Ung Blond Pige UNDERVISNINGSMATERIALE klassetrin samt gymnasiale uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ung Blond Pige UNDERVISNINGSMATERIALE. 8.-9.-10. klassetrin samt gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 UNDERVISNINGSMATERIALE klassetrin samt gymnasiale uddannelser

2 INDHOLD OM FORESTILLINGEN s. 3 OM UNDERVISNINGSMATERIALET s. 4 FAGRELEVANS s. 5 REPORTAGE FRA PRØVERUMMET s. 6 TEATEROPLEVELSEN s. 7 SPROGLIG ANALYSE Modsætningspar s. 8 Denotation/konnotation s. 9 RETORIK Retorik i manuskriptuddrag s. 10 Retorikken set i historisk perspektiv s. 11 MUSIK Instrumenter s. 12 Musikkens billeder s. 13 Dirigent/komponist s. 14 Musik og monolog s. 15 DRAMA - Gennemspil og omfortolk et uddrag af manuskriptet s BILLEDKUNST - Fra manuskript til tegneserie s GRUPPE OG INDIVID / PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER Tidsånd og ensomhed s. 20 Stereotyper, fordomme og vold s. 21 SAMFUNDSFAG Kulturrelativisme s. 22 Dem/os s. 23 Ytringsfrihed s. 24 HISTORIE - Kan historien gentage sig? s. 25 EVALUERING - Anmeldelse af forestillingen s. 26 LITTERATURLISTE - INSPIRATION TIL YDERLIGERE FORDYBELSE s. 27 2

3 OM FORESTILLINGEN Med Ung blond pige præsenterer Teatret st. tv. deres 4. ungdomsforestilling. Denne gang er det fremmedhad og Danmark for danskerne, der står for skud. Ung blond pige er et samfundskritisk trekantsdrama, der rammer lige dér, hvor det gør ondt. April og Maj cykler syngende til og fra skole. To helt almindelige blåøjede danske teenagetvillinger. Alt er i den skønneste orden. Altså bortset fra, at de synger nazistiske propaganda sange. I en verden, hvor ensomhed blandt unge er et stigende problem, afspejler nynazismen noget menneskeligt og genkendeligt: Angsten for at være lille og alene, og behovet for at hævde sig for ikke selv at være nederst i hierarkiet. En angst og fordømmelse der gør udsynet småt. Et os mod dem. Et dem mod os. Ung blond pige byder på ny komponeret musik; sprøde a cappella sange, elektronisk lyd og rå rock. Spillet live på scenen. Det bliver en intim musicaloplevelse. Danmarks mindste af slagsen. Instruktør: Rolf Heim // Dramatiker: Line Mørkeby // Komponist: Sune Skuldbøl Vraa // Scenograf: Ingvild Rømø Grande // Lysdesign/teknik: Raphael Solholm // Medvirkende: Kitt Maiken Mortensen, Betina Grove Ankerdal og Marianne Søndergaard Madsen 3

4 OM UNDERVISNINGSMATERIALET Teatret st.tv. ønsker at lave teater, der giver stof til eftertanke og debat. Vi synes, det er en fordel, når teateroplevelsen perspektiveres i den efterfølgende undervisning. Forestillingen Ung blond pige rummer en faglig spændvidde, der kan danne udgangspunkt for forskelligt vinklede forløb i dansk, drama, billedkunst, musik, psykologi, historie, samfundsfag, sociologi og flerfaglige forløb. Undervisningsmaterialet henvender sig både til udskolingen og de gymnasiale uddannelser. Materialet består af en reportage fra prøverummet, korte oplæg, uddrag af manuskript, links til yderligere læsning, opgaver samt forslag til bearbejdning af teateroplevelsen før og efter teaterbesøget. Hver enkelt side er udformet som elevark, klar til at printe og bruge i undervisningen enkeltvis eller samlet, pånær side 7, der også indeholder en kommentar til dig som underviser. Det er oplagt at inddrage en af Adolf Hitlers taler i forhold til retorik set i historisk perspektiv. Da der er advarsler omkring brugen af Hitlers tale, har vi valgt ikke at inddrage links til Hitlers taler i vores undervisningsmateriale, der som nævnt er tænkt printet direkte til eleverne. Du kan frit bruge manuskriptet i undervisningen til analyse og fortolkning samt dramatisk arbejde. Vær opmærksom på, at du ikke må bruge manuskriptet i forbindelse med offentlige visninger. Kontakt Teatret st. tv. hvis du ønsker at rekvirere hele manuskriptet. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Lone Marker og Tea Stræde Spile 4

5 FAGRELEVANS Billedkunst I materialet lægger vi op til at omfortolke dele af manuskriptet til tegneserie. Tegneserier forbindes som regel med noget let-læseligt og ufarligt. Hvordan kan man bruge dette medie til at omhandle uhyggelige og alvorlige temaer? Og hvordan kan det være en god måde at formidle sådanne temaer? Dansk - analyse og retorik Vi lægger op til analyse arbejde med forestillingens modsætningspar, denotation og konnotation og deres betydning for formidlingen af forestillingens tematikker. Desuden har vi inddraget Aristoteles tre appelformer som udgangspunkt for at arbejde med retoriske virkemidler nu og set i historisk perspektiv. Vi har valgt uddrag af manuskriptet som inspiration til at arbejde med karakterernes motivation og intention samt til at arbejde med omfortolkning af et manuskript ved at ændre på forudsætningerne for karaktererne. Historie Med et kort historisk rids af 1930 ernes økonomiske krise i Europa og udviklingen i USA forud for denne, lægger vi op til at undersøge forskelle og ligheder dengang og nu som udgangspunkt for en diskussion af risikoen for, at historien kan gentage sig. Musik Opgaverne i dette afsnit er udarbejdet i samarbejde med forestillingens komponist, Sune Skuldbøl Vraa, og er tænkt som inspiration til at arbejde med musikkens potentialer og udtryksmæssige mangfoldighed. Der er opgaver med udgangspunkt i valg og brug af musikinstrumenter i forskellige kontekster, musikkens billeder, bevægelse i forhold til musikken, dirigenten og komponistens rolle undervejs i skabelsen af et musikstykke samt til at arbejde med at sætte musik til forskellige sindsstemninger udtrykt i monologform. Projekt og tværfaglige forløb Ung blond pige kan indgå i forløb omkring racisme, identitet, demokrati, ensomhed, ytringsfrihed, vold, homoseksualitet mm. Man kan med fordel vælge ud blandt opgaver, artikler og manuskriptuddrag fra materialet. Opgaverne er formuleret, så de fungerer som enkeltstående, separate opgaver, der falder inden for forskellige kategorier. Psykologi Materialet kan bruges i et forløb omkring individ og fællesskab i det senmoderne samfund med socialpsykologiske temaer som identitetsdannelse, gruppepres og forventninger. Opgaverne handler om ensomhed i samfundet med spørgsmål omkring teknologiens/it-videnskabens indvirkning på ensomhedsfølelsen, om ensomhedens konsekvenser og om ensomhedens mange ansigter. Samfundsfag/Sociologi Ung blond pige er relevant i forhold til temaerne ytringsfrihed, dem og os, den moderne tidsånd, kulturforståelse samt vold/tryghed. Spørgsmålene lægger op til store, åbne diskussioner om bl.a. ytringsfrihedens betydning, nødvendighed og begrænsning; spørgsmål om hvorvidt vi som stor kultur har ret til at dømme andre mindre kulturer; hvordan vi skal forholde os til dem, og hvorfor vi har brug for at have et dem. 5

6 REPORTAGE FRA PRØVERUMMET Arbejdet med Ung blond pige begyndte et halvt år forud for prøverne med et to ugers inspiration- og research forløb, hvor vi som skuespillere sammen med komponist, instruktør og dramatiker lagde rammerne for forestillingen. Det var og er væsentligt for os, at historien ikke er kliche og fordomsfuld, at den handler om et nu frem for om historien dengang, samt at det ikke er ny-nazismen i særdeleshed, men mere ideologier og ekstremisme i almindelighed, der er vores omdrejningspunkt. Rolf er præget af sin baggrund fra 70 ernes performance teater. Han arbejder med, at alle teatrets parametre er ligestillede. Tekst, skuespillerens position i rummet, lyset eller en lyd i rummet er alle lige vigtige elementer og giver i fællesskab et mere komplekst samlet udtryk. Det er væsentligt for ham, at elementerne supplerer hinanden frem for at gentage hinanden. Der er ingen grund til at både et rødt lys, øjenkontakt, sød musik og en tekst, der siger jeg elsker dig. To elementer ville allerede have fortalt historien. Forestillingen bærer præg af et ønske fra instruktørens side om ikke at analysere sig frem til et udtryk på forhånd, men at holde parametrene åbne i prøverummet og se, hvad der opstår, når de sættes sammen. Ud fra det sete vælges, hvordan iscenesættelsen skal være. Undervejs i prøveforløbet har Sune arbejdet meget med at inkorporere musikken i forestillingen samtidig med, at Rolf efter aftale med Line retter manuskriptet til. Sune er med i prøverummet i hele forløbet for at skrive om, tilføje og bearbejde udtrykket i musikken. Marianne, Kitt og jeg har lært vores tekst udenad til første prøvedag. Det har givet os langt bedre muligheder for at arbejde med kroppen i rummet helt fra begyndelsen frem for at have næsen nede i manuskriptet. Vi arbejder udefra og ind. Rolf beder os lave en bestemt bevægelse og blikretning på en replik, og vi lader den bevægelse påvirke os. Der er en meget forskellig oplevelse at hviske jeg elsker dig med blikket ned i gulvet og armene rundt om sig selv, frem for at holde om en medspillers hoved og råbe det ind i ansigtet på ham/hende. Et arbejde der henfører til Vsevolod E. Mejerholds biomekanik teorier. (Majerhold, Vsevolod E.: Det teatralske teater, Odinteatrets forlag.) Lige nu arbejder vi med at finde vores karakteres krop og stemme. Vi arbejder med at lave en maske, en figur der ikke er lig os selv. Vi prøver f.eks. at lave vores naturlige stemme lidt om, så den fjerner os fra det naturlige udtryk og sætter fokus på det teatralske. Personligt oplever jeg vores prøvearbejde meget udfordrende og spændende. Der er en stor befrielse ikke at grave følelser frem dybt inde fra, men i stedet at være åben og lade sig påvirke af de udefra dikterede. Jeg glæder mig til at se, hvor vi ender henne. Skrevet af skuespiller Betina Grove Ankerdal medio april 2013, to uger forud for premiere. 6

7 TEATEROPLEVELSEN Inden I oplever Ung blond pige : Teatret er efter vores opfattelse en helt unik mulighed for en æstetisk oplevelse. Oplevelsen kan stå alene, men kan også suppleres med refleksioner før og efter I går i teatret samt med bearbejdning af forestillingens tematikker på klassen. - Hvad forventer du dig af se Ung blond pige? - Hvilken type musik forventer du at høre? - Hvad karakteriserer en teateroplevelse? Refleksioner efter at have oplevet Ung blond pige : - Kig dine svar omkring forventninger igennem. Hvordan levede forestillingen op til dine forventninger? - Hvordan oplevede du musikken i forestillingen? - Hvordan karakteriserer du nu en teateroplevelse? 7 OBS. I kan evt lave øvelsen som et mindmap! INSPIRATION OMKRING TEATEROPLEVELSER TIL UNDERVISEREN Formålet med den følgende øvelse er at tage udgangspunkt i elevernes individuelle oplevelser med forestillingen. Igennem øvelsen bliver elevernes spurgt: Hvad var den vigtigste oplevelse for dig? Derved opdager man, at også lydanlægget, hosteanfaldet på bageste række og kammeraternes reaktioner var vigtige. Det gør ikke teateroplevelsen mindre, tværtimod viser det, at eleverne har en kompleks forståelse af teateroplevelsen. Rigdommen i disse oplevelser er værd at holde fast i, og det er det, øvelsen understøtter. Øvelse: Metodegennemgang: 1. Gør eleverne opmærksomme på, at deres erindringer om forestillingen sikkert er forskellige, og at det nu skal handle om, hvad de hver især synes var vigtigt/godt eller spændende ved teateroplevelsen. 2. Få eleverne til at strække sig eller hoppe et par gange, så de er parate til at gå i gang med øvelsen. 3. Eleverne skal tænke på forestillingen, og hver for sig beskrive det, de oplevede som vigtigst. 4. Efter ca. ti minutter må eleverne gerne begynde at tale sammen om det, de skriver. Derved får eleverne suppleret deres individuelle fremstilling. Spørg gerne ind til det, de har skrevet. 5. Eleverne færdiggør deres beskrivelser i deres eget tempo. 6. Lad eleverne fremlægge deres teateroplevelser for hinanden. Denne øvelse er inspireret af Teateroplevelser. Se mere om Teateroplevelser på

8 SPROGLIG ANALYSE MODSÆTNINGSPAR Man kan bruge modsætningspar til at undersøge forestillingens tematikker. Modsætningspar kan bestå af modsætninger mellem personer, ting, følelser, væremåder, forskelle mellem før og nu. For eksempel ville modsætningsparret liv - død i forbindelse modsætningsparret ung - gammel kunne repræsentere et forgængelighedstema. - Find modsætningspar fra forestillingen - Diskutér hvilket tema, modsætningsparrene lægger op til. Brug boksene til modsætningspar: 8

9 DENOTATION/KONNOTATION Denotation er den umiddelbare betydning af et tegn. I en teaterforestilling er det den fremadskridende handling, scenografien og monologerne/dialogerne, som de umiddelbart opleves, der er på denotationsniveau. Dvs. en objektiv beskrivelse, der ikke inddrager fortolkning. Konnotation er tegnets bi- eller medbetydninger. Konnotation kan i forbindelse med denotation anvendes som analyseredskab, bl.a. inden for teatrets tekst og visualitet, til at bestemme kulturelle og følelsesmæssige merbetydninger. F.eks. kan denotationen kvinde i hvid kjole med slør og blomsterbuket konnotere brud. I den følgende opgave arbejdes der med manuskriptet ud fra begreberne denotation og konnotation. Hvad er ordenes umiddelbare/objektive betydning, og hvilke betydninger kan man også læse i ordene ud fra forestillingen som helhed? - Diskutér karakterernes navne og hvilken betydning, de kan have. - Find eksempler på konnotation i nedenstående uddrag af manuskriptet: - Diskutér effekten af brugen af konnotationer i Ung blond pige. Manuskriptuddrag: FRIDA Tada. White rusian. Vodka, kalua og mælk. Færdigblandet og på plastikflaske. Det er den 9. April og det er fucking frostvejr. Krystalklar nat. Man kan se hver en stjerne. Pisse koldt. Men her er lidt til din hjerne. Hun ryster. Og lidt til at få varmen på. Hun drikker. Jeg kigger på hende imens. Drikker lidt igen. Rækker den tilbage til mig. Tørrer sig om munden. Jeg tørrer ikke flasken af. Der hvor hun lige har Og hun APRIL / MAJ Det er sådan her det er. Verdensbilledet. Det perfekte billede. Den perfekte verden.( Hinkerude musik start) Hvis vi kunne bestemme. Ville det se sådan her ud. Her er huset. Hegnet. Det behøver ikke være højt. Flisegangen med s-sten fører åbent ud til vejen. Sidevejen der. Hovedvejen her. Med kiosken. Der findes ingen Jamaal. Så der kan vi sagtens købe mælk. På den anden side af hovedvejen. Bor Formanden. Han behøver ingen pigtråd. Ingen overvågningskameraer. Rundt om sit hus. Der er ingen hadegrupper der vil kanøfle ham. Her er bygrænsen. Her er landegrænsen. Her er Danmark. Med danskere. Kun med danskere. Der er en grænse her. Og her. Og her. Og her. Og her. Hertil vores verden går. 9

10 RETORIK RETORIK I MANUSKRIPTUDDRAG Ifølge filosoffen Aristoteles er retorik en teoretisk udredning af de mulige overbevisende momenter i ethvert givet stof. Aristoteles 3 appelformer: pathos som skal appellere til modtagerens følelser; logos som skal appellere til fornuften; og ethos som skal fastslå afsenderens troværdighed. - Find eksempler på de tre appelformer i uddragene fra manuskriptet nedenfor. - Hvilke bliver brugt? Hvordan? Og med hvilken effekt? - Skriv en kort tale, hvor I benytter jer af de 3 appelformer. I vælger selv emne, som I skal overbevise jeres modpart om. Diskuter efterfølgende brugen og effekten af de tre appelformer. Manuskriptuddrag: Det er jo forventet med modstand. Det skal ikke slå os ud. Moren. Nemlig April. Jo. Hun skulle smadres. Siger jeg. Formanden. Arh, Maj. Vi kanøfler kun hvis vi bliver kanøflet af nogen. Og husk nu. Det er dem der kanøfler os. Ikke os der kanøfler dem. April har lavet en aftale med hende den nye om at skrive vores sang om, til en kærlighedssang, så den passer ind i repertoiret til broget aften. Moren. En kærlighedssang? Ej, helt ærlig April. Mener du det? Er det virkelig noget du mener? April. Nej. Ikke på den måde. Det er kærlighedsbudskabet. Det er jo også det gode vi vil. Moren. Men hvis I står 3 piger og synger en kærlighedssang, tror I så ikke bare folk får homo-billeder inde i hvoedet. Tri smi libbir sid på hijbriplads. Homopop. Hva!? Ha ha. Ej, det går sgu ikke. Det er sgu det sidste vi vil have siddende på os. Lebbetrioen. Kan I se det for jer? Ej, ellers tak, du. Fy for fanden. April. Det var ikke tænkt på den måde. Moren. Nej. Men sådan vil det blive opfattet. Tro mig. Og det går slet ikke. April. Nej måske ikke. Maj. Det er jo også vores sang. Vi er en duo. April. Jo jo men på den måde kunne vi jo komme til at synge den. Når vi nu ikke må for den musiklærerspasser. Moren. I skal nok komme til at synge den. April. Jamen hvordan? Moren. Det finder vi ud af. Men hvad tror du ikke formanden vil sige. Han er så stolt af at I har skrevet den sang. Og det er jo ikke fordi vi ikke forstår dig, at det med den sang betyder noget for dig, for selvfølgelig bekymrer vi os om andres følelser, selvfølgelig gør vi det, vi er meget empatiske mennesker, men hvis der er nogen der finder det jeg eller mine piger gør og siger for stødende, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det, men jeg kan jo heller ikke bare læne mig tilbage og lade dem bestemme over os, og bare lade dem kanøfle os, kan du forstå det? Sådan nogen som jer. Det er sådan nogen som jer der skaber verden. Gør noget. Og ikke bare bruger den eller nyder den. Eller er dovne. Som mange mørke er. Eller fucker naturen op og ødelægger økosystemet. Som er præcis det de homoseksuelle gør. Den hvide race er den mørke race overlegen. De hetroseksuelle er de homoseksuelle overlegen. De homeseksuelle er forkert sat sammen heroppe. Dem hører vi da ikke til, vel? Vi er da ikke sådan nogen. Vel? April. Sådan nogen er vi da ikke!? Vi har jo biologisk forståelse. Ik? For det er jo sådan nogen som dem der laver krig mod os. Dem der kanøfler os. Konsekvensen er jo bare at vi må handle. At vi må bekæmpe det. Med de midler vi har. Bruge de midler vi har til at fjerne problemet. For I er overlegne. I er også hende overlegen. Hun er det gulv I går på. Forstår I det? April? Forstår du det? 10

11 RETORIK I HISTORISK PERSPEKTIV Lyt til de to følgende taler af hhv. Martin Luther King og Barack Obama. Martin Luther Kings tale: I have a dream : Barack Obamas tale: - Forhold jer til hvilke retoriske virkemidler, Martin Luther King bruger i sin tale. - Forhold jer til hvilke retoriske virkemidler, Barack Obama bruger i sin tale. - Diskuter retorikkens betydning i forhold til politisk magt gennem tiderne. - Hvilke faktorer ud over det retoriske spiller en rolle i forhold til at vinde politisk magt? 11

12 MUSIK INSTRUMENTER Maj, April og Frida spiller på hver deres instrument i forestillingen. I er musikken skuespillernes medspiller og der er tænkt nøje over hvordan musikken fremføres i forhold til handlingen, karaktererne og de følelser den repræsenterer. - Beskriv hvordan Maj, April og Frida bevæger sig til musikken, hver især og igennem forestillingen. Forhold jer til, hvad det gør ved hele udtrykket i for e- stillingen. - Vælg en sang. Del jer i grupper og fremfør sangen med henholdsvis stive og med frie bevægelser. Diskutér hvilken betydning det har for hele udtrykket? - Beskriv hvordan instrumenterne understøtter de tre pigers karakterer. Kom med bud på andre instrumenter, der kunne understøtte karaktererne anderledes. - Undersøg og leg med instrumenterne i jeres musiklokale. Hvilke lyde har de? Og hvilke lyde kan de få, hvis I drejer på knapperne, lægger et håndklæde på trommen ect. - Hvad sker der hvis man bevidst bytter om på ting? Brug en skør lyd på keyboardet i stedet for en klaver lyd, lav telefon-agtig lyd på mikrofonen, byt om på trommerne så de evt. står spejlvendt i forhold til normalt. Hvilket udtryk giver det? 12

13 MUSIKKENS BILLEDER Med undertitlen Danmarks mindste musical er Ung blond pige en forestilling, som i høj grad be- og udnytter de muligheder, der ligger i at lade musik og sang indgå som en udtryksmæssig del af helheden. I de følgende opgaver får I lejlighed til selv at udforske musikkens potentialer og udtryksmæssige mangfoldighed. - Hvilket musikstykke i forestillingen gjorde størst indtryk på dig. Overvej hvorfor. Var det teksten, musikken eller en kombination? - Tag hver en sang med, I godt kan lide. Lav en analyse af hvad/hvilke lyde/instrumenter I hører, hvad teksten handler om? Lav en opskrift på sangen. Hvornår er der vers, omkvæd, evt. et tema? Lav en sammenligning af jeres opskrifter. - Arbejd med at få billeder på musikken og ytre følelser gennem musikken. Forestil dig, at den valgte sang er en madret. Hvilken ret ville den så være? Beskriv farve(r). Hvis den valgte sang var et stykke natur, hvordan ville det så se ud og hvor i verden ville man kunne finde det? - Associér følelserne vrede, kærlighed, hævnlyst, lidenskab, angst og glæde med instrumenter/lyde. Bland det i sammenspils øjemed og lad kontrasterne opstå. 13

14 DIRIGENT/KOMPONIST Der bliver leget med lydene i og komponisten Sune Skuldbøl Vraa har eksperimenteret meget med lydenes samspil, før det færdige resultat har været på plads. Når man skal komponere og dirigere musik, handler det om at have evnen til at høre hvordan lydene spiller sammen, men også om at få og udvikle ideer til nye måder at bruge musikken på. - Forhold jer til hvilke roller April, Frida og Maj har i forhold til at styre musikken gennem forestillingen. - Diskutér betydningen af og mulighederne i at lade forskellige karakterer styre musikken i en forestilling. - Del jer i 3 grupper. Dogmet er, at I kun må bruge lyde, der kan laves med/af kroppen og stemmen. Dirigenten styrer nu orkestret og er den kreative igangsætter. Det dirigenten gør, skal hver gruppe gøre, når dirigenten giver besked. Dirigenten styrer dynamik og hvem der må spille hvad, hvornår og med hvilket kropssprog. - Gentag opgaven, men med forskellige instrumenter eller instrument grupper. Det må gerne være abstrakt og frit, og uden tonalitet eller puls. Dirigenten bestemmer. 14

15 MUSIK OG MONOLOG Ung blond pige er bygget op omkring monologer, dialoger og musik. Der er arbejdet meget med at udtrykke følelser og sindsstemninger gennem musikken. Læs mere herom i afsnittet REPORTAGE FRA ET PRØVERUM, side 6. - Del jer op I grupper af 3 eller 4 personer. Hver gruppe vælger et af nedenstående emner. Skriv en monolog til jeres emne, sæt musik til og fremfør det for klassen. - Tag stilling til: Hvilke ord udtrykker bedst emne, hvilken type af musik og hvilke musikinstrumenter passer godt til emnet? Vrede - Glæde - Forelskelse - Had - Angst 15

16 GENNEMSPIL ET MANUSKRIPTUDDRAG På denne side finder I et uddrag fra manuskriptet til ung blond pige. Læs det igennem. - Gå sammen i grupper, spil tekstuddraget for og med hinanden. Arbejd med karaktererne; hvad er deres motivation og intention, hvordan kommer det til udtryk i måden, de taler og bevæger sig på. Manuskriptuddrag: FRIDA: April banker på min rude. Så hårdt at den næsten revner. Jeg åbner. Hun ser nøgen ud. Ligner en fugleunge uden fjer. Jeg tror ikke jeg siger så meget. Jeg tror jeg har lyst til at kysse hende. Og jeg tror jeg peger op. Se. En solsort. Der synger. Det er forår. MAJ: Jeg kigger på April i døren. Hun ser nøgen ud. Ligner en fugleunge uden fjer. Frida holder sig i baggrunden. De smider dig ud af bevægelsen. Du må ikke komme hjem mere. FRIDA: (synger) Det er sådan her vi gør det er sådan det er. MAJ: Ikke med mindre du lover aldrig at have noget med sådan nogen som Frida at gøre mere. FRIDA: (synger) Den perfekte verden starter lige her MAJ: Du vil blive totalt ekskluderet. Har du overvejet det? Har du overvejet hvad det betyder? FRIDA: (synger) Det her er et sted, hvor kun de rene sjæle danser med MAJ: De kommer til at hade dig. Hun ryster på hovedet. Undskyld. Undskyld at jeg fortalte dem om Frida. Jeg var ked af det. Jeg kunne jo ikke forstå at du Jeg havde ikke. Det var ikke meningen. Jeg vidste ikke at. Det ville gå sådan. Men. Jeg savner dig APRIL: Jeg savner også dig. FRIDA: (Synger) Det er sådan her vi gør, det er sådan det er. MAJ: Du kommer ikke mere hjem, vel FRIDA: (Synger)Den perfekte verden starter lige her APRIL: Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke FRIDA: (Synger)Det her er et sted, hvor kun de rene sjæle danser med MAJ: Jeg vil ikke være uden dig APRIL: Så kom med MAJ: Med? Hvorhen? April trækker på skuldrene FRIDA: Hen på gymnasiet. Lad os synge den sang. Alle 3. Til broget aften i aften MAJ: Moren. Og formanden. De siger at jeg skal stille mig op på den scene og synge vores sang alene i aften. Nu er den jo på repertoiret. Som de siger. Musiklæren behøver jo ikke vide noget på forhånd om, at jeg synger vores egen version. Som de siger. Og hvad vil han så gøre når jeg står der på scenen. Bruge vold og magt til at trække mig ned igen? Som de siger. FRIDA: Men hvad vil du gerne? MAJ: Jeg siger, at jeg helst vil synge sammen med min søster. Det er jo sådan jeg har det. Koste hvad det vil. Det er hende jeg gerne vil synge sammen med. Så pludselig så smiler jeg. Til Frida. Og Frida smiler til April. Og April smiler til mig. Og så ved jeg. Hvad jeg skal. 16

17 OMFORTOLKNING AF TEKSTUDDRAG I Ung blond pige har holdet valgt én måde at fremstille problematikker. Læs Reportage fra prøverummet, s.6. Med få ændringer af forudsætninger kan man sætte et anderledes fokus. Eksempelvis kunne Frida være en dreng, moren kunne være undertrykt af formanden og have et skjult ønske om at slippe ud af be-vægelsen, April og Maj kunne være veninder og ikke tvillingesøstre. Hent manuskriptet til, på teatret st.tv s hjemmeside: - Vælg et tekstuddrag fra manuskriptet. - Del jer op i fire grupper. - Hver gruppe ændrer på en forudsætning i tekstuddraget. Omskriv uddraget så det passer til jeres ændring og fremfør scenen for klassen. - Diskutér i hele klassen, hvordan de forskellige ændringer virkede. 17

18 BILLEDKUNST - FRA MANUSKRIPT TIL TEGNESERIE I vores samfund bliver teatret brugt som et sted, hvor man kan tage svære emner op til debat. Det er en udtryksform, hvor ord og følelser får lov at spille sammen. I Ung Blond Pige bliver temaer som racisme og fanatisme gjort til noget, vi kan tale om uden at være direkte involveret selv. Tegneserien er kendetegnet ved et visuelt univers af frosne øjeblikke, hvor fantasien og læserens semantiske afkodning giver liv til handlingsforløbet. I Japan er Manga (tegneserier) en kæmpe industri. Mangaen er som teatret blevet en form for ventil for mange af de tabuiserede områder, der bliver undertrykt i det disciplinerede japanske samfund, eksempelvis kønsrollemønstre, seksualitet samt krigens rædsler. - Læs de to uddrag af tegneserierne Message to Adolf af Osamu Tezukas og Maus af Art Spiegelman herunder og på næste side. - Diskutér, hvad der gør en tegneserie skarp i formidlingen. - Vælg et uddrag fra manuskriptet til Ung blond pige og lav jeres egen fortolkning af tekststykket som tegneserie. Hvad der er vigtigt, når man laver en tegneserie: Billederne - sproget - sidelayout - sekvenser og sammenhænge - tema og motiv Noter: Fra Message to Adolf 18

19 Undervisningsmateriale Noter: Fra Message to Adolf Noter: Fra Maus 19

20 GRUPPE OG INDIVID / PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER TIDSÅND/ENSOMHED Frida, April og Maj taler i den samme forestilling. Dog uden at tale direkte med hinanden, da de taler i monologform. Enkelte steder nærmer især Frida og April sig en dialog, men som tilskuer føler vi os stadig fanget i pigernes seperate tankeunivers, og det synes at være et paradoks i forestillingen, at vi aldrig kan forstå hinanden helt, selvom intentionen er tilstede. Læs mere i Reportage fra prøverummet, side 6. Tidsånd er noget, der skifter hele tiden. Oftest er det skelsættende begivenheder, der får hele meningsklimaet og den generelle idé om, hvad det hele går ud på, til at skifte. Ifølge Lektor Henrik Jensen fra Roskilde Universitet kan nutidens danske tidsånd kan karakteriseres med ordene: individualiseret, teknologisk og terapeutisk. Link: Computeren og internettet er en stor og vigtig del af vores liv. IT teknologien åbner for mange muligheder i form af hurtig tilgængelig information og venskaber i det virtuelle rum. Ven-til-en Danmark er en landsdækkende ungdomsforening, der hjælper ensomme unge og skaber debat om ensomhed blandt unge. Ifølge Ven-til-en viser undersøgelse fra Lasgard (Lasgaard: Ensom blandt andre, 2. udg. 2010), at 6% af de unge i gymnasierne føler sig tit eller altid ensomme. Oplevelsen af en somhed er ofte forbundet med symptomer på psykiske problemer, selvmordstanker og selvskade. 7% af de unge i 8. klasse føler sig tit eller altid ensomme. Og hele 17% føler sig næsten altid udenfor, når de er sammen med jævnaldrende. - Overvej hvad du forstår ved begrebet ensomhed. - Hvordan påvirker it-teknologien ensomhed blandt mennesker i positiv og negativ retning? - Drøft begrebet ensomhed og dets konsekvenser på klassen. - Diskutér effekten af, at forestillingen er bygget op primært med monologer. - Lav jeres beskrivelse af den danske tidsånd anno

21 STEREOTYPER, FORDOMME OG VOLD April og Maj ønsker at være trygge. De vil kende og forstå hinandens tanker og handlemønstre. Det er det, man ikke kender, som er uhyggeligt og fremmed. Hvis man ikke har viljen til at udforske det fremmede, er der mulighed for, at man enten forstøder og/eller bekæmper det. I forestillingen er Maj en bekæmper, og Frida er en udforsker. April svæver mellem de to positioner. Hun har en fornemmelse af, at det er forbudt at søge og udforske det fremmede og ukendte, men er samtidig draget både af pigen Frida og Fridas livssyn. Stereotype forestillinger af grupper i et samfund har ofte eksisteret igennem århundreder uden at ændre sig væsentligt. Stereotyper kan opfattes som en form for underforstået personlighedsteori, som går på en hel gruppe og kan være bestemmende for hvilke fordomme, der eksisterer grupperne imellem. Fordomme kan i sidste ende lede til racisme i form af aktiv handling mod bestemte grupper. Stereotyper og homoseksualitet - Find eksempler i Ung blond pige på stereotype opfattelser og medfølgende handlinger. - Find eksempler på stereotyper omkring homoseksualitet i det danske samfund. - Diskutér hvilken effekt stereotyperne har for samfundets opfattelse af homoseksuelle og for homoseksuelles selvopfattelse. Vold - Diskutér hvorfor der eksisterer vold i vores samfund. - Diskutér hvordan vi undgår vold i vores samfund. Fordomme og tryghed - Hvilke forudsætninger gør jer trygge? - Hvilken rolle spiller fordomme i forhold til det at føle sig tryg? - Overvej om ønsket om tryghed kan være farligt. - Diskutér muligheden for at blive tryg ved det ukendte og om angst for det frem mede er et eksistentielt, menneskeligt grundvilkår? 21

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

U nd ervis n i ng sma teriale - elev

U nd ervis n i ng sma teriale - elev EUROpAMESTEREN U nd ervis n i ng sma teriale - elev Dansk, Samfundsfag, Drama, Billedkunst, Idræt Fra 10 år P roduce re t af Te at e r O i s a m a r b e jd e m e d Nør r e g a a r d s Te a t e r Medvi

Læs mere

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Se min skygge Se min skygge Fra 6 år 2011 UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 3 Introduktion til læreren... 4 4 Workshops... 5 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale 360 Undervisningsmateriale Dansk / Drama / Samfundsfag / Billedkunst Elevernes eksemplar E n f o r e s t i l l i n g a f : N i l s P. M u n k, A n d e r s V a l e n t i n u s D a m o g L a r s D a m m

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

En blærerøvs historie

En blærerøvs historie DANSK - SAMFUNDSFAG - DRAMA - BILLEDKUNST En blærerøvs historie Undervisningsmateriale for 6., 7., 8., 9., og 10. klasse Teater O kan kontaktes på tlf. +45 28110880 eller post@teatero.dk www.teatero.dk

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

U n d ervis n i n g sma teriale - lærer

U n d ervis n i n g sma teriale - lærer EUROpAMESTEREN U n d ervis n i n g sma teriale - lærer Dansk, Samfundsfag, Drama, Billedkunst, Idræt Fra 10 år P roduce re t af Te at e r O i s a m a r b e jd e m e d Nør r e g a a r d s Te a t e r Medvi

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen.

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen. Plakat: Marie Rosendahl Chemnitz UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE 1 INTRODUKTION TIL LÆREREN Kære lærer, Dette undervisningsmateriale lægger op til aktiv stillingtagen til forestillingens temaer

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

FA llesskab og inklusion E R D O MK A E T I

FA llesskab og inklusion E R D O MK A E T I FA Ellesskab og inklusion T D A O M K E R I Indhold Der arbejdes med forskellige vurderingsøvelser om fællesskab, inklusion og eksklusion. Det vil styrke fagligheden i opgaven, hvis eleverne først har

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen.

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Februar 2010 UHL og JWK 1 Formål for faget drama Undervisningen i drama på Davidskolen bygger på skolens kristne værdigrundlag. Formålet med

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Box productions Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 7.-10. klasse Formål: I skal kunne forklare, hvad begreberne norm, fordom, kultur og identitet

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/ Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/12 2007 Inholdsfortegnelse Analyse af fjendebilledet.. s. 1 Ku Klux Klan (KKK) s. 2 Hvordan bliver billedet brugt og hvilken funktion har det?... s. 2-3 Troværdighed?...

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk.

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. 1. INT. VÆRELSE. DAG. (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. Hey! Regitze kigger afventende på ham med korslagte arme. (Vred)

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen voldsformer før denne øvelse. Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange forskellige ansigter. Der er meget der

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea L Æ R E R V E J L E D N I N G Kom til orde Kørekort til mundtlighed Hanne Brixtofte Petersen medborgerskab i skolen Alinea Medborgerskab og mundtlighed I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere