Mangfoldighed. i Arriva

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed. i Arriva"

Transkript

1 Mangfoldighed i Arriva

2 Arriva Danmark, 2014 Tekst og foto: Thomas Kristensen Tekstredigering: Get Ajour Art Director: Elisabetta Paustian Ansvarshavende redaktør: Pernille Kiær Tryk: Megamedia DK ApS

3 Indhold Arriva og mangfoldighed...7 arrivas Mangfoldighedspolitik...8 Den kørende tolk...10 Kvinde i en mandeverden...12 Fra studie til den virkelige verden...14 jobbet giver selvtillid...20 Arrivas yngste medarbejder...24 Fra jysk fisker til københavnsk skibsfører...28 Kontrollører er også mennesker...30 fleksjob kan gøre en forskel...34 Tørklædet er en vigtig del af identiteten...36 hjælper sine ældre kollegaer...40 Nye muligheder for ordblinde...42 Til kamp for mangfoldigheden...46 Handicap er ingen hindring...48 taler åbent om seksualitet...52 Chef på gulvet...54 udvider sine horisonter i jobbet som buschauffør...58 Headhuntet til hovedkontoret...60 Blev buschauffør få år før pensionen...64 bygger bro mellem kulturer...66 nyuddannet får erfaring i en stor organisation...68 Arrivas ambition med mangfoldighed...70 Arrivas mål med mangfoldighedsarbejdet...71 Arrivas mangfoldighedsindsatser...72 Fakta om mangfoldighed i Arriva...80

4

5 Mangfoldighed i Arriva Mangfoldighed er et tema, som for alvor er kommet på dagsordenen i Arriva Danmark. Mangfoldighed handler i første omgang om alt det, der grundlæggende gør os forskellige: vores køn, alder, handikap, etnicitet og seksuelle orientering men det handler også om alt det andet, der gør os unikke: vores uddannelse, kompetencer, erhvervserfaring, fritidsinteresser, politiske overbevisning, religion m.m. Mangfoldighed er med andre ord alt det, der er med til at forme os som individer, og som gør os til dem, vi er. I Arriva Danmark har vi en vision om at skabe de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik, og vores produktivitet, nytænkning og arbejdsglæde får et mærkbart løft af, at vi er mange forskellige mennesker om opgaven. Vi skal således alle føle os som en del af fællesskabet og have plads til at være os selv på arbejdspladsen uanset, hvem vi er. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at der er plads til forskelligheder og inkluderer alle i organisationen. Dette magasin sætter fokus på Arrivas mangfoldighed. Du møder nogle af de medarbejdere, som alle bidrager med de forskelligheder, de besidder, men der er naturligvis mange flere både mennesker og forskelligheder. I Arrivas strategi Vejen frem skal vi være bedre til det, vi er gode til, og gode til det, vi kan blive bedre til. Vi er godt i gang med mangfoldighedsarbejdet, men vi kan stadig udvikle os, og der er meget, vi kan gøre, for at mangfoldigheden kan trives endnu bedre i Arriva. Jeg håber, at du vil læse nogle af de mange gode historier, og hvis du har kommentarer eller ideer til, hvordan vi i Arriva kan blive endnu bedre til at arbejde med mangfoldighed, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke alle dem, der har stillet op til interview og fortalt om sig selv. Venlig hilsen Pernille Kiær Diversity Manager

6 ManGfoldighed i Arriva 6

7 Arriva og mangfoldighed Arrivas tilgang til mangfoldighed tager udgangspunkt i en bred definition af begrebet mangfoldighed som værende både de synlige og usynlige forskelle og ligheder mellem mennesker. Det er for eksempel køn, alder, etnicitet, uddannelse, faglighed, kompetencer, handikap, religion, seksuel orientering, livsstil, personlighed, politisk anskuelse og mange andre. Vi har forskellige forudsætninger og dermed forskellige ting at bidrage med i en virksomhed. Arrivas tilgang til mangfoldighed er derfor at betragte forskelle som en værdifuld ressource. 7

8 ManGfoldighed i Arriva arrivas Mangfoldighedspolitik Køn I Arriva er vi overbeviste om, at mangfoldighed og menneskelig forskellighed er en styrke. Mangfoldigheden giver os et væld af forskellige perspektiver, ideer og kompetencer, som bidrager positivt til virksomhedens udvikling og er med til at skabe et dynamisk og berigende arbejdsmiljø, hvor kreativiteten spirer, og initiativlysten trives. Vi tror på, at mangfoldigheden styrker konkurrenceevnen, skaber værdi for Arriva og er en medvirkende årsag til, at Arriva er en attraktiv arbejdsplads. Vores inkluderende kultur tilbyder lige muligheder for alle uanset nationalitet, etnisk oprindelse, køn, alder, seksuel orientering, ambitioner, religion, politisk tilhørsforhold eller livsanskuelse, og vi giver medarbejdere med særlige behov eller manglende fysisk formåen mulighed for at bidrage. Arriva er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads bestående af medarbejdere fra mange forskellige nationer, i alle aldre, af begge køn og med forskellig fysisk og psykisk formåen. Arriva går forrest og tager gerne socialt ansvar, når nye behov eller initiativer opstår, og uddanner ledere og medarbejdere i kulturel kompetence. Det er afgørende, at den enkelte medarbejder har de rette kompetencer, og Arriva ansætter altid medarbejdere og ledere under den præmis, at den bedst egnede vælges uanset køn. Af Arrivas medarbejdere udgør 14 procent kvinder, og vi arbejder aktivt på at fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Arriva skal være kendetegnet ved en kultur, hvor kvindelige og mandlige medarbejdere oplever, at de har samme muligheder. Vi forsøger at inspirere alle medarbejdere til at udvikle sig, så vi sikrer, at alle kandidater kommer i spil til såvel ledige stillinger som karriere- og medarbejderudvikling. Vi arbejder målrettet med initiativer, der skaber de fremtidige rammer. Ønsket om en mere ligelig fordeling mellem kønnene i en branche, der traditionelt set ikke har tiltrukket mange kvinder, skal realiseres ved, at Arriva synliggøres som en attraktiv arbejdsplads. Der er mange initiativer knyttet til mangfoldighedspolitikken med ønsket om at øge andelen af kvindelige ledere på alle niveauer i Arriva. Disse er forankrede i ledelse, driftsorganisation og HR-afdeling. Vi tilstræber, at lederstillinger er attraktive for begge køn, opbygger transparente vurderings- og udvælgelsesprocesser og sikrer mangfoldighed i udvælgelsen af deltagere i vores talentprogrammer. 8

9 Alder Nationalitet Medarbejdere med særlige behov I Arriva vedkender vi os vores sociale ansvar, og stræber efter rummelighed ved at give plads til såvel yngre som helt nyuddannede kandidater, forældre, erfarne medarbejdere og seniorer. Vi har indført en livsfasepolitik, som skal være med til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere i alle aldersgrupper. Vi har igangsat en række initiativer for såvel de helt unge som for seniorer for at få disse til at blive længere på arbejdsmarkedet, og tilbyder fleksibilitet og sundhedsaktiviteter. Vi tror på, at medarbejdere med forskellig alder og erfaring giver det bedste grundlag for en dynamisk og resultatskabende arbejdsplads, et godt samarbejde og en optimal trivsel. I Arriva er vi stolte over at have medarbejdere med 87 forskellige nationaliteter og ønsker at være en inkluderende virksomhed. Koncernsproget er dansk blandt vores medarbejdere, og vores kultur afspejler en naturlig nysgerrighed og tolerance over for vores kollegaer og kunder. Vi anerkender vores mangfoldige medarbejderes forskellige trosretninger, men stiller krav om, at medarbejdere, der aktivt udøver deres tro, viser imødekommenhed og hensyntagen til øvrige kollegaer og kunder. Arriva tillader også i uniformsprogrammet anvendelsen af forskellig religiøs hovedbeklædning. Alle, der har motivationen og kompetencerne til at arbejde, skal have muligheden for at overveje Arriva som fremtidig arbejdsplads det gælder i høj grad også medarbejdere med særlige behov. I Arriva kan den enkelte sagtens være en god medarbejder og bidrage, selv om han eller hun ikke kan arbejde fuld tid eller har et fysisk eller psykisk handicap. Arriva deltager som aktiv partner i projekter som eksempelvis fleks- og indslusningsjob, der er målrettet ledige, som under normale omstændigheder har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for os, at alle medarbejdere oplever, at Arriva har en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt. Arrivas værdier imødekommenhed og trivsel betyder, at alle medarbejdere er forpligtede til at bidrage til mangfoldigheden ved at udvise respekt, tolerance og forståelse for menneskelig forskellighed. Ingen former for diskrimination og mobning tolereres, idet vi er opsatte på at sikre alle et godt liv med Arriva. Såfremt der mod forventning opleves uacceptabel eller krænkende adfærd i organisationen, skal der rettes henvendelse til nærmeste leder eller leders leder. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, såfremt mangfoldighedspolitikken ikke overholdes. 9

10 ManGfoldighed i Arriva Den kørende tolk Det er alment kendt i lokalområdet, at Gengatharan Vallipuram er en buschauffør, som både kan tale tamilsk og dansk. Derfor bliver han ofte ringet op af herboende ældre fra Sri Lanka, som har problemer med at læse og forstå køreplanen. Selv om de ringer uden for arbejdstiden, så hjælper jeg dem altid. Jeg har det fint med at kunne hjælpe andre, siger den 54-årige buschauffør Gengatharan Vallipuram fra Aalborg med et smil. Han er vant til at være lidt af en mønsterbryder og er da også havnet i Danmark ved et tilfælde. Oprindeligt fordi han syntes, at han trængte til at bo et sted, hvor der var stille og roligt. Jeg har altid været lidt anderledes end resten af min familie. Da de valgte at bosætte sig i London på grund af borgerkrigen i Sri Lanka, tog jeg til Aalborg, siger han og fortæller, at han har været i Danmark siden Selvom han har haft sine udfordringer ved kulturen og vejret, har han nu fundet sig godt til rette i sin hverdag. Og han nyder faktisk at hjælpe herboende srilankanere med busplaner og andet. Mere tolerance i dag Min drøm har altid været at blive buschauffør. Lige siden jeg var barn, har jeg interesseret mig for biler, busser og andre større maskiner, siger han og fortæller, at der kun var tre-fire buschauffører med anden etnisk baggrund end dansk, da han begyndte for cirka 15 år siden. Jeg husker, at nogle af passagererne var mistroiske eller forundrede over at se en udenlandsk buschauffør. I dag er det anderledes. Etnicitet spiller ingen rolle længere. Passagererne er vant til, at buschaufførerne har forskellige kulturelle baggrunde, siger han. Gengatharan Vallipuram har kørt den lokale bus i Tylstrup siden 1998, og han føler på mange måder, at han er en del af en udvikling og en vellidt person i lokalområdet. Jeg har kendt mange af mine passagerer, siden de var børn. I dag er de blevet voksne og arbejder i lokalområdet, så hvis jeg går ind i en forretning, bliver jeg ofte genkendt. Det er en rigtig rar oplevelse, siger han. Nogle af passagererne var mistroiske eller forundrede over at se en udenlandsk buschauffør, da jeg begyndte at køre bus i I dag spiller det ingen rolle 10 Vidste du, at... der i Arriva er 87 forskellige nationaliteter?

11 Gengatharan Vallipuram Det bedste ved mit arbejde I min fritid Alder: 54 år Stilling: Buschauffør i Aalborg, ansat siden 2007 Konkurrenceelementet har altid fyldt meget i mit liv. Da jeg boede i Sri Lanka, vandt jeg flere konkurrencer blandt andet i pudekamp og langsomkørsel på cykel. i Danmark har jeg vundet pokaler i Arriva Open. For Gengatharan Vallipuram er det vigtigste at bidrage til, at alle bliver bedre til at behandle hinanden med respekt. Derudover er Gengatharan Vallipuram stolt af sine placeringer i Arriva Open 2013 (Arriva Danmarks mesterskab i god buskørsel). Her fik han førstepladsen i økonomikørsel og andenpladsen i slalomkørsel. Det er sjovt at køre økonomikørsel. På instrumentbrættet i bussen plejer jeg at følge med i, hvor meget bussen kører på literen. På den måde øver jeg mig hver dag i at få bussen til at køre længere på literen, siger han. Når Gengatharan Vallipuram har fri, vil han hellere være ude i sin køkkenhave end at ligge på sofaen. Derudover kan han godt lide at lave mad. I sommerferien besøger de familien i London eller i Holland, men ellers kan de godt lide at rejse til Spanien. Familien Vallipuram føler sig på ingen måde alene i Danmark. De har en stor omgangskreds bestående af herboende landsmænd. Hinduismen er udgangspunktet for deres fællesskab, og hver fredag mødes de i templet for at bede. Troen fylder meget i Vallipurams liv, men religion er ikke noget, som han taler om på sit arbejde. For ham er religion en privat sag og derfor holder han det for sig selv. 11

12 ManGfoldighed i Arriva Kvinde i en mandeverden Dorte Holdt er en af Arrivas syv kvindelige lokomotivførere. Hun trives i mandeverdenen og kan sagtens være med, når drengene taler teknik, eller der er brug for nogle arbejdsvante hænder. Det er vigtigt, at du som kvinde ikke opfører dig som en prinsesse, når du er på arbejde. Du kan ikke møde op på arbejde i højhælede sko og være bange for at knække en negl på fingeren. Man skal være lidt robust og vise de andre, at man godt kan tage fat, når togvognene skal sammenkobles, eller når man skal bevare overblikket i stressede situationer. Sådan lyder udmeldingen fra 40-årige Dorte Holdt, der blev ansat som en af de første kvindelige lokomotivførere i Arriva for godt ti år siden. Hun takker til dels sin fortid som maskinarbejder for, at hun trives så godt i dag. Årene blandt maskiner og mandlige kollegaer har både lært hende at håndtere forskellighederne og at have den rette indstilling til arbejdet, mener hun. Skiftede spor i 2003 Det var egentlig Dorte Holdts mand, der foreslog hende at blive lokomotivfører. En idé, der til at begynde med lød noget overvældende i den unge kvindes ører. Min første indskydelse var jamen, jeg kender ingenting til det at køre et tog, siger hun i dag, mens hun samtidig understreger, at det var det helt rigtige at tage springet ind på uddannelsen som lokomotivfører. Uddannelsen var både spændende og udfordrende. Jeg har bestemt ikke fortrudt mit skifte, siger hun. Flere kvinder, tak Når Dorte Holdt står og venter på toget på perronen i Esbjerg, er der mange passagerer, der tror, at hun er billetkontrollør, og så må hun pænt fortælle dem, at de tager fejl: Hun er lokomotivføreren. Det er der mange, der bliver overraskede over. Kvinder i mit fag er åbenbart ikke så alment kendt, og jeg synes, at det ville være dejligt med flere kvindelige kollegaer også selvom jeg helt klart trives fint, sådan som det er, siger hun. Vidste du, at... der i Arriva er 14% kvinder? 12

13 Dorte Holdt Alder: 40 år Stilling: Lokomotivfører hos Arriva Tog i Esbjerg, ansat siden Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor der er plads til både humor og harmløse drillerier I min fritid Dorte er sønderjyde og bor tæt på den dansk-tyske grænse. Afstanden til arbejdspladsen i Esbjerg er den største udfordring ved jobbet på grund af familielivet. Sammen med sin mand driver hun et lille hobbylandbrug bestående af en stor køkkenhave og fem heste og det tager meget af hendes fritid. Min datter og jeg elsker heste. Vi bruger meget tid på ridning, og i weekenderne kører vi rundt til stævner i Sønderjylland. Du kan ikke møde op på arbejde i højhælede sko og være bange for at knække en negl 13

14 ManGfoldighed i Arriva Fra studie til den virkelige verden Selvom man kun er en 23 år, kan man godt lære sine ældre kollegaer noget. Det mener Kasper Jerviarz, der er elev i Arriva og oplever, at han hjælper med IT til gengæld modtager han gode råd og værdifuld erfaring. Kasper Jerviarz, der er planlægningselev i Arriva, har altid været interesseret i IT, og dermed besidder han også en naturlig nysgerrighed, når det gælder om at udforske computersystemets planlægningsfunktioner. Han mener selv, at interessen er naturlig for hans generation: Dem, der er vokset op med IT. I modsætning til mig selv er mine ældre kollegaer først blevet introduceret til IT midt i deres arbejdsliv. De er tilfredse, så længe programmet virker efter hensigten, men det er ikke nok for mig, siger han og fortæller, at han synes, at planlægning er sjovt, men til tider også ret kompliceret. Tungen lige i munden Der er mange forhold, man skal tage i betragtning, når man planlægger buskørsel, og selvom hans IT-færdigheder hjælper en stor del af vejen, er det guld værd at kunne læne sig op ad de ældre kollegaer og deres mangeårige planlægningserfaring. Det drager jeg stor nytte af, og på den måde supplerer vi jo hinanden rigtig godt, siger han, mens han engageret fortæller, at han anser en planlæggers primære opgave for at være evnen til at forhøje vagteffektiviteten. Det er os planlæggere, der sørger for, at alle ruterne i køreplanen bliver besat af en buschauffør. Samtidig skal vi også sikre os, at der er en buschauffør til rådighed, som kan køre bussen tilbage på garageanlægget om aftenen. Det har fået mig til at vågne op om natten og tænke: Har jeg fået planen til at gå op? Er jeg mon kommet til at efterlade en bus på en endestation?, siger han. Ud i den virkelige verden Kasper Jerviarz søgte stillingen som planlægningselev hos Arriva, fordi han ønskede at tage en uddannelse i samarbejde med en virksomhed også selvom det betød, at han skulle flytte fra Fyn til Sjælland væk fra familien og vennerne. Det var en fagre ny verden for mig at flytte til København. Efter to år på Odense Universitet, hvor jeg læste matematik og økonomi, havde jeg brug for noget luftforandring. Undervisningen var efter min mening alt for teoretisk. Jeg trængte til at komme ud i den virkelige verden, siger han og understreger, at han altid har interesseret sig for kollektiv trafik, og at stillingen som planlægningselev på mange måder er hans drømmestilling. Det er dejligt med varierende arbejdsopgaver. Lige i øjeblikket deltager jeg i et større planlægningsarbejde på Fyn og sidder derfor på hovedkontoret. Del af et elevfælleskab I løbet af elevperioden skal Kasper Jerviarz gennemføre syv ugers undervisning på Copenhagen Business College, Niels Brock og afslutningsvis skrive en eksamensopgave. Han er også en del af et elevfællesskab i Arriva: Mens han eksempelvis arbejder med planlægning af busdriften, er der en anden elev i virksomheden, der arbejder med tog. 14 Vidste du, at... der i Arriva er 10 lærlinge og 7 elever? Jeg er da vågnet op om natten, fordi jeg har tænkt: Har jeg fået planen til at gå op? Er jeg mon kommet til at efterlade en bus på en endestation?

15 Kasper Jerviarz Alder: 23 år Stilling: Planlægningselev på Arrivas hovedkontor, ansat siden 2012 I min fritid Det giver mig en tryghed at være en del af elevfællesskabet i Arriva. Det er rart at have nogle, man kan udveksle erfaringer om skoleophold osv. med Det bedste ved mit arbejde Efter eget udsagn har Kasper Jerviarz en nørdet fritidsbeskæftigelse, som handler om udbredelsen af skak på internettet. Under diverse internationale skakturneringer er det ham, der observerer og sørger for at kontrollere, at skakbrikkernes placering på skakbrættet bliver tilsvarende vist på publikums egne computerskærme. I foråret var Kasper observatør i Norge til en stor turnering med nogle af verdens bedste skakspillere. Kasper Jerviarz synes, det er dejligt med de stillesidende timer i dyb koncentration på hovedkontoret. Men han nyder også at komme ud på busanlæggene og få den daglige kontakt med chaufførerne engang imellem. Til sådan en turnering er der mellem ti og tolv tusind mennesker fra hele verden, som følger med på internettet. Det skaber et fællesskab på tværs af sprog, kultur og landegrænser, fortæller han. 15

16 ManGfoldighed i Arriva 16

17 I dag kan en kvinde have det samme arbejde som en mand - om det er maler eller buschauffør Krisztina Gulas, buschauffør i Gladsaxe 17

18 ManGfoldighed i Arriva Jeg har aldrig været et sted, der har så bred en medarbejderstab Mo Talib, Senior Business Controller på Arrivas hovedkontor (billedet til venstre) En fordel ved at være tyrkisk er, at jeg kan hjælpe de tyrkere, der ikke taler dansk. Det gør dem glade, og så bliver jeg også glad Ramazan Senol, buschauffør i Roskilde (billedet til højre) 18

19 I mit tidligere job som selvstændig havde jeg aldrig tid. Det giver mig en stor frihed, at jeg i dette job kan sætte tid på, hvornår jeg har fri Henning Simonsen, buschauffør i Svendborg (billedet ovenover) 19

20 ManGfoldighed i Arriva jobbet giver selvtillid Efter en bilulykke var Connie Søderberg tvunget til at vælge mellem en fremtid som førtidspensionist eller fleksjobber. Hun valgte det sidste og glæder sig i dag over et arbejdsliv, der både giver hende selvtillid og værdi. For år tilbage var buschauffør Connie Søderberg involveret i en bilulykke, der gjorde, at hun efterfølgende ikke kunne varetage en fuldtidsstilling. Hun ønskede ikke at blive førtidspensionist og tog derfor imod en fleks-revalideringsstilling som timelønnet chauffør. Min lyst til at køre bus kommer fra hjertet. Hvis ikke du brænder for dit job og har et smil på læben hver dag, skal du slet ikke være buschauffør. Det vigtigste er, at kunderne får en god busoplevelse, også selv om jobbet til tider kan være udfordrende, siger hun og fortæller, at hun selv har mødt udfordringerne i form af et overfald og et røveri, mens hun har været alene i bussen. På trods af de voldsomme oplevelser kan Connie Søderberg slet ikke undvære buschauffør-jobbet. Hun identificerer sig så meget med sit job, at hun ligefrem kalder det en livsstil. Et dyrebart job Efter ulykken var jeg slet ikke klar til at stoppe med mit arbejde som buschauffør. At jeg i dag kun arbejder som timelønnet chauffør betyder, at jeg stadigvæk kan passe et arbejde, og det giver mig selvtillid, siger hun. Connie Søderberg sætter en ære i at være opmærksom på passagerernes behov. Hun sørger for at køre helt ind til fortovskanten, sænke bussen, så alle nemt kan komme om bord, og give et muntert ord med på vejen. Og så nyder hun at være en del af en broget og ressourcestærk medarbejderstab. Jeg skelner ikke imellem, om min kollega er muslim, kristen, mand eller kvinde. Jeg respekterer de mennesker, jeg omgås. Det er dyrebart for mig. Derfor er jeg altid smilende, venligt hilsende og glad for at give et kram, hvis det bliver nødvendigt, siger hun. Hvis ikke du brænder for dit job og har et smil på læben hver dag, så skal du slet ikke være buschauffør 20

21 connie søderberg Alder: 65 år Stilling: Buschauffør i Roskilde, ansat siden I min fritid Det bedste ved mit arbejde Jeg sætter en ære i at levere den bedste service også selvom det er snevejr, og bussen er forsinket Det er især Connie Søderbergs børnebørn, der betyder noget for hende. Men de er ikke de eneste, der tager timer af hendes fritid. De seks chihuahua-hunde, som hun avler på, samt glæden ved at danse jive på nu 28. år er også med til at holde hende i gang. For Connie er arbejdet som buschauffør en livsstil. Hun elsker sit arbejde og har valgt at fortsætte på færre timer, efter hun kom ud for en bilulykke. 21

22 ManGfoldighed i Arriva Udenpå er jeg bare chauffør, men indeni er jeg et menneske, der passer på andre mennesker og behandler dem pænt Hussam Al Said, buschauffør i Esbjerg 22

23 23

24 ManGfoldighed i Arriva Arrivas yngste medarbejder Mathias Skov Jakobsen er Arrivas yngste medarbejder. Til daglig går han i 7. klasse, men i weekenderne har han et fritidsjob, hvor han rengør 16 af Silkeborgs busser. I modsætning til mange af sine kammerater bruger 14-årige Mathias Skov Jakobsen en stor del af sine weekendaftener på at gøre rent. Med en kost i hånden og musik i ørerne fejer han sig gennem 16 af Arrivas busser. Han fejer sig til mere frihed i økonomien og muligheden for at kunne købe det, han ønsker sig. Snart skal jeg også vaske busserne indvendigt. Det bliver fedt med nogle ekstra arbejdstimer og flere penge, siger Mathias Skov Jakobsen, der bruger sine rengøringskroner på at købe tøj og sko fra yndlingstøjmærket Sniff og i øvrigt på at spare op til en mountainbike. Hans far arbejder også i Arriva, og det var ham, der skaffede Mathias Skov Jakobsen jobbet. Indimellem arbejder de sammen, hvis hans far kommer forbi og har tid til at give et nap med. Et godt fritidsjob Vi har det rigtig hyggeligt sammen, når han hjælper mig, men jeg er også glad for at arbejde alene, for så elsker jeg at høre musik på min iphone, siger Mathias Skov Jakobsen. Han regner med at rengøre busserne i resten af sin skoletid og måske endda få en af sine kammerater til at være med. Nogle dage kan det være lidt kedeligt at gå i skole, men så opmuntrer de andre på arbejdet mig til at lave mine lektier 24 Vidste du, at... den Yngste medarbejder i Arriva er 14 år?

25 Mathias Skov Jakobsen Alder: 14 år Stilling: Fejedreng på busanlægget i Silkeborg, ansat siden jeg synes, det er fedt at tjene mine egne penge I min fritid Det bedste ved mit arbejde Efter skoledagen plejer Mathias Skov Jakobsen at tage ned til vennerne i ungdomsklubben, hvor de spiller PlayStation og lytter til musik. Er vejret godt, cykler han og vennerne rundt i skoven på deres mountainbikes. Byens fodboldklub Silkeborg IF har en særlig plads i Mathias Skov Jakobsens fodboldhjerte, og selvfølgelig spiller han fodbold i klubben. Han har et mål om at blive lige så god som sit fodboldidol David Villa fra Spanien. Mathias Skov Jakobsen synes, at der er en enorm frihed i at tjene sine egne penge, fordi han så kan købe lige præcis det, han ønsker sig. Desuden kan han godt lide, at hans ældre kollegaer lytter til ham, når han fortæller om sin skole. For dem betyder det ikke noget, at han er den yngste medarbejder i Arriva. 25

26 ManGfoldighed i Arriva Jeg mærker stærk opbakning fra mine kollegaer i forhold til min homoseksualitet Thorkild Nielsen, buschauffør på Ryvang i København 26

27 Man skal bruge mangfoldigheden i kommunikationen med medarbejderne, fordi vi er så mange forskellige personer med forskellige behov Abdellah Yacoubi, driftsleder på Ryvang i København (billedet ovenover) 27

28 ManGfoldighed i Arriva Fra jysk fisker til københavnsk skibsfører For lidt under et år siden skiftede Jan Jensen livet som fisker i Thyborøn og Hanstholm ud med livet som skibsfører i Arrivas havnebusser i København. Restriktioner og dårlig økonomi fik ham til at skifte branche. I dag vil han ikke bytte. På fiskekutteren var jeg vant til at være sammen med mine fire til seks kollegaer 300 dage om året. I dag møder jeg cirka 1500 mennesker om dagen, siger den 48-årige vestjyde med det vejrbidte ansigt og den store tatovering på underarmen. Der er ingen tvivl om, at han har brugt noget tid på at omstille sig fra sit liv som fisker ud fra Thyborøn og Hanstholm til livet som skibsfører på en af Arrivas havnebusser i Københavns Havn. Og heller ingen tvivl om, at hans nye arbejdsliv er kommet lidt bag på ham. Jeg var blevet træt af fiskerlivet, restriktionerne og den dårlige økonomi, og derfor valgte jeg at gå i land. Jeg søgte stillingen i Arriva sådan lidt for sjov og var både glad og overrasket, da jeg kom til samtale, siger han og mindes sine første tre dage i København for at prøve arbejdet af. Til sin overraskelse fandt han ud af, at han langt fra var den eneste jyde, der var draget til storbyen. Størstedelen af hans kommende kollegaer kom fra samme lokalområde som han selv. Redningsaktion i havnen Da Jan Jensen sejlede på havet, var der for det meste ingen skibe at spore i miles omkreds. I Københavns Havn er det stik modsat. Jan Jensen fortæller, at han i dag er nødt til at holde et vågent øje med skibstrafikken og hele tiden være forudseende, fordi der er mange, som sejler uden at have forstand på skibssejlads. Der var en gang, hvor vi kom til at sejle en båd ned ved midnat. Den havde ikke lys på, og derfor kunne vi ikke se den. Da ulykken indtraf, brugte vi pr. automatik vores erfaringer fra havet: Vi bevarede roen og overblikket, og det lykkedes os at bjærge alle fra den påsejlede båd, inden redningsbåden nåede frem, siger han og tilføjer, at den indsats bragte ham og hans søvante kollegaer stor ros. Fordel at have været fisker Det er ikke kun i nødstilfælde, at Jan Jensen og hans vestjyske kollegaer kan bidrage med deres erfaringer. Jeg har min tekniske snilde fra fiskeriet, og den bruger jeg meget i mit nye job. Når man sejler på havet, bliver man jo nødt til at klare sig selv. Man kan ikke sådan lige få en mekaniker ud og ordne skibet. Derfor er det en fordel, at jeg som regel kan ordne havnebussen, hvis der opstår et mindre problem ude på ruten, siger han og fortæller, at han er så glad for sit jobskifte, at han fik sin kollega gennem 13 år til at søge og få job hos Arriva. På fiskekutteren var jeg vant til at være sammen med mine fire til seks kolleager 300 dage om året. I dag møder jeg cirka 1500 mennesker om dagen 28 Vidste du, at... gennemsnitsalderen i Arriva er 50 år?

29 Jan Jensen Alder: 48 år Stilling: Skibsfører ved havnebusserne i København, ansat siden Vi jyder er jo lidt mere jordnære end københavnerne, men jeg har aldrig oplevet at blive kritiseret for min jyske baggrund I min fritid På nogle områder udlever Jan Jensen stadig sin fiskertilværelse. Hans arbejde er tilrettelagt sådan, at han arbejder 14 dage i København og holder 14 dage fri hjemme i Vestjylland. Selv om hans kone og han stadig bor i det vestjyske, har de nu købt en lejlighed på Christianshavn, som Jan Jensen bor i, når han arbejder. Jeg nyder at bo på Christianshavn, men jeg bor også i et stille og roligt kvarter. Nogle uger bor vi begge herovre, men vi kommer aldrig til at forlade vores hus og familie i Vestjylland, siger han og tilføjer, at han også har et par igangværende projekter, der skal passes, når han er hjemme i Vestjylland. Vi har et gammelt hus, vi går og renoverer lidt på, og så har jeg mit værksted, hvor jeg går og hygger mig lidt med at bruge hænderne. Jeg restaurerer gamle biler og motorcykler for hyggens skyld, siger han. 29

30 ManGfoldighed i Arriva Kontrollører er også mennesker Selvaratnam Thirunavukarasu er billetkontrollør i Arriva og glad for sit arbejde. I syv år har han haft sin faste smilende gang i toget, og selvom meget af hans dag går med at udskrive bøder, ser han mere sit job som en servicefunktion. I de syv år Selvaratnam Thirunavukarasu i daglig tale blot Selva har været kundeservicemedarbejder og dermed også billetkontrollør i Arriva, har han aldrig været udsat for noget ubehageligt fra kunderne. Når jeg går rundt i toget, er jeg altid smilende. Jeg nyder den gensidige kontakt med passagererne og det spændende i, at jeg på kort tid skal kunne vurdere, om nogen er berettiget til en bøde eller ej. Selvfølgelig kommer jeg til at lave fejlvurderinger, men så er det jo godt, at kunderne har mulighed for at klage. Vi kontrollører er jo også bare mennesker, siger han og tilføjer, at hans skifte fra at være buschauffør til at blive kundeservicemedarbejder lå i naturlig forlængelse af hinanden. Fra bus til tog Nu handler mit arbejde om, at jeg skal kontrollere billetterne. Som buschauffør skulle jeg sælge dem, siger han og smiler over, at hans baggrund som buschauffør har været så stor en hjælp for ham i hans nuværende arbejde. og på hvordan han skulle håndtere kunderne og deres behov for service. Nysgerrige tyske turister Selvaratnam Thirunavukarasu, der oprindelig kom til Danmark fra Sri Lanka for 30 år siden på grund af borgerkrigen, har altid interesseret sig for sprog. I sin første tid i landet gjorde han en stor indsats for at blive god til dansk, derefter tog han tysk på VUC et valg, der har vist sig at komme ham særligt til gavn i sommerhalvåret, hvor en stor del af de rejsende er tyske turister. De tyske turister forstår hverken dansk eller engelsk, og når det går op for dem, at jeg kan tale deres sprog, bliver de meget selskabelige. De er ofte meget interesserede i at vide noget om det lokalområde, vi kører igennem, og så prøver jeg altid efter bedste evne at fortælle dem, hvad jeg ved, siger Selvaratnam Thirunavukarasu, der ikke kan forestille sig at skulle få lyst til at lave andet end at være kundeservicemedarbejder. Fra dag ét havde han både styr på billetsystemet, der er ens i bus og tog, 30

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark Mangfoldighed i - Sådan har vi gjort Årsmøde Vinsa 28. november 2012 Tal og strategi for mangfoldighed 89 forskellige nationaliteter i Arriva 3 Mænd/kvinder i Arriva 4 Aldersfordelingen i Arriva 5 strategier

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere