LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli 2012-30.juni 2013"

Transkript

1 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Årsberetning 1.juli juni 2013

2 Årsberetning 2013 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Ansvarshavende redaktør: Flora Ghosh Redaktør: Eva Hyllegaard Layout: Eva Hyllegaard Tryk: CHRISTENSEN GRAFISK Oplag: 300

3 INDHOLD Forord side 4 Bestyrelsen side 7 Året der gik side 9 LivaRehab side 13 Igangværende projekter side 15 Nærmeste fremtid side 19 3

4 FORORD Det er vores mål at forsætte vores arbejde og ikke mindst oplyse og formidle om de metoder, vi ved gør en forskel for mange kvinder. Der er skrevet endnu et kapitel i LIVas historie. Siden sidste generalforsamling har vi arbejdet, på alle planer, for at skabe endnu bedre og endnu mere kvalificeret støtte til kvinder, der er udsatte blandt andet. pga. prostitution. Vi er glade for, at satspuljen har afsat midler til Exit Hos LIVa skal vi fortsat deltage i den politiske debat omkring prostitution og prostitutionsskader og være med til at sætte prostitutionsskader på den politiske dagsorden samt være fremme i medierne. Prostitution i 2011 og efter cirka halvandet års forsinkelse, er regeringens projekt Exit Prostitution sat i gang i de større byer. Vi havde dog forventet, at flere NGO er blev inddraget i dette projekt og håber, at kommunerne bruger vores erfaring til gavn for kvinderne. Som det eneste center, der tilbyder rehabilitering og helhedsindsats i landet, er vi meget glade for, at flertallet af politikere kan se vigtigheden af vores indsats og arbejde med prostitutionserfaring. Vi fortsætter arbejdet med at søge fonde og puljer og hverve nye medlemmer til foreningen, så vi kan skaffe midler til den daglige drift af LivaRehab: Men der er stadig meget arbejde, der skal løftes især fordi vi kan se de positive effekter og resultater af den gode indsats vores fagfolk i LIVa udfører. Vi ser, hvor meget potentiale og kampgejst deltagerne har, når de får de rette redskaber og hjælpemidler til at komme i gang og komme videre efter et liv i prostitution. Center for behandling og rehabilitering af kvinder - og dermed blive ved at tilbyde et helhedsorienteret rehabiliteringsprogram til de kvinder, der kommer i centret. Vi kan være stolte af at have støttet over 225 kvinder siden vores start. Alene fra januar til juni 2013 har vi haft 73 henvendelser, og det i sig selv peger på, at der er meget arbejde forude.

5 LivaRehab har i årets løb fået stor ros for og anerkendelse af den metodeudvikling, der er i gang og har været i gang siden Senest skriver Københavns Kommune om LivaRehabs indsats i sin slutevaluering af Metodeudviklingspuljeprojekter for 2012: Der skal også i år lyde en stor tak til vores medlemmer, private fonde og til de firmaer, der på forskellig vis bidrager til foreningen og ikke mindst til LivaRehabs arbejde. Det sidste år har vi modtaget bidrag fra følgende fonde og puljer: Socialministeriet: Vurderingen er, at den helhedsorienterede tilgang til projektet har været gavnlig for kvinderne, som har en lang række udfordringer ud over manglende beskæftigelse. Det har fungeret godt at arbejde tværfagligt og sikre, at der blev sat ind på en lang række områder. 1. Drifttilskud fra Lotfri puljen 2. PUF midler til to projekter 3. Midler fra uddannelsespuljen til frivillige 18 midler fra Københavns Kommune 18 midler fra Frederiksberg Kommune Inger Kunst-Hansens Legat Kvinderne i projektet har fået støtte til at afklare eller arbejde videre mod deres mål for beskæftigelse eller uddannelse. Mange af dem har Lillian Scheeles Fond Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat Mariakirken fået mere selvværd, og en del af dem er sluppet af med den angst, som tidligere har isoleret dem. (NewInsight, august 2013) På vegne af bestyrelsen, vil jeg gerne takke for et godt og meningsfyldt år i LIVa og på LivaRehab. Ikke mindst, tak til vores medlemmer, og andre, der bidrager og støtter LIVa økonomisk eller med andre former for støtte og hjælp. Prostitution, vold, incest, seksuelle overgreb og misbrug skaber varige skader, men heldigvis kan man, med de rette metoder, rehabilitere og løfte udsatte kvinder videre til et nyt liv. Yildiz Akdogan, Forperson 5

6 Forperson, Yildiz Akdogan Næstforperson, Trine Hørdum Grünberger Bestyrelsesmedlem, Lole Møller Bestyrelsesmedlem, Rikke Larsen Bestyrelsesmedlem, Anette Rix Suppleant, Marion Pedersen

7 BESTYRELSEN Yildiz Akdogan blev valgt som forperson i september Hun har et stort engagement i arbejdet med udsatte mennesker og især kvinder i socialt udsatte positioner. Hun er en stor drivkraft bag LIVas arbejde. Årets Københavner, Anette Rix blev valgt til LIVas bestyrelse i Hun siger om valget: Der var hos LIVa et ønske om at tage fat om det hele menneske, hvilket jeg fandt der havde været en udpræget mangel på hos andre sociale hjælpeforanstaltninger. Trine Hørdum Grünberger er næstforperson og tidligere fungerende forperson i LIVas bestyrelse. Hun har været med i LIVas bestyrelse siden marts Derfor støttede jeg allerede fra starten LIVa, ift. samarbejde, og da jeg blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen i 2012, var det en opgave jeg med glæde påtog mig. 2010, og hun siger om sit valg til LIVas bestyrelse: Jeg har fulgt foreningen siden den blev etableret og tilbød at bidrage med min erfaring fra professionelt bestyrelsesarbejde og mine erfaringer som ansat i NGO-organisationer Jeg er stolt over den helhedsorienterede indsats som LivaRehab kæmper for hver eneste dag. Både fagligt og menneskeligt. Marion Pedersen er tidligere MF og medlem af Venstre. Hun har et grundigt kendskab til LIVas arbejde og stor viden om skadevirkninger af prostitution. I kraft af denne viden, fik hun Mathildeprisen i 2010 for sit arbejde med oplysning omkring prostitutionsskadevirkninger. Marion siger om sit valg til LIVas bestyrelse: Lole Møller er aktiv i LIVas bestyrelse, hvor hun bidrager meget med sin erfaring fra sit tidligere arbejde som generalsekretær for Socialpolitisk Forening. Desuden, er hun medlem af hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Lole har været med i LIVas bestyrelse siden Grunden til at jeg har valgt at sidde i LivaRehabs bestyrelse er, at jeg i mange år har fulgt hele prostitutions debatten. Jeg har sat mig godt ind i stoffet, holdt/holder foredrag om emnet og prøver at påvirke så mange som muligt til at tage stilling til, om det er i orden at kunne købe et andet menneske, for at kunne tilfredsstille egne behov. Rikke Larsen er kasserer for LIVa og frivillig gældsrådgiver. Hun bruger sin uddannelse som revisor, når hun holder opsyn med LIVas indtægter og udgifter og hjælper med at få styr på gældsramte kvinders økonomi. Hun har været med i LIVas bestyrelse siden Eva Kreutzfeldt er, i 2012, trådt ud af LIVas bestyrelse, hvor hun var suppleant. Hun fungerede også som frivillig psykolog på LivaRehab en gang om ugen i over et år. Vi takker for hendes indsats begge steder. 7

8 Christiansborg Slotsplads 30 januar. Yildiz Akdogan fra LIVas bestyrelse i samtale med ligestillingsordfører for Socialdmokraterne, Rasmus Horn Langhoff. I baggrunden ses bestyrelsesmedlem Marion Pedersen og centerchef for LivaRehab, Flora Ghosh.

9 ÅRET DER GIK Året, der er gået siden sidste generalforsamling d.17. september 2012, har været et år, hvor LIVa har markeret sig i forskellige medier. Vi har også haft travlt med at skaffe midler til at opretholde rehabiliteringsarbejdet og hverve flere medlemmer. I april blev LivaRehab inviteret til en lukket høring i Folketinget om prostitueredes rettigheder. Op til høringen havde Flora Ghosh talt med LivaRehabs deltagere om, hvilke rettigheder de mener, de mangler. Hun tog bl.a. disse to ønsker fra kvinderne med til Ligestillingsudvalget: I forhold til at opsøge kvinder med prostitutionserfaring, har vi haft flere annoncer i Ekstra Bladet og Metro Express, hvilket har resulteret i nye henvendelser. Retten til efterværn, når vi er i gang med uddannelse eller i et anerkendt arbejde, hvor vi prøver at komme ud af prostitution. Centerchef Flora Ghosh har ved flere lejligheder udtalt sig om prostitutionsskader og LivaRehabs arbejde, bl.a. i Kristelig dagblad som hun både er citeret i og har skrevet en artikel til. Horsens Folkeblad bragte også Retten til anerkendelse af, at prostitution kan give skader ligesom soldaterne har fået anerkendelse for, at de kan få skader af at blive udsendt. en artikel om LivaRehab i marts, hvor læsere kunne få indblik i centrets daglige arbejde og resultater. I programmet: Rushys Roulette på Radio24syv talte Rushy Rashid med Flora Ghosh om unge danske kvinder med minoritetsbaggrund i prostitutionsmiljøet. I maj 2013 fulgte et åbent samråd med daværende socialminister Karen Hækkerup omkring projektet: Exit Prostitution, hvor repræsentanter fra LIVa deltog. Efter samrådet skrev vi følgende på LivaRehabs Facebook-side: Vi gik desværre fra samrådet 27. november havde Centerchef Flora Ghosh og bestyrelsesmedlem Anette Rix en kronik i Politiken, hvor de stiller sig kritiske overfor, hvorfor ingen af de 46 millioner kroner, Regeringen har afsat til Exit prostitution på det tidspunkt, er gået ærgerlige over at have erfaret, at ministeren ikke anerkender den viden om prostitutionsområdet, der allerede findes hos NGO er som LIVa, og derfor vil bruge af projektets midler til at udvikle nye metoder frem for at trække på den viden, der allerede findes. til de prostituerede. Også i Hus Forbi, kritiserer Flora Ghosh Regeringens manglende initiativer til at hjælpe mennesker med prostitutionsskader. LivaRehab er blevet en del af den nationale faglige følgegruppe i forbindelse med Exit Prostitution. 9

10 Scan koden og se fem film om prostitution

11 ÅRET DER GIK FORTSAT I årets løb har vi også skrevet syv pressemeddelelser. Blandt andet, har vi udtrykt vores undren over, at de 46 millioner i Exit prostitution puljen ikke er gået til kvinder i prostitution. I december 2012 bragte BT en lille artikel om LIVas julehjælp til udsatte kvinder med prostitutionserfaring og deres familier. LivaRehab afholdt i forbindelse med indsamling til julehjælp en julebazar, hvor der blev solgt julepynt, smykker og tørklæder alt sammen fremstillet på LivaRehabs kreative værksted. Flora Ghosh og Yildiz Akdogan var også i programmet: 24syv Morgen på Radio24syv og fortælle om LIVas julehjælp. Omsætningen fra julebazaren var på næsten fem tusinde kroner, der gik til julehjælp Vi er taknemmelige for, at vi kunne bruge Men det er ikke kun blevet til kampagner og artikler. Centerchef Flora Ghosh har deltaget i en del arrangementer såsom: Folkemødet på Bornholm, debatmøde i kvindepolitiskudvalg i Enhedslisten og Videnskonferencen om kvindehandel og sexkøb arrangeret af Sikia-netværket i Århus. pengene til at hjælpe over 30 kvinder og deres børn. Efter jul iværksatte LivaRehab en kampagne med navnet: Et liv i prostitution sætter sine spor. Kampagnen skulle sætte fokus på skadevirkningerne af prostitution. Vi startede med eventen på Christiansborgs slotsplads d.30. januar Knækkede gadefliser med påskriften Et liv i prostitution sætter sine spor blev lagt ud på pladsen, og vi delte plakater med budskaber om skadevirkningerne af prostitution ud til folketingsmedlemmer. Flora Ghosh talte også ved uddelingen af Jubilæumslegatet fra dansk Socialrådgiverforening. LIVa er meget beærede over at have modtaget legatet på kroner. Pengene skal bruges til at samle personlige beretninger fra tidligere prostituerede, så socialrådgiverne bedre kan hjælpe kvinderne. Det er vigtigt og betyder meget for os, at vi får anerkendelse af det arbejde, der udføres af vore dygtige medarbejdere og frivillige i LivaRehab Lokalavisen på Frederiksberg bragte en artikel om kampagnen, og TV2 Lorry dækkede eventen. I forbindelse med kampagnen, havde LivaRehab også en helsidesannonce i Berlingske Tidende. I februar 2013 havde vi igen samme annonce i Politiken som modsvar til deres unuancerede artikelserie om lykkelige prostitution. 11

12 Centerchef Flora Ghosh Socialrådgiver Danijela Gusak Virksomhedskonsulent Jette Lauridsen Kommunikationsmedarbejder Eva Hyllegaard Psykiater Birgit Petersson Psykolog, Tove Lindemann Regnskabsmedarbejder Ken Poulsen

13 LIVAREHAB program, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Det er vores mål, at kvinderne skal opleve, at de er med i processen hele vejen og har indflydelse på deres forløb hos LivaRehab. Vi samarbejder med relevante sundhedsmyndigheder, socialcentre, jobcentre, rådgivningscentre, arbejdsgivere, uddannelsessteder, frivillige fagpersoner og mentorer. Ved LIVas generalforsamling 2012 blev det vedtaget, at man skulle arbejde hen imod, at LivaRehab blev en selvejende institution. Dette mål har vi desværre ikke nået. Det har fra bestyrelsens side været nødvendigt at fokusere på driften af centret og sørge for at bevare tilbuddene til deltagerne. Det har været svært, da vi i den grad har måttet klare os uden større økonomiske bevillinger af nogen art fra politikerne. Vi har søgt om del i satspuljemidlerne, men har fået afslag med henvisning til projekt Exit prostitution. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Københavns Kommune har ikke afsat flere penge til vores metodeudvikling i forhold til udsatte grupper ergo, er der ikke flere penge til LIVas vigtige arbejde med kvinderne. 41 deltagere har været tilknyttet projektet. En er kommet i ordinært arbejde, en er kommet i job med løntilskud, seks er kommet i virksomhedspraktik, to har fået forrevalidering, fire er optaget på en uddannelse (en på socialrådgiveruddannelsen, en som ernærings- og kostvejleder, en på so-su uddannelsen og en som fod/zoneterapeut) og tre Det virker som om politikerne gerne vil have del i vores erfaringer, viden og metoder, men ikke vil bidrage afventer uddannelse. Resten følger deres behandlingsplaner. Vi kan være stolte af disse seje kvinder. økonomisk til vores arbejde med udsatte kvinder. Metodeudviklingspuljen Hos LivaRehab er der på nuværende tidspunkt ansat syv medarbejdere. I februar 2013 sluttede vores projekt: Selvforsørgelse og sundhed. Det var vores håb, at Københavns Kommune ville påtænke forankring af projektet, som vi modtog penge til i 2011 og 2012, men det er ikke sket. Selvforsørgelse og sundhed tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og res- Vi er kede af at sige farvel til medarbejdere som Pernille Stefansen, Pernille Johansen, Phillipp Pihl, Helena Thomsen og Louise Fibiger Ravnkilde idet, vi ikke fik penge til deres fortsatte ansættelse. Vi takker dem for deres indsats. sourcer, og deltagerne udarbejder i samarbejde med LivaRehabs socialrådgivere, et individuelt tilpasset 13

14 Citat fra en af LivaRehabs kvinder...og Videnskonference i Århus Centerchef, Flora Ghosh til Folkemøde på Bornholm

15 IGANGVÆRENDE PROJEKTER Gældsrådgivning Over 75 % af de kvinder, der henvender sig til Liva- Rehab for at få hjælp, giver udtryk for, at de sidder med en uoverskuelig gæld og i en økonomisk fastlåst situation. LivaRehab tilbyder derfor fortsat gældsrådgivning som del af de enkelte rehabiliteringsforløb. Psykolog samtaler og psykiatrisk bistand LivaRehab har ansat en psykolog en psykiater. Deltagerne har mulighed for flere samtaler med dem. Næsten alle de kvinder, der kommer hos LivaRehab efterlyser at tale med en psykiater eller psykolog. Vi forventer at få flere midler til at kunne fortsætte og udvide samtalerne. Gruppeforløb I 2012 har vi haft flere gruppeforløb for kvinderne. Nu er der kun to. Det ene er et psykologstyret gruppeforløb, og det andet er under supervision af virksomhedskonsulenten. Her producerer kvinderne diverse produkter til videresalg, der bl.a. er med til at dække deres udgifter til julen. Vi har også tilbudt gruppeforløb i selvforsvar, yoga og anden motion. Jobcoaching Jobcoaching har i 2012 været med til at indsluse eller bringe mange tættere på arbejdsmarkedet. Anonym rådgivning Siden 2012 har LivaRehab tilbudt anonym og frivillig rådgivning. Takket være Socialministeriets PUF midler og Københavns- og Frederiksbergs Kommunes 18 midler. Siden opstarten af LivaRehab og til den 30. juni har vi haft 225 henvendelser. Der bliver ringet op fra nær og fjern. Fra København, Frederiksberg, Rødovre, Faaborg, Vejle og andre steder. Den anonyme rådgivning kan kontaktes telefonisk og via og varetages som udgangspunkt af en socialfaglig medarbejder og frivillige rådgivere, der sammen med deltageren kan aftale, hvilken slags rådgivning, der er brug for. Hver onsdag eftermiddag, er der mulighed for at møde op på LivaRehab, hvor en frivillig rådgiver står til rådighed. De frivillige har uddannelses- eller erhvervserfaring i forhold til rådgivning af social-, juridisk, psykologisk og økonomisk karakter. Der er tilknyttet læge, socialrådgivere, sygeplejersker, gældsrådgivere og revisor til den anonyme rådgivning. Socialrådgivning Deltagerne hos LivaRehab er tilknyttet en socialrådgiver, som koordinerer interne og eksterne tilbud i samarbejde med de relevante aktører og med den enkelte kvinde. Denne koordinerende indsats har til formål at nedsætte kvindens følelse af at være kastebold mellem de forskellige systemer samt at give en følelse af, at hun tager ejerskab over sit eget liv. 15

16 Fra julebazaren

17 IGANGVÆRENDE PROJEKTER Kreativt produktionsværksted Her har deltagerne mulighed for at fremstille diverse designerprodukter og få en snak med hinanden. Som noget nyt, vil vi prøve at lave kryddereddike og marmelade til at sælge på julemarkedet og måske også i andre sammenhænge. Virksomhedskonsulent Jette Lauridsens erfaring med værkstedet: Mange kvinder i LivaRehab har glæde af at deltage her. Her har kvinderne mulighed for kompetenceudvikling både fagligt og socialt. Kvinderne giver udtryk for, at det betyder meget for dem rent socialt at være sammen med andre, hvor man i fællesskab kan producere og se resultater. Ligeledes, opleves det at kvinderne også individuelt gennemgår en udvikling som gavner dem på længere sigt. Både hvad angår nytænkning ift. job og uddannelse samt styrkelse i selvindsigt og ansvar. Netværkscafé Netværkscafeen er åben tirsdag fra kl Ulu for grønlandske kvinder LivaRehab Ulu henvender sig til kvinder med grønlandsk oprindelse. Det er udsatte kvinder, der har problematikker relateret til prostitutionsmiljøet. LivaRehab Ulu tilbyder blandt andet: Fortrolig og anonym rådgivning, omsorg i diskrete omgivelser, bisidderordning og hjælp til inklusion i det danske samfund. Frivillige De frivillige har igen i år været en kæmpe ressource for LivaRehab. Vi vil gerne bidrage til, at de frivillige får mest muligt ud af den tid, de bruger her. Derfor tilbyder vi undervisning, kurser og supervision til de frivillige for at udvikle deres kompetencer i forhold til det arbejde, de gør her, men også med henblik på deres egen faglige og personlige udvikling. Siden juli 2012 har vi haft fire undervisningsgange for de frivillige. Der er tilknyttet over 26 frivillige kræfter til at løfte opgaverne hos LivaRehab. Her kan kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, incest, prostitution og vold komme og tale med hinanden, mens de spiser frokost eller drikker kaffe. Formålet med caféen er at skabe et uformelt sted, hvor man føler sig velkommen og kan møde ligesindede til hyggeligt samvær samt lære nye mennesker at kende. I løbet af det sidste år, har LivaRehab afholdt flere natværkscaféer med cirka tolv deltagere per gang. 17

18 Til November afholder LIVa en høringskonference på Christiansborg Til November afholder LIVa en høringskonference på Christiansborg Vi håber på at fremstille lige så fine smykker til dette års julebazar

19 NÆRMESTE FREMTID Kampen for det gode sociale arbejde Vi bruger en del af vores arbejdstid til at søge midler fra det offentlige og det private. På den måde sikrer vi midler til at fortsætte LivaRehabs arbejde. Først og fremmest, skal vi sikre kvaliteten af vores støtte og rehabilitering af de kvinder, der opsøger os. Vi forventer at kunne hjælpe mindst 100 kvinder i løbet af det næste år. Dernæst, skal vi ud til den brede befolkning. Dette sker blandt andet gennem pressen, så vi vil fortsætte med at have løbende kontakt til journalister og andre mediefolk. og skrive pressemeddelelser og debatindlæg Vi skal også holde politikerne orienterede om de erfaringer, vi gør os samt vores metoder. Kommunikation og flere medlemmer Der er så småt begyndt at ske nogle ændringer i Høringskonference D.6. november afholder foreningen en høringskonference på Christiansborg. På konferencen vil vi belyse LivaRehabs arbejdsmetoder. Derudover, vil der være indslag fra andre inviterede talere fra udlandet. Ikke mindst, glæder vi os til at høre politikernes visioner og handlingsplaner i forhold til arbejdet med mennesker, der har fået skader af prostitution. Julebazar og socioøkonomisk virksomhed Til december gentager LivaRehab succesen fra sidste år og arrangerer en julebazar. Igen i år, vil det være det kreative værksted, der står for at fremstille de varer, der skal sælges. På sigt, drømmer vi også om at starte en socioøkonomisk virksomhed, hvor vi kan hjælpe deltagere i arbejde og tjene penge til LivaRehabs projekter. LIVas og specielt LivaRehabs kommunikation. Liva- Rehab har fået ny hjemmeside, og i løbet af efteråret vil indholdet blive opdateret og derefter skal også foreningens hjemmeside opdateres. Der er blevet udarbejdet en kommunikationsstrategi for Facebook, så vi kan kommunikere målrettet både til medlemmerne af foreningens gruppe og på centrets side. Hvis vi skal hverve flere betalende medlemmer til LIVa, er det vigtigt at have en opdateret og informativ hjemmeside at referere til. På nuværende tidspunkt har foreningen 91 medlemmer. 19

20

Skaber rehabilitering forandring og hvordan?

Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Evaluering af LivaRehabs metodeudviklingsprojekt: Selvforsørgelse og sundhed for kvinder. Af: Pernille Johansen, Cand.soc. Forside og layout: Mads Ohrt Redigering:

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten.

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten. ÅRS RAPPORT 2015 1 ÅRS RAPPORT Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Drømmen om at gøre en forskel Tre socialrådgiverstuderende fortæller om deres vej ind i faget

Drømmen om at gøre en forskel Tre socialrådgiverstuderende fortæller om deres vej ind i faget 10/14 socialrådgiveren Spareplaner truer sygehussocialrådgivere DR-dokumentar: Hellere realistisk end perfekt Kampvalg til næstformandspost og hovedbestyrelse Drømmen om at gøre en forskel Tre socialrådgiverstuderende

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 Indhold Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 døgnnetto omtankevand...6 Medlemmer...6 Hjernesagen som organisation...7 Øverste ledelse og hovedbestyrelse...7

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere