, er der lagt vægt på muligheden for at tilrettelægge konceptet efter den enkelte brugers behov. Der gennemgås i opgaven scenarier, brugerperspektiver, samt visualisering af det endelige koncept. Der er udarbejdet en forretningsanalyse for at kunne opstille en kalkule for konceptets økonomiske bæredygtighed. Analysen er lavet ud fra hvordan markedssituationen ser ud lige nu. Forretningsanalysen viser at konceptet er økonomisk bæredygtigt, som en nødvendighed for at kunne overbevise kunder og samarbejdspartnere om fordele ved at gå ind på dette område. Der skal kunne ses en økonomisk grad af realisme bag konceptets forretning. Forretningsanalysen fortæller derudover om konceptets levetid, og om graden af vedligeholdelse af konceptet over tid. Der er udarbejdet en projektplan, som viser strategien for projektets udrulning frem til lancering. Analyse og refleksion i et tæt samarbejde med erfarne nøglepersoner inden for miljøet, har hjulpet til brugbar viden om interne aspekter og problematikker, som vi har kunnet inddrage i vores løsningsforslag. Konceptet har gennemgået en længere udviklingsproces, som bliver gennemgået ud fra Merits faser i Konceptuel Opdagelse; Fra det første konceptforslag til det endelig koncept, hvori overvejelser, valg og fravalg diskuteres. 1 Fremover nævnt som LGBT 1

3 - En online eventkalender for homo-, bi- og transseksuelle i København Der er nu gået tre uger siden Line og Freya gik fra hinanden. Det er faktisk temmelig længe siden, Line sidst var i byen, men nu trænger hun til at komme ud og gi den gas! Hvor mon der sker noget i aften? Jeg er ikke engang sikker på, at de gamle stamsteder eksisterer mere - tænker hun, mens hun tænder for computeren. Inde på Regnbuekalenderen kan hun se, at der er to nye kvindeklubber, der holder noget i aften. Hmmm, det ser nice ud - lækre sild - tænker hun, mens hun tjekker på kortet, hvor det ligger henne. Fedt, det er ikke så langt fra Malene. Så kan vi lige varme op hjemme hos hende først!. Line sender linket til Malene og de andre tøser, før hun smutter ned i netto efter vin. Regnbuekalenderen er et webbaseret kalenderkoncept, der giver et samlet overblik over alle LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgendered)-relaterede arrangementer (herefter events se begrebsafklaringen), i København. Formålet er at øge tilslutningen omkring de events, der specifikt henvender sig til dette segment, ved at gøre det muligt og overskueligt for brugerne, at finde det de søger. Dette vil øge indtjeningen for arrangørerne og dermed i sidste ende være med til at generere flere events. Konceptet giver arrangører og deltagere mulighed for at kommentere, idéudveksle og samarbejde omkring kommende events. 2

4 1.0 Indledning og problemområde Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Begrebsafklaring Konceptet Konceptbeskrivelse Brugerscenarier Målgruppen Forretningsanalyse Udviklingsproces Lynspørgeskema Research Ekspertinterviews Regnbuekalenderens tilblivelse Valg og fravalg af funktioner Innovation Prototyping Visualisering af løsningsforslag Interessetilkendegivelser - validering af konceptet Konklusion Perspektivering De to afsluttende faser Mulighed for udbygning af sitet Partnerskab Litteraturliste Bilag Bilag: CD-rom bilag:

5 1.0 Indledning og problemområde 1.1 Problemfelt Der efterspørges flere kulturelle tilbud for LGBT- segmentet i København. Dog vurderer Ole Udsholt (formand for interesseorganisationen Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce 2 ) at tilbuddene allerede eksisterer, men at de ikke er tilstrækkelig synlige og dermed tilgængelige for kunderne. Dette medfører, at kunderne ikke dukker op til eventene, hvilket resulterer i at det er svært for arrangørerne at få det til at løbe rundt. Der mangler en samlet koordinering og et overblik blandt de tiltag, der allerede er i miljøet. 1.2 Problemformulering Hvordan kan vi udvikle et digitalt koncept, der giver et samlet overblik over LGBT-relaterede events i København og derved øge tilslutningen til nuværende og kommende events? 2 Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce (CGLcc) is an independent organisation of businesses and non-profit organisations owned and/or run by gay men and women or with gays and lesbians as their main interest groups. 1.3 Afgrænsning Vi vil udelukkende beskæftige os med events, der er tilknyttet det homoseksuelle segment. Vores koncept skal ses som et supplement til mere overordnede kulturelle kalendere såsom aok.dk, kbh.dk, visitcopenhagen.dk og kultunaut.dk. Ingen af disse tilbyder på nuværende tidspunkt præciseret søgning på events for LGBT-segmentet. 1.4 Begrebsafklaring Definition af begreber anvendt i rapporten: Arrangør er en erhvervsdrivende, repræsentant for en organisation, institution, forening eller sag, fx retten til at adoptere, der ønsker at annoncere på vores site. Bruger er en besøgende på vores site. Vi opdeler brugerne i hhv. deltager og arrangør. CGLcc Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce, er en uafhængig organisation bestående af firmaer og non-profit organisationer ejet eller drevet af homoseksuelle mænd og kvinder, med homoseksuelle som deres primære målgruppe. Copenhagen Gay Life: Website eget af CGLcc (copenhagen-gay-life-dk). Deltager er den deltagende eller potentielt deltagende ved en event annonceret på vores site. Event referer til et arrangement, der kan annonceres på vores site. Der kan være tale om variationer på størrelsen af events og længden på det tidsrum 4

6 eventene spænder over, samt om målgruppen for eventen inkluderer hele LGBT-segmentet eller dele heraf. Homoseksuel: Vi ønsker at definere en homoseksuel som et medlem af LGBT-segmentet. Kund: De folk der betaler for at bruge vores site, altså arrangørerne. LGBT: Lesbian-Gay-Bisexual-Transgendered. Fællesbetegnelsen for det segment der udgør vores primære målgruppe. Segment/et: Indbefattet ovenstående begreb, LGBT-segmentet. Site/t er vores hjemmeside, som bærer navnet Regnbuekalenderen på dansk og Rainbow Calendar på engelsk. SNS: (Social Network Site). De fleste SNS er understøtter vedligeholdelse af det pre-eksisterende sociale netværk, mens interesse-drevne onlinefællesskaber hjælper med at forbinde fremmede baseret på fælles interesser, politiske holdninger eller aktiviteter.(boyd og Ellison 2007) 5

7 2.0 Konceptet 2.1 Konceptbeskrivelse Regnbuekalenderen er en online kalenderservice udbudt af CGLcc, som tilbyder opdateret information om kulturelle tiltag for LGBT-segmentet i København på Kalenderen henvender sig til to brugergrupper; deltagere og arrangører. Deltagerne vil gerne have et overblik over LGBT-relaterede events i København, og arrangørerne vil gerne skabe opmærksomhed omkring events oprettet i kalenderen. Hvor kalenderen er gratis for deltagere, betaler arrangører et månedligt gebyr på 250 kr. for at kunne oprette events. Om man vil betale for en enkel måned, eller vil have et løbende abonnement, er op til den enkelte arrangør. En måned påbegyndes fra betalingsdato og giver ubegrænset antal opslag indenfor denne periode. Kalenderforsiden: Fra forsiden kan man se, hvad der sker i byen fra dags dato og seks dage frem. Det er muligt at vælge mellem uge- eller månedsoversigt eller en specifik dato. Kortforsiden: Frem for en oversigt i kalenderform kan man også vælge at få vist placering af events på et kort. Herfra er det muligt at zoome ind og ud på relevante steder, der her interesse og dermed se events i det pågældende område. Filterfunktion: For at tilrettelægge kalenderen efter den enkeltes behov kan brugeren anvende filterfunktionen til at udvælge eventområder efter interesse og dermed eliminere mængden af irrelevant information. For at muliggøre filtersøgning for deltagerne er det et krav at arrangørerne specificerer hvilken type event, der bliver oprettet. At opslå events: Det er i princippet muligt for alle at oprette events, men det kræver, at man af Regnbuekalenderen godkendes som arrangør, ved at man får tilsendt en adgangskode via . Vi ønsker at gøre det muligt at CVR-validere arrangører og CPR-validere privatpersoner, som opretter events, hvilket sikrer reducering af useriøse opslag. Herefter kan man frit opslå events inden for den periode, der er betalt for. Fremgangsmåden er at man udfylder en formular,hvori man specificerer dato, tid og type af event. Desuden skrives titel på event, arrangør, adresse og en kort beskrivelse. I den forbindelse er det muligt at uploade logo, billeder og link til egen hjemmeside. Forum: Hvis man vil deltage i sitets forum, er det nødvendigt med et log-in, der er forbundet til en mail-adresse. I forummet er det muligt at efterspøge events og komme med forslag til nye tiltag. Desuden kan man give udtryk for sin mening angående tidligere arrangementer, og andet der relaterer til events på sitet. Det er også muligt for arrangører at sparre indbyrdes og med deltagerne omkring kommende events. 6

8 2.2 Brugerscenarier Søren - eventdeltager og idémager Det nærmer sig fredag aften, og Søren vil i byen. Der skal være lidt gang i den, lidt kys og lir, så Søren vil gerne finde ud af, hvor han kan møde andre lækre mænd. Han tænder sin computer og går til hjemmesiden regnbuekalenderen.dk. Fra forsiden får han hurtigt et billede af, hvad der foregår i byen i aften og resten af ugen. Han finder en event, der lyder fedt, men han er lidt i tvivl om, hvor det ligger. Han klikker på Vis på kort og ser, at det er på Vesterbro, ikke så langt fra, hvor han bor. Samtidig får han også vist andre events i samme område, hvis han nu skulle få lyst til at tage videre. Søren logger efterfølgende ind på sitet, da han kommer i tanke om, at han lige vil tjekke, om der er nogle, der har kommenteret hans idé om et biografarrangement for homoseksuelle. Han kan se, at mange andre bakker op om idéen, og at nogle arrangører har vist interesse og efterspørger flere idéer til udvikling af eventen. Yes! tænker Søren og skynder sig at byde ind med et par ekstra ideer Nadja - arrangør - erhvervsdrivende; ejer af en natklub Som medlem af CGLcc modtog Nadja for nogle dage siden en mail angående en ny kalenderordning for homo-relaterede events i København. Hun var efterfølgende inde og melde sig til som arrangør og har netop modtaget en mail med password til sit login. Nu vil Nadja prøve at se, hvor nemt det er at opslå events hun har nemlig en ugentlig event hver torsdag, der kun er for kvinder, som hun gerne vil have vist på kalenderen. Hun åbner sitet regnbuekalenderen.dk og klikker på Opret event. Dette kræver login, så hun taster sit brugernavn og adgangskode. Det virker! Nadja udfylder dato, tid, type af event og adresse. Hun skriver også lidt flere detaljer om eventen og indsætter link til natklubbens egen hjemmeside. Hun slutter af med at vælge, at det er en ugentlig tilbagevendende event, for så er hun fri for at skulle taste oplysningerne ind igen i næste uge. Hun beslutter sig for at starte med at betale for to måneder med betalingskort. Selvom det er billigt, skal hun jo lige se, om det kan betale sig! Hvis det så er et hit, og mange vælger at bruge kalenderen, vil hun nok vælge en fast tilmelding via PBS. Efter at have tjekket at alle events er slået op i kalenderen skimmer Nadja deltagerforummet for nyttige brugerkommentarer. Det kunne jo være, der var fede idéer, der kunne bruges til kommende events Lene - arrangør - aktivist; forkæmper for homoseksuelles rettigheder Lene har sammen med en gruppe venner planlagt et fakkeltog gennem byen for at gøre krav på homoseksuelles ret til at blive kirkeligt viet. Da det er vigtigt at samle så mange som muligt, vil Lene bruge Regnbuekalenderen til at skabe opmærksomhed omkring eventen. Efter at have modtaget sin adgangskode, går hun ind på sitet og klikker på Opret event. Hun logger ind, udfylder detaljer omkring eventen og vælger til sidst, at det kun er en engangshændelse. I den forbindelse er Lene ikke interesseret i et fast månedligt abonnement, så hun vælger at betale mindsteprisen, som lyder på 250 kr for en måned, med sit kreditkort. Da der nu er betalt for en hel måneds ubegrænsede eventopslag, overvejer Lene, om der ikke skulle være andre relevante tiltag man i så fald kunne samles omkring. Hun tjekker deltagerforummet for gode idéer og mailer rundt til gruppen af venner, for at høre om de skulle have nogle forslag. 7

9 2.3 Målgruppen Målgruppen for sitet er alle, der ønsker at annoncere og deltage i LGBT-events i København. Events der annonceres på sitet positionerer sig i forhold til undersegmenterne; transseksuel, bøsse, lesbisk og biseksuel som antydet i figur 1. Det kan dog variere om målgruppen for den enkelte event er smal og kun henvender sig til enkelte undersegmenter, som i tilfældet med kvindefester, eller bred og henvender sig til alle, som i tilfældet med Copenhagen Outgames Club W LBL Rocco Deltager Copenhagen Pride Vi ser målgruppen adskilt i to kategorier med forskellige interesser, nemlig deltagere og arrangører. I det følgende er skitseret hvorledes vi vurderer deres interesser i og brug af sitet. Hal D Figur 1: Deltagernes varierende interesse Deltageren Deltageren er den enkelte privatperson med interesse for events annonceret på vores site. Deltagerens primære interesse er at finde oplysninger om forestående events for LGBT-segmentet. Kalenderen henvender sig ikke specifikt til en særlig aldersgruppe, men er relevant for alle der har en interesse for LGBT-relaterede events i København. Vi har valgt at definere den primære målgruppe som de personer inden for segmentet, som i særlig grad er udfarende, udadvendte og ofte i kontakt med byens tilbud. Vi laver altså ikke, i Transseksuel første omgang, kalenderen for det segment man kunne kalde sofahomoer 3. Deltagerne er Biseksuel Bøsse tænkt som værende fra EVENT København eller omegn, men der vil være arrangementer, der giver mening for alle uanset bopæl og hjemland, og Lesbisk deltagerne kan således Figur 2: Events kan henvende sig til flere segmenter. også omfatte fx turister 3 Homo som forkortelse anvendes flere steder i rapporten. Det er den term der bruges inden for det homoseksuelle miljø, og er på ingen måde negativt ladet. 8

10 inden for segmentet. Deltagernes interesse kan variere meget, og vi vurderer, at mange vil bruge sitet med et varieret formål. Se figur 2. Brugen af det Københavnske byliv er i høj grad præget af forskellighed og vekslen mellem aktiviteter, der ikke nødvendigvis er beslægtede i stil eller udtryk. Der er altså tale om en gruppe, der ændrer sig efter, hvad de har lyst til den pågældende dag; det kunne være fest i lak-og-læder-klubben den ene dag - og en homofilmfestival den følgende Arrangøren Udover den del af brugerne, som kan betegnes som deltagere, indeholder målgruppen som nævnt også brugere, i form af arrangører. Denne del af målgruppen har væsentligt andre interesser end deltagerne, idet de naturligt ønsker promovering af deres event på sitet frem for søgning efter information. For arrangøren handler det først og fremmest om profit. Dermed er det i arrangørens interesse undervejs at få skabt en så stor skare af interessenter som muligt. Vi vurderer, at arrangørerne i høj grad vil variere fra mindre firmaer, foreninger, NGO er og private, der ønsker små happenings annonceret for beskedne midler, til store arrangementers sekretariater, der ønsker en massiv opbakning fra hele landet. Et eksempel på sidstnævnte kunne være det forestående Copenhagen Outgames 2009, som eksempelvis i kraft af manglende frivillige kunne annoncere på sitet i håb om at trække på LGBT-segmentet og dets omgangskreds i denne sammenhæng. 9

11 2.4 Forretningsanalyse Forretningsanalysen skal klargøre hvordan Regnbuekalenderen kan slå igennem på LGBT-markedet. Ud fra denne kan vi finde et udgangspunkt og en fremgangsmåde til at etablere en fast brugerskare til kalenderen. Ved at fastsætte flere faktorer, i form at vision, mission, værdier med mere, finder kalenderen et ståsted og er klar til holdningstilkendegivelse, når lanceringen finder sted. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Cannons (2006) Making the business case, som gennemgår de faktorer, der skal til for at lave den optimale forretningsanalyse, kombineret med en interessentanalyse og en SWOTanalyse SWOT En SWOT-analyse kan i forhold til vores koncept med fordel benyttes til at fokusere på særlige områder, der kan påvirke Regnbuekalenderen. Desuden bruger vi SWOT-analysen til at få overblik over mulighederne for vores position på markedet. SWOT-analysen har hjulpet os til at planlægge de strategier og mål, vi har sat for konceptet, og vi vil løbende kunne benytte den til at genoverveje vores position og fremtidige muligheder. Se vores SWOT-analyse i bilag (7) Vision Vores vision er, via Regnbuekalenderen, at fremme tilgængeligheden af, og opmærksomheden omkring kulturelle tilbud for LGBT-målruppen i København, for derigennem at skabe en by der er attraktiv for LGBT-segmentet Mission Vores mission er at Regnbuekalenderen bliver en online-kalender for alle events, der relaterer sig til LGBT-segmentet i København Strategi I strategien vil vi fokusere på at opnå en optimal udbredelse af kalenderen - både for københavnere og tilkomne turister, så alle events er repræsenterede og opdaterede Mål Målet for Regnbuekalenderen er, at denne bliver den foretrukne guide for, hvad der sker i LGBT-miljøet Delmål Vi skal promovere Regnbuekalenderen som en del af CGLcc. Miljøet skal ikke være i tvivl om kalenderens tilhørsforhold, da CGLcc har stor streetcredibility internt hos LGBT-annoncørerne. Ved at gøre dette håber vi på at få stor opbakning - allerede fra begyndelsen. 10

12 Kalenderen skal fremstå som relevant og troværdig, ved det at alle events inden for miljøet altid er med - og altid er opdaterede. Derfor er det vigtigt, at alle potentielle annoncører i miljøet er klar over eksistensen af sitet og ser en klar fordel ved at bruge det. Samtidig er det vigtigt, at vi markedsfører direkte til målgruppen 4. Det skal være let at overskue og anvende Regnbuekalenderen. De eksisterende sites med online-kalendere er visuelt og anvendelsesmæssigt meget dårligt udført som bruger er det svært at finde, det man søger. Regnbuekalenderen skal derfor udskille sig ved at have en simpel og overskuelig brugergrænseflade. Kalenderen skal både henvende sig til det lokale LGBT-miljø og udenlandske turister inden for segmentet. Dette opnås ved at sitet har to indgange; regnbuekalender.dk og rainbowcalendar.dk, hvor sproget er henholdsvis dansk og engelsk. Vi har valgt at lade de resterende delmål for konceptet fokusere på vores brugergruppe - opdelt i forhold til arrangørerne og deltagerne Annoncørerne Vi skal anvende CGLcc s eksisterende kommunikationsplatform for at nå ud til annoncørerne. CGLcc har et stort medlemskartotek, som med fordel kan benyttes til at nå ud til de primære interessenter. Kalenderen skal gøre det muligt at optimere samarbejdet internt mellem arrangører inden for LGBT-segmentet. Dette opnås ved at markere sig som virksomhedsneutral, samt at tilbyde en platform, der kan fungerer som et idéværksted og diskussionsforum for arrangørerne Deltagerne Copenhagen Gay Life skal opstille et tydeligt link til Regnbuekalenderen, således at deres nuværende brugere af bliver informeret om det nye tiltag. 4 På baggrund af interview m Thomas Sonberg, se afsnit 4.0 Vejen til konceptet. Kalenderen skal promoveres på alle sites, der vedrører LGBT-miljøet, herunder fx boyfriend.dk, LBL.dk og out-and-about.dk. Således får vi gjort mange potentielle deltagere opmærksomme på kalenderens eksistens Interessentanalyse For at vurdere hvilke aktører der er relevante for konceptet, har vi foretaget en interessentanalyse som muliggør identifikation af vigtige nøglepersoner. Interessentanalysen er vigtig for at kunne bestemme hvilke faktorer, der skal tages højde for, samt hvor de potentielt er muligt at finde nye samarbejdspartnere og kunder. Især i markedsføringsmæssigt er interessentanalysen særdeles brugbar, da den tydeliggør hvilke markedsføringsstrategier, der skal benyttes til forskellige typer af interessenter. Der tages højde for deres position i omverdenen og i forhold til konceptet. Analysen sætter fokus på forskellige aktørers mulige interesse i konceptet, hvilke problematikker der kan forekomme, hvilke forholdsregler der er vigtige at tage højde for før en lancering, samt graden af interessenternes vigtighed for konceptets overlevelse. Interessentanalysen er nyttig, når konceptets plads skal bestemmes blandt andre aktører på markedet. Analysen afdækker hvilke områder der kan forekomme kritiske, og hvilke faktorer der vil skubbe konceptet i henholdsvis positiv eller negativ retning. Vi har i særligt grad haft udbytte af interessentanalysen i forbindelse med vurdering af interessenternes relevans for, og påvirkning af konceptet. Vi har fx vurderet som CGLcc som vigtige for konceptet, hvorfor vi valgte samarbejde med dem om kalenderen Værdigrundlag Som ejer af Regnbuekalenderen er det naturligt at tage udgangspunkt i CGLcc s, allerede eksisterende værdigrundlag (CGLcc-link). Dette betyder at Regnbuekalenderen skal være en uafhængig organisation, hvori både erhvervsdrivende og non-profit organisationer, samt privatbrugere inden for, 11

13 eller med interesse i LGBT-segmentet, kan oprette events, mod en mindre betaling. Det stærke engagement i miljøet, afspejles ved at medarbejdere færdes i, og enten tilhører, eller har stor interesse for LGBT-segmentet Markedsføring Markedsføringen for dette koncept er altafgørende, da dét, hurtigt at skabe et stort besøgstal for vores site, er essentielt for konceptets overlevelse. Fra vores interessentanalyse kan vi se, at den primære målgruppe er del i to, og vi ønsker derfor en markedsføringskampagne, som tilgodeser begge. Vi ønsker desuden at opnå en jævn spredning af information til målgruppen. Projektoversigt med stadier for markedsføringen kan ses i bilag (8). Nå ud til målgruppen! Op til lanceringen af kalenderen, ønsker vi at gå direkte til den primære målgruppe, hvilket blev påpeget i vores interview med Thomas Sonberg fra Reputation (se mere under afsnit 3.0, Vejen til Konceptet ). På baggrund af de to meget forskellige brugergrupper, ønsker vi at henvende os til dem individuelt ved at lave to salgskampagner; en til der henvender sig til arrangører og en til eventdeltagere. Brochurer til arrangører og gratiskampagne For at gøre potentielle arrangører opmærksomme på Regnbuekalenderens eksistens, uddeles en salgsbrochure, der præsenterer konceptet samt tilbudskampagnen om gratis medlemskab i tre måneder. Vi vil så vidt muligt overlevere brochurerne fysisk, for samtidig at kunne pitche vores koncept for kunden. For at gøre konceptet attraktivt og skabe større fokus skyder vi kalenderen i gang med en lanceringskampagne. For at sikre, at så mange som muligt begynder at benytte Regnbuekalenderen til at oprette events, vil de første tre måneder være gratis at bruge for arrangørerne. Dog er det et krav fra vores side, at arrangører, der opretter sig i gratisperioden, placerer et link til regnbuekalenderen på deres eget site. Dette for at opnå større eksponering af kalenderen. Se salgsbrochueren i bilag (3). Flyers til deltagere og bannerreklame på boyfriend.dk For at nå ud til så mange potentielle eventdeltagere som muligt, vil vi markedsføre sitet via postkort-flyers, som placeres for målgruppen relevante steder i København. Ideen er, at flyeren bliver genoptrykt hvert halve år for jævnligt at minde brugeren om kalenderens eksistens. Ved både at sende flyeren ud hvert halve år og samtidig benytte Copenhagen Gay Lifes allerede eksisterende, og meget populære Gay-map til at reklamere i, når vi bredt ud til hele brugergruppen. Flyeren kan ses i bilag (2). For at få ekstra eksponering vil vi placere bannerreklamer på LGBT-sites fx datingsitet boyfriend.dk, som er meget besøgt. Word of mouth og Facebook Connect Erfaret på Have a Nice Gay seminaret, kan vi konstatere, at viral markedsføring er ekstremt vigtig i forhold til LGBT-segmentet. En stor del af markedsføringen vægtes på spredning gennem netværket via mund-til-mund internt i miljøet, samt via Facebook Connect, som beskrives nærmere i afsnit 4.0. Moore (2001) har opstillet en model; Technology Adoption Life Cycle, hvori han opdeler målgruppen i kategorier, der repræsenterer forskellige faser af et forløb, i forhold til optagelsen af et produkt. Han definerer blandt andet Innovators og Early adopters som de kategorier af købere, som først tager et produkt til sig. Vi vil iværksætte vores markedsføringskampagne i håbet om at påvirke disse to grupper for, igennem deres netværk, at blive eksponeret overfor resten af miljøet. Således spredes kendskabet til Regnbuekalenderen som ringe i vandet, og er dermed et godt eksempel på hvordan et budskab kan spredes. Fra ganske få og ud til en stor gruppe på sammen måde som et virus kan resulterer i en hel epidemi. (Gladwell, 2000). Nøglestrategien er derfor at spredningen skal ske via kernepersoner, som kan promovere vores koncept. Vi kan med fordel drage nytte af vores etablerede forbindelse med Uffe Elbæk og Ole Udsholt, som begge har mange 12

14 kontakter i miljøet. Ved at udnytte eksisterende sociale netværk får vi spredt kendskabet til Regnbuekalenderen helt omkostningsfrit. Udnyttelse af store events Kalenderen kan med fordel lanceres i forbindelse med de to store sommerevents i LGBT-miljøet; World Outgames og Copenhagen Pride. I denne forbindelse er der mange mindre events, som finder sted rundt om i byen, og her kan Regnbuekalenderen for alvor markere sig, som kalenderen der ved, hvor det sker. CGLcc samarbejder med folkene bag World Outgames, og vi vurderer derfor, at der vil være god mulighed for at kunne indgå et samarbejde med alle tre parter. Vi har samtidig erfaret, at World Outgames har haft svært ved at danne et klart overblik over alle de events, der finder sted, hvilket Regnbuekalenderen kan hjælpe med. Der vil dog være et tidsaspekt, der kan forhindre dette, da eventene løber af staben allerede om få måneder, og derfor vil stille krav om en meget hurtig lancering. I bilag (8) ses en tidsplan for projektet, hvor vi har forsøgt at muliggøre lanceringen af Regnbuekalenderen tids nok til, at vi kan drage fordel af de store sommerevents. Vedligeholdelse Vores strategi for at fastholde og vedligeholde vores kundekreds er, at det er vigtigt at blive husket af den. Gladwell (2000) har defineret begrebet stickyness, som er evnen til at blive husket af brugeren. Vi er opmærksomme på, at hvis vi skal vedholde en vis stickyness hos vores brugere, er det et krav, at vi vedholdende skaber opmærksomhed omkring kalenderen, samt hele tiden er up-to-date. 13

15 Budget Udgifter Vi har via webeksperter og søgning på tilbud fundet frem til en cirkapris for etablering af Regnbuekalenderen. Denne prisestimering er eksklusiv moms, og der skal tages forbehold for, at det kun er tale om cirkatal. Estimeringen er udarbejdet med det formål at give arrangører og vores samarbejdspartner CGLcc et overblik over mulige udgifter og indtægter ved gennemførelsen af Regnbuekalenderen. Engangsudgifter for siteetablering: Kodning 15 dage x 7 timer à 600 kr Grafisk design PBS-oprettelse Betalingssystem oprettelse 199 Domæneregistrering (2 domæner) 200 Print af brochure 250 stk. 800 I alt Ifølge en adspurgt it-konsulent med over 15 års erfaring i branchen, vil det tage omtrent 15 dage á 7 timer at etablere sitet. En gennemsnitlig programmør tager 600 kr. i timen for sit arbejde, og det vil dermed koste mindst at etablere grundstrukturen for sitet. Samtidig er der behov for at få lavet en grafisk profil, som stemmer overens med missionen og kalenderens delmål om at være simpel og overskuelig. Dette vil medføre yderligere udgifter til en ekstern grafisk designer. Dog er grundideen allerede etableret, da vi har udfærdiget et mock-up. Det overordnede visuelle udtryk er dermed etableret på forhånd. En webvirksomhed på ITU s 5.sal (5te) skønner, at det vil tage cirka timer at lave grafikken, og en webdesigner tager cirka 700 kr. i timen for et sådan arbejde. Dermed er der en merudgift på cirka kr. for det grafiske design. En etablering af en betalingsfunktion på sitet kræver omkostninger i form af PBS-abonnement, hvilket giver en ekstra udgift på cirka kr. Desuden er der i forbindelse med lanceringen forbundet en engangsugift i form af tryk af brochurer. Dermed vil de samlede udgifter for konstruering af sitet beløbe sig på omtrent kr. Trykningen af brochuren er en engangsudgift, da vi mener, at vi med et oplag på 250 brochurer er dækket ind i forhold til den begrænsede mængde af potentielle arrangører i LGBT-miljøet. 14

16 Derudover vil vi påpege, at selvom sitet er brugergeneret, er det stadig nødvendigt med en webredaktør eller anden medarbejder, der dagligt tjekker sitet, for at kunne godkende arrangører der opretter sig som brugere. Dette er for at sikre at events er synlige senest 24 timer efter, at de er oprettet. Ifølge jobindex.dk får en webredaktør i gennemsnit om måneden, hvilket er for meget i forhold til at CGLcc er en non-profit organisation. Derfor bør man overveje et alternativ, i form af at en nuværende medarbejder tager sig af at opdatere sitet, mod ekstra løntillæg. Dog vil det kræve flere timer til programmøren, da sitet skal opbygges omkring et meget brugervenligt CMS system. Dette er medregnet i programmørens pris. Hvis en medarbejder hos CGLcc er interesseret i at overtage den daglige vedligeholdelse og opdatering af sitet, eller der alternativt ansættes en studentermedhjælper, kan de månedlige udgifter holdes betydeligt nede. En studentermedhjælper må ca. tjene pr. mdr. brutto ved siden af SU på en videregående uddannelse. Vi har regnet med en arbejdsuge på 15 timer a 120kr/timen. Ved ansættelse af en fuldtidswebmedarbejder, vil der blive en del flere udgifter i forbindelse med kalenderen. Ydermere er der mindre månedlige udgifter i form af PBS-abonnement, domæneudgift og bannerudgifter. Bannerudgifter er estimeret ud fra, hvad andre sites tager. Samtidig forventer vi at gentrykke de flyers, der skal deles ud til potentielle eventdeltagere, to gange om året. Faste månedlige udgifter for sitet: Abonnement for betalingssystem 149 PBS (1 år = 1000 kr.) 84 Webdomæne (2 domæner) 90 Hostingudgift 100 Print af flyers hver 6. måned à 770 kr. 129 Løn til web-vedligeholdelse I alt

17 Indtægter: CGLcc er en non-profit-organisation og besidder derfor ikke enorme summer til at etablere et site som Regnbuekalenderen. Derfor finder vi det nødvendigt, at reklameplads på sitet er forholdsvis dyr. Reklamebannere skal være hovedindtægten, og dermed det der på sigt skal betale de omkostninger, der har været ved at etablere sitet. Faste månedlige indtægter (efter 4 måneder): Medlemsskaber (52 5 på copenhagen-gay-life.dk) à 250 kr Diverse events oprettet af private (ca. 5/mdr) à Bannerreklame fast plads à kr. (1 stk/mdr) Bannerreklame karruselbaseret à kr. (5 stk/mdr) I alt Grunden til at reklamepladsen er forholdsvis dyr er, at vi har med en meget specifik målgruppe at gøre. De kunder der vælger at købe bannerreklamer på Regnbuekalenderen, som kan være både virksomheder inden- og uden for LGBT-segmentet, er ikke i tvivl om hvilket marked de vil få mulighed for til at henvende sig til. Man kan sige, at vi har samlet segmentet for deres føder. Samtidig er der tale om en kundegruppe med meget stor købekraft, der oven i købet er stigende. Se graf der viser udvikling i USA bilag (9). Derfor mener vi, at vi kan tage en forholdsvis høj pris for reklamepladsen på kalenderen. Der kan vælges forskellige former for reklamer. Hvis man vil betale for en konstant visning af sit banner på sitet, vil dette koste mere end et banner, der skifter jævnligt, og ikke er helt så meget i fokus. Derfor har vi valgt at differentiere mellem to typer bannere: Det faste skal koste kr./mdr., og dem der skifter mellem flere forskellige skal koste kr./mdr. At oprette sig som arrangør på Regnbuekalenderen skal være forholdsvis billigt, for at kalenderen kan leve op til sin vision. Kunderne skal ikke føle, at der er så høj en udgift forbundet med at oprette en event, at det ikke kan betale sig. Derfor koster det et fast grundbeløb på 250 kr. om måneden at oprette events. Vi begynder med små priser, indtil vi har fået etableret os. Derefter kan vi tillade os at hæve priserne, når vi har fået skabt et reelt behov, som Ole Udsholt også gav udtryk for i sit interview. En mulighed kunne være at betale pr. klik, men dette stemmer dog ikke overens med kalenderens vision om, at alle LGBT-events skal kunne eksponeres. Hvis en studerende eller anden person af mindre midler ønsker at oprette et event omkring et fakkeltog, skal pågældende ikke bagefter kunne krediteres en kæmpe regning, fordi der har været stor opbakning om eventen. Vi mener at 250 kr. rammer under de flestes smertegrænse, og man vil derfor ikke tøve med at oprette events - uanset om man er privatperson eller en fast arrangør inden for miljøet. 5 Det antal erhvervsdrivende som er medlem af CGLcc og som figurer Copenhagen-Gay-Life.dk 16

18 3.0 Udviklingsproces 3.1 Introduktion Processen for udviklingen af Regnbuekalenderen har været udfordrende, og vi har flere gange ændret kurs, i takt med at vi tilegnede os en større viden omkring målgruppen. Konceptet har således gennemgået radikale ændringer gennem projektforløbet, som vi mener, er vigtige at påpege i denne opgave. Se tidslinje i bilag (5). Således har ekspertinterviewene være øjenåbnere, og flere gange gjort os klogere på vores egentlige mission. Vi har undervejs naturligt afstemt vejen til målet, for at kunne præsentere et vedkommende og relevant koncept. I forhold til denne proces kan vi med fordel anvende Søren Merits metode Konceptuel Opdagelse (Merit 2007), for at synliggøre strukturen for vores empiriindsamling og udvikling af konceptet. Vi har i figuren til venstre valgt at illustrere, at designprocessen i vores tilfælde er cirkulær inden for fire af faserne. Vi har gennem flere interviews med nøglepersoner, med stor kendskab til LGBT-området, erhvervet viden om segmentet, som vi har kunnet drage nytte af i den endelige udvikling af konceptet. Efter hvert nyt interview fik vi mere viden, som dannede grobund for nye ideer, og medførte forkastning af gamle forslag. Figur 3: Konceptuel opdagelse med vores iteration. For at få det optimale afsæt til de videre aktiviteter, som i Merits Konceptuel Opdagelse Fase 1: Åbne afsæt, lavede vi en brainstorm over det område, vi ville bevæge os ind på. Vi ønskede at tage udgangspunkt i LGBT-segmentet, inspireret af LGBT-turisme, og miljøets store sommer-event, Copenhagen World Outgames Lynspørgeskema I forbindelse med fastlægning af problemfelt, foretog vi en indledende spørgeskema-undersøgelse. Vi ønskede at finde problematikker inden for LGBTområdet, og man kan sige, at vi arbejdede efter spørgsmålet: Har målgruppen et reelt behov, der mangler at blive at afdækket?. I denne fase har vi ønsket at udføre Merits Fase 2: Omverdensanalyse, som netop ønsker at identificere de strategiske muligheder i omverdenen, med fokus på at forstå muligheder og problemer frem for egentlige løsninger. 17

19 Figur 4: Svareksempler fra spørgeskemaet. Spørgeskemaet havde primært fokus på oplevelsen af at være homoseksuel i København, og vores ønske var at tilegne os en større viden omkring dette emne, samt afdække eventuelle problemområder. Se spørgeskemaundersøgelsen i CD-rom bilag (1). Vi endte med at få næsten 100 svar på lynspørgeskemaet, og den primære konklusion ud fra resultaterne var, at København ifølge de adspurgte, generelt er et godt sted at være som homoseksuel. Mange gav dog udtryk for, at der var for få events specielt til LGBT-segmentet. Se uddrag fra spørgeskemaet i figur 4. På baggrund af resultaterne i spørgeskemaet, ønskede vi at konceptet skulle tage afsæt i events for homoseksuelle eller manglen på samme, og vi gik således i gang med en undersøgelse af området. 3.3 Research For at kende til vores kommende målgruppe besøgte vi hjemmesider beslægtet med LGBT-området. Vi har bland andet observeret Copenhagen Gay Life, den LGBT-relevante del af Visit Copenhagens hjemmeside og andre sites der beskæftiger sig med målgruppen. Vi kunne konkludere, at der ikke eksisterer sites der samlet indeholder alle events inden for segmentet Seminaret Have a Nice Gay For at danne os et mere dybdegående billede af vores målgruppe, deltog vi i seminaret Have A Nice Gay, som havde til formål at informere om det homoseksuelle kundesegment. Homoseksuelle forbrugere, særligt den store gruppe som tilhører DINK/SINK-segmentet (Double Income No Kids / Single Income No Kids), blev fremhævet som købestærke (se bilag (9)), bevidste forbrugere, som ikke mindst er en meget loyal kundegruppe. Et voksende antal virksomheder vælger marketingsmæssigt at satse på det homoseksuelle segment. Samtidig blev det fastslået, at der ikke er risiko forbundet med at lave kampagner, specifik rettet mod homoseksuelle, da det ikke påvirker den eksisterende heteroseksuelle kundegruppe. Ved disse observationer udfører vi, den af Merit definerede, Fase 3 Indlevelse i brugerverdenen. Vi har netop ved hjælp af spørgeskemaet og seminaret forsøgt at tilegne viden gennem observation af brugernes gøren og laden. (Merit 2007). På baggrund af denne nyerhvervede viden, kunne vi påbegynde den af Merit beskrevne Fase 4: Idéværksted. Her genererede vi en masse ideer til et koncept, som skulle skabe flere events i LGBT-miljøet. På baggrund af idéværkstedet udviklede vi Koncept 1.0, Pink $ Fonden, som kort beskrives i figur 5, og tog dermed hul på Fase 5: Konceptudvikling. 18

20 Figur 5: Udviklingen fra koncept 1.0 til Ekspertinterviews For at opnå belæg for om konceptet var brugbart, iværksatte vi en række ekspertinterviews med vigtige aktører inden for LGBT-miljøet i København. Disse interviews har været afgørende i konceptudviklingsforløbet, da vi her har kunnet få en vurdering af hvilke koncepter der var mulige og relevante i forhold til målgruppen. Interviewene har ligget til grund for validering af præsenterede konceptforslag, og hører dermed under Merits fase 6: validering. Med udgangspunkt i den feedback vi fik fra en ekspert, optimerede vi konceptet, som så igen blev præsenteret i et nyt ekspertinterview. Derved har vi gennemgået fase 3-6 flere gange i en iterativ proces, som det også kommer til udtryk i figur 5. Følgende tre aktører har vi vurderet som vigtige for designprocessen. 1. Uffe Elbæk (idémager) 2. Thomas Sonberg (målrettet kommunikator) 3. Ole Udsholt (realist og økonom) Hver af de udvalgte eksperter har som sparringspartnere bidraget med at afdække forskellige vigtige områder i konceptet, og har således i suppleret hinanden i løbet af udviklingsprocessen. Neden for er de enkelte interviews uddybet; Uffe Elbæk, Direktør for Copenhagen World Outgames 2009 For at få en vurdering af konceptets relevans for målgruppen, kontaktede vi direktøren for World Outgames 2009, Uffe Elbæk. Han er kendt som en eventmager og iderig nøgleperson med fingeren på pulsen inden for LGBTmiljøet. Han har lang erfaring med større projekter, og er som homoseksuel selv en del af målgruppen, - med andre ord han brænder for sagen. Netop Uffes klassiske rolle som idémager og iværksætter mener vi er særdeles anvendelig i forbindelse med vurdering af konceptet, og er begrundelsen for at vi anvendte ham på dette tidspunkt i processen. Vi præsenterede Uffe for koncept 1: Pink $ Fonden (se figur 5), og hans umiddelbare holdning var, at det var en god ide, men at konceptet havde for mange usikre mellemled, der var svære at overskue for brugerne. Han foreslog derfor at vi forenklede konceptet. Uffe bidrog med nyttig viden om brugergruppen og til idégenereringen, hvorefter vi optimerede konceptet ved igen at gennemløbe Merits fase 3-6. Dette resulterede i konceptet; Pink $ Fonden, Version 1.1 (Se figur 5), hvor den vigtigste ændring var en forenkling af konceptet, der gjorde det mere håndgribeligt. 19

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling ARBEJDS- ARK #99 ARBEJDSARK #1: EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS BLIV KLOGERE PÅ EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS Her finder du en oversigt over nogle at de berøringspunkter, som eventgæster typisk har. Din event kan

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis KultuNauts guide til foreninger og arrangører Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis Oplevelser Foreninger Kultursteder For at sikre synligheden af de aktiviteter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Samarbejdskatalog 2015-2016. i samarbejde med Sport, Oplevelser & Business

Samarbejdskatalog 2015-2016. i samarbejde med Sport, Oplevelser & Business Samarbejdskatalog 2015-2016 i samarbejde med Sport, Oplevelser & Business Vision Landin & Green Camp vil tilbyde børn og unge en unik mulighed for at arbejde med og modtage coaching af to af verdens bedste

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere