Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN"

Transkript

1 Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN SDM i forandringens tid side 4 CVM genet fundet side 20 T Najade køerne med de rigtige yvere side 41 Omregnet S-indeks for udenlandske tyre..... side 50 4/2001 DECEMBER

2 DC Sortbroget Kvæg Udgiver: SDM Dansk Holstein, Udkærs vej 15, Skejby, 8200 Århus N. Tlf Fax Homepage: Bestyrelse: Form. Peder V. Laustsen. Tlf Næstform. Erik Hansen. Tlf Henning Fruergaard Pedersen. Tlf Holger P. Olesen. Tlf Peter Christensen. Tlf Kristen O. Dahlgaard. Tlf Anton Hammershøj. Tlf Jan Duchwaider. Tlf Flemming Bak. Tlf Redaktion: Anton Hammershøj (formand) Henning E. Andersen (ansvarsh. og tekn. red.), Sommervej 9, 8210 Århus V. Landskons. Erik Ørnsbjerg Johansen Assistent Poul Bech Sørensen Tryk og teknisk redaktion: Kannike Graphic A/S, Sommervej 9, 8210 Århus V. Tlf Fax Forsiden: En scenevant kg ko nr. 673 (VE Klaus) med I/S Køben - hoved ved Rødding omkring sig. Bagerst Hans Edvard. Til højre Mogens og Elinor, som har børnene Karin, Kristina og Karsten med hænderne på Kristian. Foto: Niels Erik Palle. Indhold: SDM i forandringens tid ºº4 En succeshistorie fra Vendsyssel º15 CVM s indflydelse på frugtbarhedsegenskaberne hos SDM º20 Nul døde kalve næsten! º26 Indavl konsekvenser for kvægavl og kvægbrug º30 Racens toptyre º34 T Najade TV køerne med de rigtige yvere º41 SDM Dansk Holstein º44 Nye internationale avlsværdital º50 Køer og kultur på Po-sletten º54 Kort Nyt º60 Nyt fra ungdomsforeningerne º66 Landet Rundt º68 Tema: Hvor skal SDM-avlen hen? º79 Sponsor ved SDM s eliteauktion DC 22. SDM Eliteauktion afholdes onsdag den 23. januar 2002 kl i hal Q, Messecenter Herning. Agromek JANUAR 2002 Benyt lejligheden til at se nogle af Danmarks bedste elitekøer og afkomsgrupper efter aktuelle tyre i Hal Q. SDM har besluttet, at der udstilles højtydende avlskøer med sær - deles godt eksteriør. Køerne udtages inden jul. Auktionen vil omfatte ca. 15 kviekalve med absolut top-afstamning samt enkelte ufødte kviekalve. For kalve, som skal med på auktionen, gælder, at de skal være født senest i september Kalvene kan beses tirsdag og onsdag under Agromek. Alle dyr er testet for BVD og CVM. Kalvene udtages inden jul. I forbindelse med auktionen anbefaler vi at benytte parkeringspladsen ved Landsskuepladsen (Nr. Lindvej). SORTBROGET KVÆG 4/2000

3 Den avlspolitiske proces Oprettelsen af en landsdækkende kvægavlsforening er nu rykket nærmere. Der er aftalt og underskrevet en handlingsplan for det videre forløb i bestræbelserne for at sammenlægge de eksisterende kvægavlsforeninger. Hermed er grundlaget for en stærk organisa - tion på den avlspraktiske side skabt. I hensigterne for at effektivisere og forenkle beslutningsvejene i Dansk Kvægavl, må man imid lertid ikke overse, at kvægavlen/racerne skal have et avlspolitisk forum, som er uafhængig af den forretningsmæssige del af kvæg avlen/kvægavlsforeningen. Hovedtanken bag det nu hedengangne Landsudvalget for Kvæg var lidt forenklet sagt, at familiemedlemmerne indenfor kvægbrugets organisationer, igennem Landsudvalget nok skulle finde ud af tingene. Selv i de bedste familier opstår der imidlertid situationer, hvor medlemmerne ikke er enige. Uanset om man er i familie eller ikke i familie, er det en forudsætning for en videre eksistens, at man forstår omgivelsernes udvikling og frem for alt forandring. Indhold: SDM-Vintermøderne.... ºº4 Fysiologiske funktions- ººprøver º12 VAR Calano kan det hele ºº næsten º16 Racens Toptyre º20 Test dags modeller og ººpersistens º26 Den canadiske test dags ººmodel: Hvad har vi lært?º27 Danske tyre populære ººi England º30 Intensiv avl medfører øget slægtskab º35 Holland º42 Agromek º45 Det skete º48 Kort Nyt º50 Nyt fra ungdoms- ººforeningerne º56 Landet Rundt º57 Tema º63 I den forestående proces er det vigtigt at holde sig for øje, at de avlspolitiske tiltag/beslutninger er funderet i et avlspolitisk forum, hvor vedtægterne sikrer adgang for alle SDM brugere. Avlsværdital og avlsredskaber skal være i tråd med, hvad brugerne ønsker og forventer. Rammerne for kåring og døtregruppebedømmelse skal have en baggrund tæt på brugeren, ellers kan man forvente endnu flere diskussioner, end det vi kender i dag. Flere og flere vil blande sig i det, som man tidligere anså for at være interne familieanliggender. Derfor er avlsforeningernes rolle i den avlspolitiske proces af største betydning. Her ved årets slutning kan vi igen betragte de imponerende resultater, der er opnået i mange SDM besætninger. Der ligger et kæmpearbejde bag disse dagligdagens udfordringer i at drive de stadig større besætninger. d God jul og godt nytår og tak for mange gode oplevelser i det forgangne år.

4 4 Sortbroget Kvæg SDM i forandringens tid Uddrag af formand Peder V. Laustsens beretning på Årsmødet i Vesthimmerland Avlsarbejdet i Danmark bliver udført på stadig færre og færre bedrifter. Mælkekvoten totalt er uændret. Ydelsen pr. ko stiger mellem 2 og 3% om året, ko-antallet øges med 4-5 køer pr. år pr. besætning. Derfor er det helt naturligt, at antallet af bedrifter med sortbroget kvæg falder. Derfor er det også utrolig flot, at vi igen i år kan samle 700 interesserede mennesker til vores årsmøde. På årsmødet sidste år havde vi netop fået konstateret den arvelige defekt CVM hos KOL Nixon, T Burma og T Klassy. Heldigvis har vore dygtige forskere med Christian Bendixen i spidsen her for nylig fundet selve genet for CVM. Der har rundt omkring i verden stået en del tvivl om CVM. USA har været længe om at acceptere sygdommen, men nu bliver alle tyre også her testet. Der fødes fremover ikke flere kalve, som er defekte, da man i næsten et år har testet alle tyre på de danske brugsplaner. Der vil hermed også ske et fald i omløberprocenter på vore hundyr, da man nu med sikkerhed ved, at en parring med to CVMdyr ofte resulterer i tidlig fosterdød. Mund- og Klovesygen i februar måned satte kvægbruget i højeste alarmberedskab. Heldigvis slap vi i Danmark for at smitten kom til os. BSE-situationen giver os ikke fri status for nuværende. Jeg har SDM s formand Peder Laustsen svært ved at se fornuften i, at besætninger som får konstateret BSE bare skal slås ned og destrueres. Når man ved, at det ikke smitter gennem mejeriprodukter, synes jeg, man kunne nøjes med at mærke dyrene i sådanne besætninger med grønne øremærker. Derved kunne man nøjes med at destruere dyrene i takt med normal udsætning. Det er den procedure, som vil blive pålagt vore tyrestationer, hvis der her opstår et BSEtilfælde. Avlsforeningens fremtidige rolle Vi kan konstatere, at SDM Dansk Holstein stadigvæk er dansk kvægbrugs succes-race. Det er imponerende, hvad der er opnået med denne race gennem tiden. Resultaterne viser ikke tegn på stagnation, tværtimod. Med sikker hånd og samarbejde vil SDM Dansk Holstein kunne indtage førerpositionen indenfor Holstein-racen på verdensplan. Men det kræver at vi i Danmark står sammen og i fællesskab udbygger og justerer strategier omkring avlsarbejdet. Jeg vil tage udgangspunkt i vore lokale avlsforeninger. Vi har 13 lokale foreninger. Om det er for mange skal jeg ikke udtale mig om, men blot opfordre til at der udvises engagement og aktivitet i de lokale områder. Dette må gerne ske i tæt forbindelse og samarbejde med den lokale ungdomsforening. Jeg vil opfordre til, at de lokale avlsforeninger får drøftet fremtiden i deres forening, således at man kan være med til at præge fremtiden. SDM Dansk Holstein indkalder i november til et møde på Bygholm Landbrugsskole omkring fremtidens avlsarbejde. Et møde, som gerne skulle blive inspirerende for SDM Dansk Holsteins bestyrelse. Det er ikke alle lokale avlsforeninger, der er repræsenteret i SDM Dansk Holsteins bestyrelse, men hvis samspillet mellem avlsforening

5

6 6 Sortbroget Kvæg og kvægavlsforening fungerer, vil der altid være et talerør til SDM Dansk Holstein. Bestyrelsen for SDM Dansk Hol - stein er i stand til at træffe beslutninger, men vil gerne sikre, at alle er med. Justering af eksteriør - egenskaberne Et af avlsarbejdets vigtigste redskaber er S-indekset. Vigtigheden af, at dette indeks altid er tilpasset nutidens og fremtidens krav er stor, og i årets løb har vi foretaget flere justeringer. Højden er hævet til 155 cm med et optimum på 148 cm. Bagyverhøjden har erstattet bagyverbredde. Vægtningen på yverbånd er slækket lidt, hvorimod yverdybden er strammet. Vægtningen på forpatteplaceringen er mindre end tidligere, og optimum er sat til 8 for på den måde at undgå for tæt bagpatteplacering. Denne vigtige egenskab er inddraget som noget nyt. Optimum er 5, d.v.s. at så sidder bagpatterne korrekt midt på kirtlen. En justering af egenskaben lem - mer og klove trænger sig på. Spørgsmålet er, om vi både skal have knoglebygning og hasekvalitet med, eller om knoglebygning evt. skal byttes ud med bevægelse. Eva og Søren Bojer, Års modtager af anerkendelse for årets tyr 2001 V Bojer. Foto: PBS. Kåringsarbejdet blev i foråret under Mund- og Klovesyge-epidemien forsinket, men da først afkomsinspektørerne igen fik lov at køre, og der tillige ingen dyrskuer var, fik de hurtigt arbejdet sig igennem den pukkel, som var opstået. Stort set alle kåringer bliver i dag udført af afkomsinspektørerne. Jeg tror måske også, at inspektørerne skal indstille sig på, at de selv må finde rundt i området med tiden. Tabel 1 viser antallet af kåringer, både døtregrupper og lokalt. Tabel 1.Antal bedøm - melser (12 måneder) Kategori Antal Inspektørbedømmelser Heraf døtregrupper Lokal (ej inspektør) I alt

7 Sortbroget Kvæg 7 Nye avlstiltag Interbull-samarbejdet på tværs af landegrænser har vist sin berettigelse. Ydelse og ek - ste riør var de første egenskaber Interbull omregnede, og nu har vi også avlsværdital for yversundhed. Derfor er vi nu i stand til at beregne S-indeks på udenlandske tyre. Sidste år vedtog vi i bestyrelsen at igangsætte en såkaldt SR-linie. Tabel 2 viser, hvilke tyre der kvalificerer til SR-linien. Flere har også efterspurgt en Polled-linie. Der er kun få dyr, Tabel 2. SR-tyre Navn Y- Yver- Øvr. Kælvn. Frugt- SRind. sundh. sygd. evne barh. ind. T Agat V Amster T Daimi VAR Camaro SDJ Ribus V Bojer som er pollede fra fødsel, og derfor er det svært at komme særlig langt med denne linie. Vi må være realistiske og sige, at det trods alt er begrænset hvor meget man vil sætte til på andre egenskaber for at få en kalv uden horn. En kalv kan afhornes for det én Y-indeksenhed er værd i kroner. Fysiologiske funktionsprøver Ca. 700 SDM interesserede deltog i årsmødet på Rønbjerg Centret i Vest himmerland. Foto: PBS.

8 8 Sortbroget Kvæg Opdrættere af danske brugstyre blev hædret på årsmødet. Fra venstre Elsebeth og Palle Trads, Hobro, Bente og Jens Peter Jensen, Nør - ager, Bodil og Kaj Ole Pedersen, Bindslev, Bente og Christian Christensen, Vels, Gerda og Flemming Bak, Aulum, Ilse og Bent Horsted Iversen, Grindsted, Elin og Svend Krarup, Erslev, Sonja og Christian Gravesen, Thisted og Eva og Søren Bojer, Års. Foto: PBS. Avlsarbejdet i Norden ligner hinanden,og SDM Dansk Holstein får stor fordel af at avlsarbejdet harmoniseres på nordisk plan. Udstillinger Agromek-udstillingen sidste vinter var særdeles vellykket. De håndplukkede sortbrogede elitekøer lyste godt op i Hal Q, har nu kørt en del år. Til sommer afsluttes de sidste prøver på Future Genetics gård, Skølvad. Der går så yderligere et par år inden de sidste resultater foreligger, men det ser på nuværende tidspunkt ikke for lovende ud. Indenfor DNA-forskningen er der også mange uafklarede spørgsmål. Forskerne har på nuværende tidspunkt kortlagt en del gen-markører, også kaldet QTL er, og det er her, det nordiske samarbejde kommer på sin plads. QTL-arbejdet kræver en population af en vis størrelse.

9 Sortbroget Kvæg 9 Værterne hyldes for flotte besøg på SDM s årsmøde. Fra venstre Anja og Jan Nielsen, Overlade, Anita og Hans Peter Hornbjerg, Gundersted, Lise og Arne og Lisbeth og Tage Christensen, Hedelund samt Eva og Søren Bojer, Års. Foto: PBS. og sjældent har afkomsholdene matchet elitekøerne som de gjorde i år. En sand fornøjelse. SDM-auktionen måtte desværre aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. Jeg vil stærkt opfordre til at sælge en kvie eller to på Agromek Denne auktion giver masser af positiv PR for racen. Vi har som noget nyt fået en forespørgsel på, om vi vil deltage i et én-dags dyrskue omkring Agromek. I bestyrelsen for SDM Dansk Holstein har vi diskuteret henvendelsen, men er tøvende. Sagen er den, at vore to vinterskuer i henholdsvis Brørup og Aars har bidt sig så godt fast, at det umiddelbart kan blive svært at samle dyr en ekstra gang. At mødes på dyrskuer og få diskuteret med kollegaer fra det øvrige land er en uvurderlig ting det gælder både den yngre og den ældre generation. Vi glæder os til sommerens dyr - skuer. Ikke mindre end 51 SDM-køer har i 2000/2001 rundet den magiske græn se på kg mælk. Her ses et uddrag af de mange dygtige SDM-brugere, der står bag disse flotte resultater. Foto: PBS.

10 10 Sortbroget Kvæg Elly og Laurits Katborg, Holstebro og Ragna og Kristen O. Dalgaard, Snedsted modtager anerkendelse for årets avls køer Foto: PBS. Bovi-Denmark Om vores eget eksportfirma Bovi-Denmark kan nævnes, at året har været besværligt. Vi har haft mange indirekte omkostninger på grund af BSE og Mund- og Klovesyge. Der er stor interesse fra England, men så længe der ikke er styr på Mund- og Klovesygen, kan importen ikke startes op. I Bovi-Denmark er det strengt nødvendigt at reducere omkostningerne. Derfor beder vi nu også om, at Landskontoret for Kvæg nedsætter sit dækningsbidrag på eksportstamtavler. Jeg ser ingen grund til, at der skal være et dækningsbidrag til Landskontoret for Kvæg på kr for kvier. Én ting står helt klart: De danske kvier Tabel 3. Årets Avlskøer 2001 CHR-nr. Far Ejer klarer sig godt i udlandet. Derfor er der også fremover muligheder for dansk avlsdyreksport. Avlerne skal høres Vi ser med glæde frem til at de nye insemineringsplaner kommer på banen. Avlsrådgiveren mangler et præcist værktøj til S.B. Mascot Ragna og Kristen O. Dahlgaard, Harring, Snedsted S.B. Mascot Elly og Laurits Katborg, Nygård Idom, Holstebro

11 Sortbroget Kvæg 11 betjening af landmanden på rådgivningsbesøg. Vi ser frem til, at alle importerede dyr har deres stamtavle opdateret med ydelsestal fra oprindelseslandet. I SDM Dansk Holsteins bestyrelse er vi klar til at tage opfordringer op til seriøs behandling, når de ellers er af relevant karakter. Fornylig blev der af en initiativgruppe indkaldt til møde i Randers. Indbydelsen havde ingen underskrift, men en dagsorden gående ud på, at en gruppe af avlere var frustrerede over måden hvorpå CVM var håndteret i Kvægavlsforeningerne og at omkostningerne ved avlsarbejdet ikke stod i forhold til det, Stolte og glade modtagere af anerkendelse for kg køer i året 2000/2001. Foto: PBS. en kvægavlsforening vil betale for en tyrekalv. Endelig synes man ikke, at avlerne har nogle at henvende sig til, når de står med et problem. Der var sendt indbydelser ud til 117 personer, som alle har leveret en tyrekalv til en kvægavlsforening. Der mødte 60 personer ganske godt i betragtning af, at det var midt i høstens tid. Nogle mødedeltagere var af den opfattelse, at bestyrelsen i SDM Dansk Holstein var for lidt engageret i avlerens interesser, og at det var nødvendigt med et nyt talerør for den enkelte avler. Enkelte avlere kunne berette om salg af 6 uger gamle tyrekalve til udenlandske kvægavlsforeninger til en anden pris end den danske kvægavlsforeninger giver. SDM Dansk Holstein har den 19. september afholdt et møde, hvor også Tage Nielsen, Viking, deltog. På dette møde diskuterede vi en række af de spørgsmål, som blev bragt frem i Randers. Alle fra SDM Dansk Holsteins bestyrelse var med på Randers-mødet og er enige om at følge op herpå. Vi har derfor efterfølgende fået en god diskussion og har besluttet at sekretærerne for kvægavlsforeningernes SDM-raceudvalg mødes og laver et udkast, som skal diskuteres i de enkelte raceudvalg. Derefter vil vi i SDM Dansk Holstein igen mødes for at diskutere det oplæg, som kan være med til at tilgodese den enkelte avler bedst muligt. Herefter vil man efter repræsentantskabsmødet i december indkalde initiativgruppen til et mø-

12 12 Sortbroget Kvæg de med SDM Dansk Holsteins bestyrelse. Åbenhed om målene På vore vintermøder i januar måned fik vi en god diskussion om avlsarbejdet. Et af emnerne var: Hvordan opprioriteres avlsarbejdet i Danmark? Kvægavlsforeningerne bør arbejde hen mod, at tyreholdet centraliseres. Vi skal stadigvæk have opstaldning på flere tyrestationer, men med central styring og decentral rådgivning og inseminering. På den måde vil der blive sat mere fokus på de avlsrådgivere, som skal arbejde lokalt og dermed skabe avlsinteresse ved at betjene kvægavleren og med jævne mellemrum sørge for at der bliver fulgt op på alle tyremødreemner. Jeg vil opfordre til, at disse tilpasninger sker hurtigst muligt, således at vi bliver bedst muligt rustet til den øgede konkurrence fra To SDM-køer har i det forgange år rundet en historisk milepæl: kg fedt + protein. Margit og Knud J. Nielsen, Glejbjerg og Allan Jørgensen, Gredstedbro hyldes for denne imponerende præstation. Foto: PBS. udenlandske kvægavlsforeninger. Vi ved, at stilstand er tilbagegang. Lad os videreudvikle SDM Dansk Holstein og i fællesskab stå sammen om opgaverne. Men husk at møde op på rette tid og sted og gør din indflydelse gældende. Dermed har du mulighed for at sætte dit fingeraftryk på netop din forening. Det giver stor tilfredsstillelse, hvad enten man er kvæg - bruger eller rådgiver. Tabel 4. Mødre til tyre på brugsplanen (min insemineringer) Tyrs navn Mors CHR-nr. Ejer V Bojer Eva og Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Års V Bavnehøj Gerda og Flemming Bak, Rosenbo, Kibæk VAR Calano Elsebeth og Palle Trads, Tofte, Hobro RGK Solar Bente og Jens Peter Jensen, Kjemtrup Nygård, Nørager V Brando Tronsmark Holsteins, Bodil og Kaj Ole Pedersen, V. Tronsmark, Bindslev VAR Camaro Kirsten og Frede Lauridsen, Gl. Outrup, Ovtrup HMT Gnist Sonja og Kristian Gravesen, Thisted VE Colon Bente og Chr. Christensen, Velds, Tjele V Chrysler Bent Horsted Iversen, Grindsted VE Dabell Elin og Svend Krarup, Solbjerg, Erslev

13 Æ Super Malkeorganer Æ Show-Type Æ Top S-indeks Æ Yversundhed 106 Æ Hflje Procenter Æ Yversundhed 106 Æ Top Malkeorganer Æ Kofamilie

14 14 Sortbroget Kvæg Tabel kgs køer 1. august juli 2001 (3-leddet afstamning ejer medlem af SDM Dansk Holstein) J Wilow Jette og Alfred Rahbæk, Jyllerup, Årre Kingway EV Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro KOL Tue Jytte og Mogens K. Bakkesen, Årre Chairman Ilona og Laurintius Schilderink, Spandet, Ribe Mandingo Anna og Svend Skjødeberg Nielsen, Tarp, Lunde, Nr. Nebel NJY Hubert Mary og Henning B. Lauridsen, Midtgård, Hillerup, Ribe KOL Tue Kirsten og Søren Petersen, Nr. Starup, Grindsted NJY Hubert Riber Kjærgård Landbrugsskole, Bramming HV Topas Lise og Egon Frahm, Lindingmølle, Varde Inspirat Niels J. Jørgensen, Østervang, Busted, Suldrup HV Topas Elly og Niels Erik Larsen, Fristrup, Åbybro JY Wilow Heidi og Jan Graversen, Ø. Vandet, Thisted NJY Hubert I/S Højgård Erik og Henrik Villadsen, Thyholm Hawkeye Anita og Hans Peter Hornbjerg, Tinghøjgård, Gundersted, Års VE Otto Bodil og Henry Christensen, Østrup Hedegård, Års K Jurist I/S Højager v/sanne og Erik Hansen, Hjerting, Rødding RGK Lori Jette og Andreas Jacobsen, Haugaard Gabøl, Vojens CEN Grøn Lili og Henrik Grønne, Djeld, Vinderup HV Tango Evy og Mogens Juul Nielsen, Lykkesholm, Skalstrup, Vemb HV Tango Mette og Ebbe Buskbjerg, Buskbjerg, Kilde, Auvlum KOL Keld Jonna og Torsten Søndergaard, Vejbjerggård, Humlum, Struer B Cleitus Mie og Laurids Lodahl, Engholm, Herning JY Wilow Karin og Peder Pedersen, Herrup, Vinderup HV Zymos Tove og Arne V Kappel, Petersminde, Vinten, Horsens JY Wilow Martin L. Nielsen, Bøgballe, Uldum Golden Oak Jørgen Jensen, Vengelund, Venge, Skanderborg B Cleitus Esther og Holger P. Olesen, Møllegården, Uhre, Brande Kingway Anette og Kresten Olesen, Snæbum, Hobro Bert Anette og Kresten Olesen, Snæbum, Hobro JY Wilow Karen og Henning Kristensen, Snæbum, Hobro NJY Hubert Kirsten og Chr. Ladefoged, Ravnkilde, Nørager NJY Hubert I/S Jørgensen v/ Lene og Erik Jørgensen, Risbak, Sjørslev, Kjellerup NJY Hubert Inge Grethe og Kaj Olsen, Plejlvad, Them TMS Texas Rita og Jens Kristian Lavrsen, Boller, Viborg NJY Hubert Frida og Richard Søe, Tjele SK Bel Bente og Ole Kristensen, Lihmegård, Spøttrup VE Klaus I/S Københoved v/ Hans Edward Bennetzen og Ellinor og Mogens Christensen, Kastaniegården, Rødding SDJ Ali Thea og Jos De Valk, Aagården Brøns, Skærbæk HJY Hubert Karin og Wim van Ginkel, Thyregod, Give RGK Asta Jan Boer, Nygård, Hauge, Tistrup VAR Poker Per Andersen, Kjærbjerge, Agerbæk SDJ Isme I/S Nederballegård, v/ Hans Jürgen & Jürgen Schmidt Meyer, Ø. Terp, Løgumkloster Starbuck Keld Nygaard, Kistrup, Tjele SDJ Eksil Bjarne Madsen, Branderup Østermark, Branderup J JY Janne Jan Mortensen, Nr. Farup, Ribe NJY Hubert Frode Staun, Klæstruplund, Nibe JY Wilow Per Dahlgaard, Dollerup, Thisted Chief Mark Metha og Peter Mathias Mathiesen, Raved Dairy, Bolderslev SDJ Ali Troels Lyck, Rørdalgård, Øster Sottrup, Sønderborg JY Wilow Ulla Lunde og Lars Moesgaard Knudsen, Nøvling, Vildbjerg SDJ Aldum Lars Chr. Kjøller, Hasle kg fedt + protein SDJ Nam Margit og Knud J. Nielsen, Brogård, Glejbjerg Spirit Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro

15 Claus Langdahl Sortbroget Kvæg 15 En succeshistorie fra Vendsyssel Af avlsrådgiver Claus Langdahl, Hjørring I 1998 købte Palle Koller sin ejendom Svalegård, som ligger i Ryådalen lige vest for Vildmosen i Vendsyssel. Et utraditionelt men modigt køb, idet ejendommen på overtagelsestidspunktet kun havde en besætning på 30 kø - er i en ældre bindestald. Siden da er udviklingen gået stærkt, og i løbet af november 2001 står en ny stald til 105 køer færdig. Samtidig er det lykkedes på bare tre år at få opbygget en meget interessant avlsbesætning, hvor der for øjeblikket er en ungtyr i Ringkøbing samt seks kontrakter til danske kvægavlsforeninger. Palle, Jane og fodermesteren Pia viser stolt to andenkalvs kontraktkøer frem. Til venstre er det nr. 899 (T Eberhard CEN Spruce NJY Hubert) som har en ungtyr i Ringkøbing og for øjeblikket er i kontrakt til Taurus. Til højre er det nr (T Blacki NJY Hubert HJ Anton), som er i kontrakt til Viking. Foto: Claus Langdahl

16 16 Sortbroget Kvæg Staldbyggeriet Det er en lang og sej proces at bygge en ny stald, og det har også været tilfældet på Svalegård. Jorden omkring gården er gammel havbund, hvilket har betydet, at der har været behov for at lave en forbelastning af jorden, hvor vandet ledes væk fra jordlagene for derefter at sætte sig op til 25 cm. En metode der også benyttes ved motorvejsbyggeri, og som selvfølgelig ikke har været med til at gø - re byggeriet billigere. Fra begyndelsen har det været Palles mål at skabe en stald med optimal dyrevelfærd, som samtidig er funktionel at arbejde i. Desuden behøver stalden ikke ligne alle andres. Resultatet er en sengebåsestald med brede spaltegange og delvis åbne sider, hvor der er foderkasser. Det betyder, at fuldfoderblanderen kører udenfor stalden, når der Fakta om Svalegård Mælkekvote efter endt udvidelse: kg (4,48% basis) Antal årskøer: 105 køer Den nye stald hos Palle Koller står snart færdig. Her ses den åbne side, hvor der bliver opstillet foderkasser. Foto: Claus Langdahl. Gennemsnitsydelse: , , Mark: Majs 8 ha Ærter 10 ha Byghelsæd 14 ha Græs 28 ha Heraf eng 7 ha fodres. Der er også gjort noget ekstra ud af at lave en lys stald, hvor der i enden af malkestalden er lavet et vinduesparti, så solen kan skinne ind under malk - ningen. Malkestalden er dog bygget så billig som muligt, og der er valgt en traditionel 2 8 sildeben. Målet er at få installeret malkerobotter i løbet af fem til seks år, for på den måde bedre at kunne udnytte det store ydelsespotentiale der er inden for SDM Dansk Holstein. Tre gange malkning i et traditionelt malkesystem er ikke nogen permanent løsning, hvis man skal gå alene med køerne. I den nye stald er der plads til 105 årskøer, og besætningsudvidelsen har derfor været i gang over det sidste halve år. Dette betyder en del ekstra arbejde,

17 Sortbroget Kvæg 17 hvor køerne bl.a. for øjeblikket malkes i to hold i den ældre bindestald. Under byggefasen har Palle ansat sin søster Pia som fodermester. Tidligere har hun dog også været hjælper med klargøring af dyr til fremvisning enten i forbindelse med indkøbsture eller dyrskuer. Familie og venner er en uvurderlig hjælp på gården både med byggeriet og alt forefaldende arbejde. Det varmer ekstra, når familie og venner støtter op om land - bruget, hvilket man som landmand ikke mærker så meget til fra medierne og det øvrige samfund. Besætningen Lige siden overtagelsen af ejendommen, og specielt i forbindelse med den nye stald, har der været behov for at købe dyr. For det meste har det været almindelige gode køer, men et par af afstamningerne har udviklet sig i en meget positiv retning. Bl.a. er der to køer efter henholdsvis T Blaki og T Eberhard, hvor mo - deren er købt, som i dag er i kontrakt til danske kvægavlsforeninger. Det kræver både dygtighed og held at købe sådanne dyr, men Palle har også gjort andet for at få opbygget en god avlsbesætning. Han har udruget en række embryoner for naboen, Kresten Andreasen, hvor betalingen har været kvierne. Desuden medbragte han en kvie - kalv efter T Blaki fra sin tidligere arbejdsgiver. En W Convincer-kalv på denne T Blaki er Palles kæreste Jane kommer oprindelig fra byen, men er faldet meget godt til på landet, hvor hun nyder naturen og her en tur blandt kvierne. Parret venter til april deres første barn. Foto: Claus Langdahl. i dag i kontrakt til tre kvægavlsforeninger. Palle har været meget glad for denne måde at opbygge sin besætning på og giver en kraftig opfordring til etablerede landmænd om at hjælpe nye landmænd i gang med avls - arbejdet på denne måde. Der har selvfølgelig også været uheld i avlsarbejdet, hvor hans første kontraktko fik lagt sin kalv ihjel og CVM-defekten har betydet, at to kvier ikke er blevet indsat på Future Genetics. I det daglige avlsarbejde bruger Palle de allerbedste danske S- indekstyre plus en smule import. Det betyder, at tyrevalget for tiden lyder på V Bojer, VAR Camaro, VAR Calano, T Lambada og T Laluffe de steder, hvor der er minimal risiko for defekte kalve. Importtyre er for øjeblikket koncentreret om S Inquirer og R Marshall. Sidste år udstillede Svalegård for første gang på dyrskue. Et dyrskue i Hjørring, som Palle aldrig vil glemme, og han finder da også med stor stolthed billeder frem fra de glade sommerdage, hvor han i alt udstillede fire dyr, som alle fik 23 point flot af en førstegangsudstiller. Holdninger til kvægavl Palle er i 2001 kommet i den lo-

18 18 Sortbroget Kvæg I forgrunden ses Palle og en V Convincer kvie, som er i kontrakt til tre kvæg avlsforeninger. Hun er skyllet med RGK Solar. I baggrunden ses nogle vindmøller, hvoraf den ene har været med til at finansiere Palles nye stald. Foto: Claus Langdahl kale avlsforeningsbestyrelse, hvor han giver udtryk for markante holdninger til kvægavl. Han ser nogle klare problemer i registrering og sikkerhed i afprøvningen af de danske tyre. For det første er ungtyrenes døtregrupper for små, hvorved indekserne er for usikre. Han foreslår at afprøve færre tyre og samtidig sikre, at ungtyresæd ikke går til spilde på for mange udsætterkøer og i besætninger, hvor registreringerne og indberetningerne ikke er i orden. Løs - ningen kan være en præmie for afprøvning af ungtyre i besætningerne. For det andet burde det være et krav, at alle dyrlæger indberetter registreringer for at få så mange informationer på tyrene som muligt. På dette punkt har Palle jævnligt en diskussion med sin dyrlæge, som har valgt ikke at indberette noget fra sine besætninger. Det er Palles håb, at den nye struktur med Dansk Kvæg kan få gennemført en lovpligtig registrering også for dyrlægerne. Fremtiden Fremtiden ser lys ud på Svalegård, hvor Palle glæder sig til at arbejde i den nye stald. Forhå - bentlig er det en stald, der yder optimale produktionsforhold både for køer og bruger, men det vil kun tiden vise. Avlsmæssigt håber Palle på at kunne holde det fine niveau, han er begyndt med, og opgaven lyder nu på at vise, at han selv kan vælge de rigtige tyre, som kan give den optimale avlsmæssige fremgang. n

19 En af de mange gode døtre efter Boss Fra den kendte Rothbom Ivory Mark familie Super malkeorganer: i Dansk Interbull S-indeks: 112 Høje procenter i mælken Super kvietyr Kontakt: Ole Nielsen Tlf.: Fax: Se vores andre gode tyre på:

20 20 Sortbroget Kvæg CVM s indflydelse på frugtbarheds - egenskaberne hos SDM Af Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand, Landskontoret for Kvæg. Frugtbarhedsegenskaberne hos SDM bliver i betydeligt omfang påvirket af, om fostret har CVM. 32% af fostrene med CVM bliver aborteret inden 100 dage efter undfangelsen, og dette stiger til 45% ved 150 dage. Ved dag 260 vil ca. 80% af fostrene være aborteret. Aborterne påvirker mødrenes kælvningsinterval og udsætningen af køer. Den forøgede udsætning af køer er kvægbrugernes største økonomiske omkostning ved CVM. Første, anden eller tredje laktationskøer, som har kælvet efter 1. januar 1991 Koen er afkom efter en tyr, der er bærer af CVM Koens 1. inseminering var med en tyr, der havde Bell i afstamningen, og tyrens CVM-status er kendt (bærer eller ikke bærer) Sandsynligheden for at fosteret havde CVM, blev beregnet for alle insemineringer (Pcvm-foster). Hvis insemineringstyren er bærer af CVM, er sandsynligheden12,5% for at fosteret har CVM, og hvis tyren ikke er bærer, er sandsynligheden 0%. Dette er illustreret i figuren for recessiv arvegang Fig. 1). Gert Pedersen Aamand CVM har en almindelig recessiv nedarvning. En gentest, der kan påvise, om et dyr har arveanlæg for CVM, er blevet udviklet ved Danmarks Jordbrugs- Forskning. I to store danske undersøgelser fandt man imidlertid langt færre fødte kalve med CVM end forventet. Ved en simpel recessiv arvegang forventes det, at 12,5% af kalvene har CVM, hvis kalven har en CVM-bærer både som far og morfar. Fosterdød kan være en af årsagerne til, at der fødes Ulrik Sander Nielsen færre kalve med CVM end forventet. Vi har undersøgt CVM s indflydelse på frugtbarheds - egen skaberne hos SDM på grundlag af et stort datamateriale fra Kvægdatabasen. Oplysninger fra kvægdatabasen Næsten alle brugstyre med Bellafstamning er blevet testet for CVM. Vi har analyseret et datasæt med oplysninger om afstamning, insemineringer og kælvninger for køer, der opfyldte følgende krav: Undersøgte frugtbar - hedsegenskaber CVM s indflydelse blev undersøgt på følgende frugtbarheds - egenskaber: Ikke omløberprocent 0-56 dage (NR56) Ikke omløberprocent dage (NR100) Ikke omløberprocent dage (NR150) Hyppighed af kælvninger dage efter 1. inseminering (K300) Hyppighed af kælvninger med en levende kalv dage efter 1. inseminering (KL300) Kælvninger dage efter 1. inseminering (K600)

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i en ny tid....................................... side 4 Avlsmatadorernes indflydelse................... side 16 Erfaringer med danske tyre......................

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 VAR Camaro eminent gode lemmer.......... side 10 Mål og valg af avlsmateriale..................... side 14 V Curtis topkarakter til ydelsestyr............

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005 Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten Kvægavleren, nr. 3, maj 2005, 3. årgang Hovedkontor: Ebeltoftvej 16, Assentoft 8900 Randers Tlf.: 8795 9400 Fax: 8795 9401

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

SDM Dansk Holstein 1949-1999

SDM Dansk Holstein 1949-1999 SDM Dansk Holstein 1949-1999 Forside: SDM-køer på græs hos Niels Møller Nicolajsen, Enner, Horsens. Bagside: Danmarks Smukkeste Malkeko 1998: Ko nr. 1200 (Blackstar Gold) fra Inger og Tage Aagaard Winther,

Læs mere

SORTBROGET kvæg. N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 4. Avlsværditallene er ændret. SIDE 9 Agromek 2004. SIDE 24 Interbull februar 2004. Top-100 besætninger

SORTBROGET kvæg. N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 4. Avlsværditallene er ændret. SIDE 9 Agromek 2004. SIDE 24 Interbull februar 2004. Top-100 besætninger N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 4 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 5 Avlsværditallene er ændret SIDE 9 Agromek 2004 SIDE 14 SIDE 20 Racens

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Nu-situation 202 malkekøer på hovedejendommen 150 stk. opdræt på anden bedrift I alt er dyrene fordelt på 3 bedrifter Vestermarksvej 20 (købt 2010) 1- del Stald

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 2006 Årsrapport Indhold Forord.......................................... 2 Resume......................................... 2 Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet.............................

Læs mere

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Nr. 2 - August 2014

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Nr. 2 - August 2014 Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 2 - August 2014 Dansk Tiroler Grauvieh Formandens Klumme Nu er sommerferien ved at være slut og hverdagen er ved at tage over. De første dyrskuer startede sidst

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors nyt fra { nr 04 DeCember 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Foto: elly Geverink Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6 VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Nyt fra NAV Gert Pedersen Aamand Implementeret i 2014 Egenskab/indeks Dato Kommentar GEBV Februar 2014 Justering Holstein holdbarhed GEBV Marts 2014 US Jersey tyre inkluderet i ref population Yversundhed

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 7 Årsrapport Indhold Forord............................................... 2 Resume.............................................. 2 Eksport af avlsdyr og sæd...............................

Læs mere

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1 AVL MED KØDKVÆG LandbrugsRådgivning Østjylland I/S Konsulent Jørgen Skov Nielsen, Ålevej 50, 7160 Tørring Tlf. 76 90 25 77. Fax. 75 80 17 31. Mobil. 20 12 07 96. www.lro.dk. E-mail: jos@lro.dk Avl med

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk avlsarbejde - internationalt ƒ Total økonomisk avlsmål ƒ Detaljerede registreringer (Leitch,

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

NYT Nr. 2 2014. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 2 2014. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 2 2014 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Grønlandsvej

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Stambogen for SDM Dansk Holstein 1881-2006. De sidste 25 år

Stambogen for SDM Dansk Holstein 1881-2006. De sidste 25 år Stambogen for SDM Dansk Holstein 1881-2006 De sidste 25 år 1981-2006 1 Forside: Hos Søren Baisgaard, St. Brøndum, Skørping (Foto: Elly Geverink) Bagside: Raunhøj Nixon Pretty fra familien Therkildsen,

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

N R. 4 D E C E M B E R 2 011 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 4 D E C E M B E R 2 011 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 4 D E C E M B E R 2 011 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Årsmøde med solskin..................... 5 Årets SDM er.............................. 13 Årets tyr...................................

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår.

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Kære kollega Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Her ved årets slutning, er der mange ting man skal huske, bl.a. bør man tjekke op på om man har huske, at få indberettet alle

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø Indlæg ved erfamøde Plan&miljø SOP- arbejdsprocedurer Erfaringer fra projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter v/ Projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Koldkærgård den 23. marts 2011 Det Europæiske

Læs mere

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Nyt fra { NR 01 FEBRUAR 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Side 6 februar 2013 avlsnyt 1 VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej 11 8800 Viborg T: 8728

Læs mere

5 Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængig af produktionssystemet

5 Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængig af produktionssystemet 5 Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængig af produktionssystemet Per Madsen og Trine Villumsen Danmarks JordbrugsForskning 5.1 Baggrund Økologisk mælkeproduktion har i løbet af det sidste årti fået

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ESPE-HOLM LEVERER TYRENE

ESPE-HOLM LEVERER TYRENE { NR 04 DECEMBER 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion ESPE-HOLM LEVERER TYRENE Side 4 27 52 40 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T: 8795 9400, F: 8795 9401 info@vikinggenetics.com

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 3 S E P T E M B E R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Landsskuet................................. 4 Racens tyre................................ 34 Interbull august 2013....................

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Kalve - Råmælkstildeling... 1 2. Kalve - Der ikke drikker... 3 3. Kalve - Med lav temperatur eller feber... 4 4a. Kalve - Sødmælksfodring... 6 4b. Kalve - Fodring med mælkeerstatning... 8 5.

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere