BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar, som leveres i forskellige pladeformater, anvendes i den standardiserede diskdiffusionsprocedure til at bestemme følsomheden i kliniske isolater af hurtigt voksende aerobe organismer over for antimikrobielle stoffer, som det er standardiseret af Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 1 PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Mikrobiologisk metode. Da kliniske, mikrobiologiske laboratorier i starten af 1960'erne anvendte mange forskellige procedurer for at bestemme bakteriers følsomhed for antibiotiske og kemoterapeutiske stoffer, udviklede Bauer, Kirby og andre en standardiseret procedure, i hvilken Mueller Hinton II Agar, et medium der oprindeligt var tiltænkt til isolation af gonokokker, blev udvalgt som analysemedium. 1-4 En efterfølgende international samlet undersøgelse bekræftede værdien af Mueller Hinton Agar til dette formål pga. mediets relativt gode reproducerbarhed, dets simple formel samt det væld af eksperimentelle data, der eksisterede fra brug af dette medium. 5 CLSI har skrevet en præstationsstandard for Bauer-Kirby-proceduren, og dette dokument bør konsulteres for yderligere oplysninger. 6 Andre nationale standarder er udviklet for antimikrobiel følsomhedstestning ifølge Bauer-Kirby-proceduren. I de standarder kan inokulatets densitet, inokuleringsmetoden, zonestørrelserne og tolkningsmetoden afvige fra CLSI-standarden. Selvom der findes almindelige europæiske standarder for følsomhedstestning, bør lokale, nationale standarder konsulteres, hvis CLSI-retningslinjerne ikke kræves anvendt. Bauer-Kirby proceduren er baseret på diffusion gennem en agargel af antimikrobielle substanser, som er imprægneret på papirskiver. 7 Til forskel fra tidligere metoder, som anvendte skiver med høje og lave antimikrobielle koncentrationer, og som anvendte tilstedeværelsen eller fraværet af hæmningszoner til deres tolkning, benytter denne metode sig af skiver med en enkelt koncentration antimikrobielt stof, og zonediametrene korreleres med et minimum af inhibitoriske koncentrationer (MIC). 1,2,6,7 I denne testprocedure udstryges en standardiseret suspension af organismen over hele overfladen på mediet. Papirskiver imprægneret med specificerede mængder antibiotiske eller andre antimikrobielle stoffer anbringes dernæst på mediets overflade, pladen inkuberes, og hæmningszonerne om hver skive måles. Bestemmelsen af, om organismen er følsom, intermediær eller resistent for et stof, afgøres ved at sammenligne zonestørrelserne med dem, der findes i tabellerne 2A og 2D i CLSI Document M100 (M2). 6 Forskellige faktorer er blevet identificeret som værende påvirkelige på følsomhedstestning med skivediffusion. Disse inkluderer mediet, overskydende overfladefugt på mediet, agardybde, skivestyrke, inokulatkoncentration, ph og testorganismernes produktion af ß-lactamase. 5-8 BD Mueller Hinton II Agar fremstilles med lave niveauer af thymin og thymidin, 9.10 samt kontrollerede niveauer af kalcium og magnesium Thymin- og thymidin-niveauer i råmaterialer bestemmes med skivediffusionsproceduren med trimethoprim-sulfamethoxazol (SXT) skiver og Enterococcus faecalis ATCC og/eller Kalcium- og magnesiumniveauerne kontrolleres ved at teste råmaterialerne og supplere med kalcium- og/eller magnesiumkilder efter behov for at producere korrekte zonediametre med aminoglycosid antibiotika og Pseudomonas aeruginosa ATCC PA

2 REAGENSER BD Mueller Hinton II Agar Formel* pr. liter renset vand Oksekødesekstrakt 2,0 g Surt hydrolysat af kasein 17,5 Stivelse 1,5 Agar 17,0 ph 7,3 ± 0,2 * Justeret og/eller suppleret som påkrævet for at leve op til funktionskriterier. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på forringelse. Overdreven skrumpning af dette medium på grund af udtørring kan føre til falske følsomhedstestresultater. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologisk risiko og bortskaffelse af det brugte produkt. OPBEVARING OG HOLDBARHED Pladerne opbevares efter modtagelse i mørke ved 2 8 C i deres originale hylsterindpakning, lige indtil de skal bruges. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres op til udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i en uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C. BRUGERKVALITETSKONTROL Se CLSI 6 eller, hvis det er relevant, nationale standarder for oplysninger om brugerkvalitetskontrol. I princippet skal procedurerne, der er beskrevet nedenfor i afsnittet Testprocedure, følges, inklusive for kontrolstammerne, der nævnes i Materialer, som ikke er vedlagt. Mueller Hinton II Agar plader og de antimikrobielle skiver, der anvendes, skal testes mindst to gange om ugen for korrekt præstation. Ikke-inokuleret mediums udseende: farveløs til svagt ravgul. PROCEDURE Vedlagte materialer BD Mueller Hinton II Agar (leveres i forskellige pladeformater, se Emballering/udvalg). Mikrobiologisk kontrolleret. Materialer, der ikke er vedlagt 1. Inokulatbouillon i rør, såsom BD Trypticase Soy Broth (sojabønne-kaseinfordøjelsesbouillon) eller Mueller Hinton II Broth (kationjusteret), til klargøring af et standardinokulat, samt steril bouillon eller saltvand til fortynding af inokulat. 2. Bariumsulfat-sammenligningsstandard (0,5 ml af 0,048 M BaCl 2 [1,175 % w/v BaCl 2. 2H 2O] til 99,5 ml af 0,18 M [0,36 N] H 2 SO 4 [1 % v/v]). 3. Et fotometrisk apparat til justering af inokulatopløsningens klarhed svarende til en McFarland 0,5 standard. 4. Som alternativ til ovenstående materialer (1-3) kan BD Prompt Inoculation System (volumetrisk inokulat-klargøringsudstyr) anvendes. 6,18 5. Kontrolkulterer Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, E. coli ATCC (kun til hæmningskombinationerne ß-lactam-ß-lactamase), Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, og Enterococcus faecalis ATCC eller ATCC Papirskiver, imprægneret med specifikke mængder antimikrobielle stoffer 6, såsom BD Sensi-Disc skiver til følsomhedstestning. 7. Dispenseringsudstyr såsom BD Sensi-Disc 6-, 8- eller 12-pladsdispenser. En passende dispenser kan også fås til Mueller Hinton II Agar Square plader. 8. Lineal eller andet udstyr til at måle zonestørrelse i millimeter. PA

3 9. Hjælpedyrkningsmedier, reagenser og laboratorieudstyr som påkrævet. Prøvetyper Dette produkt anvendes til følsomhedstestning af rene kulturer, som er isoleret fra kliniske præparater (se også FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER). Det er blevet foreslået, at direkte antimikrobiel følsomhedstestning kan udføres på blod- og urinkulturer. Disse test skal dog gentages og bekræftes med rene kulturer Testprocedure Beskrivelse af den direkte kolonisuspensionsmetode Sørg for, at en ren, frisk (= natten over) kultur fra et ikke-selektivt medium, såsom blodagar, er tilgængelig. 2. Til rutinemæssige følsomhedstest, kan inokulatet klargøres ved at lave en direkte saltvands- eller bouillonsuspension af kolonierne. 6 Justér straks denne suspension til samme klarhed som bariumsulfatstandarden (McFarland 0,5 standard) uden inkubation. Standardens og testinokulatets klarhed sammenlignes ved at holde begge rør op foran en hvid baggrund med tynde, sorte linjer, eller der kan benyttes et fotometrisk apparat. 3. Alternative metoder til klargøring af inokulat anvender anordninger, der muliggør direkte standardisering af inokulat uden justering af klarheden, såsom BD Prompt Inoculation System. Disse anordninger er fundet at være acceptable til rutinemæssige analyser Højst 15 minutter efter justering af inokulatets klarhed, stikkes en steril vatpind ned i det korrekt fortyndede inokulat og drejes flere gange kraftigt rundt mod glassets øvre inderside for at presse overskydende væske ud. 5. Hele pladens agaroverflade inokuleres tre gange, idet pladen drejes 60 mellem strygninger for at opnå jævn inokulering. 6. Låget må stå på klem i 3-5 minutter, men højst i 15 minutter, så en eventuel overfladefugt kan absorberes, inden skiverne imprægneret med antimikrobielle stoffer påføres. 7. Påfør skiverne vha. en antimikrobiel skivedispenser og anvend aseptiske forholdsregler. Anbring skiverne, så deres midte er mindst 24 mm fra hinanden. Når skiverne er placeret på agaren, skal de trykkes ned med en steril kanyle eller pincet, så de får fuldstændig kontakt med mediets overflade. Dette trin er ikke nødvendigt, hvis skiverne er påsat med en BD Sensi-Disc Self-Tamping dispenser. 8. Højst 15 minutter efter skiverne er påført, inverteres pladerne og placeres i en inkubator på 35 C. Pladerne må ikke inkuberes under forøget koncentration af kuldioxid. 9. Inkubér pladerne i16-18 timer. En hel 24-timers inkubationsperiode er nødvendig for Staphylococcus aureus med oxacillin til påvisning af methicillin-resistent S. aureus (MRSA) 19 og for Enterococcus-arter, når de testes med vancomycin for at påvise vancomycin-resistente stammer. Vækst indenfor den synlige hæmningszone indikerer resistens. 20 Resultater 1. Efter inkubation bør konfluent "plæne"-vækst være synlig. Hvis kun de isolerede kolonier vokser, var inokulatet for tyndt, og testen skal gentages. 2. Mål zonediametrene for fuldstændig hæmning (som vurderet med det blotte øje), inklusive diameteren på skiverne, til nærmeste hele millimeter vha. en passer, en lineal eller skabelon forberedt til dette formål. Måleanordningen holdes mod bunden af den inverterede plade over en sort, ikke-reflekterende baggrund, og belyses ovenfra. 3. Endepunktet skal være det område, der ikke viser vækst, der kan ses med det blotte øje. Se bort fra svag vækst af meget små kolonier, der kun vanskeligt kan ses nær kanten af den synlige hæmningszone. Staphylococcus aureus er en undtagelse, når den testes med oxacillin-skiver, og det samme er enterokokker, når de testes med vancomycin. I disse tilfælde skal transmitteret lys anvendes for at påvise en tåge af vækst om skiven, hvilket vises af "okkult-resistente" MRSA stammer 19 eller vancomycin-resistente enterokokker. 6 Med Proteus arter ses bort fra enhver form for sværm indeni zonen, hvis hæmningszonen er tydelig nok til at kunne måles. Med trimethoprim og sulfonamider, kan antagonisterne i mediet tillade let vækst. Derfor ses bort fra let vækst (20 % eller mindre af vækst-"plænen"), og den mere synlige margin måles for at bestemme zonediameteren. PA

4 Beregning og tolkning af resultater Zonediametre målt rundt om skiverne skal sammenlignes med dem, der findes i tabellerne 2A til 2D i CLSI Document M100 (M2). 6 Resultaterne fra de specifikke organismer kan så rapporteres som resistente, intermediære eller følsomme. Bemærk: Informative supplementer til CLSI Document M2 eller reviderede versioner, der indeholder reviderede tabeller over antimikrobielle skiver og tolkningsstandarder, udgives jævnligt. De nyeste tabeller bør konsulteres for aktuelle anbefalinger. De komplette standard- og informative supplementer kan bestilles fra Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA. Telefon: FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Mueller Hinton Agar er det standardmedium, der anvendes til følsomhedstestning af hurtigtvoksende aerobe eller fakultativt anaerobt bakterielle bakterier, såsom stafylokokker, enterokokker, medlemmer af Enterobacteriaceae samt aerobe gramnegative stave (f.eks. Pseudomonas-arter). Forskellige procedurer samt andre medier og tilstande er udviklet til analyse af kræsne arter, dvs. Haemophilus-arter, Neisseria-arter. og S. pneumoniae samt streptokokker. Den CLSI-standardiserede procedure anvendes ikke til analyse af obligat anaerobe organismer, organismer, der udviser dårlig eller langsom vækst på Mueller Hinton Agar, eller organismer, der udviser markeret stamme-til-stamme variation mht. vækstrate. 6 Kræsne organismer (f.eks. Haemophilus influenzae) skal analyseres som anvist i CLSI Document M2. 6 Med visse kombinationer af organismer og antimikrobielle stoffer har hæmningszonen måske ikke en skarpt afgrænset kant, hvilket kan føre til forkert tolkning. Ukorrekt inokulatkoncentration kan medføre ukorrekte resultater. Hæmningszonerne kan være for små, hvis inokulatet er for kraftigt, og de kan være for store og vanskelige at måle, hvis inokulatet er for tyndt. Ukorrekt opbevaring af antimikrobielle skiver kan forårsage styrketab og et falskt-resistent resultat. Overdreven skrumpning af mediet pga. ukorrekt opbevaring kan føre til falskt følsomme resultater. En organismes in vitro-følsomhed for et specifikt antimikrobielt stof betyder ikke nødvendigvis, at stoffet er effektivt in vivo. Se referencematerialet for hjælp til tolkning af resultater. 7,8 Bakterier, der kræver thymin eller thymidin, kan forekomme. 20,21 Disse organismer vokser måske ikke tilfredsstillende på Mueller Hinton Agar, der indeholder lave niveauer af thymin eller thymidin. Nye procedurer er blevet udviklet med brug af skiver med højt indhold af gentamicin (120 mg) og streptomycin (300 mg) til screening for resistens på højt niveau mod aminoglycosider som indikation for, at et enterokok-isolat ikke påvirkes synergistisk ved en kombination af et penicillin eller glycopeptid plus et aminoglycosid. 6,21,22 Se CLSI Document M2 og M7 for en fuldstændig diskussion af påvisning af MRSA, resistente enterokokker, ß-lactamase-producerende, gramnegative baciller med udvidet spektrum og andre testbegrænsninger. 23 Mueller Hinton II Agar er blevet vist som værende pålideligt til påvisning af MRSA, som producerer en tåget hæmningszone om oxacillin-skiver. 19 I tvivlstilfælde skal en ekstra metode, såsom BD Oxacillin Screen Agar, anvendes. Inokulationsmetoden, tolkning samt zonestørrelsernes grænser, der findes i dette dokument og 6, 24 i CLSI-standarden, kan afvige fra nationale standarder. LITTERATUR 1. Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris, and M. Turck Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Am. J. Clin. Pathol. 45: Ryan, K.J., F.D. Schoenknecht, and W.M.M. Kirby Disc sensitivity testing. Hospital Practice 5: PA

5 3. Barry, A.L., F. Garcia, and L.D. Thrupp An improved single-disk method for testing the antibiotic susceptibility of rapidly-growing pathogens. Am. J. Clin. Pathol. 53: Mueller, J.H., and J. Hinton A protein-free medium for primary isolation of the gonococcus and meningococcus. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 48: Ericsson, H.M., and J.C. Sherris Antibiotic sensitivity testing. Report of an international collaborative study. Acta Pathol. Microbiol. Scand. Sec. B, Suppl Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Approved standard: M2. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. CLSI, Wayne, PA, USA.Search for latest version at 7. Woods, G.L., and J.A. Washington Antibacterial susceptibility tests: dilution and disk diffusion methods, p In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.C. Yolken (ed.), Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, DC. 8. Thornsberry, C., T.L. Gavan, and E.H. Gerlach Cumitech 6, New developments in antimicrobial agent susceptibility testing. Coordinating ed., J.C. Sherris. American Society of Microbiology, Washington, DC. 9. Koch, A.E., and J.J. Burchall Reversal of the antimicrobial activity of trimethoprim by thymidine in commercially prepared media. Appl. Microbiol. 22: Ferone, R., S.R.M. Bushby, J.J. Burchall, W.D. Moore, and D. Smith Identification of Harper-Cawston factor as thymidine phosphorylase and removal from media of substances interfering with susceptibility testing to sulfonamides and diaminopyrimidines. Antimicrob. Agents Chemother. 7: Reller, L.G., F.D. Schoenknecht, M.A. Kenny, and J.C. Sherris Antibiotic susceptibility testing of Pseudomonas aeruginosa: selection of a control strain and criteria for magnesium and calcium content in media. J. Infect. Dis. 130: Pollock, H.M., B.H. Minshew, M.A. Kenny, and F.D. Schoenknecht Effect of different lots of Mueller-Hinton Agar on the interpretation of the gentamicin susceptibility of Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob. Agents Chemother. 14: D'Amato, R.F., and C. Thornsberry Calcium and magnesium in Mueller-Hinton agar and their influence on disk diffusion susceptibility results. Current Microbiol. 2: Wegner, D.L., C.R. Mathis, and T.R. Neblett Direct method to determine the antibiotic susceptibility of rapidly growing blood pathogens. Antimicrob. Agents Chemother. 9: Johnson, J.E., and J.A. Washington II Comparison of direct and standardized antimicrobial susceptibility testing of positive blood cultures. Antimicrob. Agents Chemother. 10: Waterworth, P.M., and M. Del Piano Dependability of sensitivity tests in primary culture. J. Clin. Pathol. 29: Hollick, G.E., and J.A. Washington II Comparison of direct and standardized disk diffusion susceptibility testing of urine cultures. Antimicrob. Agents Chemother. 9: Baker, C.N., C. Thornsberry, and R.W. Hawkinson Inoculum standardization in antimicrobial susceptibility testing: evaluation of overnight agar cultures and the rapid inoculum standardization system. J. Clin. Microbiol. 17: Hindler, J.A., and C.B. Anderbied Effect of the source of Mueller-Hinton agar and resistance frequency on the detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J. Clin. Microbiol. 21: Maskell, R., O.A. Okubadejo, R.H. Payne, and L. Pead Human infections with thymine-requiring bacteria. J. Med. Microbiol, 11: Haltiner, R.C., P.C. Migneault, and R.G. Robertson Incidence of thymidinedependent enterococci detected on Mueller-Hinton agar with low thymidine content. Antimicrob. Agents Chemother. 18: Murray, B.E The life and times of the Enterococcus. Clin. Microbiol. Rev. 3: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Approved standard: M7. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. CLSI, Wayne, PA, USA.Search for latest version at Jorgensen, J.H., and J.D. Turnidge Susceptibility test methods: dilution and disk diffusion methods. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. PA

6 Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. EMBALLERING/BESTILLING BD Mueller Hinton II Agar (Stacker 90 mm plates; [Standard size]) Kat. nr Plademedier klar til brug, 20 plader Kat. nr Plademedier klar til brug, 120 plader BD Mueller Hinton II Agar (150 mm) Kat. nr Plademedier klar til brug, 20 plader BD Mueller Hinton II Agar, Square (120 x 120 mm) Kat. nr Plademedier klar til brug, 20 plader YTTERLIGARE INFORMATION Kontakta närmaste BD-representant för ytterligare information. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company BD PA

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten 8840621JAA(02) 2014-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ in vitro-testning af

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen,

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen, Verificering af Mueller Hinton plader fra Becton Dickinson Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N Udarbejdet af: Anne Dissing Dæncker, 205427@via.dk Fransine

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Fremtiden er her allerede. Velkommen til.

Fremtiden er her allerede. Velkommen til. Fremtiden er her allerede. Velkommen til. Sparer Tid, penge og ressourcer. EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Tlf. 45 74 42 47 50 www.ecocare.dk Universalrengøringsredskabet, der oven i købet er økonomisk

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

KVALITETSKONTROLPROCEDURER

KVALITETSKONTROLPROCEDURER ie~éãçéüáäìëqéëíjéçáìã^ö~ê immtpum oéîkms céäêì~êommt KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Haemophilus Test Medium Aar anvendes til den antimikrobielle følsomhedstestnin med skivediffusion for

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

Infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer

Infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer ALF/ CEI, 12. maj 2010 Infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer CEI er blevet bedt om en infektionshygiejnisk vurdering af PDS* Plus Suturer, nedenfor benævnt PDSPS. Disse er absorberbare suturer

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Brugsvejledning 1. Såret renses efter gældende standard. Derefter duppes området omkring såret tørt med sterile sårkompresser. 2. Suprasorb X eller Suprasorb X + PHMB

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI KIRSTEN KIRKEBY QA SUPERVISOR LABORATORIUM DANISH CROWN HERNING Mikrobiologisk usikkerhed Den ekspanderede kombinerede usikkerhed U 2 x uc,abs.(log cfu/g) Den tilfældige analytiske

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S sengeforhæng Sporicide BIOTECHNICS DANMARK A/S www.biotechnics.dk 42% af traditionelle hospitalsgardiner til afskærmning er inficeret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal, Nov.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Revision DBV0004E Dato 09.11.2005 Sprog Dansk/Svenska. Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco.

Revision DBV0004E Dato 09.11.2005 Sprog Dansk/Svenska. Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco. Brugsvejledning NEO-ENTAB evision DBV0004E Dato 09.11.2005 prog Dansk/venska NEO-ENTAB esistensbestemmelse Producent osco Diagnostica A/, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark, www.rosco.dk Anvendelse

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25893 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coliplus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

VINTERTILBUD TILBUDDENE GÆLDER HELT FREM TIL 15.02.16

VINTERTILBUD TILBUDDENE GÆLDER HELT FREM TIL 15.02.16 VINTERTILBUD TILBUDDENE GÆLDER HELT FREM TIL 15.02.16 LABORATORIEUDSTYR Binder BD inkubatorer Elektronisk controller APT.line Temperatur område stuetemp. +5⁰C op til 100⁰C Indvendig glasdør Binder BD 53

Læs mere

Resistensudvikling globalt og nationalt

Resistensudvikling globalt og nationalt Resistensudvikling globalt og nationalt Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Denne præsentation omhandler: Resistensudvikling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere