Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere"

Transkript

1 Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere To frivillige og to medarbejdere tre historier om samarbejdet mellem frivillige og kommunale medarbejdere i Rudersdal Kommune. Kom med på besøg hos det smukke Bakkehus med 70 frivillige, hos den engagerede frivillige flygtningerådgiver og røg-alarmsinstallatør, og hos de musik- og teaterglade frivillige og medarbejdere på Mantziusgården. Som leder er det en gave at samarbejde med frivillige Interview med Stig Tarnow, Bakkehuset Stig Tarnow tager imod i Bakkehuset på Vedbæk Strandvej. Solen skinner og den storslåede udsigt fra den gamle villa kommer til sin ret. Huset summer af aktivitet. Allerede i indgangen drøfter to kvinder en udflugt til Den Blå Planet senere på måneden. I køkkenet forberedes der frokost og flere steder er der hyggesnak og aktiviteter i gang. Fakta om Bakkehuset: Stig har været leder for Bakkehuset i et par år. Før det arbejdede han i mange år for Dansk Røde Kors og ved herfra at:..alt i princippet kan lade sig gøre med frivillige. Den aktive borger i Bakkehuset I princippet burde man slet ikke tale om frivilligt arbejde slår Stig fast,. men om aktivt medborgerskab. Det er medborgere, der tager sig af sociale opgaver, som fx ældre ikke længere selv kan magte. Opgaver som ikke nødvendigvis rent fagligt set er medarbejdernes Frivillige skal ikke overtage medarbejdernes opgaver, men frigøre medarbejderne til at gøre deres faglige arbejde. Som Stig pointerer: Der skal jo ikke en sygeplejerske til at spille banko!. Bakkehuset er et aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtagere i Rudersdal Kommune I Bakkehuset foregår en lang række aktiviteter og arrangementer som foredrag, udflugter, motionshold, strikkehold, kortspil osv. I Bakkehuset er der ni ansatte og omkring 70 frivillige. Læs mere om Bakkehuset her: Stig er ikke optaget af diskussion om, hvor grænsen mellem frivillige og medarbejdere præcist skal gå. Han mener ikke, at det kan defineres så skarpt. Han mener, at diskussionen skjuler det egentlige spørgsmål: Hvad kan vi finde på sammen?. Den eneste forskel er nøglerne og kontokortet Da Stig startede i Bakkehuset opdagede han, at de frivillige var anderledes, end hvad han var vant til. Brugerne og de frivillige i Bakkehuset smelter sammen. Nogle er mest aktive som frivillige, andre som brugere - men mange er både-og. Brugere, frivillige og medarbejdere arbejder sammen. I hverdagen bliver der ikke gjort stor forskel på frivillige og medarbejdere: Det er kun nøglerne og kontokortet, der i hverdagen adskiller medarbejdere og frivillige fortæller Stig. Spurgt til de væsentligste erfaringer fra Bakkehuset understreger Stig som det første, at: alle stridsspørgsmål og konflikter skal afgøres i fredstid!. I praksis betyder det, at det er

2 vigtigt at tænke forud og inddrage de frivillige, inden noget sættes i gang. Det handler både om, hvad de frivillige kan, men også om formelle ting. Fx er det kun lederen, der kan forpligte huset juridisk: Det går jo ikke at frivillige bestiller en bus og så er det mig, der står med problemerne, når regningen kommer. Det betyder dog ikke, at der i Bakkehuset udformes grundige skriftlige samarbejdsaftaler. Stig er meget opmærksom på at tænke disse drøftelser ind de mundtlige dagligdagsaftaler. Som grundlag er der dog nedskrevne vedtægter for faste udvalg og referater fra møder. Man skal ramme en balance, for som Stig pointerer: mange frivillige vil jo netop gerne være fri for det bøvl med regler og nedskrevne aftaler. Gode råd til samarbejdet med frivillige Adspurgt om anbefalinger og gode råd, er Stig meget klar i mælet:. Det bedste frivillige engagement er, når de selv kommer med initiativ. Kommunen eller medarbejdere kan også godt have en idé, men så handler det mere om at så et frø, og se om der kommer noget ud af det også få det i gang derfra. Det er også vigtigt for Stig at slå fast, at det tager tid: Frøene er ikke karsefrø, som i løbet af en uge vokser op. Jeg sår oliventræer, som tager lang tid inden de bærer frugt. Hvis Stig skulle give et konkret råd til en leder, som skulle til at kaste sig ud i et samarbejde med frivillige understreger han, at det handler om mod: Man skal have det mod for ikke at få mere af det samme, men i stedet gå nye veje sammen med frivillige. At arbejde med frivillige er at arbejde med mennesker man kan aldrig forudse, hvad der vil ske. Helt konkret foreslår Stig, at man starter med at vende blikket ind og kigge på sin egen organisation fra den frivilliges vinkel. Stil dig selv spørgsmål som: Hvis jeg var frivillig her, hvad ville jeg så ønske mig? Hvad ville jeg gerne være fri for? Hvad ville jeg brænde for?. Som kommunal medarbejder skal man således ikke starte med at spørge: Hvad kan jeg få ud af dem?, men fra de frivilliges perspektiv se på, hvad de kunne ønske. Er det så meget besværligt at arbejde med frivillige og aktive medborgere? Stig lyser op: Det er en gave at arbejde med frivillige. Det er ledelsesmæssigt fantastisk. Der skal ledes med entusiasme og mod ikke med en stram virksomhedsplan i ryggen og fortsætter At være leder for et sted som dette med mange frivillige, handler om at lede uden at styre og formå at få energien og entusiasmen kanaliseret det rigtige sted hen til gavn for borgeren. Stigs råd til ledere og medarbejdere der skal i gang med at samarbejde med frivillige: Hav mod til at lade tingene udvikle sig, slippe frivillige løs og gå nye veje sammen. Se på din organisation udefra: Hvad ville jeg selv ønske? Hvad ville jeg brænde for? Tænk på hvordan man kan lede uden at styre. Grib de frivilliges energi og entusiasme, og se det som din opgave at få den kanaliseret de rigtige steder hen, der hvor det er til gavn for borgerne. Tænk fremad og afgør stridsspørgsmål i fredstid. Tænk på hvilke rammer, der skal være for det frivillige arbejde. Det afgørende i et samarbejde er respekt og personlige relationer Interview med Niels Helmø

3 Da Niels Helmø for nogle år siden blev pensioneret fra sit arbejde i Brøndby Kommune fik han lyst til at blive frivillig. Han henvendte sig i Rudersdal Frivilligcenter og fik derigennem viden om de lokale muligheder. Niels blev kontaktperson for en 18-årig dreng, som var flygtet til Danmark sammen med sin familie fra Tjetjenien. Niels blev hurtigt involveret i hele familien, som også havde brug for støtte. Niels fortæller, at han har lært meget om, hvordan det offentlige system i Danmark fungerer. Før havde jeg slet ikke tænkt i de baner. Nu ved jeg en masse om, hvordan systemet fungerer fortæller Niels. Efter noget tid valgte flygtningefamilien at flytte til Jylland, og Niels mistede kontakten med dem. Niels blev spurgt om han ville være sekretær i Birkerød Flygtningekontakt. Det sagde han ja til og har nu ansvar for rådgivningen. Han er også involveret i et nyt initiativ, som hedder Café Plus, som er en café for årige unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund. I røgalarmstjenesten, hvor han organiserer frivillige, som hjælper ældre mennesker med at installere og skifte batterier i røgalarmer. Niels siger: At være frivillig handler om at gøre det af lyst det skal ikke være en sur pligt. For Niels skal det frivillige være i den gode sags tjeneste det giver en tilfredshed for ham som frivillig. Det handler om relationer Niels synes, det er vigtigt at slå fast, at man ikke kan basere fremtidens velfærdssamfund på frivillige. Det kan ikke lade sig gøre og man kan ikke regne medfrivillige på samme måde som en ansat. Samtidigt synes Niels dog, at der ligger en forpligtelse i at være frivillig, men han understreger, at forpligtelsen ligger i relationen til dem man hjælper, ikke til kommunen: Jeg har det sådan, at jeg jo gerne vil hjælpe. Aftalen mellem mig og familien er vigtig. Der ligger forpligtelsen for mig. Hvis kommunen sagde, at jeg SKULLE komme to gange i ugen, så er det ikke interessant for mig. Niels har dog også nogle gange hjulpet en kommunal medarbejder. Det er en familiepædagog, som et par gange har ringet til Niels med konkrete opgaver hos nyankommne flygtningefamilier: én familie havde fx ingen lamper og et andet sted havde en lille pige mistet sin cykelnøgle. Så tager Niels gerne ud, og får det ordnet. Adspurgt om hvorfor Niels så gerne vil løfte de opgaver, siger han: Det handler om relationer. Hun [medarbejderen] er sådan én man gerne vil have en relation til. Hun inviterede også os fra Flygtningekontakten til et møde med hendes afdeling, hvor vi delte viden og talte om, hvordan vi sammen kan støtte flygtningefamilierne i kommunen. Hun tager det mere afslappet og har ikke paragrafferne oppe, når man kommer. Hun har en positiv indgang til at inddrage frivillige ikke ved at stille krav, men ved at interesse sig for, hvad vi kan og gør. Niels understreger dog, at frivillige selvfølgelig samtidigt må forstå, at der er rammer og regler for medarbejderne. Fra sine mange år som ansat i en kommune kender han alt til at der kan være dilemmaer og at vilkårene som offentlig ansat er særlige: Man kan ikke altid bare bøje reglerne forklarer han. Samtidigt ved han dog også, at man som offentlig ansat må lade en vis mængde sund fornuft herske og være imødekommende: Medarbejderne må forklare de frivillige, hvis der er særlige regler: sådan og sådan er det. Niels synes også det

4 er vigtigt, at medarbejderne forstår, at de frivillige ikke er en del af det kommunale system, og at de har brug for forklaringer, men ikke skal underlægges en kommunal tænkemåde. Hvad virker? Adspurgt om det vigtigste i et godt samarbejde mellem frivillige og medarbejdere fremhæver Niels: Den gode relation. Det kan ikke sættes på formel, men det handler om at kende hinanden og tale sammen på tværs. Derudover er det vigtigt, at medarbejdere respekterer, at frivillige er båret af lyst og at ligeværdigheden er værdifuld. Niels peger på, at det er nemmere, når man kender hinanden og har en positiv dialog. Ligeværdigheden handler for Niels om, at medarbejderne ser frivillige som en værdifuld hjælper, som har andre muligheder og kompetencer end den ansatte. Niels forklarer: Jeg har tid og mulighed for at gentage tingene 10 gange og at gå med en flygtning til møder. Jeg har tid og er fleksibel. Niels efterlyser mere formaliseret dialog med relevante samarbejdsparter i kommunen. Det kunne være en god måde at få afklaret hinandens arbejdsområder, så ingen senere risikerer at blive trådt over tæerne. Samtidigt er det en god lejlighed til at opbygge det kendskab og den relation, der muliggør mere dialog og samarbejde i fremtiden. Til sidst anbefaler Niels, at frivillige og medborgere der gerne vil engagere sig i frivilligt arbejde og samarbejde med kommunen på det sociale område, som et første skridt taler med Frivilligcenteret i Rudersdal Kommune, som kan hjælpe en i den rigtige retning. Niels råd til frivillige og kommunalt ansatte, der skal samarbejde: Accepter at I er ligeværdige, og at I begge kan bidrage og have udbytte af hinandens viden og arbejde. Accepter at I har forskellige rammer og motivation for jeres arbejde. Offentligt ansatte er underlagt love, regler og systemer, som ikke altid kan fraviges. Den frivillige er uafhængig af offentlige myndigheder. Mød hinanden og tal sammen. Det er nemmere at acceptere og respektere hinanden, når man kender hinanden. Afklar jeres arbejdsområder, så I ikke træder hinanden over tæerne. Offentligt ansatte har travlt. Frivillige har tid. Drag nytte af det! Jeg brænder for det lønnen er ligegyldig! Interview med Anne Stangegård og Lykke Strøm, MantziusLive, Mantziusgården Anne Stangegård og Lykke Strøm, som er henholdsvis ansat og frivillig på MantziusLive, inviterer til kaffe i det kombinerede køkken-/møderum bag den store foyer, hvor gæster til arrangementer normalt befinder sig. Anne tænder levende lys og fortæller, at det er her i køkkenet, at frivillige og medarbejder mødes og spiser sammen før alle arrangementer. Hun beskriver hyggen før de store arrangementer, hvor alle er opsat på at skabe en god aften for gæsterne. Lykke supplerer med sin oplevelse af at være frivillig på MantziusLive: Det giver oplevelser kulturelle oplevelser, som man slet ikke havde regnet med, og så et godt

5 netværk til de andre frivillige. Vi har det sjovt sammen, og humoren er lidt grov. Vi kan godt give hinanden lidt gas. Anne har været ansat på MantziusLive i cirka 3,5 år. Lykke har været frivillig her omkring 3 år. Hun er førtidspensioneret efter mange år som sygehjælper, fordi armene ikke kunne mere. Anne beskriver med et glimt i øjet Lykke som en del af den hårde kerne af frivillige, som hjælper til ved rigtigt mange arrangementer.. Hvad er frivillighed? Anne synes, det er fantastisk at arbejde med frivillige. Hun oplever, at frivillige er inspirerende og proaktive, tager ejerskab og har ideer. De kan være mere motiverede og entusiastiske omkring arbejdet, end mange medarbejdere. For Lykke er forskellen mellem medarbejder og frivillig ikke stor. Jeg er i hvert fald lige så ansvarsbevidst, som i mit tidligere professionelle arbejde. Jeg føler mig forpligtet, og det kræver ansvar. Der er selvfølgelig en teoretisk forskel i forhold til at være ansat, men jeg føler lige så meget, at dette er mit sted. Hun tilføjer: Jeg brænder for det her. Løn eller ej er ligegyldigt. Jeg ville ikke arbejde anderledes, hvis jeg fik løn for det. Anne tilføjer, at det som leder for frivillige ikke desto mindre er vigtigt at være opmærksom på, at: En frivillig er en frivillig man kan ikke sige, at de SKAL komme og arbejde. Man kan kun motivere og som sted gøre sig tiltrækkende. Man må gøre sig fortjent til, at de frivillige gider være der og blive der!. På de gode aftner er humøret højt og man kan sige alt På MantziusLive har samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere et fælles mål om at skabe gode oplevelser for gæsterne. I det samarbejde, understreger Anne, er det vigtigt med gensidig respekt. Det er forskelligt, hvordan medarbejdere på stedet går til samarbejdet, men for Anne er det vigtigt, at hun fordeler opgaverne: Jeg synes det er synd, hvis de selv indbyrdes skal fordele opgaverne, for det kan skabe konflikter og strid. Samtidigt er det medarbejderne på MantziusLive, der skal tage ansvar og finde løsninger, når der under arrangementerne opstår problemer. Anne og Lykke er enige om, at rummeligheden er stor på MantziusLive, men da der kommer kunder, er der også visse rammer og forventninger til de frivillige. Gæsterne stiller krav og ved ikke, at det er frivillige de står overfor eksempelvis i baren fortæller Anne. Anne mener heller ikke, at gæsterne behøver vide det: Gæsterne skal ikke kunne pege nogen ud eller nedgøre nogen, fordi de er frivillige. På MantziusLive har man ikke deciderede aftaler med nye frivillige, men rutinerede frivillige oplærer nye frivillige. Anne synes, at der er et behov for at opdatere retningslinjerne for frivillige på MantziusLive, så de mere klart beskriver, hvordan man åbent og hjerteligt tager sig af de frivillige, men også beskriver rammerne.. Både Lykke og Anne understreger, at man sagtens kan forvente noget af de frivillige fx at de melder ud i god tid, hvis de skal gå før tid.

6 På en god aften, hvor samarbejdet mellem medarbejdere og frivilligere fungerer godt, er humøret højt, og man kan sige alt, fortæller Lykke. Anne tilføjer, at en god aften er en aften, hvor de frivillige er selvhjulpne, glade, hjælper hinanden og løfter i flok, og hvor man som medarbejder kan slappe lidt af og have overblik. På den anden side fortæller Anne, at den nære relation frivillige og medarbejdere i mellem også kan være en udfordring fx når en frivillig ikke egner sig til at stå i baren: Noget der kan være svært er konflikter med frivillige, fordi vi opbygger et meget familiært forhold. Der er mange grin i arbejdet. Det er en svær balancegang. Respekt for den frivillige indsats Fakta om MantziusLive, Mantziusgården: Mantziusgården er et kulturhus i Birkerød. MantziusLive holder til på Mantziusgården og afholder en lang række kulturelle arrangementer. De byder på alt fra teater og børne- /familieforestillinger til stand-up, pop, jazz, klassisk og rock. Der er cirka 40 frivillige tilknyttet MantziusLive. De frivillige hjælper til ved arrangementer og står for garderobe, kontrol af billetter og betjening i baren og lignende. Anne lægger vægt på respekten og ligeværdigheden i relationen: Det vigtigste er den gensidige respekt. Der skal både være øje for, at stedet her er en forretning, og for at de frivillige er voksne og toperfarne mennesker, som har mange bevæggrunde for at være frivillige her. Både Anne og Lykke fremhæver, at værdsættelse og anerkendelse af de frivilliges indsats er vigtig. Både i form af fribilletter til arrangementer i huset, men især i form af fælles arrangementer og ture ud af huset for frivillige og medarbejdere sammen. Det styrker relationerne og giver ny inspiration til arbejdet på MantziusLive. Anne forklarer, at det vigtigste som medarbejder, er at forstå hvad frivillighed er og hvordan man i praksis værdsætter de frivilliges indsats. Dernæst skal man gøre sig klart, hvad retningslinjerne skal være for de frivillige skal ikke overlades til selv at definere opgaverne og rammerne. For Lykke er det vigtigste som frivillig, at man er åben for at lære nyt. Og så er det vigtigt, at man kan stole på og have tillid til hinanden. Hendes råd til nye frivillige er at være med og få oplevelserne, bidrage med ideer og være klar på, at det ikke altid nødvendigvis går som man har forestillet sig. Anne og Lykkes råd til medarbejdere og frivillige, der skal samarbejde: Hav fokus på respekt og ligeværdighed i relationen mellem medarbejdere og frivillige. Sørg for, at frivillige føler sig værdsat. Frivillige vil gerne komme med input til arbejdsopgaver og rammer. Vær som frivillig åben for at lære nyt. Vær som frivillig ikke bange for at tage ansvar. Afhold møder og sammenkomster, hvor I lytter, taler og griner sammen. Afklar overfor ledere/medarbejdere, hvilke retningslinjer der er, når de skal lede frivillige. Afklar overfor de frivillige, hvilke rammer og retningslinjer der er, men gør det samtidig klart, at de kan sige fra.

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Med Jesus i båden -2

Med Jesus i båden -2 Med Jesus i båden -2 Jesus redder Mål: At opmuntre børnene. Vi fortæller dem, at Jesus kender den situation, de befinder sig i. Vi fortæller dem, at Jesus hører dem og hjælper dem, når de kalder på ham.

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Downtown News. Kreative Lova. I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag!

Downtown News. Kreative Lova. I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag! Downtown News Kreative Lova I Kreative Lova kan du købe dine egne personlige badges! Køb en i dag! Girly Studio = Girly Time! Girly Studio er et super sejt sminke-studie og frisørsalon i én! De sæ er dit

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik

Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik Når vi arbejder med kroppen på legepladsen eller sørøverleg i gymnastiktimen, så arbejder vi med højre hjernehalvdels rumlige intelligens, som børnene

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Interviewene er gennemført den 5.1.2014 for forældrefokusgrupperne og den 6.1.2014 for elevfokusgrupperne.

Interviewene er gennemført den 5.1.2014 for forældrefokusgrupperne og den 6.1.2014 for elevfokusgrupperne. UNDERVISNINGSMILJØ- VURDERING 2014 Denne Undervisningsmiljøvurdering er gennemført i samarbejde med Bøgetorp, som er et konsulentfirma, der blandt andet arbejder med strategi og udvikling. Selve vurderingen

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Artikel skrevet på baggrund af interview med Jytte Jensen og Bo Pedersen, Bryggergården, nov.2012, red.nov.2013

Artikel skrevet på baggrund af interview med Jytte Jensen og Bo Pedersen, Bryggergården, nov.2012, red.nov.2013 Artikel skrevet på baggrund af interview med Jytte Jensen og Bo Pedersen, Bryggergården, nov.2012, red.nov.2013 FAKTA Medarbejder Uddannelse Institution Stilling De spisende Økologiprocent Kolleger Kontaktoplysninger

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Personlige utopier. Af Annemarie Telling

Personlige utopier. Af Annemarie Telling Personlige utopier Hvorfor beskæftige sig med utopi? Hvorfor i alverden bruge tid på noget som alle fra starten ved er urealistisk? Hvorfor sætte sig og tage skyklapper på? Og lukke den konkrete tilværelse

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

7.2 Flugten. Check-in. Introduktion til denne aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål

7.2 Flugten. Check-in. Introduktion til denne aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål 72 Flugten - Lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 7 72 Flugten Introduktion til denne aften Denne aften er en spændende, men også meget indholdsfyldt aften Den handler om, at man ligesom Jonas ikke altid

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013 Program 1 Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 2 Ensomhed blandt ældre: myter og fakta 3 Redskaber

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Faglig identitet om at skabe et fælles engagement i uddannelsen

Faglig identitet om at skabe et fælles engagement i uddannelsen Faglig identitet om at skabe et fælles engagement i uddannelsen Oplæg ved Kvalitetspatruljens temakonference 2011 Hvordan skabes de bedste rammer for et grundforløb Pointerne Engagement i uddannelsen er

Læs mere

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Værdierne i Nomeco udtrykker vores holdninger og adfærd, og

Læs mere

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD

PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD PJECE TIL FORÆLDRE OM AT VÆRE I FORÆLDRERÅD Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement i forældrerådet

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 15,1-10

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 15,1-10 1 3. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 16. juni 2013 kl. 10.00. Én konfirmation. Salmer: 402/12/436/289//492,v.1-3//v.4-6/439/725/15 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Måltidet som en pædagogisk aktivitet. Beskriv vores praksis i forhold til hverdagslivstemaer. Hvad foregår der? Hvem bestemmer hvad? Hvilke regler er der? Fysiske rammer

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE KAPITEL 8 STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE En af de største vanskeligheder for ledere af selvledende medarbejdere er, hvordan de skal kunne hjælpe medarbejderne med at prioritere og afgrænse

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Det er meget, meget sjovere her end i min almindelige skole. Man leger med dansk i stedet for bare at

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

FLERE FORFATTERE. Stress BIBELSTUDIE LOHSE

FLERE FORFATTERE. Stress BIBELSTUDIE LOHSE FLERE FORFATTERE Stress BIBELSTUDIE LOHSE Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Arbejde glæde og sved af Ellen Esmarch Pedersen 11 2. samling: Gør jeg det godt nok? af Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier

Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier I forbindelse med projektet Det gode samarbejde mellem skole og klub har CUR været med på sidelinjen, når der blev afprøvet forskellige former

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Det særlige som potentiel ressource

Det særlige som potentiel ressource Korallen i RUC s segl Det særlige som potentiel ressource KL s Rusmiddelkonference den 29. oktober 2015 Signe Fjordside Ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet sifj@ruc.dk The odd one out JONAS idémanden

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere