Erhvervsstrategi Prioriteringer 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016"

Transkript

1 Stevns Erhvervsstrategi Prioriteringer 2016 PKT. 8 - VEDTAGELSE AF PLAN FOR INDSATSOMRÅDER TIL FREMME AF FORENINGENS FORMÅL, EFTER OPLÆG FRA DEN AFGÅENDE BESTYRELSE Stevns arbejder i efter strategi vedtaget på generalforsamlingen i Den samlede strategi ses sidst i dokumentet fra side 6. Fra side 2 ses de indsatser fra strategien, der prioriteres i Der angives også hvilke indsatser, der anses for værende i drift og hvilke indsatser, der endnu ikke er prioriteret. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores arbejde indenfor de forskellige indsatser, herunder også de indsatser, som vi betragter som værende i drift. I 2016 sætter vi f.eks. særligt fokus på at udvide vores indsats målrettet iværksættere yderligere herunder indsatser rettet mod at udvikling iværksætterkulturen i Stevns. At en indsats ikke er prioriteret betyder ikke, at vi ikke er opmærksomme på den. Hvis muligheden opstår, der gør, at den kan realiseres, så står vi klar til at opprioritere indsatsen og realisere målene inden for denne. Opstår muligheden ikke tager vi løbende stilling til, om indsatsen skal prioriteres senere i strategiperioden , skydes til næste strategiperiode eller helt droppes. Af de i 2016 prioriterede indsatser ligger den største indsats for sekretariatet inden for prioriteterne 1-4, mens prioriteterne 5-7 delvist er forankret hos samarbejdspartnere eller på anden måde kræver en mindre indsats. 1

2 Stevns Erhvervsstrategi Prioriteringer 2016 MÅLSÆTNINGER MISSION Stevns vil arbejde for, at Stevns Kommune går fra at være en erklæret bosætningskommune til at være en erhvervs-, turist- og bosætningskommune: Vi vil skabe økonomisk vækst og arbejdsplader i vores nuværende og kommende virksomheder, og vi vil sikre dem og andre en attraktiv erhvervskommune at drive virksomhed i. På vej mod fuldførelse af missionen sætter vi fem pejlemærker for, om vi er på rette vej. Målsætning 1: Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv Målsætning 2: Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder Målsætning 3: Vi vil højne virksomhedernes uddannelsesniveau og tiltrækning af viden Målsætning 4: Vi vil sikre, at Stevns Kommune leverer et højt serviceniveau overfor og en tæt dialog med kommunes virksomheder Målsætning 5: Vi vil arbejde for, at Stevns er synlig udadtil som en attraktiv erhvervs-, turist- og bosætningskommune. INDSATSOMRÅDER Vejen til at opfylde målsætningerne går gennem 5 overordnede indsatsområder: 1: Kommunale rammevilkår - Fokus på at skabe attraktive rammevilkår for erhvervslivet herunder øget dialog og forbedret service. 2: Iværksættere - Fokus på at få flere til at starte selvstændig virksomhed, og på at få de nye virksomheder til at vokse. 3: Virksomheder - Fokus på at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder. 4: Synlighed og tiltrækning - Fokus på gennem Markedsføring og branding at synliggøre tilbuddene til iværksættere og virksomhedere, samt på at udbrede kendskabet til Stevns og tiltrække iværksættere og virksomheder udefra. 5: Udvikling - Fokus på at fastholde og udvide den indsats og de resultater, som bliver skabt gennem de fire andre strategier herunder at forfølge styrkepositioner efterhånden som de opstår. 2

3 INITIATIVER De 5 overordnede indsatsområder udmøntes gennem 25 konkrete initiativer hver mærket med følgende farver for, hvilket indsatsområder initiativet bidrager til: Kommunale rammevilkår Iværksættere Virksomheder Synlighed og tiltrækning Udvikling 1: Virksomhedsvejledning ( ) 2: Iværksættervejledning ( ) 2a: Iværksættercamp ( ) 2b: Iværksætteri på skoleskemaet ( ) 2c: Idekonkurrencer for iværksættere ( ) 3: Dialog mellem kommune og erhvervsliv( ) 4: Kommunal service og sagsbehandling( ) 5: Velkomstteam ( ) 6: Udviklingsteam Stevns ( ) 7: Infrastruktur ( ) 8: Digital infrastruktur( ) 9: Sparringspartnernetværk ( ) 10: Rådgivernetværk ( ) 11: Markedsføring af tilbud ( ) 12: Branding og tiltrækning af virksomheder ( ) 12a: Hjemmesiden StevnsLink ( ) 12b: Tiltrækning af events og grupper ( ) 13: Fleksibel integration af erhverv ( ) 14: Konkurrencedygtig prisfastsættelse ( ) 15: Attraktive erhvervsområder ( ) 16: Uddannelse, opkvalificering, arbejdskraft ( ) 17: Leverandører ( ) 18: Synlige attraktive handelscentre ( ) 19: Erhvervshus / Erhvervscenter ( ) 20: Specialiseret uddannelsesinstitution ( ) 3

4 PRIORITERINGER 2016 Prioritet 1: Kommunal service, sagsbehandling og erhvervsvenlighed Initiativ: Dialog mellem kommune og erhvervsliv Mål: Virksomhederne opfatter Stevns Kommune som erhvervsvenlig Initiativ: Kommunal service og sagsbehandling Mål: Virksomhederne opfatter Stevns Kommune som erhvervsvenlig Initiativ: Leverandører Mål: De lokale virksomheder er i spil til de lokale kommunale opgaver Indsatsområde: Udvikling Initiativ: Udviklingsteam Stevns Mål: Iværksætte udviklingsprojekter hvor muligheder opstår Prioritet 2: Store Heddinge Handelscentrum Initiativ: Synlige atraktive handelscentre Mål: Sikre attraktive bymidter, hvor detailhandlen overlever Prioritet 4: Vækst i turismebranchen Indsatsområde: Virksomheder Initiativ: Turisme Mål: Turismebranchen vækster på omsætning og arbejdspladser og Stevns Klint fungerer som løftestang Prioritet 5: Digital infrastruktur Initiativ: Digital infrastruktur Mål: Sikre god bredbånds- og mobildækning Prioritet 6: Fysisk infrastruktur Initiativ: Infrastruktur Mål: Øget tilgængelighed ind, ud og rundt i kommunen Prioritet 7: Højtuddannet arbejdskraft i virksomhederne Initiativ: Uddannelse, opkvalificering og arbejdskraft Mål: Hæve uddannelsesniveauet i virksomhederne via udviklingsforløb og højtuddannede i virksomhederne Prioritet 3: Tiltrækning af virksomheder Initiativ: Attraktive erhvervsområder Mål: Erhvervsområderne er fyldt op og fungerer Indsatsområde: Synlighed og tiltrækning Initiativ: Velkomstteam Mål: Virksomheder, der henvender sig omkring muligheden for at flytte til Stevns flytter til Stevns Indsatsområde: Synlighed og tiltrækning Initiativ: Branding herunder tiltrækning af virksomheder Mål: Markedsføre Stevns som et brand og tiltrække virksomheder 4

5 I drift og fastholdes i drift: Indsatsområde: Iværksættere Initiativ: Iværksættervejledning Mål: Sikre bæredygtig opstart af egen virksomhed, Indsatsområde: Virksomheder Initiativ: Virksomhedsvejledning Mål: Skabe vækst og udvikling i virksomhederne; medarbejdere, omsætning, bundlinje, professionalisering. Indsatsområde: Virksomheder Initiativ: Sparringspartnernetværk Mål: Virksomheder og iværksættere har adgang til sparringsforløb som ikke kræver fuld fokus fra erhvervsrådet Indsatsområde: Virksomheder & Iværksættere Initiativ: Rådgivernetværk Mål: Virksomheder og iværksættere har adgang til gratis privat rådgivning Indsatsområde: Synlighed og tiltrækning Initiativ: Markedsføring af tilbud Mål: Virksomheder og iværksættere kender vores produkter Initiativ: Fleksibel integration af erhverv Mål: Plads til virksomhederne hvor de opstår Initiativ: Konkurrencedygtig prisfastsættelse Mål: Stevns skal være et billigt sted at etablere og drive virksomhed Prioritets ikke i 2016 Indsatsområde: Virksomheder Initiativ: Erhvervscenter Mål: Sikre et inkubator- og samarbejdsmiljø for mindre virksomheder Initiativ: Specialiseret uddannelsesinstitution Mål: Etablere en specialiseret uddannelsessituation Stevns skaber vækst, netværk og udvikling Stevns er erhvervslivet for erhvervslivet Fotos af Margot Donkersloot 5

6 Stevns Erhvervsstrategi

7 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der bør forfølges, for at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet i Stevns Kommune. De 10 budskaber giver et klart billede af erhvervslivet i Stevns bredt set, og sætter samtidig en streg under, at Stevns ikke på nuværende tidspunkt har nogle erhvervsmæssige styrkepositioner, der er helt afgørende at forsvare og udvikle. Det vi i stedet har, er en solid portefølje af nuværende og kommende virksomheder, hvori der kan og skal skabes vækst og arbejdspladser. De 10 observationer er: 1. Vi har få private arbejdspladser Stevns er blandt de svageste kommuner målt på antallet af jobs i den private sektor i forhold til indbyggertallet. 2. Langt hovedparten af vores virksomheder er helt små regionalt orienterede virksomheder 3. Tilflyttere bibringer nyt iværksættertalent 4. De nye virksomheder skaber forholdsmæssigt mange jobs Erhvervslivet på Stevns er domineret af meget små virksomheder, hvis kundegrundlag primært kommer fra den østlige del af Sjælland. Stevns har overskud på flyttebalancen blandt folk i den erhvervsaktive alder. Det er godt for skattegrundlaget, men tilflytterne er også en ressource for de lokale virksomheder, der søger dygtige medarbejdere, og de er nyt iværksætterpotentiale. Region Sjælland er den region, hvor iværksætterne har den største betydning for den private beskæftigelse. I Region Sjælland er Stevns blandt de kommuner, hvor de nye virksomheders jobandel er allerhøjest. 5. Vi har en styrke i det faglige Stevns spidskompetencer ligger i det håndværksmæssige. Der er få højtuddannede og mange faglærte og ufaglærte i de private virksomheder. Stevns skal uddybe styrken i det faglige både ved at efteruddanne de faglærte og ved at løfte de ufaglærte op i uddannelsesniveau, men der er også behov for flere medarbejdere med længere uddannelser. 6. Vi har for stort et tab af private arbejdspladser og for mange konkurser 7. Der er dårlig kommunal service og dialog med erhvervslivet Stevns har, som resten af landet, tabt mange private arbejdspladser i de senere år, men har haft mere end sin andel af konkurser sammenlignet med andre kommuner. I 2011 var Stevns den kommune i regionen, hvor flest personer blev berørt af konkurser. Fra 2010 til 2012 er der sket et fald i erhvervslivets vurdering af kommunen. Det gælder især den kommunale sagsbehandling men også information og dialog. På 9 ud af 10 subjektivt vurderede forhold giver lokale industrivirksomheder Stevns en placering i eller meget tæt på den dårligste fjerdel af landets kommuner. 8. De kommunale rammer er gode På de hårde indikatorer for kommunal erhvervsvenlighed ligger Stevns højt placeret blandt landets kommuner. På indikatorer for livskvalitet såkaldt livability ligger Stevns højt på nogle parametre, men knap så godt på andre. 9. Stevns har et negativt omdømme og en lav kendskabsgrad I Stevns er det en udbredt opfattelse, at omverdenen kender for lidt til Stevns, og at Stevns image er svagt og måske negativt. 10. Vi har dårlig infrastruktur Ligesom image er infrastruktur (vejnet og kollektiv transport) et område, som erhvervslivet vurderer meget lavt, og det er ikke kun hængt op på den dårlige adgang til motorvejssystemet. 7

8 STEVNS ERHVERVSRÅDS MISSION Stevns vil arbejde for, at Stevns Kommune går fra at være en erklæret bosætningskommune til at være en erhvervs-, turist- og bosætningskommune. Vi mener, at observationerne taler deres klare sprog, og peger på de indsatser, der er nødvendige for at løfte Stevns på erhvervsområdet. Det er indsatsen på netop erhvervsområdet, som Stevns byder ind på. Hovedkonklusionen i erhvervsredegørelsen er, at vi skaber for få private arbejdspladser, og at vi skaber for ringe økonomisk vækst i vores virksomheder. Det er på disse områder, at Stevns primært ønsker at sætte ind. Samtidig holder vi Stevns Kommune på sporet erhvervsmæssigt, således at kommunes virksomheder kan møde en god dialog, et højt serviceniveau og nogle fordelagtige rammer fra Stevns Kommune. Stevns vil forfølge missionen: Vi vil skabe økonomisk vækst og arbejdsplader i vores nuværende og kommende virksomheder, og vi vil sikre dem og andre en attraktiv erhvervskommune at drive virksomhed i. Vi skal fokusere på vores nuværende virksomheder, og på vores iværksætterpotentiale. Det er de ting vi har. Vi skal også arbejde på at gøre vores kommune mere erhvervsvenlig både for vores nuværende virksomheders skyld, men også for at gøre os attraktiv for tilflytning af virksomheder udefra. Målsætning 4: Vi vil sikre, at Stevns Kommune leverer et højt serviceniveau overfor og en tæt dialog med kommunes virksomheder Målsætning 5: Vi vil arbejde for, at Stevns er synlig udadtil som en attraktiv erhvervs-, turistog bosætningskommune. MÅLSÆTNINGER MOD MISSIONEN På vej mod fuldførelse af missionen sætter vi fem pejlemærker for, om vi er på rette vej. De bliver vores målsætninger for erhvervsindsatsen. Målsætning 1: Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv Målsætning 2: Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder Hvis vi kan skabe flere arbejdspladser i vores eksisterende virksomheder samtidig med, at vi øger tilvæksten af nye virksomheder, og så booster væksten i virksomhederne yderligere ved at hæve uddannelses- og kompetenceniveauet, så er vi rigtigt godt på vej. Hvis vi så dertil skaber en erhvervskommune både i fakta og i opfattelsen hos virksomhederne, og så blive synlige med alle disse forhold langt ud over kommunegrænsen, så er fuldførelsen af mission nært forestående, og vi er en mere velstående kommune. Målsætning 3: Vi vil højne virksomhedernes uddannelsesniveau og tiltrækning af viden 8

9 INDSATSOMRÅDER Vejen til at opfylde målsætningerne går gennem 5 overordnede indsatsområder, som gennem 25 konkrete initiativer arbejder på at skabe de nødvendige forandringer og forhold. De 5 indsatsområder er: 1: Kommunale rammevilkår Fokus på at skabe attraktive rammevilkår for erhvervslivet herunder øget dialog og forbedret service. 2: Iværksættere Fokus på at få flere til at starte selvstændig virksomhed, og på at få de nye virksomheder til at vokse. 3: Virksomheder Fokus på at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder. 4: Synlighed og tiltrækning Fokus på gennem Markedsføring og branding at synliggøre tilbuddene til iværksættere og virksomhedere, samt på at udbrede kendskabet til Stevns og tiltrække iværksættere og virksomheder udefra. 5: Udvikling Fokus på at fastholde og udvide den indsats og de resultater, som bliver skabt gennem de fire andre strategier herunder at forfølge styrkepositioner efterhånden som de opstår. Stevns skaber vækst, netværk og udvikling Stevns er erhvervslivet for erhvervslivet 9

10 SAMMENHÆNGEN Her ses en model for sammenhængen mellem observationerne, missionen, målene, indsatsområderne og initiativerne. Stevns s strategi udspringer af arbejdet med at give inputs til Stevns Kommunes erhvervspolitiske redegørelse, hvor erhvervsrådet har peget på en erhvervsstrategi for Stevns Kommune. Læs hele erhvervsredegørelsen, erhvervsstrategien og handlingsplanen, som Stevns har overbragt til Stevns Kommune på erhvervsrådets hjemmeside Erhvervsredegørelse for Stevns 10 observationer Erhvervsstrategi for Stevns 5 indsatsområder Handlingsplan Erhverv 29 indsatser Baggrund og metode 10

11 INITIATIVER De 5 overordnede indsatsområder udmøntes gennem 25 konkrete initiativer. Det er de 25 initiativer, der vurderes at ville have den største effekt i forhold til målsætninger og mission. De 25 konkrete initiativer er kort beskrevet herunder, og det enkelte initiativs tilhørsforhold til et overordnet indsatsområder er markeret med følgende farvekoder: Kommunale rammevilkår Iværksættere Virksomheder Synlighed og tiltrækning Udvikling Initiativerne er listet i prioriteret rækkefølge, men prioriteringen kan ændres, hvis særlige muligheder tilbyder sig indenfor et område. Initiativerne er beskrevet mere detaljeret i den handlingsplan til erhvervsstrategien, som Stevns har afleveret til Stevns Kommune som input til kommunes erhvervspolitiske redegørelse. Handlingsplanen kan findes på Stevns s hjemmeside Der er der 29 initiativer i denne strategi er nogle lagt sammen i et samlet initiativ. 1: Virksomhedsvejledning ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i virksomhederne ved at understøtte virksomhedernes egne ambitioner og potentiale, og at anspore og inspirere til at tænke udviklingsorienteret og ønske vækst i de virksomheder, hvor det ikke falder ledelsen naturligt. Beskrivelse: Engagering af en Erhvervskonsulent, der kan gennemføre tiltag som; telefonisk kontakt til kommunens virksomhedsejere/- ledere, virksomhedsbesøg og egentlige vejledningsforløb, vækstkurser, vækstforløb, henvisning af virksomheder til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle virksomheder, netværk for virksomheder, vækstgrupper, bistå med at sikre finansiering og adgang til vækstkapital og markedsføring af tilbuddene til virksomheder. 2: Iværksættervejledning ( ) Mål: At sikre, at de der starter selvstændig virksomheder bliver hjulpet til at skabe en bæredygtig og om muligt vækstorienteret virksomhed. At sikre, at de der ønsker afklaring om deres muligheder for at starte selvstændig virksomhed bliver afklaret, og at de, der ikke har, hvad der skal til, bliver frarådet at starte. Beskrivelse: Engagering af en iværksættervejleder/-konsulent, der kan gennemføre tiltag, som; opstartspakke til iværksættere, telefonisk kontakt til at nystartede virksomheder, iværksætterkurser, henvisning til andre erhvervsordninger, eliteforløb for de mest potentielle iværksættere, netværk for iværksættere, bistå med at sikre finansiering og markedsføring af tiltagene. 11

12 2a: Iværksættercamp ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Arrangement, der på en underholdende og indlevende måde forklarer om det at starte selvstændig virksomhed, og involverer deltagerne i dialog og ideudvikling om forretningsidéer. 2b: Iværksætteri på skoleskemaet ( ) Mål: At få flere unge til at starte selvstændig virksomhed. Beskrivelse: Implementering af iværksætteri i folkeskolen ved hjælp af undervisningsmaterialer. Bringe eleverne i kontakt med virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. 2c: Idekonkurrencer for iværksættere ( ) Mål: At få flere til at starte selvstændig virksomhed Beskrivelse: Konkurrencer, hvor potentielle iværksættere kan præsentere deres forretningsidéer, modtage feedback fra de andre deltagerer og fra kvalificerede rådgivere, samt vinde opstartsforløb leveret af rådgivere, konsulenter og sparringspartnere. 3: Dialog mellem kommune og erhvervsliv( ) Mål: At erhvervslivet og kommunen samarbejder, og at erhvervslivet med rette opfatter Stevns som en erhvervskommune. Beskrivelse: Stevns Kommune skal altid have åbne linier til erhvervslivet med løbende kommunikation om idéer, tanker og planer, og dyrke den løbende dialog gennem regelmæssige møder mellem kommunen og erhvervslivet. 4: Kommunal service og sagsbehandling( ) Mål: At Stevns Kommune er og fremstår som en erhvervsorienteret kommune, og at virksomhederne hurtigst muligt kan komme videre med udvikling og fokusere på driften. Beskrivelse: Stevns Kommune skal implementere en kultur, organisation og løsninger der sikrer, at virksomheder opfattes som værdifulde kunder, der skaber værdi for kommunen. Der skal være en hurtig og imødekommende service med let adgang til sagsbehandling mv. 5: Velkomstteam ( ) Mål: At sikre, at virksomheder, der overvejer at flytte til Stevns, også gør det. Beskrivelse: I sammenhæng med indsatsen for kommunal service og sagsbehandling etableres der et kommunalt velkomst-/supportteam, der rykker ud, hvis en virksomhed viser interesse for at etablere sig i kommunen, eller hvis større virksomheder overvejer at udvide forretningen. Teamet skal vise Stevns Kommunes imødekommenhed overfor virksomheden, og sikre at eventuelle barrierer om muligt nedbrydes. Teamet er også ansvarlig for at forankre virksomhedens sag hos de rigtige kommunale medarbejdere. 12

13 6: Udviklingsteam Stevns ( ) Mål: At kunne iværksætte udviklingsorienterede tiltag indenfor og parallelt med strategierne for erhverv, turisme og bosætning. Beskrivelse: Der nedsættes et udviklingsteam på tværs af de primære aktører på områderne for erhverv, turisme og bosætning med repræsentanter fra aktørerne, kommunalbestyrelsen og direktionen i kommunen samt evt. andre nøglepersoner. Teamets fornemmeste opgave er at sikre, at der bygges på positive udviklinger, og at opståede styrkepositioner kapitaliseres. 9: Sparringspartnernetværk ( ) Mål: At skabe vækst og udvikling i de nystartede virksomheder og holde dem på sporet. At skabe vækst og udvikling i de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Tilknytningen af en erfaren sparringspartner eller mentor fra et organiseret netværk til iværksættere og virksomheder. Sparringspartneren arbejder uden beregning udviklingsorienteret med iværksætteren/ejerlederen ude i virksomheden i en aftalt periode, hvorefter relationen kan professionaliseres med et honorar til sparringspartneren. 7: Infrastruktur ( ) Mål: Øget tilgængelighed ind, ud og rundt i kommunen, samt til erhvervsområderne. Beskrivelse: Der skal udarbejdes en plan for infrastrukturen, og implementeres løsninger der sikrer en smidig og hurtig adgange til og fra motorvejsnettet, mellem hovedbyerne i kommunen, til og fra erhvervsområderne, til og fra handelscentrene og for alle trafikanter. 8: Digital infrastruktur( ) 10: Rådgivernetværk ( ) Mål: At sikre en professionel og gennemarbejdet opstart af nye virksomheder og lette adgangen til specialiseret viden for de etablerede virksomheder. Beskrivelse: Netværk af professionelle rådgivere, der stiller sig til rådighed for 1-2 timers gratis rådgivning opgaveudførelse koster altid penge på normale vilkår overfor iværksættere og mindre virksomheder. De etablerede virksomheder kan hente råd om drift, udvikling og vækst. Mål: At mindske afstanden til vækstcentrene omkring os. Beskrivelse: Den fysiske afstand til kunder, leverandører og samarbejdspartnere kan imødekommes ved en stærk digital infrastruktur i kommunen med hurtigst mulige bredbåndsforbindelser via f.eks. fibernet og fuld mobildækning. 13

14 11: Markedsføring af tilbud ( ) Mål: At sikre synligheden af indsatserne i erhvervsstrategien overfor de relevante målgrupper samt at markedsføre og brande Stevns. Beskrivelse: Engagering af en markedsføringskonsulent, der kan varetage markedsføring af og kommunikation i forlængelse af de driftsmæssige indsatser omkring erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder samt den løbende branding og markedsføring af Stevns. 12: Branding herunder tiltrækning af virksomheder ( ) Mål: At definere og profilere et samlet brand for Stevns samt underordnet markedsføring af Stevns som erhvervs- og bosætningskommune og turistmål. Beskrivelse: Der gennemføres en brandinganalyse med kundeanalyse, konkurrentanalyse og egenanalyse med det formål at definere og beskrive en brandingprofil for Stevns til brug til markedsføring af kommunen. Markedsføringen skal indeholde en overordnet profilering af Stevns samt en underliggende markedsføring af erhverv, bosætning og turisme. Det skal endvidere undersøges og analyseres ad hvilke kanaler markedsføringen og branding af Stevns kan foregå mest fordelagtigt. fremkommet gennem indsatsen om branding og tiltrækning af virksomheder. Links til hjemmesiden placeres på alle relevante hjemmesider. Linket skal være et let genkendeligt grafisk element. 12b: Tiltrækning af events og grupper ( ) Mål: At sætte Stevns på landkortet i forbindelse med relevante begivenheder. Beskrivelse: Der skal bredt set arbejdes for at tiltrække events af enhver størrelse, der kan samle enkeltpersoner og grupper, som vil være attraktive for Stevns i en erhvervsmæssige, turistmæssig og bosætningsmæssig sammenhæng. 13: Fleksibel integration af erhverv ( ) Mål: At skabe rum for virksomheder, hvor virksomhederne opstår. Beskrivelse: Kommunes mange små virksomheder kræver en fleksibel tilgang til, hvor erhverv kan drives. Mange virksomheder har brug fra at kombinere bolig og erhverv, og andre igen behov for at etablere erhverv eller udvide driften, hvor erhverv ikke traditionelt har været etableret, eller har haft den størrelse. 12a: Hjemmesiden StevnsLink ( ) Mål: At synliggøre Stevns om en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune samt som turistmål. Beskrivelse: Der laves en hjemmeside, der profilerer Stevns i overensstemmelse med branding- og markedsføringsstrategien, som 14

15 14: Konkurrencedygtig prisfastsættelse ( ) Mål: At positionere Stevns som et billigt sted at etablere og drive virksomhed. Beskrivelse: Stevns Kommune skal anlægge en prispolitik på f.eks. erhvervsjord og gebyrer, der medvirker til at positionere Stevns, som den billigste og bedste erhvervsorienterede kommune i baghaven af Køge og tæt ved Hovedstaden. 15: Attraktive erhvervsområder ( ) Mål: At skabe attraktive rum for virksomhed i dedikerede områder også med henblik på tiltrækning af erhverv udefra. Beskrivelse: De nuværende større erhvervsområder skal gøres mere attraktive gennem skabelsen af miljø, løbende vedligehold, gode adgangsforhold, tydelig afgrænsning og sammenhæng samt tilstedeværelsen af klare visioner for erhvervsudviklingen i området. Erhvervsområderne skal afspejle Stevns og være grønne, luftige og med højt til loftet. Erhvervsområder kan understøttes med facilitering af netværksdannelse, arrangementer og indsatser rettet mod de enkelte virksomheder hæftet op på deres tilstedeværelse i erhvervsområdet. 17: Leverandører ( ) Mål: At sikre at de lokale virksomheder er med i spil omkring kommunale udbud og opgaver. Beskrivelse: Stevns Kommune skal sikre at opgaver udbydes på en sådan måde, at de lokale virksomheder altid kan byde ind medmindre opgaven er så specialiseret, at ingen lokale virksomhed er beskæftiget indenfor feltet. Dette kan ved større opgaver blandt andet ske ved at udbyde i fagentrepriser. Der kan også arbejdes med udliciteringer for at understøtte det lokale erhvervsliv. 18: Synlige attraktive handelscentre ( ) Mål: At sikre detailhandelens overlevelse og udvikling og sikre aktive bymidter, hvor borgere og turister har lyst til at komme. Beskrivelse: Attraktive bymidter definerer på mange måder velstanden og dynamikken i et lokalsamfund, så hvis vores lokale samfund skal være attraktive at bosætte sig i, besøge som turist eller etablere virksomhed i, så skal vi have en blomstrende detailhandel og fyldte butikslokaler. Der skal udarbejdes en sammenhængende plan for udvikling af detailhandelsområderne. 16: Uddannelse, opkvalificering og arbejdskraft ( ) Mål: At hæve uddannelsesniveauet og dermed værdiskabelsen i virksomhederne. Beskrivelse: Vi har en stor styrke i vores høje andel af faglærte. Udfordringerne ligger i vores mange ufaglærte og vores få højtuddannede i den private sektor. Der skal udarbejdes sammenhængende indsatsser for at efteruddanne de faglærte, uddanne de ufaglærte og tiltrække højtuddannede til virksomhederne. 19: Iværksætterhus / Vækstfabrik Stevns / Erhvervshus / Erhvervscenter ( ) Mål: At sikre vækst og udvikling i de nystartede virksomheder. At sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i de små og mindre virksomheder. At tiltrække udvalgte iværksættere og små virksomheder samt at sikre samarbejde mellem og vækst og udvikling i virksomhederne. Beskrivelse: Etablering af et inkubatormiljø og udviklingshus for nystartede virksomheder og erhvervshus/kontorhotel for de små og mindre 15

16 virksomheder, hvor disse i samspil med professionelle rådgivere, sparringspartnere og andre iværksættere kan inspireres, anspores og hjælpes til at skabe vækst i deres virksomhed. Evt. udvidelse eller sammensmeltning med erhvervshus og vækstmiljø for specialiserede brancher, virksomhedstyper eller lignende, der søges hentet ind også fra udenfor kommuen. 20: Etablering af specialiseret uddannelsesinstitution ( ) Mål: At etablere en uddannelsesinstitution i Stevns Kommune Beskrivelse: Uddannelsesinstitutioner bringer vækst, udvikling og arbejdspladser og sætter et lokalområde på landkortet. Der skal arbejdes på i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner og andre at få en afgrænset, specialiseret uddannelse til Stevns evt. blot i en fast periode hvert år, som en del af en uddannelse, der har sin base et andet sted. Alternativt skal der findes en uddannelse, som i sin niche ikke eksisterer andre steder. Der skal arbejdes på at identificere, hvad der kunne være indholdet i og grundlaget for en sådan uddannelse på Stevns. INITIATIVER Stevns s erhvervsstrategi tegner retningen for udviklingen af erhvervslivet i Stevns Kommune. Vi fokuserer på de virksomheder, vi allerede har, og de virksomheder, som opstår hos os, og som vi kan være med til at udvikle. Stevns er åben for alle med en interesse i erhvervslivet i Stevns Kommune, og vi vil arbejde hårdt for at støtte vores medlemmer uanset, hvor de kommer fra. Vi tror nemlig på samarbejde og åbenhed, og vi er ikke bange for inputs og ny viden ude fra. Stevns er skabt af erhvervslivet for erhvervslivet skyld, og vi arbejder for at skabe vækst og udvikling i virksomheder. Fotos af Margot Donkersloot 16

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Stevns Erhvervsråd

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Stevns Erhvervsråd Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Stevns Erhvervsråd Onsdag den 30. marts 2016 kl. 17-21 i Strøby Egede Selskabslokaler Program 17:00-18:00 Ordinær Generalforsamling 2016 Dagsorden generalforsamling:

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015.

Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015. Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015. Vision: Vi er blandt de 3 mest efterspurgte erhvervskommuner nord for hovedstaden. Vi når vores vision gennem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Erhvervsstrategi Version 1.02

Erhvervsstrategi Version 1.02 Erhvervsstrategi Version 1.02 1 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats

Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats Vi udøver myndighed med et servicegen v. Borgmester Carsten Kissmeyer Hvad er Ikast-Brande Kommune for en størrelse en landdistriktskommune? Vi har et af de laveste

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Konsulentaftalen

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Erhvervsstrategi 2016-2020

Erhvervsstrategi 2016-2020 Erhvervsstrategi 2016-2020 INDHOLD INDLEDNING INDHOLD................................................... 3 INDLEDNING............................................... 3 DET LOKALE DNA.........................................

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Udvalgsplan 2014-2017 for Beskæftigelsesudvalget. Web udgave UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED

Udvalgsplan 2014-2017 for Beskæftigelsesudvalget. Web udgave UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Udvalgsplan 2014-2017 for Beskæftigelsesudvalget UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Beskæftigelsesområdet er et kernevelfærdsområde. Et sundt og solidt lokalsamfund bygger på aktive borgere, der deltager

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1 VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1. INDLEDNING Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-2018 at styrke kommunens vækstindsats. Et væsentligt element heri var at professionalisere og styrke kommunens

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Øget fokus på kommunernes erhvervsindsats Erhvervsindsatsen i Aalborg Kommune Aalborg Erhvervsråd Bredt sammensat, Rådgivende for byrådet, Erhvervspuljen,

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere