Komitéen Flygtninge Under Jorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komitéen Flygtninge Under Jorden"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 34 oktober 2007 ISSN: Komitéen Flygtninge Under Jorden INDHOLD: Siden sidst: Ny erklæring om retssikkerhed fra NGOsamarbejde Planlagte aktiviteter: Paneldebat om den fremtidige flygtningepolitik Krystalnat den 9. november FUJ-sager: Kosovoalbaner udsendt efter 7 år i Danmark Iraner skulle udvises efter 3 års humanitær opholdstilladelse Palæstinensers udvisning stoppet Danmark: Undersøgelse af syge asylbørn Stigning i selvmordsforsøg ved danske asylcentre Amnesti nu Socialt Forum Udland: 8 Nordisk kampagne: Keep them safe Rapport om værste levevilkår Afghanermarchen i Norge Deportationer i Frankrig Amnesti i Holland Ny fælles EU-flygtningepolitik under udarbejdelse

2 SIDEN SIDST: Ny erklæring om retssikkerhed fra NGO-samarbejde FUJ har været primus motor i følgende opfordring, som vil blive afleveret til Rikke Hvilshøj snarest: Flygtningeorganisationer opfordrer den danske regering til at sikre bedre retssikkerhed på asylområdet i Danmark I løbet af de seneste år er asylansøgeres retsstilling i Danmark blevet forværret, idet både retten til at søge asyl under de internationalt vedtagne kriterier samt sagsbehandlingen og opholdet undervejs lader meget tilbage at ønske. Disse forhold er blevet kritiseret gentagne gange fra international og europæisk side. Udfra vores praktiske erfaringer med området har vi samlet en række anbefalinger, som vi mener vil rette op på de mest alvorlige svagheder. Vi anbefaler, at: 1) selve tolkningen af asylretten fremover følger intentionerne i UNHCRs retningslinier og anbefalinger, herunder giver mulighed for asyl til forfulgte grupper. 2) afviste asylansøgere, der ikke kan tilbagesendes pga. forholdene i hjemlandet, tildeles opholdstilladelse. Det vil løse problemet for bl.a. de afviste irakere og kosovarer, der har været her i mange år. 3) der foretages en uvildig undersøgelse af retssikkerheden i asylbehandlingsproc eduren, herunder af selve Flygtningenævnets konstruktion, brugen af anonyme kilder etc. Vi mener, det er problematisk at nævnet ikke er omfattet af sædvanlige domstolsgarantier, at der ikke kan føres vidner eller appelleres som for andre nævn. 4) modtage-proceduren forbedres, således at ansøgerens retsstilling sikres. Dette kan bl.a. ske ved at tilbyde ansøgeren en advokat straks ved ankomsten og gennem det videre forløb, lade andre end politiet foretage det første interview, bruge eksaminerede, neutrale tolke, sikre at ansøgeren løbende modtager kopi af alle dokumenter, og at alle interviews bliver optaget på bånd og arkiveres. Underskrevet af: Foreningen af Udlændingeretsadvokater Komiteen Flygtninge Under Jorden Støttekredsen for Flygtninge i Fare Landsforeningen Danske Flygtningevenner Borgere for et anstændigt Danmark Præsteinitiativet Amnesti Nu Dansk Folkeempati Indre Missions Tværkulturelle Arbejde Initiativet til støtte for aviste irakiske asylansøgere Nuras Venner Alle Børns Rettigheder SOS mod Racisme, Danmark Skt. Laurentii Flygtningeudvalg, Roskilde Den Irakiske Menneskerettighedsforening i Danmark 2

3 Økonomisk støtte Komiteen støttede demonstrationen til fordel for afviste irakiske asylansøgere den 21. april Læs mere på Nyt Netværk Komiteen deltager i nydannet flygtningenetværk, koordineret af Dansk Flygtningehjælp og med deltagelse af de fleste af underskriverne af retssikkerhedserklæringen samt Amnesty og Multikulturelt Netværk. Vi mødes ca. en gang om måneden. Artikel om komiteen Komiteen Flygtninge Under Jorden hjælper afviste asylansøgere med at få genoptaget deres sager ved Flygtningenævnet. Under denne overskrift blev Komiteen omtalt i Amnesty-bladet nr. 2, Læs artiklen på PLANLAGTE AKTIVITETER: Paneldebat om den fremtidige asylpolitik Vi arbejder på at arrangere en paneldebat med alle oppositionspartierne og 3 af de faglige eksperter på området. Det bliver afholdt i Pressen (nov/jan/feb) i samarbejde med Politiken. Hold øje med annoncering på vores egen hjemmeside. Krystalnat taler og fakkeltog den 9. november kl. 17 på Nytorv læs mere på: Også i år er komiteen medarrangør af krystalnatsmarkeringen den 9. november for at mindes krystalnatten i Tyskland i 1938: Den 9. november 1938 hærgede nazisterne med brutale angreb på jødiske butikker, synagoger og private hjem overalt i Tyskland. Op mod 100 jøder blev myrdet. Mere end blev arresteret. Glasskår fra knuste ruder lå som krystaller overalt - det synlige bevis på nattens overgreb. Nazisternes Krystalnat blev begyndelsen på et terrorregime, hvor jøder, kommunister, antinazister, sigøjnere og anderledes tænkende blev forfulgt og udryddet. Dette må aldrig ske igen. Kulturnatten Komiteen deltager i et arrangement om flygtninge på Kulturnatten d. 12. oktober kl i Forsamlingshuset bag Mandela på Halmtorvet. 3

4 FUJ-SAGER Kosovoalbaner udsendt efter 7 år i Danmark indrejseforbud forhindrede genoptagelse A ankom til Danmark i år 2000 efter at have fået afslag på asyl i Norge. Han var under krigen deserteret fra Kosovo Liberation Army, en nationalistisk guerillabevægelse, som hvervede ham mod hans vilje. A var bange for at KLA ville forfølge ham, og han var desuden traumatiseret efter at have oplevet sin bedste ven blive dræbt og selv været udsat for flere arrestationer og overgreb. I Danmark fik han afslag på både asyl og humanitær opholdstilla-delse, men nægtede at rejse tilbage. A opholdt sig i asylcenter Randers i et par år, og i alt 4 år i Sandholm. Hans sagsmappe nåede op på ca. 400 sider og han oparbejdede en stor gæld til sin advokat. Han fik i 2003 en usædvanlig hård dom på 5 års indrejse-forbud (blev senere nedsat til 3 år) for en mindre episode, hvor han ragede uklar med en Røde Kors-medarbejer om noget saftevand. Indtil august 2006 nægtede UNMIK i Kosovo at modtage syge asylsøgere, men ændrede herefter procedure. Da han af en ven fik at vide, at politiet havde været efter ham i Sandholm, stak han af og boede et halvt år hos en kæreste i Jylland. Derefter henvendte han sig til Komiteen, og han boede under jorden hos en familie i København et halvt år mere. I løbet af denne tid undersøgte vi risikoen for forfølgelse og behandlingsmuligheder for mentalt syge i Kosovo. A fik det dårligere psykisk, og vi fik ham undersøgt af en højt respekteret psykiater, som vurderede at han led af en efterhånden kronisk form for PTSD, som meget vel kunne medføre akut psykose og krævede umiddelbar behandling. Denne erklæring, udtalelser fra to psykologer som løbende har behandlet ham samt grundig dokumentation for de absolut ikke-eksisterende behandlingstilbud i Kosovo vedlagde vi en fornyet ansøgning om humanitær opholdstilladelse. Efter kort tid fik vi besked om, at A skulle melde sig i Sandholm, da hans sag ikke kunne behandles så længe han stod som formodet udrejst, en opholdsadresse var ikke tilstrækkeligt. Efter 3 dage i Sandholm ankom politiet en aften kl. 23 og tog ham med til den lukkede afdeling dvs. satte ham i fængsel. Han var meget chokeret og fik det virkelig dårligt. A blev sendt til en psykiater i Vestre Fængsel, som talte med ham en halv time, hvorunder hun bl.a. fik fortalt ham, at det jo ikke var et fængsel, han sad i, men et asylcenter (det kunne tyde på, at hun ikke har set stedet), og affærdigede hans selvmordstanker med, at han havde haft rig mulighed for at begå selvmord, mens han var under jorden, så det troede hun ikke på. Han fik en dato for tvangsudsendelse til Kosovo fra politiet, og kort efter modtog vi afslag på vores ansøgning med henvisning til hans gamle indrejseforbud, som reelt forhindrede enhver ny oplysning i sagen. Den 30. juli blev A sat på et fly til Kosovo, efter 7 år i Danmark. Han bestemte sig for at udrejse frivilligt fordi han på denne måde får lidt hjælp fra Dansk Flygtningehjælp til at etablere sig i hjemlandet. Vi har stadig kontakt med ham i Komiteen. Michala og Said 4

5 Iraner skulle udvises efter 3 års humanitær opholdstilladelse hans gravide kæreste kom på forsiden af Politiken J kom til Danmark januar 2000 og søgte om asyl. Han var medlem af den Iranske Nationale Front, som det iranske regime har forbudt. J medvirkede i det iranske studenteroprør, som blev brutalt ned-kæmpet af regimet i den forbindelse blev hans identitet kendt og han blev anholdt. Han blev efterfølgende løsladt mod kaution og flygtede så til Danmark. Han fik afslag på asyl juni Af frygt for den forestående hjemsendelse begyndte han umiddelbart efter afslaget at sultestrejke. I løbet af 14 dage forsøgte han at begå selvmord 2 gange og blev hasteindlagt på Amager Hospital. J blev efterfølgende tildelt huma-nitær opholdstilladelse på baggrund af en konkret og faglig udtalelse fra overlægen på den psykiatriske afdeling. Siden da er hans opholdstilladelse blevet forlænget, men i år fik han afslag og en udrejsedato med henvisning til, at han ikke længere opfyldte kriterierne, dvs. livstruende psykisk sygdom. Efter måneders forgæves kamp for at få lov at blive i landet (bl.a. med henvisning til sin højgravide, danske kæreste), gik J igen på sultestrejke, kom i en psykoselignende tilstand og forsøgte at begå selv-mord. Han blev indlagt på lukket psykiatrisk afdeling på Bispebjerg i 10 dage. På dette tidspunkt henvendte J s kæreste sig til os i FUJ, og vi skrev ansøgning om forlængelse af den humanitære opholdstilladelse med den nye hospitalsjournal vedlagt. Frygten for at blive sendt tilbage fremkaldte altså en genopblussen af hans traumer, og han er stadig meget syg forlader ikke lejligheden og tænker meget på at begå selvmord, og har også forsøgt et par gange. Hans kæreste er meget nervøs for at lade ham ude af syne. J. s sag blev beskrevet i en helsidesartikel i Politiken i august med en omtale af hans gravide kærestes overvejelser om abort på forsiden. Efter artiklen bad ministeriet om dokumentation for hans nuværende psykiske tilstand, men det har ikke været muligt for os at få ham til at tale med en psykiater. Sagen er endnu ikke afgjort. Michala og Said Palæstinensers udvisning stoppet ny dokumentation fremskaffet M er oprindelig palæstinenser men opvokset i Libanon. Han flygtede først til Syrien. hvorfra han tog til Senegal. Efter 5 måneders ophold i Senegal kom han til Danmark på vej til Irland for at søge asyl. I september 2005 blev han anholdt i Kastrup Lufthavn. Han er biseksuel, og der opstod rygter om hans seksuelle orientering i området hvor han boede, og hans familie fik dårligt ry af den grund. Hans mor og søster mente, han krænkede familiens ære og vil ikke se ham mere. 5

6 Han har forklaret til de danske myndigheder, at en af hans grunde til at søge asyl var at han blev udsat for vold fra nogle yderligt-gående islamiske grupper, som prøvede at slå ham ihjel. M havde en dag en diskussion med en religiøs sheik i en taxa, som direkte truede ham fordi han var vantro. 4 dage senere blev han overfaldet af en gruppe mænd, som prøvede at slå ham ihjel, men han slap væk. En aften kort efter, på vej hjem fra sin arbejdsplads, forsøgte en bilist at køre ham ned. Herefter blev M fyret af sin arbejdsgiver, som var blevet truet af nogle mennesker fordi M arbejdede som frisør hos hende. M henvendte sig til den lokale politistation for at få beskyttelse, men det var forgæves. Efter M s udsagn er bi- og homoseksualitet ikke accepteret af myndighederne i Libanon. På et tidspunkt fik han at vide af sin familie, at en lydbombe uden sprængstof (et kanonslag) var eksploderet lige uden for deres hus. Dette fik M til at forlade Libanon og forsøge at finde fred i et andet land. I afslaget fra Flygtningenævnet står der bl.a. følgende: ( ) Nævnet finder ikke, at det forhold, at ansøgerens familie efter det oplyste nu er orienteret om hans seksuelle orientering og har afbrudt kontakten til ansøgeren, indebærer, at han ved en tilbage-venden til Libanon udsættes for en særlig risiko eller afskæres fra at søge myndighedernes beskyttelse. ( ) Samlet finder nævnet derfor ikke, at ansøgeren grundet sin forklaring om sin bi- eller homoseksualitet ved en tilbagevenden til Libanon ikke skulle kunne opnå den fornødne beskyttelse, idet bemærkes, at myndighederne ikke kan antages at være bekendt med ansøgerens seksuelle orientering. ( ) Det fremstår også efter ansøgerens forklaring i nævnet som usandsynligt for nævnet, at diskussionen (i taxaen, red.) skulle have medført den sammenhæng, herunder med reaktioner over for familien i Tripoli, som ansøgeren har forklaret om. Nævnet kan derfor ikke lægge til grund, at episoderne har den sammenhængende karakter, som ansøgeren har forklaret om. Efter en samlet vurdering af ansøgerens forklaring finder nævnet herefter ikke, at det kan antages, at ansøgeren ved en tilbagevenden til Libanon, hvor han er født og opvokset, og hvor han fortsat har nær familie, ikke vil kunne opnå fornøden beskyttelse, jf. Udlændingelovens 7, stk. 3. M gik herefter under jorden i en periode, og kontaktede FUJ. Vi opfordrede ham til at kontakte en advokat, som skulle være medlem af Advokater Uden Grænser, i Libanon. Denne undersøgte M s påstande og fandt belæg for hans historie om overfaldet, truslerne osv. Ved hjælp af denne nye dokumentation blev sagen genoptaget de danske myndigheder har imidlertid henvendt sig til ambassaden for at få belyst advokatens troværdighed, og hvorvidt M kan have bestukket ham for at lave rapporten. M var nødt til at henvende sig i Sandholm for at få kigget på sin sag, og blev indsat i fængslet i 3 uger, men er nu i den åbne afdeling. Der er endnu ikke faldet afgørelse i sagen. Michala og Said 6

7 DANMARK Syge asylbørn På baggrund af en lægefaglig undersøgelse af 6 børn i asylcentre, iværksat af Støttekredsen Flygtning i fare i september, har Røde Kors meddelt at der ud af ca. 200 børn i de danske asylcentre er anmeldt 38 børnesager til kommunerne. Dvs. næsten for hvert 5. barn. Integrationsminister Hvilshøj fralægger sig ethvert ansvar. Kilde: Pol.dk Stigning i selvmordsforsøg i asylcentre Siden 2001 er antallet af selvmordsforsøg i de danske asylcentre tredoblet. I dag er der mere end 6 gange flere selvmordsforsøg i asylcentrene sammenlignet med forsøg i den danske befolkning generelt. I 2001 var der 67 selvmordsforsøg svarende til 0,6% af de ansøgere. I 2006 var der 41 selvmordsforsøg svarende til 1,7% af de 2415 ansøgere. I samme periode er den gennemsnitlige opholdstid for en asylansøger næsten firdobler fra 313 dage til dage. Kilde: Ecre.org og flygtning.dk Amnesti nu Der er nu indsamlet mere end underskrifter. Slutspurt inden aflevering den 2. oktober ved Folketingets åbning. Underskriftkampagnen til fordel for at give amnesti til afviste asylansøgere, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år. Det drejer sig om opholdstilladelse til 831 mennesker, heraf 200 børn og unge. De kommer fra bl.a. Irak, Kosovo, Iran og Somalia, har været i Danmark op til 8 år og kan ikke tvangshjemsendes, ofte fordi forholdene i deres hjemlande er for usikre at vende tilbage til. Komiteen støtter kampagnen. Læs mere på Danmarks Sociale Forum Blev afholdt september i Kulturstaldene i København under overskriften En anden verden er mulig Flygtningeproblematik var på programmet i flere sammenhænge på Danmarks Sociale Forum 2007 i september. Forum et er den danske del af World Social Forum og sætter gennem debatter, workshops, musik og film fokus på globaliseringens udfordringer, på forholdet mellem Nord og Syd, på krigen i Irak, forhold for flygtninge og etniske minoriteter etc. Læs mere på KURT : Læs om flygtninge, multikultur, politik etc. i anbefalelsværdigt blad på: 7

8 UDLAND Nordisk kampagne: Keep them safe Den 25. september lancerede 20 humanitære organisationer i Norden en fælles nordisk kampagne på flygtningeområdet: Keep them safe. Budskabet i kampagnen er, at de nordiske myndigheder ikke yder nok beskyttelse til de mennesker, der søger asyl. Med kampagnen opfordrer de danske organisationer (Dansk Flygtningehjælp, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Amnesty International, FN Forbundet) regeringerne i de nordiske lande til at følge FN s Flygtningehøjkommissariats (UNHCR s) anbefalinger og retningslinier og at hjælpe de mennesker, der flygter fra vold og væbnede konflikter i deres hjemland. Skriv under på opfordring til de nordiske myndigheder om at følge UNHCR s retningslinier her: Rapport om værste levevilkår USAs udenrigsministerium + Fund For Peace har udsendt deres årlige rapport over de lande, som har de værste levevilkår og ingen udsigt til bedring. Nr. 1 er Sudan, nr. 2 Irak, nr. 3 Somalia. Læs mere på Afghanere i protestmarch i Norge 45 afghanere, hvoraf de 41 var afviste asylansøgere gennemførte i juni måned en march fra Trondheim i Norge til pladsen foran Stortinget i Oslo. De protesterede over udsigten til at blive sendt tilbage til en usikker fremtid i Afghanistan og for en dels vedkommende udsigten til at blive tvangsreturneret til Kabul, selvom de kommer fra andre dele af Afghanistan. De blev støttet at en lang række NGO ere, musikere og borgere. Efter demonstrationen for Stortinget blev en del af dem fængslet og er siden tvangsudsendt til Afghanistan. I alt 300 afviste asylansøgere de fleste enlige yngre mænd er i færd med at blive tvangsudsendt fra Norge. Kilde: Utrop.no og Aftenposten.no Amnesti i Holland Den 12. Juni 2007 besluttede det hollandske Parlament at give godt udokumenterede indvandrere amnesti, hvilket er en imødegåelse af den tidligere regerings politik. Der vil nu blive givet opholdstilladelse til afviste asylansøgere, der søgte om asyl før 2001, dog således at dømte krigsforbrydere eller kriminelle, der er dømt mere end en måneds fængselsstraf er udelukkede. Kilde: ENAR og news.bbc.co.uk Deportationer i Frankrig Sarkozy har fremlagt en ny immigrationspolitik, som blandt andet indebærer at der i år skal udvises udokumenterede indvandrere fra Frankrig. 8 borgmestre i Paris-området har nu imidlertid nægtet at bistå præsidenten i at nå målet. De vil ikke behandle udokumenterede indvandrere som ting der kan smides væk, i stedet for som mennesker. Kilde: Spiegel online

9 EU-HARMONISERING AF LOVGIVNINGEN PÅ ASYLOMRÅDET EU s Grønbog asylharmonisering EU har med en såkaldt Grønbog sat gang i en offentlig debat om det fremtidige fælles asylsystem. Der er to faser: Første fase, der hovedsagelig består i overordnet lovgivning, er allerede afsluttet. Anden fases lovgivning skal være vedtaget inden udgangen af Men inden man går videre med lovforslag, vil EU-kommissionen gerne have forslag fra interesserede aktører i medlemslandene til hvordan man mener, det fremtidige fælles asylsystem skal se ud. Målsætningen for denne asylharmonisering er angiveligt at skabe en højere fælles beskyttelsesstandard og større lighed med hensyn til beskyttelsen i EU og at sikre større solidaritet mellem EU-medlemsstaterne. På grund af forbeholdet på retsområdet står Danmark udenfor harmoniseringen af EU s asylsystem. Alligevel kommer harmoniseringen til at påvirke det danske asylsystem, idet Danmark deltager i Dublin-samarbejdet og derfor er nødt til at lægge sig tæt op ad EU harmoniseringerne. Høringssvar fra Dansk Flygtningehjælp og Amnesti Nu I skrivende stund har Dansk Flygtningehjælp og Amnesti Nu indsendt høringssvar til Grønbogen. Også Amnesty International vil komme med et høringssvar. Begge organisationer hilser fælles standarder velkomne. Der er meget store forskelle på mulighederne og vilkårene i de enkelte lande, og især er den danske politik på området mere restriktiv end hvad man generelt kan sige om den europæiske. I den forbindelse nævner Dansk Flygtningehjælp den meget store forskel på mulighederne for at opnå beskyttelse i forskellige EU-lande: I 2006 var anerkendelsesprocenten fx i Sverige 80% mens den var 11% i Tyskland (og kun 7% i Danmark - for irakiske asylansøgere, vi har ikke den samlede procent). Selv om organisationerne mener, at behovet for en harmonisering er til stede, bemærker Dansk Flygtningehjælp dog, at første fase af EU s asylpolitik har været præget af den laveste fællesnævner for asylprocedurer og beskyttelsesstandarder, hvilket da også er blevet kritiseret af fx UNHCR og asylretseksperter. EU har været for uambitiøs til at sikre tilstrækkelige minimumsstandarder, der sikrer, at EU s regler er i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Så målet er ikke harmonisering for enhver pris. Adgang til fair asylprocedure og ophold Dansk Flygtningehjælp ønsker en fair asylprocedure og peger i den forbindelse i første omgang på problemerne med EU s nuværende proceduredirektiv, der indeholder muligheder for at afvise asylansøgere, der vurderes til at være utroværdige. Det er i dag særligt de svage og udsatte asylansøgere, der kommer i klemme i dette direktiv. Et andet problem, man peger på i procedure-direktivet er brugen af såkaldt sikre lande, en term, der helt bør afskaffes efter Dansk Flygtningehjælps mening. 9

10 Den vanskelige fysiske adgang til EU Det er blevet vanskeligere at nå EU s territorium og dermed søge asyl i et EU-land. Så selv om der er en stigning i antallet af flygtninge på verdensplan, er antallet, der når at betræde EU s jord, så lavt som aldrig før. Grænsekontrollen flyttes i stigende grad til flyselskaber, visumkontorer, fremmede grænsemyndigheder. Og så er der de tragedier, vi hører om med kæntring af små både, der går under med flygtninge, der aldrig når de forjættede lande bag EU s fort. Blandt andet pga. de problemer der kan være med bare at komme til et EU-land og søge asyl, må der sikres alternative veje, sådan at beskyttelsen af flygtninge ikke undergraves. Både Amnesti Nu og Dansk Flygtningehjælp anbefaler, at der oprettes et støttekontor, som det er blevet foreslået af EU. Kontoret, der skal arbejde tæt sammen med UNHCR, skal blandt andet have til formål at koordinere operationelle indsatser. Beskyttelse i nærområderne samt genbosætning Dansk Flygtningehjælp har et afsnit om beskyttelsesindsatser i de lande og områder, hvor flygtningene befinder sig. Man bakker op om nærområdeindsatsen, men under bestemte forudsætninger, og her er det helt essentielt, at indsatsen ikke bliver en erstatning for muligheden for at søge beskyttelse i Europa. I Grønbogen bliver der lagt vægt på muligheden for at genbosætte flygtninge til EUlandene, hvilket blandt andet handler om at vise solidaritet med de lande, der huser flest flygtninge. Dansk Flygtningehjælp stiller sig positiv overfor det, men beklager den manglende politiske vilje til at styrke området. I den forbindelse kritiserer Amnesti Nu, at i Danmark er genbosætning er blevet gjort til et spørgsmål om indvandringspolitik, fordi man har indført et begreb som integrationspotentiale som et ekstra sorteringskriterium i forhold til FN s kvoteflygtninge. På den måde vælger man de stærkeste flygtninge blandt de svageste, hvorimod de allersvageste bliver ladt i stikken. Det danske asylsystem er inhumant Mange kender måske bedst Amnesti Nu fra indsamling af underskrifter til fordel for opholdstilladelser til de afviste asylansøgere, hvoraf der er ca. 830, der har opholdt sig i danske asylcentre mellem 3 og mere end 10 år. Der er nu indsamlet underskrifter. Høringssvaret fra Amnesti Nu er ikke direkte kommentarer til Grønbogen, men tager udgangspunkt i det danske asylsystem og de erfaringer, organisationen har med arbejdet med især de afviste asylansøgere og de asylbehandlingsforløb, de har været udsat for. Amnesti Nu skriver, at bevæggrundene for at sende et høringssvar er, at de intentioner for en fælles asylpolitik, som fremlægges i Grønbogen, vil betyde et humanitært løft af den asylpolitik, som i dag føres i Danmark. Høringssvaret munder ud i en anbefaling af fælles EU-asylregler i forhold til følgende områder: 10

11 asylansøgernes retssikkerhed; personlig advokat gennem hele sagsforløbet; ret til læge- og/eller psykologhjælp; indkvartering i almindeligt boligområde; ret til en fast kontaktperson; ret til sundhedsydelser; hurtig sagsbehandling samt opkvalificering af tolke og sagsbehandlere; ret til arbejde og uddannelse; fokus på børn som specielt udsat gruppe; fokus på kvinder som specielt udsat gruppe: støtte til samarbejde mellem kvindeorganisationer og netværksarbejde; oprettelse af et europæisk støttekontor. Høringssvarene kan ses på adresserne: : Klik på om os. Og derefter: Det mener vi, og så kommer man til høringssvaret. Og linket til Grønbogen er: com2007_0301da01.pdf 11

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16.

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. april 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme på: Forslag til Lov om

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse NOTAT Dato: 2. september 2008 Kontor: Udlændingekontoret J.nr.: 2005/4199-486 Sagsbeh.: LNL Fil-navn: 9 b - revision 2008 (endelig) Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere din vej [ navn:..................................... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 2 KÆRE ASYLANSØGER

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Ny flyer om asylproceduren med gode råd

Ny flyer om asylproceduren med gode råd Nyhedsbrev nr. 46 November 2013 Refugees Welcome REFUGEES WELCOME bring your families Ny flyer om asylproceduren med gode råd Andre nyheder: Fokus på humanitært ophold FN-klage i Sri lanka-sag Europarådets

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Afviste asylansogere og andre udlaendinge i udsendelsposition i Danmark

Afviste asylansogere og andre udlaendinge i udsendelsposition i Danmark Afviste asylansogere og andre udlaendinge i udsendelsposition i Danmark O INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER Udredning nr. 6 Institut for Menneskerettigheder 2009 Indholdsfortegnelse Resumé 10 Kapitel 1.

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015. Refugees Welcome

Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015. Refugees Welcome Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015 Refugees Welcome Eritrea-rapporten Vores afghanske tolke lades i stikken Menneskerettighedsprisen 2014 tildelt vores formand Ny procedure for humanitært ophold Foto: David Leth

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet.

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Dato: 8. november 2004 Kontor: Ø/A Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. 1. Gennemførte initiativer 1.1

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: KVINDER & ASYL ISSN: 1604-8385 Støt vores arbejde: Giro nr. 456 3719 Netbank: 1551-4563719 www.flygtningeunderjorden.dk

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Nyhedsbrev nr. 41 Marts 2011 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: Flygtninges rettig heder udhules UNHCR ELIGIBILITY GUIDELINES FOR ASSESSING THE INTERNATIONAL PROTEC NEEDS OF

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

UNDTAGELSENS KARAKTER

UNDTAGELSENS KARAKTER UNDTAGELSENS KARAKTER EN RAPPORT OM HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE MICHALA CLANTE BENDIXEN REFUGEES WELCOME UNDTAGELSENS KARAKTER EN RAPPORT OM HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE Min krop er træt nu. Den kan ikke

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom F l p l ^ _ df h c h ' a s A [ h g n _ mc 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til lærervejledningen s. 3 Hæftets opbygning og brug i undervisningen s. 4 Et politikområde i forandring s. 5 DFUNK Outreach

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge I flygtningefamilier, Fyraftensmøde, Silkeborg Kommune 6. februar 2013 Mette Blauenfeldt, Leder

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Fra Madkasse til Eksklusionslejre. Regeringens såkaldte lovforslag om afskaffelse af madkasseordningen

Fra Madkasse til Eksklusionslejre. Regeringens såkaldte lovforslag om afskaffelse af madkasseordningen 2 Fra Madkasse til Eksklusionslejre Regeringens såkaldte lovforslag om afskaffelse af madkasseordningen En dokumentation om danske eksklusionslejre for flygtninge Anno 2005 Indhold 1. Madkasser som Lokkemad

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM

SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM Denne skabelon bruges til indsendelse af forslag til Alternativets politik. Forslagene bliver behandlet i Alternativets politiske Forum.

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere