BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER"

Transkript

1 BEFRIELSESTJENESTEN BEFRI FANGER BRUG AF SPØRGESKEMA. 1 BRUG AF SYMBOLER M.M DEN PLAGEDES BØN OG FRASIGELSE. SPØRGESKEMA. SLAGPLAN EFTER BEFRIELSE. Udarbejdet af Børge Laustsen efter Henrik Csizmadias bog Befri Fanger anden udgave, Spørgeskemaet er udarbejdet af Noel og Phil Gibson, Australien og oversat af Henrik Scizmadia Dette hæfte samt hæftet Befri dit hjem, din kirke og din by, og Paula Sheilds undervisningshæfte samt DVD med Henriks undervisning og vidnesbyrd fra d på Egely i Ishøj kan bestilles på eller hos: Børge Laustsen, Gildbrovej tv., 2635 Ishøj. PS. Paula Sheilds hæfte indeholder også en spørgeskema, som er udformer på en lidt anderledes måde DVD en kan også ses på Klik på Befri Fanger eller på GodTube: Udgiver: Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark (FGBMFI), Vestegnen Afd. Hjemmeside: Tryk: Eget tryk

2 2 SPØRGESKEMA TIL BRUG VED BEFRIELSESTJENESTE Spørgeskemaet her kan man bruge ved betjening af mennesker (og dig selv) med befrielse. Der kan være undtagelser, hvor vi undlader det på grund af tidsnød, eller fordi vi bedømmer, at personen ikke er klar til denne omfattende gennemgang. Årsagen kan også være, at personen ikke er kristen og heller ikke er klar til at blive det, men har akutte behov i sit liv, som Jesus i sin kærlighed vil møde. Skemaet afdækker personens problemkompleks. Det giver et godt overblik over dit eller andres problemer, livsstil og synderegister. Det viser hvilke synder, der skal bekendes, hvor der er brug for omvendelse og tilgivelse af andre. Det viser endvidere synder, som personens forældre og bedsteforældre har begået, og som følgelig også skal bekendes. Spørgeskemaet er udarbejdet af Noel og Phil Gibson, Australien og findes på engelsk i deres bog: Freedom in Christ. Det må ikke offentliggøres uden særskilt tilladelse, men må kopieres og bruges i forbindelse med rådgivning og befrielsesforbøn. Brug en overstregningspen til at markere det relevante. Så er det nemmere, at bruge når du beder for personen. Skriv et "B" ud for det, der skal bekendes som synd. Skriv et "0" der, hvor der er brug for omvendelse. Skriv et "T" der, hvor der er brug for tilgivelse af andre. Skemaet afdækker personens problemkompleks. Det giver et godt overblik over dit eller andres problemer, livsstil og synderegister. Det viser hvilke synder, der skal bekendes, hvor der er brug for omvendelse og tilgivelse af andre. Det viser endvidere synder, som personens forældre og bedsteforældre har begået, og som følgelig også skal bekendes. Det, der står skrevet i parentes på denne made: ( Forkastelse Selvforkastelse Frygt for forkastelse) er eksempler på ånder, der muligvis kan binde personen på det gældende problemområde. Altså: ånd af forkastelse, ånd af selv forkastelse, ånd af frygt for forkastelse. Både blandt rådgivere og "patienter" kan der på visse få områder være delte meninger om, hvad der er synd og ikke synd, men enhver må følge Guds Ord og sin samvittighed. Vigtigt: skemaet er ikke en erstatning for afhængighed af Helligånden, åbenbaring fra Helligånden og Helligåndens nådegaver. Men skemaet er en hjælp til at blive ledt af Helligånden. Helligånden kan "bruge" spørgeskemaet til at lede dig og føre dig på sporet. Helligånden kan henlede din opmærksomhed på bestemte dele af spørgeskemaet, som er vigtige at "angribe" for eller mens, du beder. Helligånden kan desuden bruge skemaet til at lede dig til at stille de rette spørgsmål til personen, og henlede din opmærksomhed på punkter i skemaet, som du skal "bore i". Husk: Det er ikke uåndeligt, at stille spørgsmål. Jesus spurgte den dæmonbesatte drengs far: "Hvor længe har han haft det sådan?"(mark. 9, 21). PS. Når der står (Se kapitel..), henvises der til Henrik Csizmadias bog, hvor det meste af teksten er kopieret fra. Jeg (Børge Laustsen) har lavet nogle enkelte tilføjelser Hvor der er anden parentes f.eks. (Ef. 2, 2), henvises der til bibelen. Bogen kan bestilles hos forlaget og koster pr. marts 2014 kr. 225,-

3 3 Plan for brug af spørgeskemaet: 1. Stil spørgsmålene. Marker svarene med overstregningspennen. Skriv "B", "O" og "T" der, hvor det er relevant. Hvis personen ikke er villig til at omvende sig fra bestemte ting, så spørg Gud, om du skal bede for personen eller opgive det. 2. Led personen i at bekende de synder, der skal bekendes og tilgive de personer, som skal tilgives. Led personen i at bekende det, som skemaet ellers nævner. (Se kapitel 11: "Fjernelse af dæmoners legale rettigheder") 3. Gå i gang med at betjene personen med befrielse. Vær opmærksom på: 1. Ikke at trække "interviewet" unødvendigt lang tid ud. Det vil blandt andet sige, at I ikke vikler jer ind i unødvendige detaljer eller diskussioner. 2. Gå ikke i usunde detaljer omkring vedkommendes syndige livsstil. 3. Dæmoner kan begynde at virke i og gennem personen under interviewet for at forvirre både rådgiver og "patient" og for at trække det ud og køre det ud på et sidespor. Det kan være ånder, der blokerer "patientens" hukommelse, så han/hun ikke kan huske vigtige ting. Ånderne kan gøre personen oprørsk og negativ overfor hele processen og rådgiveren. Ånderne kan få personen til at tale som et vandfald og køre rundt i indviklede og forvirrende detaljer og få personen til at gentage sig selv igen og igen. Ånderne føler sig truet og vil hindre syndsbekendelser, tilgivelse og selvfølgelig befrielsesforbønnen. Ånderne ønsker, at I skal bruge al tiden på snak. Ånderne ønsker også at få personen til at gå i vrede over en eller anden bagatel, som de "puster op" i vedkommende. Her gælder det virkelig om at være vågen og bedømme, så man ikke kører med på åndernes spil og heller ikke bliver vred på personen. Hvis personen giver ånderne "ret", og vælger at arbejde sammen med dem, kan det selvfølgelig blive nødvendigt at sige "tak for i dag" og afslutte. 4. Under interviewet kan der komme dæmoniske manifestationer, og der kan ske befrielser ved syndsbekendelser, og ved at personen åbner sit hjerte. Nogle gange kan det være nødvendigt at afbryde interviewet for at uddrive nogle ånder og derefter fortsætte interviewet. Ved syndsbekendelser og frasigelser kan ånder nogle gange blokere personens taleorgan, så han/hun ikke kan bekende sin synd, tilgive andre eller med sin mund frasige diverse forbandelser og syndige aktiviteter. Bind disse ånder og kast dem ud. 5. Giv evt. personen skemaet med hjem, så vedkommende selv kan forsætte. Bed personen om at medbringe skemaet, hvis han/hun ønsker at fortsætte med din/jeres/andres hjælp. Skemaet kan indholde følsomme oplysninger, som han/hun ikke ønsker, at andre ser. Giv evt. også personen skemaet Befri dit hjem, din by og din kirke

4 4 BRUG AF SYMBOLER M.M. (Se kapitel 15 Vore krigsvåben ) Følgende symboler kan bruges i befrielsesprocessen: 1. Krusifiks 2. Salvet olie 3. Salvet vievand HUSK. Symbolerne i sig selv kan ikke gøre noget som helst, men symbolerne minder dæmoner om Jesus sejr og magt. Sammen med Helligånden og vores bøn, kan symbolerne være med til at drive dæmoner ud. Det gælder ved udfrielse af mennesker, dig selv, dit hjem, din kirke og din by/område/bygninger. I alle tilfælde før og under befrielser Lad dig lede af Helligånden og husk, at du altid kan tilkalde Guds krigsengle. (Se kapitel 14) Og gør flittigt brug af vores åndelige krigsvåben, som bl.a. er: Jesus Kristi navn. Jesus Kristi blod. Guds ord. Tungetale. Suk, støn, råb, skrig og brøl i Helligånden. Bedømmelse af ånder, profeti, kundskabsord og troens gave. Tilbedelse og lovsang. Faste. Nadver. Kristus som korsfæstet. Engle De tre ovennævnte symboler. Og ifør dig altid Guds fulde udrustning. (Ef. 6,10-11) Åndens sværd Villighedens sko. Retfærdighedens brynje. Frelsens hjelm. Troens skjold. Sandhedens bælte

5 5 Den plagedes bøn og frasigelse (Skal bekendes før betjening) Jeg bekender Jesus Kristus som min personlige Frelser og Herre! Jeg frasiger mig enhver dæmonisk undertrykkelse i mit liv, som blandt andet skyldes mine forfædres, forældres og mine egne overtrædelser og synder, og jeg gør krav på frigørelse og renselse ved Jesu Kristi blod. Far i Himlen, jeg bekender mine forældres og forfædres synder, særligt okkulte, afgudsdyrkende og seksuelle synder, og jeg beder om syndernes forladelse og Jesu Blods renselse over min slægt. Jeg frasiger mig i Jesu Kristi Navn mine forfædres synder og guder! Far, jeg omvender mig fra enhver syndig holdning, handling og vane i mit liv, som ikke herliggør Jesus Kristus, og jeg beder om tilgivelse, frigørelse, renselse og genoprettelse i Jesu Kristi navn! Jeg frasiger mig Djævelen og al hans væsen og alle hans gerninger og alle dæmoniske indflydelser, bindinger og dæmonisk undertrykkelse i mit liv i Jesu Kristi Navn! Jeg gør krav på den forløsning og frihed, som er lovet mig af Jesus Kristus, så Han må være HERRE over hele min personlighed, og så Han bliver herliggjort i alt, hvad jeg siger og gør! Amen.

6 6 Spørgeskema i forbindelse med befrielse Navn: Alder: Dato: A. FORKASTELSE OG GENEREL ADFIERD 1. Var dit barndomsforhold til dine forældre: Godt? Dårligt? Både og? Problemer med far? Problemer med mor? 2. Er du adopteret? Blev du født udenfor ægteskab? Forkastelse? Selv-forkastelse? Frygt for forkastelse? Arvelig forkastelse? Indbildt forkastelse? (Forkastelse Selv-forkastelse Frygt for forkastelse Selvforsvar Selvbeskyttelse Selvcentrering Selvretfærdighed Selvretfærdiggørelse. Selvmedlidenhed Se1viskhed) 3. Kan du lide at behage andre mennesker? (Stræberi Præstation Optræden Konkurrence Tåbelighed ("spasmager ) 4. Er du en kritisk person? (Kritik Dorn Dømmesyge Misundelse Jalousi) 5. Føler du dig følelsesmæssig umoden? Eller: Hvad er din følelsesmæssige alder? (Barnlighed Ungdommelighed Følelsesmæssig umodenhed Følelsesmæssig overmodenhed) 6. Har du et lavt selvbillede? Føler dig værdiløs? Hader du dig selv? Har du mindreværdskomplekser? Føler dig usikker? Fordømmer dig selv? Straffer dig selv? Tvivler du på din identitet? Tror du, at du er en fiasko/taber? (Mangel på identitet Håbløshed Fortvivlelse Selvanklage Selvfordømmelse Selvstraf 7. (Mænd): Var din far passiv? (Matriarkalsk binding Arvelig Apati Passivitet Mangel på motivation Dovenskab) 8. (Kvinder): Var din mor stærk eller manipulerende? (Matriarkalskbinding Arvelig Manipulation og/eller Kontrol Trolddom) 9. Var det modsatte situationen? 10. Var din familie fattig, da du var barn? (Fattigdom Skam Begærlighed Materialisme Grådighed Havesyge Nærighed)

7 11. Har løgn og tyveri været et problem for dig? (Arvelige rødder Bedrageri Tyveri Kleptomani) 12. Var du ensom som teenager? Ulykkelig? (Ensomhed Tilbagetrækning Isolation Uafhængighed Ulykkelighed Sorg) 13. Har du, som barn, teenager eller senere i livet, lidt på grund af en uretfærdighed? I så fald; hvem forårsagede det? Navn(e): (Tilgiv denne/disse personer og bryd ethvert bånd til denne/disse personer) (Fantasi Eskapisme/Virkelighedsflugt Uretfærdighed Sårethed Sorg Vrede Krænkelse Bitterhed Hævn Forkastelse) 14. Har du problemer med at give eller modtage kærlighed? (Hindret i at udtrykke følelser Følelsesmæssige bindinger Kulde Følelsesmæssig frigiditet/kulde) 15. Finder du det let at kommunikere med personer tæt på dig? (Hvis nej: Stædighed Uvillighed til at kommunikere) 16. Er du perfektionist? Er du "arbejdholiker"? Er eller var en af dine forældre perfektionist eller "arbejdholiker"? (Arvelig perfektionisme Pressende ånd Frustrationer Stress Besættelse Rastløshed) 17. Kommer du fra en stolt familie? 18. Har du personligt et problem med stolthed? (Stolthed Hovmod Arrogance Egoisme Selvcentrering Selvafgudsdyrkelse Falsk ydmyghed) 19. Har du eller har du haft problemer med: Utålmodighed? Irritation? Lunefuldhed? Oprør? Stædighed? Vrede? Hidsighed? Vold? Fristelse til mord? 20. Har du eller har du haft problemer med at: Bande? Spotte? Sjofel tale? 21. Har du utilgivelighed - fornærmethed - bitterhed - had til andre mennesker? Navn(e):... (Tilgiv disse mennesker - bryd bånd til mennesker) (Utilgivelighed Krænkethed Bitterhed Nag Had Hævn Vold Mord ) 7

8 8 B. MENTALE OG FØLELSESM/ESSIGE PROBLEMER 1. Bliver du let frustreret? Viser du det? Skjuler du det? 2. Er du en ængstelig person? Bekymrer du dig? Bliver deprimeret? 3. Bliver eller blev en af dine forældre deprimerede? Hvis ja: Ængstelse Bekymring Depression Tungsindighed Anspændthed Nervøsitet Overfølsomhed 4. Har dine forældre, bedsteforældre eller søskende lidt af nervøsitet eller mentale problemer? Hvem var det? Navn:. (Arvelige psykiatriske ånder Skizofreni Angst neurose Maniodepressiv Paranoia) 5. Har du personligt modtaget psykiatrisk rådgivning? Været indlagt? Elektro chock-behandling (E.C.T.)? Psykoanalyse? (Psykiatriske ånder Forvirring Andre ånder) 6. Er du nogensinde blevet hypnotiseret? Årsag? (Sindskontrol Forvirring m.v.) 7. Har du taget en videregående uddannelse? (Intellektualisme Rationalisme Humanisme Ateisme Skepticisme Vantro Polemik Urimelighed Stædighed Afhængighed Spot Intellektuel stolthed Arrogance Overlegenhed Hovmod Indbildskhed) 8. Føler du dig nogle gange mentalt forvirret? Har du mentale blokeringer? (Forvirring Ubeslutsomhed Mørke Glemsomhed Distraktion) 9. Dagdrømmer du? Har du mentale fantasier? (Eskapisme Ophøjethed Fantasi Mentale billeder) 10. Har du problemer med dårlige drømme? Mareridt? Søvnløshed? (Død Vold Frygt Begær - eller hvad der ellers måtte passe til drømmene)

9 9 11. Har du nogensinde været fristet til at begå selvmord? Har du prøvet? (Ødelæggelse Selvdestruktion Selvmord Død) 12. Har du nogensinde ønsket at dø? Har du sagt det? (Bryd effekten af denne forbandelse i Jesu Kristi Navn og tal det modsatte ud) ( Død) 13. Har du været plaget af nogle af de følgende former for frygt? Nederlag? Fejl? Være ude af stand til at magte situationer? Utilstrækkelighed? Autoritetspersoner? Mørke? Død? Voldtægt? Vold? Være alene? Ensomhed? Helligånden? Helligåndens gaver? Satan og onde ånder? Fremtiden? Mænd? Kvinder? Menneskemængde? Andres meninger? Sindssyge? Offentlig tale? Ulykker? For at ens elskede skal komme til skade eller dø? Højder? Pladsangst? Lukkede rum? Skilsmisse eller ægteskabsbrud? Alvorlige sygdomme? Alderdom? Ægteskab? At blive forladt? Edderkopper? Slanger? Hunde? Dyr? Vand"? Smerte? Høje lyde"? Flyve? Panikangst? Andre former frygt?... C. OKKULTISME OG TROLDDOM 1. Har du nogensinde indgået en pagt med Djævelen? (Bryd pagten i Jesu Kristi Navn og ved Jesu Kristi Pagtsblod og proklamer at vedkommende nu har indgået en evig pagt med Gud ved Jesu Kristi dyrebare blod) (Anti-Krist Satan-tilbedelse.Afgudsdyrkelse Kontrol 'Trolddom Forførelse Plageånder) 2. Er der nogen i din nærmeste familie, som har været frimurer? (Bryd frimureriets forbandelse og den Luciferiske doktrins forban delse) (Afgudsdyrkelse Okkultisme Trolddom Spotteri Anti-Krist Apati Følelsesmæssig hårdhed Forvirring Skepticisme Tvivl Vantro Skrøbeligheder Sygdomme Allergier Finansielle katastrofer Poltergeis t Det 3. øje Falsk religion Forførelse Indlæringsvanskeligheder) 3. Ved du, om der er lagt nogen forbandelse på dig eller din familie? Sigøjnere? Woodo? Hekse? Afrikanske troldmænd? Osv. 4. Ved du, om der er nogle om dine forældre eller bedsteforældre, der har været involveret i okkultisme eller trolddom? Hvem var det?... I hvilken grad?... (Bryd familieforbandelser i Jesu Kristi Navn og kast enhver associeret ånd ud) (Hekseri Trolddom Okkultisme Magi Spiritisme Spådom Astrologi Familiær ånder) 5. Har du haft nogen personlig erfaring med: Spåmænd/koner? Tarotkort? Håndlæsning; (kiromanti)? Astrologi? Stjernetegn? Krystalkugler"? Krystaller/sten? Quija boards'? Ånden i glasset? Spiritisme"? Seancer? Medier? Akkupunktur? Zoneterapi? Okkulte healer? Kinesiologi? Pendulering"? Farveterapi? Ufologi? Astral rejser? Levitation (du selv/genstande svæver i luften)? Lykke-amuletter? Okkulte lege? Sort magi? Dæmon-tilbedelse? Clairvoyance? New Age-bevægelsen?

10 Andet? Har du læst bøger/blade om okkultisme eller trolddom og/el. nyreligigsitet? Hvilke forfattere/titler/blade? (Ex.: Dennis Wheatley - Edgar Cayce - Shirley McLean - Alister Crowlev - Jean Dixon - Ram Dass - Jonathan Livingston Seagul - Eckart - Johann Greber - Martinus - Asger Lorenzen - Alice Bailey - Nyt Aspekt - Andet?) 7. Har du spillet dæmoniske spil Set dæmoniske film? Gyserfilm? 8. Har du praktiseret transcendental meditation? Hvad var dit mantra:... (Frasig dig mantraet i Jesu Kristi Navn og bekend: "Jeg påkalder kun Herren Jesu Kristi Navn!") (Hinduisme Buddhisme Afgudsdyrkelse Forførelse Mørke) 9. Har du været involveret i Østens religioner? Fulgt en guru? Hvem: (Ånd af nævnte guru Swami Religiøs forførelse Falsk religion Afgudsdyrkelse Antisandhed Antikrist) Har du været i et hedensk tempel? Har du ofret? Har du dyrket nogen form for yoga? Meditation? Øvelser? 12. Har du lært eller brugt nogen form for sinds-kommunikation? - eller kontrol af andre? (I'.S.P. Silva mind control Sinds dynamik Sinds-inediumitet Forvirring) 13. Har du brugt dit sind til at kontrollere dine egne følelser? (Forløs indelukkede følelser Anti-kærlighed Selvkontrol) 14. Var dine forældre eller bedsteforældre overtroiske? Var eller er du? (Overtro) 15. Har du båret lykke-amuletter eller zodiac-tegn eller tegnlsymboler på overtro? (Bryd indflydelser - brænd/ødelæg tingene) 16. Har du nogen symboler på afguder eller ånde-tilbedelse? (Ex.: Buddhaer - totempæle - ansigtsmasker: Brændes, smides væk, indflydelser brydes) 17. Bliver du "tændt", "høj"/begejstret af: Dæmonisk kunst? Abstrakt kunst? Surrealistisk kunst? Blomsterkunst? (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 18. Bliver du "tændt", "hoj"/begejstret af bestemt musik: Klassisk? Rock? Punk rock? Breakdance? Country & western? Heavy metal? Gotisk? New Age? Hip-hop? Rap? Andet? (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 19. Har du lært nogen form for kampsport? Kung fu? Tae-kwon-do? Karate? Andet?

11 11 (Bryd ethvert bånd og frigør fra dominerende ånder) 20. Har du oplevet»varsler«? Deja vu? Synskhed? (Synskhed Falske åndelige gaver Familiær ånder Bedrag) 21. Har du været involveret i "ildvandring"? Gået på gløder? Voodoo? Andre hedenske ceremonier?... D. SEXUELLE PROBLEMER 1. Har du begærlige tanker? Fantasi-begær? Type:... (Hetrosexuel - homosexuel - pædofil - bi-sexuel) 2. Er der noget der tyder på begær i dine forældre eller bedsteforældre? (Arvelig begær - plus evt. andre relevante ånder) 3. Har du masturberet? Masturberer du stadig? Hvor ofte?...er det tvangspræget? (Vane Selv-utilgivelighed Skyld Falsk trøst Fantasi-begær Pornografi Skyld Skam Afhængighed) 4. Er du blevet seksuelt misbrugt af nogen udenfor din familie som barn eller teenager? Af hvem:... (Tilgiv misbrugeren og bryd ethvert bånd til vedkommende i Jesu Kristi navn) (Forulempelse Besmittelse Urene seksuelle ånder Begær Had) 5. Har du været udsat for incest? Hvilket familiemedlem:... (Tilgiv vedkommende og bryd ethvert bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) ( Incest Frigiditet Vrede Had Begær Urenhed Urene seksuelle ånder Skyld Skam) 6. Har du seksuelt misbrugt? eller voldtaget nogen? eller begået incest? Er du blevet voldtaget? 7. Har du bedrevet utugt? (som ugift) Eller hor? (mindst den ene part gift) Eller "petting"? (gensidig erotisk stimulation uden samleje) (Incest Utugt Hor Teknisk utugt eller hor Blottelse)

12 8. (Mænd:) Har du haft homoseksuelle begær, oplevelser eller forhold? Navn på evt. fast partner:... (Bryd bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) (Homoseksuel Anti feminisme Kvindehad Forkastelse Afgudsdyrkelse af det mandlige kønsorgan Oral sex Anal sex Fornedrelse Skam Skyld) (Kvinder:) Har du haft lesbiske begær, oplevelser eller forhold? Navn på evt. fast partner:. (Bryd bånd til vedkommende i Jesu Kristi Navn) (Lesbisk Feminisme Oprør Anti-maskulinitet Mandehad Afgudsdyrkelse af sexorganer Forkastelse Skam Skyld) 9. (Gifte kvinder:) Er du seksuelt frigid? (Frigiditet Følelsesmæssig kulde Krænkethed Bitterhed Afstraffelse) 10. Har du haft sexuelle fantasier om et dyr? Eller har haft sex med et dyr? (Dyrets ånd Bestialitet Skyld Skam Fantasi) 11. Har pornografi tiltrukket dig? Har du læst pornoblade, set pornofilm eller live sex-shows? (Pornografi Fantasi-begær Begær Urenhed Utugt Perversion Vane Fascination) 12. Har du praktiseret oral sex? (Oral sex Skyld Skam Fornedrelse Afgudsdyrkelse af sex-organer Perversion Utilgivelighed Frigiditet) Har du praktiseret anal-sex? (Anal sex Homoseksualitet Sodomi Perversion Urenhed Besmittelse Fornedrelse Skam Skyld Forkastelse) 14. Har du fået en abort? (Mord D,ød Grædende ånd i livmoder Sorg Utilgivelighed Krænkethed Bitterhed Had) 15. (Mænd:) Har du været ansvarlig for en abort? 16. Har du oplevet en seksuel stimulation/et seksuelt klimaks udenfor din kontrol forårsaget af en ukendt kilde? (Incubus Succubus Sindskontrol Skyld Fornedrelse) E. AFHÆNGIGHED OG MISBRUG 1. Hvilke afhængigheder er kendt i din familie?... (Bryd arvelig afhængighed i Jesu Kristi Navn) 2. Har du eller er du afhængig af: Stoffer? Medicin? Alkohol? Rygning? Mad? Spil? Tvangsmæssig motion?

13 13 Ødsler med penge/tvangsmæssig forbruger? (Falsk trøst Afhængighed Flugt Vane Tvang Lyst til... ) F. ETNISKE OG KULTURELLE BINDINGER 1. Hvad er dit fødeland?: Har du levet i andre lande?:. (Frigør fra kulturelle ånder fra nuværende land og tidligere lande, man har beboet) 3. Hvor var din mor født? Din far? 4. Hvor var dine bedsteforældre født? Mors mor....mors far..... Fars mor....fars far.... (Etniske ånder) 5. Har du været en del af en subkultur? (Ex-surfere rockere hippier stofmisbrugsmiljø New Age) Andet:. G. RELIGIØSITET 1. Hvad er din kirkebaggrund? (Bryd indvielse til helgen i Jesu Kristi Navn) (Religiøs Lovviskhed Tradition Stolthed Sekterisme Kirkediskrimination Ånd af kirkesamfund Falsk lære Maria eller helgendyrkelse) 2. Har du og/el. dine forældre og/el. dine bedsteforældre været i en falsk kult? Navn:... (Ex.: Jehovas Vidner - Mormoner - Scientology - Wild Goose - Bahai - The Unification Church (Moonier)) (Kultens ånd Gurus/leders kontrollerende ånd Bedrag Vildfarelse Falsk religion Anti-Krist Falsk doktrin Vantro) H. KRISTEN TRO

14 14 1. Fortæl med et ord hvem Jesus Kristus er for dig? 2. Hvad betyder Jesu Kristi blod for dig? Har du frelsesvished? Er du villig til at omvende dig fra enhver syndig holdning, handling eller vane? 5. Har du problemer med tvivl og vantro i dit daglige kristenliv? (Vantro Tvivl Skepticisme Forvirring Åndelig blindhed) I. SYGDOM OG SVAGHED 1. Lider du af kroniske sygdomme, svagheder, skrøbeligheder eller allergier? (Sygdom Svaghed Smerte Allergi) Er der andre problemer, som ikke er dukket af spørgeskemaet? Slagplan efter befrielse Efter befrielse er det selvfølgelig vigtigt at beholde den befrielse, der er modtaget. Som en grundregel kan man sige: Fortsatte problemer eller tilbagevendende problemer hos seriøse kristne ikke betyder, at de ikke har modtaget befrielse, eller at ånderne er kommet tilbage, men at de behøver mere befrielse, eller også at de oplever et stærkt "tryk" fra fjenden, for at han kan genindtage sin platform i vedkommendes liv. Hvad der end er tilfældet, er det vigtigt med et disciplineret, overgivent kristenliv (Se kapitel 2). Desuden er det vigtigt at huske på, at det er Gud, der bevarer os: "Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel.." (Jud. 24) "Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme..." (1. Thess. 5, 23) "Men trofast er Herren, Han vil styrke jer og bevare jer fra det onde." (2. Thess. 3, 3)

15 15 Jesus: "Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde (eller: den Onde)" (Joh. 17, 15) I det følgende er skitseret en "slagplan" for, hvordan man kan beholde sin befrielse. Desuden er det en plan for, hvordan man kan leve sin befrielse ud. Med dette mener jeg, at du bryder gamle vaner og tager skridt i tro og disciplin, som du før var hindret i pga. dæmonisk undertrykkelse. Når disse skridt tages, vil mange til deres glæde og forbløffelse opdage, at de nu kan gøre noget/"være noget", der var umuligt eller meget svært før. Befrielse er ikke en magisk løsning på alle vores problemer, men det er en del af løsningen - og i nogle tilfælde en afgørende del. Efter befrielse har vi stadig brug for disciplin og at "sætte vores vilje ind" på at gøre det rette. Mange vil opdage, at det nu er lettere at gøre noget ved tingene og ændre deres liv ved "almindelig" kristen disciplin. Følgende slagplan er ikke noget, der skal følges slavisk, eller noget du skal gennemføre hver dag. Se det som en inspiration og en "husker" om ting, der er vigtige i dit liv for beskyttelse og yderligere befrielse. (Jeg nævner dette af hensyn til mennesker, der er/har været plaget af religiøse åndsmagter.) Bed din Himmelske Far lede dig ved Helligånden i, hvad, hvornår og hvordan du skal tage fat i nævnte ting som følger. Slagplanen 1. Fasthold en uforbeholden overgivelse til Jesu Herredømme og Guds vilje - Dette er den grundlæggende beskyttelse. Lydighed og ydmyghed overfor Gud giver guddommelig beskyttelse, for det er de ydmyge, der får nåde og kraft til at sejre og blive bevaret. 2. Bed hver dag - Bliv Guds ven (Jak. 2, 23) - tilbring tid i Guds nærvær - dvæl i Guds nærvær - lig i blød i Helligåndens salveolie - hvil i Gud - modtag fra Gud. Sig fx "Kom Helligånd!" eller " Kom Far Himlen - kom Herre Jesus, jeg vil bare være sammen med dig og kende dig". Du bliver som dem, du er sammen med - så gæt hvad der sker, hvis du bruger meget tid sammen med Faderen, Sønnen og Helligånden. 3. Læs i Bibelen hver dag og tro det. Adlyd det Gud åbenbarer og taler til dig om. 4. Bekend hvem du er i Kristus, og hvad du kan og har i Kristus. Modtag undervisning om og åbenbaring af din identitet i Kristus; at du er retfærdig, uden synd, hellig, elsket af Gud som Jesus - alene på grund af Jesu offer på korset. Modtag dette i tro - uden følelser og gerninger - det er en gave - det har intet med dig at gøre, men alt med Gud og Jesus at gøre. Hvis du får en

16 16 gave på 3 millioner kroner, så har du en ny identitet: du er millionær - selvom du ikke har gjort noget som helst for at fortjene det, og selvom du ikke føler det! (Jeg kan anbefale Richard Hays bog "Nøglen til retfærdighed", Forlaget Powerhouse). 5. Bed meget i tunger. 6. Bliv dagligt fyldt af Helligånden. Hav fællesskab med og lyt til Helligånden. Lyt til Gud. Sid ved Jesu fødder og lyt til Hans ord (Luk. 10, 39). Lad Gud og Jesus tale til dig gennem Helligånden. Lad Ham sende dig ord og syner. Hav 2-vejs kommunikation med Gud, ikke kun envejskommunikation. 7. Lovpris og tak og lovsyng Gud - både gennem din mund og i dit sind. 8. Bekend din synd og omvend dig omgående, hvis du falder i synd. 9. Nægt adgang for fordømmelse, uværdighedsfølelse og urenhedsfølelse over synd, der er renset bort i Jesu blod, og som du har omvendt dig fra. 10. Kom trofast i en god, bibeltro, helligåndsfyldt menighed - underorden dig lederskabets bibelske, åndsledte ledelse. 11. Vær åben for kristne lederes/kristnes rådgivning og formaning. 12. Tjen Gud - som Guds Ord beskriver, og som Gud specifikt leder dig til. 13. Bed for andre, der har problemer - også dæmoniske problemer. 14. Vær forberedt på, at Satan vil angribe og friste dig på områder, hvor du er sat fri. Modstå presset og fristelserne af hele dit hjerte. 15. Stå Djævelen imod - hvad enten det er udefrakommende angreb eller flere iboende åndsmagter, der skal uddrives. Og det kan du gøre i Jesu Kristi navn!). 16. Discipliner dit sind til at fokusere på det, der er rent, trosstyrkende og opbyggende. 17. Undgå alt det, der kan lede dig ind i dine gamle synder og dæmoniske bindinger. 18 Bryd om nødvendigt kontakten med venner/bekendte/familie, der påvirker dig forkert. 19 Samarbejd med Gud om forandringer i dit liv ved at træffe de rette beslutninger/valg. 20. Tag nye skridt i tro på områder, hvor du før havde svært ved at gøre bestemte ting eller ved at "være på en bestemt måde". Herfra vil det være en naturlig ting at begynde på at Befri dit hjem, din kirke og din by/egn/boligområde osv. Brug hæftet Befri dit hjem, din by og din kirke eller Henriks bog.

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere