Årsberetning 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010/2011

2 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen Foto: Ricky John Molloy, Ulrik Samsøe FIgen, Jens Hemmel, Ditte Brøndum, Maja Skovgaard, Thomas Tolstrup, Alex Tran, Nicky Bonne, Johannes Hartkopf-Mikkelsen Indhold 3 Indledning 4 Økonomi og politik 7 Rammer for byggeri og anlæg 10 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø 12 Dansk Byggeri 14 Økonomiske nøgletal 14 Dansk Byggeris bestyrelse Dansk Byggeris hovedkontor på Nørre Voldgade 106 i København. Foto: Ditte Brøndum 2

3 Indledning Det forgangne år har igen stillet virksomhederne over for store udfordringer på det økonomiske område. Afblæsningen af den økonomiske nedgang har ladet vente på sig. Nu tyder det på, at vi har nået bunden, og at det så småt begynder at gå frem igen. Dansk Byggeri arbejder fortsat hårdt på at sikre medlemmerne de bedste rammevilkår og muligheder, men vi skal ikke skjule, at det i den nuværende økonomiske situation er ekstremt vanskeligt. Samtidig har det første branchefællesskab Danske Anlægsentreprenører fået sat dagsordenen inden for sit område. Og endnu et branchefællesskab Danske Byggematerialer er netop blevet etableret. Parallelt hermed er samarbejdet på tværs i Dansk Byggeri mellem områder, sektioner og lokalforeninger blevet styrket. 2 Strategiprocessen har vist sit værd. Dansk Byggeri har i det forløbne år fastholdt og underbygget sin position som den tredje erhvervsstemme. Halldór Pall Ragnarsson, formand, Dansk Byggeri og Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy 3

4 Økonomi og politik På trods af den trængte økonomiske situation for både branchen og hele landet er det vigtigt at slå fast; den eneste holdbare vej ud af krisen er fokus på vækst i den private sektor. Derfor er økonomisk ansvarlighed, vilje og evne til ægte reformer samt fokus på gunstige rammevilkår den bedste overordnede politik. Dansk Byggeris mange enkelte forslag skal som brikker i et puslespil passe ind i det billede. Det gælder alt fra afskaffelse af multimedieskat, forslag om øget udlicitering, tilrettelæggelsen af energipolitikken, reglerne for udenlandsk arbejdskraft, øgede offentlige investeringer til arbejdsmiljøkravene for blot at nævne nogle enkelte, aktuelle områder, hvor vi har gode forslag og anbefalinger til politikerne både op til og efter valget. I 2011 vil nedgangen i beskæftigelsen være på et par tusinde mand. Det er anlægsområdet, det almene byggeri og reparation og vedligehold, som trækker aktiviteten i den rigtige retning. For anlægsbranchen er det de store anlægsprojekter, der trækker den samlede aktivitet i en positiv retning. Blandt andet vil der ske en fremgang på vejområdet, en udbygning af jernbanerne og anlægsarbejde i forbindelse med Metro Cityringen i København. Også reparation og vedligeholdelsesmarkedet vil opleve fremgang allerede i år, dog i mindre omfang. Til gengæld vil der fortsat være tilbagegang i byggeaktiviteten, bortset fra byggeriet af almene boliger. Fremgangen her skyldes fordoblingen af det kommunale grundkapitalindskud fra 2011, som betød at kommunerne fremrykkede alment byggeri. Dansk Byggeris politiske arbejde er baseret på en høj mødeaktivitet med politikere fra både regeringen og oppositionen Dansk Byggeri kan og vil samarbejde med begge politiske fløje. Går på bunden Bygge- og anlægsbranchen har været meget hårdt ramt af faldet i boligpriserne, finanskrisen og den internationale lavkonjunktur. Siden aktiviteten toppede i 2007, er det gået ned ad bakke på alle områder, men nu er der lys for enden af tunnelen vil fortsat byde på en lille nedgang, men der tegner sig en svag fremgang i Samlet set stiger beskæftigelsen i 2012 kun svagt med arbejdspladser, så vi når op på beskæftigede. Så selvom der er udsigt til, at det vil gå lidt bedre til næste år, vil beskæftigelsen ligge på samme lave niveau, som dengang virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i Læs Dansk Byggeris konjunkturanalyse her Borgernære investeringer nåede ikke borgerne Efter pres fra Dansk Byggeri øgede regeringen i 2009 de offentlige investeringer for at modvirke en alt for kraftig opbremsning i bygge- og anlægsbranchen. Der blev afsat puljer til borgernære områder som skoler og institutioner. Men i 2010 viste tallene fra nationalregnskabet, at pengene var gået til meget andet end det, de var øremærkede til. De offentlige investeringer i bygninger steg med kun 1,8 %, mens anlægsinvesteringer faldt med 6,1 %. Pengene gik i stedet til maskiner, transportmidler og inventar, hvor investeringerne steg med 51,1 %. Dansk Byggeri har derfor opfordret til bedre budgetdiciplin og er tilfreds med regeringens udspil til en ny budgetlov, der skal føre til fire-årige udgiftslofter for alle tre niveauer - stat, regioner og kommuner. Det vil sikre bedre styring med de offentlige udgifter og skabe troværdighed om den offentlige økonomi. Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister og Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Thomas Tolstrup Kreditgivningen er stadig stram En vej ud af branchens finansieringsproblemer kan være nye finansieringskilder som fx erhvervsobligationer. Derfor udarbejdede Dansk Byggeri, i samarbejde med en række andre aktører i den finansielle sektor, sidste år et nyt forslag om at få udstedt erhvervsobligationer med staten som garantistiller. 4

5 Halldór Pall Ragnarsson, formand for Dansk Byggeri på Dansk Byggeris udliciteringskonference på Christiansborg. Foto: Thomas Tolstrup Et udspil, der skulle være med til at skabe nye finansieringsmuligheder for branchen og dermed være en ny kilde til vækst og skabelse af aktivitet. kommunerne, der konkurrenceudsættes i 2015, og kommunerne er også begyndt at udlicitere mere. Det er en positiv udvikling, men det er ikke nok. Derfor arbejder Dansk Byggeri fortsat aktivt på at accelerere udviklingen. Der nedsættes nu et udvalg i Økonomi- og Erhvervsministeriet, der skal analysere idéen, hvor Dansk Byggeri deltager. Produktivitet på dagsordenen Der er ingen tvivl om, at der er et potentiale for forbedringer af produktiviteten i bygge- og anlægssektoren, men de konklusioner, der nås om produktivitetsudviklingen, er ofte for håndfaste i forhold til, hvad tallene reelt viser. Dansk Byggeri arbejder løbende for at skabe bedre balance i debatten og ikke mindst for at skabe de bedste rammer for, at der kan skabes produktivitetsgevinster i virksomhederne. Produktivitet er emnet for Dansk Byggeris Årsdag den 12. maj. Hvem skal eje kommunernes bygninger? Rambøll gennemførte i efteråret 2010 en analyse for Dansk Byggeri, som viste, at de kommunale bygninger vil tabe 98 milliarder kroner i værdi over de næste 20 år, fordi kommunerne ikke er i stand til at prioritere en nødvendig vedligeholdelse. Da Dansk Byggeri den 28. oktober 2010 holdt en udliciteringskonference på Christiansborg, kom det frem, at det i langt højere grad er teknikaliteter end ideologi, der udgør barriererne for øget udlicitering i kommunerne. Og udmeldingerne på konferencen viste, at udlicitering ikke længere er det samme stridspunkt mellem regeringen og oppositionen, som det tidligere har været. Udlicitering skaber vækst Udlicitering er en af vejene til vækst, og der er et stort potentiale, som kun venter på at blive udnyttet. Dansk Byggeri har beregnet, at kommunerne vil kunne hente 2,2 milliarder kroner ved at udlicitere mange af deres opgaver. Udlicitering vil derfor hjælpe de tomme kommunekasser og vil kunne frigive midler til blandt andet øget vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg. Regeringen har som mål at hæve andelen af sager i Positive borgmestermøder Ud over den daglige kontakt med politikerne på Christiansborg er det afgørende for Dansk Byggeri at have god forbindelse til de kommunale beslutningstagere og ledende embedsmænd. Alle områdebestyrelser har derfor holdt borgmestermøder med de nyvalgte og genvalgte borgmestre, som tiltrådte 1. januar 2010 efter kommunalvalget. Dansk Byggeri oplever stort set alle steder at blive positivt modtaget, og møderne er med til opbygge nyttige relationer, som kan bruges i det erhvervspolitiske arbejde. 2 5

6 Digitalt byggeri. Foto: Maja Skovgaard Renovering af herregården Broløkke. Foto: Alex Tran 6

7 Rammer for byggeri og anlæg Mere effektiv byggesagsbehandling Dansk Byggeri har gennem flere år kritiseret den langsomme sagsbehandling af byggesager. i bygge- og anlægsbranchen fortsat oplever store produktionsmæssige og administrative byrder. Dansk Byggeri er dog tilfreds med en række lempelser i administrationen af skatten. Dansk Byggeris bud på en løsning har været, at byggesagsbehandlingen samles i fem centre, og vi var derfor meget tilfredse med, at regeringens meddelse om, at det ville være med i Konkurrencepakken. Til vores store overraskelse blev forslaget dog taget ud i sidste øjeblik - formentlig efter pres fra kommunerne. Netbanksikkerhed ny forsikring Dansk Byggeri har arbejdet for en politisk løsning, hvor alle banker skulle dække også mindre erhvervsdrivendes tab ved netbankindbrud. Det var der desværre ikke opbakning til. Dansk Byggeri arbejder fortsat for at få idéen ført ud i livet. Moms på byggegrunde Da regeringen fremsatte forslag om moms på byggegrunde, lykkedes det for Dansk Byggeri at få udskudt loven i et år. Trods stor lydhørhed over for Dansk Byggeris argumenter, om at moms på byggegrunde ville skade en branche, der i forvejen var hårdt ramt, så fastholdt regeringen forslaget som en del af finansieringen af skattereformen. Men Dansk Byggeri fik indflydelse på udformningen af den bekendtgørelse, som regulerer ordningen. Affaldsgebyrer - ny tilmeldeordning Dansk Byggeri deltager aktivt i en arbejdsgruppe nedsat af Miljøstyrelsen, som i samarbejde med de andre erhvervsorganisationer, KL, Renosam og Affald Danmark, skal stille forslag til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om en ny tilmeldeordning for erhvervslivets adgang til landets genbrugspladser. I forhandlingerne er det magtpåliggende for Dansk Byggeri, at tilmeldeordningen til de offentlige genbrugspladser først og fremmest bliver frivillig for erhvervslivet. Dernæst, at der gælder de samme rammevilkår for genbrugspladserne, som for de private affaldsbehandlingsselskaber, som begge modtager affald fra private virksomheder. Dansk Byggeri er derfor tilfreds med udspillet fra Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor de bad arbejdsgruppen specifikt forholde sig til en bum-og-vægt løsning for erhvervslivets adgang til genbrugspladserne. Noget der kan være løsningsmodel i forhold til at lave de samme rammevilkår for både genbrugspladserne og de private affaldsbehandlingsselskaber. Multimedieskat Dansk Byggeri har fortsat det politiske arbejde med at reducere følgevirkningerne af multimedieskatten i Der er gennemført en medlemsanalyse af de administrative og arbejdsrelaterede konsekvenser, som viste, at virksomhederne Derfor har Dansk Byggeri nu indgået aftaler og formidlet tilbud fra en række forsikringsselskaber, som tilbyder en rimelig forsikring mod netbankindbrud. Betaling til tiden Finanskrisen har sat sine tydelige spor, og mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har oplevet, at deres kreditmuligheder er blevet strammet. Dette kombineret med, at byggeriets kunder fortsat er lang tid om at betale, giver en anspændt kreditsituation en dobbelt kreditklemme. Derfor har Dansk Byggeri vedholdende sat fokus på, at det offentlige skal betale sine regninger til tiden, og at de ikke må kræve længere betalingsfrister. Gode betalere For at sætte fokus på offentlige myndigheder som gode betalere, opfordrede Dansk Byggeri i 2010 medlemmerne til at give eksempler på myndigheder, der gjorde det godt. Prisen som god offentlig betaler gik til Thisted Kommune. Udvikling af branchen Dansk Byggeri arbejder vedholdende for at udvikle branchen, og har således formandsposten i byggebranchens nye innovationsnetværk, InnoBYG, som har medlemmer fra flere af byggeriets brancheorganisationer, vidensinstitutioner samt universiteter. De første projekter er allerede sat i gang. Dansk Byggeri har siden starten i 2009 deltaget i Værdiskabende Byggeproces, der er et fælles brancheinitiativ blandt syv af byggeriets organisationer. I begyndelsen af 2011 blev de første værktøjer lanceret. De skal være med til at sikre en bedre byggeproces og gøre byggeriets virksomheder i stand til at håndtere udfordringer i byggeriets faseskift gennem åbenhed, samarbejde og dialog. Som led i regeringens vækstpakke, er der etableret et videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet, som vil kunne skabe store synergieffekter mellem at udvikle digital 7

8 infrastruktur fælles for hele byggesektoren og skabe værktøjer og arbejdsmetoder for hele branchen. Dansk Byggeri deltager i arbejdet for at sikre, at der skabes resultater, som er tæt på virksomhedernes hverdag og skaber værdi for de udførende, materialeproducenter og leverandører. Læs mere på og Det Digitale Byggeri Dansk Byggeri indgår i evalueringsarbejdet af Det Digitale Byggeri med erfaringer og tilbagemeldinger fra medlemmerne opsamlet siden iværksættelsen. branchens produktivitet. Også Erhvervs- og Byggestyrelsen har lyttet til Dansk Byggeris anbefalinger om, at strategien for markedskontrollen for byggevarer skal være med til at sikre, at Det Indre Marked fungerer efter hensigten også på byggevareområdet. Via løbende markedskontrol afdækkes det, om byggevarerne lever op til kravene, og fx CE-mærkes. Hvis kravene til en byggevare ikke er opfyldt, tages der skridt til at bringe forholdene i orden. På den måde sikres det, at de byggevarer, der handles på det danske marked, er sikre og sunde, ligesom der sikres samhandel på fair betingelser. Det har resulteret i en kraftigt revideret bekendtgørelse, hvor man har gjort brug af de praktiske erfaringer, der er gjort i forbindelse med de byggesager, der er gennemført efter bekendtgørelsen. Læs mere på Det er ligeledes positivt, at der efter mange års arbejde er udsigt til, at byggevaredirektivet får status af en forordning, hvilket betyder, at reglerne om CE-mærkning og den fri markedsadgang vil blive implementeret ensartet i alle EU-lande. Dette har Dansk Byggeri kæmpet for gennem mange år. It-rådgivning til mindre virksomheder Som konsekvens af drøftelserne på sidste års repræsentantskabsmøde, samt en analyse gennemført i regi af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, er der indgået en rådgivningsaftale med EG A/S og den uvildige rådgivningsvirksomhed BASIT, som giver mulighed for it-rådgivning for mindre virksomheder i Dansk Byggeri. Aftalen betyder blandt andet, at virksomheder, der henvender sig til Dansk Byggeri om it-rådgivning, kan henvises til EG A/S eller til anden rådgiver. Herudover holdes der medlemsmøder, hvor der sættes fokus på, hvordan it-systemer kan understøtte en effektiv drift af virksomheden. BR10 Det nye bygningsreglement har fokus på grønt byggeri, energibesparelser og indeklima. Som noget nyt skal man ved renoveringsarbejde bringe ejendommen op til tidssvarende energimæssig stand. Bygningsreglementet stiller også strengere krav til bygningers energiforbrug og isoleringsevne. Dansk Byggeri var med til at sikre, at det nu er praktisk muligt at udføre de planlagte ændringer af energirammer og U-værdier. Dansk Byggeri har holdt en lang række kurser, hvor reglerne i det nye bygningsreglement er gennemgået i detaljer. Generations-/ejerskifte Analyser af aldersfordelingen hos virksomhedsejere i Dansk Byggeri viser, at mere end 50 % af medlemsvirksomhederne over de næste 10 år vil gennemgå et generations-/ejerskifte. Klima og Energi Dansk Byggeri støtter regeringens mål, om at alle bygninger skal være C02-neutrale i Hvis vi skal nå målet, kræver det, at Derfor har Dansk Byggeri fortsat rådgivningen til virksomhederne og samtidig styrket samarbejdet med blandt andet revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC og match-online. Formålet er at forberede virksomhederne til at kunne gennemføre det bedst mulige generations-/ejerskifte. Kontrol med byggevarer Regeringen har lyttet til Dansk Byggeris anbefalinger og fremlagde, som led i sin konkurrenceevnepakke, planer om at liberalisere markedet for byggevarer. Det vil være med til at øge Passivhus. Foto: Johannes Hartkopf-Mikkelsen 8

9 Der produceres FSC cetrtificerede vinduer og døre hos Inwido. Foto: Ulrik Samsøe Figen bygge- og anlægsbranchen løbende udvikler sig. Derfor er vi i Dansk Byggeri glade for regeringens beslutning om at fastlægge energikravene i Bygningsreglementet 2020 allerede i En væsentlig del af løsningen på de store udfordringer på klima- og energiområdet skal komme fra bygge- og anlægsbranchen, som både har en forpligtelse til og mulighed for at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemet. Derfor har Dansk Byggeri fremlagt en samlet klima- og energipolitik med fem hovedområder. Tinglysning Dansk Byggeri deltog i kritiken af problemerne med den digitale tinglysning. Samlet set har Dansk Byggeri forsigtigt opgjort de ekstra omkostninger til mellem 750 millioner kroner og 1 milliard kroner. Dansk Byggeri medvirkede i optakten til de prøvesager, der ventes ført, efter at Justitsministeriet har bevilget fri proces til søgsmålene. 2 Energieffektivisering af den eksisterende bygningsbestand 2 Udvikling af energieffektivt og CO2-neutralt nybyggeri 2 Klimatilpasning af infrastruktur og de fysiske omgivelser 2 Udvikling af CO2-neutral energiproduktion 2 Energieffektivisering af byggeerhvervets virksomheder Læs hele forslaget her Grønt byggefradrag Dansk Byggeri foreslog i 2010 en dansk udgave af den svenske succes med byggefradrag. Den danske fradragsmodel skal være med til at løbe energiinvesteringer i gang. Samtidig skal fradraget være med til at gøre sort arbejde mindre attraktivt for kunderne, og det vil kunne øge ativiteten i branchen. Læs hele forslaget her Eksport Flere års vækst i den internationale omsætning hos de danske entreprenører er vendt. De seneste offentliggjorte tal viste, at omsætningen faldt i 2009 med 9 % i forhold til året før. Tilbagegangen var mest markant på de europæiske markeder, der blev hårdest ramt af finanskrisen, mens andelen af aktiviteterne på de øvrige internationale markeder gik frem til 38 % af den samlede internationale omsætning mod 32 % i CSR Dansk Byggeri indtrådte i 2010 i bestyrelsen for DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel). DIEH er et tværgående netværk, som dækker virksomheder, NGO er, fagforeninger, erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder. Energivejlederuddannelsen Dansk Byggeri har i samarbejde med Teknologisk Institut lanceret en energivejlederuddannelse. Uddannelsen er et tilbud til de håndværkere og byggevirksomheder, som vil blive bedre til at rådgive deres kunder om energiforbedringer. I marts 2011 havde næsten 800 personer deltaget på uddannelsen. Herudover deltager Dansk Byggeri i en erfa-gruppe med blandt andet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om Corporate Social Responsability. 2 9

10 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø Udenlandsk arbejdskraft Overenskomsten fra 2010 indeholder en aftale om, at sager med mistanke om brudte regler skal behandles hurtigt. Aftalen indebærer, at Dansk Byggeri og fagforeningerne inden for 48 timer rykker ud på en byggeplads ved mistanke om, at reglerne er brudt, og sagen bliver belyst og afklaret med det samme. Dermed undgås det, at sagerne først afgøres, når den udenlandske underentreprenør er tilbage i hjemlandet igen, sådan som det var tilfældet tidligere. Overenskomsten indeholder også en anbefaling til Dansk Byggeris medlemmer om at sikre sig, at underentrepriser udføres i henhold til danske kollektive overenskomster. RUT Reglerne i forhold til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere i daglig tale RUT er blevet strammet efter Dansk Byggeris ønske. RUT-registeret skaber overblik over de udenlandske virksomheders aktiviteter og kontrollerer skat og arbejdsmiljø. Tekniske problemer gjorde, at starten blev udskudt flere gange, men 1. januar 2011 trådte stramningerne endelig i kraft. Dog er der stadig det problem, at private, som overtræder loven, ikke altid vil blive pålagt den bøde på kr., der var lagt op til. Dansk Byggeris beregninger viser, at der er omkring udenlandske virksomheder i Danmark. Men kun omkring 150 er registreret i RUT. Derfor er det Dansk Byggeris holdning, at problemet ligger her. I de uregistrerede virksomheder. Dansk Byggeri har derfor opfordret til, at Arbejdstilsynet gerne i samarbejde med SKAT gør en øget opsøgende indsats ude på de små villaveje, hvor problemet med ulovlig udenlandsk arbejdskraft er størst. Dansk Byggeri arbejder fortsat for, at dette sker. Sociale klausuler For at imødegå praktikpladskrisen har København, Århus og en række andre kommuner indført sociale klausuler som led i deres udbudspolitik for på den måde at sikre, at der bliver oprettet lærepladser. Dansk Byggeri mener, at det er en uhensigtsmæssig måde at forsøge at løse praktikpladskrisen på. I stedet for at indføre sociale klausuler bør kommunerne indgå partnerskabsaftaler med virksomheder og erhvervsorganisationer og via den vej styrke hele uddannelsesindsatsen i lokalområdet. Et sådant partnerskab er i 2010 indgået mellem Dansk Byggeri og Herlev Kommune, og lignende aftaler er på vej i Lyngby -Taarbæk og Brøndby. Dansk Byggeri arbejder for gennem samarbejde mellem alle aktører og øget praktikpladsopsøgende arbejde at sikre det nødvendige antal praktikpladser. Al erfaring viser, at virksomhederne i branchen tager lærlinge, når der er arbejdsopgaver til det. Kjeld Rosenkrans blev 70 år den 7. januar 2011 og arbejder stadig som tømrersvend. Foto: Johannes Hartkoff-Mikkelsen Lærlinge og praktikpladspræmien Praktikpladspræmien har gjort det lidt lettere for de unge at finde læreplads. Siden november 2009 har virksomheder modtaget en præmie på kr. for at oprette en praktikplads. 10

11 Murerlærlinge. Foto: Jens Hemmel Antallet af praktikpladser steg i 2010 med 25,5 % i forhold til Det er især murer-, tømrer- og snedkerfagene, der oplever en markant vækst i antallet af praktikpladser. Her er stigningerne på mere end 30 %. Det er de korte aftaler, der har sikret væksten, og de udgør nu en femtedel af samtlige uddannelsesaftaler. Dansk Byggeri gjorde tidligt opmærksom på, at det var et problem. I november 2010 blev præmien sat op til kroner per praktikpladsaftale. Sidste rate af præmien udbetales efter to år. I regeringens første udspil var der lagt op til, at den fulde præmie skulle være udbetalt efter 15 måneder. Efter at Dansk Byggeri henvendte sig til ordførerne fra de politiske partier, blev det ændret til 24 måneder. Efterløn Dansk Byggeri har deltaget i den debat, der fulgte i kølvandet på statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale og regeringens forslag til tilbagetrækningsreform. Dansk Byggeris argument for at støtte en afskaffelse af efterlønnen er, at hvis folk selv skal bestemme, hvornår de vil trække sig tilbage på skatteydernes regning, så bliver der slet ikke penge til velfærd i fremtiden samtidig med, at der på sigt igen vil være mangel på arbejdskraft, og det vil skade erhvervet. Arbejdsmiljø Den nye arbejdsmiljølov trådte i kraft sidst i Loven lægger stadig vægt på sikkerhed og fejlfinding, men også i højere grad på forebyggelse. Og samtidig er der mulighed for mere fleksibilitet. Svendebrev og studenterhue under ét På initiativ fra Dansk Byggeri startede det første hold i august 2010 på en ny uddannelse, der kaldes EUX. EUX gør det muligt at få svendebrev og studenterhue på én gang. På den måde er der skabt et tilbud til de fagligt og bogligt stærke elever på erhvervsuddannelserne. EUX en giver direkte adgang til videregående uddannelser, som for eksempel diplomingeniør eller arkitekt. Lærlinge og forsikringer Som led i overenskomstaftalen fra 2010 skal danske virksomheder fra den 1. marts 2011 tegne en forsikring for deres lærlinge og elever, der er under 20 år. Forsikringen skal tegnes hos PensionDanmark og indeholder en løbende årlig supplerende førtidspension og engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme og dødsfald samt PensionDanmark Sundhedsordning. Dansk Byggeri har længe arbejdet for, at ansvaret for arbejdsmiljø ikke alene skal være hos de udførende, men også bør placeres hos bygherrer og de projekterende. Med de nye stramninger af bekendtgørelsen om bygherrers og projekterendes forpligtigelser, er vi nået et godt stykke mod målet. Dansk Byggeris pres har været medvirkende til, at regeringen nu vil udarbejde en national strategi for, hvordan PCB skal håndteres. Dansk Byggeri har i regi af Branchearbejdsmiljørårå- det for Bygge og Anlæg været med til at udarbejde en branchevejledning, som fortæller, hvordan håndværkerne kan udføre forskellige former for PCB-arbejde, fra udskiftning af vinduer med PCB-fuger til egentlig PCB-sanering, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Ved årsskiftet trådte nye regler i kraft på stilladsområdet. Reglerne indebærer, at der skal være fuld sikring af ansatte i de åbne stilladsfelter under opstilling og nedtagning af stilladser. Efter pres fra Dansk Byggeri er der indført en treårig overgangsperiode, hvor der skal udvikles nødvendige tekniske hjælpemidler. 2 11

12 Dansk Byggeri Datterselskab og kursusejendom Dansk Byggeri og TEKNIQ solgte ved udgangen af 2009 Bygteq it a/s til EG A/S. Landsforening, der er en interessegruppe i Dansk Byggeri, samt Trappefabrikantforeningen, der er en brancheforening uden for Dansk Byggeri. Det har været af strategisk betydning for både Dansk Byggeri, TEKNIQ og EG A/S at sikre den fortsatte udvikling af it-løsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen. Det blev aftalt, at der, som led i salget af Bygteq it a/s, blev etableret et Advisory Board med repræsentation fra Dansk Byggeri, der har til formål at komme med input til den fremtidige udvikling af it-løsninger, der kan understøtte virksomhedernes behov og dermed branchens konkurrencedygtighed. Dansk Byggeri solgte ved udgangen af 2010 Toppen af Ebeltoft, efter at kursusstedet har givet underskud i flere år. Der er nu etableret vandrehjem i ejendommen. Medlemsundersøgelse Dansk Byggeri gennemførte i 2010 en ny undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med organisationen. Undersøgelsen viste, at Dansk Byggeris servicetilbud var vigtige for medlemmerne, og at der var tillid til kvaliteten af den rådgivning, som Dansk Byggeri yder. Dansk Byggeri lancerede i 2010 en række nye elektroniske nyhedsbreve, som er blevet godt modtaget. Hele 85 % af medlemmerne læser dem, hvilket er en markant forbedring siden målingen i 2007, hvor kun 19 % læste nyhedsmails fra Dansk Byggeri. Branchefællesskaberne Danske Anlægsentreprenører blev dannet sidste år som det første branchefællesskab i Dansk Byggeri. Et eksempel på, at Danske Anlægsentreprenører har fået den ønskede indflydelse, er det gode og konstruktive samarbejde med Vejdirektoratet om at skabe de optimale udbud og kontraktbetingelser for vejentrepriser. Branchefællesskabet for byggematerialeindustrien Danske Byggematerialer - er et nyt initiativ i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri ønsker med branchefællesskabet at øge synligheden omkring byggematerialeindustriens produkter og erhvervsbetingelser. Initiativtagerne er Dansk Byggeris Alufacadesektion, Industrisektion og Snedkersektion sammen med Industrilakerernes Undersøgelsen viste også, at tre ud af fire af medlemmer mener, at de emner, Dansk Byggeri tager op, er relevante for dem, og 70 % svarer, at Dansk Byggeri er synlig eller meget synlig i medierne. Målrettet kommunikation I 2010 fik Dansk Byggeri også gennemført en brugertest af hjemmesiden danskbyggeri.dk. Testen gav et klart billede af, at brugerne af hjemmesiden overordnet er godt tilfredse. Hjemmesiden blev hen over efteråret udviklet i tråd med medlemmernes behov og ønsker om en bedre navigation og navngivning af menuer. I 2010 fik Dansk Byggeri udviklet det nye Extranet, og langt de fleste udvalg og bestyrelser benytter Ekstranettet i dag. Klip fra Byg Garanti-reklamefilmen på TV 2 i foråret

13 2010 i tal 2 Brugen af nyhedsbreve er steget fra 19 % i 2007, til 85 % i Brugen af hjemmesiden er steget fra 62 % i 2007, til 73 % i % af vores brugere af hjemmesiden er tilfredse eller meget tilfredse. Dansk Byggeri Barometer Dansk Byggeri lancerede i 2010 et nyhedsorienteret og dagsordensættende medie, Barometer, der er rettet mod medlemmerne, pressen og politikere, hvor der hver tredje uge fremlægges politik og dokumentation med det formål at være med til at sætte dagsorden i den brede offentlighed og på Christiansborg. Presse i 2010 Pressemæssigt har 2010 været et år med meget fokus på konjunkturforhold, kommunal bygningsforvaltning, byggesagsbehandling, udlicitering, udenlandsk arbejdskraft og praktikpladser. Der er stor konkurrence om forbrugerens opmærksomhed. Dansk Byggeri har derfor i samarbejde med et reklamebureau udviklet en kampagne, der skal vække opsigt. Kampagnen består af en reklamefilm, der bliver vist på TV2 i foråret og efteråret 2011, trykte dagbladsannoncer, en stor online kampagne og forbedret søgemaskineoptimering. Medlemmer af Dansk Byggeri kan desuden downloade tv-reklamen og bannerannoncerne, så de kan benytte det på deres egen hjemmeside. Byg Garanti-logo Et stigende antal byggevirksomheder falder for fristelsen til uretmæssigt at markedsføre sig med et Byg Garanti-logo. Den falske markedsføring bliver politianmeldt, og Dansk Byggeri advarer forbrugerne mod de useriøse virksomheder. I 2010 foretog Dansk Byggeri 49 politianmeldelser af byggevirksomheder, som uretmæssigt markedsførte sig med Byg Garanti-logoet. Året før lå tallet på 32 politianmeldelser. Dansk Byggeri er i 2010 omtalt i artikler, som omregnet til annoncepriser (pr-værdi) ville beløbe sig til 52,3 mio.kr. Det er forholdsmæssigt en større annonceværdi end de organisationer, Dansk Byggeri normalt sammenligner sig med. Byg Garanti kampagne Byg Garanti er kendt af over halvdelen af boligejerne. Målet med en ny kampagne i 2011 er at gøre ordningen endnu mere kendt, så forbrugerne vælger en virksomhed, som er medlem af Dansk Byggeri, når de har en byggeopgave. Byggeriets Ankenævn Der indkom i alt 597 klagesager til Byggeriets Ankenævn. Det er et beskedent fald på 1,5 % i forhold til De fem nævn, der har afholdt 11 møder fordelt over året og dækker murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejde, har tilsammen afgjort 620 sager. Klagerne fordeler sig helt som tidligere år inden for de forskellige fag, og afgørelserne er heller ikke faldet anderledes ud end i de tidligere år. 21,5 % af alle indkomne sager er mod virksomheder, der enten er gået konkurs, er ophørt eller er blevet tvangsopløst. Det er en lille stigning i forhold til 20 % i

14 Økonomiske nøgletal Resultat 2010 Årets resultat efter skat 2010 for Dansk Byggeri udgør -9,1 millioner kroner mod 41,5 millioner kroner i Resultatet er påvirket af den økonomiske recession, regnskabsmæssigt tab i forbindelse med frasalg af Toppen af Ebeltoft samt hensættelser vedrørende fritstillede medarbejdere. Resultatet af datterselskaber udgør -0,5 millioner kroner og vedrører de kommercielle aktiviteter i Byggeriets Beregnerservice A/S, Byggeriets forsikringservice a/s og Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Dansk Byggeris egenkapital udgør pr ,5 millioner kroner, heraf 362,4 millioner kroner i Faglig Hjælpefond. 2 Regnskab for 2010 Mio. kr Kontingentindtægter 108,1 123,6 Medlemsarrangementer 14,3 19,2 Salg af tryksager m.m. 7,4 8,5 Øvrige indtægter 22,7 20,8 Konfliktstøtte -0,2-0,1 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -9,0-12,0 Andre eksterne omkostninger -67,3-75,3 Bruttoresultat 76,0 84,7 Personaleomkostninger -96,2-92,5 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -6,0-3,7 Resultat af primær drift -26,2-11,5 Ordinært resultat efter skat i datterselskaber -0,5 22,9 Finansielle indtægter 26,3 33,6 Finansielle omkostninger -5,9-2,3 Resultat før skat -6,3 42,7 Skat af ordinært resultat -2,8-1,2 Årets resultat -9,1 41,5 Dansk Byggeris bestyrelse Formand Direktør Halldór Pall Ragnarsson E. Pihl & Søn A.S. Næstformand Murermester Hans-Ulrik Jensen HUJ A/S Tømrermester Viggo Andersen Vemmelev Tømrerforretning ApS Adm. direktør Claus Bering CRH Concrete A/S Direktør Morten Hansen Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Tømrermester Martin Skou Heidemann Skou Gruppen A/S Viceadm. direktør Klaus Kaae NCC Construction Danmark A/S Direktør Michael Lund Kristensen BT Gulve A/S Senior adviser Niels Peter Pretzmann Inwido Production A/S Direktør Johnny Røn Entreprenør Erling Jensen A/S Adm. direktør Flemming Skøtt Munck Forsyningsledninger a/s Tømrermester Kurt F. Sørensen KFS Boligbyg A/S 14

15 Bella Sky Comwell Hotel, Europas skæveste bygning, troner op over Ørestaden med sine to tårne, der skråner væk fra hinanden. Det skæve byggeri har en hældning, der er større end det skæve tårn i Pisa. Sikkerhedsmæssigt har NCC skullet tage nye forbehold på grund af vinklerne i tårnene. Hvert tårn er 72,6 meter højt. Foto: Ulrik Samsøe FIgen 15

16 Vi samler byggeri, anlæg og industri Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med knap medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen.

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen. Dansk Byggeri - Kloaksektionen Formandens beretning: 2010-2011 2010 var et år hvor vinteren både startede og sluttede året, og oven i det havde vi eftervirkningen af finanskrisen, der alt i alt medførte

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Indhold 2 Indledning 3 Økonomi og politk 5 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø 6 Rammer for byggeri og anlæg 8 Dansk Byggeri 9 Dansk Byggeris bestyrelse Indledning 2009 var året, hvor

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Årsberetning 2012/2013

Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Bæredygtig Beton Prisen 2013, Rabalder Parken

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen.

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen. Dansk Byggeri Hovedstaden Dokumentnr.: 379726 Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden torsdag, den 30. oktober 2014 på KolleKolle i Værløse. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, fredag den 5. november 2010 kl. 14.50 i KulturCenter Limfjord Skive

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, fredag den 5. november 2010 kl. 14.50 i KulturCenter Limfjord Skive Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, fredag den 5. november 2010 kl. 14.50 i KulturCenter Limfjord Skive For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Denne pjece gennemgår byggeriet i hovedtræk. Branchens betydning som en af grundpillerne i dansk erhvervsliv. 2 2 Indhold 4 Byggeriets omfang og samfundsmæssige

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Referat 23. november 2015 J-nr.: /

Referat 23. november 2015 J-nr.: / Dansk Byggeri Nordsjælland Referat 23. november 2015 J-nr.: 87005 / 2247319 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 18. november 2015 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Referat 14. november 2016 J-nr.: /

Referat 14. november 2016 J-nr.: / Referat 14. november 2016 J-nr.: 87005 / 2349043 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 9. november 2016 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou Notat Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou 19.02 2015 Dokumentnr.: 2171921 Indledning Jeg er glad for at kunne afholde denne beretning. Vi i bestyrelsen, synes

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Byggesektoren på kort sigt

Byggesektoren på kort sigt Byggesektoren på kort sigt Byggecentrum den 7. september 2011 Erhvervspolitisk chef Torben Liborius Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Torben Liborius 5 medarbejdere Politiske sagsområder Synlighed

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 Økonomisk kvartalsoversigt 3. kvartal 2017 Udgivet: december 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Leverandør til Banebranchen Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Danmark Adm. Direktør Per Bredesgaard Samt formand i Interessegruppe for Jernbaneentreprenører under Dansk Byggeri 2 Interessegruppe for Jernbaneentreprenører

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere