Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse"

Transkript

1 Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse

2 Indhold Tilbud til børn og Unge... 2 Sexualisterne... 2 Kondomudlevering til undervisning, oplysning og forebyggelse... 3 Tilbud til voksne borgere... 4 Rygestopkursus for borgere i Næstved Kommune... 4 Individuel rygestopvejledning for borgere i Næstved Kommune med særlige problemstillinger... 6 Små skridt til vægtstop... 7 Tilbud til borgere med kroniske sygdomme... 9 Sundhedsskolen... 9 Bedre liv med kræft Patientuddannelser Kampagner, events, åbne arrangementer og messer Kun med kondom Events på Ungdomsuddannelserne med fokus på rygning Mens health week Særlige arrangementer Side

3 Tilbud til børn og Unge Næstved Sundhedscenter arbejder tværfagligt og sammen med relevante centre i kommunen om sundhedsfremmende tiltag for børn. Der forberedes nye tilbud til børn og unge efter anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og i takt med implementering af ny sundhedspolitik i Sexualisterne Lovgrundlag Sundhedsloven 120 stk. 1 Del af national/regional Ung til yngre metoden anbefales som supplement til den eksisterende undervisning af Sex og Samfund og Sundhedsstyrelsen. Der kan være behov for en mere følelsesmæssig fokusering på seksualiteten. Derfor henvender dette tilbud sig primært til de unge, der er meget udforskende og undersøgende. Denne målgruppe er størst på efterskoler, ungdomsskoler, klasse i folkeskole og privatskole, samt de yngste årgange på ungdomsuddannelserne. Formål At supplere den mere fakta prægede del af seksualiteten med et tiltag der vejleder og støtter i den følelsesmæssige håndtering af deres seksualitet. Unge på efterskoler, ungdomsskoler, klasse i folkeskole og privatskole, samt de yngste årgange på ungdomsuddannelserne. Indhold og aktiviteter Seksualisterne er ung til yngre formidlere, der taler med de unge om seksualitet, kærester, venskaber og alle de andre følelser, der skal håndteres i den spirende seksualitet. Det er hensigten at give tilbuddet til interesserede efterskoler, ungdomsskoler og klasse i folkeskole og privatskole, samt de yngste årgange på ungdomsuddannelserne. Næstved Sundhedscenter er ansvarlig for tilbuddet. Kendskab til Ung til yngre som metode til formidling og som sundhedsfremmemetode. Pris Gratis for institutioner i Næstved Kommune ex. moms + transportudgifter for andre kommuner. Kommunale kvalitetsmål./. Opfølgning på kvalitetsmål./. Brugerundersøgelse./. Særlige forhold Koordinator rollen er placeret uden for Næstved Sundhedscenter. Det særlige ved at drive et ung til yngre netværk er, at det er fællesskabet i netværket, der holder det i gang. Således er det mere de sociale arrangementer og fællesskabet, der fastholder underviserne, snarere end Side

4 Klagemuligheder Ressourceforbrug aflønning. Dette er et tilbud om supplerende undervisning, det er således frivilligt, om man ønsker at lave nye aftaler. Der kan ved behov klages til den ansvarlige sundhedskonsulent i Næstved Sundhedscenter. 65 timer /år Lovgrundlag Del af national/regional Formål Indhold og aktiviteter Pris Kommunale kvalitetsmål./. Opfølgning på kvalitetsmål./. Brugerundersøgelse./. Særlige forhold./. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug 20 timer/år Kondomudlevering til undervisning, oplysning og forebyggelse Serviceydelse Sex og Samfund tilbyder hver kommune at købe kondomer til en særlig lav pris på 0,80 kr. pr. stk. for udvalgte modeller og ved køb af 1000 stk. Der bruges kondomer til seksualundervisningen. At øge tilgængeligheden af kondomer til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter. Undervisere, sundhedsplejersker, sexualister, Natteravnene og andre der i deres forebyggelsesaktiviteter har behov for at kunne udlevere kondomer. Indkøb og distribution Der kan udleveres uden beregning til: Sundhedsplejerskerne Natteravnene Sexsualisterne Ved event på ungdomsuddannelserne hvor forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter er i fokus Kondomerne indkøbes hos: Sex og Samfund 0,80 kr. pr stk. ved køb af poser med 1000 stk. Side

5 Tilbud til voksne borgere Rygestopkursus for borgere i Næstved Kommune Lovgrundlag Sundhedsloven kapitel Del af national/ regional Nej Sundhedsprofilen for Næstved Kommune fra 2010 og viser, at der er flere rygere i Næstved Kommune (22 %) end i det øvrige Danmark (21 %). Rygevaneundersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen viser, at en tredjedel til halvdelen af rygerne har et ønske om at holde op med at ryge. Erfaringer viser, at succesraten for rygestop er langt større via rygestopkurser og individuel vejledning end via andre alternativer Formål Reducere antallet af rygere På lang sigt at reducere antallet af borgere med rygerelaterede sygdomme. At have et tilbud til borgere med kroniske sygdomme Borgere i Næstved Kommune over 18 år. Indhold og aktiviteter Rygestopkursus udføres ud fra den nationale standard for rygestopkurser. Standarden er udarbejdet Af Kræftens Bekæmpelse. Det traditionelle kursus har 5 mødegange af 1½ times varighed over 6 uger under vejledning af en rygestoprådgiver. Der bliver i forløbet formidlet fakta om rygning og tobaks indflydelse på kroppen, og der arbejdes bl.a. med motivation og adfærdsændringsproces. Det fleksible rygestoptilbud Kom og Kvit er et rygestoptilbud til rygere med flere rygestop bag sig. Hver mødegang har et emne og kursisterne kan deltage efter behov. Deltagerne fastholdes med SMS eller mail. Rygestopcafe er et tilbud til rygerne på sundhedsskolen og projekterne, som etableres efter behov. Deltagerantallet er lidt mindre og indholdet er en blanding mellem Kom og Kvit konceptet og individuelt rygestop. Deltagerne bakkes op med Sms og flere opfølgningsgange. Det er hensigten at udbyde rygestopkurser i løbet af året, så borgerne ikke skal vente længe på tilbud. Næstved Sundhedscenter leverer rygestopkurser til borgere i Næstved. Rygestoprådgiveren skal have gennemgået grundkurset for rygestoprådgivere. Desuden forventes det at rygestoprådgiveren løbende holder sig ajour med nye tiltag på området. Rygestoprådgiveren efteruddannes i Kom og Kvit konceptet. Pris Gratis for borgerne Udgiften til underviserhonorar, undervisningsmateriale og kørsel afholdes af Næstved Sundhedscenter. Side

6 Kommunale kvalitets/driftmål Opfølgning på kvalitetsmål At der løbende starter rygestophold, dog ikke juni og juli måned. At antallet af rygere i Næstved Kommune bringes ned på niveau med landsgennemsnittet eller under jf. Sundhedsprofilen. 30 % af deltagerne på rygestopkurserne er røgfrie efter 1 år. At fastholde min.40% af deltagerne på hele forløbet. Evaluering af data fra Rygestopbasen om bl.a. antallet af tilmeldte, gennemførte forløb, antal røgfrie efter ½ år, erhverv, uddannelse m.m. Oversigt over planlagte og afholdte rygestopkurser Evaluering af data fra Sundhedsprofilen, så den ændrede struktur i rygestoptilbuddene følges og evt. kan ændres, hvis der bliver flere rygere i Næstved. Brugerundersøgelse./. Særlige forhold./. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug Pr. aktivitet Traditionelt kursus: 16 timer inkl. forberedelse, koordinering og kørsel. Kom og Kvit: 34 timer pr. hold inkl. forberedelse, koordinering, individuelle samtaler, sms tjeneste, kørsel. Rygestopcafe ca. 16 timer inkl. forberedelse, koordinering og kørsel. Side

7 Individuel rygestopvejledning for borgere i Næstved Kommune med særlige problemstillinger Lovgrundlag Sundhedsloven kapitel Del af national/ Nej regional Sundhedsprofilen for Næstved Kommune udarbejdet i efteråret 2010 viser, at der er en øget andel af rygere i Næstved Kommune (22%) end i det øvrige Danmark (21%). Rygevaneundersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen viser, at en tredjedel til halvdelen af rygerne har et ønske om at holde op med at ryge. Erfaringer viser, at succesraten for rygestop er langt større via rygestopkurser og individuel vejledning end via andre alternativer Formål Reducere antallet af rygere På lang sigt reducere antallet af borgere med rygerelaterede sygdomme. Borgere i Næstved Kommune over 18 år som er: - gravide - henvist til snarlig operation - grundet sygdom/handicap ikke er i stand til at deltage på gruppeforløb. Indhold og aktiviteter Efter en kort samtale, hvor borgerens motivation afdækkes, henvises rygeren til individuel rygestopvejledning. Vejledningen udføres ud fra den nationale standard for individuelt rygestop. Standarden er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse. Der formidles fakta om rygning og tobaks indflydelse på kroppen, der arbejdes bl.a. med motivation og adfærdsændringsproces. 5 mødegange over 6 uger under vejledning af en rygestopinstruktør. Første gang ca. 60min. varighed. De efterfølgende 4 gange af 45 min. Næstved Sundhedscenter leverer individuel rygestopvejledning til borgere i Næstved Kommune. Vejledningen kan udføres af instruktør tilknyttet til Næstved Sundhedscenter. Rygestoprådgiveren skal have gennemgået grundkurset for rygestoprådgivere udbudt af Kræftens Bekæmpelse. Desuden forventes det at rygestoprådgiveren løbende holder sig ajour med nye tiltag på området. Pris Gratis for borgerne Udgiften til underviserhonorar, undervisningsmateriale og kørsel afholdes af Næstved Sundhedscenter. Kommunale kvalitets /driftmål At antallet af rygere i Næstved Kommune er på niveau med landsgennemsnittet eller under jf. sundhedsprofilen. At 30 % af deltagerne er røgfrie efter 1 år. At fastholde min. 40 % af deltagerne på forløbet Opfølgning på kvalitetsmål Evaluering af data fra Rygestopbasen om bl.a. antallet af tilmeldte, gennemførte forløb, antal røgfrie efter ½ år, erhverv, udannelse m.m. Oversigt over afholdte rygestopvejledninger. Evaluering af data fra Sundhedsprofilen, så den ændrede struktur i rygestoptilbuddene følges og evt. kan ændres, hvis der bliver flere Side

8 rygere i Næstved. Brugerundersøgelse./. Særlige forhold./. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug 7 timer pr. kursist. Afhængig af plads på andre hold samt individuelle hensyn. Små skridt til vægtstop Lovgrundlag Sundhedsloven 119 Del af national/regional Som led i udmøntningen af satspuljemidlerne for har regeringen og satspuljepartierne afsat 57,5 mio. kr. til en målrettet indsats overfor vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne. I 2011 udmøntede Sundhedsstyrelsen yderligere 95 pladser på vægtstoprådgiver uddannelsen af midler fra satspuljen til indsatser over for svært overvægtige voksne, hvoraf NK fik tildelt 4 pladser. Midlerne blev afsat med formålet: at sikre at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne til at opnå og vedligeholde et vægttab at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige voksne Støttefunktionerne iværksættes med henblik på at nå overvægtige voksne særligt inden for følgende målgrupper: Personer uden for arbejdsmarkedet Svært overvægtige gravide (både før og efter fødsel) Særligt udsatte erhvervsgrupper, herunder især ufaglærte Personer med anden etnisk baggrund end dansk Ifølge sundhedsprofil 2010 er antallet af svært overvægtige i NK 15 % (BMI 30+) og antallet af moderat overvægtige 35% (BMI 25 29,9) Formål At tilrettelægge et vægtstoptilbud målrettet borgere med forhøjet BMI (>30) indenfor udvalgte målgrupper defineret af Sundhedsstyrelsen. Personer uden for arbejdsmarkedet Svært overvægtige gravide - både før og efter fødsel Særligt udsatte erhvervsgrupper, herunder især ufaglærte Personer med anden etnisk baggrund end dansk Indhold og aktiviteter Forløbet er inddelt i flere faser: Side

9 Fase 1 Indslusningssamtaler med hver interesseret kursist. Varighed 60 min, som indeholder forventningsafstemning, Introduktion til kursus, spørgeskema (udfyldes før møde) samt målinger. Fase 2 Infomøde for alle interesserede kursister. Varighed 1½ time. Fase 3 Gruppeforløb i alt 8 mødegange og 2 gruppemøder uden instruktør Fase 4 Opfølgning 1: Efter 3 måneder 2: Efter 6 måneder 3: Efter 12 måneder Fase 5 Afsluttende individuelle samtale. Målinger, samtale og spørgeskema. NK har forpligtet sig til at afholde kurser for min. 80 personer. Næstved Sundhedscenter Medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund og en uddannelse som vægtstoprådgiver. Pris./. Kommunale kvalitetsmål At der igangsættes 1-4 hold pr. år. Opfølgning på kvalitetsmål Der udsendes spørgeskemaer til deltagerne før og efter forløbet. Målinger af vægt, BMI, fedtprocent og taljemål monitoreres. Data indgår i Sundhedsstyrelsens database. Brugerundersøgelse./. Særlige forhold I aftalen med Sundhedsstyrelsen har vi forpligtet os til at oprette forløb for min. 80 deltagere, som skal findes indenfor de nævnte målgrupper. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug 70 timer pr. hold inkl. forberedelse og administration Side

10 Tilbud til borgere med kroniske sygdomme Sundhedsskolen Lovgrundlag Sundhedsloven kapitel 35, 119 Del af national/regional Del af Region Sjællands forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og ryglidelser. Sundhedsskolen er et tilbud til borgere mindst én af nedenstående diagnoser (målgruppe), som ønsker at ændre livsstil i en mere sundhedsfremmende retning. Den overordnede hensigt med kurset er, at borgerne opnår en sundere livsstil, hvor gode sundhedsvaner bliver en naturlig del af hverdagen. Kursusforløbet indeholder både undervisning om sundhed, kost og sygdom samt fysisk træning. Formål Indhold og aktiviteter Formålet er at skabe et godt fundament, som fremmer deltagernes mulighed for at få integreret de sundhedsfremmende vaner i hverdagen. Hvilket kan være medvirkende til at øge den enkeltes sundhed/livskvalitet samt handlekompetencer i forhold til livet med en kronisk sygdom. I praksis arbejder det sundhedsfaglige personale blandt andet med at støtte deltagerne i selv at formulere sundhedsfremmende målsætninger, som der arbejdes målrettet med gennem hele kursusforløbet. Det er derfor en forudsætning, at deltagerne er motiverede og indstillet på at deltage aktivt i undervisningen. Borgere i Næstved Kommune med mindst én af følgende diagnoser: Type 2 diabetes Insulinresistens Hjertekarsygdom Forhøjet blodtryk Forhøjet kolesterol KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) BMI lig med eller over 35 Kroniske ryglidelser Slidgigt Henvisningen foregår fra egen læge eller sygehuset, som vurderer om borgeren helbredsmæssigt er i stand til at gennemføre forløbet. Kursusforløbets varighed er 10 uger og består af henholdsvis undervisning og træning 2 gange om ugen. Det samlede kursusforløb består af: 30 timers træning 17 timers undervisning Der afholdes ca. 8 kurser årligt med maksimalt 17 deltagere pr. hold. Undervisningen og træningen varetages primært af 2 sundhedsfaglige konsulenter. Kostundervisningen varetages af en sundhedsfaglig kostvejleder. Næstved Sundhedscenter - enheden for forebyggelse og Side

11 Pris Kommunale kvalitetsmål Opfølgning på kvalitetsmål Brugerundersøgelse Særlige forhold Klagemuligheder Ressourceforbrug sundhedsfremme. Det sundhedsfaglige personale skal have relevant mellemlang eller videregående sundhedsfaglig uddannelse. Ingen egenbetaling Deltagerne bliver testet ved hjælp af taljemål, gangtest samt spørgeskemaer ved kursusstart samt ved afslutning. Deltagelse kræver henvisning fra egen læge eller sygehuset. Det samlede bruttoressourceforbrug er på ca. 353 timer/kursus. Side

12 Bedre liv med kræft Lovgrundlag Sundhedsloven kapitel 35, 119 Del af national/regional Del af Kræftpakke 3. Nøgletal om kræft I Danmark lever ca mennesker med en kræftdiagnose. Der konstateres omkring nye tilfælde om året, og hvert år dør mennesker af en kræftsygdom. I en kommune med borgere vil der hvert år ca. være: 300 borgere, som får konstateret kræft, heraf 122 i erhvervsaktiv alder borgere, som skal leve med kræft, heraf 805 i erhvervsaktiv alder 139 borgere, som dør af kræft, heraf 36 i erhvervsaktiv alder 12 børn og unge, der mister en forælder på grund af kræft. (Kilde: Nøgletal fra Kræftens Bekæmpelse, aug. 2012) I Næstved Kommune vil der hvert år ca. være: 514 der får konstateret kræft, heraf 210 i den erhvervsaktive alder (20-64 år) 235 der dør af kræft, heraf 65 i den erhvervsaktive alder 3417 der ved udgangen af året lever med kræft, heraf 1373 i den erhvervsaktive alder 210 at få kræft i huden, heraf 92 i den erhvervsaktive alder 205 at få brug for et rehabiliteringstilbud, heraf 83 i den erhvervsaktive alder (Kilde: Bedre liv med kræft er et tværsektorielt tilbud til voksne borgere med kræft i Næstved Kommune. Formål Det overordnede formål er en styrkelse af den tværsektorielle indsats i forhold til kræftramte borgere i Næstved. Herunder er det formålet at sikre: Koordination af og sammenhæng i de tværsektorielle sundhedsydelser Gennemsigtighed i opgavedelingen hvilket f. eks betyder, at overdragelse af opgaver mellem sektorer skal være planlagt, aftalt og styret. Et forpligtende samarbejde hvilket betyder et ligeværdigt og forpligtende samarbejde ved Side

13 gennemførelse af den tværsektorielle sundhedsindsats for kræftramte. Borgeren i centrum hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i borgernes behov samt, at borgerne inddrages aktivt i egne forløb. Indhold og aktiviteter Målet er et gruppebaseret og modulopbygget rehabiliteringsforløb for kræftramte borgere. Voksne borgere over 18 år, og deres pårørende, som har eller har haft en kræftdiagnose. Kursusforløbets varighed er 10 uger og består af henholdsvis træning og undervisning 2 gange om ugen. Der bliver undervist i følgende emner: Træningslære Kost Normale psykiske og eksistentielle reaktioner på kræft også i familien Søvn og træthed Brug af egen læge Sociallovgivningen og arbejdsmarkedet På kurset får deltagerne træning, viden, gode råd og praktiske værktøjer til at støtte den kræftramte og eventuelle pårørende i hverdagen med kræft. Der afholdes min. 4 kurser årligt med maksimalt 12 deltagere pr. hold plus pårørende. Der er fast tilknyttet 2 sundhedsfaglige konsulenter fra Næstved Sundhedscenter. Herudover varetager sundhedsfaglige medarbejdere fra Næstved sygehus, Kræftens Bekæmpelse og en praktiserende læge dele af undervisning. Pris Kommunale kvalitetsmål Opfølgning på kvalitetsmål Brugerundersøgelse Det samlede kursusforløb består af: 30 timers træning 17 timers undervisning Næstved Sundhedscenter, Næstved sygehus, Kræftens Bekæmpelse, almen praksis. Det sundhedsfaglige personale skal have relevant mellemlang eller videregående sundhedsfaglig uddannelse. Ingen egenbetaling Deltagerne bliver testet ved hjælp af taljemål, gangtest samt spørgeskemaer ved kursusstart samt ved afslutning. Særlige forhold Deltagelse kræver henvisning fra egen læge eller sygehuset. Klagemuligheder Ressourceforbrug Det samlede bruttoressourceforbrug er på ca. 353 timer/kursus. Side

14 Patientuddannelser Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle angst og depression Lovgrundlag Sundhedsloven kapitel 35, 119 Del af national/regional Regional samt indeholdende i sundhedsaftale mellem Næstved kommune og Region sjælland Komiteen for Sundhedsoplysning har udviklet de forskellige kurser Lær at tackle.., der kan give borgere inspiration til, hvordan de kan tackle de bekymringer og problemer, som følger med kronisk sygdom, kroniske smerter og angst og depression sådan at de får mere ud af hverdagen. Litteraturgennemgangen konkluderer, at kurserne har en positiv effekt på kursisternes: Adfærd - de bliver fx mere fysisk aktive Sundhedstilstand de oplever fx færre smerter eller træthed Self-efficacy dvs. de øger deres tro på, at de selv kan gøre noget for at håndtere deres helbred. Dette er afgørende for at blive en bedre selvhjælper. Formål Formålet med patientuddannelser er at give mennesker med kronisk sygdom, kroniske smerter, angst og depression og deres pårørende redskaber til bedre at mestre problemer i hverdagen og derigennem øge livskvaliteten. Voksne borgere med kronisk sygdom, kroniske smerter, angst og depression eller pårørende til samme, som har problemer med at mestre hverdagen. Indhold og aktiviteter Foredrag, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde. 2½ times holdundervisning a kursister 6-7 uger med 2 instruktører. Mindst 1 kursus udbydes hvert forår og efterår. Næstved Sundhedscenter Instruktørerne skal have bestået instruktørkursus, som Komiteen for Sundhedsoplysning afholder. Pris Gratis. Bogen kan lånes i Sundhedscentret. Kommunale kvalitetsmål./. Opfølgning på kvalitetsmål./. Brugerundersøgelse Kurset afsluttes med et anonymt spørgeskema. Særlige forhold Underviserne er selv borgere med kronisk sygdom, kroniske smerter, angst og depression eller pårørende til samme. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug 600 timer pr. år for koordinator. Herudover 75 timer pr. instruktør pr. kursus. Side

15 Kampagner, events, åbne arrangementer og messer Næstved Sundhedscenter deltager i årlige centralt udmeldte nationale kampagner fra f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland, hvis emnerne og målgrupperne er relevante i forhold til øvrige aktiviteter og projekter i sundhedscentret. Derudover tilrettelægges lokale events, løb og særlige arrangementer i et begrænset omfang. Nedenfor ses eksempler på kampagner, events og arrangementer, hvor Sundhedscentret har iværksat lokale aktiviteter. Kun med kondom Lovgrundlag Sundhedslovens kapitel 35, 119 Del af national/regional National Undersøgelser viser, at 75 % af alle unge vurderer, at chancen for at blive smittet med en sexsygdom er lille eller meget lille. Men hver 4. ung under 25 år har været smittet med en sexsygdom. I dag er 5-10 % af de seksuelt aktive mellem 18 og 22 år smittet med klamydia; mange uden at vide det. Tallene indikerer, at mange unge har samleje uden kondom. Dette sættes der årligt fokus på via Sundhedsstyrelsens og Sex og samfunds kampagnen Kun med kondom. Formål Indhold og aktiviteter Hvert år er klamydia blandt de 16- til 25-årige årsag til ca tilfælde af underlivsbetændelse, 480 tilfælde af ufrivillig barnløshed, 320 tilfælde af graviditet uden for livmoderen og 600 tilfælde af kroniske underlivssmerter. Det overordnede mål med kampagnen er at begrænse klamydiainfektion hos unge ved at forebygge, finde og behandle. På længere sigt er målet at mindske de mange alvorlige komplikationer, som klamydiainfektionen kan medføre: underlivsbetændelse, kroniske underlivssmerter, graviditet uden for livmoderen og lungebetændelse hos nyfødte. Unge mellem 16 og 25 år i Næstved Kommune Via events på skoler og ungdomsuddannelsessteder sætte fokus på Sundhedsstyrelsens oplysningsmateriale til de unge i form af pjecer om infektionen, som kan hentes fra denne hjemmeside. Uddeling af kondomer på skoler og uddannelsessteder samt i nattelivet via Natteravne og Taxi. Events i forbindelse med kampagnen Kun med kondom (uge 37 og 38) Næstved Sundhedscenter leverer medarbejderressourcer, pjecer og kondomer. Skal have viden om seksuel sundhed, være imødekommende og Side

16 villig til åben dialog med de unge. Pris Gratis for skoler og uddannelsesstederne Kommunale kvalitetsmål./. Opfølgning på kvalitetsmål./. Brugerundersøgelse./. Særlige forhold Afhænger af den årlige prioritering af opgaven. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug 50 timer. Events på Ungdomsuddannelserne med fokus på rygning. Lovgrundlag Sundhedsloven kapitel Del af national/regional Nej Ringstedforsøget 1 viste, at unge til hver en tid vil forsøge at lever op de gængse og ofte uskrevne regler, der hvor de kommer/befinder sig især som nye ved miljøskift. De unges miljøskift giver ofte anledning til eksperimenterende adfærd, hvorfor ungdomsuddannelsesstederne bør deltage i det sundhedsfremmende og forbyggende arbejde som støtte til de unge. September måned, hvor mange unge netop har skiftet skole/uddannelse, er et vigtigt tidspunkt, hvor de unge bør støttes i tidligere gode valg på livsstilsområdet. Miljøskift ses ofte af den enkelte unge som en mulighed for at ændre sundhedsadfærd. Formål At reducere antallet af unge nytilkommende rygere. At reducere antallet af unge rygere At bistå de unge i etableringen og vedligeholdelsen af røgfrie miljøer Unge efter Folkeskolens afslutning. Indhold og aktiviteter Bod på uddannelsesstederne med materialer, kuliltemålinger og kort individuel vejledning i rygestop. 1 ½ - 2 timers bod ved kantinen på ungdomsuddannelserne, hvor de unge kan få en lynintervention af 3-5 min varighed med en ungdomsrygestoprådgiver. Evt. kort oplæg af sundhedskonsulent eller efteruddannet rygestopinstruktør. Sundhedscentret annoncerer og koordinerer indsatsen på ungdomsuddannelserne, koordinerer freelancekonsulenternes undervisning og levere materialerne. Rygestoprådgiveren skal have grundig kendskab til unge og rygeproblematikker blandt unge. Gerne efteruddannelse på ungdomsinstruktørkursus Pris Gratis for ungdomsuddannelserne. Næstved Sundhedscenter afholder udgifterne til 1 Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Flemming Balvig, Lars Holmberg & Anne-Stina Sørensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Side

17 freelancekonsulenterne inkl. kørsel Kommunale kvalitetsmål Det er hensigten, at ungdomsuddannelsessteder der ønsker event tilbydes kort intervention til de unge. At antallet af unge rygere vil være faldende registreret ved næste MULD-undersøgelse 2 Opfølgning på kvalitetsmål Oversigt over ungdomsuddannelsessteder som har modtaget tilbuddet Brugerundersøgelse./. Særlige forhold Der kan være uddannelsessteder som har behov for tilpasning af tilbuddet til netop deres elever. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug Afhænger af den årlige prioritering af opgaven. Mindst 4 timer pr. event inkl. forberedelse, koordinering og kørsel. 2 MULD - Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag. Side

18 Mens health week Lovgrundlag Sundhedslovens kapitel 35, 119 Del af national/regional Ja Men s Health Week er en begivenhed som bliver fejret i mange lande på samme tid. Formålet med ugen er, at sætte fokus på mænds sundhed og sygdomme. Det primære formål med en international fokusering på mænds helbred er at sikre større opmærksomhed på en række områder, fx: Mænds forventede levetid verden over og også i Danmark er unødvendig lav, og for mange mænd dør for unge af årsager, som kunne forebygges Antallet af tilfælde af sygdomme, der er specifikke for mænd (især prostata- og testikel-kræft) stiger hurtigt Mænd har en særlig høj dødelighed af en række sygdomme og af ulykker Mænd har en høj rate af selvmord, samtidig med at mænds psykiske problemer synes underbehandlet Sundhedsvæsenet har ikke altid opfyldt mænds særlige behov i forhold til sundhed og sygdomme Formål Indhold og aktiviteter Pris./. Kommunale kvalitetsmål./. Opfølgning på kvalitetsmål./. Brugerundersøgelse./. Særlige forhold./. Næstved Kommune deltog første gang i kampagnen i 2009, hvor temaet var Mænd og Kræft og har været med hvert år siden.. Formålet er at skabe større opmærksomhed på de sundhedsproblemer, der kan forebygges og som især mænd får. Mænd i alle aldre Afhænger af det udmeldte tema fra Selskab for mænds sundhed Afhænger af den årlige prioritering af opgaven. Sundhedscentrets medarbejdere i enheden for sundhedsfremme og forebyggelse samt evt. freelancere./. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug Afhænger af den årlige prioritering Side

19 Særlige arrangementer Lovgrundlag Sundhedslovens kapitel 35, 119 Del af national/regional Nej Formål Promovering af Sundhedscentret samt borgerrettede sundhedsfremmetilbud. Alle borgere, men kan evt. være henvendt til en bestemt målgruppe f.eks. ældre borgere, kun mænd eller kun kvinder eller medarbejdere på en bestemt arbejdsplads. Indhold og aktiviteter F.eks. målinger i forbindelse med Blodtryksdagen, Hjernedagen, Lungedagen eller andre sundhedsfaglige temadage. Afhængig af eventen og den årlige prioritering. Næstved Sundhedscenter leverer medarbejderressourcer. Pris Kommunale kvalitetsmål./. Opfølgning på kvalitetsmål./. Brugerundersøgelse./. Skal kende til Sundhedscentrets ydelser samt skal fagligt kunne betjene og rådgive ved de enkelte målinger og kunne anvende den motiverende samtale. Særlige forhold Afhænger af den årlige prioritering af opgaven. Klagemuligheder./. Ressourceforbrug Afhænger af den årlige prioritering af opgaven. Side

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indhold Overskrift... 2 Tilbud til børn og Unge...... 2 2 Sund på tværs: Sexualisterne... 2 3 Sund på tværs: Kondomudlevering til undervisning, oplysning og

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2013 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Mad og drikke Motion Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Tobak og rygning

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Januar 2015

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Januar 2015 Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser Januar 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Program for workshop Velkomst og introduktion v/ Morten Emmerik

Læs mere

Kost Udvidelse af henvisningskriterierne til diætist jf. forløbsprogrammerne og tilbud om diætbehandling

Kost Udvidelse af henvisningskriterierne til diætist jf. forløbsprogrammerne og tilbud om diætbehandling NOTAT Status på forebyggelsesindsatserne maj 2012 I maj 2011 blev der foretaget en prioritering af forebyggelsesindsatser i Frederiksberg Kommunes Forebyggelsesteam. I nærværende dokument er de vedtagne

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE SyGDOMME FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre KOST rygestop ALKOHOL motion indholdsfortegnelse Kost Individuel kostvejledning...3 Familiekostvejledning...4

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forebyggelsesstrategi

Forebyggelsesstrategi Forebyggelsesstrategi Allerød Kommune Maj 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sundhedslov 4 Hvad er borgerrettede forebyggelse 4 Hvad er patientrettede forebyggelse 4 Organisering 4 Forebyggelsesstrategi

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C

Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C MÅL Et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft og forebyggelse via viden og handling. Folkeoplysningens Hus for Sundhed og

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt".

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen Små skridt. Punkt 4. Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt". 2008-24040. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at rapporten, som omfatter evaluerings-

Læs mere

Sundhedsskolen - statusrapport for 2015

Sundhedsskolen - statusrapport for 2015 Sundhedsskolen - statusrapport for 2015 Overordnet om Sundhedsskolens indsatser og målgrupper Sundhedsskolens indsatser er primært relateret til forløbsprogrammerne i Region Midtjylland; kræft, diabetes

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag:

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag: Pkt.nr. 5 Sundhedspuljen 2009 663812 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at aktiviteter og budget tages til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen.

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Sundhedstilbud Syddjurs kvitter smøgerne Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre noget ved din vægt, eller når du

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby.

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. Punkt 3. Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. 2014-5596. Forvaltningen indstiller, Sundheds- og Kulturudvalget godkender, forvaltningen indgår i samarbejde med Københavns Kommune og de

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetskontrakt Haderslev Kommune Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 15. marts Sagsident: 10/130 Sagsbehandler: Teis

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS Sundhed i Syddjurs det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS FORORD I december 2007 vedtog byrådet i Syddjurs Kommune en Sundhedspolitik for kommunen. Formålet med Sundhedspolitikken er at give

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Sundhedstilbud i Thy-Hallen.

Sundhedstilbud i Thy-Hallen. Sundhedstilbud i Thy-Hallen. Som et led i kommunalreformen og den nye sundhedslov har kommunerne hovedansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse. Thisted Kommune ønsker at styrke viften af sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2013 opfølgning september/oktober 2013

Kvalitetskontrakt 2013 opfølgning september/oktober 2013 Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 anbr@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 1. oktober 2013 Sagsident: 12/17591

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Seniorkursus Længst muligt i eget liv. Det forebyggende hjemmebesøg og seniorkursus

Seniorkursus Længst muligt i eget liv. Det forebyggende hjemmebesøg og seniorkursus Seniorkursus Længst muligt i eget liv Det forebyggende hjemmebesøg og seniorkursus Tilbud om forebyggelse til ældre borgere i Fredericia Kommune De forebyggende hjemmebesøg Seniorkurset Længst muligt i

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013 OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013 1 Projekttitel Glade børn børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Det overordnede mål er to-delt: 1)

Læs mere