LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli 2012-30.juni 2013"

Transkript

1 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Årsberetning 1.juli juni 2013

2 Årsberetning 2013 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Ansvarshavende redaktør: Flora Ghosh Redaktør: Eva Hyllegaard Layout: Eva Hyllegaard Tryk: CHRISTENSEN GRAFISK Oplag: 300

3 INDHOLD Forord side 4 Bestyrelsen side 7 Året der gik side 9 LivaRehab side 13 Igangværende projekter side 15 Nærmeste fremtid side 19 3

4 FORORD Det er vores mål at forsætte vores arbejde og ikke mindst oplyse og formidle om de metoder, vi ved gør en forskel for mange kvinder. Der er skrevet endnu et kapitel i LIVas historie. Siden sidste generalforsamling har vi arbejdet, på alle planer, for at skabe endnu bedre og endnu mere kvalificeret støtte til kvinder, der er udsatte blandt andet. pga. prostitution. Vi er glade for, at satspuljen har afsat midler til Exit Hos LIVa skal vi fortsat deltage i den politiske debat omkring prostitution og prostitutionsskader og være med til at sætte prostitutionsskader på den politiske dagsorden samt være fremme i medierne. Prostitution i 2011 og efter cirka halvandet års forsinkelse, er regeringens projekt Exit Prostitution sat i gang i de større byer. Vi havde dog forventet, at flere NGO er blev inddraget i dette projekt og håber, at kommunerne bruger vores erfaring til gavn for kvinderne. Som det eneste center, der tilbyder rehabilitering og helhedsindsats i landet, er vi meget glade for, at flertallet af politikere kan se vigtigheden af vores indsats og arbejde med prostitutionserfaring. Vi fortsætter arbejdet med at søge fonde og puljer og hverve nye medlemmer til foreningen, så vi kan skaffe midler til den daglige drift af LivaRehab: Men der er stadig meget arbejde, der skal løftes især fordi vi kan se de positive effekter og resultater af den gode indsats vores fagfolk i LIVa udfører. Vi ser, hvor meget potentiale og kampgejst deltagerne har, når de får de rette redskaber og hjælpemidler til at komme i gang og komme videre efter et liv i prostitution. Center for behandling og rehabilitering af kvinder - og dermed blive ved at tilbyde et helhedsorienteret rehabiliteringsprogram til de kvinder, der kommer i centret. Vi kan være stolte af at have støttet over 225 kvinder siden vores start. Alene fra januar til juni 2013 har vi haft 73 henvendelser, og det i sig selv peger på, at der er meget arbejde forude.

5 LivaRehab har i årets løb fået stor ros for og anerkendelse af den metodeudvikling, der er i gang og har været i gang siden Senest skriver Københavns Kommune om LivaRehabs indsats i sin slutevaluering af Metodeudviklingspuljeprojekter for 2012: Der skal også i år lyde en stor tak til vores medlemmer, private fonde og til de firmaer, der på forskellig vis bidrager til foreningen og ikke mindst til LivaRehabs arbejde. Det sidste år har vi modtaget bidrag fra følgende fonde og puljer: Socialministeriet: Vurderingen er, at den helhedsorienterede tilgang til projektet har været gavnlig for kvinderne, som har en lang række udfordringer ud over manglende beskæftigelse. Det har fungeret godt at arbejde tværfagligt og sikre, at der blev sat ind på en lang række områder. 1. Drifttilskud fra Lotfri puljen 2. PUF midler til to projekter 3. Midler fra uddannelsespuljen til frivillige 18 midler fra Københavns Kommune 18 midler fra Frederiksberg Kommune Inger Kunst-Hansens Legat Kvinderne i projektet har fået støtte til at afklare eller arbejde videre mod deres mål for beskæftigelse eller uddannelse. Mange af dem har Lillian Scheeles Fond Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat Mariakirken fået mere selvværd, og en del af dem er sluppet af med den angst, som tidligere har isoleret dem. (NewInsight, august 2013) På vegne af bestyrelsen, vil jeg gerne takke for et godt og meningsfyldt år i LIVa og på LivaRehab. Ikke mindst, tak til vores medlemmer, og andre, der bidrager og støtter LIVa økonomisk eller med andre former for støtte og hjælp. Prostitution, vold, incest, seksuelle overgreb og misbrug skaber varige skader, men heldigvis kan man, med de rette metoder, rehabilitere og løfte udsatte kvinder videre til et nyt liv. Yildiz Akdogan, Forperson 5

6 Forperson, Yildiz Akdogan Næstforperson, Trine Hørdum Grünberger Bestyrelsesmedlem, Lole Møller Bestyrelsesmedlem, Rikke Larsen Bestyrelsesmedlem, Anette Rix Suppleant, Marion Pedersen

7 BESTYRELSEN Yildiz Akdogan blev valgt som forperson i september Hun har et stort engagement i arbejdet med udsatte mennesker og især kvinder i socialt udsatte positioner. Hun er en stor drivkraft bag LIVas arbejde. Årets Københavner, Anette Rix blev valgt til LIVas bestyrelse i Hun siger om valget: Der var hos LIVa et ønske om at tage fat om det hele menneske, hvilket jeg fandt der havde været en udpræget mangel på hos andre sociale hjælpeforanstaltninger. Trine Hørdum Grünberger er næstforperson og tidligere fungerende forperson i LIVas bestyrelse. Hun har været med i LIVas bestyrelse siden marts Derfor støttede jeg allerede fra starten LIVa, ift. samarbejde, og da jeg blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen i 2012, var det en opgave jeg med glæde påtog mig. 2010, og hun siger om sit valg til LIVas bestyrelse: Jeg har fulgt foreningen siden den blev etableret og tilbød at bidrage med min erfaring fra professionelt bestyrelsesarbejde og mine erfaringer som ansat i NGO-organisationer Jeg er stolt over den helhedsorienterede indsats som LivaRehab kæmper for hver eneste dag. Både fagligt og menneskeligt. Marion Pedersen er tidligere MF og medlem af Venstre. Hun har et grundigt kendskab til LIVas arbejde og stor viden om skadevirkninger af prostitution. I kraft af denne viden, fik hun Mathildeprisen i 2010 for sit arbejde med oplysning omkring prostitutionsskadevirkninger. Marion siger om sit valg til LIVas bestyrelse: Lole Møller er aktiv i LIVas bestyrelse, hvor hun bidrager meget med sin erfaring fra sit tidligere arbejde som generalsekretær for Socialpolitisk Forening. Desuden, er hun medlem af hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Lole har været med i LIVas bestyrelse siden Grunden til at jeg har valgt at sidde i LivaRehabs bestyrelse er, at jeg i mange år har fulgt hele prostitutions debatten. Jeg har sat mig godt ind i stoffet, holdt/holder foredrag om emnet og prøver at påvirke så mange som muligt til at tage stilling til, om det er i orden at kunne købe et andet menneske, for at kunne tilfredsstille egne behov. Rikke Larsen er kasserer for LIVa og frivillig gældsrådgiver. Hun bruger sin uddannelse som revisor, når hun holder opsyn med LIVas indtægter og udgifter og hjælper med at få styr på gældsramte kvinders økonomi. Hun har været med i LIVas bestyrelse siden Eva Kreutzfeldt er, i 2012, trådt ud af LIVas bestyrelse, hvor hun var suppleant. Hun fungerede også som frivillig psykolog på LivaRehab en gang om ugen i over et år. Vi takker for hendes indsats begge steder. 7

8 Christiansborg Slotsplads 30 januar. Yildiz Akdogan fra LIVas bestyrelse i samtale med ligestillingsordfører for Socialdmokraterne, Rasmus Horn Langhoff. I baggrunden ses bestyrelsesmedlem Marion Pedersen og centerchef for LivaRehab, Flora Ghosh.

9 ÅRET DER GIK Året, der er gået siden sidste generalforsamling d.17. september 2012, har været et år, hvor LIVa har markeret sig i forskellige medier. Vi har også haft travlt med at skaffe midler til at opretholde rehabiliteringsarbejdet og hverve flere medlemmer. I april blev LivaRehab inviteret til en lukket høring i Folketinget om prostitueredes rettigheder. Op til høringen havde Flora Ghosh talt med LivaRehabs deltagere om, hvilke rettigheder de mener, de mangler. Hun tog bl.a. disse to ønsker fra kvinderne med til Ligestillingsudvalget: I forhold til at opsøge kvinder med prostitutionserfaring, har vi haft flere annoncer i Ekstra Bladet og Metro Express, hvilket har resulteret i nye henvendelser. Retten til efterværn, når vi er i gang med uddannelse eller i et anerkendt arbejde, hvor vi prøver at komme ud af prostitution. Centerchef Flora Ghosh har ved flere lejligheder udtalt sig om prostitutionsskader og LivaRehabs arbejde, bl.a. i Kristelig dagblad som hun både er citeret i og har skrevet en artikel til. Horsens Folkeblad bragte også Retten til anerkendelse af, at prostitution kan give skader ligesom soldaterne har fået anerkendelse for, at de kan få skader af at blive udsendt. en artikel om LivaRehab i marts, hvor læsere kunne få indblik i centrets daglige arbejde og resultater. I programmet: Rushys Roulette på Radio24syv talte Rushy Rashid med Flora Ghosh om unge danske kvinder med minoritetsbaggrund i prostitutionsmiljøet. I maj 2013 fulgte et åbent samråd med daværende socialminister Karen Hækkerup omkring projektet: Exit Prostitution, hvor repræsentanter fra LIVa deltog. Efter samrådet skrev vi følgende på LivaRehabs Facebook-side: Vi gik desværre fra samrådet 27. november havde Centerchef Flora Ghosh og bestyrelsesmedlem Anette Rix en kronik i Politiken, hvor de stiller sig kritiske overfor, hvorfor ingen af de 46 millioner kroner, Regeringen har afsat til Exit prostitution på det tidspunkt, er gået ærgerlige over at have erfaret, at ministeren ikke anerkender den viden om prostitutionsområdet, der allerede findes hos NGO er som LIVa, og derfor vil bruge af projektets midler til at udvikle nye metoder frem for at trække på den viden, der allerede findes. til de prostituerede. Også i Hus Forbi, kritiserer Flora Ghosh Regeringens manglende initiativer til at hjælpe mennesker med prostitutionsskader. LivaRehab er blevet en del af den nationale faglige følgegruppe i forbindelse med Exit Prostitution. 9

10 Scan koden og se fem film om prostitution

11 ÅRET DER GIK FORTSAT I årets løb har vi også skrevet syv pressemeddelelser. Blandt andet, har vi udtrykt vores undren over, at de 46 millioner i Exit prostitution puljen ikke er gået til kvinder i prostitution. I december 2012 bragte BT en lille artikel om LIVas julehjælp til udsatte kvinder med prostitutionserfaring og deres familier. LivaRehab afholdt i forbindelse med indsamling til julehjælp en julebazar, hvor der blev solgt julepynt, smykker og tørklæder alt sammen fremstillet på LivaRehabs kreative værksted. Flora Ghosh og Yildiz Akdogan var også i programmet: 24syv Morgen på Radio24syv og fortælle om LIVas julehjælp. Omsætningen fra julebazaren var på næsten fem tusinde kroner, der gik til julehjælp Vi er taknemmelige for, at vi kunne bruge Men det er ikke kun blevet til kampagner og artikler. Centerchef Flora Ghosh har deltaget i en del arrangementer såsom: Folkemødet på Bornholm, debatmøde i kvindepolitiskudvalg i Enhedslisten og Videnskonferencen om kvindehandel og sexkøb arrangeret af Sikia-netværket i Århus. pengene til at hjælpe over 30 kvinder og deres børn. Efter jul iværksatte LivaRehab en kampagne med navnet: Et liv i prostitution sætter sine spor. Kampagnen skulle sætte fokus på skadevirkningerne af prostitution. Vi startede med eventen på Christiansborgs slotsplads d.30. januar Knækkede gadefliser med påskriften Et liv i prostitution sætter sine spor blev lagt ud på pladsen, og vi delte plakater med budskaber om skadevirkningerne af prostitution ud til folketingsmedlemmer. Flora Ghosh talte også ved uddelingen af Jubilæumslegatet fra dansk Socialrådgiverforening. LIVa er meget beærede over at have modtaget legatet på kroner. Pengene skal bruges til at samle personlige beretninger fra tidligere prostituerede, så socialrådgiverne bedre kan hjælpe kvinderne. Det er vigtigt og betyder meget for os, at vi får anerkendelse af det arbejde, der udføres af vore dygtige medarbejdere og frivillige i LivaRehab Lokalavisen på Frederiksberg bragte en artikel om kampagnen, og TV2 Lorry dækkede eventen. I forbindelse med kampagnen, havde LivaRehab også en helsidesannonce i Berlingske Tidende. I februar 2013 havde vi igen samme annonce i Politiken som modsvar til deres unuancerede artikelserie om lykkelige prostitution. 11

12 Centerchef Flora Ghosh Socialrådgiver Danijela Gusak Virksomhedskonsulent Jette Lauridsen Kommunikationsmedarbejder Eva Hyllegaard Psykiater Birgit Petersson Psykolog, Tove Lindemann Regnskabsmedarbejder Ken Poulsen

13 LIVAREHAB program, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Det er vores mål, at kvinderne skal opleve, at de er med i processen hele vejen og har indflydelse på deres forløb hos LivaRehab. Vi samarbejder med relevante sundhedsmyndigheder, socialcentre, jobcentre, rådgivningscentre, arbejdsgivere, uddannelsessteder, frivillige fagpersoner og mentorer. Ved LIVas generalforsamling 2012 blev det vedtaget, at man skulle arbejde hen imod, at LivaRehab blev en selvejende institution. Dette mål har vi desværre ikke nået. Det har fra bestyrelsens side været nødvendigt at fokusere på driften af centret og sørge for at bevare tilbuddene til deltagerne. Det har været svært, da vi i den grad har måttet klare os uden større økonomiske bevillinger af nogen art fra politikerne. Vi har søgt om del i satspuljemidlerne, men har fået afslag med henvisning til projekt Exit prostitution. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Københavns Kommune har ikke afsat flere penge til vores metodeudvikling i forhold til udsatte grupper ergo, er der ikke flere penge til LIVas vigtige arbejde med kvinderne. 41 deltagere har været tilknyttet projektet. En er kommet i ordinært arbejde, en er kommet i job med løntilskud, seks er kommet i virksomhedspraktik, to har fået forrevalidering, fire er optaget på en uddannelse (en på socialrådgiveruddannelsen, en som ernærings- og kostvejleder, en på so-su uddannelsen og en som fod/zoneterapeut) og tre Det virker som om politikerne gerne vil have del i vores erfaringer, viden og metoder, men ikke vil bidrage afventer uddannelse. Resten følger deres behandlingsplaner. Vi kan være stolte af disse seje kvinder. økonomisk til vores arbejde med udsatte kvinder. Metodeudviklingspuljen Hos LivaRehab er der på nuværende tidspunkt ansat syv medarbejdere. I februar 2013 sluttede vores projekt: Selvforsørgelse og sundhed. Det var vores håb, at Københavns Kommune ville påtænke forankring af projektet, som vi modtog penge til i 2011 og 2012, men det er ikke sket. Selvforsørgelse og sundhed tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og res- Vi er kede af at sige farvel til medarbejdere som Pernille Stefansen, Pernille Johansen, Phillipp Pihl, Helena Thomsen og Louise Fibiger Ravnkilde idet, vi ikke fik penge til deres fortsatte ansættelse. Vi takker dem for deres indsats. sourcer, og deltagerne udarbejder i samarbejde med LivaRehabs socialrådgivere, et individuelt tilpasset 13

14 Citat fra en af LivaRehabs kvinder...og Videnskonference i Århus Centerchef, Flora Ghosh til Folkemøde på Bornholm

15 IGANGVÆRENDE PROJEKTER Gældsrådgivning Over 75 % af de kvinder, der henvender sig til Liva- Rehab for at få hjælp, giver udtryk for, at de sidder med en uoverskuelig gæld og i en økonomisk fastlåst situation. LivaRehab tilbyder derfor fortsat gældsrådgivning som del af de enkelte rehabiliteringsforløb. Psykolog samtaler og psykiatrisk bistand LivaRehab har ansat en psykolog en psykiater. Deltagerne har mulighed for flere samtaler med dem. Næsten alle de kvinder, der kommer hos LivaRehab efterlyser at tale med en psykiater eller psykolog. Vi forventer at få flere midler til at kunne fortsætte og udvide samtalerne. Gruppeforløb I 2012 har vi haft flere gruppeforløb for kvinderne. Nu er der kun to. Det ene er et psykologstyret gruppeforløb, og det andet er under supervision af virksomhedskonsulenten. Her producerer kvinderne diverse produkter til videresalg, der bl.a. er med til at dække deres udgifter til julen. Vi har også tilbudt gruppeforløb i selvforsvar, yoga og anden motion. Jobcoaching Jobcoaching har i 2012 været med til at indsluse eller bringe mange tættere på arbejdsmarkedet. Anonym rådgivning Siden 2012 har LivaRehab tilbudt anonym og frivillig rådgivning. Takket være Socialministeriets PUF midler og Københavns- og Frederiksbergs Kommunes 18 midler. Siden opstarten af LivaRehab og til den 30. juni har vi haft 225 henvendelser. Der bliver ringet op fra nær og fjern. Fra København, Frederiksberg, Rødovre, Faaborg, Vejle og andre steder. Den anonyme rådgivning kan kontaktes telefonisk og via og varetages som udgangspunkt af en socialfaglig medarbejder og frivillige rådgivere, der sammen med deltageren kan aftale, hvilken slags rådgivning, der er brug for. Hver onsdag eftermiddag, er der mulighed for at møde op på LivaRehab, hvor en frivillig rådgiver står til rådighed. De frivillige har uddannelses- eller erhvervserfaring i forhold til rådgivning af social-, juridisk, psykologisk og økonomisk karakter. Der er tilknyttet læge, socialrådgivere, sygeplejersker, gældsrådgivere og revisor til den anonyme rådgivning. Socialrådgivning Deltagerne hos LivaRehab er tilknyttet en socialrådgiver, som koordinerer interne og eksterne tilbud i samarbejde med de relevante aktører og med den enkelte kvinde. Denne koordinerende indsats har til formål at nedsætte kvindens følelse af at være kastebold mellem de forskellige systemer samt at give en følelse af, at hun tager ejerskab over sit eget liv. 15

16 Fra julebazaren

17 IGANGVÆRENDE PROJEKTER Kreativt produktionsværksted Her har deltagerne mulighed for at fremstille diverse designerprodukter og få en snak med hinanden. Som noget nyt, vil vi prøve at lave kryddereddike og marmelade til at sælge på julemarkedet og måske også i andre sammenhænge. Virksomhedskonsulent Jette Lauridsens erfaring med værkstedet: Mange kvinder i LivaRehab har glæde af at deltage her. Her har kvinderne mulighed for kompetenceudvikling både fagligt og socialt. Kvinderne giver udtryk for, at det betyder meget for dem rent socialt at være sammen med andre, hvor man i fællesskab kan producere og se resultater. Ligeledes, opleves det at kvinderne også individuelt gennemgår en udvikling som gavner dem på længere sigt. Både hvad angår nytænkning ift. job og uddannelse samt styrkelse i selvindsigt og ansvar. Netværkscafé Netværkscafeen er åben tirsdag fra kl Ulu for grønlandske kvinder LivaRehab Ulu henvender sig til kvinder med grønlandsk oprindelse. Det er udsatte kvinder, der har problematikker relateret til prostitutionsmiljøet. LivaRehab Ulu tilbyder blandt andet: Fortrolig og anonym rådgivning, omsorg i diskrete omgivelser, bisidderordning og hjælp til inklusion i det danske samfund. Frivillige De frivillige har igen i år været en kæmpe ressource for LivaRehab. Vi vil gerne bidrage til, at de frivillige får mest muligt ud af den tid, de bruger her. Derfor tilbyder vi undervisning, kurser og supervision til de frivillige for at udvikle deres kompetencer i forhold til det arbejde, de gør her, men også med henblik på deres egen faglige og personlige udvikling. Siden juli 2012 har vi haft fire undervisningsgange for de frivillige. Der er tilknyttet over 26 frivillige kræfter til at løfte opgaverne hos LivaRehab. Her kan kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, incest, prostitution og vold komme og tale med hinanden, mens de spiser frokost eller drikker kaffe. Formålet med caféen er at skabe et uformelt sted, hvor man føler sig velkommen og kan møde ligesindede til hyggeligt samvær samt lære nye mennesker at kende. I løbet af det sidste år, har LivaRehab afholdt flere natværkscaféer med cirka tolv deltagere per gang. 17

18 Til November afholder LIVa en høringskonference på Christiansborg Til November afholder LIVa en høringskonference på Christiansborg Vi håber på at fremstille lige så fine smykker til dette års julebazar

19 NÆRMESTE FREMTID Kampen for det gode sociale arbejde Vi bruger en del af vores arbejdstid til at søge midler fra det offentlige og det private. På den måde sikrer vi midler til at fortsætte LivaRehabs arbejde. Først og fremmest, skal vi sikre kvaliteten af vores støtte og rehabilitering af de kvinder, der opsøger os. Vi forventer at kunne hjælpe mindst 100 kvinder i løbet af det næste år. Dernæst, skal vi ud til den brede befolkning. Dette sker blandt andet gennem pressen, så vi vil fortsætte med at have løbende kontakt til journalister og andre mediefolk. og skrive pressemeddelelser og debatindlæg Vi skal også holde politikerne orienterede om de erfaringer, vi gør os samt vores metoder. Kommunikation og flere medlemmer Der er så småt begyndt at ske nogle ændringer i Høringskonference D.6. november afholder foreningen en høringskonference på Christiansborg. På konferencen vil vi belyse LivaRehabs arbejdsmetoder. Derudover, vil der være indslag fra andre inviterede talere fra udlandet. Ikke mindst, glæder vi os til at høre politikernes visioner og handlingsplaner i forhold til arbejdet med mennesker, der har fået skader af prostitution. Julebazar og socioøkonomisk virksomhed Til december gentager LivaRehab succesen fra sidste år og arrangerer en julebazar. Igen i år, vil det være det kreative værksted, der står for at fremstille de varer, der skal sælges. På sigt, drømmer vi også om at starte en socioøkonomisk virksomhed, hvor vi kan hjælpe deltagere i arbejde og tjene penge til LivaRehabs projekter. LIVas og specielt LivaRehabs kommunikation. Liva- Rehab har fået ny hjemmeside, og i løbet af efteråret vil indholdet blive opdateret og derefter skal også foreningens hjemmeside opdateres. Der er blevet udarbejdet en kommunikationsstrategi for Facebook, så vi kan kommunikere målrettet både til medlemmerne af foreningens gruppe og på centrets side. Hvis vi skal hverve flere betalende medlemmer til LIVa, er det vigtigt at have en opdateret og informativ hjemmeside at referere til. På nuværende tidspunkt har foreningen 91 medlemmer. 19

20

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr. 5321 0356654 Medlem Fra

Læs mere

LIVa forening mod skadevirkninger af prostitution. Intern evaluering af LivaRehabs indsats i ÅRSBERETNING

LIVa forening mod skadevirkninger af prostitution. Intern evaluering af LivaRehabs indsats i ÅRSBERETNING LIVa forening mod skadevirkninger af prostitution Intern evaluering af LivaRehabs indsats i 2015 1 ÅRSBERETNING 2013 14 Indhold Forord Forord 3 Hvad er LivaRehab 4 Økonomi 5 Eksempler på indsatser hos

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

LIVa Forening mod skadevirkninger af prostitution

LIVa Forening mod skadevirkninger af prostitution LIVa Forening mod skadevirkninger af prostitution Årsberetning 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Indhold ANSVARSHAVENDE REDAKTØR FLORA GHOSH REDAKTØR HELENA G. HANSEN REDAKTIONSSEKRETÆR JULIE PLATZ REDAKTIONSKONSULENT

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag.

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag. Iben Wiene Rathje, MB 7. marts 2013 Sagsnr. 2013-41118 Dokumentnr. 2013-200933 Kære Iben Wiene Rathje Tak for din henvendelse af 23. februar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

LIVa. En evaluering af indsatsen i praksis 2014. Forening mod skadevirkninger af prostitution REHAB. Af Cecilie Riis Gadegaard

LIVa. En evaluering af indsatsen i praksis 2014. Forening mod skadevirkninger af prostitution REHAB. Af Cecilie Riis Gadegaard LIVa Forening mod skadevirkninger af prostitution En evaluering af indsatsen i praksis 2014 Af Cecilie Riis Gadegaard Konsulent Birgit Petersson Psykiatrisk speciallæge REHAB En evaluering af indsatsen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit

Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit Strategi 2015-2017 Café Exit 2014 Café Exits mission (idégrundlag) Café Exits arbejdskultur Vision 2017 Strategi 2015-2017 Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit Café Exit 2014 Café Exits

Læs mere

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Opstart: På medlemsmødet d. 22. september 2009 blev der fundet en valgkampskoordinator, Rasmus. Han organiserede et fællesmøde d. 29. september

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

God sommer NYHEDSBREV JULI 2014. Landsforeningen har i 2014 særligt fokus på familier med børn. Nyt legat for efterladte

God sommer NYHEDSBREV JULI 2014. Landsforeningen har i 2014 særligt fokus på familier med børn. Nyt legat for efterladte God sommer Landsforeningen har i 2014 særligt fokus på familier med børn Den nye bestyrelse er kommet godt fra start og der er megen iderigdom og arbejdsiver. En del af det afspejler sig i nyhedsbrevet

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3 Du er her Rum 2 Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold Rum 1 Volden set med børns øjne. Hvordan får vi øje på den, og hvad gør vi? Rum 3 Behandlingsmodeller til voldsudsatte

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8 24 september 2015 Nr. 8-24. september 2015. Nr. 8 Fra DRåben til et hav af gode historier et får ny redaktion, som her tegner et portræt af journalist Eva Birgitte Jensen, der siger farvel og går på efterløn.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Et VISO-forløb med antropologisk og psykologisk fokus har givet Grønlænderenheden i Aalborg nye indsigter i, hvordan en gruppe unge grønlændere

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Skaber rehabilitering forandring og hvordan?

Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Evaluering af LivaRehabs metodeudviklingsprojekt: Selvforsørgelse og sundhed for kvinder. Af: Pernille Johansen, Cand.soc. Forside og layout: Mads Ohrt Redigering:

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 Årsrapport 2015 Indhold UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 HELDAGSSEMINAR PÅ SANDBJEG SLOT... 4 UDADVENDTE AKTIVITETER... 5 UDSATTERÅDETS FORTSATTE

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Vi tør drømme. Kender i den følelse man har inden i, og hvor grænseoverskridende det kan være, at skulle sige sine drømme højt? Følelsen af at når vi har sagt dem højt, så kommer

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere