1. INDLEDNING UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4"

Transkript

1 Studieordning 2001

2 1. INDLEDNING UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM OBLIGATORISK TVÆRFAGLIGT KURSUS PÅ 1. ÅRGANG PROJEKTOPGAVEN DEN STØRRE SELVSTÆNDIGE OPGAVE PRAKTIKORDNINGEN... 8 MÅL OG CKF IFØLGE BEKENDTGØRELSEN... 8 PRAKTIKKENS ROLLE OG FUNKTION I LÆRERUDDANNELSEN... 9 PRAKTIK ER OBLIGATORISK...10 SEMINARIELÆRERNES MEDVIRKEN...10 RAMMERNE FOR PRAKTIKKEN...11 VEJLEDNING OM DEN STUDERENDES EGNETHED TIL UNDERVISNING AF BØRN...12 BEDØMMELSE...12 DE ENKELTE PRAKTIKPERIODER...12 BESKRIVELSE AF DE ENKELTE PRAKTIKPERIODER PRAKTIKPERIODE: SKOLENS OG LÆRERENS FUNKTION OG OPGAVER PRAKTIKPERIODE: UNDERVISNING I DANSK ELLER MATEMATIK, LÆRERENS SOCIALPÆDAGOGISKE OPGAVER PRAKTIKPERIODE:...15 PRAKTIK I ANDRE SKOLEFORMER PRAKTIKPERIODE UNDERVISNING I SKOLENS FAG, TVÆRFAGLIGE FORLØB, LÆREREN SOM KOLLEGA OG TEAMSAMARBEJDSPARTNER PRAKTIKPERIODE: DEN PROFESSIONELLE LÆRER SAMARBEJDE PÅ 2. OG 3. ÅRGANG MELLEM LINIEFAG, DE PÆDAGOGISKE FAG OG PRAKTIK INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI DE TIMELØSE FAG DELTAGELSESPLIGT FAGENES INDHOLD OG EKSAMEN, HERUNDER AFLØSNING...22 KRISTENDOMSKUNDSKAB/LIVSOPLYSNING...23 DET PÆDAGOGISKE FAGOMRÅDE...25 SKOLEN I SAMFUNDET...25 PÆDAGOGIK...27 PSYKOLOGI...29 ALMEN DIDAKTIK...31 DANSK...34 ENGELSK...38 HISTORIE...40 KRISTENDOMSKUNDSKAB/RELIGION...42 SAMFUNDSFAG...44 TYSK...47 BIOLOGI...48 GEOGRAFI...51 FYSIK/KEMI...54 MATEMATIK

3 NATUR/TEKNIK...57 BILLEDKUNST...59 HÅNDARBEJDE...61 IDRÆT...63 MUSIK...66 HJEMKUNDSKAB FRIVILLIGE KURSER...72 KURSUS I DET PRAKTISK-MUSISKE FAGOMRÅDE...72 KURSUS I SKRIVNING OG RETORIK FOR STUDERENDE, DER VÆLGER MATEMATIK, MEN IKKE DANSK...74 SVØMNING...76 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI...76 KORSANG...76 SEKSUALUNDERVISNING...77 KURSUS MED HENBLIK PÅ UNDERVISNING AF BØRN I DE FØRSTE ÅR I SKOLEN...77 KURSUS MED HENBLIK PÅ UNDERVISNING AF BØRN MED SÆRLIGE BEHOV...78 KURSUS MED HENBLIK PÅ UNDERVISNING AF TOSPROGEDE BØRN OG UNGE...80 VOKSENPÆDAGOGISK KURSUS BESTEMMELSER VEDRØRENDE LÆREREKSAMEN...83 VEJLEDNING OM AFHOLDELSE AF LÆREREKSAMEN MERIT- OG OVERGANGSORDNING...98 BESTYRELSENS GODKENDELSE AF STUDIEORDNINGEN...99 BILAG BILAG Bekendtgørelse af lov om uddannelse af lærere til folkeskolen nr. 981 af 1. november 2000 Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen nr. 382 af 19. juni 1998 Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr. 615 af 18. august 1998 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr af 20. november

4 1. Indledning Frederiksberg Seminarium har som hovedopgave at uddanne lærere som kan virke i fremtidens skole med faglig og pædagogisk indsigt, med fantasi, samarbejdsevne, social og kulturel forståelse og personlig myndighed. Vi indbyder derfor til et studium, hvor der udvikles et tæt samarbejde til den praktiserende skole, hvor engagement og nytænkning prioriteres højt, hvor der gives ro til fordybelse og hvor ansvarlighed gælder både den individuelle indsats og det fælles studiemiljø. I nye bygninger med miljøhensyn indbygget ønsker seminariet at arbejde frem mod en styrkelse af institutionens miljømæssige profil. På Frederiksberg Seminarium forudsættes al undervisning og alt samarbejde at hvile på aktiv medbestemmelse og foregå i en atmosfære som er præget af dialog, lydhørhed og gensidig respekt. Frederiksberg Seminarium har rødder i en kristen tradition og ser det som en opgave at skabe rum for fordomsfrie drøftelser af, hvad kristendom og andre religioner indebærer. Det musisk-kreative er en naturlig del af seminariets daglige liv. Efteruddannelse, udviklingsarbejder og forskning udgør et større uddannelsesmæssigt perspektiv. Det internationale møde og den informations-teknologiske udvikling fastsætter nogle basale arbejdsområder. Frederiksberg Seminarium ønsker i det hele taget at være ramme om en levende mangfoldighed af aktiviteter, men samtidig at fremtræde som en samlet og overskuelig helhed - hvor den enkelte oplever og introduceres til både nære og store fællesskaber. 3

5 2. Undervisningens tilrettelæggelse, udbud af fag og deres timetal Undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem lærer og hold. På Frederiksberg Seminarium tildeler vi de enkelte fag og frivillige kurser et antal bruttotimer. Fagets/kursets bruttotimetal angiver hvor mange lærerarbejdstimer, der er afsat pr. hold til det pågældende fag. Ifølge seminariets lokalaftale med lærerne skal en lærer have 2,5 lærerarbejdstimer for at undervise i én lektion (45 minutter), og 1 lærerarbejdstime for at vejlede i 60 minutter. Hvis vejledningen kræver læsning af studenteroplæg, reduceres vejledningstiden tilsvarende. Det enkelte hold og holdets lærer udarbejder en fordeling af holdets bruttotimer på henholdsvis lektioner, vejledning og andet (f.eks. lærerens deltagelse i studieture, ekskursioner m.v.) Fordelingen kan f.eks. se sådan ud: Fag X har 260 bruttotimer. 80 lektioner á 2,5 lærerarbejdstimer bruttotimer 2 vejledningstimer pr. studerende (28 studerende) bruttotimer 6 forelæsninger sammen med resten af årgangen... 4 bruttotimer (en forelæsning koster 5 lærerarbejdstimer men betales af 8 hold med hver 4 bruttotimer = i alt 32 bruttotimer) 4

6 3. Struktur på læreruddannelse på Frederiksberg Seminarium FAG 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7. sem 8. sem Liniefag A: Dansk / Matematik vejledning Liniefag B Liniefag C Liniefag D vejledning Den store Opgave Almen didaktik Pædagogik Psykologi Skolen i samfundet Kristendomskundskab / livsoplysning Praktik Eksamen Der tages forbehold for justeringer Oversigt over fagenes vægt i uddannelsen alm.didak. pæd. psyk. skolen i sf krist/livso. 0,7 ÅV 0,55 ÅV 0,55 ÅV 0,55 ÅV 0,15 0,2 ÅV 0,2 ÅV 0,2 ÅV 0,1 ÅV 0,2 ÅV praktik linie A linie B linie C linie D stor opgave prakmus/tv 0,6 ÅV 0,1 ÅV Frivillige kurser: Små børn, børn med særlige behov, flerkulturelle børn, voksenpædagogisk kursus, seksualvejledning, pædagogiske kørekort, skrivning/retorik, kor, svømmekursus. 5

7 4. Udbud af liniefag på Frederiksberg Seminarium På Frederiksberg Seminarium udbydes alle liniefag undtagen fransk og sløjd. De 4 liniefag den studerende skal have i alt i læreruddannelsen, skal vælges inden for mindst 2 af følgende fagområder: Humanistisk fagområde Naturvidenskabeligt fagområde Praktisk/musisk fagområde Dansk Biologi Billedkunst Engelsk Geografi Håndarbejde Tysk Fysik/kemi Idræt Historie Matematik Musik Samfundsfag Natur/teknik Hjemkundskab Kristendomskundskab/religion Seminariet forbeholder sig ret til ikke at oprette et givet liniefag, hvis de studerendes tilmelding til faget er lav; de pågældende studerende vil da blive bedt om at foretage et omvalg. Seminariets samlede udbud af liniefag placeres i søjler, hvor hver søjles fagtimer ligger på samme tid i skemaet. Søjlerne sammensættes for en årgangs vedkommende, således at et størst muligt antal studerende kan få imødekommet alle deres liniefagsvalg; men hvis en studerendes liniefagsvalg giver 2 liniefag i samme søjle, skal den studerende vælge det ene liniefag om. 5. Obligatorisk tværfagligt kursus på 1. årgang jvf. bekendtgørelsen 4, stk. 3 På første årgang skal de studerende deltage i et tværfagligt kursus. Formålet med kurset er at de studerende ved at arbejde tværfagligt med problemstillinger i relation til årgangens emne kan udvikle kompetencer til tværfagligt arbejde i folkeskolen samt arbejde med folkeskolens overordnede mål. Kursets nærmere tilrettelæggelse fremgår af en beskrivelse, som uddeles til de studerende. Forberedelse: Arbejdet med ugens emne forberedes i de enkelte fag, og der etableres grupper og besluttes delemner for arbejdet i de enkelte grupper. Bedømmelse: Den sidste dag fremlægger grupperne deres arbejdsresultat som vejlederen bedømmer: Godkendt / ikke godkendt. Der forefindes et administrativt papir (dateret maj 2000), der nærmere beskriver godkendt ikke-godkendt i relation til det obligatoriske tværfaglige kursus. 6

8 En studerende der ikke får godkendt kurset, skal udarbejde en skriftlig redegørelse af et omfang og med et emne, som besluttes og meddeles af rektor efter indstilling fra holdets vejledere. Denne skriftlige redegørelse skal afleveres til rektor, dato for aflevering angives ved opslag. Herefter meddeler rektor, om den studerende da har fået kurset godkendt. Ressourcer: Kurset tildeles 0,1 ÅV pr. hold samt et beløb til materialer. Kursets planlægningsgruppe fordeler disse ressourcer. 6. Projektopgaven jvf. bekendtgørelsen 4, stk. 2 og 3 Målet er at give den/de studerende erfaringer, redskaber og færdigheder med tværgående projektarbejde, hvor flere af den studerendes liniefag kan indgå. Projektindhold: 1. Den/de studerende indkredser et projektemne i relation til læreruddannelsens fag og kurser. 2. Den/de studerende aftaler vejledning med selvvalgt vejleder. Eksterne vejledere skal godkendes af seminariet, og der tilknyttes opponenter. 3. Den/de studerende skal ved første vejledning have godkendt problemformulering og foreløbig handleplan. 4. I projektforløbet udarbejder den/de studerende en projektlogbog. 5. Projektet og logbogen fremlægges til godkendelse. Projektlogbogen: I forbindelse med projektforløbet fører den/de studerende en projektlogbog. Projektlogbogen er en arbejdsjournal, der i forløbet danner afsæt for en løbende justering med dels vejlederen, dels opponentgruppen. Midtvejs evalueres projektforløbet med vejlederen. Herefter udearbejder den/de studerende et midtvejsreferat og en justeret handleplan for det videre arbejde med projektet. Projektlogbogen skal indeholde: 1. Problemstillinger med begrundelser. 2. Teoretiske angrebsvinkler. 3. Metodeovervejelser. 4. Foreløbig handleplan. 5. Løbende overvejelser over arbejdets gang og resultater. 6. Overvejelser om udtryks- og fremlæggelsesformer. 7. Perspektiver. Til projektopgaven er der afsat 7,5 at + 1 at pr. studerende i gruppen 7

9 Eksamen Form: Varighed: Bedømmelse: Projektfremlæggelse. Projektet fremlægges i et offentligt forum af vejleder og opponentgruppe. Logbogen, midtvejsreferat og handleplan indgår i bedømmelsen. Vejlederen skal godkende projektlogbogen og projektfremlæggelsen. Det er en forudsætning for en afsluttet lærereksamen, at den studerende har fået godkendt projektet og har fået godkendt opponenthverv på mindst ét andet projekt. 45 minutter pr. projekt. Vejlederen bedømmer: Godkendt/ikke godkendt for både projektfremlæggelse og opponenthverv. Projektfremlæggelsen vurderes ud fra følgende kriterier: 1. Projektets faglige indhold. 2. Projektforløbets progression. 3. Sammenhængen mellem indhold, valg af udtryksformer og fremlæggelsesform. Opponenthvervet vurderes ud fra følgende kriterier: 1. Opponenternes faglige spørgsmål. 2. Opponenternes forløbsspørgsmål. 3. Opponenternes samlede evaluering af projektet. 7. Den større selvstændige opgave jvf. bekendtgørelsen 7 Ordlyd indsættes senere når erfaringer med Stor Opgave for årgang 2000 er bearbejdet. 8. Praktikordningen Mål og CKF ifølge bekendtgørelsen Mål Målet er, at den studerende med udgangspunkt i de skoler, hvor praktikken finder sted, alene og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at: Planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. 8

10 Varetage almene læreropgaver. Reflektere over og begrunde egen undervisning fagligt og pædagogisk. Indgå aktivt i skolens daglige virksomhed. Centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Skolen 1.1 Det lokalt forankrede arbejde med skolens opgave. 1.2 Skolen som institution og organisation. 2. Undervisningen 2.1 Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i fag og tværfaglige forløb. 2.2 Differentiering af undervisnings- og læringsformer ud fra elevforudsætninger, rammer og mål. 2.3 Samarbejde med elever om målsætning, læringsansvar og tilrettelæggelse af undervisningsforløb. 2.4 Intern og ekstern evaluering af undervisning og elevernes læring. 3. Læreren 3.1 Læreren som klasselærer. 3.2 Iagttagelse, beskrivelse og analyse af socialt samspil. 3.3 Socialpædagogiske opgaver, herunder konfliktløsning og -bearbejdning. 3.4 Valg, fremstilling og anvendelse af undervisningsmidler. 3.5 Skriftlig og mundtlig kommunikation af egne lærererfaringer. 4. Samarbejdet 4.1 Skole - hjem samarbejde. 4.2 Kollega - og teamsamarbejde. 4.3 Samarbejde med skolens ledelse og øvrige personalegrupper. 4.4 Demokrati og elevmedbestemmelse. 4.5 Skriftlig og mundtlig kommunikation i skolens samarbejdsrelationer. Praktikkens rolle og funktion i læreruddannelsen Praktikken skal i samarbejde med liniefagene og de pædagogiske fag sætte de studerende i stand til alene og i samarbejde med andre at varetage undervisnings- og andre almene læreropgaver i skolen. Praktikken har en nøglestilling, når der skal skabes helhed og sammenhæng i læreruddannelsen. For at sikre denne helhed og sammenhæng er der i tilknytning til hver praktikperiode fastlagt et tema- eller problemområde, der kan danne udgangspunkt ikke alene for praktikundervisningen, men også for undervisningen før og efter praktikken på seminariet. Hensigten hermed er at sikre progression og kontinuitet i praktikken som helhed og at give de studerende et fælles grundlag for praktikken uanset hvilken praktikskole, de kommer på. Desuden vil der være mu- 9

11 lighed for at skabe sammenhæng mellem og synliggøre forskel dels på teori og praksis og synliggøre forskelle på de enkelte skolers praksis. De pædagogiske fag giver de studerende redskaber til at foretage systematiske observationer og undersøgelser i praktikken samt vejleder de studerende i samarbejde med liniefagene omkring planlægning af deres undervisningsforløb. Forberedelse til praktikken kan også ske med vejledning af praktiklæreren på praktikskolen eller med alle parter i fællesskab. Det er intentionen, at praktikken skal give de studerende erfaring med og indsigt i lærerarbejdets indhold og vilkår gennem planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisning og gennem deltagelse i øvrige læreropgaver i skolen. De studerendes lærerkompetence og lærerpersonlighed udvikles gennem refleksion over egen praksis støttet af praktiklærernes førvejledning, praktikiagttagelser og eftervejledning samt gennem undervisning af de studerende ved praktikstedets lærere. De igangsatte refleksionsprocesser samt praktikobservationer mv. danner udgangspunkt for mundtlig og/eller skriftlig efterbearbejdning af praktikerfaringerne på seminariet. Praktik er obligatorisk Praktik er obligatorisk, og der er mødepligt til såvel praktiktimer, vejledningstimer som praktikundervisningstimer. Praktikken afvikles for 1., 2., 4. og 5. periodes vedkommende på en af seminariets faste samarbejdsskoler. Ingen af disse perioder kan dog finde sted på samme skole. Vejlednings- og praktikundervisningstimer placeres ofte sidst på eftermiddagen frem til kl. 17, og den studerende har ansvaret for at kunne opfylde mødepligten. Den studerende har desuden pligt til at deltage i forberedelse af praktikken. Derudover kan der evt. blive mulighed for at deltage i andre arrangementer på skolen i praktikperioden (forældrearrangementer, teammøder, møder i pædagogisk råd, o.l.). Afgørelsen af om mødepligten er respekteret, og om praktikken kan betragtes som gennemført, er seminariets og afhænger alene af en vurdering af fraværets omfang og placering i forløbet. For studerende med fravær af længere varighed tilrettelægges reparationspraktik, uden at den studerende kan gøre krav på en speciel tilrettelæggelse. Ved fravær på 5 sammenhængende dage eller derover fremsendes lægeattest til seminariet. Seminarielærernes medvirken Seminarielærerne medvirker i praktikken dels som praktikkoordinatorer dels gennem vejledning af de studerende før, under og efter praktikken (de ansvarlige fags lærere). Praktikkoordinatoren: Hvert stamhold på 1. og 2. årgang har tilknyttet en koordinator, som er ansvarlig for praktikkens praktiske og administrative forberedelse, planlægning og evaluering. 10

12 På 3. årgang er liniefagslæreren i søjle C koordinator, og på 4. årgang er det liniefagslæreren i søjle D, der er koordinator. Arbejdsopgaverne er: at afholde orienteringsmøde om praktikken sammen med en af praktiklederne ved årets begyndelse at få praktikgruppedannelsen på plads på holdene at deltage i planlægningsmødet på praktikskolen for 1. og 2. årgang at afholde fælles evaluering efter praktikperiodens afslutning samt aflevere skriftligt referat til praktiklederne af denne evaluering Ansvarlige fags lærere: I relation til praktikkens tema/problemområde vælger de studerende et studieområde, som de forbereder, undersøger i praktikken og efterbehandler på seminariet. De lærere, som samarbejder omkring temaet/problemområdet er ansvarlige for praktikkens indhold. Arbejdsopgaverne er: vejledning i forbindelse med forberedelsen og planlægningen af praktikken præsentation af relevante værktøjer til observation og undersøgelser i praktikken, f. eks. logbøger, observation o. l. praktikbesøg efterbehandling og bearbejdning af praktikerfaringer De studerende aftaler rammer og omfang for seminarielærernes vejledning, praktikbesøg og evaluering af praktikken med lærerne ved årets begyndelse evt. i samarbejde med koordinator., jvf. afsnittet om rammerne for praktikken. Rammerne for praktikken Seminariet Ved årets begyndelse fastlægger koordinator, de studerende og de ansvarlige lærere i fællesskab rammerne for praktikken. Her gælder det, at hver praktikgruppe på 1., 2., 3. og 4. årgang har ret til: mindst én seminarielærer som faglig og pædagogisk vejleder før, under og efter praktikken. Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal. Mindst ét besøg i hver praktikperiode, dog undtaget 3. periode, som omfatter praktik i andre skoleformer. Praktikgruppen tager initiativet til, at disse besøg bliver aftalt. Ressourcerne til dette tildeles særskilt. Evaluering af gruppens praktik med mindst én seminarielærer. Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal. Praktikskolen 11

13 Praktikskolen fastlægger skemaet for praktikgrupperne og organiserer praktikundervisningen og praktikvejledningen efter nærmere fastsatte retningslinier. Vejledningen omfatter førvejledning, iagttagelse af praksis og eftervejledning, jvf. Undervisningsministeriets vejledning om faget praktik i læreruddannelsen. Se i øvrigt beskrivelsen retningslinier for praktikskolen for de enkelte praktikperioder. Vejledning om den studerendes egnethed til undervisning af børn Ved afslutningen af hver praktikperiode på 1., 2. og 3. årgang (1. årgang betragtes som én periode) vejleder praktikskolen den studerende om dennes umiddelbare egnethed til undervisning af børn Vejledningen fremkommer som et råd til den studerende, formuleret som: Egnet/ikke egnet til at undervise børn. (jvf. Bek. 382 af 19. juni stk. 1). Det er skolelederen, der tager initiativ til indkaldelse af praktikgruppens praktiklærere m.h.p., at drøfte skolens råd til den studerende. Rådet gives i skriftlig form til den enkelte studerende i forbindelse med én af praktikgruppens afsluttende vejledningstimer, og fremsendes til seminariet. Praktiklæreren skal være opmærksom på, at den studerende måske ikke ønsker dette råd i overværelse af de andre studerende i praktikgruppen. Bedømmelse Faget praktik afsluttes på 4. studieår med en udtalelse, der munder ud i en bedømmelse, der udtrykkes: Bestået/Ikke bestået. Bedømmelsen viser, om den studerende i tilstrækkeligt omfang har tilegnet sig lærerkvalifikationer, som de er udtrykt i fagets mål og CKF (jvf. Bek. nr. 382 af 19. juni stk. 2.). Om den skriftlige udtalelse gælder i øvrigt, at den afgives under skolelederens ansvar at den rettes til og afleveres til den enkelte studerende med kopi til seminariet, at den indeholder en begrundelse for bedømmelsen i relation til fagets mål og CKF, og at den indeholder faktuelle registreringer (f.eks. periodens varighed, klasser, fag og øvrige læreropgaver) De enkelte praktikperioder Praktikperioderne falder i 5 perioder fordelt på 4 studieår. studieår Periode Omfang Praktikkens art 1. studieår 1. periode 2 uger før efterårsferien 3 uger i januar Klasselærerpraktik (pæd. og SIS) indeholdende timer i liniefaget i søjle A 2. studieår 2. periode 4 uger i nov/dec. Liniefagspraktik (søjle A + B) 3. periode 3 uger i maj måned eller Praktik i andre skoleformer 3. studieår 3 uger i august/september 4. periode 7 uger omkring påske Skoleperioden - liniefagspraktik (søjle C + B) + ad 4. studieår 5. periode 5 uger i januar/februar Bedømmelsespraktik - liniefagspraktik (søjle D) 12

14 Praktikken på 1. studieår betragtes som én sammenhængende praktik. Der arbejdes i samme praktikgruppe og i det samme praktikskema. 3. periode vedrører praktik i andre skoleformer. Den studerende vælger selv perioden afhængig af hvilken skoleform, der ønskes. Beskrivelse af de enkelte praktikperioder 1. praktikperiode: Skolens og lærerens funktion og opgaver Praktikken består af 2 praktikperioder, som opfattes som en helhed. Periode 1. delperiode (2 uger før efterårsferien) 2. delperiode (3 uger i januar) Tema/problemområde, der vedrører: Skolen som institution og organisation Læreren som klasselærer - lærerens samarbejde med elever og forældre CKFområder for praktikuv Ansvarlige seminariefag (hovedansvarlige er understreget). SIS (og pædagogik). Dansk eller matematik Pædagogik, (og kristendom./ livsoplysning., praktisk/musisk kursus). Dansk eller matematik Koordinator En af stamholdets lærere En af stamholdets lærere Mål: Praktikperiodens mål er, at den studerende tilegner sig en grundlæggende indsigt i skolens og lærerens funktion og opgaver i forhold til børn og det omgivende samfund, herunder også forståelse for forholdet mellem undervisning, opdragelse og læring samt skole-hjem-samarbejdet. Praktikgruppedannelse: De studerende danner indenfor stamholdet praktikgrupper á 3-4 studerende. Et stamhold fordeles på 2 praktikskoler med max. 5 grupper på hver. Organisering: Stamholdet indgår i et samarbejde med en af seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Praktikken skal afvikles på en af disse faste skoler, og kan ikke erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole eller afvikles i forbindelse med et sådant. Retningslinier for praktikskolen a) Praktikskemaet: Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Disse timer skal indeholde dansk eller matematik afhængigt af det fag, de studerende har valgt som liniefag A. 13

15 Gerne også timer i kristendomskundskab samt timer indenfor de praktisk-musiske fag. Timerne skal så vidt muligt placeres i én normalklasse. b) Vejledningstimerne: Antallet af vejledningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. c) Praktikundervisningstimer: Antallet af praktikundervisningstimer, der er fællestimer for alle studerende på skolen, vil fremgå af vejledningen for årgangen. Timerne varetages af praktikskolens lærere. Undervisningen fastlægges i samarbejde med de studerende med udgangspunkt i de angivne tema- og problemområder, praktikkens mål og CKF samt praktikskolens virksomhed i øvrigt. 2. praktikperiode: Undervisning i dansk eller matematik, lærerens socialpædagogiske opgaver Periode 2. periode (4 uger i november/ december) Tema/problemområde, der vedrører: Undervisning i dansk eller matematik, samt liniefaget i søjle B med inddragelse af undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse. Lærerens socialpædagogiske opgaver. CKFområder for praktikuv Ansvarlige seminarie fag (hovedansvarlige er understreget). ad + psykologi + dansk eller matematik. (søjle A) Liniefagssøjle B Koordinator ad-lærer/ psykologilærer Mål: Praktikperiodens mål er, at den studerende erhverver sig kompetence i tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af undervisning i dansk eller matematik med særlig fokus på differentiering af undervisningen ud fra elevforudsætninger, rammer og mål. Endvidere: at de studerende får indsigt i lærerens socialpædagogiske arbejde, herunder konfliktløsning og -bearbejdning. Praktikgruppedannelse: De studerende danner praktikgrupper á 3-4 studerende indenfor liniefagsholdene i søjle A (på stamholdene). Et stamhold fordeles på 2 praktikskoler med max. 5 grupper på hver. Organisering: 14

16 Praktikgrupperne fordeles på en af seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Praktikken skal afvikles på en af disse faste samarbejdsskoler, og kan ikke erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole, eller afvikles i forbindelse med et sådant. Retningslinier for praktikskolen a) Praktikskemaet: Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Disse timer skal indeholde dansk eller matematik afhængigt af det fag, de studerende har valgt som liniefag A. Derudover skal de studerende have mulighed for at undervise i deres liniefag i søjle B. Hvis dette ikke er muligt, skal de studerende have disse timer på 3. studieår, således at de får opfyldt kravet om, at de skal i praktik i alle deres liniefag, jvf. Bekendtgørelsen. b) Vejledningstimerne: Antallet af vejledningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. c) Praktikundervisningstimer: Antallet af praktikundervisningstimer, der er fællestimer for alle studerende på skolen, vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Timerne varetages af praktikskolens lærere. Undervisningen fastlægges i samarbejde med de studerende med udgangspunkt i de angivne temaog problemområder, praktikkens mål og CKF med udgangspunkt i den enkelte skoles virksomhed i øvrigt. Undervisningen skal indeholde mindst én dobbeltlektion i folkeskolelovens obligatoriske emne, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 3. praktikperiode: Praktik i andre skoleformer Periode 3. periode 3 uger i maj eller 3 uger i aug/sep Tema/problemområde, der vedrører: Undervisning i andre skoleformer. CKFområder for praktikuv. De studerende formidler selv aftaler med praktikskolen. Ansvarlige seminarie fag (hovedansvarlige er understreget). Koordinator De studerende er selv ansvarlig for praktikken, vælger selv praktiksted og danner grupper efter ønsker og behov. Mål: 15

17 Praktikperiodens mål er at give den studerende mulighed for at stifte bekendtskab med andre skoleformer udenfor folkeskoleområdet, med henblik på udvikling af den studerendes undervisningskompetence med de særlige overvejelser om planlægning og gennemførelse en sådan skoleform måtte kræve. Praktikgruppedannelse: De studerende danner grupper efter ønsker og behov Organisering: De studerende vælger selv om de vil være alene eller danne grupper i denne periode. De finder selv praktikstedet, og giver praktiklederen besked efter nærmere angivne regler. Seminariets praktikledere giver vejledning og støtte omkring valget af praktiksted. Dette er den eneste gang i uddannelsen, hvor de studerende selv vælger praktiksted. Alle andre praktikperioder afvikles på seminariets faste samarbejdsskoler. Praktikken kan ikke erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole eller afvikles i forbindelse med et sådant. Praktikaftalerne skal være på plads inden udgangen af januar måned på 4. semester. Retningslinier for praktikskolen. Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen.. 1 vejledningstime/pr. uge/pr. studerende i gruppen. Praktikskemaet fastlægges i samarbejde med de(n) studerende. 4. praktikperiode Undervisning i skolens fag, tværfaglige forløb, læreren som kollega og teamsamarbejdspartner Praktikken omfatter 4. praktikperiode på 7 uger. Praktikken ligger i perioden omkring påske og kaldes skoleperioden. Periode 4. periode (7 uger omkring påske) Tema/problemområde, der vedrører: undervisning i fag og tværfaglige forløb, læreren som kollega og teamsamarbejdspartner. CKFområder for praktikken Ansvarlige seminariefag (hovedansvarlige er understreget). Koordinator ad + liniefagssøjle C + B. ad-lærer Mål: 16

18 Praktikperiodens mål er, at den studerende videreudvikler sin almene og fagdidaktiske kompetence med forståelse for, hvordan lærersamarbejdet foregår i skolen omkring det enkelte barn, på tværs af fag, i faggrupper mv. Praktikgruppedannelse: De studerende danner praktikgrupper á 2 studerende indenfor liniefagsholdet i søjle C. Organisering: Praktikgrupperne bliver fordelt på seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Praktikken skal afvikles på en af disse faste samarbejdsskoler, og kan under ingen omstændigheder erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole eller afvikles i forbindelse med et sådant. Retningslinier for praktikskolen: a) Praktikskemaet: Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Disse timer skal indeholde timer i det fag, de studerende har valgt i liniefagssøjle C samt mindst et af de andre liniefag, de studerendes har valgt, således at de studerende kan indgå i et eller to af de på praktikskolen indgåede lærerteam. Hvis de studerende ikke har haft timer i deres liniefagssøjle B, skal skemaet også indeholde dette fag, således at de studerende får opfyldt kravet om, at de skal have praktik i alle deres liniefag. Den studerende skal selvstændigt forestår undervisningen i de sidste 3 uger af praktikperioden og derigennem få erfaring med deltagelse i øvrige læreropgaver i skolen. 5. praktikperiode: Den professionelle lærer På 4. årgang er der praktik i et omfang af 5 uger, der placeres i januar/februar. Denne praktik er bedømmelsespraktikken. Periode Tema/problemområde, der vedrører: 5. periode (januar/ februar). den professionelle lærer b) Vejledningstimerne: Antallet af vejledningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. I denne forbindelse anbefales det, at CKF-områderne for denne praktikperiode indgår i vejledningstimerne. CKFområder for praktikuv Ansvarlige seminarie fag (hovedansvarlige er understreget). Liniefagssøjle D (evt. i samarbejde med den fagligt/pæd. opgave og kurserne: undervisning af små børn - børn med særlige behov). Koordinator Liniefagslæreren i søjle D. 17

19 Mål: At den studerende får mulighed for at udvise lærerfaglig indsigt, didaktisk kompetence og praktisk pædagogisk færdighed på et sådant niveau, at dette kan føre til ansættelse i folkeskolen eller lignende skoleform. Praktikgruppedannelse: De studerende danner praktikgrupper á 3-4 studerende indenfor liniefagsholdene i søjle D. Organisering: Praktikgrupperne fordeles på en af seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Praktikken skal afvikles på en af disse faste samarbejdsskoler, og kan ikke erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole, eller afvikles i forbindelse med et sådant. Retningslinier for praktikskolen: a) Praktikskemaet: Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. I disse skal indgå timer i det liniefag de studerende har valgt som liniefag i søjle D, samt så mange timer som muligt indenfor de studerendes andre liniefag. b) Vejledningstimerne: Antallet af vejledningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. c) Praktikundervisningstimer: Hver praktikuge indeholder 2 praktikundervisningstimer, der er fællestimer for alle studerende på skolen. Timerne varetages af praktikskolens lærere. Praktikundervisningen skal lægge vægt på fagdidaktisk og almen didaktisk refleksion samt på skriftlig og mundtlig kommunikation i skolen og til udvikling af egen lærerkompetence. Undervisningen skal indeholde mindst én dobbelt lektion i folkeskolelovens obligatoriske emne, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. 9. Samarbejde på 2. og 3. årgang mellem liniefag, de pædagogiske fag og praktik 18 Samarbejdet mellem lærergrupperne og de studerende jvf. bekendtgørelsen 6 Samarbejde med udgangspunkt i almen didaktik. Undervisningen i almen didaktik læses på 2.årgang på stamholdene og på 3. årgang på hold dannet udfra liniefagssøjle C. 2. årgang Almen didaktik samarbejder med dansk eller matematik, psykologi og praktik (liniefagssøjle A).

20 Samarbejdets omdrejningspunkt er praktikken i 3. semester. Før praktikken planlægger de studerende med vejledning fra såvel liniefagslærer som almen didaktik lærer et begrundet undervisningsforløb i dansk eller matematik med overvejelser over undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse. Endvidere vælger de studerende et studieområde i psykologi, som undersøges i praktikken. Efter praktikken udarbejder de studerende med udgangspunkt i deres praktikobservationer en 2. årsopgave i almen didaktik samt en opgave i psykologi med refleksioner og perspektiveringer over praksis, jvf. studieordningen for almen didaktik og psykologi. De to opgaver kan integreres efter aftaler mellem lærerne og holdet. Samarbejdets organisatoriske aspekter: Ved årets begyndelse planlægger de samarbejdende lærere sammen med de studerende indhold og timeforbrug for samarbejdet. Samarbejdet består af følgende elementer: et fælles tema før praktikken, hvor de studerende arbejder med faglige, almene didaktiske og psykologiske problemstillinger i relation til praktikkens tema. Her kan fagkonsulenter og lærere fra praktikskolerne inddrages. vejledning før praktikken. De involverede lærere vejleder op til praktikken inden for fagets bruttotimer. praktikbesøg. en skriveuge efter praktikken (fastlagt i årsplanen) til skrivning af 2. årsopgaven i almen didaktik og opgaven i psykologi. efterfølgende fremlæggelser i skemalagte timer på holdet og lærerens godkendelse af 2.årsopgaven. Der er deltagelses- og afleveringspligt. 3. årgang De studerende videreudvikler deres didaktiske kompetence i et samarbejde mellem almen didaktik og liniefagene på søjle C. Det sker i relation til praktikken på 3. årgang, skoleperioden. Før praktikken udarbejder de studerende med vejledning fra såvel liniefagslærer som almen didaktik lærer en begrundet plan for et undervisningsforløb i deres fag. Planen afleveres før praktikken til almen didaktik læreren. Den danner udgangspunkt for eksamen i almen didaktik efter praktikkens gennemførelse, jvf. studieordningen for almen didaktik. Udarbejdelse af årsplaner i faget, tværfaglige problemstillinger, analyser af undervisningsmidler, evaluering af undervisning samt videnskabsteoretiske problemstillinger kan indgå i dette samarbejde. Samarbejdets organisatoriske aspekter: 19

1. INDLEDNING... 4 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 5

1. INDLEDNING... 4 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 5 Studieordning 1999 2 1. INDLEDNING... 4 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 5 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 6 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

Studieordning 2006. Frederiksberg Seminarium

Studieordning 2006. Frederiksberg Seminarium Studieordning 2006 Frederiksberg Seminarium 2/276 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...5 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG, TIMETAL, EKSAMENSFORHOLD, REDEGØRELSE FOR EKSAMENSGRUNDLAGET,

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Det pædagogiske fagområde Undervisningen i de pædagogiske fag foregår på merithold. Der er på Frederiksberg Seminarium lavet en speciel studieordning for de pædagogiske fag på meritlæreruddannelsen.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studieordning Frederiksberg Seminarium

Studieordning Frederiksberg Seminarium Studieordning 2004 Frederiksberg Seminarium Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...4 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG, TIMETAL, REDEGØRELSE FOR EKSAMENSGRUNDLAGET,

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse 1. Overordnede kriterier for samtlige mål og CKF er Den faglige,

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Rammeplanen praktik 3. 4. årg. Rammeplan 2013/ 2014 3. årg. 43 20/10 Praktik 44 27/10 Praktik 45 3/11 Praktik 46 10/11 Praktik 47 17/11 Praktik

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Praktik, 2. årg

Praktik, 2. årg Orientering om praktik 2013 2014: I alt 5 uger placeret i ugerne 50 og 51, 2013 og ugerne2, 3 og 4, 2014 NB: Praktikanterne følger den aktuelle praktikskoles ferieplan - uanset de ovenfor angivne praktikuger!

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 1 STUDIEORDNING 2006

STUDIEORDNING 2006 1 STUDIEORDNING 2006 STUDIEORDNING 2006 1 STUDIEORDNING 2006 LÆRERUDDANNELSEN PÅ VORDINGBORG SEMINARIUM... 4 Forord... 4 Lovgrundlaget... 4 Bekendtgørelsen... 5 Studieåret... 6 Placering af fag og eksaminer... 6 Hold... 6

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning 1 Forord Denne folder sætter fokus på de udviklingsmæssige tiltag i forbindelse med forsknings-

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

SKOLEPERIODEN. Kære studerende!

SKOLEPERIODEN. Kære studerende! Kære studerende! Din næste praktikperiode er skoleperioden. Hensigten med skoleperioden er, at du deltager aktivt i skolens daglige praksis og derved tilegner dig viden om skolens hele virksomhed. Du skal

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse

Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse Institut for Skole og Læring 2012 Overordnede retningslinjer for praktik på meritlæreruddannelse FÆLLES BESTEMMELSER FOR PRAKTIKKEN Dette er de overordnede retningslinjer, der gælder alle praktikforløb

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Grundoplysninger: Navn: Klostermarksskolen Adresse: Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg Telefon og mail: 96 31 18 18 - mail@klostermarksskolen.dk Webadresse:

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplaner for praktikken på Bjergby Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

En ny praktikordning. Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014

En ny praktikordning. Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014 En ny praktikordning Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014 Tilstedeværelse 30 timer påpraktikskolen om ugen undervisning, planlægning, møder, vejledning Der er mødepligt forudsætning

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016.

Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Uddannelsesplan Sønderbroskolen 2015-2016. Grundoplysninger: Skole: Sønderbroskolen Adresse: Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg Telefon: 99824750 Mail: soenderbroskolen@aalborg.dk Webadresse: www.soenderbroskolen.dk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere

FIF FORBEREDELSESKURSUS FOR INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KDAS

FIF FORBEREDELSESKURSUS FOR INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KDAS FIF FORBEREDELSESKURSUS FOR INDVANDRERE OG FLYGTNINGE KDAS STUDIEORDNING 2007/2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL Generelt Fokus på de sproglige færdigheder 2. KURSUSPLAN 3. MØDEPLIGT 4. ARBEJDSFORMER

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland

Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Uddannelsesplan for praktikken pa VUC&hf Nordjylland Grundoplysninger: Navn: VUC&hf Nordjylland Adresse: På Sporet 8, 9000 Aalborg Telefon og mail: 99 300 300 Webadresse: aalborg@vucnordjylland.dk Kultur

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 2. praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Læreruddannelsen BLAAGAARD/KDAS Dag- og aftenstuderende

Læreruddannelsen BLAAGAARD/KDAS Dag- og aftenstuderende Læreruddannelsen BLAAGAARD/KDAS Dag- og aftenstuderende PRAKTIK I ANDRE SKOLEFORMER 3. årgang 2013-2014 Indhold 3 // Formål med Praktik i andre skoleformer 3 // Varighed, ressourcer og formalia 4 // Den

Læs mere

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer.

Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Uddannelsesplan Dronninglund Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere