Vejen Kommunes Kommunikationsplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen Kommunes Kommunikationsplatform"

Transkript

1 Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Opdateret 20. april 2012 af Vejen Kommune 1. Afsæt & udfordring Kernefortællingerne Grundfortælling De prioriterede målgrupper overordnet Overordnede kanalvalg Målrettede fortællinger Erhvervsfortælling Prioriterede målgrupper - erhverv Kanalvalg - erhverv Bosætningsfortællingen Prioriterede målgrupper bosætning Kanalvalg bosætning Turismefortællingen Prioriterede målgrupper - turisme Kanalvalg turisme Afsæt & udfordring Vejen Kommunes kommunikationsindsats skal styrkes, så vi kan blive endnu bedre til at tiltrække turister, nye borgere og stærke erhvervsvirksomheder. Derfor har vi udarbejdet en kommunikationsplatform, der giver fundamentet for en velovervejet og koordineret indsats fremadrettet. En platform, som giver et troværdigt grundlag for at fortælle historien om Vejen Kommune, men på en måde, så vi adskiller os fra vores nabokommuner. Vi vil ændre Vejen Kommunes image fra ikke at være særlig kendt til at have et positivt og troværdigt særkende. Vi ønsker gennem såkaldt place branding (profilering af geografiske områder) at skabe os en stærkere position. Vi skal ikke opfinde en hel masse, som vi ikke er, vi skal i stedet kommunikere det, vi er og kan, så det bliver tydeligere for vores prioriterede målgrupper. Selve eksekveringen af planen opfordrer os også til at se indad: Hvilken service tilbyder vi vores målgrupper, og kan vi internt leve op til vores egen fortælling? Vi ønsker ikke kun at pakke visuelt og sprogligt ind, men i lige så høj grad om at lade strategi, kommunikation og ikke mindst handling arbejde sammen. Det handler om både at fortælle den attraktive historie om Vejen, men også om at få historien til at generere endnu flere historier og søsætte nye tilbud på tre områder: Bosætning, erhverv og turisme. Formålet med dette dokument er at danne en sikker platform for en skærpet kommunikationsindsats. Konkret arbejder vi med en kondenseret selvfortælling og nogle skarpe kernebegreber, dels samlende for kommunen, dels versioneret ud på de tre fokusområder. Fortællingerne gennemgås i det følgende, underbygget af de målgruppe- og kanalovervejelser, der er gjort til dato. 1

2 2. Kernefortællingerne Kernefortællingerne rummer essensen af Vejen Kommunes styrker i kondenseret form. De vil fungere som grundlæggende hovedbudskaber og vil udgøre fundamentet i mange kommunikationssammenhænge. Sådan danner vi en rød tråd i vores stil, tone og budskaber. Tanken er at bruge dem som internt styringsredskab. Det kunne for eksempel være, at man lod dem danne konkret udgangspunkt for idéudvikling forud for en bosætningskampagne finde den rigtige vinkel med afsæt i vores identitet og ønskede grundbudskab. De kan også bruges som spejl" (evalueringsredskab) efter en PR-indsats: Fik mediet det fremhævet, som vi selv tilsigtede?. Mere praktisk kan de udførende kommunikatører også tage skriftligt afsæt i fortællingerne, når vi henvender os til udvalgte målgrupper, fx ved udvikling af web-, annonce eller brochuretekster. De med fed fremhævede ord fungerer som en lille hjælpeguide til det mest essentielle / sælgende i budskaberne Grundfortælling I Vejen Kommune er der udsyn, åbenhed, store vidder og en tro på, at ting kan lade sig gøre. Vejen Kommune er et strategisk kryds, der knytter tråde og forbindelser til verden omkring os: Både i kraft af vores centrale placering, men også fordi vi historisk, dannelses- og erhvervsmæssig er kendetegnet ved initiativrigdom, engagement og virkelyst i mange sammenhænge. Det vidner områdets historie om, og det fastholder og udbygger vi fremover. I Vejen finder du et naturligt rum til at udfolde dig. Hvad enten du vil bosætte dig, etablere en virksomhed eller kommer som besøgende og turist. Med kort afstand til lufthavn og begunstiget med både motorvej og jernbane, der går tværs gennem kommunen, er vi nemme at nå. Der er samtidig kort vej til arbejde, kultur og netværk uden for kommunen. Men Vejen Kommune har meget mere at byde på. Det vil du opdage og opleve, jo længere du bliver her! De prioriterede målgrupper overordnet Vores overordnede målgruppe er bredt defineret, da vi både skal kommunikere inden for kommunen (politikere, embedsværk), men også til lokalsamfundet (borgere, erhvervsliv, kulturliv) samarbejdspartnere (leverandører etc.) og ud over kommunegrænsen (myndigheder, potentielle borgere, virksomheder, turister etc.). Målgrupperne vil blive beskrevet yderligere i forlængelse af de tre specificerede fortællinger. 2

3 Overordnede kanalvalg Vejen Kommune har ikke midler til store kampagner, og skyder vi blot med spredte, annoncer, er det erfaringsvis ikke særlig virkningsfuldt. Vi prioriterer i stedet digitale medier højt og vil blive bedre til at udnytte pressen til at få bragt de gode historier. Derudover ønsker vi at være synlige og iøjefaldende i relevante netværkssammenhænge. Strategien medfører konkret fire ønsker: Ny www-arkitektur med klar adskillelse mellem borgerservice og profilering. Der ønskes en enkel og tilgængelig løsning, som får profileringen ud over rampen. Vi vil også overveje relevant brug af sociale medier samt opprioritere søgevenlighed og krydssalg på nettet (gør det let at finde os i relevante sammenhænge). Stærkere og mere koordineret PR-indsats! Vi skal være bedre til at udnytte den nationale og internationale dagsorden aktivt og være klar til at agere på både positiv og negativ feedback. Vi skal sætte ressourcer og dedikerede medarbejdere af til denne opgave, der blandt andet skal opbygge mediedatabaser og journalistnetværk for hver af de tre hovedområder. Skabeloner, som holder den røde tråd. Vi ønsker os en revideret samling af grafiske skabeloner klar til brug, for eksempel på annoncering og plakater. Disse skal i relevant omfang videreudvikles, så de matcher den grafiske stil i våbenskjoldet og lønfrøet men også stil og tone i vores grundfortællinger og evt. kommende slogan. Et visuelt og sprogligt koncept. Møde målgruppen fysisk gennem netværk og events. Det skal være let at være synlige i sammenhænge, hvor folk er samlet i forvejen. Konkret ønsker vi os på sigt et gør-det-selv-kit med for eksempel nogle enkelte effekter, som man let kan rykke ud med. Genanvendeligt, lavpraktisk og håndterbart. Målgruppe Kanaler generelt Særlige kanaler Erhverv Bosætning Turisme Virksomheder, der er beslægtede med allerede eksisterende erhverv i kommunen. Fødevarer Transport & logistik El, grøn energi og højteknologi Nethandel Børne-/yngre familier Fra de store/større byer Uddannede personer Vægter plads, stabilitet og tryghed Feriesøgende turister fra hele Danmark Visiting friends and relatives Naturelskende familier 60+ med hang til kultur og historie wwwarkitektur (Erhvervsportal, historieportal, fritidsportal, Byg og bo i Vejen, og evt. sociale medier) PR Stærkere og mere koordineret indsats Gør-det selvkit Til fysiske møder (plakater, roll-ups mm.) Skabeloner Holde den røde tråd, fx i annoncer Opsøgende kontakt til virksomheder Markedsføringskampagner Velkomstpakke til nye virksomheder Erhvervskonferencer og netværksopbygning Sælgende hjemmesider med fokus på søgemaskineoptimering Arbejdspladser som kanal til målrettet kommunikation Indhente viden om uddannelsessteder/jobformidling i større byer kan være relevante kanaler Synergi mellem organisationer Krydssalg on spot mellem attraktioner 3

4 3. Målrettede fortællinger Den overordnede grundfortælling skal også kunne leve inden for de tre fokusområder: Erhverv, bosætning og turisme. I det følgende twistes den derfor i forhold til de tre tilsvarende indsnævrede målgrupper. Vi ledsager de versionerede fortællinger med særlige kanalvalg i forhold til disse del-målgrupper. Desuden supplerer vi de generelle handlepunkter (www, presseindsats, skabeloner jf. afsnit 2) med ekstra handlepunkter, som gælder specifikt for hver de tre hovedområder Erhvervsfortælling Vejen Kommune har lang og stolt tradition for at skabe gode rammer for erhvervslivet, og vi går fremtiden i møde med udsyn, åbenhed, og en tro på, at ting kan lade sig gøre. Vejen Kommune er karakteriseret ved initiativrigdom, engagement, udviklingsorienteret, innovativ fleksibilitet og virkelyst på mange planer og i mange sammenhænge. Vejen Kommune udgør et strategisk kryds på flere måder. Konkret i forhold til en perfekt infrastruktur: Med kort afstand til lufthavn og forbundet med både motorvej og jernbane, der går tværs gennem kommunen, er vi nemme at nå. Vi har professionelle konferencefaciliteter og en fremtidssikret digital infrastruktur, og vores rammevilkår og serviceniveau fra det kommunale system til virksomheder er i topklasse. Samtidig udgør vi et strategisk kryds i mere overført betydning på grund af vores tværfaglighed: Vi skaber synergi og deler viden på tværs af de brancher, vi er stærke på vi lader mennesker mødes. Uanset om du skal etablere, udvide eller flytte din virksomhed Vejen Kommune er stedet, hvor både viden, industri og teknologi har plads til udvikling; endda til lave priser Prioriterede målgrupper - erhverv På erhvervsområdet sigter vi efter at tiltrække erhverv, der er beslægtede med allerede eksisterende erhverv i kommunen. Vi vil skabe fokus på branchesynergi, så vi kan udnytte de kompetencer, vi har lokalt særligt inden for fødevarer og transport. Vi vil danne klynger / strategiske og konkrete samarbejder og udnytte kompetencer fra vores primære erhverv, samt fra vækstbrancher inden for andre erhvervsområder. Vi vil henvende os til relevante repræsentanter (iværksættere, virksomhedsejere, administrerende direktører og bestyrelsesformænd) inden for følgende hovedområder: Fødevarer Transport & logistik El, grøn energi og højteknologi Nethandel 4

5 Der kan både være tale om, at store virksomheder bosætter sig eller opretter filialer i Vejen, men også at mindre virksomheder kan læne sig op ad viden/kompetence/synergi fra de større virksomheder, fx som underleverandør. Der er netop tale om hovedområder, fordi de ikke er defineret ud fra specifikke produkter, men ligeså vel kan være skabt ud fra en idé om synergi. Vi ønsker med andre ord via netværk at sikre information om, hvad der rører sig i kommunen Kanalvalg - erhverv Opsøgende kontakt til virksomheder, der potentielt kan tiltrækkes til Vejen kommune er som beskrevet en hovedmålsætning på erhvervsområdet, men kan også tænkes som en konkret kommunikationskanal. Kontakten kan eksempelvis etableres gennem direkte opsøgende kontakt til individuelle virksomheder, deltagelse på messer og deltagelse i netværksarrangementer. Netværksopbygning til de eksisterende virksomheder vil sikre adgang til deres viden om, hvilke virksomheder, der potentielt kan tiltrækkes, samt at de vil fungere som ambassadører i denne indsats. For at styrke Kommunens image blandt de eksisterende virksomheder som erhvervsvenlig kommune, vil der blive gennemført erhvervskonferencer. Her vil virksomhederne blive indbudt til dialog om emner, som har deres interesse. Markedsføringskampagner vil blive gennemført målrettet mod de prioriterede målgrupper, for at skabe opmærksomhed, og få dem til at henvende sig på baggrund af deres overvejelser om etablering i kommunen. Der vil ligeledes blive udarbejdet informationsmateriale målrettet mod virksomheder, der netop er flyttet til eller overveje at gøre det, som kan uddeles som en velkomstpakke til nye virksomheder. Derudover er PR en hovedindsats på erhvervsområdet, som en effektiv kanal i forbindelse med profilering af kommunen som erhvervsvenlig kommune. Den nye www-arkitektur vil ligeledes indeholde en særlig erhvervsportal, hvor man mere målrettet kan markedsføre kommunen på nettet i forhold til tiltrækning af virksomheder, samt overvejelser om brug af sociale medier som LinkedIn. Der ud over vil salgskit og skabeloner blive benyttet i kommunikationen rettet mod erhvervslivet. 5

6 3.2. Bosætningsfortællingen I Vejen Kommune er der udsyn, åbenhed, rummelighed og store vidder. Her er rum til at udfolde sig for både børn og voksne. Med et visionært erhvervsliv kombineret med kort afstand til lufthavn, motorvej og jernbane er her gode jobmuligheder, både til dig og ægtefællen. Vi har arbejdspladser inden for rækkevidde af ca. en times kørsel. Vejen Kommune har masser af lokal hverdagstryghed i form af kommunal service, fritidsog kulturtilbud. Vi udgør den trygge base med masser af plads, overkommelige priser og alligevel central beliggenhed i forhold til lidt de større byers tilbud. Vi er et område i vækst, og vi besidder jysk handlekraft, når vi indretter borgertilbud og arbejdspladser. Vi har naturen i baghaven, men samtidig et fremtidssikret bredbånd og en solid kommunal service, der gør det let at bo og virke i Vejen. Her kan du kombinere familiens behov for en tryg hverdag med et fleksibelt arbejdsliv for familiens forsørgere. Vi har dig som borger i centrum. Kom til Vejen og få meget mere end du tror! Prioriterede målgrupper bosætning På bosætningsområdet vil vi gerne tiltrække børnefamilier / yngre familier fra de større byer. Vores fokus er typisk på unge mennesker, der for nyligt har afsluttet deres uddannelse og lige har fået barn eller overvejer at få børn, men endnu ikke har etableret sig. Vurderingen er, at det er på dette tidspunkt i deres liv, at de er nemmest at trække til en kommune som Vejen. Da vi primært ønsker at tiltrække de (højt)uddannede, er vores primære målgruppe 30+ (de er typisk i denne alder, inden de etablerer sig med fast ejendom). Vi byder alle typer velkommen og har selvfølgelig også fokus på intern flytning. Men for at ruste os til vidensamfundet skyder vi mest med skarpt over for uddannede personer (akademikere eller personer med mellemlange uddannelser). Undersøgelser viser, at det typisk er jobbet, der gør, at man flytter vi vil sikre vores andel af dét potentiale, så vores virksomheder kan ruste sig med kvalificeret arbejdskraft. Vi vil også have fokus på, hvordan får vi pendleren fra fx større byer i Syddanmark til at rykke til Vejen i stedet for at pendle? Vi har både fokus på de, som er på slutningen af deres uddannelse, men også disse pendlere, der fx er flyttet i lejemål i større byer i nærheden af Vejen. Men én ting er uddannelse, vi skal også have selve persontypen med i vores overvejelser. Vi kan tilbyde noget godt til dem, som er til det åbne og grønne. Til folk, der gerne vil bo, hvor der er plads til at udfolde sig for dem selv og deres (kommende) børn. Som vægter stabilitet og tryghed i familielivet højt, og som ikke ønsker at flytte rundt på må og få, uanset om de har jobs med stor rejseaktivitet, eller de skifter jobs ofte, fx som freelancere. Vores målgruppe vil kort sagt gerne have plads, men samtidig bo centralt både geografisk og it-mæssigt. 6

7 Kanalvalg bosætning Udover den generelle styrkede PR-indsats, hvor også bosætning skal have fokus, samt en mere profileringsrettet www-arkitektur, er søgemaskineoptimering på nettet helt essentiel. Tilflyttere søger nye huse og grunde på nettet! Fysisk tilstedeværelse på fx boligmesser kan også overvejes, om end det er en ressourcetung indsats. Ligeledes kan kommunikation direkte på arbejdspladserne i Vejen overvejes ( Hvorfor køre hertil hver dag? Eller mere aktiv formidling af den eksisterende folder Du kan også bo her ). Men grundlæggende mangler vi viden om bosætning for at lægge en klar kanalstrategi, som gør, at vi kan skyde med skarpt. Information bør derfor søges om, hvorvidt der på uddannelsessteder i større byer eller i jobformidlingssammenhæng kan findes særligt relevante kanaler. Hvilke platforme og medier er de jobsøgende kandidater fra Aarhus Universitet for eksempel i kontakt med, når de i mangel på ledige jobs i Århus retter blikket andre steder hen? Peger dette på særligt målrettet annoncering, fx bannerannoncer på jobportaler? 7

8 3.3. Turismefortællingen Vejen Kommune byder på en varieret natur, der giver ro, udsyn og store vidder: Fra bakket landskab og søer i øst til vestjysk natur og landbrug i vest. Vi har masser af muligheder for et aktivt udeliv for eksempel det gamle kryds på Hærvejen, hvor du kan cykle og vandre, eller på Kongeåen, hvor du kan fiske eller sejle i kano. Fra fiskeri over cykelruter til kano og golf; du bliver ikke lige færdig med Vejen på én dag. Området i og omkring Vejen er præget at den centrale historie i området og kulturlivet afspejler det i form af højskoler og masser af små, unikke oplevelser med kunst, museer, arrangementer, fritidsfaciliteter og historier. Området summer af historie, som brænder efter at blive fortalt samtidig med at nuet kapsles ind. Det hele bindes sammen til tankevækkende fortællinger om vores fælles fortid, nutid og fremtid. Vejen Kommune har meget at byde på; det vil du opdage og opleve, jo længere du bliver her. Tillad dig selv at være nysgerrig; Vejen Kommune rummer en perlerække af små og store oplevelser. Velkommen til mulighederne! Prioriterede målgrupper - turisme Der er to indgange til turismemålgruppen: Dels feriesøgende turister fra hele Danmark, dels visiting friends and relatives, dvs. besøgende til borgere i kommunen, der ikke har viden nok om kommunen til at kunne vise den frem. Vi mener, at begge områder er relevante, da ambassadørtankegangen er helt central: De venner og slægtninge, der kommer på besøg i kommunen, kan fortælle om storslåede oplevelser andre steder rundt i landet. Vi søger primært vores målgruppe inden for Danmarks grænser. Typemæssigt vil vi skelne mellem to grupper: Dels naturelskende almindelige familier, der kan lide fælles oplevelser med idræt og anden fysisk udfoldelse i naturen som fx kano, cykelture m.v. Dels 60+ med hang til kultur og historie. Det vil sige personer, der er tæt på eller har nået pensionsalderen, men fortsat er fysisk og psykisk velfungerende. De er aktive og har interesser, fx sport, biler, historie, kultur eller andet. De er mobile evt. med egen bil. De er ofte friluftsmennesker og tager gerne børnebørn med til fælles oplevelser fx på højskole. 8

9 Kanalvalg turisme Igen kan vi pege på den generelle www-arkitektur som bærende, i kombination med PR og søgemaskineoptimering. Derudover bør vi afsøge, om vi uden store kampagnebudgetter kan finde alternative kommunikationskanaler. For eksempel mere krydssalg attraktionerne imellem? Fx gennem simpel skiltning og brug af QR-koder, så turisterne guides naturligt rundt. For at vi kan nærme os en prioritering af dette spørgsmål, bør vi undersøge turistforeningens indsats vs. Kommunens. Kan vi koble os op på erfaringer fra Trekantområdet eller fakta fra Visit Denmark? 9

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Brandingstrategi for Trekantområdet

Brandingstrategi for Trekantområdet Brandingstrategi for Trekantområdet Kolding den 4. november 2014 Formål Formålet med brandingstrategien er at medvirke til, at Trekantområdet bliver synliggjort og kommunikeret som et attraktivt erhvervs-

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Markedsføringsplan. Industriens Uge

Markedsføringsplan. Industriens Uge Markedsføringsplan Industriens Uge 2017 Strategien Hovedbudskabet for Industriens Uge 2017 er, at industrien er værd at satse på både nu og i fremtiden. Vi har dog flere forskellige målgrupper og mål,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 Kommunens brandingindsats Branding i samarbejde med 2+1, workshops i 2013 Britt Harboe kommunikationschef, projektleder

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

BRANDING FURESØ. Vi vælger familien. Status, ØU og BR maj og juni 2013

BRANDING FURESØ. Vi vælger familien. Status, ØU og BR maj og juni 2013 BRANDING FURESØ Vi vælger familien Status, ØU og BR maj og juni 2013 MÅLSÆTNING Tiltrække flere borgere og være en attraktiv bosætningskommune, så vi sikrer en afbalancering af Furesø Kommunes demografiske

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup Funder Silkeborg Nord Høje Kejlstrup Søholt Silkeborg Centrum Hårup Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere