Komitéen Flygtninge Under Jorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komitéen Flygtninge Under Jorden"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 34 oktober 2007 ISSN: Komitéen Flygtninge Under Jorden INDHOLD: Siden sidst: Ny erklæring om retssikkerhed fra NGOsamarbejde Planlagte aktiviteter: Paneldebat om den fremtidige flygtningepolitik Krystalnat den 9. november FUJ-sager: Kosovoalbaner udsendt efter 7 år i Danmark Iraner skulle udvises efter 3 års humanitær opholdstilladelse Palæstinensers udvisning stoppet Danmark: Undersøgelse af syge asylbørn Stigning i selvmordsforsøg ved danske asylcentre Amnesti nu Socialt Forum Udland: 8 Nordisk kampagne: Keep them safe Rapport om værste levevilkår Afghanermarchen i Norge Deportationer i Frankrig Amnesti i Holland Ny fælles EU-flygtningepolitik under udarbejdelse

2 SIDEN SIDST: Ny erklæring om retssikkerhed fra NGO-samarbejde FUJ har været primus motor i følgende opfordring, som vil blive afleveret til Rikke Hvilshøj snarest: Flygtningeorganisationer opfordrer den danske regering til at sikre bedre retssikkerhed på asylområdet i Danmark I løbet af de seneste år er asylansøgeres retsstilling i Danmark blevet forværret, idet både retten til at søge asyl under de internationalt vedtagne kriterier samt sagsbehandlingen og opholdet undervejs lader meget tilbage at ønske. Disse forhold er blevet kritiseret gentagne gange fra international og europæisk side. Udfra vores praktiske erfaringer med området har vi samlet en række anbefalinger, som vi mener vil rette op på de mest alvorlige svagheder. Vi anbefaler, at: 1) selve tolkningen af asylretten fremover følger intentionerne i UNHCRs retningslinier og anbefalinger, herunder giver mulighed for asyl til forfulgte grupper. 2) afviste asylansøgere, der ikke kan tilbagesendes pga. forholdene i hjemlandet, tildeles opholdstilladelse. Det vil løse problemet for bl.a. de afviste irakere og kosovarer, der har været her i mange år. 3) der foretages en uvildig undersøgelse af retssikkerheden i asylbehandlingsproc eduren, herunder af selve Flygtningenævnets konstruktion, brugen af anonyme kilder etc. Vi mener, det er problematisk at nævnet ikke er omfattet af sædvanlige domstolsgarantier, at der ikke kan føres vidner eller appelleres som for andre nævn. 4) modtage-proceduren forbedres, således at ansøgerens retsstilling sikres. Dette kan bl.a. ske ved at tilbyde ansøgeren en advokat straks ved ankomsten og gennem det videre forløb, lade andre end politiet foretage det første interview, bruge eksaminerede, neutrale tolke, sikre at ansøgeren løbende modtager kopi af alle dokumenter, og at alle interviews bliver optaget på bånd og arkiveres. Underskrevet af: Foreningen af Udlændingeretsadvokater Komiteen Flygtninge Under Jorden Støttekredsen for Flygtninge i Fare Landsforeningen Danske Flygtningevenner Borgere for et anstændigt Danmark Præsteinitiativet Amnesti Nu Dansk Folkeempati Indre Missions Tværkulturelle Arbejde Initiativet til støtte for aviste irakiske asylansøgere Nuras Venner Alle Børns Rettigheder SOS mod Racisme, Danmark Skt. Laurentii Flygtningeudvalg, Roskilde Den Irakiske Menneskerettighedsforening i Danmark 2

3 Økonomisk støtte Komiteen støttede demonstrationen til fordel for afviste irakiske asylansøgere den 21. april Læs mere på Nyt Netværk Komiteen deltager i nydannet flygtningenetværk, koordineret af Dansk Flygtningehjælp og med deltagelse af de fleste af underskriverne af retssikkerhedserklæringen samt Amnesty og Multikulturelt Netværk. Vi mødes ca. en gang om måneden. Artikel om komiteen Komiteen Flygtninge Under Jorden hjælper afviste asylansøgere med at få genoptaget deres sager ved Flygtningenævnet. Under denne overskrift blev Komiteen omtalt i Amnesty-bladet nr. 2, Læs artiklen på PLANLAGTE AKTIVITETER: Paneldebat om den fremtidige asylpolitik Vi arbejder på at arrangere en paneldebat med alle oppositionspartierne og 3 af de faglige eksperter på området. Det bliver afholdt i Pressen (nov/jan/feb) i samarbejde med Politiken. Hold øje med annoncering på vores egen hjemmeside. Krystalnat taler og fakkeltog den 9. november kl. 17 på Nytorv læs mere på: Også i år er komiteen medarrangør af krystalnatsmarkeringen den 9. november for at mindes krystalnatten i Tyskland i 1938: Den 9. november 1938 hærgede nazisterne med brutale angreb på jødiske butikker, synagoger og private hjem overalt i Tyskland. Op mod 100 jøder blev myrdet. Mere end blev arresteret. Glasskår fra knuste ruder lå som krystaller overalt - det synlige bevis på nattens overgreb. Nazisternes Krystalnat blev begyndelsen på et terrorregime, hvor jøder, kommunister, antinazister, sigøjnere og anderledes tænkende blev forfulgt og udryddet. Dette må aldrig ske igen. Kulturnatten Komiteen deltager i et arrangement om flygtninge på Kulturnatten d. 12. oktober kl i Forsamlingshuset bag Mandela på Halmtorvet. 3

4 FUJ-SAGER Kosovoalbaner udsendt efter 7 år i Danmark indrejseforbud forhindrede genoptagelse A ankom til Danmark i år 2000 efter at have fået afslag på asyl i Norge. Han var under krigen deserteret fra Kosovo Liberation Army, en nationalistisk guerillabevægelse, som hvervede ham mod hans vilje. A var bange for at KLA ville forfølge ham, og han var desuden traumatiseret efter at have oplevet sin bedste ven blive dræbt og selv været udsat for flere arrestationer og overgreb. I Danmark fik han afslag på både asyl og humanitær opholdstilla-delse, men nægtede at rejse tilbage. A opholdt sig i asylcenter Randers i et par år, og i alt 4 år i Sandholm. Hans sagsmappe nåede op på ca. 400 sider og han oparbejdede en stor gæld til sin advokat. Han fik i 2003 en usædvanlig hård dom på 5 års indrejse-forbud (blev senere nedsat til 3 år) for en mindre episode, hvor han ragede uklar med en Røde Kors-medarbejer om noget saftevand. Indtil august 2006 nægtede UNMIK i Kosovo at modtage syge asylsøgere, men ændrede herefter procedure. Da han af en ven fik at vide, at politiet havde været efter ham i Sandholm, stak han af og boede et halvt år hos en kæreste i Jylland. Derefter henvendte han sig til Komiteen, og han boede under jorden hos en familie i København et halvt år mere. I løbet af denne tid undersøgte vi risikoen for forfølgelse og behandlingsmuligheder for mentalt syge i Kosovo. A fik det dårligere psykisk, og vi fik ham undersøgt af en højt respekteret psykiater, som vurderede at han led af en efterhånden kronisk form for PTSD, som meget vel kunne medføre akut psykose og krævede umiddelbar behandling. Denne erklæring, udtalelser fra to psykologer som løbende har behandlet ham samt grundig dokumentation for de absolut ikke-eksisterende behandlingstilbud i Kosovo vedlagde vi en fornyet ansøgning om humanitær opholdstilladelse. Efter kort tid fik vi besked om, at A skulle melde sig i Sandholm, da hans sag ikke kunne behandles så længe han stod som formodet udrejst, en opholdsadresse var ikke tilstrækkeligt. Efter 3 dage i Sandholm ankom politiet en aften kl. 23 og tog ham med til den lukkede afdeling dvs. satte ham i fængsel. Han var meget chokeret og fik det virkelig dårligt. A blev sendt til en psykiater i Vestre Fængsel, som talte med ham en halv time, hvorunder hun bl.a. fik fortalt ham, at det jo ikke var et fængsel, han sad i, men et asylcenter (det kunne tyde på, at hun ikke har set stedet), og affærdigede hans selvmordstanker med, at han havde haft rig mulighed for at begå selvmord, mens han var under jorden, så det troede hun ikke på. Han fik en dato for tvangsudsendelse til Kosovo fra politiet, og kort efter modtog vi afslag på vores ansøgning med henvisning til hans gamle indrejseforbud, som reelt forhindrede enhver ny oplysning i sagen. Den 30. juli blev A sat på et fly til Kosovo, efter 7 år i Danmark. Han bestemte sig for at udrejse frivilligt fordi han på denne måde får lidt hjælp fra Dansk Flygtningehjælp til at etablere sig i hjemlandet. Vi har stadig kontakt med ham i Komiteen. Michala og Said 4

5 Iraner skulle udvises efter 3 års humanitær opholdstilladelse hans gravide kæreste kom på forsiden af Politiken J kom til Danmark januar 2000 og søgte om asyl. Han var medlem af den Iranske Nationale Front, som det iranske regime har forbudt. J medvirkede i det iranske studenteroprør, som blev brutalt ned-kæmpet af regimet i den forbindelse blev hans identitet kendt og han blev anholdt. Han blev efterfølgende løsladt mod kaution og flygtede så til Danmark. Han fik afslag på asyl juni Af frygt for den forestående hjemsendelse begyndte han umiddelbart efter afslaget at sultestrejke. I løbet af 14 dage forsøgte han at begå selvmord 2 gange og blev hasteindlagt på Amager Hospital. J blev efterfølgende tildelt huma-nitær opholdstilladelse på baggrund af en konkret og faglig udtalelse fra overlægen på den psykiatriske afdeling. Siden da er hans opholdstilladelse blevet forlænget, men i år fik han afslag og en udrejsedato med henvisning til, at han ikke længere opfyldte kriterierne, dvs. livstruende psykisk sygdom. Efter måneders forgæves kamp for at få lov at blive i landet (bl.a. med henvisning til sin højgravide, danske kæreste), gik J igen på sultestrejke, kom i en psykoselignende tilstand og forsøgte at begå selv-mord. Han blev indlagt på lukket psykiatrisk afdeling på Bispebjerg i 10 dage. På dette tidspunkt henvendte J s kæreste sig til os i FUJ, og vi skrev ansøgning om forlængelse af den humanitære opholdstilladelse med den nye hospitalsjournal vedlagt. Frygten for at blive sendt tilbage fremkaldte altså en genopblussen af hans traumer, og han er stadig meget syg forlader ikke lejligheden og tænker meget på at begå selvmord, og har også forsøgt et par gange. Hans kæreste er meget nervøs for at lade ham ude af syne. J. s sag blev beskrevet i en helsidesartikel i Politiken i august med en omtale af hans gravide kærestes overvejelser om abort på forsiden. Efter artiklen bad ministeriet om dokumentation for hans nuværende psykiske tilstand, men det har ikke været muligt for os at få ham til at tale med en psykiater. Sagen er endnu ikke afgjort. Michala og Said Palæstinensers udvisning stoppet ny dokumentation fremskaffet M er oprindelig palæstinenser men opvokset i Libanon. Han flygtede først til Syrien. hvorfra han tog til Senegal. Efter 5 måneders ophold i Senegal kom han til Danmark på vej til Irland for at søge asyl. I september 2005 blev han anholdt i Kastrup Lufthavn. Han er biseksuel, og der opstod rygter om hans seksuelle orientering i området hvor han boede, og hans familie fik dårligt ry af den grund. Hans mor og søster mente, han krænkede familiens ære og vil ikke se ham mere. 5

6 Han har forklaret til de danske myndigheder, at en af hans grunde til at søge asyl var at han blev udsat for vold fra nogle yderligt-gående islamiske grupper, som prøvede at slå ham ihjel. M havde en dag en diskussion med en religiøs sheik i en taxa, som direkte truede ham fordi han var vantro. 4 dage senere blev han overfaldet af en gruppe mænd, som prøvede at slå ham ihjel, men han slap væk. En aften kort efter, på vej hjem fra sin arbejdsplads, forsøgte en bilist at køre ham ned. Herefter blev M fyret af sin arbejdsgiver, som var blevet truet af nogle mennesker fordi M arbejdede som frisør hos hende. M henvendte sig til den lokale politistation for at få beskyttelse, men det var forgæves. Efter M s udsagn er bi- og homoseksualitet ikke accepteret af myndighederne i Libanon. På et tidspunkt fik han at vide af sin familie, at en lydbombe uden sprængstof (et kanonslag) var eksploderet lige uden for deres hus. Dette fik M til at forlade Libanon og forsøge at finde fred i et andet land. I afslaget fra Flygtningenævnet står der bl.a. følgende: ( ) Nævnet finder ikke, at det forhold, at ansøgerens familie efter det oplyste nu er orienteret om hans seksuelle orientering og har afbrudt kontakten til ansøgeren, indebærer, at han ved en tilbage-venden til Libanon udsættes for en særlig risiko eller afskæres fra at søge myndighedernes beskyttelse. ( ) Samlet finder nævnet derfor ikke, at ansøgeren grundet sin forklaring om sin bi- eller homoseksualitet ved en tilbagevenden til Libanon ikke skulle kunne opnå den fornødne beskyttelse, idet bemærkes, at myndighederne ikke kan antages at være bekendt med ansøgerens seksuelle orientering. ( ) Det fremstår også efter ansøgerens forklaring i nævnet som usandsynligt for nævnet, at diskussionen (i taxaen, red.) skulle have medført den sammenhæng, herunder med reaktioner over for familien i Tripoli, som ansøgeren har forklaret om. Nævnet kan derfor ikke lægge til grund, at episoderne har den sammenhængende karakter, som ansøgeren har forklaret om. Efter en samlet vurdering af ansøgerens forklaring finder nævnet herefter ikke, at det kan antages, at ansøgeren ved en tilbagevenden til Libanon, hvor han er født og opvokset, og hvor han fortsat har nær familie, ikke vil kunne opnå fornøden beskyttelse, jf. Udlændingelovens 7, stk. 3. M gik herefter under jorden i en periode, og kontaktede FUJ. Vi opfordrede ham til at kontakte en advokat, som skulle være medlem af Advokater Uden Grænser, i Libanon. Denne undersøgte M s påstande og fandt belæg for hans historie om overfaldet, truslerne osv. Ved hjælp af denne nye dokumentation blev sagen genoptaget de danske myndigheder har imidlertid henvendt sig til ambassaden for at få belyst advokatens troværdighed, og hvorvidt M kan have bestukket ham for at lave rapporten. M var nødt til at henvende sig i Sandholm for at få kigget på sin sag, og blev indsat i fængslet i 3 uger, men er nu i den åbne afdeling. Der er endnu ikke faldet afgørelse i sagen. Michala og Said 6

7 DANMARK Syge asylbørn På baggrund af en lægefaglig undersøgelse af 6 børn i asylcentre, iværksat af Støttekredsen Flygtning i fare i september, har Røde Kors meddelt at der ud af ca. 200 børn i de danske asylcentre er anmeldt 38 børnesager til kommunerne. Dvs. næsten for hvert 5. barn. Integrationsminister Hvilshøj fralægger sig ethvert ansvar. Kilde: Pol.dk Stigning i selvmordsforsøg i asylcentre Siden 2001 er antallet af selvmordsforsøg i de danske asylcentre tredoblet. I dag er der mere end 6 gange flere selvmordsforsøg i asylcentrene sammenlignet med forsøg i den danske befolkning generelt. I 2001 var der 67 selvmordsforsøg svarende til 0,6% af de ansøgere. I 2006 var der 41 selvmordsforsøg svarende til 1,7% af de 2415 ansøgere. I samme periode er den gennemsnitlige opholdstid for en asylansøger næsten firdobler fra 313 dage til dage. Kilde: Ecre.org og flygtning.dk Amnesti nu Der er nu indsamlet mere end underskrifter. Slutspurt inden aflevering den 2. oktober ved Folketingets åbning. Underskriftkampagnen til fordel for at give amnesti til afviste asylansøgere, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år. Det drejer sig om opholdstilladelse til 831 mennesker, heraf 200 børn og unge. De kommer fra bl.a. Irak, Kosovo, Iran og Somalia, har været i Danmark op til 8 år og kan ikke tvangshjemsendes, ofte fordi forholdene i deres hjemlande er for usikre at vende tilbage til. Komiteen støtter kampagnen. Læs mere på Danmarks Sociale Forum Blev afholdt september i Kulturstaldene i København under overskriften En anden verden er mulig Flygtningeproblematik var på programmet i flere sammenhænge på Danmarks Sociale Forum 2007 i september. Forum et er den danske del af World Social Forum og sætter gennem debatter, workshops, musik og film fokus på globaliseringens udfordringer, på forholdet mellem Nord og Syd, på krigen i Irak, forhold for flygtninge og etniske minoriteter etc. Læs mere på KURT : Læs om flygtninge, multikultur, politik etc. i anbefalelsværdigt blad på: 7

8 UDLAND Nordisk kampagne: Keep them safe Den 25. september lancerede 20 humanitære organisationer i Norden en fælles nordisk kampagne på flygtningeområdet: Keep them safe. Budskabet i kampagnen er, at de nordiske myndigheder ikke yder nok beskyttelse til de mennesker, der søger asyl. Med kampagnen opfordrer de danske organisationer (Dansk Flygtningehjælp, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Amnesty International, FN Forbundet) regeringerne i de nordiske lande til at følge FN s Flygtningehøjkommissariats (UNHCR s) anbefalinger og retningslinier og at hjælpe de mennesker, der flygter fra vold og væbnede konflikter i deres hjemland. Skriv under på opfordring til de nordiske myndigheder om at følge UNHCR s retningslinier her: Rapport om værste levevilkår USAs udenrigsministerium + Fund For Peace har udsendt deres årlige rapport over de lande, som har de værste levevilkår og ingen udsigt til bedring. Nr. 1 er Sudan, nr. 2 Irak, nr. 3 Somalia. Læs mere på Afghanere i protestmarch i Norge 45 afghanere, hvoraf de 41 var afviste asylansøgere gennemførte i juni måned en march fra Trondheim i Norge til pladsen foran Stortinget i Oslo. De protesterede over udsigten til at blive sendt tilbage til en usikker fremtid i Afghanistan og for en dels vedkommende udsigten til at blive tvangsreturneret til Kabul, selvom de kommer fra andre dele af Afghanistan. De blev støttet at en lang række NGO ere, musikere og borgere. Efter demonstrationen for Stortinget blev en del af dem fængslet og er siden tvangsudsendt til Afghanistan. I alt 300 afviste asylansøgere de fleste enlige yngre mænd er i færd med at blive tvangsudsendt fra Norge. Kilde: Utrop.no og Aftenposten.no Amnesti i Holland Den 12. Juni 2007 besluttede det hollandske Parlament at give godt udokumenterede indvandrere amnesti, hvilket er en imødegåelse af den tidligere regerings politik. Der vil nu blive givet opholdstilladelse til afviste asylansøgere, der søgte om asyl før 2001, dog således at dømte krigsforbrydere eller kriminelle, der er dømt mere end en måneds fængselsstraf er udelukkede. Kilde: ENAR og news.bbc.co.uk Deportationer i Frankrig Sarkozy har fremlagt en ny immigrationspolitik, som blandt andet indebærer at der i år skal udvises udokumenterede indvandrere fra Frankrig. 8 borgmestre i Paris-området har nu imidlertid nægtet at bistå præsidenten i at nå målet. De vil ikke behandle udokumenterede indvandrere som ting der kan smides væk, i stedet for som mennesker. Kilde: Spiegel online

9 EU-HARMONISERING AF LOVGIVNINGEN PÅ ASYLOMRÅDET EU s Grønbog asylharmonisering EU har med en såkaldt Grønbog sat gang i en offentlig debat om det fremtidige fælles asylsystem. Der er to faser: Første fase, der hovedsagelig består i overordnet lovgivning, er allerede afsluttet. Anden fases lovgivning skal være vedtaget inden udgangen af Men inden man går videre med lovforslag, vil EU-kommissionen gerne have forslag fra interesserede aktører i medlemslandene til hvordan man mener, det fremtidige fælles asylsystem skal se ud. Målsætningen for denne asylharmonisering er angiveligt at skabe en højere fælles beskyttelsesstandard og større lighed med hensyn til beskyttelsen i EU og at sikre større solidaritet mellem EU-medlemsstaterne. På grund af forbeholdet på retsområdet står Danmark udenfor harmoniseringen af EU s asylsystem. Alligevel kommer harmoniseringen til at påvirke det danske asylsystem, idet Danmark deltager i Dublin-samarbejdet og derfor er nødt til at lægge sig tæt op ad EU harmoniseringerne. Høringssvar fra Dansk Flygtningehjælp og Amnesti Nu I skrivende stund har Dansk Flygtningehjælp og Amnesti Nu indsendt høringssvar til Grønbogen. Også Amnesty International vil komme med et høringssvar. Begge organisationer hilser fælles standarder velkomne. Der er meget store forskelle på mulighederne og vilkårene i de enkelte lande, og især er den danske politik på området mere restriktiv end hvad man generelt kan sige om den europæiske. I den forbindelse nævner Dansk Flygtningehjælp den meget store forskel på mulighederne for at opnå beskyttelse i forskellige EU-lande: I 2006 var anerkendelsesprocenten fx i Sverige 80% mens den var 11% i Tyskland (og kun 7% i Danmark - for irakiske asylansøgere, vi har ikke den samlede procent). Selv om organisationerne mener, at behovet for en harmonisering er til stede, bemærker Dansk Flygtningehjælp dog, at første fase af EU s asylpolitik har været præget af den laveste fællesnævner for asylprocedurer og beskyttelsesstandarder, hvilket da også er blevet kritiseret af fx UNHCR og asylretseksperter. EU har været for uambitiøs til at sikre tilstrækkelige minimumsstandarder, der sikrer, at EU s regler er i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Så målet er ikke harmonisering for enhver pris. Adgang til fair asylprocedure og ophold Dansk Flygtningehjælp ønsker en fair asylprocedure og peger i den forbindelse i første omgang på problemerne med EU s nuværende proceduredirektiv, der indeholder muligheder for at afvise asylansøgere, der vurderes til at være utroværdige. Det er i dag særligt de svage og udsatte asylansøgere, der kommer i klemme i dette direktiv. Et andet problem, man peger på i procedure-direktivet er brugen af såkaldt sikre lande, en term, der helt bør afskaffes efter Dansk Flygtningehjælps mening. 9

10 Den vanskelige fysiske adgang til EU Det er blevet vanskeligere at nå EU s territorium og dermed søge asyl i et EU-land. Så selv om der er en stigning i antallet af flygtninge på verdensplan, er antallet, der når at betræde EU s jord, så lavt som aldrig før. Grænsekontrollen flyttes i stigende grad til flyselskaber, visumkontorer, fremmede grænsemyndigheder. Og så er der de tragedier, vi hører om med kæntring af små både, der går under med flygtninge, der aldrig når de forjættede lande bag EU s fort. Blandt andet pga. de problemer der kan være med bare at komme til et EU-land og søge asyl, må der sikres alternative veje, sådan at beskyttelsen af flygtninge ikke undergraves. Både Amnesti Nu og Dansk Flygtningehjælp anbefaler, at der oprettes et støttekontor, som det er blevet foreslået af EU. Kontoret, der skal arbejde tæt sammen med UNHCR, skal blandt andet have til formål at koordinere operationelle indsatser. Beskyttelse i nærområderne samt genbosætning Dansk Flygtningehjælp har et afsnit om beskyttelsesindsatser i de lande og områder, hvor flygtningene befinder sig. Man bakker op om nærområdeindsatsen, men under bestemte forudsætninger, og her er det helt essentielt, at indsatsen ikke bliver en erstatning for muligheden for at søge beskyttelse i Europa. I Grønbogen bliver der lagt vægt på muligheden for at genbosætte flygtninge til EUlandene, hvilket blandt andet handler om at vise solidaritet med de lande, der huser flest flygtninge. Dansk Flygtningehjælp stiller sig positiv overfor det, men beklager den manglende politiske vilje til at styrke området. I den forbindelse kritiserer Amnesti Nu, at i Danmark er genbosætning er blevet gjort til et spørgsmål om indvandringspolitik, fordi man har indført et begreb som integrationspotentiale som et ekstra sorteringskriterium i forhold til FN s kvoteflygtninge. På den måde vælger man de stærkeste flygtninge blandt de svageste, hvorimod de allersvageste bliver ladt i stikken. Det danske asylsystem er inhumant Mange kender måske bedst Amnesti Nu fra indsamling af underskrifter til fordel for opholdstilladelser til de afviste asylansøgere, hvoraf der er ca. 830, der har opholdt sig i danske asylcentre mellem 3 og mere end 10 år. Der er nu indsamlet underskrifter. Høringssvaret fra Amnesti Nu er ikke direkte kommentarer til Grønbogen, men tager udgangspunkt i det danske asylsystem og de erfaringer, organisationen har med arbejdet med især de afviste asylansøgere og de asylbehandlingsforløb, de har været udsat for. Amnesti Nu skriver, at bevæggrundene for at sende et høringssvar er, at de intentioner for en fælles asylpolitik, som fremlægges i Grønbogen, vil betyde et humanitært løft af den asylpolitik, som i dag føres i Danmark. Høringssvaret munder ud i en anbefaling af fælles EU-asylregler i forhold til følgende områder: 10

11 asylansøgernes retssikkerhed; personlig advokat gennem hele sagsforløbet; ret til læge- og/eller psykologhjælp; indkvartering i almindeligt boligområde; ret til en fast kontaktperson; ret til sundhedsydelser; hurtig sagsbehandling samt opkvalificering af tolke og sagsbehandlere; ret til arbejde og uddannelse; fokus på børn som specielt udsat gruppe; fokus på kvinder som specielt udsat gruppe: støtte til samarbejde mellem kvindeorganisationer og netværksarbejde; oprettelse af et europæisk støttekontor. Høringssvarene kan ses på adresserne: : Klik på om os. Og derefter: Det mener vi, og så kommer man til høringssvaret. Og linket til Grønbogen er: com2007_0301da01.pdf 11

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10 Åbent brev til regeringen, Folketingets partier og medierne fra 1 / 10 SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik. Ovenstående 3 foreninger

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 145 Offentligt NOTAT Dato: 11. maj 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr HØRINGSNOTAT København, den 5. oktober 2017. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr. 2017-6285. Ved mail af 9. september 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt NOTAT Dato: 24. januar 2008 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CVK

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

For en værdig EU-asylpolitik Initiativet Amnesti Nu, Danmark august 2007 Et høringssvar til Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber

For en værdig EU-asylpolitik Initiativet Amnesti Nu, Danmark august 2007 Et høringssvar til Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber For en værdig EU-asylpolitik Initiativet Amnesti Nu, Danmark august 2007 Et høringssvar til Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber på Grønbog om det fremtidige fælles europæiske asylsystem For en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Til Social- og Indenrigsministeriet 24.11.2016 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16.

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. april 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme på: Forslag til Lov om

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt Baggrundsmateriale til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik. Uddrag af rapporten Asylcenter Limbo af Michala

Læs mere

1998 10. september Kvindeligaens Fredsdag 18. september, Gammeltorv Krav om fredelig løsning i Kosovo. 1999 Protest mod krigen i Jugoslavien

1998 10. september Kvindeligaens Fredsdag 18. september, Gammeltorv Krav om fredelig løsning i Kosovo. 1999 Protest mod krigen i Jugoslavien Kvinder i Sort demonstrationer fra 1998-2016 1998 10. september Kvindeligaens Fredsdag 18. september, Gammeltorv Krav om fredelig løsning i Kosovo 1999 Forår Protest mod krigen i Jugoslavien 2001 8. juni,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt NOTAT Dato: 18. august 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID Flygtninge i Danmark Asyl Redaktionen afsluttet i april 2006 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Tlf.

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden.

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden. Dato: 23. maj 2007 Kontor: Lovkontoret Sagsbeh.: MMI Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Kontraktsordning for afviste asylansøgere, der samarbejder

Læs mere

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse NOTAT Dato: 6. april 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2005/4199-486 Sagsbeh.: LBU Fil-navn: Hum. oph. Diverse Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0301 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0301 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0301 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: 20. august 2007 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2007/4050-1006 INM 258 Grundnotat vedrørende Kommissionens grønbog om det fremtidige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Velkommen til LGBT Asylums nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen vedrørende LGBT-asylsager ved udgangen af 2016. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Komitéen Flygtninge Under Jorden

Komitéen Flygtninge Under Jorden Nyhedsbrev nr. 35 august 2008 Støt vores arbejde: Giro nr. 456 3719 Netbank: 1551-4563719 ISSN: 1604-8385 Komitéen Flygtninge Under Jorden www.flygtningeunderjorden.dk kontakt@flygtningeunderjorden.dk

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl Vejledning omkring behandling af anmodning om kirkeasyl 2 Udgivet af Peter Skov-Jakobsen, Biskop i København, og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Kirken som tilflugtssted 3 Menigheder i Københavns Stift

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE:

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE: INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL af Michala Bendixen, Refugees Welcome, Trampolinhuset 10.10.2016 LÆS MERE: AKTUELT 20.09.16: Ny praksis: Somaliere mister opholdstilladelse efter 4

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Referat fra konference d. 28.01.2016, Hold 42 Mødet med en anden verden - kultur uden grænser

Referat fra konference d. 28.01.2016, Hold 42 Mødet med en anden verden - kultur uden grænser Referat fra konference d. 28.01.2016, Hold 42 Mødet med en anden verden - kultur uden grænser Antal deltagere på dagen: 89 Referenter: Lise Fredborg, Amanda Mikkelsen, Charlotte Nielsen & Michela Overby

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Til Europa-Parlamentets Komité for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Til Europa-Parlamentets Komité for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Til Europa-Parlamentets Komité for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Juli 2006 Undertegnede foreninger i Danmark beder Europa-Parlamentets Komité for Borgernes Rettigheder og Retlige

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden.

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden. Indvandring. Sveriges befolkning runder 9,5 millioner. Det er kun otte år siden, tallet nåede 9 millioner. En stor del af stigningen skyldes familiesammenføringer til flygtninge, der har opnået asyl. Befolkningstallet

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse NOTAT Dato: 2. september 2008 Kontor: Udlændingekontoret J.nr.: 2005/4199-486 Sagsbeh.: LNL Fil-navn: 9 b - revision 2008 (endelig) Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

på flugt - et aktivitetsforløb om flygtninge Undervisning, Amnesty International

på flugt - et aktivitetsforløb om flygtninge Undervisning, Amnesty International på flugt - et aktivitetsforløb om flygtninge Undervisning, Amnesty International Indholdsfortegnelse På Flugt 3 Lærervejledning 3 Amnesty Internationals flygtningepolitik 3 Undervisningsmaterialets målgruppe

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

9 b FLYGTNINGE UNDER JORDEN. TEMA: humanitær opholdstilladelse. Nyhedsbrev nr. 39 Maj 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden

9 b FLYGTNINGE UNDER JORDEN. TEMA: humanitær opholdstilladelse. Nyhedsbrev nr. 39 Maj 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden Nyhedsbrev nr. 39 Maj 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden 9 b FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: humanitær opholdstilladelse ISSN: 1604-8385 Støt vores arbejde: Giro nr. 456 3719 Netbank: 1551-4563719 www.flygtningeunderjorden.dk

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

BfA demonstration Sandholm Søndag den 8.november 2015 Referat. Vi var mødt omkring 30 bedsteforældre op i det skønneste senefterårsvejr.

BfA demonstration Sandholm Søndag den 8.november 2015 Referat. Vi var mødt omkring 30 bedsteforældre op i det skønneste senefterårsvejr. Referent: Karin Majgaard Ordstyrer: Per Husfeldt BfA demonstration Sandholm Søndag den 8.november 2015 Referat Vi var mødt omkring 30 bedsteforældre op i det skønneste senefterårsvejr. 1. Flygtningekonventionens

Læs mere

UDENRIGSMINISTERENS TALEPUNKTER. Åbent samråd i Folketinget i Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 25.

UDENRIGSMINISTERENS TALEPUNKTER. Åbent samråd i Folketinget i Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 25. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt UDENRIGSMINISTERENS TALEPUNKTER Åbent samråd i Folketinget i Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Læs mere

Flygtningenævnets afgørelser

Flygtningenævnets afgørelser 1989, Flygtningenævnets afgørelser Et ægtepar og deres to mindreårige børn fra Somalia Nævnet stadfæstede i begyndelsen af 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en familie fra Somalia. Indrejst

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spejdere og seniorer. Varighed: 4 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spejdere og seniorer. Varighed: 4 trin + et engagement Verdensborger Hjem Målgruppe: Spejdere og seniorer Årstid: Hele året. Evt. i forbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 4 trin + et engagement Hjem - niveau 1 og 2 - trin for trin Danske pigespejdere

Læs mere

DFUNKs grundholdninger

DFUNKs grundholdninger DFUNKs grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi

Læs mere