Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring To priser til AOF Tilbud til beskæftigede og virksomheder 90 år med AOF Kort og godt om 2014 AOF er Danmarks største og ældste oplysningsforbund. Udover aftenskoleundervisning, så underviser og kvalificerer vi: Udlændinge i det danske sprog, folk der har svært ved at læse, skrive og regne, ordblinde, arbejdsløse og unge. Vi klæder også danskerne på til at blande sig i demokratiet gennem vores debatarrangementer.

2 90 år med oplysning og uddannelse I januar 2014 var det 90 år siden, at AOF blev stiftet, og begyndte at oplyse danskerne med kurser og foredrag, der styrkede både det enkelte menneske og fællesskabet. AOF s virke er gennem folkeoplysning at klæde danskerne på til at blande sig i demokratiet. I de 90 år, der er gået, har AOF gennemgået en stor udvikling, og i dag har vi aftenskoler, som findes i hovedparten af landets kommuner med noget for enhver smag og interesse. AOF s aftenskoler er under konstant fornyelse. Vi tilbyder de kurser, som borgerne efterspørger. AOF oplyser og hjælper samfundets borgere ind på arbejdsmarkedet. Dette sker bl.a. gennem diverse beskæftigelsesrettede kurser, herunder forberedende e voksenundervisning og ordblindeundervisning, der hjælper dem, der har begrænsede færdigheder i læsning, regning og it. AOF har i 30 år også arbejdet intensivt med undervisning og kvalificering af udlændinge, og har i mange år gennem vores sprogcentre været en vigtig medspiller, når det handler om integration. AOF s 90 års jubilæum blev markeret med en stor reception på PH cafeen i januar 2014, hvor der bl.a. var deltagelse af ministre, folketingsmedlemmer, folk fra fagbevægelsen og AOF ere. To priser til AOF Kulturminister Marianne Jelved deltog til prisfesten, da Aftenskolernes prisuddeling blev afholdt i august 2014 i Aarhus. AOF markerede sig synligt i nomineringerne, og klarede sig flot ved at løbe af med to af de i alt ni priser. AOF Greve/Rejsescenen vandt den debatskabende pris, som blev givet til det bedste eksempel på, hvordan en skole har udviklet debatskabende aktiviteter på lokalt eller kommunalt plan og dermed synliggjort folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab. AOF Nord var også nomineret til den internationale pris og innovationsprisen. Derudover var AOF Amager nomineret til Årets aftenskole, AOF Ringkøbing Skjern nomineret til Handicapprisen og AOF Østfyn var nomineret til partnerskabsprisen. AOF Nords aftenskole vandt integrationsprisen, som blev givet til den aftenskole, der har haft særligt fokus på at skabe en god integration mellem danskere og nydanskere. AOF har undervist i millioner lektioner i

3 Tilbud til etniske minoritetskvinder AOF Danmark har sammen med FIU-Ligestilling udviklet en meningsdanneruddannelse for etniske minoritetskvinder. Uddannelsens formål er at klæde fagbevægelsens tillidsvalgte og fagligt aktive kvinder med minoritetsbaggrund til at bidrage til samfundsdebatten, og i højere grad gøre sig gældende som meningsdannere i fagbevægelsen og ude på arbejdspladserne. Det første hold kvindelige meningsdannere med minoritetsbaggrund blev færdige i efteråret 2014, og er kommet godt i gang med at debattere på de sociale medier, og har fået viden om, hvordan man blander sig i den offentlige debat. AOF Danmark har kursusledelsen for uddannelsen, og har planlagt at gennemføre del 2 i 2015, samt lokal forankre uddannelsen i AOF. FIU Ligestilling er et partnerskab mellem Dansk Metal, HK og 3F. FIU Ligestilling udvikler og udbyder uddannelser, konferencer, dialogmøder, netværksaktiviteter med baggrund i fagbevægelsens og det internationale samfunds mål om ligestilling. Få arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e læring Pr. 1. januar 2014 blev Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning et obligatorisk starttilbud til nyankommne udenlandske medarbejdere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fokuserer på virksomhedsrettet dansk, alment dansk og orientering om det danske arbejdsmarked. udgangspunkt i forskellige brancher, dvs. den enkeltes arbejde, fagudtryk, samtale med kollega og hverdag. AOF forsætter arbejdet i 2015, og er i fuld gang med at videreudvikle vores produkt og samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Se mere på Ligestilling ses bredt og indbefatter køn, etnicitet, seksualitet, handikap og religion. Vægten ligger på køn og etnicitet. Se mere på AOF s sprogcentre har udviklet et særligt arbejdsmarkedsrettet e lærings materiale, der specifikt tager AOF har i 2013 undervist i lektioner på vores sprogcentre. 3

4 Tilbud til de beskæftigede og virksomheder Som led i en aftale om finansloven for 2012 mellem Regeringen og Enhedslisten blev der afsat en bevilling på 25. millioner kr. til finansiering af en styrket indsats for ordblinde og læse skrivesvage. Forligskredsen godkendte 7 initiativer til udmøntning af puljen, hvor 3F fik bevilliget et landsdækkende udviklingsprojekt: Læsning og Kommunikation i Virksomheder (LKV). Dette projekt var målrettet en styrket indsats for beskæftigede ordblinde og læse og skrivesvage. Med 3F som projektholder har AOF sammen med projektets øvrige parter gennemført den opsøgende indsats i perioden En indsats, der skulle udbygge den virksomhedsforlagte undervisningsaktivitet inden for lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. I samarbejdet indgik de nyeste digitale kommunikationshjælpemidler, som blev introduceret for virksomhederne og de ordblinde eller læsesvage medarbejdere, ligesom arbejdet med virksomhedernes interne kommunikation fik et positivt serviceeftersyn, med mange lokale virksomhedsinitiativer til følge. LKV projektet: Virksomhedsbesøg: 1125 (AOF: 812) Informationsmøder: 308 (AOF: 81) Virksomhedsseminarer: 12 (AOF: 5) Udviklingsprojekter: 47 (AOF: 34) Vejledende læse og regnetest for voksne: (>3000) 4

5 Ny AOF kursusportal betyder også færre klik AOF lancerede i december 2013 en ny kursusportal, der bl.a. er tilpasset til mobil og tablets. Det har betydet, at antallet af mobile brugere er steget med 970 % og antallet af tablet brugere er steget med 119 %. Samtidig har kursisterne i 2014 brugt ca. 50 % færre klik på at finde, det de søger. Hjælp til at blive digital borger AOF Danmark har understøttet Digitaliseringsstyrelsens i forberedelser til den tredje bølge af den offentlige digitaliseringsstrategi, der indebar, at alle private borgere fra 1. november 2014 overgik til digital kommunikation med det offentlige. Udover de mange it kurser AOF allerede har, så indgik AOF Danmark i et samarbejde med virksomhederne Expert (TV forhandler) og LetNet (software forhandler) om at hjælpe borgerene til at blive klar til at blive digitale borgere. AOF tilbyder kurser, som henvender sig til nybegyndere eller let øvede, så de kunne gøre sig klar til Det digitale Danmark, og generelt brug af computeren ved hjælp af programmet LetNet. Kurset blev tilrettelagt ud fra den enkeltes behov og ønsker. I 2015 vil AOF Danmark sammen med LetNet prøve at tilbyde kurset til LO s medlemmer. De mest populære aftenskolekategorier på AOF s kursusportal: Foredrag og debat Motion og bevægelse Kreativ fritid Mad og vin Familieaktiviteter 5

6 Det er afgørende, at alle danskere får mulighed for at deltage i debatten om, hvordan vi bedst forvalter udviklingsbistanden og dermed præger den verden, vi er en del af. John Meinert Jacobsen, Direktør i AOF Danmark Debatkaravane om dansk udviklingsbistand 65 procent af danskerne synes, at det er en god idé at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande. Men trods den positive indstilling mener 70 procent, at de ved for lidt om emnet. De er i tvivl om, hvad pengene går til, og har en fornemmelse af, at der går for meget til administration. For at lade danskerne fra alle hjørner af landet komme til orde havde AOF Danmark og Fagligt Internationalt Center i samarbejde med Danmarks Radio og Verdens Bedste Nyheder, med støtte fra Danida, skabt Debatkaravanen om udviklingsbistand. Formålet var at skabe debat om den udviklingsbistand, som Danmark yder og at øge viden om og forståelse for, hvordan pengene bliver brugt. Karavanen var et kørende diskussionsoplæg i efteråret 2014, der var 6 til debatmøder i ti byer i hele landet. Afslutningsmødet fandt sted i DR Byen i december, hvor Handel og udviklingsminister Mogens Jensen, udviklingsorganisationerne Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Care Danmark og Ibis samt politikere fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti deltog. På hvert møde nåede man frem til 3 anbefalinger, der på det sidste møde blev givet videre til Handels og Udviklingsminister Mogens Jensen. Scan QR koden og se videoen om projektet. I stedet for at skære ned på udviklingsbistanden skal vi øge og koncentrere indsatsen og invitere virksomheder, foreninger, skoler og den enkelte borger med i samarbejdet. Mogens Jensen, Handels og Udviklingsminister

7 Udvikling og fastholdelse af ledere og medarbejdere i alderen 55 + I Danmark vil både offentlige og private virksomheder i løbet af de næste år få en stor udfordring med at fastholde og udvikle seniorer. På den baggrund har FirmaPlus og AOF Danmark udviklet og gennemført pilotprojektet 55+ fastholdelse og udvikling, der skal få 55+ ledere og medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet. AOF ønsker også selv at fastholde ledere og medarbejdere samt være en attraktiv arbejdsplads for dygtige undervisere. Gennem seniorpakker (Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse) og i samarbejde med FirmaPlus har vi i AOF prøvet 55+ konceptet af på os selv. Et landsdækkende team bestående af certificerede AOF ledere/medarbejdere og konsulenter i FirmaPlus, der har været igennem træningsforløbet: Train the Trainer, er nu på plads. AOF vil i løbet af 2015 tilbyde kursusforløbet til virksomheder. AOF har fået bevilliget finansiering gennem FIU til udviklingsprojektet Tag fat på seniorpolitikken. AOF samarbejder med FIU om 55+ konceptet fastholdelse og udvikling målrettet den tillidsvalgte, der både skal blive bedre til at få en aktiv rolle i virksomhedens strategiske arbejde med at implementere en seniorpolitik og en metode, der kan fastholde seniorer samt blive opmærksom på at bruge seniorpakken. Projektet starter i

8 Frihed, lighed og fællesskab Den 12. udgave af Arbejdersangbogen udkom i 2014 med nye sange fra bl.a. Shu-bi-dua. I 1926 udkom Arbejdersangbogen for første gang. Siden er den blevet afløst af en række udgaver med kortere og længere levetid. I den 12. udgave af Arbejdersangen er der sket ændringer af indholdet i forhold til forrige udgave, af 180 sange er de 40 skiftet ud. Arbejdersangbogen rummer sange om arbejderbevægelsens kampe mod uretfærdighed og undertrykkelse, men også om glæden ved arbejdet og livet. Redaktionen har bestået af AOF Danmarks direktør, John Meinert Jacobsen og Erik Juul Andersen fra Rejsescenen, og de har lagt vægt på, at sangene skal være velegnede som fællessange, og samtidig bidrage til udbredelsen af den sangskat og det menneske og fællessyn, arbejderbevægelsens ideer og sange rumme i bredeste forstand. Et andet vigtigt mål med sangbogen er, at samværet om sangen i sig selv kan bidrage til at skabe fællesskab. Fællesskaber, hvor begreber som solidaritet, tolerance, livsglæde og medmenneskelighed kan udvikles som modvægt til intolerance, uretfærdighed, egoisme og snæversyn. AOF Danmark markerede sammen med LO udgivelsen af den nye arbejdersangbog i begyndelsen af 2015 med et musikalsk arrangement, hvor bl.a. Handels og udviklingsminister Mogens Jensen deltog. Arbejdersangbogen koster 206, 25 + porto Kontakt AOF Danmark, Tekst: AOF/ Humaira Nasim Layout: Operate A/S Tryk: Grafisk Foum Vi beriger gennem kurser, foredrag, debat og oplevelser! Teglværksgade KØBENHAVN Ø Denmark På den allerførste fane i en fjern og svunden tid Havde mænd og kvinder skrevet ord, der førte dem til strid Der var ord som frihed, lighed og det sidste: fællesskab Er det ord, som stadig gælder? Kan vi bruge dem i dag? Ja selvfølgelig ka vi det! Det der, som der skal til Hvis vi fortsat vil ha Danmark Hvor der er plads til dem, der vil Hvor vi tænker på at alle har værdi og kommer med Så r det frihed, lighed, fællesskab, vi stadig holder ved Mogens Jensen, Arbejdersangbogen 12. udgave

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse BERETNING 2009 AOF Organisationen 2009 blev præget af det fortsatte arbejde med AOF's store organisationsudviklingsprojekt under overskriften Mod nye Fællesskaber. Et stort antal AOF'ere har været involveret

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Lærdansk. Rapport om. > Ny danskundervisning > Sprog er vejen til beskæftigelse > Digitale løsninger hele vejen rundt

Lærdansk. Rapport om. > Ny danskundervisning > Sprog er vejen til beskæftigelse > Digitale løsninger hele vejen rundt Lærdansk er Danmarks største netværk af sprogcentre. Vi underviser og kvalificerer udlændinge i det danske sprog. Samtidig bliver vores kursister mere fortrolige med det danske samfund, som de for en kortere

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position

Bestyrelsens beretning for 2014. DKFs strategiske position Bestyrelsens beretning for 2014 Dansk Kommunikationsforening (DKF) har i 2014 budt velkommen til 268 nye medlemmer. Vi har også sagt farvel til flere gode medlemmer og en hel del prøvemedlemmer, og i dag

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser Ph.d.-afhandling Jens Christian Nielsen Februar 2002 Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelsesforskning Forord

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere