Vrede og afmagt coping eller accept?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vrede og afmagt coping eller accept?"

Transkript

1 Vrede og afmagt coping eller accept? Vrede og sorg Foreningen for palliativ indsats Kosmopol Peter la Cour Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet

2 Struktur Vrede og magt vrede og afmagt Elendighederne: Afmægtig vrede i psykologisk forståelse Alle elsker coping! Den svære samtale om det uacceptable Eksempler på samtale om afmægtigheden

3 Palliativt arbejde foregår som om, at alting skal fortsætte på samme præmisser. For eksempel: Vrede, sorg og afmagt er noget dårligt, der skal mindskes. Det ved vi ikke noget om. Måske er det en god død at skrige af rasende afmagt at tage kampen? Vi aner det ikke. Vi trornoget andet. At modenhed og vækst er godt.

4 Vrede og magt Hvis vreden kommer ud, kan den forandre betingelserne til det bedre forandre verden og man har magt. Hvis vreden ikke kan forandre verden er det et andet problem. Så er man rasende over noget, der ikke kan laves om og man er afmægtig. Hvad er psykologien omkring det?

5 Teorier om vrede Drifts-teorier(biologister, psykoanalysen): Vreden kommer naturnødvendigt og må kultiveres i den sociale verden, så den kommer passende ud. Indlæringsteorier(behaviorister, social learning): Vreden er en tillært -kopieret fra andre -som middel til at regulere adfærd hos andre Frustrationsteorier(Dollar & Miller, kognitiv teori): Vrede er en naturlig reaktion, hvis man bliver forhindret i at nå sit mål. Som sorg.

6 Teorier om vrede, der er afmægtig Krisestadier-teori Sorg-arbejde Brudt livs-narrativ Baseres på følelser, ventede og uventede reaktioner hos de lidende Eksempel: Forvirring og gråd er naturlige reaktioner Betoner accept og forståelse af forløbet Stress-teori (Post Traumatic Stress Disorder) Baseres på iagttagelige, erkendbare fænomener (kognition og adfærd) Eksempel: På en belastningsskala fra 1 til 100 er skilsmisse 73, ændringer i arbejdsansvar 29 Betoner det bevidste, aktive i reaktionerne på krise

7 CULBERGS KRISETEORI Psykoanalystisk forståelsesramme (Caplan, ca 1950) DETERMINANT FORSTYRRELSE Krænkelse Tab Situationen Krise Katastrofe Barndom Alder Personen Neurose Social situation Opdelingen er kunstig Opdelingen er et hjælpemiddel til at orientere sig i krisens forløb Terapi: Støtte personens naturlige helings-processer. Fungere som vikarierende håb 1. Chokfase (minutter til et døgn). Gråd, forvirring, kaos. 2. Reaktionsfase (dage til uger). Angst og forsvar, koncentrations- og søvnforstyrrelser 3. Bearbejdningsfase (uger til måneder). Langsom realistisk orientering og relevant sorg 4. Nyorienteringsfase (måner til et år). Tilvænning og perspektiv på ny situation og nye muligheder

8 Kampenmed sig selv FORSVARSMEKANISMER Ideografisk forståelse. Nogle udvalgte eksempler *Benægten(fornægtelse): Benægte (ydre) fakta. Projektion: Noget uacceptabelt for en sig (i een selv) tillægges andre. Regression:Psykisk tilbagevenden til en tilstand med tryghedskarakter. Identifikation:En hjælpefunktion til vækst, man identificerer sig med rollemodeller, der ser ud til at kunne klare den. Identifikation med aggressor: Forsøg på at minimere en trussel ved identifikation med det truende. Fortrængning:Indre konflikts indhold og følelse holdes ude af bevidstheden. *Reaktionsdannelse:Overudvikling af karaktertræk, modsat et uacceptabelt. (fx pseudoaltruisme) *Affektisolation:Fortrængning af følelser, men ikke tanker omkring noget smertefuldt. (fx rationalisering) Forskydning: Følelser overføres til noget andet/nogle andre. Omvendelse mod sig selv: Aggressioner rettes mod en selv Undoing: Det smertefulde forsøger gjort godt igen *Sublimation: Uacceptable impulser kanaliseres til acceptabelt udtryk *Dissociation: Flygter ind i en drømmeverden

9 Kritik af videnskabeliggørelsen af forsvarsmekanismer (la Cour 2008) Hvor megen menneskelig indsigt man end kan synes, der ligger i disse tankerækker, så er det er grundlæggende problem, at man kun dårligt kan forske i ubevidste processer af den simple grund, at de ikke nemt kan falsificeres.

10 To videnskabelige beskrivelsestraditioner. Stikord Ideografisk Forståelse Analyse af mening Hermeneutik Psykologi Følelser Subjektiv Kvalitativ Nomotetisk Forklaring Kausal analyse Positivisme Adfærd Biologi Objektiv Kvantitativ

11 AFMÆGTIG VREDE -STRESS Stimulusteorier, eksempler Holmes og Rahe(1967): Social Readjustment Rating Scale-lifeevents. Kritik: Lange og korte stressorer, ingen individualitet, normativ Richard Lazarus (sammen med skiftende kolleger): Den transaktionelle stressteori Kritik: Umulig at måle, alt for kognitiv dominans

12 SOCIAL TILPASNING RATING SKALA Efter Holmes (Holmes & Rahe, 1967, forkortet referencer i Herostratisk nedgjort både teoretisk og empirisk, bortset fra hos læger som fx C. Johansen Nummer Livsbegivenhed score 1. Ægtefælles død Skilsmisse Ægteskabelig separation Fængselsstraf Et tæt familiemedlems død Personskade eller sygdom Giftermål Fyret fra arbejde Ægteskabeligt forlig Pensionering Ændring af familiemedlems helbred Graviditet Seksuelle vanskeligheder Et nyt familiemedlem Forretningsmæssig tilpasning En nær vens død Skift til andet arbejdsområde Skift i antal argumenter overfor ægtefælle Søn eller datter flytter hjemmefra Besvær med svigerfamilien Stor personlig bedrift Begyndelse eller afslutning af skoleforløb Ændring af personlige vaner Ændring af arbejdstider eller vilkår Flytning Ændring af kirkelige aktiviteter Ændring af sociale aktiviteter Ændring af spisevaner Ferie Jul 12

13 PTSD ICD-10 (WHO) Post Traumatisk Stress Disorder Krisen er begivenhedsrelateret Krisen er beskrivelig i objektive termer - ingen individkarakteristik - ingen perspektiver/anvisninger AFMÆGTIG VREDE OG SORG - DIAGNOSTISK ICD-10 kriterier for PTSD A. Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning(af katastrofekarakter) B. (l) tilbagevendende genoplevelseaftraumeti»flashbacks«, påtrængende erindringer eller mareridt eller (2) stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet A. Undgåelse af alt der minder om traumet A. (1) delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske oplevelse eller (2) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med > 2 affølgende: (a) ind- eller gennemsovningsbesvær (b) irritabilitet eller vredesudbrud (c) koncentrationsbesvær (d) hypervigilitet (e) tilbøjelighed til sammenfaren

14 1984, Lazarus og Folkmann: Copingskifter og er ikke det samme fra situation til situation. Skifter over tid. Fx ved skilsmisse: man ruger over det, drikker lidt, snakker med andre, prøver at flygte fra det mv. ALLE ELSKER COPING! SITUATIONEL COPING (INSTRUMENTEL, KONKRET, SKIFTENDE) LAZARUS PSYKOLOGISKE STRESSTEORI (Lazarus, 1984) PRIMÆR APPRAISAL: Er dette stressende? Teori: 1.Appraisal = vurdering af fare og trussel 2. Appraisal = valg af copingstrategi: Problemorienteret Emotionsfokuseret. Nyt studiemål bliver projektet: Hvad erbedstat gøre? Drikke alkohol eller tage nervepiller Søge social støtte Flugt og benægtelse Vende sig til religion Aktiv problemløsning Potentiel stressor SEKUNDÆR APPRAISAL: Kan jeg cope med dette? Stress Coping

15 Ways of Coping-scale, Lazarus ogfolkmann, 1988 Tænk på en belastende begivenhed indenfor de sidste 14 dage. Hvordan reagerede du? Søgte prof. hjælp. Sov mere etc Ex: A.I talked to someone to find out more about the situation 123 B.I criticized or lectured myself 123 C.I tried not to burn my bridges, but leave things open somewhat 123 D.I hoped for a miracle 123 E.I went along with fate; sometimes I just have bad luck 123 Svarenefaktoranalyseres, der fremkommer 8 kategorier 1. Konfrontation 2. Distancering 3. Selvkontrol 4. Social støtte 5. Accept af ansvar 6. Undgåelse(avoidance) 7. Problemløsning 8. Positiv revurdering(finde ny værdier) (NB: Ingen reference til noget ubevidst)

16 Resultaterne forvirrende Ways of coping er et MEGET benyttet spørgeskema. MEN: Noget coping er godt til noget på nogle tidspunkter, andet til andet. Helbredsoutcome: Operationsnervøsitet er ikke godt før, men efter operationen Benægten er ikke godt før, men efter et hjerteanfald. Avoidance fremragende i nogle svære situationer Alkohol og nervepiller ligeså, i andre ikke Kritikken: Logikken hænger ikke sammen med virkeligheden. Det er et skrivebordsprojekt (armchair-psychology). Man finder da ikke nye værdier fordi ens bil er brudt sammen Der er ikke nødvendigvis 8 faktorer -andre studier finder flere eller færre

17 Kritikafvidenskabeliggørelsenaf coping-tænkningen (la Cour 2008) Hvis 20 års teoretisk udvikling og intens empirisk forskning er en elefant, har den endnu ikke født en mus. Det kan for det første skyldes at det meste coping faktisk foregår ubevidst, således at folk ikke er i stand til at svare korrekt på de stillede spørgsmål i spørgeskemaerne. Det kan for det andet skyldes, at coping langt mindre handler om, hvorvidt man lægger planer og strategier eller ej, men alene handler om, hvorvidt selv samme planer vise sig at virke i det virkelige liv. For det tredje kan det skyldes, at teorien er kortåndet og uigennemtænkt. Hvad der er godt (adaptiv coping) på kort sigt behøver ikke at være det på langt sigt.

18 Religiøs coping Kenneth Pargament -er den rolle religion spiller, når mennesker mødes af sygdom og krise -dvsen given religiøsitets mulighed for at skabe fx trøst, støtte, nærvær, handlemuligheder, optimisme og livsmeningi svære situationer. Begrebet er knyttet til Kenneth I Pargament, The Psychology of Religion and Coping 1997 Deteraførendefor hansbegrebsbrug, at detmålespå virkningen RCOPE det eneste copingspørgeskema, der tilsyneladende har virket. (Eller har det ud over en snæver amerikansk kontekst?)

19 Den danske udgave af RCOPE Oversat fra engelsk til dansk af Heidi FrølundPedersen og Christina Gundgaard Pedersen Der scores på 4 point Likertskala: Slet ikke, i nogen grad, en hel del, i meget høj grad 1) Jeg søger en stærkere samhørighed med Gud 2) Jeg søger Guds kærlighed og omsorg 3) Jeg føler, at Gud har forladt mig 4) Jeg søger Guds hjælp til at kunne slippe min vrede 5) Jeg føler jeg bliver straffet af Gud 6) Jeg forsøger at overkomme situationen i samarbejde med Gud 7) Jeg tænker på, hvad jeg mon har gjort siden Gud straffer mig 8) Jeg betvivler Guds kærlighed til mig 9) Jeg forsøger at se, hvordan Gud eventuelt kan styrke mig i denne situation 10a) Jeg tænker om min kirke mon har vendt mig ryggen 10b) Ikke relevant 11) Jeg beder om tilgivelse for mine synder 12) Jeg tror, at der er en ond magt (fx djævelen), der står bag 13 For ikke at bekymre mig om mine problemer fokuserer jeg på min religion 14) Jeg betvivler Guds magt

20 Er det moderne psykologiske coping-begrebklinisk hensigtsmæssigt? McCracken og Eccleston Review af litteratur: Coping begrebet har bred appel hos både patienter og personale Der er imidlertid store såvel teoretiske om empiriske vanskeligheder. Vanskelighederne 1. Coping har to betydninger: En, hvor det betyder det, man gør. En anden hvor det betyder om det man gør, lykkes. Samtale uden afklaring bliver meget forvirrende. 2. Lazarus definition: Coping er defineret som intentionel (ikkeautomatisk) og rettet mod at adaptere til problemet eller ens egen reaktion på problemet. Det indskrænker feltet til adfærd/psykologi, som bedømmes at være formålsfuld af enten patienten eller behandleren. Det udelader rigtig meget adfærd/psykologi i relation til problemet.

21 Er det moderne psykologiske coping-begrebklinisk hensigtsmæssigt? McCracken og Eccleston Empiriske problemer: Efter 20 års forskning kan vi stadig ikke pege på nogen bestemt, der fremmer helbred og funktion. 4. Coping-begrebetlægger alt stor vægt på kognitive processer. Svar i skemaerne kan kun medtage det, som patienterne selv kan observere at de gør og er klar over. Det meste adfærd er ikke af den slags. Problemet er ikke at nogen undersøger det. Problemet er, at det fokus optager så meget plads, at det leder os væk fra andre begribelseraf, hvad der kan være adaptation til problemet. Særligt de funktioner, der foregår automatisk og dem, som ikke DIREKTE er rettet på at gøre noget ved problemet

22 Copingog kontrol -klinisk hensigtsmæssigt? McCracken og Eccleston Coping knytter an til at mestre, overvinde, have succes over problemerne. Der er kampånd over begrebet. Man skal gøre noget! Men ved afmagt (kronisk smerte) er problemet Men ved afmagt (kronisk smerte) er problemet netop, at man er afmægtig. Man vinder ikke over det. Det betyder, at der altid vil være usuccesfyldte forsøg på at kontrollere sagerne. Gentagne frustrerede og skadende forsøg på at kontrollere disse ting kan føre til udmattende handicap og helbredsskadelig adfærd.

23 Accept er det svaret? Accept betyder at man giver op og opgiver ethvert håb om at ændre eller vinde kampen Accept er tit undertrykkelse en ydre tilpasning, en indre fortrængning Accept er resignation at man bare må finde sig i det. Passiv tvungen accept er det i hvert fald ikke svaret

24 Det nye aktive acceptbegreb McCracken og Eccleston (ACT) Det aktive acceptbegreber anderledes. Det defineres som villigheden til at forblive i kontakt med tanker og følelser uden at følge dem og uden at ændre dem. Dvsleve med problemet uden forsøg på at reagere, misbillige, reducere eller undgå det. Det er en øvelse, ikke en beslutning eller en tro. Man fjerner engagementet fra kampen med problemet, antager en realistisk attitude til problemet og de omstændigheder det skaber og engagerer sig i de ting, man sætter værdi i i dagligdagen.

25 Coping versus acceptance (McCracken og Eccleston 2003) 230 personer udfyldte både et coping-skemaog et acceptskema og en række andre skemaer om pain ajustment. Coping viser sig svagt associeret med accept og usikkert relateret til pain ajustment. Accept var derimod associeret med mindre: Mindre smerte Mindre handicap Mindre depression, Mindre smerterelateret angst, Flere daglige oppe-timer Bedre arbejdsstatus. Accept-begrebet forklarer i det hele taget meget mere af adfærden end coping-begrebet

26 Hvordan? Snak om det! MEN Det er meget svært at tale om det, der ikke kan accepteres. Teknik: Ikke at skulle opfinde den dybe tallerken: At fremsætte nogle udsagn og bede om tanker i relation til dem (q-sort-metoden)

27 At acceptere noget som dette er en umulighed Det er ikke rimeligt at acceptere. Det er unfair, jeg har ikke fortjent det. Jeg har jo kæmpet imod! Jeg hader mig selv når jeg har ondt. Vreden er tilbage (græder) Jeg har ikke tid til at være syg Jeg plejer at skulle ordne tingene. Men dette her kan jeg ikke ordne. Jeg savner den person, jeg kender. Det kan ikke accepteres. Jeg tror det bliver godt, når jeg accepterer, men jeg vil ikke.

28 Jeg vender ikke tilbage til som jeg var Jeg er jo ændret og vokset Jeg er forandret som person, fx trænede jeg meget, nu kan jeg bare drikke kaffe Der er ting jeg godt kan lide, som jeg ikke vil kunne igen

29 Jeg har det meget usikkert omkring fremtiden Jeg kan slet ikke se nogen fremtid. Kun en dag af gangen. Fremtiden er jo usikker. Er jeg her i morgen? Jeg ved ikke hvordan jeg har det i morgen Måske kan fremtiden tegne sig. Jeg må tage mig af mig selv

30 Jeg er ikke ligeværdig med andre Jeg kan jo ikke det jeg vil Min retssikkerhed eksisterer ikke. Jeg er meget Min retssikkerhed eksisterer ikke. Jeg er meget vred over at jeg ikke er ligeværdig

31 Jeg er unormal Jamen, det her er ikke det liv, jeg ville leve Jeg er sgu fundamentalt unormal. Det var jeg Jeg er sgu fundamentalt unormal. Det var jeg også før

32 Mit liv er meningsløst Det hænger sammen med det personlige, ikke at leve op til mine egne værdier Min religion forbyder mig at tænke sådan. Men med smerterne bliver jeg desperat

33 Jeg er en hel person igen Jeg bliver fuckingaldrig hel igen! Det er gone. Man kan aldrig blive hel igen, men få en del- sejr. Jeg vil altid være handicappet Jeg er ikke hel og bliver ikke hel. Jeg er forandret. Jeg har aldrig været en hel person, så det er ikke noget jeg bliver igen

34 Jeg kan leve et tilfredsstillende liv på trods af smerten Jeg har ikke lyst til at spille, hvis jeg hele tiden har de dårlige kort.

35 Smerten er ikke en trussel mod min eksistens Dør jeg af det her? Så er det godt jeg ikke skal Dør jeg af det her? Så er det godt jeg ikke skal på arbejde!

36 Accept er imidlertid kun svaret på VANSKELIGHEDER nogle af problemerne Det er allerede viklet ind i noget teoretisk snavs, spændt for en vogn (ACT-bevægelsen) Den løse sprogbrug og det svært målelige (damebladspsykologien) kommer også til at gælde accept-begrebet

37 De fremtidige psykologiske keywords overfor afmagt: Vrede og sorg Accept versus kontrol Forsvarmekanismer/åbenadfærd versus kognitiv/adfærdsmæssig coping Eksistentiel modenhed og vækst versus wellbeing

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode*

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* - af Jon Kabat-Zinn, Ph.D. (frit oversat af Benita Holt Rasmussen, Cand.Psych) Forestil dig dette: Der sidder omkring

Læs mere