Som at være der selv. Med Steven Spielberg på Omaha Beach den 6. juni A f Mats Jönsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som at være der selv. Med Steven Spielberg på Omaha Beach den 6. juni 1944. A f Mats Jönsson"

Transkript

1 Saving Private Ryan (1998, instr. Steven Spielberg). Som at være der selv Med Steven Spielberg på Omaha Beach den 6. juni 1944 A f Mats Jönsson 104 Steven Spielbergs krigsfilm Saving Private Ryan (1998) indvarslede en ny form for audiovisuel historieskrivning, hvis fremmeste kendetegn er den frie bevægelse i fortidens tid og rum ved hjælp af sofistikeret digital teknik. Dette ses tydeligst i den indledende sekvens, hvor de allierede går i land i Normandiet den 6. juni Men inden jeg analyserer denne sekvens, vil jeg skitsere filmens overordnede produktionssammenhæng for at vise, at historiske film som Saving Private Ryan fortæller mere om deres egen samtid end om den fortid, de skildrer. Evnen til at skabe en følelse af historisk realisme har med jævne mellemrum været udslagsgivende for den historiske Hollywood-films succes. Men det indebærer selvsagt ikke, at succesrige historiske film er mere sandfærdige end dem, der flopper økonomisk. Succesen afhænger snarere af filmenes relation til den samtid, de produceres i. Og her har de pragmatiske amerikanske selskaber altid været dygtige til at rette ind efter den til enhver tid rådende folke-

2 a f Mats Jonsson stemning og smag. Ved hjælp af interviews, prøvevisninger, målgruppeanalyser og andre typer markedsundersøgelser holder man rede på, hvad folk forventer sig af produktet. Når produktet er en historisk film, kortlægges eksempelvis, hvilke forståelser og forventninger der dominerer nutidens syn på de specifikke fortidige begivenheder, filmen skildrer. Og eftersom Hollywoodfilmen gennem en stor del af sin historie har været international, søger filmskaberne gerne historier, som kan falde i vidt forskellige geografiske, sociale, religiøse, demografiske og ideologiske grupperingers smag. Saving Private Ryans internationale succes vidner om, at filmen er faldet i bred smag. Samtidig øver filmens nærgående skildring af landgangen på Omaha Beach fortsat indflydelse på den massemedierede krigsskildring her ti år efter premieren. Digital nyromantik. I 1998, hvor Saving Private Ryan havde premiere, var samtlige de fem produktioner, som var nomineret til en Oscar i kategorien bedste film, historiske film: Elizabeth (instr. Shekhar Kapur), Shakespeare in Love (instr. John Madden), La vita é bella (Livet er smukt, instr. Roberto Benigni), The Thin Red Line (Den tynde røde linie, instr. Terrence Malick) og Saving Private Ryan. Det år var der i det hele taget skarp konkurrence mellem flere historiske prestigeproduktioner end sædvanligt. Sen-90 erne syntes præget af en udtalt interesse for fortiden, og en nærliggende forklaring på dét findes i den geopolitiske nyordning, som prægede verden efter Østblokkens og Berlinmurens fald. Mange mennesker vidste pludselig ikke længere helt så sikkert, hvad de kunne forvente sig af fremtiden. At der var så stor interesse for fortiden i fiktiv form i netop disse år, kan måske derfor ikke overraske. Særligt ikke når man betænker, at der i perioder, hvor mennesker står uden ideologi og/eller ideologiske modsætninger, nærmest er tradition for at iklæde virkeligheden historisk dragt. Tilstanden kan sammenlignes med den, som opstod i slutningen af 1800-tallet. Historikeren Stephen Bann har med henvisning til Michel Foucault argumenteret for, at romantikkens øgede interesse for det forgangne primært var en reaktion på, at mennesket ikke kunne finde noget ståsted i historien. Dette udmøntede sig efterhånden i en ny slags historicitet, som først og fremmest var knyttet til individet og jegets egne erfaringer (Bann 1995). Romantikken placerede altså individet som historiens centrum. Og det er præcis, hvad den digitalt konstruerede historiske spillefilm har gjort i opgraderet og forstærket form siden 1990erne. Samtidig befandt Hollywood sig i en ny og mere kompleks mediesammenhæng end tidligere. Fjernsynets udsendelser af //ve-dokudramaer, computernes interaktive spil, den ændrede brug af virtuelle teknikker, mobiltelefonien og internettet bejlede dagligt til mediebrugernes gunst. I dag er situationen endnu mere kompleks, og vor tids multimediale og multinationale forretningsforetagender adskiller sig fra fortidens studiesystem ved, at de har økonomiske interesser inden for alle sektorer af underholdnings- og nyhedsindustrien. For Spielbergs vedkommende drejer det sig bl.a. om, at han arbejder sammen med og ejer selskaber i computerspilbranchen. Mest interessant i forhold til Saving Private Ryan er produktionen af computerspil om Anden Verdenskrig som f.eks. serien Medal of Ho- nor, hvor et af spillene stort set er identisk med filmens landgangssekvens. Ud over hvad Spielbergs eget multimedieselskab, DreamWorks, havde ansvar for, kom filmens lyddesign fra mediegiganter som Digital Theater System og Dolby 105

3 Som at være der selv Digital. George Lucas selskab Industrial Light and Magic (ILM) havde kontrakt på efterproduktionen af digitale special effects. Og cirka et år før Saving Private Ryans premiere blev det offentliggjort, at ILM havde indledt et nært samarbejde med Microsofts datterselskab Softimage 3D. Dette og andre tekniske samarbejder resulterede i, at visse frames i landgangssekvensen er opbygget af en mængde små digitale puslespil-brikker, som for det menneskelige øje opleves som en ensartet billedstrøm. Fra et historiografisk perspektiv er det interessant at notere sig, at dette digitalt manipulerede univers af mange blev hyldet som den hidtil mest realistiske filmskildring af D-Dag nogensinde. Præcis sådan så der ud på Omaha Beach den 6. juni 1944, forlød det. Det var præcis sådan, både overlevende vidner og folk, som ikke havde været på strandene, huskede/forestillede sig invasionen. Erindring og bevidsthed. Invasionssekvensens positive omdømme er ikke vanskeligt at forstå. Filmens hypermoderne teknik formidler et upoleret indtryk af kampene på stranden, som umiddelbart griber tilskueren. Spielberg har ganske præcist selv beskrevet sit værk som virkelig hårdt og råt, og, synes jeg, sjusket på bedste måde. Jeg synes, det er ekstremt sjusket, hvorpå han tilføjede, virkeligheden er sjusket (Pizzello 1998). Paradoksalt nok var det altså en sjusket historisk virkelighed, som medieverdenens mest sofistikerede filmteknik minutiøst rekonstruerede i Saving Private Ryan. Et af Robert Capas elleve overlevende fotografier fra D-Dag.

4 a f Mats Jönsson Man anvendte håndholdte kameraer i 90 procent af optagelserne, bl.a. for at efterligne dokumentarfilm fra invasionen, som i 1990 erne var blevet vist på tv-kanaler som History Channel og Discovery Channel. En såkaldt Clairmont Cameras Image Shaker blev benyttet i mange af landgangssekvensens scener. Med dette apparat kan man ifølge filmens fotograf, Janusz Kaminski, "indstille den grad af vertikale og horisontale vibrationer, m an ønsker, og holde kameraet i hånden eller montere det på en kran eller på hvad som helst (cit. Probst 1998). Årsagen til, at m an netop i 1990erne stræbte efter fuld kontrol over graden af vibration i billederne ved hjælp af denne steadycam-teknikkens absolutte modpol, var naturligvis, at filmens sjuskede realisme skulle tage sig mere virkelig og spektakulær ud end samtidens øvrige medieudbud. Filmen blev desuden vist i bredformatet 1.85:1, som i forhold til endnu bredere formater ifølge Spielberg og Kaminski ligger tættere på, hvorledes det menneskelige øje faktisk ser. Ydermere anvendes kun 40 procent af den normale farvemætning i Saving Private Ryan. D en nedtonede farveskala skulle dels associere til de nævnte dokumentär-kanalers udsendelser, dels bringe mindelser om fotografen Robert Capas berømte fotos fra invasionen. Emulsionen på næsten alle Capas 106 D-Dagsbilleder blev ødelagt på grund af en nervøs mørkekammer-assistent i London og de kaotiske omstændigheder i øvrigt, og de elleve fotografier, som overlevede og blev publiceret verden over, er både kornede og uskarpe. Billedernes mislykkede opløsning, kontraster og konturer har imidlertid gennem årene lejret sig i vores imaginære erindring om invasionen via medierne. Capas og Spielbergs overbevisende skildringer af kampene på Omaha Beach er altså blevet en slags kunstig erindring for alle os, der ikke var på stedet i kampens hede. Ifølge Alison Landsberg skabes proteseerindringen, når en oplevelse finder sted, gennem hvilken en person væver sig selv ind i en større historie (2004: 2). Og når Capas kornede fotos og Spielbergs sjuskede film bliver hyldet som troværdige og sandfærdige snarere end kritiseret for at være urealistiske, er det fordi folk til stadighed har broderet denne type invasionsbilleder ind i det væv, den imaginære erindring udgør (etymologisk kommer ordet historie i øvrigt af det græske histds, som netop betyder stof / væv / net ). Det virker altså, som om populærkulturelle repræsentationer af den historiske virkelighed i mange tilfælde styrer opfattelsen af datidens faktiske forløb mere end - eller i hvert fald lige så meget som - empiriske fakta. Menneskers tillid til det, de ser, er betinget af det, de tidligere har set. Et sådant medieret forhold til fortiden har Vivian Sobchack (1997) rammende beskrevet som en palimpsestisk historisk bevidsthed. Hendes ræsonnement går ud på, at det moderne menneske mest af alt baserer sit billede af fortiden på komplekse kombinationer af, hvad der ellers ofte opfattes som binære oppositioner - såsom fakta og legende, historie og myte. Eftersom Sobchack desuden mener, at disse kombinationer stort set gennemsyrer alle dele af vores nutidige liv, bliver en af medieforskningens vigtigste opgaver at forsøge at definere, hvilke fænomener der påvirker vores historiske bevidsthed, og hvordan de gør det. Det er ud fra dette ræsonnement, at jeg betragter Spielbergs fiktioner om fortiden som nogle af vor tids mest indflydelsesrige faktorer i formningen af den almene historiske bevidsthed. Spielbergs historiske værk er imidlertid ikke blot afgørende for vores måde at betragte og mindes fortiden på, men også styrende for vores forestilling om, 107

5 Som at være der selv hvordan den bør skildres. Og det er i den henseende, at Saving Private Ryan i mine øjne har været den audiovisuelle historieskrivnings vigtigste værk i det seneste tiår. Her bør det nok påpeges, at Spielbergs succes givetvis også har noget med hans valg af periode og hændelser at gøre. Anden Verdenskrigs tydelige ideologiske konflikter passede særlig godt til de historisk rådvilde 1990ere og tiden omkring årtusindskiftet, hvilket gav sig udslag i en lang række store produktioner om krigen, f.eks. de allerede nævnte La vita é bella og The Thin Red Line, men også Enemy at the Gates (2001, instr. Jean-Jacques Annaud ), U-571 (2000, instr. Jonathan Mostow) og Pearl Harbor (2001, instr. Michael Bay). Historier om Anden Verdenskrig, som i USA fortsat betragtes som en god krig, har dog altid indtaget en central plads i Spielbergs egen historiske bevidsthed. Det fremgår tydeligt af hans filmografi, som tæller adskillige film om Anden Verdenskrig: f.eks (1979), Raiders of the Lost Ark (1981, Jagten på den forsvundne skat), Indiana Jones and the Last Crusade (1989, Indiana Jones og det sidste korstog), Empire of the Sun (1987, Solens rige) og Schindlers List (1993, Schindlers liste). Spielberg har desuden produceret tv-serien Band of Brothers (2001, Kammerater i krig) og været producent på Clint Eastwoods Flags o f Our Fathers og Letters from Iwo Jima (2006). For Spielberg fremstår Anden Verdenskrig som de sidste hundrede års mest signifikante begivenhed; efterkrigstidens babyboom-generation, ja selv Generation X s skæbne var forbundet med krigens resultat (Pizzello 1998). Instruktøren har oparbejdet et særligt forhold til og en særlig viden om Anden Verdenskrig, hvilket man bør holde sig for øje, når man studerer hans værker Nærvær og vidne. I den dokumentär, som findes på dvd-udgivelsen af Saving Private Ryan, påpeger Spielberg, at det, foruden hans fars personlige beretninger, oprindelig var John Waynes nærvær i film som Edward Ludwigs The Fighting Seabees (1944, Stillehavets helte) og Allan Dwans Sands o f Iwo Jima (1949, Heltene fra Iwo Jima), som fik ham til at værdsætte Anden Verdenskrig. Spielbergs historiesyn blev altså tidligt påvirket af en blanding af faderens faktiske vidneudsagn og Waynes mytiske nærvær. Men ikke nok med at denne kombination af fakta og myte bekræfter forekomsten af en palimpsestisk historisk bevidsthed hos den unge Spielberg, begrebsparret vidne og nærvær udgør en mindst lige så vigtig ledetråd til, hvordan han gennem årene har forholdt sig til sin opgave som iscenesætter af historiske film om den gode krig. Faktum er, at Spielberg har skildret denne krig i mere end fire årtier. Allerede i 1961, da han var bare ijorten år gammel, lavede han således Escape to Nowhere - en 40 minutter lang film, hvor han kombinerede sine egne billeder af nogle kammerater i cockpittet på et stillestående fly med dokumentariske smalfilmoptaglser af virkelige luftkampe fra Anden Verdenskrig, som han havde skaffet fra lokale fotohandlere. Myte og historie samt fakta og legende blandedes altså allerede i Spielbergs første produktion om krigen. Når denne instruktør på toppen af sin karriere i 1998 atter kastede sig ud i at skildre sin favoritkrig, må vi derfor huske på, at han var på hjemmebane både historiografisk og historisk. Den største forskel var, at begreberne nærvær og vidne denne gang udgjorde mere dominerende størrelser end nogensinde tidligere. For, som det allerede er fremgået, så koncentrerede Spielberg sig ikke kun om at lette tilskuerens konstruktion af et imaginært og illusorisk nærvær i tid (Anden Verdenskrig), han bestræbte sig desuden på at formidle en ny og mere

6 Som at være der selv riske bevidsthed og erindring som for dets mediemæssige forventninger og præferencer. Præcis som alle andre film måtte den stilistisk banebrydende Saving Private Ryan imidlertid ikke skille sig alt for meget ud fra sin samtids fortællekonventioner. Som jeg allerede har antydet, må biografpublikummet hele tiden genkende de grundlæggende træk i den fortid, som repræsenteres. Det var eksempelvis derfor, at Capas kanoniserede fotos blev anvendt som stilistisk forlæg. Selv den historiske Hollywood-film må forholde sig til den til enhver tid rådende mediekonkurrence. Detaljer, kamerabevægelser, lyd og klippetempo er med andre ord ikke kun tilrettelagt for at sikre historisk realisme og troværdighed, men også for at vække tilskuerens interesse for den tekniske præstation. Selv om Spielberg sædvanligvis betjener sig af den klassiske Hollywoodfortællings struktur, så var det spektakulære en vigtig succesfaktor i 1990 erne - og har været det efter årtusindskiftet. Tænk blot på film som Ridley Scotts Gladiator (2000) og Kingdom ofheaven (2005), på Troy (2004, Troja, instr. Wolfgang Petersen), og endelig på Oliver Stones Alexander fra samme år - alle kredser om digitalt konstruerede, langvarige og spektakulære krigsscener. Attraktionen ligger ikke mindst i det omsluttende lyddesign og kameraernes 360 graders øjebliksbilleder, som for en kort stund placerer tilskueren som stedfortrædende vidne til en velkendt historisk begivenhed. I begivenhedernes centrum. I løbet af sin karriere har Spielberg undertiden installe- Saving Private Ryan (1998, instr. Steven Spielberg).

7 a f Mats Jonsson ret sig på fakta-siden af den diffuse grænse mellem historisk legende og fakta. I et interview med Larry King på den amerikanske nyhedskanal CNN har Spielberg indrøm met, at han havde en historielærer i maven. Officielt forsøger han m ed jævne mellemrum at nedtone sin palimpsestiske historiske bevidsthed, hvor fiktioner spiller en afgørende rolle, til fordel for mere positivistiske og didaktiske ambitioner. I brede og forskellige kredse har det gjort ham til en populær historiefortæller. Efter premieren på Saving Private Ryan blev han eksempelvis dekoreret af samtlige værn inden for det amerikanske forsvar. Filmens dramatiske øjenvidneskildringer, som gav den en historiografisk troværdig aura, er verden over blevet hyldet af publikum, akademiske eksperter, filmkritikere og overlevende vidner. Netop vidnets rolle bør derfor fremhæves og sættes ind i en større sammenhæng, når Spielbergs måde at skildre det historiske er i fokus. Den nærgående 360 graders fortællestrategi i Saving Private Ryans landgangssekvens ligner for eksempel de førstehåndsindtryk, som antikkens historikere forsøgte at gengive i deres tidligste skrifter. Den græske pioner-historiker Thukydid var eksempelvis selv til stede i flere af de klassiske slag, han skrev om for rundt regnet år siden. En nutidig historiker har meget rammende beskrevet det sådan, at Thukydid placerer os m idt i det atheniensiske angreb på Pylos 425 år før Kristi fødsel. Nøjagtigt som de bemærkelsesværdige første øjeblikke af Steven Spielbergs film Saving Private Ryan placerer os på Normandiets strande 1944 år efter Kristi fødsel (Gaddis 2002: 13). Attraktionen i Thukydid og Spielbergs respektive historiske fremstillinger er altså delvis den samme og ligger i, at begge placerer publikum i begivenhedernes centrum. Vidnet er på plads, men forbliver usynligt, hvilket leder ind i en diskussion om endnu en oprindelse til ordet historie. Det græske verbum istorie betyder at se. En istor var en, som kunne se, et vidne. Idéen, at en istor, en historiker, siden antikken har været ensbetydende med et vidne, er naturligvis en relevant observation for filmmediets måde at skildre fortiden på. For i mødet med den allierede invasion i Saving Private Ryan forventede sen-90 ernes biografgænger måske, at han eller hun, som en istor, skulle føle sig nær ved, eller som deltager i den historiske begivenhed. Og Spielbergs kameraer fungerer da også netop som deltagende vidner, der registrerer historiske begivenheder, mens de finder sted. Vi ser altså alting ud fra positioner, som diegetisk kan motiveres med, at nogen er på plads midt i, deltager i eller oplever begivenhederne. Således er det først og fremmest via en såkaldt intern fokalisering, Spielbergs film formidler invasionen til os. Dette begreb blev defineret af litteraturteoretikeren Gérard Genette, som opererer med tre slags intern fokalisering: fikseret, varieret og mangfoldig. Det er den sidstnævnte, den mangfoldige interne fokalisering, jeg mener anvendes mest i Saving Private Ryan. Ikke mindst i forlængelse af Genettes konstatering af, at denne fokalisering sædvanligvis fortæller således, at den samme hændelse kan fremmanes flere gange afhængigt af point of view. (1995: 190) En af de få gange, hvor invasionen præsenteres i et mere generaliserende og eksternt perspektiv, findes lige før kam phandlingerne begynder. Som så mange andre instruktører af historiske film vælger Spielberg at indlede sekvensen med tekstskilte, som viser, hvor og hvornår handlingen udspiller sig. I den første tekst står der: June 6, 1944, i den anden Dog Green Sector Omaha Beach. I baggrunden ser vi en strand, som ingen i hverken virkeligheden eller filmen kunne befinde sig på her umiddelbart før 111

8 Som at være der selv invasionen. De følgende billeder viser fremrykkende landgangsfartøjer med soldater, som ses fra et fugleperspektiv, der heller ikke kan motiveres diegetisk. Når kameraerne kommer nærmere landgangsfartøjerne, er synsvinklen distanceret yderligere, men så snart bådenes porte åbnes, forandres alting. Herfra rykkes publikum ind i fortællingen ved hjælp af et utal af vidners subjektive synsvinkler - der excelleres i intern mangfoldig fokalisering. Saving Private Ryans nærmest interaktive, 360 graders, lynklippede audiovisuelle vidnefokalisering kan ses som et udtryk for, at nutidens tilskuere ikke blot vil betragte det fortidige på afstand, men forventer at deltage aktivt (om end imaginært) i det historiske forløb. Denne type mediepraksis har givet eksisteret i lang tid og haft mange forgængere - tænk blot på 1800-tallets panoramiske museer, eller på sofistikeret legetøj som datidens Zoétroper, hvis tromler kunne fremvise levende billeder, når man drejede på dem. Men fortællemæssigt har det seneste tiårs historiske Hollywood-film haft mest til fælles med computerspil. Da Spielberg ved filmfestivalen i Venedig i 1998 blev bedt om at beskrive sin ambition med Saving Private Ryan, nævnte han således Steven Spielberg instruerer Tom Hanks under optagelserne til Saving P rivate Ryan (1998). computerspillets interaktive dimension som et forbillede: Jeg ville sætte tilskueren direkte fysisk ind i filmen. Jeg ønskede ikke, at han eller hun skulle blive en passiv betragter. På samme festival konstaterede han endog, at der er bygget bro mellem spillefilmen og computerspillet. Spillene har enorme mængder af blod og vold. Sammenhængen mellem computerspil og film blev skabt, da filmvolden blev kommercialiseret. Ingen føler sig underholdt ved at redde menig Ryan. (cit. Rehlin 1998). Ved første blik kan dette forekomme at være en overraskende nedvurdering a f underholdning, når man tænker på, hvem der udtaler sig. Men det kan forklares m ed, at Spielberg i denne sammenhæng optrådte ved en europæisk og kulturelt prestigefuld filmfestival. Det, vi ser her, er med andre ord et forsøg på at styrke hans kulturelle kapital i forhold til omgivelsernes forventninger. Når m an ser på, hvorledes Spielberg efterfølgende har ageret, så viser der sig en diametralt modsat holdning til såvel underholdningsindustrien som computerspilbranchen. Det er således interessant at notere sig, at Spielbergs selskab DreamWorks - kort efter at Saving Private Ryan havde vundet fem Oscars for bedste instruktion, bedste foto, lyd, redigering og bedste special effects - var med til at udvikle et af de mest populære historiske computerspil, der nogensinde er lavet. Denne spilserie, Medal ofhonor, h ar jeg allerede berørt. Den lanceredes i 1999 og er derefter udkommet i mange forskellige versioner. I januar 2002 kom spillet Allied Assault, som nærmest er kalkeret efter Spielbergs film. En af dem, som hyldede spillet, sammenlignede det med en grynet krigsfilm (Paretti 2002), hvilket ikke ligger langt fra Spielbergs eget ønske om at gøre filmen sjusket. En anden kommentator mente, at tilstrækkeligt god teknik er en forudsætning for at opleve den ønskede realisme og

9 a f Mats Jonsson følelsen af nærvær i spillet (signaturen Carl 2002). Sådanne kommentarer og spillenes kommercielle succes kan ses som udtryk for, at udviklerne her har været i fase med samtidens konventioner, forventninger og krav - akkurat som tilfældet var med Spielbergs D-Dags-film. Ringen sluttes. Men hvad fortæller så en historisk krigsfilm som Saving Private Ryan om dagens samfund og medieudbud? Og kan man overhovedet betragte den amerikanske filmindustris produkter som historiske pejlemærker? Afslutningsvis vil jeg udrede fire gensidigt afhængige tendenser, som på forskellige m åder kan kobles til det seneste tiårs medieudvikling, og som forhåbentlig besvarer de ovenstående to spørgsmål. For det første er det tydeligt, at illusionen om nærhed til fortiden fortsat er efterspurgt. At hæve sig over de historiske landskaber for at forstå sammenhænge bedre glider således i baggrunden til fordel for stadig forbedrede teknikkers overbevisende simuleringer af at være på stedet og opleve den skinbarlige interaktion med fortiden i real time. Virtuel nærhed har helt enkelt trængt den virkelige distance bort, og midt i det hele befinder det enkelte individ sig som en slags epicentrum. Det leder videre til en anden gammel, men, forekommer det, forstærket tendens i det 21. århundrede. I dag spiller det agerende historiske subjekt ikke sine vigtigste hovedroller som stedfortrædende vidne i Hollywoodfilm og computerspil. Nej, nu er det snarere mobiltelefoniens og internettets uoverskuelige udbud af privatoptagelser fra forskellige konfliktområder, der stjæler scenen. Og præcis som den historiske Hollywood-film finder disse faktiske vidnesbyrd deres fremmeste modpoler i de æterbårne mediers distancerede overvågning af igangværende krige og brug af militærets optagelser fra såkaldte smart bombs, som ikke viser, at rigtige mennesker dør og lemlæstes, når bomberne rammer deres mål. Hollywoodfiktioner om fortidens krige og amatørbilleder af samtidens stridigheder udgør med andre ord vigtige alternativer - og nødvendige påmindelser om - hvordan det kan se ud, når man befinder sig i begivenhedernes centrum. Den tydeligste fællesnævner for hhv. film- og computerspilindustriens nærgående måde at skildre den historiske krig i dag og enkelt-individers formidling af aktuelle krige via mobiltelefon eller internet udgøres af sådanne begreber, som jeg har diskuteret i det ovenstående, dvs. nærvær, vidnestatus og mangfoldig intern fokalisering. Hvem der påvirker hvem mest i denne udvikling - den globale filmindustri eller den enkelte mediebruger - er vanskeligere at afgøre. Formodentlig drejer det sig, som så meget andet, om en aldrig standsende strøm af gensidige og komplementære krydsbestøvninger, som påvirker os på flere forskellige niveauer. Sobchacks ti år gamle prognoser ser således stadig ud til at holde vand; om noget, så synes den palimpsestiske historiske bevidsthed at dominere vores tilværelse i endnu større udstrækning i dag. En tredje tendens er, at vi i en tid, hvor en global krig mod usynlig terror styrer den politiske dagsorden, ser ud til at have fået behov for at udfylde det rådende ideologiske og historiske vakuum med illusoriske oplevelser af at udkæmpe reelle kampe - og de bliver så belejligt henlagt til en tid, hvor modstanderne stadig var tydelige, konkrete og inden for rækkevidde. Når begivenhederne følger kausale årsags- og virkningskæder, som vi kender fra tidligere, og vi på forhånd ved, at tingene plejer at gå op i en højere enhed til slut, bliver vor samtids ideologiske, politiske, religiøse og sociale 1 1 3

10 Som at være der selv problemer i det mindste kortvarigt bearbejdet på et symbolsk plan. Disse medierede møder med fortiden opfattes nok af mange som en slags spatiotemporale virkelighedsflugter med minimal terapeutisk virkning. Jeg mener dog, at spektakulære, virtuelle og fiktive interaktioner med det fortidige altovervejende har positive eftervirkninger. De har ikke mindst medvirket til en øget historisk interesse blandt mange unge mediebrugere. Og i det omfang, iscenesatte skildringer af fortiden lærer os noget om vores egen samtid, ser jeg primært fordele ved, at historien i stadig større omfang mest når os i fiktionsform. Endelig er det derfor lige netop fiktionens, og i særlig grad Hollywood-filmens, rolle som en stadig vigtigere matrice, man kan lægge ned over virkeligheden, som jeg afslutningsvis vil fremhæve som den fjerde og sidste tendens i dagens samfund og medieudbud. Som Wolfgang Iser har konstateret, kan en fiktion nemlig aldrig afvises på spørgsmålet om, hvorvidt den er sand eller ej: What counts is success, and not truth, som Iser udtrykker det (1993: 89). En fiktion fungerer således kun, så længe den harmonerer med de rådende værdier og forventninger. Dette udgør, som jeg ser det, det endegyldige bevis på fiktionens uvurderlige samtidsrelevans. En af vor tids mest indflydelsesrige fiktioner om fortiden - den historiske Hollywoodfilm - udgør med andre ord et særlig relevant historisk pejlemærke, som bør anvendes betydeligt mere i forskningen, end hvad hidtil har været tilfældet. Ikke mindst med tanke på denne repræsentationsforms stadige fornyelse. For så snart en fiktion af forskellige årsager ikke længere fungerer, erstattes den altid af en ny. Denne artikel bygger videre på det ræ sonnement, jeg præsenterede i min ph.d.- afhandling fra 2004, Film och historia. Historisk hollywoodfilm Lund, KFS. Litteratur Bann, Stephen (1995). Romanticism and the Rise of History. N ew York, Twayne Publishers. Gaddis, John Lewis (2002). The Landscape o f History, How Historians Map the Past. Oxford, Oxford University Press. Genette, Gérard (1995) [1980], Narrative D iscourse, An Essay in Method. Ithaca og New York, Cornell University Press. Iser, Wolfgang (1993). Ihe Fictive and the Imaginary, Charting Literary Anthropology. Baltimore og London, The Johns Hopkins University Press. Landsberg, Alison (2004). Prosthetic Memory - The Transformation o f American Remembrance In The Age Of Mass Culture. N ew York, Columbia University Press. Paretti, Christopher (2002). Medal of Honor: Allied Assault, com/reviews/view.php?id=262 Pizzello, Stephen (1998). Five-Star General. In: American Cinematographer, august Probst, Christopher (1998). The Last Great War. In: American Cinematographer, august Rehlin, Gunnar (1998). Steven Spielberg, Sagofarbror och sanningssokare. In: Tidningen Vi, nr. 35/36. Signaturen Carl (2002) com/reviews/action/product_l 921.asp Sobchack, Vivian (1997). l h e Insistent Fringe: Moving Images and Historical Consciousness. In: History and Theory, vol. 36, nr. 4. Oversat af redaktionen. 114

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

DEN OVERDOKUMENTEREDE VIRKELIGHED - OM DOKUMENTAR & DEN NET-BASEREDE FILMKULTUR GYMNASIELÆRERDAG 29. JANUAR 2015

DEN OVERDOKUMENTEREDE VIRKELIGHED - OM DOKUMENTAR & DEN NET-BASEREDE FILMKULTUR GYMNASIELÆRERDAG 29. JANUAR 2015 DEN OVERDOKUMENTEREDE VIRKELIGHED - OM DOKUMENTAR & DEN NET-BASEREDE FILMKULTUR GYMNASIELÆRERDAG 29. JANUAR 2015 CENTRALE TRANSFORMATIONER AF FILMMEDIET GENNEM NETBASERET PRAKSIS - Nye medieinstitutioner

Læs mere

ANALYSE AF DEN KULTURHISTORISKE UDVIKLING I BØRNE-TV FRA 1970 ERNE OG FREM TIL EFTER MONOPOLETS FALD

ANALYSE AF DEN KULTURHISTORISKE UDVIKLING I BØRNE-TV FRA 1970 ERNE OG FREM TIL EFTER MONOPOLETS FALD ANALYSE AF DEN KULTURHISTORISKE UDVIKLING I BØRNE-TV FRA 1970 ERNE OG FREM TIL EFTER MONOPOLETS FALD Fahrudin Dino Avdibegović Siden fjernsynets ankomst i de danske dagligstuer i 1951 er der sket en væsentlig

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data Grafisk fortolkning af Tænks Mærkebank ITU december 2010 Jakob Sindballe jsin@itu.dk cpr: 010679-2089 Vejleder: Kevin McLean & Hans Asmussen Visualisering af data For at se flashanimationen

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Fornyelse & forandring? René la Cour Sell

Fornyelse & forandring? René la Cour Sell Fornyelse & forandring? René la Cour Sell Pointer om tredje sektor Lallende amatører - med hjerte og smalle behov/interesser Selvrealisation som væsentligste mål hvad for mig? Selvopretholdelse som væsentligste

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Historier og Historien

Historier og Historien Historier og Historien Af: Line Marie Thorsen En historie bliver fortalt og vi bliver tilbudt en plads som tilhører. Historien virker bekendt, men alligevel er netop denne historie fremmed. Det er en personlig

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

SIRT1, levetid og kontroverser

SIRT1, levetid og kontroverser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nye experimenter viser SIRT1's roller i HS - eller gør det? Flere laboratoriers arbejde antyder

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Birgitte Tufte er professor, dr. Pæd. ved CBS i København. Hun er bl.a. kendt for at stå bag den meget brugte Zigzag-model

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Htx Teknologihistorie

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 København den 1. april 2014 Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 Det skal være muligt at læse langt på nettet. Det har altid været kernen i Ugebrevet A4 s strategi på

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Crowning New York - World Trade Center

Crowning New York - World Trade Center Crowning New York - World Trade Center Tema: 11. september 2001, historiekanon, historiske problemstillinger og historiebrug Fag: Historie Målgruppe: 8.-9. klasse og gymnasiale uddannelser Tv-kanal: Discovery

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN SUSANNE WELLM BETWEEN STILL AND MOVING SELECTED SHORT STORIES Fernisering - torsdag 2. juni 17-19 Udstillingsperiode - 3. juni - 2. juli 2016. tirsdag - fredag 12.00-18.00

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM 1 FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Vesten og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Denne artikel slutter med en oversigt med

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Alberte Josephsen. Gruppe 1

Alberte Josephsen. Gruppe 1 Alberte Josephsen Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Krimi 2-3 Moodboard Karaktertræk 4 Moodboard Farver 5 Moodboard Typografi 6 Persona 7 Krimigenre 1 KRIMI Kriminallitteraturen er en genre, som kan føres længere

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 30. aug 2013. Uge 37, mandag 09. sep 2013 10/09/2013 14:08. 02:45 The Pacific (1:10) Nyt program

Side 1. Rettelser foretaget fredag 30. aug 2013. Uge 37, mandag 09. sep 2013 10/09/2013 14:08. 02:45 The Pacific (1:10) Nyt program Side 1 Uge 37, mandag 09. sep 2013 02:45 The Pacific (1:10) Nyt program Steven Spielberg og Tom Hanks står bag tv-historiens dyreste og mest ambitiøse miniserie nogensinde. Historien om den amerikanske

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007

Christopher Hewitt: The Performance Art Jukebox 5. maj 2007 Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007 Christopher Hewitt præsenterer et udvalg fra sit personlige arkiv for dokumentation af performance kunst. Tag en drink med ham, få en snak,

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Film i historieundervisningen. Hvad gør vi og hvorfor?

Film i historieundervisningen. Hvad gør vi og hvorfor? Film i historieundervisningen Hvad gør vi og hvorfor? Program for workshop Historiske film som medie set med historikerbriller Øvelse 1 Mulan Hvad skal vi stille op med det? Og hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2013 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Engelsk B Camilla Lysgaard-Hansen

Læs mere

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Turbinerummet fremstår råt og maskinelt med kakler, fliser og højt til loftet. Et par stole står parat til de trængende, men resten af publikum må stå op.

Læs mere