Vejen Kommunes Kommunikationsplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen Kommunes Kommunikationsplatform"

Transkript

1 Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Opdateret 20. april 2012 af Vejen Kommune 1. Afsæt & udfordring Kernefortællingerne Grundfortælling De prioriterede målgrupper overordnet Overordnede kanalvalg Målrettede fortællinger Erhvervsfortælling Prioriterede målgrupper - erhverv Kanalvalg - erhverv Bosætningsfortællingen Prioriterede målgrupper bosætning Kanalvalg bosætning Turismefortællingen Prioriterede målgrupper - turisme Kanalvalg turisme Afsæt & udfordring Vejen Kommunes kommunikationsindsats skal styrkes, så vi kan blive endnu bedre til at tiltrække turister, nye borgere og stærke erhvervsvirksomheder. Derfor har vi udarbejdet en kommunikationsplatform, der giver fundamentet for en velovervejet og koordineret indsats fremadrettet. En platform, som giver et troværdigt grundlag for at fortælle historien om Vejen Kommune, men på en måde, så vi adskiller os fra vores nabokommuner. Vi vil ændre Vejen Kommunes image fra ikke at være særlig kendt til at have et positivt og troværdigt særkende. Vi ønsker gennem såkaldt place branding (profilering af geografiske områder) at skabe os en stærkere position. Vi skal ikke opfinde en hel masse, som vi ikke er, vi skal i stedet kommunikere det, vi er og kan, så det bliver tydeligere for vores prioriterede målgrupper. Selve eksekveringen af planen opfordrer os også til at se indad: Hvilken service tilbyder vi vores målgrupper, og kan vi internt leve op til vores egen fortælling? Vi ønsker ikke kun at pakke visuelt og sprogligt ind, men i lige så høj grad om at lade strategi, kommunikation og ikke mindst handling arbejde sammen. Det handler om både at fortælle den attraktive historie om Vejen, men også om at få historien til at generere endnu flere historier og søsætte nye tilbud på tre områder: Bosætning, erhverv og turisme. Formålet med dette dokument er at danne en sikker platform for en skærpet kommunikationsindsats. Konkret arbejder vi med en kondenseret selvfortælling og nogle skarpe kernebegreber, dels samlende for kommunen, dels versioneret ud på de tre fokusområder. Fortællingerne gennemgås i det følgende, underbygget af de målgruppe- og kanalovervejelser, der er gjort til dato. 1

2 2. Kernefortællingerne Kernefortællingerne rummer essensen af Vejen Kommunes styrker i kondenseret form. De vil fungere som grundlæggende hovedbudskaber og vil udgøre fundamentet i mange kommunikationssammenhænge. Sådan danner vi en rød tråd i vores stil, tone og budskaber. Tanken er at bruge dem som internt styringsredskab. Det kunne for eksempel være, at man lod dem danne konkret udgangspunkt for idéudvikling forud for en bosætningskampagne finde den rigtige vinkel med afsæt i vores identitet og ønskede grundbudskab. De kan også bruges som spejl" (evalueringsredskab) efter en PR-indsats: Fik mediet det fremhævet, som vi selv tilsigtede?. Mere praktisk kan de udførende kommunikatører også tage skriftligt afsæt i fortællingerne, når vi henvender os til udvalgte målgrupper, fx ved udvikling af web-, annonce eller brochuretekster. De med fed fremhævede ord fungerer som en lille hjælpeguide til det mest essentielle / sælgende i budskaberne Grundfortælling I Vejen Kommune er der udsyn, åbenhed, store vidder og en tro på, at ting kan lade sig gøre. Vejen Kommune er et strategisk kryds, der knytter tråde og forbindelser til verden omkring os: Både i kraft af vores centrale placering, men også fordi vi historisk, dannelses- og erhvervsmæssig er kendetegnet ved initiativrigdom, engagement og virkelyst i mange sammenhænge. Det vidner områdets historie om, og det fastholder og udbygger vi fremover. I Vejen finder du et naturligt rum til at udfolde dig. Hvad enten du vil bosætte dig, etablere en virksomhed eller kommer som besøgende og turist. Med kort afstand til lufthavn og begunstiget med både motorvej og jernbane, der går tværs gennem kommunen, er vi nemme at nå. Der er samtidig kort vej til arbejde, kultur og netværk uden for kommunen. Men Vejen Kommune har meget mere at byde på. Det vil du opdage og opleve, jo længere du bliver her! De prioriterede målgrupper overordnet Vores overordnede målgruppe er bredt defineret, da vi både skal kommunikere inden for kommunen (politikere, embedsværk), men også til lokalsamfundet (borgere, erhvervsliv, kulturliv) samarbejdspartnere (leverandører etc.) og ud over kommunegrænsen (myndigheder, potentielle borgere, virksomheder, turister etc.). Målgrupperne vil blive beskrevet yderligere i forlængelse af de tre specificerede fortællinger. 2

3 Overordnede kanalvalg Vejen Kommune har ikke midler til store kampagner, og skyder vi blot med spredte, annoncer, er det erfaringsvis ikke særlig virkningsfuldt. Vi prioriterer i stedet digitale medier højt og vil blive bedre til at udnytte pressen til at få bragt de gode historier. Derudover ønsker vi at være synlige og iøjefaldende i relevante netværkssammenhænge. Strategien medfører konkret fire ønsker: Ny www-arkitektur med klar adskillelse mellem borgerservice og profilering. Der ønskes en enkel og tilgængelig løsning, som får profileringen ud over rampen. Vi vil også overveje relevant brug af sociale medier samt opprioritere søgevenlighed og krydssalg på nettet (gør det let at finde os i relevante sammenhænge). Stærkere og mere koordineret PR-indsats! Vi skal være bedre til at udnytte den nationale og internationale dagsorden aktivt og være klar til at agere på både positiv og negativ feedback. Vi skal sætte ressourcer og dedikerede medarbejdere af til denne opgave, der blandt andet skal opbygge mediedatabaser og journalistnetværk for hver af de tre hovedområder. Skabeloner, som holder den røde tråd. Vi ønsker os en revideret samling af grafiske skabeloner klar til brug, for eksempel på annoncering og plakater. Disse skal i relevant omfang videreudvikles, så de matcher den grafiske stil i våbenskjoldet og lønfrøet men også stil og tone i vores grundfortællinger og evt. kommende slogan. Et visuelt og sprogligt koncept. Møde målgruppen fysisk gennem netværk og events. Det skal være let at være synlige i sammenhænge, hvor folk er samlet i forvejen. Konkret ønsker vi os på sigt et gør-det-selv-kit med for eksempel nogle enkelte effekter, som man let kan rykke ud med. Genanvendeligt, lavpraktisk og håndterbart. Målgruppe Kanaler generelt Særlige kanaler Erhverv Bosætning Turisme Virksomheder, der er beslægtede med allerede eksisterende erhverv i kommunen. Fødevarer Transport & logistik El, grøn energi og højteknologi Nethandel Børne-/yngre familier Fra de store/større byer Uddannede personer Vægter plads, stabilitet og tryghed Feriesøgende turister fra hele Danmark Visiting friends and relatives Naturelskende familier 60+ med hang til kultur og historie wwwarkitektur (Erhvervsportal, historieportal, fritidsportal, Byg og bo i Vejen, og evt. sociale medier) PR Stærkere og mere koordineret indsats Gør-det selvkit Til fysiske møder (plakater, roll-ups mm.) Skabeloner Holde den røde tråd, fx i annoncer Opsøgende kontakt til virksomheder Markedsføringskampagner Velkomstpakke til nye virksomheder Erhvervskonferencer og netværksopbygning Sælgende hjemmesider med fokus på søgemaskineoptimering Arbejdspladser som kanal til målrettet kommunikation Indhente viden om uddannelsessteder/jobformidling i større byer kan være relevante kanaler Synergi mellem organisationer Krydssalg on spot mellem attraktioner 3

4 3. Målrettede fortællinger Den overordnede grundfortælling skal også kunne leve inden for de tre fokusområder: Erhverv, bosætning og turisme. I det følgende twistes den derfor i forhold til de tre tilsvarende indsnævrede målgrupper. Vi ledsager de versionerede fortællinger med særlige kanalvalg i forhold til disse del-målgrupper. Desuden supplerer vi de generelle handlepunkter (www, presseindsats, skabeloner jf. afsnit 2) med ekstra handlepunkter, som gælder specifikt for hver de tre hovedområder Erhvervsfortælling Vejen Kommune har lang og stolt tradition for at skabe gode rammer for erhvervslivet, og vi går fremtiden i møde med udsyn, åbenhed, og en tro på, at ting kan lade sig gøre. Vejen Kommune er karakteriseret ved initiativrigdom, engagement, udviklingsorienteret, innovativ fleksibilitet og virkelyst på mange planer og i mange sammenhænge. Vejen Kommune udgør et strategisk kryds på flere måder. Konkret i forhold til en perfekt infrastruktur: Med kort afstand til lufthavn og forbundet med både motorvej og jernbane, der går tværs gennem kommunen, er vi nemme at nå. Vi har professionelle konferencefaciliteter og en fremtidssikret digital infrastruktur, og vores rammevilkår og serviceniveau fra det kommunale system til virksomheder er i topklasse. Samtidig udgør vi et strategisk kryds i mere overført betydning på grund af vores tværfaglighed: Vi skaber synergi og deler viden på tværs af de brancher, vi er stærke på vi lader mennesker mødes. Uanset om du skal etablere, udvide eller flytte din virksomhed Vejen Kommune er stedet, hvor både viden, industri og teknologi har plads til udvikling; endda til lave priser Prioriterede målgrupper - erhverv På erhvervsområdet sigter vi efter at tiltrække erhverv, der er beslægtede med allerede eksisterende erhverv i kommunen. Vi vil skabe fokus på branchesynergi, så vi kan udnytte de kompetencer, vi har lokalt særligt inden for fødevarer og transport. Vi vil danne klynger / strategiske og konkrete samarbejder og udnytte kompetencer fra vores primære erhverv, samt fra vækstbrancher inden for andre erhvervsområder. Vi vil henvende os til relevante repræsentanter (iværksættere, virksomhedsejere, administrerende direktører og bestyrelsesformænd) inden for følgende hovedområder: Fødevarer Transport & logistik El, grøn energi og højteknologi Nethandel 4

5 Der kan både være tale om, at store virksomheder bosætter sig eller opretter filialer i Vejen, men også at mindre virksomheder kan læne sig op ad viden/kompetence/synergi fra de større virksomheder, fx som underleverandør. Der er netop tale om hovedområder, fordi de ikke er defineret ud fra specifikke produkter, men ligeså vel kan være skabt ud fra en idé om synergi. Vi ønsker med andre ord via netværk at sikre information om, hvad der rører sig i kommunen Kanalvalg - erhverv Opsøgende kontakt til virksomheder, der potentielt kan tiltrækkes til Vejen kommune er som beskrevet en hovedmålsætning på erhvervsområdet, men kan også tænkes som en konkret kommunikationskanal. Kontakten kan eksempelvis etableres gennem direkte opsøgende kontakt til individuelle virksomheder, deltagelse på messer og deltagelse i netværksarrangementer. Netværksopbygning til de eksisterende virksomheder vil sikre adgang til deres viden om, hvilke virksomheder, der potentielt kan tiltrækkes, samt at de vil fungere som ambassadører i denne indsats. For at styrke Kommunens image blandt de eksisterende virksomheder som erhvervsvenlig kommune, vil der blive gennemført erhvervskonferencer. Her vil virksomhederne blive indbudt til dialog om emner, som har deres interesse. Markedsføringskampagner vil blive gennemført målrettet mod de prioriterede målgrupper, for at skabe opmærksomhed, og få dem til at henvende sig på baggrund af deres overvejelser om etablering i kommunen. Der vil ligeledes blive udarbejdet informationsmateriale målrettet mod virksomheder, der netop er flyttet til eller overveje at gøre det, som kan uddeles som en velkomstpakke til nye virksomheder. Derudover er PR en hovedindsats på erhvervsområdet, som en effektiv kanal i forbindelse med profilering af kommunen som erhvervsvenlig kommune. Den nye www-arkitektur vil ligeledes indeholde en særlig erhvervsportal, hvor man mere målrettet kan markedsføre kommunen på nettet i forhold til tiltrækning af virksomheder, samt overvejelser om brug af sociale medier som LinkedIn. Der ud over vil salgskit og skabeloner blive benyttet i kommunikationen rettet mod erhvervslivet. 5

6 3.2. Bosætningsfortællingen I Vejen Kommune er der udsyn, åbenhed, rummelighed og store vidder. Her er rum til at udfolde sig for både børn og voksne. Med et visionært erhvervsliv kombineret med kort afstand til lufthavn, motorvej og jernbane er her gode jobmuligheder, både til dig og ægtefællen. Vi har arbejdspladser inden for rækkevidde af ca. en times kørsel. Vejen Kommune har masser af lokal hverdagstryghed i form af kommunal service, fritidsog kulturtilbud. Vi udgør den trygge base med masser af plads, overkommelige priser og alligevel central beliggenhed i forhold til lidt de større byers tilbud. Vi er et område i vækst, og vi besidder jysk handlekraft, når vi indretter borgertilbud og arbejdspladser. Vi har naturen i baghaven, men samtidig et fremtidssikret bredbånd og en solid kommunal service, der gør det let at bo og virke i Vejen. Her kan du kombinere familiens behov for en tryg hverdag med et fleksibelt arbejdsliv for familiens forsørgere. Vi har dig som borger i centrum. Kom til Vejen og få meget mere end du tror! Prioriterede målgrupper bosætning På bosætningsområdet vil vi gerne tiltrække børnefamilier / yngre familier fra de større byer. Vores fokus er typisk på unge mennesker, der for nyligt har afsluttet deres uddannelse og lige har fået barn eller overvejer at få børn, men endnu ikke har etableret sig. Vurderingen er, at det er på dette tidspunkt i deres liv, at de er nemmest at trække til en kommune som Vejen. Da vi primært ønsker at tiltrække de (højt)uddannede, er vores primære målgruppe 30+ (de er typisk i denne alder, inden de etablerer sig med fast ejendom). Vi byder alle typer velkommen og har selvfølgelig også fokus på intern flytning. Men for at ruste os til vidensamfundet skyder vi mest med skarpt over for uddannede personer (akademikere eller personer med mellemlange uddannelser). Undersøgelser viser, at det typisk er jobbet, der gør, at man flytter vi vil sikre vores andel af dét potentiale, så vores virksomheder kan ruste sig med kvalificeret arbejdskraft. Vi vil også have fokus på, hvordan får vi pendleren fra fx større byer i Syddanmark til at rykke til Vejen i stedet for at pendle? Vi har både fokus på de, som er på slutningen af deres uddannelse, men også disse pendlere, der fx er flyttet i lejemål i større byer i nærheden af Vejen. Men én ting er uddannelse, vi skal også have selve persontypen med i vores overvejelser. Vi kan tilbyde noget godt til dem, som er til det åbne og grønne. Til folk, der gerne vil bo, hvor der er plads til at udfolde sig for dem selv og deres (kommende) børn. Som vægter stabilitet og tryghed i familielivet højt, og som ikke ønsker at flytte rundt på må og få, uanset om de har jobs med stor rejseaktivitet, eller de skifter jobs ofte, fx som freelancere. Vores målgruppe vil kort sagt gerne have plads, men samtidig bo centralt både geografisk og it-mæssigt. 6

7 Kanalvalg bosætning Udover den generelle styrkede PR-indsats, hvor også bosætning skal have fokus, samt en mere profileringsrettet www-arkitektur, er søgemaskineoptimering på nettet helt essentiel. Tilflyttere søger nye huse og grunde på nettet! Fysisk tilstedeværelse på fx boligmesser kan også overvejes, om end det er en ressourcetung indsats. Ligeledes kan kommunikation direkte på arbejdspladserne i Vejen overvejes ( Hvorfor køre hertil hver dag? Eller mere aktiv formidling af den eksisterende folder Du kan også bo her ). Men grundlæggende mangler vi viden om bosætning for at lægge en klar kanalstrategi, som gør, at vi kan skyde med skarpt. Information bør derfor søges om, hvorvidt der på uddannelsessteder i større byer eller i jobformidlingssammenhæng kan findes særligt relevante kanaler. Hvilke platforme og medier er de jobsøgende kandidater fra Aarhus Universitet for eksempel i kontakt med, når de i mangel på ledige jobs i Århus retter blikket andre steder hen? Peger dette på særligt målrettet annoncering, fx bannerannoncer på jobportaler? 7

8 3.3. Turismefortællingen Vejen Kommune byder på en varieret natur, der giver ro, udsyn og store vidder: Fra bakket landskab og søer i øst til vestjysk natur og landbrug i vest. Vi har masser af muligheder for et aktivt udeliv for eksempel det gamle kryds på Hærvejen, hvor du kan cykle og vandre, eller på Kongeåen, hvor du kan fiske eller sejle i kano. Fra fiskeri over cykelruter til kano og golf; du bliver ikke lige færdig med Vejen på én dag. Området i og omkring Vejen er præget at den centrale historie i området og kulturlivet afspejler det i form af højskoler og masser af små, unikke oplevelser med kunst, museer, arrangementer, fritidsfaciliteter og historier. Området summer af historie, som brænder efter at blive fortalt samtidig med at nuet kapsles ind. Det hele bindes sammen til tankevækkende fortællinger om vores fælles fortid, nutid og fremtid. Vejen Kommune har meget at byde på; det vil du opdage og opleve, jo længere du bliver her. Tillad dig selv at være nysgerrig; Vejen Kommune rummer en perlerække af små og store oplevelser. Velkommen til mulighederne! Prioriterede målgrupper - turisme Der er to indgange til turismemålgruppen: Dels feriesøgende turister fra hele Danmark, dels visiting friends and relatives, dvs. besøgende til borgere i kommunen, der ikke har viden nok om kommunen til at kunne vise den frem. Vi mener, at begge områder er relevante, da ambassadørtankegangen er helt central: De venner og slægtninge, der kommer på besøg i kommunen, kan fortælle om storslåede oplevelser andre steder rundt i landet. Vi søger primært vores målgruppe inden for Danmarks grænser. Typemæssigt vil vi skelne mellem to grupper: Dels naturelskende almindelige familier, der kan lide fælles oplevelser med idræt og anden fysisk udfoldelse i naturen som fx kano, cykelture m.v. Dels 60+ med hang til kultur og historie. Det vil sige personer, der er tæt på eller har nået pensionsalderen, men fortsat er fysisk og psykisk velfungerende. De er aktive og har interesser, fx sport, biler, historie, kultur eller andet. De er mobile evt. med egen bil. De er ofte friluftsmennesker og tager gerne børnebørn med til fælles oplevelser fx på højskole. 8

9 Kanalvalg turisme Igen kan vi pege på den generelle www-arkitektur som bærende, i kombination med PR og søgemaskineoptimering. Derudover bør vi afsøge, om vi uden store kampagnebudgetter kan finde alternative kommunikationskanaler. For eksempel mere krydssalg attraktionerne imellem? Fx gennem simpel skiltning og brug af QR-koder, så turisterne guides naturligt rundt. For at vi kan nærme os en prioritering af dette spørgsmål, bør vi undersøge turistforeningens indsats vs. Kommunens. Kan vi koble os op på erfaringer fra Trekantområdet eller fakta fra Visit Denmark? 9

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Fortællinger sælger - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Forord Fortælling er et effektivt redskab i markedsføring og branding. De bedste fortællere har alle dagetiltrukket det største

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere