Årgang 24 Nr. 4 December Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt"

Transkript

1 Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt

2 HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: Forside & bagside: ISSN Eyvind Lyngsie Jakobsen (ELJ) Østervænget 27, Viborg Jørgen Peter Kjeldsen A. Søe-Knudsen Jens Frimer Andersen Oplag dette nummer: 475 eks. BESTYRELSE FOR DOF-VIBORG AMT: Per W. Buchwald (PWB) Nørresøvej 18, 8800 Viborg Formand Jan S. Kristensen (JK) Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Næstformand Ole Kristjansen (OK) Svinglen 66, 8800 Viborg Kasserer Ole Lilleør (OL) Baldersvej 19, 8800 Viborg Sekretær Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8900 Randers Robin Milner (RM) Wåleshøjen 3, 8800 Viborg Frits Rost (FR) Baldersvej 18, 8800 Viborg Susanne Møller (SM) Toften 40, 8830 Tjele Lars Mogensen (LM) Gl Viborgvej 13, 8830 Tjele KONTAKTPERSONER: Revisor: ELJ Repræsentantskabsmedlemmer: PWB, OK. Suppleant: JK Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kurt Rasmussen Fredningsudvalg: JK, TB, LM Ekskursioner: FR Møder: SM Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): FR Ungdomsudvalg: OK Fugleregistrering: OL Friluftsrådet + Grønt Råd: PWB. Suppleant: OK Fugleværnsfonden: ELJ 2

3 200 6 /4 Indhold INDHOLD Redaktørskifte... 3 Tak... 4 Nyt fra bestyrelsen... 5 Generalforsamling... 6 Slørugle & Kirkeugle DOFs uglegruppe... 9 Jyske Fiskeørne - og tyske Opslagstavle Fremtidsfugle i Østjylland Bliv punkttæller for DOF Afholdte ture og møder Kommende ture og møder Meddelelser fra redaktionen Redaktørskifte Nu sker det, som jeg har sagt og endog gjort før. Jeg stopper som redaktør for HJEJLEN. Efter mange år som redaktør synes jeg, at jeg er nær ved at være brugt op. Og med tiltagende alder kommer der også andre prioriteter på det, som resten af livet skal bruges til. Endelig er det ikke det mindst ringe, at andre kommer til med mulighed for at gøre bladet anderledes og bedre. Nye koste fejer som bekendt bedre end de gamle og slidte. Jeg begyndte som redaktør i Holdt en pause fra og med året 2001, der egentlig var tænkt som en afslutning. I den mellemliggende periode tog Carsten Krog Pedersen sig af bladet. Og da han fik forfald halvt inde i 2003, blev jeg atter redaktør. Og nu, hvor jeg var valgt helt at stoppe, har bestyrelsen besluttet sig for Carsten, der bliver således igen bliver redaktør. Han har erfaringer. Det har undertiden været en blandet fornøjelse at være redaktør. Men takket være et godt samarbejde de sidste mange år med bladets layouter Jørgen Peter Kjeldsen, Frøstrup, og bladets trykker gennem alle årene, Søe-Knudsen fra Stoholm (der regner sig selv for at være den hurtigste blandt de langsommeste i den sorte verden, som er hans), har arbejdet som redaktør trods alt været mere sjovt end besværligt. Til det besværlige har det altid været at skaffe stof til bladet - redaktørens tungeste pligt. Hvor meget har jeg ikke plaget og klaget i tidens løb. Men det har af og til været som at hælde vand på en gås. Det prellede af. Ikke underligt, hvis nogen er blevet trætte af mig. Men som oftest kom bladet ud, om end ikke altid på det planlagte tidspunkt. Og med hensyn til forsidetegninger er der god grund til at takke Jens Frimer Andersen for hans gennem flere år navnlig de senere store beredvillighed at levere smukke fugletegninger. 3

4 HJEJLEN Redaktøren takker af Denne verdens tekniske fremskridt har redaktionen i tidens løb kunnet gøre brug af. De første år gik det med brug af gammeldags skrivemaskiner, som også en gang var et fremskridt, papir, saks og klister og tykke konvolutter, når det endelige stof skulle sendes til trykkeren i Stoholm. Nu foregår det med hjemme-computer, og det rigtige program til opsætning af bladet, hvorefter det færdige materiale sendes elektronisk til trykkeren. Og kun det endelige produkt, som læserne kender som HJEJLEN, foreligger på papir. Som det nyeste kan HJEJLEN nu også findes i digital form på lokalafdelingens hjemmeside. De mange år har været med forskellige aktører i redaktionen. Lad mig nævne nogle af de forhenværende. Gorm Thyge Wæhrens, Skive, Kenneth Nielsen, Tjele, Niels Jørgen Larsen, Tjele, Steen Brølling, Vesløs og Denis Severn, Skive. Hos sidstnævnte foregik længe layoutet, hvor det næstvigtigste var saks og lim - vi nærmest sad og sniffede under bestræbelserne på at få et pænt blad ud. Men det vigtigste hos Denis var nu kaffen med svigermoders boller, så vi kunne blive normale igen oven på klisteriet og snifferiet. Tak til alle - LokalDOFviborgs bestyrelse, skiftende redaktionsmedlemmer og ikke mindst de forskellige artikelforfattere - som jeg i tidens løb har samarbejdet med. Lidt skrivekløe er der stadig i mig, så det kan godt være, at der kommer en artikel i ny og næ. Eyvind Lyngsie Jakobsen En forsinket tak Tegning: Jens Frimer Andersen til alle dem, som siden udsendelse af HJEJLEN 2006/1 har indbetalt et bidrag til HJEJLEN og lokalafdelingen. Der indkom 5505 kr. Det er et meget flot beløb, som redaktionen og lokalbestyrelsen takker for. Hertil har en række abonnenter bosat uden for amtet fornyet deres abonnement. Det er en stor hjælp, når HJEJLEN, som det er sket 2 gange i år, har været udsendt med 40 sider pr. nummer. Det koster ekstra i trykkeudgifter og ekstra i porto, det sidste ca kr. mere, end de mindre omfattende blade koster at udsende. -Redaktøren 4

5 200 6 /4 Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Denne beretning om bestyrelsens arbejde vil omhandle de sidste par måneders aktiviteter, da formanden jo i sidste nummer af HJEJLEN, under artiklen om DOFs 100 års-jubilæum så glimrende har redegjort for de sager og tiltag, som DOF-Viborg Amt har arbejdet med til og med september. Siden dette er næste års generalforsamling kommet helt på plads, og det bliver som ventet på Skarregård på Nord- Mors. Efter at vi de sidste par år har benyttet os af Søndermølle ved Viborg, syntes bestyrelsen at det var på tide igen at rykke nordpå i amtet. Det er i den forbindelse et håb, at vi også ser nye ansigter til generalforsamlingen denne gang. Som tidligere er der igen arrangeret en fugletur før generalforsamlingen, det er den lokale Jes Gravgård, som vil vise rundt i området omkring Skarregård (se tidspunkt i indkaldelsen på næste side). I forlængelse af GF vil Thomas Vikstrøm fra DOFs Caretakerprojekt komme og berette om projektet, og der vil også være herboende caretakere til stede, som kan fortælle om de lokale forhold. Caretakere i ordets rette betydning vil der sikkert også blive brug for, når ansvaret for den lokale m iljøforvaltning efter nytår overgår til kommunerne. Det er med bange anelser (forhåbentlig uberettiget) vi nu går fremtiden i møde i de grønne organisationer. Vil snævre økonomiske og erhvervsmæssige forhold bestemme fremtidens miljøforvaltning? DOF Viborg amt forudser, at det vil blive nødvendigt med langt større samarbejde mellem eksempelvis DOF og DN m.m. Bestyrelsen påtænker at tage de nødvendige kontakter for at fremme et sådant initiativ! HJEJLEN gennemgår også forandringer, den største skyldes at redaktøren efter flere års tilløb slipper tøjlerne og fremover vil nøjes med at læse bladet, samt forhåbentlig levere nogle gode artikler. Bestyrelsen takker Eyvind for mangeårige ansvarsfuld indsats. Redaktionen vil fremover varetages af Jørgen Peter Kjeldsen (layout, som nu), Carsten Krog Pedersen (redaktør) og Thorkil Brandt (bestyrelsens repræsentant i redaktionen). Fra det netop afholdte repræsentantskabsmøde forlyder det, at den nye struktur først effektueres pr. 1/1-2008, derom mere senere. DOF-Viborg Amts -liste har haft begrænset succes, med relativ få tilmeldte. Undertegnede har dog ikke opgivet håbet om få en større del af medlemmerne i tale, og prøver at skaffe -addresser på anden vis. Så bliv ikke overrasket hvis i bliver kontaktet. Fredningsudvalget har ikke haft nye sager af betydning siden sidst, men afventer dog stadig Naturklagenævnets afgørelser på et par VVM sager. Udvalget består stadig af Jan S. Kristensen (Thy/Hannæs/Mors) og Lars Mogensen og Thorkil Brandt (resten af amtet). Vi hører meget gerne fra medlemmer som falder over sager som bør kigges nærmere på. 5

6 HJEJLEN Lokalafdelingen arrangerer som sædvanligt flere ture hen over vinteren, herom andetsteds i bladet (side 21). Vi vil dog specielt slå et slag for Ørnens Dag som afholdes den 25/ fra kl. 10 til 14. Her i amtet vil det blive i Vejlerne (naturcenteret på Bygholmdæmningen, og måske også et sted i de Generalforsamling 2007 Vestlige Vejler). Denne landsdækkende begivenhed var i 2006 en meget stor succes, med masser af positiv omtale af DOF. Bestyrelsen ønsker medlemmerne et godt nytår. For bestyrelsen Jan S. Kristensen DOF-Viborg amt inviterer til G E N E R A L F O R S A M L I N G Lørdag den 24. februar 2007 kl. 12:00 Skarregård på Nord-Mors, Feggesundvej 53, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år 6. Valg til bestyrelsen på valg er: Thorkil Brandt, Frits Rost, Ole Kristjansen, Ole Lilleør, Susanne Møller. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg 7. Valg af medlem + suppleant(er) til repræsentantskabet 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Før mødet vil der blive lavet en fugletur i området ved Skarregård. Mødested og -tid: Skarregård kl. 10:00. Turleder: Jes Gravgaard. Efter generalforsamlingen vil Thomas Vikstrøm fra DOFs Caretakerprojekt fortælle om status for projektet, og svare på evt. spørgsmål fra deltagerne Lokalafdelingen er vært for kaffe, the, kage samt øl og vand under mødet. Mød op og vær med til at sætte dit præg på lokalafdelingen. 6

7 200 6 /4 Slørugle i Viborg Amt Af DOFs uglegruppes koordinator i Viborg Amt, Stinne Aastrup Status for Slørugle og Kirkeugle i Viborg Amt i Slørugle En hurtig sammentælling og foreløbig opgørelse over Sløruglens ynglesucces i Viborg Amt i 2006 giver mindst 39 ynglepar fordelt med 18 i Thy, 16 på Mors og 5 i den sydlige del af amtet. Vi havde frygtet, at sidste vinter, som var meget hård, ville betyde stor nedgang i ynglesuccesen, men det er heldigvis ikke tilfældet. 4 af parrene på Mors har endda haft 2 kuld unger i 2006, hvilket også viser, at det går godt. Sløruglen er den eneste ugle, som en gang imellem får 2 kuld unger. Der blev fundet flere døde Slørugler rundt omkring også flere ringmærkede, men bestanden er heldigvis så stor nu, at selv den hårde vinter ikke fik bugt med Sløruglerne. Ud over yngleparrene er der en del steder observeret en enkelt Slørugle. Forhåbentlig finder den sammen med en mage. Mulighederne er heldigvis blevet meget bedre de seneste år, fordi der nu er en del flere ugler rundt omkring i amtet. DOFs Projekt Slørugle har på alle måder været en stor succes. Sløruglen har fået kunstigt åndedræt bl.a. ved hjælp af de mange frivillige, der har været med til at hjælpe arten frem igen. Der er her i amtet bygget og opsat mange kasser og mange har været involverede. Vi har fået ringmærket mange af amtets unger, sidste år over 100 unger, og ringe fra døde Slørugler er sendt til Zoologisk Museum, så man på den måde også får et større kendskab til den flotte og spændende ugle. Stinne med en af hendes elskede ugler. Foto: Tonny Ravn Kristiansen. 7

8 HJEJLEN For sjov har jeg optalt, hvor mange Sløruglekasser, der er hængt op i Viborg amt, og som vi, i Viborg Amts Sløruglegruppe, har oplysning om. Det er mindst 133 kasser. 76 i Thy, 32 på Mors og 25 i den sydlige del af amtet. Tallet er et absolut minimum, for vi ved, at der heldigvis er mange, der bare selv bygger en kasse og hænger den op. Viborg Amt Projekt Slørugle gav de første 15 kasser ved projektets start. Så bevilgede Viborg Amt penge, så vi kunne bygge og opsætte 50 kasser mere, og herefter er det stille og roligt gået fremad. 2. Kirkeugle Kirkeuglen i Viborg amt synger til gengæld på sidste vers. I år er der foreløbig kun oplysninger om 4 ynglepar. To par i Himmerland tæt på grænsen til Nordjyllands Amt, 1 i den sydvestlige del af amtet og 1 syd i amtet. Kirkeugle i Viborg Amt Zoologisk Museum, DMU m.fl. er i gang med et forskningsprojekt, hvor man forsøger at finde årsagerne til den drastiske nedgang i bestanden her i Danmark og i Vesteuropa i øvrigt. Har man oplysninger om Kirkeugler, fundet døde Kirkeugler, eller er man så heldig at have kendskab til levende Kirkeugler, hører vi meget gerne fra folk. Man kan kontakte Zoologisk Museums projektmedarbejder Lars Bo Jacobsen eller Viborg Amts uglekoordinator Stinne Aastrup ( ). Har man Kirkeugler i nærheden og ønsker man en kasse sat op, har Stinne Aastrup stadig nogle få kasser liggende på loftet. En betingelse for at få en kasse er, at der er Kirkeugler i området. På kan man læse mere om ZM s kirkeugleprojekt, og på kan man læse om DOFs uglegruppe. Portræt af Kirkeugle. Denne er dog ikke fra Viborg Amt, men fra Vesthimmerland. Foto: Søren Skov. 8

9 200 6 /4 DOFs uglegruppe DOFs uglegruppe Års-status 2006 Uglegruppen, der nu tæller 67 medlemmer, startede ud den sidste weekend i april med sit tredje uglesymposium. Symposiet blev igen i år afholdt på Myrthuegård Natur- og Kulturcenter ved Varde, og som de 2 foregående år var interessen for at deltage i mødet også denne gang stor blandt uglegruppens medlemmer. Udover en gennemgang af de enkelte En slørugleunge skal ringmærkes. Foto: Tonny Ravn Kristiansen. uglearters status, gylpundersøgelser og forevisning af litteratur om ugler m.m. havde uglegruppen inviteret Peter Sunde og Julie Dahl Møller fra Zoologisk Museum i København. Peter Sunde gav mødedeltagerne en opdatering på Zoologisk Museums 3- årige kirkeugleprojekt, og Julie Dahl Møller fortalte om sit arbejde med birkemusen og den overvågning, der i øjeblikket sker af arten (Novana). Flere af uglegruppens medlemmer deltager nu aktivt i eftersøgningen af birkemusen ved at indsende gylp fra (af Julie) særligt udvalgte lokaliteter. Uglegruppens aktiviteter med opsætning af redekasser, registrering af arterne samt andre uglerelaterede aktiviteter fortsatte i 2006 i højeste gear. Af eksempler på disse spændende aktiviteter kan nævnes: Et todages arrangement i Givskud Zoo med Sebastian Klein og medlemmer af Vejle Amts sløruglegruppe. Alle aktiviteterne under arrangementet, bl.a. bygning af redekasser, foderbrætter m.m. var gratis, men der blev opfordret til at donere kr. 20,- til DOFs arbejde med at redde de danske Slørugler for hver ting man fremstillede. Ved arrangementets afslutning søndag eftermiddag kunne Projekt Slørugle v/ Klaus Dichmann modtage 9

10 HJEJLEN en check på i alt 8000 kr. På landsskuet i Herning havde Ringkøbing Amts uglegruppe igen i år opstillet en uglestand, som blev godt besøgt og flere gode kontakter til landmænd blev knyttet. Mediedækningen omkring uglegruppens arbejde har i hele 2006 været fantastisk, både i form af TV, radio og div. tidsskrifter og aviser, og der findes vel efterhånden næppe en person her i landet, som ikke på et eller andet tidspunkt har hørt eller læst om uglegruppens arbejde. En bestandsopgørelse for 2006 for Ugler Sløruglens vedkommende er endnu ikke afsluttet, men en forsigtig vurdering er nok, at vi for første gang i år vil opleve en mindre nedgang i den samlede bestand siden projektets spæde start i efteråret Den forholdsvis lange kolde vinter med et tykt isdække, der især ramte Nordjyllands og Viborg Amt, gjorde det svært for Sløruglen at finde tilstrækkeligt med føde i en længere periode, hvorved flere blev fundet døde af sult. Klaus Dichmann Sekretær i DOFs uglegruppe Læs om Danmarks ugler på er egentlig Projekt Slørugles hjemmeside, men der er også en del om Danmarks andre ugler og om, hvordan man kan kende forskel på dem. Der er f.eks. fotos af arterne, fotos af fjer, gylp osv., så man kan kikke på forskellene på dem, og se hvilken ugle, man måske selv har boende. Vil man selv prøve at bygge uglekasser, så er der også mål og byggevejledning til Slørugle, Kirkeugle, Stor Hornugle og Natugle. Hjemmesiden er udarbejdet af Klaus Dichmann, sekretær i DOFs uglegruppe. 10

11 200 6 /4 Af Leif Novrup Danske og tyske Fiskeørne, datasammenligning Yn glende Fiskeørne i Danmark Foto: Knud Christensen I sommerferien var jeg i Tyskland, hvor jeg havde mulighed for at iagttage de tyske Fiskeørne. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som jeg besøgte, findes 44% af Tysklands fiskeørnebestand. I året 2001 blev der talt 400 ynglepar i hele Tyskland, deraf fandtes 52 par i Müritz-regionen og deraf igen 19 par i selve nationalparken. 12 reder var på elmaster og 7 i trætoppe. I byen Federow var der et informationscenter med videoovervågning af en fiskeørnerede, og fagfolk havde gennem mere end 10 år iagttaget reden og livet her. Et skema i lokalet over de sidste 6 år viste forløbet ved fiskeørnereden. Dette skema skrev jeg af se nedenfor. Da jeg selv har gjort tilsvarende observationer ved en fiskeørnerede i Jylland gennem 12 år, synes jeg det kunne være interessant at sammenligne data mellem disse to reder. Ganske vist er min rede ikke videoovervåget, så mine data er ikke så mange, og nogle må jeg regne mig frem til, men jeg synes alligevel godt, at det kan give et billede af forskelle mellem de to reder. Reden i Tyskland er på en højspændingsmast, mens min i virkeligheden drejer sig om tre forskellige reder i træer. De to første reder var i toppen af skovfyr, mens den sidste rede fra i år er i toppen af en knækket gran. Den første rede fra gav hele 5 udfløjne unger. Den anden rede fra gav 1 udfløjen unge, mens den sidste har givet 2 udfløjne unger. I alt er det således kun lykkedes at få 8 fiskeørneunger på vingerne, og så kan det nævnes, at den ene unge fra i år fandtes død 14 dage efter, at den havde forladt reden. Altså en megen dårlig ynglesucces. Til sammenligning fik det tyske par hele 15 unger på vingerne de sidste 6 år mit par kun 2 flyvefærdige unger. De fleste år fik parret i Tyskland 3 unger, og altid kom mindst 1 unge på vingerne, mens der i samme periode i Jylland kun kom unger i ét år. Hertil kan tilføjes, at hannen i det tyske par er ringmærket, og at han er født i en anden rede i nabolaget for 14 år siden. I de sidste 11 år har han været faderen i reden her; altså meget stabilt. Parret i Jylland har skiftet mere, og der gættes på, at den ene af Fiskeørnene her for nuværende er en unge fra kuldet i 1994 eller Men da Fiskeørnene i Jylland ikke er ringmærket, kan det ikke vides medg sikkerhed. I Tyskland er Fiskeørnene næsten 11

12 HJEJLEN Fiskeørn i Danmark Foto: Søren Skov udvokset på otte uger og begynder på de første flyveøvelser. Ved slutningen af august forlader de gamle Fiskeørne redeområdet for at begynde deres lange rejse til vinterkvarteret i Sydvestafrika. De unge Fiskeørne følger efter i september. Normalt ankommer de tyske Fiskeørne 3 uger til en måned før til redestedet end de danske blot ikke i år på grund af det kolde forår. Til gengæld lægges æggene allerede omkring den 9/4 i Tyskland, men i Jylland først mellem 1/5 og 16/5; altså betydeligt senere. Skønt parret i år ankom sent til Federow i Tyskland, blev æggene lagt henholdsvis den 12/4, 14/4 og 17/4, i Jylland først den 30/4. De danske unger udklækkes derfor noget senere og kommer først på vingerne noget hen i august. I år dog allerede med første unge den 29/7 og den anden unge den 31/7. Der er stor dødelighed hos det danske par, mens det ikke ses ved det tyske. Således nåede de 2 unger i 2001 ikke at blive flyvefærdige, og i 2002 døde alle tre unger ca. fire uger gamle. Én blev fundet død under reden. Også i år fandtes rester af den ene unge ca. 14 dage efter den første gang fløj fra reden. Se foto af vinge side

13 200 6 /4 Data vedr. fiskeørneparret ved Federow, Tyskland ÅR Ankomst han/hun 1. æg 2. æg 3. æg 1. unge Fiskeørn i Tyskland 2. unge 3. unge Forlod reden Udfløjne unger /3-31/3 10/4 12/4 15/4 18/5 19/5 21/5 9/ /3-24/3 7/4 9/4 11/4 15/5 16/5 18/5 13/ /3-27/3 6/4 8/4 11/4 13/5 død død 2/ /3-21/3 7/4 9/4 13/4 15/5 16/5 19/5 12/ /3-23/3 6/4 8/4 10/4 14/5 15/5 17/5 12/ /4-2/4 12/4 14/4 17/4 19/5 20/5 23/5, død 24/5 2 Data vedr. fiskeørneparret i Jylland ÅR Ankomst han/hun 1. æg 2. æg 3.æg 1. unge 2. unge 3. unge Forlod reden Udfløjne unger 1994? 14/5 16/5? 21/6 22/6? 11/ /4-8/4 15/5? rugede 28/ /4-12/4 2/5 4/5? 7/5? 9/6 11/6 14/6 2/ /4-11/4 26/ / / /4-23/4 16/5 23/6 11/ /4-30/4 10/5 12/5? 16/6? 17/6?-død? /4-24/4 9/5 11/5? 14/5? 15/6 17/6 20/ /4-6/ /4-26/ /4-4/4 7/5 13/ /3-12/4 30/4 2/5? 5/6 6/6 30/ Dansk fiskeørnerede. Foto: Leif Novrup

14 HJEJLEN Fiskeørnens rejserute På en tavle i informationscentret kunne man også læse om trækruten for en radiomærket Fiskeørn fra reden i Det var hunnen. Den fløj af sted fra reden i Federow ved Müritz See den 15/8 og fulgte denne rejseplan: 15/8 Afrejse 16/8 Ankom Dresden 30/8 Afgang Dresden 1/9 Fløj over Mont Blanc 2/9 Afgang Schweiz 4/9 Ankom Sardinien 5/9 Afgang Sardinien 5/9 Ankom Tunesien 7/9 Afgang Tunesien - Havde 6 overnatninger i Sahara uden at få føde - 14/9 Ankomst Cameroun nær ækvator Fiskeørn i Afrika Én måned var Fiskeørnen altså om at tilbagelægge sin rejse til vinterkvarteret lidt nord for ækvator i Cameroun i det centrale Afrika. Det er almindelig kendt, at fiskeørnehunnen bliver overflødig, når ungerne i reden bliver så store, at de selv kan flyve og partere deres mad. Hun er derfor den, der først forlader familien og rejser sydpå. Hannen fanger stadig fisk til ungerne et stykke tid endnu, som de modtager på reden. Da jeg besøgte reden i Tyskland, kom hannen også til reden med en fisk, men her kom hunnen først og snuppede fisken, som den fløj bort med altså inden nogen af de to unger nåede hen på reden. Det var den 24/7. I år så jeg fiskeørnehunnen for sidste gang den 15/8, sidste år den 18/8. På DATSY-hjemmesiden om Fiskeørn kan du læse mere om de danske Fiskeørne og det jyske par, også med fotos fra året 2006: => (vælg art) Vinge fra unge 14 dage efter udflyvning Fundet nær reden. Spist af ræv. Denne artikel har tidligere være bragt i DOF-Ringkøbing Amts lokalblad Sandeviften. 14

15 200 6 /4 Annoncer... Forårets succesfulde fuglestemmekursus i Viborg gentages i 2007: Lær fuglesangen at kende Få sat navn på fuglestemmerne. Vekslende mellem kursusaftener og fugleture gennemgår vi fuglesang og kendetegn hos en række af vore almindelige sangfugle. Vi starter i marts, hvor et overskueligt antal arter synger, og tager fat på resten, som foråret skrider frem og slutter en lun majaften i mosen med et kor af Nattergale! Kurset henvender sig til begyndere. Kurset starter i midten af marts og slutter i maj, og inkluderer otte mødeaftener og fire fugleture. Tilmelding til AOF, se deres kursusprogram i Viborg Nyt eller på Ole Lilleør 15

16 HJEJLEN Opslagstavle Efterlysning! DOF-biblioteket i Fuglenes Hus modtager vort lokalblad HJEJLEN. Bladet er tilsyneladende så interessant for nogle af de københavnske læsere, at enkelte numre forsvinder fra bibliotekets hylder for aldrig mere at vende tilbage. Det betyder, at disse blade mangler, når der skal foretages en indbinding, så de kan blive bevaret for eftertiden. På DOF-biblioteket mangler man bladene 1994/1, 1995/4 og 2000/2. DOF redaktøren selv mangler bladene fra 1984/2 og 1992/1. Layouteren mangler numrene 1984/2, 1990/4 og 2000/1. Hvis du hører til blandt dem, der har gemt de gennem årene udgivne numre af HJEJLEN, vil redaktøren være glad for at høre fra dig i tilfælde af, at du i stedet for at kassere dem vil give de savnede numre bort. Ring venligst eller send dem til mig, adresse side 2. Redaktøren Udstopning? En læser skriver: Jeg har tre små døde fugle liggende i min fryser, så vidt jeg husker er den ene en Vandrikse, fundet kørt ned. Nr. to er en Grønsisken og nr. tre nok en Grønirisk, de to sidste er fløjet i mit vindue sidste vinter under fodring og derved omkommet. Jeg efterlyser en eller anden, som kunne være interesseret i at modtage dem til udstopning eller lignende. Mange hilsner Skovbjerg Eg Lundøvej Højslev Kirkeby Tlf /

17 200 6 /4 Fugle i fortid og fremtid DOFs jubilæum har været fejret med brask og bram dette efterår med fester i København og Viborg, særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift osv. Der har været lejlighed til at kigge bagud og reflektere over de mange frem- og tilbageskridt såvel naturmæssige som politiske, foreningen har medvirket til og været vidne til de sidste 100 år; det er der sagt og skrevet mange kloge ord om. Noget af det mest tankevækkende jeg har set i den anledning, står skrevet i Søravnen, som er Århus-afdelingens medlemsblad. Det tilbageskuende består i en underholdende artikel af Morten DD Hansen, en traditionel Siden Sidstartikel som her kaldes Fra Felten, med undertitlen Perioden Artiklen opsummerer et udmærket århundrede med adskillige godbidder. Selv om det normalt ikke er Århus Amt, man først tænker på i hit-sammenhæng, så bliver det jo alligevel til en hel del interessante fugle, når en hundredårs-periode sammenfattes. Blandt andet er det denne del af landet, som har haft flest Nathejrer, og landets eneste Isabellatornskade er taget på Anholt, som jo også hører under Århus Amt. Men endnu sjovere end at kigge tilbage er det måske at kigge frem? I Turreferat for Østjysk Fugleløb 2036 giver en vis Anders Horsten, Ph.D., Professor i God Biologi, Aarhus Universitet, sit bud på hvad en tur rundt i det østjyske landskab vil kunne byde på om 30 år. Og man må sige, manden er Positiv fremtidsvision optimist! Han giver en flot vision for et Østjylland fyldt med spændende natur som følge af en total omlægning af naturpolitikken i EU og Danmark, bl.a. er Kolindsund i 2012 genoprettet som vådområde og efterfølgende erklæret UNESCO Biosfærereservat. Længe leve optimismen! Kirkeuglen er kommet igen i det almindelige østjyske landskab, Løvenholm-skovene på Djursland er omlagt til åben græsningsskov med genindvandret Mellemflagspætte og ynglende Kongeørn, og ved Overgård S for Mariager Fjord er de intensive kornmarker forvandlet til kystsump og laguner, hvor der bl.a. yngler Stylteløber. Nu skal jeg ikke tage hele spændingen og fornøjelsen ved at læse artiklen, kun opfordre til, at man går ind på Søravnens hjemmeside (www.dofaarhus.dk/soravnen) og downloader jubilæumsnummeret, det senest udkomne, nr , og lader sig føre med tilbage og frem i tiden Jørgen Peter Kjeldsen Side fra HJEJLENs søsterorgan, Søravnen fra Århus Amt. 17

18 HJEJLEN Annoncer... DOF på nettet Følg med i foreningens aktiviteter, klik ind på:

19 200 6 /4 Der er brug for din hjælp! DOF needs you bliv punkttæller! Kan du lide at se på fugle i mark, eng og skov? Kan du afsætte nogle ganske få timer 1-2 gange om året? Har du lyst til at gå på opdagelse på din hjemegn eller ved dit sommerhus? Vil du gerne bidrage til et af Danmarks vigtigste naturovervågningsprogrammer? Kan du svare ja til disse spørgsmål, er det måske noget for dig at blive punkttæller. Hvert år deltager flere hundrede frivillige i DOFs punkttællinger. De er kernen i det snart tredive år gamle naturovervågningsprogram. Punkttællingsprogrammet er en af de DOF-aktiviteter, der har vundet størst anvendelse i den nationale naturforvaltning ganske enkelt fordi det er en meget effektiv måde at overvåge bestandene af vores mest udbredte fuglearter. Det er i kraft af punkttællingerne, at man har kunnet påvise de markante nedgange i agerlandets og engenes fugleliv. Det er også punkttællingerne, der kan fortælle om de smukke Stillitsers store fremgang og om Bomlærkerne, der er ved at komme sig igen ovenpå mange års nedtur. Programmet er imidlertid helt afhængigt af et stort antal frivilliges optællinger over hele landet, så der er derfor også brug for din hjælp! Du behøver ikke at være en ørn til at se på fugle for at kunne deltage, blot du kan kende de almindelige arter. Princippet er enkelt: Du laver en rute med stop. På hvert stop tæller du fugle i præcis fem minutter. Ved at gentage proceduren hvert år, og med flere tusind punkter over hele landet, kan der beregnes indeks for bestandene og deres udvikling dermed følges. Det er højaktuelt med vinterfugletællingerne, der udføres i perioden 15. december til 15. januar. Du skal kun udføre en tælling én gang i perioden. Men har du lyst, må du også meget gerne gennemføre ruten i yngleperioden (1. maj til 15. juni). Har du lyst til at blive punkttæller eller vil du vide mere, så kontakt undertegnede eller Fuglenes Hus (tlf , Ole Lilleør, punkttællingskoordinator i Viborg Amt Baldersvej Viborg tlf

20 HJEJLEN TURREFERATER Gennemførte ture Her bringes forkortede referater, de fulde referater kan findes på vores hjemmeside Agerø, 27. august 2006 Det truede med regn fra morgenstunden, men endte faktisk med pænt vejr, stille og klart. Der var dog ikke mange at dele glæden med, for kun to mødte frem til dagens arrangement. Det genererede heldigvis ikke fuglene, som fint lod sig se fra skjulet. En Vandrefalk rastede på engen, hvor der også gik masser af Grågæs. Vadefuglene puttede sig, og sås derfor kun glimtvis. På stor afstand, over Nees, kunne vi se en kæmpeflok Hjejler i luften. En Efterårsløvsanger kvad en strofe, og en ung Gøg rastede ved skjulet. Afslutningsvis kørte vi til sydvestpynten og gik en tur med flot strandeng og fine vadefugle. Ole Lilleør Hanstholm/Roshage, 10. september og 12. oktober 2006 For tredje år i træk glimrede blæsten ved sit fravær. Disse 2 ture var begunstiget at flot klart vejr med en del solskin. Ikke det bedste vejr til havtræk! Der sås flere Suler og lommer, men desværre på ret lang afstand. Højdepunktet ved Roshage var således op til 20 Søkonger samt andre alkefugle som kom ret tæt på kysten. Septemberturen bød på vadefugle både på stranden og molen, men også trækkende. Begge ture gik omkring slambassinet og området ved åudløbet, her sås mange småfugle med Bjergirsk og flere Husrødstjerter som de bedste. Der sås også Sortkrage i området. Med det dejlige vejr var kaffepausen i Fyrhaven absolut et hit. Kolonihaverne bød på en del fugle, men det gode vejr havde også lokket mange havefolk frem, så fuglene holdt sig tilbage. I området neden for fyret var der til alles tilfredshed på oktoberturen en Stor Tornskade. Jan S. Kristensen Agerø, 8. oktober 2006 Vejret var ikke det, der lokkede denne morgenstund, med hård NV-vind, gråvejr og regnbyger. Og det var heller ikke et vejr, der kunne få besøgende ud på engen ved Fugleværnsfondens observationsskjul, som det ellers var planlagt. Det var stort set umuligt at komme derud. Faktisk dækkede fjordvandet samtlige engarealer mod vest og nord med tuer og lidt højere terræner stikkende op som små øer. Det var netop det vejr, der skulle til for, at der skulle være mange fugle ved skjulet. Ja faktisk viste en tur rundt på Agerø senere på dagen, at Fugleværnsfondens område med naboarealerne var det eneste sted med fugle overhovedet. Følgende blev set: Bjergirisk ca. 100, Skarv > på østsiden af Agerø, Pibeand > 2000, Grågås 430, men kl. 10:45 kom ca Grågæs tilflyvende fra nordøst. De gik ned på de overvejende overskyllede Holme. Strandhjejle 16, hvoraf 11 der gik rundt i opskyllet, ca 20 m fra skjulet. Bjerglærke 15, Brushøne 8, Vandrefalk en gammel fugl, Mørkbuget Knortegås 15, Lysbuget Knortegås 20. Eyvind Lyngsie Jakobsen 20

Årgang 23 Nr. 4 November 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 23 Nr. 4 November 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 23 Nr. 4 November 2005 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 23 nr. 4 november 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2011 Knud Falk & Søren Møller for Ringmærkningsafdelingen, Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Årgang 25 Nr. 1 April 2007. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 25 Nr. 1 April 2007. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 25 Nr. 1 April 2007 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 25 nr. 1 april 2007 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere