Noget om sekter i sommervarmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noget om sekter i sommervarmen"

Transkript

1

2 Noget om sekter i sommervarmen I dette nummer af kirkebladet tager vi fat på en anden side af troen. Vi har i tidligere numre af Kirke- og nogle er rent fortællende artikler som orienterer onen med hjælp fra tidligere medlemmer af sekter, bladet og i studiekredse behandlet danskernes tro, om nogle af de mest kendte blandt de sekter der og vi har også haft et temanummer om andre kirkeretninger inden for den kristne tro. I dette nummer opererer i Danmark. bevæger vi os væk fra den kristne tro, og nogle vil I de artikler hvor tidligere sektmedlemmer har udtalt endda hævde at vi bevæger os helt over i gråzonen sig, har vi forsynet de medvirkende med dæknavne, mellem Det Alternative og det decideret plattenslagerisketer eller organisationer. Det skyldes at flere af de i alt ligesom vi ikke oplyser navnene på de konkrete sek- ni medvirkende i artiklerne har været udsat for ubehagelige episoder i forbindelse med at de forlod sek- Tro og religion er nemlig et broget marked, og ganske vist er enhver salig i sin tro, men trosmarkedet terne, og netop det er en væsentlig grund til dette rummer også tilbud som sandsynligvis ikke helt holder hvad de lover, og nogle af dem kaster vi os over følgelse, trusler eller repressalier fordi de melder sig nummers tema. Der er jo ingen der udsættes for for- i dag. Det er dem som i daglig tale kaldes Sekter, ud af Folkekirken. Her fungerer religionsfriheden i så selvom de sandsynligvis alle ville modsætte sig den høj grad at man endda har ret til at være fri for religion. Men forlader man en sekt, har det ofte anderle- betegnelse. De har imidlertid det til fælles at de afsondrer sig selv og deres medlemmer fra omverdenen, hvor de kristne kirker er åbne så alle kan komdes vidtrækkende konsekvenser. me ind. De er også ofte hemmelighedsfulde om deres egentlige formål, og endelig er de stort set alle kampagner sættes ind; på gader og stræder ser Sommeren er traditionelt den årstid hvor hverve- centreret om en enkelt karismatisk lederskikkelse man mormoner, scientologer, Hare Krishna-tilhængere og andre som udbreder det glade budskab. Og som enten er det guddommeliges talerør eller det guddommeliges jordiske skikkelse. vil du gå dem og sommeren i møde, kan du forhåbentlig blive rustet til det her. God fornøjelse med Der er et bredt udsnit af artikler i bladet. Nogle er bladet, og nyd livet, sommeren og hinanden. skrevet af en person som selv har været aktivt medlem af Jehovas Vidner, andre er skrevet af redakti- Ruben Fønsbo Om dette nummer... 2 Vejen ind i sekter... 4 Efter Jehovas Vidner... 8 Sådan genkender du en sekt Organisationen, vor tids guldkalv Osho Scientology Om Moonier Ud af sekter Sommerhøjskole Aktiviteter Nyt fra kor og café FDF/Praktisk info...23 Kalenderen Sommerhøjskole august Den traditionelle sommerhøjskole nærmer sig. Som altid er der rift om pladserne, og du kan allerede nu melde dig til. Inde i bladet, på side 21, kan du se beskrivelse og detaljeret program, men vi kan allerede her afsløre at du vil kunne nyde foredrag, workshops, musik, sang, lækker mad og dejligt fællesskab. I år finder en del af Sommerhøjskolen sted i lokalerne i Det nye Sognehus, og der vil også blive ud-af-huset-oplevelser. Tilmelding kan finde sted ved at skrive til Kordegnekontoret eller ved at udfylde tilmeldingen på kirkens hjemmeside. Se flere detaljer inde i bladet! Kirkebladet udgives af Hjortshøj menighedsråd og udarbejdes af en redaktionsgruppe bestående af: Ruben Fønsbo, Heidi Jensen og Morten Skovsted (ansv.). Evt. indlæg, kommentarer, kritik eller ros kan mailes til Kirkebladet har til formål at oplyse om kirke og kristendom, at anspore til refleksion og debat herom samt at oplyse om arrangementer i kirke og sognegård. Redaktionen ønsker et kirkeblad skrevet af en bred skare af skribenter, og læserindlæg modtages derfor gerne. Dette betyder også, at hvert enkelt indlæg ikke nødvendigvis er udtryk for redaktionens holdning, men udelukkende må stå for skribentens egen regning. Bladet udgives fire gange om året d. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Deadline en måned før udgivelse. Kirkebladet trykkes i 1500 eksemplarer, der hovedsageligt omdeles i Hjortshøj sogn og forefindes i kirken. Har du ikke fået Kirkebladet leveret, bedes du henvende dig til Hanna Rasmussen, Løvgangen 1, tlf Bladet kan også læses på 2 3

3 Vejen ind i sekter Det er velkendt at sekter ikke betragter sig selv som sekter. Mange anvender i stedet ord som kirke, samfund, skole eller endda familie, men til forskel fra traditionelle trossamfund vender en stor del af sektens virke indad. Sekten afskærer sig og sine medlemmer fra omverdenen, og uanset deres formål eller egenart er der andre træk som de fleste sekter har til fælles. Et er at det er let at blive medlem, men det er som regel hverken let eller velset at forlade sekten igen, og mange eks-medlemmer oplever ligefrem forfølgelse eller chikane. Det har været tilfældet for de to medvirkende i denne artikel, og derfor fremtræder både de og deres tidligere sekter anonymt, men artiklens forfatter er bekendt med alle relevante navne. De to personer er Janne, som er 43 år og pædagogmedhjælper, og Per, som er 38 år og selvstændig. Begge optræder her under dæknavn. De var blandt de i alt 9 personer som meldte sig til at give input til denne artikel, og selv om de 9 personer repræsenterede i alt seks forskellige sekter, er der iøjnefaldende fællestræk. Både personernes første kontakt med sekterne, deres engagement, deres arbejde i sekterne og endelig deres afsked med sekterne ligner hinanden, og det understreger hvad flere observatører beretter, nemlig at der på trods af ideologier og personer er flere lighedstræk end forskelle på sekter. Dialogcentret er et videns- og rådgivningscenter som informerer og vejleder om nye religiøse grupper, og på deres hjemmeside (www.dci.dk) finder man bl.a. en oversigt over sekteriske tendenser. Også forfattere som Mikael Rothstein Af Ruben Fønsbo Hvordan bliver man medlem af en sekt? Per fortæller Det var det allernemmeste. Jeg mødte dem på Strøget i Århus; to unge kvinder som standsede mig og ville forære mig en bog og fortælle hvad de stod for. Egentlig var jeg ikke oplagt til snak; jeg havde lige været til en jobsamtale som ikke var gået så godt, og jeg kunne jo godt regne ud at de kom fra et eller andet nyreligiøst. Det lagde de heller ikke skjul på, men de var utroligt imødekommende, og de var meget lyttende og forstående. Per havde kort forinden mistet sit job gennem næsten 10 år, og da de to personer hørte det, gav de tydeligt udtryk for både medfølelse og trøst. Det var som om de bekræftede det urimelige i min fyring, og de var enormt søde og næsten kærlige. Da jeg gav udtryk for at jeg skulle hjem, sagde de at hvis jeg havde lyst, kunne jeg følge med dem til deres kollektiv og spise og være der et par timer. Per var lidt skeptisk, men fulgte alligevel med, og i kollektivet fik han en modtagelse der mindede om en filmstjernes. Beboerne bød ham velkommen, var åbne og imødekommende, serverede te og brød, vimsede omkring ham, og han tilbragte en aften som han selv beskriver som fantastisk i deres selskab. Næste dag kom han igen. Tæppebombet med kærlighed Janne havde gennemgået en opslidende skilsmisse og var gået i boghandelen for at købe en selvhjælpsbog. Da hun stod i kø, kom en jævnaldrende mand hen til hende og gav hende yderligere et par bøger med en kommentar om at han havde hørt hvad hun havde spurgt ekspedienten om. Han havde, sagde han, selv Så faldt vi i snak, og det var helt... Det var først lang tid senere, det gik op for mig, men han kiggede mig hele tiden ind i øjnene. Det var som om han fastholdt mit blik, og alt ved ham udstrålede nærvær og ægte interesse. Det var helt magisk. Da Janne senere søgte hjælp efter sine oplevelser, lærte hun at netop den tætte øjenkontakt skaber en fornemmelse af nærhed og intimitet, og det er ifølge de amerikanske psykologer Ellen Berscheid og Elaine Hatfield et typisk scoretrick. Jeg havde det som om det var kærlighed ved første blik, og vi fulgtes ud af butikken til en café hvor vi tilbragte adskillige timer med at snakke, fortæller Janne. Manden fortalte bl.a. at han hed Karsten og arbejdede med en organisation som prøvede at hjælpe personer i samme situation som Janne, og personer som havde brug for omsorg og kærlighed. Han nævnte intet om religion eller bagvedliggende formål; kun at det handlede om at tage sig af sine medmennesker. Om aftenen fulgte Janne med Karsten hjem. Han boede på et nedlagt landbrug der fungerede som gruppens samlingssted og forklarede at der var 14 andre fastboende, og derudover kom og gik et større antal frivillige hjælpere. Janne følte sig overordentligt godt modtaget, og det var først tre dage senere, da hun skulle hente sine børn hos sin eksmand, at hun igen forlod stedet. Jeg nærmest svævede derfra. Det var som om jeg var blevet tæppebombet med kærlighed, omsorg, varme, massage og opmærksomhed. Jeg kunne næsten ikke vente til mine børn igen skulle være hos deres far, så jeg kunne komme tilbage til Stedet, som det blev kaldt. Og da jeg endelig kom derud, var det som om verden udenfor holdt op med at eksistere. Vi snakkede, mediterede, gav og modtog massage, hengav os til kærlighed.... Per og pigen En af de to kvinder som havde kontaktet Per på gaden, var tydeligvis glad for ham, og han nød både hendes selskab og hendes opmærksomhed. Når de var sammen, var hun ganske vist ofte optaget af pligter i eller uden for kollektivet. En af pligterne var samtaler med lederen, og de havde mere karakter af monologer fra lederen end egentlige samtaler. Kollektivets medlemmer og udefrakommende tilhængere sad på gulvet omkring lederen og lyttede, enten til ham eller til videoklip fra YouTube med den indiske guru som havde inspireret til kollektivets grundlæggelse. Derudover var der meditation, danse, terapeutiske øvelser og naturligvis opsøgende arbejde, men den tid der var tilovers, tilbragte de to sammen. Det var som om de første euforiske dage hjalp mig dybere ind i kollektivet. Man talte et sprog som ofte var og Cyril Malka fremhæver fællestræk, og disse træk vil været i hendes situation og havde haft stor glæde af indforstået og havde specielle ord som ikke umiddelbart Karsten var en god idé, og da der nu også var råd til at 4 også ses i det følgende. netop disse bøger. gav mening. Men i løbet af nogle få dage gav or- indrette opholdsrum, foreslog han at de etablere kur- 5 dene mening, og i og med at jeg accepterede ordene, antog jeg også de ideer som de var udtryk for. Og det skete uden at jeg overhovedet bemærkede det. Ordene var med til at skabe en opdeling af verden i indenfor og udenfor, og Per accepterede uden videre denne opdeling. Det gjorde det også nemmere at acceptere de ting som kollektivets leder talte om; nemlig om de udfordringer der ventede medlemmerne. Han var ikke specifik om hvad det var for udfordringer, men der lurede en fare udenfor, og indenfor var der kærlighed, lys og glæde. Netop disse tre ord var som mantraer for medlemmerne; de sagde fx ikke Godmorgen eller goddag, men ønskede i stedet hinanden Lys eller Glæde, og de mødtes altid i kærlighed. Kærligheden var nøglebegrebet; til at begynde med var den det diffuse mål som lederen omtalte, og som skulle nås når trængslerne var overvundet, og senere opdagede Per at den også var noget rent fysisk. Det viste sig efter nogen tid at sex spillede en stor rolle. Først var det ikke tydeligt, men lidt ad gangen blev jeg præsenteret for klip fra YouTube der handlede om sensuel eller seksuel massage, tantra og andre begreber der kombinerede østlig spiritualitet med sex, og lederens taler blev mere eksplicitte. Fanget i kærlighed? Efter blot et par uger i selskab med Stedet og især Stedets leder var hun klar til at vende verden ryggen. Hun følte sig højt elsket og nød dels Karstens meget demonstrative kærlighed og dels de andre medlemmers tydelige respekt og anerkendelse. Karsten var blid og opmærksom og sagde at kærlighedens fysiske side var mindst lige så vigtig som den åndelige, så hyppig sex var en del af hendes forhold til ham. Karsten arrangerede også en række kurser for Janne og de andre medlemmer, der havde stærkt seksuelle undertoner; fx kurser om tantra, eller meditationsformer der fokuserede på seksuelle energier. I det hele taget opfordrede Karsten de andre medlemmer til at udforske kærlighedens fysik, og på et tidspunkt gik det op for Janne at flere af de nye medlemmer, der løbende dukkede op, var blevet hvervet ved hjælp af sex. Kort tid efter at Jannes børn havde mødt Karsten, luftede hendes eksmand ordet Sekt, men det afviste hun skarpt: Jeg var sikker på at han var misundelig fordi jeg nu havde fundet den ægte og sande kærlighed, og hans advarsler prellede af på mig. Karstens og min kærlighed var så stærk at jeg efter kort tid var flyttet sammen med ham, og de andre fastboende på Stedet fik nu til opgave at indrette en del af den gamle lade til værelser for mine børn når de var hos mig. Det kostede penge, og dem havde Stedet ikke mange af, så Janne tilbød at sælge sin ejerlejlighed i det centrale Århus og på den måde finansiere byggeriet. Det syntes

4 sus- og terapilokaler så de med Karstens ord kunne udbrede troen på kærlighed ved at undervise og hjælpe personer i forskellige former for krise. Så snart arbejdet gik i gang, ringede jeg til min chef i daginstitutionen og sagde op. Karsten havde foreslået at jeg brugte mine pædagogiske evner til at arbejde på Stedet, og da det betød at vi kunne være sammen hele tiden, slog jeg til med det samme. Det var først da hun lagde røret på at det gik op for Janne hvad hun var i gang med. Pludselig havde hun lagt hele sit gamle liv bag sig og var fuldstændig afhængig af Stedet og Karsten. Hun fejede dog tvivlen bort og lyttede til Karstens ord om at det hun gjorde, var med til at sikre at man ville nå det fælles mål: et liv med evig kærlighed. Da arbejdet gik i gang, følte Janne sig på temmelig bar bund. Det viste sig at der kun sjældent var klienter nok til kursus og terapi, så meget af tiden gik med at opsøge mulige emner, både til behandling og til aktiviteter på Stedet. Janne tilbragte meget tid på kontoret med at ringe til folk som andre af Stedets beboere eller tilhængere havde kontaktet på gaden, og af og til var hun med til det opsøgende hvervearbejde. Da der var størst aktivitet, var der 28 beboere på Stedet, og omtrent samme antal personer som regelmæssigt besøgte gården og deltog i aktiviteterne. Aktiviteterne var tilrettelagt efter et fast mønster, så hver dag blev indledt med meditation, sang og terapeutisk dans, hvorefter Karsten holdt en forkyndelse. Derefter var der praktisk arbejde med fremstilling af foldere og andet reklamemateriale for Stedet. Ind imellem, når der var deltagere nok, var der kurser eller behandlinger for Stedets betalende klienter, men for det meste gik tiden med rengøring, havearbejde, vedligeholdelse og kontorarbejde, og dagens program sluttede altid med meditation og spisning. Karsten stod selv for madlavningen efter et sæt næringsregler som han havde udviklet til Stedets åndelige program. Aftenen sluttede som regel med massage, tantriske øvelser eller forskellige seksuelle aktiviteter. Svigt Per følte sig fanget. Hans kæreste i kollektivet havde travlt med sine daglige opgaver, og det betød at han kun sjældent så hende. Han havde også selv travlt, for den megen tid han brugte sammen med de andre, betød at han ikke søgte arbejde, men i stedet levede af det som han tjente ved at sælge blomster, klistermærker og tryksager for kollektivet. Da Per nævnte sin tvivl for sin kæreste, anbefalede hun ham at tale med lederen. Det gjorde han nu ikke, men alligevel blev han samme aften kaldt til fællesmøde. Pludselig befandt jeg mig i noget der lignede en retssag. Jeg sad midt på gulvet i fællesrummet, og på en stol foran mig sad lederen. Rundt om os sad de øvrige i en cirkel, og hver gang lederen råbte beskyldninger mod mig om dobbeltmoral og svigt, nikkede de alvorligt og så bebrejdende på mig. Det var den første i en række af lignende hændelser. Per følte sig overvåget, og uanset hvor han gik hen og hvad han lavede, var der mindst en af de andre beboere med ham. Når han skulle hjem til sin lejlighed for at hente post, fulgte to andre med ham, låste hans dør op, tog posten og smækkede døren igen, hvorefter turen gik tilbage til kollektivet. Først efter flere ugers intens overvågning hvor Per ikke yderligere gav udtryk for tvivl, fik han lov at færdes alene. Han fik dog ikke meget tid sammen med kæresten, for hun var oftest ude for at hverve nye medlemmer. Mental uligevægt Det meste af tiden var Janne glad for sit nyfundne liv, sin kærlighed og det selvværd hun havde genopdaget. Men der var også perioder med frygt og tvivl; især når Karsten ikke syntes hun ydede nok til Stedet eller det fælles mål. Han havde nogle helt vilde humørsvingninger. Nogle gange kunne han skrive lange, næsten maniske kærlighedserklæringer til mig hvor han kaldte mig de sødeste og sjoveste ting, og andre gange kunne han være barnligt sur og frygteligt utilregnelig. En gang læste jeg et af hans breve for at muntre mig selv op mens han var sur, og jeg kunne pludselig ikke forstå at det var det samme menneske. Lige så varm og indlevende og kærlig han kunne være, lige så indesluttet, krævende, barnlig og umulig kunne han være. Og han havde et enormt behov for bekræftelse. Når Janne og Karsten en sjælden gang var sammen med hendes venner, var det tydeligt at Karsten ikke befandt sig godt ved situationen. Han havde kun få nære venner selv, og i kraft af sin lederposition på Stedet havde han ikke tætte relationer til de øvrige beboere. Når Janne talte om sin fortid, sine venner eller sin familie, var Karsten nysgerrig og imødekommende, men der opstod altid en konfrontation kort tid senere. I hans verden handlede det om at arbejde på at nå det fælles mål, og hvis Janne brugte tid på gamle venner, familie og andre udenforstående, modarbejdede hun i realiteten Stedet og målet om et liv i evig kærlighed. Men målet kom tilsyneladende aldrig nærmere. Hver gang en forhindring var ryddet af vejen, dukkede en ny op. Enten skulle lokalerne lige males, eller også var indretningen ikke harmonisk nok og måtte ændres. Eller også var vi på det forkerte åndelige plan og skulle på kursus. Eller Stedet skulle udvides, så vi måtte bruge måneder på at skaffe penge. Til sidst var vi afsondrede, stressede og dybt forgældede, og fordi vi drev kursus- og omsorgsvirksomhed, havde vi konstant myndighederne på nakken. Og tingene blev aldrig bedre. Langsomt begyndte Janne at tænke på livet uden for Stedet igen. Flugten fra kollektivet Da tilliden var genoprettet, blev Per i kollektivet i mere end et år, men gennem de seneste måneder gik han med en tiltagende fornemmelse af at der var noget galt. Han vidste bare ikke hvad det var før hans kæreste kom og fortalte ham at de nok ikke kunne ses så meget i den kommende tid, for der var nye gæster i kollektivet som hun skulle hjælpe. Per havde selv været med til at tage imod dem og havde oprigtigt kunne mærke glæden ved at byde dem velkommen og vise dem omsorg, men da det gik op for ham at hans kæreste skulle byde de nye velkommen på sammen måde som hun havde budt ham velkommen, blev det for meget. Samme aften listede han gennem fællesrummet og ind på lederens kontor. Her tømte han en skrivebordsskuffe for kontanter og værdigenstande, og så låste han sig ud ad bagdøren og forsvandt. Næste morgen hamrede det på døren, og det var dem. Jeg hverken svarede eller åbnede, men de blev ved længe. Jeg blev i min lejlighed i to uger og levede af dåsemad og pasta, og jeg turde ikke gå ud, for de kom flere gange og bankede på døren, lokkede, råbte og truede gennem brevsprækken og smed breve ind med opfordringer til at vende tilbage. Først da Per kontaktede politiet og viste dem de groveste af brevene, hørte besøgene og kontakten op, men Per går stadig ingen steder uden at se sig over skulderen, og han har gennem mere end et år fulgt et program som hjælper personer der forlader en sekt. Under sit ophold i kollektivet ragede Per sit hår af, mistede kontakten til familie, venner og tidligere kolleger, og derudover tabte han 11 kg. fordi han fulgte den diæt af især linser, bønner og grøntsager som lederen foreskrev. Han får stadig medicin som skal normalisere stofskiftet og modvirke skadevirkningerne af diæten. Ud af Stedet På et tidspunkt ringede jeg til min eksmand. Jeg havde ikke set ham længe, for børnene tog selv bussen frem og tilbage mellem ham og mig, og vi talte ikke sammen. Men hans telefon var optaget, og af en eller anden grund turde jeg ikke ringe igen. Det gik op for mig at jeg var bange for at Karsten skulle opdage det. Da jeg mødte ham, havde han kommenteret at jeg ofte talte i telefon og skrev sms er, og på et tidspunkt gav han mig en ny telefon med abonnement. Han sagde at det var af praktiske grunde, for så kunne regningen trækkes fra i Stedets regnskab, men i virkeligheden var det måske snarere fordi han så kunne se hvem jeg talte med ved at tjekke telefonregningen. Efterhånden gik det op for Janne at hverken Stedet eller Karsten gav hende det hun ønskede sig eller havde brug for, men beslutningen om at forlade begge var en af de sværeste i hendes liv. Jeg havde jo ikke noget at vende tilbage til. Pludselig gik det op for mig at jeg var flyttet ud af mit eget liv og ind i Karstens, præcis som alle de andre på Stedet. Jeg havde ikke set mine venner i et par år, jeg havde ikke noget arbejde, mit hus og min bil var solgt og pengene brugt på Stedet, så jeg var helt alene i verden og uden en krone på lommen. Helt alene. Vendepunktet kom da hun mødte en veninde på gaden. Da veninden spurgte ind til hvad der var sket og hvordan det gik, brød hun sammen. De tog en taxa hjem til veninden, som derefter kontaktede Stedet og sagde at Janne var syg og ville holde sig for sig selv et stykke tid. Så snart veninden lagde røret på, ringede Karsten tilbage, først på venindens telefon og derefter på Jannes mobil, og da de ikke svarede, gik der kun kort tid før han og to andre bankede på døren efter at have slået venindens telefonnummer op på Internettet. Kort tid efter blev også Jannes eksmand kontaktet, men han gjorde det utvetydigt klart at han ikke havde noget at snakke med Karsten og Stedet om, og han blev ikke kontaktet igen. Alligevel blev disse ting begyndelsen på en månedlang strid som først endte da det lykkedes Janne at overbevise Karsten om at hun ikke længere troede på Stedets drøm og ikke kunne forestille sig et liv med ham og de øvrige beboere på Stedet. Janne har siden fået sit gamle arbejde igen, bor i en lejet lejlighed med sine børn og er i sin fritid aktiv i den støttegruppe som hjalp hende med at holde fast beslutningen om at forlade Stedet. Mange sekter er dygtige til at hverve personer som er ensomme, har psykiske problemer, er ramt af skilsmisse eller arbejdsløshed eller på anden måde i krise. 6 7

5 Hvordan jeg kom videre efter Jehovas Vidner - og hvordan jeg blev troende igen på min egen måde. Artiklens forfatter, Tanja Friis, her fotograferet under et foredrag i Den Gamle Skole i 2009 Der er nok mange måder at komme videre på efter bruddet med Jehovas Vidners organisation. Måske mest afhængig af, hvad man har følt sig mest presset af og hvilken frihed man mest har brug for. Hvis man har været socialt presset til at tro på organisationens fortolkninger og holde dens regler, kan det jo næsten være en frihed i sig selv, bare at gå ud af Jehovas Vidner. Men hvis presset er inde fra, gennem samvittigheden og konstante skyldfølelser. Så er det nok mere troen der stadig er i en, i en eller anden form. Så kan man jo let blive sin egen dommer og dermed ødelægge sig selv med skyld og dårlig samvittighed og følelsen af aldrig at være god nok for Gud og altid være forkert. Af Tanja Friis den fylder for meget i ens liv og man ikke længere føler at man har et håb om liv efter døden. Det kan være svært at få et liv efter JV, fordi man jo er nødt til at skabe et helt nyt verdensbillede og derfor også tit misforstår andre mennesker og føler sig selv misforstået af andre. Det er svært at skabe en ny omgangskreds og få dem til at forstå hvilken situation man er i og hvilken angst man (evt.) lever med. Andre forstår bedre ens sorg over savnet af familien og vennerne, som man har mistet da man brød med organisationen. Så man kan føle sig meget alene. Samtidig med at andre forventer man har sin egen mening om alting, hvilket man jo først skal til at danne sig. Da de nok ikke vil kunne forstå, hvis man siger ifølge bibelen eller organisationen Man er nødt til at lære at diskutere og at man godt kan have hver sin mening uden at blive uvenner af den grund. For mig personligt har det vigtigste i min helingsproces været, at turde se JVs fortolkninger dybt i sømmene. Det har været svært at starte op, da det var meget angst provokerende for mig at se på den tro og de bibel vers der havde dømt mig til døden. Men efter studie af flere bøger, især bogen: Samvittigheds krise skrevet af Raymond Franz, som var med i det styrende råd inden for JV i mange år. Og efter studie af Bibelen og flere historikeres måde at se den på, må jeg sige at min nye sandhed har frigjort mig. Jeg ser ikke mere Organisationens fortolkning som sandheden. Nok tværtimod. Jeg ser nærmere JV, som nogle mennesker med en fortolkning af bibelen, som er blevet dem pålagt, uden at de selv studerer bibelen og stiller spørgsmålstegn ved noget og uden at de danner sig deres egen mening og dermed heller ikke danner deres egen samvittighed samt et personligt forhold til Gud. Jeg ser dem,som mennesker der har brug for kollektivt at tilbede Gud og føle tryghed i den sandhed, at kun de har sandheden. bibelen, må jeg sige at jeg føler mig mere åndelig når jeg læser bibelen og forsøger at leve et liv i glæde med andre og ønsker andre det godt. Det giver en helt ny følelse af tilfredshed og ønsket om at gøre godt. Jeg har i mange år levet med en massiv angst for døden. Nu tror jeg ikke længere at jeg er mere udsat for at dø end andre mennesker. Men har alligevel haft det dårligt med det manglende håb efter døden. Men for et par år siden læste jeg en bog, skrevet af en tidligere sognepræst, som havde haft en nærdøds-oplevelse. Den hedder: Lys bag døden skrevet af Kirsten Mørch- Nielsen. Den gav mig meget at tænke over i forbindelse med,hvordan man i virkeligheden kan vælge at leve sit liv og være ond eller god på flere måder. Den gav mig også et nydt aspekt i det at have åndelighed i sit liv. Efter den har jeg læst flere andre bøger om emnet og de bekræfter alle samme erkendelse. Det blev springbrættet til, at jeg begyndte at interessere mig for reinkarnation. Jeg har i mit liv i forvejen haft flere oplevelser der bekræfter hvad jeg nu læste mig til. Efterhånden føler jeg, at jeg har fundet en mening med mit liv og med de sorger og erfaringer jeg har haft. Det har også givet mig en mere positiv måde at se fremtiden på. Jeg føler sagtens jeg kan kæde den tro sammen med troen på Gud og Jesus. Det kommer jeg nærmere ind på senere i artiklen. Alt i alt føler jeg nu at åndelighed for mig er meget mere end regler og principper. Det er en livsindstilling. Min angst for døden er også blevet minimal, nu da jeg tror på mere efter døden og højere mening med livet. Sorgen er samtidig blevet mindre, efter at jeg føler jeg forstår grunden til at jeg skulle opleve den. Noget der har hjulpet på min dødsangst er, at forholde mig til at vi alle skal dø. De fleste andre mennesker begynder først at tænke på døden når de bliver ældre. Men da jeg jo er opdraget til at tænke på døden og harmagedon fra jeg var helt lille, er døden for mig meget nærværende. jeg har lært hvor vigtigt det er at være positiv og se livet som en læring på både godt og ondt. For mig set var Jesus den største healer og da helt klart den største af Guds sønner og døtre på jorden. Og for mig set forstår jeg godt, hvorfor hans eksempel var værd at følge. Han var imod alle de regler og måden farisæerne dømte folk på. Han mente at kærligheden og barmhjertigheden triumferer over dommen. Han så på mennesket bag handlingen. Og appelerede til det positive og åndeligheden i os selv. Derfor ser jeg troen på Jesus og Gud som nemt foreneligt med filosofien bag reinkarnation. Det at man skal leve et værdigt liv, skal lære af livet og erfaringerne og bruge den viden til forståelse af andre. Og det at man må tage konsekvensen af de handlinger man gør, og tage ansvaret for sit eget liv og de valg man tager. Jeg har i mange år savnet det fællesskab mellem forskellige aldersgrupper, som jeg synes der var i min barndom på Ærø, blandt JV. Men i mine nye interesser og nye værdier i livet har jeg fundet venner og veninder i mange aldre, og har også fundet flere at være åndelige sammen med. Det har beriget mit liv meget. Gennem mit arbejde og mit medlemskab i støttegruppen for tidligere JV har jeg også fundet mange kærlige mennesker med hjertet på rette sted og med forståelse for mine tanker og følelser. Samtidig med at vi er meget forskellige i vores måde at se religion og flere andre emner på. Det er både berigende og ganske forløsende, at vi kan have det sjovt sammen uden at skulle være ens. Den eneste sorg jeg nok aldrig kommer mig over, er tabet af min mor, far og lillesøster. Og vreden over at en fortolkning af Bibelen og en menneskelig organisation kan skille mig fra min familie og ødelægge deres respekt og kærlighed over for mig som person. Det er så langt fra, hvad jeg tror Jesus ønskede at man skulle bruge troen og Bibelen til. Men det er desværre mine vilkår, som en psykolog engang sagde til mig. Til gengæld ville jeg aldrig have haft så meget empati og forståelse for andre i samme situation uden den erfaring. Jeg har på grund af min angst gået hos en psykolog, der både arbejder med kognitiv terapi, som er måden at tænke på. Hvorigennem hun har hjulpet mig til at vende mine negative tanker og sætninger som ødelagde Min artikel er ikke skrevet fordi jeg ønsker at diskutere mit liv. Samtidig med at hun arbejder med Geron- min religion og livsindstilling med andre. Det er for mig Jeg mener nu at vi alle har muligheden for at tilbede terapi, som er alderdomsterapi. Det har for mig været en meget personlig sag og en lang proces,som muligvis Hvis det er sådan man har det, kan det tage mange år Gud og have et personligt forhold til ham gennem Jesus, en god kombination, da hun så forstod min dødsangst slet ikke er færdig endnu. Men jeg har skrevet ar- at få sin frihed igen og få sit selvværd genoprettet. Så at det er vores gerninger og kærligheden til andre og kunne gå ind i den sammen med mig. Jeg har de tiklen for at skildre den lange proces det kan være at er man først nødt til enten at komme dertil, hvor man mennesker og vores barmhjertighed over for andre, sidste par år arbejdet meget med mig selv,også gennem komme ud af JV og finde sig selv efter bruddet. Og for ikke længere tror på Gud og religion, eller også se den endda de mindste, altså dyrene, der er af afgørende det at heale mig selv og andre efter deres eget at vise at processen er vigtig, for at nå målet om ånde- gamle sandhed i øjnene og se at det måske ikke er værdi for, hvor gode vi vælger at være og hvor åndelige ønske. Det har skabt ro i min sjæl. Især fordi jeg medilig frihed. Det her var bare min måde at komme videre den endegyldige sandhed. At der måske er flere sandheder. vi er. Et mærkat som JV tror jeg ikke er nok for at terer samtidig. Jeg har aldrig følt mig så meget i balan- på. Men det er vigtigt, når man går ud af JV og alt ser At Gud måske i virkeligheden ikke har udstødt være et godt menneske. Ellers var der vel ikke så mange ce, som jeg føler mig nu. Og jeg tror især den kommer sort ud, at vide at der er lys for enden af tunnelen. Man en, men at det kun er en menneskeskabt organisation sager omkring incest osv. inden for. Der er brodne gennem roen og ligevægten indvendig. Jeg er efterføl- kan både finde sig selv og sin Gud igen, hvis man ønce, der har udstødt en, på grund af deres egen fortolkning kar alle vegne uanset tro og mærkater. Efter at jeg er gende blevet meget interesseret i det alternative, hvilket sker det. Og der er selvfølgelig mange flere mulighed af Bibelen. Samtidig med skyldfølelserne kan det også begyndt at se organisationen med nye øjne og ikke en- giver mig en ekstra dimension i mit liv, som både for at komme videre end dem jeg har nævnt. Det var 8 være svært at føle sig rigtig fri, hvis ens angst for dø- gang mener de har belæg for alle deres regler ud fra skaber glæde og nye værdier for mig. Samtidig med at bare min historie. 9

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Arbejdsløs. Verdens hårdeste job. Guide: Sådan kommer du styrket gennem tiden som jobjæger. Viktor Harder & Pernille Marott

Arbejdsløs. Verdens hårdeste job. Guide: Sådan kommer du styrket gennem tiden som jobjæger. Viktor Harder & Pernille Marott Arbejdsløs Verdens hårdeste job Guide: Sådan kommer du styrket gennem tiden som jobjæger Viktor Harder & Pernille Marott Arbejdsløs Verdens hårdeste job Guide: Sådan kommer du styrket gennem tiden som

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

"ES G "ESTIL +URSUSCENTRET LYS

ES G ESTIL +URSUSCENTRET LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Indhold. Noter... 187 En tak... 191

Indhold. Noter... 187 En tak... 191 Indhold Forord... 6 1. En adopteret søns bekendelser... 9 2. Passionsspillet... 17 3. Fra amen til aha... 23 4. Jagten på den vilde gås... 31 5. Da forskellighed var noget godt... 37 6. Det er måden man

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere