magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef"

Transkript

1 magasinet nr. 4 /December 2007 Frivillig chef Det er nødvendigt at ud delegere, hvis man skal have chefjobbet til at hænge sammen med et civilt job, siger kompagnichef Karsten Fiil fra Mors. side 5 21 Troels Graff skal inspirere 31 IT-støtte til underafdelinger 09 Sådan har frivillige det 41 Fjernkending stadig nyttig

2 VÆLG EN UDDANNELSE der er et springbræt eller et ståsted for livet SØG NU Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk eller SMS Forsvaret1 til Bestil Hvad kan du blive i Forsvaret og læs om dine mange muligheder Hvad skal jeg være? Hvad kan jeg blive? Hvordan er mine jobmuligheder bagefter? Spørgsmålene trænger sig på, når du skal vælge uddannelse. Hvad kan du blive i Forsvaret, har ikke svarene på det hele, men den kan hjælpe dig med at blive mere afklaret. Bogen fortæller om uddannelsesmulighederne inden for Forsvaret og viser, at Forsvaret rummer masser af studievalg og karriereperspektiver - både i og uden for Forsvaret. Forsvaret er nemlig en af landets største arbejdspladser og samtidigt et unikt, spændende og meget alsidigt uddannelsessted, hvor du kan uddanne dig på alle niveauer. Forsvaret er altså en overvejelse værd, uanset om du er teoretisk funderet, praktiker, teknisk interesseret, internationalt orienteret, brænder for idræt og outdoor eller har ambitioner om at blive leder. Og så har vi slet ikke nævnt, at du får løn under uddannelse og er sikret et job bagefter.

3 December 2007 magasinet 32 Foto: Mikael Hjuler HJV magasinet Nr. 4/2007 Ansvarshavende redaktør: Vibeke Bagge (DJ). Tlf Journalist: Jakob Eberhardt (DJ). Tlf Sekretær: Joan Schack Tlf Annoncer: Benght Brodersen. Tlf Abonnement adresseændring: For ikke medlemmer skal ændringer meddeles sekretær Joan Schack. For medlemmer sker det automatisk. Artikler må gerne citeres inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse af HJV magasinet som kilde samt udgivelsesnummer. HJV magasinet udkommer fire gange årligt. Oplag Design & tryk: Datagraf ISSN: Adresse: Hjemmeværnskommandoen, Presseafdelingen, Kastellet 82, 2100 København Ø HJV magasinet nr. 1/2008 udkommer 29. februar Forsidefoto: Ole Bo Jensen Test af dansk-svensk miljøsamarbejde Ved en oliekatastrofe som den i Grønsund for nogle år siden skal mange myndigheder kunne arbejde sammen for at minimere skaderne. Det kræver træning. Marinehjemmeværnet var med under en større miljøøvelse i Øresund, hvor det dansk-svenske beredskabssamarbejde blev testet. 15 Nu gælder det struktur og fremtid Hjemmeværnets stabschef, oberst Finn Winkler, taler om vigtigheden af at agere som ét hjemmeværn trods forskellighed i farve og opgaver. Foto: SSR 30 udsendelser på to år Der er stor efterspørgsel efter specialisterne fra hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni både ude og hjemme. Men det kniber med at få ansøgere fra hele landet til kompagniet. Foto: Ole Bo Jensen 44 Frivillighed i fokus Et begivenhedsrigt år i hjemmeværnet går på hæld blev med store arrangementer som befalingsmandstræffet, gruppekonkurrencen på Bornholm og Event et af de år, som krævede en ekstra stor indsats fra de frivillige. Vi har derfor i dette magasin valgt at gøre frivillighed og ledelse til temaer i en række artikler. Blandt andet har vi set på, hvordan frivilligheden har det i idrætten og sammenlignet det med forårets undersøgelse af frivilligheden i hjemmeværnet. Desuden har vi har talt med befalingsmænd i hjemmeværnet om, hvad de gør for at være gode ledere og for at motivere deres folk. Når vi taler om ledelse, så sker der også en ændring på HJV magasinet, idet jeg efter 13 gode år i Hjemmeværnskommandoen stopper som pressechef og ansvarshavende redaktør for at nyde mit otium. Stafetten bliver givet videre til presserådgiver Jørgen Jensen, som jeg ønsker held og lykke fremover. Jeg har haft mange gode oplevelser i min tid i hjemmeværnet og vil gerne sige tak til alle, som har bistået mig i mit arbejde. Indhold Vibeke Bagge, redaktør 04 Leder 05 Nødvendigt at uddelegere 09 Hvordan har de frivillige det? 12 En frivillig i beredskabet 19 Masterclasses 24 Opsamling på Event 34 Nyt computerprogram til eftersøgning og søredning 38 Fjernkendingsskolen fylder 60 år 46 Kursuskalender 49 Bøger 50 Konkurrence HJV magasinet December

4 Leder Glem ikke SFI-rapporten Jan S. Norgaard Chef for Hjemmeværnet Ulrik Kragh (MF) Kommitteret for Hjemmeværnet Det har været et usædvanlig travlt år for hjemmeværnet. Med gruppekonkurrence, befalingsmandstræf og events og VIP-møder har der ud over det daglige arbejde været mere end rigeligt at se til. Der har indtil nu ikke været megen tid til at gå i dybden med Socialforskningsinstituttets (SFI) rapport om Frivillige i hjemmeværnet. En omfattende kortlægning af de frivilliges baggrund, adfærd, holdninger og forventninger. Undersøgelsen er godt nyt for hjemmeværnet, der i de senere år har været gennem en omfattende reorganisering og tilpasning til nye opgaver. Kortfattet kan man sige, at de mange forandringer som følge af den politiske forsvarsaftale ikke har mindsket de frivilliges motivation til at gøre en indsats for forsvaret og det civile samfund. Tværtimod. De frivillige i de aktive styrker bruger meget mere tid på deres hjemmeværnstjeneste, end de ifølge loven skal. Tager man reserven med, er det gennemsnitlige tidsforbrug fortsat væsentligt højere end lovkravet. Undersøgelsen, der omfatter over medlemmer, viser tillige, at de frivillige i stort tal er tilfredse med deres uddannelse, opgaver, muligheder for udvikling, de foresatte, materiellet og det sociale samvær. Ja, det er lige ved, at man kan læne sig tilbage og sige: Alt er såre godt. Fristelsen til at sætte rapporten ind på hylden og lade den samle støv kan være stor. Men det må ikke ske. Undersøgelsen giver værdifuld viden om hjemmeværnet også på en række områder, Fristelsen til at sætte rapporten ind på hylden og lade den samle støv kan være stor. Men det må ikke ske. hvor der er plads til forbedringer. Det gælder blandt andet ønsket fra mange frivillige om at deltage i flere aktiviteter, gerne på bekostning af administrative opgaver. Anerkendelse af de frivilliges indsats er et andet område, vi skal være meget opmærksomme på vel vidende at anerkendelse er det vigtigste brændstof i motivationen af de frivillige. Derfor opfordrer vi underafdelinger, distrikter og regioner til at sætte SFI-rapporten på dagsordenen og diskutere, hvordan vi kan bruge den til at gøre tingene endnu bedre. Det vil være helt i tråd med, at hjemmeværnet i 2008 skal fokusere på forholdene i underafdelingerne. Her ved årets slutning ønsker vi at sende en stor tak til både frivillige og fastansatte i hjemmeværnet for en ekstraordinær indsats i Det har som nævnt været et usædvanlig travlt år. Opgaverne er blevet løst med den gejst og det engagement, som kendetegner hjemmeværnet. Glædelig jul og godt nytår. Hjemmeværnsledelsen 4 HJV magasinet December 2007

5 Frivillighed Karsten Fiil er kompagnichef på Mors et job, der måske burde være fuldtids. I hvert fald kan det ikke klares uden en betydelig indsats fra gode mellemledere. Nødvendigt at uddelegere Af Birthe Lauritsen Fotos: Lars Holm HJV magasinet December

6 Frivillighed "I virkeligheden er jobbet som kompagnichef fuldtids, hvis man alene skal løse alle de funktioner, som blandt andet politikerne er med til at lægge på vores skuldre," siger Karsten Fiil. I 2006 brugte han 540 timer på hjemmeværnet. Men det burde have været meget mere, hvis alle de opgave, der reelt hviler på kompagnichefen, skulle være løst. Karsten Fiil er ikke bange for at udtrykke sig så direkte vel vidende, at både hans forsyningsbefalingsmand og kommandobefalingsmand havde et højere timeforbrug. Men det er også nødvendigt at uddelegere, hvis man skal have chefjobbet til at hænge sammen med et civilt job. I virkeligheden er jobbet som kompagnichef fuldtids, hvis man alene skal løse alle de funktioner, som blandt andet politikerne er med til at lægge på vores skuldre, siger han. Faktisk er der efterhånden så mange krav og opgaver, at det at være kompagnichef burde være et fuldtidsjob. Hvis man altså ikke har stærke kræfter befalingsmænd man kan trække på i kompagniet. Karsten Fiil er chef for hærhjemmeværnskompagniet på Mors et kompagni, der adskiller sig fra alle andre i landet ved også at have et orkester, og som samtidig har en motoriseret infanterideling. Det sidste ganske vist uden køretøjer. Der var tale om en opgradering af vores bevogtningsafdeling. En vanskelig opgave, der måske ikke umiddelbart krævede så meget af kompagnichefen, men til gengæld stillede store krav til delingsføreren. Det rører ved et andet problem, som tager tid: At skaffe befalingsmænd med den fornødne baggrund. For når nogen af den ene eller anden grund forlader posten, kan man jo ikke bare sætte en annonce i avisen og avertere efter en med de specifikke egenskaber. Sådan fungerer det ikke, siger Karsten Fiil. Lidt hjælp er der dog at hente gennem det callcenter, som blev opfundet i Midtjylland, og hvorigennem man kan få kontakt med hjemsendte soldater. Her kan man søge efter nogen med den uddannelse, der er behov for som for eksempel sergent i hæren. På Mors har man været heldige at få et par stykker ad den vej. 112 er aktive Karsten Fiils kompagni tæller cirka 220 mand, hvoraf de 112 er aktive. Det er en betydelig reduktion i forhold til dengang, der var tre hjemmeværnskompagnier på Mors: Et i Nykøbing som han var chef for og to på henholdsvis Syd- og Nordmors. De er i to omgange blevet slået sammen til det nuværende kompagni. Og det er klart, at der ved den manøvre er blevet spildt noget på gulvet, siger kompagnichefen. Det er dog langt fra hele sandheden omkring de problemer, der kan være med at finde kvalificerede folk at uddelere opgaver til. Det handler også om et øsamfund uden højere uddannelser til at holde på de unge. Som et godt eksempel på det problem nævner Karsten Fiil en ren pigegruppe, man for nogle år siden fik etableret med stor succes i hvert fald de første to år. Derefter begyndte gruppen hurtigt at smuldre, fordi de unge piger flyttede væk fra øen for at få en uddannelse. I dag er der ingen af gruppens medlemmer tilbage i hjemmeværnet. Bedre gik det ikke, da kompagniet sendte hvervebreve ud til alle mellem 18 og 30 år. Det blev til breve og to reaktioner. Meget tidkrævende Måske tæller det også, at det også for menige medlemmer af hjemmeværnet kræver megen tid at blive grunduddannet med mindre man har været soldat. Tidligere varede grundskolen en uge. Det kunne de fleste overse. Nu varer den godt tre gange så længe. Oven i skal lægges funktionsuddannelsen. Og hører man til i den motoriserede infanterideling, skal der også lægges en grundlæggende indsatsstyrkeuddannelse oven i hatten. 6 HJV magasinet December 2007

7 Det kan virke næsten uoverskueligt sammenholdt med de mange andre tilbud, hverdagen rummer. Det bedste er, hvis man kan få unge, der har gennemgået hærens basisuddannelse (HBU) og faktisk undrer Karsten Fiil sig over, at det ikke generelt lykkes at hverve flere herfra til hjemmeværnet. Lige nu er han på frierfødder blandt flere hjemsendte i håb om at kunne nå op i nærheden af det årlige mål på 15 nye medlemmer. Det antal er nødvendigt for at kunne holde kompagniet nogenlunde status quo. Nej til HBU Karsten Fiil har været kompagnichef siden Forinden havde han i en periode været næstkommanderende så han vidste præcis, hvad han gik ind til. Om end politikerne er flinke til at lægge nye opgaver over på hjemmeværnet. Han hentyder blandt andet til hærens basisuddannelse, som politikerne har pålagt hjemmeværnet at bidrage til. Det belaster Karsten Fiils kompagni to gange om året. Og mine folk gider ikke, fordi det intet giver dem, understreger han. Til gengæld tager det kun et kvarter at mønstre de første 15 mand, når der skal søges efter en forsvundet person. Ligesom sneberedskab og stormflod meget hurtigt trækker hans folk af huse for at yde en god indsats til samfundet. Musikken vigtig Måske vil nogen mene, at et orkester ikke er det mest nødvendige for et hjemmeværnskompagni. Men sådan så hans forgænger i KC-stolen i hvert fald ikke på det, da han for 10 år siden uden at have opnået den fornødne tilladelse hyrede de første 28 musikere. Han havde set, hvordan de unges interesse for at blive i de civile garder fortog sig, når de var fyldt 18 år. Bagefter havde de ingen steder at gå hen med deres musikinteresse. Han så det som en mulighed for at skaffe flere hænder til hjemmeværnet samtidig med, at de unge kunne bevare muligheden for at spille. Alligevel var Hjemmeværnsledelsens begejstring for ideen til at overse. Man blev dog enige om, at hvis orkestret kunne bestå musikprøven, så måtte kompagniet beholde det. Og sådan blev det, siger Karsten Fiil, der betragter orkestret som et vigtigt element i hjemmeværnets udadvendte aktiviteter. Også selv om det har givet ham endnu en chef ud over chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy. Karsten Fiil betragter orkestret som et vigtigt element i hjemmeværnets udadvendte aktiviteter. HJV magasinet December

8 Frivillighed Den svære fødekæde I dag svinger antallet af orkestermedlemmer omkring 34, der øver en gang om ugen i uger om året. Dertil kommer 20 koncerter i primært Midt- og Vestjylland. Musikerne kommer fra henholdsvis Morsø Garden og Snedsted Garden fra Thy, mens den konservatorieuddannede dirigent også er vikar i Prinsens Musikkorps i Skive. Det er vigtigt at have en dirigent på et højere musikalsk niveau end orkestret for at dygtiggøre det, tilføjer Karsten Fiil, der i 2005 måtte bruge mange ekstra kræfter på at bringe orkestret op på niveau igen. Problemet er, at vi ikke kan lære nogen at spille. De skal kunne det, når de bliver medlem af vores orkester. Derfor er vi afhængige af, at det går godt i hele fødekæden. Det har fået vores kommandobefalingsmand til at arbejde med støtteforeningen for Morsø Garden, ud over at han sammen med våbenmesteren tager sig af vores orkester. Der er interesser begge veje. Karsten Fiil erkender, at det også i denne sammenhæng kun kan fungere ved at have mellemledere til at påtage sig ansvaret. Alle musikere har gennemgået grundskolen de fleste i reduceret form. De har ikke våben, men udgør hænder, der også vil være brug for i en given situation. Nogle musikere har dog samtidig en funktionsuddannelse i hjemmeværnet. Den vigtige motivation Men trods uddelegering af opgaver og ansvar er det stadig vigtigt, at kompagnichefen viser sig ved diverse arrangementer. Det handler om motivation. Et medlem af hjemmeværnet møder kun op gennem løbende motivation, hvilket kræver betydelige ressourcer. I det civile job er lønnen med til at motivere fremmødet. Det er en markant forskel, mener Karsten Fiil, der i sit civile liv er servicechef hos Vibocold i Viborg. Firmaet udlejer og sælger køle- og frysemøbler til både detail og industrivirksomheder i ind- og udland. Og ja navnet Fiil har relationer til Hvidsten Kro, der i besættelsestiden lagde navn til en modstandsgruppe, som i 1944 blev taget af Gestapo. Otte medlemmer blev henrettet i Ryvangen. Blandt dem var gruppens leder, kroejer Marius Fiil bror til Karsten Fiils bedstefar. Karsten Fiils orkester har omkring 34 medlemmer, der øver en gang om ugen i uger om året. Dertil kommer 20 koncerter i primært Midt- og Vestjylland. 8 HJV magasinet December 2007

9 Anerkendelsen kan aldrig blive for stor Illustration: Peter Jensen Det gælder både inden for hjemmeværnet og i idrættens verden. Af Jakob Eberhardt Hvad har frivillige i hjemmeværnet og frivillige inden for dansk idræt til fælles? Ikke så lidt endda. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har inden for de senere år foretaget flere undersøgelser, som blandt andet omhandlede frivillighed i dansk idræt, og resultaterne har visse ligheder med undersøgelsen Frivillige i hjemmeværnet fra foråret Det gælder blandt andet de grundlæggende årsager til overhovedet at blive frivillig og savnet af påskønnelse af det frivillige arbejde. Sværere at være leder Med cirka frivillige hjælpere, trænere og ledere skulle man umiddelbart tro, at frivilligheden i idrætten har det godt. Og det bliver bekræftet af andre tal: Den gennemsnitlige forening havde i frivillige ledere til rådighed. Det er to-tre mere end i Det øgede antal frivillige afspejles også i antallet af medlemmer per frivillig leder. I 1985 var der næsten 27 medlemmer for hver leder, mens tallet i dag er faldet til godt 16 medlemmer. Ifølge undersøgelsen Foreningsidrættens vilkår i Danmark fra 2005 mener hver anden frivillige leder inden for idrætten, at det er blevet sværere at være leder inden for de seneste fem år. Flertallet af dem, 76 procent, peger på, at det skyldes, at det er blevet sværere at rekruttere andre ledere. 60 procent af de frivillige ledere siger, at årsagen er, at det er sværere at hverve frivillige trænere, mens 49 procent peger på, at de administrative opgaver er vokset. (Se søjlediagram side 10. Svarpersonerne kunne give flere svar). Til sammenligning har der blandt hjemme- HJV magasinet December

10 Frivillighed værnssoldater også lydt kritik af det administrative arbejde, og omfanget af den administrative byrde har derfor været genstand for en undersøgelse i efteråret. Administrativ byrde I undersøgelsen Frivillige i hjemmeværnet fremgår det, at officerer og befalingsmænd i hjemmeværnet bruger op mod halvdelen af deres tid på administration og møder; menige bruger en fjerdedel på de samme aktiviteter. DIF fik i 2001 foretaget en Gallup-undersøgelse blandt frivillige foreningsledere. Den viste, at lederne følte papirarbejdet i forhold til de offentlige myndigheder meget tyngende, og efterfølgende har idrættens verden i samarbejde med regeringen arbejdet for at sænke den administrative belastning. Blandt andet er det lykkedes at få fjernet pølsecirkulæret, som krævede, at folk, der skulle sælge pølser, pommes frites eller smørrebrød i forbindelse med foreningsarrangementer, skulle på et otte timers hygiejnekursus først. Desuden er der arbejdet for lettere adgang til frivilligt arbejde for arbejdsløse, højere skattefri omkostningsgodtgørelser og fælles indberetning af medlemstal. Værdien af et skulderklap I førnævnte Gallup-undersøgelse lød et af spørgsmålene, om de frivillige foreningsledere følte, at de i deres frivillige arbejde blev påskønnet af de offentlige myndigheder. Halvdelen svarede overhovedet ikke, 17 procent svarede kun lidt, mens kun 24 procent følte, at de fik meget eller noget påskønnelse. Også blandt hjemmeværnets frivillige er der et ønske om mere værdsættelse af deres indsats. Det fremgår af undersøgelsen Frivillige i hjemmeværnet, som blev gennemført af Socialforskningsinstituttet i foråret ,3 procent af de adspurgte synes ikke, at de bliver værdsat af deres underafdeling i særlig høj grad, mens 7,5 procent mener, at de bliver værdsat i meget ringe grad. Hjemmeværnssoldaterne bliver også spurgt om, hvordan de føler sig værdsat i resten af hjemmeværnet. Her svarer 14 procent, at de ikke føler sig værdsat i særlig høj grad, 6,3 procent mener, at de værdsættes i meget ringe grad, og hele 28,2 procent svarer, at de ikke ved, om de bliver værdsat i resten af hjemmeværnet (se cirkeldiagram). 49% 60% 39% 21% 76% 17% Sværere at hverve frivillige ledere 5% 8% 11% Sværere at hverve frivillige trænere Administrative opgaver er vokset De frivilliges vurdering af, om indsatsen bliver værdsat i underafdelingen og i resten af hjemmeværnet Sværere at hverve medlemmer I meget I meget høj høj grad grad I nogen I nogen grad grad Ikke Ikke i særlig i særlig høj høj grad grad I meget I meget ringe ringe grad grad Ved Ved ikke ikke Synes, at indsats bliver værdsat i underafdeling 7,5% 7,5% 28,2% 16,2% 28,2% 16,2% 28,2% 28,2% Dårligere økonomi Konkurrencen fra kommercielle idrætsudbydere 48,1% 48,1% I meget høj grad I nogen grad Ikke i særlig høj grad I meget ringe grad Ved ikke Dårligere faciliteter Andet Dårligere kvalificerede ledere og trænere 6,3% 6,3% 14% 14% Note: Vægtede tal. Kilde: "Frivillige 7,5% i hjemmeværnet", ,5% 28,2% 16,2% 16,2% 28,2% Dårligere kvalificerede ledere og trænere Andet Dårligere faciliteter Konkurrencen fra kommercielle idrætsudbydere Dårligere økonomi Sværere at hverve medlemmer Administrative opgaver er vokset Sværere at hverve frivillige trænere Sværere at hverve frivillige ledere 6,3% Hvordan er det blevet sværere 48,1% at være frivillig idrætsleder? 5% 8% 11% 17% 21% I meget I meget høj høj grad grad I nogen I nogen grad grad Ikke Ikke i særlig i særlig høj høj grad grad I meget I meget ringe ringe grad grad Ved Ved ikke ikke Synes, at indsats bliver værdsat i resten af hjemmeværnet 39% 9,8% 9,8% I meget I meget høj høj grad grad I nogen I nogen grad grad Ikke Ikke i særlig i særlig høj høj grad grad I meget I meget ringe ringe grad grad Ved Ved ikke ikke 14% 48,1% 49% 9,8% 28,2% 60% Note: Svarpersonerne kunne give flere svar, og derfor summerer tallene ikke 100 procent. Kilde: DGI og DIFs undersøgelse "Foreningsidrættens vilkår i Danmark", ,7% 41,7% 41,7% 76% 10 HJV magasinet December 2007

11 Ud af de hjemmeværnfolk, som overvejer at stoppe i hjemmeværnet, anfører 14,2 procent, at det skyldes manglende anerkendelse. (Svarpersonerne kunne give flere svar). Opfordringer virker I 2006 gennemførte DIF og DGI endnu en undersøgelse, som denne gang rettede sig specifikt mod ledere og træneres vilkår. Af undersøgelsen fremgik det, at rekrutteringen af frivillige i idrætten primært sker gennem opfordring. 59 procent af de adspurgte frivillige trænere og ledere er blevet trænere og ledere, blandt andet fordi de er blevet opfordret af bestyrelse, træner, idrætskammerat eller af forældre med børn i foreningen. Her ligner de frivillige i henholdsvis hjemmeværnet og idrætten hinanden, for i hjemmeværnet svarer 49,6 procent, at en af grundene til, at de er blevet medlem, er, at de er blevet opfordret. (For begge undersøgelser gælder det, at svarpersonerne kunne give flere svar) Tid Det tidsmæssige forbrug på frivilligt arbejde i henholdsvis idrætten og hjemmeværnet ligger heller ikke langt fra hinanden. En frivillig træner eller leder i idrætten bruger i gennemsnit knap syv timer om ugen i sæsonen, det vil sige rundt regnet 224 timer om året (med en sæson på otte måneder). Det viser undersøgelsen Ledere og træneres vilkår. En gennemsnitlig hjemmeværnsmand bruger 8,8 timer om måneden, det vil sige 105,6 timer om året. Men dette tal omfatter både de aktive og reserven. En aktiv bruger i gennemsnit godt 18 timer om måneden, hvilket svarer til 216 timer om året, og det ligger tæt på den frivillige træner eller leder i idrætten. Befalingsmænd og officerer bruger i gennemsnit henholdsvis 19,5 og 29,3 timer på hjemmeværnet om måneden. Mange er blevet frivillige trænere og ledere i idrætten, fordi de er blevet opfordret til det af for eksempel bestyrelse, forældre med børn i foreningen eller idrætskammerater. Fakta Undersøgelser af frivillighed I de senere år har Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) forsøgt at tage temperaturen på, hvordan de frivillige har det inden for idrætten. I 2005 offentliggjorde DIF i samarbejde med DGI resultaterne af undersøgelsen Foreningsidrættens vilkår i Danmark. I 2006 fulgte DIF og DGI op med en ny undersøgelse, der hed Ledere og træneres vilkår i Danmark. Den var foretaget på et repræsentativt udsnit af trænere og ledere trukket på baggrund af undersøgelsen fra 2005 I 2007 har DIF afviklet kampagnen Tak en frivillig, som er en udløber af undersøgelserne fra 2005 og Foreningsidrættens vilkår i Danmark, Ledere og træneres vilkår og undersøgelsen Frivillige i hjemmeværnet er alle udarbejdet af Socialforskningsinstituttet. Foto: Dansk Idræts-Forbund HJV magasinet December

12 FRIVILLIGHED Hun sover med støvlerne på Christina Refshauge Foged er som frivillig kredsleder til rådighed for det kommunale beredskab 24 timer i døgnet. Af Jakob Eberhardt Fotos: Ole Bo Jensen Som vejret har udviklet sig i Danmark, så bliver vores opgaver mere og mere relateret til oversvømmelser, siger Christina Refshauge Foged og skæver til det regnfulde efterårsvejr uden for vinduet på Beredskabscentret i Birkerød. Så pumpeopgaver vil nok bliver mere og mere typiske for vores indsatser, fortsætter den 37-årige frivillige kredsleder i Rudersdal Hørsholm frivillige redningsberedskab. En af de seneste opgaver for Christina og hendes kreds var netop en oversvømmelse i en have i Rungsted i september. Andre opgaver er for eksempel indkvartering og forplejning i forbindelse med storm eller ulykker, brand og redning og førstehjælpsvagter i forbindelse med arrangementer. Christina står til rådighed for beredskabet døgnet og året rundt, når ikke lige hun har ferie. En af hendes faste opgaver er at have responsvagten, det vil sige, at hun tager det første telefonopkald om indsatser. Når det sker, får hun fat i en opgaveleder, som har ansvaret for indsættelsen på stedet, hvorefter Christina sørger for at aktivere de folk, som opgavelederen har brug for. Når det er gjort, tager Christina ofte selv ud på stedet. Et flot CV Det var blandt andet en brand tæt på Christinas hjem i starten af 1990 erne, der ansporede hende til at blive frivillig i beredskabet. Taget faldt ned, og der omkom to mennesker, 12 HJV magasinet December 2007

13 Siden 2001 har Christina Refshauge Foged været kredsleder i Rudersdal Hørsholm frivillige redningsberedskab. Dermed er hun chef for kredsens 20 aktive og 22 passive frivillige, og sidste år brugte hun cirka timer på at være frivillig kredsleder. Fakta Redningsberedskabet Totalforsvaret i Danmark udgøres af Forsvaret, hjemmeværnet, politiet og redningsberedskabet. Redningsberedskabet omfatter det statslige og det kommunale redningsberedskab. Ifølge Beredskabsloven skal redningsberedskabet forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Det statslige redningsberedskab hører under forsvarsministeriet og ledes af Beredskabsstyrelsen. Det statslige redningsberedskab skal yde assistance til det kommunale redningsberedskab. Man kan aftjene værnepligt og kvindelig værneret i det statslige redningsberedskab ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission, der skal sørge for, at der kan ydes en forsvarlig indsats mod de skader, som beredskabsloven omtaler. Desuden skal redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Beredskabschefen i den enkelte kommune er chef for det kommunale redningsberedskab. Pumpeopgaver vil nok blive mere og mere typiske for vores indsatser, siger Christina Refshauge Foged, som her står ved de slanger, der bruges til netop de opgaver. Bagved står bilen til at rulle slangerne ud den såkaldte Slangetender. og jeg tænkte: Det kan bare ikke være rigtigt man må kunne gøre noget som almindelig borger, siger Christina, der til daglig arbejder som regnskabsmedarbejder i Beredskabsstyrelsen. I 1994 blev hun frivillig i det kommunale beredskab, og allerede samme år tog hun både grunduddannelsen og funktionsuddannelsen som brandmand. Siden er det gået slag i slag, og med tiden er der kommet mange uddannelser og kurser på hendes frivilligheds-cv. Ud over funktionsuddannelsen som brandmand har hun grunduddannelsen i redning, og hun har blandt andet taget hygiejnekursus, grunduddannelse i kommunikation, udvidet førstehjælpskursus samt ordenskorpsuddannelse, som giver kompetence til at regulere trafik og bistå politiet ved eftersøgningsopgaver timer Siden 2001 har Christina varetaget hvervet som kredsleder i Rudersdal Hørsholm frivillige redningsberedskab. Dermed er hun chef for kredsens 20 aktive og 22 passive frivillige, og hun har en del både praktiske og administrative opgaver. Sidste år brugte hun cirka timer på at være frivillig kredsleder. Hvad er det der driver værket? Det er især vores indsatser, hvor jeg virkelig mærker, at jeg er på, og hvor jeg synes, at jeg gør en forskel. Men også vores gode uddannelser trækker, forklarer Christina. Et eksempel er en husbrand i Birkerød for to år siden, hvor kredsens frivillige fik brug for næsten alle de funktioner, de kan. Vi satte projektørlys op på skadestedet, vi bistod brandfolkene med at redde møbler og værdier ud, hjalp dem med efterslukning og assisterede politiet med at dirigere trafik, og endelig sørgede vi for at forpleje alle de indsatte styrker, fortæller kredslederen. Hun lægger dog ikke skjul på, at springet fra almindeligt kredsledelsesmedlem og menig frivillig til kredsleder har været noget af en udfordring. I dag kan hun lide kredslederrollen, men hun har skullet vænne sig til den. De frivillige lægger nok ikke helt mærke til mange af de ting, lederen laver. Det er jo noget, der HJV magasinet December

14 Frivillighed En stor del af opgaverne for Rudersdal Hørsholm frivillige redningsberedskab er forplejning af personel, der er indsat i forskellige opgaver. Her står Christina Refshauge Foged ved de frivilliges forplejningsvogn. Fakta bare fungerer: Der er tøj til dem, der er mad, der er hvert år faste uddannelsesplaner for dem, og hvad vi ellers skal bruge. Men det kommer jo ikke af sig selv, siger Christina. En ordentlig tone En god leder lytter til sine folk, og en af de vigtigste opgaver for en leder er at skabe ordentlige rammer for de frivillige, mener Christina. Omgangsformen og -tonen imellem kredslederen og de frivillige er ganske uformel. Selvfølgelig er der en kommandovej. Der er nogen, der bestemmer og har ansvaret, men i dagligdagen taler vi almindeligt til hinanden. Vores arbejde i beredskabet er jo trods alt noget, vi alle sammen gør frivilligt og i fritiden, og vi har et fantastisk kammeratskab. Det er vi nødt til at have, for vi skal kunne arbejde sammen, især når vi er ude på en indsats eller en opgave, understreger Christina. Anerkendelse spiller en stor rolle for den kvindelige kredsleder. Ros er virkelig noget, der motiverer de frivillige, for eksempel ved at blive nævnt i talen ved nytårsparolen. Jeg plejer derfor at rose de frivillige, når jeg kan komme til det. Desuden indstiftede vi sidste år en pris, der hedder Årets Frivillig, der går til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats, siger Christina. Og hun ved hvad hun taler om. Sidste år modtog hun selv Beredskabsforbundets hæderstegn. Det var en stor og speciel oplevelse. På den måde viste regionen, at vi er en god kreds, og at jeg har nogle gode folk, slutter kredslederen. Klar til indsættelse! Christina Refshauge Foged er ved at iføre sig de frivilliges indsatsdragt og hjelm. Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet er et landsforbund, som omfatter redningsberedskabets frivillige personel, personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer. Landsforbundet omfatter fem regionsforbund og 75 kredse, der dækker 85 ud af landets 98 kommuner. Der er knap frivillige under Beredskabsforbundet. De kan i tilfælde af oversvømmelser, stormflod, orkan og snekaos blandt andet løse følgende opgaver: pumpeopgaver, mad- og medicinudbringning, vand- og varmeforsyning, belysning, indkvartering og forplejning samt snerydning. De frivillige omfatter desuden frivillige brandfolk, frivillige, som kan bistå ved miljø- og forureningsindsats samt frivillige i søredningstjenesten. 14 HJV magasinet December 2007

15 Nu gælder det struktur og fremtid Hjemmeværnets stabschef, oberst Finn Winkler, taler om vigtigheden af at agere som ét hjemmeværn trods forskellighed i farve og opgaver. Af Birthe Lauritsen Fotos: Ole Bo Jensen Oberst Finn Winkler: Hjemmeværnet kan ikke hvile på laurbærrene. Vi må hele tiden synliggøre vores uddannelse, indsættelser og struktur. På den måde dokumenterer vi vores udvikling. Det lyder måske lidt fortærsket det med at sammenhold giver styrke. Men hjemmeværnets stabschef, oberst Finn Winkler, viger ikke tilbage for at understrege betydningen af det gamle ordsprog. For trods mangfoldigheden og forskellige farver internt i det frivillige værn, så opfattes det udadtil som en helhed. Og deri ligger styrken en styrke, som vor tids politikere regner med, og som er blevet en effektiv sparring til og aflastning af de tre værn under forsvarschefen. Finn Winkler lægger ikke skjul på, at hans kendskab til hjemmeværnet var minimalt, da han for et halvt år siden satte sig i stabschefens stol i Generalstok på Kastellet. Derfor har han også gjort en dyd ud af at drage rundt i landet for at møde det frivillige personel ved diverse arrangementer. Det har skabt indre billeder af hjemmeværnets arbejde og på den måde gjort det mere overskueligt at træffe beslutninger bag skrivebordet. Det er dybest set den fase, obersten nu er nået til sideløbende med, at det stadig handler om at lytte til de frivillige. Det kan godt være, at beslutningsprocessen på den måde bliver lidt længere. Men det giver en mere fleksibel struktur en god dybde fordi den frivillige ofte ser problematikken HJV magasinet December

16 fra en lidt anden vinkel end det faste personel, siger Finn Winkler med adresse til ikke mindst Landsrådet. Man opdager, at verden ikke er så enkel, som man gik og troede, tilføjer han og kan samtidig glæde sig over, at der er flere og flere sager, der er begyndt i hans tid i stabschefstolen. Det gør det naturligvis ulig lettere at komme ind i dem. Men ellers er tiden netop nu både vigtig og udfordrende. Vi er stort set færdig med alle punkter i indeværende forsvarsforlig ( ) og kan bruge den resterende tid på at færdiggøre de lovpligtige uddannelser og videreuddannelser og på at se fremad. Hvad skal der ske næste gang? Jeg forventer, at debatten om hjemmeværnets fortsatte eksistens blev afsluttet forud for det nuværende forlig, så man denne gang kan koncentrere sig om de opgaver, der skal løses for totalforsvaret, siger stabschefen. i år, men skal allerede til maj næste år være færdig med oplægget. Om at stå sammen I relation til fremtiden, understreger Finn Winkler på ny vigtigheden af at stå sammen og agere som ét hjemmeværn. At lederne forstår at sandsynliggøre budskabet, så følelsen af at arbejde i team at have noget sammen gennemsyrer helheden. Sammenlignet med resten af foreningslivet i Danmark er det ikke så ringe at kunne trække på over , hvis behov opstår Fokus på struktur To store opgaver er dog fortsat tilbage i det eksisterende forsvarsforlig. Begge handler om struktur overordnet i forsvaret og blandt skolerne. Stabschefen er med i den arbejdsgruppe, Forsvarsministeriet har nedsat for at få modeller til, hvordan en fremtidig kommandostruktur vil kunne se ud. Modellerne skal dække hele spektret det kan være fra et fælles hovedkvarter for alle værn i den ene ende til en fortsættelse af den eksisterende struktur i den anden. Obersten forventer, at man i arbejdet også vil trække på erfaringer fra udlandet. Arbejdsgruppen skal ikke komme med anbefalinger, men lægge et bredt beslutningsgrundlag frem for det politiske system. Den blev nedsat i oktober Det giver den synlighed, der er nødvendig og harmonerer samtidig med den måde, ikke kun politikerne men også befolkningen opfatter os på. Her skelner man hverken imellem farver og specialer, men taler om hjemmeværnet som en samlet størrelse. Det udelukker ikke den interne forskellighed og faglighed, understreger han. Og netop forskellighed og faglighed har stabschefen i vid udstrækning oplevet på sin tur rundt blandt hjemmeværnsenheder og på hjemmeværnsskolen. Sidstnævnte indgår i den anden undersøgelsesgruppe, Forsvarsministeriet har nedsat, og hvor Hjemmeværnskommandoens chef for planlægningsdivisionen deltager. Her handler det om at kigge på skolestrukturen i det samlede forsvar og senest 1. juli 2008 komme med et oplæg til fremtiden. 16 HJV magasinet December 2007

17 Pædagogik i front Om det vil give forandringer på hjemmeværnets skole, er naturligvis endnu uvist. Dens pædagogiske tilgang til undervisningen må nødvendigvis være anderledes end i værnene under forsvarschefen. I hjemmeværnet møder eleverne med forskellig alder, civil baggrund med videre en forskellighed, der både skal være og er plads til. Finn Winkler peger på, at hjemmeværnet når det gælder undervisningsmetoder er langt foran forsvarschefens tre værn. Det gælder blandt andet brugen af Internet vore dages brevskole. Kvalificeret modspiller Oberst Finn Winkler glæder sig over hjemmeværnets evne til at udvikle sig løbende gennem de snart 60 år, det frivillige værn har eksisteret. Ud over løbende støtte til den øvrige del af totalforsvaret og løsning af en række specifikke opgaver inden for primært bevogtning og overvågning er vi i hverdagen blevet en rigtig god støtte til forsvaret i relation til internationale opgaver. Det sker på to måder: Ved at hjemmeværnsfolk tegner kontrakt med forsvaret for at løse konkrete opgaver ude. Og ved at vi herhjemme støtter med instruktører og uddannelse samt giver kvalificeret modstand, når blandt andet hærens soldater skal gennemføre den afsluttende øvelse før udsendelse til for tiden Afghanistan. Stabschefen omtaler en uges øvelse i Oksbøl i dette efterår, hvortil der var mødt hjemmeværnsenheder fra store dele af landet med gensidigt udbytte til parterne. Det sidste er ikke mindst vigtigt, fordi vi som hjemmeværn også skal have et uddannelsesudbytte, understreger han. En lettere hverdag Lige nu er man internt i hjemmeværnet ved at undersøge muligheden for administrative lettelser. Det sker på basis af spørgeskemaer til de frivillige og med den interne revision på sidelinjen. For det er jo ikke alt, vi kan ændre. Noget er besluttet centralt, uden at vi har indflydelse på det. Men vi vil gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at vores krav til administration ikke går videre end lov- og forvaltningsgrundlaget, siger Finn Winkler. Der er tale om en proces, der begyndte hos Landsrådet i foråret, og som nu er nået så langt, at en arbejdsgruppe skal gennemgå svarene. Først derefter vil man have et reelt billede af, hvor de frivillige mener at have brug for administrative lettelser. Det vides dog allerede nu, at indførelsen af edb bærbare computere er et stort ønske hos mange underafdelinger, fordi det vil kunne lette indberetningen omkring indsættelser, uddannelse, arrangementer osv. Dette forhold har hjemmeværnledelsen da også prioriteret, så der kan findes en løsning allerede i begyndelsen af Stabschefen afviser, at der alene er tale om bureaukrati, når der i det hele taget skal indberettes. Det handler om at samle belæg for, at samfundet får valuta for de 450 millioner kroner, hjemmeværnet årligt koster, siger han. Man kan også sige det på en anden måde: Oberst Finn Winkler: Jeg forventer, at debatten om hjemmeværnets fortsatte eksistens blev afsluttet forud for det nuværende forlig. HJV magasinet December

18 Hjemmeværnet kan ikke hvile på laurbærrene. Vi må hele tiden synliggøre vores uddannelse, indsættelser og struktur. På den måde dokumenterer vi vores udvikling. Flere og flere unge Måske er den øgede synliggørelse med til at tiltrække et stigende antal unge. For selv om der stadig er en overvægt af mænd på mellem 25 og 50 år, så er gennemsnitsalderen faldende og der er 14 procent kvinder i hjemmeværnet. Finn Winkler er ikke utilfreds med det samlede antal cirka aktive og godt passive. Sammenlignet med resten af foreningslivet i Danmark er det ikke så ringe at kunne trække på over , hvis behov opstår. Flere større indsættelser i rammen af totalforsvaret har vist, at også reserven melder sig i de situationer. Det er blot mennesker, der ikke i hverdagen har tid til at bidrage med det krævede antal timer for at stå i den aktive styrke. Samlet set vil man dog gerne øge antallet af aktive. Stabschefen har også noteret sig, at der er flere og flere unge, der melder sig, når de er kommet hjem fra internationale opgaver. De ønsker fortsat at yde noget for Danmark og at bevare kammeratskabet. Hjemmeværnet kan tilbyde begge dele. Og så har det overrasket stabschefen, at medlemmerne i gennemsnit yder 18 timer om måneden til hjemmeværnet. Det fortæller en hel del. At nogle giver timer om året, fortæller endnu mere. Svensk ødegård Finn Winkler er bevidst om, at han har sat sig i en stol, hvor det ikke handler om en traditionel arbejdsuge. Alligevel bliver der nok også tid til nyerhvervelsen: Et hus i en svensk skov med et Emil-skur og vild natur uden for vinduerne. Det ligger inden for den to timers køreradius, han og fru Helle havde tegnet op, da de for trekvart år begyndte at lede efter et fristed på den anden side af Øresund, hvor Finn Winkler for 50 år siden blev født i den periode på ti år, hans far arbejdede som tandlæge hinsidan. At mulighederne for fiskeri og jagt så også er til stede i passende mængder, skal man heller ikke kimse ad. Om end naturoplevelsen alene ofte overgår udbyttet. Det handler stadig om at lytte til de frivillige. Det kan godt være, at beslutningsprocessen på den måde bliver lidt længere. Men det giver en mere fleksibel struktur en god dybde fordi den frivillige ofte ser problematikken fra en lidt anden vinkel end det faste personel, siger oberst Finn Winkler. 18 HJV magasinet December 2007

19 Hjerner deler ud af deres viden Af Jakob Eberhardt underholdende Uddannende 4 x U Udviklende Udfordrende Fra begyndelsen af næste år og halvandet år frem skal udvalgte befalingsmænd inspirere andre på masterclasses. Det store befalingsmandstræf 2. juni blev et brag af en succes, og da braget gerne skulle genlyde de næste par år, har projektgruppen bag træffet valgt at følge dagen i Fredericia op med en række arrangementer. De får form af såkaldte masterclasses, et begreb der mest kendes fra musikkens verden. En masterclass foregår som regel på den måde, at en kendt musiker, for eksempel en berømt violinist, inviteres til at undervise andre violinister, det vil sige, at en kompetent musiker deler sin viden og færdigheder med andre, siger major i Hjemmeværnskommandoen Klaus G. Nielsen, der var initiativtager til befalingsmandstræffet. På samme måde vil projektgruppen invitere dygtige befalingsmænd til nogle arrangementer, hvor de over for andre befalingsmænd fra hjemmeværnet vil fortælle om, hvorfor netop de lykkes med nogle ting i deres virke som ledere i hjemmeværnet. Det handler om at nyttiggøre og udveksle befalingsmændenes egne erfaringer ved, at de selv fortæller, hvad de gør rigtigt. Det sikrer en vigtig vidensdeling i hjemmeværnet, mener Klaus G. Nielsen. Hvad er meningen? Masterclass-arrangementerne er en del af forløbet Vis vejen form fremtiden, som over de næste halvandet år skal følge op på befalingsmandstræffet Masterclass-arrangementerne skal sikre, at der bliver en vidensdeling mellem hjemmeværnets befalingsmænd om, hvordan ledelse bedst foregår i underafdelingerne. HJV magasinet September December

20 Uddannende underholdende Udfordrende 4 x U Udviklende og være med til at skabe fornyet gejst og begejstring i hjemmeværnet. Det er projektgruppens mål at udbrede kendskabet til de 4 U er Udviklende, Uddannende, Underholdende, Udfordrende som blev introduceret på befalingsmandstræffet. Vi ønsker i projektgruppen at få alle førere og ledere i hjemmeværnet til at indse de mange muligheder, der er i altid at levere varen. Vi vil gennem projektet arbejde på at gøre hjemmeværnet til et godt sted at være, til et sted, hvor alle trives og har det godt, hvor alle lige fra korporalen til generalen til stadighed har lysten og evnerne til at gøre tjeneste i hjemmeværnet, understreger Klaus G. Nielsen Han peger desuden på, at arrangementerne binder fint an til et af temaerne for Hjemmeværnsledelsens rundrejse i 2008: Livet i underafdelingen. Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Norgaard, vil i øvrigt selv deltage som aktør på samtlige 16 masterclass-arrangementer sammen med de øvrige fra projektgruppen. Erfaringer fra Sirius-patruljen Projektgruppens masterclasses er dagsarrangementer og vil så vidt muligt finde sted i deltagernes lokalområde. Ud over indlæggene fra befalingsmændene vil Klaus G. Nielsen sammen med generalmajor Jan S. Norgaard og en frivillig sige noget om det at tage ansvar for livet i underafdelingerne, mens projektgruppen blandt andet vil sige noget om de fire U er. Samtidig vil arrangørerne også komme ind på værdierne i hjemmeværnet, jævnfør den arbejdsgruppe som i øjeblikket arbejder med området, og endelig vil den tidligere Sirius-patruljemand Asger Fredslund tale om det at dele viden og møde store forandringer. Det endelige program for masterclass-arrangementerne er vedlagt de indbydelser, som udsendes omkring nytår. Klaus G. Nielsen opfordrer stærkt alle hjemmeværnets befalingsmænd til at deltage i arrangementerne, og han tilskynder til, at alle befalingsmænd og officerer i en underafdeling deltager i samme masterclass. Han er sikker på, at arrangementerne bliver en succes og en oplevelse for befalingsmændene: Deltagerne bliver ikke skuffede, det bliver helt i top. Vil du være med til at vise vejen og forme fremtiden for vores hjemmeværn, så kom og deltag. Fakta Masterclasses 2008 Der bliver afholdt 16 masterclasses fordelt på i alt 8 weekender i løbet af 2008 (se datoer nedenfor). Arrangørerne regner med, at der kommer i alt deltagere til de 16 dagsarrangementer. Datoer og steder 08 MAR UDC Søgård 09 MAR UDC Søgård 12 APR Christiansminde 13 APR Parken, København 17 MAJ HVS 18 MAJ HVS 14 JUN Koldkærgård, Århus N 15 JUN Gran Park Korsør 30 AUG Christiansminde, Jægerspris 31 AUG Parken, København 13 SEP Fredericia Messecenter 14 SEP Tietgen Skolen, Odense 04 OKT Maribo Søpark 05 OKT Gran Park Korsør 15 NOV Tranum Strand 16 NOV Fredericia Messecenter 20 HJV magasinet December 2007

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem

6 marts Landroveren med LMG på taget. Javel Hr. Sgt. Hvordan er det de støvler ser ud. Puds dem 2009: 1. Øvelse støtte til hæren 04-01-09 (Den Norske Telemarkbataljon) havnen Ålborg. 2. Delings Øvelse 060309. 3. PTR-KUR Støtte til JGK 11 til 12-03-09 Klokkeholm og Hals. 4. 60års jubilæum hjv. 5.

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere