Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN"

Transkript

1 Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN SDM i forandringens tid side 4 CVM genet fundet side 20 T Najade køerne med de rigtige yvere side 41 Omregnet S-indeks for udenlandske tyre..... side 50 4/2001 DECEMBER

2 DC Sortbroget Kvæg Udgiver: SDM Dansk Holstein, Udkærs vej 15, Skejby, 8200 Århus N. Tlf Fax Homepage: Bestyrelse: Form. Peder V. Laustsen. Tlf Næstform. Erik Hansen. Tlf Henning Fruergaard Pedersen. Tlf Holger P. Olesen. Tlf Peter Christensen. Tlf Kristen O. Dahlgaard. Tlf Anton Hammershøj. Tlf Jan Duchwaider. Tlf Flemming Bak. Tlf Redaktion: Anton Hammershøj (formand) Henning E. Andersen (ansvarsh. og tekn. red.), Sommervej 9, 8210 Århus V. Landskons. Erik Ørnsbjerg Johansen Assistent Poul Bech Sørensen Tryk og teknisk redaktion: Kannike Graphic A/S, Sommervej 9, 8210 Århus V. Tlf Fax Forsiden: En scenevant kg ko nr. 673 (VE Klaus) med I/S Køben - hoved ved Rødding omkring sig. Bagerst Hans Edvard. Til højre Mogens og Elinor, som har børnene Karin, Kristina og Karsten med hænderne på Kristian. Foto: Niels Erik Palle. Indhold: SDM i forandringens tid ºº4 En succeshistorie fra Vendsyssel º15 CVM s indflydelse på frugtbarhedsegenskaberne hos SDM º20 Nul døde kalve næsten! º26 Indavl konsekvenser for kvægavl og kvægbrug º30 Racens toptyre º34 T Najade TV køerne med de rigtige yvere º41 SDM Dansk Holstein º44 Nye internationale avlsværdital º50 Køer og kultur på Po-sletten º54 Kort Nyt º60 Nyt fra ungdomsforeningerne º66 Landet Rundt º68 Tema: Hvor skal SDM-avlen hen? º79 Sponsor ved SDM s eliteauktion DC 22. SDM Eliteauktion afholdes onsdag den 23. januar 2002 kl i hal Q, Messecenter Herning. Agromek JANUAR 2002 Benyt lejligheden til at se nogle af Danmarks bedste elitekøer og afkomsgrupper efter aktuelle tyre i Hal Q. SDM har besluttet, at der udstilles højtydende avlskøer med sær - deles godt eksteriør. Køerne udtages inden jul. Auktionen vil omfatte ca. 15 kviekalve med absolut top-afstamning samt enkelte ufødte kviekalve. For kalve, som skal med på auktionen, gælder, at de skal være født senest i september Kalvene kan beses tirsdag og onsdag under Agromek. Alle dyr er testet for BVD og CVM. Kalvene udtages inden jul. I forbindelse med auktionen anbefaler vi at benytte parkeringspladsen ved Landsskuepladsen (Nr. Lindvej). SORTBROGET KVÆG 4/2000

3 Den avlspolitiske proces Oprettelsen af en landsdækkende kvægavlsforening er nu rykket nærmere. Der er aftalt og underskrevet en handlingsplan for det videre forløb i bestræbelserne for at sammenlægge de eksisterende kvægavlsforeninger. Hermed er grundlaget for en stærk organisa - tion på den avlspraktiske side skabt. I hensigterne for at effektivisere og forenkle beslutningsvejene i Dansk Kvægavl, må man imid lertid ikke overse, at kvægavlen/racerne skal have et avlspolitisk forum, som er uafhængig af den forretningsmæssige del af kvæg avlen/kvægavlsforeningen. Hovedtanken bag det nu hedengangne Landsudvalget for Kvæg var lidt forenklet sagt, at familiemedlemmerne indenfor kvægbrugets organisationer, igennem Landsudvalget nok skulle finde ud af tingene. Selv i de bedste familier opstår der imidlertid situationer, hvor medlemmerne ikke er enige. Uanset om man er i familie eller ikke i familie, er det en forudsætning for en videre eksistens, at man forstår omgivelsernes udvikling og frem for alt forandring. Indhold: SDM-Vintermøderne.... ºº4 Fysiologiske funktions- ººprøver º12 VAR Calano kan det hele ºº næsten º16 Racens Toptyre º20 Test dags modeller og ººpersistens º26 Den canadiske test dags ººmodel: Hvad har vi lært?º27 Danske tyre populære ººi England º30 Intensiv avl medfører øget slægtskab º35 Holland º42 Agromek º45 Det skete º48 Kort Nyt º50 Nyt fra ungdoms- ººforeningerne º56 Landet Rundt º57 Tema º63 I den forestående proces er det vigtigt at holde sig for øje, at de avlspolitiske tiltag/beslutninger er funderet i et avlspolitisk forum, hvor vedtægterne sikrer adgang for alle SDM brugere. Avlsværdital og avlsredskaber skal være i tråd med, hvad brugerne ønsker og forventer. Rammerne for kåring og døtregruppebedømmelse skal have en baggrund tæt på brugeren, ellers kan man forvente endnu flere diskussioner, end det vi kender i dag. Flere og flere vil blande sig i det, som man tidligere anså for at være interne familieanliggender. Derfor er avlsforeningernes rolle i den avlspolitiske proces af største betydning. Her ved årets slutning kan vi igen betragte de imponerende resultater, der er opnået i mange SDM besætninger. Der ligger et kæmpearbejde bag disse dagligdagens udfordringer i at drive de stadig større besætninger. d God jul og godt nytår og tak for mange gode oplevelser i det forgangne år.

4 4 Sortbroget Kvæg SDM i forandringens tid Uddrag af formand Peder V. Laustsens beretning på Årsmødet i Vesthimmerland Avlsarbejdet i Danmark bliver udført på stadig færre og færre bedrifter. Mælkekvoten totalt er uændret. Ydelsen pr. ko stiger mellem 2 og 3% om året, ko-antallet øges med 4-5 køer pr. år pr. besætning. Derfor er det helt naturligt, at antallet af bedrifter med sortbroget kvæg falder. Derfor er det også utrolig flot, at vi igen i år kan samle 700 interesserede mennesker til vores årsmøde. På årsmødet sidste år havde vi netop fået konstateret den arvelige defekt CVM hos KOL Nixon, T Burma og T Klassy. Heldigvis har vore dygtige forskere med Christian Bendixen i spidsen her for nylig fundet selve genet for CVM. Der har rundt omkring i verden stået en del tvivl om CVM. USA har været længe om at acceptere sygdommen, men nu bliver alle tyre også her testet. Der fødes fremover ikke flere kalve, som er defekte, da man i næsten et år har testet alle tyre på de danske brugsplaner. Der vil hermed også ske et fald i omløberprocenter på vore hundyr, da man nu med sikkerhed ved, at en parring med to CVMdyr ofte resulterer i tidlig fosterdød. Mund- og Klovesygen i februar måned satte kvægbruget i højeste alarmberedskab. Heldigvis slap vi i Danmark for at smitten kom til os. BSE-situationen giver os ikke fri status for nuværende. Jeg har SDM s formand Peder Laustsen svært ved at se fornuften i, at besætninger som får konstateret BSE bare skal slås ned og destrueres. Når man ved, at det ikke smitter gennem mejeriprodukter, synes jeg, man kunne nøjes med at mærke dyrene i sådanne besætninger med grønne øremærker. Derved kunne man nøjes med at destruere dyrene i takt med normal udsætning. Det er den procedure, som vil blive pålagt vore tyrestationer, hvis der her opstår et BSEtilfælde. Avlsforeningens fremtidige rolle Vi kan konstatere, at SDM Dansk Holstein stadigvæk er dansk kvægbrugs succes-race. Det er imponerende, hvad der er opnået med denne race gennem tiden. Resultaterne viser ikke tegn på stagnation, tværtimod. Med sikker hånd og samarbejde vil SDM Dansk Holstein kunne indtage førerpositionen indenfor Holstein-racen på verdensplan. Men det kræver at vi i Danmark står sammen og i fællesskab udbygger og justerer strategier omkring avlsarbejdet. Jeg vil tage udgangspunkt i vore lokale avlsforeninger. Vi har 13 lokale foreninger. Om det er for mange skal jeg ikke udtale mig om, men blot opfordre til at der udvises engagement og aktivitet i de lokale områder. Dette må gerne ske i tæt forbindelse og samarbejde med den lokale ungdomsforening. Jeg vil opfordre til, at de lokale avlsforeninger får drøftet fremtiden i deres forening, således at man kan være med til at præge fremtiden. SDM Dansk Holstein indkalder i november til et møde på Bygholm Landbrugsskole omkring fremtidens avlsarbejde. Et møde, som gerne skulle blive inspirerende for SDM Dansk Holsteins bestyrelse. Det er ikke alle lokale avlsforeninger, der er repræsenteret i SDM Dansk Holsteins bestyrelse, men hvis samspillet mellem avlsforening

5

6 6 Sortbroget Kvæg og kvægavlsforening fungerer, vil der altid være et talerør til SDM Dansk Holstein. Bestyrelsen for SDM Dansk Hol - stein er i stand til at træffe beslutninger, men vil gerne sikre, at alle er med. Justering af eksteriør - egenskaberne Et af avlsarbejdets vigtigste redskaber er S-indekset. Vigtigheden af, at dette indeks altid er tilpasset nutidens og fremtidens krav er stor, og i årets løb har vi foretaget flere justeringer. Højden er hævet til 155 cm med et optimum på 148 cm. Bagyverhøjden har erstattet bagyverbredde. Vægtningen på yverbånd er slækket lidt, hvorimod yverdybden er strammet. Vægtningen på forpatteplaceringen er mindre end tidligere, og optimum er sat til 8 for på den måde at undgå for tæt bagpatteplacering. Denne vigtige egenskab er inddraget som noget nyt. Optimum er 5, d.v.s. at så sidder bagpatterne korrekt midt på kirtlen. En justering af egenskaben lem - mer og klove trænger sig på. Spørgsmålet er, om vi både skal have knoglebygning og hasekvalitet med, eller om knoglebygning evt. skal byttes ud med bevægelse. Eva og Søren Bojer, Års modtager af anerkendelse for årets tyr 2001 V Bojer. Foto: PBS. Kåringsarbejdet blev i foråret under Mund- og Klovesyge-epidemien forsinket, men da først afkomsinspektørerne igen fik lov at køre, og der tillige ingen dyrskuer var, fik de hurtigt arbejdet sig igennem den pukkel, som var opstået. Stort set alle kåringer bliver i dag udført af afkomsinspektørerne. Jeg tror måske også, at inspektørerne skal indstille sig på, at de selv må finde rundt i området med tiden. Tabel 1 viser antallet af kåringer, både døtregrupper og lokalt. Tabel 1.Antal bedøm - melser (12 måneder) Kategori Antal Inspektørbedømmelser Heraf døtregrupper Lokal (ej inspektør) I alt

7 Sortbroget Kvæg 7 Nye avlstiltag Interbull-samarbejdet på tværs af landegrænser har vist sin berettigelse. Ydelse og ek - ste riør var de første egenskaber Interbull omregnede, og nu har vi også avlsværdital for yversundhed. Derfor er vi nu i stand til at beregne S-indeks på udenlandske tyre. Sidste år vedtog vi i bestyrelsen at igangsætte en såkaldt SR-linie. Tabel 2 viser, hvilke tyre der kvalificerer til SR-linien. Flere har også efterspurgt en Polled-linie. Der er kun få dyr, Tabel 2. SR-tyre Navn Y- Yver- Øvr. Kælvn. Frugt- SRind. sundh. sygd. evne barh. ind. T Agat V Amster T Daimi VAR Camaro SDJ Ribus V Bojer som er pollede fra fødsel, og derfor er det svært at komme særlig langt med denne linie. Vi må være realistiske og sige, at det trods alt er begrænset hvor meget man vil sætte til på andre egenskaber for at få en kalv uden horn. En kalv kan afhornes for det én Y-indeksenhed er værd i kroner. Fysiologiske funktionsprøver Ca. 700 SDM interesserede deltog i årsmødet på Rønbjerg Centret i Vest himmerland. Foto: PBS.

8 8 Sortbroget Kvæg Opdrættere af danske brugstyre blev hædret på årsmødet. Fra venstre Elsebeth og Palle Trads, Hobro, Bente og Jens Peter Jensen, Nør - ager, Bodil og Kaj Ole Pedersen, Bindslev, Bente og Christian Christensen, Vels, Gerda og Flemming Bak, Aulum, Ilse og Bent Horsted Iversen, Grindsted, Elin og Svend Krarup, Erslev, Sonja og Christian Gravesen, Thisted og Eva og Søren Bojer, Års. Foto: PBS. Avlsarbejdet i Norden ligner hinanden,og SDM Dansk Holstein får stor fordel af at avlsarbejdet harmoniseres på nordisk plan. Udstillinger Agromek-udstillingen sidste vinter var særdeles vellykket. De håndplukkede sortbrogede elitekøer lyste godt op i Hal Q, har nu kørt en del år. Til sommer afsluttes de sidste prøver på Future Genetics gård, Skølvad. Der går så yderligere et par år inden de sidste resultater foreligger, men det ser på nuværende tidspunkt ikke for lovende ud. Indenfor DNA-forskningen er der også mange uafklarede spørgsmål. Forskerne har på nuværende tidspunkt kortlagt en del gen-markører, også kaldet QTL er, og det er her, det nordiske samarbejde kommer på sin plads. QTL-arbejdet kræver en population af en vis størrelse.

9 Sortbroget Kvæg 9 Værterne hyldes for flotte besøg på SDM s årsmøde. Fra venstre Anja og Jan Nielsen, Overlade, Anita og Hans Peter Hornbjerg, Gundersted, Lise og Arne og Lisbeth og Tage Christensen, Hedelund samt Eva og Søren Bojer, Års. Foto: PBS. og sjældent har afkomsholdene matchet elitekøerne som de gjorde i år. En sand fornøjelse. SDM-auktionen måtte desværre aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok. Jeg vil stærkt opfordre til at sælge en kvie eller to på Agromek Denne auktion giver masser af positiv PR for racen. Vi har som noget nyt fået en forespørgsel på, om vi vil deltage i et én-dags dyrskue omkring Agromek. I bestyrelsen for SDM Dansk Holstein har vi diskuteret henvendelsen, men er tøvende. Sagen er den, at vore to vinterskuer i henholdsvis Brørup og Aars har bidt sig så godt fast, at det umiddelbart kan blive svært at samle dyr en ekstra gang. At mødes på dyrskuer og få diskuteret med kollegaer fra det øvrige land er en uvurderlig ting det gælder både den yngre og den ældre generation. Vi glæder os til sommerens dyr - skuer. Ikke mindre end 51 SDM-køer har i 2000/2001 rundet den magiske græn se på kg mælk. Her ses et uddrag af de mange dygtige SDM-brugere, der står bag disse flotte resultater. Foto: PBS.

10 10 Sortbroget Kvæg Elly og Laurits Katborg, Holstebro og Ragna og Kristen O. Dalgaard, Snedsted modtager anerkendelse for årets avls køer Foto: PBS. Bovi-Denmark Om vores eget eksportfirma Bovi-Denmark kan nævnes, at året har været besværligt. Vi har haft mange indirekte omkostninger på grund af BSE og Mund- og Klovesyge. Der er stor interesse fra England, men så længe der ikke er styr på Mund- og Klovesygen, kan importen ikke startes op. I Bovi-Denmark er det strengt nødvendigt at reducere omkostningerne. Derfor beder vi nu også om, at Landskontoret for Kvæg nedsætter sit dækningsbidrag på eksportstamtavler. Jeg ser ingen grund til, at der skal være et dækningsbidrag til Landskontoret for Kvæg på kr for kvier. Én ting står helt klart: De danske kvier Tabel 3. Årets Avlskøer 2001 CHR-nr. Far Ejer klarer sig godt i udlandet. Derfor er der også fremover muligheder for dansk avlsdyreksport. Avlerne skal høres Vi ser med glæde frem til at de nye insemineringsplaner kommer på banen. Avlsrådgiveren mangler et præcist værktøj til S.B. Mascot Ragna og Kristen O. Dahlgaard, Harring, Snedsted S.B. Mascot Elly og Laurits Katborg, Nygård Idom, Holstebro

11 Sortbroget Kvæg 11 betjening af landmanden på rådgivningsbesøg. Vi ser frem til, at alle importerede dyr har deres stamtavle opdateret med ydelsestal fra oprindelseslandet. I SDM Dansk Holsteins bestyrelse er vi klar til at tage opfordringer op til seriøs behandling, når de ellers er af relevant karakter. Fornylig blev der af en initiativgruppe indkaldt til møde i Randers. Indbydelsen havde ingen underskrift, men en dagsorden gående ud på, at en gruppe af avlere var frustrerede over måden hvorpå CVM var håndteret i Kvægavlsforeningerne og at omkostningerne ved avlsarbejdet ikke stod i forhold til det, Stolte og glade modtagere af anerkendelse for kg køer i året 2000/2001. Foto: PBS. en kvægavlsforening vil betale for en tyrekalv. Endelig synes man ikke, at avlerne har nogle at henvende sig til, når de står med et problem. Der var sendt indbydelser ud til 117 personer, som alle har leveret en tyrekalv til en kvægavlsforening. Der mødte 60 personer ganske godt i betragtning af, at det var midt i høstens tid. Nogle mødedeltagere var af den opfattelse, at bestyrelsen i SDM Dansk Holstein var for lidt engageret i avlerens interesser, og at det var nødvendigt med et nyt talerør for den enkelte avler. Enkelte avlere kunne berette om salg af 6 uger gamle tyrekalve til udenlandske kvægavlsforeninger til en anden pris end den danske kvægavlsforeninger giver. SDM Dansk Holstein har den 19. september afholdt et møde, hvor også Tage Nielsen, Viking, deltog. På dette møde diskuterede vi en række af de spørgsmål, som blev bragt frem i Randers. Alle fra SDM Dansk Holsteins bestyrelse var med på Randers-mødet og er enige om at følge op herpå. Vi har derfor efterfølgende fået en god diskussion og har besluttet at sekretærerne for kvægavlsforeningernes SDM-raceudvalg mødes og laver et udkast, som skal diskuteres i de enkelte raceudvalg. Derefter vil vi i SDM Dansk Holstein igen mødes for at diskutere det oplæg, som kan være med til at tilgodese den enkelte avler bedst muligt. Herefter vil man efter repræsentantskabsmødet i december indkalde initiativgruppen til et mø-

12 12 Sortbroget Kvæg de med SDM Dansk Holsteins bestyrelse. Åbenhed om målene På vore vintermøder i januar måned fik vi en god diskussion om avlsarbejdet. Et af emnerne var: Hvordan opprioriteres avlsarbejdet i Danmark? Kvægavlsforeningerne bør arbejde hen mod, at tyreholdet centraliseres. Vi skal stadigvæk have opstaldning på flere tyrestationer, men med central styring og decentral rådgivning og inseminering. På den måde vil der blive sat mere fokus på de avlsrådgivere, som skal arbejde lokalt og dermed skabe avlsinteresse ved at betjene kvægavleren og med jævne mellemrum sørge for at der bliver fulgt op på alle tyremødreemner. Jeg vil opfordre til, at disse tilpasninger sker hurtigst muligt, således at vi bliver bedst muligt rustet til den øgede konkurrence fra To SDM-køer har i det forgange år rundet en historisk milepæl: kg fedt + protein. Margit og Knud J. Nielsen, Glejbjerg og Allan Jørgensen, Gredstedbro hyldes for denne imponerende præstation. Foto: PBS. udenlandske kvægavlsforeninger. Vi ved, at stilstand er tilbagegang. Lad os videreudvikle SDM Dansk Holstein og i fællesskab stå sammen om opgaverne. Men husk at møde op på rette tid og sted og gør din indflydelse gældende. Dermed har du mulighed for at sætte dit fingeraftryk på netop din forening. Det giver stor tilfredsstillelse, hvad enten man er kvæg - bruger eller rådgiver. Tabel 4. Mødre til tyre på brugsplanen (min insemineringer) Tyrs navn Mors CHR-nr. Ejer V Bojer Eva og Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Års V Bavnehøj Gerda og Flemming Bak, Rosenbo, Kibæk VAR Calano Elsebeth og Palle Trads, Tofte, Hobro RGK Solar Bente og Jens Peter Jensen, Kjemtrup Nygård, Nørager V Brando Tronsmark Holsteins, Bodil og Kaj Ole Pedersen, V. Tronsmark, Bindslev VAR Camaro Kirsten og Frede Lauridsen, Gl. Outrup, Ovtrup HMT Gnist Sonja og Kristian Gravesen, Thisted VE Colon Bente og Chr. Christensen, Velds, Tjele V Chrysler Bent Horsted Iversen, Grindsted VE Dabell Elin og Svend Krarup, Solbjerg, Erslev

13 Æ Super Malkeorganer Æ Show-Type Æ Top S-indeks Æ Yversundhed 106 Æ Hflje Procenter Æ Yversundhed 106 Æ Top Malkeorganer Æ Kofamilie

14 14 Sortbroget Kvæg Tabel kgs køer 1. august juli 2001 (3-leddet afstamning ejer medlem af SDM Dansk Holstein) J Wilow Jette og Alfred Rahbæk, Jyllerup, Årre Kingway EV Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro KOL Tue Jytte og Mogens K. Bakkesen, Årre Chairman Ilona og Laurintius Schilderink, Spandet, Ribe Mandingo Anna og Svend Skjødeberg Nielsen, Tarp, Lunde, Nr. Nebel NJY Hubert Mary og Henning B. Lauridsen, Midtgård, Hillerup, Ribe KOL Tue Kirsten og Søren Petersen, Nr. Starup, Grindsted NJY Hubert Riber Kjærgård Landbrugsskole, Bramming HV Topas Lise og Egon Frahm, Lindingmølle, Varde Inspirat Niels J. Jørgensen, Østervang, Busted, Suldrup HV Topas Elly og Niels Erik Larsen, Fristrup, Åbybro JY Wilow Heidi og Jan Graversen, Ø. Vandet, Thisted NJY Hubert I/S Højgård Erik og Henrik Villadsen, Thyholm Hawkeye Anita og Hans Peter Hornbjerg, Tinghøjgård, Gundersted, Års VE Otto Bodil og Henry Christensen, Østrup Hedegård, Års K Jurist I/S Højager v/sanne og Erik Hansen, Hjerting, Rødding RGK Lori Jette og Andreas Jacobsen, Haugaard Gabøl, Vojens CEN Grøn Lili og Henrik Grønne, Djeld, Vinderup HV Tango Evy og Mogens Juul Nielsen, Lykkesholm, Skalstrup, Vemb HV Tango Mette og Ebbe Buskbjerg, Buskbjerg, Kilde, Auvlum KOL Keld Jonna og Torsten Søndergaard, Vejbjerggård, Humlum, Struer B Cleitus Mie og Laurids Lodahl, Engholm, Herning JY Wilow Karin og Peder Pedersen, Herrup, Vinderup HV Zymos Tove og Arne V Kappel, Petersminde, Vinten, Horsens JY Wilow Martin L. Nielsen, Bøgballe, Uldum Golden Oak Jørgen Jensen, Vengelund, Venge, Skanderborg B Cleitus Esther og Holger P. Olesen, Møllegården, Uhre, Brande Kingway Anette og Kresten Olesen, Snæbum, Hobro Bert Anette og Kresten Olesen, Snæbum, Hobro JY Wilow Karen og Henning Kristensen, Snæbum, Hobro NJY Hubert Kirsten og Chr. Ladefoged, Ravnkilde, Nørager NJY Hubert I/S Jørgensen v/ Lene og Erik Jørgensen, Risbak, Sjørslev, Kjellerup NJY Hubert Inge Grethe og Kaj Olsen, Plejlvad, Them TMS Texas Rita og Jens Kristian Lavrsen, Boller, Viborg NJY Hubert Frida og Richard Søe, Tjele SK Bel Bente og Ole Kristensen, Lihmegård, Spøttrup VE Klaus I/S Københoved v/ Hans Edward Bennetzen og Ellinor og Mogens Christensen, Kastaniegården, Rødding SDJ Ali Thea og Jos De Valk, Aagården Brøns, Skærbæk HJY Hubert Karin og Wim van Ginkel, Thyregod, Give RGK Asta Jan Boer, Nygård, Hauge, Tistrup VAR Poker Per Andersen, Kjærbjerge, Agerbæk SDJ Isme I/S Nederballegård, v/ Hans Jürgen & Jürgen Schmidt Meyer, Ø. Terp, Løgumkloster Starbuck Keld Nygaard, Kistrup, Tjele SDJ Eksil Bjarne Madsen, Branderup Østermark, Branderup J JY Janne Jan Mortensen, Nr. Farup, Ribe NJY Hubert Frode Staun, Klæstruplund, Nibe JY Wilow Per Dahlgaard, Dollerup, Thisted Chief Mark Metha og Peter Mathias Mathiesen, Raved Dairy, Bolderslev SDJ Ali Troels Lyck, Rørdalgård, Øster Sottrup, Sønderborg JY Wilow Ulla Lunde og Lars Moesgaard Knudsen, Nøvling, Vildbjerg SDJ Aldum Lars Chr. Kjøller, Hasle kg fedt + protein SDJ Nam Margit og Knud J. Nielsen, Brogård, Glejbjerg Spirit Allan Jørgensen, Vilslev, Gredstedbro

15 Claus Langdahl Sortbroget Kvæg 15 En succeshistorie fra Vendsyssel Af avlsrådgiver Claus Langdahl, Hjørring I 1998 købte Palle Koller sin ejendom Svalegård, som ligger i Ryådalen lige vest for Vildmosen i Vendsyssel. Et utraditionelt men modigt køb, idet ejendommen på overtagelsestidspunktet kun havde en besætning på 30 kø - er i en ældre bindestald. Siden da er udviklingen gået stærkt, og i løbet af november 2001 står en ny stald til 105 køer færdig. Samtidig er det lykkedes på bare tre år at få opbygget en meget interessant avlsbesætning, hvor der for øjeblikket er en ungtyr i Ringkøbing samt seks kontrakter til danske kvægavlsforeninger. Palle, Jane og fodermesteren Pia viser stolt to andenkalvs kontraktkøer frem. Til venstre er det nr. 899 (T Eberhard CEN Spruce NJY Hubert) som har en ungtyr i Ringkøbing og for øjeblikket er i kontrakt til Taurus. Til højre er det nr (T Blacki NJY Hubert HJ Anton), som er i kontrakt til Viking. Foto: Claus Langdahl

16 16 Sortbroget Kvæg Staldbyggeriet Det er en lang og sej proces at bygge en ny stald, og det har også været tilfældet på Svalegård. Jorden omkring gården er gammel havbund, hvilket har betydet, at der har været behov for at lave en forbelastning af jorden, hvor vandet ledes væk fra jordlagene for derefter at sætte sig op til 25 cm. En metode der også benyttes ved motorvejsbyggeri, og som selvfølgelig ikke har været med til at gø - re byggeriet billigere. Fra begyndelsen har det været Palles mål at skabe en stald med optimal dyrevelfærd, som samtidig er funktionel at arbejde i. Desuden behøver stalden ikke ligne alle andres. Resultatet er en sengebåsestald med brede spaltegange og delvis åbne sider, hvor der er foderkasser. Det betyder, at fuldfoderblanderen kører udenfor stalden, når der Fakta om Svalegård Mælkekvote efter endt udvidelse: kg (4,48% basis) Antal årskøer: 105 køer Den nye stald hos Palle Koller står snart færdig. Her ses den åbne side, hvor der bliver opstillet foderkasser. Foto: Claus Langdahl. Gennemsnitsydelse: , , Mark: Majs 8 ha Ærter 10 ha Byghelsæd 14 ha Græs 28 ha Heraf eng 7 ha fodres. Der er også gjort noget ekstra ud af at lave en lys stald, hvor der i enden af malkestalden er lavet et vinduesparti, så solen kan skinne ind under malk - ningen. Malkestalden er dog bygget så billig som muligt, og der er valgt en traditionel 2 8 sildeben. Målet er at få installeret malkerobotter i løbet af fem til seks år, for på den måde bedre at kunne udnytte det store ydelsespotentiale der er inden for SDM Dansk Holstein. Tre gange malkning i et traditionelt malkesystem er ikke nogen permanent løsning, hvis man skal gå alene med køerne. I den nye stald er der plads til 105 årskøer, og besætningsudvidelsen har derfor været i gang over det sidste halve år. Dette betyder en del ekstra arbejde,

17 Sortbroget Kvæg 17 hvor køerne bl.a. for øjeblikket malkes i to hold i den ældre bindestald. Under byggefasen har Palle ansat sin søster Pia som fodermester. Tidligere har hun dog også været hjælper med klargøring af dyr til fremvisning enten i forbindelse med indkøbsture eller dyrskuer. Familie og venner er en uvurderlig hjælp på gården både med byggeriet og alt forefaldende arbejde. Det varmer ekstra, når familie og venner støtter op om land - bruget, hvilket man som landmand ikke mærker så meget til fra medierne og det øvrige samfund. Besætningen Lige siden overtagelsen af ejendommen, og specielt i forbindelse med den nye stald, har der været behov for at købe dyr. For det meste har det været almindelige gode køer, men et par af afstamningerne har udviklet sig i en meget positiv retning. Bl.a. er der to køer efter henholdsvis T Blaki og T Eberhard, hvor mo - deren er købt, som i dag er i kontrakt til danske kvægavlsforeninger. Det kræver både dygtighed og held at købe sådanne dyr, men Palle har også gjort andet for at få opbygget en god avlsbesætning. Han har udruget en række embryoner for naboen, Kresten Andreasen, hvor betalingen har været kvierne. Desuden medbragte han en kvie - kalv efter T Blaki fra sin tidligere arbejdsgiver. En W Convincer-kalv på denne T Blaki er Palles kæreste Jane kommer oprindelig fra byen, men er faldet meget godt til på landet, hvor hun nyder naturen og her en tur blandt kvierne. Parret venter til april deres første barn. Foto: Claus Langdahl. i dag i kontrakt til tre kvægavlsforeninger. Palle har været meget glad for denne måde at opbygge sin besætning på og giver en kraftig opfordring til etablerede landmænd om at hjælpe nye landmænd i gang med avls - arbejdet på denne måde. Der har selvfølgelig også været uheld i avlsarbejdet, hvor hans første kontraktko fik lagt sin kalv ihjel og CVM-defekten har betydet, at to kvier ikke er blevet indsat på Future Genetics. I det daglige avlsarbejde bruger Palle de allerbedste danske S- indekstyre plus en smule import. Det betyder, at tyrevalget for tiden lyder på V Bojer, VAR Camaro, VAR Calano, T Lambada og T Laluffe de steder, hvor der er minimal risiko for defekte kalve. Importtyre er for øjeblikket koncentreret om S Inquirer og R Marshall. Sidste år udstillede Svalegård for første gang på dyrskue. Et dyrskue i Hjørring, som Palle aldrig vil glemme, og han finder da også med stor stolthed billeder frem fra de glade sommerdage, hvor han i alt udstillede fire dyr, som alle fik 23 point flot af en førstegangsudstiller. Holdninger til kvægavl Palle er i 2001 kommet i den lo-

18 18 Sortbroget Kvæg I forgrunden ses Palle og en V Convincer kvie, som er i kontrakt til tre kvæg avlsforeninger. Hun er skyllet med RGK Solar. I baggrunden ses nogle vindmøller, hvoraf den ene har været med til at finansiere Palles nye stald. Foto: Claus Langdahl kale avlsforeningsbestyrelse, hvor han giver udtryk for markante holdninger til kvægavl. Han ser nogle klare problemer i registrering og sikkerhed i afprøvningen af de danske tyre. For det første er ungtyrenes døtregrupper for små, hvorved indekserne er for usikre. Han foreslår at afprøve færre tyre og samtidig sikre, at ungtyresæd ikke går til spilde på for mange udsætterkøer og i besætninger, hvor registreringerne og indberetningerne ikke er i orden. Løs - ningen kan være en præmie for afprøvning af ungtyre i besætningerne. For det andet burde det være et krav, at alle dyrlæger indberetter registreringer for at få så mange informationer på tyrene som muligt. På dette punkt har Palle jævnligt en diskussion med sin dyrlæge, som har valgt ikke at indberette noget fra sine besætninger. Det er Palles håb, at den nye struktur med Dansk Kvæg kan få gennemført en lovpligtig registrering også for dyrlægerne. Fremtiden Fremtiden ser lys ud på Svalegård, hvor Palle glæder sig til at arbejde i den nye stald. Forhå - bentlig er det en stald, der yder optimale produktionsforhold både for køer og bruger, men det vil kun tiden vise. Avlsmæssigt håber Palle på at kunne holde det fine niveau, han er begyndt med, og opgaven lyder nu på at vise, at han selv kan vælge de rigtige tyre, som kan give den optimale avlsmæssige fremgang. n

19 En af de mange gode døtre efter Boss Fra den kendte Rothbom Ivory Mark familie Super malkeorganer: i Dansk Interbull S-indeks: 112 Høje procenter i mælken Super kvietyr Kontakt: Ole Nielsen Tlf.: Fax: Se vores andre gode tyre på:

20 20 Sortbroget Kvæg CVM s indflydelse på frugtbarheds - egenskaberne hos SDM Af Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand, Landskontoret for Kvæg. Frugtbarhedsegenskaberne hos SDM bliver i betydeligt omfang påvirket af, om fostret har CVM. 32% af fostrene med CVM bliver aborteret inden 100 dage efter undfangelsen, og dette stiger til 45% ved 150 dage. Ved dag 260 vil ca. 80% af fostrene være aborteret. Aborterne påvirker mødrenes kælvningsinterval og udsætningen af køer. Den forøgede udsætning af køer er kvægbrugernes største økonomiske omkostning ved CVM. Første, anden eller tredje laktationskøer, som har kælvet efter 1. januar 1991 Koen er afkom efter en tyr, der er bærer af CVM Koens 1. inseminering var med en tyr, der havde Bell i afstamningen, og tyrens CVM-status er kendt (bærer eller ikke bærer) Sandsynligheden for at fosteret havde CVM, blev beregnet for alle insemineringer (Pcvm-foster). Hvis insemineringstyren er bærer af CVM, er sandsynligheden12,5% for at fosteret har CVM, og hvis tyren ikke er bærer, er sandsynligheden 0%. Dette er illustreret i figuren for recessiv arvegang Fig. 1). Gert Pedersen Aamand CVM har en almindelig recessiv nedarvning. En gentest, der kan påvise, om et dyr har arveanlæg for CVM, er blevet udviklet ved Danmarks Jordbrugs- Forskning. I to store danske undersøgelser fandt man imidlertid langt færre fødte kalve med CVM end forventet. Ved en simpel recessiv arvegang forventes det, at 12,5% af kalvene har CVM, hvis kalven har en CVM-bærer både som far og morfar. Fosterdød kan være en af årsagerne til, at der fødes Ulrik Sander Nielsen færre kalve med CVM end forventet. Vi har undersøgt CVM s indflydelse på frugtbarheds - egen skaberne hos SDM på grundlag af et stort datamateriale fra Kvægdatabasen. Oplysninger fra kvægdatabasen Næsten alle brugstyre med Bellafstamning er blevet testet for CVM. Vi har analyseret et datasæt med oplysninger om afstamning, insemineringer og kælvninger for køer, der opfyldte følgende krav: Undersøgte frugtbar - hedsegenskaber CVM s indflydelse blev undersøgt på følgende frugtbarheds - egenskaber: Ikke omløberprocent 0-56 dage (NR56) Ikke omløberprocent dage (NR100) Ikke omløberprocent dage (NR150) Hyppighed af kælvninger dage efter 1. inseminering (K300) Hyppighed af kælvninger med en levende kalv dage efter 1. inseminering (KL300) Kælvninger dage efter 1. inseminering (K600)

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt { nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4 35 47 57 februar 2013 avlsnyt 1 af formand Lars-inge gunnarsson Hovedkontor ebeltoftvej 16, 8960

Læs mere

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til Dansk Blåkvæg Nyhedsbrev 28 Tag nyhedsbrevet med til årsmødet. I AVLERTIMEN ser vi på nogle af tabellerne I dette nummer: BLÅs ledelse 2 Status kejsersnit 2 Krydsningsindeks 3 Vej dine kalve 4 Årsmøde

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors nyt fra { nr 04 DeCember 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Foto: elly Geverink Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6 VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm:

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2014 Rekordsalg af avlsdyr til udlandet / Ungt par vil i gang med minkavl trods nyt marked / Status på toldfrit lager i Kina / Skridtet

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød:

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2012 Nyt forretningsområde i Kina / Åben Farm var en succes / Avlsdyrtælling 2012 Søren Gade er ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Sundhed frem for medicin

Sundhed frem for medicin Mette Vaarst Sundhed frem for medicin Erfaringer med udfasning af antibiotika i økologiske malkekvægbesætninger Indhold Om denne bog...4 Første del Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 1) En stald fri

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Nye alliancer blandt auktionshuse åbner markeder for Kopenhagen Fur

Dansk Pelsdyravl. Nye alliancer blandt auktionshuse åbner markeder for Kopenhagen Fur Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #7 oktober 2013 Karen Hækkerup: Hatten af for pelsdyravlere / kvalitetsavlere i fremgang Se minkomsætningen i din kommune / NJF-kongres om foder

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011. Nr. 5. juni 2011 1

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011. Nr. 5. juni 2011 1 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 JUNI 2011 KAMPEN MOD PLASMACYTOSE OPTRAPPES / TEMA: NORDAMERIKA / AVLSDYRTÆLLING 2011 / HENNING CHRISTENSEN NYT MEDLEM AF HOVEDBESTYRELSEN

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN

DANSK PELSDYRAVL FREMTIDENS PELSNÅL STJERNER DEN DANSK PELSDYRAVL MEDLEMSBLAD FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING #2 FEBRUAR 2012 ER KONTROLSAMFUNDET GÅET OVER GEVIND? / PELSDYRERHVERVET SKAL I SKOLE / TO HJØRNESTEN I DIT AVLSARBEJDE / KINESISK SKØNHEDSDRONNING

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere