Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014"

Transkript

1 3. og 4. årgang Side 1 af 207 Studieordning 2013/2014 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 3. og 4. årgang 2013/2014 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden

2 3. og 4. årgang Side 2 af 207 STUDIEORDNINGENS FÆLLESDEL...8 LÆRERUDDANNELSEN ZAHLE... 8 FAGENE I LÆRERUDDANNELSEN... 9 STUDIET SKEMATISK OPSTILLET...10 RESSOURCEFORDELING PÅ STUDIET...11 RAMMER OG VILKÅR FOR ORGANISERING AF UNDERVISNING OG FOR SAMARBEJDE MELLEM STUDERENDE OG UNDERVISERE/ADMINISTRATION...13 UGEPLANEN VEJLEDNING I FAGENE FORELÆSNINGER STUDIETURE EKSKURSIONER STUDIEBESKRIVELSER STUDIEGRUPPER SEMESTERPLAN OG ÅRSPLAN ANNONCERING AF OMLÆGNING/AFLYSNING AF UNDERVISNING PÅ PORTALEN KOMMUNIKATION MELLEM STUDERENDE OG UNDERVISERE/ADMINISTRATION RETNINGSLINJER FOR MAILKOMMUNIKATION LÆRERUDDANNELSE, IKT OG PÆDAGOGISK MEDIECENTER...17 UDDANNELSE, SKOLE OG DIGITALE MEDIER PÆDAGOGISK MEDIECENTER MEDIETÆNKNING ZAHLE LMS UDDANNELSESINSTITUTIONENS INTRANET (SHAREPOINT LMS PÅ PORTALEN (PORTAL.UCC.DK)) DET TRÅDLØSE NETVÆRK ARTIKELBASEN ZAHLE-ARTIKLER INFORMATIONSSØGNINGSKOMPETENCER OG BIBLIOTEKET FORMELLE ADGANGSKRAV TIL LÆRERUDDANNELSENS LINJEFAG...20 GENERELLE ADGANGSBESTEMMELSER REALKOMPETENCEVURDERING GYMNASIAL SUPPLERING ADGANGSGIVENDE GYMNASIALE FAG OG NIVEAUER TIL DE ENKELTE LINJEFAG LINJEFAGSVALG...23 FORSØGSORDNING - NATURFAG VALG AF 1. LINJEFAG (OBLIGATORISK LINJEFAG) VALG AF SPECIALISERINGSDEL KNYTTET TIL 1. LINJEFAG VALG AF 2. OG EVT. 3. LINJEFAG OPRETTELSE AF LINJEFAG OG SPECIALISERINGSDELE EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER...26 EKSAMEN OG PRØVER GENERELT EKSAMINATIONS- OG BEDØMMELSESTIDER GRUPPEEKSAMEN EKSAMINATIONSTID OG SKRIFTLIGT PRODUKT UDARBEJDET I GRUPPE EKSAMENSTERMINER INDSTILLING TIL EKSAMEN OG PRØVER FORMALIA FOR ALLE SKRIFTLIGE PRODUKTER GENINDSTILLING TIL EKSAMEN OG PRØVER SYGEEKSAMEN... 29

3 3. og 4. årgang Side 3 af 207 UREGELMÆSSIGHEDER SNYD PRØVEFORMER REDEGØRELSE FOR EKSAMENSGRUNDLAGET EKSAMEN I BACHELORPROJEKTET PRØVER PÅ GRUNDLAG AF GRUPPEPRODUKT SAMEKSAMEN LYDOPTAGELSER AF EGEN MUNDTLIGE EKSAMEN ANVENDELSE AF IT-UDSTYR VED SKRIFTLIGE PRØVER AFHOLDELSE AF EKSAMEN PRAKTIKBEDØMMELSE KLAGER OVER EKSAMEN/PRØVER KLAGER OVER PRAKTIKBEDØMMELSE KLAGER OVER UDDANNELSESINSTITUTIONENS AFGØRELSER I ØVRIGT NORMERET STUDIETID OG MAKSIMAL STUDIETID...34 NORMERET STUDIETID MAKSIMAL STUDIETID BORTVISNING FRA STUDIET OBLIGATORISKE FORHOLD...35 DELTAGELSESPLIGT INTERNE OBLIGATORISKE FORHOLD I FAG STATUSOPGØRELSE FOR OBLIGATORISKE FORHOLD I FAG SANKTIONER I FORBINDELSE MED MANGLENDE OPFYLDELSE AF DELTAGELSESPLIGTEN OG VED STUDIEINAKTIVITET MØDEPLIGT EVALUERING OG DOKUMENTATION...38 STUDIEPRODUKTER I FAGENE...38 LÆNGERE RAPPORT KORT RAPPORT SYNOPSIS REFLEKSIONSESSAY STILLET OPGAVE MUNDTLIGT OPLÆG DIGITALT DISKUSSIONSOPLÆG/SVAR PRAKTISK PRODUKT NORMALSIDER AFLØSNING FORMALIA FOR ALLE SKRIFTLIGE PRODUKTER ANONYMISERING HÆDERLIGHED OG SNYD I FORBINDELSE MED STUDIEPRODUKTER TVÆRGÅENDE OBLIGATORISKE ELEMENTER I UDDANNELSEN DET PÆDAGOGISKE ELEMENT I DE OBLIGATORISKE LINJEFAG (KALDET 0,2-SAMARBEJDET) INTROFORLØB ÅRSOPGAVEN TVÆRFAGLIGE PROJEKTER I UDDANNELSEN FORBEREDELSE OG EFTERBEHANDLING AF PRAKTIKKEN PÅ ALLE 4 ÅRGANGE DET TVÆRFAGLIGE FORLØB OM LÆSNING I FAGENE PÅ 1. ÅRGANG DET TVÆRFAGLIGE FORLØB PÅ 3. ÅRGANG KURSUS INDEN FOR DET PRAKTISK-MUSISKE FAGOMRÅDE DET TVÆRPROFESSIONELLE ELEMENT SKRIVECENTER ZAHLE...53

4 3. og 4. årgang Side 4 af 207 PROGRESSIONEN I UDDANNELSEN...53 STUDIETS INDHOLD SKEMATISK OPSTILLET...56 INTERNATIONALISERING I UDDANNELSEN...58 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER TILBUD I STUDIET...60 STUDIEVEJLEDNING KURSUS I SKRIVNING OG RETORIK KURSUS INDEN FOR DET PRAKTISK-MUSISKE FAGOMRÅDE FÆRDSELSLÆRE, INKLUSIVE FØRSTEHJÆLP SUNDHEDS-, SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSORIENTERING SVØMMELÆRERUDDANNELSEN ORLOV...66 ORLOV GENERELT BARSELSORLOV OVERFLYTNING FRA ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER OG TILKNYTTEDE DISPENSATIONSMULIGHEDER...67 OVERFØRSEL AF UDDANNELSESELEMENTER GENNEMFØRT VED EN ANDEN LÆRERUDDANNELSE MERIT FOR UDDANNELSESELEMENTER GENNEMFØRT VED EN ANDEN DANSK ELLER UDENLANDSK UDDANNELSESINSTITUTION FRITAGELSER AF HELBREDSMÆSSIGE GRUNDE OVERGANGSBESTEMMELSER...69 IKRAFTTRÆDELSE...69 LOVGRUNDLAG...69 FAGBESKRIVELSER...70 OBLIGATORISKE 72-ECTS LINJEFAG (1. LINJEFAG)...70 DANSK (DA)...70 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER MATEMATIK (MA)...76 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER NATURFAGLIGT FÆLLESFORLØB NATUR/TEKNIK ENGELSK (TOÅRIGT OBLIGATORISK LINJEFAG) (1. 2. ÅRGANG)...80 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER OBLIGATORISKE FAGS (1. LINJEFAG) SPECIALISERINGSDELE...86 DANSK (DAY) ALDERSSPECIALISERING MOD BEGYNDER- OG MELLEMTRIN...87 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER DANSK (DAÆ) ALDERSSPECIALISERING MOD MELLEM- OG SLUTTRIN...91 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER... 92

5 3. og 4. årgang Side 5 af 207 MATEMATIK (MAY) ALDERSSPECIALISERING MOD BEGYNDER- OG MELLEMTRIN...95 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER MATEMATIK (MAÆ) ALDERSSPECIALISERING MOD MELLEM- OG SLUTTRIN...99 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER FYSIK/KEMI SPECIALISERING (FK) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER FÆLLESFAG KRISTENDOMSKUNDSKAB/LIVSOPLYSNING/ MEDBORGERSKAB (KLM) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER PRAKTIK (PRK) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER KLAGEREGLER MERIT FOR PRAKTIK DE PÆDAGOGISKE FAG BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER ALMEN DIDAKTIK BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER ALMEN DIDAKTIK 1. ÅRGANG LOKALE BESTEMMELSER ALMEN DIDAKTIK 3. ÅRGANG PSYKOLOGI (PS) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER PÆDAGOGIK (PÆ) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER ECTS LINJEFAG ENGELSK (EN) (TOÅRIGT LINJEFAG, ÅRGANG) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER IDRÆT (ID) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER ECTS LINJEFAG BILLEDKUNST (BK) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER BIOLOGI (BI)

6 3. og 4. årgang Side 6 af 207 BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER DANSK SOM ANDETSPROG (DSA) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER FRANSK (FR) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER GEOGRAFI (GE) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER HISTORIE (HI) (36 ECTS-POINT) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER HJEMKUNDSKAB (HJ) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER KRISTENDOMSKUNDSKAB/RELIGION (KR/RE) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER MUSIK (MU) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER SAMFUNDSFAG (SA) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER SPECIALPÆDAGOGIK (SP) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER TYSK (TY) BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET (BA-PROJEKTET) BEKENDTGØRELSESTEKST LÆRERUDDANNELSENS PROFESSIONSBACHELORPROJEKT (BILAG 6) LOKALE BESTEMMELSER FOR PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET PÅ ZAHLE BILAG 1 VEDR. NATURFAGLIGT FÆLLESFORLØB OG SPECIALISERINGSDELE SUPPLERENDE FORSØGSBESKRIVELSE FOR NATURFAG PÅ LÆRERUDDANNELSEN LOKALE BESTEMMELSER FOR FÆLLESDELEN, DER GIVER UNDERVISNINGSKOMPETENCE I FAGET NATUR/TEKNIK BILAG 2 VEDR. FYSIK/KEMI SOM 36-ECTS LINJEFAG MÅL OG CKF FOR FORSØG MED NATURFAG LOKALE BESTEMMELSER

7 3. og 4. årgang Side 7 af 207 BILAG 3 VEDR. NATUR/TEKNIK SOM 36-ECTS LINJEFAG BEKENDTGØRELSESTEKST LOKALE BESTEMMELSER FOR NATUR/TEKNIK SOM 36 ECTS LINJEFAG

8 3. og 4. årgang Side 8 af 207 STUDIEORDNINGENS FÆLLESDEL LÆRERUDDANNELSEN ZAHLE er organiseret med et stærkt professionsfagligt sigte. Det vil sige, at alle forløb og komponenter i uddannelsen retter sig mod lærerarbejdet. På den ene side tilrettelægges studiet, så de studerende erhverver sig et højt fagligt niveau inden for de fag, de senere skal undervise i. Et højt fagligt niveau i læreruddannelsen er både karakteriseret ved faglig kompetence, undervisningskompetence og ved faglig nysgerrighed og engagement. På den anden side tilrettelægges studiet, så drøftelserne af, hvad det vil sige at være lærer og undervise børn, hele tiden er i spil, f.eks.: Hvilken erkendelse og hvilke handlemuligheder lægger undervisningsstoffet op til? Hvordan lærer børn? Hvilke metoder støtter deres læreprocesser? Hvilke metoder er gode at evaluere med? Hvilke vanskeligheder kan børn af forskellige grunde have? Dertil kommer, at de studerende gennem deres studium skal udvikle det udsyn og de kulturelle og sociale kompetencer, der kan støtte dem i rollen som fagpersoner i forhold til børns skolegang. Studieordningen sætter rammerne for dette arbejde. Studiet er organiseret, så hvert studieår kan ses som en sammenhængende helhed mellem linjefag og fællesfag, herunder praktik. En helhed hvor man som studerende har mulighed for at fordybe sig og for at afprøve og udvikle den form for fagligt samarbejde, der også er en vigtig bestanddel af lærerarbejdet. På et enkelt studieår har man almindeligvis kun ét linjefag, et eller to fællesfag samt praktik. Fagene arbejder periodisk tæt sammen i projektlignende aktiviteter, og som studerende hører man hjemme på et hold og i en studiegruppe. Hvert studieår er organiseret på nogenlunde samme måde med få fag ad gangen og en række gennemgående aktiviteter: fagundervisning, studiegruppearbejde, praktik med forberedelsesog efterbehandlingsuge - og en årsopgave, der bl.a. skal understøtte den studerendes udvikling hen imod det afsluttende bachelorprojekt på 4. år. Studiet er organiseret, så de enkelte studieår er beskrevet med en tydelig progression i forhold til de intellektuelle, praktiske og faglige kompetencer, lærerarbejdet fordrer. På lægges der i særlig grad vægt på, at denne progression har praktikken og den studerendes lærerfaglige udvikling som udgangs- og omdrejningspunkt. Hvert studieår har sin egen overskrift: et årgangstema med fokus på lærerens opgave og ansvar. Desuden er der til hvert studieår knyttet kompetencebeskrivelser i relation til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og i relation til praktikprodukt og årsopgave. Progressionen skal ikke forstås som en trappe, hvor man trinvis bevæger sig frem, men snarere som en spiral, hvor man hele tiden forholder sig til det hele, men hen ad vejen arbejder med mere dybde og mere sans for kompleksiteten. Hvilke typer forventninger og kompetencer, der sættes i fokus på de enkelte år, fremgår af studieordningens fællesdel, mens den konkrete indholdsmæssige udfoldelse fremgår af studieordningens fag- og forløbsbeskrivelser. Ledelsen på.

9 3. og 4. årgang Side 9 af 207 FAGENE I LÆRERUDDANNELSEN Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (Lov nr. 579 af 09/06/2006) indeholder nedenstående fagrække. Skemaet er opstillet, så det kan ses, hvordan fagene læses og udbydes på Læreruddannelsen Zahle. På læreruddannelsen Zahle udbydes alle linjefag undtagen materiel design. LINJEFAG Obligatoriske linjefag 72 ECTS linjefag 36 ECTS linjefag Dansk (DA) 1. år Aldersspecialisering - 2. år: Begynder-/mellemtrin (DAy) eller Mellem-/sluttrin (DAæ) Matematik (MA) 1. år Aldersspecialisering - 2. år: Begynder-/mellemtrin (MAy) eller Mellem-/sluttrin (MAæ) Naturfagligt fællesforløb (Natur/teknik) 1. år Aldersspecialisering - 2. år: Fysik/kemi (FK) Geografi (GE) Biologi (BI) Forsøgsordning vedr. naturfag, jf. bilag 1-3 til studieordningen Engelsk over 2 år Udbudt på 3. år over 2 år: Engelsk (EN) Idræt (ID) Udbudt på 3. eller 4. år: Billedkundskab (BK) Biologi (BI) Dansk som andetsprog (DSA) Fransk (FR) Fysik/kemi (FK) (Forsøg) Geografi (GE) Historie (HI) Hjemkundskab (HJ) Kristendomskundskab/ religion (KR-RE) Musik (MU) Natur/teknik (NT) (Forsøg) Samfundsfag (SA) Specialpædagogik (SP) Tysk (TY) Udbudt på 4. år: Dobbeltspecialisering: DAy, DAæ, MAy, MAæ, FK Alle 4 år: Praktik (PRK) FÆLLES FAG 1. år: 2. år: Kristendoms- Psykologi (PS) kundskab/livs- oplysning/ medborgerskab (KLM) Almen didaktik (AD) (2012) 3. år: Almen didaktik (AD) Pædagogik (PÆ) 4. år Professionsbachelorprojekt

10 3. og 4. årgang Side 10 af 207 STUDIET SKEMATISK OPSTILLET Oversigt med tre linjefag 1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår Naturfag, dansk, matematik, engelsk X X Etårigt linjefag X Etårigt linjefag X Praktik X X X X KLM X Psykologi X Pædagogik X Almen didaktik X (2012) X Bachelorprojekt X Oversigt med to linjefag 1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår Naturfag, dansk, matematik, engelsk X X Toårigt linjefag X X Praktik X X X X KLM X Psykologi X Pædagogik X Almen didaktik X (2012) X Bachelorprojekt X

11 3. og 4. årgang Side 11 af 207 RESSOURCEFORDELING PÅ STUDIET Linjefag Obligatoriske linjefag (72 ECTS) Fællesforløb/1. år: 240 lektioner Specialiseringsdel/2. år: 240 lektioner 72 ECTS linjefag 240 lektioner pr. år (i alt: 480 lektioner) 36 ECTS linjefag 240 lektioner Fælles fag Alle 4 år: Praktik (PRK) 1. år: 7,5 ECTS-point 4 uger 2. år: 10,5 ECTS-point 5 uger 3. år: 7,5 ECTS-point 7 uger: år: 10,5 ECTS-point 7 uger 1. år: Kristendomskundskab/ livsoplysning/ medborgerskab (KLM) 17 ECTS-point 112 lektioner Almen didaktik (AD) 11 ECTS-point 73,33 lektioner (Årgang 2012) 2. år: Psykologi (PS) 11 ECTS-point 73,33 lektioner 3. år: Almen didaktik (AD) 11 ECTS-point 73,33 lektioner Pædagogik (PÆ) 11 ECTS-point 73,33 lektioner 4. år: Professionsbachelorprojektet 10 ECTS-point Om ECTS ECTS-point (European Credit Transfer and Accumulation System) betegner den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et element i studiet (f.eks. et linjefag) udgør. ECTS-point er ikke et udtryk for det faglige niveau eller sværhedsgrad, men betegner udelukkende den arbejdsindsats, der må påregnes for at gennemføre det givne element i studiet. 1 ECTS svarer til arbejdstimer for den studerende. Arbejdstid kan f.eks. være deltagelse i undervisning, forberedelse til undervisning, opgaveskrivning eller anden studieaktivitet, der påkræves i det givne element i studiet. 30 ECTS-point svarer til arbejdsbelastningen i et semester, og 60 point svarer til en studerendes fuldtidsarbejde i et år. Dette svarer det til ca arbejdstimer.

12 3. og 4. årgang Side 12 af 207 Vejledning i fagene Til studiets enkelte fag er der afsat tid til vejledning. Derudover er der afsat tid til vejledning i tilknytning til praktikgrupperelaterede opgaver. Organiseringen af vejledningen aftales mellem de studerende og underviseren på det enkelte hold.

13 3. og 4. årgang Side 13 af 207 RAMMER OG VILKÅR FOR ORGANISERING AF UNDERVISNING OG FOR SAMARBEJDE MELLEM STUDERENDE OG UNDERVISERE/ADMINISTRATION [Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, BEK nr. 562 af 01/06/ og 4] Ugeplanen Vejledning i fagene Forelæsninger Studieture Ekskursioner Studiebeskrivelser Studiegrupper Semesterplan og årsplan Annoncering på Portalen af omlægning/aflysning af undervisning Kommunikation mellem studerende og undervisere/administration Retningslinjer for mailkommunikation Ugeplanen Ugeplanen er en overordnet oversigt over uddannelsesaktiviteterne på uddannelsen som helhed for et helt studieår: august til juli. Planen er inddelt i uger for hver årgang og er tænkt som et koordinationsværktøj i den overordnende uddannelsesplanlægning. Ugeplanen udarbejdes af ledelsen og behandles i uddannelsesinstitutionens rådgivende instanser. Ugeplanen ligger på Portalen. Vejledning i fagene Til studiets enkelte fag er der afsat tid til vejledning. Derudover er der afsat tid til vejledning i tilknytning til praktikgrupperelaterede opgaver. Forelæsninger En forelæsning er en særlig undervisningsform, der retter sig mod større grupper af studerende. På studiets 1. år indgår forelæsninger i 1. linjefag og i Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM) se nærmere herom på Portalen. Når særlige forhold taler for det, kan uddannelsen tilrettelægges, så andre dele af studiet gennemføres som forelæsninger. Dette kunne f.eks. være i form af gæsteforelæsninger ved udefra kommende forelæsere. Studieture En studietur er en undersøgende eller afprøvende undervisningsaktivitet, som i form af internatophold er flyttet væk fra uddannelsesinstitutionen. Ofte vil studieture gå til udlandet eller andre dele af landet. De kan have et fagligt og/eller et fagdidaktisk fokus. Studieture er ikke obligatoriske, men dele af de aktiviteter, som knyttes hertil, kan være obligatoriske, jf. det enkelte fags fagbeskrivelse. Disse obligatoriske krav skal dog altid tillige kunne opfyldes på uddannelsesinstitutionen. Ekskursioner En ekskursion er en undervisningsaktivitet, som er forlagt til lokaliteter uden for uddannelsesinstitutionens normale undervisningslokaliteter. Ekskursioner kan være

14 3. og 4. årgang Side 14 af 207 obligatoriske, dette vil fremgå af det enkelte fags fagbeskrivelse. Den studerende skal selv betale alle udgifter, der er knyttet til ekskursionen, dog kan uddannelsesinstitutionen i særlige tilfælde betale udgifter til guider og oplægsholdere fra eksterne samarbejdspartnere. Studiebeskrivelser Studieordningen er den juridiske tekst, der fastlægger de nærmere regler for og udtrykker de kompetencemål, som den studerende skal opfylde efter endt uddannelse. Studiebeskrivelserne er en eksplicitering heraf de beskriver med langt højere detaljeringsgrad, hvad der er uddannelsens indhold, og hvorledes dette organiseres. Studiebeskrivelserne er forpligtende for samarbejdet mellem den studerende og dennes undervisere. Studiebeskrivelserne revideres løbende. Studiebeskrivelserne er tilgængelige på fagenes sider på Portalen. Studiegrupper skal uddanne lærere til en folkeskole, som stiller øgede krav til faglige, pædagogiske og kommunikationsmæssige kompetencer. Derfor stiller uddannelsen krav til den studerende både på det faglige og pædagogiske område og i forhold til samarbejds- og samværsformer. Studiegrupper dannes i de første uger af studieåret. En studiegruppe er på 3-4 studerende. Studiegruppen vil være rammen for mange af de gruppeaktiviteter, som er en del af studiet. Studiegruppen kan samtidig være lig med praktikgruppen. Studiegrupper kan opløses, hvis særlige grunde taler herfor. Semesterplan og årsplan I alle fag udarbejdes semesterplaner og/eller årsplaner. Dette sker i et samarbejde mellem studerende og undervisere. Semesterplaner og årsplaner fremmer overskueligheden i studiet, sikrer kontinuiteten ved evt. skift af underviser og sikrer de studerendes mulighed for indflydelse på undervisningens indhold og tilrettelæggelse. Semesterplan/årsplan Semesterplanen/årsplanen er en overordnet plan for alle studieaktiviteter i faget for det pågældende semester eller for hele året. Planen indeholder: Datoer og tidspunkter for undervisningens placering Tematiske overskrifter over indholdet i undervisningen jf. fagets studieordning Tidspunkter for aflevering af obligatoriske produkter i faget Tydeliggørelse af, hvordan årgangstemaet og kompetencemålene i beskrivelsen af progressionen i uddannelsen er implementeret i årets forløb Litteraturliste med grundbøger/-tekster, der anvendes i faget Ved studieårets begyndelse præsenterer fagets underviser(e) planen for holdet. Planen aftales endeligt mellem studerende og underviser(e) og lægges i holdets kursusrum i StudieZonen på Portalen. Semesterplanen/årsplanen er tillige det grundlag, som underviserne tager udgangspunkt i, når der 15. december henholdsvis 15. april gøres status over de studerendes opfyldelse af obligatoriske forhold i fagene. Udarbejdes semesterplan, skal denne foreligge senest 15. september for efterårssemestret og senest 20. december for forårssemestret.

15 3. og 4. årgang Side 15 af 207 Udarbejdes årsplan skal denne foreligge senest 15. september. Forløbsplan Gennem året udarbejder det enkelte fags underviser(e) detaljerede forløbsplaner for studieforløbene faget. Forløbsplanerne er et samarbejdsværktøj mellem den studerende og fagets underviser(e). Forløbsplanerne indeholder: Datoer og tidspunkter for undervisningens placering Beskrivelse af undervisningens mål og indhold Beskrivelse af arbejdsformerne i de enkelte forløb Redegørelse for de studerendes forventede forberedelse, herunder hvilken litteratur der forventes læst Forløbsplanerne justeres løbende i samarbejde mellem studerende og underviser(e) og lægges i holdets kursusrum i StudieZonen på Portalen. Annoncering af omlægning/aflysning af undervisning på Portalen Omlægning eller aflysning af undervisning meddeles via meddelelse i holdets kursusrum i StudieZonen på Portalen, så snart underviseren har mulighed herfor. Aflysning grundet sygdom eller anden tjenstlig forpligtelse medfører ikke erstatningstimer, med mindre aflysningen er af et større omfang, og det er aftalt med ledelsen. Kommunikation mellem studerende og undervisere/administration En væsentlig del af kommunikationen mellem studerende og undervisere/administration foregår digitalt. Den studerende får ved optagelse på uddannelsen et log on og password til Læreruddannelsen Zahles studieintranet, UCC Portalen. Dette giver adgang til intranettets fælles dele og til de kursusrum, som den studerende aktuelt er tilknyttet. Det påhviler den studerende at overholde gældende lov om ophavsret samt persondataloven i sin brug af digitale materialer på Portalen. Dette gælder dels ved egen brug og dels ved evt. videregivelse til udenforstående. Der henvises til: Bekendtgørelse af lov om ophavsret - Lbk. nr. 202 af 27. februar 2010 Persondataloven lov nr 429 af 31/05/2000 Retningslinjer for mailkommunikation Den studerende får ved studiestart en UCC mailkonto. Det påhviler underviseren på de enkelte hold at aftale nærmere retningslinjer for, hvorledes kommunikationen via mail skal foregå. Disse aftaler bør dog så vidt muligt følge denne mailpolitik/-etik: Mails til undervisere og administration kan ikke forventes besvaret i weekender, helligdage eller i ferier samt på tidspunkter, hvor uddannelsesinstitutionen er lukket Mails kan under normale omstændigheder forventes besvaret inden for 2 normale arbejdsdage Det bør altid overvejes, om alle adressater til en mail reelt har behov for mailens informationer informationsstrømmen kan nemt blive overvældende Mail til alle (ansatte og studerende) er kun tilladt for ledelse og administration. Misbrug kan medføre indskrænkning af digitale rettigheder

16 3. og 4. årgang Side 16 af 207 I den digitale kommunikation via mail anvendes kun UCC mail Er man forhindret i at bruge UCC mail i mere end 2 arbejdsdage, bør autosvar tilsluttes Det påhviler den studerende at holde sig opdateret via Portalen og UCC mail og på alle hverdage logge sig på intranet og mail. Kommunikationen mellem den studerende og uddannelsesstedet foregår kun via UCC-Portalen og UCC-mailen.

17 3. og 4. årgang Side 17 af 207 LÆRERUDDANNELSE, IKT OG PÆDAGOGISK MEDIECENTER [Jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, BEK nr. 562 af 01/06/ Stk. 1 og 2] Uddannelse, skole og digitale medier Digitale medier spiller en stadig stigende rolle og øver stærk indflydelse på både kommunikation og sociale relationer i samfundet. De digitale medier udgør en udfordring, men stiller også nye muligheder til rådighed for uddannelserne. Dertil kommer, at nutidens børn og unge anvender digitale medier så som mobiltelefoner og internet som en naturlig og integreret del af deres dagligliv. Dette stiller skolen over for nye udfordringer i forbindelse med undervisning og læring. Som lærer gælder det derfor om at være i stand til at anvende digitale medier i forbindelse med undervisning, når det er formålstjenligt. Læreruddannelsen skal derfor bidrage til, at man som studerende både får de relevante forudsætninger for at anvende digitale medier i forbindelse med studiet, men også at man som færdig lærer har de nødvendige forudsætninger både pædagogisk og praktisk for at vurdere anvendelsen af digitale medier i forbindelse med undervisning. På arbejder vi til stadighed på at virkeliggøre en progressionstænkning vedr. digitale medier, som går fra personlig anvendelse i begyndelsen af studiet til professionel pædagogisk anvendelse ved afslutningen. Denne progressionstænkning udvikles på mange måder gennem vejledning, kurser og udviklingsarbejder og er desuden i tråd med Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning på dette punkt (se evt. Det forventes, at den studerende møder op med elementære kompetencer på it- og medieområdet og har adgang til en pc og internet. Pædagogisk Mediecenter Pædagogisk Mediecenter på Zahle (PMZahle) understøtter anvendelsen af digitale medier i læreruddannelsen. Formålet med Pædagogisk Mediecenter er at understøtte undervisningen og de studerendes muligheder for selvstudier at kvalificere de studerendes handle- og informationskompetence i relation til deres kommende profession at sikre tilgængelighed for både studerende og undervisere i relation til anvendelsen af digitale medier Pædagogisk Mediecenter befinder sig i kælderen modsat kantinen i lokale K01. Her finder man en "mediekiosk", hvor man kan henvende sig, når man skal låne udstyr, få vejledning i brug af programmer eller sparring i forhold til anvendelse af digitale medier i forbindelse med undervisning eller studier. Dette tilbud gælder både studerende og undervisere. Pædagogisk Mediecenter tager sig generelt ikke af tekniske it-opgaver i forbindelse med computere eller netværk. Her henvises til Professionshøjskolen UCCs servicedesk, eller Mediecentret løser mindre akutte opgaver i forbindelse med undervisning - når det drejer sig om projektorer, printere, bærbare og IWB, som ikke kan komme på nettet eller koble op til en projektor. Medietænkning Mediecenteret er bygget op over en medietænkning, der omhandler følgende områder:

18 3. og 4. årgang Side 18 af 207 Medie-A er det almene medieområde Medie-X er det mediepædagogiske eksperimentarium Medie-S arbejder med spil og læring Medie-A, det almene medieområde beskæftiger sig med de mediekompetencer, som alle studerende og kommende lærere skal have for at kunne løse medieorienterede opgaver i studiet og senere som lærere i folkeskolen. Medie-A udgør således det almene rum, hvor didaktiske refleksioner og praktisk og praksisrettet anvendelse af it og medier kan bringes i spil. Medie-X udgør det eksperimentelle rum, hvor didaktiske refleksioner og praktisk og praksisrettet anvendelse af it og medier kan bringes i spil. Medie-S giver i samarbejde med professionelle spiludviklere de studerende mulighed for sammen med deres undervisere at afdække muligheder for læring i en spilverden, der sædvanligvis ikke hører hjemme i skolen. Pædagogisk Mediecenter udbyder en række kurser, der annonceres på Portalen og ofte indgår som en integreret del af undervisningen i fagene. Målet er, at de studerende erhverver sig et grundigt kendskab til it- og mediedidaktik og dermed forudsætninger for at vide, hvordan og hvornår det er opportunt at anvende digitale medier i forbindelse med undervisning og læring, og at de studerende får mulighed for at udvikle deres innovative kompetencer samt mulighed for at være en del af et udviklingsteam. Fysisk består Pædagogisk Mediecenter af undervisningsområder indrettet på 2. sal omkring salen, ligesom der er værksteder i musik og billedkunst. På 2. sal er der instruktions- og værkstedslokaler. I kælderen findes Mac med dualboot (Windows og Mac), og der desuden et computerrum i lokale K03. Zahle LMS uddannelsesinstitutionens intranet (SharePoint LMS på Portalen (portal.ucc.dk)) Pædagogisk Mediecenter tager sig også af s LMS (Learning Management System), som er uddannelsesinstitutionens pædagogiske læringsplatform og dermed den primære kommunikationskanal mellem studerende, lærere og fag. Herefter kaldet StudieZonen. Alle hold oprettes på StudieZonen med et holdkursus og med deres undervisere som administratorer af rummet. StudieZonen er den platform, hvor samarbejdet i og omkring holdet sker digitalt. Kurset anvendes til kommunikation mellem studerende indbyrdes og undervisere og studerende, til formidling af digitale ressourcer og til digitale afleveringer. På StudieZonen er der adgang til Pædagogisk Mediecenters ressourceportal, hvor der er links til Bibliotekets hjemmeside Artikelbase Booking af udstyr UNI-login Streaming server, herunder: o Dokumenteret undervisning o Podcast fra foredrag og forelæsninger o Videovejledninger o Audiovejledninger

19 3. og 4. årgang Side 19 af 207 Det trådløse netværk Som studerende på har man adgang til Professionshøjskolen UCC's trådløse netværk. Artikelbasen Zahle-artikler stiller en digital artikelbase til rådighed. Her tilføjer underviserne artikler og gør dem tilgængelige for studerende til download. Informationssøgningskompetencer og biblioteket En vigtig forudsætning både for at gennemføre en læreruddannelse og for at arbejde som lærer er gode informationssøgningskompetencer. råder over et bibliotek, hvis bibliotekarer kan hjælpe studerende med at blive dygtige til informationssøgning og til at skaffe sig den viden, de har brug for. Biblioteket omfatter både fagbøger, tidsskrifter og undervisningsmaterialer for folkeskolen samt et udvalg af digitale undervisningsmaterialer. På biblioteket er der desuden arbejdspladser, hvor man kan studere og arbejde sammen med medstuderende, ligesom der er computerarbejdspladser til både informationssøgning og andet arbejde. Samtlige materialer er registreret i UCC-bibliotekernes base, som giver adgang til at søge og reservere i Zahlebibliotekets samling samt i UCC-bibliotekernes samlede bestand. Søgning, reservering og fornyelse af lån kan desuden foretages over nettet.

20 3. og 4. årgang Side 20 af 207 FORMELLE ADGANGSKRAV TIL LÆRERUDDANNELSENS LINJEFAG [Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, BEK nr. 562 af 01/06/ , 38, 39-41, bilag 5] Generelle adgangsbestemmelser Realkompetencevurdering Gymnasial supplering Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer til de enkelte linjefag Generelle adgangsbestemmelser De gymnasiale fag, niveauer og karakterkrav, der er adgangsgivende til de enkelte linjefag, kan ses under afsnittet Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer til de enkelte linjefag. For adgang til de enkelte linjefag i uddannelsen gælder, at den studerende i et eller flere af de adgangsgivende gymnasiale fag til det pågældende linjefag har opnået karakteren 7 (7- trinsskalaen) på B-niveau eller karakteren 02 (7-trinsskalaen) på A-niveau. Karakteren skal være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter i det pågældende fag. Dog gælder for adgang til linjefaget dansk, at den studerende skal have dansk på gymnasialt A-niveau og have opnået mindst 7 (7-trinsskalaen). Karakteren skal være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter i det pågældende fag. Særligt for billedkunst, hjemkundskab og materiel design gælder, at den studerende i et eller flere af de adgangsgivende gymnasiale fag har opnået karakteren 02 (7-trinsskalaen) på B- niveau eller karakteren 7 (7-trinsskalaen) på C-niveau. Realkompetencevurdering Studerende, der ikke opfylder de formelle adgangskrav til et linjefag, kan af uddannelsesinstitutionen gives adgang til det pågældende linjefag, hvis institutionen efter en realkompetencevurdering skønner, at den studerende har de nødvendige faglige kvalifikationer for at følge niveauet i undervisningen. Studerende, der ønsker en realkompetencevurdering, skal ansøge uddannelsesinstitutionen herom. Ansøgningen skal indeholde: en begrundet redegørelse for at ansøge om realkompetencevurdering en argumentation for, at egne kompetencer modsvarer de formelle kompetencekrav en redegørelse for, hvorledes egne kompetencer er opnået dokumentation for egne kompetencer Ansøgere kan indkaldes til en samtale i forbindelse med realkompetencevurderingen. Ansøgning om realkompetencevurdering for optagelse på 1. linjefag (obligatoriske linjefag) med tilknyttet specialiseringsdel skal sendes til studiekontoret umiddelbart efter optagelse, jf. den frist, som annonceres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Frist for ansøgning til øvrige linjefag er efteråret på 2. studieår, nærmere tidsfrist vil blive annonceret på Portalen. Uddannelsesinstitutionen meddeler den studerende resultatet af realkompetencevurderingen skriftligt. I henhold til LBK nr af a. kan afgørelser om anerkendelse af kompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering efter 7, stk. 2, og 15 a, stk. 1, for så vidt

Studieordning 2014/2015 Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 4. årgang 2014/2015

Studieordning 2014/2015 Læreruddannelsen Zahle Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 4. årgang 2014/2015 Studieordning 2014/2015 Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder for 4. årgang 2014/2015 Zahle på UCC Portalen Zahle på UCC hjemmesiden Side 1 af 207 STUDIEORDNINGENS FÆLLESDEL...8 LÆRERUDDANNELSEN

Læs mere

Zahle på UCC Portalen. Zahle på UCC hjemmesiden

Zahle på UCC Portalen. Zahle på UCC hjemmesiden Studieordning 2013/2014 Side 1 af 165 Studieordning 2013/2014 Meritlæreruddannelsen og enkeltfag på Professionshøjskolen UCC OBS! Denne studieordning gælder kun for merit- og enkeltfagsstuderende, der

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse 1. Overordnede kriterier for samtlige mål og CKF er Den faglige,

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

STUDIEORDNING for læreruddannelsen 2008

STUDIEORDNING for læreruddannelsen 2008 STUDIEORDNING for læreruddannelsen 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMEN DEL 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens opbygning og omfang... 7 3. Praktikkens tilrettelæggelse... 8 4. Professionsbachelorprojektet...

Læs mere

Min læreruddannelse. Indhold:

Min læreruddannelse. Indhold: Min læreruddannelse Indhold: Læreruddannelsen..... side 2 Min læreruddannelse.. side 3 Læreruddannelsens fag... side 5 Adgangskrav til linjefag...... side 8 Optagelseskrav side 12 Realkompetencevurdering....

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen

Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag...5 Læreruddannelsens grundlag...5 Seminariets studieordning...5 Uddannelsens formål

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

studieordning læreruddannelsen i Århus

studieordning læreruddannelsen i Århus studieordning 2010 læreruddannelsen i Århus Studieordning 2010 for læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen i Århus Studieordning 2010 Gælder for studerende, der i august 2010 eller tidligere

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2017 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i september/oktober

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING Meritlæreruddannelsen 2012 2 Almen del 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens indhold og omfang... 6 2.1 Samlæsning... 6 3. Praktikkens

Læs mere

University College Sjælland. Studieordning. Meritlæreruddannelsen 2008 loven

University College Sjælland. Studieordning. Meritlæreruddannelsen 2008 loven University College Sjælland Studieordning Meritlæreruddannelsen 2008 loven 1 Retsgrundlag for meritlæreruddannelsen Studieordningen for meritlæreruddannelsen i, Professionshøjskolen UCSJ, er udarbejdet

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Kurser og frivillig undervisning... 161 Kursus indenfor folkeskolens timeløsefag... 161

Kurser og frivillig undervisning... 161 Kursus indenfor folkeskolens timeløsefag... 161 Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for læreruddannelsen... 4 Læreruddannelsens studieordning... 4 Læreruddannelsens formål og mål... 4 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Almen del... 4 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens opbygning og fagenes omfang...

Læs mere

Studieordning 2012. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 Læreruddannelsen University College Lillebælt Læreruddannelsens lovgrundlag... 3 Overordnede mål for læringsudbytte... 3 Læreruddannelsen på University College Lillebælt... 5 Profiler...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for 1.... 5 2. Studieordningens opbygning... 6 Hoveddel A: Generelle bestemmelser for... 6 Hoveddel B: Bestemmelser for uddannelsens enkelte moduler:... 6 3. Fagene i læreruddannelsen...

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - suppleringskurser Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4. Læreruddannelsens studieordning...4. Læreruddannelsens formål og mål...4

Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4. Læreruddannelsens studieordning...4. Læreruddannelsens formål og mål...4 Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4 Læreruddannelsens studieordning...4 Læreruddannelsens formål og mål...4 Læreruddannelsen ved Professionshøjskolen UCN...5 Uddannelsens omfang...6

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

VIA Læreruddannelsen Skive

VIA Læreruddannelsen Skive VIA Læreruddannelsen Skive VIA University College Enkeltfag 2016 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med start i august/oktober

Læs mere

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb

Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne - 1½ årigt fleksibelt forløb Udgave af 15. januar, 2016 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder Gør en forskel VIA Læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen med de mange muligheder VIA Læreruddannelsen Om Læreruddannelsen På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 11. juni 2013/mrl Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne i Aarhus) Denne lokale studieordning er et supplement til

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Læreruddannelserne Metropol. Studieordning 2011

Læreruddannelserne Metropol. Studieordning 2011 Læreruddannelserne Metropol Studieordning 2011 1 Indhold 1 Indledning... 4 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 3 Antal lektioner og vejledningstimer... 7 4 Progression i uddannelsen... 9 5 Adgang

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen ved Professionshøjskolen

Læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen ved Professionshøjskolen Indholdsfortegnelse Læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen ved Professionshøjskolen UCN... 4 Retsgrundlaget for læreruddannelsen og meritlæreruddannelsen... 5 Læreruddannelsens og meritlæreruddannelsens

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for 1.... 6 2. Studieordningens opbygning... 7 Hoveddel A: Generelle bestemmelser for... 7 Hoveddel B: Bestemmelser for uddannelsens enkelte moduler:... 7 3. Fagene i læreruddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere