Dansk Sygeplejeske nu psykosocial rådgiver og kuratoriumskoordinator i hivarbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sygeplejeske nu psykosocial rådgiver og kuratoriumskoordinator i hivarbejdet"

Transkript

1 1 HIV i Berlin 2011 Berliner Aids Hilfe bygger på 25 års erfaring med hjælp til de hivsmittede på deres vilkår. I Tyskland tager man selvfølgelig også de hiv-smittedes velbefindende, sexliv og hurtigere aldring seriøst. I dag har Berlin ca smittede. Resume af en informationsdag med efterfølgende diskussion i Berliner AIDS-Hilfe i forbindelse med Positivgruppens studiebesøg august Dansk Sygeplejeske nu psykosocial rådgiver og kuratoriumskoordinator i hivarbejdet i Berlin Vi mødte Lars Vestergaard fra Berliner AIDS-hilfe (re: BAH), for igennem ham, at få et bedre indblik i hiv-positives livsforhold i Berlin. Lars er uddannet sygeplejerske, koordinerer og deltager selv i opsøgende virksomhed. Det opsøgende arbejde foregår på de Berlinske HIV-afdelinger på hospitalerne samt fængsler, bordeller og ungdomshjem for udsatte unge (re: kontaktsteder). Han har personlig rådgivning i BAH af hivpositive og derudover sørger han også for fundraising til BAH, som er en stor del af hans daglige arbejde. Det opsøgende arbejde ser Lars som en af hjørnestene i BAH s arbejde, netop fordi det uanset de forbedrede behandlingsmuligheder stadig er en form for tabu at skulle opsøge hjælp. Selv omkring de ting, der kan være problematiske i ens egen dagligdag. Man føler sig skyldig og fortjener derfor ikke hjælp; føler at man er til last eller bare har svært ved at erkende, at man behøver hjælp bevidst som ubevidst - kan andre rumme ens historie og følelser og hvem møder man? Det kan være svært at erkende, at man føler sig ensom. Ensom omkring sine problemer i forhold til hiv, og som antydet kan ens selvværd også være i kulkælderen. Uanset om man er forholdsvis nysmittet, om man er blevet overrasket med alvorlig sygdom, i et sundhedstjek, eller at man har behov for at skyde skylden på den smittede partner pga. ens egen efterfølgende afmægtighed og hævn begrundet i ens egen retsfølelse. Uforløst kriseadfærd, regression og depression kan det i værste fald ende med. Derfor er den første imødekommende og trygge kontakt så vigtig ude på de forskellige kontakt- og behandlingssteder! Fundraising under andre vilkår i Tyskland Lars lagde ikke skjul på at fundraising omkring velgørenhedsarbejde er meget mere udbredt og accepteret finansierings- grundlag for alle organisationerne i Tyskland - en mere amerikansk tankegang. Det er meget normalt, at kendte profilerer sig selv ved at deltage i velgørenhedsarbejde det er unge som gamle fra kulturlivet i Tyskland. De udtaler sig også ofte på organisationers vegne gennem organisationens præsidier og dikterer direkte politiske budskaber. Det virker isbrydende mellem det omgivende samfund og de hiv-ramte. Det kan være på Tv-shows,

2 2 i reklamer eller direkte til medierne. Ofte deltager homoernes egne kendis-ikoner. Der er incitamentet til, at gøre en forskel. Pressens og politikkernes opmærksomhed og etik er også en helt anden end i mange andre lande inkl. Danmark. Pressen selv laver ligefrem en opgørelse over hvilke organisationer med de tilknyttede kendte, der er mest omtalte. Men det er ikke bare de kendte, der gør en forskel. I præsidierne sidder også tidligere ledende sundhedspersonale, politikere, og anerkendte erhvervsledere. De støtter organisationerne og udfører aktivt PR. Der kæmpes i en aktiv ånd af Politish idealismus, da det forventes at der ikke er nogen behandlere, offentlige bidragydere eller politikere, der ønsker nogen form for offentlig skandale eller urimeligheder. Denne specielle form for anstændig næstekærlighed, kan sandsynligvis også skyldes de stærke kulturelle rødder omkring den hjælpsomhed, der gik forud for Wirdshaftwunderet i efterkrigsårene og ikke mindst den dårlige samvittighed fra selve krigen. De humanitære katastrofer, har man nu aflyst efter genforeningen, også i lyset af berufsverbot i vest og frihedsberøvelsen i øst under den kolde krig. Dette gør, at en tysker hellere ofrer sig end at optræde snarrådigt selvretfærdigt over for sine omgivelser. Der skal ikke være nogen udsatte, der er finere end andre udsatte. De der er udsatte modtager hjælp. Det er en mere naturlig ting i Tyskland, og der er prestige i at fortælle til andre, at man hjælper udsatte - også inden for sit eget lands grænser. Dvs. disse præsidier fungerer som et slags protektions- og advisory-boards, som udover at udtale sig flittigt til medierne også rådgiver og hjælper foreningerne direkte. Lars kunne fortælle, at BAH var den mest omtalte organisation i det forgangne år - her inden deres 25 års jubilæum i år. Det kan være en del af grunden til, at det er lykkes for det Tyske Aids miljø at vedholde en større bevågenhed hos befolkningen om de smittedes livsvilkår specielt omkring de som ikke rigtigt er kommet helt fri af livet, som Lars udtrykte det. De mange års aktive kamp gennem årene, har skabt større accept end fordømmelse og snæversynethed. Hele 38 organisationer arbejder i dag i Tyskland for de hiv-smittede og imod hiv/aids. Opbygningen af det tyske social- og behandlingssystem, adskiller sig fra det danske, men det opererer også i helt andre omgivelser. F.eks. er det en forudsætning at BAH skaffer 25 % af sit eget budget og herefter bliver suppleret op med 75 % af forbundsstaten og kommunen. Organisationerne har opdelt indsatsområder i tre dele: Primær, sekundær og tertiær hjælp til hivsmittede. Efter de mange år med medicinsk behandling vægter man i dag for det meste de primære og sekundære opgaver. Dvs., at hindre smitte, giver oplysning, støtte af forskellig karakter, herunder bl.a. oplysning til skoler og man sørger at fastholde og sikre en god adfærdsdialog i miljøet. Organisationerne supplerer også hinanden f.eks. skal man ikke vente 14 dage for at få et svar eller en samtale. Hvis man har brug for hjælp og behøver en samtale hos f.eks. en forening - eksempelvis juridisk bistand, hjælp til en hospitalstid, eller en lægeaftale - er der en max. ventetid af på 45 minutter. Dette betyder ofte ekstra arbejdstimer, og stiller også store krav til medarbejdernes fleksibilitet for at koordinere arbejdsindsatsen, således at ventetiden overholdes. BAH samarbejder f.eks. sammen med ZIK og Pluss Punkt om rådgivningsfordelingen i spidsbelastningssituationer. Lovmæssigt garanteres den kvalitative hjælp, pleje og behandling. Det er det Tyske Etiske råd og lovgivningen, der udstikker målfaste retningslinier for pleje og etik. Lovgivningen siger f.eks. at de ansatte først må gå, når de har hjulpet deres klient.

3 3 Et klientorienteret tysk sundhedssystem skal have mulighed for hjælp Antallet af anonymt testede har allerede rundet i Berlin i dag med et indbyggertal 3,8 mil. i hele Berlin. Mørketallet skønner man til at være omkring Hertil kommer det store antal af illegale indvandrere, der alle ifølge lovgivningen har krav på behandling. Blandt denne gruppe indvandrere er der i dag mange asiater og afrikanere, og i Berlin har der i mange år været en stor tyrkisk baggrundsbefolkning. De prostituerede udgør den største del af råd-og hjælpsøgende blandt indvandrerne fra mellemøsten og østbloklandene. Det forholdsmæssige høje antal af smittede skal også ses i sammenhæng med, at unge mænd der har sex med mænd (re: MSM) ofte under årene med muren søgte til Berlin for at blive fritaget for militærtjeneste i Vesttyskland. Derfor udgør den åbne del af den homoseksuelle befolkning i Berlin i dag 15 %. Når der holdes gay-pride parade i Berlin deltager helt op til 1 million mennesker. Fordelen - hvis man kan tale om en sådan - er at man nemmere og hurtigere kan definere de særbehov, der skulle kunne findes, blandt en forholdsvis stor gruppe af hiv-smittede. Man skelner ikke mellem om det er indvandrere, fængselsindsatte, prostituerede, misbrugere, unge, erhvervsaktive eller arbejdsløse hetro- og homoseksuelle. Alle kan mødes i foreningerne, uden at der er nogen der rynker på næsen. Alle skal have hjælp fra de samarbejdende organisationer og hospitalerne og alle er velkomne, uanset om det er let eller svært. Det er dog selvfølgeligt ikke sikkert, at de alle skal have samme hjælp og hjælp det samme sted. `Deutche AIDS Hilfe er den største organisation i Tyskland og rummer udover BAH også afdelinger i Frankfurt og Düsseldorf, men her koncentrerer sig fortrinsvist kun om de lokale som landsdækkende kampagner. Som hiv-smittet får man også tildelt sin egen praktiserende hiv-læge i sundhedssystemet. Der er 22 praktiserende hiv-læger i Berlin, ud over de hospitalslæger man ser i ambulatorierne og ved evt. indlæggelser. Berlin har i alt 3 hospitaler, der udelukkende beskæftiger sig med hiv og AIDS. Det største er Augusta Victoria i Shöneberg. Lægerne i Berlin anser også sig selv for, at være blandt de førende i Vesteuropa, hvad angår klinik, diagnosticering og behandling. De konkurrerer på at have flest patienter og tilbyde den bedste behandling inden for det offentlige. Man er fokuseret på at tilbyde den bedste service, og nogle af kollegaerne er selv hiv-smittede. Det er med til at hæve ansvaret og standarden i patientbehandlingen og plejen. Det er arbejdsmarkedet og arbejdstager, der i fællesskab er ansvarlig for at indbetale til sygekasseforsikringen. Den offentlige dækning er noget lavere ved arbejdsløshed. Danske læger og politikere vil måske hævde, at der kunne være en chance for overbehandling. Men den tyske model har alligevel i dag også betydet, at der i dag er oprettet 10 specielle klinikker (22 Smer-punkt-praxen) med speciale i leverbetændelse (hepatitis), hiv og AIDS. Disse er ofte åbne til 22:00 også i weekenderne, og klinikkerne er beliggende tæt på bylivet eller egen bolig - så de er lette at frekventere, når behovet opstår. Alt sundhedspersonale både på kontaktstederne, klinikkerne og hospitalerne kommer også på servicetræning og uddannes i sundhedsetik, der blandt andet omfatter 100 % tavshedspligt og imødekommenhed. Selv de frivillige! Denne opmærksomhed på synlighed og engagement, har bl.a. ledt til, at det er sundhedspersonalet med tilknytning til hiv- og AIDS-området, der har en af de største vogne med på paraden i Berlin.

4 4 Ønsket var at smitte så mange som mulig!? Er det en skrøne eller en sandhed med modifikationer? Er ønsket om ubeskyttet samleje bare endnu større efter smitten og de tabte sexmuligheder? Er presset af de andre gentagne daglige tab i kraft af forskelsbehandling og de øgede sygdoms-risicis eller en pågående reel sygdom noget, der gør sig gældende. Finder man alligevel kondomet problematisk og opfatter sig selv som uren. Lukker man ned for sit sexliv, når man ikke lige har deltaget i kondom-kursus og magter kondombrug og er det i det hele taget nemt at omsætte til almindelig praksis for den enkelte? Spørgsmålene kan være mange flere! Mantraet i den BAH's rådgivende funktion er at understøtte det enkelte menneske i den situation vedkommende er i ikke at ændre selve personen. Dvs. at understøtte den hiv-smittedes egen refleksion over egne livsforhold, da det senere vil styrke denne person til selv at træffe stærke, holdbare og fornuftige beslutninger. Lakonisk udtrykte Lars det således: hvis en klients største ønske kunne være, at smitte så mange som muligt, ville han som rådgiver ikke forhindre vedkommende heri, men i stedet understøtte vedkommende i starten i hans udgangspunkt, for at bevare kontakten. Muligheden for at vedkommende langsomt begynder at reflektere over sin adfærd, ville være vigtigere. Hvis en diskussion kom til at dreje sig om hvem, der har den mest korrekte holdning, ville det lukke dialogen. Således åbner rådgiverens adfærd i stedet op for mulighed for komme ind omkring en smittereduktionsadfærd (risikomanagement). At komme ind omkring en snak om, at opnå den bedst mulige måde at åbne sig på over for sine omgivelser - kollegaer, venner, familie, kan være vigtigt. Men vigtigst er at kunne tale åbent med sine engangsforhold, samlever, men også at kunne mestre ansvarsfordelingen og det mest sikre sex for de to, som er til tango. Safer(-e) sex jo er selve målet! Man ved fra undersøgelser, at uoverskuelige mislykkede handlinger, ofte genererer flere ukonsekvente og uhensigtsmæssige handlinger. Disse dialoger finder sted både i enkeltmandrådgivning, terapeutiske samtaler, som i gruppesammenhænge, men nu også ude i miljøet som sådan. Vigtigst af alt skræmmer det ikke klienten bort. Det er en person, der måske ikke kan tåle flere nederlag eller yderligere mistænkeliggørelse. Lars lagde ikke skjul på, at denne rummelige holdning er vigtigt at signalere ud til omgivelserne. Samtidig muliggør det, at man kan komme i kontakt med flere smittede, der har svært ved at tage vare på. Blandt andet pga. forventet eller reelle afslag og stigmatisering fra omgivelserne. Man vælger f.eks. også at være drug-accepterende i mødet med klienten specielt i forhold til nyligt årsagsrelateret misbrug, smerter af fysisk som psykisk art og nedsat appetit.

5 5 Smitte og stigmatisering eller medicin og åben dialog Når man taler om imødekommende rummelighed - med udgangspunkt i den hiv-smittedes situation, er en anden gevinst også, at de som går rundt og pudser deres fjer, heller ikke føler sig fristet til, at udøve selvretfærdig stigmatisering. Det kan være at de mener, at de altid opfører sig pænt seksuelt. Eller måske ikke lige vil være ved, at de kom til at glemme at bruge de rette forholasregler i situationen lige før... Det kan i værste fald også gælde med-smittede selv. Måske pga. manglende viden, indsigt eller kræfter adapteres omgivelsernes lette løsninger : - Du er den smittede - ergo har du ansvar for alt og alle, lige fra det minut du er smittet. Andre ugennemtænkte og snæversynede holdninger kan være: Straf de smittede, hvis de truer vores ubesmittede tryghed med ubeskyttet sex/ de har fået for meget opmærksomhed/ nu ser de også bedre ud så de skal bare rette ind. De må ud og få sig et arbejde/ det er altid de fremmede eller homoseksuelle den er gal med/ osv., osv.. Med det i mente og en pragmatisk forståelse af vores egen retsbevidsthed, kan vi kun påminde os selv om, hvor vigtigt det er, at tænke sig om og tro på at målet er tryghed og en åben dialog for alle, uanset om man er smittet eller ej - og at det er det, der er værd at kæmpe for i livet. Men også at kæmpe for de udsattes rettigheder, for at sikre et sundere og oplyst samfund. Og at de som er u-smittet ikke kommer til at befærde et rødt trafikkryds - dvs. ikke tænker sig om. At fare frem med bål og brand, kriminalisering af hiv-smittede leder os ingen vegne. At udøve ansvarspålæggelse af mennesker, der står i en krises første trin, med fornægtelse og genprojicering, kan give helt uhensigtsmæssige menneskelige omkostninger og desværre uafvendelige konsekvenser. Det er de, som tilhører mørketallet eller lige er kommet frem i lyset, der er de mest sårbare. Det er de, der er blevet testet positive, har hiv eller ligefrem en regulær diagnose på AIDS. Denne tidligere form for ansvarspålæggelse - ifølge den oprindelige Hiv-lovgivning i Danmark fører kun til et usundere og frygtsomt samfund med en manglende dialog om de svære valg i ens liv - bl.a. omkring sex. Med en lukket holdning, vil vi fastholde flere i hele befolkningen i en offerrolle og lade smitten spredes mere og mere i frygt og fornægtelse. Uforløste kriser, ved vi, giver langvarige skader og dysfunktionalitet i form af depression, alvorlige neuroser og mulighed for et begyndende misbrug. Der vil derfor altid være hykleri, der skal manes i jorden og udfordringer at løse omkring et liv med hiv, men også en fornuftig hiv-bevidsthed at give videre til de der ikke er smittet eller som ikke tager stilling til det. Vi må aldrig forledes til at tro, at vi reder os selv ved at træde på de der ligger ned i forvejen. For når vi ser tilbage i en verden, der i mange år helst har villet fokusere på bling, kontrol, strategi, hastighed, overvågning, rappe bemærkninger og heltemod, så har det været svært at mærke efter og tilgive andres og egne fejl. De fleste tilfælde af smitteoverførsel i de vestlige byer sker i forbindelse med netdating eller at man går ud i nattelivet og møder en anden partner. Der er i en stor del af tilfældene ikke tale om overgreb under umenneskelige forhold (menneskehandel, misbrug af mindreårige eller psykopatisk udlevelse). Men det er et ønske fra begge parter om intimitet og trangen til god følsom sex, hvor som regel begge parter er under påvirkning af en eller form for rusmiddel.

6 6 Selve situationen er ikke meget anderledes end de situationer, hvor unge ønsker at undgå overførsel af f.eks. klamydia. Konsekvenserne er dog andre. At give den hiv-smittede de bedste muligheder for at åbne sig, er derfor vigtigt. Vi må huske på at homoseksualitet altid har eksisteret i minimum 10 % af befolkningen og sex er et basalt behov uanset den velimporterede nypuritanske og midtatlantiske seksuelle bornerthed. Sexdriften skyldes et menneskeligt basalt behov på linje med at spise dog ikke så ofte. Men det kan også undertrykkes i kontrollens tjeneste kulturelt eller magtmæssigt, som en seksuel anorexi. Spørgsmålet er om man kan affærdige smitteoverførsel som naivitet, for den der er smittet vil altid have et forskudt, og måske ofte uhåndterbart", ansvar over for sig selv selv om man er to om det. Heldigvis begrænses smitteoverførslen mere i dag. Men kun pga. den utroligt lave smitsomhed, som den fornuftigt medicin-behandlede hiv-positive udgør. Skammen over at være nysmittet er i dag desværre ikke er blevet mindre. Måske nu pga. af al den oplysning der gennem tiderne er givet til målgrupperne. Krisereaktionerne vil altid komme bare ikke med en nært forestående dødsdom over hovedet i dag. Det er vigtigt at huske på at smitten til stadighed for samfundet og for den enkelte ramte, vil være et menneskeligt vedvarende eller midlertidigt ressourcetab, der ikke kan stoppes før vi har en åben og fordomsløs dialog og effektiv vaccine i hus. +Turbo-effekt skal modvirkes - pension eller arbejde Lægerne på tyske hospitaler er meget opmærksomme på, at minimere effekterne af fraværende eller ineffektiv behandling. Enten for de der efter mange års ubekendt smitte, først er blevet opdaget efter AIDS i udbrud og samtidig får at vide, at de er Hiv-smittet, eller for de som udviser følgesymptomer fra de steder i kroppen medicinen ikke når så effektivt - selv efter lang tids behandling. Endelig er der de, der har været smittet i mange år og både har oplevet år uden effektive behandlingsmuligheder og år med behandling. Det vil under alle omstændigheder have belastet kroppen unødigt. Herhjemme er det omtalt som hiv og aldring i Tyskland lægger man ikke fingrene imellem og kalder det direkte: Turbo-effekt. De tyske lægers svar på dette har været, at alle patienter fra 40 år og opefter går hyppigere til kontrol, og patientgruppen får også udført grundigere undersøgelser af forebyggende hensyn. Dette sparer patienten for graverende sygdomsforløb i en al for tidlig alder, men man undgå også at belaste immunsystemet unødigt. Det er jo lige hvad behandlingen sigter imod og samfundet bespares direkte for kostbare sygedage. Patienterne over 40 år går 1 gang årligt til hudtjek, EKG, ultralydsundersøgelse af maven og rektoskopi pga. stigende hyppighed af cancer-tilfælde. Der udføres tjek af led og knogler, influenzavaccination, hepatitis-tjek C,(A, B+1vaccination for A,B første gang) og hvert 5. år foretages der en fuld tyktarmsundersøgelse. Som herhjemme kontrolleres også fuldt blodbillede + hiv-prøver, kolesteroltal og blodtryk. halvårligt/hver 3. mdr. plus tumor-markører, blodprøver for Syfilis og hepatitis C, hvis det ønskes.

7 7 Betalingen til en gennemsnitlig sygeforsikring i Tyskland ligger på omkring 280 Euro om måneden med en gennemsnitsløn, da forsikringen er indkomstbestemt. Der findes i alt 25 forskellige sygesikringskasser. En fordel ved systemet er, at er man uden arbejde er sikret på sin partners kontrakt hvilket har betydning for en del indvandrere (også fra Norden). De som ikke er sikrede gennem det private, modtager så hiv-behandling på statens regning, så alle får selvfølgelig deres medicin. Man modtager 369 euro i lommepenge og får sin lejlighed betalt, hvis man er på kontanthjælp. Pension er ligeledes eget ansvar i Tyskland og giver problemer for den fattigste del af befolkningen. Derfor uddeler man også indsamlet tøj gennem BAH og man ser ikke nogen grund til at gøre folk, der lever på et eksistensminimum kede af det. BAH s omfangsrige arbejde I Deutche Aids Hilfe rådgives der årligt 6000, dvs. omkring 20 dagligt. Der rådgives på arabisk, tyrkisk, russisk, polsk, rumænsk, spansk, fransk og dansk og selvfølgelig tysk en tolk står altid til disposition. Mantraet er at man i organisationen altid kæmper for den svageste klient. BAH tilbyder en tests for hiv, hepatitis C og syfilis, der tages på stedet, sammen med rådgivning. Den tyske grundlov siger, at man skal behandles uanset hvad. Den siger samtidigt også, at man skal være sygeforsikret når man er i arbejde. Antidiskriminationsloven siger samtidigt, at humanitær hjælp inden for grænsen gælder alle. Man har altså et retskrav på akut behandling, selv når der er tale om illegalt ophold. Her spiller BAH's to advokater en vigtig rolle, når de kontakter udenlandske ambassader om behandlingshjælp, ordination og lægehjælp. Dog er det Berlins kommune der betaler regningen, genhusningen og evt. understøttelse. Den største af de hjælpsøgende grupper er bi- og heteroseksuelle indvandrer. Derfor har man f.eks. jævnlig kontakt til katolske og yemenitiske grupper, hvorimod det har knebet mere med den muslimske del af befolkningen. Lars gjorde det klart, at det er vigtigt at have kontakt til disse grupper, da de ofte er de mest udsatte af de unge. Klarer de sig ikke så godt, kan det ofte ende ud i prostitution. I BAH har man også 2 medarbejdere, der specifikt tager ud til klienter i fængsler, bordeller, hospitaler og ungdomshjem. Man gør for alle klienter med behov også meget ud af at gå ind og støtte op om kontakt til det normale arbejdsmarked med handling omkring, det man i huset kalder kontrakter på karriere. Udover BAH s administration har de en daglig frokoststue, der drives af hiv-positive selv og har åbent dgl. fra Her kan man få et måltid f.eks. i forbindelse med at man søger rådgivning. Administrationen har 16 fastansatte samt over 300 frivillige ansatte. De frivillige gennemgår en 1- måneds uddannelse og deltager også i det daglige opsøgende arbejde og i emnegrupper i huset. Det er bemærkelsesværdigt, at der stadig er plads til et værested for aktivitets- og terapi-grupper sammen med rådgivning under samme tag. Når diskussionen går om hvilke grupper, der skal være i hvilke huse Er de mere terapi-støttede grupper helt naturligt sammen med rådgivningen og teststedet. Hvor de mere kreative og socialiserende grupper fortrinsvist er knyttet til værestederne, som f.eks. Café Posithiv ved Nollendorpher Platz.

8 8 Effektiv kommunikation, rådgivning til selvværdet og mere PR Derudover har BAH mange undergrupper, der faciliteres af kompetente mødeleder. De mødes omkring køns-, seksuel og selvværds-specifikke problematikker. Bl.a. mødes for eksempel hivsmittede tyrkiske og afrikanske kvinder. De kommer til at trives bedre, ved at få psykosocial støtte til at komme ud af hjemmet og få lidt mere opmærksomhed i deres dagligdag. MSM som ønsker at dyrke ubeskyttet sex (ligesom mange ubesmittede heteroseksuelle desværre? også gør det i dag) mødes og diskuterer smittereduktionsadfærd, kærlighed og sex. Meningen med det hele er at modvirke impotens, depression, fysiske bivirkninger, og heraf begyndende sygdomsforløb pga. dårlig trivsel. Herved kæmpes der også en kamp for deres ret til et godt sexliv og for at stoppe yderligere smitte. Det er meget vigtigt at højne både selvværdet og selvtilliden og også i sidste ende styrke de hivsmittedes attraktivitet som Lars udtrykte det. Det er man slet ikke ked af at fortælle til det omgivende samfund. BAH har et PositivPlenum der består af både folk fra præsidiet, de ansatte og brugerne (40-60). De mødes månedligt for at følge op på og udstikke nye behov for hilfe og nye projekter. Der er ikke den form for gruppe, der ikke eksisterer under BAH, siger Lars. Der er bl.a. massage, løb, bowling, svømning, kunst, meditation, syning og meget andet. Det behøver ikke altid at være grupper der beskæftiger sig med hiv-relevante emner. Erfaringen herhjemme fra viser også at det er vigtigt bare at møde andre i samme situation. Betingelsen for at mødes er nødvendigvis ikke, at man har de samme interesser, men at man udveksler erfaringer og kreativitet sammen i et frirum og derved vokser som mennesker. Skuespiller og sangikon blandt bøsserne - Judy Winter og Berlins borgmester, går ud i kampagner og fortæller befolkningen, at vi ikke må gemme de nervesvækkede og psykiatriske patienter med hiv og AIDS af vejen. Målet er igen at forhindre irrational adfærd. Der afholdes stadig ofte masser af åbne offentlige støtte-galla-fester. Selv for den brede befolkning synes det moderigtigt at deltage i arrangementer. For de hiv-smittede også generelt, er budskabet at få de hiv-smittedes syn på sig selv: Es geth nicht um der krankheit es geth um das leben. På gruppeplan fokuseres der også på løsninger og ikke på at fastholde den enkle i hvor svært man har det. Det skal være lettere at være åben omkring sin hivstatus. Ideerne og inspirationen til et bedre liv med hiv kommer også fra den årlige afholdte kongres: HIV-dialog. Kongressen omfatter både behandlere, plejepersonale, præsidier og brugergrupper. Tidligere i år var emnet hiv og aldring. Her var holdningen også, at man kunne leve et forholdsvist langt og sundt liv med sin hivsmitte. Gennemsnits-levealderen er i dag 37½ år efter smittetidspunkt. Her tælles både smittede før og efter medicinen ankomst og med og uden AIDS-debut. Det er hermed en livslang men ikke livstruende sygdom (ref.: til den danske straffelov), men har dog den negative downside, at det ofte ender ud i cancer-tilfælde. Derfor er det lange og sunde liv, heldigvis for en større del, klart betinget af muligheden for fysisk som psykisk støtte og evt. rådgivning. Det kan lede til et åbent fordomsfrit liv, både i sin omgangskreds, men også på sin arbejdsplads (arbejdspolitisk indflydelse). Det er det bedste. Lars udtrykte det således: Hvad hjælper den bedste diagnostik, terapi og medicin hvis hverdagen fungerer ad helvede til? Et kan være psykisk stress i form af udsathed for mobning, afslag, forskelsbehandling, misbrug og

9 9 mindreværd. Andet og værre er den energi den smittede bruger på de skjulte hemmeligheders dobbeltliv. Problemerne kan også være resistens, at man tåler medicinen dårligt, man mangler overskud, da man ikke kan modtage effektiv behandling længere. Det er som regel vældigt angstprovokerende. Alt dette er selvfølgeligt også afhængig af livsstil, medikamenter, alder og aktivitetsniveau. Livskvaliteten skal opretholdes ved at undgå andre sygdomme, og man skal helst have overskud til, selvom man er alene, at få fornuftig kost. Vigtigt er altså også det gode sex - nogen gange uden et kondom er for mange det der giver livskvalitet. Man skal kunne have sex uden større risici og uden at man skal have sundhedsetiske skrublerier sidenhen. Her er det vigtigt at vide at vort syn på sundhed som mennesker er forskelligt. Det er forskellige faktorer, der får forskellige mennesker til at føle sig syge eller raske. Et positivt livssyn og normal opmærksomhed spiller altså en vigtig rolle for vores psyke. Lars siger: Det er vigtigt i rådgivningen og i det daglige samvær, at man forholder sig individuelt til hinanden. For nogen kan det skabe mening, at man gør noget ved sit eget udseende, for andre er det psykiske velbefindende, og for andre igen er det at opgive sin pension og atter starte langsomt op med at arbejde vigtigt. Hvis ens depression er så stærk, eller at ens traumatiske oplevelser i forbindelse med at leve med hiv hæmmer en psykisk meget, er det vigtigt at der vises hensyn fordi man i en sådan situation er ufrivilligt langsomt reagerende. Derfor er det så vigtigt at man ser individuelt på hinanden. Projektet er at få det bedre med sine omgivelser og have mulighed for at modtage professionel rådgivning og hjælp efter behov. Man har f.eks. heller ikke været tøvende med at ledsage hivpositive kørestolsbrugere til trækkerdrenge. hiv skal normaliseres - Smittefare og holdninger hos MSM og i det omgivende samfund Som Lars fremhæver: Vi vil i BAH gerne ha', at hiv normaliseres som alle andre sygdomme - og at det ikke gemmes væk, gennem en vedholdende og omfattende omtale. Målet er, at det ikke skal være svært at have en hiv-positiv partner. Målet er at man ikke skal behøve at skelne mellem om man har en positiv partner eller ej. Informationen skal helt ud og kan matche the Berlin way - altså ofte usikker sex. Men det skal være på en måde så partnere uanset smitte-status er opmærksomme på, det der med et fagudtryk hedder: Risiko-management. Risikomanagement Med risiko- management menes der, hvorledes man kan nedsætte risikoen for livsstilsygdomme eller turboeffekten forårsaget af hiv, medicinering, seksuel adfærd eller andre faktorer som kan spille ind på sundheden. Eksempelvis hvis det er for svært at stoppe med at ryge, kan nogle af følgevirkningerne af rygning muligvis minimeres ved at spise sundere og/eller dyrke fysisk aktivitet. Dette er en metode hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes egen oplevelse af sundhed og hvilke afsavn den enkelte person er i stand til at håndtere for at optimere sundheden.

10 10 Risikomanagement- begrebet kan også benyttes ved seksuel adfærd med risiko for seksuelt overførte sygdomme. Dvs. at smitte overføres lettere til ikke smittede, når vedkomnes adfærd er passiv (modtagende) og der er andre seksuelt overførbare sygdomme til stede hos en af partnerne. Er den smittede desuden ikke i behandling (mørketal/uønsket behandling), er til ubeskyttet voldsom sex (S/M) og der opstår eller er der rifter til stede overføres smitten altså endnu lettere. Det skyldes et specielt samspil mellem virus, bakterier, slimhindebarrierer og immunforsvaret. Dets fornuftigere (sikrere) modsætning er kombinationen af åben dialog, fravær af andre kønssygdomme, inclussiv vaccination mod hepatitis A+B, blidere sex eller beskyttet voldsom sex og værende i behandling som smittet. Det er overvejelser og aktive værktøjer, man kan benytte hvis man ønsker ubeskyttet sex med en eller flere faste partnere, hvor man har mod til at tale om sex og smitte. Men som Lars gjorde os også opmærksom på, var hepatitis-c et stigende problem i forhold til seksuel overførbare sygdomme for MSM i Berlin. Hvor man tidligere havde set det mest udbredt blandt stofbrugere. Mod C findes der desværre ingen vaccine og den er svært behandlelig. Derudover ser man i øjeblikket også et øget antal af nysmittede med multiresistent hiv i Berlin. Syfilis er tillige meget udbredt. Som alle fornuftsmæssigt har erfaret, kan sexdriftens koreografi ofte være svær at styre. Seksuelt overførbare sygdomme stopper aldrig ved landegrænserne, under vedholdende stigmatisering eller ved isolering af patienter/befolknings-grupper med smitte. Uanset opdragelse, etik, og andre antropologiske forudsætninger, ser vi at åbenhed, dialog, rettidig hjælp, forebyggende behandling, bevidsthedsforøgelse, omsorg og selvomsorg hjælper. At undertrykke vores basale behov kommer der sjældent noget godt ud af, når vi kan indtage og nyde livet i de rette mængder. Det er specielt også værd at huske at smitte desværre overføres (for de flestes vedkommende) under kærlighed til et andet menneske eller i en glædens rus. Det er ikke for at hævne sig eller med hensigten om at ødelægge livet for andre, men fordi at man søger kærlig anerkendelse og intimitet. Derfor må vi ikke ignorerer al den viden vi har i dag og at hiv-smittede i effektiv behandling har meget, meget svært ved at smitte andre med hiv. Martin Positivgruppen

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Seksuel sundhed i Danmark 2009 2013 National konference, Nyborg 20. 21. april 2009 Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Jakob

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

SEXLIVET KAN BLIVE GODT IGEN

SEXLIVET KAN BLIVE GODT IGEN Min erfaring er, at langt de fleste kan genoptage sexlivet i en eller anden form, og det øger livskvaliteten. For begge parter i forholdet. Martin Døssing, overlæge, Nordsjællands Hospital, Frederikssund

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Hvad er seksualitet (WHO s def.)

Hvad er seksualitet (WHO s def.) Dagens program 1. Hvad er seksualitet 2. Definition af seksuel sundhed 3. Den bio-psyko-sociale model 4. Fra diagnose til hverdag 5. Fordele ved intimitet og sex 6. Den seksuelle onde cirkel 7. PLISSIT

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Sygdom kan skabe stor afstand, når der er allermest brug for nærhed

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Kære medlem, patient og familie

Kære medlem, patient og familie Har du cystenyrer? Kære medlem, patient og familie Har du fået diagnosen cystenyrer? Så kan Nyreforeningen hjælpe! Vi arbejder for at skabe gode vilkår, støtte og bedre livskvalitet for både patienter

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

den hiv-negative partner

den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Skilsmissebørn i Børnegården

Skilsmissebørn i Børnegården Skilsmissebørn i Børnegården Her i institutionen tager vi udgangspunkt i, hvordan vi hjælper og støtter barnet samt hjælper forældrene med at tackle barnets situation. Vores forældresamarbejde i forhold

Læs mere

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester fokus på sundhed Temadag 1: kost & motion EFTER DEN FØRSTE TEMADAG arbejder I med opgaver, som dels giver større fastholdelse af tema og dels bygger op til den næste temadag. Temadag 2: sex & kærester

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Kvinder, kræft og seksualitet Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 Hvem er jeg? Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen København i 2008 Ansat

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Selvom de fleste af os godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, så er hver fjerde dansker usikker på, om man kan blive smittet med hiv gennem tårer eller ved at

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby EN HYLDEST TIL LIVET en livsguide Trine Jarlby Indholdfortegnelse Præsentation... 4 Forord... 6 Stress... 8 Glæde... 14 Kemi... 17 Selvværd... 21 Dilemma... 28 Angst... 35 Etik, moral... 38 Skyld, skam...

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009

Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009 Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009 At ændre livsstil er svært..men ikke umuligt Kompetancer Kost Ressourcer Rygning Anerkendelse Alkohol Meningsfuldhed Motion Livsmod

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 film: den tavse smerte side 8 Hjælp til at være menneske KRIS - KRISTEN TERAPI OG RÅDGIVNING FOR INCESTOFRE

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Tak for sidst! Bogen jeg omtalte med modellen med de 2 cirkler hedder 7 gode vaner og er skrevet af Stephen Covey. De bedste hilsner Helle

Tak for sidst! Bogen jeg omtalte med modellen med de 2 cirkler hedder 7 gode vaner og er skrevet af Stephen Covey. De bedste hilsner Helle Tak for sidst! Tak for et par gode timer sammen med jer. Jeg håber, at I fik inspiration og idéer med hjem til at skabe endnu mere glæde både på jeres arbejde og privat. Hvis I vil have yderligere inspiration

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere