BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER"

Transkript

1 BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER BRUG AF SPØRGESKEMA. 1 BRUG AF SYMBOLER M.M DEN PLAGEDES BØN OG FRASIGELSE. SPØRGESKEMA. SLAGPLAN EFTER BEFRIELSE. Udarbejdet af Børge Laustsen efter Henrik Csizmadias bog Befri Fanger anden udgave, Spørgeskemaet er udarbejdet af Noel og Phil Gibson, Australien og oversat af Henrik Scizmadia Dette hæfte samt hæftet Befri dit hjem, din kirke og din by, og Paula Sheilds undervisningshæfte samt DVD med Henriks undervisning og vidnesbyrd fra d på Egely i Ishøj kan bestilles på eller hos: Børge Laustsen, Gildbrovej tv., 2635 Ishøj. PS. Paula Sheilds hæfte indeholder også en spørgeskema, som er udformer på en lidt anderledes måde DVD en kan også ses på Klik på Befri Fanger eller på GodTube: Udgiver: Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark (FGBMFI), Vestegnen Afd. Hjemmeside: Tryk: Eget tryk

2 2 SPØRGESKEMA TIL BRUG VED BEFRIELSESTJENESTE Spørgeskemaet her kan man bruge ved betjening af mennesker (og dig selv) med befrielse. Der kan være undtagelser, hvor vi undlader det på grund af tidsnød, eller fordi vi bedømmer, at personen ikke er klar til denne omfattende gennemgang. Årsagen kan også være, at personen ikke er kristen og heller ikke er klar til at blive det, men har akutte behov i sit liv, som Jesus i sin kærlighed vil møde. Skemaet afdækker personens problemkompleks. Det giver et godt overblik over dit eller andres problemer, livsstil og synderegister. Det viser hvilke synder, der skal bekendes, hvor der er brug for omvendelse og tilgivelse af andre. Det viser endvidere synder, som personens forældre og bedsteforældre har begået, og som følgelig også skal bekendes. Spørgeskemaet er udarbejdet af Noel og Phil Gibson, Australien og findes på engelsk i deres bog: Freedom in Christ. Det må ikke offentliggøres uden særskilt tilladelse, men må kopieres og bruges i forbindelse med rådgivning og befrielsesforbøn. Brug en overstregningspen til at markere det relevante. Så er det nemmere, at bruge når du beder for personen. Skriv et "B" ud for det, der skal bekendes som synd. Skriv et "0" der, hvor der er brug for omvendelse. Skriv et "T" der, hvor der er brug for tilgivelse af andre. Skemaet afdækker personens problemkompleks. Det giver et godt overblik over dit eller andres problemer, livsstil og synderegister. Det viser hvilke synder, der skal bekendes, hvor der er brug for omvendelse og tilgivelse af andre. Det viser endvidere synder, som personens forældre og bedsteforældre har begået, og som følgelig også skal bekendes. Det, der står skrevet i parentes på denne made: ( Forkastelse Selvforkastelse Frygt for forkastelse) er eksempler på ånder, der muligvis kan binde personen på det gældende problemområde. Altså: ånd af forkastelse, ånd af selv forkastelse, ånd af frygt for forkastelse. Både blandt rådgivere og "patienter" kan der på visse få områder være delte meninger om, hvad der er synd og ikke synd, men enhver må følge Guds Ord og sin samvittighed. Vigtigt: skemaet er ikke en erstatning for afhængighed af Helligånden, åbenbaring fra Helligånden og Helligåndens nådegaver. Men skemaet er en hjælp til at blive ledt af Helligånden. Helligånden kan "bruge" spørgeskemaet til at lede dig og føre dig på sporet. Helligånden kan henlede din opmærksomhed på bestemte dele af spørgeskemaet, som er vigtige at "angribe" for eller mens, du beder. Helligånden kan desuden bruge skemaet til at lede dig til at stille de rette spørgsmål til personen, og henlede din opmærksomhed på punkter i skemaet, som du skal "bore i". Husk: Det er ikke uåndeligt, at stille spørgsmål. Jesus spurgte den dæmonbesatte drengs far: "Hvor længe har han haft det sådan?"(mark. 9, 21). PS. Når der står (Se kapitel..), henvises der til Henrik Csizmadias bog, hvor det meste af teksten er kopieret fra. Jeg (Børge Laustsen) har lavet nogle enkelte tilføjelser Hvor der er anden parentes f.eks. (Ef. 2, 2), henvises der til bibelen. Bogen kan bestilles hos forlaget og koster pr. marts 2014 kr. 225,-

3 3 Plan for brug af spørgeskemaet: 1. Stil spørgsmålene. Marker svarene med overstregningspennen. Skriv "B", "O" og "T" der, hvor det er relevant. Hvis personen ikke er villig til at omvende sig fra bestemte ting, så spørg Gud, om du skal bede for personen eller opgive det. 2. Led personen i at bekende de synder, der skal bekendes og tilgive de personer, som skal tilgives. Led personen i at bekende det, som skemaet ellers nævner. (Se kapitel 11: "Fjernelse af dæmoners legale rettigheder") 3. Gå i gang med at betjene personen med befrielse. Vær opmærksom på: 1. Ikke at trække "interviewet" unødvendigt lang tid ud. Det vil blandt andet sige, at I ikke vikler jer ind i unødvendige detaljer eller diskussioner. 2. Gå ikke i usunde detaljer omkring vedkommendes syndige livsstil. 3. Dæmoner kan begynde at virke i og gennem personen under interviewet for at forvirre både rådgiver og "patient" og for at trække det ud og køre det ud på et sidespor. Det kan være ånder, der blokerer "patientens" hukommelse, så han/hun ikke kan huske vigtige ting. Ånderne kan gøre personen oprørsk og negativ overfor hele processen og rådgiveren. Ånderne kan få personen til at tale som et vandfald og køre rundt i indviklede og forvirrende detaljer og få personen til at gentage sig selv igen og igen. Ånderne føler sig truet og vil hindre syndsbekendelser, tilgivelse og selvfølgelig befrielsesforbønnen. Ånderne ønsker, at I skal bruge al tiden på snak. Ånderne ønsker også at få personen til at gå i vrede over en eller anden bagatel, som de "puster op" i vedkommende. Her gælder det virkelig om at være vågen og bedømme, så man ikke kører med på åndernes spil og heller ikke bliver vred på personen. Hvis personen giver ånderne "ret", og vælger at arbejde sammen med dem, kan det selvfølgelig blive nødvendigt at sige "tak for i dag" og afslutte. 4. Under interviewet kan der komme dæmoniske manifestationer, og der kan ske befrielser ved syndsbekendelser, og ved at personen åbner sit hjerte. Nogle gange kan det være nødvendigt at afbryde interviewet for at uddrive nogle ånder og derefter fortsætte interviewet. Ved syndsbekendelser og frasigelser kan ånder nogle gange blokere personens taleorgan, så han/hun ikke kan bekende sin synd, tilgive andre eller med sin mund frasige diverse forbandelser og syndige aktiviteter. Bind disse ånder og kast dem ud. 5. Giv evt. personen skemaet med hjem, så vedkommende selv kan forsætte. Bed personen om at medbringe skemaet, hvis han/hun ønsker at fortsætte med din/jeres/andres hjælp. Skemaet kan indholde følsomme oplysninger, som han/hun ikke ønsker, at andre ser. Giv evt. også personen skemaet Befri dit hjem, din by og din kirke

4 4 BRUG AF SYMBOLER M.M. (Se kapitel 15 Vore krigsvåben ) Følgende symboler kan bruges i befrielsesprocessen: 1. Krusifiks 2. Salvet olie 3. Salvet vievand HUSK. Symbolerne i sig selv kan ikke gøre noget som helst, men symbolerne minder dæmoner om Jesus sejr og magt. Sammen med Helligånden og vores bøn, kan symbolerne være med til at drive dæmoner ud. Det gælder ved udfrielse af mennesker, dig selv, dit hjem, din kirke og din by/område/bygninger. I alle tilfælde før og under befrielser Lad dig lede af Helligånden og husk, at du altid kan tilkalde Guds krigsengle. (Se kapitel 14) Og gør flittigt brug af vores åndelige krigsvåben, som bl.a. er: Jesus Kristi navn. Jesus Kristi blod. Guds ord. Tungetale. Suk, støn, råb, skrig og brøl i Helligånden. Bedømmelse af ånder, profeti, kundskabsord og troens gave. Tilbedelse og lovsang. Faste. Nadver. Kristus som korsfæstet. Engle De tre ovennævnte symboler. Og ifør dig altid Guds fulde udrustning. (Ef. 6,10-11) Åndens sværd Villighedens sko. Retfærdighedens brynje. Frelsens hjelm. Troens skjold. Sandhedens bælte

5 5 Den plagedes bøn og frasigelse (Skal bekendes før betjening) Jeg bekender Jesus Kristus som min personlige Frelser og Herre! Jeg frasiger mig enhver dæmonisk undertrykkelse i mit liv, som blandt andet skyldes mine forfædres, forældres og mine egne overtrædelser og synder, og jeg gør krav på frigørelse og renselse ved Jesu Kristi blod. Far i Himlen, jeg bekender mine forældres og forfædres synder, særligt okkulte, afgudsdyrkende og seksuelle synder, og jeg beder om syndernes forladelse og Jesu Blods renselse over min slægt. Jeg frasiger mig i Jesu Kristi Navn mine forfædres synder og guder! Far, jeg omvender mig fra enhver syndig holdning, handling og vane i mit liv, som ikke herliggør Jesus Kristus, og jeg beder om tilgivelse, frigørelse, renselse og genoprettelse i Jesu Kristi navn! Jeg frasiger mig Djævelen og al hans væsen og alle hans gerninger og alle dæmoniske indflydelser, bindinger og dæmonisk undertrykkelse i mit liv i Jesu Kristi Navn! Jeg gør krav på den forløsning og frihed, som er lovet mig af Jesus Kristus, så Han må være HERRE over hele min personlighed, og så Han bliver herliggjort i alt, hvad jeg siger og gør! Amen.

6 6 Spørgeskema i forbindelse med befrielse Navn: Alder: Dato: A. FORKASTELSE OG GENEREL ADFIERD 1. Var dit barndomsforhold til dine forældre: Godt? Dårligt? Både og? Problemer med far? Problemer med mor? 2. Er du adopteret? Blev du født udenfor ægteskab? Forkastelse? Selv-forkastelse? Frygt for forkastelse? Arvelig forkastelse? Indbildt forkastelse? (Forkastelse Selv-forkastelse Frygt for forkastelse Selvforsvar Selvbeskyttelse Selvcentrering Selvretfærdighed Selvretfærdiggørelse. Selvmedlidenhed Se1viskhed) 3. Kan du lide at behage andre mennesker? (Stræberi Præstation Optræden Konkurrence Tåbelighed ("spasmager ) 4. Er du en kritisk person? (Kritik Dorn Dømmesyge Misundelse Jalousi) 5. Føler du dig følelsesmæssig umoden? Eller: Hvad er din følelsesmæssige alder? (Barnlighed Ungdommelighed Følelsesmæssig umodenhed Følelsesmæssig overmodenhed) 6. Har du et lavt selvbillede? Føler dig værdiløs? Hader du dig selv? Har du mindreværdskomplekser? Føler dig usikker? Fordømmer dig selv? Straffer dig selv? Tvivler du på din identitet? Tror du, at du er en fiasko/taber? (Mangel på identitet Håbløshed Fortvivlelse Selvanklage Selvfordømmelse Selvstraf 7. (Mænd): Var din far passiv? (Matriarkalsk binding Arvelig Apati Passivitet Mangel på motivation Dovenskab) 8. (Kvinder): Var din mor stærk eller manipulerende? (Matriarkalskbinding Arvelig Manipulation og/eller Kontrol Trolddom) 9. Var det modsatte situationen? 10. Var din familie fattig, da du var barn? (Fattigdom Skam Begærlighed Materialisme Grådighed Havesyge Nærighed)

7 11. Har løgn og tyveri været et problem for dig? (Arvelige rødder Bedrageri Tyveri Kleptomani) 12. Var du ensom som teenager? Ulykkelig? (Ensomhed Tilbagetrækning Isolation Uafhængighed Ulykkelighed Sorg) 13. Har du, som barn, teenager eller senere i livet, lidt på grund af en uretfærdighed? I så fald; hvem forårsagede det? Navn(e): (Tilgiv denne/disse personer og bryd ethvert bånd til denne/disse personer) (Fantasi Eskapisme/Virkelighedsflugt Uretfærdighed Sårethed Sorg Vrede Krænkelse Bitterhed Hævn Forkastelse) 14. Har du problemer med at give eller modtage kærlighed? (Hindret i at udtrykke følelser Følelsesmæssige bindinger Kulde Følelsesmæssig frigiditet/kulde) 15. Finder du det let at kommunikere med personer tæt på dig? (Hvis nej: Stædighed Uvillighed til at kommunikere) 16. Er du perfektionist? Er du "arbejdholiker"? Er eller var en af dine forældre perfektionist eller "arbejdholiker"? (Arvelig perfektionisme Pressende ånd Frustrationer Stress Besættelse Rastløshed) 17. Kommer du fra en stolt familie? 18. Har du personligt et problem med stolthed? (Stolthed Hovmod Arrogance Egoisme Selvcentrering Selvafgudsdyrkelse Falsk ydmyghed) 19. Har du eller har du haft problemer med: Utålmodighed? Irritation? Lunefuldhed? Oprør? Stædighed? Vrede? Hidsighed? Vold? Fristelse til mord? 20. Har du eller har du haft problemer med at: Bande? Spotte? Sjofel tale? 21. Har du utilgivelighed - fornærmethed - bitterhed - had til andre mennesker? Navn(e):... (Tilgiv disse mennesker - bryd bånd til mennesker) (Utilgivelighed Krænkethed Bitterhed Nag Had Hævn Vold Mord ) 7

8 8 B. MENTALE OG FØLELSESM/ESSIGE PROBLEMER 1. Bliver du let frustreret? Viser du det? Skjuler du det? 2. Er du en ængstelig person? Bekymrer du dig? Bliver deprimeret? 3. Bliver eller blev en af dine forældre deprimerede? Hvis ja: Ængstelse Bekymring Depression Tungsindighed Anspændthed Nervøsitet Overfølsomhed 4. Har dine forældre, bedsteforældre eller søskende lidt af nervøsitet eller mentale problemer? Hvem var det? Navn:. (Arvelige psykiatriske ånder Skizofreni Angst neurose Maniodepressiv Paranoia) 5. Har du personligt modtaget psykiatrisk rådgivning? Været indlagt? Elektro chock-behandling (E.C.T.)? Psykoanalyse? (Psykiatriske ånder Forvirring Andre ånder) 6. Er du nogensinde blevet hypnotiseret? Årsag? (Sindskontrol Forvirring m.v.) 7. Har du taget en videregående uddannelse? (Intellektualisme Rationalisme Humanisme Ateisme Skepticisme Vantro Polemik Urimelighed Stædighed Afhængighed Spot Intellektuel stolthed Arrogance Overlegenhed Hovmod Indbildskhed) 8. Føler du dig nogle gange mentalt forvirret? Har du mentale blokeringer? (Forvirring Ubeslutsomhed Mørke Glemsomhed Distraktion) 9. Dagdrømmer du? Har du mentale fantasier? (Eskapisme Ophøjethed Fantasi Mentale billeder) 10. Har du problemer med dårlige drømme? Mareridt? Søvnløshed? (Død Vold Frygt Begær - eller hvad der ellers måtte passe til drømmene)

9 9 11. Har du nogensinde været fristet til at begå selvmord? Har du prøvet? (Ødelæggelse Selvdestruktion Selvmord Død) 12. Har du nogensinde ønsket at dø? Har du sagt det? (Bryd effekten af denne forbandelse i Jesu Kristi Navn og tal det modsatte ud) ( Død) 13. Har du været plaget af nogle af de følgende former for frygt? Nederlag? Fejl? Være ude af stand til at magte situationer? Utilstrækkelighed? Autoritetspersoner? Mørke? Død? Voldtægt? Vold? Være alene? Ensomhed? Helligånden? Helligåndens gaver? Satan og onde ånder? Fremtiden? Mænd? Kvinder? Menneskemængde? Andres meninger? Sindssyge? Offentlig tale? Ulykker? For at ens elskede skal komme til skade eller dø? Højder? Pladsangst? Lukkede rum? Skilsmisse eller ægteskabsbrud? Alvorlige sygdomme? Alderdom? Ægteskab? At blive forladt? Edderkopper? Slanger? Hunde? Dyr? Vand"? Smerte? Høje lyde"? Flyve? Panikangst? Andre former frygt?... C. OKKULTISME OG TROLDDOM 1. Har du nogensinde indgået en pagt med Djævelen? (Bryd pagten i Jesu Kristi Navn og ved Jesu Kristi Pagtsblod og proklamer at vedkommende nu har indgået en evig pagt med Gud ved Jesu Kristi dyrebare blod) (Anti-Krist Satan-tilbedelse.Afgudsdyrkelse Kontrol 'Trolddom Forførelse Plageånder) 2. Er der nogen i din nærmeste familie, som har været frimurer? (Bryd frimureriets forbandelse og den Luciferiske doktrins forban delse) (Afgudsdyrkelse Okkultisme Trolddom Spotteri Anti-Krist Apati Følelsesmæssig hårdhed Forvirring Skepticisme Tvivl Vantro Skrøbeligheder Sygdomme Allergier Finansielle katastrofer Poltergeis t Det 3. øje Falsk religion Forførelse Indlæringsvanskeligheder) 3. Ved du, om der er lagt nogen forbandelse på dig eller din familie? Sigøjnere? Woodo? Hekse? Afrikanske troldmænd? Osv. 4. Ved du, om der er nogle om dine forældre eller bedsteforældre, der har været involveret i okkultisme eller trolddom? Hvem var det?... I hvilken grad?... (Bryd familieforbandelser i Jesu Kristi Navn og kast enhver associeret ånd ud) (Hekseri Trolddom Okkultisme Magi Spiritisme Spådom Astrologi Familiær ånder) 5. Har du haft nogen personlig erfaring med: Spåmænd/koner? Tarotkort? Håndlæsning; (kiromanti)? Astrologi? Stjernetegn? Krystalkugler"? Krystaller/sten? Quija boards'? Ånden i glasset? Spiritisme"? Seancer? Medier? Akkupunktur? Zoneterapi? Okkulte healer? Kinesiologi? Pendulering"? Farveterapi? Ufologi? Astral rejser? Levitation (du selv/genstande svæver i luften)? Lykke-amuletter? Okkulte lege? Sort magi? Dæmon-tilbedelse? Clairvoyance? New Age-bevægelsen?

10 Andet? Har du læst bøger/blade om okkultisme eller trolddom og/el. nyreligigsitet? Hvilke forfattere/titler/blade? (Ex.: Dennis Wheatley - Edgar Cayce - Shirley McLean - Alister Crowlev - Jean Dixon - Ram Dass - Jonathan Livingston Seagul - Eckart - Johann Greber - Martinus - Asger Lorenzen - Alice Bailey - Nyt Aspekt - Andet?) 7. Har du spillet dæmoniske spil Set dæmoniske film? Gyserfilm? 8. Har du praktiseret transcendental meditation? Hvad var dit mantra:... (Frasig dig mantraet i Jesu Kristi Navn og bekend: "Jeg påkalder kun Herren Jesu Kristi Navn!") (Hinduisme Buddhisme Afgudsdyrkelse Forførelse Mørke) 9. Har du været involveret i Østens religioner? Fulgt en guru? Hvem: (Ånd af nævnte guru Swami Religiøs forførelse Falsk religion Afgudsdyrkelse Antisandhed Antikrist) Har du været i et hedensk tempel? Har du ofret? Har du dyrket nogen form for yoga? Meditation? Øvelser? 12. Har du lært eller brugt nogen form for sinds-kommunikation? - eller kontrol af andre? (I'.S.P. Silva mind control Sinds dynamik Sinds-inediumitet Forvirring) 13. Har du brugt dit sind til at kontrollere dine egne følelser? (Forløs indelukkede følelser Anti-kærlighed Selvkontrol) 14. Var dine forældre eller bedsteforældre overtroiske? Var eller er du? (Overtro) 15. Har du båret lykke-amuletter eller zodiac-tegn eller tegnlsymboler på overtro? (Bryd indflydelser - brænd/ødelæg tingene) 16. Har du nogen symboler på afguder eller ånde-tilbedelse? (Ex.: Buddhaer - totempæle - ansigtsmasker: Brændes, smides væk, indflydelser brydes) 17. Bliver du "tændt", "høj"/begejstret af: Dæmonisk kunst? Abstrakt kunst? Surrealistisk kunst? Blomsterkunst? (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 18. Bliver du "tændt", "hoj"/begejstret af bestemt musik: Klassisk? Rock? Punk rock? Breakdance? Country & western? Heavy metal? Gotisk? New Age? Hip-hop? Rap? Andet? (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 19. Har du lært nogen form for kampsport? Kung fu? Tae-kwon-do? Karate? Andet?

11 11 (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 20. Har du oplevet»varsler«? Deja vu? Synskhed? (Synskhed Falske åndelige gaver Familiær ånder Bedrag) 21. Har du været involveret i "ildvandring"? Gået på gløder? Voodoo? Andre hedenske ceremonier?... D. SEXUELLE PROBLEMER 1. Har du begærlige tanker? Fantasi-begær? Type:... (Hetrosexuel - homosexuel - pædofil - bi-sexuel) 2. Er der noget der tyder på begær i dine forældre eller bedsteforældre? (Arvelig begær - plus evt. andre relevante ånder) 3. Har du masturberet? Masturberer du stadig? Hvor ofte?...er det tvangspræget? (Vane Selv-utilgivelighed Skyld Falsk trøst Fantasi-begær Pornografi Skyld Skam Afhængighed) 4. Er du blevet seksuelt misbrugt af nogen udenfor din familie som barn eller teenager? Af hvem:... (Tilgiv misbrugeren og bryd ethvert bånd til vedkommende i Jesu Kristi navn) (Forulempelse Besmittelse Urene seksuelle ånder Begær Had) 5. Har du været udsat for incest? Hvilket familiemedlem:... (Tilgiv vedkommende og bryd ethvert bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) ( Incest Frigiditet Vrede Had Begær Urenhed Urene seksuelle ånder Skyld Skam) 6. Har du seksuelt misbrugt? eller voldtaget nogen? eller begået incest? Er du blevet voldtaget? 7. Har du bedrevet utugt? (som ugift) Eller hor? (mindst den ene part gift) Eller "petting"? (gensidig erotisk stimulation uden samleje) (Incest Utugt Hor Teknisk utugt eller hor Blottelse)

12 8. (Mænd:) Har du haft homoseksuelle begær, oplevelser eller forhold? Navn på evt. fast partner:... (Bryd bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) (Homoseksuel Anti feminisme Kvindehad Forkastelse Afgudsdyrkelse af det mandlige kønsorgan Oral sex Anal sex Fornedrelse Skam Skyld) (Kvinder:) Har du haft lesbiske begær, oplevelser eller forhold? Navn på evt. fast partner:. (Bryd bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) (Lesbisk Feminisme Oprør Anti-maskulinitet Mandehad Afgudsdyrkelse af sexorganer Forkastelse Skam Skyld) 9. (Gifte kvinder:) Er du seksuelt frigid? (Frigiditet Følelsesmæssig kulde Krænkethed Bitterhed Afstraffelse) 10. Har du haft sexuelle fantasier om et dyr? Eller har haft sex med et dyr? (Dyrets ånd Bestialitet Skyld Skam Fantasi) 11. Har pornografi tiltrukket dig? Har du læst pornoblade, set pornofilm eller live sex-shows? (Pornografi Fantasi-begær Begær Urenhed Utugt Perversion Vane Fascination) 12. Har du praktiseret oral sex? (Oral sex Skyld Skam Fornedrelse Afgudsdyrkelse af sex-organer Perversion Utilgivelighed Frigiditet) Har du praktiseret anal-sex? (Anal sex Homoseksualitet Sodomi Perversion Urenhed Besmittelse Fornedrelse Skam Skyld Forkastelse) 14. Har du fået en abort? (Mord D,ød Grædende ånd i livmoder Sorg Utilgivelighed Krænkethed Bitterhed Had) 15. (Mænd:) Har du været ansvarlig for en abort? 16. Har du oplevet en seksuel stimulation/et seksuelt klimaks udenfor din kontrol forårsaget af en ukendt kilde? (Incubus Succubus Sindskontrol Skyld Fornedrelse) E. AFHÆNGIGHED OG MISBRUG 1. Hvilke afhængigheder er kendt i din familie?... (Bryd arvelig afhængighed i Jesu Kristi Navn) 2. Har du eller er du afhængig af: Stoffer? Medicin? Alkohol? Rygning? Mad? Spil? Tvangsmæssig motion?

13 13 Ødsler med penge/tvangsmæssig forbruger? (Falsk trøst Afhængighed Flugt Vane Tvang Lyst til... ) F. ETNISKE OG KULTURELLE BINDINGER 1. Hvad er dit fødeland?: Har du levet i andre lande?:. (Frigør fra kulturelle ånder fra nuværende land og tidligere lande, man har beboet) 3. Hvor var din mor født? Din far? 4. Hvor var dine bedsteforældre født? Mors mor....mors far..... Fars mor....fars far.... (Etniske ånder) 5. Har du været en del af en subkultur? (Ex-surfere rockere hippier stofmisbrugsmiljø New Age) Andet:. G. RELIGIØSITET 1. Hvad er din kirkebaggrund? (Bryd indvielse til helgen i Jesu Kristi Navn) (Religiøs Lovviskhed Tradition Stolthed Sekterisme Kirkediskrimination Ånd af kirkesamfund Falsk lære Maria eller helgendyrkelse) 2. Har du og/el. dine forældre og/el. dine bedsteforældre været i en falsk kult? Navn:... (Ex.: Jehovas Vidner - Mormoner - Scientology - Wild Goose - Bahai - The Unification Church (Moonier)) (Kultens ånd Gurus/leders kontrollerende ånd Bedrag Vildfarelse Falsk religion Anti-Krist Falsk doktrin Vantro) H. KRISTEN TRO

14 14 1. Fortæl med et ord hvem Jesus Kristus er for dig? 2. Hvad betyder Jesu Kristi blod for dig? Har du frelsesvished? Er du villig til at omvende dig fra enhver syndig holdning, handling eller vane? 5. Har du problemer med tvivl og vantro i dit daglige kristenliv? (Vantro Tvivl Skepticisme Forvirring Åndelig blindhed) I. SYGDOM OG SVAGHED 1. Lider du af kroniske sygdomme, svagheder, skrøbeligheder eller allergier? (Sygdom Svaghed Smerte Allergi) Er der andre problemer, som ikke er dukket af spørgeskemaet? Slagplan efter befrielse Efter befrielse er det selvfølgelig vigtigt at beholde den befrielse, der er modtaget. Som en grundregel kan man sige: Fortsatte problemer eller tilbagevendende problemer hos seriøse kristne ikke betyder, at de ikke har modtaget befrielse, eller at ånderne er kommet tilbage, men at de behøver mere befrielse, eller også at de oplever et stærkt "tryk" fra fjenden, for at han kan genindtage sin platform i vedkommendes liv. Hvad der end er tilfældet, er det vigtigt med et disciplineret, overgivent kristenliv (Se kapitel 2). Desuden er det vigtigt at huske på, at det er Gud, der bevarer os: "Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel.." (Jud. 24) "Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme..." (1. Thess. 5, 23) "Men trofast er Herren, Han vil styrke jer og bevare jer fra det onde." (2. Thess. 3, 3)

15 15 Jesus: "Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde (eller: den Onde)" (Joh. 17, 15) I det følgende er skitseret en "slagplan" for, hvordan man kan beholde sin befrielse. Desuden er det en plan for, hvordan man kan leve sin befrielse ud. Med dette mener jeg, at du bryder gamle vaner og tager skridt i tro og disciplin, som du før var hindret i pga. dæmonisk undertrykkelse. Når disse skridt tages, vil mange til deres glæde og forbløffelse opdage, at de nu kan gøre noget/"være noget", der var umuligt eller meget svært før. Befrielse er ikke en magisk løsning på alle vores problemer, men det er en del af løsningen - og i nogle tilfælde en afgørende del. Efter befrielse har vi stadig brug for disciplin og at "sætte vores vilje ind" på at gøre det rette. Mange vil opdage, at det nu er lettere at gøre noget ved tingene og ændre deres liv ved "almindelig" kristen disciplin. Følgende slagplan er ikke noget, der skal følges slavisk, eller noget du skal gennemføre hver dag. Se det som en inspiration og en "husker" om ting, der er vigtige i dit liv for beskyttelse og yderligere befrielse. (Jeg nævner dette af hensyn til mennesker, der er/har været plaget af religiøse åndsmagter.) Bed din Himmelske Far lede dig ved Helligånden i, hvad, hvornår og hvordan du skal tage fat i nævnte ting som følger. Slagplanen 1. Fasthold en uforbeholden overgivelse til Jesu Herredømme og Guds vilje - Dette er den grundlæggende beskyttelse. Lydighed og ydmyghed overfor Gud giver guddommelig beskyttelse, for det er de ydmyge, der får nåde og kraft til at sejre og blive bevaret. 2. Bed hver dag - Bliv Guds ven (Jak. 2, 23) - tilbring tid i Guds nærvær - dvæl i Guds nærvær - lig i blød i Helligåndens salveolie - hvil i Gud - modtag fra Gud. Sig fx "Kom Helligånd!" eller " Kom Far Himlen - kom Herre Jesus, jeg vil bare være sammen med dig og kende dig". Du bliver som dem, du er sammen med - så gæt hvad der sker, hvis du bruger meget tid sammen med Faderen, Sønnen og Helligånden. 3. Læs i Bibelen hver dag og tro det. Adlyd det Gud åbenbarer og taler til dig om. 4. Bekend hvem du er i Kristus, og hvad du kan og har i Kristus. Modtag undervisning om og åbenbaring af din identitet i Kristus; at du er retfærdig, uden synd, hellig, elsket af Gud som Jesus - alene på grund af Jesu offer på korset. Modtag dette i tro - uden følelser og gerninger - det er en gave - det har intet med dig at gøre, men alt med Gud og Jesus at gøre. Hvis du får en

16 16 gave på 3 millioner kroner, så har du en ny identitet: du er millionær - selvom du ikke har gjort noget som helst for at fortjene det, og selvom du ikke føler det! (Jeg kan anbefale Richard Hays bog "Nøglen til retfærdighed", Forlaget Powerhouse). 5. Bed meget i tunger. 6. Bliv dagligt fyldt af Helligånden. Hav fællesskab med og lyt til Helligånden. Lyt til Gud. Sid ved Jesu fødder og lyt til Hans ord (Luk. 10, 39). Lad Gud og Jesus tale til dig gennem Helligånden. Lad Ham sende dig ord og syner. Hav 2-vejs kommunikation med Gud, ikke kun envejskommunikation. 7. Lovpris og tak og lovsyng Gud - både gennem din mund og i dit sind. 8. Bekend din synd og omvend dig omgående, hvis du falder i synd. 9. Nægt adgang for fordømmelse, uværdighedsfølelse og urenhedsfølelse over synd, der er renset bort i Jesu blod, og som du har omvendt dig fra. 10. Kom trofast i en god, bibeltro, helligåndsfyldt menighed - underorden dig lederskabets bibelske, åndsledte ledelse. 11. Vær åben for kristne lederes/kristnes rådgivning og formaning. 12. Tjen Gud - som Guds Ord beskriver, og som Gud specifikt leder dig til. 13. Bed for andre, der har problemer - også dæmoniske problemer. 14. Vær forberedt på, at Satan vil angribe og friste dig på områder, hvor du er sat fri. Modstå presset og fristelserne af hele dit hjerte. 15. Stå Djævelen imod - hvad enten det er udefrakommende angreb eller flere iboende åndsmagter, der skal uddrives. Og det kan du gøre i Jesu Kristi navn!). 16. Discipliner dit sind til at fokusere på det, der er rent, trosstyrkende og opbyggende. 17. Undgå alt det, der kan lede dig ind i dine gamle synder og dæmoniske bindinger. 18 Bryd om nødvendigt kontakten med venner/bekendte/familie, der påvirker dig forkert. 19 Samarbejd med Gud om forandringer i dit liv ved at træffe de rette beslutninger/valg. 20. Tag nye skridt i tro på områder, hvor du før havde svært ved at gøre bestemte ting eller ved at "være på en bestemt måde". Herfra vil det være en naturlig ting at begynde på at Befri dit hjem, din kirke og din by/egn/boligområde osv. Brug hæftet Befri dit hjem, din by og din kirke eller Henriks bog.

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Sæt Danmark fri! Sekter og esoteriske organisationer, frimureri og loger. Copyright 2011 Udfrielse.dk Sæt Danmark fri!

Sæt Danmark fri! Sekter og esoteriske organisationer, frimureri og loger. Copyright 2011 Udfrielse.dk Sæt Danmark fri! Liste 2 Afgudsdyrkelse Skriv ethvert forhold eller situation ned, hvor du har haft kontakt til noget okkult eller andre ting, som har slået din bevidsthed ud. Andre Religioner end kristendom Islam Budisme

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

UNDERVISNING Over et forløb på 7 lektioner om at LUK DØRENE FOR DEN ONDE

UNDERVISNING Over et forløb på 7 lektioner om at LUK DØRENE FOR DEN ONDE 1 UNDERVISNING Over et forløb på 7 lektioner om at LUK DØRENE FOR DEN ONDE Af Paula Shields Oversat af Mary Martinussen Januar 2007 Dette hæfte samt hæftet med Henrik Csimadias Befri dit hjem, din kirke

Læs mere

Nutidens synderegister

Nutidens synderegister Nutidens synderegister En hjælp til dig til at få bekendt og gjort op med synden For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Rom.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

De syv dødssynder. Hvad er en dødssynd? Griskhed eller gerrighed Fråseri Vrede Liderlighed Misundelse Hovmod Dovenskab

De syv dødssynder. Hvad er en dødssynd? Griskhed eller gerrighed Fråseri Vrede Liderlighed Misundelse Hovmod Dovenskab De syv dødssynder Griskhed eller gerrighed Fråseri Vrede Liderlighed Misundelse Hovmod Dovenskab Syndsopfattelsen stammer oldgamle religiøse miljøer og til at begynde med var der mange flere synder end

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753 Salmebogens Bønnebog 753 Bønnebogens indhold BØN (indledning) 1.-2. Morgen- og aftenbøn i Luthers lille Katekismus MENNESKELIVET 3.-6. At møde dagen Livsaldre 7.-8. Samliv og ægteskab Forældre og børn

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere