Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015"

Transkript

1 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med eksamensnummer på hver side. Eksaminator vil være til stede i eksamenslokalet den første halve time af eksamens varighed. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver, 7 kortsvarsopgaver og 3 billedopgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne. Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre eksamensnummer på hvert ark i besvarelsessættet i øverste højre hjørne. Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen. Foretages fejlagtige markeringer, må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Når der i en opgave bedes om et vist antal svar (f.eks. nævn tre årsager til.) skrives der ét svar og kun ét svar på hver linje. Hvis der alligevel skrives flere svar på linjen, tæller kun det første svar med i bedømmelsen. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne skal også (med kuglepen) overføres til besvarelsessættet. Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne og billedopgaverne er afsat et antal linjer til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linjer. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af opgaverne nr Skriv tydeligt - ulæselige besvarelser bliver ikke evalueret! I alt: 174 point 1

2 MULTIPLE CHOICE OPGAVER Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi, fredag 18. december 2015 Eksaminandens eksamensnummer: Kommentarer vedrørende multiple choice besvarelsen er anført på bagsiden? JA NEJ Opgave nr. A B C

3 1. Ved endometriose forstås: (s. 268) A. Sekretorisk endometrie i cervix uteri B. Endometrievæv uden for corpus uteri C. Inflammation i endometriet 2. Kompleks endometriehyperplasi med atypi: (s. 370) A. Har regelmæssig kirtelstruktur og regelmæssig kernestruktur B. Har regelmæssig kirtelstruktur men uregelmæssig kernestruktur C. Har uregelmæssig kirtelstruktur og uregelmæssig kernestruktur 3. Endometrioidt karcinom i corpus uteri: (s. 373) A. Ses oftest hos yngre kvinder B. Er opbygget af såvel maligne epiteliale celler som stromale celler C. Udgør ca. 80 % af de sporadiske endometriecancere 4. Salpingitis: (s. 381) A. Øger risikoen for ekstrauterin graviditet B. Skyldes i Danmark oftest virus C. Er associeret med ovariecancere 5. Serøse ovariekarcinomer: (s. 386) A. Er den sjældneste type af de epiteliale ovariekarcinomer B. Formodes at have tubalt oprindelsessted C. Er induceret af HPV 3

4 6. Halvmåne glomerulonefritis ses ved følgende systemsygdom: (s. 321) A. Vaskulitis B. Diabetes mellitus C. Amyloidose 7. Pusansamling i et allerede eksisterende hulrum kaldes: (s. 98) A. Absces B. Empyem C. Flegmone 8. Følgende er eksempler på tumorer som ofte metastaserer til knogler: (s. 74) A. Ventrikel og colon karcinomer B. Ovarie og testis karcinomer C. Mamma og prostata karcinomer 9. Lynch syndrom (som udgør en del af patienterne med Hereditær non- polyposis kolorectal cancer) skyldes mutation i: (s. 252) A. APC genet B. BRAF genet C. Mismatch repair gener 10. Hvilken af følgende tilstande er forløber til et planocellulært kacinom i huden? (s. 628) A. Morbus Bowen B. Morbus Paget C. Morbus Addison 4

5 11. Marfans syndrom er særligt associeret med: (s. 158) A. Abdominalt aortaaneurisme B. Bæraneurisme i cerebrum C. Dissekerende aortaaneurisme 12. En tilstand med nedsat knoglemasse og arkitektoniske strukturændringer er: (s. 534, pensumafgræsning, forelæsningsnoter) A. Osteomalaci B. Osteokondromatose C. Osteoporose 13. For en patient med leiomyosarkom vil fjernelse af regionale lymfeknuder: (s. 75, pensumafgrænsning, forelæsningsnoter) A. Ofte være relevant B. Sjældent være relevant C. Være afgørende for stadieindeling men ikke for prognosen 14. Ved hæmatom forstås: (s ) A. Blodansamling B. Benign neoplasi opbygget af blodkar C. Tumor i hæmatopoietisk væv 15. Ved akut myokardieinfarkt ses ofte? (s. 130) A. Ødem af underekstremiteter B. Ascites C. Lungeødem 5

6 16. Hvad ses i det tidlige aterosklerotiske plaque? (s. 151) A. Skumceller B. Kæmpeceller C. Plasmaceller 17. I hvilket af følgende nævi er kernerne tydeligt pleomorfe? (s. 634) A. Halo- nævus B. Blue- nævus C. Spitz nævus 18. Følgende er karakteristisk for et onkocytært epithel: (s. 672) A. Mange mitokondrier B. Mange mitogener C. Mange mitoser 19. Hyppigste maligne tumor på penis er: (s. 344) A. Planocellulært karcinom B. Adenokarcinom C. Urothelialt karcinom 20. Hvilken inflammatorisk celletype ses hyppigst ved allergisk rhinitis? (s ) A. Neutrofil granulocyt B. Basofil granulocyte C. Eosinofil granulocyt 6

7 21. Følgende udsagn om p16 er korrekt: (s. 57) A. Det er et angiogent protein B. Det er et tumorsuppressor protein C. Det er et onkogent protein 22. HER2 overekspression er nært korreleret til: (s. 409) A. Amplifikation af HER2 genet B. Aktiverende mutation af HER2 genet C. Metylering af HER2 genet 23. Ved ductectasi i mamma ses i relation til de cystisk dilaterede udførselsgange: (s. 412) A. Neutrofile granulocytter periduktalt samt makrofager i lumen B. Lymfocytter og plasmaceller periduktalt samt makrofager i lumen C. Lymfocytter og plasmaceller periduktalt samt talrige neutrofile granulocytter i lumen 24. Arvelig (hereditær) brystkræft udgør: (s. 419) A. 1 % af alle brystkræfttilfælde B. 10 % af alle brystkræfttilfælde C. 20 % af alle brystkræfttilfælde 25. Hvilken af følgende prognostiske faktorer er forbundet med høj risiko for recidiv af brystkræft og dermed mulighed for, at den pågældende patient vil blive tilbudt adjuverende behandling (kemoterapi)? (s ) A. Alder < 60 år B. Høj differentieringsgrad C. HER2 receptor status normal 7

8 KORTSVARSOPGAVER OPGAVE 26 (I alt 21 point) En 56- årig mand får på sygehuset målt en forhøjet creatinin på 320 micromol/l, og lægen mistænker et akut nyresvigt. 26.1: Nævn 4 renale årsager til akut renalt nyresvigt (akut tubulær nekrose): (tabel 9.6, s. 325) (4 point) Årsag 1: Akut interstitiel nefritis (AIN) Årsag 2: Halvmåne glomerulonefritis (sjældent andre former for glomerulonefritis) Årsag 3: DIC og trobotiske microangiopatier Årsag 4: Aortaaneurisme, aortadissektion, nyreembolier, nyrevenetrombose, sepsis, iskæmi. Patienten har også hypertension. 26.2: Nævn 3 forandringer som kan ses i arteriolerne ved hypertension: (s ) (3 point) Forandring 1: Hyalin arteriolosklerose Forandring 2: Fibrinoid nekrose af karrene Forandring 3: Hyperplastisk (proliferativ) forandringer af kar Hypertension er en risikofaktor for udvikling af aterosklerose. 26.3: Hvad er den makroskopiske betegnelse for de helt tidlige forandringer ved aterosklerose (s. 151) (2 point) Fatty streaks 8

9 Herefter følger et modent aterosklerotisk plaque. 26.4: Hvilke 2 hovedkomponenter består et sådant plaque af? Og nævn 2 hyppige lokalisationer: (s , s. 155, s. 173) (4 point) Hovedkomponent 1: Ateromatøs lipidholdigt materiale Hovedkomponent 2: Fibrøs kappe Lokalisation 1: Abdominal aorta Lokalisation 2: Koronararterier (aa. carotis + aa iliacae og femorales) Som led i udredningen får patienten foretaget en ultralydscanning af nyrerne hvor der ses en tumor. 26.5: Nævn 2 hyppige benigne og 2 maligne primære tumorer i nyren hos voksne: (s ) (4 point) Benign tumor 1: Adenom Benign tumor 2: Onkocytom (nyrepelvis papillom) Malign tumor 1: Renalcellekarcinom Malign tumor 2: Urotelialt karcinom Man vælger at fjerne nyren og patologen laver en makroskopisk undersøgelse. 26.6: Nævn 4 karakteristika ved en tumor, som kan iagttages makroskopisk, der tyder på, den er malign: (s ) (4 point) Karakteristika 1: Svær at afgrænse / invasivt voksende (kontra ekspansiv) Karakteristika 2: Irregulær kontur Karakteristika 3: Heterogen snitflade med blødning og nekrose Karakteristika 4: Metastaser i omgivelser 9

10 OPGAVE 27 (i alt 20 point) En 52- årig mand henvender sig hos egen læge med forstørrede lymfeknuder på halsen. Lægen mistænker et malignt lymfom. 27.1: Nævn 4 andre patogenetisk forskellige årsager til lymfeknudesvulst: (s. 454) (4 point) Årsag 1: Infektion (TB, pyogene, virus (CMV, EBV, HIV mv)) Årsag 2: Ikke infektiøs reaktiv / immunologisk forandring (medikamina, serumsygdom, vaccinationsreaktioner, bindevævssygdomme) Årsag 3: Leukæmi Årsag 4: Metastaser 27.2: Non- Hodgkin lymfomer opdeles i 2 hovedgrupper, der hver især igen inddeles i to hovedundergrupper. Nævn disse grupper: (s. 462) (4 point) Hovedgruppe 1: B- celleneoplasier (el. lymfomer) Hovedgruppe 2: T- celle neoplasier (el. lymfomer) Undergruppe 1: Precursorneoplasier (el. lymfomer) Undergruppe 2: Perifere (matur) neoplasier (el. lymfomer) 27.3: Udover lymfadenopati ledsages malignt lymfom ofte af systemiske symptomer. Nævn 4 eksempler på disse symptomer. Hvad er den samlede betegnelse for disse symptomer? (s. 453) (5 point) Symptom 1: Feber Symptom 2: Nattesved Symptom 3: Vægttab Symptom 4: Hudkløe Betegnelse: B- symptomer 10

11 27.4: Hvis patienten har et højmalignt B- celle lymfom, hvad er den mest sandsynlige diagnose og beskriv kort morfologien: (s. 471) (4 point) Diagnose: Diffust storcellet B- celle lymfom. Mikroskopisk morfologi: Diffus infiltratration af enten centroblaster eller immunoblaster (afhængig af undertype), ofte med gennemvækst af kapslen. Positiv i B- celle markører (f.eks. CD20) og høj proliferationsrate. 27.5: Hvilken biopsiprocedure er den bedst egnede ved mistanke om malignt lymfom? Nævn 2 fordele ved denne prøvetype: (s. 455) (3 point) Biopsiprocedure: Excisions biopsi Fordel 1: Arkitekturen af lymfeknuden kan undersøges Fordel 2: Der er ekstra materiale til supplerende immunhistoriske / molekylære undersøgelser. OPGAVE 28 (i alt 9 point) En 35- årig kvinde, som netop er kommet hjem fra en kongresrejse til Australien, får pludselig voldsom åndenød og indlægges akut. Blodprøver og CT- scanning viser, at åndenøden skyldes flere små lungeembolier. 28.1: Hvad er det hyppigste udgangspunkt for disse embolier? (s. 193) (2 point) Dyb venetrombose 28.2: Nævn 3 faktorer af betydning for udvikling af trombose (Virchows triade): (s ) (3 point) Faktor 1: Ændring af blodflow Faktor 2: Endotelbeskadigelse Faktor 3: Blodets sammensætning/ koagulabiletet 11

12 Immobilisation (som følge af den lange flyvetur) kan have været medvirkende til det aktuelle forløb. 28.3: Nævn udover immobilisation 4 kliniske tilstande / faktorer som disponerer til tromboembolisk lungeemboli: (s. 193) (4 point) Faktor 1: Høj alder Faktor 2: Adipositas Faktor 3: Traume Faktor 4: Operation (hjerteinsufficiens, maligne sygdomme, hæmokoncentration (dehydratio), graviditet, intravenøse katetre, ændringer i koagulationsfaktorer) OPGAVE 29 (i alt 16 point) En 55- årig kvinde får på Lungemedicinsk Afdeling diagnosticeret et lungekarcinom. 29.1: Angiv den overordnede inddeling af lungekarcinomer i 2 hovedgrupper, hvoraf den ene underinddeles i 3 undertyper: (s. 200) (5 point) Hovedtype 1: Småcellet Hovedtype 2: Ikke- småcellet karcinom Undertype 1: Adenokarcinom Undertype 2: Planocellulært karcinom Undertype 3: Storcellet neuroendokrint/udifferentieret karcinom 29.2: Hvilke 2 typer af lungekarcinomer er stort set altid associeret med rygning? (s. 201) (2 point) Type 1: Planocellulært karcinom Type 2: Småcellet karcinom 12

13 29.3: Hvilken benign tumorlignende lungeforandring, typisk med mesenkymale komponenter, kan give differentialdiagnostiske problemer over for lungecancer? (s. 201) (2 point) Lungehamartom 29.4: Giv to eksempler på gener med klinisk relevante drivermutationer, som molekylærpatologisk kan påvises i visse lungekarcinomer og angiv hvilken type lungekarcinom den er associeret med: (s. 201) (3 point) Karcinomtype: Adenokarcinom Driver mutation 1: EGFR Driver mutation 2: ALK 29.5: Hvorfor kan påvisning af disse mutationer have betydning for patienter med lungekarcinom? (s ) (4 point) Driver mutation 1: Patienter med EGFR mutation kan være følsomme for EGFR TKI- behandling med gefitinib eller erlotinib. Driver mutation 2: ALK- EML4 genfusion medfører følsomhed for behandling med ALK- inhibitor som crizotinib OPGAVE 30 (i alt 16 point) I Danmark er cystisk fibrose (CF) den hyppigste letale genetisk betingede sygdom. 30.1: Angiv arvegangen ved CF: (s ) (2 point) Autosomal recessiv arvegang 13

14 Gendefekten forårsager forandringer i forskellige organer på baggrund af en defekt funktion af et epitelialt ion- kanal- protein, og det kliniske spektrum er stort med varierende symptomatologi. Sygdomsbilledet domineres dog oftest af lungeforandringer. 30.2: Nævn 4 patologiske forandringer i luftvejene ved CF: (s. 186) (4 point) Forandring 1: Hyperviskositet af sekret, sekretophobning Forandring 2: Hypertrofi og hyperplasi af submukøse kirtler Forandring 3: Nedsat mukociliær funktion, sekretophobning Forandring 4: Bronkiektasi 30.3: Nævn 4 eksempler på lungekomplikationer, som oftest ses i relation til CF: (s ) (4 point) Lungekomplikation 1: Infektion/pneumoni Lungekomplikation 2: Atelektase Lungekomplikation 3: Lungeabsces Lungekomplikation 4: End- stage fibrose (bronkiektasi, cor pulmonale) 30.4: Angiv 4 andre organer/organsystemer, som også kan være afficeret ved CF: (s ) (4 point) Organ 1: Pancreas Organ 2: Galdegange Organ 3: Tyndtarm Organ 4: Testis (ekrine svedkirtler) 14

15 30.5: Ved CF angiv en for lungelidelsen kurativ behandling: (s. 188) (2 point) Lungetransplantation OPGAVE 31 (I alt 5 point) Ved mikroskopisk diagnostik af en lavt differentieret tumor kan patologen bestille bl.a. farvning for pancytokeratin. 31.1: Hvad kaldes den type undersøgelse (metode)? (s ) (2 point) Metode: Immunhistokemi / immunhistologi / immuncytokemi 31.2: Hvilke principper hviler denne metode på? (s ) (3 point) Ved hjælp af immunhistokemiske metoder (med specifikke antistoffer) kan bestemte molekyler (antigener) i de forskellige celler påvises og tumorcellens fænotype bestemmes. OPGAVE 32 (I alt 10 point) Definer følgende (kort): 32.1: Barretts oesophagus: (s.216) (2 point) Cylindercelle- (intestinal) metaplasi af pladeepitelet sv. t. slimhinden i den distale esophagus hos patienter med længerevarende reflux. 32.2: Aortadissektion: (s. 157) (2 point) En akut rift i aortas væg, som medfører at blod spalter karvæggen med dannelse af en kanal (falsk lumen) i aortas tunica media. 15

16 32.3: Carcinoma in situ: (s. 70) (2 point) Carcinoma in situ er betegnelse for morfologiske forandringer i epitel karakteriseret ved histo- og cytologiske kriterier for malignitet uden invasion (intakt basalmembran). 32.3: Ulcus: (s. 219) (2 point) Substanstab af slimhinde/hud (overfladeepitel), der involverer alle lag. 32.4: Stadieinddeling: (s ) (2 point) Betegnelsen for den maligne neoplasis udbredelse. 16

17 BILLEDOPGAVER OPGAVE 33: Lever (I alt 20 point) På billedet ses snit af lever farvet med Massons trikromfarvning (leverceller røde, kollagen blåt). 33.1: Hvad er henholdsvis den medicinskpatologiske og almene betegnelse for kollagenaflejring i væv? (s. 101) (2 point) Medicinskpatologisk betegnelse: Fibrose Almen betegnelse: Arvæv (morphea, sklerose) 17

18 33.2: Beskriv patogenesen generelt ved kollagenaflejring i væv (ikke specifikt i leveren) inkluderende 3 eksempler på bagvedliggende årsager: (s. 102, s. 90) (4 point) Generelt: Efter inflammation ses opheling ved fibroblastproliferation, granulationsvævsdannelse og til sidst fibrose. Årsag 1: Infektiøs Årsag 2: Immunologisk Årsag 3: Vævsnekrose (Infarkt), (fysisk og kemisk skade) 33.3: Angiv hvilken tilstand i leveren forandringerne på billedet er udtryk for, hvordan denne tilstand defineres, 3 årsager dertil og 5 komplikationer: (s ) (10 point) Tilstand (sygdom): Levercirrose Definition: Diffus leveraffektion, hvor normal arkitektur er ophævet p.g.a. brodannende fibrose med afsnøring af regenerationsnoduli. Årsag 1: Alkoholisk steatohepatitis, NASH Årsag 2: Kronisk viral hepatitis Årsag 3: Autoimmun hepatitis (metabolisk) (primær / sekundær biliær cirrose, PSC, hæmokromatose, Wilson, Alfa 1 antitrypsin mangel. Komplikation 1: Øsofagusvaricer Komplikation 2: Splenomegali Komplikation 3: Ascites Komplikation 4: Leverinsufficiens Komplikation 5: Hepatocellulært karcinom 18

19 33.4: Nævn 2 tilstande som kan ses i de tidlige stadier af alkoholisk leversygdom. Beskriv kort for hver tilstand en karakteristisk forandring: (s. 278) (4 point) Tilstand 1: Steatose/alkoholisk fedtlever Morfologi 1: Degeneration med ophobning af fedt i levercellerne Tilstand 2: Steatohepatitis Morfologi 2: Akut inflammatorisk tilstand sammen med steatose 19

20 OPGAVE 34: Mundbunds cancer (I alt 12 point) Resektat af tumor fra mundhulen viser overfladen beklædt med vanligt epitel, mens der profund findes uregelmæssige formationer af keratiniserende epitel. 34.1: Hvilken epiteltype er der tale om og hvordan benævnes tumor? (s ) (2 point) Epiteltype: Tumortype: Pladeepitel Planocellulært karcinom 34.2: Hvad er den hyppigste årsag til mundhulecancer? (s. 665) (2 point) Rygning 20

21 34.3: Beskriv kort leukoplaki og erytroplaki: (s ) (4 point) Leukoplaki: Hyppig, hvidlig med hyperplasi og i nogle tilfælde dysplasi med mindre risiko for malignitetsudvikling Erytroplaki: Sjældnere, rød, praktisk taget altid dysplastisk og med malignitetspotentiale. 34.4: Hvad ville der være tale om, hvis man fandt en blød rød polypøs tumor, ofte med ulceration, og mikroskopisk opbygget af lobulære ansamlinger af kapillærer samt mange granulocytter? (s. 662) (2 point) Pyogent granulom 34.5: Hvad ville en puklet glat bleg tumor i midten af kindslimhinden ofte være? (s. 661) (2 point) Irritationshyperplasi/bidfibrom 21

22 OPGAVE 35: Colon (I alt 20 point) Billederne viser snit fra colon med en polypøs forandring (til venstre) med overgang til normal slimhinde dækkende stilken (i midten) og resten af tarmvæggen (med en del af tunica muscularis til højre). 35.1: Nævn 4 polyptyper, der ses i tarmen: (s. 239, ) (4 point) Polyp 1: Inflammatoriske polyp Polyp 2: Hyperplastisk polyp Polyp 3: Juvenil polyp (Peutz- Jegher, lymfoid polyp) Polyp 4: Adenom (inkl. serrat adenom) 22

23 35.2: Beskriv forskellen mellem epitelet på polyppen (forstørrelse til venstre) og det normale epitel (forstørrelsen til højre) samt hvilken form for polyp, der er tale om: (s. 251) (10 point) Forskellen: Til venstre ses dysplasi med lidt forstyrret arkitektur inkl. polaritetsforstyrrelse, tab af bægerceller, øget kerne til cytoplasmaratio, kerneforstørrelse, kernehyperkromasi, øget mitoser, mens der til venstre er pænt basalt stillede kerner og bægercelledominans. Polyp: (Tubulært) adenom med (let) dysplasi 35.3: Hvad skal der til for at en kirteldannende tumor i colon skal opfattes som malign, og hvilket navn vil den få? (s. 253) (2 point) Beskrivelse: Gennemvækst af lamina muscularis mucosae Navn: Adenokarcinom 35.4: Hvordan adskiller analcancer (de mest anale af dem) sig fra colorektalt karcinom ætiologisk, klinisk, spredningsmæssigt og histologisk? (s. 259) (4 point) Ætiologisk: HPV inducerede Klinisk: Tolkes oftest initialt som benigne Spredning: Spredes til inguinale lymfeknuder Histologisk: Er planocellulært karcinom i stedet for adenokarcinom 23

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011 Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.02011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Opgavesættet består af 80 multiple choice opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne.

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013 Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 17.06.2013 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. Eksaminator

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr.

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr. ÆAA0Y5 kontrol med HPVtest pga tidl. uegnet, om 3 kontrol med HPVtest pga tidligere uegnet prøve, om 3 ÆAA0Z1 selvtest for humant papillomvirus selvtest for humant papillomvirus ÆAAX16 cytologisk kontrol

Læs mere

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017 Re-eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 23. januar 2017 Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 21. januar 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Opgavesæt/kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 3. juni 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Beskriv de kræfter, der regulerer stofudveksling i kapillærerne 2. Hvad er det, der gør at kapillærer, men ikke arterier og vener, tillader stofudveksling? 3. Hvad

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Almen patologi præparater

Almen patologi præparater Almen patologi præparater Adaptive forandringer 6, 36, 37, 14, 25 Celledød / Infarkt 3, 50, 22, 23, 41 Akut inflammation 16, 17, 32, 46, 47 Kronisk inflammation og heling 29, 61, 93, 4, 5 Granulomatøs

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Analkanalens sygdomme Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Embryologien er afgørende Anatomien dansk patologs mesterværk Claus Fenger, Odense Fenger. Anal canal.

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Uge 47 Forelæsning Fredag den 23/11 Sted Bygning 1232 Kl. 09.15-10.00 Kl. 10.15-11.00 Kl. 11.15-12.00 Kl. 11.00-12.30 Kl. 13.00-14.30

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt og

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Tirsdag den 16. august 2016

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Tirsdag den 16. august 2016 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Tirsdag den 16. august 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét

Læs mere

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016 Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 19. december 2016 Eksamenssættet: Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med

Læs mere

TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2016 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11/10/2014. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11/10/2014. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Retningslinier for god standard af patoanatomisk undersøgelser for lungecancer HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Kliniske oplysninger Præparater skal ledsages af rekvisition med relevante kliniske

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital og Patologisk Institut, Århus Sygehus Århus Universitetshospital

Læs mere

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 11. april

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Forord. Patologi kan anvendes af studerende ved de videregående

Forord. Patologi kan anvendes af studerende ved de videregående Forord Patologi er af generel betydning for vores forståelse af, viden om og kendskab til sygelige tilstande i menneskekroppen og dermed afgørende for målrettet behandling af den enkelte patient. Specialet

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve. Modul 3. S12Vy. Dato: 25.01.2013. Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde: Kodning af neoplastiske penislæsioner Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database

Læs mere

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

TS-kursus i hæmatopatologi. Knoglemarvens cellularitet. Knoglemarvens cellularitet. Normalfordeling (procent) Normalfordeling (procent)

TS-kursus i hæmatopatologi. Knoglemarvens cellularitet. Knoglemarvens cellularitet. Normalfordeling (procent) Normalfordeling (procent) TS-kursus i hæmatopatologi 11:10 11:40 Knoglemarvundesøgelse. Redskaber, beskrivelse, normale fund og reaktive forandringer i blod og knoglemarv 11:45 12:45 Myeloproliferativ neoplasi + cases 15 min KAFFE

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis

Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis Primær biliær cirrose og primær skleroserende cholangitis Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme med galdegangstab (vanishing bile duct-syndromer)

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal indhentes til Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Patologi undervisning forår 2017 TANDLÆGESTUDERENDE

Patologi undervisning forår 2017 TANDLÆGESTUDERENDE Patologi undervisning forår 2017 TANDLÆGESTUDERENDE Patologisk Institut, bygning 18,. Uge 5 Tid Mandag 30.01.2017 Tirsdag 31.01.2017 Onsdag 01.02.2017 Torsdag 02.02.2017 Fredag 03.02.2017 1. Forelæsning:

Læs mere