BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER"

Transkript

1 BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER BRUG AF SPØRGESKEMA. 1 BRUG AF SYMBOLER M.M DEN PLAGEDES BØN OG FRASIGELSE. SPØRGESKEMA. SLAGPLAN EFTER BEFRIELSE. Udarbejdet af Børge Laustsen efter Henrik Csizmadias bog Befri Fanger anden udgave, Spørgeskemaet er udarbejdet af Noel og Phil Gibson, Australien og oversat af Henrik Scizmadia Dette hæfte samt hæftet Befri dit hjem, din kirke og din by, og Paula Sheilds undervisningshæfte samt DVD med Henriks undervisning og vidnesbyrd fra d på Egely i Ishøj kan bestilles på eller hos: Børge Laustsen, Gildbrovej tv., 2635 Ishøj. PS. Paula Sheilds hæfte indeholder også en spørgeskema, som er udformer på en lidt anderledes måde DVD en kan også ses på Klik på Befri Fanger eller på GodTube: Udgiver: Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark (FGBMFI), Vestegnen Afd. Hjemmeside: Tryk: Eget tryk

2 2 SPØRGESKEMA TIL BRUG VED BEFRIELSESTJENESTE Spørgeskemaet her kan man bruge ved betjening af mennesker (og dig selv) med befrielse. Der kan være undtagelser, hvor vi undlader det på grund af tidsnød, eller fordi vi bedømmer, at personen ikke er klar til denne omfattende gennemgang. Årsagen kan også være, at personen ikke er kristen og heller ikke er klar til at blive det, men har akutte behov i sit liv, som Jesus i sin kærlighed vil møde. Skemaet afdækker personens problemkompleks. Det giver et godt overblik over dit eller andres problemer, livsstil og synderegister. Det viser hvilke synder, der skal bekendes, hvor der er brug for omvendelse og tilgivelse af andre. Det viser endvidere synder, som personens forældre og bedsteforældre har begået, og som følgelig også skal bekendes. Spørgeskemaet er udarbejdet af Noel og Phil Gibson, Australien og findes på engelsk i deres bog: Freedom in Christ. Det må ikke offentliggøres uden særskilt tilladelse, men må kopieres og bruges i forbindelse med rådgivning og befrielsesforbøn. Brug en overstregningspen til at markere det relevante. Så er det nemmere, at bruge når du beder for personen. Skriv et "B" ud for det, der skal bekendes som synd. Skriv et "0" der, hvor der er brug for omvendelse. Skriv et "T" der, hvor der er brug for tilgivelse af andre. Skemaet afdækker personens problemkompleks. Det giver et godt overblik over dit eller andres problemer, livsstil og synderegister. Det viser hvilke synder, der skal bekendes, hvor der er brug for omvendelse og tilgivelse af andre. Det viser endvidere synder, som personens forældre og bedsteforældre har begået, og som følgelig også skal bekendes. Det, der står skrevet i parentes på denne made: ( Forkastelse Selvforkastelse Frygt for forkastelse) er eksempler på ånder, der muligvis kan binde personen på det gældende problemområde. Altså: ånd af forkastelse, ånd af selv forkastelse, ånd af frygt for forkastelse. Både blandt rådgivere og "patienter" kan der på visse få områder være delte meninger om, hvad der er synd og ikke synd, men enhver må følge Guds Ord og sin samvittighed. Vigtigt: skemaet er ikke en erstatning for afhængighed af Helligånden, åbenbaring fra Helligånden og Helligåndens nådegaver. Men skemaet er en hjælp til at blive ledt af Helligånden. Helligånden kan "bruge" spørgeskemaet til at lede dig og føre dig på sporet. Helligånden kan henlede din opmærksomhed på bestemte dele af spørgeskemaet, som er vigtige at "angribe" for eller mens, du beder. Helligånden kan desuden bruge skemaet til at lede dig til at stille de rette spørgsmål til personen, og henlede din opmærksomhed på punkter i skemaet, som du skal "bore i". Husk: Det er ikke uåndeligt, at stille spørgsmål. Jesus spurgte den dæmonbesatte drengs far: "Hvor længe har han haft det sådan?"(mark. 9, 21). PS. Når der står (Se kapitel..), henvises der til Henrik Csizmadias bog, hvor det meste af teksten er kopieret fra. Jeg (Børge Laustsen) har lavet nogle enkelte tilføjelser Hvor der er anden parentes f.eks. (Ef. 2, 2), henvises der til bibelen. Bogen kan bestilles hos forlaget og koster pr. marts 2014 kr. 225,-

3 3 Plan for brug af spørgeskemaet: 1. Stil spørgsmålene. Marker svarene med overstregningspennen. Skriv "B", "O" og "T" der, hvor det er relevant. Hvis personen ikke er villig til at omvende sig fra bestemte ting, så spørg Gud, om du skal bede for personen eller opgive det. 2. Led personen i at bekende de synder, der skal bekendes og tilgive de personer, som skal tilgives. Led personen i at bekende det, som skemaet ellers nævner. (Se kapitel 11: "Fjernelse af dæmoners legale rettigheder") 3. Gå i gang med at betjene personen med befrielse. Vær opmærksom på: 1. Ikke at trække "interviewet" unødvendigt lang tid ud. Det vil blandt andet sige, at I ikke vikler jer ind i unødvendige detaljer eller diskussioner. 2. Gå ikke i usunde detaljer omkring vedkommendes syndige livsstil. 3. Dæmoner kan begynde at virke i og gennem personen under interviewet for at forvirre både rådgiver og "patient" og for at trække det ud og køre det ud på et sidespor. Det kan være ånder, der blokerer "patientens" hukommelse, så han/hun ikke kan huske vigtige ting. Ånderne kan gøre personen oprørsk og negativ overfor hele processen og rådgiveren. Ånderne kan få personen til at tale som et vandfald og køre rundt i indviklede og forvirrende detaljer og få personen til at gentage sig selv igen og igen. Ånderne føler sig truet og vil hindre syndsbekendelser, tilgivelse og selvfølgelig befrielsesforbønnen. Ånderne ønsker, at I skal bruge al tiden på snak. Ånderne ønsker også at få personen til at gå i vrede over en eller anden bagatel, som de "puster op" i vedkommende. Her gælder det virkelig om at være vågen og bedømme, så man ikke kører med på åndernes spil og heller ikke bliver vred på personen. Hvis personen giver ånderne "ret", og vælger at arbejde sammen med dem, kan det selvfølgelig blive nødvendigt at sige "tak for i dag" og afslutte. 4. Under interviewet kan der komme dæmoniske manifestationer, og der kan ske befrielser ved syndsbekendelser, og ved at personen åbner sit hjerte. Nogle gange kan det være nødvendigt at afbryde interviewet for at uddrive nogle ånder og derefter fortsætte interviewet. Ved syndsbekendelser og frasigelser kan ånder nogle gange blokere personens taleorgan, så han/hun ikke kan bekende sin synd, tilgive andre eller med sin mund frasige diverse forbandelser og syndige aktiviteter. Bind disse ånder og kast dem ud. 5. Giv evt. personen skemaet med hjem, så vedkommende selv kan forsætte. Bed personen om at medbringe skemaet, hvis han/hun ønsker at fortsætte med din/jeres/andres hjælp. Skemaet kan indholde følsomme oplysninger, som han/hun ikke ønsker, at andre ser. Giv evt. også personen skemaet Befri dit hjem, din by og din kirke

4 4 BRUG AF SYMBOLER M.M. (Se kapitel 15 Vore krigsvåben ) Følgende symboler kan bruges i befrielsesprocessen: 1. Krusifiks 2. Salvet olie 3. Salvet vievand HUSK. Symbolerne i sig selv kan ikke gøre noget som helst, men symbolerne minder dæmoner om Jesus sejr og magt. Sammen med Helligånden og vores bøn, kan symbolerne være med til at drive dæmoner ud. Det gælder ved udfrielse af mennesker, dig selv, dit hjem, din kirke og din by/område/bygninger. I alle tilfælde før og under befrielser Lad dig lede af Helligånden og husk, at du altid kan tilkalde Guds krigsengle. (Se kapitel 14) Og gør flittigt brug af vores åndelige krigsvåben, som bl.a. er: Jesus Kristi navn. Jesus Kristi blod. Guds ord. Tungetale. Suk, støn, råb, skrig og brøl i Helligånden. Bedømmelse af ånder, profeti, kundskabsord og troens gave. Tilbedelse og lovsang. Faste. Nadver. Kristus som korsfæstet. Engle De tre ovennævnte symboler. Og ifør dig altid Guds fulde udrustning. (Ef. 6,10-11) Åndens sværd Villighedens sko. Retfærdighedens brynje. Frelsens hjelm. Troens skjold. Sandhedens bælte

5 5 Den plagedes bøn og frasigelse (Skal bekendes før betjening) Jeg bekender Jesus Kristus som min personlige Frelser og Herre! Jeg frasiger mig enhver dæmonisk undertrykkelse i mit liv, som blandt andet skyldes mine forfædres, forældres og mine egne overtrædelser og synder, og jeg gør krav på frigørelse og renselse ved Jesu Kristi blod. Far i Himlen, jeg bekender mine forældres og forfædres synder, særligt okkulte, afgudsdyrkende og seksuelle synder, og jeg beder om syndernes forladelse og Jesu Blods renselse over min slægt. Jeg frasiger mig i Jesu Kristi Navn mine forfædres synder og guder! Far, jeg omvender mig fra enhver syndig holdning, handling og vane i mit liv, som ikke herliggør Jesus Kristus, og jeg beder om tilgivelse, frigørelse, renselse og genoprettelse i Jesu Kristi navn! Jeg frasiger mig Djævelen og al hans væsen og alle hans gerninger og alle dæmoniske indflydelser, bindinger og dæmonisk undertrykkelse i mit liv i Jesu Kristi Navn! Jeg gør krav på den forløsning og frihed, som er lovet mig af Jesus Kristus, så Han må være HERRE over hele min personlighed, og så Han bliver herliggjort i alt, hvad jeg siger og gør! Amen.

6 6 Spørgeskema i forbindelse med befrielse Navn: Alder: Dato: A. FORKASTELSE OG GENEREL ADFIERD 1. Var dit barndomsforhold til dine forældre: Godt? Dårligt? Både og? Problemer med far? Problemer med mor? 2. Er du adopteret? Blev du født udenfor ægteskab? Forkastelse? Selv-forkastelse? Frygt for forkastelse? Arvelig forkastelse? Indbildt forkastelse? (Forkastelse Selv-forkastelse Frygt for forkastelse Selvforsvar Selvbeskyttelse Selvcentrering Selvretfærdighed Selvretfærdiggørelse. Selvmedlidenhed Se1viskhed) 3. Kan du lide at behage andre mennesker? (Stræberi Præstation Optræden Konkurrence Tåbelighed ("spasmager ) 4. Er du en kritisk person? (Kritik Dorn Dømmesyge Misundelse Jalousi) 5. Føler du dig følelsesmæssig umoden? Eller: Hvad er din følelsesmæssige alder? (Barnlighed Ungdommelighed Følelsesmæssig umodenhed Følelsesmæssig overmodenhed) 6. Har du et lavt selvbillede? Føler dig værdiløs? Hader du dig selv? Har du mindreværdskomplekser? Føler dig usikker? Fordømmer dig selv? Straffer dig selv? Tvivler du på din identitet? Tror du, at du er en fiasko/taber? (Mangel på identitet Håbløshed Fortvivlelse Selvanklage Selvfordømmelse Selvstraf 7. (Mænd): Var din far passiv? (Matriarkalsk binding Arvelig Apati Passivitet Mangel på motivation Dovenskab) 8. (Kvinder): Var din mor stærk eller manipulerende? (Matriarkalskbinding Arvelig Manipulation og/eller Kontrol Trolddom) 9. Var det modsatte situationen? 10. Var din familie fattig, da du var barn? (Fattigdom Skam Begærlighed Materialisme Grådighed Havesyge Nærighed)

7 11. Har løgn og tyveri været et problem for dig? (Arvelige rødder Bedrageri Tyveri Kleptomani) 12. Var du ensom som teenager? Ulykkelig? (Ensomhed Tilbagetrækning Isolation Uafhængighed Ulykkelighed Sorg) 13. Har du, som barn, teenager eller senere i livet, lidt på grund af en uretfærdighed? I så fald; hvem forårsagede det? Navn(e): (Tilgiv denne/disse personer og bryd ethvert bånd til denne/disse personer) (Fantasi Eskapisme/Virkelighedsflugt Uretfærdighed Sårethed Sorg Vrede Krænkelse Bitterhed Hævn Forkastelse) 14. Har du problemer med at give eller modtage kærlighed? (Hindret i at udtrykke følelser Følelsesmæssige bindinger Kulde Følelsesmæssig frigiditet/kulde) 15. Finder du det let at kommunikere med personer tæt på dig? (Hvis nej: Stædighed Uvillighed til at kommunikere) 16. Er du perfektionist? Er du "arbejdholiker"? Er eller var en af dine forældre perfektionist eller "arbejdholiker"? (Arvelig perfektionisme Pressende ånd Frustrationer Stress Besættelse Rastløshed) 17. Kommer du fra en stolt familie? 18. Har du personligt et problem med stolthed? (Stolthed Hovmod Arrogance Egoisme Selvcentrering Selvafgudsdyrkelse Falsk ydmyghed) 19. Har du eller har du haft problemer med: Utålmodighed? Irritation? Lunefuldhed? Oprør? Stædighed? Vrede? Hidsighed? Vold? Fristelse til mord? 20. Har du eller har du haft problemer med at: Bande? Spotte? Sjofel tale? 21. Har du utilgivelighed - fornærmethed - bitterhed - had til andre mennesker? Navn(e):... (Tilgiv disse mennesker - bryd bånd til mennesker) (Utilgivelighed Krænkethed Bitterhed Nag Had Hævn Vold Mord ) 7

8 8 B. MENTALE OG FØLELSESM/ESSIGE PROBLEMER 1. Bliver du let frustreret? Viser du det? Skjuler du det? 2. Er du en ængstelig person? Bekymrer du dig? Bliver deprimeret? 3. Bliver eller blev en af dine forældre deprimerede? Hvis ja: Ængstelse Bekymring Depression Tungsindighed Anspændthed Nervøsitet Overfølsomhed 4. Har dine forældre, bedsteforældre eller søskende lidt af nervøsitet eller mentale problemer? Hvem var det? Navn:. (Arvelige psykiatriske ånder Skizofreni Angst neurose Maniodepressiv Paranoia) 5. Har du personligt modtaget psykiatrisk rådgivning? Været indlagt? Elektro chock-behandling (E.C.T.)? Psykoanalyse? (Psykiatriske ånder Forvirring Andre ånder) 6. Er du nogensinde blevet hypnotiseret? Årsag? (Sindskontrol Forvirring m.v.) 7. Har du taget en videregående uddannelse? (Intellektualisme Rationalisme Humanisme Ateisme Skepticisme Vantro Polemik Urimelighed Stædighed Afhængighed Spot Intellektuel stolthed Arrogance Overlegenhed Hovmod Indbildskhed) 8. Føler du dig nogle gange mentalt forvirret? Har du mentale blokeringer? (Forvirring Ubeslutsomhed Mørke Glemsomhed Distraktion) 9. Dagdrømmer du? Har du mentale fantasier? (Eskapisme Ophøjethed Fantasi Mentale billeder) 10. Har du problemer med dårlige drømme? Mareridt? Søvnløshed? (Død Vold Frygt Begær - eller hvad der ellers måtte passe til drømmene)

9 9 11. Har du nogensinde været fristet til at begå selvmord? Har du prøvet? (Ødelæggelse Selvdestruktion Selvmord Død) 12. Har du nogensinde ønsket at dø? Har du sagt det? (Bryd effekten af denne forbandelse i Jesu Kristi Navn og tal det modsatte ud) ( Død) 13. Har du været plaget af nogle af de følgende former for frygt? Nederlag? Fejl? Være ude af stand til at magte situationer? Utilstrækkelighed? Autoritetspersoner? Mørke? Død? Voldtægt? Vold? Være alene? Ensomhed? Helligånden? Helligåndens gaver? Satan og onde ånder? Fremtiden? Mænd? Kvinder? Menneskemængde? Andres meninger? Sindssyge? Offentlig tale? Ulykker? For at ens elskede skal komme til skade eller dø? Højder? Pladsangst? Lukkede rum? Skilsmisse eller ægteskabsbrud? Alvorlige sygdomme? Alderdom? Ægteskab? At blive forladt? Edderkopper? Slanger? Hunde? Dyr? Vand"? Smerte? Høje lyde"? Flyve? Panikangst? Andre former frygt?... C. OKKULTISME OG TROLDDOM 1. Har du nogensinde indgået en pagt med Djævelen? (Bryd pagten i Jesu Kristi Navn og ved Jesu Kristi Pagtsblod og proklamer at vedkommende nu har indgået en evig pagt med Gud ved Jesu Kristi dyrebare blod) (Anti-Krist Satan-tilbedelse.Afgudsdyrkelse Kontrol 'Trolddom Forførelse Plageånder) 2. Er der nogen i din nærmeste familie, som har været frimurer? (Bryd frimureriets forbandelse og den Luciferiske doktrins forban delse) (Afgudsdyrkelse Okkultisme Trolddom Spotteri Anti-Krist Apati Følelsesmæssig hårdhed Forvirring Skepticisme Tvivl Vantro Skrøbeligheder Sygdomme Allergier Finansielle katastrofer Poltergeis t Det 3. øje Falsk religion Forførelse Indlæringsvanskeligheder) 3. Ved du, om der er lagt nogen forbandelse på dig eller din familie? Sigøjnere? Woodo? Hekse? Afrikanske troldmænd? Osv. 4. Ved du, om der er nogle om dine forældre eller bedsteforældre, der har været involveret i okkultisme eller trolddom? Hvem var det?... I hvilken grad?... (Bryd familieforbandelser i Jesu Kristi Navn og kast enhver associeret ånd ud) (Hekseri Trolddom Okkultisme Magi Spiritisme Spådom Astrologi Familiær ånder) 5. Har du haft nogen personlig erfaring med: Spåmænd/koner? Tarotkort? Håndlæsning; (kiromanti)? Astrologi? Stjernetegn? Krystalkugler"? Krystaller/sten? Quija boards'? Ånden i glasset? Spiritisme"? Seancer? Medier? Akkupunktur? Zoneterapi? Okkulte healer? Kinesiologi? Pendulering"? Farveterapi? Ufologi? Astral rejser? Levitation (du selv/genstande svæver i luften)? Lykke-amuletter? Okkulte lege? Sort magi? Dæmon-tilbedelse? Clairvoyance? New Age-bevægelsen?

10 Andet? Har du læst bøger/blade om okkultisme eller trolddom og/el. nyreligigsitet? Hvilke forfattere/titler/blade? (Ex.: Dennis Wheatley - Edgar Cayce - Shirley McLean - Alister Crowlev - Jean Dixon - Ram Dass - Jonathan Livingston Seagul - Eckart - Johann Greber - Martinus - Asger Lorenzen - Alice Bailey - Nyt Aspekt - Andet?) 7. Har du spillet dæmoniske spil Set dæmoniske film? Gyserfilm? 8. Har du praktiseret transcendental meditation? Hvad var dit mantra:... (Frasig dig mantraet i Jesu Kristi Navn og bekend: "Jeg påkalder kun Herren Jesu Kristi Navn!") (Hinduisme Buddhisme Afgudsdyrkelse Forførelse Mørke) 9. Har du været involveret i Østens religioner? Fulgt en guru? Hvem: (Ånd af nævnte guru Swami Religiøs forførelse Falsk religion Afgudsdyrkelse Antisandhed Antikrist) Har du været i et hedensk tempel? Har du ofret? Har du dyrket nogen form for yoga? Meditation? Øvelser? 12. Har du lært eller brugt nogen form for sinds-kommunikation? - eller kontrol af andre? (I'.S.P. Silva mind control Sinds dynamik Sinds-inediumitet Forvirring) 13. Har du brugt dit sind til at kontrollere dine egne følelser? (Forløs indelukkede følelser Anti-kærlighed Selvkontrol) 14. Var dine forældre eller bedsteforældre overtroiske? Var eller er du? (Overtro) 15. Har du båret lykke-amuletter eller zodiac-tegn eller tegnlsymboler på overtro? (Bryd indflydelser - brænd/ødelæg tingene) 16. Har du nogen symboler på afguder eller ånde-tilbedelse? (Ex.: Buddhaer - totempæle - ansigtsmasker: Brændes, smides væk, indflydelser brydes) 17. Bliver du "tændt", "høj"/begejstret af: Dæmonisk kunst? Abstrakt kunst? Surrealistisk kunst? Blomsterkunst? (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 18. Bliver du "tændt", "hoj"/begejstret af bestemt musik: Klassisk? Rock? Punk rock? Breakdance? Country & western? Heavy metal? Gotisk? New Age? Hip-hop? Rap? Andet? (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 19. Har du lært nogen form for kampsport? Kung fu? Tae-kwon-do? Karate? Andet?

11 11 (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 20. Har du oplevet»varsler«? Deja vu? Synskhed? (Synskhed Falske åndelige gaver Familiær ånder Bedrag) 21. Har du været involveret i "ildvandring"? Gået på gløder? Voodoo? Andre hedenske ceremonier?... D. SEXUELLE PROBLEMER 1. Har du begærlige tanker? Fantasi-begær? Type:... (Hetrosexuel - homosexuel - pædofil - bi-sexuel) 2. Er der noget der tyder på begær i dine forældre eller bedsteforældre? (Arvelig begær - plus evt. andre relevante ånder) 3. Har du masturberet? Masturberer du stadig? Hvor ofte?...er det tvangspræget? (Vane Selv-utilgivelighed Skyld Falsk trøst Fantasi-begær Pornografi Skyld Skam Afhængighed) 4. Er du blevet seksuelt misbrugt af nogen udenfor din familie som barn eller teenager? Af hvem:... (Tilgiv misbrugeren og bryd ethvert bånd til vedkommende i Jesu Kristi navn) (Forulempelse Besmittelse Urene seksuelle ånder Begær Had) 5. Har du været udsat for incest? Hvilket familiemedlem:... (Tilgiv vedkommende og bryd ethvert bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) ( Incest Frigiditet Vrede Had Begær Urenhed Urene seksuelle ånder Skyld Skam) 6. Har du seksuelt misbrugt? eller voldtaget nogen? eller begået incest? Er du blevet voldtaget? 7. Har du bedrevet utugt? (som ugift) Eller hor? (mindst den ene part gift) Eller "petting"? (gensidig erotisk stimulation uden samleje) (Incest Utugt Hor Teknisk utugt eller hor Blottelse)

12 8. (Mænd:) Har du haft homoseksuelle begær, oplevelser eller forhold? Navn på evt. fast partner:... (Bryd bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) (Homoseksuel Anti feminisme Kvindehad Forkastelse Afgudsdyrkelse af det mandlige kønsorgan Oral sex Anal sex Fornedrelse Skam Skyld) (Kvinder:) Har du haft lesbiske begær, oplevelser eller forhold? Navn på evt. fast partner:. (Bryd bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) (Lesbisk Feminisme Oprør Anti-maskulinitet Mandehad Afgudsdyrkelse af sexorganer Forkastelse Skam Skyld) 9. (Gifte kvinder:) Er du seksuelt frigid? (Frigiditet Følelsesmæssig kulde Krænkethed Bitterhed Afstraffelse) 10. Har du haft sexuelle fantasier om et dyr? Eller har haft sex med et dyr? (Dyrets ånd Bestialitet Skyld Skam Fantasi) 11. Har pornografi tiltrukket dig? Har du læst pornoblade, set pornofilm eller live sex-shows? (Pornografi Fantasi-begær Begær Urenhed Utugt Perversion Vane Fascination) 12. Har du praktiseret oral sex? (Oral sex Skyld Skam Fornedrelse Afgudsdyrkelse af sex-organer Perversion Utilgivelighed Frigiditet) Har du praktiseret anal-sex? (Anal sex Homoseksualitet Sodomi Perversion Urenhed Besmittelse Fornedrelse Skam Skyld Forkastelse) 14. Har du fået en abort? (Mord D,ød Grædende ånd i livmoder Sorg Utilgivelighed Krænkethed Bitterhed Had) 15. (Mænd:) Har du været ansvarlig for en abort? 16. Har du oplevet en seksuel stimulation/et seksuelt klimaks udenfor din kontrol forårsaget af en ukendt kilde? (Incubus Succubus Sindskontrol Skyld Fornedrelse) E. AFHÆNGIGHED OG MISBRUG 1. Hvilke afhængigheder er kendt i din familie?... (Bryd arvelig afhængighed i Jesu Kristi Navn) 2. Har du eller er du afhængig af: Stoffer? Medicin? Alkohol? Rygning? Mad? Spil? Tvangsmæssig motion?

13 13 Ødsler med penge/tvangsmæssig forbruger? (Falsk trøst Afhængighed Flugt Vane Tvang Lyst til... ) F. ETNISKE OG KULTURELLE BINDINGER 1. Hvad er dit fødeland?: Har du levet i andre lande?:. (Frigør fra kulturelle ånder fra nuværende land og tidligere lande, man har beboet) 3. Hvor var din mor født? Din far? 4. Hvor var dine bedsteforældre født? Mors mor....mors far..... Fars mor....fars far.... (Etniske ånder) 5. Har du været en del af en subkultur? (Ex-surfere rockere hippier stofmisbrugsmiljø New Age) Andet:. G. RELIGIØSITET 1. Hvad er din kirkebaggrund? (Bryd indvielse til helgen i Jesu Kristi Navn) (Religiøs Lovviskhed Tradition Stolthed Sekterisme Kirkediskrimination Ånd af kirkesamfund Falsk lære Maria eller helgendyrkelse) 2. Har du og/el. dine forældre og/el. dine bedsteforældre været i en falsk kult? Navn:... (Ex.: Jehovas Vidner - Mormoner - Scientology - Wild Goose - Bahai - The Unification Church (Moonier)) (Kultens ånd Gurus/leders kontrollerende ånd Bedrag Vildfarelse Falsk religion Anti-Krist Falsk doktrin Vantro) H. KRISTEN TRO

14 14 1. Fortæl med et ord hvem Jesus Kristus er for dig? 2. Hvad betyder Jesu Kristi blod for dig? Har du frelsesvished? Er du villig til at omvende dig fra enhver syndig holdning, handling eller vane? 5. Har du problemer med tvivl og vantro i dit daglige kristenliv? (Vantro Tvivl Skepticisme Forvirring Åndelig blindhed) I. SYGDOM OG SVAGHED 1. Lider du af kroniske sygdomme, svagheder, skrøbeligheder eller allergier? (Sygdom Svaghed Smerte Allergi) Er der andre problemer, som ikke er dukket af spørgeskemaet? Slagplan efter befrielse Efter befrielse er det selvfølgelig vigtigt at beholde den befrielse, der er modtaget. Som en grundregel kan man sige: Fortsatte problemer eller tilbagevendende problemer hos seriøse kristne ikke betyder, at de ikke har modtaget befrielse, eller at ånderne er kommet tilbage, men at de behøver mere befrielse, eller også at de oplever et stærkt "tryk" fra fjenden, for at han kan genindtage sin platform i vedkommendes liv. Hvad der end er tilfældet, er det vigtigt med et disciplineret, overgivent kristenliv (Se kapitel 2). Desuden er det vigtigt at huske på, at det er Gud, der bevarer os: "Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel.." (Jud. 24) "Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme..." (1. Thess. 5, 23) "Men trofast er Herren, Han vil styrke jer og bevare jer fra det onde." (2. Thess. 3, 3)

15 15 Jesus: "Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde (eller: den Onde)" (Joh. 17, 15) I det følgende er skitseret en "slagplan" for, hvordan man kan beholde sin befrielse. Desuden er det en plan for, hvordan man kan leve sin befrielse ud. Med dette mener jeg, at du bryder gamle vaner og tager skridt i tro og disciplin, som du før var hindret i pga. dæmonisk undertrykkelse. Når disse skridt tages, vil mange til deres glæde og forbløffelse opdage, at de nu kan gøre noget/"være noget", der var umuligt eller meget svært før. Befrielse er ikke en magisk løsning på alle vores problemer, men det er en del af løsningen - og i nogle tilfælde en afgørende del. Efter befrielse har vi stadig brug for disciplin og at "sætte vores vilje ind" på at gøre det rette. Mange vil opdage, at det nu er lettere at gøre noget ved tingene og ændre deres liv ved "almindelig" kristen disciplin. Følgende slagplan er ikke noget, der skal følges slavisk, eller noget du skal gennemføre hver dag. Se det som en inspiration og en "husker" om ting, der er vigtige i dit liv for beskyttelse og yderligere befrielse. (Jeg nævner dette af hensyn til mennesker, der er/har været plaget af religiøse åndsmagter.) Bed din Himmelske Far lede dig ved Helligånden i, hvad, hvornår og hvordan du skal tage fat i nævnte ting som følger. Slagplanen 1. Fasthold en uforbeholden overgivelse til Jesu Herredømme og Guds vilje - Dette er den grundlæggende beskyttelse. Lydighed og ydmyghed overfor Gud giver guddommelig beskyttelse, for det er de ydmyge, der får nåde og kraft til at sejre og blive bevaret. 2. Bed hver dag - Bliv Guds ven (Jak. 2, 23) - tilbring tid i Guds nærvær - dvæl i Guds nærvær - lig i blød i Helligåndens salveolie - hvil i Gud - modtag fra Gud. Sig fx "Kom Helligånd!" eller " Kom Far Himlen - kom Herre Jesus, jeg vil bare være sammen med dig og kende dig". Du bliver som dem, du er sammen med - så gæt hvad der sker, hvis du bruger meget tid sammen med Faderen, Sønnen og Helligånden. 3. Læs i Bibelen hver dag og tro det. Adlyd det Gud åbenbarer og taler til dig om. 4. Bekend hvem du er i Kristus, og hvad du kan og har i Kristus. Modtag undervisning om og åbenbaring af din identitet i Kristus; at du er retfærdig, uden synd, hellig, elsket af Gud som Jesus - alene på grund af Jesu offer på korset. Modtag dette i tro - uden følelser og gerninger - det er en gave - det har intet med dig at gøre, men alt med Gud og Jesus at gøre. Hvis du får en

16 16 gave på 3 millioner kroner, så har du en ny identitet: du er millionær - selvom du ikke har gjort noget som helst for at fortjene det, og selvom du ikke føler det! (Jeg kan anbefale Richard Hays bog "Nøglen til retfærdighed", Forlaget Powerhouse). 5. Bed meget i tunger. 6. Bliv dagligt fyldt af Helligånden. Hav fællesskab med og lyt til Helligånden. Lyt til Gud. Sid ved Jesu fødder og lyt til Hans ord (Luk. 10, 39). Lad Gud og Jesus tale til dig gennem Helligånden. Lad Ham sende dig ord og syner. Hav 2-vejs kommunikation med Gud, ikke kun envejskommunikation. 7. Lovpris og tak og lovsyng Gud - både gennem din mund og i dit sind. 8. Bekend din synd og omvend dig omgående, hvis du falder i synd. 9. Nægt adgang for fordømmelse, uværdighedsfølelse og urenhedsfølelse over synd, der er renset bort i Jesu blod, og som du har omvendt dig fra. 10. Kom trofast i en god, bibeltro, helligåndsfyldt menighed - underorden dig lederskabets bibelske, åndsledte ledelse. 11. Vær åben for kristne lederes/kristnes rådgivning og formaning. 12. Tjen Gud - som Guds Ord beskriver, og som Gud specifikt leder dig til. 13. Bed for andre, der har problemer - også dæmoniske problemer. 14. Vær forberedt på, at Satan vil angribe og friste dig på områder, hvor du er sat fri. Modstå presset og fristelserne af hele dit hjerte. 15. Stå Djævelen imod - hvad enten det er udefrakommende angreb eller flere iboende åndsmagter, der skal uddrives. Og det kan du gøre i Jesu Kristi navn!). 16. Discipliner dit sind til at fokusere på det, der er rent, trosstyrkende og opbyggende. 17. Undgå alt det, der kan lede dig ind i dine gamle synder og dæmoniske bindinger. 18 Bryd om nødvendigt kontakten med venner/bekendte/familie, der påvirker dig forkert. 19 Samarbejd med Gud om forandringer i dit liv ved at træffe de rette beslutninger/valg. 20. Tag nye skridt i tro på områder, hvor du før havde svært ved at gøre bestemte ting eller ved at "være på en bestemt måde". Herfra vil det være en naturlig ting at begynde på at Befri dit hjem, din kirke og din by/egn/boligområde osv. Brug hæftet Befri dit hjem, din by og din kirke eller Henriks bog.

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Thorsminde. Et Kristent Fællesskab. Renselse af sjælen for urenhed bøn og frasigelse. Den praktiske del. (Selvransagelse / selvudfrielse)

Thorsminde. Et Kristent Fællesskab. Renselse af sjælen for urenhed bøn og frasigelse. Den praktiske del. (Selvransagelse / selvudfrielse) Renselse af sjælen for urenhed bøn og frasigelse Den praktiske del (Selvransagelse / selvudfrielse) Processen med at finde aktive ting i vores liv / sjælen Når man skal finde de bånd og lænker, som stadig

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Forklaring til den udstillede ikon. Forsonings- og helbredelsesmesse. Messe for aborterede og dødfødte børn

Forklaring til den udstillede ikon. Forsonings- og helbredelsesmesse. Messe for aborterede og dødfødte børn Forklaring til den udstillede ikon. Ikonen, som er udstillet under messen, er malet af tre unge mænd fra Cenacolo Fællesskabet. Den viser Anastasis, Opstandelsen. Som på alle ikoner, er baggrunden af guld

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI DIT HJEM, BY OG KIRKE

BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI DIT HJEM, BY OG KIRKE 1 BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI DIT HJEM, BY OG KIRKE BRUG AF SYMBOLER M.M. BEFRI DIT HJEM BEFRI DIN KIRKE BEFRI DIN BY KRIG MOD DÆMONER Udarbejdet af Børge Laustsen efter Henrik Csizmadias bog Befri Fanger

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen 1 3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen Vi er dybt inde i fastetiden og nået frem til den

Læs mere

Gruppeopgave til bibeltime 1

Gruppeopgave til bibeltime 1 Gruppeopgave til bibeltime 1 Opgave 1: Johannes pegede på Jesus! Hvordan ser du ham? (individuel opgave) 1. Hvilke af nedenstående ord passer på dit billede af Jesus? Sæt en ring omkring de ord, som passer

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30. Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12

Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30. Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12 Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30 Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12 v1 Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425.

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425. 1 2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl. 10.00. Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vi er

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm Jeg er en vinder -5 Guds fulde rustning frelsens hjelm Mål: Vi viser børnene, at vi altid skal holde fast ved, at Jesus kommer for at frelse os: 1. gang fra synden, derefter fra fjendens angreb og til

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Omvendelse fra døde gerninger

Omvendelse fra døde gerninger TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: OMVENDELSE FRA DØDE GERNINGER Omvendelse fra døde gerninger Hvad vil det sige at være et godt menneske? Om du spøger 100 tilfældige Er du et godt menneske? vil nok

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477 1 22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 289/695/439/382/477 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Bed med Hænderne (Kristuskrans)

Bed med Hænderne (Kristuskrans) Bed med Hænderne (Kristuskrans) Tema Gud i dit liv Deltagere Max 10 pr. hold Varighed Ca. 2 timer Sted Inde Materialer Nåle, perler, snor, saks, ark om Kristuskransen til udlevering Forberedelse Kopier

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Søndag seksagesima 2015 Hurup

Søndag seksagesima 2015 Hurup Søndag seksagesima 2015 Hurup Markus 4, 1-20 Herre, lær mig at lytte til det, du vil med mig, og gør mig fri af det, som binder mig til mit eget. AMEN Moar! kaldte den ene af drengene. Mor var ude i køkkenet.

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg er en vinder -6. Guds fulde rustning åndens sværd

Jeg er en vinder -6. Guds fulde rustning åndens sværd Jeg er en vinder -6 Guds fulde rustning åndens sværd Mål: Vi fortæller børnene, hvor vigtigt det er, at kende og bruge Guds Ord. Grib Åndens sværd, som er Guds ord. Bibelen er ikke bare en bog med bogstaver,

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft ROM 3:24

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere