Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011"

Transkript

1 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at høre hvad du har arbejdet med som læge siden du blev uddannet? Kjeld Bruun-Jensen: Jeg har jo kun været læge i to år, det kommer sig af at jeg har drevet virksomhed ved siden af, bogforlag, og der havde jeg en reel valgmulighed da jeg havde arbejdet som læge i to år, jeg valgte det der var sjovest og krævede mindst natarbejde så jeg besluttede mig for at være bogforlægger. Så har jeg ellers haft en kursusvirksomhed og jeg har taget endnu en kandidatuddannelse, jeg har læst cand.scient.san og så har jeg som sagt været ansat på syddansk universitet i forbindelse med min PhD afhandling. Derefter kom jeg til diabetesforeningen hvor jeg har været i fire år, hele vejen igennem har jeg ved siden af drevet mit bogforlag som hedder forlaget Pons. I: Har du fungeret som praktiserende læge i de to år? Kjeld Bruun-Jensen: nej, jeg har arbejdet på sygehus, jeg har været 6 måneder i en praksis og ellers 18 måneder på sygehus. I: Hvilken afdeling har du været tilknyttet? Kjeld Bruun-Jensen: Jeg har været på en medicinsk afdeling på Nyborg sygehus og en kirurgisk afdeling på Nyborg sygehus og jeg har jeg været i et lægehus på Fyn. Jeg glemte at sige før at jeg også har haft en akupunkturklinik i 7 år. I: Hvornår blev du uddannet læge? Kjeld Bruun-Jensen: I 1992 I: Vi har haft mulighed for at kigge lidt på din phd afhandling, vi har selvfølgelig ikke fået nærstuderet den, så hvis du kort skulle fremlægge det vigtigste resultat af den hvad vil du så svare? Kjeld Bruun-Jensen: Det falder i tre niveauer, noget af det som jeg mener er vigtigt er at jeg har kunne vise at patientrollen er en refleksion af den samtid vi lever i, ligesom man taler om at arbejdslivet bliver mere og mere fleksibelt og at man i højere og højere grad skal være omstillingsparat når man er på arbejdsmarkedet. Det gælder også patienter, de skal være fleksible og omstilingsparate, være parate til at skifte synsvinkel. For eksempel de sygdomme jeg har skrevet om, de såkaldte nye sygdomme: fibromyralki og tourette syndrom, 1

2 det jeg har kunne vise er at de mennesker der fejler de sygdomme bliver ved med at afsøge markedet til de finder de læger som de bedst matcher, de ønsker jo en vis form for anerkendelse og de ønsker også at få en konkret diagnose og hvis de ikke kan få det ved den ene læge så shopper de videre til den næste læge. Derved har jeg også kunne vise at det man tænker at diagnoser var entydige og præcise og objektive det gør sig jo ikke gældende for man kan faktisk forhandle sig frem til en diagnose, man kan forhandle sig frem til at få sat et andet navn på sin sygdom, det kommer simpelthen an på konteksten, hvilken læge man opsøger, det synes jeg også er en ret vigtig detalje. Diagnoser er flertydige. Endeligt, det tredje er at jeg har brugt noget anerkendelsesteori i forhold til patientrollen, jeg har kunne vise at anerkendelse er et meget centralt teoretisk begreb i forhold til at analysere hvad det vil sige at være patient. Når det ikke går så godt er det fordi der mangler anerkendelse i sundhedsvæsenet på forskellige niveauer og der hvor det kører rigtig fint og hvor folk er tilfredse med den behandling de får, der er der også en anerkendende tilgang til patienten. Det mener jeg er de tre vigtige punkter. I: Når du tænker på anerkendelse, er det så i forhold til selve diagnosen eller selve patienten og behandlingsforløbet? Kjeld Bruun-Jensen: Det gælder flere niveauer. I: Vi kan se at du i din phd har grænsket i mails som du har modtaget, har du foretaget interviews med patienter i forbindelse med din dataindsamling? Kjeld Bruun-Jensen: Nej, jeg har lavet et feltarbejde, et antropologisk feltarbejde, men jeg har så lavet det i cyberspace, jeg har været observatør på det forum jeg har undersøgt og jeg har ikke lavet interviews. I: tror du resultatet af din phd afhandling har påvirket forskningen på området? Kjeld Bruun-Jensen: Det synes jeg er svært at afgøre, hvordan skulle man næsten kunne måle det, det har jeg svært ved at udtale mig om. I: Så du har ikke selv observeret, at efter resultatet af din afhandilng er blevet publiceret, at det har skubbet til feltet? Kjeld Bruun-Jensen: Nej, det har jeg svært ved at vurdere I: Du var selv inde på at du har arbejdet for diabetesforeningen, hvad var din rolle og hvilke arbejdsopgaver var du beskæftiget med? Kjeld Bruun-Jensen: Jeg har haft en ret sammensat stilling i diabetesforeningen, jeg har både været med i forskningsprojekter og fungeret som koordinator og rådgiver for personer med diabetes. 2

3 I: Har du været involveret i den diabeteschat de har? Kjeld Bruun-Jensen: Ja, det er mig der har startet den op i sin tid I: Ok, spændende, det kommer vi nok lige tilbage til. Til sidst omkring din baggrund hvad arbejder du med lige nu? Kjeld Bruun-Jensen: Jeg har både arbejdet med min phd afhandling og været ansat på fuldtid i diabetesforeningen i fire år og så har jeg forsømt mit firma en smule, så jeg har her de sidste tre måneder lavet en ny webshop koblet på mit bogforlag og så har bygget den nye diabeteschat op, det er de ting jeg har arbejdet med siden jeg stoppede. I: Når du siger har lavet er det så fordi du har lidt teknisk snilde? Kjeld Bruun-Jensen: Ja, jeg kan godt lave lidt webdesign selv, jeg har da haft nogen til at hjælpe mig med de mere vanskelige ting men % af det laver jeg selv. I: Ok, det er da ret imponerende. Nu vil jeg give ordet til Lene, min specialemakker, som vil fortsætte med spørgsmål omkring diabeteschat. Først kunne vi godt tænke os at spørge dig om hvor din interesse for personer med diabetes kommer fra? Hvorfor har du valgt netop at lave et netværk for diabetikere og ikke for en anden kronisk sygdom f.eks? Kjeld Bruun-Jensen: Jeg har interesseret mig for bruger og patientperspektivet i mange år og det var også derfor jeg gik i gang med phd afhandlingen. Da jeg var færdig med min phd søgte jeg job og der var der et job i diabetesforeningen. I løbet af de fire år jeg har arbejdet der har jeg opbygget noget erfaring og viden om diabetes. Min ansættelse i diabetesforeningen er der hvor jeg har kunne prøve mine ideer af i en praktisk kontekst. Jeg har været teoretiker, jeg har været på universitetet, skrevet en phd og så kommer jeg ud og får et job hvor jeg igen i højere grad får kontakt med brugere og patienter og dem jeg så kommer ud og får kontakt med er så folk med diabetes, så nu er det det og det er jo sådan det går, man bestemmer jo ikke altid hvilken vej tingen skal bevæge sig så det er mere eller mindre et tilfælde at det blev diabetes. I: Ok, det er jo også et meget spændende område. Kjeld Bruun-Jensen: Det er jo kæmpe stort og der er så mange patienter, det er helt vildt at tænke på. I: Nu svarede du lidt i forhold til det vi spurgte dig om teknisk snilde, hvilke tanker har du gjort dig omkring oprettelsen af diabeteschat, f.eks. i forhold til funktionalitet og brugervenlighed og har du haft nogen til at hjælpe dig eller har du lavet det hele selv? 3

4 Kjeld Bruun-Jensen: Jeg har haft nogen til at hjælpe mig med de svære passager i selve programmeringen, men det er jo sådan at hvis man ikke skal bygge sådan et forum op fra bunden, så må man gå ud og se hvad der findes og da jeg har lavet det her i privat regi så har det heller ikke måtte koste for meget, derfor går man ud og ser hvad der er af muligheder opensource og så falder jeg over det der hedder Joomla, som er et opensource cms system hvor der er komponenter man kan koble på som hedder Conena, det er de to opensource systemer jeg har bygget mit forum op omkring, Joomla og Conena. Der bliver man allerede i et omfang begrænset af hvad man vælger, der vil jo være nogen som har den store pengepung de kan bruge til at bygge sådan noget op helt fra bunden og kan få lige nøjagtig hvad de gerne vil have og så kan de fyre et par hundrede tusinde af på at få det sat op, men det er ikke sådan jeg har gjort det. Jeg har været nødt til at lade mig begrænse af noget der var udviklet på forhånd, så jeg har selvfølgelig prøvet at placere mine menuer, de felter på ens skærm hvor øjnene typisk bevæger sig, og der har jeg selvfølgelig tænkt at topmenuerne og sidemenuerne er nogle af de området hvor de typisk kigger. I: Men udover designet, hvor meget har du så overvejet omkring funktioner? Kjeld Bruun-Jensen: Altså noget af det jeg har tænkt meget over det er hvor meget man har skulle kunne se om hinanden i forhold til de brugere der er meldt til hvor skal de kunne se. I: Altså hele det her anonymitetsspørgsmål om hvor meget man skal kunne se? Kjeld Bruun-Jensen: Ja, nu er Conena jo udviklet af nørder om unge mennesker som virkelig har bygget en hel masse forskellige sjove små funktioner ind i et forum. For eksempel har jeg lukket meget af det ned for jeg ville have at det skulle være så simpelt og enkelt som muligt. En af de ting jeg kan nævne som er i en fuldt åben Conena er f.eks. en karma funktion, hvilket vil sige at de brugere som svarer på flest spørgsmål og er på i længst tid de får en højere karma, sådan noget synes jeg jo er fuldstændig irrelevant i en sammenhæng hvor det handler om sygdom og sundhed, det kan være det er meget sjovt i andre sammenhænge, men jeg har forsøgt at rense alt det pjat af og gøre det så enkelt og simpelt som muligt og samtidig have overvejelser om hvor meget skal kunne se i forhold til hinanden. Det kommer sig af at jeg i forbindelse med min phd lavede et stort litteraturstudie om online support og foraer osv. noget af det jeg kunne se i litteraturen var at anonymitet er ekstremt vigtigt i forhold til at føle sig tryg og også i forhold til at åbne sig. I de foraer hvor man er 100% anonyme åbner man sig mere og er mere ærlig og fortæller mere oprigtigt om det man føler. I: Men det er så under den forudsætning at man er fremmed, ikke kender hinanden går jeg næsten ud fra? Kjeld Bruun-Jensen: Ja I: Fordi hvis man kender hinanden så er situationen jo lidt noget andet 4

5 Kjeld Bruun-Jensen: Ja, det er jo det der er tilfældet på sådan et forum som det her, at man ikke kender hinanden, så det mener jeg er en faktor som stimulerer og tabuiserer debatten at man skal være anonym. I: Nu når du lige nævner debatten, så bliver jeg lige lidt interesseret i det. Er den debat derinde som du havde forventet? Kjeld Bruun-Jensen: jeg har været koblet på som moderator på diabetesforeningens chat og der var jeg ikke tildelt særligt mange timer til det job, det var ganske få timer, så derfor var det en mere tilbagelænet rolle jeg havde i forhold til chatten. I: Var du den eneste moderator dengang eller var der flere som overlappede hinanden? Kjeld Bruun-Jensen: Det var kun mig der var moderator og det er også den linje de fortsætter med i diabetesforeningen, en mere tilbagelænet og ikke så aktiv moderator som en facilitatorrolle. Det jeg har gjort på min nye chat er at jeg har blandet mig mere og derved kan jeg se at debatten har fået en højere grad af faglighed, det er ikke så meget hyggesnak. Det er ikke fordi det er også ekstremt vigtigt for den type samtale og debat på et forum, men jeg har prøvet at skyde mit forum i gang med en højere grad af faglighed, hvor man basere sine indlæg på nogle konkrete faktuelle oplysninger. Det er ikke sikkert at det skal være sådan i længden, men det har jeg forsøgt at gøre for at se hvad der skete og det jeg kan se der sker er at der faktisk er flere personer som melder sig ind i mit nye forum, personer som også har nogle kompetencer i relation til at søge litteratur og underbygge argumenterne med faktuelle oplysninger, det har der aldrig været på den anden chat. Jo mere man går ind og facilitere, jo mere kan man skubbe tingene i en bestemt retning, det har jeg en helt klar oplevelse af. I: Hvordan tror du at den sammenhæng er opstået for det er jo ikke fordi du skilter med, på din diabeteschat, hvilken rolle du spiller og hvordan dit mål mht. faglighed indgår? Kjeld Bruun-Jensen: Jeg kan huske vi lavede en statistik på den anden chat (Diabetesforeningens) at det var rundt regnet mellem 5-10 % af dem som kom forbi, der rent faktisk skrev noget, resten var bare iagttagere. Så det der sker, tænker jeg, det er at hvis man lægger en linje så invitere man nogen til at være aktive og dem man invitere er dem der føler at de har noget at bidrage med i forhold til den tone, det niveau og den stil der er i forummet. Det er jo kun en brøkdel af dem som kommer forbi sådan et forum som rent faktisk skriver i det, det er også kun en brøkdel af dem som melder sig ind, der rent faktisk skriver, mange bruger jo bare et forum som et opslagsværk. Mange bruger jo bare et forum fordi de sidder og følger med i hvad de andre skriver og så bliver de klogere af det. Det jeg tænker man kan konkludere er at ved at lægge en linje og et niveau og en stil så invitere man de mennesker til at skrive som synes de kan matche at de har lyst til at være med på den måde og som også føler at de kan bidrage med et niveau der passer til det der foregår. I: Har du gjort dig tanker om hvad den stil har af betydning for de brugere der deltager? 5

6 Kjeld Bruun-Jensen: Jeg tror man udelukker nogen og invitere andre. Jeg tror også på den anden chat hvor det var meget mere tilbagelænet og hvor der var meget mere hyggesnak og almindelige mere dagligdags udveksling, der var der nogen af dem der havde kompetencer i forhold til noget mere fagligt, de gad ikke at skrive der, så de blev udelukket der. På den nye chat tror jeg at jeg udelukker nogen fra at skrive fordi de føler at de ikke kan leve op til det niveau der er eller matche den stil der er eller også tænker de at det er for svært. Jeg tror simpelthen ikke man kan lave et forum som kan tilfredsstille alle. Der vil være nogen som kommer forbi min chat og siger ej det her er alligevel lidt for svært eller det er ikke det der er mit behov og så forsvinder de igen og søger et andet sted hen. Men omvendt er der også nogen der kommer forbi min chat og så tænker de hold da op, her er sgu noget kød på, det kunne jeg godt lige tænke mig at blande mig lidt i og skrive lidt om og så bliver de fordi det passer til dem. I: Har du gjort dig tanker om præcist den profil som er mere aktiv og mere bidragende i forhold til det faglige som du også lægger på banen. Hvordan bidrager det til deres liv med diabetes frem for dem der bare hyggesnakker? Kjeld Bruun-Jensen: Dem der hyggesnakker, har de samme behov. Jeg tænker at alle patienter har et behov for at forstå deres sygdom så detaljeret og indgående som overhovedet muligt. Nogen vil have sværere ved det end andre, det er også det der afspejler sig i patientkultur. Hvis man sidder i en lægepraksis så kommer der patienter ind af døren som matcher en som læge og har været på nettet og søgt viden og har måske printet tre artikler ud og smider dem på skrivebordet og så vil de diskutere det nærmest på et fagligt niveau. Den næste patient der kommer, er en fåmælt forsigtig en, som måske ser lægen som en autoritet, sådan veksler mødet med patienterne i løbet af en dag i en lægepraksis. Det giver et billede af at patientkulturen består af et meget bredt kontinuum af folk der har en faglighed der næsten kan matche lægens egen faglighed i den ene ende af det kontinuum og i den anden ende er der mennesker der ikke har ret meget uddannelse, som måske ser lægen som en autoritet. Fælles for dem alle sammen er, og det har jeg en klar fornemmelse af uden at have belæg for det, at de ønsker så stor og dyb indsigt i deres egen sygdom som de overhovedet kan få. Jeg tror også nogle af de ting der bliver skrevet på min chat har nogen glæde af, de undrer sig lidt over det og skal læse det to gange, men der er også nogen der synes det er for svært og så forsvinder de ud. Jeg tror det hjælper folk at man underbygger de forskellige sygdomme med forklaringer på hvorfor man nu skal gøre det og hvorfor det er vigtigt at spise den type kulhydrater. At man underbygger med forklaringer, fordi hvis man ikke forstår hvorfor man skal gøre som man nogen gange bliver anbefalet at gøre så er sandsynligheden for at man får det gjort ikke helt så stor som hvis man omvendt forstår hvorfor. I: Antaget at man interesserer sig om hvorfor? Kjeld Bruun-Jensen: Ja, og det tror jeg faktisk at næsten alle der har en kronisk sygdom har den interesse. De har den selvfølgelig på forskellige niveauer afhængig af hvilke forudsætninger de har. Man skal lige huske 6

7 på at hvis man bliver ramt af en kronisk sygdom, så er det noget der involvere ens tilværelse i en sådan grad så man skal være meget pudsigt indrettet hvis man er i stand til at sige ærligt at det her ikke betyder noget. Der kan være forskellige psykologiske mekanismer der gør at det umiddelbart ser ud som om folk er ligeglade, projektion, men jeg er sikker på at hvis man er ramt af en kronisk sygdom som har man også et behov og en interesse i at vide så meget som muligt om den. Man kan så stille op med forskellige forudsætninger for at gennemføre projektet, men behovet og interessen er der hos stort set alle, fordi en kronisk sygdom fylder helt vildt meget i ens liv. I: Gør du noget for at udbrede kendskabet til din chat? Du har jo fået ca 60 brugere med, hvordan har du gjort det? Kjeld Bruun-Jensen: Siden vi talte om det er der kommet flere til, der kommer ca. 2-3 stykker om dagen. Den kører fantastisk godt. Jeg går meget op i søgemaskineoptimering. Hvis en bruger for eksempel skriver.. nu var der en der skrev i dag kedelig artikel i Politiken som overskrift. Det var et indlæg i dag i Politiken om høj dødelighed blandt mennesker med diabetes. Der gik jeg straks ind og ændrede overskriften til diabetes og dødelighed: artikel fra Politiken fordi jeg ved at hvis der bare står en kedelig artikel fra Politiken så er det ikke noget folk finder frem til når de søger i google, men hvis jeg skriver diabetes og dødelighed så er det et oplagt søgeord. Der er jeg meget om mig med det og hvis man kigger på overskrifterne i indlæggene på min chat er de meget strømlinede og jeg tror diabetes går igen i mange indlæg og det er simpelthen fordi jeg ved at hvis de er navngivet rigtigt så er der meget større sandsynlighed for at man finder dem. Så jeg går ind og omdøber overskrifter, det er et eksempel på hvad jeg gør. Søgemaskineoptimering er noget jeg går meget op i. I: Har du tal på hvor mange besøg du får via google for eksempel? Kjeld Bruun-Jensen: Nu har den været i gang siden d. 15.februar 2011, så den har været i gang i 1,5 mdr. og der har været 4429 besøg, det er rundt regnet 100 besøg om dagen. I: Og hvis bare 2-3 af dem bliver en bruger, så er det da en ret god rate. Kjeld Bruun-Jensen: Ja, og hvis bare 5 af dem skriver et indlæg. Nu har jeg ikke regnet på det endnu, men på den anden chat (diabetesforeningens) der mener jeg vi sagde at ca 5 % der kom forbi de skrev noget, det skal nok passe at det er nogenlunde det samme her. Det er faktisk en pointe for umiddelbart så tænker man at et forum er et sted hvor folk de skriver med hinanden og debattere, men for rigtig mange mennesker og det vil sige ca 95 % der er et forum et opslagsværk, et sted hvor man kommer forbi og læser hvad de andre skriver. I: Men så skal man stadig have fat i den kritiske masse som har lyst til at skrive noget derinde for ellers kan man ikke få fat i resten. 7

8 Kjeld Bruun-Jensen: Ja, men hvis man går ind og kigger på hvor mange indlæg jeg har skrevet, jeg underskriver mig bare med Kjeld, så er jeg jo også den der har skrevet flest, jeg prøver at sætte nogle ting i søen som fanger folks opmærksomhed. Det er også meningen at det skal være et selvkørende system på et tidspunkt, men jeg tror når man starter et forum så er man nødt til at være på selv og facilitere og kaste forskellige debatemner ind, så må man se om det fanger brugernes interesse. Hvis man bare åbner et forum og sidder og venter, så tror jeg simpelthen ikke man kan skyde det i gang, man er nødt til, i starten, selv at gå ind og skrive indlæg. Der er jeg så heldigt stillet at jeg i kraft af de 4 år jeg har arbejdet med diabetes har en klar fornemmelse af hvilke problemstillinger mennesker med diabetes slås med, så jeg er i stand til at få formuleret problemstillinger som fanger dem. Det tyder jo på at det er lykkes. I: Nu er vi næsten ved at være færdige, vi har et lille emne vi godt kunne tænke os at runde i forhold til diabetesforeningens chat. Diabetesforeningens chat og din chat minder meget om hinanden, vi har været inde på DF s chat og har læst nogle indlæg hvor brugere bliver en smule forvirret over at der findes 2 chats, som på mange måder minder om hinanden og har et meget lignende navn. Hvorfor valgte du at etablere et netværk udenfor det? Kjeld Bruun-Jensen: Jeg har været ansat i diabetesforeningen i 4 år og nu er det sådan at de har afskediget ca medarbejdere pga. økonomiske problemer og jeg var en af dem der var uheldig at blive afskediget. Jeg har en intention om at jeg vil blive ved med at arbejde med diabetes, så jeg har planer om en række tiltag i forhold til diabetesområdet og et af de steder jeg er startet er ved at åbne mit eget forum. I løbet af en måned eller to åbner jeg en mere klassisk webside, en mere informativ side, og så regner jeg med at jeg i kraft af de to platforme kan få gjort opmærksom på mig selv, jeg vil blandt andet tilbyde kurser for mennesker med diabetes og foredrag og med tiden kommer jeg også med nogle udgivelser som relatere til diabetes. Der er det jo vigtigt at man holder sit navn i spil, det gør jeg blandt andet ved at have denne platform og så åbner jeg en senere. I: Ja, for man kan jo sige at det er en stor konkurrent du er op imod i forhold til størrelsen på netværket allerede og udbredelsen af det. Vi kan forstå på en sygeplejerske ude fra steno at de for eksempel anbefaler diabetes chatten når patienter henvender sig der. Kjeld Bruun-Jensen: ja, jeg er godt klar over at jeg ikke kan konkurrere med en virksomhed som har 50 ansatte og et årligt budget på 25 mio. kr. men jeg kan gøre det jeg kan. Jeg kan se at jeg ligger en anden linje og tiltrækker nogle andre mennesker på den chat jeg har sat i søen. Jeg er da sikker på at med det høje besøgstal jeg har så er chatten med til at gøre en forskel for en masse mennesker, udover det er den også med til at holde mit navn i gang i den her sammenhæng. Den der står for sådan et forum bliver også profileret, det er en ting man ikke skal glemme. 8

9 I: Må vi spørge om du har fået nogen henvendelser fra diabetesforeningen efter du har åbnet din diabetes chat? Kjeld Bruun-Jensen: Nej det har jeg ikke. I: Det er alligevel utroligt når de er så lig hinanden og også i selve URL en. Kjeld Bruun-Jensen: Jamen altså, for at i måske bedre kan forstå hvorfor det er sådan skal jeg gerne fortælle at da jeg lavede min PhD, købte jeg en række domænenavne op, fordi jeg tænkte at når jeg var færdig med min PhD så ville jeg undersøge nogle af de andre store kroniske sygdomme og der købte jeg så domænenavnet diabeteschat. Det købte jeg allerede tilbage i 2006, så bliver jeg ansat i diabetesforeningen i 2007 og så skal vi skyde forummet i gang for mennesker med diabetes og så bliver vi enige om at de godt kan låne mit domænenavn diabeteschat.dk, vi skriver en kontrakt at de kan låne det navn. Da jeg er færdig i diabetesforeningen efter 4 år spørger jeg om de har lyst til at købe domænenavnet og det siger de så at det har de ikke. Derfor har jeg det med mig videre jo. I: Og de har så ændret deres link fra at hedde diabeteschat.dk til at hedde chat.diabetes.dk? Kjeld Bruun-Jensen: Ja, det har de så valgt at gøre. Det er en mærkelig historie, der var ikke engang sat nogen pris på det domænenavn jeg spurgte bare om de ville købe det. I: Så det har simpelthen været en principsag for dem? Kjeld Bruun-Jensen: ja, det må det have været, jeg ved ikke lige hvad bevæggrunden er. Sagen er i hvert fald at de sagde nej tak til at købe det og så lagde de chatten ind under deres hoveddomæne diabetes.dk på et subdomæne der hedder chat.diabetes.dk, men det kan der også være nogle fordele ved, for et forum er en meget dynamisk størrelse så de har måske tænkt at ved at lægge forummet ind under diabetes.dk så fik de en masse dynamiske undersider som kunne hjælpe dem med at ranke deres diabetes.dk højere. Det er muligt at det er det der har været bevæggrunden. I: Men det er en lidt pudsig historie nu når de er så lig hinanden og det er sjovt at de ikke har henvendt sig til dig, synes jeg. Kjeld Bruun-Jensen: Ja, jeg kan ikke vide hvorfor, det er som sagt sådan det er gået. I: Men det er jo også fint for dig, det er kun en fordel at der er så tæt en kobling i mellem. Kjeld Bruun-Jensen: Ja, altså det er jo sådan at det er et navn der er kendt så det hjælper da kun den nye chat i gang. 9

10 I: Så tror jeg faktisk ikke vi har flere spørgsmål Kjeld, det har virkelig været spændende at høre om dine tanker med diabeteschat og din baggrund og hele det her med hvordan du har lagt stilen og hvordan din aktive rolle har været, det synes jeg har sat nogle tanker i gang hos os, sådan har vi ikke lige opfattet det nu når vi har været inde og læse nogle oplæg på diabeteschat, det synes vi er rigtig interessant. Kjeld Bruun-Jensen: Når I nu er færdige med jeres opgave så regner jeg med at I sender mig den elektronisk, skal vi ikke aftale det. I: Jo, det kan du tro. Det synes vi er en rigtig god ide. Jeg håber at, hvis der skulle opstå et eller andet at vi lige må smide dig en mail hvis vi lige har et spørgsmål eller et eller andet, er det ok? Kjeld Bruun-Jensen: Ja, det må i meget gerne I: Tusind tak for din tid Kjeld Bruun-Jensen: Det er bare i orden, kan i have det godt og held og lykke med det. 10

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din webshop

Hurtig SEO Guide til din webshop Hurtig SEO Guide til din webshop For at forbedre din shops synlighed og dine produkters listing på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen af din shop. Hvis du følger de

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 2015 Andreas Pedersen. Alle rettigheder forbeholdes. 1 Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere