Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3100/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Leder Korpsånd oppefra og ned Officer og politiker Smykkefirma blæser til kamp 14 dage med surt som sødt PNBTN besøg ved Ravlunda Skjutfält Brutal Cross Finderup Nyt om personel Den første Verdenskrig Prinsens Livregiments Soldaterforening Danmark leder stor NATO styrke Dragonforeningerne Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: Tommy Bruhn. JDR holdet fra Danmarks mesterskaberne i militær femkamp. Læs mere i lederen og på regimentets hjemmeside. OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund. 28. september deltager jeg i CH HOK chefmøde. Jeg regner ved dette møde at blive orienteret om status i behandlingen af forligsimplementeringsarbejdet. Hvordan skal JDR sættes sammen i den nye struktur, hvor mange bataljoner skal vi have og hvordan bliver de sammensat? Skal vi med 34 kampvogne have to eller tre eskadroner? Efter regimentsparaden 30. oktober samler jeg officerer og befalingsmænd til en orientering om status. Ved de afholdte DMI-mesterskaber i militær 5-kamp på Dragonkasernen september klarede vores repræsentanter det fornemt. Brian Dåsbjerg og Katrine Andersen vandt henholdsvis mændenes og kvindernes individuelle mesterskaber og i OB-klassen blev Henrik Lassen DMImester. Mændene og damerne tog også holdmesterskaberne samt herrernes OB-mesterskab. Herudover var der mange andre fornemme resultater fra vores udøvere, som mit indlæg ikke kan rumme. Find dem på vores hjemmeside. Holdet repræsenterede regimentet på fornemste vis. I tiden siden sidste udgivelse af Dragonen, har jeg fået BSC MJ i dialog om at udarbejde en udviklingsskitse for Dragonkasernen frem mod Vi har en smuk og velholdt kaserne, men med stadig mere udrustning og større og flere køretøjer er der behov for også at kigge fremad. Med de foreløbige udmeldinger vedrørende muligheder for nybygninger i den kommende forligsperiode, har jeg midlertidigt sat opgaven på stand by. To unge dragonofficerer rejser i bladet spørgsmål om korpsånden ved regimentet. Skal det komme oppe- eller nedefra? Jeg har læst et udmærket VUT-I eksamensprojekt fra i år, udarbejdet af fem af de unge officerer ved regimentet, der rejser de samme spørgsmålstegn og kommer med konkrete forslag til udviklingen af korpsånden ved regimentet. Der peges på, at det tværfaglige samarbejde, kendskab til hinanden og tiden til at mødes i social ramme stille og roligt er løbet ud i sandet. Vores værdigrundlag er udvisket. Jeg kan vælge at komme med forklaringer, men det vil jeg ikke. Jeg vælger at tage handsken op, da det falder i tråd med mine egne observationer. Hvad er en Dragon og hvad, er vores kendetegn? For mig er der ikke tvivl om, at vi med vores historiske tilknytning til rytteriet, opklarings- og pansertropperne har været og bør være præget af snarrådighed, hurtighed, evnen til at føre og turde træffe hurtige og rigtige beslutninger under vanskelige forhold på de afgørende tidspunkter samt professionalisme. Har vi et fælles værdigrundlag? Hvordan har vi omsat HOK s Mission, Vision og Strategi (MVS) på lokalt plan og har vi behov for det? Hvor ligger snitflader mellem brigaderne og regimentet? Spørgsmålene er mange og svarene forskellige. Jeg har drøftet det med bataljonscheferne og vi vil initiere de første trin i fastlæggelsen af svarene, men for at værdigrundlaget skal være forankret ved regimentet, er det en lang proces, vi skal igennem. Det vil involvere alle. Vores enheder, officers-, ritmester-, LT-gilde, soldaterforeninger, reserve- og pensionerede officerer og civile ved regimentet. Ressourcer og formål skal være afpasset efter hinanden. Det er mit mål at besøge vores udsendte enheder en gang i deres 6 måneders udsendelsesperiode. Det glippede i KFOR i foråret. Jeg fik besøgt vores KVGDEL i ISAF i juni/juli i slutningen af deres periode. Belært af erfaring startede planlægningen af besøg i andet halvår derfor straks i august, med det formål at få et besøg så tæt op ad midtvejsmødet med de pårørende som muligt. Der er fastlagt besøg til KFOR i uge 45. Besøg til ISAF i 2. halvår er på grund af restriktioner ikke uden problemer. Er der behov for ændring af regimentets procedurer, tager jeg gerne imod konstruktive forslag også dette vil jeg tage op med bataljonscheferne. 3

4 Korpsånd oppefra og ned Af MJ T. Schmidt og KN S.Ø. Eriksen, CH og NK MechInfCoy KFOR hold 21. T. Schmidt og S.Ø. Eriksen: Grundlaget for denne artikel udspringer af den tilsyneladende manglende interesse fra regimentets side i forbindelse med vores afrejse til Kosovo. Der blev godt nok afholdt et fantastisk pårørendearrangement af regimentet, som mange pårørende sidenhen har rost meget. Tak for det! Det kan derfor undre én, at regimentet ikke så et behov for at ønske soldaterne og førerne i KMP en god tur. Der var ingen samlet afsked, ingen afskedsbesøg på kontoret, ingen telefonopkald eller tilstedeværelse fra regimentet side i forbindelse med vores afrejse til Kosovo. Enkelte fra vores egen bataljon var frivilligt mødt op for at sige farvel og god tur, og i denne forbindelse vil vi gerne sige de enkelte mange tak for at I kom. Da vi lidt slukøret kom ned og afløste vores dragonkollegaer ved Bulldog MechInfCoy fra Hold 20, fortalte de, at de ikke havde hørt fra regimentet i det halve år de havde været udsendt. Jovist, pårørende arrangementer var blevet afholdt som noget udadtil. Indadtil havde de ikke modtaget noget. Hmm måske er vi ved MechInfCoy KFOR Hold 21 heldige at modtage noget! 4

5 S.Ø. Eriksen For et år siden skrev jeg en lille holdningsartikel i netop dette blad. Jeg må glædelig konstatere at JDR kan blive et bedre sted. Vores udstillingskampvogne er ved at blive malet, CAF har ændret sine priser og bibeholdt kvaliteten. Oprydning på diverse steder pågår, vagten er blevet reduceret og ikke mindst ser man flere folk med baretten på de rette steder med det rette formål. Man kan så spørge, om disse ting ikke ville være sket alligevel. Det ville de sikkert engang! Den almene drift af kasernen vil vi ikke blande os i, men derimod den korpsåndsmæssige drift. I forbindelse med et civilt studieprojekt skrev jeg omkring korpsånd i forsvaret. Og i særdeleshed ved JDR. En af konklusionerne var desværre, at korpsånd ikke længere kommer oppefra og ned, men nedefra og op. Man er først og fremmest udsendt med sin deling, kompagni og bataljon, inden man er udsendt som dragon. Dette er ret uheldig, da netop samvirket mellem grupper, delinger og kompagnier bliver forstærket og styrket ved at man har noget fælles at samles om. Hvis det ikke kommer oppefra og ned, må chefer, delingsfører og evt. gruppefører selv finde på noget for at styrke fællesskabet på. Nogen vil kunne huske den stærke korpsånd, der herskede i den gamle opklaringsbataljon. Da den blev lukket, ville man også lukke for korpsånden, herunder skulle estandarter og mærker fjernes. Noget af det blev bibeholdt, men selv i dag kan man møde kollegaer, der som munke lever i fortiden og ikke vil have genindført nogle af de ting man kunne styrke korpsånden med. Man kan dog altid høre deres historier om dengang det hele var bedre. Vores egen panserbataljon står efter en udsendelse til Afghanistan og et nyt forlig overfor en alle tiders chance for at bygge videre op på den korpsånd de har opnået under udsendelsen og den nye organisation af bataljonen. Kender jeg den nye panserchef ret, så vil han gribe den chance. Men hvad med os andre? T. Schmidt Her i Kosovo forsøger vi at holde dragonfanen højt som en del en sammensat BTN fra andre regimenter. Vi forsøger at værne om vores traditioner og fastholde disse. Jeg undrer mig dog over regimentets tilsyneladende manglende interesse for dragonerne i Kosovo. Er det fordi missionen ikke er specielt farlig og betragtes som en badeferie af mange? Er det fordi vi også udsender enheder til Afghanistan ved JDR og dette tager al opmærksomheden fra regimentet? Er det fordi hjemtagelsesparader mv. enten foregå i Aalborg eller Fredericia? Mange i Hæren siger, at Kosovomissionen er lige så vigtig som Afghanistanmissionen. Det er jeg selvfølgelig helt enig i, men opgaverne er bare meget forskellige. Hvad der ikke er forskelligt er, at vi er dragoner med samme stolte traditioner. Vi repræsenterer således alle regimentet udadtil. Vi bliver målt og vejet på vores professionalisme, holdninger mv. Her mener jeg, at vores gamle traditioner er fundamentet for dette. Uden disse traditioner ville vi ikke være dragoner! Under HBU- og HRUuddannelsen hjemme på Dragonkasernen holder vi ved II Uddannelsesbataljon fast i nogle af de gamle traditioner tilbage fra V Opklaringsbataljon. Det gælder uddannelsesbataljonens mærke, UAFD-mærker og brugen af ESK betegnelser i stedet for KMP, juleslips til M/69 under regimentets julefrokost mv. En enkelt tradition valgte man dog ikke at tage med videre fra V Opklaringsbataljon; nemlig det forsølvede baretmærke. Jeg har hørt mange argumenter for dette så som: Det er kun opklaringssoldater, der går med sølvmærker. Vi kunne komme til at træde andre regimenter (GHR) over tæerne, da de stadig har Opklaringsbataljonen på Bornholm. Det var meget hårdere at være opklaringssoldat end at være HRU-soldat i dag hvis de får det forsølvede baretmærke tager jeg mit af! Realiteten er, at der efterhånden kun er en håndfuld gamle opklaringssoldater tilbage ved JDR; jeg selv og S.Ø. Eriksen er selv to af dem. Et andet faktum er, at den eneste enhed der stadig går med forsølvede mærker er HESK ved GHR. Opklaringsbataljonen på Bornholm bruger det ikke. Jeg har derfor bestemt, at jeg vil indføre en ny tradition m.h.p. styrkelse af korpsånden i mit KMP. Jeg udleverer derfor det forsølvede baretmærke til alle mine soldater. Det skal være mit håb, at alle soldater, der i fremtiden udsendes af Uddannelsesbataljonen fra JDR, får udleveret dette. V Opklaringsbataljon ved JDR har været nedlagt i efterhånden mange år og den kommer ikke tilbage. Lad os derfor genindføre det forsølvede baretmærke som en ny Dragontradition. Det kunne hjælpe til at give opmærksomhed til vores Regimentsmærke på en positiv måde overfor vores soldater. En tradition der oppefra vil hjælpe til en forbedret korpsånd. Lykken står den kække bi!

6 Officer og politiker Interview med Mogens Vester, Stab Panserbataljonen og Byrådskandidat for Venstre i Holstebro Kommune. Hvad har fået dig til at gå ind i lokal politik? Jeg har altid været politisk interesseret. De fleste mennesker har en holdning til de fleste store debatemner om vores samfund, og det har jeg selvfølgelig også. Jeg har siden jeg flyttede til Holstebro i 1993, været engageret i vores kommunes aktiviteter. Mine engagementer har primært gået på bestyrelsesarbejde i idræts- og ungdomsforeninger, og aktiviteter omkring de daginstitutioner og skoler, hvor vores børn har været tilknyttet. Dette arbejde har gjort, at jeg er kommet tæt på arbejdsgangene i vores kommune og dennes forvaltning af vores lokalsamfund. Dette vil jeg gerne være med til at forme og påvirke, så vores kommune kan blive endnu bedre. Hvorfor har du valgt partiet Venstre? Jeg har altid været venstre mand, som landmandssøn og efterfølgende soldat, har det været det parti, der har passet bedst til mine holdninger. Samtidig føler jeg ikke, at partipolitikken spiller en lige så stor rolle i lokalpolitik, som den gør i landspolitik. En stor del af Venstres mærkesager, kunne lige så godt været kommet fra et andet parti, hvilket er med til 6 at gøre lokalpolitik noget mere konstruktivt, end landspolitik. Men mine grundholdninger er venstres, men skulle jeg sætte mig selv i bås, ville jeg nok kalde mig socialliberal Har din soldatermæssige baggrund indflydelse på dit partivalg? Både ja og Nej. Det er klart at når man arbejder i forsvaret, så er man opmærksom på, hvilket parti der gir dig de bedste forhold på din arbejdsplads, både i forhold til opgaver og muligheden for at løse dem. Men jeg tror også jeg ville have været venstremand, hvis jeg havde haft et andet job. Har din soldatermæssige baggrund, indflydelse på dine holdninger/mærkesager? Helt klart. Det er min opfattelse at Regimentet, siden det kom til byen, har været en del af byens stolthed, og dette er ikke blevet mindre efter vores engagementer rundt om i verden. Men jeg er meget opmærksom på de områder, der har betydning for den enkelte medarbejder. Jeg vil have fokus på de problemer man har med bolig, når man tilflytter kommer til byen. Børnepasningsproblemer i forbindelse med vores skæve arbejdstider. Og ikke mindst, et beredskab, der kan være med til at afhjælpe de belastninger, vores familier udsættes for, når vi er udsendt. Hvilke mærkesager, har du ellers? Frivilligheden og borgerens engagement, betyder utroligt meget for tilbuddene i vores samfund. Selv om vi lever i en travl verden, er det vigtig for vores samfund, at der forsat er tid til både at yde og nyde. Alle vores idræts- og fritidsforeninger, kulturorganisationer, drives i stort omfang af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Dette skal vi værne om, det er efter min mening, noget er det mest værdifulde i vores samfund. Det er også vigtigt at kommunen opretholder en god balance mellem lang og by. Der skal forsat være de forudsætninger der er nødvendige, for at de mindre bymiljøer, vi har rundt om i kommunen, forsat kan eksisterer, og være attraktive for tilflyttere. Kommunen skal endvidere gøre sig umage for at tiltrække uddannelsesinstitutioner, således at hele kommunens uddannelses bliver endnu bedre. Også mener jeg selvfølgelige at vi skal have motorvejen helt til Holstebro, samt en holdbar løsning for sygehuset. Men det tror jeg alle gør, uanset partifarve.

7 Smykkefirma blæser til kamp Virksomheden AAGAARD går nu ind i kampen for at hjælpe hjemvendte soldater. Inden for det sidste år har i alt 1200 danske soldater været sendt ud i internationale missioner, og for nogle af dem får det alvorlige konsekvenser. Et eksklusivt armbånd flettet i faldskærmsline skal bruges som blikfang for at samle penge ind til soldaterne. At denne sag har relevans for mange mennesker, vidner Mindehøjtideligheden i Holmens Kirke for nyligt om. I weekenden satte også Uffe Ellemann-Jensen fokus på sagen ved at donere kr. fra den såkaldte Marianne-pris 2009 til STSOP, som er en forening, der har til formål at støtte soldaterne og deres pårørende økonomisk. Ideen til armbåndet From Soldier to Soldier blev født, da Jens R. Møller, adm. direktør for AAGAARD, i foråret stiftede bekendtskab med et armbånd i faldskærmsline, flettet af soldater i felten. AAGAARD er en af Danmarks største smykkeproducenter, og da en af virksomhedens kunder præsenterede Jens R. Møller for idéen, var han ikke i tvivl: For os handler det ikke om at tage stilling til det rigtige eller forkerte i, at Danmark udsender soldater til internationale missioner, men som virksomhed vil vi godt tage et socialt ansvar. Vi er gået ind i projektet af humanitære årsager, da vi ønsker at støtte soldaterne og deres pårørende. Derfor er det helt naturligt for os at hjælpe ved at sætte smykket i produktion, siger Jens R. Møller. Støtte Til Soldater Og Pårørende For hvert armbånd, der bliver solgt, donerer AAGAARD 100 kr. til foreningen STSOP. Formanden for STSOP, Réne Rasmussen, siger: Som en lille forening er det en stor opgave at få opmærksomhed om vores arbejde. Et af foreningens formål er at yde økonomisk hjælp til afdøde soldaters pårørende og sårede soldaters familier. Vi går ind og giver en økonomisk håndsrækning de steder, hvor militæret og det offentlige ikke har mulighed for at betale. Vi har en vigtig opgave i at hjælpe hjemsendte soldater her og nu, og samarbejdet med AAGAARD bidrager klart til at skabe både fokus på vores sag og penge til dem, der kommer i klemme i systemet. Armbåndet er i handlen fra uge 39. For yderligere oplysninger kontakt venligst Mette Løvbom på tlf eller Se også eller facebook gruppen From Soldier to Soldier. Bagom historien Stefan Hylleborg, en bekendt til smykkedesigner Claus Scheelke, var i 2008 udsendt som soldat i Afghanistan, og oplevede i den forbindelse, at soldater i tjenesten håndlavede et armbånd til fordel for en forulykket kollega. Claus Scheelke blev inspireret af soldaternes omtanke for hinanden og kontaktede derfor AAGAARD for at videreudvikle idéen med det formål at sætte smykket i produktion og samtidig støtte hjemvendte soldater og deres pårørende. From Soldier to Soldier Det flettede armbånd er tro mod det originale design og produceret i faldskærmsline i farverne brun, grøn, sort og camouflage. Låsen, som er designet af Claus Scheelke, fås i sølv til herrer og i sølv og guld med brillanter til damer. Den vejledende pris på armbåndet er fra kr. 595,-, og for hvert solgt armbånd donerer AAGAARD 100 kr. til foreningen STSOP. Om STSOP STSOP ( Støtte Til Soldater Og Pårørende ) har til formål at skabe og opretholde det økonomiske grundlag for Danske Soldaters og Pårørendes Støttefond (DSPF). STSOP yder økonomisk støtte til de pårørende til dræbte soldater og militær personel samt soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Foreningen er uafhængig af Forsvarets ledelse, og forholder sig neutralt til politiske beslutninger vedr. missioner mv. AAGAARD AAGAARD blev stiftet i 1946, og siden da er både virksomheden og medarbejderstaben vokset. I dag beskæftiger AAGAARD 150 medarbejdere ud fra salgskontorer og produktionsenheder i Svendborg, Randers og Pforzheim i Tyskland. 7

8 14 dage med surt som sødt Af menig Frøstrup og menig Birkerød. Godmorgen og velkommen til det danske forsvar, klokken er nu 0500 vi stiller på gangen om 10 min. iført støvler og kedeldragt. delings sergent. Året har ramt august og endnu en ny flok engageret unge, som har meldt sig til hæren, har startet deres såkaldte HBU. De fleste havde forventet og forberedt en ny hverdag, men ingen kunne forudse en introuge der hed kl med skopudsning, eksercits, våbenbetjening og anden straf som dertil hører. Bortset fra arbejdet havde august den glæde at tilbyde os strålende vejr, men dette var ikke til fordel for os værnepligtige, der godt kunne glemme alt om Havanna, badeshorts og tanktops, da dresscoden i det danske forsvar hed kedeldragt og støvler. Indtrykkene er mange når man som civil kommer til denne verden og pludselig skal bo på værelse med 10 andre fyre i det der svare til et kollegieværelse, udover det er der resten af delingen, 40 personer, som man skal rette sig ind efter og hjælpe, så det kommer til at fungere som én enhed. For nogle lyder dette som en umulig formel, men med en skrigende 8 sergent, som katalysator, er problemet ikke længere at holde sammen, da et fejltrin for en kan få dyre konsekvenser for resten af enheden. Tilvendelsen til fire mdr. som soldat medførte i første uge en masse langvarige og tørre foredrag, som ikke blev mere spændende af trangen til søvn, dog blev en masse vigtige informationer om hvordan vores nye liv skulle leves udleveret, hvorved de vigtigste hænger ved endnu. Derudover bød første uge på undervisning i geværbetjening, helbredsundersøgelse og tilpasningstest. Tilpasningstesten bestod af en lille hyggelig løbetur nogle små stationære muskeløvelser, hvilket skilte fårene fra bukkene, med det formål at et samlet tilfredsstillende niveau på sigt skal opnås. Med små skavanker og ture på infirmeri pga. vabler taget i perspektiv, var en velfortjent weekend lige hvad benene havde brug for, så de kunne blive klar til den kommende uges strabadser. Vores anden uge blev mindst lige så oplevelsesrig og fuld af nye indtryk og oplevelser, deriblandt vandreren i felt samt krig med løs krudt og flere foredrag. Vandreren i mudret terræn gav flere vabler og ondt i fødderne for nogle, men dette blev hurtigt glemt da man fik lov til at skyde til højre og venstre med løst krudt, dog på sergenternes kommando. Som man nok kunne have forudset, var der intet der kunne hindre et vådeskud eller to, hvilket resulterede i straf, og ja, på hele enhedens bekostning Og dertil må man sige at sleske sergenterne har mange fantastisk dårlige ideer til hvordan man kan nyde 25 solskin. Med ondt i fødderne men højt humør og nye venskaber fortsætter ugerne med lærerige opgaver og udfordringer, hvoraf det næste store højdepunkt bliver indskydning på skydebane med skarp ammunition og førstehjælpsprøve.

9 PNBTN besøg ved Ravlunda Skjutfält Udsigt mod øst. Af U. Fink, U. Sørensen og M. Vester. Efter en veloverstået Pinse, tog tre repræsentanter for Panserbataljonen (PNBTN) en tidlig morgen til Ravlunda Skjutfält, for at se lidt nærmere på uddannelsen ved vore svenske kolleger. Vi var indbudt til at overvære Södra Skånske Regementets befalingsmandsuddannelse inden indkaldelse af værnepligtige i august. Kampvogne er meget tekniske og det er svært at fastholde et højt niveau på alle funktioner når man som kommandør ikke træner de andre funktioner til daglig. I erkendelse af dette, gennemfører svenskerne ca. en måneds træning, herunder skarpskydning på alle funktioner på kampvognen, for at være klar til at gennemføre uddannelsen af værnepligtige. Ravlunda Skjutfält Skydeterrænet er opbygget efter samme grundprincip som Oksbølterrænet, dog med den forskel at de skyder mod øst. Det er dog knap så stort, ca. fire gange tre kilometer, men til forskel fra Oksbøl er der rigeligt med højdeforskelle. Dette betyder at kampvognsbesætningerne hele tiden skal revidere deres plan, da man ofte ikke kan se ud over næste stilling og ikke som herhjemme hvor vi egentlig kan se hele skydningen fra starten af. Højdeforskellene samt bevoksningen gør yderligere, at man ikke hele tiden kan se ens naboer, med et øget koordinationskrav til følge. Uddannelse Efter samtaler med vores svenske officerskolleger, skinnede det klart igennem, at deres fokus lå helt og holdent på uddannelse af værnepligtige soldater. De har, set i danske øjne, utrolig kort tid til at uddanne deres kampvognsbesætninger. Fra de møder første dag, har de 20 uger til både at give dem en militær grunduddannelse og en kampvognsuddannelse inden de skal på deres første skarpskydning. Det gælder også deres sergenter som de får samtidigt. Det betyder at de kun uddanner på den primære funktion og har dermed ikke den fleksibilitet og indsigt i kampvognens tekniske aspekter Så de har ikke det overskud som vi søger, til at tænke fremad og udvikle kampvognsvåbnet. I Sverige er det officererne der står for kontinuiteten og al uddannelse, men det er også dem der bemander alle nøglefunktioner, såsom næstkommanderende kampvognsdeling, forsyner osv.. Uddannelsesmateriel Sverige anvender en 25 mm Bushmaster som indstiksvåben for at kunne reducere sikkerhedsaspekterne og især økonomien ved skydning med kampvognskanon. Til forskel fra det 12,7 mm som vi anvender, så er deres system mere integreret, bl.a. så åbnes kilen hydraulisk og kanonen går i ladestilling. Det gør at alle besætningsmedlemmer følger de samme procedurer som hvis det var 120 mm skud der blev anvendt. Projektilerne er dog som vores eget system, meget letpåvirkelig af vind, som gør at træfningen ikke altid viser det sande billede af hvordan det er at skyde med kaliberammunition. 9

10 10

11 Brutal Cross Finderup Af Benny Bendtsen. Idrætsforeningen Flyvestation Karup(IFK) havde inviteret til årets hårdeste motionsløb for militært såvel som civilt personel. Starten gik torsdag den 20. august 2009 i Finderup øvelsesterræn med ruter på henholdsvis 5 km, 10 km og halv maraton. Jydske Dragonregiment havde løbere med på 10 km og halv maraton. Resultaterne blev for 10 km, Peter Emtekjær nr. 3 i tiden min. Mikkel Soelberg nr. 13 i tiden min. Resultaterne for ½ Marathon blev Benny Bendtsen nr. 3 i tiden min. K.B. Kristensen nr. 5 i tiden min. Dennis Deleuran nr. 11 i tiden min. Nick Dalgaard Christensen nr. 38 i tiden min. Fra venstre: Peter Emtekjær, Benny Bendtsen, Nick Dalgaard Christensen, K.B. Kristensen. 11

12 Overkonstabel af 1. grad Kristian Rosenkrantz Eyde har 1. august 2009 forrettet 25 års tjeneste under staten. Oversergent Torben Stensgaard har af Forsvarschefen modtaget Forsvarets Påskønnelse for Særlig/Ekstraordinær Indsats. Seniorsergent Torben Sørensen, har juni 2009 afsluttet uddannelsen: Kontoruddannelse med speciale i administration. Torben får her overrakt skolebeviset af oberst Torben Lund. Overkonstabel af 1. grad Søren Møller har 2. august 2009 forrettet 40 års tjeneste under staten. 12

13 Nye kaptajner ved Jydske Dragonregiment Efter veludført Videreuddannelsestrin I på Hærens Officersskole tilgik ikke mindre end 14 nye Kaptajner JDR den 3. august Som traditionen byder, blev de på mødedagen modtaget ved Regimentschefen efterfulgt af en frokost i messen sponsoreret af Lokalafdelingen af HOD og Holstebro Garnisons Officersforening. Således er de nu klar til at kaste sig over udfordringerne ude i enhederne. Følgende er tilgået: KN J. Toft Nielsen, KN M. Kvistgaard, KN T. Gyrtrup, KN H. Riedel, KN S. Lauridsen, KN T. Merrild Hansen, KN J. H. Bilgrau, KN A.D. Svendsen, KN H. Stilling, KN C.B. Pedersen, (Er på foto). KN J.G. Brunbech, KN R.P.F. Christensen, KN S. Gelvad, KN C. Pugholm, (Er tilgået men deltog ikke i dagens velkomst). Major Charlotte P. Wetche ved JDR er fra 24. juli 2009 midlertidigt udnævnt til oberstløjtnant, og skal efterfølgende forrette tjeneste som Militærassistent for Natos Generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Ved redaktionens afslutning oplyses det at femkæmperen Brian Dåsbjerg har vundet DM i femkamp og er dermed danmarksmester for 10 gang i træk, både individuel og for hold. TILLYKKE! Overkonstabel af 1. grad Ole B. Søndergaard har 2. september 2009 forrettet 25 års tjeneste under staten. 13

14 14

15 8. oktober Kielgasten, Østergade 16, 7500 Holstebro. Solist Katrine Madsen 9. oktober Parolesalen, Skive Kaserne, Sdr. Boulevard, 7800 Skive. Solist Katrine Madsen 1. november Kulturcenter Limfjord, Skyttevej, 7800 Skive. Solister Trine Gadeberg og Johnny Hansen 14. november 350 året for slagt ved Nyborg, Adelgade, 5800 Nyborg 21. november Gardehusarernes jubilæum Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg 27. november InterForcekoncert Musikhuset, Den Røde Plads, 7500 Holstebro. Solist Julie Berthelsen 15

16 Den første Verdenskrig - danske tvunget i tysk tjeneste AF ERIK BROCK HANSEN. Skoven eller WC tømning En morgen havde jeg ikke lyst til at gå med i skoven, så jeg bragte mine snørestøvler til skomageren, og fik et stykke bræt med en rem over, som jeg så gik rundt med i barakken. Vi blev sat til at gøre rent og skrælle kartofler indtil træskomanden skulle komme med mine støvler. Inden da, kom der en ældre mand, som skulle bruge en tre-fire mand, hvor jeg kom med. Vi kom ind til byen, hvor der stod en hvid krikke, som var spændt for en tohjulet vogn med en ajletønde, vi skulle med en pumpe tømme en WC beholder der var tre meter bred og ti meter lang, fra soldaternes forplejningsdepot, inden de var taget til fronten. Det var noget utroligt beskidt arbejde, da udløbet af og til stoppede til, så der var ikke andet at gøre, end at bruge de bare næver. Efter at have faet mine støvler, kom den ældre mand igen og skulle bruge mere arbejdskraft, men jeg var mest indstillet på at skulle i skoven. Han valgte dog mig, og jeg fik ordre til at følge ham. Hjemme hos ham selv, blev jeg sat til at save brænde i et skur de næste par uger, og dette gentog sig i et andet hjem, men var en fin tjans, der både gav kaffe og smørkage, og så kunne jeg fa dem til at købe et franskbrod en gang imellem, som jeg smuglede ind i lejren under frakken til mine kammerater. En del deserterede, men de fleste blev fanget igen, thi enhver der kunne anvise en fange på flugt, fik 20 franc. Krigsfangerne fik 30 dages arrest første gang og anden gang blev det forhøjet til 60 dage. Hjemrejse til Danmark Den 28. januar 1920 om aftenen, blev der endelig givet besked om, hvornår vi alle måtte rejse hjem. De krigsfanger der skulle til første og anden zone i Sønderjylland, skulle dagen efter melde sig i skriverstuen og samme dag blev vi transporteret til byen Lille tæt ved den belgiske grænse, hvor alle Sønderjyder fra hele Frankrig blev samlet i alt 640 mand. Vi opholdt os der et par dage, hvor vi fik rent undertøj og en farvet fransk uniform, som jeg ikke kunne få knappet. Endvidere spidsbukser med vikkel gamacher og kasket, der dog måtte sprækkes bagi, for at jeg kunne holde den på hovedet. Vi blev da transporteret til havnebyen Rouen, hvor vi blev forhørt at en dansk konsul. Onsdag den 4. februar 1920 gik vi ombord på skibet St. Thomas, hvor der var dækket bord med dobbelte tallerkner og tilhørende spisebestik. Det var jo noget helt nyt for os og vi nød det i fulde drag. Efter Le Havre gik det nord på igennem den engelske kanal og op i Nordsøen, hvor det vippede lidt da det gav storm, og der sad kun en enkelt hist og her ved bordene, resten var syge - rigtig søsyge, så jeg skal love for at der blev ofret. Jeg så nogle fiskekuttere, der ligesom dansede på bølgerne og 16

17 havde jeg været med der, var jeg nok også blevet søsyg. De der ikke fejlede noget, skulle hjælpe med at vaske op. Jeg stod sammen med en lille skibsdreng, det var hans første langtur. Han var så syg at jeg helt havde ondt at ham, og så var det lige ved, at jeg også selv skulle ofre. Det blev aften og jeg tog et stykke tørt brød og gik til køjs, stemte knæene mod den ene side og ryggen mod den anden, og da jeg vågnede næste morgen kunne jeg se Skagens fyr. Ankomst til Senderborg. Det var en dejlig fornemmelse at gå ned gennem Storebælt, og snart lagde vi til i Sønderborg havn. Det var smukt at se alle dannebrogsflagene både på landet og i byen. Samtidig med vi lagde til kaj, kom der et skib fra København med stemmeberettigede, der skulle være med til at stemme Sønderjylland tilbage til Danmark. På kajen stod danske spejdere der sang og spillede: Kong Christian stod ved højen mast. Og det tyske Jugendwehr sang Deutschland über alles. Vi kravlede ned ad en rebstige, her stod der nogle mænd, som spurgte, hvor jeg kom fra. Jeg sagde A æ fra Skodborg. Så skal du over til os svarede de og jeg sagde: Bare jeg kommer hjem. Der var vist Danskerne appellerer på sin valgplakat til fremsyn, derfor flyvemaskinen! flest tyskere, de gik så til den anden side og sejlede videre til Flensburg, men 200 blev i Sønderborg og gik med musikkorps i spidsen gennem byen, hvor der var rejst æresporte forskellige steder. Dem tyskerne havde rejst, gik danskerne udenom, og tyskerne gik også udenom de danske. Vi blev modtaget på et hotel, hvor det gav middag. Ved hver kuvert lå der en lille pose med fem cigaretter, der blev holdt taler af nogle af byens spidser, og sunget danske sange, så meget festligt var det og gjorde mig meget glad for atter at være hjemme, efter mere end fem års krigstjeneste og fangenskab. Hen på eftermiddagen, blev vi ført hen til en stor forretning, hvor vi fik udleveret nye klæder og 300 mark af Det Sønderjydske Forbund. Hjemkomst til Skodborg Der gik ingen tog til Tinglev, men vi var tre mand der skulle nordpå, og vi kom så med en damper der skulle til Aabenraa, og her fik vi gratis kaffe på et Landbohjem. Herfra med toget til Rødekro og videre til Farris nord for Jels, hvor jeg stod af midt om natten mellem 8. og 9. februar Så gik jeg til fods efter Skudstrup (mellem Vamdrup og Skodborg), og det gik hurtigt! Da jeg kom hjem, bankede jeg på bror Johannes vindue. Han sagde: Hvem er det?, - Det er mig Morten, jeg skal være der med det samme sagde Johannes og snart var både min mor og far ude for at tage imod mig. Min far sagde: Jeg synes du er blevet så lille, men det kom nok af, at uniformen havde jeg fået for småt. Der var stor glæde i vort gamle hjem, og det blev et meget lykkeligt øjeblik i mit liv. Ud af fire sønner tvunget i tysk krigstjeneste, kom de tre tilbage... På afstemningsdagen den 10. februar 1920, var min familie og jeg med til at stemme Sønderjylland tilbage til Morten Schultz født tvunget 1914 i tysk krigstjeneste. Gennemgik nogle af de frygteligste rædsler ved fronten, var i fransk fangenskab, men efter seks år som soldat, kom han uskadt tilbage til Danmark. Den tyske valgplakat før genforeningsvalget, appellerer til det nationale sindelag i området. 17

18 Danmark, Stor var vor glæde atter at se Dannebrog veje overalt i vor gamle danske landsdel på genforeningsdagen den 11. juni 1920, hvor Chr. X. red over grænsen nord for Christiansfeld på sin hvide hest, og senere på Dybbøl Banke under selve festen, fik overrakt et gammelt Dannebrogsflag, som symbol på, at Sønderjylland nu atter hørte til Danmark. Morten Schultz fik, trods de utrolige, farlige år ved fronten og senere ved granatsprængningen, et langt liv idet han døde den år gammel. Morten Schultz var en bror til min svigermor. Denne sidste artikel afslutter beretninger om Morten Schultzs oplevelser under 1. Verdenskrig. I næste udgave af Dragonen fortsætter vi med nye spændende beretninger fra 2. Verdenskrig, ligeledes skrevet af Erik Brock Hansen. Stem dansk plakat! I forbindelse med genforeningsvalget i 1920, blev der trykt små afstemningsplakater i almindelig kortstørrelse med 23 forskellige motiver som denne: Fredstraktaten bekræfter folkeret til selv at bestemme deres skæbne. Sønderjyllands indlemmelse i Prøjsen var en Voldshandling! Sønderjyder I som gik under flaget KRÆV EDERS RET STEM DANSK. Sønderjylland, politisk, befolkning og sproglig udvikling. 18

19 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT 19

20 SOLDATERLEGATET Nu er der yderligere hjælp at hente til de danskere, der har pådraget sig fysiske eller psykiske skader under politisk besluttede missioner i krigsramte lande. Hjælp din nabo, ven, søn, datter, barnebarn, søster, bror, mand eller hustru Danmark er blevet involveret i flere og mere alvorlige konflikter ude i verden, og vi ser et akut behov for at hjælpe de militærfolk, som pådrager sig skader på internationale missioner. Det handler primært om soldater, men også læger, sygeplejersker og andre civile. Desværre er det ikke alle, der kommer hjem med livet i behold, og vi vil derfor også støtte de efterladte familier, som bærer på en tung økonomisk byrde. Der uddeles legater enten som engangsbeløb til eksempelvis krisehjælp og genoptræning, eller som længerevarende ydelser i form af økonomisk kompensation for nedsat arbejdsevne. Alle kan indstille og vi behandler sagen med fuld diskretion. Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf , Mobil Kasserer: Verner Grave, Araliavej 28, 8462 Harlev Tlf Mobil Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Vi tilbyder desuden fuldstændig anonymitet til enhver, der henvender sig, udtaler formanden for soldaterlegatet Peter Højlund til MED RUNDT i uge Interesseret, - så kan du læse mere om fonden på JUBILARSTÆVNE 2010 Vi mødes i Viborg lørdag 12. juni. Yderligere meddelelse følger her i bladet. Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf Mobil Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Sekretær: Knud Erik Kristensen (MR) Bredegade 14, Mønsted, 8800 Viborg. Tlf Mobil Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg Tlf Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69, 8800 Viborg. Tlf Fugleskydning Den årlige fugleskydning blev afviklet lørdag den 22. august med 15 deltagere. Dagen startede med flaghejsning. Sidste års fuglekonge, Bent Nielsen, var sammen med sin hustru vært ved et flot morgenbord. 20

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2014 for jagtforeninger på Fyn www.holdturneringfyn.dk Odense-Midtfyn 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager ung. Østrup 1 Hindevad/Hårslev Strandager 1 Mester-rækken Udebane År

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere