Indledning. Discovery/Jan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Discovery/Jan"

Transkript

1 EKSAMENSrapport Titel: Fodmap Forum Vejleder: Henrik Mikkelsen Navn: Jan Brage Domæne: Navn: Karina Geertsen Domæne:

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problembeskrivelse og problemformulering. 4 Metodebeskrivelse 5 Projekt- og risikostyring 6 Research 7 Målgruppeanalyse 8 Mission, vision og budskab v Swot analyse og Business Model Canvas 10 Idégenerering og udvikling af koncept. 11 Mission, vision og budskab v ring target: 13 Moodboard 13 IA 15 Wireframes. 16 Valg af farver 16 Typografi: 17 Design af logo. 18 Motiverende design. 19 Markedsføringsplan 20 Kodning. 23 Søgemaskineoptimering 23 Video 24 Ophavsret 24 Konklusion 24

3 Indledning Discovery/Jan IBS eller irritabel tarm er en tarmsygdom, som rammer ca. 15% af alle mennesker i den vestlige verden. Symptomerne er oppustethed, diarre, forstoppelse, smerter i maven. Lidelsen er ikke dødelig, men de menneskelige konsekvenser er voldsomme for IBS ramte. Mange oplever social isolation, stigmatisering og misforståelse. På trods af de mange patienter, er IBS relativ ukendt lidelse. Dette kan til dels skyldes at emnet er tabubelagt, manglende viden, og at dødelige lidelser får mere opmærksomhed. IBS patienter kan have gavn af kostændringer, stresshåndtering, ligesom placebotest har vist, at psyken spiller en rolle. Low Fodmap diet er en udelukkelses diet, der hjælper op mod 80% af alle IBS ramte. Nogle oplever symptomlindring, mens andre kan blive helt symptomfri. FodmapForum er et nystartet jointventure, bestående af eksperter med en stor viden inden for behandling af IBS. FodmapForum vil skabe et tværfagligt online betalings forum til IBS ramte. Under præsentationen af vores eksamensopgave, havde vi den fornøjelse af at have besøg af Stine Junge, som er en af stifterne af FodmapForum. Stine fortalte om planerne for den nystartede virksomhed. FodmapForum er dedikeret til behandling med Low Fodmap Diæten, og man accepterer at forummet ikke er for alle. Ud over vejledning i Low Fodmap Diæten, tilbyder FodmapForum også stress og smertehåndterings værktøjer, træningsprogrammer, mindfulness og meditation, som alt sammen har en positiv indvirkning på IBS ramtes symptomer. FodmapForum lægger stor vægt på tværfagligheden og den store mængde ekspertviden. Ifølge Stine Junge er der mange muligheder for IBS ramte, at finde information om Low Fodmap Diæten i form af fx. bøger, hjemmesider, blogs, apps mv., men det er et landskab præget af selvudnævnte eksperter, fejlinformationer og populistiske bøger med indtjening for øje. Det mudrer landskabet, og kan skade mere end det gavner. Stine, som blandt andet er uddannet klinisk diætist, fortalte at mange danske IBS ramte, ikke har mulighed for at få korrekt vejledning i Low Fodmap diet. Dette er der flere grunde til: Hårdt ramte patienter har så mange symptomer, at de ikke kan forlade deres hjem; Andre bor i "udkantsdanmark"; Visse sygehuse anerkender ikke Low Fodmap Diæten; Manglende viden hos læger. Med et online forum ønsker, FodmapForum at nå ud alle de IBS ramte, som potentielt kan hjælpes med Lod Fodmap Diæten, uanset hvor i landet de bor, og hvilket sygehus de er tilknyttet. FodmapForum ønsker at rådgive, guide IBS ramte og involvere brugerne, men det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en decideret patient konsultation. Vi ser det som vores opgave at komme med vores bud på udformningen, af et sådan forum.

4 Problembeskrivelse og problemformulering. Discovery/Jan Problembeskrivelsen IBS er en almindelig, men diffus tarmsygdom. Symptomerne varierer meget, men fællesnævneren for IBS ramte, er at deres livskvalitet forringes voldsomt. Foruden symptomer, som smerte, diarre og forstoppelse, holdes mange IBS ramte som gidsler i eget hjem. Det er en patientgruppe der har oplevet stigmatisering, mistillid, misforståelse og bliver måske diagnosticeret som psykisk ustabile Personerne bag Fodmap Forum har en enorm viden inden for deres fag, men at skabe en online forretning, rejser mange spørgsmål, og giver udfordringer. De har gjort sig mange tanker, men endnu virker flere centrale spørgsmål uafklarede. FodmapForums forretningsmodel er på mange områder uprøvet land. Udformningen af koncept, markedsføringsplan og identitet, skal opbygges. Fodmap Forum har allerede købt domænet FodmapForum.dk, men i fremtiden ønsker Fodmap Forum at udvide internationalt. Man kan overveje om man allerede nu skal indtænke de eventuelle interkulturelle udfordringer i konceptet. Fx. er en læges status forskellig i Danmark og Tyskland, brugen af humor kan opfattes forskelligt i forskellige kulturer osv. IBS ramte kan finde gratis information om Low Fodmap Diet forskellige steder, så det kan være en udfordring at kræve betaling for noget, som til dels leveres gratis andre steder. Selvom Low Fodmap Diet hjælper om mod 80%, er det ikke alle der bliver symptomfrie, det kan være en udfordring at få mindre fremskridt, til at fremstå som succeshistorier. Mange IBS ramte, har en følelse af at "have prøvet alt" for at slippe af med deres symptomer og kan være trætte af påståede lette løsninger. Modvilje og manglende kendskab til Low Fodmap Diet hos visse dele af sundhedssektoren, resulterer i at mange IBS ramte ikke får anbefalet Low Fodmap Diet i behandlingssystemet. IBS er en tabubelagt lidelse, hvilket kan give os udfordringer på forskellig vis. Det kan være svært at få IBS ramte i tale, og det virker umiddelbart som et lukket miljø. Det kan være nødvendigt at lægge speciel vægt på at holde forummets aktiviteter fortrolige. Problemformulering Hvordan skaber vi bedst en interaktiv løsning der giver Fodmap Forum mulighed for, med deres tværfaglige ekspertviden, at lindre IBS ramtes symptomer og forbedre deres livskvalitet? Hvilken form for forum efterspørger de IBS ramte? Hvordan får vi de IBS ramte til at benytte løsningen?

5 Metodebeskrivelse Jan IDEOs Design Thinking proces udgør rygraden i dette eksamensprojekt. Vi ønsker at holde læseren lidt i hånden undervejs, derfor har vi angivet hvor i Design Thinking processen vi befinder os, igennem hele denne rapport. Design Thinking er en iterativ proces, og afspejler således ikke en nødvendigvis rækkefølgen i arbejdsgangen. Derfor er førnævnte faseinddeling, ikke altid 100% entydig, men vi håber det kan give læseren et bedre overblik. Discovery: Vi bruger Brick Meyers Type Index og Belbins teamroller til at fordele rollerne mellem os. Som nævn er opgaven gennemsyret af IDEOs design thinking og trello er benyttet til at samle trådene. Med interessentanalyse, konkurrentanalyse, observationer og målgruppeanalyse indsamler vi viden og danner et overblik. Herefter opstilles personas. Alt dette giver en forståelse af det marked FODMAP forum skal gebærde sig på, og viden om deres kunder. Interpretation Vi fortolker på FODMAP forums egen mission/vision og budskab, for at krystallisere målsætningen og beskrive hvordan vi opfylder den. Det er vigtigt at bemærke at mission, vision og budskab løbende itereres og gøres skarpere. Der opstilles personas, der giver en dybere forståelse af vores målgruppe. En SWOT analyse hjælper os til at udvikle svagheder til styrker og trusler til muligheder. Business Model Canvas giver overblik over hvordan Fodmap Forum skal levere deres kerneydelse til deres kunder. Det er ligeledes en model som løbende rettes til. Ideation På den tilegnede viden skal der idegenereres. Vi bruger forskellige brainstorming teknikker, og supplerer med de 4 R er. Udvalgte ideer forfines med An A B C. Vision, mission og budskab revideres og en konceptbeskrivelse udarbejdes. Med 3 ring target opstilles de 3 nøgleord som skal gennemsyre designprocessen - lige fra moodboard til det færdige produkt. Der opstilles brugerscenarier for at finde ud af hvordan vores personas vil bruge produktet, og om produktet passer sammen med vores målgruppes beregnede behov. SOSTAC modellen samler trådene fra vores forskellige analyser og beskriver vores markedsføringsstrategi. Vi kommer til at bruge modellen selektivt og koncentrerer os mest om de fire første faser. Moodboard der understøtter vores 3 ring target testes udvalgte personer. IA struktur testes med lukket kortsorteringstest før der tegnes wireframes. ARMM princippet bruges selektivt til udarbejdelse af logo. AIDAs, Call to action, rule of 3rds, looking room og gestalt lovene bruges i skøn forening til at udforme mockups med fokus på budskaber. Experimentation Kodning af hjemmeside er gjort i html, css og javascript (JQUERY). For at sikre en god responsiv oplevelse, har vi desuden benyttet bootstrap. Css delen er blevet styrket ved at benytte LESS som giver ekstra css power. Kortsortering og tænk højt test bruges til at usability teste hjemmesiden.

6 Projekt- og risikostyring Discovery/Karina Vores gruppe en smule speciel, eftersom den kun består af to medlemmer og disse to medlemmer desuden danner par privat. Vi har flere gange tidligere arbejdet i gruppe sammen, både os to alene og sammen i større grupper. Selvom vi altså efterhånden kender hinanden ret godt fra gruppearbejde og privat, så er det alligevel vigtigt at gøre sig tanker om projektstyring og rollefordeling. Vi har i tidligere gruppearbejder foretaget persontype test baseret på BMTI 1. Med baggrund i disse tests har vi lettere kunne afdække vores profiler på en nøgtern måde. Belbin beskriver 9 teamroller 2 som er nødvendige at udfylde i et succesfuldt team. Med BMTI beskrivelserne i hånden, faldt det os let at fordele Belbin s teamroller i mellem os. Denne proces har kørt lidt på rygraden, da vi efterhånden har opnået nogen rutine, og fundet os godt til rette i de vante roller. Jan: Idémand, kontaktskaber, analysator, formidler, specialist Karina: Idémand, afslutter, koordinator, opstarter, formidler, organisator. Da vi, i sagens natur, sidder sammen under hele projektarbejdet, har vi ikke haft de store behov for forskellige teknologiske løsninger. Vi indledte med at benytte grouproom.com. Det tiltalte os at man kunne samle både fildeling, bookmarks, online dokumenter, kalender, tidsplan, kommunikation med videre eet sted, desværre oplevede vi tekniske problemer gang på gang, og valgte i stedet at skifte til Trello som projektstyringsværktøj. Desuden har vi suppleret med en simpel tidsplan med udvalgte deadlines undervejs. Til fildeling og fælles dokumenter har vi arbejdet i google docs og Onedrive. Til næste projekt, håber vi at have fundet en bedre løsning til at samle alle disse funktioner, eller at Grouproom.com er blevet mere stabilt. Risikostyring Vi erfarede hurtigt, at IBS patienter kan være vanskelige at få i tale, derfor har vi løbende arbejdet med en plan A, B og C. Dette har vi gjort for at være på forkant med situationen, hvis og så frem, respondenter har været svære at få fat i. IBS patienterne har generelt været flinke til at svare. Desværre måtte et planlagt videointerview med en IBS patient, aflyses i sidste øjeblik, da denne fik kolde fødder. Det har været betryggende at have en plan B klar, selvom plan A havde været at fortrække. Da den ene halvdel af gruppen har været syg gennem hele projektarbejdet, har tidsplanerene været vanskelige at overholde. Dette aspekt havde vi ikke forudset. Selvom vi havde indlagt bufferdage i tidsplanen, har det presset os mere end vi kunne forudse. Det er svært at gardere sig mod en langvarig sygdom, men det mærkes måske tydligere, når man kun er to i en gruppe. 1 Projektledelse - Teori og praksis s Projektledelse - Teori og paksis s. 102

7 Research Discovery/Karina Målgruppen For at finde frem til vores primære målgruppe, har vi holdt vores kvantitative data op mod de kvalitative. Stine har informeret os om at Fodmap Forum gerne vil fokusere på de IBS ramte under 50 år, både dem der har prøvet diæten, eller dem der ønsker at prøve den. Sygdommen rammer tilfældigt, uafhængigt af sociale lag eller geografi, men størstedelen af de IBS ramte er kvinder. Ved hjælp af observationer af Facebook grupper for IBS ramte, som fx 'Irritabel tarm' og 'Low Fodmap diet', fandt vi at størstedelen af dem der benytter online fora er kvinder. Tilstedeværelsen af mænd er minimal. Alle under 50 der har IBS, er alt for bredt, og derfor har vi valgt at grov segmentere. Som nævnt tidligere ved vi at der er klar overvægt af kvinder. Som en indledende indsnævring af målgruppen, virker det fornuftigt at fokusere på dem som allerede benytter eksisterende løsninger, og som allerede bruger internettet. Alle disse lavthængende frugter, er stadig en upræcis målgruppe, og vi må træffe nogle aktive valg for at få en skarpere målgruppe. Da en stor del af Low Fodmap Diet handler om nøje at overholde en udelukkelsesdiæt, giver det ligeledes mening at vi i vores definition af målgruppen, antager at vores primære brugere har en basal forståelse af kostrelaterede emner. Vi er i den heldige situation, at vi har en potentiel målgruppe på ca danskere, på tværs af alle sociale lag, så vi kan indsnævre vores målgruppe yderligere, ved at træffe et aktivt valg om, at den primære målgruppe er ressourcestærke voksne kvinder. I minerva modellen 3, ville vores målgruppe befinde sig i de blå, blå/grønne & blå/violette segmenter. Dette valg træffer vi, både af førnævnte grunde, og ligeledes for at optimere den værdi Fodmap Forum medlemmer repræsenterer. Bevæggrundende herfor beskrives i under idégenerering og koncept. Interessentanalyse 4 I praksis har vi benyttet interessentanalysen overfladisk, men den gav os et overblik over interessenter. Af de vigtigste interessenter for os, kan fremhæves stifterne af FodmapForum, en mulig investor, IBS patienter og sundhedssektoren. Vores primære fokus vil være på stifterne og de IBS ramte. Konkurrentanalyse 5 De IBS ramtes verden, og Low Fodmap Diet kendte vi ikke til på forhånd. På mange måder er det et område, som adskiller sig fra en traditionel business case, desuden tegnede der sig hurtigt et billede af et meget komplekst felt med mange forskelligeartede aktører. Vi brugte meget tid på at sætte os grundigt ind i de IBS ramtes hverdag, og deres problemstillinger. Der eksisterer et stort marked af forskellige tilbud til IBS ramte, både i DK og internationalt. Der findes fora på facebook for IBS ramte, bøger, apps, blogs og hjemmesider, både mere eller mindre profesionelle. 3 Målgruppeanalyse s. 55f 4 Bilag 1 Interessentanalyse 5 Bilag 2 Konkurrentanalyse

8 For at få struktureret vores viden omkring de mange tilbud, har vi lavet en grundigt konkurrentanalyse. Vi har opstillet følgende skema, som opsummerer konkurrenter vi har observeret og hvilke ydelser de hver især tilbyder. Hvis man ser isolereret på de kerneydelser som Fodmap Forum ønsker at basere deres virksomhed på, så som info om Low Fodmap Diet, opskrifter, indkøbsvejledning, brugerinvolvering, selvomsorg i form af stress og smerte håndtering, mindfuldness mv., er det i princippet muligt at finde alle dissse elementer, hvis man leder længe nok, og er heldig at finde informationen. Ud over at der findes meget tvivlsom, og direkte misvisende information, findes der findes profesionelle tilbud, af høj kvalitet. Fx. kan nævnes Monash og IBSfri.se. Der er ingen af de tilbud vi har fundet, der isoleret set indeholder hele paletten af de kerneydelser Fodmap Forum baserer deres forretning på. I analysen har vi ikke taget særskilt højde for sproglige barierer. Kigger vi på det danske marked, er udbudet meget begrænset. Målgruppeanalyse Interpretation/Jan For at få en større forståelse af vores målgrupper, har vi, ud over observationer af debatter på blandt andet Facebook 6, og gennemgang af statements på diverse fora, fortaget en målgruppe analyse. Respondenterne har vi fundet via IBS Facebook grupperne. Da der desværre ikke var nogen der ønskede telefon møde, eller personligt interview, besluttede vi os 6 Bilag 6 Facebook Screendumps

9 for at benytte et eksplorativt spørgeskema 7. Spørgsmålene i spørgeskemaet, har været åbne spørgsmål. Der har været enkelte lukkede spørgsmål, for at få en forståelse af om respondenterne kendte til Low Fodmap diæten. I første omgang har brugt målgruppeinterviewet, til at få respondenterenes holdninger til FodmapForums forretningsmodel. Vi skal naturligvis være forsigtige med at konkludere ud fra et mindre antal respondenter, men vi følte det var vigtigt at få en umiddelbar reaktion fra nogle IBS ramte. Vi var specielt interesserede i holdningen til det planlagte indhold, abonnement- og prisstrukturen. Vi har modtaget gode og rørende svar. Der har været en generel modvilje mod en pengemaskine, og mange gav udtryk for at 100 kr om måneden var for meget. Der har været enighed om at der findes rigeligt med tilbud, dog har respondenterne udvist en meget positiv holdning over for et forum af høj kvalitet. Respondenterne har vist stor interesse for den tværfaglige ekspertviden, med fokus på stress og smertehåndtering, mindfulness, og træningsprogrammer. Respondenterne har derudover også givet udtryk for at det er rart at have et sted, hvor man kan læse eller dele erfaringer med andre IBS ramte. Ud fra observationerne, statements og målgruppe interviewet, har vi fået en god forståelse og indblik i de IBS ramtes hverdag, udfordringer og ønsker. På baggrund af informationerne har vi udviklet to personas, Michelle på 25 og Mona på 388. De to personas, er med til at skabe en forståelse af hvem vi henvender os til når, vi udvikler vores produkt, og de er vigtige hele tiden at have i baghovedet, når vi idegenererer og udvikler koncept. Flere af vores respondenter har vi brugt til feedback undervejs i vores process. Mission, vision og budskab v.0.1 Interpretation/Karina I første omgang af vores mission, vision og budskab, tager vi udgangspunkt i Fodmap Forum eget oplæg, idéer og ønsker. Det er vigtigt at bemærke at mission, vision og budskab, løbende itereres og gøres skarpere. Indtil videre er mission, vision og budskab, brugt til at analysere deres forretningsmodel 9, og for at krystallisere målsætningen til konceptudviklingen. Mission, vision og budskab, stammer fra kunde briefet, og er blevet præsenteret og bekræftet under proof of concept med kunden. Mission, vision og budskab ifølge FodmapForum: Budskab: FodmapForum er et ekspertstyret forum, for personer der lider af IBS eller IBD, og følger low FODMAP diet eller gerne vil forsøge sig med diæten. Low FODMAP diet er en australsk diæt udviklet til at lindre symptomer som oppustethed, vekslende afføringsmønster og mavesmerter. Diæten lindrer symptomer hos ca. 75% af brugerne og derfor er det en god løsning for rigtig mange med en irritabel tarm. Mission: FodmapForums online forum hjælper IBS patienter med tværfaglig ekspertviden, og vejledning i Low Fodmap diet. FodmapForum når alle, også dem i udkantsdanmark, og dem i et behandlingsvacum. 7 Bilag 4 Link til spørgeskema 8 Bilag 5 Personas 9 Bilag 5 Business Model Canvas

10 Gode grunde til partnerskaber: Optimering og økonomi Begrænse risiko og usikkerhed Indkøb af specifikke Ressourcer og Aktiviteter Er forretningsmodellen mest afhængig af: Lave omkostninger (stram omkostningsstruktur, lav salgspris som væsentlig værdifaktor, automatisering, outsourcing) Værdiskabelse ( skabe værdi for kunderne, unikke værdifaktorer) Faste omkostninger Variable omkostninger Aktiviteter er det vigtigste vi gør. Eksempler: Produktion; design, fremstilling Problemløsning; konsulentydelser, service Platform/netværk; fx ebay eller Apple App Store Ressourcer er det vigtigste vi har. Eksempler Fysiske (bygninger, butikker, biler, maskiner) Intellektuelle (brands, rettigheder, data) Menneskelige Finansielle De forskellige måder jeres produkt eller ydelse opfylder behov og løser problemer på kaldes værdifaktorer. Beskriv de(n) vigtigste. Skaber vi fx værdi i relation til: Produktet / ydelsen er innovativ Performance Kundetilpasset Den opgave jeres produkt udfører Design Brand/Status Pris Reducere kunders omkostninger Reducere kunders risici Brugervenlighed Eksempler: Produkt salg Betaling for brug Abonnement Leje / leasing Licens Provision / royalties Annoncering Serviceaftale Freemium Faste priser: Produkt egenskab afhængig Kunde segment afhængig Volumen afhængig Eksempler: Personlig betjening; face2face Webbaseret, e-handel Webbaseret, socialt netværk Automatiseret service Community af brugere/kunder Checkpoints på vejen: 2. Hvordan bliver vi bedømt Hvordan hjælper vi kunderne med at bedømme vores værdifaktorer? 3. Købet Hvordan gør vi det muligt, og nemt, for kunderne at købe vores produkt? Ikke faste priser: Forhandling Udbud E ksempler: Massemarked Niche Markedet r Kundesegmenter Kundepersona (fiktiv beskrivelse af kunde) This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Vision: Fodmap Forum vil gerne øge kendskabet til IBS og fodmap, hjælpe IBS patienter, og undgå sygemeldelser. Swot analyse og Business Model Canvas Interpretation/Karina For at kortlægge Fodmap Forum styrker og svagheder i forhold til deres nuværende forretningside, har vi lavet en SWOT analyse. Dette hjælper os med at udvikle deres svagheder til styrker, og trusler til muligheder. Strengths: Stærkt team i form af eksperter med tværfaglig viden og en der har erfaring med IBS. De har en bred baggrundsviden, og en god forretningsforståelse/business skills. De er certificerede og har anerkendte navne inden for faget. Meget af indholdet er klar til hjemmesiden. Deres omkostningsstruktur og indtjening fra andre virksomheder, gør at de vil kunne klare sig i opbygningsfasen. De har allerede en stor fod inden for døren, når det kommer til kunder. Weaknesses: Nyt ukendt forum. Navnet på virksomheden FODMAP, så de lægger alle æg i en kurv. Om et par år er der fundet noget nyt. De er ikke startet op endnu, så det er svært at definere deres svagheder. Opportunities: Når de har platformen, kan de de oversætte deres materiale om til andre sprog, så de potentielt nå et kæmpe publikum i andre lande. Smerte og stresshåndteringen kan alene godt have en værdi uden fodmap diæten. De kan vende deres fokus fra at, folk er medlemmer i et par måneder, til et livslang forhold, ved at skabe et stærkt forum der giver større værdi for medlemmerne. Threats: Uoverskueligt udbud af hjemmesider og apps med fodmap diæten. Falske/ selvudnævnte eksperter udvander low fodmap brandet. Mulighed for en helt ny diæt-type med et andet navn, der pludselig kommer frem. Risikoen for at IBS patienter ikke opfatter mindre Forretningsmodellen Beskriver forretningsmodel for: Udført af: Fodmap Forum Gruppe 16 Dag Md År dato: Nr. udgave: Partnere Aktiviteter Værdifaktorer Kunderelationer Kunderne Hvem er vores vigtigste partnere? Hvem er vores vigtigste leverandører? Hvilke Ressourcer køber vi ind hos vores partnere? Hvilke Aktiviteter udfører vores partnere? Sundhedsstyrelsen Årstiderne Læger & Sundhedspersonale Sygesikring Danmark Hvilke aktiviteter kræves af vores: - værdifaktorer? - kunderelationer? - vej til kunderne? - indtægtskilder? - Producere indhold til FF - Udforme tilkøbte diæter - Updatere sitet med nyheder - Lave teasere på Facebook, Twitter mm. - Rådgivning - Svare på kommentarer Ressourcer Hvilke Ressourcer kræves af vores: - - Færdig værdifaktorer? materiale til website i form af opskrifter, - kunderelationer? diæter, stresshåndtering og - vej til kunderne? smertehåndterings - indtægtskilder? værktøjer, mindfulnes mm. - Bred erfaring - Stærkt team af eksperter - Anden indkomst i opstartningsfasen - Eksisterende kundeportefølje - Copyright - Kendte navne Hvilken værdi skaber vi for kunderne? Hvilke af kundernes problemer løser vi? Hvilke af vores kunders behov opfylder vi? - Korrekt tværfaglig viden & information - Samlested for IBS ramte - Hjælp til håndtering af smerte & stress -Gør det mere overskueligt at følge low fodmap diet - Øge livskvaliteten hos patienterne - Øger Godwill hos FF Hvad er relationen mellem kunderne og os? Hvilke relationer foretrækker vores kunder? Hvilke kunderelationer gavner forretningen bedst? Hvordan skaber vi og vedligeholder vi relationer? Hvordan påvirker kunderelationer værdifaktorer? - Proffesionel - Korrekt information - Dialog via ekpertpanel Vejen til kunderne Via hvilke kanaler foretrækker vores kundesegmenter at vi når dem? Hvordan Facebook når vi kunderne i dag? Hvordan hænger de forskellige veje sammen? Hvilke FodmapForum.dk veje fungerer bedst? Hvilke veje er de mest kost-effektive? Google adword / søgninger 1. Opmærksomhed Hvordan skaber vi opmærksomhed om vores produkter og services? på nettet 4. Levering Hvordan leverer vi de enkelte værdifaktorer til kunderne? 5. After sales Hvordan kan kunderne få service og support efter købet? På sigt gennem læger, hospitaler og andet sundhedspersonale Hvem skaber vi værdi for? Hvem er vores vigtigste kunder? Hvad er vores kundesegmenter? IBS ramte Omkostninger Hvor er de vigtigste omkostninger i forretningsmodellen? Hvilke Ressourcer er mest omkostningstunge? Hvilke Aktiviteter er mest omkostningstunge? Lønninger Revisor Webdomæne/hosting Webmand Kontor Leje Facebook reklame Adwords Indtægter Hvilke værdifaktorer vil kunderne virkelig gerne betale for? Hvor meget er kunderne villige til at betale? Hvilke forskellige indtægtskilder er der? Hvordan foretrækker kunderne at betale? Hvor meget bidrager hver indtægtskilde til den totale omsætning? Brugerbetaling Salg af ekstra diæter Webinar & andet ekstra materiale Salg af APP Støtte fra staten Reklamer på sitet Dansk udgave af &

11 fremskridt som en succes. Prissætningen kan være forkert. Deres indhold kan blive stjålet, og kopieret over til andre sites. Med Business Model Canvas og SWOT analysen, har vi et overblik over FodmapForums kerneydelser, og hvordan de kan leverer dem til deres kunder. Fodmap Forum Business Model Canvas er ligeledes en iterativ model, som rettes til løbende, som vi kommer gennem vores konceptudvikling. Idégenerering og udvikling af koncept. Ideation/Jan Alt vores indsamlede viden og analyse om FodmapForum, målgruppe, konkurrenter og andet indsamlet emperi, har vi brugt til at komme frem til koncept, vha. forskellige idégeneringsmetoder, som vi alle har samlet i et mindmap 10 Efter at have brainstormet normalt, reverse og i roller, spurgt til antagelser, dannet skøre idéer og meget andet, har vi for at holde vores kreative proces igang, suppleret med de 4 R'er. Udvalgte idéer, har vi forfinet med AN A.B.C, og nedkogt det til 3 idéer til videre konceptudvikling: - FodmapForum skal være et langtidsforum. Dette giver langt mere værdi til FodmapForum, og til medlemmerne. Dette opnås, ud over den høje kvalitet, ved brugerinvolvering, fællesskabstanke og dynamisk indhold. - Vi skal sælge drømmen om frihed til folk med dårlig livskvalitet. - Fodmapforum skal være et ekspertstyret forum, af en kvalitet, som en læge vil anbefale at bruge. For at skabe et langtidsforum for medlemmerne, og derved øge værdien af firmaet FodmapForum, mener vi ikke længere at betalingsstrukturen er korrekt. FodmapForum ønsker at tage 100 kr pr måned, i et par måneder, og dernæst "smide kunden ud" Med denne tilgang mener vi at Fodmap Forum skyder sig selv i foden. Meget tyder på at den månedlige pris, vil afskrække målgruppen fra FodmapForum. Vores førnævnte antagelser omkring en ændring af abonnementsstruktur og prissætning, bygger på målgruppeanalyse, research, vores idegenerering og insights. I de nyere.com tider, er der mange eksempler på virksomheder, hvis værdi ligger i deres mange brugere. Som multimediedesignere mangler vi en forretningsmæssigt baggrund, for at kunne være sikker på at vores antagelser holder vand. Vi undersøgte derfor om der var et godt forretningsmæssigt argument for at ændre FodmapForms betalingsstruktur. Vi havde behov for at få mere konkret viden på banen. Vores antagelse var at en virksomhed med fx medlemmer, alt andet lige, ville være langt mere værdifuldt, end en virksomhed med fx medlemmer, selvom omsætning og bundlinjen var ens i begge virksomheder. Gennnem vores netværk tog vi kontakt til Mik Thobo-Carlsen. Mik er en anerkendt iværksætter og forretningsmand, med mange projekter på sin portefølje. For tiden bruger han meget energi på Tattoodo, som han ejer sammen med Christian Stadil og Daniel Agger. 10 Bilag 6 Mindmeister

12 Mik var umiddelbart enig i vores antagelse, men henviste os til Henrik Vincentz. Henrik Vincentz, som udover at have ekspertviden inden for området, står bag medicinal og sundhedsrelaterede hjemmesider som medicollect.dk og diabetikerpanelet.dk. Henrik Vincentz var meget hjælpsom, og gav os nogle brugbare svar på førnævnte eksempel. Henrik bekræftede at der var mange eksempler på at den reelle værdi i en virksomhed ligger i antallet af brugere. Henrik satte tingene lidt på spidsen, og sagde at selv hvis man ikke afkræveede betaling for de brugere, ville virksomheden repræsentere en højere værdi, end en virksomhed med 5000 brugere. Forudsat at brugerne præsenterede et interessant segment. Bevæbnet med ekspertviden fra Mik Thobo-Carlsen og Henrik Vincentz, følte vi at vi havde belæg for at arbejde videre med vores antagelser i konceptudviklingen. Vi henvendte os til vores respondenter fra målgruppe interviewet, for at få deres feedback omkring den ændrede abonnement- og prisstruktur, samt feedback på idéen om et forum, hvor tanken er at man skal være tilknyttet over længere tid, med en styrket fællesskabstanke. Respondenterne var meget positive over vores ændringsforslag. Vi havde nu vores egen mavefornemmelse, ekspertudtalelser fra Henrik Vincentz, samt respondenternes godkendelse af vores retning i konceptudviklingen. Vi føler at vi har argumenter på hånden, til at udfordre FodmapForums oprindelige forretningsmodel. Vi vil arbejde videre på vores reviderede løsning, som fastholder brugerne over længere tid, og skaber mere værdi for såvel FodmapForum, som brugerne. FodmapForum skal tænke mere dynamisk og forstå værdien af brugerne og det indhold de kan generere. FodmapForum skal væk fra den statiske tanke med PDF downloads - man skal ikke bare være en bog der ligger på nettet. Mission, vision og budskab v.0.2 Interpretation/Karina Efter vores konceptudvikling ser vores mission, vision og budskab således ud: Mission: Fodmap forum er et online forum, der vejleder IBS ramte vha. deres up to date ekspertviden af tværfagligt karakter. Fodmap forum giver deres medlemmer et stærkt fællesskab, til en pris hvor alle kan være med. Vision: Fodmap Forum skal bruges af alle IBS ramte der kan hjælpes, og skabe et livslangt bånd til brugeren. Budskab: Med vores tværfaglige ekspertviden forbedrer vi livskvaliteten for vis IBS ramte. FodmapForum samler alt viden om Low Fodmap Diet, i et stærkt tværfagligt fælleskab. På et lukket betjeningsforum, vejleder anerkendte eksperter i Low Fodmap Diet, og giver moderne værktøjer til selvomsorg. Brugerne deler erfaringer og støtter hinanden i et stærkt fælleskab. IBS ramte efterspørger korrekt faglig viden og værktøjer til at øge deres livskvalitet. Med en lav årlig abonnementspris, skabes langvarige kunderelationer. Det er muligt gratis at teste FodmapForum i en uge.

13 3 ring target: Interpreation/Karina Med baggrund i vores idegenerering og konceptudvikling, har vi fundet 3 værdiord, som danner vores 3 ring target. Disse 3 nøgleord, skal gennemsyre hele designprocessen - lige fra moodboard, til det færdige produkt. Frihed - Det har berørt os at opleve, hvor voldsomt forringet IBS ramtes livskvalitet er. IBS skaber et usynligt fængsel for mange. De bliver isoleret fra deres venner og familie. Vi tilbyder dem frihed. Friheden skal mest af alt skinne igennem i valg af billeder og tekst. Troværdighed - der er massere af tilbud i et uoverskueligt sammenkog af virksomheder, bloggere, chatfora, apps mv. Og fejlinformation eller forældet viden er et stort problem, og usikkerheden er ofte stor. Den høje faglighed er absolut afgørende for at Fodmap Forum skal have en berettigelse. Det er vigtigt at vores kommunikation udstråler troværdighed, og de anerkendte ekperter bliver fremhævet. Et professionelt designet website uden fejl, hvor sproget er korrekt og formelt skaber tillid. Fællesskab - Vores forretningsmodel lægger op til at medlemmerne skal have en mangeårig tilknytning til Fodmap Forum. IBS kan være en svær lidelse at forstå for pårørende, og mange IBS ramte føler sig ofte alene. Desuden er det et tabubelagt emne. Brugerinvolvering, og et mødested for de IBS ramte, vil være med til at skabe et fællesskab, hvor folk kan støtte hinanden og møde lidelsesfæller. Moodboard Ideation/Karina Vi har startet vores designproces med at lave et moodboard 11, der understøtter vores 3 ring target. Det har vi gjort for at indsamle vores inspiration og idéer, og for at sikre at vi udvikler et design, der udtrykker vores tre værdiord. Vi har testet vores moodboard på to tilfældige kvinder, for at finde ud af om vores værdiord skinner igennem. Testpersonerne er ikke IBS ramte, men sat ind i sygdommen og følelsen af at 11 Bilag 7 Moodboard

14 være ramt af IBS, inden de blev bedt om at fortælle hvilke associationer de fik af vores moodboard. Begge vores testpersoner har nævnt vores værdiord fællesskab og frihed i deres svar. Desuden nævntes ord som omsorg og sundhed. Den første testperson, en kvinde på 26, fortæller hvordan hun føler savn efter at være en del af et fælleskab, og uretfærdighed over at det hende der skal være ramt af IBS, og at hun trænger til omsorg og kærlighed. Den anden testperson, en 33 årig kvinde, fortæller også hvordan hun inderst inde bliver en smule irriteret og provokeret over at billederne afspejler en perfekt verden, og afsenderen er ude på at tjene penge, ved at love guld og grønne skove. Begge testpersoner afspejler de insights vi har opnået i vores observationer af målgruppen, og svar fra vores målgruppe interview. Vi vil holde fast i vores 3 ring target. idéen om at vi sælger frihed skal afspejle sig i vores design, men vi skal være omhyggelige når vi vælger billeder til websitet, at disse ikke tegner et glansbillede og får den modsatte effekt end ønsket. Under proof of concept, ønskede vi at teste vores udkast til design. Vi frygtede at et traditionelt moodboard kunne være for abstrakt at forholde sig til som kunde. Derfor udarbejdede vi et supplerende moodboard 12, som indholdt forslag til logo og designelementer, med udgangspunkt i FodmapForums oprindelige kundebrief. Her havde de givet udtryk for at de ønskede et farverigt og grafikfyldt design. Vi inkluderede et hurtigt udkast til logo, og andre grafiske designelementer, for få feedback på vores forståelse af kunde briefet. Det var et hurtigt møde, hvor vi skulle nå meget, derfor fik vi ikke så grundig feedback på vores tolkning af FodmapForum visuelle designønsker. Efterfølgende havde vi en dialog, over Facebook Messenger, med Stine Junge. Vi sendte en række udkast til logoer 13 i forskellige stilarter. Disse logo'er, tog udgangspunkt i 3 ring target og kundens ønske om grafik og farver. I løbet af denne proces begyndte vi at blive en anelse forvirrede over kundens egentlige ønsker. Vi følte at den feedback vi fik, stemte dårligt overens med det oprindelige designbrief. Vi sendte derfor nogle inspirations websites 14 fra andre brancher, for at få en bedre forståelse af FodmapForums ønsker. Meget overraskende, var kunden utrolig begejstret for den meget stramme minimalistisk side, domineret af whitespace og farverne hvid og grå, med tilføjelse af farvebilleder. Dette stred på næsten alle parametre mod den forståelse, vi havde fået under opgavebriefet. Endelig følte vi at vi havde en forståelse af FodmapForums ønsker. Med hensyn til logo, endte messenger dialogen med at FodmapForum foretrak et rent navnetræk som logo. 12 Bilag 8 FodmapForum Moodboard 13 Bilag 9 Udkast logoer 14

15 IA Ideation & Experimentation/Karina FodmapForums ønske om at alle menuer skal linke til en helt ny side, og det meste af sitets indhold skal kunne downloades som en PDF, stemmer ikke overens med FodmapForums nye værdiøgende forretningsmodel. Indholdet skal lægges ind på siderne og dette vil kræve en struktureret database til at holde styr på indholdet og gøre det nemmere at uploade nye opskrifter eller artikler på hjemmesiden. FodmapForum har ikke så meget indhold og undersider der varierer, at det vil kræve en subsite IA struktur. Meget af deres indhold, som fx. opskriftvisninger, vil skulle struktureres i en database, da de har samme udseende/visning på hjemmesiden, det samme gælder eksperternes artikler. Der findes egentlig to forsider. En landing page, som er den side man først kommer ind på, uden at være logget ind som bruger. Landing pagens formål, er for det første at få folk til at melde sig ind i FodmapForum. Der er en begrænset mængde information, og det ville give mening at strukturere siden efter en single page/onepage kombineret med index page struktur, da der skal være få undersider, med information omkring blandt brugervilkår, kontakt, og tilmelding. Når først man er medlem af FodmapForum, vil man komme ind på medlems forsiden. Dette er siden hvor betalende medlemmer finder information om Low Fodmap Diet, fødevareliste, komme i gang med Low Fodmap Diet, ser deres profil og medlemskab, finder opskrifter m.m Indholdet på denne side vil linke direkte til forskellige artikler. For at gøre navigationen enkel og overskuelig, bruges en horisontal navigation bar, med en hover drop down menu. En af de store fordele ved at have en dropdown menu, er at det hjælper brugeren, både med med at danne et overblik over indholdet på undersiden uden at skulle klikke mange gange, og forstå hvad de forskellige undersider indeholder. Medlems forsiden struktureres som et dybt strikt hierarki kombineret med database. Vi har ikke mange mange menupunkter, men hvert menupunkt har flere undersider, der med tiden øges. Sitet indeholder blandet struktureret og ustruktureret indhold. Fx. vil de mange opskrifter bliver vist ens på sitet, derfor vil fx. opskrifter blive struktureret i database. Det samme gælder også ekspertforum og brugernes forum. På Low Fodmap diæten, vil indholdet variere fra skemaer, til visning af historier og a-z index, og vil ikke blive struktureret i en database. Her er en liste over nogle eksempler på struktureret og uskruktureret indhold: Struktureret indhold Opskrifter: titel, kort beskrivelse, ingredienser, fremgangsmåde, billede, aside og kommentarfelt Os med IBS: Title, manchet, post, billede, aside, kommentarfelt. Ekspertforum: Overskrift, manchet, beskrivelse, billede, aside. Ustruktureret indhold Low fodmap diæten består af skemaer, historier lister Om eksperterne MedlemsForside Hierarki kombineret med database er en af de mest brugte IA strukturer, og vores forholdvis brede målgruppe burde ikke have problemer med at navigere sig rundt og forstå strukturen på hjemmesiden.

16 For at teste vores navigation og labels, har vi udført en lukket kortsortering test 15. Testenpersonen er en tidligere MMD studerende, da det ikke har været muligt at få fat på en fra målgruppen. Hun er blevet sat ind i hvad Low Fodmap Diet er, hvad diæten grundlæggende går ud på. Testpersonen havde svært ved at placere højtider, som er en opskriftkategori. Vi mener dog at den, når den ligger sammen med de øvrige opskriftskategorier, giver god mening, og derfor ser vi ingen grund til at ændre vores labels. Derudover gav testen ikke anledning til nogen ændringer i IA navigationen og labels. Wireframes. Ideation /Jan FodmapForum udviste stor begejstring for vores inspirationsside q.equinox.com, som er en meget klassisk opbygget side. Da vi tidligere har brugt en del kræfter på først at misforstå og siden forstå kundens ønsker, følte vi det var sikrest at lade os inspirere kraftigt af Q equinox siden. Siden er opbygget med et med logo og søgefunktion i en header, efterfulgt at en horisontal navbar med drop down menu. Begge dele er sticky og således hele tiden synlige. Efter sidens indhold er der en klassisk footer med sekundært indhold. Det er en meget almindelig anvendt strukturering, og sikrer at alle i målgruppen burde kunne orienterer sig på siden. Vi har ikke benyttet vores brugerscenarier 16 så meget til selve sidens grundlæggende struktur, men til at forstå udvalgte nøglefunktioner på sitet. I eet bruger scenarie, benyttede vi personaen Michelle til at forstå tilbudet om en uges prøvemedlemskab, kunne give misforståelser. I et andet bruger scenarie udforskede Mona brugernes opskrifter, og tilføjede varer til hendes indkøbsseddel. Da vi har valgt at arbejde med bootstrap for at sikre en god responsiv oplevelse på alle skærmstørrelser, påvirker det måden vi laver wireframes 17. Der er 4 breakpoints, og i forhold til skærmstørrelsen kan man definere hvor mange grids et element skal strække sig over. Som standard skifter elementerne over til helsidesvisning ved små størrelser. Man inddeler altid skærmen i 12 grids. Vi har kun lavet wireframes for desktop størrelse. Valg af farver Ideation/Karina Med vores reviderede forståelse af FodmapForums design ønsker, genlæste vi kundebriefet med nye øjne. Vi besluttede at respektere deres ønsker om at bruge farver til at skabe en rød tråd på siden. Brugen af farverne skal være subtil, og må ikke være dominere designet der indeholder meget whitespace. Gennem vores design vil vi gerne udtrykke forskellige følelser og associationer, dette gøres rigtigt godt med farver. Vi har valgt den blå farve, til at repræsentere eksperterne, da blå opfattes som troværdig og pålidelig, og symboliserer desuden visdom og frihed. Den grønne 15 Bilag 10 Kortsortering 16 Bilag 11 Scenarier 17 Bilag 15 Wireframes

17 farve skal repræsentere low fodmap diæten, da grøn er en naturlig farve og bliver ofte forbundet med sundhed. Desuden er det håbets farve. Vi har benyttet split komplementære farver, også kendt som treklange, for at finde de øvrige farver i til vores design. Split komplementære farver, er farverne på hver side af den komplementære farve. Dette har vi gjort for at farverne hjælper til at understrege hinandens specielle farvekarakter, som giver et mere dynamisk design der stadig giver ro for øjet. For at farverne ikke dominerer whitespace og den minimaliste opbygning af sitet, har vi valgt at arbejde med pastel farver. Dette har vi gjort både for at undgå for voldsomme kontraster, og fordi pastellerne giver et let look til et ellers ret tungt emne. Vi anvender pastellerne moderat, for selvom den primære målgruppe er kvinder, ønsker vi ikke at det skal dominere sitet. Typografi: Ideation/Karina. I vores valg af skrifttyper, har vi fokuseret på enkelte harmoniske skrifttyper, med et moderne præg. Da der godt kan forkomme længere tesktpassager, er det vigtigt at benytte en brødtekst som har en god læsbarhed. I bootstrap er der et fornuftigt hierarki i skriftstørrelser, og fornuftig linjeafstand. Vi har kun i enkelte tilfælde haft brug for at justere. Display tekst: Muli er en skrifttype fra Google font. Det er en minimalistisk Sans Serif, som hovedsagligt er designet til at bruge som display tekst, men også kan bruges til brødtekst. Fonten har et åben og nutidigt udtryk. Brødtekst: Roboto er ligeledes en skrifttype fra Google font. Det er en Sans Serif, som har et venligt, afrundet og moderne udtryk. De enkelte bogstaver er nærmest arketypiske i deres naturligt afrundede form. Der er generøs afstand mellem bogstaverne og en god x-height gør det nemt at skelne mellem f.eks. e og c. Alt sammen noget der giver en god læsbarhed.

18 Design af logo. Ideation & Experimentation/Jan Vi har allerede berørt vores udfordringer med logoarbejdet. Som nævnt tidligere gav kunden udtryk for at man foretrak et logo som rent navnetræk. Vi følte i midlertid at dette ikke var den rette beslutning, da dette ikke ville afspejle vores 3 ring target. Vi besluttede således for at gå i gang med en ny runde logoarbejde 18, med fokus på værdierne frihed, fællesskab og troværdighed. Dette resulterede i at vi stod med et større antal forskellige logoudkast. Vi testede dem så respondenter fra målgruppen, vejledere og på kvindelige testpersoner, som blev sat ind i logoets kontekst. Vi fik specielt god respons på et specielt udkast, som vi valgte at arbejde videre med 19. Det resulterede i følgende logo. Logotrækket er sat i vores display skrifttype Muli, og farver følger vores designmanual, og derved er de med til at udtrykke vores værdiord. Overordnet består logoet af 3 stiliserede personer i en rundkreds, og i navnetrækket hvor det ene O er fjernet, gør man brug af gestalt princippet closure. Vi har forsøgt at holde antallet af designelementer lavt for at skabe et simpelt logo. Vi føler at det lykkedes os at skabe et tidløst simpelt logo. Som tommelfingerregel i ARMM teorien om logo design, hedder det at et succesfuldt logo, med så få designelementer som muligt, skal give beskueren så mange dybere budskaber som muligt. Man taler om at logoets densitet, skal være over 1 dvs. flere dybere budskaber end designelementer i logoet. Et vigtigt pointe fra ARMM er at de dybere budskaber naturligvis skal harmonerer både med hinanden, og det logoet skal udtrykke. Af de dybere budskaber som vores testpersoner har opfattet, kan vi nævne: Sammenhold, harmoni, forening, troværdighed. Vi var meget glade for de dybere meninger testpersonerne fik ud af logoet, og den stemning de beskrev. Udover responsen, har vi med logoet også haft i tankerne at de 3 personer afspejler vores ekspertpanel, og vi bruger farverne der symboliserer den tværfaglige ekspertviden, low fodmap diæten og fællesskabet. Cirklen symboliserer ro og harmoni, og ikke mindst understreger rundkredsen fællesskabet. Logoet er skalerbart, og vi har testet det i gråtoner, men vi ser det som en lidt gammeldags tankegang at det absolut skal kunne bruges i sort/hvid og det er ikke noget vi har haft særlig fokus på. Logoet kan også bruges internationalt. 18 Bilag 12 Logoarbejde 19 Bilag 13 Logoudvikling

19 Motiverende design. Ideation/Karina På vores medlemside, er der en kombination af nyttelæsning og lystlæsning. På vores landing page, forholder det sig lidt anderledes, da vi gerne vil overtale læseren til at blive medlem. Dette gøres ved at have nogle klare CTA samt at tiltrække opmærksomheden hertil, og opmuntre til klik. For at opnå dette bruger vi AIDA modellen, de 3 tings magi prøver vi at manipulere en smule med læseren. Hvis vi havde haft bedre tid ville vi gerne have arbejdet dybere med udforming af teksterne, så de bedre understøttede vores kerneværdier. AIDA i vores design. Attention - Store billeder af personer der godt kan ligne målgruppen, med et åbent kropssprog, og looking space hen mod CTA. Billederne er en slider af 3 billeder, der slider, hvilket også drager opmærksomheden. Hun smiler virker glad og fri, som en der godt kunne have benyttet Fodmap Forum og Low Fodmap Diet, til at få det bedre. Ud over hendes blik, benyttes hendes bens og hænders stilling også til at danne en pil, der skal henlede opmærksomheden på CTA knappen. Interest - Efter at have fanget modtagerens opmærksomhed, gælder det om at skabe interesse for Fodmap Forum ydelser. Teksten på slides ne er med til at fortælle hvad Fodmap Forum kan gøre for modtageren. Det kan gøre modtageren fri for smerter og modtageren skal ikke længere være alene. Et højt ønske hos mange af de IBS ramte. Desire - For at få modtageren til at begære Fodmap Forum, går vi efter at skabe følelser hos modtageren. Det gør vi både med billede og tekst. Vi fortæller og afbilleder hvordan en kunde af Fodmap Forum er tilfreds med ydelsen. Kunden på billedet udstråler glæde og har et åbent og tilfreds kropssprog. Hendes udtalelse er ladet med positive ord. Vores 3 eksperter, især Stine Junge, har en vis "kendisfaktor", dette er med til at få modtageren til at ønske produktet. Vi tilbyder modtagerne en gratis uge til at teste og se om Fodmap Forum er noget for dem, hvilket henvender sig til deres begær, men giver også at brugeren lyst til at skride til handling.

20 Action - Vi vil rigtigt gerne have at brugeren bliver medlem af Fodmap Forum. Landing pagen har det primære formål at få nye brugere. De mange CTA knapper rundt omkring på siden, fører alle sammen til tilmelding af Fodmap Forum. Der bliver ledet opmærksomhed til knapperne ved hjælp af farver der måske ikke passer ind i et billede. Bevægelsen fra sliden, leder også opmærksomheden hen mod CTA knappen. Derudover bliver der brugt forskellige positive budskaber på hver CTA knap. Brug af Google analytics kan være med til af afklare for Fodmap Forum, hvilke af CTA knapperne der virker bedst, og dermed forbedre conversion rates. Siden er en prototype, og vi har lavet slideren med tekst og knap som et billede og ikke en kodet knap. Derfor bliver teksterne desværre en smule små når vi kommer ned i mobilstørrelse. Havde teksten og knappen været kodet i html og css, ville de selvfølgelig have fulgt størrelsen, og givet et bedre indtryk i mobilstørrelsen. Markedsføringsplan Ideation /Jan Til at udforme vores markedsføringsplan, har vi brugt SOSTAC modellen. Modellen er brugt selektivt og vi koncentrerer os mest om de fire første faser. Situation: Swot model som også en nævnt på side 10, under interpretation. Hovedpointer Situation: -Mange konkurrenter i DK og udlandet - et meget mudret billede med en del useriøse lykkeriddere -Fodmap Forum har en enestående kombination af fagviden og tværfaglighed -Risiko for at en ny behandlingsform der pludselig vinder frem. -Fodmap Forum har ikke fokus på segmentering -Abbonementstruktur kan være forkert -Prissætningen kan være forkert. Objects: De 5 S er: Sell: Der tegner sig en modvilje mod at betale 100 kr pr måned - det foreslås ændret til en 249 kr årlig betaling. Denne løsning tiltaler målgruppen og ligner mere en model man kender fra forskellige patientforeninger. Serve: (add value) Målsætninger for kundetilfredshed - tilbyd løbende nyt indhold - både egenproduceret men også brugerskabt indhold. Svar på spørgsmål, godkend brugeropskrifter og overvåg debat. Snak om udfordringerne. Diskuter indholdet med brugeren. Hold stilen dynamisk og aktuel - det er også vanskeligere at kopiere end en statisk bog. Sizzle: wow factor - Set hver for sig er den store ekspertviden, opskrifterne, Low Fodmap Diet guiden, smerte- og stresshåndteringen værdifulde elementer, men at tilbyde alt under samme paraply er enestående og gør at Fodmap Forum positionerer sig helt anderledes end konkurrenterne. Speak: engagere brugerne - udnytte at stifterne er medievante personer - Skab også trafik til siden og FB fra traditionelle medier og samarbejder. instagram kan bruges til spændende brandede billeder af madopskrifter - facebook mest til at skabe interesse og tiltrække nye kunder. Modsat tendensen i mange andre virksomheder anbefaler vi Fodmap Forum at skabe et

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler:

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler: Grafisk design 17 Grafisk design Opgavebeskrivelse Design af Frankie & Liberty s hjemmeside i samarbejde med kunden. Henrik Borup, som også er medejer af diverse andre børnetøjsmærker. Min opgave gik ud

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

En medlemsside for dig med IBS

En medlemsside for dig med IBS En medlemsside for dig med IBS Hvem er vi? Ditte Stine Ida Stine Junge Albrechtsen Uddannet klinisk diætist (prof.bach klinisk ernæring) Privatpraktiserende med speciale i mave/ tarmsygdomme Forfatter

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt.

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt. Gruppe 11 Asta, Björk, Marie-Louise, Sofie. http://arice.dk/scherninghtml/forside1.html Husk at trykke på den første ørering inde under smykker. Brug venligst inspectoren når i tjekker tablet og mobil

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Præsentationsrapport

Præsentationsrapport easj køge multimediedesign 1. semesterprojekt 2016 Præsentationsrapport kunde: køge bmx klub gruppe 6: hans ubbesen hcubbesen.com thomas bay mmtbay.dk pernille nybo sørensen pernillenybo.dk monique n.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside til Dizzy Mizz Lizzy

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside til Dizzy Mizz Lizzy GRAFISK DESIGN Hjemmeside til Dizzy Mizz Lizzy PROCESSBESKRIVELSE Beskrivelse af Dizzy Mizz Lizzy website Opstart 01. Research, filsøgning, idégenerering, målgruppe. 02. Designopsætning i photoshop Målgruppe

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER SIZE 34-54 2014 AUTUMN COLLECTION shop online bonaparte.dk MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER Grafisk Design Grafik & Billedbehandling Typografi & Ombrydnig Grafisk produktion & Workflow Et magasin om knogleskørhed,

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

E-zine Online magazine

E-zine Online magazine E-zine Online magazine Anders Cramer Nielsen - http://www.anderscramernielsen.dk Bjarke Handsdal - http://handsdalize.com Casper Ragn - http://www.portfolio.casperragn.com Niels Otto - http://ottouch.com

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

1 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN

1 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN 1 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN 2 SVENDEPRØVE 2016 GRAFIK & BILLEDER 3 SVENDEPRØVE 2016 GRAFIK & BILLEDER 3 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN 01. BRIEFING GRAFISK DESIGN 01. Briefing 02.

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger Konceptbeskrivelse Indledning Gruppen fik til opgave, at udvikle et e-commerce digitalt koncept, hvilket indledte en ide brainstorm. Der blev lagt vægt på at udvikle et koncept, som opfyldte opgavekravene,

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 INDHOLD I RAPPORTEN Analyse, persona og idégenerering Wireframes og styletiles Layoutdiagrammer Uddrag af kode Evaluering s feedback Reflektion og reslutat

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge Grafisk Workflow Website til European Blues Challenge Opgaven: European Blues Challenge er en europæisk blues festival som skifter lokation hvert år. I 2017 kommer festivallen til Horsens, og vores kunde

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Design

Dokumentation. Grafisk Design Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: Denne opgave er lavet for en ny opstartet cafe og restaurant i Vordingborg, de skulle derfor bruge et logo som det første og derefter en hel design linje. Deres ide

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Mediegrafiker hf 1, Sascha Petersen. Grafisk design. Wireframe & skitse. 1 - Page 1. Flowchart. Start. Opret bruger/login Forside Mad i din by.

Mediegrafiker hf 1, Sascha Petersen. Grafisk design. Wireframe & skitse. 1 - Page 1. Flowchart. Start. Opret bruger/login Forside Mad i din by. Wireframe & skitse 1 - Page 1 Flowchart Start Opret bruger/login Forside Mad i din by Side 1 Moodboard til app & logo Skrifttyper Dandeleon Vintage Demo Montserrat regular Farver Sort/grå Hex: #3F3F3F

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Gruppe 15 Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Link til redesignet website: www.feelgoodbakery.thorsoe.dk

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Grafisk design. Webdesign til barbershop

Grafisk design. Webdesign til barbershop Grafisk design Webdesign til barbershop Portfolio h1 Side 3 webdesign til barbershop Opgaven Barbershop i Horsens kom til os, for at få lavet et nye website. Afsender Barbershop er en barber salon i Horsens

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere