Vejen Kommunes Kommunikationsplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen Kommunes Kommunikationsplatform"

Transkript

1 Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Opdateret 20. april 2012 af Vejen Kommune 1. Afsæt & udfordring Kernefortællingerne Grundfortælling De prioriterede målgrupper overordnet Overordnede kanalvalg Målrettede fortællinger Erhvervsfortælling Prioriterede målgrupper - erhverv Kanalvalg - erhverv Bosætningsfortællingen Prioriterede målgrupper bosætning Kanalvalg bosætning Turismefortællingen Prioriterede målgrupper - turisme Kanalvalg turisme Afsæt & udfordring Vejen Kommunes kommunikationsindsats skal styrkes, så vi kan blive endnu bedre til at tiltrække turister, nye borgere og stærke erhvervsvirksomheder. Derfor har vi udarbejdet en kommunikationsplatform, der giver fundamentet for en velovervejet og koordineret indsats fremadrettet. En platform, som giver et troværdigt grundlag for at fortælle historien om Vejen Kommune, men på en måde, så vi adskiller os fra vores nabokommuner. Vi vil ændre Vejen Kommunes image fra ikke at være særlig kendt til at have et positivt og troværdigt særkende. Vi ønsker gennem såkaldt place branding (profilering af geografiske områder) at skabe os en stærkere position. Vi skal ikke opfinde en hel masse, som vi ikke er, vi skal i stedet kommunikere det, vi er og kan, så det bliver tydeligere for vores prioriterede målgrupper. Selve eksekveringen af planen opfordrer os også til at se indad: Hvilken service tilbyder vi vores målgrupper, og kan vi internt leve op til vores egen fortælling? Vi ønsker ikke kun at pakke visuelt og sprogligt ind, men i lige så høj grad om at lade strategi, kommunikation og ikke mindst handling arbejde sammen. Det handler om både at fortælle den attraktive historie om Vejen, men også om at få historien til at generere endnu flere historier og søsætte nye tilbud på tre områder: Bosætning, erhverv og turisme. Formålet med dette dokument er at danne en sikker platform for en skærpet kommunikationsindsats. Konkret arbejder vi med en kondenseret selvfortælling og nogle skarpe kernebegreber, dels samlende for kommunen, dels versioneret ud på de tre fokusområder. Fortællingerne gennemgås i det følgende, underbygget af de målgruppe- og kanalovervejelser, der er gjort til dato. 1

2 2. Kernefortællingerne Kernefortællingerne rummer essensen af Vejen Kommunes styrker i kondenseret form. De vil fungere som grundlæggende hovedbudskaber og vil udgøre fundamentet i mange kommunikationssammenhænge. Sådan danner vi en rød tråd i vores stil, tone og budskaber. Tanken er at bruge dem som internt styringsredskab. Det kunne for eksempel være, at man lod dem danne konkret udgangspunkt for idéudvikling forud for en bosætningskampagne finde den rigtige vinkel med afsæt i vores identitet og ønskede grundbudskab. De kan også bruges som spejl" (evalueringsredskab) efter en PR-indsats: Fik mediet det fremhævet, som vi selv tilsigtede?. Mere praktisk kan de udførende kommunikatører også tage skriftligt afsæt i fortællingerne, når vi henvender os til udvalgte målgrupper, fx ved udvikling af web-, annonce eller brochuretekster. De med fed fremhævede ord fungerer som en lille hjælpeguide til det mest essentielle / sælgende i budskaberne Grundfortælling I Vejen Kommune er der udsyn, åbenhed, store vidder og en tro på, at ting kan lade sig gøre. Vejen Kommune er et strategisk kryds, der knytter tråde og forbindelser til verden omkring os: Både i kraft af vores centrale placering, men også fordi vi historisk, dannelses- og erhvervsmæssig er kendetegnet ved initiativrigdom, engagement og virkelyst i mange sammenhænge. Det vidner områdets historie om, og det fastholder og udbygger vi fremover. I Vejen finder du et naturligt rum til at udfolde dig. Hvad enten du vil bosætte dig, etablere en virksomhed eller kommer som besøgende og turist. Med kort afstand til lufthavn og begunstiget med både motorvej og jernbane, der går tværs gennem kommunen, er vi nemme at nå. Der er samtidig kort vej til arbejde, kultur og netværk uden for kommunen. Men Vejen Kommune har meget mere at byde på. Det vil du opdage og opleve, jo længere du bliver her! De prioriterede målgrupper overordnet Vores overordnede målgruppe er bredt defineret, da vi både skal kommunikere inden for kommunen (politikere, embedsværk), men også til lokalsamfundet (borgere, erhvervsliv, kulturliv) samarbejdspartnere (leverandører etc.) og ud over kommunegrænsen (myndigheder, potentielle borgere, virksomheder, turister etc.). Målgrupperne vil blive beskrevet yderligere i forlængelse af de tre specificerede fortællinger. 2

3 Overordnede kanalvalg Vejen Kommune har ikke midler til store kampagner, og skyder vi blot med spredte, annoncer, er det erfaringsvis ikke særlig virkningsfuldt. Vi prioriterer i stedet digitale medier højt og vil blive bedre til at udnytte pressen til at få bragt de gode historier. Derudover ønsker vi at være synlige og iøjefaldende i relevante netværkssammenhænge. Strategien medfører konkret fire ønsker: Ny www-arkitektur med klar adskillelse mellem borgerservice og profilering. Der ønskes en enkel og tilgængelig løsning, som får profileringen ud over rampen. Vi vil også overveje relevant brug af sociale medier samt opprioritere søgevenlighed og krydssalg på nettet (gør det let at finde os i relevante sammenhænge). Stærkere og mere koordineret PR-indsats! Vi skal være bedre til at udnytte den nationale og internationale dagsorden aktivt og være klar til at agere på både positiv og negativ feedback. Vi skal sætte ressourcer og dedikerede medarbejdere af til denne opgave, der blandt andet skal opbygge mediedatabaser og journalistnetværk for hver af de tre hovedområder. Skabeloner, som holder den røde tråd. Vi ønsker os en revideret samling af grafiske skabeloner klar til brug, for eksempel på annoncering og plakater. Disse skal i relevant omfang videreudvikles, så de matcher den grafiske stil i våbenskjoldet og lønfrøet men også stil og tone i vores grundfortællinger og evt. kommende slogan. Et visuelt og sprogligt koncept. Møde målgruppen fysisk gennem netværk og events. Det skal være let at være synlige i sammenhænge, hvor folk er samlet i forvejen. Konkret ønsker vi os på sigt et gør-det-selv-kit med for eksempel nogle enkelte effekter, som man let kan rykke ud med. Genanvendeligt, lavpraktisk og håndterbart. Målgruppe Kanaler generelt Særlige kanaler Erhverv Bosætning Turisme Virksomheder, der er beslægtede med allerede eksisterende erhverv i kommunen. Fødevarer Transport & logistik El, grøn energi og højteknologi Nethandel Børne-/yngre familier Fra de store/større byer Uddannede personer Vægter plads, stabilitet og tryghed Feriesøgende turister fra hele Danmark Visiting friends and relatives Naturelskende familier 60+ med hang til kultur og historie wwwarkitektur (Erhvervsportal, historieportal, fritidsportal, Byg og bo i Vejen, og evt. sociale medier) PR Stærkere og mere koordineret indsats Gør-det selvkit Til fysiske møder (plakater, roll-ups mm.) Skabeloner Holde den røde tråd, fx i annoncer Opsøgende kontakt til virksomheder Markedsføringskampagner Velkomstpakke til nye virksomheder Erhvervskonferencer og netværksopbygning Sælgende hjemmesider med fokus på søgemaskineoptimering Arbejdspladser som kanal til målrettet kommunikation Indhente viden om uddannelsessteder/jobformidling i større byer kan være relevante kanaler Synergi mellem organisationer Krydssalg on spot mellem attraktioner 3

4 3. Målrettede fortællinger Den overordnede grundfortælling skal også kunne leve inden for de tre fokusområder: Erhverv, bosætning og turisme. I det følgende twistes den derfor i forhold til de tre tilsvarende indsnævrede målgrupper. Vi ledsager de versionerede fortællinger med særlige kanalvalg i forhold til disse del-målgrupper. Desuden supplerer vi de generelle handlepunkter (www, presseindsats, skabeloner jf. afsnit 2) med ekstra handlepunkter, som gælder specifikt for hver de tre hovedområder Erhvervsfortælling Vejen Kommune har lang og stolt tradition for at skabe gode rammer for erhvervslivet, og vi går fremtiden i møde med udsyn, åbenhed, og en tro på, at ting kan lade sig gøre. Vejen Kommune er karakteriseret ved initiativrigdom, engagement, udviklingsorienteret, innovativ fleksibilitet og virkelyst på mange planer og i mange sammenhænge. Vejen Kommune udgør et strategisk kryds på flere måder. Konkret i forhold til en perfekt infrastruktur: Med kort afstand til lufthavn og forbundet med både motorvej og jernbane, der går tværs gennem kommunen, er vi nemme at nå. Vi har professionelle konferencefaciliteter og en fremtidssikret digital infrastruktur, og vores rammevilkår og serviceniveau fra det kommunale system til virksomheder er i topklasse. Samtidig udgør vi et strategisk kryds i mere overført betydning på grund af vores tværfaglighed: Vi skaber synergi og deler viden på tværs af de brancher, vi er stærke på vi lader mennesker mødes. Uanset om du skal etablere, udvide eller flytte din virksomhed Vejen Kommune er stedet, hvor både viden, industri og teknologi har plads til udvikling; endda til lave priser Prioriterede målgrupper - erhverv På erhvervsområdet sigter vi efter at tiltrække erhverv, der er beslægtede med allerede eksisterende erhverv i kommunen. Vi vil skabe fokus på branchesynergi, så vi kan udnytte de kompetencer, vi har lokalt særligt inden for fødevarer og transport. Vi vil danne klynger / strategiske og konkrete samarbejder og udnytte kompetencer fra vores primære erhverv, samt fra vækstbrancher inden for andre erhvervsområder. Vi vil henvende os til relevante repræsentanter (iværksættere, virksomhedsejere, administrerende direktører og bestyrelsesformænd) inden for følgende hovedområder: Fødevarer Transport & logistik El, grøn energi og højteknologi Nethandel 4

5 Der kan både være tale om, at store virksomheder bosætter sig eller opretter filialer i Vejen, men også at mindre virksomheder kan læne sig op ad viden/kompetence/synergi fra de større virksomheder, fx som underleverandør. Der er netop tale om hovedområder, fordi de ikke er defineret ud fra specifikke produkter, men ligeså vel kan være skabt ud fra en idé om synergi. Vi ønsker med andre ord via netværk at sikre information om, hvad der rører sig i kommunen Kanalvalg - erhverv Opsøgende kontakt til virksomheder, der potentielt kan tiltrækkes til Vejen kommune er som beskrevet en hovedmålsætning på erhvervsområdet, men kan også tænkes som en konkret kommunikationskanal. Kontakten kan eksempelvis etableres gennem direkte opsøgende kontakt til individuelle virksomheder, deltagelse på messer og deltagelse i netværksarrangementer. Netværksopbygning til de eksisterende virksomheder vil sikre adgang til deres viden om, hvilke virksomheder, der potentielt kan tiltrækkes, samt at de vil fungere som ambassadører i denne indsats. For at styrke Kommunens image blandt de eksisterende virksomheder som erhvervsvenlig kommune, vil der blive gennemført erhvervskonferencer. Her vil virksomhederne blive indbudt til dialog om emner, som har deres interesse. Markedsføringskampagner vil blive gennemført målrettet mod de prioriterede målgrupper, for at skabe opmærksomhed, og få dem til at henvende sig på baggrund af deres overvejelser om etablering i kommunen. Der vil ligeledes blive udarbejdet informationsmateriale målrettet mod virksomheder, der netop er flyttet til eller overveje at gøre det, som kan uddeles som en velkomstpakke til nye virksomheder. Derudover er PR en hovedindsats på erhvervsområdet, som en effektiv kanal i forbindelse med profilering af kommunen som erhvervsvenlig kommune. Den nye www-arkitektur vil ligeledes indeholde en særlig erhvervsportal, hvor man mere målrettet kan markedsføre kommunen på nettet i forhold til tiltrækning af virksomheder, samt overvejelser om brug af sociale medier som LinkedIn. Der ud over vil salgskit og skabeloner blive benyttet i kommunikationen rettet mod erhvervslivet. 5

6 3.2. Bosætningsfortællingen I Vejen Kommune er der udsyn, åbenhed, rummelighed og store vidder. Her er rum til at udfolde sig for både børn og voksne. Med et visionært erhvervsliv kombineret med kort afstand til lufthavn, motorvej og jernbane er her gode jobmuligheder, både til dig og ægtefællen. Vi har arbejdspladser inden for rækkevidde af ca. en times kørsel. Vejen Kommune har masser af lokal hverdagstryghed i form af kommunal service, fritidsog kulturtilbud. Vi udgør den trygge base med masser af plads, overkommelige priser og alligevel central beliggenhed i forhold til lidt de større byers tilbud. Vi er et område i vækst, og vi besidder jysk handlekraft, når vi indretter borgertilbud og arbejdspladser. Vi har naturen i baghaven, men samtidig et fremtidssikret bredbånd og en solid kommunal service, der gør det let at bo og virke i Vejen. Her kan du kombinere familiens behov for en tryg hverdag med et fleksibelt arbejdsliv for familiens forsørgere. Vi har dig som borger i centrum. Kom til Vejen og få meget mere end du tror! Prioriterede målgrupper bosætning På bosætningsområdet vil vi gerne tiltrække børnefamilier / yngre familier fra de større byer. Vores fokus er typisk på unge mennesker, der for nyligt har afsluttet deres uddannelse og lige har fået barn eller overvejer at få børn, men endnu ikke har etableret sig. Vurderingen er, at det er på dette tidspunkt i deres liv, at de er nemmest at trække til en kommune som Vejen. Da vi primært ønsker at tiltrække de (højt)uddannede, er vores primære målgruppe 30+ (de er typisk i denne alder, inden de etablerer sig med fast ejendom). Vi byder alle typer velkommen og har selvfølgelig også fokus på intern flytning. Men for at ruste os til vidensamfundet skyder vi mest med skarpt over for uddannede personer (akademikere eller personer med mellemlange uddannelser). Undersøgelser viser, at det typisk er jobbet, der gør, at man flytter vi vil sikre vores andel af dét potentiale, så vores virksomheder kan ruste sig med kvalificeret arbejdskraft. Vi vil også have fokus på, hvordan får vi pendleren fra fx større byer i Syddanmark til at rykke til Vejen i stedet for at pendle? Vi har både fokus på de, som er på slutningen af deres uddannelse, men også disse pendlere, der fx er flyttet i lejemål i større byer i nærheden af Vejen. Men én ting er uddannelse, vi skal også have selve persontypen med i vores overvejelser. Vi kan tilbyde noget godt til dem, som er til det åbne og grønne. Til folk, der gerne vil bo, hvor der er plads til at udfolde sig for dem selv og deres (kommende) børn. Som vægter stabilitet og tryghed i familielivet højt, og som ikke ønsker at flytte rundt på må og få, uanset om de har jobs med stor rejseaktivitet, eller de skifter jobs ofte, fx som freelancere. Vores målgruppe vil kort sagt gerne have plads, men samtidig bo centralt både geografisk og it-mæssigt. 6

7 Kanalvalg bosætning Udover den generelle styrkede PR-indsats, hvor også bosætning skal have fokus, samt en mere profileringsrettet www-arkitektur, er søgemaskineoptimering på nettet helt essentiel. Tilflyttere søger nye huse og grunde på nettet! Fysisk tilstedeværelse på fx boligmesser kan også overvejes, om end det er en ressourcetung indsats. Ligeledes kan kommunikation direkte på arbejdspladserne i Vejen overvejes ( Hvorfor køre hertil hver dag? Eller mere aktiv formidling af den eksisterende folder Du kan også bo her ). Men grundlæggende mangler vi viden om bosætning for at lægge en klar kanalstrategi, som gør, at vi kan skyde med skarpt. Information bør derfor søges om, hvorvidt der på uddannelsessteder i større byer eller i jobformidlingssammenhæng kan findes særligt relevante kanaler. Hvilke platforme og medier er de jobsøgende kandidater fra Aarhus Universitet for eksempel i kontakt med, når de i mangel på ledige jobs i Århus retter blikket andre steder hen? Peger dette på særligt målrettet annoncering, fx bannerannoncer på jobportaler? 7

8 3.3. Turismefortællingen Vejen Kommune byder på en varieret natur, der giver ro, udsyn og store vidder: Fra bakket landskab og søer i øst til vestjysk natur og landbrug i vest. Vi har masser af muligheder for et aktivt udeliv for eksempel det gamle kryds på Hærvejen, hvor du kan cykle og vandre, eller på Kongeåen, hvor du kan fiske eller sejle i kano. Fra fiskeri over cykelruter til kano og golf; du bliver ikke lige færdig med Vejen på én dag. Området i og omkring Vejen er præget at den centrale historie i området og kulturlivet afspejler det i form af højskoler og masser af små, unikke oplevelser med kunst, museer, arrangementer, fritidsfaciliteter og historier. Området summer af historie, som brænder efter at blive fortalt samtidig med at nuet kapsles ind. Det hele bindes sammen til tankevækkende fortællinger om vores fælles fortid, nutid og fremtid. Vejen Kommune har meget at byde på; det vil du opdage og opleve, jo længere du bliver her. Tillad dig selv at være nysgerrig; Vejen Kommune rummer en perlerække af små og store oplevelser. Velkommen til mulighederne! Prioriterede målgrupper - turisme Der er to indgange til turismemålgruppen: Dels feriesøgende turister fra hele Danmark, dels visiting friends and relatives, dvs. besøgende til borgere i kommunen, der ikke har viden nok om kommunen til at kunne vise den frem. Vi mener, at begge områder er relevante, da ambassadørtankegangen er helt central: De venner og slægtninge, der kommer på besøg i kommunen, kan fortælle om storslåede oplevelser andre steder rundt i landet. Vi søger primært vores målgruppe inden for Danmarks grænser. Typemæssigt vil vi skelne mellem to grupper: Dels naturelskende almindelige familier, der kan lide fælles oplevelser med idræt og anden fysisk udfoldelse i naturen som fx kano, cykelture m.v. Dels 60+ med hang til kultur og historie. Det vil sige personer, der er tæt på eller har nået pensionsalderen, men fortsat er fysisk og psykisk velfungerende. De er aktive og har interesser, fx sport, biler, historie, kultur eller andet. De er mobile evt. med egen bil. De er ofte friluftsmennesker og tager gerne børnebørn med til fælles oplevelser fx på højskole. 8

9 Kanalvalg turisme Igen kan vi pege på den generelle www-arkitektur som bærende, i kombination med PR og søgemaskineoptimering. Derudover bør vi afsøge, om vi uden store kampagnebudgetter kan finde alternative kommunikationskanaler. For eksempel mere krydssalg attraktionerne imellem? Fx gennem simpel skiltning og brug af QR-koder, så turisterne guides naturligt rundt. For at vi kan nærme os en prioritering af dette spørgsmål, bør vi undersøge turistforeningens indsats vs. Kommunens. Kan vi koble os op på erfaringer fra Trekantområdet eller fakta fra Visit Denmark? 9

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Branding toolkit vol 1

Branding toolkit vol 1 Branding toolkit vol 1 _ t h e P i o n e e r i n g N a t i o n 2 3 NATION BRANDING - hvad er det? Indhold Nation Branding Hvad er det?... side 3 Nation Branding Hvorfor?... side 5 Branding Værktøjskasse...

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud

Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud version 11-3-14 Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud Formål Denne handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud er en del af Temaplan for Sundhed,

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere