Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger."

Transkript

1 BeoSystem 3

2

3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne vejledning, f.eks. timerfunktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i brugervejledningen til produktet. De forskellige vejledninger kan findes på Alle DVB-funktionerne beskrives i særskilte vejledninger. Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye eller ændrede funktioner. På kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om produktet. Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på vores website... Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på det. Tag stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til produktet. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Symbolet med et lyn i en ligesidet trekant advarer om uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade! Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for regn, høj luftfugtighed, eller for høj varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Anvendes inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet eller nogen af de tilsluttede enheder. Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Stearinlys og andre typer åben ild må aldrig bruges i nærheden af produktet for at undgå øget brandfare. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Skærmen må ikke berøres med hårde eller spidse genstande. Der kan kun slukkes helt for strømmen til fjernsynet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal en ny købes hos din Bang & Olufsen forhandler.

5 Indhold Daglig brug 6 Brug fjernbetjeningen 8 Indledning Daglig brug 10 Se fjernsyn 12 Brug tekst-tv 14 Se fjernsyn via DVB-modulet 16 Se fjernsyn i 3D 18 Skift lydtype og billedformat 19 Brug Adaptive Sound Technology Installation 22 Opsætning af fjernsynet 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler 26 Førstegangsopsætning af fjernsynet

6 6 Brug fjernbetjeningen Betjening med Beo6 Dit fjernsyn kan betjenes med Beo6 fjernbetjeningen som beskrevet i denne vejledning og i brugervejledningen, men du kan også betjene fjernsynet med Beo5, der bruges på samme måde som Beo6. TV Softknap, rør ved displayet for at vælge* 1 Tænd for en kilde, eller vælg en funktion Gå tilbage gennem displaybillederne på Beo6 Living Room Få vist Scene-knapper, såsom Zoner eller Højttaler Tryk igen for at gå tilbage TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Få vist tal for at vælge kanal Tryk igen for at gå tilbage Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt PLAY Start afspilning af en disk eller optagelse STOP PLAY BACK Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Vælg farvespecifikke funktioner* 2 Tryk på hjulet ud for farven BACK Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Centerknap: Bruges til at vælge og acceptere valg Navigationsknap til venstre, til højre, op og ned naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning Gå frem eller tilbage, søg fremad eller bagud Gå trinvist gennem kanaler eller optagelser Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler eller optagelser Standby Vigtigt se flere oplysninger på: 1* Om knapper 2* Farvede knapper Aktuel zone Softknapper på Beo6 Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo6 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved skærmen for at aktivere funktionen.

7 7 Betjening med Beo4 Du kan også betjene fjernsynet med en Beo4 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo4 adskiller sig fra betjeningen med Beo6, beskrives den separat. Daglig brug TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion TV Tænd for fjernsynet* 3 DTV Tænd for DVB-modulet, og se digitalt fjernsyn V.MEM Tænd for en tilsluttet optager TV LIGHT RADIO DTV DVD CD TEXT Tænd for tekst-tv V.MEM TEXT A.MEM 0-9 Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer LIST Få vist ekstra "knapper" til funktioner eller kilder i displayet på Beo4. Brug til at gå trinvist gennem listen eller MENU Åbn hovedmenuen for den aktive kilde LIST 0 MENU Gå trinvist gennem kanaler Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler eller optagelser Gå frem eller tilbage, søg fremad eller bagud Navigationsknap til venstre, til højre, op og ned (,, at trykke på knappen i den ønskede retning og ) naviger i menuer ved STOP PLAY Centerknap: Bruges til at vælge og acceptere valg BACK Vælg farvespecifikke funktioner Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP PLAY BACK Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt Start afspilning af en disk eller optagelse Gå tilbage gennem menuer og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Standby 3* Beo4 knapper Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. BEMÆRK! Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning.

8 8 Indledning Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Når du trykker på Menu, åbnes menuen for den valgte kilde. Display og menuer Stue TV Menu Oplysninger om den valgte kilde vises i fjernbetjeningens display. Indstillinger kan justeres i skærmmenuerne. Vælg fjernsynets zone* 1 Tænd for fjernsynet Vis menu Menunavn TV SETUP TUNING 3D DISPLAY Valgmuligheder SLEEP TIMER PLAY TIMER OPTIONS Informationsfelt select Eksempel på en skærmmenu Vigtigt 1* Zone Zoner navngives i forbindelse med konfigurationen af Beo6.

9 9 Daglig brug Naviger i menuer Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data. Vælg mulighed/ indstilling + Angiv data 0-9 BACK eller BACK Åbn Vælg mulighed Gå tilbage undermenu/ gem indstilling gennem menuer. Hold nede for at lukke menuer Fjernbetjening Denne vejledning og brugervejledningen beskriver betjening, hvor menuen FJERNBETJENING er indstillet til NAVIGATIONSKNAP. Du kan åbne menuen FJERNBETJENING i menuen ØVRIGE MULIGHEDER og vælge fjernbetjening med eller uden navigationsknap. Husk at indstille Beo4 fjernbetjeningen til den rigtige tilstand. Undlad at ændre tilstand under førstegangsopsætningen, da dette vil afbryde proceduren. Se brugervejledningen til fjernbetjeningen, eller kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

10 10 Se fjernsyn Vælg nummeret på en tv-kanal, skift til en anden kanal, eller juster lydstyrken. Betjening med Beo6 Aktiver TV som kilde for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Kanalnummer Vælg en tv-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste more select Juster lydstyrken Angiver, at der er flere kanaler Sluk for fjernsynet Kalibrering af farverne kan starte automatisk. Gode råd Automatic Colour Management Hvis du trykker på standbyknappen, og skærmen bliver sort med en grå bjælke, hvorefter en sensorarm svinger ned fra fjernsynsrammen, er den automatiske kalibrering af farverne gået i gang. Automatic Colour Management kompenserer automatisk for ændringer i skærmens farver efter ca. 100 timers brug. Sluk ikke for fjernsynet, og afbryd ikke strømmen, mens der udføres en kalibrering.

11 11 Betjening med Beo4 Daglig brug Tryk TV Tryk TV eller Forrige eller Vælg Aktiver tal Vælg kanal Vælg forrige kanal Vælg Vælg kanal Forrige kanal eller eller Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Aktiver tal Accepter Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side eller kanal, og accepter Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Drej til en af siderne for at tænde for lyden igen Juster lydstyrken op eller ned Tryk i midten Tryk i midten for at slå for at slå lyden til igen lyden fra Tryk Tryk

12 12 Brug tekst-tv Betjen tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tvsiden eller pileknapperne på fjernbetjeningen. Betjening med Beo6 Aktiver tekst-tv for at bruge disse funktioner Start tekst-tv Få adgang til startsiden på tekst-tv. Aktuel side Gå til side Få adgang til tekst-tv-sider, du gerne vil se. Forstør teksttv-sider PAGE MEMO1 POINT HALT LARGE SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Gå fra én side til en anden via markering Naviger og marker på den aktuelle eller forrige tekst-tv-side, og åbn en ny side. Stop bladring i undersider* 1 Forstør tekst-tv-side Stop bladring i undersider MEMO-sider MEMO er kun tilgængelig, når der er gemt MEMO-sider. Pilen angiver, at der er flere muligheder. Foretag indstillinger under OPRET, og få vist skjult tekst under VIS Afslut tekst-tv Gode råd MARKER MEMO-sider Todelt skærm VIS Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige side. Markeringsfunktionen er kun tilgængelig, hvis navigationsknappen på din fjernbetjening er aktiveret. Gem en tekst-tv-side som MEMO-side, så du nemt kan finde den igen. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. Tryk på Text for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. Gå til VIS, og tryk på centerknappen for at få vist skjult tekst på en tekst-tv-side.

13 13 Betjening med Beo4 Daglig brug Text Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning Tryk TEXT eller Gå trinvist op eller ned i sider Gå til SIDE, og gå frem/ tilbage eller 0-9 eller eller 0-9 Vælg side Gå til indekssider (100, 200, ) Gå trinvist op eller ned i sider Gå til SIDE, og gå frem/ tilbage Vælg side eller eller Gå til MARKER Åbn den aktuelle side Skift mellem sidehenvisninger Vælg side Gå til MARKER Åbn side Skift mellem sidehenvisninger, og vælg side STOP eller Stop bladring Gå til STOP Tryk eller Vælg underside 0-9 Start bladring igen STOP eller 0-9 Stop bladring Vælg underside Start bladring igen Gå til STOR Tryk for at skifte mellem øverste og nederste halvdel af siden og normal visning Gå til STOR Skift mellem øverste og nederste halvdel eller eller Tryk for at skifte mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem gemte MEMO-sider Skift mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem sider Tryk BACK Tryk BACK Tekst-tv-undertekster 1* Undersider Hvis du ønsker automatisk visning af undertekster på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med disse undertekster som MEMO-side 9. Bemærk, at når du har skiftet kanal, skal tekst-tv registrere alle undersider, inden du kan bruge STOP og gå trinvist gennem undersider.

14 14 Se fjernsyn via DVB-modulet Når fjernsynet er udstyret med et DVB-modul (ekstraudstyr), kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit, afhængigt af modulet. Betjening med Beo6 Aktiver kilden DTV for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet og DVB-modulet Vælg en DTV-kanal DVB-funktion Beo4 knap RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS SUBTITLES LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SETUP CHANNEL LIST CA UNITS MULTIFEED Åbn og brug menuoverlayen *2 Gå trinvist gennem grupper Åbn en kanal- eller en stationsliste Sluk for fjernsynet Gode råd DVB-vejledning Multifeed Se detaljeret og opdateret information i brugervejledningen til DVB-modulet på MULTIFEED er kun tilgængelig, hvis listen understøttes af din programudbyder.

15 15 Betjening med Beo4 Daglig brug Tryk DTV Tryk DTV Vælg eller Aktiver tal, og vælg kanal Vælg eller 0-9 Vælg kanal Vælg funktion MENU 0-9 eller Tryk Aktiver den ønskede funktion Grupper+ Grupper- Gå trinvist gennem grupper Gå trinvist gennem grupper eller Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Accepter Hold nede for at åbne en kanalliste. Vælg en side eller en kanal Accepter Tryk Tryk 2 * BEMÆRK! Tryk to gange på Menu for at åbne menuen TV-OPSÆTNING.

16 16 Se fjernsyn i 3D Du kan få en bedre fjernsynsoplevelse, f.eks. når du skal se film, sport eller naturfilm, hvis fjernsynet eller projektoren understøtter 3D-teknologi. Lysforhold Sæt dig foran skærmen (lidt tættere på, end du normalt ville gøre med fjernsyn i 2D), og tag 3D-brillerne på. Den anbefalede afstand mellem din siddeplads og skærmen afhænger af skærmstørrelsen og billedopløsningen. Hvis du sidder for langt til venstre eller højre i forhold til skærmens midtpunkt, eller hvis du sidder for højt eller lavt, vil 3D-oplevelsen forringes. Vær opmærksom på, at det ikke er alle skærme, der understøtter 3D-teknologi. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. Du får den bedste 3D-oplevelse, hvis rummet gøres mørkere, f.eks. ved at slukke for lyset og trække gardinerne for. Især lys bag ved og rundt om skærmen kan virke generende. Vi fraråder at se 3D-fjernsyn i direkte sollys eller i rum med meget lys. Aktiver 3D- eller 2D-fjernsyn Hvis du skal se film eller programmer i 3D, skal du aktivere 3D-funktionen og tage de aktiverede 3D-briller på, som du kan købe hos din forhandler. Hvis du vil se fjernsyn, der ikke er velegnet til 3D (f.eks. nyhedsudsendelser), skal du skifte til 2D igen. Åbn Scene i displayet på Beo6, eller åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg 3D-visning på Beo6, eller åbn menuen 3D-VISNING Vælg 3D eller 2D Accepter, og se fjernsyn i 3D eller 2D, eller vælg tilstand 3D/2D Hvis et automatisk 3D-signal er tilgængeligt, skifter fjernsynet automatisk til 3D, når du vælger 3D, og til 2D, når du vælger 2D. Hvis et automatisk 3D-signal ikke er tilgængeligt, vises en skærmmenu til valg af 3D eller 2D. Se yderligere oplysninger om tilstande på næste side. Vigtigt Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger om 3D-fjernsyn Nogle seere kan opleve ubehag, såsom svimmelhed, kvalme eller hovedpine, når de ser 3D-fjernsyn. Hvis du oplever disse symptomer, skal du holde op med at se 3D-fjernsyn, tage 3D-brillerne af og slappe af. Øjnene kan blive overanstrengte, hvis du ser 3D-fjernsyn i længere tid. Hvis dine øjne bliver overanstrengte, skal du holde op med at se 3D-fjernsyn, tage 3D-brillerne af og slappe af. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, skal de bæres under 3D-brillerne. Brug ikke 3D-briller til andre formål. Børn, der ser 3D-fjernsyn, skal overvåges af voksne, der skal sørge for, at børnene ikke får nogen af ovenstående symptomer. Det frarådes, at børn under 6 år ser 3D-fjernsyn.

17 17 Daglig brug 3D-tilstande Vælg den 3D-tilstand, der passer til det signal, som programudbyderen sender. SIDE VED SIDE-3D TOP/BUND-3D Konverterer et side ved side-3d-signal til et fuldskærmsbillede i 3D ved at skalere de to billeder vandret. Konverterer et top/bund- 3D-signal til et fuldskærmsbillede i 3D ved at skalere de to billeder lodret. 2D-tilstande Vælg den 2D-tilstand, der passer til det signal, som programudbyderen sender. STANDARD-2D SIDE VED SIDE-2D TOP/BUND-2D Viser et almindeligt fjernsynsbillede i 2D uden konvertering. Konverterer et side ved side-3d-signal til et fuldskærmsbillede i 2D ved at skalere et billede vandret. Konverterer et top/bund- 3D-signal til et fuldskærmsbillede i 2D ved at skalere et billede lodret. Automatisk skift af tilstand Hvis et automatisk 3D-signal ikke længere er tilgængeligt, skifter fjernsynet automatisk til den sidst anvendte tilstand for den pågældende kilde. Ved skift af kanal eller kilde skifter fjernsynet til STANDARD-2D. Fjernsynsskærme og projektorer Todelt skærm Undertekster Ikke alle fjernsynsskærme og projektorer understøtter 3D-teknologi. Hvis systemet tilsluttes en skærm eller en projektor, der ikke understøtter 3D, er punktet 3D i menuen 3D-VISNING gråtonet i tilstanden TV eller CINEMA. Hvis to kilder åbnes samtidig på skærmen, eller hvis tekst-tv åbnes på den ene side, og en inputkilde åbnes på den anden, viser fjernsynet altid billedet i 2D. Undertekster understøttes ikke altid.

18 18 Skift lydtype og billedformat Mens du ser fjernsyn via tv-tuneren, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper og justere billedformatet. Skift lydtype eller sprog Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Lyd Åbn lydtype* 1 Lyd Tryk gentagne gange for at skifte mellem tilgængelige lydtyper Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn Scene i displayet Vælg Billede 1-3 på Beo6 i displayet * 1 Vælg format *2 Flyt billedet op eller ned *3 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3 Standard *4 Til panoramabillede eller 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Wide Til billeder i ægte 16:9-bredformat Gode råd 3* 1* Lyd og billede 2* Optimer Flyt billedet op eller ned 4* Variant På Beo4 skal du åbne SOUND for lydtyper og FORMAT for billedformater via menuen LIST. For at få vist SOUND og FORMAT i displayet på Beo4 skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4. Billedformatet optimeres, hvis du trykker på Optimer på Beo6. På Beo4 skal du trykke på centerknappen. Billedet kan kun flyttes op eller ned i Standard og Zoom. I Standard kan du vælge varianter af formatet, hvis du trykker på Variant på Beo6. På Beo4 skal du trykke på eller.

19 Brug Adaptive Sound Technology 19 Du kan vælge en personligt indstillet lytteprofil, hvis du vil optimere lydoplevelsen i forhold til, hvor du sidder, og du har endda mulighed for at rotere lydens retning. Daglig brug Vælg lytteprofil Når du ser fjernsyn eller lytter til musik, kan du vælge din egen personligt indstillede lytteprofil for at optimere lyden, hvor du sidder. Du kan også rotere profilens lyd, så det opleves som om, at lyden kommer fra et punkt lige foran dig. Adaptive Sound Technology skal være sat op og aktiveret. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. Tryk Præindstill. og/eller Rotate Rotate Tryk Vælg lytteprofil Roter lyden Fjernbetjening Automatisk valg af lytteprofiler Der skal bruges adskillige højttalere og en Beo6 fjernbetjening til denne opsætning. Hvis du kun har få højttalere eller en Beo4 fjernbetjening, frarådes det at benytte denne opsætning, og du bør derfor vælge opsætningen uden Adaptive Sound Technology, som er beskrevet i brugervejledningen. Lyden skifter automatisk til lytteprofilen for fjernsynet, når dette tændes. Du kan indstille en AUDIOPROFIL i menuen LYDJUSTERING, så lyden automatisk skifter til en personlig lytteprofil, når du vælger en lydkilde.

20 20

21 Indhold Installation og opsætning Opsætning af fjernsynet 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler 26 Førstegangsopsætning af fjernsynet Installation og opsætning

22 22 Opsætning af fjernsynet Følg retningslinjerne for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Træk kabler Når du slutter eksternt udstyr til systemet, bør du begynde tilslutningerne i hver ende af stikpanelet og arbejde dig indad mod midten af panelet. Dermed får du lettere adgang til de nødvendige stik under hele tilslutningsproceduren. 1 Monter venstre og højre kabelbeslag på systemet som vist. 2 Åbn kabelbeslagene, foretag de nødvendige tilslutninger, før kablerne ned gennem beslagene, og luk beslagene. 3 Når du er færdig med tilslutningerne, monteres kabelskjuleren ved at føre den ned over kabelbeslagene. Tapperne (A) skal passe til hullerne i kabelskjuleren. 4 Tryk let på kabelskjuleren, indtil den klikker på plads. For at fjerne kabelskjuleren igen skal du trykke tapperne (A) indad og samtidigt løfte den af med fingrene click click A A Vigtigt Ventilation Sørg for ordentlig ventilation omkring produktet: Der skal mindst være 5 cm luft på hver side af fjernsynet og 10 cm over det. Undgå at tildække ventilationshullerne bag på fjernsynet. Hvis fjernsynet bliver overophedet (standbyindikatoren blinker, og der vises en advarselsmeddelelse på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Du kan ikke bruge fjernsynet, mens det køler af. BEMÆRK! Lad ikke stillbilleder, som f.eks. logoer, videospil, computerbilleder og almindelige billeder i 4:3-format, blive stående på skærmen i længere tid. Det kan resultere i permanente efterbilleder på skærmen.

23 23 IR-modtager til en projektor Hvis du både har en fjernsynsskærm og en projektor, og IR-modtageren dækkes af projektorskærmen, når den bruges, skal du montere endnu en IRmodtager. IR-modtageren modtager signaler fra fjernbetjeningen og sender dem til systemet, som derefter sender kontrolsignaler til det tilsluttede udstyr. Sørg for, at IR-modtageren monteres sådan, at den kan modtage signaler fra fjernbetjeningen. Hvis IR-modtageren er monteret forkert, kan lyset fra tilsluttet udstyr hindre fjernbetjeningen af fjernsynet. Når du har monteret IR-modtageren som vist på denne side, skal du slutte den til systemets IR IN-stik (minijack). B C D B B Installation og opsætning A Grøn Gul Brun B D C D C Rengøring Vedligeholdelse Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

24 24 Tilslutningspaneler Alt udstyr, som du tilslutter det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Udstyr, som tilsluttes tilslutningspanelet i siden, kan registreres i menuen TILSLUTNINGER. VIDEO IN L IN R IN SPDIF CTRL AV 5 VIDEO S VIDEO IN L IN R IN SPDIF CTRL AV 6 VGA PCMCIA SMARTCARD CTRL SPDIF CTRL SPDIF Y Pb Pr CTRL SPDIF Y Pb Pr VIDEO IN L IN R IN CONTROL S VIDEO LINK TV 1 DVB-T/C DTV DATA TTL IR IN AV 1 DISPLAY 1 SPDIF CTRL AV 2 AV 3 AV 4 DISPLAY B 2 A C D MASTER LINK 2 DVB-S IR IN MONITOR CINEMA RS232 IR 1+2 HDMI OUT HDMI IN 3 ANALOGUE ANT CENTRE 1 1(SUB) POWER LINK 5 6 AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager eller set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille en optager tilsluttet AV 1-stikgruppen til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Stikgruppen kan også bruges til tilslutning af en BeoMaster, et digitalkamera eller et videokamera. AV 6 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Du kan også tilslutte et digitalkamera eller et videokamera. CTRL (AV 1-AV 6) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 4-AV 6) Højre og venstre Line-indgang. AV 5 og AV 6 er beregnet til lydtilslutning af f.eks. et digitalkamera eller et videokamera. VIDEO IN (AV 4-AV 6) Til et videosignal. AV 5 og AV 6 kan bruges til tilslutning af et digitalkamera eller et videokamera. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, såsom en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik eller et digitalt lydstik. SPDIF (AV 1-AV 6) Stik til digital lydindgang, f.eks. fra en dvd-afspiller. S VIDEO (AV 4, AV 6) Til tilslutning af udstyr med Y/C-udgang, f.eks. en spillekonsol. HDMI OUT (DISPLAY 1-2) Tilslut en plasmaskærm og/eller en projektor. Hvis du kun tilslutter en skærm eller en projektor, skal den tilsluttes DISPLAY 1. Hvis du derimod tilslutter begge dele, skal skærmen tilsluttes DISPLAY 1, og projektoren tilsluttes DISPLAY 2. Du kan ikke tilslutte to skærme eller to projektorer på samme tid. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) eller en computer. Et HDMI-stik kan være optaget af indbygget videoudstyr. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Antallet af HDMI-stik kan øges ved at slutte en HDMI Expander til HDMI C-stikket. ANT (1-3) Antenneindgangsstik DVB-T/C (1) fra ekstern antenne/kabel-tv-net, DVB-S (2) fra en parabol, ekstern antenne/kabel-tv-net (3) fra ekstern antenne/analogt kabel-tv-net. * 1 Gode råd Netledning Sæt den ene ende af netledningen i stikket ~ i fjernsynets primære tilslutningspanel og den anden ende i en stikkontakt. Tænd for strømmen. Fjernsynet står derefter på standby og er klar til brug.

25 25 Visse stik på illustrationen af det primære tilslutningspanel kan være optaget af interne tilslutninger. Kablerne må ikke frakobles disse stik! LINK TV Antenneudgang til fordeling af videosignaler til andre rum. IR IN (minijack) Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. B DTV DATA Til fremtidig brug. MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- eller videosystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd og billede i hele huset via BeoLink. CENTRE 1 Til tilslutning af en centerhøjttaler, f.eks. BeoLab 7. Se yderligere oplysninger i højttalervejledningen. POWER LINK 1-6 Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opsætning. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. 1 (SUB) Til tilslutning af op til to Bang & Olufsen subwoofere. En kabeldeler til sådanne tilslutninger kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. IR IN (9-benet) Til skærmens IR-modtager, så fjernbetjening er muligt. MONITOR Til en plasmaskærm. CINEMA Til et home automation-system. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. IR 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger eller en HDMI Expander. ~ Strømstik Tilslutning til lysnettet. VGA Stik til tilslutning af en HD-videokilde eller en computer. Du kan også bruge dette stik til tilslutning af en BeoMaster. PCMCIA (CA-modul) Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale kanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort- og modulkombinationer. SMARTCARD Til isætning af et kort, der giver adgang til digitale kanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort- og modulkombinationer. Hvis du vil have adgang til stik til midlertidige tilslutninger, skal du trykke på knappen (B) på højre side af fjernsynet, hvorefter lågen åbnes automatisk. Du kan lukke den igen manuelt. PHONES Til tilslutning af stereohovedtelefoner. > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at fjerne lyden fra højttalerne (Beo4: Tryk midt på knappen). > Drej lydstyrkehjulet til en af siderne for at justere lydstyrken i hovedtelefonerne (Beo4: Tryk på eller ). > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at gendanne lyden i højttalerne (Beo4: Tryk midt på knappen). BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader! USB-porten ( ) bruges ved softwareopdateringer. Porten er kun tilgængelig, hvis du har et DVBmodul (ekstraudstyr). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. Installation og opsætning 1* DVB Antallet og typen af DVB-stik afhænger af, hvilket DVB-modul der er installeret i fjernsynet. BEMÆRK! Videooptagere kan kun tilsluttes stikgrupperne AV 1 og AV 2, da disse stikgrupper er de eneste, der kan bruges til videoudgang. Slut den primære optager til AV 1 og den sekundære optager til AV 2.

26 26 Førstegangsopsætning af fjernsynet Proceduren for førstegangsopsætning aktiveres, når strømmen sluttes til fjernsynet, og det tændes første gang. Hvis du ønsker at ændre opsætningen på et senere tidspunkt, kan du gå ind i de samme menuer og opdatere dine indstillinger. Tænd for fjernsynet Det tager ca. 20 sekunder for fjernsynet at starte op og blive klar til brug. TV Tænd Vælg indstillinger Første gang du tænder for fjernsynet, føres du gennem følgende indstillinger. 1 Menuernes rækkefølge afhænger dog af de tilslutninger og indstillinger, du foretager. eller Vælg indstilling Accepter, og gå til næste menupunkt MENUSPROG FJERNBETJENING TUNEROPSÆTNING TILSLUTNINGER AUTOMATISK SØGNING Indstil, hvilket sprog skærmmenuerne skal vises på. Deaktiver eller aktiver navigationsknappen på fjernbetjeningen 2 Aktiver eller deaktiver intern tv-tuner eller DVB Registrer tilsluttet udstyr Indstil tv-kanaler automatisk. Kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. Information Tv-tuner Tilslutninger Menuen PROGRAMINDSTILLING er kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. Vælg den type produkter, du har tilsluttet hvert stik. Vælg de anvendte stik, produktnavnet og kildenavnet. 1 * BEMÆRK! Når du har foretaget de ønskede indstillinger i en menu, skal du muligvis trykke på den grønne knap for at fortsætte til næste menu i proceduren for førstegangsopsætning. Følg instruktionerne på skærmen.

27 27 Kalibrer højttalerne Opsæt højttalerne for at optimere lyden i din lytteposition. Der skal bruges adskillige højttalere og en Beo6 fjernbetjening til en opsætning med Adaptive Sound Technology. AST TIL/FRA Deaktiver eller aktiver Adaptive Sound Technology AST TIL: HØJTTALERJUSTERING LYTTEPROFIL (TV) LYTTEPROFIL (CINEMA) LYDJUSTERING AST FRA: HØJTTALERTYPE HØJTTALERPLACERING HØJTTALERAFSTAND HØJTTALERNIVEAU LYDJUSTERING Førstegangsopsætning af højttalere gælder kun højttalere til brug med fjernsynet. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. Juster lydstyrke, bas, diskant og loudness, og forudindstil to højttalerkombinationer. Installation og opsætning LYDJUSTERING Foretag indstillinger for hver enkelt lytteprofil. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. Foretag standbyindstillinger Indstil fjernsynet til at skifte til standby efter en periode uden betjening. Se yderligere oplysninger i brugervejledningen. AUTO STANDBY Foretag standbyindstillinger for fjernsynet 2* Navigationsknap Projektor Hvis du har en Beo4 uden navigationsknap, eller din Beo4 ikke er indstillet til den korrekte tilstand, kan du ikke aktivere navigationsknappen. Se yderligere oplysninger i vejledningen til Beo4, eller kontakt din Bang & Olufsen forhandler. Hvis du har tilsluttet en projektor, men ikke en skærm, skal du slukke fjernsynet efter førstegangsopsætningen og derefter tænde det igen, før indstillingerne opdateres. BEMÆRK! Se yderligere oplysninger om fjernbetjeninger og førstegangsopsætning i brugervejledningen.

28 28 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen, på garantibeviset eller på emballagen. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innen for kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunn lag for å rette mangels krav mot for handler eller leverandør, og må bekostes av kjøper. Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-tv nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-tv nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-tv nettet. Alle produkter fra Bang & Olufsen overholder den gældende miljølovgivning i de lande, hvor produkterne sælges. Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Hvis produktet er udstyret med en jordet netledning (et 3-benet stik), skal det tilsluttes en stikkontakt med beskyttet jordforbindelse. Benet med jordforbindelse i strømstikket må ikke fjernes, da der er fare for elektrisk stød. Kontakt en elektriker, hvis der ikke er adgang til en stikkontakt med beskyttet jordforbindelse. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-d symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license under U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. U.S. Patent s 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; and 5,583,936

29 29

30

31

32

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af B&O PLAY produktet samt tilsluttet udstyr. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. BeoSound 5 Encore Kære kunde Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på  brugervejledninger. BeoSound 5 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. For at

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoSystem 3 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises, når fjernsynet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om nogle funktioner fra vejledningen Kom godt i

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere