Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne. Boligadministratorerne vil gerne her indledningsvist ønske alle vores kunder og samarbejdspartnere et noget sent men velment godt nytår vi vil fortsat lægge os i selen for, at kunne tilbyde vore kunder den mest personlige og nærværende administration. Vi lever i en turbulent tid, med stor fokus på andelsboligforeninger, der er netop udsendt en ny bekendtgørelse, der skærper kravene yderligere til en andelsboligforenings dokumentation. De seneste års massive udvikling på andelsboligmarkedet forstærker behovet for, at en andelsboligforening har en fuldt dækkende og opmærksom administration. Indhold Ny bekendtgørelse nye foreningskrav... 2 Offentlige ejendomsvurderinger... 4 Webadgang... 5 Betaling og godkendelse af bilag... 5 UNIK Boligsalg... 6 Digitale postkasser og e-bokse... 8 Side nr. 1 af 8.

2 Ny bekendtgørelse nye foreningskrav Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt den længe ventede bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Det har været ønsket fra lovgivers side, at give købere af andelsboliger et overskueligt fundament til at kunne sammenligne andelsboliger, primært med hensyn til andelsboligforeningernes økonomi. Boligministeriet har besluttet sig for en model, hvor der udarbejdes nøgleoplysningsskemaer for alle andelsboligforeninger i hele landet. Det er et krav, at dette nøgletalsskema skal vedlægges købsaftalen ved enhver andelsoverdragelse, der sker efter en andelsværdi fastsat i et regnskab med skæring 31. december 2013 eller senere. Forud for bekendtgørelsen har der været en lang høringsproces, og en lang række interesseorganisationer har holdt møder med ministeriet. Umiddelbart er den generelle holdning i branchen, at der ikke er tale om en optimal model. Det er grundopfattelsen hos de fleste eksperter, at den fastlagte nøgleskemamodel er for uoverskuelig, unødig kompleks og at man kan frygte, at skemaerne ingen reel værdi vil få for de fremtidige andelsboligkøbere. Foruden skemaet stilles der krav om, at en række nærmere definerede nøgletal skal indarbejdes i alle andelsboligforeningers regnskaber, der aflægges fra og med 31. december Der er ikke absolut sammenfald mellem dette krav til nøgletal, og de nøgletal langt de fleste foreninger allerede har fået tilføjet i deres regnskab, på baggrund af regnskabsvejledningen fra Indholdet i andels- Side nr. 2 af 8.

3 boligforeningernes regnskaber skal derfor ændres nok engang. Man kunne have ønsket sig, at regnskabsvejledningen i stedet var ophøjet til lov, med visse ændringer, frem for blandingen af et lovpligtigt skema, en vejledning der ikke er lovpligtig og et lovbestemt krav om nøgletal. Det skaber forvirring, men sådan er det nu engang blevet. Det forlyder, at årsagen hertil er, at bekendtgørelsen er udarbejdet uden at der har været en tilstrækkelig lydhørhed overfor fagfolk/praktikere. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2014 og gælder for andelsoverdragelser, som sker til en andelsværdi fastsat efter et regnskab med skæring 31. december 2013 eller senere. Det er endnu ikke muligt at få udstedt de krævede nøgletalsskemaer, ganske enkelt fordi, ministeriet ikke har fået færdiggjort systemet, hvortil nøgletallene skal indrapporteres og hvorfra skemaerne udstedes. Der er grund til at betvivle, at ministeriet kan få så komplekst system et op at køre, inden de første generalforsamlinger afholdes for foreninger med regnskabsskæring den 31. december 2013, det vil sige allerede i løbet af februar Hvilke udgifter disse skemaer vil udløse er endnu uvist, da system og indrapportering ikke er fastlagt. Indtil dette sker, må for så vidt angår pris, henvises til Ejendomsforeningens høringssvar (som kan hentes afslutningsvist i denne artikel). Hos Boligadministratorerne følger vi udviklingen og melder mere ud, så snart yderligere oplysninger foreligger, herunder især når ministeriet får lanceret deres nye skema-generator. Ejendomsforeningens høringssvar til ministeriet kan ses ved at klikke på dette link: Den fulde bekendtgørelse kan ses ved at klikke på dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Side nr. 3 af 8.

4 Offentlige ejendomsvurderinger Folketinget vedtog den 20. december 2013 et lovforslag som led i udmøntningen af regeringens udspil til, hvordan kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger kan forbedres. Lovforslaget blev vedtaget med virkning pr. 1. januar Erhvervsejendomme, herunder andelsboligforeninger bliver vurderet i lige år. Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2014 vil blive foretaget på den måde, at vurderingen fra 2012 videreføres uændret. Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2014 er gældende indtil de nye vurderinger er på plads. Erhvervsejendomme, herunder andelsboligforeninger m.v. skal i henhold til det vedtagne lovforslag, ekstraordinært vurderes i 2015 samtidig med ejerboligerne. Vurderingerne foretages med anvendelse af et nyt vurderingssystem, som etableres på grundlag af de anbefalinger, der kommer fra det ekspertudvalg, skatteministeren har nedsat. De nye 2015-vurderinger, pr. 1. oktober 2015, vil forventeligt blive offentliggjort omkring 1. marts Der kan i henhold til det vedtagne lovforslag først klages over de offentlige vurderinger (hermed også dem fra 2012) indenfor sædvanligt tidsrum efter modtagelsen af vurderingerne, hvilket vil sige fra den 1. marts til den 30. juni I perioden indtil 1. marts 2016 vil den offentlige ejendomsvurdering kun kunne ændres i begrænset omfang, f.eks. i tilfælde af nybygning og ændring af grund-, bolig- eller erhvervsareal. Side nr. 4 af 8.

5 Webadgang Foreninger med webadgang har via vores bogføring af ejendommens bilag siden 1. oktober 2013, haft adgang til at se bilaget bag bogføringen. Bestyrelsesmedlemmer har således mulighed for at følge med i foreningens økonomiske udvikling, helt ned til hvert enkelt bilag. en engangsudgift på kr. inklusiv moms. Engangsopkrævningen dækker licenser til softwareleverandører samt diverse opstartsudgifter. Se mere om webadgang samt vejledning i brugen via dette link: For foreninger uden webadgang kan det oplyses, at adgangen alene koster Betaling og godkendelse af bilag Fakturaer og bilag kan fremsendes for vores betaling via mail til ejendommens kontaktperson. Hvert bilag for betaling skal helst fremsendes i én fil. Undlad derfor venligst at scanne flere bilag ind i samme PDF eller andet filformat. Godkendelse af bilag kan anføres i mailen, når medgodkendende besty- Side nr. 5 af 8.

6 relsesmedlemmer samtidig sættes cc på mailen. Følg en indeholdende bestyrelsens godkendelse vil blive en del af det officielle bilag, og vil således kunne ses i Web-adgangen m.v. UNIK Boligsalg Tilbage i november lancerede vi et samarbejde med en ny andelsboligmægler på markedet ved navn UNIK Boligsalg, en lancering vi siden fulgte op på ved et gå-hjemmøde. UNIK Boligsalgs fundament er det tætte samarbejde med andelsboligforeningernes administration, og for at styrke dette har de via en aktieemission udbudt aktier til salg til selskabets samarbejdspartnere. De udbød 10 andele til salg til 10 forskellige administratorer, der alle har takket ja til tilbuddet. UNIK Boligsalg er i dag derfor bredt funderet og ejet af en stor del af branchen for foreningsadministratorer, heriblandt Boligadministratorerne, som var en af de 10 administratorer, der blev tilbudt en andel. UNIK Boligsalg har haft stor succes med deres udbredelse og de har allerede på nuværende tidspunkt tilslutning fra administratorer med repræsentation af over andelsboliger og dermed potentielt mere end årlige salg UNIK Boligsalg har da også allerede godt gang i tilgangen af boliger til salg og de har siden sidst solgt en hel del boliger, også for foreninger i vores administration. Indtil videre har vi Side nr. 6 af 8.

7 særdeles gode erfaringer med samarbejdet, der har budt på gode salgspræsentationer og korte liggetider. Først og fremmest sikrer det tætte samarbejde mellem mægler og administrator, at mægler får et ekstraordinært højt kendskab til foreningernes forhold, hvilket garanterer en tryg og enkel bolighandel. Endvidere garanteres det, at de tilknyttede mæglere er særdeles kompetente, da de ikke laver andet end at forestå salg af netop andelsboliger. UNIK Boligsalg tilbyder nogle af branchens laveste handelsomkostninger på kr inklusiv moms, for et totalsalg der dækker alt fra markedsføring over fremvisning til endelig forhandling, og der skal kun betales honorar, hvis de får solgt boligen. Hvis I ønsker at høre mere om UNIK Boligsalg, kan I kontakte jeres sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne eller Line Abildhauge fra UNIK Boligsalg på tlf eller Line deltager gerne på bestyrelsesmøder og/eller generalforsamlinger for præsentation af UNIK Boligsalg eller for sælgerrådgivning i al almindelighed. En af fordelene ved samarbejdet er netop sælgerrådgivningen, som UNIK Boligsalg tilbyder til bestyrelser og beboere helt gratis. Husk i øvrigt, at der alene er tale om et tilbud, der frit kan modtages hhv. afvises. Vi indgår samarbejdet, alene fordi det sikrer sælgende andelshavere et godt alternativ til de sædvanlige ejerboligmæglere til en konkurrencedygtig mæglerpris, samtidig med at hele papirarbejdet og processen omkring andelsboligsalget kommer til at gå lettere og hurtigere. Side nr. 7 af 8.

8 Digitale postkasser og e-bokse Som tidligere oplyst, blev det med virkning pr. 1. november 2013 et krav, at alle udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger og øvrige ejendomme, der har et cvr.nr., skulle have oprettet en digital postkasse. Vi kan oplyse, at vi har oprettet digitale postkasser for alle de ejendomme, vi administrerer, som har et cvr.nr. Vi har samtidig hermed sørget for, at den enkelte ejendoms e-boks er blevet knyttet sammen med ejendommens digitale postkasse. Dette betyder i praksis, at al post, der sendes til ejendommens digitale postkasse eller til ejendommens e-boks, kan ses både i den digitale postkasse og i e-boksen. Fremover vil post til jeres ejendom, som sendes til ejendommens digitale postkasse eller ejendommens e-boks, automatisk blive videresendt til Boligadministratorernes mail-adresse og ekspederet herfra, helt som det foregik, da posten fra det offentlige kom i papirformat nu blot i digitalt format. I skal således ikke selv foretage jer noget i den forbindelse. Boligadministratorerne A/S, Den 24. januar 2014 Side nr. 8 af 8.

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse 19. november 2014 Sag 2014-7767 /NIPAKA Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 2. oktober 2014 udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse i høring med

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere