Sundhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplan 2015-16"

Transkript

1 Sundhedsplan

2 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik til virkelighed. Sundhedsplan er bygget op omkring fire hovedindsatsområder, som afspejler de fire temaer i sundhedspolitikken. De fire hovedindsatsområder er: Sund og aktiv hverdag Udsatte og syge borgere Nytænkning nye opgaver og indsatser Sundhed på tværs De fire temaer er inddelt i en række indsatser som hver især imødegår de sundhedsmæssige udfordringer, kommunen står over for. Under hver indsats er der nævnt en række konkrete projekter som eksempler på, hvad indsatsen dækker over. I det vedlagte bilag ses en komplet oversigt over indsatser og projekter, som status ser ud 1. januar De konkrete projekter kan variere i løbet af perioden, men hovedindsatsområder og indsatser ligger fast og skal sikre, at kommunen når målene i sundhedspolitikken om sunde valg, sunde borgere og sunde sammenhænge i Aabenraa Kommune. Thomas Andresen Borgmester Povl Kylling Petersen Formand for Social og Sundhedsudvalget

3 INDHOLD Indledning Sundhedsplan Det satser vi på Sundhedsplanens opbygning Tema 1: Sund og aktiv hverdag Indsatsområde 1: Generelle forebyggelsesindsatser Indsatsområde 2: Breddeidræt Indsatsområde 3: Sundhedsindsatser i daginstitutioner og skoler Indsatsområde 4: Sunde rammer Tema 2: Udsatte og syge borgere Indsatsområde 5: Kronisk syge borgere Indsatsområde 6: Mestring af eget liv den rehabiliterende tilgang Indsatsområde 7: Forebyggelse for borgere med psykiske sygdomme Indsatsområde 8: Indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet Tema 3: Nytænkning nye opgaver og indsatser Indsatsområde 9: Udvikling af rammerne for frivillighed Indsatsområde 10: Udbygning af det nære sundhedsvæsen Indsatsområde 11: Hjælp til mestring af egen hverdag med ny teknologi i hjemmet Tema 4: Sundhed på tværs Sundhedsspeedometer Bilag: Oversigt over projekter

4 SUNDHEDSPLAN Vækstplan 2018 Aabenraa Kommune skal være en attraktiv og sund kommune i bevægelse. Aabenraa Kommune skal være et stærkt syddansk vækstcenter for sundheds- og velfærdsuddannelse. Vækstplan 2018 tager udgangspunkt i en bred tilgang til sundhed og læring. Det er Aabenraa Kommunes vision at være: En attraktiv og sund kommune i bevægelse. Et stærkt syddansk vækstcenter for sundheds- og velfærdsuddannelse. I Sundhedspolitikken udtrykker byrådet sine hensigter: Det er byrådets ambition, at Aabenraa Kommune skal være et vækstcenter og et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og tilbringe sin fritid. Denne ambition hænger tæt sammen med borgernes sundhed. Byrådet vil med visionen sundhed i vækst og hverdag skabe mere sundhed for borgerne og vækst gennem en fokuseret satsning på sundhed. ( ) Sundhed og livsglade borgere styrker kommunens vækstpotentiale. Sundhed påvirker vores evne til at lære nyt, vores trivsel i hverdagen, og muligheden for at få en uddannelse og et job. Sundhed påvirker også vores arbejdsevne og overskud til at indgå i sociale relationer og tage medansvar for hinanden. Sundhed styrker vores evne til at klare os længst muligt uden hjælp. Vækstplanen omhandler bl.a. samspil mellem bevægelse, sundhed og læring i folkeskolen, de fysiske rammer i byrummet og fremvæksten af en stærk lærings - og udviklingsmæssig kompetenceklynge på sundheds-/ velfærdsområdet. Sundhedspolitikkens visioner er: Vi vil have flere sunde borgere med godt helbred og høj livskvalitet. Aabenraa skal være kendt som kommunen, hvor der træffes sunde valg. Aabenraa skal evne at skabe sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatsen. Denne sundhedsplan giver indsigt i 11 indsatsområder, der i 2015 og 2016 skal sikre, at sundhedspolitikkens mål og visioner bliver til virkelighed. Udover at medvirke til at opfylde målene i sundhedspolitikken, bidrager sundhedsplanen også til at opfylde visionen fra kommunens vækstplan om, at Aabenraa Kommune skal være centrum for sundhed og læring. Vækstplan 2018 udtrykker blandt andet visionen således: Det er ikke kun mursten og nybyggerier, der gør Aabenraa Kommune til centrum for sundhed og læring det er også det nye indhold, der udvikles i de nye rammer. For eksempel i kraft af de nye sundhedsfremmende indsatser, vi sætter i gang over for vores børn og kommunens øvrige borgere og brugere. For vi ved, at der er en sammenhæng mellem sundhed, indlæring og livskvalitet. I Aabenraa Kommune vil vi de sunde valg, fordi de gør os sundere, klogere og gladere. 4

5 DET SATSER VI PÅ Sygehusbyggeriet Samlet set forventes det nye og ombyggede sygehus at øge antallet af arbejdspladser i kommunen med ca Forventningen er, at det nye psykiatriske sygehus kan tages i brug i 2015, og at det udbyggede somatiske sygehus er færdigt 2019/2020. Placeringen af det nye akutsygehus og det nye psykiatriske hospital i Aabenraa samt udbygningen af sundhedsuddannelserne skaber mulighed for at udbygge samarbejdet mellem region og kommune omkring det nære sundhedsvæsen. Desuden betyder koncentrationen af sundhedsinstitutioner, at Aabenraa Kommune opnår en enestående mulighed for at udbygge det lokale samarbejde mellem offentlige institutioner og private virksomheder. Det skal blandt andet ske i form af etablering af en sundheds- og velfærdsklynge med fokus på samarbejde omkring velfærdsteknologiske løsninger og udvikling af velfærdsuddannelser. Ambitionen er, at Aabenraa Kommune skal være et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og velfærdsuddannelser. Herigennem skabes en lang række nye arbejdspladser og uddannelsesmuligheder, der gør det mere attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig i kommunen. Der opføres nye kvadratmeter somatisk sygehus, så det samlede akutsygehus i Aabenraa fremover udgør i alt ca kvadratmeter. Udviklingsplan for fremtidens Aabenraa - Fremtidens købstad i 2035 Sundhedsplanen sætter de rammer, der skal gøre det nemt for borgerne at vælge at leve et sundt liv. Indsatserne skal bidrage til, at Aabenraa Kommune fortsat udvikler sig som et attraktivt sted at leve et godt liv. En afgørende faktor i denne udvikling er at skabe rammerne for sund opvækst for børn og unge. Det forudsætter en aktiv forebyggelsesindsats, hvor kommunen har modet til at udfordre vaner hos såvel børn og unge som voksne og gamle. Hvis indsatserne skal lykkes, skal vi som kommune arbejde tæt sammen på tværs af forvaltninger for at udnytte den kontakt, der er med udsatte borgere på de forskellige forvaltningsområder. Aabenraa Kommune vil gennem en videreudvikling af den kommunale sundhedsindsats imødekomme de demografiske udfordringer, hvor flere borgere lever længere, flere lever med mere end en kronisk sygdom, og hvor det gode, aktive og produktive hverdagsliv udfordres af livsstilsrelaterede udfordringer og sygdom. I er det en særskilt prioritet på sundhedsområdet at kæmpe mod uligheden i borgernes sundhed gennem en aktivt opsøgende indsats over for de målgrupper, der ikke selv opsøger sundhedstilbud men samtidig tilhører den gruppe af borgere, der har allermest brug for tilbuddene. 5

6 PLANENS OPBYGNING Sundhedsplanen er opdelt i fire temaer, der er gennemgående for både sundhedsplan og sundhedspolitik. Temaerne er: TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 Sund og aktiv hverdag Udsatte og syge borgere Nytænkning nye opgaver og udfordringer Sundhed på tværs Hvert tema indeholder en række indsatsområder, der bidrager til at opfylde sundhedspolitikkens visioner. Der er ingen indsatsområder under det fjerde tema, da dette primært omhandler det interne samarbejde i kommunen. Under hvert indsatsområde findes en række konkrete indsatser, som fremgår af bilag 1. De følgende afsnit præsenterer målsætning, udfordring og indsatser under hvert af de 11 indsatsområder, der udgør kommunens sundhedsplan i 2015 og

7 TEMA 1: SUND OG AKTIV HVERDAG Fokus på fysisk aktivitet Med sund og aktiv hverdag vil vi særligt sætte fokus på fysisk aktivitet og mulighederne for at få bevægelse i hverdagen, fordi fysisk aktivitet har en gavnlig virkning på sundheden. Sundhedspolitik Indsatsområde 1: Generelle Forebyggelsesindsatser Aabenraa Kommune vil være en sund kommune, hvor alle borgere har nem adgang til sundhedsfremmende tilbud. Det er afgørende for kommunens forebyggende indsats, at den er dialogbaseret, at den opsøgende indsats har fokus på motivation, og at både faste og frivillige nøglepersoner, som fx sundhedsplejen, ressourcepersoner i skolerne og sundhedsambassadører er med til at løfte opgaven. Fokus på sundhed er vigtigt for alle aldersgrupper og målgruppen - de særligt udsatte borgere er ofte i berøring med flere af kommunens afdelinger. Derfor er udgangspunktet en stærk sammenhængende indsats på tværs af kommunale afdelinger og forvaltninger. De generelle forebyggende indsatser tager særligt afsæt i KRAMfaktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), men de har også fokus på mental og seksuel sundhed sidstnævnte især målrettet unge. Sundhedsstyrelsen har udgivet 11 forebyggelsespakker med anbefalinger til metoder til det forebyggende arbejde. Aabenraa Kommune inddrager anbefalingerne og metoderne og har særligt fokus på indsatser relateret til alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, stoffer og tobak. Kommunens rusmiddelpolitik fokuserer på tre spor; forebyggelse, tidlig opsporing, samt en effektiv og professionel behandling. Disse spor tager alle afsæt i grundværdier omkring åben dialog og sammenhæng, da disse er afgørende for, at tabuet omkring rusmidler kan brydes. Fakta: Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker dækker flg. emner: Alkohol Fysisk aktivitet Hygiejne Indeklima i skoler Mad og måltider Mental sundhed Overvægt Seksuel sundhed Solbeskyttelse Stoffer Tobak Aabenraa Kommune har særligt fokus på at nå de borgere, der ikke selv kan ændre vaner. Arbejdet med ulighed i sundhed betyder, at der er særligt fokus på at nå udsatte borgere. Under dette indsatsområde arbejder kommunen i 2015 bl.a. med familieorienteret alkoholbehandling og sundhedsambassadører. 7

8 Breddeidrætsprojekt Aabenraa Kommunes breddeidrætsprojekt består af syv indsatser: Aabenraa i Bevægelse. Aktiv Campus Aabenraa. På linje med breddeidræt. Foreningen i skolen. 3 x I idræt, idé og innovation. Indsatsområde 2: Breddeidræt Det er Aabenraa Kommunes breddeidrætsindsats, der skal realisere visionen om at sætte sundhed og læring i centrum og være en kommune i bevægelse. Aabenraa Kommune er udnævnt til breddeidrætskommune af Kulturministeriet og Nordea-fonden. Der bliver frem mod 2017 igangsat syv projekter. Aabenraa Kommune har som breddeidrætskommune særligt fokus på, at borgerne har en bred vifte af idrætstilbud at vælge imellem, så grundlaget for at få opfyldt målet om at få flere til at dyrke idræt er til stede. En række indsatser som Aktiv Ferie og Fritidspas støtter op om arbejdet med at nå samme mål. At forudsætningerne for et aktivt og sundt liv for borgerne er til stede er selvsagt afgørende for at nå kommunens visioner om at have sundhed og læring i centrum og være en kommune i bevægelse. Derfor er både synliggørelse af de mange eksisterende tilbud i kommunen og dét at skabe rammer for nye bevægelsesaktiviteter fokusområder i breddeidrætsindsatsen, der skal gøre det nemmere for borgerne at blive en del af eksisterende aktiviteter. Samtidig vil Aabenraa Kommune involvere og aktivere ressourcerne både i og uden for det etablerede foreningsliv. Denne indsats vil desuden medvirke til at efterkomme skolereformens krav om mere bevægelse i skolerne og aktivt inddrage unge i idrætsinitiativer. Under dette indsatsområde arbejder Aabenraa Kommune i 2015 bl.a. med bevægelsesprojekterne Aabenraa i Bevægelse, Ta chancen fra sværvægt til letvægt og Aktiv Campus Aabenraa. Ta chancen forenings-idræt for børn med særlige behov. Ta chancen fra sværvægt til overvægt. En del af vækstplanen Aabenraa i Bevægelse og Aktiv Campus Aabenraa er en del af vækstplan Aabenraa i Bevægelse skal gøre det nemt at få overblik over de mange muligheder for fysisk aktivitet i Aabenraa Kommune. Aktiv Campus Aabenraa skal udvikle og koordinere arbejdet med udviklingen af et campus centralt i Aabenraa. 8

9 Indsatsområde 3: Sundhedsindsatser i daginstitutioner og skoler Sundhedsplanen understøtter kommunens børne-, familie- og ungepolitik Sund opvækst. Det gælder særligt i forhold til målsætningen om at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn vokser op i trygge, sunde og udviklende rammer og bliver en aktiv del af fællesskaber. Sunde vaner starter i barndommen og har betydning både for børnenes fremtidige vaner og deres familier. Da det som udgangspunkt altid er barnets forældre, som har ansvaret for deres børn, er det vigtigt at alle indsatser sker i et tæt samarbejde med forældrene Kommunen arbejder derfor med en bred indsats, der inddrager alle aspekter af sundhed fra kost og motion til mental sundhed. Kommunen understøtter familiernes trivsel og ønsker at styrke forældrenes kompetencer til at give deres børn en god opvækst. På dagtilbudsområdet er indsatsen primært målrettet fysisk aktivitet (jf. dagtilbudsloven), mens en stor del af opgaven på skoleområdet løftes gennem folkeskolereformen. Her skal eleverne bevæge sig mere i løbet af skoledagen. Den seneste ungeundersøgelse viser, at unge i Aabenraa Kommune sover langt mindre end for fire år siden. Kommunen fokuserer derfor på udfordringerne omkring søvn blandt skoleelever, da manglende søvn påvirker indlæringsevne og mental trivsel negativt. Andre fokusområder er at nå særlige målgrupper som udsatte og overvægtige børn og arbejdet med at løfte skolereformens krav om mere bevægelse i skolerne. Kommunens målsætning om sund læring er baseret på et tæt samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og skoleområdet. Dette kommer også til udtryk gennem en række af indsatserne i breddeidrætsprojektet. For at nå målsætningerne er det nødvendigt med en sammenhængende indsats mellem sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbud og skolerne. Det sker bl.a. ved at sikre et fælles vidensgrundlag, erfaringsudveksling og koordinerede indsatser. Alle indsatser sker med udgangspunkt i at lære børn at træffe sunde valg og skabe grobund for vaner, der følger børnene livet igennem. Under dette indsatsområde arbejdes der i 2015 bl.a. med Det sunde valg - sundhed og trivsel som en integreret del af den pædagogiske Fakta: Sundhedsstyrelsen anbefaler flg. fysiske aktiviteter for børn og unge (5-17 årige): Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter. Mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgåaktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele. 9

10 Indsatsområde 4: Sunde rammer Aabenraa Kommune ønsker at skabe gode og sunde rammer der er lettilgængelige, og inspirerer borgerne til at træffe sunde valg Kommunen vedligeholder, skaber og udvikler derfor rammer, der indbyder til fysisk aktivitet. Det gælder både etableringen af flere gå-, cykel- og løbevenlige stier tæt på skoler og boligområder, men også etableringen af bedre rammer for organiserede og uorganiserede idræts- og bevægelsestilbud. Arbejdet kommer bl.a. til udtryk i visionerne for Fremtidens Købstad, kommunens stiplan, projektet omkring strandpromenaden, Aktiv Campus Aabenraa samt Multiarena Aabenraa. Derudover har Aabenraa Kommune fokus på at synliggøre eksisterende idrætstilbud, idrætsfaciliteter og aktivitetsmuligheder og udvikle tekniske løsninger, der giver borgerne bedre overblik over og mulighed for at booke kommunens idrætsfaciliteter og lokaler. Der er samtidig fokus på at sikre kobling og synergi mellem kommunens borgerrettede tekniske løsninger, der skal sikre dette overblik. Udover at gavne bevægelse og sundhed hos borgerne vil dette også sikre en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter i kommunen. Aabenraa Kommune forsøger også at bringe mental sundhed ind i indretning og byggeri. Samtidig har kommunen fokus på borgernes mentale sundhed i kommunale bosteder, væresteder og plejehjem. Kommunens fremtidige ambition er at tilstræbe at nye anlægsprojekter indtænker miljøer, der kan skabe sunde rammer. Det kunne være lige fra indretningen af bygninger til borgernes muligheder for at benytte parkeringspladser til boldspil. Under dette indsatsområde arbejdes i 2015 bl.a. med stiplan, Aktiv Campus Aabenraa, Aabenraa Multiarena og bevægelsesprojektet Aabenraa i Bevægelse. 10

11 TEMA 2: UDSATTE OG SYGE BORGERE En særlig indsats Aabenraa Kommune vil gøre en særlig indsats for vores udsatte og syge borgere. Vi skal forebygge sygdom og indlæggelse på sygehuset. Vi skal støtte og hjælpe, så den syge bliver hurtigt rask igen efter en behandling eller bliver i stand til at leve et godt liv med sin sygdom. Sundhedspolitik Indsatsområde 5: Indsats overfor kronisk syge borgere Aabenraa Kommune vil støtte borgere med kroniske sygdomme i at mestre eget liv og sygdom bedst muligt. Kommunen har fokus på tidlig opsporing og forebyggelse hos borgere med særlig risiko for at få en kronisk sygdom. De tilbydes målrettede indsatser, der kan hjælpe dem med at ændre deres livsstil og dermed undgå at udvikle kroniske sygdomme. Hvis en tidligere opsporing skal lykkes, er det afgørende med et tæt samarbejde omkring de udsatte borgere, så borgerne kan tilbydes en forebyggende indsats, når de er motiverede til at modtage den. Det er nødvendigt med indsatser til borgere, der lider af kroniske sygdomme, så de kan mestre deres egen livssituation. Målene er at forebygge, at de kroniske sygdomme forværres og at bidrage til, at borgerne i længere tid vil være uafhængige af plejetung omsorg. Det sikrer fleksibilitet og frihed i borgernes hverdag og øger den enkelte borgers livskvalitet. Samarbejdet med nabokommunerne skal styrkes for at sikre en høj kvalitet og specialisering i tilbuddene til kronisk syge borgere. Kommunen vil styrke arbejdet med tidlig opsporing og har især fokus på at hjælpe borgere med disse kroniske sygdomme: Rygerlunger (KOL), kræft, type-2-diabetes, hjerte-karsygdomme, leddegigt og vindueskiggersyndrom (claudiocatiointermittens). Under dette indsatsområde arbejdes i 2015 bl.a. med projekt TOF (Tidlig Opsporing og Forebyggelse), rehabiliteringsforløb for borgere med kræft og kom godt videre -forløb for borgere med forskellige kroniske sygdomme, herunder en styrket indsats i borgerens hjem. 11

12 Mestring Mestring er et begreb, der primært benyttes på social- og sundhedsområdet. Begrebet handler om, at kommunen hjælper borgerne til at klare sig selv. Frem for at yde passiv omsorg hjælper kommunen borgerne til at opstille mål og nå disse. Indsatsområde 6: Mestring af eget liv den rehabiliterende tilgang Målet er, at borgerne i Aabenraa Kommune længst muligt kan leve det gode liv i eget hjem. For at opnå dette støttes, trænes og hjælpes borgerne til selv at kunne håndtere deres dagligdag og leve det liv, de ønsker. Aabenraa Kommune anvender rehabiliteringsbegrebet social- og sundhedsområdet, og den etiske grundtanke går igen på andre fagområder. På beskæftigelsesområdet er der f.eks. fokus på, at borgerne skal være selvforsørgende. Det understøtter kommunen gennem forskellige tilbud, der har til formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Denne tilgang er tæt forbundet med intentionen om at hjælpe borgerne til at mestre eget liv, og det er ambitionen at arbejde på tværs i kommunen om den rehabiliterende tilgang. Aabenraa Kommune fokuserer på kompetenceudvikling af de kommunale medarbejdere, så de aktivt kan hjælpe borgere med at opstille mål og støtte dem i deres indsats for at blive selvhjulpne. Kommunen har også fokus på tværforvaltningsmæssige indsatser, så borgere får et sammenhængende forløb. Under dette indsatsområde arbejder kommunen i 2015 bl.a. med tværfaglige rehabiliteringsforløb og udvikling af tilbuddene i Special- og Rehabiliteringscenteret. 12

13 Psykisk syge dør tidligere Psykisk syge i Danmark dør år tidligere end resten af befolkningen. 60% af overdødeligheden kan forklares med fysisk sygdom. Indsatsområde 7: Forebyggelse for borgere med psykiske sygdomme Vidensråd for Forebyggelse: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil. Målet er at mindske de sundhedsmæssige uligheder blandt borgere med psykiske sygdomme. Aabenraa Kommune sætter fokus på sund livsstil og forebyggelse for borgere med psykisk sygdom. Det sker med udgangspunkt i KL s socialpolitiske udspil Invester før det sker, kommunens sundhedspolitik og pejlemærker for socialpsykiatrien. Dette gælder både borgere, der modtager støtte i eget hjem, borgere i kommunale botilbud og borgere, der benytter sig af de kommunale væresteder. Udsatte borgere lever for størstedelens vedkommende et isoleret liv. For at kæmpe mod ulighed i sundhed tilbyder socialpsykiatrien sundhedsfremmende tilbud af inkluderende art, således at tilbuddene også medvirker til at reducere borgernes isolation. Denne ulighed skinner også igennem i forhold til mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, da kombinationen af psykisk og fysisk sygdom gør det svært at være i job eller under uddannelse. Desuden er fokus rettet mod kost og ernæring, da mange borgere bliver overvægtige grundet medicin, og på at hjælpe udsatte borgere med misbrugsproblemer. Børn af psykisk syge forældre har øget risiko for mistrivsel, som bringer dem i udsatte positioner. Det er derfor vigtigt, at indsatsen overfor psykisk syge altid tilrettelægges under hensyntagen til eventuelle børn i familien. Hjælpen til forældrene planlægges, så den understøtter børnenes normale dagligdag i institutioner, skole og fritidsliv. Aabenraa Kommune tænker den rehabiliterende tilgang ind i integrerende og helhedsdækkende tilbud til borgere med psykiske sygdomme. For eksempel er kost- og motionstilbud til denne gruppe derfor ikke blot koblet op på overvægt, men fokuserer også på mental sundhed. På den måde kommer borgerne tættere på et normalt liv bl.a. via motionstilbud, hvor borgerne tilknyttes lokale aktiviteter, hvor de deltager på lige fod med andre. Under dette indsatsområde arbejder kommunen i 2015 bl.a. med forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser og På vej mod et bedre liv en målrettet indsats for borgere med dobbeltdiagnoser. 13

14 Indsatsområde 8: Indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet Målet er at højne sundheden blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet og herved hjælpe borgerne til at komme tættere på at blive selvforsørgende. Sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet er tæt forbundne, idet forbedret fysisk og mental sundhed er afgørende for, at borgere uden for arbejdsmarkedet bliver parate til beskæftigelse. Det fremhæves bl.a. i KL s sundhedsudspil, som beskriver, at et styrket samarbejde mellem jobcentrene og de kommunale og regionale sundhedstilbud rummer potentiale for, at syge borgere kan vende (hurtigere) tilbage til arbejdsmarkedet. Årsagen til at borgeren er havnet i kontanthjælps- eller sygedagpengesystemet, kan være usund livsstil eller fysiske og psykiske sygdomme, der begrænser evnerne til at varetage et job. Samtidig har en betydelig del af de borgere, der er i kontakt med Jobcenteret, brug for en sundhedsindsats. Derfor er det afgørende, at kommunen bliver bedre til at bruge Jobcenteret som indgang til kommunale sundhedsindsatser, da disse borgere er svære at nå gennem kommunens frivillige sundhedstilbud. Endvidere vil der ofte være tale om en gruppe borgere, der gennem en målrettet indsats oplever et stort løft i den almene sundhedstilstand. Fælles for de nye reformer på beskæftigelsesområdet er en koordineret og helhedsorienteret indsats som f.eks. ressource- og rehabiliteringsforløb. Aabenraa Kommune vil styrke samarbejdet mellem kommunens beskæftigelses-, social- og sundhedsområder, så borgerne oplever en helhedsorienteret, velkvalificeret og sammenhængende indsats. Samtidig vil indsatsen også have en effekt for såvel borgere som kommunen, da det er muligt at flytte en række borgere fra at være passive modtagere til at være en aktiv del af fællesskabet. Under dette indsatsområde arbejdes der i 2015 bl.a. med KLprojekt omhandlende borgere udenfor arbejdsmarkedet og Arbejde & Sundhed. 14

15 TEMA 3: NYTÆNKNING NYE OPGAVER OG INDSATSER Nye krav og opgaver Udviklingen i sundhedsvæsenet stiller krav til kommunerne om løsningen af flere, nye og komplekse opgaver og udvikling af nye kompetencer og metoder. Ligeledes stilles krav om kvalitetsudvikling, dokumentation af effekt, og udvikling af nye omkostningseffektive sundhedsløsninger som velfærdsteknologi. Indsatsområde 9: Udvikling af rammerne for frivillige Aabenraa Kommune skal fortsat være et godt sted at bo og en kommune, hvor vi tager ansvar for hinanden. Kommunen ønsker at udbygge det stærke civilsamfund og det aktive medborgerskab, hvor borgerne understøtter sig selv og hinanden i forhold til egen og andres sundhed og sygdomsforebyggelse. Borgernes interesser og behov er forskellige. Derfor er det vigtigt, at indsatsen dækker over et bredt fagligt spektrum med bevægelses- og idrætsaktiviteter, indsatser på skoleområdet samt sociale aktiviteter på ældre-, psykiatri- og handicapområdet. Samtidig er mange sundhedsproblematikker og frivilliges interessefelt tværgående, og det er derfor vigtigt at gøre op med silotankegangen i forvaltningerne og skabe sammenhængende løsninger. Kommunen vil arbejde for at understøtte det aktive medborgerskab gennem øget fokus på rekruttering af nye frivillige, synliggørelse af behov, administrative forenklinger og værdsættelse af den indsats, de frivillige yder. Kort sagt - det skal være sjovt, nemt og givende at være frivillig i Aabenraa Kommune. Under dette indsatsområde arbejder kommunen i 2015 bl.a. med kraftcentre for den frivillige indsats og Conventus et digital værktøj for foreninger til ansøgninger om tilskud og booking af kommunale lokaler. 15

16 Indsatsområde 10: Udbygning af det nære sundhedsvæsen Det er Aabenraa Kommunes mål er at reducere antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser, altså tilfælde hvor borgere indlægges kort tid efter de er blevet udskrevet. Herudover skal forebyggelige indlæggelser og uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser reduceres. Det lave niveau for færdigbehandlede patienter, der optager en seng på et sygehus skal fastholdes. Endelig understøtter kommunen kortere indlæggelser og behandling i borgerens eget hjem. Derfor ønsker Aabenraa Kommune at udvikle og udbygge det nære sundhedsvæsen, hvor kommunen på tværs af forvaltningsområder og afdelinger arbejder sammen med almen praksis om at give borgerne et sundere, længere liv uden sygdom og begrænset funktionsevne. Vi har fokus på den rehabiliterende og patientrettede forebyggelse og på at styrke den specialiserede sygeplejefaglige indsats bl.a. via specialistfunktioner både i sygeplejen og via sygeplejeklinikker. Vi vil udvikle vores tilbud til borgere med akut behov for hjælp og (syge)pleje via oprettelse af en akutfunktion samt udvikle døgnrehabiliteringstilbuddet på Special- og Rehabiliteringscentret. Under dette indsatsområde arbejder kommunen i 2015 bl.a. med sygeplejeklinikker og udvikling af døgnrehabiliteringspladserne. Det nære sundhedsvæsen KL og kommunerne har en vision om at udvikle et nært sundhedsvæsen, hvor kommuner på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen med almen praksis om at give danskerne et sundere, længere liv, som leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset funktionsevne. Visionen for det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen: Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret. Det nære sundhedsvæsen, KL,

17 Om sundheds - og vefærdsklyngen Aabenraa Kommune vil skabe et unikt offentligt -privat samarbejde om sundhedsinnovation, nye velfærdsløsninger og fremtidens velfærdsuddannelser. Aabenraa kommunes vækstplan 2018 Indsatsområde 11: Hjælp til mestring af egen hverdag med ny teknologi i hjemmet Udnyttelsen af nye borgernære teknologier skal understøtte borgerens mestring af eget liv og udviklingen af kommunens opgaveløsning. Derfor arbejder Aabenraa Kommune med at udbrede brugen af ny teknologi i borgernes hjem, der kan sikre borgerne størst mulig fleksibilitet og frihed i hverdagen trods funktionsnedsættelse, eller behandlingskrævende sygdom. Vi arbejder med løsninger, der skal højne kvaliteten af den kommunale opgaveløsning og optimere dialogen mellem borger, kommune og sygehusvæsenet, hvilket bl.a. muliggøre rehabilitering, behandling og ekspertvurderinger, uden at borgeren behøver at forlade eget hjem. Dette har også en forebyggende effekt, da man igennem tæt dialog med sygehusvæsenet kan medvirke til tidlig opsporing af sygdomme eller forværringer. Ny teknologi fremmer motivationen hos borgeren, da behandling kan gøres sjovere, mere interaktiv og praktisk nemmere for den enkelte at gennemføre. Samtidig øger løsningerne borgernes fleksibilitet og frihed, da de f.eks. ikke skal afsætte tid til transport m.m. Eksempler herpå er de velfærdsteknologiske løsninger på træningsområdet. For at sikre bæredygtige og optimale løsninger, sigter kommunen også på at indgå omfattende samarbejder med det regionale sundhedsvæsen og private aktører. Under dette indsatsområde arbejder kommunen i 2015 bl.a. med telemedicinsk sårbehandling, virtuel genoptræning, Dosecan (medicindoseringshjælpemiddel) og forskellige apps på blandt andet psykiatriområdet. 17

18 TEMA 4: SUNDHED PÅ TVÆRS Sundhed skal tænkes ind overalt I Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik fremsætter byrådet sine ambitioner om, at sundhed tænkes ind i alle situationer, hvor kommunens medarbejdere møder borgeren. Sundhed skal være en integreret del af opgaveløsningen på alle fag -og forvaltningsområder. Målet med det tværgående samarbejde om sundhed i kommunen er at skabe sammenhængende indsatser, der støtter borgerne i udfordringer i forhold til at undgå sygdom og mestre eget liv. For at opnå målene i de 11 indsatsområder skal vi etablere et tæt samarbejde mellem de politiske fagområder og kommunens afdelinger. Mange især udsatte borgere har kontakt til flere af kommunens fagområder, og det er afgørende, at vi bliver bedre til at koordinere indsatsen, så borgerne oplever sammenhængende tilbud. Social- og Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for det tværgående sundhedssamarbejde og sammen med de øvrige fagudvalg ansvaret for sundhedspolitikkens og sundhedsplanens virkeliggørelse, herunder den årlige budgetlægning. Administrativt understøtter styregruppen for sundhedspolitik disse opgaver. Styregruppen er tovholder på arbejdet med og opfølgningen af sundhedspolitikken og sundhedsplanen. Beskrivelsen af indsatsområderne i sundhedsplanen er derfor sket i samarbejde mellem flere forvaltninger. Den fælles tilgang bidrager til, at vi som kommune bliver bedre til at håndtere de komplekse sundhedsudfordringer, som flere borgere står overfor. Målet for samarbejdet er sikre en levende sundhedsplan, der løbende bliver implementeret og der løbende følges op på. Grundtanken bag sundhed på tværs er, at borgernes sundhedssituation har mange aspekter. Kun gennem et tæt samarbejde i kommunen og med andre aktører kan vi skabe de rammer på sundhedsområdet, der bedst understøtter borgerne i at bevare og forbedre egen sundhed. En sammenhængende og kvalificeret indsats på sundhedsområdet kan støtte løsningen af kerneopgaverne i daginstitutioner, skoler, beskæftigelsesområdet og tilbud for handicappede, psykisk syge og ældre medborgere. 18

19 Grethe John Anne Troels SUNDHEDSSPEEDOMETER Følgende sundhedsspeedometer har til formål at tegne et billede af sundhedstilstanden i Aabenraa Kommune. Fokus er på udvikling i borgernes livsstil. Speedometeret vil måle sundheden på otte forskellige områder: Selvvurderet helbred (82% vurderer det som godt, vældig godt eller fremragende i 2013) Usundt kostmønster (18% i 2013) Daglig rygning (20,2% i 2013) Overskrides Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag: (6,8% i 2013) Dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden (26,3% i 2013) Svær overvægt (16,1% i 2013) Har aldrig røget hash (9. klasse; 88,2% og 3. år på ungdomsuddannelse; 56%) De første seks områder kommer fra den regionale sundhedsprofil, der blev offentliggjort i Sundhedsprofilen udarbejdes hvert fjerde år. De to sidste områder kommer fra ungeprofilundersøgelsen fra Sidstnævnte er med for at fastholde fokus på unges alkohol- og hashforbrug, idet kommunen fortsat vil bidrage til, at niveauet sænkes, så de unge får en positiv overgang til voksenlivet med sunde vaner. Metodisk er det en udfordring at sammenholde udviklingen i borgernes livsstil på regionalt eller kommunalt niveau med effekten af enkeltindsatser som fx rygestopkurser. Udviklingen i antallet af borgere, der ryger i kommunen hænger mindst lige så meget sammen med rygelovgivningen som med succesraten i rygestopkurserne. Alligevel vurderes det muligt at måle en vis sammenhæng mellem de kommunale indsatser og den generelle udvikling i borgernes livsstil. Som det fremgår af de kilder, der anvendes til de otte områder, laves undersøgelserne ikke særlig tit. For at sikre at arbejdet med sundhedsplanen er levende, illustreres den løbende udvikling gennem fire fiktive personer Troels, Anne, John og Grethe der på hver deres vis repræsenterer vigtige målgrupper for kommunens sundhedsindsats. De fire personer bruges til at illustrere, hvordan det løbende arbejde med udvikling af indsatser går i kommunen og hvilke effekter, indsatserne bidrager med. 19

20 BILAG: OVERSIGT OVER PROJEKTER Fokusområde Titel Forankring Aabenraa i Bevægelse Generelle forebyggelsesindsatser Indsats overfor overvægtige børn, voksne og familier / Kultur, Plan & Fritid Rygestopkurser Familieorienteret alkoholbehandling Uddannelse af frontpersonale Arbejde med sociale misforståelser i skolernes 6. og 9. klasser Tidlig opsporing og forebyggelse (TOF) Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser Ressourcepersoner i folkeskolerne Børn & Skole Metodeprojekt omkring misbrug Sundhedsambassadører Breddeidræt Aabenraa i Bevægelse Sundhedsambassadører Aktiv Campus Aabenraa På linje med breddeidræt Foreningen i skolen 3XI idræt, idé og innovation Ta chancen foreningsidræt for børn med særlige behov Ta chancen fra sværvægt til letvægt Fritidspas Strandpromenade Aktiv ferie Aabenraa Multiarena

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025 INDLEDNING De syddanske borgere skal i fremtiden opleve et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som de

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Sundhedspolitik Sundhed i vækst og hverdag Sunde borgere Sunde valg Sunde sammenhænge

Sundhedspolitik Sundhed i vækst og hverdag Sunde borgere Sunde valg Sunde sammenhænge Sundhedspolitik 2012-2020 Sundhed i vækst og hverdag Sunde borgere Sunde valg Sunde sammenhænge Forord Kære læser! Med denne sundhedspolitik sætter Aabenraa Kommune kursen for, hvordan sundhedsområdet

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedspolitik Aabenraa Kommune Acadre: 10/2127:42 UDKAST. 25. nov. 2011

Sundhedspolitik Aabenraa Kommune Acadre: 10/2127:42 UDKAST. 25. nov. 2011 Sundhedspolitik Aabenraa Kommune Acadre: 10/2127:42 UDKAST 25. nov. 2011 1 Kære læser. Med denne sundhedspolitik fortæller Aabenraa kommune, hvordan vi i de kommende år vil udvikle og løse vores sundhedsopgaver

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere