Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts Resume:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:"

Transkript

1 Resume: Kap KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber KTC Portalen. KTCs visioner oversættes til visioner for portalen, og sikrer foreningen de rette redskaber til at opnå foreningens mål. Kap. 4. De nuværende webaktiviteter som drives i foreningen har ikke den nødvendige overordnede sammenhæng, hverken i kommunikation, indhold og form. Derfor skal der sikres fælles system til håndtering af de 3 hjemmesider + produkter og tjenester. Kap Hvordan vil KTC gerne kunne bruge portalen til at sikre den faglige fødekæde og øget intern og ekstern kommunikation, som sikrer synlighed og troværdighed. Konceptuel arkitektur = Backbone SOA. Kap. 7. For at kunne effektuere de overordnede visioner for forening og portal, skal vores nuværende system udvides med en række tjenester. Disse kan hver især opfylde formål som f.eks. tættere samarbejde med associerede foreninger og eksterne interessenter. Foreningens arbejde med faggrupper og høringer skal integreres i systemet, så fagligheden og synligheden sikres. Kap. 8. Den interne og eksterne kommunikation mellem medlemmer, faggrupper, associerede foreninger og eksterne interessenter skal gennem en række kommunikationsredskaber sikres. Der er mulighed for at udsende nyhedsbreve, pressemeddelelser og der laves en artikeltjeneste, der kan sikre input til blad og online formidling. Kap Nuværende og kommende produkter skal integreres med administrationssystemet for at sikre nem administration og foreningens økonomiske overlevelse. Alle produkter kan købes online i shoppen, som f.eks. konferencer, annoncer, abonnementer, spørgeskemaundersøgelser, bannerannoncer og KTC Nyhedstjeneste mm. Kap Indeholder kravsspecifikationen for de beskrevne tjenester og produkter. 1

2 Visioner for KTC Portalen Inkl. Kravsspecifikation Målsætninger - Visioner Services Kommunikation - Produkter 2

3 0. Indledning Foreliggende dokument har til formål at afklare visioner og virkefelter for den nye KTC Portal. For at kvalificere forståelsen for KTCs målsætninger hos leverandører og potentielle sponsorer, afklares indledningsvis historiske fakta og fremtidige perspektiver for foreningen KTC. Dernæst redegøres der for, hvordan KTC gennem designet af den nye portal og implementering af tjenester, kommunikationsredskaber og produkter, ønsker at realisere sine ambitioner. I denne 2. udgave af visionen, foreligger der ydermere en kravsspecifikation til brug i udviklingen af den omtalte KTC Portal. 1. KTCs målsætninger Kommunalteknisk Chefforening - i daglig tale KTC - er en interesseorganisation dannet af kommunernes tekniske chefer og chefer fra fælles primærkommunale virksomheder. Foreningen varetager primærkommunernes interesser på de tekniske, planmæssige og miljømæssige områder. Kommunalteknisk Chefforening blev oprettet i 1973 ved sammenlægning af 2 foreninger. Den ældste af disse foreninger var "Stads- og Havneingeniørforeningen i Danmark", der blev stiftet den 1. september Den anden forening "Ingeniør-Sammenslutningen gruppe af Stads- og Kommuneingeniører" blev etableret i Ved sammenlægningen af de to foreninger fik den nye forening navnet "Stadsingeniørforeningen". I 1990 blev navnet ændret til Kommunalteknisk Chefforening. Kommunalreformen rejser udfordringer som for foreningen betyder en naturlig modernisering af foreningens målsætninger, her i uddrag 1 KTC vil arbejde for at det kommunaltekniske område er visionært, effektivt og bæredygtigt. I relation til borgerne og samarbejdspartnere vil KTC være åben, synlig og troværdig. KTC er ambitiøs og; a) åben over for alliancer o.l. der rækker ud over de kommunaltekniske områder b) dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor c) synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område d) vidensformidlende om de kommunaltekniske opgaver og udfordringer e) troværdig samarbejdspartner for andre myndigheder og interesseorganisationer f) en attraktiv sparrings- og samarbejdspartner på et fagligt højt niveau g) rustet til morgendagens ledelsesudfordringer Ovenstående kan bedst lade sig gøre, hvis foreningen også internt reorganiserer medlemsressourcer og sikrer de nødvendige værktøjer for administration og kommunikation. Der er iværksat en udvikling af et nyt administrationssystem, som kan sikre en effektiv håndtering af nye tiltag og services i driften af foreningen. Der er iværksat 1 Skal vedtages endeligt på KTCs generalforsamling september

4 udarbejdelse af en overordnet kommunikationsstrategi for foreningen, der kan sikre den førnævnte synlighed overfor nuværende- og nye partnere og interessenter. En væsentlig del af foreningens synlighed og profil vil komme til udtryk gennem den daglige kommunikation ud af foreningen, som i fremtiden også bliver rettet mod en bredere offentlighed, politikere og private aktører. Som et væsentligt redskab til denne forbedrede kommunikation, ønsker foreningen af gennemføre en omfattende modernisering af sine kommunikationskanaler - og redskaber, herunder foreningens hjemmesider og fagbladet Stads- og havneingeniøren. En læserundersøgelse vil i forbindelse med den nye kommunikationsstrategi medføre en ændring i bladets redaktionelle linje og grafiske udtryk. Der vil ske en omorganisering af foreningens faggruppestruktur og bestyrelse, der medfører en fokusering på fagligheden i foreningens aktiviteter. Det sidste af de nødvendige tiltag handler om modernisering af foreningens hjemmesider, som i dag omfatter samt videndelingsnetværket Nærværende dokument, skal især sikre en afklaring af foreningens visioner på netop dette område og vil ligeledes indeholde beskrivelser og krav til funktionalitet, services og administration af disse. 2. Vision for KTC portalen Et meget væsentligt redskab til gennemførelse af foreningens ambitioner, vil i sammenhæng med modernisering af forretningsgange og kommunikation, blive den nye KTC portal en sammenlægning af foreningens webaktiviteter. Herunder en vision og mission for portalen, i uddrag. KTC portalen skal medvirke til, at KTC kan realisere sin ambition om at være åben, synlig og troværdig over for borgere og samarbejdspartnere på det kommunaltekniske område. KTC portalen skal; a) sikre at KTC for en bred offentlighed fremstår som en dynamisk, loyal og troværdig samarbejdspartner på det kommunaltekniske område b) styrke og udvikle alliancer mellem private, statslige og kommunale aktører, der kan medvirke til at det kommunaltekniske område er visionært, effektivt og bæredygtigt c) være naturligt samlingssted for ledere og medarbejdere på det kommunaltekniske område d) indeholde redskaber for foreningens medlemmers indbyrdes faglige samarbejde om opfyldelsen af foreningens målsætninger e) formidle den daglige dagsordensættende - og fagligt kvalificerede kommunikation fra foreningens medlemmer og samarbejdspartnere f) formidle viden og nyheder fra hele det kommunaltekniske område, herunder associerede foreninger og KTCs kredse 4

5 3. Aktører og interessenter Da foreningen er en interesseorganisation med fokus på teknik- og miljøområdet, indgår der i den daglige berøringsflade en meget bred vifte af aktører og interessenter indenfor den offentlige - og private sektor. KTC ønsker, udover at fortsætte med at være en attraktiv forening for medlemmerne, at udvikle og dyrke relationerne og samarbejdet med eksterne leverandører af faglig viden og initiativer, der samlet kan udvikle og konsolidere foreningens position på det kommunaltekniske landkort i Danmark. Faglighed og administrativ indflydelse, bliver omdrejningspunktet i det fremtidige medlemsgrundlag og organisering af bestyrelse og faggrupper. Portalen skal være det konceptuelle og operationelle bindemiddel, som skaber forbindelserne mellem foreningens formål og aktiviteter. Den skal endvidere sikre kommunikation og faglig udvikling hos både medlemmer og samarbejdspartnere. Følgende model illustrerer hvordan portalen kan spille en central rolle i udvekslingen af viden på det kommunaltekniske område. Udveksling af viden på det kommunaltekniske område 5

6 4. Nuværende web-aktiviteter KTC driver i dag 3 hjemmesider, der både indholdsmæssigt og på systemsiden, ikke indeholder redskaber til at skabe den nødvendige sammenhæng som visionen for portalen foreskriver. Herunder en kort redegørelse for hjemmesidernes nuværende indhold og brugere. KTC.dk foreningens officielle hjemmeside er foreningens nuværende hjemmeside, hvor man i øjeblikket kan finde en del statisk indhold som bl.a. omfatter oplysninger om foreningen, formål, historie, vedtægter, bestyrelse, faggrupper og associerede foreninger. Det er også på disse sider muligt at tilmelde sig til forskellige konferencer og studieture og andre arrangementer. Medlemmer kan logge sig på, hvorved de får mulighed for at ændre deres stamdata og læse referater fra bestyrelsens møder og afholdte generalforsamlinger. Siderne vedligeholdes i øjeblikket via Weboffice og der foregår i forbindelse med tilmeldinger mm. særlig udvikling, som købes af eksterne programmører. Brugere på KTCs hjemmeside udgøres for en stor del af foreningens medlemmer, som kan få de seneste informationer fra foreningen samt foretage periodiske tilmeldinger til konferencer og andre aktiviteter. Da KTCs hjemmeside er den primære kilde for eksterne interessenter, må det formodes at også en stor del af sidens brugere skal findes blandt folk der generelt søger oplysninger om foreningen og dens virke. Denne gruppe omfatter politikere, ansatte i kommuner, styrelser og associerede foreninger. Stads- og havneingeniøren - Er foreningens medlemsblad, som udkommer 11 gange pr. år. Bladet udsendes til alle medlemmer, samt til mange tekniske afdelinger i landets kommuner og private rådgivnings- og planlægningsfirmaer. Størstedelen af bladets modtagere sidder i politiske udvalg i kommunerne. Bladets hjemmeside ( ) formidler i øjeblikket en del statisk indhold såsom forfattervejledning, priser på annoncer, artikeloversigter, samt forskelligt nyhedsindhold. Siderne indeholder ligeledes et leverandørregister, hvor udbydere af produkter og services på teknik- og miljøområdet kan købe spalteplads. Løsningen hostes hos ekstern leverandør og er opbygget i Frontpage En fast del af de besøgende på stadhavn.dk er bladets annoncører der kan have interesse i stamoplysninger om bladet såsom oplag og priser, samt kontaktinformation til redaktør og annoncekonsulent. En anden gruppe af besøgende tegnes af bladets læsere, skribenter og personer i kommuner og virksomheder, der køber og læser stillingsannoncer. KTC Viden Center Netværket er udviklet i samarbejde med KMD a/s og opstartet i slutningen af 2002, med det formål at gøre det let for ansatte i de tekniske forvaltninger, at udveksle dokumenter og viden på tværs af kommunegrænserne 2. I skrivende stund er der knapt 4500 registrerede brugere. De mest anvendte funktioner på siderne er Fildeling og Kompetencenet ligesom de ugentlige nyhedsbreve genererer en stor del at sidens trafik. Siderne genereres dynamisk i Content Management Systemet (DynamicWeb 2002), som for en stor dels vedkommende er specialudviklet til KTC. 2 Frontend logon: brugernavn: testuser1, password: testuser1. Backend logon: brugernavn: testuser2, password: testuser2 6

7 Udover de nævnte specialudviklinger er de fleste standardfunktioner ikke anderledes end dem man vil kunne finde i mange andre CMS- produkter på markedet, herunder kan nævnes; dialogfora, kalendere, statistik, nyhedsmoduler, formularer og nyhedsbokse. Sideopbygningen sker dynamisk, med gode muligheder for at ændre templates og stylesheets for de enkelte sider. Løsningen hostes hos udbyderen DynamicSystems 3 og har levet en omtumlet tilværelse, hvor leverandør- og supportsituationen 4 (ca. 250 dialoger i Helpdesk siden juli2005) har medført betragtelige gener for brugere og administratorer, med fald i interesse og brugertilslutning. Det seneste års aktiviteter og fejlretning af systemet har dog medført et vist tiltagende brugsmønster og koncepterne bag netværket har for mange brugere bevist deres værd. Sider med frontend opdateringsmodulet indeholder i skrivende stund ca unikke afsnit (frontend objekter med et vilkårligt antal filer og/ eller links tilknyttet), 1350 unikke sider i hierarkiet (inklusive backup af gamle afsnit). Der er oprettet ca dialoger (spørgsmål og svar) på kompetencenettet, 350 kalenderemner, 70 indlæg i dialogfora, 200 nyhedsemner og der er ca tilmeldte brugere på kompetencenettet. Både chefer, afdelingsledere og medarbejdere i de tekniske afdelinger, samt i fælleskommunale virksomheder er brugere på KTC Viden Center. Oftest besøger brugere netværket, når de efterspørger viden indenfor netop deres eget fagområde. Menustrukturen på Fildelingen og kategorierne på Kompetencenettet, dækker over alle kommunaltekniske fagområder. Succeskriterierne for sitet er stigende besøgsstatistikker og konstant tilgang i afsnit og dialoger på Kompetencenettet. Driftssituationen og den generelle afhængighed af DynamicSystems, har gjort det relevant at afsøge muligheden for at skifte platform til et mere skalerbart og leverandøruafhængigt system, hvor der nemt og hurtigt kan introduceres nye produkter og services. 5. Nye redskaber til kommunikation Det er foreningens ambition at blive bedre til at formidle det faglige arbejde der til dagligt udføres af foreningens medlemmer. KTC bl.a. vil gennem øget kommunikation konsolidere og udbygge foreningens indflydelse og sikre at foreningen indtager en central position og er dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor. Det er især på foreningens evne til at være dagsordenssættende, åben, synlig og troværdig at nuværende systemer og organisering er mangelfuld. En væsentlig del af at virke åben, synlig og troværdig overfor omverdenen er i høj grad relateret til den måde, hvorpå foreningens kommunikation opfattes af medlemmer, samarbejdspartnere og kunder. Der er behov for ensartede udtryksformer, et ensartet tidssvarende grafisk udtryk relateret til aktiviteter på hjemmesider og i fagblad, samt i de netværk, udvalg og styregrupper, hvor foreningens medlemmer agerer og øver indflydelse. Til dette udbygges og udvikles en række online redskaber og tjenester til brug for generel faglig udvikling og til formidling af foreningens aktiviteter og engagementer. Konceptuel arkitektur for KTC portalen For at skabe klarhed over hvorledes forandringerne i foreningen bedst lader sig gennemføre i en ny kommunal virkelighed efter 1/ er der i det følgende lånt udtryk i de fremherskende teorier om Forretningsdrevet IT og Service Orienteret Arkitektur (SOA). 3 Forsøg på at hoste løsningen på KMD Webhotel er ikke lykkedes. 4 Hos DynamicSystems. 7

8 Som principperne bag Forretningsdrevet IT og SOA foreskriver, skal foreningens fremtidige systemer i dette materiale, betragtes med udgangspunkt i de produkter og ydelser som foreningen i henhold til vision og mission ønsker at tilbyde medlemmer og interessenter. Disse oversættes til en række services som systemerne skal kunne håndtere indbyrdes, blandt andet gennem udveksling af data og strukturer. Foreningen ønsker at rygraden i de nye systemer skal udgøres af et godt administrationssystem (udvikling af moduler til C5 er iværksat) med effektiv integration til et stabilt og skalerbart Content Management System (CMS). Med en godt udviklet og tilstrækkelig åben backbone (administrationssystem + CMS) kan nye services tilsluttes og bringes i drift med formindskede udviklingsmidler og i overensstemmelse med foreningens visioner og ambitioner. Nedenstående model skitserer koncepterne for den fremtidige arkitektur. Konceptuel model for fremtidig arkitektur 8

9 6. Udvikling af services De 3 nuværende hjemmesider har hver deres kendetegn og primære målgrupper og skal som sådan fortsætte med at fungere på deres oprindelige præmisser. En udvidelse af services i det bagvedliggende system skal dog sørge for, at de enkelte tjenester, kommunikationsværktøjer og produkter kan implementeres sømløst og at der kan foregå en tværgående udveksling af indholdselementer på hele portalen. Nogle af de ønskede services har karakter af systemspecifikationer og defineres her som tjenester. Andre kan betragtes som deciderede produkter som kan sælges, mens andre igen, er de kommunikationsredskaber der lader foreningen opfylde ambitionerne om at være synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område. Herunder illustreres de forskellige tjenester, produkter og kommunikationsværktøjer. Disse vil herefter blive beskrevet enkeltvis. KTC Portalen med de 3 hjemmesiders virkefelt 9

10 7. Tjenester på portalen Herunder gennemgås de tjenester som blev omtalt i forrige afsnit og vist på ovenstående figur. Der er tale om overordnede koncepter for funktionalitet og brugsscenarier, som i kravsspecifikationen vil blive uddybet nøjere. Subdomæner/ hosting For at understrege visionen om at være dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor, synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område og vidensformidlende om de kommunaltekniske opgaver og udfordringer, ønsker KTC via den nye portal at gøre det muligt for samarbejdspartnere, at oprette og vedligeholde deres egne hjemmesider. Det kan f.eks. være forskellige grupperinger af brugere og KTCs associerede foreninger. Formålet med at lade interessenter hoste deres egne sider i foreningens CMS, er at opnå- og signalere en tættere relation til de associerede foreninger. Det skal også virke til, at portalen kan være naturligt samlingssted for ledere og medarbejdere på det kommunaltekniske område og formidle viden og nyheder fra hele det kommunaltekniske område, herunder associerede foreninger og KTCs kredse. 10

11 For foreninger og sammenslutninger der ønsker at gøre brug af denne tjeneste, ligger der store muligheder for besparelser på budgetterne til ekstern hosting og webudvikling, samt mulighed for at opnå hjælp og support hos den daglige administrator af portalen. Siderne er som hovedregel åbne, men der kan sættes adgangskoder på siderne og i henhold til den åbne arkitektur, kan der efter behov tilknyttes tjenester og indholdselementer af enhver tilladt type. Indholdselementer såsom nyheder og temaer fra andre sider i hierarkiet kan også benyttes på subdomænet. Der redirectes fra den oprindelige webadresse og den pågældende forening/ gruppe kan således beholde deres oprindelige brugere, blot på en ny platform. Abonnement på sådanne ydelser kan indgå i foreningens samlede produktportefølje. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Figuren herunder illustrerer hvordan viden, der leveres af subdomæneholdere, udveksles på portalen og ender hos slutbrugeren på www. Subdomæner/ hosting 11

12 Kompetencenet Kompetencenettet er i dag en af de vigtigste funktioner på KTC Viden Center og er en slags udvidet forum, hvor brugere kan oprette et spørgsmål på siderne, som automatisk bliver sendt ud til andre brugere som har afkrydset de pågældende kompetencer i deres brugerprofil. Kompetencenettet hænger nøje sammen med de faglige emner der i øvrigt behandles på portalen. Ligeledes er Kompetencettet tæt integreret til indholdsabonnementer og min profil hvor kompetencer og sider i abonnement vedligeholdes af brugeren. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Herunder en illustration af Kompetencenettets virkefelt. Kompetenettets virkefelt på portalen Fildeling Fildeling er den anden væsentlige nuværende funktion på KTC Viden Center, der skal videreføres på den nye portal. Upload og deling af filer baseres i dag på, at de enkelte medarbejdere indenfor de enkelte fagområder leverer dokumenter til en lokal webmaster i den enkelte kommune, der som de eneste har særlige rettigheder til at interagere med systemet og sørger for upload og korrekt placering af dokumenter og links. Der er stor forskel på de enkelte kommuners aktivitet på dette område og det er ønskeligt at ændringer i den kommende systemarkitektur, kan ændre dette forhold og øge antallet af filer på netværket. Dette kan lade sig gøre ved en mere liberal tildeling af skriverettigheder 12

13 til de enkelte sider og ved at sørge for, at et brugervenligt interface gør det MEGET nemt at uploade filer på de rette placeringer. En guide til tilføjelse af dokumenter, kommentarer og spørgsmål kan hjælpe med til dette. Denne tjeneste hænger også tæt sammen med indholdsabonnement. Samarbejder med eksterne ressourcer er på tegnebrættet 5, hvor det skal gøres muligt, at indhold (alle indholdselementer indenfor specifikke fagområder), skal kunne gøres tilgængeligt på eksterne websteder, hvor vores brugere færdes. Der vil ikke blive gået på kompromis med adgangsrettighederne og netværket forbliver lukket med sikring af 3. mands rettigheder. (Læs mere om dette i afsnittet om snitflader ). (Læs mere om Fildeling i Kravsspecifikationen). Fildelingstjenesten på KTC Portalen 5 I forbindelse med Miljøstyrelsens kvalitetssikringsprojekt, afsøges i øjeblikket mulige snitflader. 13

14 Projektrum Der er ofte et behov for, at personer i den tekniske sektor kan indgå i samarbejdsrelationer i kortere- eller længerevarende projekter. Til dette kan det være særdeles smart at have et online arbejdsrum, hvor man kan udveksle dagsordener, kommissorier, kalender, forum, postlister, filer, og andet. Det kan også være meget relevant i det tilfælde at en faggruppe i egenskab af styregruppe, ønsker at igangsætte længerevarende forløb i en undergruppe. KTC ønsker at give brugere på portalen mulighed for, på en nem måde, at opsætte og tage sådanne workspaces i brug. Aktørerne kan være de sædvanlige brugere på netværket, men det er meget ønskeligt, at der kan inviteres andre fagpersoner udefra til at deltage. Det kan være personer fra KL, regionerne, rådgivningsfirmaer, stat eller andre interesseorganisationer. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Projektrum på KTC Portalen 14

15 Fællestemaer Det skal være muligt at iværksætte forskellige temaer på tværs af portalen, med udgangspunkt i et fagligt emne, som f.eks. opstår ved udgivelsen af et særnummer af Stads- og havne ingeniøren eller en sag eller høring i faggrupperne. Et tema indeholder en formulering af et problemfelt, en titel - Kommunen anno 2008, en abstract beskrivelse af problemfeltet og et vilkårligt antal indholdselementer af forskellig art (nyheder, dokumenter, pressemeddelelser, artikler mm.). Temaer kan bruges til at gøre ekstra opmærksom på en sag- emne eller problemstilling og koordineres eventuelt med faggrupper, associerede foreninger, subdomæner, fagblad, projektrum eller lignende. Det overordnede formål med et tema, er at sætte ekstra fokus på et fagligt emne og bearbejde det hos foreningens stakeholders og medlemmer og sikre en fagligt kvalificeret kommunikation ud af portalen gennem de etablerede kommunikationskanaler. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Nedenstående figur illustrerer principperne for fællestemaer. Fællestemaer på KTC Portalen 15

16 Håndtering af faggrupper Faggrupperne er en af foreningens hovedaktiver og skal derfor sikres en plads på portalen. Der skal oprettes subdomæner til hver enkelt af faggrupperne, hvor der kan oplyses om formænd, deltagere, projekter, kommissorier, kontaktinformation og lignende. Ligeledes kan de høringsudgaver som faggrupperne behandler, gøres tilgængelige. Vedtages der love og bekendtgørelser i relation til høringerne, bliver disse placeres samme sted. Faggrupperne har deres egne projektrum, hvor de internt kan behandle emner og længerevarende projekter, eventuelt i nedsatte underudvalg. Der opsættes en særlig nyhedstjeneste (se KTC nyhedstjenesten ), som automatisk leverer faglige nyheder, forskning og undersøgelser til faggruppens sider. Oplysninger om faggrupperne, deres medlemmer og udsendte høringssvar, synkroniseres og vedligeholdes på backbone. Faggruppeformændene og bestyrelsens referencepersoner, har en særlig rolle i forhold til at rejse aktuelle sager, udarbejde pressemeddelelser, udtale sig til offentligheden og holde øje med dialoger og filer på KTC Viden Center der relaterer sig til faggruppens område. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Håndtering af faggrupper på KTC Portalen 16

17 Høringer Høringer skal integreres fuldt på portalen, således at høringer sendt til foreningen, kan håndteres online i stedet for den besværlige rundsending af mails og filer der i øjeblikket foregår. Tjenesten indgår på de særlige sider som er oprettet til faggrupperne og de indmeldes og behandles under største fortrolighed her. Den kontaktperson der normalt står for at melde høringssager til KTC, får særlige rettigheder til at oprette høringer på den relevante faggruppes domæne. Notifikationer pr. til faggruppemedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet, advarsler om deadlines og manglende svar, indgår i løsningen (se mere i kravsspecifikationen). En faggruppeformand kan distribuere en høringssag videre til underudvalg under faggruppen (se Håndtering af faggrupper ). Håndtering af høringer KTC Nyhedstjenesten - Intern Det er vigtigt at foreningen, dens medlemmer i faggrupper og udvalg, samt brugere på KTC Viden Center, hele tiden holder sig opdateret om den nyeste udvikling på deres fagområde og den kommunale sektor generelt. Det betyder at der skal foregå en del indsamling af viden fra forskellige kilder i stat og styrelser, KL mfl. Dette har de færreste tid til i deres hverdag, så derfor kan KTC markere sig helt unikt på dette område, ved at sørge for at relevante nyheder serveres for medlemmerne og deres medarbejdere. Denne viden bliver i øjeblikket indsamlet af foreningens vidensarbejdere (redaktør og central webmaster) ved tidskrævende læsning af nyhedsbreve og pressemeddelelser fra andre kilder, hvor stoffet allerede er bearbejdet journalistisk. Mange gange er genbrug af disse 17

18 kilders materiale, grænsende til krænkelse af ophavsretslige forhold. Denne situation kan undgås, ved at introducere en automatisk nyhedsrobot på portalen. Robotten trawler internettet og leder efter materiale (efter foruddefinerede kilder og filtre) og kan levere nyheder direkte til portalen i forskellige formater og i angivne frekvenser. Robotten finder det interessante materiale direkte ved kilden og foreningen kan således optage materialet i sit eget kommunikationskredsløb på portalen, så viden om forhold i aktuelle politiske og faglige dagsordener kan sikres. Dermed kan KTC hjælpe til at medlemmerne er rustet til morgendagens ledelsesudfordringer. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Herunder vises en model for KTC Nyhedstjenesten. Intern Nyhedstjeneste på portalen Kalenderservice KTC ønsker at implementere en kalenderservice på portalen, der ved sine mange kalendermner, kan hjælpe til at sikre sammenhæng i sektoren og skaffe sørge for god opbakning til konferencer og seminarer hos partnere og associerede foreninger. En samlet kursuskalender for hele den tekniske sektor kan også bidrage til lederes og medarbejderes faglige og personlige udvikling. (læs mere i kravsspecifikationen). Linkbase KTC vil drive og vedligeholde en linkdatabase, som giver en opdateret og nem adgang til andre hjemmesider og portaler, der agerer indenfor teknik- og miljøområdet. Linkbasen opdateres af portalens brugere og portalens overordnede emneinddeling styrer visning af links på relevante sider på portalen. (Læs mere i Kravsspecifikationen). 18

19 8. Kommunikationsredskaber på portalen Formål, koncepter og beskrivelser For at opfylde KTCs målsætninger at det kommunaltekniske område er visionært, effektivt og bæredygtigt. og I relation til borgerne og samarbejdspartnere vil KTC være åben, synlig og troværdig er foreningens evne til at kommunikere faglige emner til en stor og sammensat gruppe af partnere og interessenter, meget vigtig. Derfor er det altafgørende, at foreningen har gode redskaber til at producere denne kommunikation. Redskaberne bør i vid udstrækning stilles til rådighed for medlemmerne på portalen, så en fælles indgang gennem tjenester, templates og automatik, sikrer sammenhæng og ensartethed i kommunikationen. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Herunder opridses funktioner og virkefelter på nogle af de ønskede kommunikationsredskaber. Nyhedsbreve Det skal være muligt at afsende nyhedsbreve fra hver af de 3 sider på portalen, samt fra eventuelle subdomæner og faggrupper. Regelmæssige udsendelser fra KTC Viden Center viser i øjeblikket, at det har stor betydning for besøgstallene og interessen omkring foreningen, at man har denne type redskaber til rådighed. Udsendelser kan baseres på 19

20 modtagere fra brugergrupper, eller importerede.csv lister dermed kan nyhedsbreve også sendes til personer der ikke har en brugerprofil på portalen. Det kunne være særligt relevant i forhold til annoncører eller lignende. Det er primært portalens administratorer der skal redigere og udsende nyhedsbrevene, men der kan også automatisk sendes indhold fra KTC nyhedstjenesten, faggrupper og projektrum. Udsendelser fra de enkelte sider, konfigureres efter de individuelle templates og stylesheets. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Artikeltjeneste Hvis KTC vil være dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor, synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område og vidensformidlende om de kommunaltekniske opgaver og udfordringer er det vigtigt at foreningen arbejder målrettet for at indsamle og behandle faglig viden, både i- og udenfor foreningens medlemsskare. Det sker i øjeblikket succesfuldt i forbindelse med udgivelserne af fagbladet, men der bør være mulighed for på andre måder at sikre den faglige fødekæde ved at stille redskaber til rådighed for en nem håndtering af den indgående viden. Der skal være en artikeltjeneste på portalen som giver et interface mellem skribenter, redaktør(er) og grafiker. Scenarie: En potentiel skribent logger sig på og vælger hvilket emneområde hans artikel berører, samt andre metadata og stamoplysninger. Teksten forfattes (pastes) i tekstfelt. Han vedhæfter et par grafer og billeder til sin artikel. Han skriver et par kommentarer til redaktøren. Når han klikker på send, afgår artiklen til korrektur hos redaktøren (han notificeres). Her kan tilføjes kommentarer (evt. i særligt felt) eller som annotationer i selve teksten. Herefter går der besked til forfatteren som så kan rette til. Således går kommunikationen frem og tilbage indtil artiklen er færdig og klar til at udgive. En færdig artikel kan indgå på forskellige måder i blad og på portal, afhængigt af hvordan den ansvarshavende administrator vælger at præsentere den. Når redaktøren godkender en artikel, lukkes dialogen med skribenten og grafiker og andre stakeholders notificeres. Grafikere og stakeholders kan nu melde tilbage i samme interface som skribent og redaktør og der kan eventuelt planlægges kampagne på baggrund af artiklen. Stamoplysninger på skribenten gemmes sammen med artiklen backbone, med det formål at registrere ressourcepersoner til senere artikler, undersøgelser og lignende. (læs mere i kravsspecifikationen). 20

Uddrag af Visioner for KTC Portalen Tilpasset d. 27-04-2009

Uddrag af Visioner for KTC Portalen Tilpasset d. 27-04-2009 Uddrag af Visioner for KTC Portalen Tilpasset d. 27-04-2009 Visioner og krav til KTC Portalen Side 1 af 54 Indledning Foreliggende dokument har til formål at afklare formål og virkefelter for KTC Portalen.

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs-

Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de. løsningselementer som skal indgå i løsningen til KTC Portalen, med udgangs- Katrinebjergvej 113, 1. sal Løsningsbeskrivelse: 86 12 64 65 www.wildside.dk Nedenstående reviderede løsningbeskrivelse er Wildside's forslag til de kontakt@wildside.dk løsningselementer som skal indgå

Læs mere

Krav til KTC Portalen som aftalt mellem KTC og Wildside maj 2009

Krav til KTC Portalen som aftalt mellem KTC og Wildside maj 2009 Krav til KTC Portalen som aftalt mellem KTC og Wildside maj 2009 Kravsspecifikation Det valgte CMS Det er et grundlæggende krav, at der ved leverandørs udvikling af specialmoduler og tilpasninger til KTCs

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Kom godt i gang 2 Hvad er Digitalisér.dk 2 Opret dig som bruger 2 Hvis du ikke kan logge ind 2 Brugerprofil 3 Hvad kan jeg på min profil 3 Hvordan ser jeg mit indhold 4 Hvordan

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Secoya CMS CMS. Grundpakke incl. standard programmering af hjemmesiden. Let s work smarter

Secoya CMS CMS. Grundpakke incl. standard programmering af hjemmesiden. Let s work smarter Let sworksmarter Secoya CMS CMS Nedenstående priser er angivet ekskl. moms i danske kroner. Grundpakke 16.900.- incl. standard programmering af hjemmesiden Indholdsredigering Menuredigering Filarkiv Publicering

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de?

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de? Rediger selv din hjemmeside med få klik Hvor mange besøger din side og hvem er de? Professionel e-mail, som du kan se overalt rediger selv din hjemmeside med få klik + + Få en hjemmeside i et CMS system,

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

SkoleKomNet Administrationsvejledning

SkoleKomNet Administrationsvejledning Om vejledningen...2 Introduktion...2 Oversigt over tjenesten...3 Sportalen...3 Brugeradministrator...4 Tildeling af rettigheder...4 Ajourførte klasse- eller holdlister...5 SkoleKomNet administrator...5

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Tilbud på Min Landsby App og Website.

Tilbud på Min Landsby App og Website. Sammen gør vi forskellen 1 Tilbud på Min Landsby App og Website. Til Randers Kommune og Landsbyklyngen Kronjylland. Tilbud udarbejdet d. 12. juli 2016 af Min Landsby I/S Version 2. Baggrund for tilbud.

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN HJEMMESIDE TIL FORENINGEN Gør bestyrelsesarbejdet lettere og optimer kommunikationen med beboerne Øget beboertilfredshed hurtigere ekspedition PROFESSIONEL FORENINGSHJEMMESIDE Hos Boligadministratorerne

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere