Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015 Louise Nymann Pedersen, fysioterapeut, Cand. Scient. San. Susanne Valbjørn Nielsen, fysioterapeut, Master i rehabilitering TRÆNING, AKTIVITET OG REHABILITERING FÅBORGMIDTFYN KOMMUNE, FEB. 2016

2 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen... 2 Analyse af interviewene... 3 Tilfredshed med holdtræning... 3 Den terapeutiske faglighed... 3 Teoretisk undervisning og erfaringsudveksling på holdene... 4 Ny teknologi... 4 Tidspunkter, hyppighed og længde af holdforløbene... 5 Faciliteter... 5 Ideer og andre kommentarer... 5 Specifikt fra holdene:... 6 Skulderhold... 6 Ryghold... 6 Alloplastikhold (nye knæ- og hofteled)... 6 Knæhold... 6 Metodeafsnit... 7 Fokusgruppeinterviews... 7 Udførelse af interview... 7 Udvælgelse af informanter... 7 Interviewguide... 8 Analyse af data... 8 Kritik af undersøgelsen

3 Baggrund I TAR (Træning, Aktivitet og Rehabilitering) er en stor del af genoptræningen tilrettelagt som holdtræning primært som diagnosespecifikke hold. Træningen foregår på 5 lokale kommunale træningscentre to gange om ugen. Aktuelt er der oprettet 30 faste hold. Hertil kommer mindre hold, der oprettes og lukkes efter behov, samt hold i forbindelse med patientuddannelsesforløb. TAR har ønsket at få viden om borgernes oplevelser af deres genoptræning på hold og har derfor i efteråret 2015 foretaget en brugerundersøgelse i form af fire fokusgruppeinterviews med deltagere fra fire forskellige genoptræningshold: ryg-, skulder-, knæ- og alloplastikhold. Holdene er fra tre forskellige træningscentre i Fåborg, Ringe og Brobyværk. Målgruppen på de tre af de fire hold er overvejende erhvervsaktive borgere, mens borgerne på alloplastikholdet overvejende er i aldersklassen 65+. Der deltog mellem 8-10 personer ved hvert af de fire interviews og i alt har 37 borgere medvirket. I 2015 modtog TAR 1837 genoptræningsplaner (henvisninger) fra sygehusene, 175 henvisninger fra praktiserende læger og 403 henvisninger fra kommunale samarbejdspartnere. Alle borgere vurderes individuelt af en fysio- eller ergoterapeut og visiteres enten til individuel træning eller til træning på hold. De interviewede hold består af borgere med genoptræningsplaner fra sygehusene. Formål Formålet med brugerundersøgelsen er at få viden om, hvordan holdtræningen fungerer i Faaborg-Midtfyn Kommune i dag. Endvidere at få belyst, hvordan holddeltagerne oplever udbyttet og rammerne for træningen samt at få ideer til planlægning af de fremtidige træningsforløb i FMK. - Tilbyder kommunen det borgerne har behov for? - Har deltagerne forslag til andre tilbud eller organisering? - Hvilke muligheder giver den nye teknologi? Kan teknologiske løsninger erstatte eller supplere holdtræning? - Ligger holdtræningen på passende tidspunkter og er træningslængde og hyppighed passende? - Hvordan oplever deltagerne faciliteterne? Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Generelt er borgerne meget tilfredse med den holdtræning, som de modtager i kommunen. - Stort set alle de interviewede borgere giver udtryk for, at den personlige kontakt med en fysioterapeut i forhold til instruktion og tilpasning af øvelser og løbende vurdering og progression af forløbet er afgørende for træningsindsatsen. - Borgerne oplever fysioterapeuterne som fagligt kompetente og gode til at vurdere, hvad den enkelte borger har brug for på forskellige tidspunkter i forløbet. - Teoretisk undervisning og erfaringsudvekling mellem borgerne opleves at være informativ og relevant i forhold til deltagernes sygdomsproblematikker. - Flere holddeltagere ønsker mulighed for selvtræning på centrene som supplement til holdtræningen. - Blandt de adspurgte er der enighed om, at nye teknologiske træningsmuligheder som for eksempel teletræning/træning over skærm i eget hjem og træning via app`s eller tablets ikke kan erstatte holdtræning. Det gennemgående argument er, at egentræning i hjemmet aldrig vil blive ligeså intensivt og effektivt som på hold, da man vil mangle at blive vejledt, motiveret og presset af en 2

4 fysioterapeut regelmæssigt samt mangle den motivation og gejst, som det giver, at træne med andre i samme situation. - Om faciliteterne nævner enkelte fra knæholdet, at det kunne være en fordel med badefaciliteter, når de skal i skole eller på arbejde direkte efter træning. - Flere borgere giver udtryk for at træningslokalerne og maskinerne er noget slidte. Nogle af deltagere fra knæholdet foreslår, at kommunen kan benytte fitnesscentrenes lokaler, som har nyere og flere træningsredskaber. - Introduktion til motionscenter efter genoptræningen er godt. Analyse af interviewene Svarene fra fokusgruppeinterviewene er kategoriseret i emner, som er: Tilfredshed med holdtræning, det faglige niveau, teoretisk undervisning og erfaringsudveksling, nye teknologiske muligheder, træningsforløbenes organisering, faciliteter samt ideer og andre kommentarer. Tilfredshed med holdtræning Resultaterne fra interviewene viser, at der generelt er en stor tilfredshed med holdtræningen, som den foregår i dag og med det faglige niveau. Deltagerne oplever at de får vejledning og instruktion i relevante træningsøvelser og at træningen er varierende og progredieres løbende. Alle interviewede foretrækker at træne på hold frem for individuelt eller i form af egentræning hjemme efter udleveret træningsprogram, da de oplever det motiverende og animerende at træne med andre i tilsvarende situation. Deltagerne får trænet mere, oftere og mere intensivt når træningen foregår på hold. Citat: Når jeg er her, så får jeg trænet en time i træk, hvilke det aldrig bliver til derhjemme. Deltagerne giver udtryk for, at det er mere motiverende og sjovere at træne sammen med andre på et hold end at træne alene. Citat: Bold- og cirkeltræning er sjovt og når det er sjovt, så får man lyst til at lave noget mere. De interviewede fortæller, at de har udbytte af, at mødes med andre i samme situation. Citat: Godt at møde andre ligesindede, man kan spejle sig i hinanden og får gode ideer. Den terapeutiske faglighed Deltagerne giver udtryk for stor tilfredshed med terapeuternes faglighed. De føler sig i kyndige hænder og oplever, at deres genoptræningsforløb bliver varetaget kvalificeret, med stor faglighed og kompetence. Flere deltagere siger, at de fysioterapeutiske kompetencer ikke kan erstattes af generel træning på et fitnesscenter, da der er behov for viden om forskellige sygdomme og operationer, om træning af de forskellige diagnoser og restriktioner. Citat: Vi får bedre vejledning af fysioterapeuten end i fitnesscenteret og det har man virkelig brug for. På holdet informerer fysioterapeuterne og giver vejledning til borgerne om sygdom, tilstand og forløb. Citat: Man kan spørge, når der noget, man er i tvivl om. Hvorfor gør det lige ondt her og er det farligt?. Deltagerne fortæller, at de har brug for at fysioterapeuten hjælper med at sætte realistiske mål og planer for genoptræningen. Hvad kan man forvente at opnå, og hvad skal der til for at opnå dette. Deltagernes forløb bliver løbende vurderet i forhold til fremgang, stilstand eller tilbagegang samt graden af smerter. 3

5 Citat: Det er vigtigt at se en terapeut og få en vurdering af hvordan det går, fordi det kan være svært selv at se om det går fremad. Træningen progredieres løbende efter den enkeltes behov og fysiske niveau. Citat: Vi får nye øvelser hver gang. Der kommer noget nyt på hele tiden. Teoretisk undervisning og erfaringsudveksling på holdene På de fleste hold er der tilrettelagt teoretisk undervisning om for eksempel sygdom, anatomi, fysiologi, smerter, træningens betydning, ergonomi og arbejdsstillinger. Undervisningen er af varierende længde på de forskellige hold og består af en blanding af teori og erfaringsudveksling deltagerne imellem. Deltagerne giver udtryk for, at undervisningen er informativ og relevant i forhold til deres sygdomsproblematikker. De finder undervisningen vedkommende og fortæller, at de bliver klogere på deres problem og bedre til at mestre deres situation. Det er givende for deltagerne at møde andre i samme situation, drøfte hvordan sygdommen påvirker een, hvordan man kommer videre med arbejdet og hvad siger familien. Det er en stor lettelse for deltagerne at blive hørt og forstået af andre, der har lignende oplevelser og få gode råd og ideer af hinanden. Nogle af holdene ønsker flere emner til undervisning og fælles diskussion. Forslag til andre emner er kost og ernæring, vægttab/-øgning og psykiske reaktioner på sygdomsforløbet. Ny teknologi De senere år er der udviklet nye teknologiske muligheder for træning som for eksempel teletræning/ træning over skærm i eget hjem og træning via app`s eller tablets. I TAR anvendes i dag individuelle øvelsesprogrammer til træning på træningscentret og hjemme. Træningsprogrammet udleveres til borgeren enten i en digital version på smartphone eller pc/tablet eller på papir/trykt. TAR har købt licenser til to digitale træningssystemer; Digifys og ExorLive. Blandt deltagerne på holdene er der udbredt skepsis mod at anvende ny teknologi som en erstatning for holdtræning ved en fysioterapeut. Det gennemgående argument er, at træning i hjemmet aldrig bliver ligeså intensivt som på hold, hvor man bliver vejledt, motiveret og presset af en fysioterapeut. Citat: Træning derhjemme bliver ikke til noget, det er svært at trække sig op til at træne. Du bliver ikke presset ved selvtræning. I interviewet diskuterer deltagerne, at der ved selvtræning via ny teknologi ikke vil være mulighed for at fysioterapeuten kan undersøge manuelt og lægge hånd på f. eks. når man får rettet sine øvelser eller når der er hævelse og smerter. Deltagerne mener heller ikke, at fysioterapeuten i samme grad vil kunne vurdere fremgang og vejlede i progression af træning. Derudover blev det nævnt, at træning i eget hjem ikke vil blive det samme pga. manglende træningsredskaber. Citat: Ansigt til ansigt med levende mennesker er nummer eet. Deltagerne ser muligheder i at træning via skærm med fordel vil kunne anvendes til borgere, der bor langt væk fra træningscenteret eller ikke har kørselsmuligheder. 4

6 Tidspunkter, hyppighed og længde af holdforløbene De interviewede hold træner to gange om ugen à en time eller fem kvarters varighed. Længden af forløbene varierer fra 4 til 12 uger eventuelt længere afhængig af diagnose, sværhedsgrad, komplikationer eller smerter. Flere deltagere på alloplastikholdet ønsker træning tre gange ugentlig. Knæ-, skulder- og rygholdene er glade for at holdtræningen ligger tidligt på dagen, da de så kan passe arbejde og skole samtidig. Knæ-, skulder- og ryghold er tilfredse med holdtræning to gange ugentligt, men ønsker mulighed for at benytte lokalerne til selvtræning på andre tidspunkter af dagen som supplement til den faste holdtræning. Ingen af deltagerne fra holdene ønsker træning i weekenden eller om aftenen. Forklaringen er, at de er trætte om aftenen og ønsker at holde fri fra træning i weekenden. Træningslængden finder deltagerne generelt passende og relevant, at forløbene afsluttes efter en individuel fysioterapeutisk vurdering. Citat Så kan fyssen bruge tiden på dem, hvor det ikke går så let. Faciliteter Holdene foregår i dag på kommunale træningscentre på Tømmergården i Faaborg, Åløkkeparken i Brobyværk, Nørrevænget i Gislev, Tingager i Ringe og Bakkegården i Espe. Træningscentrene er indrettet forskelligt og varierer i udbuddet af træningsmaskiner og redskaber. Der er ikke omklædnings- eller baderum, bortset fra på Tømmergården og på Nørrevænget, der hver har eet omklædnings-/baderum. Lokalerne bliver i dagens løb brugt til individuel træning og til hold samt til andre aktiviteter sen eftermiddag og aften. For de fleste holddeltagere betyder de manglende badefaciliteter ikke noget, men enkelte fra knæholdet, som skal i skole eller på arbejde efter træning, efterlyser det. Holddeltagere fra Ringe mener, at træningslokalet er noget slidt og ikke altid lige rengjort. Citat: Der er fx ingen krav til borgerens fodtøj eller rengøring af maskiner efter brug. Og det er også svært at få luftet ud. Deltagerne oplever, at træningsmaskinerne er af ældre dato og at der ikke er så mange. Nogle deltagere fra knæholdet foreslår, at kommunen kan benytte fitnesscentrenes lokaler, som har nyere og flere træningsredskaber. Ideer og andre kommentarer Undervejs i interviewene kom deltagerne ind på andre emner i relation til genoptræning: - Flere holddeltagere nævnte, at de er usikre på, om sygehusene giver tilstrækkelige oplysninger videre til de kommunale terapeuter. De ønskede sig et tættere samarbejde mellem lægerne på sygehusene (de opererende læger) og de trænende terapeuter i kommunen. - Det er godt, når fysioterapeuterne samarbejder med de lokale idrætsforeninger eller fitnesscentre, det gør det nemmere at fortsætte, når genoptræningen afsluttes. - Det er god service, når fysioterapeuten ved afslutning af træningsforløbet hjælper borgeren videre med et program til træningscenteret. - Nogle deltagere ønsker mulighed for at træne i varmtvandsbassin. 5

7 - Nogle deltagere ønsker mulighed for at snakke med en psykolog (borgere med rygproblemer og truet på arbejdsmarkedet). - Nogle deltagere synes, at der er uklarheder om kørselsregler (de nye regler om teletaxa er netop trådt i kraft). Specifikt fra holdene: Skulderhold - Er generelt meget tilfreds med terapeuterne - Undervisning og vejledning er faglig og relevant - Har brug for vurdering og progression hvor langt er jeg, nye øvelser, hvorfor gør det ondt og for korrektion af øvelser og træning - Træning tidligt på dagen er godt (evt. en gang tidligt og en gang senere på dagen) - Ønsker mulighed for selvtræning i træningslokalet som supplement Ryghold - Glade for holdtræning fællestræning giver noget mere end individuel træning - Vigtigt at træne med andre med samme problemer - Godt med snak og undervisning også gerne om det psykiske, om forandringer i hverdagen samt om kost (vægtøgning) - Bliver de mange spørgeskemaer brugt til noget? ( disse borgere henvises ofte fra Rygcenter Middelfart, hvor de har været gennem en større udredning og mange spørgeskemaer) - Ønsker præsentation af hinanden, når nye starter på holdet - Ønsker at vide hvad holdtræningen indebærer - Ønsker mulighed for at træne i træningsmaskiner (- i Brobyværk forefindes kun få træningsredskaber) - Introduktion i motionscenter er godt, når man skal afsluttes i kommunen Alloplastikhold (nye knæ- og hofteled) - Holdtræning motiverer til en større indsats og til fortsat træning - Det er nødvendigt at få vejledning af en fysioterapeut, da man har så mange spørgsmål og tvivl - Får gode træningsideer af hinanden - Gerne træning x 3 ugentlig eller mulighed for egentræning i træningslokalet uden for åbningstiden - Ønsker information om, hvornår man må køre bil - Godt med individuel længde af genoptræningsforløb, så ressourcerne bliver brugt hos dem, der har brug for det Knæhold - Sjovere og mere motiverende at træne med andre - Ønsker mere cirkeltræning/fællestræning - Godt at blive presset og motiveret af terapeuten 6

8 - Gerne mere struktur på holdet i form af fællestræning, så man er mindre overladt til sit eget program - Forslag om at holdet evt. kan foregå i et fitnesscenter, men fortsat med en fysioterapeut - Behov for den fysioterapeutisk vurdering. Fx at fysioterapeuten mærker på ens knæ, når det er hævet eller gør ondt - Okay med app`s eller træning via skærm, men kun supplerende - Godt med morgentræning evt. træning om eftermiddagen en af dagene - Mangler træning i bandageringsperioden (inden genoptræningen begynder) Metodeafsnit Fokusgruppeinterviews Der er valgt en kvalitativ metode til brugerundersøgelsen og der er udført fire fokusgruppeinterviews af fire forskellige genoptræningshold. Fokusgruppeinterviews er velegnet til eksplorative undersøgelser, hvor man vil undersøge og afdække et felt. Interviewet har til formål at få forskellige synspunkter frem. Formålet er ikke at nå til enighed eller præsentere fælles løsninger på de spørgsmål, der diskuteres. Fokusgruppeinterview er kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil, hvor det først og fremmest går ud på, at få mange forskellige synspunkter frem vedrørende det emne, der er i fokus. En livlig, kollektiv diskussion og ordveksling kan bringe flere spontane ekspressive og emotionelle synspunkter frem, end når man bruger individuelle interview. Gruppesamspillet kan gøre det lettere at udtrykke følsomme eller tabubelagte emner. En fokusgruppe består som regel af seks til ti personer ledet af en moderator/interviewer. (Brinkmann og Kvale 2009). Udførelse af interview Et fokusgruppeinterview styres af en interviewer/moderator, som præsenterer de emner, der skal diskuteres. Intervieweren har til opgave at skabe en åben og livlig atmosfære, hvor deltagerne kan udtrykke personlige og modstridende synspunkter. Det er op til intervieweren at lette ordvekslingen og få alle deltagere på banen og sørge for at diskussionen holder sig til emnet og vender tilbage til fokusområdet. Udfordringerne for intervieweren kan være at deltagernes egne sygehistorier fylder for meget. Nogle snakker meget, i munden på hinanden og andre er tilbageholdende. Interviewene i denne brugerundersøgelse er udført af TAR s to udviklingsterapeuter, der i det daglige har en kombination af udviklingsopgaver og fysioterapeutiske træningsopgaver. Udvælgelse af informanter Inden interviewene blev det overvejet, hvilke hold, der skulle deltage, at der var et tilstrækkeligt antal deltagere og hvor mange interviews, der var nødvendige for at få tilstrækkelig data. Det blev valgt at interviewe et ryg-, skulder-, knæ- og alloplastikhold. Genoptræningsholdene med de ældre 7

9 borgere med forskellige diagnoser er ikke inddraget i denne undersøgelse, idet det ikke skønnes, at det er dem, der ønsker at træne i ydertimerne og via elektroniske træningsapps. De udvalgte hold til interviews er fra tre forskellige matrikler: Fåborg, Ringe og Brobyværk. Gislev er ikke repræsenteret, da det planlagte hold til interview var meget lille i den uge, hvor interviewet skulle foregå. Espe er heller ikke repræsenteret, da det primært er individuel træning, der foregår der. Målgruppen for de tre hold er således overvejende erhvervsaktive borgere, mens borgerne på alloplastikholdet overvejende er i aldersklassen 65+. Der deltog mellem 8 og 10 personer ved hvert interview, i alt 37 borgere. Udviklingsterapeuterne har ikke interviewet egne hold og skiftedes til at være interviewere. Interviewguide Fokusgruppeinterviewet foregik som et semistruktureret interview. Det vil sige, at der blev anvendt en interviewguide med brede åbne spørgsmål, der præsenterede temaer og åbnede for diskussion. Eksempler på spørgsmål: Hvad synes I om Er der andre måder at gøre det på.. Hvad betyder det at.. Spørgsmålene blev prioriteret for at undgå for mange spørgsmål og dermed give mulighed for rigere og dybere svar, end hvis gruppen skulle skynde sig at svare på for mange spørgsmål. Intervieweren stillede uddybende spørgsmål undervejs. Analyse af data Interviewene blev lydoptaget og deltagerne var orienteret om og accepterede dette. Alle interviews blev aflyttet af begge udviklingsterapeuter i fællesskab. Under aflytningen blev der systematisk nedskrevet udsagn, holdninger, budskaber og pointer. Der blev foretaget en meningskondensering, hvor essensen af betydningerne i de interviewedes udtalelser blev sammenfattet inden for forskellige kategorier. Hensigten med dette er at fremhæve og tydeliggøre deltagernes holdninger. Der blev udvalgt citater, som kunne være typiske og sigende i forhold til temaerne. Kritik af undersøgelsen Det blev valgt at interviewe fire hold og i udvælgelsen blev der taget hensyn til forskellighed i årsag til genoptræning, geografisk placering og et tilstrækkeligt antal deltagere på holdene. På den måde mener vi, at have taget relevante hensyn til, at data er tilstrækkelige og repræsentative for målgruppen og i forhold til formålet. Det kan have påvirket deltagernes udtalelser, at interviewene blev foretaget af to udviklingsterapeuter fra TAR. Fordelen er, at interviewerne har kendskab til målgruppen, området og problemstillingerne. 8

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres i CAFA. Indledningsvis kommer der lidt overvejelser om betegnelsen for undersøgelsestypen,

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

KOL. Kompetencecenter. Rådgivning telefonen

KOL. Kompetencecenter. Rådgivning telefonen KOL Kompetencecenter Rådgivning telefonen Rådgivning Anonym og uvildig rådgivning til både borgere med KOL og sundhedsprofessionelle, der arbejder indenfor området. Åben alle hverdage kl. 8-15 Borgerne

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Kontakt oplysninger. Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 på modul 1 2 på modul 2 2 på modul 4 2 på modul 7

Kontakt oplysninger. Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 på modul 1 2 på modul 2 2 på modul 4 2 på modul 7 Afdeling for træning og patientrettet forebyggelse Skaboeshusevej 100 D 5800 Nyborg Tlf. 63333 7872 Institutionens webadresse: www.nyborg.dk/da-dk/borger/sundhedsygdom/traeningoggenoptraening Kontakt oplysninger

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Baggrund... 1 Holdtræning i Fitness World... 1 Formål:... 1 Målgruppe:... 1 Indsats:... 2 Registrering i projektperioden:... 2 Evaluering:...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2015 været fokuseret yderligere på udvikling af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Læsion af sene i skulderen

Læsion af sene i skulderen Patientinformation Læsion af sene i skulderen artroskopi og behandling Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Før operationen Generelt om seneskader/seneoverrivning En læsion af skulderens sene/sener

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

KURSUSKATALOG for MASSAGESKOLEN Efteruddannelse for massageterapeuter 1. halvår 2016

KURSUSKATALOG for MASSAGESKOLEN Efteruddannelse for massageterapeuter 1. halvår 2016 1 KURSUSKATALOG for MASSAGESKOLEN Efteruddannelse for massageterapeuter 1. halvår 2016 Gunna Højgaard MASSAGESKOLEN +45 411 410 77 gunna@massageskolen.dk www.massageskolen.dk Efteruddannelse adskiller

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Tæt kobling - mellem skole og praktik. CPHWEST EUD Laila Justesen Johnny Plambæk

Tæt kobling - mellem skole og praktik. CPHWEST EUD Laila Justesen Johnny Plambæk Tæt kobling - mellem skole og praktik CPHWEST EUD Laila Justesen Johnny Plambæk Baggrund - frisør Behov for tydeligere forventningsafstemning mellem praktiksted og frisøruddannelsen Sikre at der er et

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet SPOT Unge holder fokus med tilværelsespsykologien 28. oktober 2014 Ordene tilhører Anders, en ung på Katrinebjerg. Anders forbehold overfor kompetencehjulet er efterhånden forsvundet, og han bruger i dag

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Projekt Exit Fra barriere til karriere

Projekt Exit Fra barriere til karriere Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Projekt Exit Fra barriere til karriere Slutevaluering pr. 31. december 2010 1) Indskrevne deltagere Der er i projektperioden 1. januar 31. december 2010

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

WORKSHOP. 5 TING du ikke vidste (men gerne vil vide) OM PILATES 1/6 BENTE TROMBORG

WORKSHOP. 5 TING du ikke vidste (men gerne vil vide) OM PILATES 1/6 BENTE TROMBORG WORKSHOP 5 TING du ikke vidste (men gerne vil vide) OM PILATES BENTE TROMBORG 1/6 MERE ENERGI, RO OG FOKUS Det er mandag aften, klokken er 19.05, og jeg sidder på mit træningsunderlag i det lokale fitnesscenter.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer.

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer Kursusmanual 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og succeskriterier for de udbudte kurser...

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Faglig rejseberetning - Færøerne

Faglig rejseberetning - Færøerne Faglig rejseberetning - Færøerne Individuelt forløb modul 13: 2 ugers studietur til Færøerne Malene Hjort Andersen Malene.hjort@gmail.com Karen Veel Jeppe karen_v_jeppe@hotmail.com Maria Liv Gustafsen

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl. 15.30. De 7 faser af en interviewundersøgelse

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Den digitale patient mappe.

Den digitale patient mappe. Den digitale patient mappe. - et redskab til bedre kommunikation og dokumentation for privatpraktiserende fysioterapeuter samt øget compliance og patientempowerment Et igangværende projekt. 1 Projektledere:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær

Fra sygefravær til produktivt nærvær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har viden, metode og teknologi, der hjælper virksomheden med at reducere sygefravær og skabe produktivt nærvær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Amputation (Vejledning til dig, der skal have foretaget en amputation af benet)

Amputation (Vejledning til dig, der skal have foretaget en amputation af benet) Amputation (Vejledning til dig, der skal have foretaget en amputation af benet) Formål Formålet med denne patientinformation er at give dig og dine pårørende oplysning og vejledning omkring amputationsforløbet.

Læs mere

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Ortoreksi er blevet danskernes nye religion 24. september 2015 Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Sundhed

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere