Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN"

Transkript

1 Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN SDM i forandringens tid side 4 CVM genet fundet side 20 T Najade køerne med de rigtige yvere side 41 Omregnet S-indeks for udenlandske tyre..... side 50 4/2001 DECEMBER

2 DC Sortbroget Kvæg Udgiver: SDM Dansk Holstein, Udkærs vej 15, Skejby, 8200 Århus N. Tlf Fax Homepage: Bestyrelse: Form. Peder V. Laustsen. Tlf Næstform. Erik Hansen. Tlf Henning Fruergaard Pedersen. Tlf Holger P. Olesen. Tlf Peter Christensen. Tlf Kristen O. Dahlgaard. Tlf Anton Hammershøj. Tlf Jan Duchwaider. Tlf Flemming Bak. Tlf Redaktion: Anton Hammershøj (formand) Henning E. Andersen (ansvarsh. og tekn. red.), Sommervej 9, 8210 Århus V. Landskons. Erik Ørnsbjerg Johansen Assistent Poul Bech Sørensen Tryk og teknisk redaktion: Kannike Graphic A/S, Sommervej 9, 8210 Århus V. Tlf Fax Forsiden: En scenevant kg ko nr. 673 (VE Klaus) med I/S Køben - hoved ved Rødding omkring sig. Bagerst Hans Edvard. Til højre Mogens og Elinor, som har børnene Karin, Kristina og Karsten med hænderne på Kristian. Foto: Niels Erik Palle. Indhold: SDM i forandringens tid ºº4 En succeshistorie fra Vendsyssel º15 CVM s indflydelse på frugtbarhedsegenskaberne hos SDM º20 Nul døde kalve næsten! º26 Indavl konsekvenser for kvægavl og kvægbrug º30 Racens toptyre º34 T Najade TV køerne med de rigtige yvere º41 SDM Dansk Holstein º44 Nye internationale avlsværdital º50 Køer og kultur på Po-sletten º54 Kort Nyt º60 Nyt fra ungdomsforeningerne º66 Landet Rundt º68 Tema: Hvor skal SDM-avlen hen? º79 Sponsor ved SDM s eliteauktion DC 22. SDM Eliteauktion afholdes onsdag den 23. januar 2002 kl i hal Q, Messecenter Herning. Agromek JANUAR 2002 Benyt lejligheden til at se nogle af Danmarks bedste elitekøer og afkomsgrupper efter aktuelle tyre i Hal Q. SDM har besluttet, at der udstilles højtydende avlskøer med sær - deles godt eksteriør. Køerne udtages inden jul. Auktionen vil omfatte ca. 15 kviekalve med absolut top-afstamning samt enkelte ufødte kviekalve. For kalve, som skal med på auktionen, gælder, at de skal være født senest i september Kalvene kan beses tirsdag og onsdag under Agromek. Alle dyr er testet for BVD og CVM. Kalvene udtages inden jul. I forbindelse med auktionen anbefaler vi at benytte parkeringspladsen ved Landsskuepladsen (Nr. Lindvej). SORTBROGET KVÆG 4/2000

3 Den avlspolitiske proces Oprettelsen af en landsdækkende kvægavlsforening er nu rykket nærmere. Der er aftalt og underskrevet en handlingsplan for det videre forløb i bestræbelserne for at sammenlægge de eksisterende kvægavlsforeninger. Hermed er grundlaget for en stærk organisa - tion på den avlspraktiske side skabt. I hensigterne for at effektivisere og forenkle beslutningsvejene i Dansk Kvægavl, må man imid lertid ikke overse, at kvægavlen/racerne skal have et avlspolitisk forum, som er uafhængig af den forretningsmæssige del af kvæg avlen/kvægavlsforeningen. Hovedtanken bag det nu hedengangne Landsudvalget for Kvæg var lidt forenklet sagt, at familiemedlemmerne indenfor kvægbrugets organisationer, igennem Landsudvalget nok skulle finde ud af tingene. Selv i de bedste familier opstår der imidlertid situationer, hvor medlemmerne ikke er enige. Uanset om man er i familie eller ikke i familie, er det en forudsætning for en videre eksistens, at man forstår omgivelsernes udvikling og frem for alt forandring. Indhold: SDM-Vintermøderne.... ºº4 Fysiologiske funktions- ººprøver º12 VAR Calano kan det hele ºº næsten º16 Racens Toptyre º20 Test dags modeller og ººpersistens º26 Den canadiske test dags ººmodel: Hvad har vi lært?º27 Danske tyre populære ººi England º30 Intensiv avl medfører øget slægtskab º35 Holland º42 Agromek º45 Det skete º48 Kort Nyt º50 Nyt fra ungdoms- ººforeningerne º56 Landet Rundt º57 Tema º63 I den forestående proces er det vigtigt at holde sig for øje, at de avlspolitiske tiltag/beslutninger er funderet i et avlspolitisk forum, hvor vedtægterne sikrer adgang for alle SDM brugere. Avlsværdital og avlsredskaber skal være i tråd med, hvad brugerne ønsker og forventer. Rammerne for kåring og døtregruppebedømmelse skal have en baggrund tæt på brugeren, ellers kan man forvente endnu flere diskussioner, end det vi kender i dag. Flere og flere vil blande sig i det, som man tidligere anså for at være interne familieanliggender. Derfor er avlsforeningernes rolle i den avlspolitiske proces af største betydning. Her ved årets slutning kan vi igen betragte de imponerende resultater, der er opnået i mange SDM besætninger. Der ligger et kæmpearbejde bag disse dagligdagens udfordringer i at drive de stadig større besætninger. d God jul og godt nytår og tak for mange gode oplevelser i det forgangne år.

4 4 Sortbroget Kvæg SDM i forandringens tid Uddrag af formand Peder V. Laustsens beretning på Årsmødet i Vesthimmerland Avlsarbejdet i Danmark bliver udført på stadig færre og færre bedrifter. Mælkekvoten totalt er uændret. Ydelsen pr. ko stiger mellem 2 og 3% om året, ko-antallet øges med 4-5 køer pr. år pr. besætning. Derfor er det helt naturligt, at antallet af bedrifter med sortbroget kvæg falder. Derfor er det også utrolig flot, at vi igen i år kan samle 700 interesserede mennesker til vores årsmøde. På årsmødet sidste år havde vi netop fået konstateret den arvelige defekt CVM hos KOL Nixon, T Burma og T Klassy. Heldigvis har vore dygtige forskere med Christian Bendixen i spidsen her for nylig fundet selve genet for CVM. Der har rundt omkring i verden stået en del tvivl om CVM. USA har været længe om at acceptere sygdommen, men nu bliver alle tyre også her testet. Der fødes fremover ikke flere kalve, som er defekte, da man i næsten et år har testet alle tyre på de danske brugsplaner. Der vil hermed også ske et fald i omløberprocenter på vore hundyr, da man nu med sikkerhed ved, at en parring med to CVMdyr ofte resulterer i tidlig fosterdød. Mund- og Klovesygen i februar måned satte kvægbruget i højeste alarmberedskab. Heldigvis slap vi i Danmark for at smitten kom til os. BSE-situationen giver os ikke fri status for nuværende. Jeg har SDM s formand Peder Laustsen svært ved at se fornuften i, at besætninger som får konstateret BSE bare skal slås ned og destrueres. Når man ved, at det ikke smitter gennem mejeriprodukter, synes jeg, man kunne nøjes med at mærke dyrene i sådanne besætninger med grønne øremærker. Derved kunne man nøjes med at destruere dyrene i takt med normal udsætning. Det er den procedure, som vil blive pålagt vore tyrestationer, hvis der her opstår et BSEtilfælde. Avlsforeningens fremtidige rolle Vi kan konstatere, at SDM Dansk Holstein stadigvæk er dansk kvægbrugs succes-race. Det er imponerende, hvad der er opnået med denne race gennem tiden. Resultaterne viser ikke tegn på stagnation, tværtimod. Med sikker hånd og samarbejde vil SDM Dansk Holstein kunne indtage førerpositionen indenfor Holstein-racen på verdensplan. Men det kræver at vi i Danmark står sammen og i fællesskab udbygger og justerer strategier omkring avlsarbejdet. Jeg vil tage udgangspunkt i vore lokale avlsforeninger. Vi har 13 lokale foreninger. Om det er for mange skal jeg ikke udtale mig om, men blot opfordre til at der udvises engagement og aktivitet i de lokale områder. Dette må gerne ske i tæt forbindelse og samarbejde med den lokale ungdomsforening. Jeg vil opfordre til, at de lokale avlsforeninger får drøftet fremtiden i deres forening, således at man kan være med til at præge fremtiden. SDM Dansk Holstein indkalder i november til et møde på Bygholm Landbrugsskole omkring fremtidens avlsarbejde. Et møde, som gerne skulle blive inspirerende for SDM Dansk Holsteins bestyrelse. Det er ikke alle lokale avlsforeninger, der er repræsenteret i SDM Dansk Holsteins bestyrelse, men hvis samspillet mellem avlsforening

5

6 6 Sortbroget Kvæg og kvægavlsforening fungerer, vil der altid være et talerør til SDM Dansk Holstein. Bestyrelsen for SDM Dansk Hol - stein er i stand til at træffe beslutninger, men vil gerne sikre, at alle er med. Justering af eksteriør - egenskaberne Et af avlsarbejdets vigtigste redskaber er S-indekset. Vigtigheden af, at dette indeks altid er tilpasset nutidens og fremtidens krav er stor, og i årets løb har vi foretaget flere justeringer. Højden er hævet til 155 cm med et optimum på 148 cm. Bagyverhøjden har erstattet bagyverbredde. Vægtningen på yverbånd er slækket lidt, hvorimod yverdybden er strammet. Vægtningen på forpatteplaceringen er mindre end tidligere, og optimum er sat til 8 for på den måde at undgå for tæt bagpatteplacering. Denne vigtige egenskab er inddraget som noget nyt. Optimum er 5, d.v.s. at så sidder bagpatterne korrekt midt på kirtlen. En justering af egenskaben lem - mer og klove trænger sig på. Spørgsmålet er, om vi både skal have knoglebygning og hasekvalitet med, eller om knoglebygning evt. skal byttes ud med bevægelse. Eva og Søren Bojer, Års modtager af anerkendelse for årets tyr 2001 V Bojer. Foto: PBS. Kåringsarbejdet blev i foråret under Mund- og Klovesyge-epidemien forsinket, men da først afkomsinspektørerne igen fik lov at køre, og der tillige ingen dyrskuer var, fik de hurtigt arbejdet sig igennem den pukkel, som var opstået. Stort set alle kåringer bliver i dag udført af afkomsinspektørerne. Jeg tror måske også, at inspektørerne skal indstille sig på, at de selv må finde rundt i området med tiden. Tabel 1 viser antallet af kåringer, både døtregrupper og lokalt. Tabel 1.Antal bedøm - melser (12 måneder) Kategori Antal Inspektørbedømmelser Heraf døtregrupper Lokal (ej inspektør) I alt

7 Sortbroget Kvæg 7 Nye avlstiltag Interbull-samarbejdet på tværs af landegrænser har vist sin berettigelse. Ydelse og ek - ste riør var de første egenskaber Interbull omregnede, og nu har vi også avlsværdital for yversundhed. Derfor er vi nu i stand til at beregne S-indeks på udenlandske tyre. Sidste år vedtog vi i bestyrelsen at igangsætte en såkaldt SR-linie. Tabel 2 viser, hvilke tyre der kvalificerer til SR-linien. Flere har også efterspurgt en Polled-linie. Der er kun få dyr, Tabel 2. SR-tyre Navn Y- Yver- Øvr. Kælvn. Frugt- SRind. sundh. sygd. evne barh. ind. T Agat V Amster T Daimi VAR Camaro SDJ Ribus V Bojer som er pollede fra fødsel, og derfor er det svært at komme særlig langt med denne linie. Vi må være realistiske og sige, at det trods alt er begrænset hvor meget man vil sætte til på andre egenskaber for at få en kalv uden horn. En kalv kan afhornes for det én Y-indeksenhed er værd i kroner. Fysiologiske funktionsprøver Ca. 700 SDM interesserede deltog i årsmødet på Rønbjerg Centret i Vest himmerland. Foto: PBS.

8 8 Sortbroget Kvæg Opdrættere af danske brugstyre blev hædret på årsmødet. Fra venstre Elsebeth og Palle Trads, Hobro, Bente og Jens Peter Jensen, Nør - ager, Bodil og Kaj Ole Pedersen, Bindslev, Bente og Christian Christensen, Vels, Gerda og Flemming Bak, Aulum, Ilse og Bent Horsted Iversen, Grindsted, Elin og Svend Krarup, Erslev, Sonja og Christian Gravesen, Thisted og Eva og Søren Bojer, Års. Foto: PBS. Avlsarbejdet i Norden ligner hinanden,og SDM Dansk Holstein får stor fordel af at avlsarbejdet harmoniseres på nordisk plan. Udstillinger Agromek-udstillingen sidste vinter var særdeles vellykket. De håndplukkede sortbrogede elitekøer lyste godt op i Hal Q, har nu kørt en del år. Til sommer afsluttes de sidste prøver på Future Genetics gård, Skølvad. Der går så yderligere et par år inden de sidste resultater foreligger, men det ser på nuværende tidspunkt ikke for lovende ud. Indenfor DNA-forskningen er der også mange uafklarede spørgsmål. Forskerne har på nuværende tidspunkt kortlagt en del gen-markører, også kaldet QTL er, og det er her, det nordiske samarbejde kommer på sin plads. QTL-arbejdet kræver en population af en vis størrelse.

9 Sortbroget Kvæg 9 Værterne hyldes for flotte besøg på SDM s årsmøde. Fra venstre Anja og Jan Nielsen, Overlade, Anita og Hans Peter Hornbjerg, Gundersted, Lise og Arne og Lisbeth og Tage Christensen, Hedelund samt Eva og Søren Bojer, Års. Foto: PBS. og sjældent har afkomsholdene matchet elitekøerne som de gjorde i år. En sand fornøjelse. SDM-auktionen måtte desværre aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. Jeg vil stærkt opfordre til at sælge en kvie eller to på Agromek Denne auktion giver masser af positiv PR for racen. Vi har som noget nyt fået en forespørgsel på, om vi vil deltage i et én-dags dyrskue omkring Agromek. I bestyrelsen for SDM Dansk Holstein har vi diskuteret henvendelsen, men er tøvende. Sagen er den, at vore to vinterskuer i henholdsvis Brørup og Aars har bidt sig så godt fast, at det umiddelbart kan blive svært at samle dyr en ekstra gang. At mødes på dyrskuer og få diskuteret med kollegaer fra det øvrige land er en uvurderlig ting det gælder både den yngre og den ældre generation. Vi glæder os til sommerens dyr - skuer. Ikke mindre end 51 SDM-køer har i 2000/2001 rundet den magiske græn se på kg mælk. Her ses et uddrag af de mange dygtige SDM-brugere, der står bag disse flotte resultater. Foto: PBS.

10 10 Sortbroget Kvæg Elly og Laurits Katborg, Holstebro og Ragna og Kristen O. Dalgaard, Snedsted modtager anerkendelse for årets avls køer Foto: PBS. Bovi-Denmark Om vores eget eksportfirma Bovi-Denmark kan nævnes, at året har været besværligt. Vi har haft mange indirekte omkostninger på grund af BSE og Mund- og Klovesyge. Der er stor interesse fra England, men så længe der ikke er styr på Mund- og Klovesygen, kan importen ikke startes op. I Bovi-Denmark er det strengt nødvendigt at reducere omkostningerne. Derfor beder vi nu også om, at Landskontoret for Kvæg nedsætter sit dækningsbidrag på eksportstamtavler. Jeg ser ingen grund til, at der skal være et dækningsbidrag til Landskontoret for Kvæg på kr for kvier. Én ting står helt klart: De danske kvier Tabel 3. Årets Avlskøer 2001 CHR-nr. Far Ejer klarer sig godt i udlandet. Derfor er der også fremover muligheder for dansk avlsdyreksport. Avlerne skal høres Vi ser med glæde frem til at de nye insemineringsplaner kommer på banen. Avlsrådgiveren mangler et præcist værktøj til S.B. Mascot Ragna og Kristen O. Dahlgaard, Harring, Snedsted S.B. Mascot Elly og Laurits Katborg, Nygård Idom, Holstebro

11 Sortbroget Kvæg 11 betjening af landmanden på rådgivningsbesøg. Vi ser frem til, at alle importerede dyr har deres stamtavle opdateret med ydelsestal fra oprindelseslandet. I SDM Dansk Holsteins bestyrelse er vi klar til at tage opfordringer op til seriøs behandling, når de ellers er af relevant karakter. Fornylig blev der af en initiativgruppe indkaldt til møde i Randers. Indbydelsen havde ingen underskrift, men en dagsorden gående ud på, at en gruppe af avlere var frustrerede over måden hvorpå CVM var håndteret i Kvægavlsforeningerne og at omkostningerne ved avlsarbejdet ikke stod i forhold til det, Stolte og glade modtagere af anerkendelse for kg køer i året 2000/2001. Foto: PBS. en kvægavlsforening vil betale for en tyrekalv. Endelig synes man ikke, at avlerne har nogle at henvende sig til, når de står med et problem. Der var sendt indbydelser ud til 117 personer, som alle har leveret en tyrekalv til en kvægavlsforening. Der mødte 60 personer ganske godt i betragtning af, at det var midt i høstens tid. Nogle mødedeltagere var af den opfattelse, at bestyrelsen i SDM Dansk Holstein var for lidt engageret i avlerens interesser, og at det var nødvendigt med et nyt talerør for den enkelte avler. Enkelte avlere kunne berette om salg af 6 uger gamle tyrekalve til udenlandske kvægavlsforeninger til en anden pris end den danske kvægavlsforeninger giver. SDM Dansk Holstein har den 19. september afholdt et møde, hvor også Tage Nielsen, Viking, deltog. På dette møde diskuterede vi en række af de spørgsmål, som blev bragt frem i Randers. Alle fra SDM Dansk Holsteins bestyrelse var med på Randers-mødet og er enige om at følge op herpå. Vi har derfor efterfølgende fået en god diskussion og har besluttet at sekretærerne for kvægavlsforeningernes SDM-raceudvalg mødes og laver et udkast, som skal diskuteres i de enkelte raceudvalg. Derefter vil vi i SDM Dansk Holstein igen mødes for at diskutere det oplæg, som kan være med til at tilgodese den enkelte avler bedst muligt. Herefter vil man efter repræsentantskabsmødet i december indkalde initiativgruppen til et mø-

12 12 Sortbroget Kvæg de med SDM Dansk Holsteins bestyrelse. Åbenhed om målene På vore vintermøder i januar måned fik vi en god diskussion om avlsarbejdet. Et af emnerne var: Hvordan opprioriteres avlsarbejdet i Danmark? Kvægavlsforeningerne bør arbejde hen mod, at tyreholdet centraliseres. Vi skal stadigvæk have opstaldning på flere tyrestationer, men med central styring og decentral rådgivning og inseminering. På den måde vil der blive sat mere fokus på de avlsrådgivere, som skal arbejde lokalt og dermed skabe avlsinteresse ved at betjene kvægavleren og med jævne mellemrum sørge for at der bliver fulgt op på alle tyremødreemner. Jeg vil opfordre til, at disse tilpasninger sker hurtigst muligt, således at vi bliver bedst muligt rustet til den øgede konkurrence fra To SDM-køer har i det forgange år rundet en historisk milepæl: kg fedt + protein. Margit og Knud J. Nielsen, Glejbjerg og Allan Jørgensen, Gredstedbro hyldes for denne imponerende præstation. Foto: PBS. udenlandske kvægavlsforeninger. Vi ved, at stilstand er tilbagegang. Lad os videreudvikle SDM Dansk Holstein og i fællesskab stå sammen om opgaverne. Men husk at møde op på rette tid og sted og gør din indflydelse gældende. Dermed har du mulighed for at sætte dit fingeraftryk på netop din forening. Det giver stor tilfredsstillelse, hvad enten man er kvæg - bruger eller rådgiver. Tabel 4. Mødre til tyre på brugsplanen (min insemineringer) Tyrs navn Mors CHR-nr. Ejer V Bojer Eva og Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Års V Bavnehøj Gerda og Flemming Bak, Rosenbo, Kibæk VAR Calano Elsebeth og Palle Trads, Tofte, Hobro RGK Solar Bente og Jens Peter Jensen, Kjemtrup Nygård, Nørager V Brando Tronsmark Holsteins, Bodil og Kaj Ole Pedersen, V. Tronsmark, Bindslev VAR Camaro Kirsten og Frede Lauridsen, Gl. Outrup, Ovtrup HMT Gnist Sonja og Kristian Gravesen, Thisted VE Colon Bente og Chr. Christensen, Velds, Tjele V Chrysler Bent Horsted Iversen, Grindsted VE Dabell Elin og Svend Krarup, Solbjerg, Erslev

13 Æ Super Malkeorganer Æ Show-Type Æ Top S-indeks Æ Yversundhed 106 Æ Hflje Procenter Æ Yversundhed 106 Æ Top Malkeorganer Æ Kofamilie

14 14 Sortbroget Kvæg Tabel kgs køer 1. august juli 2001 (3-leddet afstamning ejer medlem af SDM Dansk Holstein) J Wilow Jette og Alfred Rahbæk, Jyllerup, Årre Kingway EV Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro KOL Tue Jytte og Mogens K. Bakkesen, Årre Chairman Ilona og Laurintius Schilderink, Spandet, Ribe Mandingo Anna og Svend Skjødeberg Nielsen, Tarp, Lunde, Nr. Nebel NJY Hubert Mary og Henning B. Lauridsen, Midtgård, Hillerup, Ribe KOL Tue Kirsten og Søren Petersen, Nr. Starup, Grindsted NJY Hubert Riber Kjærgård Landbrugsskole, Bramming HV Topas Lise og Egon Frahm, Lindingmølle, Varde Inspirat Niels J. Jørgensen, Østervang, Busted, Suldrup HV Topas Elly og Niels Erik Larsen, Fristrup, Åbybro JY Wilow Heidi og Jan Graversen, Ø. Vandet, Thisted NJY Hubert I/S Højgård Erik og Henrik Villadsen, Thyholm Hawkeye Anita og Hans Peter Hornbjerg, Tinghøjgård, Gundersted, Års VE Otto Bodil og Henry Christensen, Østrup Hedegård, Års K Jurist I/S Højager v/sanne og Erik Hansen, Hjerting, Rødding RGK Lori Jette og Andreas Jacobsen, Haugaard Gabøl, Vojens CEN Grøn Lili og Henrik Grønne, Djeld, Vinderup HV Tango Evy og Mogens Juul Nielsen, Lykkesholm, Skalstrup, Vemb HV Tango Mette og Ebbe Buskbjerg, Buskbjerg, Kilde, Auvlum KOL Keld Jonna og Torsten Søndergaard, Vejbjerggård, Humlum, Struer B Cleitus Mie og Laurids Lodahl, Engholm, Herning JY Wilow Karin og Peder Pedersen, Herrup, Vinderup HV Zymos Tove og Arne V Kappel, Petersminde, Vinten, Horsens JY Wilow Martin L. Nielsen, Bøgballe, Uldum Golden Oak Jørgen Jensen, Vengelund, Venge, Skanderborg B Cleitus Esther og Holger P. Olesen, Møllegården, Uhre, Brande Kingway Anette og Kresten Olesen, Snæbum, Hobro Bert Anette og Kresten Olesen, Snæbum, Hobro JY Wilow Karen og Henning Kristensen, Snæbum, Hobro NJY Hubert Kirsten og Chr. Ladefoged, Ravnkilde, Nørager NJY Hubert I/S Jørgensen v/ Lene og Erik Jørgensen, Risbak, Sjørslev, Kjellerup NJY Hubert Inge Grethe og Kaj Olsen, Plejlvad, Them TMS Texas Rita og Jens Kristian Lavrsen, Boller, Viborg NJY Hubert Frida og Richard Søe, Tjele SK Bel Bente og Ole Kristensen, Lihmegård, Spøttrup VE Klaus I/S Københoved v/ Hans Edward Bennetzen og Ellinor og Mogens Christensen, Kastaniegården, Rødding SDJ Ali Thea og Jos De Valk, Aagården Brøns, Skærbæk HJY Hubert Karin og Wim van Ginkel, Thyregod, Give RGK Asta Jan Boer, Nygård, Hauge, Tistrup VAR Poker Per Andersen, Kjærbjerge, Agerbæk SDJ Isme I/S Nederballegård, v/ Hans Jürgen & Jürgen Schmidt Meyer, Ø. Terp, Løgumkloster Starbuck Keld Nygaard, Kistrup, Tjele SDJ Eksil Bjarne Madsen, Branderup Østermark, Branderup J JY Janne Jan Mortensen, Nr. Farup, Ribe NJY Hubert Frode Staun, Klæstruplund, Nibe JY Wilow Per Dahlgaard, Dollerup, Thisted Chief Mark Metha og Peter Mathias Mathiesen, Raved Dairy, Bolderslev SDJ Ali Troels Lyck, Rørdalgård, Øster Sottrup, Sønderborg JY Wilow Ulla Lunde og Lars Moesgaard Knudsen, Nøvling, Vildbjerg SDJ Aldum Lars Chr. Kjøller, Hasle kg fedt + protein SDJ Nam Margit og Knud J. Nielsen, Brogård, Glejbjerg Spirit Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro

15 Claus Langdahl Sortbroget Kvæg 15 En succeshistorie fra Vendsyssel Af avlsrådgiver Claus Langdahl, Hjørring I 1998 købte Palle Koller sin ejendom Svalegård, som ligger i Ryådalen lige vest for Vildmosen i Vendsyssel. Et utraditionelt men modigt køb, idet ejendommen på overtagelsestidspunktet kun havde en besætning på 30 kø - er i en ældre bindestald. Siden da er udviklingen gået stærkt, og i løbet af november 2001 står en ny stald til 105 køer færdig. Samtidig er det lykkedes på bare tre år at få opbygget en meget interessant avlsbesætning, hvor der for øjeblikket er en ungtyr i Ringkøbing samt seks kontrakter til danske kvægavlsforeninger. Palle, Jane og fodermesteren Pia viser stolt to andenkalvs kontraktkøer frem. Til venstre er det nr. 899 (T Eberhard CEN Spruce NJY Hubert) som har en ungtyr i Ringkøbing og for øjeblikket er i kontrakt til Taurus. Til højre er det nr (T Blacki NJY Hubert HJ Anton), som er i kontrakt til Viking. Foto: Claus Langdahl

16 16 Sortbroget Kvæg Staldbyggeriet Det er en lang og sej proces at bygge en ny stald, og det har også været tilfældet på Svalegård. Jorden omkring gården er gammel havbund, hvilket har betydet, at der har været behov for at lave en forbelastning af jorden, hvor vandet ledes væk fra jordlagene for derefter at sætte sig op til 25 cm. En metode der også benyttes ved motorvejsbyggeri, og som selvfølgelig ikke har været med til at gø - re byggeriet billigere. Fra begyndelsen har det været Palles mål at skabe en stald med optimal dyrevelfærd, som samtidig er funktionel at arbejde i. Desuden behøver stalden ikke ligne alle andres. Resultatet er en sengebåsestald med brede spaltegange og delvis åbne sider, hvor der er foderkasser. Det betyder, at fuldfoderblanderen kører udenfor stalden, når der Fakta om Svalegård Mælkekvote efter endt udvidelse: kg (4,48% basis) Antal årskøer: 105 køer Den nye stald hos Palle Koller står snart færdig. Her ses den åbne side, hvor der bliver opstillet foderkasser. Foto: Claus Langdahl. Gennemsnitsydelse: , , Mark: Majs 8 ha Ærter 10 ha Byghelsæd 14 ha Græs 28 ha Heraf eng 7 ha fodres. Der er også gjort noget ekstra ud af at lave en lys stald, hvor der i enden af malkestalden er lavet et vinduesparti, så solen kan skinne ind under malk - ningen. Malkestalden er dog bygget så billig som muligt, og der er valgt en traditionel 2 8 sildeben. Målet er at få installeret malkerobotter i løbet af fem til seks år, for på den måde bedre at kunne udnytte det store ydelsespotentiale der er inden for SDM Dansk Holstein. Tre gange malkning i et traditionelt malkesystem er ikke nogen permanent løsning, hvis man skal gå alene med køerne. I den nye stald er der plads til 105 årskøer, og besætningsudvidelsen har derfor været i gang over det sidste halve år. Dette betyder en del ekstra arbejde,

17 Sortbroget Kvæg 17 hvor køerne bl.a. for øjeblikket malkes i to hold i den ældre bindestald. Under byggefasen har Palle ansat sin søster Pia som fodermester. Tidligere har hun dog også været hjælper med klargøring af dyr til fremvisning enten i forbindelse med indkøbsture eller dyrskuer. Familie og venner er en uvurderlig hjælp på gården både med byggeriet og alt forefaldende arbejde. Det varmer ekstra, når familie og venner støtter op om land - bruget, hvilket man som landmand ikke mærker så meget til fra medierne og det øvrige samfund. Besætningen Lige siden overtagelsen af ejendommen, og specielt i forbindelse med den nye stald, har der været behov for at købe dyr. For det meste har det været almindelige gode køer, men et par af afstamningerne har udviklet sig i en meget positiv retning. Bl.a. er der to køer efter henholdsvis T Blaki og T Eberhard, hvor mo - deren er købt, som i dag er i kontrakt til danske kvægavlsforeninger. Det kræver både dygtighed og held at købe sådanne dyr, men Palle har også gjort andet for at få opbygget en god avlsbesætning. Han har udruget en række embryoner for naboen, Kresten Andreasen, hvor betalingen har været kvierne. Desuden medbragte han en kvie - kalv efter T Blaki fra sin tidligere arbejdsgiver. En W Convincer-kalv på denne T Blaki er Palles kæreste Jane kommer oprindelig fra byen, men er faldet meget godt til på landet, hvor hun nyder naturen og her en tur blandt kvierne. Parret venter til april deres første barn. Foto: Claus Langdahl. i dag i kontrakt til tre kvægavlsforeninger. Palle har været meget glad for denne måde at opbygge sin besætning på og giver en kraftig opfordring til etablerede landmænd om at hjælpe nye landmænd i gang med avls - arbejdet på denne måde. Der har selvfølgelig også været uheld i avlsarbejdet, hvor hans første kontraktko fik lagt sin kalv ihjel og CVM-defekten har betydet, at to kvier ikke er blevet indsat på Future Genetics. I det daglige avlsarbejde bruger Palle de allerbedste danske S- indekstyre plus en smule import. Det betyder, at tyrevalget for tiden lyder på V Bojer, VAR Camaro, VAR Calano, T Lambada og T Laluffe de steder, hvor der er minimal risiko for defekte kalve. Importtyre er for øjeblikket koncentreret om S Inquirer og R Marshall. Sidste år udstillede Svalegård for første gang på dyrskue. Et dyrskue i Hjørring, som Palle aldrig vil glemme, og han finder da også med stor stolthed billeder frem fra de glade sommerdage, hvor han i alt udstillede fire dyr, som alle fik 23 point flot af en førstegangsudstiller. Holdninger til kvægavl Palle er i 2001 kommet i den lo-

18 18 Sortbroget Kvæg I forgrunden ses Palle og en V Convincer kvie, som er i kontrakt til tre kvæg avlsforeninger. Hun er skyllet med RGK Solar. I baggrunden ses nogle vindmøller, hvoraf den ene har været med til at finansiere Palles nye stald. Foto: Claus Langdahl kale avlsforeningsbestyrelse, hvor han giver udtryk for markante holdninger til kvægavl. Han ser nogle klare problemer i registrering og sikkerhed i afprøvningen af de danske tyre. For det første er ungtyrenes døtregrupper for små, hvorved indekserne er for usikre. Han foreslår at afprøve færre tyre og samtidig sikre, at ungtyresæd ikke går til spilde på for mange udsætterkøer og i besætninger, hvor registreringerne og indberetningerne ikke er i orden. Løs - ningen kan være en præmie for afprøvning af ungtyre i besætningerne. For det andet burde det være et krav, at alle dyrlæger indberetter registreringer for at få så mange informationer på tyrene som muligt. På dette punkt har Palle jævnligt en diskussion med sin dyrlæge, som har valgt ikke at indberette noget fra sine besætninger. Det er Palles håb, at den nye struktur med Dansk Kvæg kan få gennemført en lovpligtig registrering også for dyrlægerne. Fremtiden Fremtiden ser lys ud på Svalegård, hvor Palle glæder sig til at arbejde i den nye stald. Forhå - bentlig er det en stald, der yder optimale produktionsforhold både for køer og bruger, men det vil kun tiden vise. Avlsmæssigt håber Palle på at kunne holde det fine niveau, han er begyndt med, og opgaven lyder nu på at vise, at han selv kan vælge de rigtige tyre, som kan give den optimale avlsmæssige fremgang. n

19 En af de mange gode døtre efter Boss Fra den kendte Rothbom Ivory Mark familie Super malkeorganer: i Dansk Interbull S-indeks: 112 Høje procenter i mælken Super kvietyr Kontakt: Ole Nielsen Tlf.: Fax: Se vores andre gode tyre på:

20 20 Sortbroget Kvæg CVM s indflydelse på frugtbarheds - egenskaberne hos SDM Af Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand, Landskontoret for Kvæg. Frugtbarhedsegenskaberne hos SDM bliver i betydeligt omfang påvirket af, om fostret har CVM. 32% af fostrene med CVM bliver aborteret inden 100 dage efter undfangelsen, og dette stiger til 45% ved 150 dage. Ved dag 260 vil ca. 80% af fostrene være aborteret. Aborterne påvirker mødrenes kælvningsinterval og udsætningen af køer. Den forøgede udsætning af køer er kvægbrugernes største økonomiske omkostning ved CVM. Første, anden eller tredje laktationskøer, som har kælvet efter 1. januar 1991 Koen er afkom efter en tyr, der er bærer af CVM Koens 1. inseminering var med en tyr, der havde Bell i afstamningen, og tyrens CVM-status er kendt (bærer eller ikke bærer) Sandsynligheden for at fosteret havde CVM, blev beregnet for alle insemineringer (Pcvm-foster). Hvis insemineringstyren er bærer af CVM, er sandsynligheden12,5% for at fosteret har CVM, og hvis tyren ikke er bærer, er sandsynligheden 0%. Dette er illustreret i figuren for recessiv arvegang Fig. 1). Gert Pedersen Aamand CVM har en almindelig recessiv nedarvning. En gentest, der kan påvise, om et dyr har arveanlæg for CVM, er blevet udviklet ved Danmarks Jordbrugs- Forskning. I to store danske undersøgelser fandt man imidlertid langt færre fødte kalve med CVM end forventet. Ved en simpel recessiv arvegang forventes det, at 12,5% af kalvene har CVM, hvis kalven har en CVM-bærer både som far og morfar. Fosterdød kan være en af årsagerne til, at der fødes Ulrik Sander Nielsen færre kalve med CVM end forventet. Vi har undersøgt CVM s indflydelse på frugtbarheds - egen skaberne hos SDM på grundlag af et stort datamateriale fra Kvægdatabasen. Oplysninger fra kvægdatabasen Næsten alle brugstyre med Bellafstamning er blevet testet for CVM. Vi har analyseret et datasæt med oplysninger om afstamning, insemineringer og kælvninger for køer, der opfyldte følgende krav: Undersøgte frugtbar - hedsegenskaber CVM s indflydelse blev undersøgt på følgende frugtbarheds - egenskaber: Ikke omløberprocent 0-56 dage (NR56) Ikke omløberprocent dage (NR100) Ikke omløberprocent dage (NR150) Hyppighed af kælvninger dage efter 1. inseminering (K300) Hyppighed af kælvninger med en levende kalv dage efter 1. inseminering (KL300) Kælvninger dage efter 1. inseminering (K600)

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1 Avlsarbejde 4. Avlsteori Arveanlæggene (gener) ligger på kromosomer Kromosomer befinder sig i alle celler Arveanlæggene optræder altid parvis, to og to De to gener i hvert par adskilles, når dyret senere

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse!

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse! 1 af 10 30-11-2009 08:01 Sunde og økonomiske køer Svenska English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 1. INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 2. Version

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 13 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Status på data og avl

Status på data og avl Status på data og avl Avlsforum for RDM Brædstrup 9. december 2010 Anders Fogh Disposition Malketid Ny håndterminal Klovsundhed Data fra malkerobotter Afstamningsfejl Hvorfor er inddragelse af data fra

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Indledning EN KO

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage Produktion af en 1400 gram tung kylling 1960 80 dage 2000 30 dage 1 2 Udvikling i proteinydelse 1990 til 2000 Race Arv Miljø I alt % Arv RDM 22 4 26 85 SDM 28 12 40 70 Jersey 20 11 31 65 3 Forventet avlsmæssig

Læs mere

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara.

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Kvæg Testdagsmodeller og indavl samt studietur Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Baggrund

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i en ny tid....................................... side 4 Avlsmatadorernes indflydelse................... side 16 Erfaringer med danske tyre......................

Læs mere

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Hvordan laves vinderkoen.??!! Og er der en sammenhæng mellem fodringen af den lille

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen.

Sådan er Limousinen. Statistiske oplysninger benyttet i hæftet er hentet fra: Dansk Kødkvægs årsstatistik 2014 www.klassificeringskontrollen. Sådan er Limousinen Sådan er Limousinen Et hæfte til nystartede og til kommende limousineavlere om limousinekvægets adfærd og kendetegn, krydret med tips til livet med limousiner. Statistiske oplysninger

Læs mere

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Per Madsen & Trine Villumsen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Genetik og Bioteknologi Baggrund Omfanget af økologisk mælkeproduktion

Læs mere

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE

INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE INDEKS FOR HUNLIG FRUGTBARHED FOR MALKERACETYRE Jørn Pedersen Landskontoret for Kvæg Just Jensen Statens Husdyrbrugsforsøg Landbrugets Rådgivningscenter Maj 1996 1 2 Forord I dansk kvægavl bliver der beregnet

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 VAR Camaro eminent gode lemmer.......... side 10 Mål og valg af avlsmateriale..................... side 14 V Curtis topkarakter til ydelsestyr............

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM s avlsmål til debat............................. side 4 Er fysiologiske funktionsprøver vejen frem? side 12 VAR Calano den fuldkomne tyr?...............

Læs mere

Potentielle værter til Kvægproduktion 2010

Potentielle værter til Kvægproduktion 2010 Landbo Limfjord Navn Søren Bethelsen Kristian Balsby Søren Brogaard Laurits Lund Roersen Christensen dresse Lauhedevej 13 Egebjerg Gravgårdsvej 2 Daugbjerg Birkesøvej 10 Gammelstrup Roslevvej 38 7880 Roselv

Læs mere

DE GRÅ SIDER. Nu venter vi kun på forår/sommer så vi kan få dyrene på græs. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Dansk Tiroler Grauvieh

DE GRÅ SIDER. Nu venter vi kun på forår/sommer så vi kan få dyrene på græs. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Dansk Tiroler Grauvieh Nu venter vi kun på forår/sommer så vi kan få dyrene på græs Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2016 Dansk Tiroler Grauvieh 0 Sæt X i kalenderen 23. april Generalforsamling hos Kirsten

Læs mere

Avl og indeksberegning - får

Avl og indeksberegning - får 4. Avl og indeksberegning - får Jette Lauridsen Avlsarbejdet med får i Danmark bygger på registrering af afstamning og produktionsdata i Fåreregistreringen. Vi bruger de registrerede data til beregning

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks NAV blended indeks Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh NAV Blended indeks 1. Hvilke dyr skal have blended indeks? 2. Bag om DGV og EBV 3. Metode 4. Eksempel - input data til beregning 5. Foreløbige resultater

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Medlemsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til alle VikingDanmarks medlemmer med 30 første insemineringer med malkekvæg samt alle ejerinseminører Dette

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed,

Læs mere

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010

Systematik giver resultater. Dansk Kvægs kongres 2010 Systematik giver resultater Dansk Kvægs kongres 2010 Konsulent Ulrik Toftegaard Jensen Team Farm Management, Dansk Kvæg Weekplanner- Arbejdsplanlægning - overblik og systematik SOP- standard operationel

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Bathau Holsteins I/S Tjele

Bathau Holsteins I/S Tjele Katalog Chr. Nr. Rang Points Indstilling Køer 1. laktation Hold 1 kl. 9.40-10.00 Dommer John Gribbon Bane 2 til æresp. Højager-Holsteins Rødding 322 051814-03332 1 23 Stortoft holstein Henne 301 033723-04463

Læs mere

Testdagsmodel for ydelse

Testdagsmodel for ydelse Bilag til Tema C Testdagsmodel for ydelse Testdagsmodel for ydelse Resultater fra testkørsler for Jersey v/jørn Pedersen og Jette Halkjær Jakobsen, Afdeling for Avlssystemer, Dansk Kvæg samt Per Madsen,

Læs mere

Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk, tidligere landskonsulent for kødkvægsracerne

Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk, tidligere landskonsulent for kødkvægsracerne Telefonopkald startede det hele Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk, tidligere landskonsulent for kødkvægsracerne Det var mørkt udenfor en sen eftermiddag i november 1988. Lysene var også slukket

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Teknikken i testdagsmodellen (2)

Teknikken i testdagsmodellen (2) Teknikken i testdagsmodellen (2) Gert Pedersen Aamand Single trait versus multi trait Den gamle danske model Single trait en egenskabs model mælk fedt og protein separat NAV-model Multitrait fleregenskabsmodel

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kælvning SOP-Kælvning beskriver de arbejdsgange, der sikrer dine køer en god kælvning. Beskrivelsen kommer omkring følgende emner: Håndtering af højdrægtige køer med og uden paratuberkulose Kælvetegn

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Friis Lara Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber. Der optræder

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre under 1 år 3 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 2 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 1 Hans Jørgen Møller Jensen Hovedgård 22 Holdnr: 1,12 Tyre 2-3

Læs mere

Måling af biologiske værdier omsat til praksis

Måling af biologiske værdier omsat til praksis Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Måling af biologiske værdier omsat til praksis KvægInfo - 2510 Oprettet: 13-12-2016 Måling af biologiske værdier omsat til praksis Ældre køer med lav drøvtygningsaktivitet

Læs mere

Præmieliste - 2010 - Kødkvægskue - Agromek, Herning

Præmieliste - 2010 - Kødkvægskue - Agromek, Herning Præmieliste - 2010 - Kødkvægskue - Agromek, Herning Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre 1-1½ år Kat.nr. Vægt Ejer 1 735 Venture Angus v/simon Johansen By Bredsten 24 Dansk Aberdeen-Angus Forening Bedste yngre

Læs mere

Rådgivningskoncept. ReproManagement

Rådgivningskoncept. ReproManagement Rådgivningskoncept ReproManagement Kolofon Rådgivningskoncept til ReproManagement Redaktion I projektgruppen har desuden deltaget Følgende har bidraget med test af materiale til kapitel 5 og 6 Søs Ancker,

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2014 DE GRÅ SIDER

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2014 DE GRÅ SIDER DE GRÅ SIDER Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 1 - Marts 2014 Dansk Tiroler Grauvieh DE GRÅ SIDER FORMANDENS "KLUMME" Nu er foråret ved at vise sig fra sin bedste side. De første kalve er ved at

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater

Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Hvordan beregnes avlsværdital og hvorfor giver høje avlsværdital bedre produktionsresultater Avlskursus for kødkvægsproducenter Aulum fritidscenter Januar 2010 Anders Fogh Landscentret, Disposition Grundlæggende

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Kære kommende marsvineopdrætter Du har nu ansøgt om et opdrætternavn til din marsvineavl og vil om et par måneder kunne opkalde unger af eget opdræt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret marts 2014 Ryde Master Anxieux AIR Hollandais RJ Fanette Ryde Master Ryde Galla Hammel

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet Hvad er egentlig fejl ved indavl Per-Erik Sundgren har skrevet nedenstående artikel. Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges

Læs mere

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Lidt om avl og indavl (4) Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber.

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Foto: Friis Lara Mangler schæferhunden den genetiske variation? I pressen kan man

Læs mere