Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! TRYGHED VI TILBYDER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:"

Transkript

1 FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå og udvilingsmulighd Af Hni Wansch I dnn tid hvo gnn sil nd, og all tal om at spa, an dt væ svæt at glæd sig ov sin ommun. Mn i følg fagfoningn 3F, så ha man dt fatis t godt, nå man bo i Rosild. I hvt fald hvis man sammnlign lvvilå og udvilingsmulighd md landts and ommun. H bag Rosild ind på listn på n 9. plads. En flot placing, nå man tag i btagtning, at d 97 ommun at onu md. Rosilds bogmst, Poul Lindo Nilsn, da også igtig glad fo undsøglsn. - Jg syns, dt vis, at Rosild ha t igtig godt band. Rosild giv 89 ommun baghjul, nå dt omm til lvvilå og udvilingsmulighd. Dvd nd Rosild på n samlt 9. plads ud af landts 98 ommun. (Illustation: Fagbladt 3F) Byn ligg igtig godt i fohold til Købnhavn, og domin, Viingsibsmust og Rosild Fstival all ting, som gø byn til nogt sæligt. Dt to jg tiltæ vluddannd mnns, sig han. Byådsmdlm Evan Lynnup fa Vnt hæft sig også vd Rosilds gogafis bliggnhd i fohold til båd natu og abjdsplads, mn han mn også, at byn ha t potntial, som dn i udnytt. - Jg to, at fl ommun misundlig på Rosild fo d ting, vi ha og an i ommunn. Mn jg to, at Rosild hold mgt på dt si. D ingn by på Sjælland, d an tilbyd d samm ting som os, og dt spill byådt i no på, sig han. Evan Lynnup foslå fo smpl m fous på d højtnologis hvv, og han syns, at Rosild sal sats m på, at byn n univsittsby. Eft hans mning dt tagis, at studnd på RUC i flytt til Rosild, nå d bliv fædig md ds uddannls. Dfo, mn han, at hvis man vil indhnt dt spildt potntial, så dt blandt andt nødvndigt at gø byn m attativ fo d ung. Bogmst Poul Lindo Nilsn s også gn, at man i fmtidn gø m fo at ovbvis fol om, at d sal flytt til Rosild. Dt sal blandt andt s vd at si t godt svicnivau på soln og god bønpasningsodning. Man han pg på, at dt svæt at få åd til dt hl, nå d til næst å sal spas 82 million on i ommunns budgt. Han to dog i, at bspalsn omm til at påvi Rosilds plads på 3Fs list. - Dt an godt væ, at vi sal spa mang png, mn dt vi i d nst, d sal, sig han. Fata 3F s landot Fagfoningn 3F ha iggt på d 98 dans ommun, og ud fa fosllig punt, ha d dømt ommunn på lvvilå og udvilingsmulighd. #1 på listn Gntoft og #98 Lolland. Gnnmsnitligt ha n bog i Lolland Kommun n fomu på on. Dn gnnmsnitlig fomu fo n bog i Gntoft Kommun on. I Rosild tallt on. Top-10 på listn : 1. Gntoft 2. Allød 3. Lyngby-Taabæ 4. Sandbog 5.Egdal 6. Rudsdal 7. Dagø 8. Åhus 9. Rosild 10. Favsov Lj ommun ligg på n 24. plads og Høj Taastup på n 58. plads. KØB 6 FLASKER TIL 1/2 PRIS Baba d Asti % Pimont P. flas 89,- Nu v/6 flas 45.- HOLTE VINLAGER Ringstdgad 37, 4000 Rosild Tl: FOR ERHVERV Hæv/sæn sivbod Spa Bod i smat dsign til uhøt lav pis Nomalpis 3195, Rosild www. holtvinlag.d Nybolig Ehvv olin.d TOYOTA Din statgis samabjdspatn i Rgion Sjælland Michal Mønst An Stubb Automobil A/S Hvo tilfdsn møds! TRYGHED Daglig ld Loal spaing og ådgivning nå dt gæld salg, udljning og vuding af: Invstings- og boligudljningsjndomm Fotningsjndomm Bygggund til opføls af bolig- og hvvsjndomm Industijndomm Blandd bolig- og hvvsjndomm Pojt- og udvilingsjndomm Nybolig Ehvv Jøgn Klod Købnhavnsvj 65, Rosild Tlf Mail: md Nydit God gaanti op til 24 md. 30 dags ombytningst 8 dags tut VI TILBYDER: DAF bugtbilsattst 80 ny bugt bil på lag God finansiing Ballup Måløv Rosild Måløv Byvj 7 Btonvj Ballup 4000 Rosild Et gulv t gulv. Et gadin t gadin. Så hvad m natuligt fo os nd at tæ dn fagsptis, vi ha fa dt pivat mad ov i hvvsmadt, så buti, visomhd og næingsdivnd an få glæd af samm indsigt i matial, slidsty, hygijn, allgi, fav ot sagt hl dn vift af vidn, vi bygg vos ådgivning på. Kom og få n sna om mulighdn og d løsning, vi an tilbyd. Gaant Rosild Daupvang Rosild (lig ud til Ringstdvj)

2 Sid 2 Onsdag 8. sptmb 2010 ERHVERVSAVISEN Don dit sald RMida Rosild søg fotning og visomhd, d ha lyst til at indgå i t samabjd vd, i n fosøgspiod, at don st og ovsudsmatial til ommunns bøninstitution og sol. Dt an væ tanspotmballag i pap, plast ll tæ, papi, taptbøg, gulvtæppø, stof, gan, tøj ll ødlagt va. Matialn vil bliv bugt til undvisning og ativitt, d stimul bønns lyst til at udfos ting og giv dm vidn om miljø og bædygtighd. Kontat pædagogis onsulnt Maiann T. Hansn, tlf , Finansiing af væst Visomhd md n nysabnd idé md væstpotntial få nu n ny mulighd fo at få tilføt isiovillig apital. Fondn CAT Invst Zaland tablt md 67,5 mio.. og vil fmov invst i to til t visomhd fa gionn om åt. Fondn sal invst i væstvisomhd indn fo d hvv, som ndtgn gionn, f.s. ny ngi- og miljøtnologi og innovation i almindlig industivisomhd. Kontat Fospan CAT fo ydlig infomation. Visomhdstæf på fjodn Soln sinnd, da 50 pson mødt op til n mognsjlads md Sagafjod 26. august. Anldningn va mødt i Visomhdsntvæ Rosild, d havd sat ntwoing, bunch og pojt Tilbag til abjdt på dagsodnn. Rosild Kommun ha modtagt 17 mio.. fa Fobygglssfondn til dt to-åig pojt Tilbag Til Abjdt, som sal hjælp sygmldt Udljning af åbn og lud CONTAINERE Kloasvic Slamsugning Højtysspuling Tømning af tan TV-insption Rnovationstanspot Pbn Nilsn Sd. Mllmvj 35 Rosild hutig tilbag til abjdsmadt. Dt ny i tilgangn til d sygmldt, at båd sagsbhandl, psyolog, psyiat, abjdsmdicin, fysiotaput og jobonsulnt m.fl. bings i spil på én gang. På dn måd bliv dt hutig lat, hvodan dn sygmldt bdst an hjælps tilbag i job. En hutig tilbagvndn til abjdsmadt btyd t stot øonomis potntial fo visomhd såvl som fo samfundt som hlhd, da d hv dag åt undt i Danma sygmldt på fuld tid og haf n hl dl syg i mang ug. Fl og fl visomhd ha fous på dt social ngagmnt og mld sig ind i Rosilds loal visomhdsntvæ, som atult ha 268 mdlmm. Båd mdlmsab og aangmnt gatis. M infomation an hnts på ll i Jobcnt Rosild hos Gitt Bgmann på SIKRINGSANLÆG FIBER & KABEL TEKNIK INDUSTRIANLÆG TOTAL TEKNISK SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE INDUSTRIELLE SAMT BYGNINGSTEKNISKE ANLÆG IBI - INSTALLATIONER IND & UDLAND PROJEKTERING INSTALLATION DATA-TELE BRANDALARM..... PAPER PRINT Plaat i fotovalitt F.s. 1 st. A2 (420x594mm) 165,-K. 1 st. A1 (594x841mm) 190,-K. 1 st. 50x70 cm. 175,-K. Pintt på 190 gam Gloss 1000st Løsblad Pintt på 160 gam papi Sil l. Gloss A4 1200,-K. PapPint ApS Baldsbun 29D 2640 Hdhusn Tlf Fax www. pappint.d Stændtovt 1, 4000 Rosild Tlfon: Fax: Hjmmsid: Udvilingshust Sjælland REDAKTION ANNONCE AFD. R.A. REKLAME Louis Lauitsn Ansv. datø Las Pdsn Salgsld Patic Holb Buauchf Jan Patoft (DJ) Antt Holm Salgsonsulnt John Kistnsn Souschf Jpp Olsn (DJ) Tonny Lasn Salgsonsulnt Dot Knudsn Rlamonsulnt Antt Gundlach (DJ) P Ellvang Salgsonsulnt Doth O. Boma Salgsld Eling J. Pdsn Pssfotogaf Ås Rasmussn Salgsonsulnt Lis Dalsgaad Gafi Hni Wansch (DJ) Ulla Jnsn Rubionsulnt Hann Engl Konsulnt K.W. Rasmussn Podutionschf P Rudjøbing Rlamfoto Dadlin fo annonc til Ehvvsavisn: Mandag i ulig ug. Ty: Dagbladt. Tyoplag: spl. Distibution: Post Danma Udgivlssomåd: Rosild, Tun, Jylling, Sibby, Ki Såby, Ki Hylling, Ringstd, Viby, Sj., Boup, Jystup Midtsj., Lj, Hvalsø, Gadstup, Havdup, Lill Snsvd, Bjævsov, Hdhusn, Gv, Solød og Kalslund Udbliv avisn: Kontat Rosild Mdicnt på tlf Avisn an i påtag sig ansvat fo manusipt og matial, d uopfodt indlvs. Alt stof, d indlvs til avisn, modtags und dn foudsætning, at avisn ha ophavst til stofft, md mind andt aftalt. Avisn påtag sig intt ansva som følg af tyfjl i tst og annonc. Ehvvsmæssig affotogafing af avisns tst og billd i tilladt. TILMELD DIG NYHEDSBREVET på og få d loal nyhd dit i din mailbox! PREPRESS Hni Bøns Adm. ditø Toni Min Ppss chf Kistn Kjldstøm Boghold Tommy Johnsn Gafi Doth Lasn Bogholdiassistnt Bnt Johansn Gafi Annmai Jnsn Rcptionist Jan Møll Gafi Tin Hansn Staiatschf Maiann Ulf Gafi Tina Voglius Stæ Jøgn Chistiansn Gafi Mdlm af D Loal Ugavis Mdlm af Dans Oplagsontol Udgivs af: Rosild Mdicnt K/S Allhlgnsgad 3, 4000 Rosild Tlfon Tlfax Åbnt: mandag til tosdag l Fdag l

3 ERHVERVSAVISEN Onsdag 8. sptmb 2010 Sid 3 Bsøgsdag hos BNI BNI-guppn Rosild 2 invit slvstændig og fotningsfol til bsøgsdag 9. sptmb l på Rstauant Håndvæn. Fomålt md BNI at sab ny fotningsfobindls og mød ny und på n spændnd og omostningsfftiv måd. Dn snat to å gaml BNI Rosild 2-gupp søg mdlmm indn fo banchn mu, aitt, lduddannls, ntpnø, massø, mal, fimagav, ontoatil og ontobplantning. D btals 110 on til onfncstdt fo mognmåltidt. Tilmlding an s til Las Sjoldby, Eftåts ivæsættusus Få sty på jua, fotningsplann, fosiing, gnsab, ntvæ og mgt m, nå spt ov ss tisdag-aftn i ftåt giv ds bdst åd til ny ivæsætt. Dt fogå i å i Ringstd og føst gang 21. sptmb l Én gang ost 200., hl foløbt 600. Tilmlding sal s til Spaassn Sjælland lægg fl mønt i pngtann - Vi ha fåt n foaning i Ton-omådt, sig han. - D ign vd at omm gang i byggsagn. Vi ha fåt foholdsvis mang ny hnvndls på bygglån, dt ha lls liggt still. - Så dt s ud til, at d ign s n udviling i Tonomådt, sig Thomas Nilsn. Dt blv til t godt halvå fo Spaassn Sjælland, d fi t ovsud på små 34 million on fø sat Af Jan Patoft D så småt vd at omm gang i d øonomis hjul ign. Dt mæ man i Spaassn Sjælland, hvo dt føst halvå bød på t ovsud på 33,9 million on fø sat, og gnapitaln stgt md 96 million on, så dn nu opp på lidt ov to milliad on. - Vi ha fodoblt ovsuddt og til tods fo finansisn ha vi øgt vos gnapital, sig oganisationschf Rné Fisch Stibg fa Spaassn Sjælland. - Vi ha også n solvnspocnt på 20,8, hvo lovavt ott pocnt, så vi ha nogt at stå i mod md. D png på istbundn. Spaassn Sjælland dæ som navnt sig Sjælland, og dt n taditionl spaass md indsyd. D to filial i Rosild. En på Algad og n i Ton. I d loal afdling an man også mæ, at dt gå fmad i øjblit. - Vi ha mæt n stigning i indlånn på 50 pocnt, og samtidig ha vi fåt ny und, sig filialchf Allan Maussn fa Algad. - Dt s vi som n tillidslæing til spaassn. - Vi gø også mgt fo at ma os i loalomådt. Vi ha blandt andt indgåt n dl ny sponsoat md loal idætslubb, som Rosild Vollyball Klub og Rosild Kgllub, og jg gn bstmt md, at d omm fl til. I løbt af d sidst to å ha vi tgnt 20 ny sponsoat. Spaassns afdling i Ton lds af Thomas Nilsn. Han ha væt md sidn filialn åbnd fo to å sidn. Ativing sal spa million Bsæftiglss- og intgationsudvalgt sal spa fl million on. D png vil d saff vd at få fl ldig i abjd Af Hni Wansch Rosild Kommun sal spa 82 million on i næst ås budgt. Fo at find pngn ommunns udvalg blvt bdt om at gib til lommn. Bsæftiglss- og Intgationsudvalgt (BIU) sal spa mllm ss n halv og ott million, og d sats på at hnt pngn ind vd at saff abjd til fl ldig. - Fo os ha dt væt vigtigt, at vi fandt bspalsn vd at ndsætt udgiftsnivaut. Hvis vi an få fl i abjd, så an vi spa på ting som ontanthjælp og løntilsud, sig fomand fo BIU, Evan Lynnup (V). Evan Lynnup fola, at plann fo at få fl i abjd bast på, at man vil lav fl ativingstilbud. Tuncay Yilmaz (SF) godt tilfds md budgtfohandlingn og fotæll, at SF støtt op om sultatt. Hans nst fobhold, at han gn s, at man så vidt muligt gå udn om pivat atø, nå man øg antallt af ativingstilbud. - Jg s allhlst, at man hold ativingn ind fo ommunalt gi, fo dt h, dt billigst, sig Tuncay Yilmaz. Spaassn Sjælland ha haft t godt 1. halvå i Dt få smiln fm hos Thomas Nilsn fa Ton, Allan Maussn fa Algad og Anntt Hallund og Rné Fisch Stibg fa hovdsædt i Holbæ. (Foto: Eling J.) BETYDER DEN NYE SELSKABSLOV NOGET FOR DIG? Advoat Svn Johansn Mødt fo Højstt Advoat Klaus Gavsn Mødt fo Højstt Bag nhv viso d t lvnd mnns... Dfo vos ådgivning andt nd tø tal og standadfas! Mogns Olsn gistt viso og patn i Dans Rvision... I fitidn han n ativ tnnisspill. Ring til Mogns på tlf ll snd n mail til Dans Rvision - Rosild Ny Østgad 11, 4. sal 4000 Rosild Tlf.: Advoat Poul Wstgaad Mødt fo Højstt Ha du sty på: Advoat Main Ø. Bum Ejaftal Kapitalandl Ny gl om gnfinansiing og mgt andt nyt? Advoat Thobjøn Thomsn Mødt fo Landst Hvis i, så bstil vos bochu ll ndnu bd - aftal tid fo t juatj, hvo vi sammn an gnnmgå d ny gl og and juidis fohold. ADVODAN Rosild Algad 43, 1 I 4000 Rosild Tlf I Fax:

4 Sid 4 Onsdag 8. sptmb 2010 ERHVERVSAVISEN Indtning d inspi TEMA :: Kontoindtning Indtningsaitt Maia Stolund vil sætt fous på mdabjd som und og dann bd sammnhold i visomhdn Af Hni Wansch Podut sælg sjældnt sig slv. Dfo bug d flst visomhd sto summ på madsføing. Mn d fæst af d fima ovvj, at d også god at hnt, hvis man vnd dn madsføing indad. Maia Stolund indtningsaitt. Sammn md n gonom og n fotogaf stat hun h til ftåt t Fata Intn madsføing I løbt af ftåt vil Maia Stolund i samabjd md n gotaput og n fotogaf stat fimat Kontoit. D mgt inspit af amians ontoindtning, d ft ds mning abjd mgt m i hlhd, nd man gø i Danma. Fomålt md ds dsign at gø fimavædi til at tag og føl på udn at gå på ompomis md udsnd ll bugbahd. nyt fima, d fous på at vnd visomhds madsføing, så dn også amm d ansatt. - Nå fiman nu n gang bug så mang png på at fola til offntlighdn, hvad ds podut an, syns jg, dt vigtigt, at d også få folat ds ansatt, hvad fimat lav. Mdabjdn sal fostå fimats oncpt, fola Maia Stolund. Hnds toi, at hvis t fima madsfø sin podut ll ydls til ds ansatt på samm vis, som d madsfø til offntlighdn, vil d opstå n stø sammnhæng mllm fimat og dts mdabjd. - Vi tal fatis om at sty dn god gaml tamfølls. Hvis d ansatt vilig fostå, hvad dt, ds abjdsplads lav, bliv dt ltt fo dm at fohold sig til ds abjd, sig Maia Stolund. El-mast på ontot Midln ifølg Maia Stolund mgt fosllig, nå man sal sab t bånd mllm t fima og dts mdabjd. Mn hun bsiv, hvodan hun på n abjdsplads, d handl md l, satt n l-mast op midt i ontot, fo at mind d ansatt om, hvad dt va, d abjdd md. Dt va un n lill dl af t stot pojt, mn dt bsiv mgt godt, hvo adialt Maia Stolund villig til at gå til væs. Mdabjd i fous Hnds idé til indtning dog i ba nogt, hun hiv ud af luftn. - Min filosofi, at psonalt dt allvigtigst, nå dt omm til indtning. Jg lav altid abjdsgupp, hvo jg fohø mig md mdabjdn om, hvad d gn vil hav. Dt altafgønd, fo d sal tæn, at dt t pissfdt std at abjd, fola Maia Stolund. Hun abjd ud fa t oncpt, hun ald "I want to wo th"-oncptt. På godt dans an dt ovsætts til "D vil jg gn abjd"- oncptt, og dt gå i al sin nlthd ud på, at man sal gø dt så attativt fo mdabjdn at abjd fo visomhdn som muligt. På dn måd, mn Maia Stolund, at man båd an hold på god mdabjd og tiltæ d bdst, nå man søg ny æft. Danma dlig Bag hnds dsigns ligg også t opgø md taditionl ontodsign. - Dt ud md d små unstfoning i visomhdn. Dt, d hæng på væggn, sal pass til fimats imag. Fo smpl an man abjd md at intg favn i t fimas logo i indtningn, sig Maia Stolund. Hun mn, at man i Danma gnlt ha haft n tndns til ba fald tilbag på dt vlndt. Entn ha man ladt aittn af bygningn indtt fimat, hvilt ft Maia Stolunds mning giv n indtning, d tilgods lyst, mn i mdabjdn. Ell også ha man gåt ft dt fodfomd, som no va funtionlt, mn i sæligt pænt. Dt ntop i dt spændingsflt mllm æstti og gonomi, at Maia Stolund vil lav indtning. Hun mn, at fodi hun abjd fast sammn md n gonom, an d lav indtning, d båd smu, patis og i tåd md fimats vædi. - I sidst nd handl dt hll i un om mdabjdn. Nå n und topp op i t fima og føl, at d n sammnhæng mllm fimats læd vædi, dn måd d ansatt opfø sig på og fimats indtning, så jg si på, at dt flt godt tilbag på fimat som n hlhd, sig Maia Stolund. Fimat gnfotun.com lv hl plantvægg, d monts som sto billd. I samabjd md Maia Stolund ha d indttt ds onto, så ds mdabjd hl tidn bliv mindt om, hvad dt fimat stå fo. (Foto: Gnfotun.com) Konto til tidn Wigandt+Schultz abjd md valitt og udviling indnfo modn ontoindtning. Vi still vos vidn og omptnc til ådighd og pæsnt indtning i modn dsign. Lad vo onsulnt og indtningsaitt omm md dn hlt igtig løsning. KONTORINDRETNING MED KROP OG SJÆL Wigandt & Schultz A/S Håndvævængt Røddivj 70 DK DK-4000 Galtn Tl Rosild Tl Håndvævængt Røddivj 70 DK DK-4000 Galtn Tl Rosild Tl Esplanadn DK-1263 Købnhavn K Tl

5 ERHVERVSAVISEN Onsdag 8. sptmb 2010 Sid 5 Blomst Plant Tilbhø Hus Hav Plantigt tilbyd: % 5 1 l u l j u j s, s, u u å ppå t n t a n l a p l p s s ø ddø n n d n d i n i g oog t t ø j l ø i j l i m m o ttiill oonntto månd b tm i hl sp t fit Vi lv fag vd øb ov oms. 1500,- incl. m Gønt i ba godt fo øjnn - dt også godt fo stn af oppn. Undsøgls ha vist, at t gønt indlima an påvi mdabjdn i dn gad så d bliv: fæ lid af tø hals, host, hovdpin og tæthd fl plant fæ sygdag fæ oplv poblm md statis lticitt mdabjdn få dt mntalt bd, og dt giv bd tivsl og samabjdsvn, an giv t lav stssnivau og blodty. Kom ud og s vos sto flott udvalg...

6 Sid 6 Onsdag 8. sptmb 2010 ERHVERVSAVISEN Vægtatoving sab glæd på ontot TEMA :: Kontoindtning To Rosild-unstn ha astt lædn til vindn og lav i stdt ontounst dit på væggn Af Hni Wansch Fata Walltattoo D to unstn Mia Willaum og Chalott Danilsn statd wbsitt Walltattoo.d lig fø nytå Alld fa statn ha tilbagmldingn væt mgt positiv, og d ha lavt vægtatoving til BoConcpt, Malfimat Engquist og hos xml-tst, hvo cia 20 mdabjd hv dag nyd godt af d favig vægdoation. Vil du s smpl på, hvodan Walltattoos vi i t ontomiljø, så gå ind på Rfnc+Ehvv.php. Hvis man ld ft n ny måd at sab glæd på ontot, så an n vægtatoving væ vjn fm. Rosildunstn Mia Willaum og Chalott Danilsn ha sidn åssiftt tilbudt dnn altnativ fom fo ontounst, som d ald Walltattoos, hvo læd ulovlig og nøgn vægg lægg flad til d to vinds pnslstøg og fav. -Idén opstod, fodi vi gn vill nå ud til fl mnns, udn at dt sull ost dm n bondgåd. Dsudn va dt at, at vi unn omm ud blandt mnns og abjd, fo dt an til tid væ t mgt nsomt job at væ unstn, fola Mia Willaum md t smil. Ntop samabjdt md and n af gundtann bag Walltattoos. Mia Willaum og Chalott Danilsn stå fo alt dt patis, og d vd, hvad d an lad sig gø, mn lls søg d altid at sab n dialog md ds und om motivn. - Nå vi sal lav n Walltattoo fo t fima, så tal vi slvfølglig md dn, som bstill væt. Mn vi tal også md d mdabjd, d sal s på dt hv dag. Dt mgt vigtigt fo os, at d md i pocssn, fo d bliv glad fo at væ på abjd, hvis d føl, d ha væt md til at sab ds omgivls, sig Mia Willaum. Hun mn, at all fima vil hav godt af at invst i unst, fodi dt fobd ommuniationn på abjdspladsn. Eft hnds mning giv unst som n Walltattoo mulighd fo, at stmning og følls få bd spillum, hvilt fø til stø åbnhd. - Fol få hlt and ting at sna om, nå d unst oming dm. D tal om, hvad d an lid, og hvad d i an lid, hvilt giv n stø fælls foståls og flytt gæns. Man opgiv ltt d tygg tan om, hvad man plj at gø, hvilt nogt all fima ha bug fo, sig Mia Willaum. Udov fodln vd at unstnn samabjd m md modtagn af ds væ, så ha Walltattoos også n til sto fodl. Vd at tag lædt ud af ligningn, nå d lavs t mali, mn d to unstn og ds galli, at d an sælg væn væsntligt billig. - Fodi man i an tag billdt md sig, nå man flytt, an vi sælg Walltattoos til n m ovommlig pis nd vos nomal mali. Fo smpl an t Walltattoo på t gang t mt ost n tdjdl af, hvad t billd på læd ost. Walltattoos va i tænt, som n isnus, mn dt dt lidt blvt, fo md d billig pis ha fol bd åd til at øb unst, gin Mia Willaum. Mia Willaum (tv) og Chalott Danilsn pyd n væg hos BoConcpt md ds Walltattoos. (Foto: Nils Valntin) Sådan s n af væggn ud på xml-tsts onto i Somaggad ft Mia Willaum og Chalott Danilsn ha dot dm md ds Walltattoos. (Foto: Walltattoos.d) LAJERS CUBE Bæn, Cub Fås også md LED-lys i fosllig fav Matial: Plad: Sot ll hvid bton Mål: længd: 140 cm bdd: 50 cm Højd: 35 cm Vægt: ca 75 g Pis fa: xcl. moms MØBLER TIL: Rcption, gådhav, mødloal, shoppingcnt, tagtass, havnfont og mgt m. MATERIALER: Bton, ustfit stål, ustn stn, linolium, sandblæst glas mm. UDPLUK AF REFERENCER: Post Danma, Købnhavns Univsitt, Shoppincnt May s Vjl, Kbh s Lufthavn, Rud & Vst, La pot Roug, HR Rvision. Lajs ApS / Musicon / Rabaldstæd 10 / 4000 Rosild / tlf /

7 ERHVERVSAVISEN Onsdag 8. sptmb 2010 Sid 7 En lys spaidé Blysning d slv mål, hvo mgt lampn sal sinn i t loal, an sæ voldsomt nd på ontots l-gning Af Hni Wansch Hvo mgt lys gntlig fo mgt lys? Nå soln sinn ignnm ontovindut og Fata Fmtidns lys? Man bug un dn mængd lys, d bug fo md dagslysstyt lys. Man an spa op til 70 pocnt på l-gningn. Dt ost 20 til 30 pocnt sta at install, mn pngn sull væ tjnt ind ign indnfo to til fm å. amm bod og stol, dt så vilig nødvndigt, at man også ha n loftslamp, d bænd hnov ns hovd? Nomalt ontoblysning nogt, d stys fa n ll fl ontat plact statgis std på væggn. Nå man ty på ontatn, så tænds lyst. Fædig. Mn dn slags systm få nu onunc af n ny slags blysning, d slv an mål, hvo mgt lys, d bug fo undt oming i loalt. Vd hjælp af t ltonis øj bdømm blysningn, hvo mgt d individull lamp i t loal sal lys. Dt vil sig, at lampn, d hæng i dt mø hjøn, vil lys fo fuld aft, mns lampn lig foan dt solbsinnd vindu vil væ slut ll væsntligt dæmpt. Altq i Rosild n visomhd, som spcialis sig i godt indlima og god diftsøonomi. D ntop vd at flytt i ny loal, og h sal dt væ slut md lysfåds. Hni Ahns l-installatø i Altq, og han ha væt n af hovdæftn bag ansafflsn af dn intllignt blysning. - I dnn tid, hvo l bliv dy, og øonomin i mang fima psst, dt vigtigt at bug pngn fonuftigt. Vd at bug blysning md dagslysstying an man spa hlt op til 70 pocnt på lgningn, fotæll han. Fo Altq ha dt dog i un væ l-bspalsn, d ha inspit til at install dagslysstyingn. Dt ha også væt t spøgsmål om at få fimats indtning til at afspjl d vædi, som man abjd ft. - Vi lv af at lav ngiigtig installation, så dt vigtigt fo os sab n håndgiblig sammnhæng mllm fimat, og dt vi sælg. Dt hjælp dagslysstyingn til, sig Hni Ahns. Han undstg, at dn ny slags blysning i omm til at btyd, at Altqs TEMA :: Kontoindtning ansatt bliv undastt t futuistis lystyanni styt af t ltonis øj i dt høj. - Hvis man øns at just blysningn manult, an dt stadig lad sig gø. Dsudn vil dt un væ lampn i loftt, d stys automatis. Hvis man mangl lys, så an man ba tænd n bodlamp, sig Hni Ahns. Altq hll i d nst, d abjd md slvjustnd lys. Hni Ahns oplv oft, at fol isæ i fohold til nybyggi mgt intsst i oncptt. Han hll i spo i tvivl md hnsyn til fmtidn fo dagslysstyt lys. - Dt h vjn fm, sig Hni Ahns. Kond ontomiljø En sælig indsats fo at si t godt abjdsmiljø i visomhdn, an af Abjdstilsynt hæds md n ont smily. Sådan n ha A2B i Rosild Af Hni Wansch D flst no la ov, at Fødvastylsn tildl smily til stauant og and std, d håndt madva. Mn dt langt fa all, d vd, at man også an få n smily fo abjdsmiljøt i n visomhd. Allan Goss-Nilsn ovodnt chf fo A2B i Rosild. Han ha væt tovhold på fimats abjdsmiljøindsats. - Vi ha gjot n sto indsats fo at si n vnlig og pofssionl atmosfæ fo vos und og vos ansatt, fola han og fotsætt. - Baggundn fo vos abjd, at vi vd, at abjdsmiljø ha n stm sto btydning. Båd mns man på abjd og i pivatn. Dfo bstæb vi os på at tilbyd vos mdabjd og und d bdst mulig vilå. Ifølg Allan Goss-Nilsn dt n pocs, hvo man sal hav øj fo dtalj. Han mn, at man nødt til at abjd systmatis md abjdsmiljø fo at få dt til at fung. Et fima må silt md dn ond smily, hvis d blvt abjdsmiljø-ctifict af Abjdstilsynt. - Dt æv mang ting at bliv miljøctifict, så man an få dn ond smily. I cnt som A2B gø vi mgt ud af, at d sal væ n vnlig og pofssionl indtning. Dfo ha vi abjdt md ting som sjult ldningsføing og lys, imødommnd fav, sig Allan Goss-Nilsn. Eft hans opfattls tag båd mdabjd og und godt imod tiltagn fo at si t godt abjdsmiljø. I hvt fald sponsn gnnmgånd positiv, nå fimat lav tilfdshdsundsøgls. MONTANA FRITZ HANSEN SAVO CUBE DESIGN DENCON HÅG ONECOLLECTION DANERKA ZETA FURNITURE MAGNUS OLESEN INVESTER i abjdsglæd Cub Quado Hæv/sænbod Fås i mang støls i finé, laminat ll linolum. Pis fa xcl. moms HÅG Cdo 4000 Fa (xcl. moms) S d mang modll i vo udstilling JcNhvv - D slvfølglig altid ting, d an fobds, mn gnlt tivs fol igtigt godt md d fysis fohold, sig Allan Goss-Nilsn. Ifølg Abjdstilsynt giv on-smilyn også nogl sta fodl fo t fima. Fodl som an måls i on og ø. - Fiman an bug on-smilyn til fl ting, mn hovdsagligt smilyn t tgn på, at fimat ll visomhdn abjd siøst md abjdsmiljø. Dt an d så fo smpl bug ovfo und og mdabjd, fotæll ontochf i Abjdstilsynt Chalott Matin. HÅG Capisco 8106 Fa (xcl. moms) HÅG H Fa (xcl. moms) ÅBNINGSTIDER: Man.-tos Fdag Lødag Lang lødag lødag i måndn Jøgn C. Nilsn Møbl A/S Industivj 22 Rosild Altq i fæd md at flytt i ny loal. Nå håndvæn n gang fædig, vil blysningn på ontot væ dagslysstyt, så un dn nødvndig mængd l bliv bugt. (Foto: Eling J.) Ha du gønn fing? - fo dt ha vi! Vi tilbyd mang fosllig fom fo gøn svic. Vi lv umm og plant md og udn fuld plantgaanti. Og vi tilbyd plj af udndøs gønn aal, jndoms-svic, nyanlæg samt snydning og saltning. Vi lægg vægt på psonlig svic, hvo d i langt fa aftal til udføls, og hvo n aftal n aftal. VI GØR JERES HVERDAG LIDT GRØNNERE D fl mulighd fo at lav n aftal md LD Kontobplantning Aps. Vi tilbyd fl fosllig løsning indnfo gatnfagt. Vi ha n indndøs plantafdling, som tilbyd følgnd: Køb af plant og u Lj af plant og u Plantsvic på lj og øb Rådgivning i plant og u Rtablingsmodll af sistnd odning Plantsvic hv ug, 2. ug, 3. ug, 2. månd Plantsvic md og udn plantgaanti Salg af plant og u All slags blomstodning Blomstfadløsning Butt og blomstdoation Aiclan - plantumm md luftns/luftfony Læs m på vos hjmmsid und indndøs bplantning LD Kontobplantning Hvis D øns ovnstånd, sal D ontat: Chalott Dybvi på mobil ll mail

8 Sid 8 Onsdag 8. sptmb 2010 ERHVERVSAVISEN Bvola gå ny vj Ringstd-visomhdn, d poduc udsty til lastbil, vil i høj gad også væ ådgiv Af Uli Lasn I m nd 40 å ha A/S Bvola på Huginsvj i Ringstd lvt af at sælg omponnt til fima, d opbygg lastbil. Op mod va ligg på laghyldn, spændnd lig fa små bslag til ompls aslsystm. - I pincippt d i to ns lastbil. Nå n vognmand øb n bil, få han fatis un n chassisamm, n moto og t føhus. Rstn byggs op af omponnt, d afpasst d opgav, som biln sal bugs til. Som n af d få i banchn an Bvola lv samtlig omponnt, fotæll Tommy Hon. Han blv i 2002 hntt ind af Bvolas j, Gønbch & Sønn A/S, som adm. ditø md dn opgav at få Bvola tilbag på spot ft t pa ås slingnd dift. Dt va tt mand på tt std: I blot havd Tommy Hon faing md fotningsudviling fa høappaatpoducntn William Dmant, hvo han va ditø. Han havd også sty på dt faglig som uddannt mani Noda Pisomit Ehvvsafdlingn Algad 4, 4000 Rosild og pladsmd. Godt på vj ud af isn - Dt føst halv å bugt jg på at lægg n plan, Bvola i Bvægls, d i vilighdn va n tunaound. Dt va n sto omvæltning, hvo vi udsiftd 72 pct. af stabn. Komptncn va i til std og afgønd funtion som f.s. mating mangld. Fm til 2007 øgd vi fftivittn md 62 pct. og vndt undsud til t pænt ovsud, sig Tommy Hon. I 2008 va Bvola i Bvægls opfyldt, og n ny fotningsplan, Pupl+, blv sat i væ. Dt øonomis mål va at øg omsætningn fa 120 mio.. til 500 mio.. i Visionn va og fotsat at plac Bvola blandt d mst innovativ visomhd i Danma. Dn øonomis is amt igtig hådt i tanspotbanchn og btød, at Bvola mått bms aftigt op i Omsætningn faldt 43 pct., og halvdln af d 100 mdabjd blv sagt op. Mn Tommy Hon si på, at Pupl+ hold. Hvm sal hav Ehvvspisn 2010? I å uddls Ehvvspisn fo 28. gang. Du an indstill din abjdsplads, n andn visomhd, nltpson ll institution, som ha gjot nogt sæligt fo hvvsudvilingn i Rosild-gnn. Pismodtag sal hav adss indn fo omådt i Rosild, Tun, Jylling, Ki Såby, Ki Hylling, Viby Sj., Hvalsø, Lj ll Gadstup. Snd os din indstilling md n ot bgundls fo din andidat snst 16. sptmb. Ehvvspismodtagn offntliggøs i slutningn af sptmb. - I 2010 ha vi haft n stæ væst. Vi an dåligt følg md og bgyndt at ansætt ign, mn nå vi hlt tilbag på spot ign, vil dt væ md 30 pct. fæ mdabjd. Vi ha nmlig udnyttt isn i dn fostand, at vi ha øbt udsty til pladbabjdning fo to mio.., hvo madspisn lls 10 mio.. Dn invsting tjn vi hutigt hjm, fodi vi nu slv an udfø abjd, som vi fø havd undlvandø til. Vi fous mgt på vædiædn, og jg s t stot potntial i, at undn an få ds spcialløsning lavt ét std, sig Tommy Hon. Nyt oncpt til ny und Fotningn Bvola bygg på t oncpt: MaximalPatn md fous på und i Nodn, GlobalPatn til dt uopæis mad og VædiPatn, som t nyt hlt nyt oncpt. - Vi gø mgt ud af dialogn md vos und og ha i mang tilfæld også hjulpt dm md hlt and typ opgav, f.s. udviling af oncpt, fotningsplan og banding. Fa vos gn tunaound ha vi nogl god vætøj, som vi gn vil dl md undn. I oncptt VædiPatn tilbyd vi at løs ad hoc opgav fo industin, Gø dt muligt byggbanchn, dt offntlig osv. Dt an væ n onstutionsopgav ll t indøb. Dt mgt nysabnd, og vi sal no bug mgt tid på at fola oncptt. Mn jg to på dt, fodi vi fan md at løs éngangs opgav, sig Tommy Hon. - Fotningsplann Pupl+ sal visualis fo mdabjdn, hvad vi vil md visomhdn. Dfo ha vi blandt andt hængt bann op undt om i loaln, sig adm. ditø Tommy Hon. (Foto: Eling J.) Adm. ditø Tommy Hon lægg vægt på miljøt i hl vædiædn. Dt aluminium, som babjds på Bvola i Ringstd, fmstills på Island, hvo d igligt md ngissouc fa natuns sid. (Foto: Eling J.) Miljøpofil tiltæ und A/S Bvola ha gnnm dt sjællands ntvæ Zo Cabon Ntwo fåt vædifuld doumntation af sin miljøindsats Af Uli Lasn Et godt miljø n foudsætning fo jodns ovlvls. Dn tangang påvi dt mst af dt, som A/S Bvola fotag sig. Ringstd-visomhdn ha dfo også fundt dt hlt natuligt at gå md i Zo Cabon Ntwo, t ntvæ af sjællands visomhd, som md støtt fa Væstfoum Sjælland få målt ds limavining, ådgivs om dution og udvsl faing. - Nå vi udvil løsning, tæn vi også miljøt ind, sig adm. ditø Tommy Hon, Bvola. Vos und indn fo tanspotston, som jo n banch i fous, nå EU sal nå sin mål fo miljøt. Jg to, at d sto EUtiltag i vnt indn fo fm-ss å, og dt vil udn tvivl omm til at bø vos und. Asl gavn miljøt Som smpl på t oncpt fa Bvola, d gø n positiv fosl fo miljøt, nævn Tommy Hon n platfom til justing af asl: - Pæcist justd asl giv 30 pct. mind slid på dæn, t syv pct. lav bændstoffobug og mind slid på vjn. Tæn n fft dt vill hav på CO2-udldningn, hvis vos CAAC-platfom blv bugt på all lastbil i EU. - Vos fous på miljøt n afgønd gund til, at vi lig ha lut n sto aftal md Volvo i Nog, fotsætt Tommy Hon. Vos podut sal væ md til at ba Volvos miljølinj op. Jg to, at miljøt bliv t mgt vigtigt paamt i lationn md undn. Næst sidt fo os bliv at gå ud til vos lvandø og bd dm doumnt ds miljøfohold. Vædifuldt ntvæ Tommy Hon fovnt, at miljøgnsab vil væ hlt natulig om fm å. Eft at væ ommt md i Zo Cabon Ntwo ha Bvola fåt sit gt miljøgnsab fo 2009 og n limastatgi. - Talln i miljøgnsabt omm i bag på mig. Vi ha t godt sty på, hvad vi bug. Mn dt godt at hav gnsabt som doumntation ov fo vos und. Og vos dltagls i Zo Cabon Ntwo btyd også, at vi intnt sta opmæsomm på i at bug unødig ngi. Vi ha i t spcilt stot fobug, mn vil alligvl sift til bspand lysamatu og stying til ompsso. Vi slu lyst, nå vi folad t onto, og slu fo pc n, nå vi i sal bug dn. Vi tæn også ngi, nå vi øb ind. - Dt va oplagt fo os at gå ind i Zo Caon Ntwo, og dt n mgt positiv oplvls at væ md. Dialog og lation vigtig fo os, og bgg dl d ig mulighd fo i dtt ntvæ, fastslå Tommy Hon. Fata Zo Cabon Ntwo fo visomhd, d øns at abjd ativt og ambitiøst md at duc ds limapåvining. Visomhdn i Zo Cabon Ntwo fopligt sig til at: Udabjd limagnsab n gang åligt fo at få ovsigt ov udldt tons CO2. Udabjd limastatgi om mål og handling md udgangspunt i limagnsab md hnbli på at ag limabvidst. Rduc CO2-udslippt gnnm fotningsmæssig fosvalighd og øonomis fonuft. Øg ndsabt til limapoblmati og limaindsats hos mdabjd, und og samabjdspatn. Zo Cabon Ntwo støttt af Væstfoum Sjælland og Rgionsådt fo Rgion Sjælland. Ydlig infomation: Pojtonsulnt Huyn Pham, Udvilingshust Sjælland, tlf

9 ERHVERVSAVISEN Onsdag 8. sptmb 2010 Sid 9 hom Ehvvscnt, madsldnd i Rgion Sjælland HYRDEHØJ BYGADE 6A, ROSKILDE BUTIK-LEJE Butisljmål på 200 m2 i Hydhøj Cntt Rgulæt butisloal bliggnd i cntt mllm Fata og Kvicly Exta - næmst naboljmål solcnt og Noda. I cntt fofinds dsudn postonto samt motionscnt. Stot paingsomåd lig vd cntt. Hydhøj Cntt bliggnd i udantn af Rosild - tæt på moto- og Ringvj. Ljmålt ldigt og an ovtags ft aftal. Ålig lj: Andl af dift p.a: Sagsn.: JERNBANEGADE 12 OG 14, ROSKILDE KONTOR-LEJE m2 onto til udljning Spændnd jndom bliggnd i Rosild cntum lig ovfo Rosild station og bustminal og ca. 5 min. gåafstand til gågadn. En jndom md igtig mang mulighd. Hnvnd sig pimæt til onto-, administation-, lini-, undvisning- og ususfomål samt fx. aittvisomhd. Ejndommn Jnbangad 12 fodlt på 3 bygning, d indbyds fobundt via glaspati på hnholdsvis ca. 628 m2, 916 m2 og 340 m2. Ejndommn Jnbangad 14 som også fobundt via glaspati til n. 12 n bygning på ca. 172 m2. Mødloal indttt i ældn og md plads til ca. 100 pson. Ejndommn fmtæd i pæn stand, og i baghust smplvis t igtig godt lysindfald. D n god signalvædi fo lj ud mod vjn, p.g.a. dns sto facad, hvo man ha ig mulighd fo at hav sit navn/logo på. D ca. 16 p-plads til ådighd fo lj. Ålig lj fo hl jndommn ,00 + diftsom. Ehvvsaal: m2 Ålig lj p. m2:. 875,00 Ålig dift p. m2:. 134,00 ERHVERVSPARKEN 7, GADSTRUP PRODUKTION/LAGER/KONTOR-LEJE Sagsn.: HIMMELEV SOGNEVEJ 105, ROSKILDE BUTIK-LEJE m2 podution / lag / onto i Gadstup Højloftt modn laghal på m2 udljs. Ljmålt btjns via 3 læssamp. Halln fmstå lys og søjlfi. Mulighd fo lj af ydli aal, hund ontoafsnit op til ca. 500 m2. Ejndommn bliggnd i ny hvvsloal, 510 minutts øsl til motovjsnt Købnhavn/ Rosild/Køg/Holbæ. Ehvvsomådt udlagt til industi og stø væstdsvisomhd tillig md ngoshandl, ontolag- og fotningsvisomhd. Buti/ontoljmål i Himmlv Cntt Etagaal: m2 Ålig lj: Etagaal: 114 m2 Ålig lj: ALGADE 5, ST.TV., ROSKILDE Sagsn.: BUTIK-AFSTÅELSE-LEJE Ydst pæsntablt ljmål. Ljmålt fmtæd lyst og pænt md bl.a. lys tægulv. Indtningn bstå af indgang md automatis glasdø (dobblt), gulæt onto/butisloal opdlt md mind onto md god glasdtalj i hjønt, bagloal md plads til opimasin m.v. og adgang til toilt og spisøn. VESTERKØB 8, HEDEHUSENE Sagsn.: INVESTERING-SALG Butisljmål cntalt i Rosild bymidt Mgt vlbliggnd ljmål i bdst dl af gågadn i Rosild. Ljmålt fmstå md lativt stot vinduspati samt gulæt butisloal på 31 m2. Endvid fuldt anvndlig æld liglds på 31 m2 md dit adgang fa butisloalt. Ljmålt anvnds p.t. til smybuti. Tidspunt fo ovtagls an s ft aftal. Afstålsssum Ljmålt momsfit. Etagaal: 62 m2 Afstålsssum: Ålig lj: ERHVERVSCENTER D. Magths Vj 25 C Rosild - Tlf Sagsn.: Taastup - Gv - Rosild - Køg Ringstd - Slagls - Holbæ Kalundbog - Kosø Invstingsjndom cntalt i Hdhusn Ejljlighdsfoningn opdlt i 2 bygning, hvoaf jljlighd udgø dn n bygning og sælgs samlt. Dn n jljlighd udljt til blomstfotning og dn andn jljlighd ldig. Ejndommn som opføt i mustn byggt i 1935 md ombygning i Tagt siftnit. Etagaal: 243 m2 Kontantpis: Sagsn.: ERHVERV Handl fø and

10 Sid 10 Onsdag 8. sptmb 2010 ERHVERVSAVISEN :: ERHVERVS guidn GODE FORBINDELSER - LIGE TIL AT KLIPPE UD El-svic Fugt & Gønt Kaffautomat El-installation til visomhd og pivat Blysning Bandsiing Tl-data Engioptiming - n dl af Robot Guppn Ldbog Allé Rosild tlf Vagtodning udn fo åbningstid tlf Kontobplantning Rgnsab Rngøing Palmpilotn Kvalitt Svic Tillid Vdligholdls af gønn plant Vi omm hv 14. dag og vand, gød og timm js gønn plant - så d altid s vltimmd ud. Pis fo gulvplant K. p. md x. moms Pis fo vindusplant/ol K. p. md x. moms Plant d vt. gå ud ll s dlig ud, sifts på vos gning. Lving af ny plant og blomst. Udndøs vdligholdls Gæsslåning Bsæing Ny plantning Hælipning Uudt bæmpls Ring til os fo t ufopligtnd tilbud på / ll ig ind på Fugt Oasn tilbyd fis og sund fugt til din visomhd Fugt Oasn Rosildvj Holbæ Tlf LR RgnsabsSvic Fo dn mind og mllmsto visomhd Md t gnsab som båd up2dat og afstmt, givs d ovsud og fihd. Opgavn udføs i visomhdn ll h på ontot Løn administation Dbitostying Kditostying Moms Finans Åsappot Klagøing til viso Ring fo mødaftal på ll mail: Silt Tanspot Tyi Autolam Sigafi Bann Byggpladssilt Facadsilt Wæbsvj 22 Rosild Tlf Svogslv Tanspotn Ov Sønsn Fugtass Gavuv Fugtuv Dlic minalvand Vi lv gn n pøvuv md 50 st. blandt fugt KURÉR OG TRANSPORT HAVEARBEJDE SNERYDNING Svogslv Tanspotn tilbyd følgnd svic: Minitanspot og uéøsl Havabjd, gæsslåning og snydning KURÉR OG EXPRESSKØRSEL HELE DØGNET EFTER BEHOV KONTAKT OS PÅ: GRATIS pøvopstilling dgå stss og jag ing til Bylau idag! lf.: KØB SALG LEASING Kaff, vam di og tilbhø Kaffautomat Kaff, hl bønn Instant aff Mny T Toiltpapi Snso affpud Kaff, mald bønn Cafitss aff Choolad Kønull Kontat MENY Kaff Tlf Bylau Rngøing Undgå stss og jag - ing til Bylau idag... B Tlf PAPER PRINT Plaat i fotovalitt F.s. 1 st. A2 (420x594mm) 165,-K. 1 st. A1 (594x841mm) 190,-K. 1 st. 50x70 cm. 175,-K. Pintt på 190 gam Gloss 1000st Løsblad Pintt på 160 gam papi Sil l. Gloss Ehvvsngøing Hjmmsvic Tæppnsning Hovdngøing Vinduspoling A4 1200,-K. PapPint ApS Baldsbun 29D 2640 Hdhusn Tlf Fax www. pappint.d Onsdag 6. otob ø d næst tmasid i Tmat omhandl Ehvvsbil Fimabil Lasing og ha dadlin mandag dn 27. sptmb

11 ERHVERVSAVISEN Onsdag 8. sptmb 2010 Sid 11 ERHVERVSKOMMENTAREN Sundhdsdagn i Rosild t smpl til ftfølgls! Af Ghita Astup, adm. ditø, Nycomd Danma 15. gang va dt, at d i å blv afholdt Sundhdsdag på Hsttovt bag Dom Apott. Et imponnd jubilæum fo i mang initiativ som dtt hold vd å ft å. Oft nib dt md fonylsn ll også bliv aangøn tætt og syns, dt fo mgt abjd. Sådan dt hldigvis i md Sundhdsdagn. H abjds d på tvæs af sundhdsomådt md atø som apot, patintfoning, ommun og gion - hvt å md ny spændnd initiativ lagt til t i fovjn intssant pogam. Nycomd, hvo jg abjd, ligg i Rosild, tæt vd RUC og Ton station. Slvom i all vos 550 mdabjd i Rosild bo i byn, så øns vi som fima at hav n tilnytning til byn og dltag, nå d lvant aangmnt. Sundhdsdagn oplagt fo os som mdicinalfima at dltag i. Vos hvdag handl om sundhd, sygdomsfobyggls og sygdom, så dt djligt, at vi også ha fåt lov til at dltag i aangmntt. Sundhdsdagns mang tilbud saml n bd gupp af Rosild-bog, md mås lidt fl æld bog nd yng. Dt no også mgt natuligt, nå mang tilbud gæld dnn bfolningsgupp. Djligt at s at patintfoningn så flot pæsntd. D gø t æmpabjd indnfo mang sygdomsomåd. Guld væd Mås sull man hav n tnagafdling, som unn sab fous på lvant ting fo dnn aldsgupp, nå nu blandt andt bamshospitalt og Nycomds tgnonunc fo d mind bøn søg fo at involv bønn. Djligt at d stadig plads til ny idé og ativitt! KLUMMEN ER UDTRYK FOR SKRIBENTENS EGEN HOLDNING Hvad få man lt ud af n sundhdsdag unn nogl mås spøg? E dt andt nd n madsplads, og fø dt til m sundhd? Jg i i tvivl om, at Sundhdsdagn ha n mission, og dn sab båd opmæsomhd på sundhd og sund livsstil. Og så få man fat i fol, som mås lls i vill tæn på at få målt sit blodty, mn som gø dt h, fodi dt tilbyds. D mang ativitt på Sundhdsdagn og hv isæ bidag d til øgt oplysning ll dit handling, og dt guld væd. Sundhdsdagn n succs, som and ommun ll atø md fodl unn opi undt oming i landt! :: Dn loal SERVICE GUIDE FAG- OG TELEFONLISTE PÅ LEVERANDØRER FRA ERHVERV TIL ERHVERV ALARMSYSTEMER Scuidan Alamsystm Tingvj 33, Rosild Tyvialam, bandalam og vagt Alam og Lås Esptn A/S Pæstmasvj 12, Rosild Alt i Tyvialam, adgangsontol, vidoovvågning og vagt Nuco Siing A/S Købnhavnsvj 261, Rosild Tyvialam, vidoovvågning og adgangsontol ADVOKATER Foum Advoat Havnvj 3, Rosild Rt & Råd Patn Advoat Rosild Algad 15V, Bygggådn, Rosild BUS Imagbus.d - Buspaty.d Ldbog Allé 22, Rosild Tuist-, Sol-, Studnt-, Poltabndøsl mm. DATA/EDB BORESKO A/S Købnhavnsvj 106, Rosild ZAP-in Kontosupmad A/S Ro s Hav 13, Rosild DETAILEMBALLAGE ZAP-in Kontosupmad A/S Ro s Hav 13, Rosild EL-INSTALLATØRER Nuco Installation A/S Købnhavnsvj 261, Rosild Alt i l-installation, siing, tl- & IP ommuniation ELEKTRO MOTORER Elto Ca ApS Håndvævj 16, Rosild Rpaation og nysalg ERHVERVSBEKLÆDNING Spot & Ehvvshust ApS Holbævj 201, Rosild Tstilty, bodi, spot- lam- abjdstøj FLYTTEFORRETNINGER Rosild Budcnt A/S Himmlv Bygad 80, Rosild Tobn Høj Rasmussn Handy Flyt ApS, opbvaing, laghotl Himmlv Bygad 76, Rosild Maiann og Finn Lausn FOTO Fotogaf Motn Ba Soltoftvj 2, Jylling Ivsn Fotogafi Thiy Wilmann Fotogafi - bil R.A. Rlamfoto Allhlgnsgad 3, Rosild Alt i lamfoto. Atli og location. Spøg ft P JJ Kommuniation ApS Købnhavnsvj 265, Rosild Mobil: GLARMESTER Cai Chistnsn A/S v/jan Olsn Ringstdvj 73, Rosild GRAFFITIRENS GUNDSØ malfotning af 1987 A/S Afns af gaffiti GRAFISK DESIGN JJ Kommuniation ApS Købnhavnsvj 265, Rosild Mobil: INKASSO HH Kditsvic Jnbangad 23B, 1. sal, Ros INSTORE-TV JJ Kommuniation ApS Købnhavnsvj 265, Rosild Mobil: KASSETERMINALER K.A. Engos Sullbjg 5, Gvning, Ros Salg, svic, tilbhø - asstminal og vægt KLOAKRENSNING R.T.R Kloasvic ApS Sd. Mllmvj 35, Rosild KOMMUNIKATION JJ Kommuniation ApS Købnhavnsvj 265, Rosild Mobil: KONTORINDRETNING BORESKO A/S Købnhavnsvj 106, Rosild JcN hvv Industivj 22, Rosild Montana - Dncon - Fitz Hansn- Cub - HÅG KONTORARTIKLER ZAP-in Kontosupmad A/S Ro s Hav 13, Rosild BORESKO A/S Købnhavnsvj 106, Rosild KOPIERING BORESKO A/S Købnhavnsvj 106, Rosild LAGERHOTEL BTT aps Laghotl Vint Møll 12, 4060 K. Såby Gulvplads og pallol Visma Svics Danma A/S Købnhavnsvj 265, Rosild LÅSE Alam og Lås Esptn A/S Pæstmasvj 12, Rosild Alt i lås, nøgl, gitt og pngsab MALERMESTRE Malfimat Tommy J. Ptsn Fdisbogvj 36, Rosild GUNDSØ malfotning af 1987 A/S 4000 Rosild MOBILTELEFONER BORESKO A/S Købnhavnsvj 106, Rosild PENGEINSTITUT Spaassn Lolland - Rosild afd. Gullandsstæd 5, Rosild PLÆNEKLIPPERSERVICE LN Svic ApS Stæindvj 226, 2640 Hdhusn REKLAME R.A. REKLAME Allhlgnsgad 3, Rosild Fa idé til distibution. RENGØRING Nybo s Ehvvsngøing Gadjæt 2, Kamstup, Ros Ehvvsngøing, Vinduspoling Høj svic - God valitt Bylau Rngøing REVISION Ramsø Rvision ApS Hovdgadn 5, 4621 Gadstup Rgistd Rviso FRR Ann Gth Olsn, Bont Thomsn AA Rvision - gistd viso FRR Vinlvj 3, Rosild Pt Oldvig H.D., Jan Sønsn og Stn Elm Rvisogådn i Rosild Sct. Olsgad 10, Rosild Rgistt viso Jøgn Bangstup SERIGRAFI/SKILTE Kaldal Silt Wæbsvj 22, Rosild KT Silt Pæstmasvj 11, Rosild TELTUDLEJNING BTT aps Tltudljning Vint Møll 12, 4060 K. Såby Tlt, bod, stol m.v. Fa vm. TRANSPORT/KØRSEL BTT aps Tanspot Vint Møll 12, 4060 K. Såby Kuøsl, distibution, gods. 8 vogn fa g TØMRER OG SNEDKER Åvang Tøm og Entpnø Møllvj 1, Åvang, 4320 Lj TRYKSAGER BORESKO A/S Købnhavnsvj 106, Rosild VAGT Dancity Vagt Håndvævj 78, Rosild Alt i vagtopgav WEBDESIGN JJ Kommuniation ApS Købnhavnsvj 265, Rosild Mobil: OPTAGELSESPRIS Annonc på»service-siden«p. optagls = 2 lini P. ftf ølgnd lini Pisn xcl. moms. Min. bstilling 10 gang. D fmsnds samlt fatua på 10 indyning af gangn. Af administativ hnsyn s fatuing samtidig fo all annoncø på dn loal svic-guid. Dt vil dfo vai hvonå i piodn D modtag fatua. Btalingsbtingls: 14 dag ntto. Annoncbstilling ll p. fax

12 Sid 12 Onsdag 8. sptmb 2010 ERHVERVSAVISEN Engagt osildns md 25-ås faing fa gn visomhd Advoat Allan Ohms ha sat pæg på mang bgivnhd i byn Af Jan Patoft Allan Ohms god til at bug mang od på sift og tal, og slv om d stå advoat på visitott, dt i un tø jua, man få fonøjlsn af. Allan Ohms ngagt i Rosild, d dn by, som han født i, bo i og abjd i. D sal i væ mgn dbat om udvilingn i Rosild, fø man an læs Allan Ohms holdning til sagn i d loal mdi. Snst ha han blandt andt væt på bann, da d va dbat oming at blandt and dn fohnvænd banditø Nils Valntin Hansn øns fi pocs i sagn oming Rosild Bans a. Allan Ohms mn, at d sagsøgt i dnn sag bø hav fi pocs, da dt n sag af pincipil aat, og da sagsøgn dn Fata Født i Solgang på Sct. Jøgns Sol. Gymnasitid på Katdalsoln. Juidis andidat i Slvstændig i Af Antt Gundlach Familivisomhdn Calsns Abjdstøj ntop åbnt i Rosild. Visomhdn ha sistt i nap 50 å og ha liggt i Rødov i 40 å og ha nu fåt n afdling h i byn. Dt va d nuvænd j bødn Kim og Jan Calsns dans stat, ha sagsøgn n øonomis sty til at fø sagn, som ingn pivat an match. Dt an også væ sag om planlægning i ommunn og dt gæld alt fa dn fysis planlægning til spot og ultu, man an stød på Allan Ohms mning i mdin. Allan Ohms slv ativ indn fo spotn, han ha i mang å væt på vandt, som o i Rosild Rolub og nu bliv fjodns vand padlt ignnm i n aja. Allan Ohms ha t utal af pofssionll post, d spænd fa at væ mdiato fo bøn i onflit til n bstylsspost i Dans Advoat. På listn d ign tgn på dt loal ngagmnt i fom af mdlmspost i Kultu og Ehvv i Rosild, følgguppn fo Rosild Havn, fomand fo Gasvæsådt og bobsty vd ttn i Rosild. D bliv også tid til at undvis og ådgiv om undvisning. Pivat bo Allan Ohms i Rosild md on og t sto bøn. Dn fitid, d tilådighd, bliv blandt andt bugt til familin, ajaoning, løb, fa, d statd fimat vd at ø undt og sælg abjdstøjt til mdabjdn i fosllig visomhd fa n bil. Dngang som nu va dt anvastøjt, d va mgt populæt. I dag fås anvastøjt i mang fosllig modll og fav, som an dæ mang fitnss og, nå sæsonn til dt, vintbadning. På dt m still plan bliv d mditt og filosoft. Gnnm d snst 25 å ha Allan Ohms dvt slvstændig advoatvisomhd, føst und gt navn, så Rt & Råd og ft n fusion md Ammitzbøll & Tygsn navnt dt nuvænd Foum Advoat. Fimat mad jubilæt sidst fdag på slv jubilæumsdagn, d va 3. sptmb. Allan Ohms ha lig haft 25-ås jubilæum som slvstændig hvvsdivnd. Calsns Abjdstøj i Rosild håndvæs bhov. I butin an man også find abjdstøj i and mæ som Hlly Hansn og også sihdsudsty og andt udsty. Butin ligg Lisagådsvj 24. Calsns Abjdstøj ntop åbnt i Rosild. Fa vnst stå Klaus Miba, Jan Calsn, Nic Dybdal-Nilsn og Shyl Andton. (Foto: Eling J.) Åhusvisomhd sal sty byggit af Kaas atdal Byggit af Kaa/Novns ny affaldsfobændingsanlæg så småt vd at gå i gang. Dn åhusbasd visomhd Bascon ha lig indgåt aftal md Kaa/Novn om ådgivning i fobindls md pojtingsldls og ingniøådgivning af byggit. Kaa/ Novn ha også undsvt ontat md Rambøll, d bliv ansvalig fo ådgivningn om fobændingsanlæggts masinll dl. Bygningn til dt ny fobændingsanlæg tgnt af dn ndlands aitt Eic van Egaat. Anlæggt budgttt til at ost 1,3 milliad on. Dt sal ft plann stå la til bug i Jobcnt Lj invit visomhd til samabjd I diss ug ontat Jobcnt Lj 100 af d pivat visomhd i ommunn fo at sty samabjdt om at få fl ldig Lj-bog i bsæftigls. - Et øgt samabjd an væ til glæd fo båd bogn, visomhdn og ommunn, sig bogmst Mtt Toubog. Und højonjuntun va Lj blandt d ommun, d havd dn lavst ldighd, mn sådan dt i m. Også i Lj Kommun ha man mæt følgn af finansisn. Ldighdn stgt maant, også blandt højtuddannd, og dt still stadig stø av til jobcntts indsats. Dfo sætt ommunn nu fous på at øg samabjdt md d loal, pivat visomhd fo at hjælp d ldig bog vid i ds abjdsliv. - Vi an mås fomidl ontat til lig ntop d mdabjdomptnc, n visomhd an bug til ds opgav, og vi an støtt øonomis op om d visomhd, som påtag sig n omptncudvilnd opgav fo d Lj-bog, d amt af ldighd, sig chf fo Jobcnt Lj, Lon Ly Ma. D alld indgåt aftal om samabjd md n æ af ommunns gn institution, og nu indbyd Jobcnt Lj d pivat visomhd til at væ md i samabjdt. Efaingn vis, at indsatsn vi bdst, nå båd offntlig og pivat visomhd tilbyd bsæftigls til ldig bog. Dmd d d bdst mulighd fo at fasthold omptncn hos dm, d midltidigt ud af abjdsmadt. I føst omgang vil Jobcnt Lj hnvnd sig til d visomhd, som man i i fovjn ha t samabjd md. Intssd visomhd an hnvnd sig til jobcntt fo at aftal bsøg af n cntts visomhdsonsulnt ll hø næm om mulighdn på tlf.: CRÉATIVE TECHNOLOGIE

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk Magnus Truelsen & Buch Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk 2 magnus truelsen & buch DT HADL OM GODT HÅDVÆK Det helt centrale element hos Magnus

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

8 + NÅR SPILLET SLUTTER INFORMATION OM BATTERIER. Handelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut.

8 + NÅR SPILLET SLUTTER INFORMATION OM BATTERIER. Handelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut. NÅR SPILLET SLUTTER andelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut. BRAND Find ud af, hvor meget du er værd, ved at følge disse trin: en anden spiller sulle betale, hvis de landede på det

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin.

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin. 5.-8. juli 2017 S TÆ V N E U D VA L G Rasmus Joensen fomand Sláið Ring aj@effo.fo Maia Kistiansdótti Nodle epæsentant Sláið Ring E-mail: tygvi.samuelsen@sulin.fo Elin Sydebø Klasvía Dansifelag E-mail:

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere