Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3100/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Leder Korpsånd oppefra og ned Officer og politiker Smykkefirma blæser til kamp 14 dage med surt som sødt PNBTN besøg ved Ravlunda Skjutfält Brutal Cross Finderup Nyt om personel Den første Verdenskrig Prinsens Livregiments Soldaterforening Danmark leder stor NATO styrke Dragonforeningerne Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: Tommy Bruhn. JDR holdet fra Danmarks mesterskaberne i militær femkamp. Læs mere i lederen og på regimentets hjemmeside. OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund. 28. september deltager jeg i CH HOK chefmøde. Jeg regner ved dette møde at blive orienteret om status i behandlingen af forligsimplementeringsarbejdet. Hvordan skal JDR sættes sammen i den nye struktur, hvor mange bataljoner skal vi have og hvordan bliver de sammensat? Skal vi med 34 kampvogne have to eller tre eskadroner? Efter regimentsparaden 30. oktober samler jeg officerer og befalingsmænd til en orientering om status. Ved de afholdte DMI-mesterskaber i militær 5-kamp på Dragonkasernen september klarede vores repræsentanter det fornemt. Brian Dåsbjerg og Katrine Andersen vandt henholdsvis mændenes og kvindernes individuelle mesterskaber og i OB-klassen blev Henrik Lassen DMImester. Mændene og damerne tog også holdmesterskaberne samt herrernes OB-mesterskab. Herudover var der mange andre fornemme resultater fra vores udøvere, som mit indlæg ikke kan rumme. Find dem på vores hjemmeside. Holdet repræsenterede regimentet på fornemste vis. I tiden siden sidste udgivelse af Dragonen, har jeg fået BSC MJ i dialog om at udarbejde en udviklingsskitse for Dragonkasernen frem mod Vi har en smuk og velholdt kaserne, men med stadig mere udrustning og større og flere køretøjer er der behov for også at kigge fremad. Med de foreløbige udmeldinger vedrørende muligheder for nybygninger i den kommende forligsperiode, har jeg midlertidigt sat opgaven på stand by. To unge dragonofficerer rejser i bladet spørgsmål om korpsånden ved regimentet. Skal det komme oppe- eller nedefra? Jeg har læst et udmærket VUT-I eksamensprojekt fra i år, udarbejdet af fem af de unge officerer ved regimentet, der rejser de samme spørgsmålstegn og kommer med konkrete forslag til udviklingen af korpsånden ved regimentet. Der peges på, at det tværfaglige samarbejde, kendskab til hinanden og tiden til at mødes i social ramme stille og roligt er løbet ud i sandet. Vores værdigrundlag er udvisket. Jeg kan vælge at komme med forklaringer, men det vil jeg ikke. Jeg vælger at tage handsken op, da det falder i tråd med mine egne observationer. Hvad er en Dragon og hvad, er vores kendetegn? For mig er der ikke tvivl om, at vi med vores historiske tilknytning til rytteriet, opklarings- og pansertropperne har været og bør være præget af snarrådighed, hurtighed, evnen til at føre og turde træffe hurtige og rigtige beslutninger under vanskelige forhold på de afgørende tidspunkter samt professionalisme. Har vi et fælles værdigrundlag? Hvordan har vi omsat HOK s Mission, Vision og Strategi (MVS) på lokalt plan og har vi behov for det? Hvor ligger snitflader mellem brigaderne og regimentet? Spørgsmålene er mange og svarene forskellige. Jeg har drøftet det med bataljonscheferne og vi vil initiere de første trin i fastlæggelsen af svarene, men for at værdigrundlaget skal være forankret ved regimentet, er det en lang proces, vi skal igennem. Det vil involvere alle. Vores enheder, officers-, ritmester-, LT-gilde, soldaterforeninger, reserve- og pensionerede officerer og civile ved regimentet. Ressourcer og formål skal være afpasset efter hinanden. Det er mit mål at besøge vores udsendte enheder en gang i deres 6 måneders udsendelsesperiode. Det glippede i KFOR i foråret. Jeg fik besøgt vores KVGDEL i ISAF i juni/juli i slutningen af deres periode. Belært af erfaring startede planlægningen af besøg i andet halvår derfor straks i august, med det formål at få et besøg så tæt op ad midtvejsmødet med de pårørende som muligt. Der er fastlagt besøg til KFOR i uge 45. Besøg til ISAF i 2. halvår er på grund af restriktioner ikke uden problemer. Er der behov for ændring af regimentets procedurer, tager jeg gerne imod konstruktive forslag også dette vil jeg tage op med bataljonscheferne. 3

4 Korpsånd oppefra og ned Af MJ T. Schmidt og KN S.Ø. Eriksen, CH og NK MechInfCoy KFOR hold 21. T. Schmidt og S.Ø. Eriksen: Grundlaget for denne artikel udspringer af den tilsyneladende manglende interesse fra regimentets side i forbindelse med vores afrejse til Kosovo. Der blev godt nok afholdt et fantastisk pårørendearrangement af regimentet, som mange pårørende sidenhen har rost meget. Tak for det! Det kan derfor undre én, at regimentet ikke så et behov for at ønske soldaterne og førerne i KMP en god tur. Der var ingen samlet afsked, ingen afskedsbesøg på kontoret, ingen telefonopkald eller tilstedeværelse fra regimentet side i forbindelse med vores afrejse til Kosovo. Enkelte fra vores egen bataljon var frivilligt mødt op for at sige farvel og god tur, og i denne forbindelse vil vi gerne sige de enkelte mange tak for at I kom. Da vi lidt slukøret kom ned og afløste vores dragonkollegaer ved Bulldog MechInfCoy fra Hold 20, fortalte de, at de ikke havde hørt fra regimentet i det halve år de havde været udsendt. Jovist, pårørende arrangementer var blevet afholdt som noget udadtil. Indadtil havde de ikke modtaget noget. Hmm måske er vi ved MechInfCoy KFOR Hold 21 heldige at modtage noget! 4

5 S.Ø. Eriksen For et år siden skrev jeg en lille holdningsartikel i netop dette blad. Jeg må glædelig konstatere at JDR kan blive et bedre sted. Vores udstillingskampvogne er ved at blive malet, CAF har ændret sine priser og bibeholdt kvaliteten. Oprydning på diverse steder pågår, vagten er blevet reduceret og ikke mindst ser man flere folk med baretten på de rette steder med det rette formål. Man kan så spørge, om disse ting ikke ville være sket alligevel. Det ville de sikkert engang! Den almene drift af kasernen vil vi ikke blande os i, men derimod den korpsåndsmæssige drift. I forbindelse med et civilt studieprojekt skrev jeg omkring korpsånd i forsvaret. Og i særdeleshed ved JDR. En af konklusionerne var desværre, at korpsånd ikke længere kommer oppefra og ned, men nedefra og op. Man er først og fremmest udsendt med sin deling, kompagni og bataljon, inden man er udsendt som dragon. Dette er ret uheldig, da netop samvirket mellem grupper, delinger og kompagnier bliver forstærket og styrket ved at man har noget fælles at samles om. Hvis det ikke kommer oppefra og ned, må chefer, delingsfører og evt. gruppefører selv finde på noget for at styrke fællesskabet på. Nogen vil kunne huske den stærke korpsånd, der herskede i den gamle opklaringsbataljon. Da den blev lukket, ville man også lukke for korpsånden, herunder skulle estandarter og mærker fjernes. Noget af det blev bibeholdt, men selv i dag kan man møde kollegaer, der som munke lever i fortiden og ikke vil have genindført nogle af de ting man kunne styrke korpsånden med. Man kan dog altid høre deres historier om dengang det hele var bedre. Vores egen panserbataljon står efter en udsendelse til Afghanistan og et nyt forlig overfor en alle tiders chance for at bygge videre op på den korpsånd de har opnået under udsendelsen og den nye organisation af bataljonen. Kender jeg den nye panserchef ret, så vil han gribe den chance. Men hvad med os andre? T. Schmidt Her i Kosovo forsøger vi at holde dragonfanen højt som en del en sammensat BTN fra andre regimenter. Vi forsøger at værne om vores traditioner og fastholde disse. Jeg undrer mig dog over regimentets tilsyneladende manglende interesse for dragonerne i Kosovo. Er det fordi missionen ikke er specielt farlig og betragtes som en badeferie af mange? Er det fordi vi også udsender enheder til Afghanistan ved JDR og dette tager al opmærksomheden fra regimentet? Er det fordi hjemtagelsesparader mv. enten foregå i Aalborg eller Fredericia? Mange i Hæren siger, at Kosovomissionen er lige så vigtig som Afghanistanmissionen. Det er jeg selvfølgelig helt enig i, men opgaverne er bare meget forskellige. Hvad der ikke er forskelligt er, at vi er dragoner med samme stolte traditioner. Vi repræsenterer således alle regimentet udadtil. Vi bliver målt og vejet på vores professionalisme, holdninger mv. Her mener jeg, at vores gamle traditioner er fundamentet for dette. Uden disse traditioner ville vi ikke være dragoner! Under HBU- og HRUuddannelsen hjemme på Dragonkasernen holder vi ved II Uddannelsesbataljon fast i nogle af de gamle traditioner tilbage fra V Opklaringsbataljon. Det gælder uddannelsesbataljonens mærke, UAFD-mærker og brugen af ESK betegnelser i stedet for KMP, juleslips til M/69 under regimentets julefrokost mv. En enkelt tradition valgte man dog ikke at tage med videre fra V Opklaringsbataljon; nemlig det forsølvede baretmærke. Jeg har hørt mange argumenter for dette så som: Det er kun opklaringssoldater, der går med sølvmærker. Vi kunne komme til at træde andre regimenter (GHR) over tæerne, da de stadig har Opklaringsbataljonen på Bornholm. Det var meget hårdere at være opklaringssoldat end at være HRU-soldat i dag hvis de får det forsølvede baretmærke tager jeg mit af! Realiteten er, at der efterhånden kun er en håndfuld gamle opklaringssoldater tilbage ved JDR; jeg selv og S.Ø. Eriksen er selv to af dem. Et andet faktum er, at den eneste enhed der stadig går med forsølvede mærker er HESK ved GHR. Opklaringsbataljonen på Bornholm bruger det ikke. Jeg har derfor bestemt, at jeg vil indføre en ny tradition m.h.p. styrkelse af korpsånden i mit KMP. Jeg udleverer derfor det forsølvede baretmærke til alle mine soldater. Det skal være mit håb, at alle soldater, der i fremtiden udsendes af Uddannelsesbataljonen fra JDR, får udleveret dette. V Opklaringsbataljon ved JDR har været nedlagt i efterhånden mange år og den kommer ikke tilbage. Lad os derfor genindføre det forsølvede baretmærke som en ny Dragontradition. Det kunne hjælpe til at give opmærksomhed til vores Regimentsmærke på en positiv måde overfor vores soldater. En tradition der oppefra vil hjælpe til en forbedret korpsånd. Lykken står den kække bi!

6 Officer og politiker Interview med Mogens Vester, Stab Panserbataljonen og Byrådskandidat for Venstre i Holstebro Kommune. Hvad har fået dig til at gå ind i lokal politik? Jeg har altid været politisk interesseret. De fleste mennesker har en holdning til de fleste store debatemner om vores samfund, og det har jeg selvfølgelig også. Jeg har siden jeg flyttede til Holstebro i 1993, været engageret i vores kommunes aktiviteter. Mine engagementer har primært gået på bestyrelsesarbejde i idræts- og ungdomsforeninger, og aktiviteter omkring de daginstitutioner og skoler, hvor vores børn har været tilknyttet. Dette arbejde har gjort, at jeg er kommet tæt på arbejdsgangene i vores kommune og dennes forvaltning af vores lokalsamfund. Dette vil jeg gerne være med til at forme og påvirke, så vores kommune kan blive endnu bedre. Hvorfor har du valgt partiet Venstre? Jeg har altid været venstre mand, som landmandssøn og efterfølgende soldat, har det været det parti, der har passet bedst til mine holdninger. Samtidig føler jeg ikke, at partipolitikken spiller en lige så stor rolle i lokalpolitik, som den gør i landspolitik. En stor del af Venstres mærkesager, kunne lige så godt været kommet fra et andet parti, hvilket er med til 6 at gøre lokalpolitik noget mere konstruktivt, end landspolitik. Men mine grundholdninger er venstres, men skulle jeg sætte mig selv i bås, ville jeg nok kalde mig socialliberal Har din soldatermæssige baggrund indflydelse på dit partivalg? Både ja og Nej. Det er klart at når man arbejder i forsvaret, så er man opmærksom på, hvilket parti der gir dig de bedste forhold på din arbejdsplads, både i forhold til opgaver og muligheden for at løse dem. Men jeg tror også jeg ville have været venstremand, hvis jeg havde haft et andet job. Har din soldatermæssige baggrund, indflydelse på dine holdninger/mærkesager? Helt klart. Det er min opfattelse at Regimentet, siden det kom til byen, har været en del af byens stolthed, og dette er ikke blevet mindre efter vores engagementer rundt om i verden. Men jeg er meget opmærksom på de områder, der har betydning for den enkelte medarbejder. Jeg vil have fokus på de problemer man har med bolig, når man tilflytter kommer til byen. Børnepasningsproblemer i forbindelse med vores skæve arbejdstider. Og ikke mindst, et beredskab, der kan være med til at afhjælpe de belastninger, vores familier udsættes for, når vi er udsendt. Hvilke mærkesager, har du ellers? Frivilligheden og borgerens engagement, betyder utroligt meget for tilbuddene i vores samfund. Selv om vi lever i en travl verden, er det vigtig for vores samfund, at der forsat er tid til både at yde og nyde. Alle vores idræts- og fritidsforeninger, kulturorganisationer, drives i stort omfang af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Dette skal vi værne om, det er efter min mening, noget er det mest værdifulde i vores samfund. Det er også vigtigt at kommunen opretholder en god balance mellem lang og by. Der skal forsat være de forudsætninger der er nødvendige, for at de mindre bymiljøer, vi har rundt om i kommunen, forsat kan eksisterer, og være attraktive for tilflyttere. Kommunen skal endvidere gøre sig umage for at tiltrække uddannelsesinstitutioner, således at hele kommunens uddannelses bliver endnu bedre. Også mener jeg selvfølgelige at vi skal have motorvejen helt til Holstebro, samt en holdbar løsning for sygehuset. Men det tror jeg alle gør, uanset partifarve.

7 Smykkefirma blæser til kamp Virksomheden AAGAARD går nu ind i kampen for at hjælpe hjemvendte soldater. Inden for det sidste år har i alt 1200 danske soldater været sendt ud i internationale missioner, og for nogle af dem får det alvorlige konsekvenser. Et eksklusivt armbånd flettet i faldskærmsline skal bruges som blikfang for at samle penge ind til soldaterne. At denne sag har relevans for mange mennesker, vidner Mindehøjtideligheden i Holmens Kirke for nyligt om. I weekenden satte også Uffe Ellemann-Jensen fokus på sagen ved at donere kr. fra den såkaldte Marianne-pris 2009 til STSOP, som er en forening, der har til formål at støtte soldaterne og deres pårørende økonomisk. Ideen til armbåndet From Soldier to Soldier blev født, da Jens R. Møller, adm. direktør for AAGAARD, i foråret stiftede bekendtskab med et armbånd i faldskærmsline, flettet af soldater i felten. AAGAARD er en af Danmarks største smykkeproducenter, og da en af virksomhedens kunder præsenterede Jens R. Møller for idéen, var han ikke i tvivl: For os handler det ikke om at tage stilling til det rigtige eller forkerte i, at Danmark udsender soldater til internationale missioner, men som virksomhed vil vi godt tage et socialt ansvar. Vi er gået ind i projektet af humanitære årsager, da vi ønsker at støtte soldaterne og deres pårørende. Derfor er det helt naturligt for os at hjælpe ved at sætte smykket i produktion, siger Jens R. Møller. Støtte Til Soldater Og Pårørende For hvert armbånd, der bliver solgt, donerer AAGAARD 100 kr. til foreningen STSOP. Formanden for STSOP, Réne Rasmussen, siger: Som en lille forening er det en stor opgave at få opmærksomhed om vores arbejde. Et af foreningens formål er at yde økonomisk hjælp til afdøde soldaters pårørende og sårede soldaters familier. Vi går ind og giver en økonomisk håndsrækning de steder, hvor militæret og det offentlige ikke har mulighed for at betale. Vi har en vigtig opgave i at hjælpe hjemsendte soldater her og nu, og samarbejdet med AAGAARD bidrager klart til at skabe både fokus på vores sag og penge til dem, der kommer i klemme i systemet. Armbåndet er i handlen fra uge 39. For yderligere oplysninger kontakt venligst Mette Løvbom på tlf eller Se også eller facebook gruppen From Soldier to Soldier. Bagom historien Stefan Hylleborg, en bekendt til smykkedesigner Claus Scheelke, var i 2008 udsendt som soldat i Afghanistan, og oplevede i den forbindelse, at soldater i tjenesten håndlavede et armbånd til fordel for en forulykket kollega. Claus Scheelke blev inspireret af soldaternes omtanke for hinanden og kontaktede derfor AAGAARD for at videreudvikle idéen med det formål at sætte smykket i produktion og samtidig støtte hjemvendte soldater og deres pårørende. From Soldier to Soldier Det flettede armbånd er tro mod det originale design og produceret i faldskærmsline i farverne brun, grøn, sort og camouflage. Låsen, som er designet af Claus Scheelke, fås i sølv til herrer og i sølv og guld med brillanter til damer. Den vejledende pris på armbåndet er fra kr. 595,-, og for hvert solgt armbånd donerer AAGAARD 100 kr. til foreningen STSOP. Om STSOP STSOP ( Støtte Til Soldater Og Pårørende ) har til formål at skabe og opretholde det økonomiske grundlag for Danske Soldaters og Pårørendes Støttefond (DSPF). STSOP yder økonomisk støtte til de pårørende til dræbte soldater og militær personel samt soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Foreningen er uafhængig af Forsvarets ledelse, og forholder sig neutralt til politiske beslutninger vedr. missioner mv. AAGAARD AAGAARD blev stiftet i 1946, og siden da er både virksomheden og medarbejderstaben vokset. I dag beskæftiger AAGAARD 150 medarbejdere ud fra salgskontorer og produktionsenheder i Svendborg, Randers og Pforzheim i Tyskland. 7

8 14 dage med surt som sødt Af menig Frøstrup og menig Birkerød. Godmorgen og velkommen til det danske forsvar, klokken er nu 0500 vi stiller på gangen om 10 min. iført støvler og kedeldragt. delings sergent. Året har ramt august og endnu en ny flok engageret unge, som har meldt sig til hæren, har startet deres såkaldte HBU. De fleste havde forventet og forberedt en ny hverdag, men ingen kunne forudse en introuge der hed kl med skopudsning, eksercits, våbenbetjening og anden straf som dertil hører. Bortset fra arbejdet havde august den glæde at tilbyde os strålende vejr, men dette var ikke til fordel for os værnepligtige, der godt kunne glemme alt om Havanna, badeshorts og tanktops, da dresscoden i det danske forsvar hed kedeldragt og støvler. Indtrykkene er mange når man som civil kommer til denne verden og pludselig skal bo på værelse med 10 andre fyre i det der svare til et kollegieværelse, udover det er der resten af delingen, 40 personer, som man skal rette sig ind efter og hjælpe, så det kommer til at fungere som én enhed. For nogle lyder dette som en umulig formel, men med en skrigende 8 sergent, som katalysator, er problemet ikke længere at holde sammen, da et fejltrin for en kan få dyre konsekvenser for resten af enheden. Tilvendelsen til fire mdr. som soldat medførte i første uge en masse langvarige og tørre foredrag, som ikke blev mere spændende af trangen til søvn, dog blev en masse vigtige informationer om hvordan vores nye liv skulle leves udleveret, hvorved de vigtigste hænger ved endnu. Derudover bød første uge på undervisning i geværbetjening, helbredsundersøgelse og tilpasningstest. Tilpasningstesten bestod af en lille hyggelig løbetur nogle små stationære muskeløvelser, hvilket skilte fårene fra bukkene, med det formål at et samlet tilfredsstillende niveau på sigt skal opnås. Med små skavanker og ture på infirmeri pga. vabler taget i perspektiv, var en velfortjent weekend lige hvad benene havde brug for, så de kunne blive klar til den kommende uges strabadser. Vores anden uge blev mindst lige så oplevelsesrig og fuld af nye indtryk og oplevelser, deriblandt vandreren i felt samt krig med løs krudt og flere foredrag. Vandreren i mudret terræn gav flere vabler og ondt i fødderne for nogle, men dette blev hurtigt glemt da man fik lov til at skyde til højre og venstre med løst krudt, dog på sergenternes kommando. Som man nok kunne have forudset, var der intet der kunne hindre et vådeskud eller to, hvilket resulterede i straf, og ja, på hele enhedens bekostning Og dertil må man sige at sleske sergenterne har mange fantastisk dårlige ideer til hvordan man kan nyde 25 solskin. Med ondt i fødderne men højt humør og nye venskaber fortsætter ugerne med lærerige opgaver og udfordringer, hvoraf det næste store højdepunkt bliver indskydning på skydebane med skarp ammunition og førstehjælpsprøve.

9 PNBTN besøg ved Ravlunda Skjutfält Udsigt mod øst. Af U. Fink, U. Sørensen og M. Vester. Efter en veloverstået Pinse, tog tre repræsentanter for Panserbataljonen (PNBTN) en tidlig morgen til Ravlunda Skjutfält, for at se lidt nærmere på uddannelsen ved vore svenske kolleger. Vi var indbudt til at overvære Södra Skånske Regementets befalingsmandsuddannelse inden indkaldelse af værnepligtige i august. Kampvogne er meget tekniske og det er svært at fastholde et højt niveau på alle funktioner når man som kommandør ikke træner de andre funktioner til daglig. I erkendelse af dette, gennemfører svenskerne ca. en måneds træning, herunder skarpskydning på alle funktioner på kampvognen, for at være klar til at gennemføre uddannelsen af værnepligtige. Ravlunda Skjutfält Skydeterrænet er opbygget efter samme grundprincip som Oksbølterrænet, dog med den forskel at de skyder mod øst. Det er dog knap så stort, ca. fire gange tre kilometer, men til forskel fra Oksbøl er der rigeligt med højdeforskelle. Dette betyder at kampvognsbesætningerne hele tiden skal revidere deres plan, da man ofte ikke kan se ud over næste stilling og ikke som herhjemme hvor vi egentlig kan se hele skydningen fra starten af. Højdeforskellene samt bevoksningen gør yderligere, at man ikke hele tiden kan se ens naboer, med et øget koordinationskrav til følge. Uddannelse Efter samtaler med vores svenske officerskolleger, skinnede det klart igennem, at deres fokus lå helt og holdent på uddannelse af værnepligtige soldater. De har, set i danske øjne, utrolig kort tid til at uddanne deres kampvognsbesætninger. Fra de møder første dag, har de 20 uger til både at give dem en militær grunduddannelse og en kampvognsuddannelse inden de skal på deres første skarpskydning. Det gælder også deres sergenter som de får samtidigt. Det betyder at de kun uddanner på den primære funktion og har dermed ikke den fleksibilitet og indsigt i kampvognens tekniske aspekter Så de har ikke det overskud som vi søger, til at tænke fremad og udvikle kampvognsvåbnet. I Sverige er det officererne der står for kontinuiteten og al uddannelse, men det er også dem der bemander alle nøglefunktioner, såsom næstkommanderende kampvognsdeling, forsyner osv.. Uddannelsesmateriel Sverige anvender en 25 mm Bushmaster som indstiksvåben for at kunne reducere sikkerhedsaspekterne og især økonomien ved skydning med kampvognskanon. Til forskel fra det 12,7 mm som vi anvender, så er deres system mere integreret, bl.a. så åbnes kilen hydraulisk og kanonen går i ladestilling. Det gør at alle besætningsmedlemmer følger de samme procedurer som hvis det var 120 mm skud der blev anvendt. Projektilerne er dog som vores eget system, meget letpåvirkelig af vind, som gør at træfningen ikke altid viser det sande billede af hvordan det er at skyde med kaliberammunition. 9

10 10

11 Brutal Cross Finderup Af Benny Bendtsen. Idrætsforeningen Flyvestation Karup(IFK) havde inviteret til årets hårdeste motionsløb for militært såvel som civilt personel. Starten gik torsdag den 20. august 2009 i Finderup øvelsesterræn med ruter på henholdsvis 5 km, 10 km og halv maraton. Jydske Dragonregiment havde løbere med på 10 km og halv maraton. Resultaterne blev for 10 km, Peter Emtekjær nr. 3 i tiden min. Mikkel Soelberg nr. 13 i tiden min. Resultaterne for ½ Marathon blev Benny Bendtsen nr. 3 i tiden min. K.B. Kristensen nr. 5 i tiden min. Dennis Deleuran nr. 11 i tiden min. Nick Dalgaard Christensen nr. 38 i tiden min. Fra venstre: Peter Emtekjær, Benny Bendtsen, Nick Dalgaard Christensen, K.B. Kristensen. 11

12 Overkonstabel af 1. grad Kristian Rosenkrantz Eyde har 1. august 2009 forrettet 25 års tjeneste under staten. Oversergent Torben Stensgaard har af Forsvarschefen modtaget Forsvarets Påskønnelse for Særlig/Ekstraordinær Indsats. Seniorsergent Torben Sørensen, har juni 2009 afsluttet uddannelsen: Kontoruddannelse med speciale i administration. Torben får her overrakt skolebeviset af oberst Torben Lund. Overkonstabel af 1. grad Søren Møller har 2. august 2009 forrettet 40 års tjeneste under staten. 12

13 Nye kaptajner ved Jydske Dragonregiment Efter veludført Videreuddannelsestrin I på Hærens Officersskole tilgik ikke mindre end 14 nye Kaptajner JDR den 3. august Som traditionen byder, blev de på mødedagen modtaget ved Regimentschefen efterfulgt af en frokost i messen sponsoreret af Lokalafdelingen af HOD og Holstebro Garnisons Officersforening. Således er de nu klar til at kaste sig over udfordringerne ude i enhederne. Følgende er tilgået: KN J. Toft Nielsen, KN M. Kvistgaard, KN T. Gyrtrup, KN H. Riedel, KN S. Lauridsen, KN T. Merrild Hansen, KN J. H. Bilgrau, KN A.D. Svendsen, KN H. Stilling, KN C.B. Pedersen, (Er på foto). KN J.G. Brunbech, KN R.P.F. Christensen, KN S. Gelvad, KN C. Pugholm, (Er tilgået men deltog ikke i dagens velkomst). Major Charlotte P. Wetche ved JDR er fra 24. juli 2009 midlertidigt udnævnt til oberstløjtnant, og skal efterfølgende forrette tjeneste som Militærassistent for Natos Generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Ved redaktionens afslutning oplyses det at femkæmperen Brian Dåsbjerg har vundet DM i femkamp og er dermed danmarksmester for 10 gang i træk, både individuel og for hold. TILLYKKE! Overkonstabel af 1. grad Ole B. Søndergaard har 2. september 2009 forrettet 25 års tjeneste under staten. 13

14 14

15 8. oktober Kielgasten, Østergade 16, 7500 Holstebro. Solist Katrine Madsen 9. oktober Parolesalen, Skive Kaserne, Sdr. Boulevard, 7800 Skive. Solist Katrine Madsen 1. november Kulturcenter Limfjord, Skyttevej, 7800 Skive. Solister Trine Gadeberg og Johnny Hansen 14. november 350 året for slagt ved Nyborg, Adelgade, 5800 Nyborg 21. november Gardehusarernes jubilæum Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg 27. november InterForcekoncert Musikhuset, Den Røde Plads, 7500 Holstebro. Solist Julie Berthelsen 15

16 Den første Verdenskrig - danske tvunget i tysk tjeneste AF ERIK BROCK HANSEN. Skoven eller WC tømning En morgen havde jeg ikke lyst til at gå med i skoven, så jeg bragte mine snørestøvler til skomageren, og fik et stykke bræt med en rem over, som jeg så gik rundt med i barakken. Vi blev sat til at gøre rent og skrælle kartofler indtil træskomanden skulle komme med mine støvler. Inden da, kom der en ældre mand, som skulle bruge en tre-fire mand, hvor jeg kom med. Vi kom ind til byen, hvor der stod en hvid krikke, som var spændt for en tohjulet vogn med en ajletønde, vi skulle med en pumpe tømme en WC beholder der var tre meter bred og ti meter lang, fra soldaternes forplejningsdepot, inden de var taget til fronten. Det var noget utroligt beskidt arbejde, da udløbet af og til stoppede til, så der var ikke andet at gøre, end at bruge de bare næver. Efter at have faet mine støvler, kom den ældre mand igen og skulle bruge mere arbejdskraft, men jeg var mest indstillet på at skulle i skoven. Han valgte dog mig, og jeg fik ordre til at følge ham. Hjemme hos ham selv, blev jeg sat til at save brænde i et skur de næste par uger, og dette gentog sig i et andet hjem, men var en fin tjans, der både gav kaffe og smørkage, og så kunne jeg fa dem til at købe et franskbrod en gang imellem, som jeg smuglede ind i lejren under frakken til mine kammerater. En del deserterede, men de fleste blev fanget igen, thi enhver der kunne anvise en fange på flugt, fik 20 franc. Krigsfangerne fik 30 dages arrest første gang og anden gang blev det forhøjet til 60 dage. Hjemrejse til Danmark Den 28. januar 1920 om aftenen, blev der endelig givet besked om, hvornår vi alle måtte rejse hjem. De krigsfanger der skulle til første og anden zone i Sønderjylland, skulle dagen efter melde sig i skriverstuen og samme dag blev vi transporteret til byen Lille tæt ved den belgiske grænse, hvor alle Sønderjyder fra hele Frankrig blev samlet i alt 640 mand. Vi opholdt os der et par dage, hvor vi fik rent undertøj og en farvet fransk uniform, som jeg ikke kunne få knappet. Endvidere spidsbukser med vikkel gamacher og kasket, der dog måtte sprækkes bagi, for at jeg kunne holde den på hovedet. Vi blev da transporteret til havnebyen Rouen, hvor vi blev forhørt at en dansk konsul. Onsdag den 4. februar 1920 gik vi ombord på skibet St. Thomas, hvor der var dækket bord med dobbelte tallerkner og tilhørende spisebestik. Det var jo noget helt nyt for os og vi nød det i fulde drag. Efter Le Havre gik det nord på igennem den engelske kanal og op i Nordsøen, hvor det vippede lidt da det gav storm, og der sad kun en enkelt hist og her ved bordene, resten var syge - rigtig søsyge, så jeg skal love for at der blev ofret. Jeg så nogle fiskekuttere, der ligesom dansede på bølgerne og 16

17 havde jeg været med der, var jeg nok også blevet søsyg. De der ikke fejlede noget, skulle hjælpe med at vaske op. Jeg stod sammen med en lille skibsdreng, det var hans første langtur. Han var så syg at jeg helt havde ondt at ham, og så var det lige ved, at jeg også selv skulle ofre. Det blev aften og jeg tog et stykke tørt brød og gik til køjs, stemte knæene mod den ene side og ryggen mod den anden, og da jeg vågnede næste morgen kunne jeg se Skagens fyr. Ankomst til Senderborg. Det var en dejlig fornemmelse at gå ned gennem Storebælt, og snart lagde vi til i Sønderborg havn. Det var smukt at se alle dannebrogsflagene både på landet og i byen. Samtidig med vi lagde til kaj, kom der et skib fra København med stemmeberettigede, der skulle være med til at stemme Sønderjylland tilbage til Danmark. På kajen stod danske spejdere der sang og spillede: Kong Christian stod ved højen mast. Og det tyske Jugendwehr sang Deutschland über alles. Vi kravlede ned ad en rebstige, her stod der nogle mænd, som spurgte, hvor jeg kom fra. Jeg sagde A æ fra Skodborg. Så skal du over til os svarede de og jeg sagde: Bare jeg kommer hjem. Der var vist Danskerne appellerer på sin valgplakat til fremsyn, derfor flyvemaskinen! flest tyskere, de gik så til den anden side og sejlede videre til Flensburg, men 200 blev i Sønderborg og gik med musikkorps i spidsen gennem byen, hvor der var rejst æresporte forskellige steder. Dem tyskerne havde rejst, gik danskerne udenom, og tyskerne gik også udenom de danske. Vi blev modtaget på et hotel, hvor det gav middag. Ved hver kuvert lå der en lille pose med fem cigaretter, der blev holdt taler af nogle af byens spidser, og sunget danske sange, så meget festligt var det og gjorde mig meget glad for atter at være hjemme, efter mere end fem års krigstjeneste og fangenskab. Hen på eftermiddagen, blev vi ført hen til en stor forretning, hvor vi fik udleveret nye klæder og 300 mark af Det Sønderjydske Forbund. Hjemkomst til Skodborg Der gik ingen tog til Tinglev, men vi var tre mand der skulle nordpå, og vi kom så med en damper der skulle til Aabenraa, og her fik vi gratis kaffe på et Landbohjem. Herfra med toget til Rødekro og videre til Farris nord for Jels, hvor jeg stod af midt om natten mellem 8. og 9. februar Så gik jeg til fods efter Skudstrup (mellem Vamdrup og Skodborg), og det gik hurtigt! Da jeg kom hjem, bankede jeg på bror Johannes vindue. Han sagde: Hvem er det?, - Det er mig Morten, jeg skal være der med det samme sagde Johannes og snart var både min mor og far ude for at tage imod mig. Min far sagde: Jeg synes du er blevet så lille, men det kom nok af, at uniformen havde jeg fået for småt. Der var stor glæde i vort gamle hjem, og det blev et meget lykkeligt øjeblik i mit liv. Ud af fire sønner tvunget i tysk krigstjeneste, kom de tre tilbage... På afstemningsdagen den 10. februar 1920, var min familie og jeg med til at stemme Sønderjylland tilbage til Morten Schultz født tvunget 1914 i tysk krigstjeneste. Gennemgik nogle af de frygteligste rædsler ved fronten, var i fransk fangenskab, men efter seks år som soldat, kom han uskadt tilbage til Danmark. Den tyske valgplakat før genforeningsvalget, appellerer til det nationale sindelag i området. 17

18 Danmark, Stor var vor glæde atter at se Dannebrog veje overalt i vor gamle danske landsdel på genforeningsdagen den 11. juni 1920, hvor Chr. X. red over grænsen nord for Christiansfeld på sin hvide hest, og senere på Dybbøl Banke under selve festen, fik overrakt et gammelt Dannebrogsflag, som symbol på, at Sønderjylland nu atter hørte til Danmark. Morten Schultz fik, trods de utrolige, farlige år ved fronten og senere ved granatsprængningen, et langt liv idet han døde den år gammel. Morten Schultz var en bror til min svigermor. Denne sidste artikel afslutter beretninger om Morten Schultzs oplevelser under 1. Verdenskrig. I næste udgave af Dragonen fortsætter vi med nye spændende beretninger fra 2. Verdenskrig, ligeledes skrevet af Erik Brock Hansen. Stem dansk plakat! I forbindelse med genforeningsvalget i 1920, blev der trykt små afstemningsplakater i almindelig kortstørrelse med 23 forskellige motiver som denne: Fredstraktaten bekræfter folkeret til selv at bestemme deres skæbne. Sønderjyllands indlemmelse i Prøjsen var en Voldshandling! Sønderjyder I som gik under flaget KRÆV EDERS RET STEM DANSK. Sønderjylland, politisk, befolkning og sproglig udvikling. 18

19 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT 19

20 SOLDATERLEGATET Nu er der yderligere hjælp at hente til de danskere, der har pådraget sig fysiske eller psykiske skader under politisk besluttede missioner i krigsramte lande. Hjælp din nabo, ven, søn, datter, barnebarn, søster, bror, mand eller hustru Danmark er blevet involveret i flere og mere alvorlige konflikter ude i verden, og vi ser et akut behov for at hjælpe de militærfolk, som pådrager sig skader på internationale missioner. Det handler primært om soldater, men også læger, sygeplejersker og andre civile. Desværre er det ikke alle, der kommer hjem med livet i behold, og vi vil derfor også støtte de efterladte familier, som bærer på en tung økonomisk byrde. Der uddeles legater enten som engangsbeløb til eksempelvis krisehjælp og genoptræning, eller som længerevarende ydelser i form af økonomisk kompensation for nedsat arbejdsevne. Alle kan indstille og vi behandler sagen med fuld diskretion. Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf , Mobil Kasserer: Verner Grave, Araliavej 28, 8462 Harlev Tlf Mobil Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Vi tilbyder desuden fuldstændig anonymitet til enhver, der henvender sig, udtaler formanden for soldaterlegatet Peter Højlund til MED RUNDT i uge Interesseret, - så kan du læse mere om fonden på JUBILARSTÆVNE 2010 Vi mødes i Viborg lørdag 12. juni. Yderligere meddelelse følger her i bladet. Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf Mobil Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Sekretær: Knud Erik Kristensen (MR) Bredegade 14, Mønsted, 8800 Viborg. Tlf Mobil Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg Tlf Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69, 8800 Viborg. Tlf Fugleskydning Den årlige fugleskydning blev afviklet lørdag den 22. august med 15 deltagere. Dagen startede med flaghejsning. Sidste års fuglekonge, Bent Nielsen, var sammen med sin hustru vært ved et flot morgenbord. 20

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015 DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND Danske Politimesterskaber i Skydning den 6. og 7. oktober 2015 ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI Velkommen til de danske politimesterskaber i skydning Så er det igen tid til de årlige

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1. Station 1 Skive Farve Afstand Stilling. Mål 1 C30 Sort 288 Liggende. Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende

RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1. Station 1 Skive Farve Afstand Stilling. Mål 1 C30 Sort 288 Liggende. Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende RESULTATLISTE Geværterræn Borris 2015 - del 1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 C30 Sort 288 Liggende Mål 2 Lille B100 Sort 142 Liggende Station 2 Mål 1 S15 Vertikal Sort 200 Knælende Station

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Vi vil her fra Vejle skytteforening ønske alle vindere et stort tillykke med resultatet, uanset hvilken placering det rakte til, så er alle vindere. Vi vil takke for den

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup DDS SP v.3.16.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Horisontal Gul 24 Høj knælende Mål 2 Oval 2 Grøn 24 Mål 3 S15 Horisontal Gul 31 Mål 4 1/8 Gul 31

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest 14-05-2012 11:14:47 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Hevring terræn vest Vest Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/6 211 Station 2 Mål 1 1/7 245 Station 3 Mål 1 1/6 Venstre 225 Mål 2 S20 Vertikal

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre under 1 år 3 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 2 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 1 Hans Jørgen Møller Jensen Hovedgård 22 Holdnr: 1,12 Tyre 2-3

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere