Ung Blond Pige UNDERVISNINGSMATERIALE klassetrin samt gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ung Blond Pige UNDERVISNINGSMATERIALE. 8.-9.-10. klassetrin samt gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 UNDERVISNINGSMATERIALE klassetrin samt gymnasiale uddannelser

2 INDHOLD OM FORESTILLINGEN s. 3 OM UNDERVISNINGSMATERIALET s. 4 FAGRELEVANS s. 5 REPORTAGE FRA PRØVERUMMET s. 6 TEATEROPLEVELSEN s. 7 SPROGLIG ANALYSE Modsætningspar s. 8 Denotation/konnotation s. 9 RETORIK Retorik i manuskriptuddrag s. 10 Retorikken set i historisk perspektiv s. 11 MUSIK Instrumenter s. 12 Musikkens billeder s. 13 Dirigent/komponist s. 14 Musik og monolog s. 15 DRAMA - Gennemspil og omfortolk et uddrag af manuskriptet s BILLEDKUNST - Fra manuskript til tegneserie s GRUPPE OG INDIVID / PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER Tidsånd og ensomhed s. 20 Stereotyper, fordomme og vold s. 21 SAMFUNDSFAG Kulturrelativisme s. 22 Dem/os s. 23 Ytringsfrihed s. 24 HISTORIE - Kan historien gentage sig? s. 25 EVALUERING - Anmeldelse af forestillingen s. 26 LITTERATURLISTE - INSPIRATION TIL YDERLIGERE FORDYBELSE s. 27 2

3 OM FORESTILLINGEN Med Ung blond pige præsenterer Teatret st. tv. deres 4. ungdomsforestilling. Denne gang er det fremmedhad og Danmark for danskerne, der står for skud. Ung blond pige er et samfundskritisk trekantsdrama, der rammer lige dér, hvor det gør ondt. April og Maj cykler syngende til og fra skole. To helt almindelige blåøjede danske teenagetvillinger. Alt er i den skønneste orden. Altså bortset fra, at de synger nazistiske propaganda sange. I en verden, hvor ensomhed blandt unge er et stigende problem, afspejler nynazismen noget menneskeligt og genkendeligt: Angsten for at være lille og alene, og behovet for at hævde sig for ikke selv at være nederst i hierarkiet. En angst og fordømmelse der gør udsynet småt. Et os mod dem. Et dem mod os. Ung blond pige byder på ny komponeret musik; sprøde a cappella sange, elektronisk lyd og rå rock. Spillet live på scenen. Det bliver en intim musicaloplevelse. Danmarks mindste af slagsen. Instruktør: Rolf Heim // Dramatiker: Line Mørkeby // Komponist: Sune Skuldbøl Vraa // Scenograf: Ingvild Rømø Grande // Lysdesign/teknik: Raphael Solholm // Medvirkende: Kitt Maiken Mortensen, Betina Grove Ankerdal og Marianne Søndergaard Madsen 3

4 OM UNDERVISNINGSMATERIALET Teatret st.tv. ønsker at lave teater, der giver stof til eftertanke og debat. Vi synes, det er en fordel, når teateroplevelsen perspektiveres i den efterfølgende undervisning. Forestillingen Ung blond pige rummer en faglig spændvidde, der kan danne udgangspunkt for forskelligt vinklede forløb i dansk, drama, billedkunst, musik, psykologi, historie, samfundsfag, sociologi og flerfaglige forløb. Undervisningsmaterialet henvender sig både til udskolingen og de gymnasiale uddannelser. Materialet består af en reportage fra prøverummet, korte oplæg, uddrag af manuskript, links til yderligere læsning, opgaver samt forslag til bearbejdning af teateroplevelsen før og efter teaterbesøget. Hver enkelt side er udformet som elevark, klar til at printe og bruge i undervisningen enkeltvis eller samlet, pånær side 7, der også indeholder en kommentar til dig som underviser. Det er oplagt at inddrage en af Adolf Hitlers taler i forhold til retorik set i historisk perspektiv. Da der er advarsler omkring brugen af Hitlers tale, har vi valgt ikke at inddrage links til Hitlers taler i vores undervisningsmateriale, der som nævnt er tænkt printet direkte til eleverne. Du kan frit bruge manuskriptet i undervisningen til analyse og fortolkning samt dramatisk arbejde. Vær opmærksom på, at du ikke må bruge manuskriptet i forbindelse med offentlige visninger. Kontakt Teatret st. tv. hvis du ønsker at rekvirere hele manuskriptet. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Lone Marker og Tea Stræde Spile 4

5 FAGRELEVANS Billedkunst I materialet lægger vi op til at omfortolke dele af manuskriptet til tegneserie. Tegneserier forbindes som regel med noget let-læseligt og ufarligt. Hvordan kan man bruge dette medie til at omhandle uhyggelige og alvorlige temaer? Og hvordan kan det være en god måde at formidle sådanne temaer? Dansk - analyse og retorik Vi lægger op til analyse arbejde med forestillingens modsætningspar, denotation og konnotation og deres betydning for formidlingen af forestillingens tematikker. Desuden har vi inddraget Aristoteles tre appelformer som udgangspunkt for at arbejde med retoriske virkemidler nu og set i historisk perspektiv. Vi har valgt uddrag af manuskriptet som inspiration til at arbejde med karakterernes motivation og intention samt til at arbejde med omfortolkning af et manuskript ved at ændre på forudsætningerne for karaktererne. Historie Med et kort historisk rids af 1930 ernes økonomiske krise i Europa og udviklingen i USA forud for denne, lægger vi op til at undersøge forskelle og ligheder dengang og nu som udgangspunkt for en diskussion af risikoen for, at historien kan gentage sig. Musik Opgaverne i dette afsnit er udarbejdet i samarbejde med forestillingens komponist, Sune Skuldbøl Vraa, og er tænkt som inspiration til at arbejde med musikkens potentialer og udtryksmæssige mangfoldighed. Der er opgaver med udgangspunkt i valg og brug af musikinstrumenter i forskellige kontekster, musikkens billeder, bevægelse i forhold til musikken, dirigenten og komponistens rolle undervejs i skabelsen af et musikstykke samt til at arbejde med at sætte musik til forskellige sindsstemninger udtrykt i monologform. Projekt og tværfaglige forløb Ung blond pige kan indgå i forløb omkring racisme, identitet, demokrati, ensomhed, ytringsfrihed, vold, homoseksualitet mm. Man kan med fordel vælge ud blandt opgaver, artikler og manuskriptuddrag fra materialet. Opgaverne er formuleret, så de fungerer som enkeltstående, separate opgaver, der falder inden for forskellige kategorier. Psykologi Materialet kan bruges i et forløb omkring individ og fællesskab i det senmoderne samfund med socialpsykologiske temaer som identitetsdannelse, gruppepres og forventninger. Opgaverne handler om ensomhed i samfundet med spørgsmål omkring teknologiens/it-videnskabens indvirkning på ensomhedsfølelsen, om ensomhedens konsekvenser og om ensomhedens mange ansigter. Samfundsfag/Sociologi Ung blond pige er relevant i forhold til temaerne ytringsfrihed, dem og os, den moderne tidsånd, kulturforståelse samt vold/tryghed. Spørgsmålene lægger op til store, åbne diskussioner om bl.a. ytringsfrihedens betydning, nødvendighed og begrænsning; spørgsmål om hvorvidt vi som stor kultur har ret til at dømme andre mindre kulturer; hvordan vi skal forholde os til dem, og hvorfor vi har brug for at have et dem. 5

6 REPORTAGE FRA PRØVERUMMET Arbejdet med Ung blond pige begyndte et halvt år forud for prøverne med et to ugers inspiration- og research forløb, hvor vi som skuespillere sammen med komponist, instruktør og dramatiker lagde rammerne for forestillingen. Det var og er væsentligt for os, at historien ikke er kliche og fordomsfuld, at den handler om et nu frem for om historien dengang, samt at det ikke er ny-nazismen i særdeleshed, men mere ideologier og ekstremisme i almindelighed, der er vores omdrejningspunkt. Rolf er præget af sin baggrund fra 70 ernes performance teater. Han arbejder med, at alle teatrets parametre er ligestillede. Tekst, skuespillerens position i rummet, lyset eller en lyd i rummet er alle lige vigtige elementer og giver i fællesskab et mere komplekst samlet udtryk. Det er væsentligt for ham, at elementerne supplerer hinanden frem for at gentage hinanden. Der er ingen grund til at både et rødt lys, øjenkontakt, sød musik og en tekst, der siger jeg elsker dig. To elementer ville allerede have fortalt historien. Forestillingen bærer præg af et ønske fra instruktørens side om ikke at analysere sig frem til et udtryk på forhånd, men at holde parametrene åbne i prøverummet og se, hvad der opstår, når de sættes sammen. Ud fra det sete vælges, hvordan iscenesættelsen skal være. Undervejs i prøveforløbet har Sune arbejdet meget med at inkorporere musikken i forestillingen samtidig med, at Rolf efter aftale med Line retter manuskriptet til. Sune er med i prøverummet i hele forløbet for at skrive om, tilføje og bearbejde udtrykket i musikken. Marianne, Kitt og jeg har lært vores tekst udenad til første prøvedag. Det har givet os langt bedre muligheder for at arbejde med kroppen i rummet helt fra begyndelsen frem for at have næsen nede i manuskriptet. Vi arbejder udefra og ind. Rolf beder os lave en bestemt bevægelse og blikretning på en replik, og vi lader den bevægelse påvirke os. Der er en meget forskellig oplevelse at hviske jeg elsker dig med blikket ned i gulvet og armene rundt om sig selv, frem for at holde om en medspillers hoved og råbe det ind i ansigtet på ham/hende. Et arbejde der henfører til Vsevolod E. Mejerholds biomekanik teorier. (Majerhold, Vsevolod E.: Det teatralske teater, Odinteatrets forlag.) Lige nu arbejder vi med at finde vores karakteres krop og stemme. Vi arbejder med at lave en maske, en figur der ikke er lig os selv. Vi prøver f.eks. at lave vores naturlige stemme lidt om, så den fjerner os fra det naturlige udtryk og sætter fokus på det teatralske. Personligt oplever jeg vores prøvearbejde meget udfordrende og spændende. Der er en stor befrielse ikke at grave følelser frem dybt inde fra, men i stedet at være åben og lade sig påvirke af de udefra dikterede. Jeg glæder mig til at se, hvor vi ender henne. Skrevet af skuespiller Betina Grove Ankerdal medio april 2013, to uger forud for premiere. 6

7 TEATEROPLEVELSEN Inden I oplever Ung blond pige : Teatret er efter vores opfattelse en helt unik mulighed for en æstetisk oplevelse. Oplevelsen kan stå alene, men kan også suppleres med refleksioner før og efter I går i teatret samt med bearbejdning af forestillingens tematikker på klassen. - Hvad forventer du dig af se Ung blond pige? - Hvilken type musik forventer du at høre? - Hvad karakteriserer en teateroplevelse? Refleksioner efter at have oplevet Ung blond pige : - Kig dine svar omkring forventninger igennem. Hvordan levede forestillingen op til dine forventninger? - Hvordan oplevede du musikken i forestillingen? - Hvordan karakteriserer du nu en teateroplevelse? 7 OBS. I kan evt lave øvelsen som et mindmap! INSPIRATION OMKRING TEATEROPLEVELSER TIL UNDERVISEREN Formålet med den følgende øvelse er at tage udgangspunkt i elevernes individuelle oplevelser med forestillingen. Igennem øvelsen bliver elevernes spurgt: Hvad var den vigtigste oplevelse for dig? Derved opdager man, at også lydanlægget, hosteanfaldet på bageste række og kammeraternes reaktioner var vigtige. Det gør ikke teateroplevelsen mindre, tværtimod viser det, at eleverne har en kompleks forståelse af teateroplevelsen. Rigdommen i disse oplevelser er værd at holde fast i, og det er det, øvelsen understøtter. Øvelse: Metodegennemgang: 1. Gør eleverne opmærksomme på, at deres erindringer om forestillingen sikkert er forskellige, og at det nu skal handle om, hvad de hver især synes var vigtigt/godt eller spændende ved teateroplevelsen. 2. Få eleverne til at strække sig eller hoppe et par gange, så de er parate til at gå i gang med øvelsen. 3. Eleverne skal tænke på forestillingen, og hver for sig beskrive det, de oplevede som vigtigst. 4. Efter ca. ti minutter må eleverne gerne begynde at tale sammen om det, de skriver. Derved får eleverne suppleret deres individuelle fremstilling. Spørg gerne ind til det, de har skrevet. 5. Eleverne færdiggør deres beskrivelser i deres eget tempo. 6. Lad eleverne fremlægge deres teateroplevelser for hinanden. Denne øvelse er inspireret af Teateroplevelser. Se mere om Teateroplevelser på

8 SPROGLIG ANALYSE MODSÆTNINGSPAR Man kan bruge modsætningspar til at undersøge forestillingens tematikker. Modsætningspar kan bestå af modsætninger mellem personer, ting, følelser, væremåder, forskelle mellem før og nu. For eksempel ville modsætningsparret liv - død i forbindelse modsætningsparret ung - gammel kunne repræsentere et forgængelighedstema. - Find modsætningspar fra forestillingen - Diskutér hvilket tema, modsætningsparrene lægger op til. Brug boksene til modsætningspar: 8

9 DENOTATION/KONNOTATION Denotation er den umiddelbare betydning af et tegn. I en teaterforestilling er det den fremadskridende handling, scenografien og monologerne/dialogerne, som de umiddelbart opleves, der er på denotationsniveau. Dvs. en objektiv beskrivelse, der ikke inddrager fortolkning. Konnotation er tegnets bi- eller medbetydninger. Konnotation kan i forbindelse med denotation anvendes som analyseredskab, bl.a. inden for teatrets tekst og visualitet, til at bestemme kulturelle og følelsesmæssige merbetydninger. F.eks. kan denotationen kvinde i hvid kjole med slør og blomsterbuket konnotere brud. I den følgende opgave arbejdes der med manuskriptet ud fra begreberne denotation og konnotation. Hvad er ordenes umiddelbare/objektive betydning, og hvilke betydninger kan man også læse i ordene ud fra forestillingen som helhed? - Diskutér karakterernes navne og hvilken betydning, de kan have. - Find eksempler på konnotation i nedenstående uddrag af manuskriptet: - Diskutér effekten af brugen af konnotationer i Ung blond pige. Manuskriptuddrag: FRIDA Tada. White rusian. Vodka, kalua og mælk. Færdigblandet og på plastikflaske. Det er den 9. April og det er fucking frostvejr. Krystalklar nat. Man kan se hver en stjerne. Pisse koldt. Men her er lidt til din hjerne. Hun ryster. Og lidt til at få varmen på. Hun drikker. Jeg kigger på hende imens. Drikker lidt igen. Rækker den tilbage til mig. Tørrer sig om munden. Jeg tørrer ikke flasken af. Der hvor hun lige har Og hun APRIL / MAJ Det er sådan her det er. Verdensbilledet. Det perfekte billede. Den perfekte verden.( Hinkerude musik start) Hvis vi kunne bestemme. Ville det se sådan her ud. Her er huset. Hegnet. Det behøver ikke være højt. Flisegangen med s-sten fører åbent ud til vejen. Sidevejen der. Hovedvejen her. Med kiosken. Der findes ingen Jamaal. Så der kan vi sagtens købe mælk. På den anden side af hovedvejen. Bor Formanden. Han behøver ingen pigtråd. Ingen overvågningskameraer. Rundt om sit hus. Der er ingen hadegrupper der vil kanøfle ham. Her er bygrænsen. Her er landegrænsen. Her er Danmark. Med danskere. Kun med danskere. Der er en grænse her. Og her. Og her. Og her. Og her. Hertil vores verden går. 9

10 RETORIK RETORIK I MANUSKRIPTUDDRAG Ifølge filosoffen Aristoteles er retorik en teoretisk udredning af de mulige overbevisende momenter i ethvert givet stof. Aristoteles 3 appelformer: pathos som skal appellere til modtagerens følelser; logos som skal appellere til fornuften; og ethos som skal fastslå afsenderens troværdighed. - Find eksempler på de tre appelformer i uddragene fra manuskriptet nedenfor. - Hvilke bliver brugt? Hvordan? Og med hvilken effekt? - Skriv en kort tale, hvor I benytter jer af de 3 appelformer. I vælger selv emne, som I skal overbevise jeres modpart om. Diskuter efterfølgende brugen og effekten af de tre appelformer. Manuskriptuddrag: Det er jo forventet med modstand. Det skal ikke slå os ud. Moren. Nemlig April. Jo. Hun skulle smadres. Siger jeg. Formanden. Arh, Maj. Vi kanøfler kun hvis vi bliver kanøflet af nogen. Og husk nu. Det er dem der kanøfler os. Ikke os der kanøfler dem. April har lavet en aftale med hende den nye om at skrive vores sang om, til en kærlighedssang, så den passer ind i repertoiret til broget aften. Moren. En kærlighedssang? Ej, helt ærlig April. Mener du det? Er det virkelig noget du mener? April. Nej. Ikke på den måde. Det er kærlighedsbudskabet. Det er jo også det gode vi vil. Moren. Men hvis I står 3 piger og synger en kærlighedssang, tror I så ikke bare folk får homo-billeder inde i hvoedet. Tri smi libbir sid på hijbriplads. Homopop. Hva!? Ha ha. Ej, det går sgu ikke. Det er sgu det sidste vi vil have siddende på os. Lebbetrioen. Kan I se det for jer? Ej, ellers tak, du. Fy for fanden. April. Det var ikke tænkt på den måde. Moren. Nej. Men sådan vil det blive opfattet. Tro mig. Og det går slet ikke. April. Nej måske ikke. Maj. Det er jo også vores sang. Vi er en duo. April. Jo jo men på den måde kunne vi jo komme til at synge den. Når vi nu ikke må for den musiklærerspasser. Moren. I skal nok komme til at synge den. April. Jamen hvordan? Moren. Det finder vi ud af. Men hvad tror du ikke formanden vil sige. Han er så stolt af at I har skrevet den sang. Og det er jo ikke fordi vi ikke forstår dig, at det med den sang betyder noget for dig, for selvfølgelig bekymrer vi os om andres følelser, selvfølgelig gør vi det, vi er meget empatiske mennesker, men hvis der er nogen der finder det jeg eller mine piger gør og siger for stødende, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det, men jeg kan jo heller ikke bare læne mig tilbage og lade dem bestemme over os, og bare lade dem kanøfle os, kan du forstå det? Sådan nogen som jer. Det er sådan nogen som jer der skaber verden. Gør noget. Og ikke bare bruger den eller nyder den. Eller er dovne. Som mange mørke er. Eller fucker naturen op og ødelægger økosystemet. Som er præcis det de homoseksuelle gør. Den hvide race er den mørke race overlegen. De hetroseksuelle er de homoseksuelle overlegen. De homeseksuelle er forkert sat sammen heroppe. Dem hører vi da ikke til, vel? Vi er da ikke sådan nogen. Vel? April. Sådan nogen er vi da ikke!? Vi har jo biologisk forståelse. Ik? For det er jo sådan nogen som dem der laver krig mod os. Dem der kanøfler os. Konsekvensen er jo bare at vi må handle. At vi må bekæmpe det. Med de midler vi har. Bruge de midler vi har til at fjerne problemet. For I er overlegne. I er også hende overlegen. Hun er det gulv I går på. Forstår I det? April? Forstår du det? 10

11 RETORIK I HISTORISK PERSPEKTIV Lyt til de to følgende taler af hhv. Martin Luther King og Barack Obama. Martin Luther Kings tale: I have a dream : Barack Obamas tale: - Forhold jer til hvilke retoriske virkemidler, Martin Luther King bruger i sin tale. - Forhold jer til hvilke retoriske virkemidler, Barack Obama bruger i sin tale. - Diskuter retorikkens betydning i forhold til politisk magt gennem tiderne. - Hvilke faktorer ud over det retoriske spiller en rolle i forhold til at vinde politisk magt? 11

12 MUSIK INSTRUMENTER Maj, April og Frida spiller på hver deres instrument i forestillingen. I er musikken skuespillernes medspiller og der er tænkt nøje over hvordan musikken fremføres i forhold til handlingen, karaktererne og de følelser den repræsenterer. - Beskriv hvordan Maj, April og Frida bevæger sig til musikken, hver især og igennem forestillingen. Forhold jer til, hvad det gør ved hele udtrykket i for e- stillingen. - Vælg en sang. Del jer i grupper og fremfør sangen med henholdsvis stive og med frie bevægelser. Diskutér hvilken betydning det har for hele udtrykket? - Beskriv hvordan instrumenterne understøtter de tre pigers karakterer. Kom med bud på andre instrumenter, der kunne understøtte karaktererne anderledes. - Undersøg og leg med instrumenterne i jeres musiklokale. Hvilke lyde har de? Og hvilke lyde kan de få, hvis I drejer på knapperne, lægger et håndklæde på trommen ect. - Hvad sker der hvis man bevidst bytter om på ting? Brug en skør lyd på keyboardet i stedet for en klaver lyd, lav telefon-agtig lyd på mikrofonen, byt om på trommerne så de evt. står spejlvendt i forhold til normalt. Hvilket udtryk giver det? 12

13 MUSIKKENS BILLEDER Med undertitlen Danmarks mindste musical er Ung blond pige en forestilling, som i høj grad be- og udnytter de muligheder, der ligger i at lade musik og sang indgå som en udtryksmæssig del af helheden. I de følgende opgaver får I lejlighed til selv at udforske musikkens potentialer og udtryksmæssige mangfoldighed. - Hvilket musikstykke i forestillingen gjorde størst indtryk på dig. Overvej hvorfor. Var det teksten, musikken eller en kombination? - Tag hver en sang med, I godt kan lide. Lav en analyse af hvad/hvilke lyde/instrumenter I hører, hvad teksten handler om? Lav en opskrift på sangen. Hvornår er der vers, omkvæd, evt. et tema? Lav en sammenligning af jeres opskrifter. - Arbejd med at få billeder på musikken og ytre følelser gennem musikken. Forestil dig, at den valgte sang er en madret. Hvilken ret ville den så være? Beskriv farve(r). Hvis den valgte sang var et stykke natur, hvordan ville det så se ud og hvor i verden ville man kunne finde det? - Associér følelserne vrede, kærlighed, hævnlyst, lidenskab, angst og glæde med instrumenter/lyde. Bland det i sammenspils øjemed og lad kontrasterne opstå. 13

14 DIRIGENT/KOMPONIST Der bliver leget med lydene i og komponisten Sune Skuldbøl Vraa har eksperimenteret meget med lydenes samspil, før det færdige resultat har været på plads. Når man skal komponere og dirigere musik, handler det om at have evnen til at høre hvordan lydene spiller sammen, men også om at få og udvikle ideer til nye måder at bruge musikken på. - Forhold jer til hvilke roller April, Frida og Maj har i forhold til at styre musikken gennem forestillingen. - Diskutér betydningen af og mulighederne i at lade forskellige karakterer styre musikken i en forestilling. - Del jer i 3 grupper. Dogmet er, at I kun må bruge lyde, der kan laves med/af kroppen og stemmen. Dirigenten styrer nu orkestret og er den kreative igangsætter. Det dirigenten gør, skal hver gruppe gøre, når dirigenten giver besked. Dirigenten styrer dynamik og hvem der må spille hvad, hvornår og med hvilket kropssprog. - Gentag opgaven, men med forskellige instrumenter eller instrument grupper. Det må gerne være abstrakt og frit, og uden tonalitet eller puls. Dirigenten bestemmer. 14

15 MUSIK OG MONOLOG Ung blond pige er bygget op omkring monologer, dialoger og musik. Der er arbejdet meget med at udtrykke følelser og sindsstemninger gennem musikken. Læs mere herom i afsnittet REPORTAGE FRA ET PRØVERUM, side 6. - Del jer op I grupper af 3 eller 4 personer. Hver gruppe vælger et af nedenstående emner. Skriv en monolog til jeres emne, sæt musik til og fremfør det for klassen. - Tag stilling til: Hvilke ord udtrykker bedst emne, hvilken type af musik og hvilke musikinstrumenter passer godt til emnet? Vrede - Glæde - Forelskelse - Had - Angst 15

16 GENNEMSPIL ET MANUSKRIPTUDDRAG På denne side finder I et uddrag fra manuskriptet til ung blond pige. Læs det igennem. - Gå sammen i grupper, spil tekstuddraget for og med hinanden. Arbejd med karaktererne; hvad er deres motivation og intention, hvordan kommer det til udtryk i måden, de taler og bevæger sig på. Manuskriptuddrag: FRIDA: April banker på min rude. Så hårdt at den næsten revner. Jeg åbner. Hun ser nøgen ud. Ligner en fugleunge uden fjer. Jeg tror ikke jeg siger så meget. Jeg tror jeg har lyst til at kysse hende. Og jeg tror jeg peger op. Se. En solsort. Der synger. Det er forår. MAJ: Jeg kigger på April i døren. Hun ser nøgen ud. Ligner en fugleunge uden fjer. Frida holder sig i baggrunden. De smider dig ud af bevægelsen. Du må ikke komme hjem mere. FRIDA: (synger) Det er sådan her vi gør det er sådan det er. MAJ: Ikke med mindre du lover aldrig at have noget med sådan nogen som Frida at gøre mere. FRIDA: (synger) Den perfekte verden starter lige her MAJ: Du vil blive totalt ekskluderet. Har du overvejet det? Har du overvejet hvad det betyder? FRIDA: (synger) Det her er et sted, hvor kun de rene sjæle danser med MAJ: De kommer til at hade dig. Hun ryster på hovedet. Undskyld. Undskyld at jeg fortalte dem om Frida. Jeg var ked af det. Jeg kunne jo ikke forstå at du Jeg havde ikke. Det var ikke meningen. Jeg vidste ikke at. Det ville gå sådan. Men. Jeg savner dig APRIL: Jeg savner også dig. FRIDA: (Synger) Det er sådan her vi gør, det er sådan det er. MAJ: Du kommer ikke mere hjem, vel FRIDA: (Synger)Den perfekte verden starter lige her APRIL: Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke FRIDA: (Synger)Det her er et sted, hvor kun de rene sjæle danser med MAJ: Jeg vil ikke være uden dig APRIL: Så kom med MAJ: Med? Hvorhen? April trækker på skuldrene FRIDA: Hen på gymnasiet. Lad os synge den sang. Alle 3. Til broget aften i aften MAJ: Moren. Og formanden. De siger at jeg skal stille mig op på den scene og synge vores sang alene i aften. Nu er den jo på repertoiret. Som de siger. Musiklæren behøver jo ikke vide noget på forhånd om, at jeg synger vores egen version. Som de siger. Og hvad vil han så gøre når jeg står der på scenen. Bruge vold og magt til at trække mig ned igen? Som de siger. FRIDA: Men hvad vil du gerne? MAJ: Jeg siger, at jeg helst vil synge sammen med min søster. Det er jo sådan jeg har det. Koste hvad det vil. Det er hende jeg gerne vil synge sammen med. Så pludselig så smiler jeg. Til Frida. Og Frida smiler til April. Og April smiler til mig. Og så ved jeg. Hvad jeg skal. 16

17 OMFORTOLKNING AF TEKSTUDDRAG I Ung blond pige har holdet valgt én måde at fremstille problematikker. Læs Reportage fra prøverummet, s.6. Med få ændringer af forudsætninger kan man sætte et anderledes fokus. Eksempelvis kunne Frida være en dreng, moren kunne være undertrykt af formanden og have et skjult ønske om at slippe ud af be-vægelsen, April og Maj kunne være veninder og ikke tvillingesøstre. Hent manuskriptet til, på teatret st.tv s hjemmeside: - Vælg et tekstuddrag fra manuskriptet. - Del jer op i fire grupper. - Hver gruppe ændrer på en forudsætning i tekstuddraget. Omskriv uddraget så det passer til jeres ændring og fremfør scenen for klassen. - Diskutér i hele klassen, hvordan de forskellige ændringer virkede. 17

18 BILLEDKUNST - FRA MANUSKRIPT TIL TEGNESERIE I vores samfund bliver teatret brugt som et sted, hvor man kan tage svære emner op til debat. Det er en udtryksform, hvor ord og følelser får lov at spille sammen. I Ung Blond Pige bliver temaer som racisme og fanatisme gjort til noget, vi kan tale om uden at være direkte involveret selv. Tegneserien er kendetegnet ved et visuelt univers af frosne øjeblikke, hvor fantasien og læserens semantiske afkodning giver liv til handlingsforløbet. I Japan er Manga (tegneserier) en kæmpe industri. Mangaen er som teatret blevet en form for ventil for mange af de tabuiserede områder, der bliver undertrykt i det disciplinerede japanske samfund, eksempelvis kønsrollemønstre, seksualitet samt krigens rædsler. - Læs de to uddrag af tegneserierne Message to Adolf af Osamu Tezukas og Maus af Art Spiegelman herunder og på næste side. - Diskutér, hvad der gør en tegneserie skarp i formidlingen. - Vælg et uddrag fra manuskriptet til Ung blond pige og lav jeres egen fortolkning af tekststykket som tegneserie. Hvad der er vigtigt, når man laver en tegneserie: Billederne - sproget - sidelayout - sekvenser og sammenhænge - tema og motiv Noter: Fra Message to Adolf 18

19 Undervisningsmateriale Noter: Fra Message to Adolf Noter: Fra Maus 19

20 GRUPPE OG INDIVID / PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER TIDSÅND/ENSOMHED Frida, April og Maj taler i den samme forestilling. Dog uden at tale direkte med hinanden, da de taler i monologform. Enkelte steder nærmer især Frida og April sig en dialog, men som tilskuer føler vi os stadig fanget i pigernes seperate tankeunivers, og det synes at være et paradoks i forestillingen, at vi aldrig kan forstå hinanden helt, selvom intentionen er tilstede. Læs mere i Reportage fra prøverummet, side 6. Tidsånd er noget, der skifter hele tiden. Oftest er det skelsættende begivenheder, der får hele meningsklimaet og den generelle idé om, hvad det hele går ud på, til at skifte. Ifølge Lektor Henrik Jensen fra Roskilde Universitet kan nutidens danske tidsånd kan karakteriseres med ordene: individualiseret, teknologisk og terapeutisk. Link: Computeren og internettet er en stor og vigtig del af vores liv. IT teknologien åbner for mange muligheder i form af hurtig tilgængelig information og venskaber i det virtuelle rum. Ven-til-en Danmark er en landsdækkende ungdomsforening, der hjælper ensomme unge og skaber debat om ensomhed blandt unge. Ifølge Ven-til-en viser undersøgelse fra Lasgard (Lasgaard: Ensom blandt andre, 2. udg. 2010), at 6% af de unge i gymnasierne føler sig tit eller altid ensomme. Oplevelsen af en somhed er ofte forbundet med symptomer på psykiske problemer, selvmordstanker og selvskade. 7% af de unge i 8. klasse føler sig tit eller altid ensomme. Og hele 17% føler sig næsten altid udenfor, når de er sammen med jævnaldrende. - Overvej hvad du forstår ved begrebet ensomhed. - Hvordan påvirker it-teknologien ensomhed blandt mennesker i positiv og negativ retning? - Drøft begrebet ensomhed og dets konsekvenser på klassen. - Diskutér effekten af, at forestillingen er bygget op primært med monologer. - Lav jeres beskrivelse af den danske tidsånd anno

21 STEREOTYPER, FORDOMME OG VOLD April og Maj ønsker at være trygge. De vil kende og forstå hinandens tanker og handlemønstre. Det er det, man ikke kender, som er uhyggeligt og fremmed. Hvis man ikke har viljen til at udforske det fremmede, er der mulighed for, at man enten forstøder og/eller bekæmper det. I forestillingen er Maj en bekæmper, og Frida er en udforsker. April svæver mellem de to positioner. Hun har en fornemmelse af, at det er forbudt at søge og udforske det fremmede og ukendte, men er samtidig draget både af pigen Frida og Fridas livssyn. Stereotype forestillinger af grupper i et samfund har ofte eksisteret igennem århundreder uden at ændre sig væsentligt. Stereotyper kan opfattes som en form for underforstået personlighedsteori, som går på en hel gruppe og kan være bestemmende for hvilke fordomme, der eksisterer grupperne imellem. Fordomme kan i sidste ende lede til racisme i form af aktiv handling mod bestemte grupper. Stereotyper og homoseksualitet - Find eksempler i Ung blond pige på stereotype opfattelser og medfølgende handlinger. - Find eksempler på stereotyper omkring homoseksualitet i det danske samfund. - Diskutér hvilken effekt stereotyperne har for samfundets opfattelse af homoseksuelle og for homoseksuelles selvopfattelse. Vold - Diskutér hvorfor der eksisterer vold i vores samfund. - Diskutér hvordan vi undgår vold i vores samfund. Fordomme og tryghed - Hvilke forudsætninger gør jer trygge? - Hvilken rolle spiller fordomme i forhold til det at føle sig tryg? - Overvej om ønsket om tryghed kan være farligt. - Diskutér muligheden for at blive tryg ved det ukendte og om angst for det frem mede er et eksistentielt, menneskeligt grundvilkår? 21

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Undervisningsmateriale 2013 Fra 6 år Rejsen til GUD Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 Introduktion til læreren... 4 At åbne op for den kunstneriske oplevelse...

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK

UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 5 ÅR KLASSETRIN: 0. 3. KLASSE FAG: DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om forestillingen 2. Info til læreren 3 4. Heltetemaet 5. Skriv din egen heltehistorie elevark 6. Hvis du var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere