Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt. Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt. Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Bilagsrapport"

Transkript

1 Deloitte Business Consulting A/S Tuborg Havnevej Hellerup Telefon Telefax Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb Bilagsrapport Juni 2004

2 Indholdsfortegnelse METODE... 3 DATAGRUNDLAG... 3 ANALYSEGRUNDLAG... 3 OPGØRELSE AF EFFEKT... 3 BENCHMARKING AF EFFEKTMÅL... 4 AFPRØVNING AF ÅRSAGER TIL EFFEKT... 4 DELTAGER KARAKTERISTIK... 5 KØN OG ALDER ALLE PROJEKTER... 5 A-KASSE TILKNYTNING - ALLE PROJEKTER SAMLET (2003)... 5 PROJEKTERNES FORMÅL... 6 EFFEKT... 7 ANDEL I ORDINÆR BESKÆFTIGELSE ELLER UDDANNELSE EFTER 1, 5, 13, 26 OG 52 UGER FORDELT PÅ MÅLGRUPPE... 7 ANDEL I ORDINÆR BESKÆFTIGELSE ELLER UDDANNELSE EFTER 1, 5, 13, 26 OG 52 UGER FORDELT PÅ PROJEKTTYPE... 8 UDVIKLING I FORSØRGELSESHISTORIK OPDELT EFTER MÅLGRUPPE... 8 UDVIKLING I FORSØRGELSESHISTORIK OPDELT EFTER PROJEKTTYPE... 9 ANDEL AF DELTAGERE I ORDINÆR BESKÆFTIGELSE EFTER 1, 5, 13, 26 OG 52 UGER FORDELT PÅ MÅLGRUPPE OG PROJEKT... 9 ANDEL AF DELTAGERE I ORDINÆR BESKÆFTIGELSE ELLER UDDANNELSE EFTER 1, 5, 13, 26 OG 52 UGER FORDELT PÅ PROJEKT...12 UDVIKLING I SELVFORSØRGELSESGRADER OPDELT PÅ PROJEKT

3 Metode Datagrundlag Analysen er baseret på data fra tre forskellige kilder: kvalitative slutevalueringer af det enkelte projekt, kvantitative data fra DREAM-registeret og kvalitative interviewdata. Slutevalueringer Slutevalueringerne er gennemgået og der er foretaget systematisk kvantitativ registrering af det enkelte projekt indenfor følgende hovedkategorier: leverandør, projektdesign, formål, målgruppe, metode, evaluering, effekt, barrierer og fremmende faktorer. Data fra slutevalueringer er derefter flettet sammen med data fra DREAM-registeret. Data fra DREAM-registeret Der er indhentet data om de lediges forsørgelseshistorik fra DREAM-registeret, herunder data om alder, køn, a-kasse, etnicitet, forsørgelsesgrader og ledighedsanciennitet. Disse data er derefter flettet med data fra slutevalueringerne. Kvalitative interview data Der er gennemført 11 interview med repræsentanter for leverandører. De kvalitative interview data er anvendt til at kvalificere og forklare resultaterne af den kvantitative dataanalyse. Analysegrundlag Analysegrundlaget er gennemførte projektforløb på 35 projekter. I alt har personer deltaget i et eller flere projekter. Flere personer har deltaget på samme projekt mere end en gang. Dette kan f.eks. skyldes, at personen er blevet syg og derfor er startet på projektet to gange, eller fordi personen har gentaget et forløb. Opgørelse af effekt Analysen af projekternes effekt er baseret på tre forskellige effektmål. Disse beskrives nedenfor. Det skal bemærkes, at målet for udvikling i selvforsørgelsesgrad er baseret på Arbejdsmarkedsstyrelsens udregning af fixed effekt. Udslusningsmål Selvforsørgelsesgra d Udvikling i selvforsørgelsesgrad Udslusningsmålet angiver den procentvise andel af ledige, som er kommet i ordinær beskæftigelse på forskellige tidspunkter efter afslutningen af et projekt. For at kunne følge udviklingen i den lediges beskæftigelse opgøres udslusningsmålet 1 uge, 5 uger, 13 uger, 26 uger og 52 uger efter projektets afslutning. Selvforsørgelsesgraden angiver, hvor stor en del af tiden den ledige er uden nogen form for forsørgelse fra det offentlige. Forsørgelse indeholder dagpenge, kontanthjælp, efterløn, pension, osv. Selvforsørgelsesgraden opgives i procent. Udviklingen i selvforsørgelsesgrad angiver forskellen i den lediges selvforsørgelsesgrad før og efter projektet. Først opgøres selvforsørgelsesgraden 2 år før projektets afslutning. Dernæst opgøres selvforsørgelsesgraden 26 uger efter projektets afslutning. Målet viser forskellen på den lediges selvforsørgelse før og efter projektet i pct. point. En positiv værdi viser, at den ledige er blevet mere selvforsørgende - og sandsynligvis er i arbejde - efter projektet, mens en 3

4 negativ værdi viser, at den ledige er blevet mindre selvforsørgende. Benchmarking af effektmål Kilde Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, 2003 Resultat af effektanalyse Landsgennemsnittet for forbedring af selvforsørgelsesgraden for dagpengemodtagere er ca. 22 pct. point. AF-Nordjylland: Effektanalyse af aktiveringsindsatsen i AF-Nordjylland, Mellem pct. af deltagere er beskæftigelse 6-8 md. efter aktivering. i ordinær AF Sønderjylland og Koordinationsudvalget for Gram, Nørre-Rangstrup og Vojens kommuner: Fra offentlig jobtræning til ordinær beskæftigelse fremtidens model for offentlig jobtræning, AF-Fyn: Fyns Amt - evaluering af projektforløb for særligt udsatte ledige, pct. af dagpengemodtagere er i ordinær beskæftigelse 26 uger efter indsatsen. Selvforsørgelsesgraden stiger med 31 pct. point for dagpengemodtagere 26 uger efter indsatsen. (Bemærk dog at selvforsørgelsesgraden er opgjort 52 uger for projektstart, hvilket til dels gør målet usammenligneligt). Ca. 26 pct. af deltagerne er i ordinær beskæftigelse 26 uger efter indsatsen. Selvforsørgelsesgraden falder med ca. 4 pct. point, hvis selvforsørgelsen sammenlignes 3 år før og 26 uger efter indsatsen. Selvforsørgelsesgraden stiger 14 pct. point, hvis selvforsørgelsesgraden opgøres 52 uger før og 26 uger efter. Afprøvning af årsager til effekt For at forklare forskellene i effekt er der foretaget statistiske test af sammenhængen mellem målgrupper, formål, projekttyper og effekt. Det er endvidere testet, om andre faktorer såsom alder, køn, etnicitet eller a-kasse kan forklare forskellene i effekt. Der er tydelige forskelle i effektmålingerne for forskellige målgrupper og projekttyper. Det er dog ikke muligt at lave en model, som kan forklare, hvorfor nogle af de gennemførte projekter har bedre effekter end andre. Det er med andre ord ikke muligt at sætte statistiske mål på, hvilke faktorer, der har den største effekt med hensyn til at få den ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Dette skyldes til dels datamaterialet. Kategoriseringerne inden for målgrupper, formål, metode og projekttyper er foretaget på basis af et allerede foreliggende kvalitativt datamateriale. Dette betyder, at kategoriseringerne er relativt brede, og at der er et stort overlap mellem forskellige kategorier. Desuden 4

5 er der forskellige antal projekter og deltagere i det forskellige kategorier, (f.eks. kun ét projekt for seniorer med i alt 15 deltagere). Dermed er det svært entydigt at analysere sig frem til, hvorledes de forskellige kategorier påvirker beskæftigelseseffekten. Deltager karakteristik Køn og alder alle projekter Alder Køn Under 30 år år år år 325 Kvinder 776 Mænd 746 I alt 1522 Over 60 år 5 I alt 1522 A-kasse tilknytning (2003) - alle projekter samlet A-kasse A-kasse Specialarbejdernes A-kasse 472 Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende A-kasse HK/Danmarks A-kasse 203 Frie Lønmodtageres A-kasse 10 De Kvindelige Arbejderes A-kasse 164 Metalarbejdernes A-kasse 82 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes A-kasse Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse 81 Ledernes A-kasse 6 Kristelig A-kasse 81 Akademikernes A-kasse 6 Offentligt Ansattes A-kasse 66 IT-fagets og Merkonomernes A-kasse 6 Træ-Industri-Byg's A-kasse 43 Danmarks Læreres Fælles A-kasse Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles A-kasse 42 Erhvervssprogliges A-kasse 4 Ingeniørernes A-kasse 31 Danske Lønmodtageres A-kasse 4 El-Fagets A-kasse 29 Blik og Rørarbejdernes A-kasse 4 Pædagogiske Medhjælperes Fælles A- kasse 27 Danske Sælgeres A-kasse 4 Teknikernes A-kasse 26 Stats- og Teleansattes A-kasse 2 Selvstændigt Erhvervsdrivendes A-kasse 26 Magistrenes A-kasse 2 Civiløkonomernes A-kasse 15 Malersvendenes A-kasse 1 DANA A-kasse for selvstændige 14 Ikke angivet 30 RestaurationsBranchens A-kasse 11 I alt

6 Projekternes formål Projekttitel Leverandør Vejledning om jobmarkedet/ jobsøgning Afklaring af personlige kompetencer Afklaring af faglige kompetencer Opkvalificering af personlige kompetencer Opkvalificering af almene kompetencer Opkvalificering af specifikke faglige kompetencer 8 ugers vejledningsforløb Afklaring elektrikere og metalarbejdere Afklaringsforløb for kontorassistenter Definer din fremtid VUC Esbjerg og Erhvervskonsulenternes hus EUC Vest Esbjerg Handelsskole, Kursuscenteret Ingeniørernes A-kasse (Teknologisk Institut) Dit job - din fremtid AS/3 Human Resources Energiprojekt Ribe Amt Fra FVU til faglært (fase 1) Fra FVU til faglært II Esbjerg Handelsskole, Kursuscenteret, Sydvest Energi og SBK Scandinavia A/S EUC Vest, AOF Erhvervssektionen og Ribe Amts FVU-konsulent EUC Vest, AOF Erhvervssektionen og Ribe Amts FVU-konsulent Fra kontorassistent til lægesekretær Esbjerg Handelsskole Fremtid i bygge- og anlæg. Fokus på kloakering Get2job AMU-Center Vestjylland Esbjerg Handelsskole, Kursuscenteret Grøn uddannelse Sønderjyllands Landbrugsskole I arbejde - Kvinder SID's 12. Distrikt I arbejde III SID's 12. Distrikt I arbejde IV SID's 12. Distrikt I arbejde V SID's 12. Distrikt I arbejde VI SID's 12. Distrikt I arbejde VII SID's 12. Distrikt Industrioperatør Grindsted Erhvervsskole Job via praktik (1. Forløb) AMU-Center Vestjylland Job via praktik (2. Forløb) AMU-Center Vestjylland Jobrotation, Danish Crown Danish Crown Jobrotation. Pædagoger i Ølgod Ølgod Kommune Jobrotationsprojekt for maskinister Jobsøgning af 1 uges varighed ESVAGT A/S VUC Esbjerg og Erhvervskonsulenternes hus Jobtoget AOF Erhvervssektionen KAD. Anvendelse af ressourceprofiler LVU. Opkvalificerede og virksomhedsopsøgende* KAD og AOF Erhvervssektionen Teknologisk Institut (IAK) Lægesekretær Esbjerg Handelsskole 6

7 Projekttitel Leverandør Vejledning om jobmarkedet/ jobsøgning Afklaring af personlige kompetencer Afklaring af faglige kompetencer Opkvalificering af personlige kompetencer Opkvalificering af almene kompetencer Opkvalificering af specifikke faglige kompetencer On- og off-shore 2. Fase. Stillads og overfladebehandling AMU-Center Vestjylland Orientekspressen AOF Erhvervssektionen Svinepasserkursus Grindsted Landbrugsskole Uddannelse til job off-shore fase 1 Uddannelsesringe I SID's 12. Distrikt, Ribe Amt og Survival Social- og Sundhedsskolen, Ribe Amt AF, FOA, Billund, Blåbjerg, Blåvandshuk, Bramming, Ribe, Varde og Ølgod Victoria Esbjerg Tekniske Skole * Virksomhedsopsøgende projekt Effekt Andel i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter 1, 5, 13, 26 og 52 uger fordelt på målgruppe Målgruppe 1 Uge 5 Uger 13 Uge 26 Uge 52 Uger deltagere Akademikere 22% 25% 28% 23% 36% 68 Faglærte 29% 27% 25% 35% 63% 151 Ufaglærte 19% 27% 27% 23% 48% 75 Kvinder 23% 19% 33% 26% 52% 69 Seniorer % 4 15 Anden etnisk baggrund 31% 26% 27% 26% 34% 133 Svagtstillede ledige % 26% 39% 295 Ingen specifik målgruppe 17% 24% 33% 37% 42% 716 Gennemsnit 21% 24% 28% 32% 42% N = uge 1: 1.522; uge 5:1.521; uge13: 1.500; uge 26: og uge 52: 985 7

8 Andel i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter 1, 5, 13, 26 og 52 uger fordelt på projekttype Projekttype 1 Uge 5 Uger 13 Uge 26 Uge 52 Uger deltagere Vejledning og afklaring 17% 25% 29% 25% 36% 378 Vejledning og afklaring/praktik 21% 2 25% 28% 38% 577 Opkvalificering/ undervisning 26% 3 36% 49% 58% 426 Opkvalificering/ praktisk erfaring 17% 17% 18% 21% 49% 141 Gennemsnit 21% 24% 28% 32% 42% N = uge 1: 1.522; uge 5:1.521; uge13: 1.500; uge 26: og uge 52: 985 Udvikling i forsørgelseshistorik fordelt på målgruppe år før 2 år før 1 år før ½ år før ½ år efter Akademikere Etnikere Faglærte Ingen målgruppe Kvinder Svagtstillede Ufaglærte Ældre Målgruppe 3 år før 2 år før 1 år før ½ år før ½ år efter deltagere Akademikere 2 14% 8% 6% 18% 68 Faglærte 39% 31% 2 13% 28% 151 Ufaglærte 28% 19% 13% 6% 22% 75 Kvinder 26% 19% 1 3% 23% 69 Seniorer 37% 27% 23% 32% 27% 15 Anden etnisk baggrund 27% 21% 12% 1 23% 133 Ingen specifik målgruppe 36% 31% 24% 2 25% 295 Svagtstillede ledige 3 22% 13% 7% 16% 716 N =

9 Udvikling i forsørgelseshistorik fordelt på projekttype Projekttype 3 år før 2 år før 1 år før ½ år før ½ år efter deltagere Vejledning og afklaring 38% 32% 23% 16% 21% 378 Vejledning og afklaring/praktik 23% 16% 1 7% 19% 577 Opkvalificering/ undervisning 44% 38% 29% 24% 31% 426 Opkvalificering/ praktisk erfaring 23% 17% 12% 7% 17% 141 N = 1522 Andel af deltagere i ordinær beskæftigelse efter 1, 5, 13, 26 og 52 uger fordelt på målgruppe og projekt Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, 5 4 Akademikere Definer din fremtid Dit job - din fremtid Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, 10 75% Faglærte 5 25% Afklaring elektrikere og metalarbejdere Lægesekretær Jobrotationsprojekt for maskinister Fra kontorassistent til lægesekretær Energiprojekt Ribe Amt Uddannelsesringe I 9

10 Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, 10 75% Ufaglærte 5 25% I Arbejde III Industrioperatør Jobrotation. Pædagoger i Ølgod On- og off-shore 2. Fase. Stillads/overflade behandling Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, 10 75% Kvinder 5 25% I Arbejde VI I Arbejde VII KAD. Anvendelse af ressourceprofiler Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, 5 4 Seniorer Job via praktik (1. Forløb) 10

11 Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, Andet etnisk baggrund Orientekspressen Victoria Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, 10 Svagtstillede ledige 75% 5 25% Dit job - din fremtid Fra FVU til faglært I Fra FVU til faglært II I Arbejde V Jobrotation, Danish Crown I Arbejde IV Job via praktik (2. Forløb) Jobtoget Gennemsnitligt andel af deltagere i ordinær beskæftigelse 1, 5, 10 Ingen specifik målgruppe 75% 5 25% Fremtid i bygge- og anlæg. Fokus på kloakering Grøn uddannelse Svinepasserkursus Afklaringsforløb for kontorassistenter Get2job Jobsøgning af 1 uges varighed Uddannelse til job off-shore fase 1 8 ugers vejledningsforløb 11

12 Andel af deltagere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter 1, 5, 13, 26 og 52 uger fordelt på projekt Titel deltagere 8 ugers vejledningsforløb 6% 6% 12% 18% 29% 17 Afklaring elektrikere og metalarbejdere 36% 3 25% 80 Afklaringsforløb for kontorassistenter 5% 32% 42% 15% 78 Definer din fremtid 23% 31% 31% 31% 46% 39 Dit job - din fremtid 27% 23% 23% 27% 38% 26 Energiprojekt Ribe Amt 29% 24% 24% 5 17 Fra FVU til faglært I 16% 26% 26% 11% 19 Fra FVU til faglært II 29% 19% 19% 38% 21 Fra kontorassistent til lægesekretær 18% 19% 31% 38% 17 Fremtid i bygge- og anlæg. Fokus på kloakering 25% 33% 33% 42% 12 Get2job 2 19% 25% 28% 38% 341 Grøn uddannelse 9% 18% 18% 45% 5 11 I arbejde - Kvinder 33% 38% 33% 29% 52% 21 I Arbejde III 25% 22% 25% 28% 38% 32 I Arbejde IV 11% 11% 11% 21% I Arbejde V 37% 34% 32% 2 41 I Arbejde VI 25% 19% 13% I Arbejde VII 11% 6% 67% 18 Industrioperatør 33% 33% 22% 22% 22% 9 Job via praktik (1. Forløb) % 4 15 Job via praktik (2. Forløb) 7% 7% 14% 29% 43% 14 Jobrotation, Danish Crown 11% 5 19 Jobrotation. Pædagoger i Ølgod 6% 6% 6% 82% 17 Jobrotationsprojekt for maskinister 10 2 Jobsøgning af 1 uges varighed 6% 2 24% 29% 37% 131 Jobtoget 18% 2 18% 32% 31% 136 KAD. Anvendelse af ressourceprofiler 21% 7% 14% 14% 14 LVU. Opkvalificerede og virksomhedsopsøgende 21% 17% 24% 14% 31% 29 Lægesekretær 11% 28% 44% 5 67% 18 On- og off-shore 2. Fase. Stillads/overflade behandling 18% 53% 53% 29% 17 Orientekspressen 34% 27% 28% 25% 33% 116 Svinepasserkursus 24% 18% 41% 29% 29% 17 Uddannelse til job off-shore fase 1 33% 44% 68% 85% 68% 109 Uddannelsesringe I 29% 29% 6% 18% 59% 17 Victoria 12% 18% 18% 35% 35% 17 N = uge 1: 1.522; uge 5:1.521; uge13: 1.500; uge 26: og uge 52:

13 Udvikling i selvforsørgelsesgrader fordelt på projekt Titel Selvforsørgelsesgrad 3 år før Selvforsørgelsesgrad 2 år før Selvforsørgelsesgrad 1 år før Selvforsørgelsesgrad 1/2 år før Selvforsørgelsesgrad 1/2 år efter Udvikling i selvforsørgelsesgrad deltagere 8 ugers vejledningsforløb 24% 15% 3% 4% 9% -6 pct.pt. 17 Afklaring elektrikere og metalarbejdere 51% 41% 26% 17% 80 Afklaringsforløb for kontorassistenter 45% 37% 23% 15% 14% -23 pct.pt. 78 Definer din fremtid 21% 14% 1 9% 22% 8 pct.pt. 39 Dit job - din fremtid 25% 14% 7% 5% 23% 9 pct.pt. 26 Energiprojekt Ribe Amt 14% 6% 44% 38 pct.pt. 17 Fra FVU til faglært I 42% 35% 16% 3% 16% -19 pct.pt. 19 Fra FVU til faglært II 42% 38% % -17 pct.pt. 21 Fra kontorassistent til lægesekretær 27% 18% 12% 1 27% 9 pct.pt. 17 Fremtid i bygge- og anlæg. Fokus på kloakering 25% 21% 12% 2% 37% 16 pct.pt. 12 Get2job 2 14% 1 7% 19% 5 pct.pt. 341 Grøn uddannelse 37% 31% 15% 1 22% -9 pct.pt. 11 I Arbejde III 27% 16% 7% 5% 2 4 pct.pt. 32 I Arbejde IV 42% 31% 16% 7% 13% -18 pct.pt. 19 I Arbejde V 29% 2 12% 4% 24% 4 pct.pt. 41 I Arbejde VI 22% 14% 6% 2% 69% 55 pct.pt. 16 I Arbejde VII 21% 11% 3% 2% 42% 31 pct.pt. 18 I arbejde Kvinder 35% 27% 14% 5% 24% -3 pct.pt. 21 Industrioperatør 25% 2 16% 7% 21% 1 pct.pt. 9 Job via praktik (1. Forløb) 37% 27% 23% 32% 27% 0 pct.pt. 15 Job via praktik (2. Forløb) 27% 21% 14% 22% 11% -10 pct.pt. 14 Jobrotation, Danish Crown* 24% 19% 16% 1 2% -17 pct.pt. 19 Jobrotation. Pædagoer i Ølgod* 15% 5% 3% 7% 2 pct.pt. 17 Jobrotationsprojekt for maskinister* 3 34% 46% 25% -34 pct.pt. 2 Jobsøgning af 1 uges varighed 5 46% 36% 25% 19% -27 pct.pt. 131 Jobtoget 27% 19% 1 6% 15% -4 pct.pt. 136 KAD. Anvendelse af ressourceprofiler 26% 23% 15% 4% 15% -8 pct.pt. 14 LVU. Opkvalificerede og virksomhedsopsøgende 18% 13% 6% 3% 13% 0 pct.pt. 29 Lægesekretær 23% 17% 6% 39% 22 pct.pt. 18 On- og off-shore 2. Fase. Stilads/ overfladebehandling 45% 38% 32% 14% 41% 3 pct.pt. 17 Orientekspressen 27% 21% 13% 11% 25% 4 pct.pt. 116 Svinepasserkursus 2 13% 12% 9% 36% 23 pct.pt. 17 Uddannelse til job off-shore fase 1 68% 67% 65% 68% 54% -13 pct.pt. 109 Uddannelsesringe I 42% 34% 3 19% 18% -16 pct.pt. 17 Victoria 3 2 5% 5% 12% -8 pct.pt. 17 N = 1522 * Det skal bemærkes at udviklingen i selvforsørgelsesgrad på jobrotationsprojekter sandsynligvis er undervurderet. Dette skyldes, at projekterne registreres som afsluttede, når den ledige påbegynder jobtræningsdelen af projektet. 26 uger efter projektet er den ledige således stadig i gang med jobtræning og registreres derfor som ledig med aktivering, hvilket forringer målet for udvikling i selvforsørgelsesgraden. 13

Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269

Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269 Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269 RestaurationsBranchen 225 896 1.121 Træ, Industri og Byg 3.493 521 4.014 Erhvervssproglig 7 243 250 Socialpædagogerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt. Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt. Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb Deloitte Business Consulting A/S Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Telefon 35 25 25 25 Telefax 35 25 20 01 www.deloitte.dk Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings-

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Antal der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 I alt 5.490 3.262 8.752 505.081.148 256.893.815 761.974.963 Træ, Industri og Byg 109 3 112 8.917.396 263.208 9.180.604 Journalistik,

Læs mere

Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt

Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt 9.254 7.264 16.518 RestaurationsBranchen 11 39 50 Træ, Industri og Byg 248 29 277 Erhvervssproglig. 33 33 Socialpædagogerne

Læs mere

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 6 Effekter af aktiveringsindsatsen Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmarkedsstyrelsen Departementet Styring af regional statslig niveau og beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Forsikrede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, juni 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i juni 9 på 5. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på.1

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje Notat Afgangsopgørelse for s under den regionale spulje 7-12-2016 J. Nr. 16/17508 VOA / APK APOL / ATB Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte,

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JUNI 2006 Pr. 1. juni blev der i alt afregnet 2.265.327 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 3.745 i forhold til sidste måneds

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. 17 oktober 2 Ledigheden i Kommune august 2. Resume Ca. 9 pct. færre ledige i end sidste på samme tid.,9 pct. af arbejdsstyrken

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JANUAR 2006 Pr. 1. januar blev der i alt afregnet 2.285.257 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 5.128 i forhold til sidste

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. DECEMBER 2008 Pr. 1. december blev der i alt afregnet 2.206.348 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 3.684 i forhold til

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer november 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 3. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med.37 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. APRIL 2007 Pr. 1. april blev der i alt afregnet 2.254.346 medlemsbidrag, hvilket er fald på 2.188 i forhold til sidste måneds

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2007 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.252.378 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 3.463 i forhold til sidste

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 NOTAT 24. januar 2012 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 SFR Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2011. Indbetalinger

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. SEPTEMBER 2005 Pr. 1. september blev der i alt afregnet 2.305.952 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 2.799 i forhold til

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. DECEMBER 2005 Pr. 1. december blev der i alt afregnet 2.290.385 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 5.478 i forhold til

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. FEBRUAR 2007 Pr. 1. februar blev der i alt afregnet 2.257.761 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 2.192 i forhold til

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. NOVEMBER 2005 Pr. 1. november blev der i alt afregnet 2.295.863 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 6.945 i forhold til

Læs mere

Tabel 1. Antal G-dags markeringer og medl. med G-dage fordelt på a-kasser Medlemmer med G-dage

Tabel 1. Antal G-dags markeringer og medl. med G-dage fordelt på a-kasser Medlemmer med G-dage Hovedformålet med dagpengeregisteret i RAM er, at registrere a-kassernes udbetalinger af dagpenge. Antal dagpengetimer i en uge for en ledig fremkommer ved fra de forsikrede timer at fratrække belægningen

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Sept. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikkeforsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. MAJ 2009 Pr. 1. maj blev der i alt afregnet 2.205.046 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 5.818 i forhold til sidste måneds

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 1 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. august 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. AUGUST 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1.

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. N O T A T Statistik over antal som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. oktober 2012 1 7. juni 2013 J.nr. 2012-959 8. kt./lpe/mad Som led i tilbagetrækningsreformen

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. NOVEMBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. OKTOBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere