BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr

2 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere i rådgivning 248 iværksættere har modtaget iværksætter-rådgivning indtil medio juni 2016 Beskæftigelse 2,7% flere beskæftigede lønmodtagere ved udgangen af 2015 i forhold til året før Ledighed 7% færre ledige januar 2016 i forhold til januar 2015 Aalborg Havn Stigende godstransport på feederruterne mellem Aalborg og hhv. Rotterdam og Hamburg - vækst på 8% i de første 5 måneder i 2016 sammenlignet med samme periode året før Aalborg Lufthavn 7,1% flere passagerer i Aalborg Lufthavn i maj 2016 sammenlignet med maj 2015 Turisme og erhvervsturisme Erhvervsturismen steg med 23% i perioden maj 2015-april 2016 i forhold til samme periode året før Privatturismen steg med 12% Befolkning Flere indbyggere - befolkningstilvækst på 134 personer i 1. kvartal

3 BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på erhverv og beskæftigelse Vi sætter fokus på erhverv og beskæftigelse for at få en generel status på erhvervslivets tilstand, hvad angår de seneste års udvikling. Vi ser desuden på udvikling i arbejdsstyrken samt på arbejdskraftens mobilitet. Voksende arbejdsstyrke med øgede kompetencer Antallet af personer i arbejdsstyrken har været stigende i de seneste år i Aalborg. Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken er samtidig fortsat stigende. Antallet af personer med en videregående uddannelse steg i perioden , mens antallet af personer uden kompetencegivende uddannelse faldt. Det samme var tilfældet for personer med en faglært erhvervsuddannelse, hvilket er problematisk, da virksomhederne ifølge FREMKOM3 efterspørger flere faglærte (se mere side 5). I perioden steg antallet af personer i arbejdsstyrken med 1,7%, således at der er personer i arbejdsstyrken. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) steg med 4,8% i samme periode. Der er således et stort potentiale til yderligere vækst i arbejdsstyrken. Erhvervsfrekvens på 72% 72% af samtlige personer i den erhvervsaktive alder i Aalborg indgår i arbejdsstyrken. Med en erhvervsfrekvens på 72% ligger Aalborg lavere end landsgennemsnittet på knap 75%. Erhvervsfrekvenserne i de andre store uddannelsesbyer ligger dog også under landsgennemsnittet. Stigende beskæftigelse og faldende ledighed Beskæftigelsen i Aalborg er stigende, mens ledigheden er faldende. Ledigheden i Aalborg faldt med 7,2% fra april 2015 til april Antallet af arbejdspladser i Aalborg steg med 1,5% i perioden 2010 til 2015, således at der er job pr. 1. januar I løbet af 2015 er væksten i beskæftigelsen fortsat flere lønmodtagere kom i beskæftigelse i løbet af 2015, hvilket svarer til en vækst på 2,7%. Beskæftigelsestal for lønmodtagere er mere aktuelle end tal for den samlede beskæftigelse. Da lønmodtagergruppen samtidig udgør langt den største del af arbejdsstyrken - nemlig 87% - er udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen er et godt pejlemærke i forhold til udviklingen i den samlede beskæftigelse. Store branchemæssige forskelle Der er stor forskel på, hvordan de enkelte brancher har udviklet sig beskæftigelsesmæssigt. Undervisning er den branche, der har oplevet størst vækst i beskæftigelsen i Aalborg, idet der er flere ansatte indenfor undervisning i 2015 sammenlignet med Undervisning dækker eksempelvis over undervisning i folkeskole, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter. Hotel & restauration har haft den næststørste vækst i antal ansatte med flere job i Hotel & restauration er samtidig den branche, der har haft den største procentvise fremgang. Sociale institutioner er den branche, der har haft den største antalsmæssige tilbagegang med 728 færre arbejdspladser i 2015 sammenlignet med Sociale institutioner dækker over vuggestuer, børnehaver, døgninstitutioner, plejehjem mv. Stigende mobilitet på arbejdsmarkedet En høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet er med til at sikre større balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, og derved modvirke eller reducere flaskehalse. Hvis viljen til at arbejde langt fra bopælen stiger, øges mobiliteten på arbejdsmarkedet, og der sikres et større udbud af arbejdskraft til de job, der er. Der er stigende pendling på tværs af kommunegrænsen til Aalborg. Antallet af indbyggere fra andre kommuner, der arbejder i Aalborg steg med på 7% i perioden , mens antallet af aalborgensere, der arbejder i en virksomhed uden for kommunen steg med 13%. Mange bor dog stadig tæt på deres arbejde. 38% af de beskæftigede personer pendler maksimalt 5 km dagligt, mens 12% pendler mere end 40 km dagligt. Den gennemsnitlige pendlingsafstand i Aalborg er 20,6 km. 3

4 personer i arbejdsstyrken Der er personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) i Aalborg i Heraf er personer tilknyttet arbejdsmarkedet som beskæftigede eller som ledige. Det svarer til, at 71,9% af samtlige personer i den erhvervsaktive alder i Aalborg indgår i arbejdsstyrken personer i alderen år står uden for arbejdsmarkedet f.eks. grundet uddannelse, orlov, revalidering, førtidspension eller efterløn. Det svarer til, at 28% er uden for arbejdsstyrken. Erhvervsfrekvens på 72% Med en erhvervsfrekvens på 72% ligger Aalborg lavere end landsgennemsnittet på 75%. Erhvervsfrekvenserne ligger også under landsgennemsnittet i de andre store uddannelsesbyer. I København, er erhvervsfrekvensen 74%, mens Aarhus og Odense ligger lavere end Aalborg på hhv. 71% og 69% åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i Aalborg, 2015 Arbejdsløse 3,9% Uden for arbejdsstyrken 28% Beskæftigede 68% Erhvervsfrekvensen er højest blandt de og de årige i Aalborg. Erhvervsfrekvensen ligger på mere end 85% for begge aldersgrupper. Erhvervsfrekvens for de årige, 2015 Erhvervsfrekvens efter alder, Aalborg, % 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Note: Erhvervsfrekvens defineres som antallet af personer i arbejdsstyrken i pct. af hele populationen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. 4

5 Flere personer i arbejdsstyrken Arbejdsstyrken, 2015 I perioden 2010 til 2015 steg antallet af personer i arbejdsstyrken med 1,7%, hvilket svarer til flere personer. Arbejdsløse 6% Selvstændige 4% Topledere 3% Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) steg med 4,8% fra 2010 til 2015, hvilket svarer til flere årige personer. Der er således et stort potentiale til yderligere vækst i arbejdsstyrken. Kvinder 48% Mænd 52% Lønmodtagere 87% Der er flere mænd i arbejdsstyrken i Aalborg, end der er kvinder. Mænd udgør 52% af arbejdsstyrken, mens kvinderne udgør 48% i Lønmodtagere udgør langt den største andel af arbejdsstyrken - nemlig 87%. Topledere og selvstændige udgør henholdsvis 4% og 3%. Stigende uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken er fortsat stigende i Aalborg. Udvikling i uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken (20-64 år) % 32% Antallet af personer i arbejdsstyrken med en videregående uddannelse steg i perioden Det gælder især lang videregående uddannelse (LVU) med en vækst på 32%. Antallet af personer uden kompetencegivende uddannelse faldt med 6%. Det samme var tilfældet for personer med en faglært erhvervsuddannelse, hvilket er problematisk, da virksomhederne ifølge FREMKOM3 analysen efterspørger flere faglærte. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -6% -6% Uden erhvervsudd. 11% 5% Erhvervsudd. KVU MVU LVU FREMKOM3 analysen søger at afdække, hvilke kompetencebehov og kompetenceudfordringer, der findes blandt nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år frem i tiden. Note: KVU - kort videregående uddannelse MVU - mellemlang videregående uddannelse LVU - Lang videregående uddannelse 5

6 job i Aalborg Der er i alt job i Aalborg Kommune pr. 1. januar Antal job efter branche i Aalborg, 2015 Handel Antallet af job steg med sammenlignet med 1. januar 2014, hvilket svarer til en vækst på 1,3%. Størst beskæftigelse indenfor handel Sociale institutioner Undervisning Industri Sundhedsvæsen Handel er den branche, der beskæftiger flest i Aalborg. I alt var der beskæftigede på arbejdssteder indenfor handel i Offentlig administration mv. Bygge & anlæg Rejsebureauer, rengøring mv Sociale institutioner er den næststørste branche med ansatte. Information & Kommunikation Transport Sociale institutioner dækker over vuggestuer, børnehaver, døgninstitutioner og plejehjem mv. Vidensservice Hoteller & restauranter Undervisning har ansatte i Aalborg i 2015, og er dermed den 3. største branche. Finansiering & forsikring Andre serviceydelser mv Undervisning dækker eksempelvis over undervisning i folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter. Ejendomshandel mv. Kultur og fritid Landbrug mv. Forsyning Kilde: Danmark Statistik Største brancher indenfor den private sektor Der er job indenfor den private sektor i 2015, hvilket svarer til 62,4% af den samlede beskæftigelse i Aalborg. Handel udgør 25% af beskæftigelsen i den private sektor i Aalborg i % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25% 15% Andel af beskæftigelse i den private sektor i Aalborg, % 7% 7% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% Industri udgør 15% af den private beskæftigelse i Aalborg med ansatte. Bygge & anlæg har ansatte og er dermed den 3. største branche i den private sektor. 6

7 Stigende beskæftigelse Vundne og tabte job i Aalborg, ændring fra Antallet af job steg med 1,5% i Aalborg i perioden 2010 til 2015, svarende til flere job. Der har dog været store branchemæssige forskelle. Undervisning Hoteller & restauranter Brancher i vækst Transport 403 Undervisning er den branche, der har haft størst antalsmæssig vækst i beskæftigelsen i Aalborg i perioden fra 2010 til Der er flere job i 2015 sammenlignet med Hotel & restauration er den branche med den næststørste vækst i antal ansatte med flere job i Handel & restauration er samtidig den branche, der har haft størst procentvis fremgang - nemlig 30%. Handel Ejendomshandel mv. Rejsebureauer, rengøring mv. Sundhedsvæsen Bygge & anlæg Kultur og fritid Brancher i tilbagegang Sociale institutioner er den branche, der har haft den største antalsmæssige tilbagegang med 728 færre job i 2015 sammenlignet med Sociale institutioner er trods tilbagegangen stadig den næststørste branche med ansatte. Finansiering & forsikring har mistet 403 job i perioden 2010 til Finansiering & forsikring har ansatte i Andre serviceydelser mv. Industri Information & Kommunikation Landbrug mv. Vidensservice Forsyning Offentlig administration mv Finansiering & forsikring -403 Sociale institutioner -728 Kilde: Danmark Statistik 7

8 I det det følgende ser vi på udviklingen i beskæftigelsen blandt lønmodtagere. Som nævnt tidligere udgør lønmodtagere langt den største del af arbejdsstyrken - nemlig 87%. Samtidig er beskæftigelsestal for lønmodtagere mere aktuelle end tal for den samlede beskæftigelse. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen er derfor et godt pejlemærke i forhold til udviklingen i den samlede beskæftigelse. Stigende beskæftigelse blandt lønmodtagere Udvikling i antal lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg Beskæftigelsen af lønmodtagere i Aalborg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter beskæftigelsen siden har været stigende år for år I perioden har der været vækst i antallet af beskæftigede lønmodtagere på personer. Det svarer til en fremgang på 5,1% Ved udgangen af 2015 var der i alt beskæftigede lønmodtagere i Aalborg flere lønmodtagere i Aalborg Væksten i beskæftigelsen af lønmodtagere i Aalborg forsatte i løbet af Antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg steg med 2,7% i løbet af Det svarer til at flere er blevet ansat i en virksomhed i Aalborg Note: Antal lønmodtagere er målt ved udgangen af året Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Udvikling i antal lønmodtagere på arbejdssteder i området ultimo ultimo ,0% 3,5% 3,4% I København steg antallet af lønmodtagere med 3,4% i løbet af I Aarhus og Odense steg lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 1,7% og 1,1%. På landsplan steg antallet af lønmodtagere med 1,5%. 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,7% 1,7% 1,5% 1,1% København Aalborg Aarhus Hele landet Odense Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 8

9 Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg forventes at stige markant i perioden frem til Fra 2015 til 2020 forventes antallet af arbejdspladser i Aalborg at stige med job, hvilket svarer til en stigning på 7%. Ifølge FREMKOM 3 har virksomhederne i Aalborg positive forventninger. I Aalborg forventer 45% af virksomhederne at øge antallet af ansatte i de kommende 5 år, mens 6% regner med at reducere antallet af ansatte. Udvikling i antal arbejdspladser i Aalborg samt prognose frem til Ifølge FREMKOM 3 er der er mangel på faglært arbejdskraft samt på enkelte specialistområder indenfor sundhed og det tekniske og naturfaglige område. Virksomheder i Aalborg oplever, at de i stigende grad må konkurrere om arbejdskraft med de øvrige store byer i landet Kilde: Vækstforums Regionale Vækstredegørelse, Regional Nordjylland Øgede rekrutteringsproblemer kan bremse væksten. Det er derfor af stor betydning, at virksomhederne kan få den kvalificererede arbejdskraft, de har behov for. FREMKOM3 søger at afdække, hvilke kompetencebehov og kompetenceudfordringer, der findes blandt nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år frem i tiden. 9

10 8.917 arbejdssteder i Aalborg Udvikling i antal arbejdssteder i Aalborg, Der er arbejdssteder i Aalborg i Heraf findes arbejdssteder i den private sektor i Aalborg. Den private sektor udgør dermed 91% af samtlige arbejdssteder i Aalborg Antallet af arbejdssteder har samlet set været rimeligt konstant siden Der er dog store branchemæssige forskelle. Erhvervsservice er den branche der har haft størst vækst i antal arbejdssteder. I perioden fra 2010 til 2015 er der etableret 170 nye arbejdssteder i Aalborg. Det svarer til en fremgang på knap 16% Erhvervsservice dækker over rådgivning, forskning og udvikling, reklame og øvrig erhvervsservice. Information og kommunikation med 85 nye arbejdssteder siden 2010 er den branche, der har haft en største procentvise vækst - nemlig 26%. De primære erhverv har haft den største tilbagegang. I alt er der 120 færre arbejdssteder indenfor landbrug mv., svarende til en tilbagegang på 16%. Flest arbejdssteder indenfor handel og transport Arbejdssteder efter branche, 2015 Handel & transport mv. Offentlig adm., undervisning & sundhed Erhvervsservice Handel og transport mv. er fortsat den branche, hvor der er flest arbejdssteder trods en tilbagegang på 3% siden I 2015 er der arbejdssteder indenfor handel og transport mv., hvilket svarer til knap 28% af samtlige arbejdssteder. Offentlig administration, undervisning og sundhed er den næststørste branche med arbejdssteder. Bygge & anlæg Kultur, fritid & anden service Landbrug mv. Ejendomshandel mv. Industri mv. Information & kommunikation Endelig er der arbejdssteder indenfor erhvervsservice. Finansiering & forsikring

11 Høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet er vigtig Pendlingen mellem bopæl og arbejdssted viser graden af geografisk mobilitet, hvilket vil sige i hvor høj grad arbejdskraften er orienteret mod job uden for nærområdet. En høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet er med til at sikre større balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, og kan derved modvirke eller reducere ubalancer som flaskehalse. Hvis viljen til at arbejde langt fra bopælen stiger, øges mobiliteten på arbejdsmarkedet og der sikres et større udbud af arbejdskraft til de job, der er. Mange bor tæt på arbejde Mange arbejder tæt på deres bopæl eller bosætter sig nær deres arbejde. Pendling mellem bopæl og arbejdssted, % af de beskæftigede personer, der arbejder i en virksomhed i Aalborg, pendler maksimalt 5 km dagligt. 12% pendler mere end 40 km dagligt. Den gennemsnitlige pendlingsafstand mellem arbejde og bopæl er 20,6 km - mænd pendler i gennemsnit lidt længere end kvinder km 16% Over 40 km 12% Indtil 5 km 38% Udvikling i pendling på tværs af Aalborgs Kommunegrænse, km 16% 5-10 km 18% Indpendling 7% Kilde: Danmark Statistik Udpendling 13% Stigende pendling Der er stigende pendling på tværs af kommunegrænsen til Aalborg. Antallet af indbyggere fra andre kommuner, der arbejder i Aalborg - indpendling - steg med på 7% i perioden Mens antallet af aalborgensere, der arbejder i en virksomhed uden for kommunen - udpendling - steg med 13% i samme periode. Indpendling udgør 25% af samtlige arbejdspladser i Aalborg, mens udpendling udgør 19% af samtlige beskæftigede aalborgensere. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indpendling og udpendling, 2015 Sammenligning mad andre større bykommuner Indpendling i % af arbejdspladserne 25% 19% 48% 38% Udpendling i % af beskæftigelsen 31% 31% 25% Aalborg København Odense Aarhus 21% Kilde: Danmark Statistik 11

12 Godt pendler ind til job i Aalborg Aalborg er en nettoindpendlingskommune. Det betyder, at antallet af indbyggere fra andre kommuner, der arbejder i Aalborg, er højere end antallet af kommunens indbyggere, der arbejder i en anden kommune. Aalborg Kommune er den kommune i Region Nordjylland, der har den største indpendling pendler dagligt ind til Aalborg, heraf bor personer (81,4%) i de øvrige nordjyske kommuner, mens pendler til Aalborg fra øvrige danske kommuner eller fra udlandet. Flest pendlere fra Rebild Rebild er den kommune med størst indpendling til Aalborg. I alt pendler indbyggere fra Rebild Kommune til job i Aalborg. Der er ligeledes stor indpendling fra Jammerbugt og Brønderslev Kommune, hvor henholdsvis og indbyggere arbejder i Aalborg. Indpendling til Aalborg fra andre kommuner i Region Nordjylland, 2015 Hjørring Brønderslev Frederikshavn Læsø 8 Jammerbugt Aalborg Thisted 216 Morsø 75 Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord

13 pendler til job uden for Aalborg Mange indbyggere i Aalborg pendler til job uden for Aalborg Kommune pendler dagligt ud af kommunen. Heraf pendler i alt indbyggere fra Aalborg til job i de øvrige nordjyske kommuner pendler til de øvrige danske regioner, og endelig pendler 226 indbyggere til job i udlandet. Størst udpendling til Rebild Udpendlingen fra Aalborg er størst til Rebild Kommune. I alt pendler indbyggere fra Aalborg til job i Rebild Kommune. Der er ligeledes stor udpendling til Jammerbugt Kommune, hvor personer fra Aalborg arbejder, samt til Brønderslev Kommune, hvor aalborgensere har job. Udpendling fra Aalborg til andre kommuner i Region Nordjylland, 2015 Hjørring Brønderslev Frederikshavn Læsø 9 Jammerbugt Aalborg Thisted 304 Morsø 44 Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord

14 Flere nye virksomheder Nye CVR-numre i Aalborg Der blev registreret 563 nye CVR-numre i Aalborg i løbet af 1. kvartal Sammenlignet med 1. kvartal 2015, hvor der blev registreret 528 nye CVR numre, er det en stigning på 7%. De foreløbige tal for 2. kvartal 2016 viser, at der er registreret 385 nye CVR numre. Det forventes, at antallet af nye virksomheder i 2. kvartal 2016 vil ligge lidt lavere end samme kvartal året før kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret indenfor markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 2. kvartal 2016 er foreløbig opgørelse, opgjort pr. 20. juni Kilde: NNerhverv Nordjysk NewBizz Siden 1. januar 2016 har i alt 248 iværksættere modtaget rådgivning af BusinessAalborg: Iværksætterrådgivning i Aalborg 207 personer har været i iværksætterafklaring NIN Start-up VIP Vækstiværksættere VIP+ Vækstboost Nordjysk NewBizz er en ny indsats, hvis formål er, at fremme og støtte iværksætteri i hele Nordjylland. Indsatsen er faseopdelt og afhængigt af den potentielle eller nuværende iværksætters niveau og ambitioner for vækst og udvikling Iværksætterafklaring NIN Start-Up VIP, Vækstiværksætter 5 4 VIP+ Vækstboost Nordjysk NewBizz afløser det tidligere iværksætterprogram Nordjysk Iværksætter Netværk. Note: Opgjort pr. 20. juni Kilde: Nordjysk NewBizz Se evt. mere på

15 Faldende ledighed i Aalborg I april 2016 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Sammenlignet med samme periode året før er ledigheden faldet med 7,2%, hvilket svarer til 435 færre ledige. Bruttoledigheden er faldet mest blandt de årige, hvor der er 15% færre ledige i april 2016 set i forhold til april året før. Ledighed i procent af arbejdsstyrken, april ,0% - 3,0% 3,1% - 3,8% 3,9% - 4,2% 4,3% - 4,8% 4,9% - 8,4% Blandt de årige faldt ledigheden med 14%. I gruppen, der er 60 år eller derover og blandt de årige steg bruttoledigheden. De årige har samtidig den højeste ledighedsprocent - 10,3% af arbejdsstyrken er arbejdsløse. Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 5,6% af arbejdsstyrken ledige, mens 4,2% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i april Det skal bemærkes, at de store uddannelsesbyer - København, Aarhus, Aalborg og Odense - alle har en højere ledighed end landsgennemsnittet Den højere ledighed blandt nyuddannede påvirker ledigheden lokalt. Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Apr 2015 Apr 2016 Ændring Apr 2015 Apr 2016 I alt ,1% 5,6% år ,8% 4,1% år ,1% 10,3% år ,2% 6,2% år ,9% 4,7% år ,4% 5,0% 60 år og derover ,5% 4,8% Mænd ,3% 5,6% Kvinder ,9% 5,6% 15

16 Vækst i containertrafikken Efter et år, hvor den globale afmatning på containermarkedet også ramte Aalborg, er der igen vækst i containertrafikken. I de 5 første måneder af 2016 var godsmængden på feederruterne til Rotterdam og Hamborg på i alt TEU. I forhold til samme periode i 2015 er det en vækst på 8%. Med feederruter til både Rotterdam og Hamburg forventes der fortsat en positiv udvikling i Aalborg i Mængden af containere på feederruterne til og fra Aalborg i TEU* jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec TEU = Twenty-foot Equivalent Unit Kilde: Aalborg Havn 16

17 Maj-rekord i Aalborg Lufthavn I maj 2016 benyttede passagerer Aalborg Lufthavn mod i maj Samlet set er det en fremgang på 7,1% i forhold til maj sidste år. Bag det resultat er en vækst på 17,7% i indenrigstrafikken, en stigning på 15,8% i chartertrafikken samt en tilbagegang på udenrigstrafikken på 13%. Tilbagegangen på udenrigstrafikken var forventet, idet Lufthansa sidste år fløj til og fra Aalborg Lufthavn to gange dagligt, mens de nu flyver en gang om ugen. Til gengæld vækster KLM og Turkish Airlines. Ses der på de første 5 måneder af 2016 viser en sammenligning med samme periode i 2015, at passagerantallet steg med 9,8% Passagertal for Aalborg Lufthavn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Aalborg Lufthavn 17

18 Flere hotelovernatninger Der er stigende privatturisme såvel som erhvervsturisme i Aalborg Kommune. Der var i alt hotelovernatninger i forbindelse med ferie i perioden maj 2015 til april Det er en stigning på 12% i forhold til samme periode året før. De seneste 12 måneder var der i alt overnatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer, hvilket er en stigning på 23% sammenlignet med året før. Samlet set har der i perioden været en stigning i antallet af hotelovernatninger i Aalborg på 18%. Antal hotelovernatninger i Aalborg (de seneste 12 mdr.) April 2015 April Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Erhvervsturisters forbrug En dansk erhvervsturist har ifølge VisitDenmark et gennemsnitlig døgnforbrug på kr., mens døgnforbruget for en tilsvarende udenlandsk gæst er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg - i perioden maj april ligger mellem 484 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 613 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg - perioden maj 2015 til april 2016 Forbrug pr. døgn i kr. Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitDenmark Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist 1.637, Udenlandsk erhvervsturist 2.072, Gennemsnit 1.854,

19 Flere indbyggere i Aalborg Der er indbyggere i Aalborg Kommune ved udgangen af 1. kvartal 2016, hvilket i løbet af kvartalet er en befolkningsvækst på 134 personer. I 1. kvartal er der 176 flere personer, der er flyttet til Aalborg fra udlandet, end der er flyttet fra Aalborg til udlandet. Der er 50 flere, der er flyttet fra Aalborg, end der er flyttet til Aalborg. Endelig er der et fødselsoverskud på 81 personer i 1. kvartal I 2015 var der i alt en befolkningsvækst på personer Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal dødsfald Nettoindvandrede: De indvandrede minus de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede minus de fraflyttede Befolkningen i Aalborg efter alder og herkomst ultimo 1. kvartal 2016 Internationale borgere i Aalborg Der er internationale borgere i Aalborg ved udgangen af 1. kvartal Det svarer til, at de internationale borgere udgør 10% af den samlede befolkning kommer fra vestlige lande, mens kommer fra ikke-vestlige lande. Godt halvdelen af de internationale borgere er i alderen år og år Dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere år 6-15 år år år år 65 år + 19

20 Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte, drive og udvikle virksomhed. Vi tilbyder derfor information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Tlf Følg Businessaalborg BEDREBusiness for din virksomhed.

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Befolkning Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn nr. 3 2015 Befolkning Flere indbyggere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Aalborg 1987-2017 nr. 1 2017 Nye virksomheder 3,3% flere nye CVR-numre i 2016 sammenlignet med 2015 Iværksættere i rådgivning 531

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Den globale by nr. 1 2016 Nye virksomheder 25% flere nye CVR-numre i 2015 sammenlignet med 2014 Iværksættere i rådgivning 45% flere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Byggeri i Aalborg nr. 3 2016 Nye virksomheder 18% færre nye CVR-numre i 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: IKT og energi nr. 1 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg 2014 versus 2013 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 2014 sammenlignet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Turisme nr. 3 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Befolkning 40 nye indbyggere i 2. kvartal 2015 - de største befolkningsbevægelser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1 Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør April 214 Forord Dette oplæg belyser udfordringer og aktuelle

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1 Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør April 2013 Forord Dette oplæg belyser udfordringer og aktuelle

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industrien i Aalborg nr. 4 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nye virksomheder 4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 UIndhold:U HTUgens analyseth HTUgens temath HTFærre ledige og aktiverede i august TH Ny strategi skal sikre arbejdsmiljø HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Detail-, engros- og e-handel nr. 2 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Beskæftigelse 0,7% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere