fra tislt~ridjr~ktøttn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tislt~ridjr~ktøttn"

Transkript

1 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av maal fetsild,. hvorav saltet tønder. Men herav falder alene paa Troms fy lke maal, som er fisket siden fiskets begyndelse. Fisket maa derfor i sin helhet betegnes som smaat, da ukefangsten for de øvrige steder kun dreier sig mellem 4 il 5 tusen maal. I Troms fylke i Hillesøy blev der til 30 august optat 8075 maal, uken ti l 6 september 5000 maal, væsent Hg anvendt til handelsvare, tilsammen 3800 maal til fabrikvare. Pris handelsvare kr. maalet, fabrikvare kroner pr. maal. Sid ste uke ingen opgave fra Hil.. lesøy. I Tromsøysund er ialt til 6 september optat 3000 maal til handelsvare og 3000 maal smaasild til fabrikvare. Pris handelsvare 15- BO kroner pr. maal, fabrikvare kr. Utsigt til yderligere stæng. l sidste uke er der i Malangen optat 1600' maal, alt tilvirket til handelsvare. Tilstede 12 landnotbruk med 174 mand, 10 posenotbruk med 360 mand og 10 smaabaater med 20 mand, 12 kjøpefartøier. I Nordlands fylke blev der i Vik sat 6 smaastæng og litt drivgarnsfiske, optat og saltet 1600 tønder, pris notsild 30-'-85, garnsild kr. maalet. I Brønnøy optat 1 stæng paa 661 maal? der er saltet. Øksnes hadde en ukefangst av 500 maal, uveir hindret fiske. 1 laas taptes under stormen. I Namdalen var hele ukefangsten 367 maal, saltet til handelsvare, pris kroner pr. maal. Opgave fra Fosnes og Leka mangler. Der er i Aafjorden og Frøya i Sør-Frøya sat henholdsvis 2 mindre og 15 sm.aastæng, opfisket i uken 690 og 400 maal, hovedsagelig saltet, pris kroner maalet. For hele landet e r til 13 septbr. optat maal fetsild, hvorav iset 870 maal, solgt sildoljefabrik maal, solgt hermetikfabrik 5819 maal og saltet handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis , B ank fis k e t. Der foreligger ingen meddelelse denne uke fra Aalesund. Fra Røst meldes, at der i uken som endte 6 september ikke foregik noget bankfiske paa grund av uveir og agnmangel. Fra V ærøy blev opfisket 2000 kg. kveite samme tid. Prisen var kr pr. kg. H j e ill før t I s l and s s i l d. Der blev i sid ste uke hjemført tønder Islandssild, hvorav til Bergen 1859, Kristiansund 400, Veavaag 660, Stavanger 962 og til Skudenes 2520 tønder. Der er saaledes ialt hjemført iaar tønder. K y s t mak rei fis k eter stadig i avtagende. Sidste uke kan opvise en ukefangst av kun stk. makrei. Herav er tilført Kristiansand , Arendal og opfisket i Kristianiafjorden indenfor Drøbak stk. Prisen dreier sig om: 45 op til 80 øre pr. stk. D Ol r g erna kre l fra Nor d s j ø ø H. 16 svenske fartøier er i uken indkommet til Kristiansand med 704 tønder flækket nordsjøm,akrel og 366 tønder rund. Ialt til 13 september ilandbragt av 44 svenske fartøier 1671 tønder flækket og 10'09 tdr. rundsaltet nordsjømakrel. - Vei r e t. Meteorologiske observatorium beretter: Søndag 7 september: En almindelig sydlig strømning over det sydlige Norge. Den avbøies til laber, sylvestlig bris langs. kysten fra Lindesnes til Fredrikshald, m:en holder sig som frisk, sydlig vind langs vestkysten til Statt. Stille paa Romsdalskysten. Langs Nordlands- og Finmarkskysten fortsætter det med laber, sydlig bris. Mandag 8 september: Vinden dreier over mot vest langs hele sydkysten fra Fredrikshald til Statt. Langs hele Nordlandskysten holder den sig paa sydvest for at gaa over til vest paa Finm.arkskysten. Tirsdag 9 september: Frisk vestlig vind langs hele kysten til Lofoten. Laber, nordlig bris paa Finmarkskysten. Osdag 10 september: Vinden er atter gaat over paa syd, slik at der er svak sydvestlig vind paa østkysten fra Fredrikshald til Lindesnes, og svak, sydlig vind langs vestkysten til Statt. Fra Statt til Lofoten vedvarer den svake, vestlige vind, som gaar over til nord paa Finmarkskysten. Torsdag. 11 september. Laber, sydvestlig bris langs østkysten til Lindesnes; frisk sydlig langs vestkysten til Statt; frisk, sydvestlig bris langs N ordlands- og Fim:aFkskysten. Fredag 12 septembør: Vinden er dreiet paa vest langs he1'e den norske kyst. Laber bris langs sydkysten og vestkysten til Statt; frisk bris til kuling langs N ordlands- og Finmarkskysten. Lørdag 13 september: Svak, vekslende vind langs syd- og vestkysten til Trondhjemsleden. Laber, vest-

2 1 l 304 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 17 september 1919 Eg bris langs' NOirdlandskysten. Frisk bris til kuling paa Finmarkskysten. Brtningr Fetsildfisl<et. Fra politimesteren i Namsos, dat. i3 september 1919: Namsos sidste uke opfisket 367 maal sild, 3-6 streks, herav virket til handelsvare 440 tønder, pris kr. pr. maal. 7 maal solgt til hjemmeforbruk. Ingen nye stæng gjort. Indberetning fra Fosnes og Leka mangler. tdgrammtr Kystmat<relfisket. Opslag 11. 9/9: KystmakrelfisketJ hadde en ukefangst av stk makrei, hvorav til Kristiansand , Grimstad , Langesund og Kristianiafjorden Totalfangst til 6 september stk. mot ifjor , og Opslag /9: Kystmakrelfisket hadde en ukefangst av stk. makrei, hvorav til Kristiansand , Arendal og Kristianiafjorden Ialt til 13 september mot ifjor , og Fetsildfisl<et. Opslug /9: Aafjor.den lensmandsdistrikt: I uken sat 2 mmdre notstæng, O'arnfisket middelfangst 1 maal, opfisket 690 maal, hvorav garn sild 630, herav saltet 1030 tønder. Kvalitet 2-6 streks, pris Tilstede 70 garnbaater med 150 mand, 8 notbruk med 150 mand, 16 kjøpefartøier. Frøya lensmandsdistrikt: I uken 4-10 septbr. sat 15 smaa notstæng, intet garnfiske Opfisket 400 maal, hvorav saltet handelsvare 600 tønder. Kvalitet 5-6 Etreks, pris kr. Tilstede 20 notbruk med 320 mand, 10 kjøpefartøier. Ialt opfisket inden fylket maal, herav antages iset 620 maal, solgt sildoljefabrik 8380 maal, hermetikfabrik 320 maal, saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. Opslag 48. Bodø 13/9: Vik i Helgeland: 6 smaastæng i uken, drivgarnfisket %-4-1 maal, hvorav saltet handelsvare 1600 tønder. Pris notsild kroner, garnsild kr. Brønnøy: 1 stæng i uken. Opfisket 661 maal, hvorav saltet handelsvare 990 tønder. Øksnes: Ukefangst 500 maal notsild, hvorav 'saltet handelsvare 500 tønder, resten hjemmeforbruk og fabrikvare. Pris kr. l laas tapt under uveiret. I fylket ialt opfisket maal, hvorav saltet handensvare tønder, solgt sildoljefabrikker 4911 maal. Fylkesmanden.. Opslag 49. Tromsø 13/9: Maan.gen: Sid ste uke optat 1600 maal, alt tilvirket handelsvare. Priser notsild 20-40, garnsild pr. maal. Garnfangst sid ste nætter optil l maal. Intet stængt gjenstaar. Ialt optat inden amtet maal, Distrikt Fetsildfisket til 13 september Derav Ialt optat Solgt Solgt! Iset sildolje- hermetik-! Saltet maal maal fabrik fabrik tdr. I maal maal I Fiflmark fylke Troms... '.'., Nordland fylke Namdalen S. Trøndelag fylke Møre fylke Sogn og fjordane fylke Hordaland fylke Tilsammen Dorgemakrelfisket i Nordsje-en. Mot i Opslag 7. 13/9: Dorgemakrelfisket ra i Nordsjøen: Sidste uke 16 svenske fartøler " i " til Kristiansand 704 tønder flækket, flere " partier solgt, 77 til 80 øre kiloet, samt 366 i Ikke opgit " rund, pris 50 til 80 kroner, inklusive tønden. Ialt til 13 september av 44 svenske " i i fartøier 1671 nækket og 1009 rund. " i " hvorav saltet handelsvare tdr., log nedover. Ingen fersksild ilandsolgt sildoljefabrikker 5375 maal, solgt... hermetikfabrikker 4230 maal, agn 1207 bragt. Saltet og Q1verhggende sild maal, resten anvendt til hjemmeforbruk shilling pr. cran. Fylkesmanden. Opslag g.. 15/9: Til 13 september an.. meldt optat maal fetsild, hvorav iset 870, solgt sildoljefabrikker , hermetikfabrikker 5819 og saltet handelsvare mot ifjor henholdsvis , i I Indfe-rt Islandssild. Opslag 9. 9/9: Sidste uke hjemført 6110 tønder Islandssild, hvorav til Bergen 900, Aalesund 4486 og Kristiansund 724. Ialt hjemført tønder. Opslag 9. 16/9: Sidste uke hjemført 0401 tønder Islandssild, derav til Skudenes 2520, Aalesund ført tønder. Ialt iaar hjem Utnlanask fiskri... Uken 7-13 september. ForSkjellige utenlandske meddelelser. BilbaOi 10 septbr Meget godt sardinfiske. BarcelQlna, 10 septbr Kurs, paa Paris 62.15, kurs paa London Havre, 8 septbr Sardinfisket Nantes middels. Lorient meget godt. Great.Yarmouth, 13 septbr Sidste uke 6-10 baater indkommet med sild daglig fra 220 crans Barcelona, 13 septbr Kurs paa Paris 61.40, kurs paa LondOin tdgrammr. Sildefisket ved Island. Opslag /9: Generalkonsulen R eygjavik telegraferer: Sildefisket 0fjord 1-7 septbr. saltet 500, Isafjord august tønder. Totalfangst beregnet til tønder. markasbrtnlngr In. ". Indberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 10 september 1919: H val fan g ste nve d S he t l and s ø e r n e. - Fis k e ris t y re t i S k Ol t l a il d a a p n er u lldersøkeise i Lerwick. - Sterke krav fra fiskerne angaaende sildefiskets a v t age nve sta v ø e r n e. Der har i flere aar i fiskerikredse i Skotland været stoir misnøie med hvalfangsten og statioinerne, hvoir dyrene ilandbragtes paa Shetlandsøerne, hvilket har sat gemytterne i kampstemning, Q1g for at forebygge voildsmidler fra befolkningens side og for idetheletat at komme tilbunds i disse spørsmaal,

3 17 september 1919 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN ; og forat myndigheterne kunne ta et upartisk standpunkt har Fiskeristyret for Skotland O'pnævnt en komite bestaaende av kontorets sekretær, kontorehef og den tidligere fiskeriinspektør for Shetland, samt endel av styrets medlem;mer; fiskerne og hvalkompanierne paa sin side repræsentertes hver av sine sakførere. Komiteen har nu holdt sit første møte i Lerwick. I sin aapningstale uttalte præsidenten, at bevillingen for at drive hvalfangst under -hvalfangstlo'ven suspendertes under krigen, O'g at Fiskeristyret nu var blit anmodet om ikke at gi en saadan bevilling næste aar. Fiskeristyret har under sin overveielse av saken anbefalt, at en komite blir avsendt til Shetlandsøerne, forat utforske fiskernes mening med- hensyn til fangstens fortsætteise. Han vilde præsieere, at Fiskeristyret hadde behandlet saken upartisk, og at den godt forstod; hvor vigtig det var at silden sket ikke kom i fare, da det var en stor økono'misk sak for det hele land, at sildefisket indtok en dominerende stilling. Hvad ko'miteen hadde at gjøre var at se, at vidnesbyrdene var vidtomfattende, og at oplysningerne var saa fuldstændig som mulig. F0'rskjellige vidner blev saa utspurt, som alle var av sam,me mening, nemlig, at sildefisket var for saa a-t si ophørt paa vestkysten av Shetlandsøerne, siden hvalfangsten tillotes. En norsk hvalfanger hadde endog fortalt det ene vidne, at det tok ikke længere end 3 aar forat ødelægge sildefisket. Flere av fiskerne hadde været øienvidner, hvordan baater kunde slæpe to Et tre døde hvalfisk efter sig 50 til 60 mn, og hvordan fett og blodige dele av dyret drev omkring paa overflaten av sjøen. Resultatet var, at silden var forsvunden paa de gamle sildefe1ter og de var overbevist om, at det var dette fettstof og forsumpning av sjøen, som hadde drevet silden væk. Nu gik silden saa dypt, at den ikke gik paa garnet. Fiskerne fandt ofte nogen rester av hval i sine garn, som lugtede fælt og som tynget garnet ned. De hadde aldrig set noget saadant før hvalfangsten begyndte. Og dertil hadde haien øket -paa fiskefelterne paa vestsiden av øerne, som utvilsomt var en følge av hvalfangsten. Fettet drivende paa vandflaten hadde Qigsaa ødelagt skaldyrfisket. Sildesalterne hadde derfor fo'rlatt sine stationer paa vestsiden av Shetland, da det tok en Et tqi dage at bringe fersksild til salterierne paa østkysten av Shetland. Fiskerne var alle meget imot hvalfangst, og dersom bevilling til fortsat fangst indvilgedes, vilde det ikke forbause no'gen paa Shetland, at en katastrofe vilde ske. Sekretæren for Lerwicks fiske;' forening avla ogsaa sit vidnesbyrd, heter har anmodet skotske saltere om at indsende O'pgave over deres behqildninger av spekesild, som de ønsket SO'lgt og levert inden fristens utløp fo'r Statens indkjøp den 15 septbr. førstk., likesaa har myndigheterne forlangt oplysning av salterne inden 13 idem, om de ønsket at sælge restbeho'ldningen av deres sild over de tidligere fastsatte 4_00' 000 tønder for det hele land. Da det saltede kvantum for den hele sæsong utgjør tønder, skulde der være til fri disposition fo'r indehaverne av de resterende tønder, men da salterne har været istand til selv at disponere som lignede meget fiskernes. Han sa, at da fangsten begyndte i Roe- over større partier, mener man i ness Voe i 1903, var han venlig salterikredser, at der intet væsentstemt fo'r foretagendet, til det vilde lig kvantum vil bli sat til Statens gi beskjæftigelse f0'r stedets ind- dispo'sition 0'ver det stipulerte. byggere; men allerede efter t0' aars Der er mange kontinentale kjøfo'rløp sporede han den skadelige pere paa markedet for skotsk spekevirkning det hadde paa sildefisket. sild, O'g til den polske Relief komite Grundet hvalfangsten var alle har en salter alene solgt 5000 tdr. havne fra Scalloway til Baltasound Der gaar rygter om, at der arog Uyeasound øde og fo'rlatt, og de beides for at istandbringe en ligb0'sittende hadde store tap. Og det nende ordning som den skotske var ikkø alene paa vestsiden av under Yarmouthfisket under Land Shetlandsøerne at sildefisket tok av, bruks- og Fiskeridepartementets men overalt hvor hvalfangst tillotes. ausplc18r. Flere deputationer re Eft81r krigens utbrud var der kun en præsenterende de interesserte parsmial strimmel paa havet syd og øst ter er blit intervievet av departefor Lerwick, hvor man kunde finde mentets funktionærer, men intet sild, og nogen baater maatte gaa positivt resultat av forhandlingerne paa kysten av NO'rge før de fandt er til dato' O'pnaadd, da fiskerne forsild. Dertil kom, at amtsraadet langer en minimumspris av 50/ pr. hadde ekstra utgifter grundet hval- eran. I skotske fiskerikredser er fangsten, da en sanitetsinspektør man ikke meget begeistret for et maatte ansættes ved stationerne, og slikt arrangement, da man Inener, ekstra PO'liti anskaffes, da man fryg- at shillings per eran er toptet fo'r, at fiskerne vilde gaa til pris. vo'ldsomheter, og distriktet maatte bære omkostningerne. Tilslut fo'rfalte amtmanden, at en Fra NO'rges fiskeriagent i Tysksak som Shetlandsøerne anla mlot land, JO'han Reuseh, dat. Hamburg) hvalfiskekompanierne taptes, - og1 9 september 1919: hadde kostet distriktet ;t 650. Komiteen avholder sit næste fo'rhør i Hillswick. Indbe;retning fra Norges fiskeriagent i England, Hans JO'hnsen, dat. 11 september 1919: Ad sildebeholdningen i Sko t l a il d. P l ane r for Yarm0'uthfisket. Jeg gir mig herved den ære at at de britiskf myndig- indberett, Stadfæstende min skrivelse av 5 ds. tillater jeg mig herved at meddele Direktøren, at jeg nu har mottat svar fra Reiehsfischversorgung G. ID. b. H. i Berlin paa mine forespørsler av 19. og 23 august angaaende behandlingen av eventuelle sendelser av fersk fisk fra Norge. Ifølge meddelelse fra Reisehfischversorgung skal sendeiser av! fersk fisk fra Norge behandles paa samme maate som den danske fisk

4 306 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 17 september 1919 Fisken 'maa adressere,s til central Pr. 100 pund Reichsfischversorgung bebuder en Iiskemarkederne og foruten de tidligere centralfiskemarkeder: I, dd., tverskaaret, fremtid, har jeg anmodet det om S i, I, uten hode, renset m. 72 forhøieise av' priserne i nærmeste Altona, renset....» 75 at rette herpaa. Berlin, Il, under 5 pund, Ogsaa 5 dages varsel er for N or- Bremerhaven, renset...» 45 ges vedkommende altfor kort. Her Cuxhaven, L ang e, I, over 5 pund, maatte man mindst sætte 14 dage Geestemilnde, renset....» 60 a 3 uker. Hamburg, I, uten hode, renset» 72 Skulde Reichsfischversorgung ta Ros.tock, I, dio.,:!tverskaaret, hensyn til min forestilling og gjøre Kiel, renset....'» 75 ndgen forandring i den eller anden vil der nu komme nogen markeder Il, under 5 pund, retning, skal Direktøren straks faa til, nemlig: renset » 45 underretning. Eckernforde, Ste i nbi t, renset......» 75 Stettin Rød tun g e, OVer % pund, tdgrammr. og sandsynligvis ogsaa Flensburg. renset » 110 Saltsildmarl<edet. Omdirigering av grænsestatio- 112 til 3;4 pund, rennerne finder ikke. sted. set » Hull, telegraferer: Til dato eksportert Opslag 1. 9/9: Fiskeriagent Johnsen, 95 j tønder skotsk spekesild. Beholdning Samtlige sendeiser av fisk blir Kve i t e, over 6 pund..» 125 tønder. solgt ved offentlig auktion paa cen- 2 til 6 pund.... tralfiskemarkederne. under 2 pund.. Centralfiskemarkedernes forvalt- T li li g e over 112 pund.. ninger beregner sig 6 % kommlis- l/:3 til 112 pund.. sion av salgssummen, samt omkost- p i g var, over 4 pund ninger for kjørepenger, is og ar-: 2 til 4 pund.. beidspenger paa vanlig maate. Det.1 til 2 pund.. derefter fremkomne beløp tilstilles Sle t var, over 3 pund.,» 100 Kl i pfi skmarlmdet.» 60 Opslag 5. 11/9: Generalkonsulen Bilbao» 275 telegraferer: Import islandsk, salg 7738 Beholdning 3000, priser » » 225 Santander ingen beholdning. Paris 65.00, London » 180» 110 Kystmakrelfisket» avsenderen i m:arkcheck 1 efter at 11/ 2 til 3 pund. A ); 120 Hvortil indbragt I Til Indtagt forsendelsesomkostningerne er truk- Rød f is k,...» 35 I uken stk. Ialt stk. ket fra. Sjø a a l » 85 Av hensyn til den- tyske fiskefor- Bro s m e » 55 Bergen... 13/g Hisken /6 Haugesund... g/s syning er der fastsat høiestepriser, hvorefter der avregnes. Disse er for: Pr. 100 pund H y s e, I, 2 pund og over.. mi. 100 I, uten hode og renset » 118 I, do. tverskaaret..» 125 Il, 1 til 2 pund....» 80 Ill, 112 til 1 pund..» 70 IIIl, under 112 pund» 60 For fremtiden blir der fastsat opsigelse, resp. indstilling, av fiskeeksporten til Tyskland med 5 dages varsel. Fisken maa sorteres godt og pak Skudenes... [11/7 Stavanger... [ 6/g Egersund... 16/8 Farsund... 7/7 Hitterø /7 Kristiansand.. Lillesand.... Arendal..... Grimstad..... Risør [ kes i god og rikelig is. Tomkasserne bli:r:' returnert hurtigst. Til ovenstaaende betingelser og priser vil man altsaa i Tyskland motta sendeiser av fersk fisk fra H v i t t ing under 112 pund Norge. og større, renset..» 50 Kragerø, T Ol r s k, I, 6 pund og større, Jeg har straks skrevet til Reichs- Skaatøy renset, » I, uten hode, renset» I, do., tverskaaret,. renset » 105 Il, 2 til 6 pund, renset... "» 70 Ill, under 2 pund, 85 fischversorgung, at de norske eks- Langesund portører neppe vil kunne sende Fredriksværn.. fersk fisk hertil til ovenstaaende Nevlunghavn priser, som omregnet i kro:ner til den nuværende ugunstige markkurs maa bli tapbringende, og jeg har gjort Reichsfischversorgung op- Onsø.... Kr.aniafjorden S./g [ / /s /s /g Tils Mot i renset..,.....» 60 merk som paa, at baade fragten og F l Y n d r e 1 1 pund Qg stør.;. omkostningerne idetheletat er for " re, renset......» 100 de norske eksportører betydelig " / til 1 pund, renset» 70 høiere end for de danske. Hertil til 113 pund, renset » 35 Av fangsten er fisket maa der tages hensyn ved fastsæt- " telsen av høiestepriser for norsk med garn, med not, resten Sei, I, 5 pund og større, renset » fisk, som i dette tilfælde ikke kan,med dorg, snøre eller andre red- 60 sidestilles med den danse, og da skaper. '

5 17 september 1919 UKENTLIGE MEDDELELSER for NORSK fiskeribedrift fra fiskeridirektøren 307 Lov av 1 august 1919 om den Norske Stats Fiskeribank. FortsæUelse fra forr. nr. 26. Skibshypotekforeninger, som har erholdt laan i henhold til nærværende kapitel, maa ikke uten sam. tykke av bankens styre omsætte sine ihændehaverobligationer. Foreningerne er til enhver tid forpligtet til at meddele banken saadanne oplysninger angaaende foreningernes økonomiske forhold, som bankens styre maatle ønske. K a p it e l 4. Om laan til opførelse eller ombygning av is hus, fryseriet, tøtketier og lignende anlæg til opbevaring eller forædling av fiskeproduktet. 27. Laan til opførelse eller ombygning av ishus, fryserier, tørkerier og lignende anlæg til opbevaring eller forædling av fiskeprodukter kan ydes saayel til enkeltmand - her i landet boende norsk statsborger - som. til sammenslutninger. Fortrinsberettigede er fiskere ener sammenslutninger av fiskere. 28. Laan gives ikke til hermetikfabrikker og lignende anlæg beregnet paa en mer fabrikmæssig forædling av fisken. 29. Laanene gives mot 1ste prioritets panteret i anlægget og dets forsikringssum samt kommunegaranti for 50 pct. av ethvert mulig tap. Anlægget skal til enhver tid holdes forsikret mot hrandfare i en av bankens styre godkjendt brandforsikringsindretning. Laanene, som forrentes med 5 pct. og tilbakebetales senest inden 20 aar, maa ikke overstige % av anlæggets takstværdi. Laanene er avdragsfri første aar. 30. Bestemmelserne i 13, 14, 15, 20 og 23 om indsendelse av laaneandragende, utbetaling av laan samt om vedlikehold av og tilsyn med farkosterne faar tilsvarende anvendelse for laan efter nærværende kapitel. K a p i tel 5. Om laan til sa,rnmenslutninge1' av fiskere til anskaffelse av fiskeredskaper og utrustning m. v. 31. Laan til anskaffelse av fiskeredskaper og utrustning ydes kun til gjensidige laaneforeninger, hvis statutter er appro<bert av Kongen' og som forøvrig er dannet overensstemmende med forskrifterne nærværende kapitel. 32. Fiskere, som ønsker at danne en laaneforening til anskaffelse av I fiskeredskaper, utrustning m. v., opnævner et arbeidsutvalg paa 3 medlemmer, hvorav en som formand. Arbeidsutvalget forbereder foreningens dannelse og underrettør bankens styre herom med forslag om laaneforeningens distrikt, som fastsættes av bankens styre. 33. "' Saasnart der til arbeidsutvalget har meldt sig og av utvalget er godtat til optagølse i foreningen mindst 50 fiskere - i distriktet bosatte norske statsborgere - som' efter arbeidsutvalgets skjøn tilsammen eier fiskeredskaper, baater, fiskeredskaper, ishus og lignende anlæg til, en værdi av mindst kr , indkalder utvalget de saaledes godkjendte m.edlem,mer til et møte. Før møtet fremlægger arbeidsutvalget til vedtagelse utkast ti vedtægter for foreningen. Vedtægterne vedtages ved simpelt flertal av de møtende. Derefter vælges. to medlemmer av foreningens styre samt to revisoter. Jfr. 34, 7. Som styrets formand fungerer arbeidsutvalgets formand, indtil ny formand er valgt. Jfr For at opnaa stadfæstelse av Kongen, skal foreningens vedtægter indeholde følgende bestemmelser: 1. Foreningens formaal skal udelukkende være at yde laan til medlemmerne til anskaffelse av fiskeredskaper og anden utrustning, herunder agn. 2. Som medlemmer maa kun optages fiskere, som er norske statsborgere og bosat inden foreningens distrikt. 3. Intet medlem av foreningen maa være medlem av anden laaneforening, som har laan av Fiskeribanken.,4. Foreningen skal ha et reservefond, SOlli, dannes ved, at ethvert medlem ved opfagelsen til skyter et beløp av mindst kr 'Medlemmerne skal holde sine fartøier og baater forsikret mot sjøskade efter en av bestyrelsen godkjendt værdi. Ishus, fryserie,r og' lignende anlæg paa land skal holdes forsikret til fuld værdi mot brandfare. 6. Intet medlem, kan erholde større laan end kr , medmindre han efter styrets skjøn har en formue paa mindst kr , i hvilket tilfælde laanet kan gaa op til kr Inden denne grænse fastsættes laanenes størrelse avstyret efter indsfilling av fiskerinævnden i vedkommende kommune. Laanene utbetales i rede penger med fuldt beløp Q1g skal være tilbakebetalt senest inden 3 aar. Renten skal være ens for alle medlemmer, ikke over 5 pct. efterskudsvis. 7. Foreningens styrø skal bestaa av 3 medlemmer, soim med varamænd vælges blandt foreningens medlemmer av generalforsamlingen, hvor samhige medlemmer har stemmeret. Foreningens styre vælger selv sin form and. Valget skal godkjendes av bankens styre. Formand og forretningsfører, som ansætles av foreningens styre, kan lønnes med en fast aarlig godtgjørelse 7 so<m. fastsættes. av generalforsamhngen. 8. Det ved et regnskapsaars avslutning fremkomne overskud blir at henlægge til reservefondet. Reservefondets midler anbringes i sparebank. 9. Avsluttes et regnskapsaar med underskud, skal dette, forsaavidt det ikke kan dækkes av reservefondet, fordeles paa medlemmerne og indkræves

6 308 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 17 september 1919 hns disse efter nærmere regler, som blir at fastsæue i ved- tægterne. Jfr Utmeldelse avfo'reningen skal kunne ske til enhver tid, men et medlems ansvar overfnr Fiskeribanken ng fnreningen ophører først, naar samtlige laan som er optat før utmeldel-' sen, er tilbakebetalt. I tilfælde av dødsfald nphører bo'ets ansvar nverfnr Fiskeribanken og foreningen, naar regnskapet fnr' det løpende regnskapsaar er revidert O'g go'dkjendt, ng der ikke er nnget beløp at tilsvare. For laan O'ptat efter utmeldelsen eller dødsfaldet hefter medlemmets eller dets bo' ikke. 11. Foreningens tilgodehavende hois 16. medlemimerne kan' inddrives ved utpantning. 1'" 12. Foreningen's, kassebeholdning,. skal til enhver tid være anbragt i spare bank saaledes, at pengene kun kan utbetales mot kvittering eller anvisning av formanden ng et styremedlem eller istedenfor sidstnævnte fo'rretningsfører, hvor saadan er ansat. FO'reningen er forpligtet til at meddele bankens styre de nplysninger, dette maatte fn;rlange, angaaende fnreningens virksomhet og fo'rho'ld, samt at underkaste sig saadan ko'ntrol, som bankens styre maatte bestemme. Foreningens medlemsantal maa ikke være mindre end 50 og værdien av samtlige medlemmers fartøier, baater, redskaper, ishus ng lignende anlæg ikke være miindre end kr V ærdien ansæues av styret, som av ethvert medlem kan forlange de hertil nødvendige oplysninger. Synker fnreningens medlemsantal under 50 - eller blir medlemmernes nævnte værdier mindre end kr avgir foreningens styre straks indberetning til bankens styre, likesom: foreningen uten ophold har at likvidere, medmindre departementet efter indstilling fra bankens styre samtykker i dens fnrtsatte virksomhet. 15. Til fnreningens npløsning utkræves, at et flertal av samtlige medlemmer stemmer herfo'r paa tg generalforsamlinger, som avholdes med fire ukers mellemrumi. Disse generalforsamlinger kan bestemme, at foreningens mulige overskud kan anvendes til at tilbakebetale tilskud, snm maaue være ydet av nogen av foreningens medlem.mer til dækning av tidligere underskud, forsaavidt vedkommende fremdeles er medlem i det øieblik, foreningen besluttes opløst. Et yderligere overskud skal tilfalde Fiskerihankens reservefond. Ethvert medlem av fnreningen er pligtig til at mo'tta valg som styremedlem. Til forandring aven forenings vedtægter kræves stadfæstelse av Kongen. 35. Laallene, som forrentes med 4 pet. aartig, maa ikke overstige en tredjepart av værdien av samtlige medlem.mers fiskefartøier, baater, fiskeredskaper, ishus ng lignende anlæg. Laanene er avdragsfri lste aarog skal være tilbakebetalt senest inden 11 aar. 36. Efter ansøkning fra vedkommendelaaneforening kan bankens styre mled vedkommende departements samtykke bestemme, at en laaneforenings underskud, hvor dette ikke kan dækkes ved hjælp av reservefnndet og et tilskud fra medlemmerne svarende til 2 pet. aarlig av hver enkelts laan, skal utredes av Fiskeribanken. 37. Foreningens gjældisforskrivelser til Fiskeribanken' er ikke stempelpligtige.. Det samme gjælrler ogsaa de,enkelte medlemmers gjældsfnr' skrivelser til foreningen. K a p it el 6. Bankens styre. 38. Den norske Stats Fiskeribank skal ha sit hovedsæte paa samme sted, som Fiskeridirektoratet har sit sæte. Laanekontorer npreues derhos paa de steder, som Kongen maatle bestemme. Kongen bestem!mer fordelingen av forretningerne mellem bankens hovedsæte og laanekontorerne samt utfærdiger de nærmere fo'rskrifter for bankens virksomhet Bankens styre bestaar av 3 medlemmer med 3 varamænd. Desuten kan Fiskeridirektøren tilkaldes som raadgivende medlem.. De to medlemmer med varamænd vælges av Stnrtinget. Den tredje med varanrand beskikkes av Kongen, dog ikke so'm. embedsmand. Bankens laanekontorer forestaaes av et styre paa 3 medlemmer, av hvilke 2 med varamænd vælges av Stortinget og den tredje med varamand beskikkes av Kongen, dog ikke som. embedsmand. De av Stortinget for ho'vedsætet ng laanekontorerne valgte styremedlemmer fungerer i 6 aar. Hvert tredje aars lste januar avgaar halvdelen, første gang efter lodtrækning. De fratrædende kan vælges paany, ng deres tjenestetid regnes da fra den tid, de sidst blev valgt. 40. Bankens styre har at vareta saavel garantisternes som bankens tarv. Styret indsender hvert kvartal til vedkommende departement et utdrag av bankens regnskaper, ng ved hvert aars utgang beretning nm bankens virksomhet, med opgave over hver enkelt koid.illunes garantiansvar og hver hypotekforenings eller sammenslutnings laaneansvar efter 1. Denne beretning blir at forelægge Kongen og at tilstille hvert aars Storting. En gang aarlig offentliggjøres en oversigt over bankens stilling. 41. Stillingen som sekretær, kasserer og bnkholder saavel ved hnvedsætet SOlli i tilfælde ved laaneknnlorerne besættes av bankens styre, fnr laanekontorernes vedko'mmende efter indstilling fra disses styre. De øvrige underordnede tjenestemænd ansættes ved hovedsætet av Fortsættes side 310.

7 Toldsteder norgs utførsdau fj$køroduktr fra 1 januar til 6 stptmbr 1919 og Fetsild l<lipfisk, Nordsja- Islands- Klipfisk, Rot- Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei sild sild norsk skjær tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. kg. kg. tdr. kg. kg. kg. Kristiania Sandefjord Kristiansand.. l l Flekkefjord Stavanger l Kopervik Haugesund Bergen l l Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre Ialt l ' I uken Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, MakreI. Laks, Levende Anden Sildetran Toldsteder Sild, fersk hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. Kristiania Sandefjord Kristiansand Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø A.ndre Ialt I uken I l 124 I ukn, som tndt 6 s.,tmbtr + Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haarund tarfisk tran tran blank kjærr. Rogn Blank Brun tdr. tdr. tdr. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. I j _ ' ' Fisk, Fisk, Fiske- Hummer saltet Sildemel Sælsklnd Hermetik saltet guano stk. i fartei i tdr. kg. kg. kg. kg. kg _ l ) en ro "O ro O... (,O... (,O C t""' (3 Cl Cl t""' t""' Cf)!;tl 'Tl O Z O Cf) "Tl en ill 63 o ;:o :::ri '"Tl '"Tl a S3 o Z en o <.D

8 Fortsat fra side 308. lem,mer tilsyn med bankens virksomhet og anordner den fornødne revision. samt e) i de tilfælder, som, maaue være bestemt i obligationens tekst. Er der for forfaldent laan stillet pant i fartøi eller fast eiendom, har grænse av bankens styre og betales av den, som søker eller har laan i til statskassen. Det samme gjælder panteattest, hvor saadan forlanges av banken. O 5239 O O O 2490 O 983 Hvis skyldige avdrag og renter av laan, som' er git i. henhold til denne lov, ikke blir betalt i rette tid, kan 310 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERlBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 17 september rente derav fra forfaldsdag til betaling skei'. der beregnes indtil 5 pct. i aarlig Dampmedicintran (Cod liver oil)... o o hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other. oils)...,,.,... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring); februar-mars...,... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal å 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal å 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember l )..,. tdr., saltet, Uskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barrels, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). General.. rapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvantum Total- Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be inc1uded in the report for this week are added to totals for next week.) Kapitel 7. Forskjellige bestemmelser Ethvert laan er i sin helhet straks forfaldent til tilbakebetaling: a) naar renter og avdrag ikke erlægges i rette tid, b) naar. fartøiet paadrages sjøpanterettigheter, hvorfor assurancen. ikke hefter,. medmindre betryggende sikkerhet stilles, c) naar fartøiets forsikring ikke holdes i behørig orden, d) naar fartøiet sælges til utlandet, banken adgang til efter 6 ukers varsel i»norsk Kundgjørelsestidende«og paafølgende kundgjørelse overensstem,mende med lovgivningen om tvangsauktioner, at la pantet sælge ved offentlig auktion uten foregaaende indkaldelse til forhkelseskomimissionen, søksmaal og dom. Det skal desutenstaa banken frit for at gjøre utlæg i skyldnerens øvrige eiendom, som om den hadde forfaldent kommissionsfor lik for det sky Idige beløp. 46. Et forfaldent laan maa ikke indfordres, forinden den, som. har garantert for laanet, er underrettet. 47. Den samlede godtgjørelse for takstforretning eftør denne lov maa ikke være større end kr , for besigtigelse ikke større end kr Den fastsætles indenfor denne Videre er obligationer for laan av banken fritat for stempelavgift. Der erlægges ikke stempel- og tinglæsningsgebyr av skjøte paa de under kap. 4 nævnte faste eiendommer. 49. Kongen bestemmer. Utførselstilladeise for rogn. departementets fiskeavdeling gjennem vedkom.mende toldkammer. styret, ved laanekontorerne av disses styre. 42. Vedkornmende departement føreir ved en kontrolkomite paa 2 med Overholdes forøvrig ikke de for laanene fastsatte regler, har banken adgang til at opsi laanene med 3 maaneders varsel. 45. banken. 48. For tinglæsning eller registrering av de for laan i banken utstedte obligationer erlægges ikke sportler mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mar_k_e...:.t,_i_s _n_ot_in_cl_u_de_d)_. Ved eftertryk av disse meddelelser m aa,.fiskets Gang" angives som kil<;le. AlS John Griegs boktrykkeri. A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... ".,...,. mill. st. (pieces) O 30 2) Al makre!, som er forbrukt fersk, eksportert j is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All Handelsdepartementet telegraferer 13 septbr. : UtførselstilladeIse for saltet rogn kan nu paaregnes uten betingelser. Andragende skal som hittil indsendes til Handels Denne lov trær i kraft fra den tid, for uken til kvantum til 12/ / O 37612

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Vedtægter for DDS Roskilde

Vedtægter for DDS Roskilde Vedtægter for DDS Roskilde Statutter for særlige konti Revideret 15. april 2010 Vedtægter for DDS Roskilde 1 Navn Foreningens navn er De Danske Skytteforeninger Roskilde (DDS Roskilde). Foreningen blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere