11:23 KORTLÆGNING HANDCAP-FORSKNING SKANDINAVIEN STORBRITANNIEN MED UDGANGSPUNKT I FORSKNINGSMILJØER STEEN BENGTSSON DORTE LAURSEN STIGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11:23 KORTLÆGNING HANDCAP-FORSKNING SKANDINAVIEN STORBRITANNIEN MED UDGANGSPUNKT I FORSKNINGSMILJØER STEEN BENGTSSON DORTE LAURSEN STIGAARD"

Transkript

1 11:23 KORTLÆGNING HANDCAP-FORSKNING SKANDINAVIEN STORBRITANNIEN AF I OG MED UDGANGSPUNKT I FORSKNINGSMILJØER STEEN BENGTSSON DORTE LAURSEN STIGAARD KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

2 [KOLOFONTITEL] Afdelingsleder: Mette Deding Afdelingen for Socialpolitik og Velfærdsydelser Undersøgelsens følgegruppe: Specialkonsulent Jette Jacobsen, Socialministeriet Fuldmægtig Kirsten Brøndum, Socialministeriet Fuldmægtig Anne Skov, Den Sociale Servicestyrelse Faglig leder Kurt Møller, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) ISSN: ISBN: [xxx]-[x] Layout: Hedda Bank Forsidefoto: [Navn] Oplag: [xxx] Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 2011 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

3 INDHOLD I STEDET FOR FORORD 7 RESUMÉ 9 1 DEFINITIONER OG HOVED-RESULTATER 12 Hovedresultater 16 2 METODE 21 Definitioner 21 Identificering og beskrivelse af miljøer 23 3 HANDICAPFORSKNING I DANMARK 27 Handicapforskningsmiljøer i Danmark 31 Anvendt Kommunalforskning (AKF) 32 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 36

4 Statens Institut for Folkesundhed (SIF), ved Syddansk Universitet 40 Center for Social Practices and Cognition (SoPraCon), ved Syddansk Universitet 47 Center for Handicap og Bevægelsesfremme (CHB), ved Syddansk Universitet 51 Center for Hjerneskade (CfH) 53 Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Århus universitet 57 MarselisborgCentrets Forsknings og udviklingsenhed 61 FoSo ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Ålborg Universitet 68 Statens byggeforskningsinstitut (SBi), Ålborg Universitet 73 Hjælpemiddelinstituttet (HMI) 77 Professionshøjskolen Metropol 83 4 HANDICAPFORSKNING I NORGE 89 Handicapforskning i Norge 89 Handicapforskningsmiljøer i Norge 93 Senter for funksjonshemning og samfunn, NTNU samfundsforskning as 93 Temaer for forskningen 94 Uni Rokkansenteret, Universitet i Bergen 97 Arbeidsforskningsinstittut (AFI) 100 Norsk institutt For Forskning om opvekst, velferd og aldring (NOVA) 104 FAFO, Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning AS (AVF) 109 Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag/nasionalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) 113 Nordlandsforskning, Grunppen for velferd, arbeid og oppvekst 116 Avdeling for helse- og sosialfag, høgskoloen i Bergen(HIB) 119 FoU-gruppen: Forskning om funksjonshemmede, Avdelingen for helse- og sosialfag (AHS) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) 124 Østlandsforskningen (ØF) 128 Fakultetet for samfunnsvitenskap, Universitet i Nordland 133 Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) HANDICAPFORSKNING I SVERIGE 141 Handicapforskningsmiljøer i Sverige 145

5 Institutionen för Socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholm Universitet 145 Specialpedagogiska institutionen, Stockholm Universitet 150 CERTEC, Lunds Universitet 154 Wigforss-gruppen, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Högskolan i Halmstad 157 Funktionshinder, ohälse och socialt arbete ved institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 161 Funktionshinder och habilitering, Uppsala Universitet 165 Centrum för handikappvetenskap, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 168 Institutet för Handikappvetenskap (IHV) 172 Funktionshinderforskning ved Malmø högskola 176 Högskolan Väst STORBRITANNIEN 187 Britisk handicapforskning 187 Storbritanniens miljøer for handicapforskning 191 CAMBRIDGE INTELLECTUAL & DEVELOPMENT DISABILITIES RESEARCH GROUP (CIDDRG), UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 191 CENTRE FOR CITIZEN PARTICIPATION (CCP), BRUNEL UNIVERSITY 194 CRITICAL DISABILITY STUDIES (CDS), MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY 197 INTERDISCIPLINARY DISABILITY RESEARCH INSTITUTE (IDRIS), DUNDEE UNIVERSTITY 201 LEONARD CHESHIRE DISABILITY & INCLUSIVE DEVELOPMENT CENTRE (LCDIDC), UNIVERSITY COLLEGE LONDON 204 SOCIAL POLICY RESEARCH UNIT (SPRU), YORK UNIVERSITY 208 TEORI OG METODE 209 STRATHCLYDE CENTRE FOR DISABILITY RESEARCH, GLASGOW UNIVERSITY 212 CENTRE FOR DISABILITY STUDIES (CDS), UNIVERSITY OF LEEDS216 NORAH FRYRESEARCH CENTRE, UNIVERSITY OF BRISTOL 220 SOCIAL HISTORY OF LEARNING DISABILITY RESEARCH GROUP (SHLD), THE OPEN UNIVERSITY 225 DISABILITY AND LONG TERM CONDITIONS RESEARCH PROGRAMME, NORTHUMBRIA UNIVERSITY 232

6 7 NETVÆRK OG FORENINGER 235 Rehabiliteringsforum 235 Forsa Norden samt i Danmark 236 Nordic Network on Disability Research (NNDR) 237 Network N-CORP ved Umeä Universitet, Sverige 237 Nationalt netværk for handicapforskning, Sverige 238 HAREC - Centrum for handicap og rehabiliteringsforskning i Sydsverige239 Centrum för forskning om funktionshinder (CFF), Uppsala Universitet 240 Handicappforskning i Väst LITTERATURLISTE 242 Temaer i handicapforskningen 242

7 FORORD Denne oversigt over forskning og forskningsmiljøer på handicapområdet har SFI produceret på bestilling af Socialministeriet som baggrund for at afgøre, hvor tre nye phd-stillinger på området skal placeres. SFI har valgt selv at finansiere trykning af denne rapport, da den har værdi for alle forskere på handicapområdet i Danmark. Der udgives samtidig en litteraturliste med publiceringer fra de omtalte forskningssteder. Til løsning af opgaven har følgende medvirket: Videnskabelig assistent Dorte Stigaard Larsen (DK, mm), journalist Mirjam Røgeskov (GB, N), praktikant Lena Bech Larsen (S, N), student Nanna Wurr (S), student Ditte Weimann Harder (litteraturliste) samt studenterne Sine Kirkegaard Nielsen, Sofie Dencker Larsen, og Sanne Wagner. Mirjam Røgeskov har bidraget til at gøre teksten læselig. Seniorforsker Steen Bengtsson har ledet projektet. Under udarbejdelsen af rapporten har vi benyttet os af det store kendskab, som Eggert Carstens og andre fra ViHS har til den britiske forskning. Vi har endvidere fået oplysninger fra en stor del af de nævnte forskningssteder. Redaktør af Scandinavian Journal of Disability Research, John Eriksen, har læst manuskriptet og bidraget med værdifulde kommentarer. København, [måned (fx januar) år (fx 2011)] [DIREKTØRENS SIGNATUR] 7

8

9 RESUMÉ Rapporten giver en oversigt overmiljøer for handicapforskning i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien. Baggrunden er et ønske om at styrke denne forskning, i første omgang gennem oprettelse af tre phd stillinger ved danske universiteter. Danmark har de sidste 25 år været bagud for de øvrige skandinaviske lande hvad angår forskning i sociale, pædagogiske, terapeutiske og lignende ikke-medicinske sider af handicap. Denne forskning var så småt kommet i gang med velfærdens udvikling, men det løft den fik i landene omkring os i firserne og halvfemserne oplevede vil ikke her. Vi har aktuelt fundet 3 forskningsmiljøer i Danmark, 7 i Norge, 8 i Sverige og 10 i Storbritannien, og her har vi fundet er 57 forskere og 20 phd-studerende i Danmark, 118 forskere og 74 phd-studerende i Sverige, 148 forskere og 204 phd-studerende i GB og det skal tages i betragtning at forskningen i Danmark er betydelig lettere for os at finde, end forskningen i de andre lande. Handicapforskningen fordeler sig over mange discipliner, men anvendelsen i praksis motiverer forskere og brugere af forskningen til at forene den i tværfaglige områder. Der er flere sådanne områder, bestemt af de forskellige former for anvendelse. En specialpædagogisk forskning, en kommunikationsforskning, en tilgængelighedsforskning, en socialpolitisk forskning, en beskæftigelsespolitisk forskning. Man bør 9

10 også nævne folkesundhedsforskningen, som er udgået af medicin. De tre danske miljøer findes på områderne specialpædagogik, folkesundhed og kommunikation. Rapporten indeholder først et kapitel med definitioner og hovedresultater. Dernæst følger et kapitel der kort redegør for de metoder, vi har benyttet til at stille forskningsoversigten sammen. De følgende fire kapitler redegør for forskningsmiljøer i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien. De er alle bygget op på samme måde: først nogle få sider om udviklingen af forskningen gennem de seneste to-tre årtier. Dernæst et billede af en halv snes forskningssteder. For Danmark har vi taget meget mere med end egentlige miljøer for handicapforskning. Grunden er, at det også har interesse at se på forskningssteder, som kan udvikle sig til miljøer ved en mindre styrkelse. For de øvrige lande har vi søgt at dække alle miljøer (noget der næppe er lykkedes for Storbritannien), og har blot taget få ekstra steder med, som vi vurderer, kan have en vis interesse. Skemaet viser de forskningssteder, der omtales nærmere i rapporten. Første søjle tal viser hvor mange forskere ved det enkelte sted, der primært forsker i handicap. Tal i parentes angiver det samlede antal forskere, inklusive dem med andre emner. Anden søjle angiver antal phd studerende med handicaprelateret emne. I tredje søjle er angivet et +, hvis forskningsstedet levet op til vores definition af et forskningsmiljø. Forskere Phd stud Anvendt Kommunalforskning (AKF) 3 1 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 3 Statens Institut for Folkesundhed (SIF), ved Syddansk Universitet Center for Social Practices and Cognition (SoPraCon), ved SDU Center for Handicap og Bevægelsesfremme (CHB), ved SDU 2 Center for Hjerneskade (CfH) (8) 2 Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Århus universitet MarselisborgCentrets Forsknings og udviklingsenhed (20) 4 FoSo ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, AU 9 3 Statens byggeforskningsinstitut (SBi), Ålborg Universitet 8 M 10

11 Hjælpemiddelinstituttet (HMI) 3 1 Professionshøjskolen Metropol 2 1 Danmark total Senter for funksjonshemning og samfunn, NTNU + Uni Rokkansenteret, Universitet i Bergen + Arbeidsforskningsinstittut (AFI) Norsk institutt For Forskning om opvekst, velferd og aldring (NOVA) + FAFO, Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning AS (AVF) Høgskolen i Sør-Trøndelag, kompetansemiljø om utviklingshemning Nordlandsforskning, Grunppen for velferd, arbeid og oppvekst Avdeling for helse- og sosialfag, høgskoloen i Bergen(HIB) Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer (Østlandsforskning) 1 + Fakultetet for samfunnsvitenskap, Universitet i Nordland 8 + Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 10 + Norge total 5 Socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholm Universitet Specialpedagogiska institutionen, Stockholm Universitet CERTEC, Lunds Universitet Wigforss-gruppen, CVHI, Högskolan i Halmstad Funktionshinder, ohälse och socialt arbete, Göteborgs universitet 5 Funktionshinder och habilitering, Uppsala Universitet Centrum för handikappvetenskap, Umeå universitet Institutet för Handikappvetenskap (IHV) Funktionshinderforskning ved Malmø högskola (15) Högskolan Väst 8 Sverige total Cambridge intellectual & Development Disabilities research group Centre for citizen participation (CCP), Brunel University 3 Critical disability studies (CDS), Manchester Metropolitian University Interdisciplinary disability research institute, Dundee University Leonard Cheshire (LCDIDC), University college London 4+ Social Policy Research Unit (SPRU), York University Strathclyde Centre for disability research, Glasgow University Centre for disability studies (CDS), University of leeds Norah Fryresearch, University of Bristol Social history of learnin Disability research, The open University

12 Disability inclusion and special needs, University of Birmingham Disability and long term conditions research, Northumbria University Storbritannien total KAPITEL 1 DEFINITIONER OG HOVED- RESULTATER HVAD ER HANDICAPFORSKNING? Det korte svar på titlens spørgsmål er, at det er forskning om handicap, som foregår uden for det biomedicinske område, og som derfor handler om handicap fra andre synsvinkler end den biologiske eller medicinske. Det er forskning, som belyser den situation, hvori mennesker med handicap befinder sig i samfundet, og som derfor har relevans for den politik, der har til formål at påvirke betingelser og vilkår for mennesker med handicap. I de seneste fem årtier har der været en sådan form for handicapforskning, og rapporten giver et rids af en del af denne forskning i Skandinavien og Storbritannien, som den ser ud i dag. Rapporten dækker forskningen inden for fagene sociologi, økonomi, politologi, folkesundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik, universel design og tilgængelighed (i det omfang forskningen ikke er teknisk). Der 12

13 foregår også handicapforskning inden for fag som historie, antropologi, filosofi, etik og humaniora i øvrigt, men disse former for handicapforskning dækkes ikke her, selvom dele deraf er relevant for den forskning, vi omtaler. I virkeligheden er begrebet handicapforskning dog lidt mere kompliceret, end det fremgår af det korte svar, vi netop har givet. Indholdet af begrebet afhænger både af tid og sted. Det var noget andet for ti og tyve år siden end i dag, og begrebet er noget andet i Storbritannien, end i Skandinavien; og noget tredje i Nordamerika og noget fjerde i det kontinentale Europa, som vi ikke dækker i denne rapport. Indholdet af begrebet hænger sammen med den politiske baggrund, som handicapforskningen er etableret på, og hvorpå den har udviklet sig de forskellige steder. Den britiske handicapforskning er stærkt politiseret. Den har sit udgangspunkt i en britisk organisation af mennesker med motorisk handicap, UPIAS, som i 1976 udsendte et manifest, hvor den lancerede begreberne impairment og disability. Begreberne står for henholdsvis det biomedicinske og samfundsmæssige aspekt af handicap, og begreberne kom senere til at indgå i WHO s definition af handicap. Meningen med at introducere disse begreber var at sige, at der ikke er nogen nødvendig sammenhæng mellem nedsat funktion og det handicap, en person kan have i forhold til at deltage i samfundet. Hvis der er sammenhæng, er denne - ifølge UPIAS - udtryk for, at mennesker med handicap undertrykkes af samfundet. Det politiske udgangspunkt for denne forskning er langt fra at være liberalistisk, i mange tilfælde er det tværtimod marxistisk. Der er tale om forskere med holdninger, ofte forskere som selv har handicap og dermed en naturlig interesse i feltet, som producerer stærkt normative udsagn. Det er en forskning med politisk slagkraft. Den britiske handicapforskning har haft stærk indflydelse både på den amerikanske handicapforskning og udviklingen af WHO s begreber, og på lovgivning om anti-diskrimination i mange lande. Briternes handicapforskning har også haft indvirkning på FN s konvention om rettigheder for mennesker med handicap, som Danmark tilsluttede sig i 2009, og den har i det hele taget haft en vis betydning i Skandinavien. Den britiske handicapforskning har udviklet det, man kalder den sociale model for handicap, som i en lang periode nærmest har været et obligatorisk udgangspunkt eller credo for denne forskning. I den sociale 13

14 model ligger, at impairment kun fører til en ringere stilling for personen, hvis samfundet ikke er villigt til at rumme alle mennesker, men opstiller barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser. Skylden, for at mennesker med funktionsnedsættelser ikke deltager på lige fod i samfundet, placeres dermed entydigt hos samfundet; der er tale om undertrykkelse fra samfundets side. Samfundets syn på mennesker med handicap dets stigmatisering af mennesker med handicap er afgørende, der foregår en social konstruktion af mennesket med handicap, og denne konstruktion kommer til at bestemme virkeligheden for gruppen. I de skandinaviske lande er baggrunden for handicapforsknings oprindelse en helt anden. Her er forskningen opstået i forbindelse med udviklingen af velfærden i 1960 erne og 1970 erne. Den skandinaviske forskning er derefter blevet lidt påvirket af den britiske og amerikanske forskning, som af sproglige grunde dominerer det, man kalder international forskning. Men selv om den skandinaviske forskning ofte henviser mere til angelsaksiske end til skandinaviske rødder, er den kun blevet lidt påvirket; det er der to grunde til. For det første har socialkonstruktivismen slet ikke fået den indflydelse i de skandinaviske sociale videnskaber, som den har haft i den britiske og amerikanske sociologi og politologi. I de skandinaviske lande har realismen domineret, og den kritiske realisme er eksplicit blevet gjort til udgangspunkt i det største skandinaviske miljø for handicapforskning, som findes ved universiteterne i Örebro og Linköping. Man har ikke på samme måde, som de britiske forskere, set holdninger til mennesker med handicap, som den vigtigste årsag til, at de ikke havde samme muligheder i samfundet som andre. For det andet har der været en betydelig forskel på handicappolitikken og handicaporganisationernes inddragelse samt betydning i Storbritannien og de skandinaviske lande. I Storbritannien har handicaporganisationerne haft lille indflydelse, indtil de begyndte at blive politisk aktive i 1970 erne, og derefter har de anlagt en aktivistisk linje i kampen for rettigheder og anti-diskrimination. I de skandinaviske lande har handicaporganisationerne fra starten været inddraget i udviklingen af velfærdsstaten og har opnået positioner i denne. Organisationerne er derfor ikke kommet i den samme militante oppositionsrolle som de britiske, men har i større grad satset på at deltage i udviklingen af velfærdsstaten. 14

15 Selv om den skandinaviske handicapforskning har overtaget dele af den britiske (og dermed internationale) handicapforsknings sprog, og fx også taler om barrierer, hører man sjældent om undertrykkelse. Forskerne går i reglen ud fra, at samfundet ønsker at skabe lige muligheder, og spørger hvordan funktionsnedsættelse i praksis kan kompenseres. Der tales mindre om skyld, mere om årsager. Skandinaverne er mindre tilbøjelige til at se stigmatisering af mennesker med handicap som årsag til at deres deltagelse begrænses, men leder efter mere materielle årsager, som måske også kan ligge bag eventuel stigmatisering. En ting er, at der findes et antal videnskabelige fag, hvor man kan beskæftige sig med emner, der har med handicap at gøre; en helt anden ting er at forbinde disse forskellige emner til et område og kalde det handicapforskning. Der er ikke nogen bilforskning eller cykelforskning, så hvorfor er der kommet en handicapforskning? Det er der to grunde til. Den ene grund ligger i anvendelsen af forskningen. Det forhold at forskningen sigter på anvendelse på velfærdsområder - som for eksempel undervisning af børn og voksne med handicap, støtte til beskæftigelse af mennesker med handicap, støtte til at leve et uafhængigt liv og forsørgelsesydelser - gør det i nogle tilfælde naturligt, at forskningsområderne forbindes. Det samme gælder, hvis forskning bruges politisk, for eksempel af handicaporganisationer. Brugerne af forskningen har interesse i, at der er kommunikation mellem områderne. Den anden grund, til at handicapforskningen er opstået, er mere politisk. Med handicapforskning mener vi jo her ikke-medicinsk forskning i handicap, i det britiske tilfælde må den heller ikke være socialmedicinsk. Medicin har længe været et stort fag, og det har blandt andet beskæftiget sig med handicap. Når forskere med andre fag tager handicapemner op, får de et behov for at afgrænse sig fra de dominerende paradigmer fra medicinen, og det bringer dem naturligt sammen i en fælles opposition. Der er fordele både ved en tværvidenskabelig handicapforskning og ved forskning inden for de enkelte fagdiscipliner. Vægt på fagdisciplinerne og deres netværk giver mere videnskabelighed samt seriøsitet og forskerne kommer med i den nyeste udvikling i metoder og teori. Ulempen er, at de har mindre generel viden om gruppen og 15

16 tværgående perspektiv. Viden om gruppen, også fra andre sider, er fordelen ved den tværvidenskabelige forskning. Løsningen på dette dilemma må være at kombinere fagdiscipliner og tværvidenskab. Det kan man gøre ved at etablere et miljø, hvor man fastholder fagvidenskabelig kvalifikation gennem krav om publicering i fagtidsskrifter samtidig med, at man forbinder forskellige fagvidenskabelige discipliner. De følgende sider vil bringe flere eksempler på forskningssteder, der forsøger at gøre dette. Selv om der er tale om tværvidenskabelighed, er der dog sjældent tale om at mange forskellige fag forbindes. I reglen vil der være et tyngdepunkt, som i de fleste tilfælde vil være på et af følgende områder: en sam-fundsvidenskab med vægten på kvalitativ eller kvantitativ metode, socialpolitik, specialpædagogik, funktionsevne, beskæftigelse. Efter denne ret omfattende definition af handicapforskning skal vi være lidt kortere til at definere miljø. Udgangspunktet for opgaven var at beskrive miljøer for handicapforskning, og vi har derfor fundet det nødvendigt at give en definition af miljø. For det første må et miljø være mere end blot en mængde. Det er altså ikke kun et spørgsmål om at et universitet rummer et antal projekter, der skal også være en struktur så forskerne kender hinanden og arbejder sammen. Konkret har vi sagt at et institut eller center til stadighed skal forske i handicap for at være et miljø. Da det skal være et forskningsmiljø, har vi endvidere sagt at der løbende skal foregå uddannelse af ph.d. er. Den sidste del af definitionen har den fordel, at det er muligt at gøre den operationel. Mens det er ret vanskeligt at afgøre hvor mange forskere, der egentlig beskæftiger sig med handicapemner, især hvis man skal gå nogle år tilbage i tiden, og om emnet hele tiden har været på programmet på et forskningssted, er det noget enklere at finde ud af, hvor der foregår uddannelse af phd er. I praksis viser det sig, at denne sidste del af definitionen sætter grænsen. HOVEDRESULTATER Oversigten omfatter en halv snes forskningssteder i hvert af de skandinaviske lande og lidt flere i Storbritannien. Langtfra alle disse kan dog betegnes som forskningsmiljøer efter den definition, vi har opstillet. 16

17 Efter den findes der 3 forskningsmiljøer i Danmark, 7 i Norge, 8 i Sverige og 10 i Storbritannien. Som ventet er der færrest forskningsmiljøer i Danmark, og omfanget af handicapforskning på disse steder er også betydelig mindre end den man finder på forskningsstederne i de andre skandinaviske lande. Det hænger sammen med, at handicapforskningen endnu ikke er kommet rigtig i gang i Danmark. Ved de 12 danske forskningssteder vi omtaler er 57 forskere og 19 phd-studerende beskæftiget med at forske i handicap, ved de 11 norske forskningssteder er der ** forskere og ** phd-studerende 1, ved de 10 svenske er 118 forskere og 74 phd-studerende, og ved de 12 britiske steder vi omtaler er 148 forskere og 204 phd-studerende i gang. Det har naturligvis været lettest at dække Danmark, lidt sværere at dække Norge og Sverige, og sværest at dække Storbritannien. Vi regner derfor med, at de nævnte forskelle er undervurderet. Der er derfor ingen tvivl om, at Danmark har betydelig mindre forskning på handicapområdet end Norge og Sverige. Der kom ganske vist socialpolitisk forskning i gang i Danmark da velfærdssamfundet ekspanderede i højkonjunkturen for 50 år siden, ligesom der gjorde i Sverige. I Danmark handlede den om beskæftigelse af mennesker med fysisk handicap, i Sverige om afviklingen af institutioner for mennesker med udviklingshæmning. Der var også et initiativ fra forskningsrådene i Danmark i 1980 erne, ligesom der var i Sverige på samme tid og i Norge et årti senere. Men mens denne ekstraordinære forskningsrådsindsats varede årtier i vore to nabolande, hørte den her i landet op efter to år og efterlod sig derfor ikke varige spor. Det er svært at sige hvorfor de danske initiativer døde ud, men det kan have spillet en rolle, at handicaporganisationerne ikke gav dem den samme aktive støtte, som det var tilfældet i de andre skandinaviske lande. Det spiller givetvis også en rolle, at de danske forskningsråd ikke støtter anvendt forskning på det samfundsvidenskabelige område, sådan som forskningsrådene i Sverige og Norge gør. Endelig er der den forskel til de andre skandinaviske lande, at uddannelsen af professionerne er blevet knyttet til universitetsverdenen og forskningen lidt tidligere i Norge og Sverige, end det har været tilfældet i Danmark. 1 Vi vil finde tal for Norge til den endelige udgave af rapporten. 17

18 Rapporten tegner billedet af 28 egentlige handicapforskningsmiljøer, og desuden af 17 forskningssteder, som ikke helt lever op til den definition, vi har givet, til at være miljøer. Der er dog mange flere forskere i disse lande, som arbejder med emner med relation til handicap. Mange gør det uden at opfatte det som handicapforskning og uden kontakt til forskere i andre fagdiscipliner, der også beskæftiger sig med handicaprelaterede emner. Mange kan sikkert slet ikke se ideen i at have sådanne kontakter. De arbejder inden for deres egen fagdisciplin, og fremlægger deres resultater på fagkonferencer. Det der binder de forskellige forskningsgrene sammen til handicapforskning er hverken fag, metoder eller teorier, men det er den sammenhæng, hvori resultaterne af forskningen anvendes. Man kan da også iagttage, at handicapforskningen i praksis grupperer sig om de sammenhænge, hvor forskningen i praksis bliver brugt. Der er en forskning i specialpædagogik, som sigter på anvendelse i skolen og på andre undervisningssteder. Den trækker på fag som pædagogik, psykologi og sociologi, og forskerne her er også ofte optaget af historie, filosofi og etik, og har en identitet som handicapforskere. Der er endvidere forskning i kommunikation, mobilitet, tilgængelighed, rehabilitering, design og andre emner der har forbindelse med, hvordan mennesker med handicap klarer forskellige funktioner, og hvordan omgivelserne indrettes sådan, at de kan klare sig. På nogle af disse områder finder man også hos forskerne en identitet som handicapforskere. Der er derudover en forskning i socialpolitiske emner, der har med handicap at gøre, og i den forbindelse finder man også ofte en mere generel forskning i levevilkår og samfundsdeltagelse hos mennesker med handicap. Denne forskning findes i de fleste tilfælde ved forskningssteder, som også beskæftiger sig med andre socialpolitiske emner og med levevilkår for andre grupper af mennesker, som fx børn, unge eller ældre. Det betyder, at forskerne på disse felter ofte har mere identitet efter deres fagdisciplin eller som socialforskere, end de har identitet som handicapforskere. Det samme gælder i endnu højere grad for de forskere, der interesserer sig for beskæftigelse af mennesker med handicap. Beskæftigelse af mennesker med handicap kædes naturligt sammen med beskæftigelse af andre grupper, der står marginalt på arbejdsmarkedet, og 18

19 her er et stort og veletableret, især økonomisk forskningsområde, som kan byde på mere for forskeren. Vi startede kapitlet med at definere handicapforskning. Vi kan slutte det med at konstatere, at rapporten viser, at der er handicapforskning i de fire lande vi har interesseret os for, og at handicapforskning er lidt anderledes i de skandinaviske lande end det er i Storbritannien. Hvor den britiske er normativ, politisk og langt fra at være neutral, præget af socialkonstruktivisme og vægt på forestillinger og holdninger, er den skandinaviske mere præget af kritisk realisme og interesserer sig mere for hvordan den sociale virkelighed er end for hvordan vi taler og tænker om den. Hvor den britiske handicapforskning distancerer sig fra medicinsk sociologi, oplever den skandinaviske ikke der er den store kløft der. Der er således både en britisk og en skandinavisk handicapforskning. Der er også i en anden forstand mere end én handicapforskning, for de forskellige anvendelsesområder det sociale, det pædagogiske, de terapeutiske osv. samler hver deres forskning i klynger. Rationalet for at tale om handicapforskning ligger i at den benyttes i den politik, der har til formål at forbedre vilkårene for gruppen. Videnskabeliggørelsen af politikområder interessen for at studere under hvilke betingelser politikken virker er baggrunden for at det giver mening at tale om begrebet handicappolitik. En stor del af handicapforskningen er som nævnt spredt, og det er der gode grunde til, som strukturen er. Der er ikke mange forskningsmæssige grunde til at samle denne forskning til et område. Ønsket om en samlet handicapforskning kommer primært fra dem der skal anvende denne forskning. Det vil først og fremmest sige offentlige myndigheder, og i nogen grad også organisationer af mennesker med handicap. I Norge og Sverige har forskningsrådene skabt en samlet handicapforskning, i Storbritannien har handicaporganisationerne også spillet en stor rolle i denne forbindelse. I Danmark er initiativet til at samle den ikke-medicinske forskning i handicap kommet fra forskerne selv. 19

20

21 KAPITEL 2 METODE I dette kapitel beskriver vi, hvordan kortlægningen af forskningsmiljøer i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien er tilrettelagt og gennemført, derunder vores forståelse af forskningsmiljøer samt definition af handicapbegrebet. Desuden vil vi fremlægge hvordan vi har identificeret de enkelte miljøer i landene og hvilke udfordringer, der har været forbundet hermed. DEFINITIONER DEFINITION AF FORSKNINGSMILJØ For at kunne foretage en kortlægning af forskningsmiljøer i Skandinavien og Storbritannien må vi definere begrebet forskningsmiljø. Vi definerer et forskningsmiljø til at bestå af mindst tre aktive forskere hvoraf mindst én skal være på lektor- eller seniorforskerniveau. Derudover skal de tre forskere have forsket på det pågældende forskningssted med handicapområdet som hovedfelt igennem de seneste to år. Endelig kræver vi for at tale om et forskningsmiljø, at der er etableret uddannelse af ph.d er, og at der er mindst en færdiguddannet ph.d. 21

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER DEN FØRSTE KORTLÆGNING PÅ PERSONNIVEAU 13:32 STEEN BENGTSSON HELENE ELISABETH DAM JØRGENSEN SIGRID TRIER GRØNFELDT 13:32 SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

UNGES SOCIALE PROBLEMER

UNGES SOCIALE PROBLEMER 05:21 Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT 05:21 UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen KØBENHAVN

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

INSTITUTIONS- ANBRINGELSE AF UNGE I NORDEN

INSTITUTIONS- ANBRINGELSE AF UNGE I NORDEN INSTITUTIONS- ANBRINGELSE AF UNGE I NORDEN En komparativ undersøgelse af lovgrundlag, institutionsformer og udviklingstendenser 09:12 Tea Torbenfeldt Bengtsson Turf Böcker Jakobsen 09:12 INSTITUTIONSANBRINGELSE

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI Nyt fra SFI social 3 / 2011 oktober forskning 2 Social forskning 3 / 2011 indhold Kronikken 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 Guuuud, er du murer?! Ny undersøgelse om kvinder og lavtløn Kan skilsmisseforældre tvinges

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Anne Marie Villumsen, Jens H. Lund, Ulla Viskum & Ida Skytte Jakobsen Reviewet tegner et kort

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER FOR SKOLELEDELSE 11:39 MOGENS JIN PEDERSEN ANDERS ROSDAHL SØREN C. WINTER ANDERS POSSELT LANGHEDE MIKKEL LYNGGAARD 11:39 LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

BØRN OG UNGE I DANMARK

BØRN OG UNGE I DANMARK BØRN OG UNGE I DANMARK BØRN OG UNGE I DANMARK V E L FÆ R D O G T R I VS E L 2 014 VELFÆRD OG TRIVSEL 2014 MAI HEIDE OTTOSEN DINES ANDERSEN KAREN MARGRETHE DAHL ANNE TOFT HANSEN METTE LAUSTEN STINE VERNSTRØM

Læs mere

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Jill Mehlbye, AKF og Bente Jensen, DPU Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Teori og praksis i landets kommuner AKF, Anvendt KommunalForskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole DPU,

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Et differentieret fællesskab

Et differentieret fællesskab Et differentieret fællesskab Om relationer i børnehaver, hvor der er børn med handicap Mai Heide Ottosen Tea Torbenfeldt Bengtsson København 2002 Socialforskningsinstituttet 02:24 Et differentieret fællesskab

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere