LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli 2012-30.juni 2013"

Transkript

1 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Årsberetning 1.juli juni 2013

2 Årsberetning 2013 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Ansvarshavende redaktør: Flora Ghosh Redaktør: Eva Hyllegaard Layout: Eva Hyllegaard Tryk: CHRISTENSEN GRAFISK Oplag: 300

3 INDHOLD Forord side 4 Bestyrelsen side 7 Året der gik side 9 LivaRehab side 13 Igangværende projekter side 15 Nærmeste fremtid side 19 3

4 FORORD Det er vores mål at forsætte vores arbejde og ikke mindst oplyse og formidle om de metoder, vi ved gør en forskel for mange kvinder. Der er skrevet endnu et kapitel i LIVas historie. Siden sidste generalforsamling har vi arbejdet, på alle planer, for at skabe endnu bedre og endnu mere kvalificeret støtte til kvinder, der er udsatte blandt andet. pga. prostitution. Vi er glade for, at satspuljen har afsat midler til Exit Hos LIVa skal vi fortsat deltage i den politiske debat omkring prostitution og prostitutionsskader og være med til at sætte prostitutionsskader på den politiske dagsorden samt være fremme i medierne. Prostitution i 2011 og efter cirka halvandet års forsinkelse, er regeringens projekt Exit Prostitution sat i gang i de større byer. Vi havde dog forventet, at flere NGO er blev inddraget i dette projekt og håber, at kommunerne bruger vores erfaring til gavn for kvinderne. Som det eneste center, der tilbyder rehabilitering og helhedsindsats i landet, er vi meget glade for, at flertallet af politikere kan se vigtigheden af vores indsats og arbejde med prostitutionserfaring. Vi fortsætter arbejdet med at søge fonde og puljer og hverve nye medlemmer til foreningen, så vi kan skaffe midler til den daglige drift af LivaRehab: Men der er stadig meget arbejde, der skal løftes især fordi vi kan se de positive effekter og resultater af den gode indsats vores fagfolk i LIVa udfører. Vi ser, hvor meget potentiale og kampgejst deltagerne har, når de får de rette redskaber og hjælpemidler til at komme i gang og komme videre efter et liv i prostitution. Center for behandling og rehabilitering af kvinder - og dermed blive ved at tilbyde et helhedsorienteret rehabiliteringsprogram til de kvinder, der kommer i centret. Vi kan være stolte af at have støttet over 225 kvinder siden vores start. Alene fra januar til juni 2013 har vi haft 73 henvendelser, og det i sig selv peger på, at der er meget arbejde forude.

5 LivaRehab har i årets løb fået stor ros for og anerkendelse af den metodeudvikling, der er i gang og har været i gang siden Senest skriver Københavns Kommune om LivaRehabs indsats i sin slutevaluering af Metodeudviklingspuljeprojekter for 2012: Der skal også i år lyde en stor tak til vores medlemmer, private fonde og til de firmaer, der på forskellig vis bidrager til foreningen og ikke mindst til LivaRehabs arbejde. Det sidste år har vi modtaget bidrag fra følgende fonde og puljer: Socialministeriet: Vurderingen er, at den helhedsorienterede tilgang til projektet har været gavnlig for kvinderne, som har en lang række udfordringer ud over manglende beskæftigelse. Det har fungeret godt at arbejde tværfagligt og sikre, at der blev sat ind på en lang række områder. 1. Drifttilskud fra Lotfri puljen 2. PUF midler til to projekter 3. Midler fra uddannelsespuljen til frivillige 18 midler fra Københavns Kommune 18 midler fra Frederiksberg Kommune Inger Kunst-Hansens Legat Kvinderne i projektet har fået støtte til at afklare eller arbejde videre mod deres mål for beskæftigelse eller uddannelse. Mange af dem har Lillian Scheeles Fond Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat Mariakirken fået mere selvværd, og en del af dem er sluppet af med den angst, som tidligere har isoleret dem. (NewInsight, august 2013) På vegne af bestyrelsen, vil jeg gerne takke for et godt og meningsfyldt år i LIVa og på LivaRehab. Ikke mindst, tak til vores medlemmer, og andre, der bidrager og støtter LIVa økonomisk eller med andre former for støtte og hjælp. Prostitution, vold, incest, seksuelle overgreb og misbrug skaber varige skader, men heldigvis kan man, med de rette metoder, rehabilitere og løfte udsatte kvinder videre til et nyt liv. Yildiz Akdogan, Forperson 5

6 Forperson, Yildiz Akdogan Næstforperson, Trine Hørdum Grünberger Bestyrelsesmedlem, Lole Møller Bestyrelsesmedlem, Rikke Larsen Bestyrelsesmedlem, Anette Rix Suppleant, Marion Pedersen

7 BESTYRELSEN Yildiz Akdogan blev valgt som forperson i september Hun har et stort engagement i arbejdet med udsatte mennesker og især kvinder i socialt udsatte positioner. Hun er en stor drivkraft bag LIVas arbejde. Årets Københavner, Anette Rix blev valgt til LIVas bestyrelse i Hun siger om valget: Der var hos LIVa et ønske om at tage fat om det hele menneske, hvilket jeg fandt der havde været en udpræget mangel på hos andre sociale hjælpeforanstaltninger. Trine Hørdum Grünberger er næstforperson og tidligere fungerende forperson i LIVas bestyrelse. Hun har været med i LIVas bestyrelse siden marts Derfor støttede jeg allerede fra starten LIVa, ift. samarbejde, og da jeg blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen i 2012, var det en opgave jeg med glæde påtog mig. 2010, og hun siger om sit valg til LIVas bestyrelse: Jeg har fulgt foreningen siden den blev etableret og tilbød at bidrage med min erfaring fra professionelt bestyrelsesarbejde og mine erfaringer som ansat i NGO-organisationer Jeg er stolt over den helhedsorienterede indsats som LivaRehab kæmper for hver eneste dag. Både fagligt og menneskeligt. Marion Pedersen er tidligere MF og medlem af Venstre. Hun har et grundigt kendskab til LIVas arbejde og stor viden om skadevirkninger af prostitution. I kraft af denne viden, fik hun Mathildeprisen i 2010 for sit arbejde med oplysning omkring prostitutionsskadevirkninger. Marion siger om sit valg til LIVas bestyrelse: Lole Møller er aktiv i LIVas bestyrelse, hvor hun bidrager meget med sin erfaring fra sit tidligere arbejde som generalsekretær for Socialpolitisk Forening. Desuden, er hun medlem af hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Lole har været med i LIVas bestyrelse siden Grunden til at jeg har valgt at sidde i LivaRehabs bestyrelse er, at jeg i mange år har fulgt hele prostitutions debatten. Jeg har sat mig godt ind i stoffet, holdt/holder foredrag om emnet og prøver at påvirke så mange som muligt til at tage stilling til, om det er i orden at kunne købe et andet menneske, for at kunne tilfredsstille egne behov. Rikke Larsen er kasserer for LIVa og frivillig gældsrådgiver. Hun bruger sin uddannelse som revisor, når hun holder opsyn med LIVas indtægter og udgifter og hjælper med at få styr på gældsramte kvinders økonomi. Hun har været med i LIVas bestyrelse siden Eva Kreutzfeldt er, i 2012, trådt ud af LIVas bestyrelse, hvor hun var suppleant. Hun fungerede også som frivillig psykolog på LivaRehab en gang om ugen i over et år. Vi takker for hendes indsats begge steder. 7

8 Christiansborg Slotsplads 30 januar. Yildiz Akdogan fra LIVas bestyrelse i samtale med ligestillingsordfører for Socialdmokraterne, Rasmus Horn Langhoff. I baggrunden ses bestyrelsesmedlem Marion Pedersen og centerchef for LivaRehab, Flora Ghosh.

9 ÅRET DER GIK Året, der er gået siden sidste generalforsamling d.17. september 2012, har været et år, hvor LIVa har markeret sig i forskellige medier. Vi har også haft travlt med at skaffe midler til at opretholde rehabiliteringsarbejdet og hverve flere medlemmer. I april blev LivaRehab inviteret til en lukket høring i Folketinget om prostitueredes rettigheder. Op til høringen havde Flora Ghosh talt med LivaRehabs deltagere om, hvilke rettigheder de mener, de mangler. Hun tog bl.a. disse to ønsker fra kvinderne med til Ligestillingsudvalget: I forhold til at opsøge kvinder med prostitutionserfaring, har vi haft flere annoncer i Ekstra Bladet og Metro Express, hvilket har resulteret i nye henvendelser. Retten til efterværn, når vi er i gang med uddannelse eller i et anerkendt arbejde, hvor vi prøver at komme ud af prostitution. Centerchef Flora Ghosh har ved flere lejligheder udtalt sig om prostitutionsskader og LivaRehabs arbejde, bl.a. i Kristelig dagblad som hun både er citeret i og har skrevet en artikel til. Horsens Folkeblad bragte også Retten til anerkendelse af, at prostitution kan give skader ligesom soldaterne har fået anerkendelse for, at de kan få skader af at blive udsendt. en artikel om LivaRehab i marts, hvor læsere kunne få indblik i centrets daglige arbejde og resultater. I programmet: Rushys Roulette på Radio24syv talte Rushy Rashid med Flora Ghosh om unge danske kvinder med minoritetsbaggrund i prostitutionsmiljøet. I maj 2013 fulgte et åbent samråd med daværende socialminister Karen Hækkerup omkring projektet: Exit Prostitution, hvor repræsentanter fra LIVa deltog. Efter samrådet skrev vi følgende på LivaRehabs Facebook-side: Vi gik desværre fra samrådet 27. november havde Centerchef Flora Ghosh og bestyrelsesmedlem Anette Rix en kronik i Politiken, hvor de stiller sig kritiske overfor, hvorfor ingen af de 46 millioner kroner, Regeringen har afsat til Exit prostitution på det tidspunkt, er gået ærgerlige over at have erfaret, at ministeren ikke anerkender den viden om prostitutionsområdet, der allerede findes hos NGO er som LIVa, og derfor vil bruge af projektets midler til at udvikle nye metoder frem for at trække på den viden, der allerede findes. til de prostituerede. Også i Hus Forbi, kritiserer Flora Ghosh Regeringens manglende initiativer til at hjælpe mennesker med prostitutionsskader. LivaRehab er blevet en del af den nationale faglige følgegruppe i forbindelse med Exit Prostitution. 9

10 Scan koden og se fem film om prostitution

11 ÅRET DER GIK FORTSAT I årets løb har vi også skrevet syv pressemeddelelser. Blandt andet, har vi udtrykt vores undren over, at de 46 millioner i Exit prostitution puljen ikke er gået til kvinder i prostitution. I december 2012 bragte BT en lille artikel om LIVas julehjælp til udsatte kvinder med prostitutionserfaring og deres familier. LivaRehab afholdt i forbindelse med indsamling til julehjælp en julebazar, hvor der blev solgt julepynt, smykker og tørklæder alt sammen fremstillet på LivaRehabs kreative værksted. Flora Ghosh og Yildiz Akdogan var også i programmet: 24syv Morgen på Radio24syv og fortælle om LIVas julehjælp. Omsætningen fra julebazaren var på næsten fem tusinde kroner, der gik til julehjælp Vi er taknemmelige for, at vi kunne bruge Men det er ikke kun blevet til kampagner og artikler. Centerchef Flora Ghosh har deltaget i en del arrangementer såsom: Folkemødet på Bornholm, debatmøde i kvindepolitiskudvalg i Enhedslisten og Videnskonferencen om kvindehandel og sexkøb arrangeret af Sikia-netværket i Århus. pengene til at hjælpe over 30 kvinder og deres børn. Efter jul iværksatte LivaRehab en kampagne med navnet: Et liv i prostitution sætter sine spor. Kampagnen skulle sætte fokus på skadevirkningerne af prostitution. Vi startede med eventen på Christiansborgs slotsplads d.30. januar Knækkede gadefliser med påskriften Et liv i prostitution sætter sine spor blev lagt ud på pladsen, og vi delte plakater med budskaber om skadevirkningerne af prostitution ud til folketingsmedlemmer. Flora Ghosh talte også ved uddelingen af Jubilæumslegatet fra dansk Socialrådgiverforening. LIVa er meget beærede over at have modtaget legatet på kroner. Pengene skal bruges til at samle personlige beretninger fra tidligere prostituerede, så socialrådgiverne bedre kan hjælpe kvinderne. Det er vigtigt og betyder meget for os, at vi får anerkendelse af det arbejde, der udføres af vore dygtige medarbejdere og frivillige i LivaRehab Lokalavisen på Frederiksberg bragte en artikel om kampagnen, og TV2 Lorry dækkede eventen. I forbindelse med kampagnen, havde LivaRehab også en helsidesannonce i Berlingske Tidende. I februar 2013 havde vi igen samme annonce i Politiken som modsvar til deres unuancerede artikelserie om lykkelige prostitution. 11

12 Centerchef Flora Ghosh Socialrådgiver Danijela Gusak Virksomhedskonsulent Jette Lauridsen Kommunikationsmedarbejder Eva Hyllegaard Psykiater Birgit Petersson Psykolog, Tove Lindemann Regnskabsmedarbejder Ken Poulsen

13 LIVAREHAB program, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Det er vores mål, at kvinderne skal opleve, at de er med i processen hele vejen og har indflydelse på deres forløb hos LivaRehab. Vi samarbejder med relevante sundhedsmyndigheder, socialcentre, jobcentre, rådgivningscentre, arbejdsgivere, uddannelsessteder, frivillige fagpersoner og mentorer. Ved LIVas generalforsamling 2012 blev det vedtaget, at man skulle arbejde hen imod, at LivaRehab blev en selvejende institution. Dette mål har vi desværre ikke nået. Det har fra bestyrelsens side været nødvendigt at fokusere på driften af centret og sørge for at bevare tilbuddene til deltagerne. Det har været svært, da vi i den grad har måttet klare os uden større økonomiske bevillinger af nogen art fra politikerne. Vi har søgt om del i satspuljemidlerne, men har fået afslag med henvisning til projekt Exit prostitution. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Københavns Kommune har ikke afsat flere penge til vores metodeudvikling i forhold til udsatte grupper ergo, er der ikke flere penge til LIVas vigtige arbejde med kvinderne. 41 deltagere har været tilknyttet projektet. En er kommet i ordinært arbejde, en er kommet i job med løntilskud, seks er kommet i virksomhedspraktik, to har fået forrevalidering, fire er optaget på en uddannelse (en på socialrådgiveruddannelsen, en som ernærings- og kostvejleder, en på so-su uddannelsen og en som fod/zoneterapeut) og tre Det virker som om politikerne gerne vil have del i vores erfaringer, viden og metoder, men ikke vil bidrage afventer uddannelse. Resten følger deres behandlingsplaner. Vi kan være stolte af disse seje kvinder. økonomisk til vores arbejde med udsatte kvinder. Metodeudviklingspuljen Hos LivaRehab er der på nuværende tidspunkt ansat syv medarbejdere. I februar 2013 sluttede vores projekt: Selvforsørgelse og sundhed. Det var vores håb, at Københavns Kommune ville påtænke forankring af projektet, som vi modtog penge til i 2011 og 2012, men det er ikke sket. Selvforsørgelse og sundhed tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og res- Vi er kede af at sige farvel til medarbejdere som Pernille Stefansen, Pernille Johansen, Phillipp Pihl, Helena Thomsen og Louise Fibiger Ravnkilde idet, vi ikke fik penge til deres fortsatte ansættelse. Vi takker dem for deres indsats. sourcer, og deltagerne udarbejder i samarbejde med LivaRehabs socialrådgivere, et individuelt tilpasset 13

14 Citat fra en af LivaRehabs kvinder...og Videnskonference i Århus Centerchef, Flora Ghosh til Folkemøde på Bornholm

15 IGANGVÆRENDE PROJEKTER Gældsrådgivning Over 75 % af de kvinder, der henvender sig til Liva- Rehab for at få hjælp, giver udtryk for, at de sidder med en uoverskuelig gæld og i en økonomisk fastlåst situation. LivaRehab tilbyder derfor fortsat gældsrådgivning som del af de enkelte rehabiliteringsforløb. Psykolog samtaler og psykiatrisk bistand LivaRehab har ansat en psykolog en psykiater. Deltagerne har mulighed for flere samtaler med dem. Næsten alle de kvinder, der kommer hos LivaRehab efterlyser at tale med en psykiater eller psykolog. Vi forventer at få flere midler til at kunne fortsætte og udvide samtalerne. Gruppeforløb I 2012 har vi haft flere gruppeforløb for kvinderne. Nu er der kun to. Det ene er et psykologstyret gruppeforløb, og det andet er under supervision af virksomhedskonsulenten. Her producerer kvinderne diverse produkter til videresalg, der bl.a. er med til at dække deres udgifter til julen. Vi har også tilbudt gruppeforløb i selvforsvar, yoga og anden motion. Jobcoaching Jobcoaching har i 2012 været med til at indsluse eller bringe mange tættere på arbejdsmarkedet. Anonym rådgivning Siden 2012 har LivaRehab tilbudt anonym og frivillig rådgivning. Takket være Socialministeriets PUF midler og Københavns- og Frederiksbergs Kommunes 18 midler. Siden opstarten af LivaRehab og til den 30. juni har vi haft 225 henvendelser. Der bliver ringet op fra nær og fjern. Fra København, Frederiksberg, Rødovre, Faaborg, Vejle og andre steder. Den anonyme rådgivning kan kontaktes telefonisk og via og varetages som udgangspunkt af en socialfaglig medarbejder og frivillige rådgivere, der sammen med deltageren kan aftale, hvilken slags rådgivning, der er brug for. Hver onsdag eftermiddag, er der mulighed for at møde op på LivaRehab, hvor en frivillig rådgiver står til rådighed. De frivillige har uddannelses- eller erhvervserfaring i forhold til rådgivning af social-, juridisk, psykologisk og økonomisk karakter. Der er tilknyttet læge, socialrådgivere, sygeplejersker, gældsrådgivere og revisor til den anonyme rådgivning. Socialrådgivning Deltagerne hos LivaRehab er tilknyttet en socialrådgiver, som koordinerer interne og eksterne tilbud i samarbejde med de relevante aktører og med den enkelte kvinde. Denne koordinerende indsats har til formål at nedsætte kvindens følelse af at være kastebold mellem de forskellige systemer samt at give en følelse af, at hun tager ejerskab over sit eget liv. 15

16 Fra julebazaren

17 IGANGVÆRENDE PROJEKTER Kreativt produktionsværksted Her har deltagerne mulighed for at fremstille diverse designerprodukter og få en snak med hinanden. Som noget nyt, vil vi prøve at lave kryddereddike og marmelade til at sælge på julemarkedet og måske også i andre sammenhænge. Virksomhedskonsulent Jette Lauridsens erfaring med værkstedet: Mange kvinder i LivaRehab har glæde af at deltage her. Her har kvinderne mulighed for kompetenceudvikling både fagligt og socialt. Kvinderne giver udtryk for, at det betyder meget for dem rent socialt at være sammen med andre, hvor man i fællesskab kan producere og se resultater. Ligeledes, opleves det at kvinderne også individuelt gennemgår en udvikling som gavner dem på længere sigt. Både hvad angår nytænkning ift. job og uddannelse samt styrkelse i selvindsigt og ansvar. Netværkscafé Netværkscafeen er åben tirsdag fra kl Ulu for grønlandske kvinder LivaRehab Ulu henvender sig til kvinder med grønlandsk oprindelse. Det er udsatte kvinder, der har problematikker relateret til prostitutionsmiljøet. LivaRehab Ulu tilbyder blandt andet: Fortrolig og anonym rådgivning, omsorg i diskrete omgivelser, bisidderordning og hjælp til inklusion i det danske samfund. Frivillige De frivillige har igen i år været en kæmpe ressource for LivaRehab. Vi vil gerne bidrage til, at de frivillige får mest muligt ud af den tid, de bruger her. Derfor tilbyder vi undervisning, kurser og supervision til de frivillige for at udvikle deres kompetencer i forhold til det arbejde, de gør her, men også med henblik på deres egen faglige og personlige udvikling. Siden juli 2012 har vi haft fire undervisningsgange for de frivillige. Der er tilknyttet over 26 frivillige kræfter til at løfte opgaverne hos LivaRehab. Her kan kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, incest, prostitution og vold komme og tale med hinanden, mens de spiser frokost eller drikker kaffe. Formålet med caféen er at skabe et uformelt sted, hvor man føler sig velkommen og kan møde ligesindede til hyggeligt samvær samt lære nye mennesker at kende. I løbet af det sidste år, har LivaRehab afholdt flere natværkscaféer med cirka tolv deltagere per gang. 17

18 Til November afholder LIVa en høringskonference på Christiansborg Til November afholder LIVa en høringskonference på Christiansborg Vi håber på at fremstille lige så fine smykker til dette års julebazar

19 NÆRMESTE FREMTID Kampen for det gode sociale arbejde Vi bruger en del af vores arbejdstid til at søge midler fra det offentlige og det private. På den måde sikrer vi midler til at fortsætte LivaRehabs arbejde. Først og fremmest, skal vi sikre kvaliteten af vores støtte og rehabilitering af de kvinder, der opsøger os. Vi forventer at kunne hjælpe mindst 100 kvinder i løbet af det næste år. Dernæst, skal vi ud til den brede befolkning. Dette sker blandt andet gennem pressen, så vi vil fortsætte med at have løbende kontakt til journalister og andre mediefolk. og skrive pressemeddelelser og debatindlæg Vi skal også holde politikerne orienterede om de erfaringer, vi gør os samt vores metoder. Kommunikation og flere medlemmer Der er så småt begyndt at ske nogle ændringer i Høringskonference D.6. november afholder foreningen en høringskonference på Christiansborg. På konferencen vil vi belyse LivaRehabs arbejdsmetoder. Derudover, vil der være indslag fra andre inviterede talere fra udlandet. Ikke mindst, glæder vi os til at høre politikernes visioner og handlingsplaner i forhold til arbejdet med mennesker, der har fået skader af prostitution. Julebazar og socioøkonomisk virksomhed Til december gentager LivaRehab succesen fra sidste år og arrangerer en julebazar. Igen i år, vil det være det kreative værksted, der står for at fremstille de varer, der skal sælges. På sigt, drømmer vi også om at starte en socioøkonomisk virksomhed, hvor vi kan hjælpe deltagere i arbejde og tjene penge til LivaRehabs projekter. LIVas og specielt LivaRehabs kommunikation. Liva- Rehab har fået ny hjemmeside, og i løbet af efteråret vil indholdet blive opdateret og derefter skal også foreningens hjemmeside opdateres. Der er blevet udarbejdet en kommunikationsstrategi for Facebook, så vi kan kommunikere målrettet både til medlemmerne af foreningens gruppe og på centrets side. Hvis vi skal hverve flere betalende medlemmer til LIVa, er det vigtigt at have en opdateret og informativ hjemmeside at referere til. På nuværende tidspunkt har foreningen 91 medlemmer. 19

20

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr. 5321 0356654 Medlem Fra

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Skaber rehabilitering forandring og hvordan?

Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Evaluering af LivaRehabs metodeudviklingsprojekt: Selvforsørgelse og sundhed for kvinder. Af: Pernille Johansen, Cand.soc. Forside og layout: Mads Ohrt Redigering:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent/ordstyrer 2. Formandens beretning 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmers korte input til bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsrapport (regnskab)

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Generalforsamling den 22. marts 2010

Generalforsamling den 22. marts 2010 Generalforsamling den 22. marts 2010 Formandens beretning Jeg vil gerne byde alle velkommen til endnu en generalforsamling i OR, og især velkommen til jer nye der er kommet til i 2009-10 Tak til Susanne

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor?

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor? Hvordan samarbejder Jobcenter med den frivillige sektor? Ulla Sørensen Mentorkoordinator Jobcenter Baggrund for opstart af frivilligt socialt mentorkorps i Jobcenterregi Opstart af pilotprojekt, Projekt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 På generalforsamlingen deltog de syv bestyrelsesmedlemmer samt Flemming Saaby og Lene Jørgensen. Derudover

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere