det foreliggende er derfor ganske ufuldstændigt. Der vil komme nye variationer ud på nettet løbende, indtil hele materialet er gennemredigeret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det foreliggende er derfor ganske ufuldstændigt. Der vil komme nye variationer ud på nettet løbende, indtil hele materialet er gennemredigeret."

Transkript

1 Vi har hidtil haft dette materiale som uddelingsmateriale på kurserne, men er i gang med at sætte det hele sammen til et samlet materiale, der kan købes. det foreliggende er derfor ganske ufuldstændigt. Der vil komme nye variationer ud på nettet løbende, indtil hele materialet er gennemredigeret.

2 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Sammenfatning:... 5 Stjernekursus... 5 Stjerne Accept af kroppen... 7 Stjerne Seksualitetens spirituelle muligheder... 8 Stjerne Forankring i spiritualiteten... 9 Stjerne Transcendens Stjerne Hjemme Stjerne 5 fortsat ( se uddelingsmateriale, Mentaltræning ) De syv tantriske faser Stjerne Energiforvandlingen, den kongelige vej Program: Fredag Hvorfor er vi her i dag? Hvad er psykosocial adfærd, som udtrykkes seksuelt Chakra åndedræt Fantasiens funktioner: Oversigt over stjernemeditation: Lørdag Kulturelt syn på seksualiteten: Indledning til stjernemeditation Mere stjernemeditation Fredag : Fællesskab ( drøftelse af opfattelser og grænser ) Den anatomiske klaring: Tættere på os selv At grine fra mellemgulvet Lørdag Hvad bruger vi vor seksualitet til Manglende klar identitet : Mandens menneskelige egenskaber: Fredag

3 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Sex på institutioner og i det offentlige rum Porno: Øvelse Bækkenløftningsøvelse: Lørdag Hvordan siger man farvel, møder det ultimative - døden Kursusbeskrivelse Fredag : kl Lørdag : kl Drøftelse af filmen, hvad har den med transcendens at gøre? Program: The way to do it - is to be fredag lørdag Bandhas = energispærringer Mudras = kraftgeneratorer Transmutation = forandring af energien Jalandhara bandha = hagespæring Jalandhara bandha ( hagespæring ) Uddiyana bandha Mula bandha Maha Bandha Mudras ( kraftgeneratorer) Transmutation I Transmutation II Litteraturfortegnelse: Oversigt over øvelser A) Ildmeditation B) Ryg-mod-ryg C) Chakratrykket D) Chakra åndedrættet D) Chakra bølgen E) Fjer'ing feathering F) Sidde på hug squatting G) Bækkenkrøllen pelvis curl H) Seksuelle åndedræt sexual breathing I) Bækkenvuggen pelvic rocking J) Den strømmende proces streaming process K) Sommerfuglen butterfly L) At være ven med tigeren M) At være venner med tigeren N) Prana Mudra O) Tordenkilen

4 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale P) Tantrisk energioverføring Q) Tantrisk energioverføring - udvidet R) Summen i teltet Nadabrahma S) Tantrisk rosenmeditation - tantric rose meditation Beyond the Brain

5 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Sammenfatning: Stjernekursus Hovedidéen bag vort Stjernekursus er at afdække seksualitetens væsen. Det vil sige, vi går skridt for skridt ind bag psykens/personlighedens opfattelse af den almindelige seksualitet, som vi alle kender så godt. Ingen skal opgive denne almindelige seksualitet - der skal ikke sættes noget nyt ind, men udviklingen består i at nærme sig andre indfaldsvinkler de fleste kan finde noget nyt og de fleste kan derigennem slippe nogle af de gamle mønstre, som ikke er specielt hensigtsmæssige. Som noget centralt arbejder vi hele vejen igennem på, at indlæringen/forståelsen bliver mere end intellektuel, og frem for alt kommer til at forme sig som praktisk arbejde - gennem øvelser, meditation, massage, dans, visualiseringsrejser, samtidig med at der er rigelig plads til samtaler om, hvad der rører sig inde i den enkelte lige nu, hvorledes hun/han oplever den situation, som vedkommende befinder sig i generelt og på kurset. Vi anvender og er på forkant med den moderne informationsteknologi med film og egne film/videoer. I vid udstrækning kaster vi lys på forskellige kulturers og tiders opfattelse af seksualiteten - fra Taoismen i Kina, over Indiens Tantra, den ægyptiske Osiris tradition og mange andre herunder afrikansk, nordisk og irsk. Kurset er opbygget i fem niveauer (og en overbygning) en for hver af de fem spidser i pentagrammet (den femtakkede stjerne) - de to første kurser er designet som mere traditionel undervisning og kan finde sted hvor som helst i egnede undervisningslokaler. På niveau 3 5 er det vigtigt at kursusstedet rummer mulighed for at give massage og spille både høj og stille musik. Der skal således være plads og ro. 5

6 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Hvert kursus består af et antal weekender fra fredag eftermiddag til sent lørdag og inkluderer alle måltider og mulighed for overnatning mellem fredag og lørdag. Efter Stjerne 5 er der, som sagt, mulighed for en overbygning for de deltagere, som har 'gå-på-mod' til at trænge endnu dybere ind i seksualitetens mysterier. Der er således udformet en overbygning på 2 niveauer for strukturløse entusiaster. Kurserne, som efterfølgende vil blive omtalt mere indgående, har vi valgt at kalde for: Stjerne 1 Stjerne 2 Stjerne 3 Stjerne 4 Stjerne 5 Accept af kroppen Seksualitetens spirituelle muligheder Forankring i spiritualiteten Transcendens Hjemme, Ritualer med egen partner Overbygning: Stjerne 6 Ritualer med egen partner, ugekurser Stjerne 7 Strukturløshed vor naturs struktur/strukturløshed afdækkes med egen partner. Stjernevejen - er kun visioneret - Stjerne 8 Stjerne 9 Dobbelt bevidsthed det midlertidige og det evige At være sammen med og i tilintetgørelsen - Tomhed 6

7 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 1 Accept af kroppen Kurset foregår som almindelig undervisning i et egnet klasseværelse, i en gruppe på ca. 16 personer. Niveauet forløber med oplæg fra kursusledelsen og gæstelærere, i gruppediskussioner samt i plenum. Der er enkle kropsøvelser, dans og kunstneriske indslag til uddybelse af emnerne. På dette niveau er den videnskabelige og psykologiske kropsforståelse central. Kroppens fysiologi og den seksuelle funktion vil blive klarlagt. Den almindelige heteroseksuelle seksualitetsudfoldelse og i nogen grad minoritetsgruppernes forståelsesrammer behandles. Der er øvelser, hvor fordybelse i egenforståelsen af seksualitetens væsen er central. Det er linien: at der er ansvar for egen læring/aflæring konfrontation med egne idéer, fantasier og illusioner en forholden sig til vor kulturs seksualitetsforståelse at alle er sig sine grænser bevidst og aldrig kan fralægge sig ansvaret for at være indenfor disse grænser at alle respekterer sig selv og dem der deltager, der hvor de nu er - og arbejder 7

8 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 2 Seksualitetens spirituelle muligheder Den globale forståelse af seksualiteten gennem historien gennemgås oversigtsmæssigt, og der gives mulighed for drøftelse af enkeltkulturers baggrund for at opfatte seksualiteten som noget spirituelt. De centrale emner - vejrtrækning og lyd - i forbindelse med seksualitet gennemgås videnskabeligt og ud fra forskellige religioners synspunkter. Forståelsen implementeres gennem øvelser, både enkeltvis, i grupper og parvis. Vi nærmer os begrebet 'Libido' (psykisk energi, seksualenergi) som Freud, Jung og Reich beskrev det og ser sammenhængen til andre kulturers syn på livsenergien. Det umiddelbart selvfølgelige: at etablere seksuelt fællesskab, viser sig ofte som svært at håndtere. Det at gå ind i et fællesskab kan skræmme, fordi vi som individer kan forsvinde. Vi kender fænomenet fra meget forelskede, de bliver væk i hinanden og glemmer omgivelserne. Ængstelsen opstår - hvordan skal det gå?. Det går nok over! - Og det gør det!! Vi går tættere på hvad fællesskab er, når det er befrugtende. 8

9 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 3 Forankring i spiritualiteten At arbejde på dette niveau kræver, at du psykisk og socialt er i balance. Du må have en hverdag, som på rimelig måde hænger sammen trods livets mange uforudsigelige tilskikkelser og vore indre sår. Alle på holdet må ønske at arbejde med sig selv i et fællesskab og forstå, hvad det indebærer. Der gives øvelser og viden omkring de taoistiske og tantriske processer og andre kulturers syn på seksualiteten, herunder den ægyptiske. Vi nærmer os klarlægningen af den seksuelle rutine, som er skabt gennem vor kulturs 'orgasmeræs' og erstatter den med fællesskabsøvelser af meditativ og kropslig natur. Vi udvikler bevidstheden i retning af at se vore partnere som udtryk for noget universelt og ikke som et seksualobjekt. Med psykologiske og tantriske øvelser går vi ind i et flot, stærkt fælles rum, hvor den enkelte går ind i fællesskabets enhed. Vi udvikler derigennem vor individualitet og hengiver os til det fællesskab, der indeholder helheden, det store tomme rum hvori alt indeholdes. Det er vigtigt på dette niveau af få klar skelnen mellem de mandlige og kvindelige energier (polariteten), så vi tør åbne os for det guddommelige både i os selv og i de andre. Vi må være indstillet på at søge den afklaring og det gerne gennem terapi, som foregår sideløbende med gennemførelse af niveauet. Vi vil arbejde med den polære energi, mand/kvinde og arbejde i stjernemeditation, hvor gruppens energi - fællesenergi - balancen - er det centrale. Vi lægger os helt bevidst ikke fast i et forudbestemt program - det er forskellige individer, der deltager og derfor må de enkelte kursusdage være indrettet efter det behov, som netop denne gruppe har. 9

10 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 3 består af tre weekender - kaldet 3-1, 3-2 og 3-3. Vi kan eksempelvis arbejde på følgende måde: Vi mødes en halv time inden start og over en kop kaffe/the taler vi sammen om, hvad der rører sig for den enkelte lige nu. Derefter går vi ind og starter med at danse for at komme i kontakt med kroppen. Vi sætter os ind i det blå rum på puderne på gulvet, som er dækket med skumgummimadrasser og et blåt dækken (blå er den farve, som knytter sig til energicentret i halsen (vishuddi chakra)) og her får den enkelte lejlighed til at komme ind på, hvad hun/han har på hjertet, som er relevant for os alle eller vi taler om noget, som gruppen har ytret interesse for. Tilbage til det grønne værelse (grøn er farven som knytter sig til energicentret i hjertet (anahata chakra)) - her går vi f.eks. ind i en aktiv meditation, som skal tjene et eller andet formål på vor udviklingsvej - det kan eksempelvis være for at komme i kontakt med vor jordforbindelse, - eller andet. Nu er det tid til at spise - dette foregår på første sal og også en vigtig del af den sociale enhedsforståelse. Vi lægger hovedvægten på vegetarisk mad for at den ikke skal lægge sig alt for tungt. Endnu en gang: dans, - dansen er en vigtig del på alle niveauer, - når den virkelig opleves er den en meget flot meditation, enten alene eller i gruppe. Tilbage til det blå rum, hvor vi eksempelvis ser en film, - det kan være om kvindelig omskæring eller en film fra en tantragruppe i Berlin - og bagefter taler vi om det, vi har set. Afklare vort forhold til filmens emne. Der vil blive givet en introduktion til sensuel massage og en instruktion af samme. Og senere, 3-2 eller 3-3, vil vi begynde at arbejde med denne massage, - enten parvis i starten eller, senere, i stjernemassage. Da vi her nærmer os forståelse af de erogene punkter, at disse findes over hele kroppen, vil vi i vid udstrækning arbejde uden tøj - bl.a. på grund af massageolien. Ofte slutter vi en weekend af med at vi lægger os tæt sammen og fornemmer enheden og den energi, som altid er til stede overalt i vore kroppe - livsenergien. 10

11 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Dette er kun et eksempel - der findes mange, mange øvelser af forskellig karakter. Se bagerst i materialet - de skal opleves som de udtryk de er for energiarbejde. 3-1, Kort fortalt: - chakramassage på gulv ryg mod ryg - film om massage, samt lørdag massage ( introduktion til massage) 3-2, fredag: velkommen dans forskellige kulturers syn på seksualitet forkortet tysk tantrafilm chakraopladning kvindelig omskæring diskussion af samme. lørdag: god morgen dans ildmeditation - rising - the fire-lift it higher - stor massage. 3-3, fredag: velkommen danse - hvorfor er vi her samtale - tantrisk fokus/energi til chakra lørdag: Danse - Rejsen til Den Store Kraft (Pan) frokost massage spise - fællesskab. 11

12 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 4 Transcendens I glimt opleves dyb forbindelse. Vi retter opmærksomheden mod disse glimt og bliver bevidst om deres indhold og funktion. Vi er frigjort for tilknytning og tanker, er i en væren med ro og kraft. Vi lærer stedet at kende, så vi kan se tomheden, hvor alt er uden at det tænkes eller føles det er tilstedeværelse og kun tilstedeværelse jeg er. Meget har der været skrevet om tilstanden, stedet, som intet sted er og som ikke er nogen tilstand. Vi kender det mere end vi aner - vi aner det mere end vi kender det. Erfaringerne, vi har med grupper, viser, at helt almindelige mennesker i stort tal forstår, hvad vi taler om, når vi er. De fleste glemmer i hverdagen denne væren i kraft og ro, men ved at rette opmærksomheden mod den - bliver den mere og mere en del af vort liv på jord. Der er på niveauet tale om en god del øvelser, og både aktive og passive meditationer. Når du har léet en time og oplevet funktionen i en gruppe over så lang tid, forstår du overfladen, og kan undervejs og bagefter rette bevidstheden hen imod det bagvedliggende. Vi lægger os helt bevidst ikke fast i et forudbestemt program - det er forskellige individer, der deltager og derfor må de enkelte kursusdage være indrettet efter det behov, som netop denne gruppe har. Stjerne 4 består af tre weekender - kaldet 4-1, 4-2 og 4-3. Vi kan eksempelvis arbejde på følgende måde: Vi mødes en halv time inden start og over en kop kaffe/the taler vi sammen om hvad der rører sig for den enkelte lige nu. Derefter begynder vi med at danse for at komme i kontakt med kroppen. Selve forløbet er i grundridsene som omtalt på Stjerne 3: Dansen er også her - vi danser til alle typer musik - fra det mest stille, meditative til det helt 'vilde'. 12

13 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Samtalerne er også vigtige - det kan dreje sig om vidt forskellige emner som forskellige kulturers syn på seksualiteten - hvordan oplever vi vor egen seksualitet - nye veje - hvad er transcendens for noget - energi, hvordan oplever vi seksualenergien/livsenergien i kroppen, enhedsoplevelse, hvad tænder du på, og mange andre emner. Der er selvfølgelig også plads til deltagernes oplæg til samtale/diskussion. Film: vi har et stort udvalg til disposition, - f.eks. Kama Sutra, Massageinstruktion, Kønsskifte, Sacred Sex, flere forskellige tantrafilm, Lovers' guide. Et stort udvalg af øvelser, som tjener til at lade os komme i kontakt med kroppen, kroppens funktion, seksualenergien, bevidstheden, enhedsfornemmelsen - det seksuelle åndedræt - den tantriske rosenmeditation den strømmende proces (de vegetative strømninger) - ildmeditation - sommerfuglen - prana mudra - den dynamiske cirkel - chakraopladning - chakrabølgen - for blot at nævne nogle 1. Meditationer - både passive og aktive - varierende fra nogle minutter til en hel time - meditationer, hvor vi er alene med os selv - andre hvor vi er sammen med en partner - og igen også med hele gruppen. Massagen - vi går ind i massagen, delvis med partner, men også i stjernemassagen, hvor vi ligger i en stjerne og på skift modtager massage af alle - for derigennem og komme i kontakt med det enkelte menneskes helt specielle energi. ikke mindst de mange fællesmåltider, som er en vigtig del af kurset snakken under måltiderne, eller tavsheden det tæller... Seks dage, som kan udvikle, fysisk, emotionelt og mentalt! 1 Se under øvelser bag i materialet 13

14 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Faktisk gennemførte programmer på Stjerne 4: 4-1 fredag: Ildmeditation, film: Sacred Sex, Stjernen med opmærksomhedsøvelse, nærhed/omfavnelse lørdag: Stor massage til Balimusik, drøfte Sacred Sex 4-2 fredag: fim og massage, samtale om at kunne kommunikere, prana mudra, ligge i sandwich med tibetanske lyde lørdag: gå ind i lyd med tibetanske munkes lydbilleder, gennemgang af Hennings undersøgelse om erogene punkter, chakra wave, massage, de 5 tibetanere 4-3 fredag: lang snak om energi (som var weekendens tema), chakraopladning med frit skifte lørdag: rising energy, rejsen til chara puja, massage (2x1½ time) evaluering 4-4 En udvidelse i forhold til standarden, sådan er vi bare, når holdet vil. fredag: samtale om bevidsthed-observatøren, underbevidsthed, chakraopladning, nyasa, nærhed (yab/yum), evaluering lørdag: ryg/ryg med fantasi, fornyet rejse til chakra puja, massage, evaluering. 14

15 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 5 Hjemme Når der er ro, fred, rum og kraft føler vi os hjemme, for sådan er vi - os selv. Fra vi så den videnskabelige og psykologiske anskuelsesmåde på seksualiteten på niveau 1 bevægede vi os over i de spirituelle tilgange og så begæret i øjnene, for at forvandle dets energi til sand attrå. Vi skimtede det transcendente i glimt og vil på dette niveau rette opmærksomheden hjem. Forudsætningen for at komme hjem er at slippe det derude. Det konventionelle, vor status, vort ydre verdensbillede må slippes. Vi skal have et ønske om at være sammen med det guddommelige indeni, den guddommelige energi og være villig til at give slip og lade den føre os. Vi udvikler det kvindelige, det at give sig hen og modtage - vi tør uden at styre, bestemme og forstå. Vi tror på det guddommelige i os. Øvelsen på dette niveau er at gennemføre sammensmeltningen af det mandlige og det kvindelige: Shiva forenes med Shakti (Indien) Yin er i Yang og Yang i Yin - sammen udgør de et hele (Kina) Osiris forenes med Isis (Ægypten) Metaforisk kan det måske udtrykkes sådan: Før vi for umindelige tider siden tog 'hjemmefra' var vi hele, vi var androgyne, både mand og kvinde - vi blev født ind i verden ved den seksuelle energi og gennem samme forvandlende kraft vil vi igen gå ud af verden ved at komme ind i en spændingstilstand sammen - med modsatrettet polaritet - for at smelte sammen - det androgyne væsen kan manifestere sig igen. 15

16 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Du blinde sjæl! Grib mysteriernes fakkel, da vil du midt i jordens nat finde din lysende dobbeltgænger. Følg denne guddommelige fører og lad den være din leder. Thi den har nøglen til dine forgangne og kommende liv. Den ægyptiske dødebog Kurset Stjerne 5 følger i Stjerne 3 og 4's spor - der kommer nye øvelser. For eksempel: Bandhas = energispærringer Mudras = kraftgeneratorer Transmutation = forandring af energien Nye øvelser vil f.eks. være Kraftcirklen, at banke på ekstasens port der vil arbejdes meget med vejrtrækningen og lyden som væsentlige dele af seksualiteten - med at turde give slip, 'at blive ven med tigeren, 'brummen i teltet'. Vi vil føre samtaler om spændende og 'farlige' emner: f.eks. tabu - det er let at ryste på hovedet af andres tabuer, men hvordan er det med dig selv, - kan og tør du springe over nogle af dine 'skygger' ( sådanne har vi alle ). Vi kan tale om og måske forsøge at spejle os selv i den måde vi ser på andre på. Hvorledes har vi det med synds- og skamfølelser i forbindelse med seksualiteten, vort nøgne legeme, vor selvtilfredsstillelse osv. Vi kan tale om vore fantasier i forbindelse med seksualiteten, om de drømme som vi gerne vil have opfyldte og dem, som vi ikke vil se opfyldte, men som vi alligevel har. Der findes stadigvæk ganske mange film på 'lager' - Organismens Mysterier (et forunderligt og mærkværdigt værk om Wilhelm Reich, men meget tankevækkende ), Kommer - kommer ikke, Om nydelse - Film om Jung, tysk tantrafilm om Maïthuna (det tantriske samleje). Dans, dans og atter dans - meditation - 'lagkagepyntning og spisning' 16

17 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Vi kunne måske sammenfatte Stjerne 5 med den belgiske tantriker André Van Lysebeth's ord: Bevidsthed er ikke kun noget i Sindet - det gennemtrænger også den fysiske krop. Kroppen er ikke et dødt legeme, en byrde, en forhindring for de spirituelle liv; spiritualitet eksisterer på alle niveauer af din krop. Tantra ser kroppen som et levende tempel. Kødet og Ånden står ikke i modsætning til hinanden. Skabelsen er en begivenhed her og nu. Kosmiske kræfter som skaber liv er nærværende i din krop og i universet, og denne mystiske kraft i din krop er den samme som skaber universet. Denne idé er betagende Vi har nu været ude i alle ben af pentagrammet - den femtakkede stjerne - nu må vi ind til midpunktet - men herom senere i de næste kurser! 17

18 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Faktisk gennemførte Stjerne 5: 5-1 fredag: velkommen-dans-ildmeditation-hvad vil vi?-spise- filmen:tantra (uden tekst)- arbejdet i parøvelse med nærvær og opmærksomhed på lyd (mantra) lørdag: morgenmad-dans-kort kundalini-meditation-energicirklen, 1.gang med 5 minutter foran hver, 2.gang med 10 minutter- middag-kollektivt arbejde med energien. 5-2 fredag: velkommen-dans-ildmeditation- film tysk lidt om massageorgamselyd-maïthuna-middag-kundalinimeditation efter dans-afsluttede med 'sandwich' lørdag: danse-kraftcirklen med at sidde og overføre energi-middag-danse massage med glidebane-middag-tantra film uden ord (2.gang) 5-3 fredag: velkommen-danse-film om Jung-middag-danse ildmeditationkraftcirkel med energioverførsel: øreflipper, bryst, navle, køn lagkagemaling lørdag: morgenmad-dans-kundalini efterfulgt af 'brummen i teltet' middag danse - 2X75 min. massage med lagkagepyntning og spisning middag - livlig dans - næste årtusinde - energi og andet. 18

19 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 5 fortsat ( se uddelingsmateriale, Mentaltræning ) De syv tantriske faser Vi har nu været ude i alle pentagrammets fem takker - nu er det tid at bevæge sig ind imod midten, for der at begynde arbejdet med helt nye indsigter. Flere gange er vi blevet konfronteret med det at være til stede, at være nærværende - vi har i øvelser nærmet os denne tilstand - men nu er det alvor. Ældgamle tantriske ritualer er blevet forvandlet til vor tid og vor kultur - ritualer som, vil du opdage, arbejder med mentaltræning, - noget som i løbet af forrige århundrede er blevet kendt og benyttet i Vesten har man anvendt i Østen til at arbejde frem imod fuldstændig tilstedeværelse i den seksuelle akt. Skridt for skridt vil vi med hjælp af lyde (mantraer) komme tæt på de seksuelle energier og reaktionsmønstre - først med os selv, siden med partneren. Nu er vi nået så langt ind i vort arbejde med de seksuelle energier, at vi på dette niveau skal arbejde sammen med en partner, som vi kan have et intimt forhold til. Den vestlige seksualitetsforståelse er udviklet af tænkere og teoretikere, der har været meget kønsdels- og orgasmefokuserede. Kønsorganerne er centrale i den proces, og det var de også for tantrikerne, men gennem øvelserne skærpes opmærksomheden omkring hvilken stemning (hvilke energier) der er i hele kroppen, ligesom berøringen af andre dele af kroppen gøres til genstand for opmærksomheden. Vi mener at seksualiteten må udvides til at indeholde noget, der er menneskeligt relevant. Der skal være plads til både orgasme og nærhed uden orgasme. Det ene er for os ikke bedre end det andet. Programmet for Stjerne 5 fortsat vil blive forklaret for de deltagere, som i løbet af Stjerne 5 har valgt at gå videre og som kan gøre dette med en 19

20 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale partner. Men ledende ord for hele programmet er Observation - Opmærksomhed - Fokusering - Fordybelse. 20

21 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjerne 6 Energiforvandlingen, den kongelige vej Når vi nu er nået ind til midten af pentagrammet og har arbejdet her i Stjerne 5 fortsat, så vil vi trænge dybt ned i centrum for der at møde os selv og vor seksualitet, i alle faser. Her vil der blive stillet store krav til den enkelte deltager - til at turde begive sig ind i det helt ukendte, det vilde, voldsomme - det ubehagelige, 'grimme', det smertefulde - du skal turde møde dig selv for derigennem at finde dig selv, turde møde de mørke sider af din seksualitet, for derigennem at kunne møde den guddommelige udfoldelse. Skridt for skridt vil vi arbejde os op gennem kroppens energicentre (chakraer) - møde deres mørke sider - for så helt oppe at møde de guddommelige energier, forene dem med energicentrene på vej ned igen - og derved kunne nå frem til, at alle chakraer åbner sig som de smukke lotusblomster, de er. Programmet skal ikke nærmere omtales her - det er af rituel, men også særdeles realistisk karakter - det er nødvendigt at overraskelsesmomentet bevares, - derigennem bliver oplevelsen stærkest og får derved størst effekt. Du må komme fuldstændig åben og betingelsesløs - så kommer du ud på den anden side som et mere funderet og fornyet seksualvæsen. 'Kodeordene' er mod - åbenhed - entusiasme. Tantra er polaritet - ekstase og stilhed 21

22 Niveau 1 & 2 Stjernekursus Bevidsthedsforskning

23 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Tydning af symbolet: Femstjernen (Pentagram), symboliserer menneskets legeme med udstrakte arme og ben, den komplette personlighed. Dens fem spidser symboliserer ånd, luft, ild, vand og jord. Trekanten symbolisere universets trefoldige natur, himmel, jord, menneske, - fader, moder, barn, Den trekant, der vender spidsen opad er solar/maskulin, liv, ild, flammer, varme. Trekanten i en cirkel er et billede på de former, der rummes inden for evighedens cirkel. Arealet i denne trekant er den fælles arne for dem alle, og den kaldes Sandhedens Slette i hvilken fornuften, former og mønstre af alt, hvad der har været og som skal komme, er opbevaret for ikke at blive forstyrret. Eevigheden dvæler om dem, og derfra flyder tiden som vandet i en kilde ned over verden. Blå: sandhed; intellekt; åbenbaring; kommunikation; visdom; loyalitet; trofasthed; bestandighed; ærbarhed. Blå er farven for det store dyb, for vandenes feminine princip. Den symboliserer ligeledes det store Intet; den oprindelige enkelhed og det uendelige rum, som - da det er tomt - kan indeholde alt muligt. Rød: Farvens højdepunkt; symboliserer solen, den er det maskuline, aktive princip, kongeværdighed, be-gejstring, energi, seksuel ophidselse, sundhed, styrke, livsenergi; dristighed. Fugl Føniks. Gul: Solens lys; intution; tro og godhed. Ikke at have behov for noget. Udødelighed Grøn: Blanding af blå og gul. Forbinder intellektets blå lys med den gule sols følelsesfulde varme og skaber jævnbyrdighedens visdom, håb, livetes fornyelse, glæde, tillid, fred. Kilde: Politikkens Symbolleksikon 23

24 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale "And when you make the inner as the outer, and the outer as the inner, and the upper as the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male shall not be male and the female shall not be female, then shall you enter the Kingdom" (Gospel of Thomas) 24

25 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Stjernekursus Bevidsthedsforskning Seksualitetens centrale rolle for bevidstheden Hovedvægten på Spirituel forankring med input fra Accept af kroppen og Spirituelle muligheder 25

26 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Program: Fredag kl mødes, hilse og the & kaffe Fredag kl kursusarbejde ( 2 timer ) Fredag kl mad Fredag kl kursusarbejde ( 3¼ time ) Fredag kl afsked, drikke væske, godnat Lørdag kl godmorgen, hilse, the & kaffe Lørdag kl kursusarbejde ( 2 timer ) Lørdag kl mad Lørdag kl kursusarbejde ( 2 timer ) Lørdag kl optankning Lørdag kl kursusarbejde ( 2½ time ) Lørdag kl mad Lørdag kl evaluering og planlægning Lørdag kl farvelknus På kurset vil det være processerne og interessen i gruppen, der vil være det centrale og dermed bestemmende for tidsplanen; så ovenstående skal betragtes som en rammeplan. 26

27 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale 1. Fredag Hvorfor er vi her i dag? Hvordan definerer vi seksualitet, og seksuel adfærd - hvad er det for os. Kønslig kærlighed Omsorg og nærhed Petting, samleje Seksuel berøring - Hvad er psykosocial adfærd, som udtrykkes seksuelt Øvelse : Vold Overgreb Incest Figur 1 Hoftesving, lit.1 p

28 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Chakra åndedræt 1. Spænd og slap PC 2. Dybe vejrtrækninger med afslapning imellem 3. Løft energien, ved at tænke på chakrane og deres farver efter hinanden medens du trækker vejret og bevæger dig lidt op og ned i benene. 4. Hold gerne øjnene lukket, idet formålet med øvelsen er at åbne/levendegøre kanalen fra rod til isse. Figur 2 Chakra åndedræt lit. 3 p223 Fantasiens funktioner: Menneskets mulighed for at planlægge Menneskets mulighed for overlevelse Drømme om kan blive til virkelighed Find en fantasi, til ovenstående vejertrækningsøvelse - når vi løfter bevidstheden fra et chakra til det næste under vejrtrækningen hold da øje med om fantasien ændrer sig. Plenum om øvelsen. Klaring på om og hvordan bevidsthedens løft har indvirkning 28

29 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale Oversigt over stjernemeditation: 1. Indledning til stjernemeditationen ( forklaring) 2. Massage ved stjernemeditation (demostrationsfilm) 3. Afklaring af fantasierne ved brug af stjernemeditation (fantasier holder bevidstheden, nærvær forsvinder ) Figur 3 Bløde løft, struktur, strøg og dybere tag :Stjernemassage/meditation Stjernemeditation/massage med lyde og bevægelse - i et sikkert rum. Fantasier/idéer og deres funktion omkring berøring, lyde og bevægelse. 29

30 Seksualitetens centrale rolle Kursistmateriale 1. Lørdag Kulturelt syn på seksualiteten: Kina Egypten Indien Afrika Taoistisk sex Bevidsthedsbærende seksualitet Tantrisk sex Teori og Praksis ( film) Flerkoneri (omskærelse) Prostitueredes varer og seksualiteten set fra "mandens" side. Mænds seksualitets udtryk og ønsker/fantasier Kvinders seksualitets udtryk og ønsker/fantasier Den seksuelle "rutine" Tænding Opstemthed Overskridelse af nærhedsgrænser Egentlig rutine ved seksualitet Berøring af erogene zoner Berøring af kønsdele 30

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Lars Henrik Rasmussen Qigong og hele den kinesiske traditionelle medicin er nogle meget håndgribelige værktøjer, som tager

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION en e-bog af t r i n e h e d e g a a r d yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION Kære Læser, Du kender det sikkert godt. At være gravid kan være forbundet med

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet ALS og seksualitet Hvis du har ALS, kan du her finde svar på nogle af de spørgsmål eller bekymringer, du måske har om, hvordan du kan udtrykke din seksualitet, uanset om du er i et forhold eller ej Hvordan

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere