2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet."

Transkript

1 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet er opbygget, så det angiver aktiviteter, der helt eller delvist berører arbejdet med studieparatheden i et skoleår. Det indeholder både handlinger, der relaterer sig direkte til undervisningen, internt opsamlede data og data fra eksterne kiler. Måleredskaber i form af statistikker, som beskriver udviklingen i eksamensgennemsnit, antallet af elever som gennemfører indenfor normeret tid og overgangsfrekvens til videregående studier er indarbejdet som bilag til kvalitetshjulet. Ikke alle processer kan beskrives med endegyldige tidsterminer, da arbejdet er afhængigt af eksterne data (Danmarks Statistik, UNI-C, Undervisningsministeriet m.v.) nogle perioder er derfor fastlagt ud fra forventningerne til frigivelsen af disse data. Det er heller ikke muligt at angive aktiviteterne kronologisk, da flere er sideløbende. Aktiviteterne er derfor i beskrivelsen samlet i relevante grupper af hensyn til overblikket. Bilag markeret med * kan ses på skolens hjemmeside under kvalitet. Aktivitet Bilag Involverede Årgang Februar August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Screening af alle nye elever i grammatik, læsning og matematik. Turbohold for svage elever i grammatik, læsning og matematik. Det tværfaglige studieområde gennemføres med fokus på studiekompetencer (folkeskoleelev til gymnasieelev). Fokus på skrivekompetencer, samarbejde mellem alle fag. Løbende samarbejde mellem gennemførelsesvejledning og Studievalg Nordjylland omkring at sætte mål for videreuddannelse for den enkelte elev ud fra en fastlagt årsplan. Halvårlige individuelle samtaler mellem elev og kontaktlærer omkring studieaktivitet og parathed Undervisningsevaluering gennemføres i alle fag. Evalueringen drøftes med holdet og læreren udfærdiger en handleplan. en samler resultaterne fra undervisningsevalueringerne og iværksætter nødvendige tiltag. en udarbejder materiale og konklusioner på undervisningsevalueringerne til forelæggelse for chefgruppe, lokalt uddannelsesudvalg, SU og bestyrelse. Resultatet af undervisningsevalueringerne offentliggøres på skolens hjemmeside og i førstkommende årsrapport. Læsevejleder, sproglærere, matematiklærere Læsevejleder, sproglærere, matematiklærere 1.g-lærere 1.g 1.g 1.g Alle lærere 1. Vejledere og Studievalg Nord 1. Kontaktlærere 1. Alle lærere

2 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i, fortsat: Aktivitet Bilag Involverede Årgang Februar August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli og teamledere følger sammen med studiekoordinatorer elevernes studieaktivitet gennem året gennemfører samtaler med elever og forældre og iværksætter nødvendige tiltag for at forbedre studieaktiviteten og sikre studieparatheden samt mindske frafald. Der udarbejdes løbende intern statistik over frafald, tilgang, fraflyttere og omgængere, og der meldes tilbage til lærere om iværksatte tiltag. Statistikker over eksamensresultater udarbejdes Eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser analyseres på samlet eksamensresultat og fagniveau i.h.t. vedlagte systematik. en fremsender resultaterne og drøfter dem med faggrupperne og evt. nye tiltag iværksættes. I drøftelserne inddrages foreliggende ministerielle evalueringer af konkrete fag/prøver. Se eksempler i bilag Eksamensresultater/-statistikker drøftes på afdelingsmøde Eksamensresultater/-statistikker offentliggøres på hjemmesiden og i førstkommende årsrapport sammen med uddannelseschefens samlede vurdering af det konkrete år og udviklingen. 7* * , teamledere og studiekoordinator Administrationschefen og faggrupper og lærere en/administrationschef S l e t D E C Statistik over overgangsfrekvenser til videreuddannelse m.v. udarbejdes Overgangsfrekvens til videreuddannelse analyseres ud fra udarbejdet statistik se bilag. Uddannelsesfrekvenserne og udviklingen årsagsforklares sammen med vejledere. Statistikken lægges frem på et afdelingsmøde sammen med konklusion og strategi for evt. ændring i vejledning m.v. Nyeste statistikker for overgangsfrekvenser fremgår af årsrapport sammen med den samlede årsagsforklaring Administrationschef og vejledere og lærere Administrationschef Statistik over gennemførelsesprocenter udarbejdes (eksisterende statistisk systematik suppleres med oplysningen om antallet af elever der har gennemført indenfor normeret tid). Seneste statistik er vedlagt som bilag. en foretager en vurdering af resultaterne og iværksætter nødvendige tiltag. Hovedkonklusion beskrives. Statistik og hovedkonklusion offentliggøres i årsrapporten en Administrationschefen Administrationschefen 123.

3 Bilag 8, fortsat: (KGY) Eks.res., gns. (7-tr.m.omr.) GIF Hf Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Stx Eksamensresultater fordelt på region og gymnasieuddannelser Hovedstaden 7,6 6,2 6,2 6,1 6,1 6 7,2 7,1 7,1 7,1 6,9 6,5 6,4 6,1 6 5,9 7,2 7 6,9 6,9 6,7 7,2 7,3 7, ,2 7,2 7,1 7,1 7 Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Midtjylland 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,6 6,7 6,9 6,8 6,6 6,7 6,5 6,4 6,3 6,2 7,2 7 6,9 7 6,7 7,3 7,1 7 6,8 6,6 7,4 7,2 7,2 7,1 7,1 Brønderslev Gymnasium og HF 4,9 5,1 5,9 5, ,6 7 6,7 6,8 Dronninglund Gymnasium 7 7,5 6,8 6,8 6,6 Total 4,9 5,1 5,9 5, ,9 6,7 6,7 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 5,9 5,4 5,4 5,8 5,5 7 6,8 6,9 6,5 6,5 Frederikshavn Handelsskole 5,9 6 6,3 6,2 6,6 Total 5,9 5,4 5,4 5,8 5,5 5,9 6 6,3 6,2 6,6 7 6,8 6,9 6,5 6,5 EUC Nord 6,7 6,1 6 5,9 6 6,9 7 6,5 6,4 6,5 Hjørring Gymnasium og HF- Kursus 5,7 5,8 5,7 5,4 5,5 6,8 6,9 6,8 6,7 6,6 Total 5,7 5,8 5,7 5,4 5,5 6,7 6,1 6 5,9 6 6,9 7 6,5 6,4 6,5 6,8 6,9 6,8 6,7 6,6 Fjerritslev Gymnasium 5,8 5,6 6,5 6,9 6,7 6,7 6,6 Total 5,8 5,6 6,5 6,9 6,7 6,7 6,6 Mariagerfjord Gymnasium 5,7 5,9 5,6 5 5,2 6,7 7,1 7,3 7,3 6,5 6,7 Total 5,7 5,9 5,6 5 5,2 6,7 7,1 7,3 7,3 6,5 6,7 Morsø Gymnasium 6,9 6,7 7,1 6,9 6,5 Total 6,9 6,7 7,1 6,9 6,5 Støvring Gymnasium 7,2 7,2 7,1 6,9 6,8 Total 7,2 7,2 7,1 6,9 6,8 EUC Nordvest 6,5 6,4 6,3 6,4 6 7,5 6,5 6,7 7,1 6,2 Thisted Gymnasium og HF- Kursus 6,1 6 5,3 5,8 6,1 7,2 7,1 7,4 7,1 6,6 Thy-Mors HF & VUC 5,7 5,7 5,8 7 5,4 6,8 6,3 5,6 6,7 6,6 Total 5,8 5,9 5,4 6,1 5,8 6,8 6,3 5,6 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,4 6 7,5 6,5 6,7 7,1 6,2 7,2 7,1 7,4 7,1 6,6 Erhvervsskolerne Aars 6,5 6,2 6,3 6 6,1 6,9 6,3 6,1 5,8 6,1 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 5,7 6,6 5,6 6,1 6,2 7,3 7,3 7,2 7,3 7,2 Total 5,7 6,6 5,6 6,1 6,2 6,5 6,2 6,3 6 6,1 6,9 6,3 6,1 5,8 6,1 7,3 7,3 7,2 7,3 7,2 Hasseris Gymnasium 7,1 7, Nørresundby Gymnasium og HF 5,4 5,3 5,5 5 5,8 7 6,5 6,8 6,8 6,6 Tech College Aalborg 6,9 7 6,9 6,8 6,6 VUC&hf Nordjylland 6,5 6,6 7 6,1 6,1 6,2 6,4 6,8 6,5 6,3 Aalborg Handelsskole 6,7 6,4 6,4 6,3 6,3 Aalborg Katedralskole 5,4 5,5 5,6 5,8 5,4 7,4 7,4 7,2 7,2 7,1 Aalborg Studenterkursus 6,2 6,7 6,1 6,2 6 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,8 5,6 5,5 5,6 6,6 6,9 6,8 6,6 6,8 Total 5,8 5,8 5,8 5,5 5,7 6,2 6,4 6,8 6,5 6,3 6,7 6,4 6,4 6,3 6,3 6,9 7 6,9 6,8 6,6 6,2 6,7 6,1 6, ,9 6,8 Total 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 6,3 6,4 6,7 6,5 6,3 6,5 6,3 6,3 6,2 6,2 7 6,8 6,7 6,6 6,5 6,2 6,7 6,1 6, ,8 6,7 Sjælland 5,7 5,7 5,6 5,6 5,7 6,6 6,5 6,5 6,8 6,4 6,4 6,3 6,2 6, ,1 6,7 6,7 6,7 7 6,9 6,8 6,7 6,6 Syddanmark 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 6,5 6,6 6,3 6,8 6,4 6,4 6,4 6,2 6,1 6,1 7,1 7 6,8 6,7 6,6 7,1 7,6 7,1 7,1 6,8 7,2 7 6,9 6,9 6,8 Total 7, ,9 5,9 5,9 6,8 6,8 6,8 6,9 6,7 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 7,1 7 6,8 6,8 6,6 6,9 7,2 6,8 6,8 6,6 7,2 7, ,9 124.

4 Bilag 9, fortsat: (KGY) Kar., gns (7-tr.) Nordjylland Eksamensresultat pr. fag for htx for erhvervsskoler i Region Nordjylland Erhvervsskolerne Aars EUC Nord EUC Nordvest Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Mariagerfjord Gymnasium Eksamen mundtlig Tech College Aalborg Eksamen skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Biologi Bioteknologi Dansk Datalogi Design Engelsk Erhvervsøkonomi Fysik Idehistorie Informationsteknologi Innovation International teknologi og kultur Kemi Kommunikation/it Matematik Materialeteknologi 6 6,5 5,1 6,9 6,3 5,9 4,8 6 5,4 5,7 7,2 6,9 5,4 5,3 5,7 6,4 7,4 6,3 6,7 7,3 8,7 8,2 5,3 3,1 4,7 8,2 7,7 4,9 7,4 5,8 6,3 5,6 6, ,6 6,1 5,2 5,7 6,6 5,8 6,6 5,9 5,8 6 5,1 5,5 7 5,1 5,7 4,8 3,9 4,8 4,1 5,5 6,1 7,4 6,2 6,8 6 5,9 6,3 6 5,8 6,1 6,1 7,1 9,2 7,6 8,1 7,3 8,4 6,8 6,6 7,8 7 7,7 8,2 7,3 8,2 7,2 6,3 5,2 4,9 6,3 8,8 7,5 7,6 6,7 5,8 7 5,9 6 5,8 5,5 6,1 6,7 6,4 7,8 5,4 4,9 5,2 4,9 7,5 6,9 6,5 6,8 6,2 6,8 6,8 6,4 6,4 5,9 6 5,2 6,6 7,8 7,8 8 6,7 7,4 5,7 5,5 4,8 6 4,2 4,4 5,1 6,3 6,2 6,4 5,4 9,8 5,7 5,2 3,5 3,2 4,3 7,8 9,5 7, ,1 6,9 7,2 6,9 5,6 6 5,9 5 5,6 6,4 5,7 4,2 5,8 3,6 6,4 6,3 7,1 7,3 5,3 8,8 6,5 8,2 6,9 6,8 8,6 5,7 6,5 6,6 5,4 7,3 7 5,8 6,6 7,3 5,2 3,7 4,8 3,6 3 3,3 1,7 6,7 6,6 4,2 5,6 8 6,1 6,1 4,4 6 4,8 6, ,7 3,1 4,2 6 5,2 5 4,7 5,9 6,2 6,1 5,6 3 5,9 3,6 1,4 7,9 7,7 7,6 7 7,3 6,9 9,1 7,9 7,9 6 7,3 7,1 6,8 7,2 7,3 7,9 5,8 4,1 6 5,9 4,2 5,9 3 4,2 3,1 4,8 5,8 4,1 5,4 5,3 4,4 4,2 6,3 5 6,8 7,8 4,8 6,8 4,7 5,6 6,1 4,2 8,3 7,2 6,6 6,5 6,1 4,3 5,9 7 5,6 6,3 4,7 7,3 7,6 7,5 Mediefag Musik- og lydproduktion 3,8 7,7 8 Programmering Psykologi Samfundsfag Statik og styrkelære Studieområdet Teknologihistorie Total 6,7 7 7,1 6,6 6,6 7 5,6 4,5 7 7,9 5,3 3,5 4,3 6,3 7,4 5,9 7,7 6,8 7,4 5,8 7,8 7,9 5,9 5,2 5,2 5,7 7,2 5,6 7,4 6,4 7,2 7,1 6 5,8 5,8 6 6,3 7,8 7,8 7,7 7 8,6 7 7,5 5,4 7,3 7,4 6,3 4,7 5,8 7 6,6 4,6 6,5 6,8 5,6 5,6 5,7 6,2 5, ,9 6,2 6,5 6,6 6,1 6,1 6,8 5,2 5,6 5,4 4,8 5,3 7,3 7,2 6 7,2 5,9 5,5 4,5 4,6 5,7 4,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,4 6,5 6,2 6 6,5 5,9 6 5,3 125.

5 Bilag 9, fortsat: Eksamensresultat pr. fag for hhx for erhvervsskoler i Region Nordjylland (KGY) Kar., gns (7-tr.) Nordjylland Erhvervsskolerne Aars EUC Nord EUC Nordvest Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Afsætning 8,5 3,7 6,5 6,1 4,9 4,9 5,2 4,2 5,6 6,3 7,2 5,2 5,4 5,6 6,2 4,8 5 5,4 5,2 5,6 6,9 5,7 6,5 5,8 6 6,5 6 5,9 5,4 Dansk 7,5 7 5,6 6,3 5,5 5,9 5,9 5,7 5,3 6,1 5 6,1 6,2 6,7 5,7 6,1 6,4 6 5,6 6,9 6,2 6,7 7,2 7,4 5,4 5,4 6 5,8 5,8 Design 5,1 Engelsk 5,3 6,3 6,7 6,8 6,1 6,3 5,3 6,2 5,8 6,8 4,6 5,4 5,6 7 6,8 5,6 5,5 5,9 6,7 5,3 6,1 6,7 6 5,6 4,4 5,7 5,7 5,2 Erhvervsret 6,1 7,5 7,6 4 5,5 5,8 5,5 5,5 8,1 4,8 5,8 7,2 Filosofi 6,9 7,6 4,8 Finansiering 7,4 7,6 7,7 8,6 4,5 7,2 6,5 6,8 7,6 Fransk begyndersprog 5,1 5 4,1 5,1 3,6 Innovation 6 5,9 8,9 International økonomi 5,5 5 5,3 4,9 4,3 5,8 4,2 6,3 5,9 5,6 5,3 4,4 7 5,1 5,1 5,7 4,8 5,2 5,9 6,8 5 5,9 4,4 5,6 5,2 7,2 6,3 6,3 6,7 5,6 It 7,9 Kinesisk Kulturforståelse 7,3 7,4 6,7 5,6 5 5,4 7,8 Markedskommunikation 6,1 5,3 4,5 4,8 7 9,3 6,1 6,8 5,3 6 Matematik 7,1 4,9 5,5 3,9 3 4,3 5,4 5,1 5,2 6,6 5,9 4,5 4 5,1 5,3 4,7 4,3 5,2 5 4,5 3,3 4,5 3,9 4,1 5,4 5,7 5,9 9,4 7,3 Mediefag 5 5,9 6,8 6,3 Multimedier 7,7 5,8 9,3 Psykologi 8,1 5,9 7,1 6,5 6,2 5,9 7 7,5 8,2 7,4 7 7,8 5,5 Samfundsfag 4,9 6,2 5,3 4,9 5,6 6,2 6,4 6,7 6,3 5,9 5,8 6,3 6,3 6,4 6,7 Samtidshistorie 6,5 5,7 5,6 5,5 6, ,6 6,1 6,4 6,4 4,6 Spansk 4,9 5,9 4 3,8-0,2 3,5 5,1 4,2 4 3,8 4,5 4,7 5,3 4,7 5 4,9 4,1 3 2,2 4,7 3,6 3,6 Statistik Studieområde - det internationale område 5,9 6,1 6,5 6,3 6,2 6,5 6,8 6,7 6,5 6,2 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 Studieområde - erhvervscase 5,6 6,5 6 6,8 6,6 5,8 5,2 6,9 6,4 5,8 6,8 6,4 6,6 5,5 5,7 Tysk fortsættersprog 6,8 7,1 4,5 3,8 4,2 6,4 7,7 5,5 6,3 9,5 6 6,6 4,8 7,3 4,8 5,3 6 6,1 6,2 3,1 Virksomhedsøkonomi 7 3,8 2,9 6,7 3,5 7,4 7,1 7,1 6,2 6 6,6 4,2 6 7,1 5,5 7,1 6,8 7,2 7,8 7,1 7,6 7,9 6,5 6,1 6,1 6,5 5,9 6,9 7 7,3 Total 6,2 6,1 6,3 6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,5 5,8 6,2 5, ,9 6,1 5,5 5,8 6,1 6 6,5 6,4 6, ,7 5,4 6 6,2 5,6 126.

6 Bilag 9, fortsat: (KGY) Kar., gns (7-tr.) Nordjylland Frederikshavn Handelsskole Aalborg Handelsskole Eksamensresultat pr. fag for hhx for erhvervsskoler Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig Eksamen mundtlig Eksamen skriftlig i Region Nordjylland Total Total Total Afsætning 4,8 6,6 5,6 6,6 6,8 6,3 5,8 5,4 5,8 5,9 6,2 5,5 5,8 7,6 6,2 6 6,9 6,1 5,3 6,1 5,9 5,7 6,7 Dansk 6,9 5,1 6,9 7,5 6,2 6,5 6,4 6,2 6 6,4 5,6 6,1 6,2 7,6 6,4 5,9 7 6,8 6,1 6,1 6,2 6,1 6 Design 9,1 8,5 8,5 8 Engelsk 6 5,1 6,4 5,8 5,6 5,8 6,5 5, ,9 5,9 5,9 7,1 6,8 6,9 6,6 6,9 6,4 5,6 6,2 6,1 6,2 Erhvervsret 7,2 6,7 5,7 6 6,2 6,2 7,4 6,6 6,7 6,4 7 Filosofi Finansiering 6,8 5,9 9,3 6,9 6,9 6,9 6,4 7,1 6,8 7,4 Fransk begyndersprog 5,5 4,2 4,5 4,3 4,9 Innovation 9,1 9,7 9,4 9,4 7 7,4 7,4 4,9 7 International økonomi 7, ,1 6,3 7,1 5,3 6,2 6 4,9 6,3 5,5 6 6,9 6,6 6,9 6,9 6,6 6,7 7,1 6,5 5 6,1 It 6,6 Kinesisk 6,6 Kulturforståelse 7,1 6,9 6,9 8,1 7,1 7,1 5,3 6,3 Markedskommunikation 5,4 7 8,6 7,2 7,2 7,6 7 7,2 7,8 6,8 Matematik 4 5,6 4,1 5,2 4,5 3,8 4,9 5,7 4,7 5,2 4,9 4,7 5,4 5,3 6,2 5,1 5 6,4 6,4 6,5 6,4 7,4 Mediefag 4,1 6,2 6,9 6,9 6,7 Multimedier 6,8 7,1 7,5 Psykologi 7,2 7,1 9,3 5,7 6,3 6,3 7,5 7,3 7,7 7,7 Samfundsfag 6,4 6,6 7 7,8 7, ,2 7,1 7,2 6,9 6,7 Samtidshistorie 8 7,3 7,1 7, ,7 7,1 7 6,8 6,5 Spansk 5,5 4,5 5 3,9 3,9 4,9 4,3 4,3 4,3 5,7 5,3 5,4 6,1 5,5 3,3 4,3 5 3,8 4,9 Statistik 6 Studieområde - det internationale område 7,5 6,5 6,9 7 7, ,4 7,2 7,4 7,1 7,5 Studieområde - erhvervscase 6,3 7,3 6 5,7 7,7 6,5 6,5 6,7 7 6,3 6 6 Tysk fortsættersprog 5,3 6,8 4,1 6,7 5 7,2 4,2 5,9 5,8 6,3 5,6 4,6 5,8 5,9 6,1 6 4,9 5 6,1 4,2 Virksomhedsøkonomi 4,5 5,6 7,1 5,5 6,4 5,9 5,8 7,1 7,1 5,3 7,2 6,5 6,3 7,1 5,3 6,4 5,5 6,2 6,2 6,5 6,5 7,4 6,5 Total 6,3 6,6 6,5 6,4 6,8 6,4 5,7 5,8 6 5,3 5,8 5,7 6,1 7,1 6,7 6,7 6,5 6,6 6 6,1 6,2 6,1 6,4 127.

7 Bilag 10, fortsat: Htx eksamens- og årskarakterer pr fag (KGY) Kar., gns (7-tr.) Nordjylland Tech College Aalborg Erhvervsskolerne Aars EUC Nordvest Mariagerfjord Gymnasium EUC Nord Årskaraktekarakter Eksamen Eksamen Eksamen Eksamen karakter karakter Eksamen Eksamen karakter karakter Eksamen Eksamen karakter karakter Eksamen mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig Biologi 6, ,8 5,7 5,8 7,2 6,1 6,4 5,7 6,1 8 6,2 6,3 7,4 6 6,9 6,3 Bioteknologi 8,2 7,5 7,7 7,8 8,2 5,3 6,7 6,7 6,6 3,1 7 7,1 5,6 6,5 Dansk 7,4 5,9 6,2 6,4 6,3 7,4 6,1 6,4 6,2 6,4 7 5,7 5,3 5,3 5,5 5,5 6,1 4,7 4,1 5 5,2 5,9 6 5,2 5,7 6 Design 7,8 8,2 8 7, ,9 4,9 9,2 8,3 8,6 7,8 Engelsk 6,5 6,4 6,5 6,6 6,5 7,3 6,3 6,7 5,8 6,3 6,7 4,9 6,2 7,2 6,2 7,5 6,9 5,1 4,8 5,8 7,5 5,9 6,1 6,3 6,2 6,3 Erhvervsøkonomi 8 7,4 7,7 7,4 7 6,7 6,8 7,3 Fysik 7,2 5 5,9 6,3 6,1 5,5 6 5,2 6 5,6 7,8 5 6,8 6,5 6,6 5,9 7,3 6,6 6,3 5,7 6,3 6,5 6,3 6,2 Idehistorie 6,5 7 6,8 6,7 6,7 7,1 7,6 7,4 8,8 8 8,4 9,9 10,3 7,2 Idræt 9 9 9,5 9,5 10,3 10, ,5 Informationsteknologi 6,8 8,2 7,5 7,5 Innovation 7 7,2 7,1 7,6 7,4 7,3 9 8,2 5,7 7,2 6,7 7 International teknologi og kultur 5,8 4,7 5,1 5,1 Kemi 4,2 5,9 6,2 6,3 6 7,3 3,6 6,1 5,9 5,9 6,2 4 6,8 7,7 6,8 3,1 5,4 6,3 5,3 6,7 6,1 6,2 6,6 6,4 6,1 Kommunikation/it 7,3 7,1 7,2 5,9 5,9 5,9 9,1 6,7 7, ,7 8 7,9 7,2 Matematik 6,6 5,9 6,2 6,8 6,4 4,1 5,7 7,3 5,7 6,3 6,8 6,8 6,4 6,6 8,3 7,2 6,5 7,3 7,2 3 4,1 5,4 6,4 5,1 6 Materialeteknologi 7,8 7,8 7,8 Musik Programmering 4,5 6,6 6,3 7,5 7,5 10,8 10,8 7,1 6,9 7 6,9 Psykologi 7,4 6,5 6,8 7,4 7,8 7,8 6,3 7,5 7,2 7 Samfundsfag 6 5,8 5,8 5,8 5,8 6,3 6,3 7,1 7,1 7,2 6,8 6,9 6,3 Statik og styrkelære 8,4 8,4 8,4 Studieområdet 7,8 7,8 7,8 Eksamen skriftlig Årskarakter mundtlig Årskarakter skriftlig Gns. Gns. Teknikfag, byggeri og energi Teknikfag, design og produktion 6,8 6,8 7,8 7,8 9,3 9, ,8 7,8 9,1 9,1 6,8 6,8 5,7 5,7 7,5 7,5 7,7 Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed 5,5 5,5 7,4 7,4 9,1 9,1 6,5 Teknologi 7,2 7,2 6,6 6,6 9,3 9,3 7,6 7,6 7,2 7,2 7,4 Teknologihistorie 5,8 5,9 5,9 8,6 7,4 8 4,7 8 6,3 7,5 6,6 6,8 6,5 Total 6,7 6 6,5 6,4 6,5 6,8 5,4 6,5 6,2 6,3 7,3 5,5 7 6,6 6,8 6,4 6,6 6,4 6,1 6,3 6,5 5,2 6,8 6,2 6,4 6,5 128.

8 Bilag 11, fortsat: Hhx eksamens- og årskarakterer pr. fag for erhvervsskoler i Region Nordjylland (KGY) Kar., gns (7-tr.) Nordjylland Aalborg Handelsskole Erhvervsskolerne Aars EUC Nordvest EUC Nord Frederikshavn Handelsskole Årskaraktekarakter Eksamen Eksamen Eksamen Eksamen karakter karakter Eksamen Eksamen karakter karakter Eksamen Eksamen karakter karakter Eksamen Eksamen karakter mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig Gns. mundtlig skriftlig mundtlig Afsætning 7,6 5,3 7,2 7,1 6,8 4,9 7,3 6,8 6,5 5,6 6 6,7 5,9 6,2 6,3 6,2 7,1 7,9 7,1 4,8 5,8 6 6,5 6 6,6 Dansk 7,6 6,1 6,4 6,2 6,4 5,5 5,8 5,6 5,6 6,9 5,4 6,4 6,4 6,3 6,1 5,7 6,5 6,8 6,3 6,9 6,4 5,7 5,1 5,8 6,3 Design 8 6,3 7,2 7,2 Engelsk 7,1 6,4 6,2 6,3 6,4 6,1 7,4 7,2 6,9 5,3 5,6 5,9 5,8 5,8 6,8 6,8 6,2 6,7 6,6 6 6,5 4,7 4,6 5,4 6,2 Erhvervsret 7,4 7,4 7,4 6,1 7,4 7,1 5,5 6,2 6,1 6,6 6,5 6,2 6,2 6,9 Filosofi 6,9 7,7 7,5 7,5 Finansiering 6,9 7,9 7,8 7,4 6,6 7 6,5 7,4 7,2 7,6 7,6 5,8 5,6 7,4 Fransk begyndersprog 4,5 4,7 4,4 4,5 9 5,1 5,9 6,1 5,7 5,5 Idræt 8,2 8,2 10,4 10,4 10,3 10,3 6,9 6,9 9 Innovation 7 7,3 7,2 8,3 8,3 8,9 5,8 6,6 5,9 7,6 7,3 6,5 6,8 7,2 International økonomi 6,9 6,7 6,8 7 6,8 5,5 5,8 7,3 5,9 6,8 5 7,2 5,7 6,5 6,1 5,3 5,7 7,9 6,3 7 7,4 5,3 5,8 5,4 6 6,6 Kinesisk 6,5 6,5 7,5 7,5 6,8 Kulturforståelse 8,1 5,9 6,3 5,6 6,3 6,2 7,3 7,5 7,4 5,9 5,9 6,4 Markedskommunikation 7,6 7,5 7,5 10 9,3 7,8 7,9 6,1 7,5 7,2 4,8 4,9 7,2 Matematik 5,4 6,4 5,6 5,8 5,8 7,1 4,3 5,6 6,3 5,5 4,5 5,4 5,4 5 5,2 5,9 5,3 5,6 5,9 5,7 4 3,8 5,2 4,5 4,5 5,5 Mediefag 6,3 6,1 7,8 7,8 7 Multimedier 8,5 8,5 8,5 Psykologi 7,5 7,4 7,4 8,1 5,9 6,4 7,4 6,7 6,8 6,2 7,2 7,2 7,2 6,3 6,5 7,1 Samfundsfag 7,2 6,9 6,9 4,9 6,4 6 5,8 6,5 6,3 6,2 6,4 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 Samtidshistorie 6,7 6,8 6,8 6,1 6,1 6,6 7,2 7,2 5,6 6,3 6,2 5,5 5,5 6,6 Spansk 5,7 3,3 4,9 5,4 4,6 4,9 3,8 5,3 6,2 5,1 3 4,7 4, ,3 4,7 5 6,4 6,5 6 4,7 Årskarakter skriftlig Gns. Gns. Studieområde - det internationale område Studieområde - erhvervscase Tysk fortsættersprog 7,4 6,6 6,9 5,9 6,3 6,2 7,1 7,7 7,4 6,5 6,3 6,4 7,5 6,1 6,7 6,9 6,7 6,3 6,3 5,6 6,4 6,2 6,8 7 6,9 5,8 6,5 6,4 6,3 5,2 5,5 6,4 5,6 6 6,1 5,5 5,7 6,8 4,7 4,8 5,1 7,3 6,1 5,8 6,1 7,7 6,6 6,1 5,8 6,2 5,3 5 5,3 5,9 5,5 5,8 Virksomhedsøkonomi 7,1 6,2 6,4 6,6 6,4 7 7,4 7,2 7,6 7,3 7,6 6,5 6,4 7,1 6,8 6,6 7,1 6,5 7,8 7,1 4,5 5,8 5,1 5,5 5,4 6,6 Gns. 7,1 6 6,7 6,2 6,5 6,2 5,6 6,6 6,4 6,3 6,5 5,7 6,6 6 6,3 6,2 6,1 6,7 6,7 6,5 6,3 5,7 5,7 5,3 5,7 6,4 129.

9 Bilag 12, fortsat: Overgang til uddannelse henholdsvis 3 måneder og 27 måneder efter afsluttet uddannelse (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (pct) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (pct) Htx, hele landet Gns Gns. Uoplyst/ukendt 56,80% 58,50% 59,80% 63,70% 68,90% 70,50% 68,00% 62,80% 12,20% 13,20% 14,70% 17,80% 19,50% 15,10% Forberedende uddannelser mv. 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 0,50% 0,40% 0,80% 0,60% 0,80% 1,20% 1,30% 0,90% Gymnasiale uddannelser 0,10% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,10% Erhvervsfaglige uddannelser 3,90% 4,30% 3,90% 3,00% 3,60% 3,30% 4,60% 3,80% 9,40% 8,70% 10,50% 9,10% 11,00% 9,70% Korte videregående uddannelser 5,70% 5,20% 4,90% 4,50% 3,20% 3,40% 4,20% 4,60% 10,40% 10,50% 10,30% 10,70% 9,00% 10,20% Mellemlange videregående uddannelser 33,10% 31,40% 30,90% 28,20% 23,60% 22,50% 22,40% 28,20% 67,10% 66,80% 63,40% 61,00% 59,10% 63,90% Gns. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (pct) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (pct) Htx, Erhvervsskolerne Aars Gns Gns. Uoplyst/ukendt 46,90% 47,80% 43,60% 42,90% 52,90% 42,90% 60,70% 47,90% 15,40% 14,30% 14,70% 21,40% 15,20% Erhvervsfaglige uddannelser 9,30% 15,40% 20,60% 17,90% 15,20% Korte videregående uddannelser 10,20% 7,30% 12,80% 11,60% Mellemlange videregående uddannelser 36,70% 39,10% 35,90% 42,90% 26,50% 32,10% 25,00% 34,70% 56,40% 62,90% 52,90% 60,70% 46,40% 56,10% Gns. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 130.

10 Bilag 12, fortsat: Overgang til uddannelse henholdsvis 3 måneder og 27 måneder efter afsluttet uddannelse (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (pct) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (pct) Hhx, hele landet Gns Gns. Uoplyst/ukendt 63,50% 64,30% 62,50% 64,10% 67,40% 67,20% 63,90% 64,70% 17,90% 17,80% 19,20% 22,40% 24,30% 20,30% Forberedende uddannelser mv. Gymnasiale uddannelser 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,30% 0,20% 0,10% 0,10% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% Erhvervsfaglige uddannelser 10,10% 10,70% 11,70% 11,70% 10,30% 14,60% 18,30% 12,40% 18,80% 20,10% 20,00% 22,30% 28,00% 21,90% Korte videregående uddannelser 8,90% 8,40% 9,70% 8,90% 8,70% 6,70% 6,20% 8,20% 17,60% 17,30% 17,30% 15,30% 13,60% 16,20% Mellemlange videregående uddannelser 17,40% 16,50% 16,00% 15,20% 13,50% 11,40% 11,20% 14,50% 45,50% 44,70% 43,30% 39,80% 34,00% 41,40% Gns. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (pct) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (pct) Hhx, Erhvervsskolerne Aars Gns Gns. Uoplyst/ukendt 58,00% 62,90% 52,60% 63,40% 60,00% 61,60% 58,90% 59,70% 6,60% 15,50% 14,70% 20,50% 12,50% 14,00% Erhvervsfaglige uddannelser 11,60% 14,60% 21,10% 19,70% 12,00% 26,00% 26,80% 18,50% 34,20% 32,40% 26,70% 37,00% 48,20% 35,00% Korte videregående uddannelser 8,70% 7,90% 13,20% 12,70% 12,00% 8,20% 9,80% 19,70% 16,90% 14,70% 15,10% 8,90% 15,40% Mellemlange videregående uddannelser 21,70% 14,60% 13,20% 16,00% 8,90% 12,00% 39,50% 33,80% 44,00% 27,40% 30,40% 35,30% Gns. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 131.

11 Bilag 12, fortsat: Overgang til uddannelse henholdsvis 3 måneder og 27 måneder efter afsluttet uddannelse Htx, Hele landet (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (abs) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (abs) Uoplyst/ukendt Forberedende uddannelser mv Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Total Htx elevers overgang til anden uddannelse, (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (abs) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (abs) Erhvervsskolerne Aars Uoplyst/ukendt Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser 5 5 Mellemlange videregående uddannelser Total

12 Bilag 12, fortsat: Overgang til uddannelse henholdsvis 3 måneder og 27 måneder efter afsluttet uddannelse Hhx, Hele landet (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (abs) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (abs) Uoplyst/ukendt Forberedende uddannelser mv. 7 Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Total (EOU) Overgang til udd. 3 mdr (abs) (EOU) Overgang til udd. 27 mdr (abs) Hhx, Erhvervsskolerne Aars Uoplyst/ukendt Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Total

13 2008/ / / / / / 2008/ / / / / / 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 13, fortsat: Gennemførelsesprocenten for gymnasiale uddannelser for 2008/2009 til / (intern statistik) suppleret med gennemførelse indenfor normeret tid Højere handelseksamen Højere teknisk eksamnen Gennemførelsesprocent 95,00 95,83 93,68 96,25 87,95 81,52 86,27 83,05 92,00 84,78 92,31 85,00 Fordeling af frafaldsårsager: Problemer i forhold til undervisningen 1,67 2,78 1,05 1,25 8,43 0,00 3,92 6,78 8,00 6,52 7,69 5,00 Fortrudt uddannelsesvalg p.g.a besværlige transportmuligheder til og fra skole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personlige årsager 3,33 1,39 5,26 1,25 3,61 18,48 9,80 10,17 0,00 8,70 0,00 10,00 Læreforholdet ophørt på elevens initiativ p.g.a. problemer i forhold til arbejdspladsen Læreforholdet ophørt på virksomhedens initiativ Læreforholdet ophørt efter gensidig aftale mellem elev og virksomhed Eleven kunne ikke kontaktes/årsag ukendt 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ej bestået 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antal elever der har gennemført Antal elever der har gennemført indenfor normeret tid %-del af elever der har gennemført indenfor normeret tid ,2 97,1 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 134.

14 / / /2015 / / /2015 / / / : Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 13, fortsat: Klassekvotienter for gymnasiale uddannelser: Antal klasser Antal optagne elever Klassekvotient Uddannelse Hhx ,34 24,5 25 Htx ,

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012 5. maj 2013 6. maj 2013 Matematik A, netadgang, stx stx131-matn/a-06052013 udlevering af bilagsmateriale 7. maj 2013 8. maj 2013 9. maj 2013 Kristi himmelfartsdag 10. maj 2013 11. maj 2013 12. maj 2013

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser September 2015 23. september 2015 Teknologi B, udlevering af projektoplæg eux eux153-tek/b-23092015 November 2015 16. november 2015 Teknologi B, aflevering af projektrapport 23. november 2015 Offentliggørelse

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2012 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Lærke, Tullebølle Jeg har valgt hf, fordi jeg ved, hvad jeg vil og gerne vil hurtigere frem Marie, Svendborg Det er et sted med gode værdier og plads til holdninger.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studenternes studieretninger 2013

Studenternes studieretninger 2013 nes studieretninger 2013 På stx fordeler de 25.348 1 studenter fra 2013 sig på 209 forskellige studieretninger. Studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B er den hyppigst valgte studieretning.

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M / S: Mundtlig/skriftlig prøve / G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Konference 20 april 2016

Konference 20 april 2016 Konference 20 april 2016 IT fagene IT supp: 7216 2666 Netværk : CampusVejle_guest materialer: http://iftek.dk/konference-2016-it-fagene-i-de-gymnasiale-uddannelser UVM Konference Campus Vejle 20 april

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 03-11-2014 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 Basisrammen: Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2005

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2005 Januar 0 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 005 Eksempel på årigt hfbevis side 4 Eksempel på hfenkeltfagsbevis side 5 Eksempel på stxbevis side 6 Eksempel på hhxbevis side 7 Eksempel på htxbevis

Læs mere

Nord. Science Akademi. Nysgerrighed, interesse og naturvidenskab. Møde andre elever. Foredrag. Eksperimenter. På tværs af gymnasier

Nord. Science Akademi. Nysgerrighed, interesse og naturvidenskab. Møde andre elever. Foredrag. Eksperimenter. På tværs af gymnasier Find os på Facebook Science Akademi Nord Foredrag Eksperimenter Møde andre elever På tværs af gymnasier Hassers Gymnasium Hasserisvej 300 Postboks 70 9100 Aalborg NysgerrighedinteresseognaturvidenskabNysgerrighedinteresseog

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M / S: Mundtlig/skriftlig prøve / G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan IBC Handelsgymnasiet Kolding Indholdsfortegnelse for 1...4 Den løbende evaluering...4 Den afsluttende evaluering...6 Årsprøver/eksamen...6 for 2...8 Den løbende evaluering...8 Den afsluttende evaluering...10

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

HTX Game Design. Ved Søren Buus Nowak Uddannelseschef HTX Ringsted

HTX Game Design. Ved Søren Buus Nowak Uddannelseschef HTX Ringsted HTX Game Design Ved Søren Buus Nowak Uddannelseschef HTX Ringsted Hvorfor vælge HTX på ZBC i Ringsted? Et teknisk gymnasium i rivende udvikling Vi er vokset meget i det sidste års tid. Det har gjort, at

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Enkeltfag Kursister ved VUC

Enkeltfag Kursister ved VUC IV Enkeltfag Kursister ved VUC IV Enkeltfag og kursister ved VUC 61 Enkeltfagsundervisning pr. 6. marts 2000. Tabel 4.1 Fag og niveau Enkeltfag holdkurister GIF holdkursister GSK holdkursister Arabisk

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere